Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi"

Transkript

1 Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

2 Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar för renhållning, fjärrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp och parker. Vi driftar exempelvis cirka 40 vatten- och avloppsreningsverk, snöröjer åtskilliga mil väg efter varje snöfall samt hämtar sopor och avfall i hela kommunen. Dessutom driver vi åtta återvinningscentraler och två värmeverk. Tekniska Verken i Kiruna AB tillhandahåller kontinuerligt en effektiv service för hela kommunen och våra drivkrafter är en positiv utveckling inom energi, miljö och samhällsservice. Alla våra tjänster utförs med en tydlig miljöprofil. Kiruna Kommunpartner AB är ett dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna AB. Bolaget hanterar all kommunal uppdragsverksamhet och ansvarar för de uppdrag som är taxefinansierade inom vatten och avlopp, hushållsavfall och slamtömning, samt de skattefinansierade uppdragen inom gator och parker. I denna broschyr får du en översiktlig information om vilka tjänster vi har och vilken service vi erbjuder våra kunder.

3 Besök vår hemsida! Här hittar du information om våra verksamheter, dina tömningsdagar, nyheter, öppettider hos oss och mycket annat. Du kan även lämna din vattenavläsning på hemsidan.! Felanmälan Driftinformation På hemsidan hittar du också driftinformation. Här visas information om planerade och oplanerade avbrott för fjärrvärme, vatten och avlopp, gator och övriga arbeten. Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att de som drabbats ska kunna använda sin tjänst igen. För att planerade avbrott ska kunna hållas korta, förbereds allt löpande underhållsarbete noga. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott. Om du får problem med till exempel fjärrvärme, vatten/avlopp, renhållning, gator, parker eller gatubelysning gör du felanmälan direkt på vår hemsida eller ringer till vår kundtjänst, telefon

4 Avfall och återvinning Allt vi använder blir en dag avfall. Genom att återanvända och återvinna, det vill säga låta materialen stanna kvar i kretsloppet så länge som möjligt, kan vi spara på jordens resurser. Avfall på fel plats kostar både miljö och pengar. Vi kan alla hjälpas åt att värna och vara rädd om vår natur genom att sortera vårt avfall rätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, det du gör har betydelse! Det är Tekniska Verken i Kiruna AB som har hand om insamling och transport av hushållsavfall inom Kiruna kommun. Allt avfall som uppstår i ett hushåll och blir kvar när du källsorterat är hushållsavfall. Du som bor permanent i din fastighet omfattas av renhållning året runt enligt Renhållningsordningen för Kiruna kommun. Renhållningstaxan omfattar både hämtning av brännbart hushållsavfall vid ditt hus men även kostnadsfri tillgång till de åtta återvinningscentralerna runt om i kommunen. Hushållsavfallet körs till värmeverket för förbränning och omvandlas till värme och el. Du ansvarar själv för att det du källsorterat hamnar på rätt ställe. Tänk på miljön! Egnahem För egnahem sker tömning av sopkärl varannan vecka, kärlet ska ställas ut vid tomtgränsen och vara vänt med öppningen ut mot vägen senast klockan på tömningsdagen. Tänk på att skotta och sanda vintertid så att renhållningspersonalen lätt kommer åt ditt kärl. Fritidshus Äger du ett fritidshus så omfattas du enligt Renhållningsordningen för Kiruna kommun av sophämtning varannan vecka under fritidshusperioden vecka Ställ ut ditt kärl med öppningen ut mot vägen senast klockan på tömningsdagen. För din tömningsdag, se vår hemsida: Farligt avfall Farligt avfall dyker upp hos oss alla, i form av gamla batterier, glödlampor, målarfärgrester, nagellacker, kemikalier, oljor, insektsmedel, mobiltelefoner, elektronik med mera. Farligt avfall kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen som kan skada människor, djur och vår natur. Detta får aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet utan ska lämnas till närmaste återvinningscentral. Batteri- och glödlampsholkar Batterier, lågenergilampor och glödlampor klassas som farligt avfall och är skadligt för vår miljö. Dessa får absolut inte slängas i hushållssoporna. Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och batterier i insamlingsholkarna eller på återvinningscentralen (ÅVC).

5 Återvinningscentral På återvinningscentralen är du välkommen med avfall som möbler, metallskrot, deponirester, farligt avfall, däck, trädgårdsavfall, träavfall med mera. Fråga gärna personalen på anläggningen om du behöver hjälp med att få reda på var du ska lämna olika avfallsslag. Kundtjänst: Återvinningscentraler finns också i Vittangi, Abisko, Karesuando, Saivomuotka, Kuttainen, Svappavaara och Övre Soppero. Medicinrester Gamla mediciner, medicinrester, kanyler med mera lämnas till ditt närmaste Apotek. Metall kan återvinnas om och om igen Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Lämna metallskrotet på rätt ställe: Återvinningsstationen: förpackningar, kapsyler. Butiker med pantautomat: aluminiumburkar med pant. Återvinningscentralen: spik, cyklar, stekpannor och andra metallprodukter. Återvinningsstation På återvinningsstationerna lämnar du dina tidningar och förpackningar av kartong, metall, plast och glas. Tänk förpackning! Fråga dig om avfallet är en förpackning eller ej, då är chansen större att du sorterar rätt. Till exempel är en stekpanna av metall, men det är ingen förpackning och ska istället lämnas till återvinningscentralen.

6 Vatten och avlopp För oss i Sverige är det en självklarhet att få rent och friskt vatten ur kranen varje dag. Vi förser dig med friskt, gott och hälsosamt vatten från någon av våra vattentäkter runt om i Kiruna kommun. Vi är väldigt måna om att skydda våra vattentäkter från utsläpp och föroreningar för att vi ska kunna bibehålla och förbättra den goda kvaliteten som vårt dricksvatten har. I Kiruna kommun finns det 230 km ledningsnät som omfattar dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Finansiering av kommunalt vatten och avlopp VA-verksamheten kan finansieras antingen via: VA-avgifter (taxefinansiering) Skattemedel (skattefinansiering) Kombination av avgifter och skattemedel Inom Kiruna kommun har kommunfullmäktige beslutat att VA-verksamheten till 100% skall finansieras via avgifter. I praktiken innebär det att intäkter via avgifter skall vara lika stora som kostnader för VA-verksamheten. VA-verksamheten regleras strikt via Vattentjänstlagen och avgiftsuttaget från abonnenterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att anordna och driva de allmänna VA-anläggningarna. Kiruna kommun får alltså inte ta ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka nödvändiga kostnader. Tänk på vad du spolar ner Innan ett avloppsvatten återförs till naturen ska vattnet vara renat för att undvika att miljön skadas. I våra avloppsreningsverk renas och avlägsnas en stor del farliga ämnen ur det använda vattnet. Kiruna kommun har 20 avloppsreningsverk från Riksgränsen/ Katterjåkk i väster till Saivomuotka i nordöst. Alla skadliga ämnen kan tyvärr inte renas från avloppsvattnet och därför har alla ett ansvar att inte spola ner föremål eller farliga ämnen i avloppet. Varje dag spolas det ner en mängd olika saker som inte har i avloppet att göra, till exempel tops, bindor, tamponger, lösningsmedel, kattsand och strumpbyxor. Allt detta ställer naturligtvis till problem såsom stopp och driftsproblem i ledningar, pumpstationer och reningsverk. Det kan även orsaka stopp i ledningarna i ditt eget hus. Många miljöfarliga ämnen som dagligen spolas ner som mediciner, färg, lösningsmedel och övriga kemikalier kan reningsverket inte rena bort. Dessa ämnen släpps därför direkt och orenat ut i våra vattendrag. Genom att inte spola ned något annat än det avloppet är till för, det vill säga urin, avföring, toalettpapper, bad-, disk- och tvättvatten hjälps vi alla åt att bevara vår rena och vackra natur! Vårvatten Ett årligt förekommande fenomen är missfärgningar av vårt drickvatten i samband med snösmältningen i fjällen. Hur mycket vattnet missfärgas varierar från år till år beroende på hur mycket snö det finns i fjällen och hur intensiv snösmältningen blir. Det kan även förekomma en svag lukt men vattnet håller trots detta alltid en godkänd kvalitet. När snösmältningen är som mest intensiv händer det även ibland att vi ökar mängden klor, allt för att säkerställa kvaliteten på vattnet. Spola inte ner oss!

7 Visste du att......vi dagligen använder cirka 180 liter vatten per person? Vattnet i Kiruna är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel. Tvättmedel löddrar mer i mjukt vatten än i hårt vatten. 35 liter för disk 25 liter för tvätt 10 liter för dryck och mat 35 liter för WC-spolning 65 liter för personlig hygien 10 liter för övrig användning Din vattenmätare Om du lämnar din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Läs mer om avläsning av vattenmätare på vår hemsida. Du kan också lämna din avläsning på vår hemsida!

8 Fjärrvärme Drygt 90% av alla fastigheter och en tredjedel av Kirunas villor är anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ med låga investeringskostnader och hög driftsäkerhet. Den är också resurssnål och är bättre för klimatet jämfört med de flesta andra energialternativ, och vi eldar i huvudsak med källsorterat avfall, torv och flis. Fjärrvärmen levereras som hetvatten ut i fjärrvärmenätet fram till våra kunder, där det värmer upp vattnet i husets egna värmesystem. Genom att elda i stor skala i våra lokala värmeverk minimeras utsläppen. Närmiljön för dig förbättras, och utsläppen av bland annat koldioxid, kväveoxider och sot minskar. Fjärrvärmen ger en behaglig och pålitlig värme för alla slags bostäder och lokaler, är ekonomisk, tyst och miljövänlig. Ditt skräp blir någon annans värme Själva tanken med fjärrvärme är att inget får gå till spillo. Den enes skräp blir den andres värme. Vi värmer varandra! Tekniska Verken i Kiruna AB är Rekocertierade, vilket betyder att vi håller den höga kvalitet som Svensk Fjärrvärme kräver.

9 Fjärrvärme är bra för miljön. Vi eldar i huvudsak med källsorterade sopor, och en del av bränslet består även av biobränsle. Vår rökgasrening är en av landets mest effektiva. Vi återvinner även spillvärme från LKAB:s produktion av järnmalmspellets. Fjärrvärme är driftsäkert. Vår ackumulatortank rymmer 20 miljoner liter varmvatten som räcker till ungefär en veckas drift för hela Kirunas fjärrvärmenät. Det borgar för extra säkerhet vid eventuella driftstörningar. Fjärrvärme är ekonomiskt. Ju fler kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet desto lägre priser kan vi hålla. Fjärrvärme är effektivt. Våra värmepannor har högre verkningsgrad än små enheter. Fjärrvärme är tryggt. Om något händer med din anläggning och du till exempel behöver byta ut fjärrvärmecentralen efter garantitidens utgång så ersätter vi del av självrisken på din försäkring. Vår värmecentral har en livslängd på normalt över 20 år. I din fastighet finns en radioavläst mätare. Din förbrukning avläses en gång i månaden och du betalar för den faktiska förbrukningen du hade månaden innan. Fjärrvärme är konkurrenskraftigt, särskilt med tanke på de låga investeringskostnaderna i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. I vissa fall kan du utnyttja ROTAVDRAGET vid installation av fjärrvärme, mer info på skatteverket.se/husarbete

10 Din faktura Villaägare får vår faktura fyra gånger per år, och du som har autogiro kan välja att få den månadsvis. Den baseras på förbrukning av dricksvatten, spillvatten (avlopp) och mängd avfall. Våra avgifter delas upp i en fast och en rörlig del. De fasta avgifterna motsvarar den del av de fasta kostnaderna för våra vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till de tjänster du använder. Den rörliga avgiften avser kostnader för det vatten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig. Din förbrukning och årskostnad beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna gärna mätarställningen minst en gång per år för att få en sådan korrekt debitering som möjligt. Numret på vattenmätaren ser du på din faktura. Här hittar du uppgifter om din faktura. Faktura-/OCR-nummer anges vid betalning. Avläsning vattenmätare När en avläsning kommer in regleras nästa faktura utifrån din faktiska förbrukning. Lämnar du din mätarställning ofta får du bättre koll på din vattenanvändning och därmed dina kostnader. Alla taxor och avgifter finns på vår hemsida i utförlig information. Här hittar du också blanketter och andra dokument. Du som inte har dator kan få dem hemskickade till dig, hör av dig till Kundtjänst telefon KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Kiruna Kommunpartner AB bildades i december 2009 och är ett dotterbolag till Tekniska Verken i Kiruna AB. Bolaget hanterar all kommunal uppdragsverksamhet och ansvarar för de uppdrag som är taxefinansierade inom vatten och avlopp, hushållsavfall och slamtömning, samt de skattefinansierade uppdragen inom gator och parker.

11 Kiruna och snöröjning Kiruna är en riktig vinterstad och snöröjning hör till vardagen för oss på Tekniska Verken i Kiruna AB. Vi jobbar intensivt med att hålla en god framkomlighet och service för kommunmedborgarna. Vi vill att Kiruna ska vara en trevlig miljö att vistas i - året om! Snöröjningen påbörjas klockan För att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och prioriterade kommunikationsmedel kan snöröjningen påbörjas klockan 03:00. I prioritetrade områden påbörjas snöröjningen vid 5 cm snödjup och plogningen ska vara klar inom 5 timmar. Övriga områden påbörjas snöröjningen vid 8 cm snödjup och plogningen ska vara klar inom 15 timmar. Snöröjningen sker med plogbil, snöslunga, väghyvel och traktor. Vid plogning röjs inga infarter. Hyvling på genomfartsvägar sker om vägen blivit ojämn. Vid dessa tillfällen öppnas aktuella infarter vid behov. Gator och vägar i bostadsområden hyvlas under våren och då öppnas även alla infarter. Snö får inte läggas ut i gatan eller på plogvall. Sopkärl och postlådor som inte står på egna tomten försvårar snöröjningen. Skador kan inträffa vid snöröjning. Om du drabbas bör du snarast meddela detta till vår felanmälan, dock avser kommunen inte att ersätta felaktigt placerade sopkärl och postlådor. Villa- och fastighetsägare som behöver mindre mängder sand (ca 10 liter) kan hämta detta hos Tekniska Verken i Kiruna AB, Jägaregatan Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera bilen på gatusida med udda adressnummer klockan udda datum. På samma sätt är det förbjudet att parkera på jämn sida jämna datum. Reglerna finns för att maskinerna vi använder ska kunna komma åt hela gatan.

12 Ta oss gärna för givet! Men hör av dig om du har några frågor eller synpunkter. Kundtjänst/felanmälan: Postadress: Tekniska Verken i Kiruna AB, Kiruna Besöksadress: Värmeverksvägen 12

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen årsredovisning 2014 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är 20 000

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 1 2012 Nu renoverar vi Simhallsbadet Skolan satsar på teknik och naturvetenskap Kirunabostäder energisparar Så blir den konstnärliga utsmyckningen

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING VATTEN OCH AVLOPP Denna folder innehåller information om tekniska

Läs mer

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Villahandboken Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Vi har mycket med varandra att göra... Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer