2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA"

Transkript

1 2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA

2 2-krona, handbok sida 2(13) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 4 Hur använda båten, besättning och lastbarhet? Viktigt! Båtförsäkring Förbättringar Allmänt om skrov och övrig utrustning Fasta beslag Rigg, centerbord och roder Övrig lös utrustning Tampsats Hur gå tillväga för att rigga båten? KONTROLLER FÖRE SEGLING sid 6 Kontrollera att vitala delar sitter fast och att tampar kan löpa SÄKERHET PÅ SJÖN sid 7 Obligatoriskt Tänk på Om du kapsejsar Revning SEGELTEKNIK sid 8 Segelsättning och trimanordningar UTOMBORDARE sid 9 BÅTVÅRD sid 9 TRANSPORT sid 9 BILDER sid 10 Säkerhetstamp Förvaring på land Rengöring och skötsel Segel Vinterförvaring Surra säkert Översikt båt Riggningsdetaljer

3 2-krona, handbok sida 3(13) INTRODUKTION 2-kronan har ambitionen att ge god balans mellan spännande segling, enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Segling är en sport för hela livet! 2-kronan kan användas av många och varar länge! Det är självklart så att vi, som har tagit fram båten, hoppas att du på egen hand skall ha nöjet att lära känna och hantera båten. Det är emellertid några saker som vi särskilt vill be dig tänka på i början. Hur använda båten, besättning och lastbarhet? 2-kronan har konstruerats med utgångspunkterna Enkel och stabil båt med bra seglingsegenskaper, som skall ge jollekänsla, gå bra i lätt vind och samtidigt ej vara svårhanterlig i hårdare vindar. 2-kronan är CE-certifierad i kategori C, för en last av max 250 kg varav 225 kg utgörande besättningsvikt. Nedre rekommenderad besättningsvikt i hård vind är 110 kg. En besättningsvikt i intervallet kg bedöms vara lämplig vid kappsegling. När förhållande så kräver skall 2-kronan revas (se nedan). Max antal personer, förutsatt att den totala lastvikten 250 kg ej överskrids kan fyra personer vara ombord. Emellertid, vid frisk vind är det naturligtvis viktigt att tillse att besättningen är placerad så att den kan röra sig fritt och har plats att manövrera båten. VIKTIGT! Läs noggrant handbokens avsnitt om kontroller och säkerhet före det att 2-kronan seglas. Båtförsäkring Vi vill påminna dig om att försäkra din 2-krona! Det är framför allt viktigt med ansvarsförsäkring för att täcka skador som kan uppkomma på andras båtar. 2-kronan är förhållandevis stryktålig och enkel att reparera men ett märke på hamnens finaste mahognybåt kan bli nog så kostsamt. För övrigt är ansvarsförsäkring obligatorisk vid kappsegling. Försäkringsbolaget behöver skrovidentiteten. Denna finns på styrbords utsida av akterspegeln och är en 14- ställig kod. Övriga uppgifter till försäkringsbolaget avseende 2-kronan är - längd 4,63 m - bredd 1,69 m - djupgående 1,0 m - segelyta 10 m2 - vikt segelklar båt 200 kg. Försäkringsbolaget behöver också båtens registreringsnummer (samma som segelnr) samt tillverkningsår. Förbättringar 2-kronan är en allsidig båt som vi tror kommer seglas under många år framöver. När förbättringar införs så meddelas dessa via vår hemsida, Detta gäller inte minst dokumentation och seglingstips. Synpunkter, frågor, önskemål, m m mottages tacksamt som till BESKRIVNING AV 2-KRONAN

4 2-krona, handbok sida 4(13) Allmänt om skrov och övrig utrustning 2-kronans skrovvikt är avpassad för att dels ge lagom livlighet / jollekänsla dels ge hållbarhet / styrka utan svåra förstyvningskonstruktioner eller extrema material. Stor och öppen sittbrunn så att några extra personer kan tas med. Skrovet är lättdrivet men samtidigt bärigt vilket gör att 2-kronan kan segla bra med en besättningsvikt upp till 250 kg. Centerbord och roder av eloxerad aluminium har effektiva vingprofiler. Riggen är okomplicerat utformad men ger likväl goda trimmöjligheter. 2-kronan behöver ej ösas - båten har dubbelbotten (ytter- och innerskrov) med läns placerad under aktertoft. Vattnet rinner ut även när båten ligger still, på så vis är den säker och lätt att hålla ren. Extrautrustning På Krona Boats hemsida, visas aktuell extrautrustning. De vanligaste tillbehören är följande: Jollevagn Segelkapell Centrum skotlås Kapell, heltäckande Spinnaker Centerbord med 15 kg bly för lite extra styvhet RIGGNING OCH DETALJER Här beskrivs båtens komponenter och hur beslag och tampar används / anbringas på båten. Fasta beslag Stäv / förstagsbeslag, detta har två byglar, den främre bygeln är avsedd för förtamp (fånglina / painter). Den aktra bygeln är avsedd för förstag och för focken. Fockhalsen sätts fast med nyckelschackel. Mastfot, förutom att vara fixeringspunkt för masten används detta beslag som främre fästpunkt för krängbanden / ristropparna. Fasta beslag på masttoft är 1 st clamcleat för masttamp (förhindrar masten att falla framåt / kan användas som krumningshämmare), 2 st linlöpare (skotleder / bull s eyes) och 2 st skotlås (råttor / cleats) för fockskot. Vantfästen bestående av u-bultar monterade i relingen. 2 st byglar, monterade på durken under aktre toften, för att fästa krängbanden / ristropparna. Aktre toften har endast ett fast beslag, som utgörs av svirvelplatta för storskotsblock. Akterfäste / fäste för krängbanden / ristropparna, i akterspegeln är 2 st u-bultar monterade med mindre byglar på insidan. Lösa beslag

5 2-krona, handbok sida 5(13) Här följer kommentarer till "lösa beslag". Detta är 2-kronans standardbeskrivning. Det går naturligtvis att fästa segel- och block på många sätt. En idé med 2-kronan är att söka minimera schacklar och metallbeslag. Att använda tågvirke har många fördelar. Lämpliga knopar att kunna är: pålstek, råbandsknop halvslag (dubbelt och "om egen part") stoppknopar (enkel, dubbel, åtta) Antal beslag och löpmeter tågvirke visas inom parantes. Toftpåse kan sättas under båda tofterna, men används endast en är det lämpligast att placera den under masttoften. Under segling är det bra att stoppa undan fallens haländar i toftpåsen. Stag (3), alla tre med samma wirerlängd, krokas i mast. Krängband/ ristroppar (4), schacklas fast i mastfot, knopas fast i schacklar fästa i durkbyglar och i byglar på insidan akterspegel (se ovan). Knipblock (HA165) (1), för bomnedhal (kickinging-strap), fästs med tamp runt masten (hålles på plats i höjdled av bygel i förkant mast, i tofthöjd). Mindre hunsvottblock i (HA93) (1), för bomnedhal, binds i runt bom (plastryttare bestämmer position). Större hunsvottblock Rutgerson (1), knopas med ögla i hanfot. Spärrblock/ ratchet (Andersen) (1), för storskot, fästs med tamp i aktre ryttare runt bom. Skotblock Rutgerson (3), 2 st för fockskot, knopas i förlig toft med råbandsknop undersida toft, hålen är avsedda för intrimning av skotpunkt (istället för skotskena), 1 st fästs med tamp i främre ryttare och runt bom för storskot. Enkelt skotblock med svirvel och schackel (Rutgerson) (1), monteras i bygeln tillsammans med nedanstående fjäder på aktertoften. Fjäder (1), används för att hålla upp storskotsblocket på toften. Små schacklar (4), monteras i mastfot (med krängband) och durkbyglar för att knopa fast tamp till krängband. Nyckelschacklar (1),1 st i aktra bygeln i stäv / förstagsbeslag. Vantbleck (3), stagjusterare med sprint, 2 st för respektive sidovant, 1 st för förstag som placeras i aktra bygeln. Tampsats Användning, (längd) diameter Storfall, (12, 0 m) 5 mm Fockfall, (9,5 m ) 5 mm Storskot (7,0 m) 8 mm

6 2-krona, handbok sida 6(13) Fockskot (6,3 m) 8 mm Uthal / outhaul (3,1 m) 5 mm Bomnedhalare / kicking-strap (2,7 m) 5 mm Fästtampar för bomnedhal runt mast och bom 2 st (0,6 m) 5 mm Liksträckare / cunningham (1,7 m) 5 mm Masttamp runt mast (1,0 m) 6 mm Hanfot för storskot (1,3 m) 6 mm Fästtampar för skotblock i fasta ryttare runt bom 2 st (0,6 m) 4 mm Justertamp för fockblock 2 st (0,5 m) 4 mm Fästtampar för krängband / ristroppar 4 st (1,0 m) 5 mm Gummicord för krängband / ristroppar 2 st (1,0 m) 5 mm Gummicord för säkring av centerbordsspärr (0,7 m) 3 mm Förtamp, flytande, (10,0 m) 8 mm Reservtamp 1, (2,0 m) 5 mm Reservtamp 2, (2,0 m) 4 mm, Hur gå tillväga för att rigga båten? Kontrollera först att förstag och sidostag (vant) är ordentligt ikopplade samt att storfall, fockfall och toppvimpel är på plats. När masten rests och satts i mastfoten säkras den med den korta tampen i toften. Därefter kopplas sidostagen i vantfästena med justerblecken så att masten blir svagt bakåtlutad. Nästa steg är att koppla förstaget med justerbleck i förstagsbeslaget (den aktra bygeln). Det är lättare att sätta sprinten i förstagets ögleändstycke om fockfallet används för hålla masten framåt, (slacka också i masttampen som som är fäst i toften). Riggspänningen behöver ej vara hård. KONTROLLER FÖRE SEGLING Kontrollera att Spärrar för centerbord och roder fungerar så att dessa hålls kvar i rätt läge om kapsejsning båten kommer upp-och-ned. förtampen / fånglinan i stäven är minst 10 m lång (minimum 8 mm flytande tamp) och att den sitter ordentligt fast och kan löpa utan trassel. block, skot, krängband och övrig utrustning är på rätt plats och riktigt fastgjorda samt att det finns stoppknopar där så behövs. vantblecken skall vara täckta av plastslang eller tejpas ordentligt över sprintar och uppåt så att tampar eller tex flytvästbälten ej kan kilas fast mellan wirer och vantbleck. dyvika i akterspegel och skrovets ventilationsluckor är ordentligt stängda och har O-ringar (tätningspackning). Skruva ej ventilationsluckorna för hårt - eftersom gummiringarna då deformeras/skadas vilket resulterar i läckage. Alltså viktiga grejor skall sitta fast och tampar skall kunna löpa utan trassel!

7 2-krona, handbok sida 7(13) SÄKERHET PÅ SJÖN Obligatoriskt: Alla ombord skall alltid bära flytväst. Centerbordet skall vid segling alltid vara i sitt nedersta läge. Vid kappsegling i 2-kronan får centerbordet inte lyftas upp på undanvind. Tänk på: Håll i tamparna - rulla dem inte runt händerna. Bära av / ta törn - passa händer och ben - försök inte stoppa båten när den rörliga kraften är alltför stor. Ordning på tampar, håll alltid ett öga på ordningen i båten och att tampar kan löpa ut snabbt om så krävs. Om du kapsejsar Ta det lugnt - du har flytväst och 2-kronan är osänkbar - kapsejsningar råkar även de bästa ut för och ingår i en seglares erfarenhet - se det som ett ofrivilligt bad och en strapats att ha i gott minne! Som ett resultat av att båten flyter bra och är förhållandevis bred kan det vara lite besvärligt att få båten på rätt köl om den lagt sig upp och ned. Är du lätt måste du stå på relingen och luta dig ordentligt åt det håll båten skall dras rätt. Räcker inte armlängden till (när du sträcker dig efter centerbordet kommer din vikt innanför båtens flytkraftsområde) tar du fånglinan till hjälp - drar den från stävbeslaget, där den alltid sitter fastsatt, till vantet och sedan över den upp-och -nedvända botten. På så vis får du ordentlig hävkraft och kan dra runt båten. När båten börjar komma på rätt köl - häng på centerbordet och håll kvar taget i fånglinan. När väl båten är på rätt köl - klättra upp över den nedskurna akterspegeln - använd krängremmarna för att dra dig ombord. Vanlig orsak till kapsejsningar är att besättningen ej balanserar båten korrekt med sin kroppsvikt - man kanske råkar ut för en "slänggipp" och inte hinner över på lovartssidan fort nog. En annan orsak kan vara "fasta skot" - är detta orsaken så tillse att skoten kan löpa ut innan uppresningen påbörjas. Är ett segel skotat blir det som en köl när båten ligger upp-och-ned och det blir svårt resa upp båten. Om man trots skotade segel får båten på rätt köl blir det med hög sannolikhet en ny kullerbytta. Våra båtar är utrustade med flytande skot för att man lätt skall komma åt dem i vattnet och frigöra dem från skotlåsen. Om det är alltför besvärligt - ta det lugnt - sätt dig på den kapsejsade båten och invänta hjälp. Grundregler: Släpp aldrig kontakten med båten - den syns och flyter bra! Se till att du inte kämpar alltför länge och blir nedfrusen! Säkerhetsaspekter vid kapsejsning Att båten lägger sig upp och ned är inte negativt ur säkerhetssynpunkt, därför har inte 2-kronan flytmaterial i masttoppen. Förr när det seglades i jollar med trämaster och mycket flytkraft i skroven var den största risken att båten låg på högkant och i kraftig vind drev ifrån seglaren som förgäves (i sjökläder) försökte simma ikapp båten. Med metallmaster och mycket flytkraft i skrovet blir det en och annan lerig masttopp, men det är OK, båtarna kan rättas till. VIKTIGAST! När båten skall resas upp är det viktigt att samtliga har ordentlig kontakt med båten, så snart båten är på rätt köl börjar den röra sig genom vattnet och det kan vara svårt hitta tillbaka till någon i grov sjö. För god kontakt med båten - se till att hålla i någon tamp. TIPS Äldre bommar har tät plastpropp i akterkant bommen. Gör ett runt hål (ca 35 mm) i proppen så att bommen kan vattenfyllas snabbt. Då får du hjälp av bommen vid kapsejsning. Eftersom man vill resa upp båten åt lovart och samtidigt båten trycks åt lä av vågor och vind så ställer sig sig storsegel och bom tvärs båten åt fel håll. En tät bom vill flyta upp och motverkar därför upprätningen av båten. En vattenfylld bom hjälper till.

8 2-krona, handbok sida 8(13) REVNING Revning är något som ofta missas av mindre erfarna seglare - att segla i frisk vind är ett nöje men riggen skall trimmas för hårdvind - därför lär dig att reva. 2-kronan revas i följande ordning. 1. Släpp ner storen och spänn fast mastliket med cunninghamtampen genom att ta den i revkausen och därefter till clamcleaten (knipknap). 2. Slacka ordentligt i outhaultampen (bomlikspännare) och dra fram kroken (eller syskonhaken) ca 40 cm - ta tag i akterliket och koppla i övre kausen (eller syskonhaken). 3. Spänn outhaul - rulla upp det nedhängande bomliket och slå en en kort tamp eller gummicord runt det rullade seglet och fäst den i respektive revkaus i mast- och akterlik. 4. Hissa storseglet hårt och spänn därefter kicken (bomnedhalaren). Reva första gångerna vid bryggan men träna snart att göra det på sjön. SEGELTEKNIK Skrovet har bredd i vattenlinjen vilket ger styvhet. När båten lutas upp till ca 15 minskas våt yta och motstånd. Båten skall emellertid inte lutas för mycket, då blir den svårare att styra och tappar kraft. Segelsättning och trimanordningar Fockfallet skall sträckas så att förstaget avlastas - genom att kraften tas upp av seglet ges focken förutsättningar att få rätt form. Fockskotblocket kan flyttas mellan olika hål och regleras genom justertamparnas längd - längre akterut ger planare och öppnare fock. Skota inte alltför hårt - toppen skall öppna något så att förseglet är i harmoni med storseglets form. Tell-tales, dessa ulltrådar kan betraktas som "fusk-lappar" för att ge rätt vinkel mot vinden. När höjd och skotning stämmer skall de blåsa akterut (läsidans trådar skall ligga som strukna - på lovartsidan kan de röra sig lite). När båten seglas alttför högt i vind fladdrar trådarna på lovartsidan - vid alltför låg höjd (eller för hårt skotat vid öppnare vind) fladdrar de på läsidan av focken. Cunningham, storseglet hissas alltid i topp - och hålls intill masten med ögla som kan glida upp-och-ner. Med cunningham regleras likspänningen. Hårdare likspänning planar ut seglet och flyttar fram buken vilket gör båten mer lätthängd i hårdare vindar. Outhaulen, bomlikssträckaren, reglerar buken (rundningen) i storseglet - spänn hårdare ju mer det blåser - dåligt spänd outhaul i hård vind gör båten tunghängd och svårare att hantera, t ex efter stagvändning. Kicken, bomnedhalaren, skall sättas hårdare ju mer det blåser. Den planar också ut seglet och kan användas för att reglera mastböjen. Tillsammans med krumningshämmaren (tampen som är fäst i toften babord om masten och låses med clamcleat) kan kicken användas för att reglera mastböjen och storseglets ²power². OBS: spänn ej kicken för hårt i lätt vind - då "stänger" storseglet. Hanfoten, storskotet startar i hanfoten i ett s k hunsvottblock. Blocket skall vara fäst med en ögleknop så att det hålles centrerat. Normal höjd på hanfoten är cm. Hög hanfot i kombination med ansatt kick gör att skotningen blir lättare i hårdvind. Den är också bra i lättvind - bommen kommer lättare in i centrum samtidigt som toppen "öppnar" (akterliket blir mindre spänt). Tumregel för skotning av storsegel: topplattan skall vara parallell med bommen i 3-4 sekundmeter. I lättare

9 2-krona, handbok sida 9(13) vind kan toppen gärna stänga något men i starkare vind skall toppen öppna successivt. Spirbommen användes på läns och vid öppen slör. Den sättes genom att kroken placeras i en liten ögla på skotet. Viktigaste trimanordning är skoten Sammantaget innebär jollens riggning att det finns stora möjligheter trimma seglen genom att samspela med skoten. Efter ett slag, eller om båten stoppats upp av en stor våg, är det t ex mycket viktigt att inte skota alltför hårt utan successivt spänna upp riggen igen när farten ökar. UTOMBORDARE 2-kronan kan bära en liten utombordsmotor (max 3 hk). Motorfästplattan är extrautrustning som fästes på akterspegeln (motorcentrum ungefär vid babords krängbandsfäste). Så snart den är skruvad på plats säkras den med en kort tamp. BÅTVÅRD På land Skrovet är starkt och styvt men när båten ligger på land skall den pallas så att punktbelastning undvikes. Rengöring och skötsel Skölj båt och övrig utrustning med sötvatten (smörj ej block med olja som binder smuts). Om skrovet är smutsigt använd rengöringsmedel och polish utan starka lösningsmedel. Segel Förvara seglen på ett sätt så att de ej onödigtvis utsätts för solens UV-strålning. För att undvika mögel/jordslag - tillse att seglen är torra innan de läggs i segelsäck. Vinterförvaring Skruva ur ventilationsluckorna, vänd båten upp-och-ned / palla upp den så att den kommer fri från marken (ca 35 cm). TRANSPORT Surra säkert - när 1-kronan transporteras två huvudsurrningar finnas tvärs över båten där båten vilar på trailern. Dessutom skall det finnas tamp som säkrar båten framåt bakåt. För detta är det lämpligt att använda väntfästen i relingen..

10 2-krona, handbok sida 10(13)

11 2-krona, handbok sida 11(13)

12 2-krona, handbok sida 12(13)

13 2-krona, handbok sida 13(13)

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis Trimanvisning för: Maxi Racer Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis till dina nya Maxi Racer segel från Henrik Ottosson Segelmakeri. Denna trimanvisning är framtagen för att du skall få ut

Läs mer

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström.

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. NogGrann trimguide för 606. ver 1.0 Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. Idé tanke å nytta. Denna trimguide är till för att man enkelt och lätt skall

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15 Sid. 1 av 15 1.Regler för lån av C55 båtarna 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs Sid. 2 av 15 1.Regler för

Läs mer

Bruksanvisning för C55

Bruksanvisning för C55 Bruksanvisning för C55 Denna manual är skriven för att hjälpa till både för den nyblivne C 55 ägaren och den som redan har en båt. Regler som finns i klassregeln är inlagd på några ställen för att man

Läs mer

Bodings lilla. röda. (, ),.

Bodings lilla. röda. (, ),. NU HAR VI GJORT SEGEL I 32 ÅR. (S K E P PA RG ATAN 23, ÅR 1966) VI SYR I FÖRSTKLASSIGA M ATERIAL, AV LEDANDE DUKTILLVERKARE SÅSOM DIMENSION POLYANT OCH CO N T E N D E R. Bodings lilla röda. A.INLEDNING

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

Från originalbåt till SM vinnare!

Från originalbåt till SM vinnare! Från originalbåt till SM vinnare! Björn Sandberg & Linnea Petersson Foto: Magnus Bäckelie, SM 2008 Innehållsförteckning Från originalbåt till SM vinnare 2008... 3 Tack för alla tips!... 3 Köpa trissjolle?...

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII Trimguide 2.4m R Norlin MKIII version Sv 1.5-030121 Inledning Trimguiden är skriven för att du ska få bästa prestanda från Dina North segel. Måtten och inställningarna är de vi funnit ge bäst höjd och

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 Svenska Kanotförbundet / Tekniska regler kanotsegling klass C, D, E 2007-03-10 1 TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 INTENTIONER och DEFINITIONER Segelkanoter

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) April 2014 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglingskunskaper som märks Att gå i seglarskola och lära sig hantera en båt, ha skoj med kompisar och så småningom lära sig att segla är

Läs mer

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari UK Syversen trimguide för Albin Express Uppdaterad vintern 2005 14 februari Innehållsförteckning Förord....3 Allmänt om segeltrim och båtfart....4 Centrala trimparametrar...4 Förstagssagg. ( Yttervant

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Effektivare vindför valtning

Effektivare vindför valtning Effektivare vindför valtning Vindförvaltning 9 Kraftparallellogram 11 Anpassa vindkraften 9 Vindkraft 12 Maximera vindkraften Effektivare vindförvaltning 15 Segelform 19 Lutning och rodertryck 16 Vindförhållanden

Läs mer

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag,

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, 56 Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, teleskopiska spirboar, jockeyboar och mastbeslag. Det är

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni.

Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni. 1 Tre år med Vera af Limhamn, Hanse 350 / nr 145, 2008 juni. Under rubriken Vera af Limhamn, ska jag försöka att berätta lite om vår 350:a i hopp om att det kan vara till inspiration för andra Hanse seglare.

Läs mer

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden.

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden. Koll på trimmet Den senast publicerade artikeln i ämnet i denna tidning var skriven av Sören Snäckerström 1993. Därför känns det som om det är dags för en ny. Denna artikel vänder sig liksom Sörens i första

Läs mer

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 International Sailing Federation 1 Publicerade av ISAF (UK) Ltd., Southampton UK International Sailing Federation, (IOM) Ltd Oktober 2005 2 INNEHÅLL INLEDNING... 4 Revision...

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Riggning och upptagning

Riggning och upptagning Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM Uppdaterad 13 februari 2010 Upptagning Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis,

Läs mer

RODKICKER. Världens mest sålda kickstång.

RODKICKER. Världens mest sålda kickstång. RODKICKER Världens mest sålda kickstång. Rodkicker, kickstång Seldén Rodkicker är ett effektivt hjälpmedel både för kappseglaren och familjeseglaren. Den underlättar segelhanteringen vid revning och hindrar

Läs mer

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära.

Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Vart du än seglar, finns vår hjälp nära. SVENSKA Vår filosofi Gratulerar till köpet av dina nya segel och välkommen till North Sails familjen. Välkommen till den största och mest framgångsrika segelmakarfamiljen i världen. Vår filosofi är att

Läs mer

Segling provseglar Fabola Campus 7.4

Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Sittbrunnen erbjuder gott om plats för hela familjen, och rorsman har från sin position fin kontroll på seglingen och omgivningen. Nya 7.4 är störst hittills i Fabola

Läs mer

Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic

Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER för S 30-Classic 1993 KLASSBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDETS ENTYPS SKÄRGÅRDSKRYSSARE S 30 Antagna 1974-09-17, reviderade 1979. Inledning Vid seglardagen

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

sporthotel dehler 38c

sporthotel dehler 38c Text och foto SEARCHMAGAZINE sporthotel dehler 38c snygg tysk design, smarta lösningar och Fina seglingsegenskaper Nya Dehler 38, designad av Judel/Vrolijk, har fått många att höja på ögonbrynen. Båten

Läs mer

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 2015-01-29 M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15 FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del A Allmänt Sid 2 Del B Organisation Sid 3 Del C Villkor vid segling

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Optiparts racingriggar. Optimax racingrigg. Riggtillbehör

Optiparts racingriggar. Optimax racingrigg. Riggtillbehör Optiparts racingriggar Black Gold rigg EX975 Mast, bom och spri. Riggpaket innehållande spriwire med block, vimpel, 2 st pluggar för att hålla vimpel och horntamparna, spritamp och handtag. Black Gold

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt

Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt Full fart framåt har alltid varit målet för lilla tuffa X-79, som nu tycks gå mot en ny vår. Av Bengt Jörnstedt Det finns typiska 'genombrottsbåtar', sådana som gav skjuts åt en framgångsrik konstruktörskarriär

Läs mer

DINGHIESKEELBOATSYACHTS

DINGHIESKEELBOATSYACHTS Master för deplacementbåtar DINGHIESKEELBOATSYACHTS Seldén Mast AB, Sverige Tel +46 (0)31 69 69 00 Fax +46 (0)31 29 71 37 e-mail info@seldenmast.com Seldén Mast Limited, UK Tel +44 (0)1489 48 40 00 Fax

Läs mer

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERO 970 DESIGNER HANS GROOP 2 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERÖ 970 specifikation 1993 Skrovlangd Vattenlinj elangd Bredd Djupgang

Läs mer

H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare

H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare H-båten - Vässad, vacker gränsöverskridare I trettio år har H-båten haft en stabil popularitet - ändå är hon lite av en doldis i Sverige. Nästan 5000 exemplar är byggda, starka klassförbund verkar i hela

Läs mer

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012!

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012! V ya segel minskar krängning och ger mer fart, höjd samt enklare, säkrare och bekvämare segling. V segel sys i vävd premium duk för bästa ekonomi, livslängd, seglingsegenskaper och säkerhet vid cruising

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr!

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! Test i Buster Magnum M5 Utmanar de Text Mikael Mahlberg Foto Mikael Mahlberg, Buster Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! 16 t t Med

Läs mer

skarpa ändskepp är balanserad och estetiskt tilltalande - ge en spetsgattad båt ett nätt språng och det blir garanterat en vacker och charmig båt.

skarpa ändskepp är balanserad och estetiskt tilltalande - ge en spetsgattad båt ett nätt språng och det blir garanterat en vacker och charmig båt. Danske Peter Bruun gick sin egen väg när han ritade sin kvartett med spetsgattade 'valbåtar', inspirerade av moder natur. Lilla Späckhuggaren kom först, med en robust klassisk skrovprofil mellan fenan

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Katamaran eller enskrovsbåt?

Katamaran eller enskrovsbåt? 2008 Katamaran eller enskrovsbåt? ScandiMarine Ltd. 4/5/2008 Katamaran eller enskrovsbåt? En objektiv, och en smula subjektiv skrift om fördelarna med en katamaran jämfört med enskrovsbåtar. Här pratar

Läs mer

Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast

Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast Introduktion 2 Riggtyper 4 Långskeppsriggning 6 Tvärskeppsriggning 8 Löpande rigg Förberedelse

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Målsättningen för turnén är att börja den finska tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

RIGG- och SEGELFUNKTION

RIGG- och SEGELFUNKTION ANVÄNDBARA RÅD OCH TIPS FÖR NYA DN- / ISJAKTSSEGLARE RIGG- och SEGELFUNKTION Principen efter vilken en isjaktsrigg skall fungera är i grunden följande: Kraften som får jakten att gå framåt genereras av

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT

5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5 MAST OCH RIGG 5.1 ALLMÄNT 5.1.1 För 55-150kvm: Den i tabellen föreskrivna mastdiametern gäller för master å sådana jakter, vid vilka segelmäthöjden enligt tabellen är fullt utnyttjad. (Tabellvärde H.)

Läs mer

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar SVENSK FÖNSTERTRADITION OCH MODERN TEKNIK I SKÖN HARMONI Att montera ett Laganfönster är normalt inget GARANTIER Laganfönster

Läs mer

KATTEGATTGYMNASIET. Projektarbete Ludvig Bengtsson Läsåret 06-07 H-BÅTEN. Handledare: Per Rosenlund

KATTEGATTGYMNASIET. Projektarbete Ludvig Bengtsson Läsåret 06-07 H-BÅTEN. Handledare: Per Rosenlund KATTEGATTGYMNASIET Projektarbete Ludvig Bengtsson Läsåret 06-07 H-BÅTEN Handledare: Per Rosenlund SAMMANFATTNING Rapporten beskriver hur jag går tillväga för att renovera och kappseglingsutrusta en gammal

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Lod TH 52 - Givare - Svensk English

Lod TH 52 - Givare - Svensk English Lod TH 52 - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 2 LOD TH52 INNEHÅLL: 1 Användning...4 1.1 Verktyg och materiel... 4 2 Placering av givaren...5 2.1 Akustiskt

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm.

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm. För många är Carreran en drömbåt. Racig, flushad, snabb. Alltför extrem tycker de som blir omseglade. Med inredning som en gymnastiksal, förmodligen. Men skenet bedrar. Hon är enkel att segla och har full

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006 Föreningen Medlemsblad nr 22, juni 2006 ORDFÖRANDE HAR ORDET Mina tankar går till Per Göran och Birgitta Traung. Deras välskötta RB111 nr 40 totalförstördes vid en varvsbrand i Södertälje helt nyligen.

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22 Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503 Segelbåt J/22 Det finns flera typer av segelbåtar, kölbåt, joller, katamaran och trimaran. J/22 är en kölbåt och standardmåttet

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord i NF o 1/05 Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet O rdförandeord Nu har vi en ny hemsida : www.nfseglare.com! Titta gärna in om du har tid. Jag tackar Nicklas Stang för ett jättefint

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Så monterar du inre förstag

Så monterar du inre förstag GÖR DET SJÄLV Så monterar du inre förstag Hård kryss med en delvis inrullad genua är ingen höjdare. Men med ett löstagbart, inre förstag kan du enkelt sätta en stormfock och segla effektivt även i kuling.

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer

Egenkontroll av fritidsbåt

Egenkontroll av fritidsbåt Egenkontroll av fritidsbåt Teknik och Sjösäkerhetskommittén 2011 Skrov o Däck: a. Fästanordningar: Beslag, röstjärn, räcken, handledare och handtag ska vara väl fixerade, om möjligt med genomgående bult.

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer