2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA"

Transkript

1 2-krona, handbok sida 1(13) HANDBOK FÖR 2-KRONA

2 2-krona, handbok sida 2(13) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 4 Hur använda båten, besättning och lastbarhet? Viktigt! Båtförsäkring Förbättringar Allmänt om skrov och övrig utrustning Fasta beslag Rigg, centerbord och roder Övrig lös utrustning Tampsats Hur gå tillväga för att rigga båten? KONTROLLER FÖRE SEGLING sid 6 Kontrollera att vitala delar sitter fast och att tampar kan löpa SÄKERHET PÅ SJÖN sid 7 Obligatoriskt Tänk på Om du kapsejsar Revning SEGELTEKNIK sid 8 Segelsättning och trimanordningar UTOMBORDARE sid 9 BÅTVÅRD sid 9 TRANSPORT sid 9 BILDER sid 10 Säkerhetstamp Förvaring på land Rengöring och skötsel Segel Vinterförvaring Surra säkert Översikt båt Riggningsdetaljer

3 2-krona, handbok sida 3(13) INTRODUKTION 2-kronan har ambitionen att ge god balans mellan spännande segling, enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Segling är en sport för hela livet! 2-kronan kan användas av många och varar länge! Det är självklart så att vi, som har tagit fram båten, hoppas att du på egen hand skall ha nöjet att lära känna och hantera båten. Det är emellertid några saker som vi särskilt vill be dig tänka på i början. Hur använda båten, besättning och lastbarhet? 2-kronan har konstruerats med utgångspunkterna Enkel och stabil båt med bra seglingsegenskaper, som skall ge jollekänsla, gå bra i lätt vind och samtidigt ej vara svårhanterlig i hårdare vindar. 2-kronan är CE-certifierad i kategori C, för en last av max 250 kg varav 225 kg utgörande besättningsvikt. Nedre rekommenderad besättningsvikt i hård vind är 110 kg. En besättningsvikt i intervallet kg bedöms vara lämplig vid kappsegling. När förhållande så kräver skall 2-kronan revas (se nedan). Max antal personer, förutsatt att den totala lastvikten 250 kg ej överskrids kan fyra personer vara ombord. Emellertid, vid frisk vind är det naturligtvis viktigt att tillse att besättningen är placerad så att den kan röra sig fritt och har plats att manövrera båten. VIKTIGT! Läs noggrant handbokens avsnitt om kontroller och säkerhet före det att 2-kronan seglas. Båtförsäkring Vi vill påminna dig om att försäkra din 2-krona! Det är framför allt viktigt med ansvarsförsäkring för att täcka skador som kan uppkomma på andras båtar. 2-kronan är förhållandevis stryktålig och enkel att reparera men ett märke på hamnens finaste mahognybåt kan bli nog så kostsamt. För övrigt är ansvarsförsäkring obligatorisk vid kappsegling. Försäkringsbolaget behöver skrovidentiteten. Denna finns på styrbords utsida av akterspegeln och är en 14- ställig kod. Övriga uppgifter till försäkringsbolaget avseende 2-kronan är - längd 4,63 m - bredd 1,69 m - djupgående 1,0 m - segelyta 10 m2 - vikt segelklar båt 200 kg. Försäkringsbolaget behöver också båtens registreringsnummer (samma som segelnr) samt tillverkningsår. Förbättringar 2-kronan är en allsidig båt som vi tror kommer seglas under många år framöver. När förbättringar införs så meddelas dessa via vår hemsida, Detta gäller inte minst dokumentation och seglingstips. Synpunkter, frågor, önskemål, m m mottages tacksamt som till BESKRIVNING AV 2-KRONAN

4 2-krona, handbok sida 4(13) Allmänt om skrov och övrig utrustning 2-kronans skrovvikt är avpassad för att dels ge lagom livlighet / jollekänsla dels ge hållbarhet / styrka utan svåra förstyvningskonstruktioner eller extrema material. Stor och öppen sittbrunn så att några extra personer kan tas med. Skrovet är lättdrivet men samtidigt bärigt vilket gör att 2-kronan kan segla bra med en besättningsvikt upp till 250 kg. Centerbord och roder av eloxerad aluminium har effektiva vingprofiler. Riggen är okomplicerat utformad men ger likväl goda trimmöjligheter. 2-kronan behöver ej ösas - båten har dubbelbotten (ytter- och innerskrov) med läns placerad under aktertoft. Vattnet rinner ut även när båten ligger still, på så vis är den säker och lätt att hålla ren. Extrautrustning På Krona Boats hemsida, visas aktuell extrautrustning. De vanligaste tillbehören är följande: Jollevagn Segelkapell Centrum skotlås Kapell, heltäckande Spinnaker Centerbord med 15 kg bly för lite extra styvhet RIGGNING OCH DETALJER Här beskrivs båtens komponenter och hur beslag och tampar används / anbringas på båten. Fasta beslag Stäv / förstagsbeslag, detta har två byglar, den främre bygeln är avsedd för förtamp (fånglina / painter). Den aktra bygeln är avsedd för förstag och för focken. Fockhalsen sätts fast med nyckelschackel. Mastfot, förutom att vara fixeringspunkt för masten används detta beslag som främre fästpunkt för krängbanden / ristropparna. Fasta beslag på masttoft är 1 st clamcleat för masttamp (förhindrar masten att falla framåt / kan användas som krumningshämmare), 2 st linlöpare (skotleder / bull s eyes) och 2 st skotlås (råttor / cleats) för fockskot. Vantfästen bestående av u-bultar monterade i relingen. 2 st byglar, monterade på durken under aktre toften, för att fästa krängbanden / ristropparna. Aktre toften har endast ett fast beslag, som utgörs av svirvelplatta för storskotsblock. Akterfäste / fäste för krängbanden / ristropparna, i akterspegeln är 2 st u-bultar monterade med mindre byglar på insidan. Lösa beslag

5 2-krona, handbok sida 5(13) Här följer kommentarer till "lösa beslag". Detta är 2-kronans standardbeskrivning. Det går naturligtvis att fästa segel- och block på många sätt. En idé med 2-kronan är att söka minimera schacklar och metallbeslag. Att använda tågvirke har många fördelar. Lämpliga knopar att kunna är: pålstek, råbandsknop halvslag (dubbelt och "om egen part") stoppknopar (enkel, dubbel, åtta) Antal beslag och löpmeter tågvirke visas inom parantes. Toftpåse kan sättas under båda tofterna, men används endast en är det lämpligast att placera den under masttoften. Under segling är det bra att stoppa undan fallens haländar i toftpåsen. Stag (3), alla tre med samma wirerlängd, krokas i mast. Krängband/ ristroppar (4), schacklas fast i mastfot, knopas fast i schacklar fästa i durkbyglar och i byglar på insidan akterspegel (se ovan). Knipblock (HA165) (1), för bomnedhal (kickinging-strap), fästs med tamp runt masten (hålles på plats i höjdled av bygel i förkant mast, i tofthöjd). Mindre hunsvottblock i (HA93) (1), för bomnedhal, binds i runt bom (plastryttare bestämmer position). Större hunsvottblock Rutgerson (1), knopas med ögla i hanfot. Spärrblock/ ratchet (Andersen) (1), för storskot, fästs med tamp i aktre ryttare runt bom. Skotblock Rutgerson (3), 2 st för fockskot, knopas i förlig toft med råbandsknop undersida toft, hålen är avsedda för intrimning av skotpunkt (istället för skotskena), 1 st fästs med tamp i främre ryttare och runt bom för storskot. Enkelt skotblock med svirvel och schackel (Rutgerson) (1), monteras i bygeln tillsammans med nedanstående fjäder på aktertoften. Fjäder (1), används för att hålla upp storskotsblocket på toften. Små schacklar (4), monteras i mastfot (med krängband) och durkbyglar för att knopa fast tamp till krängband. Nyckelschacklar (1),1 st i aktra bygeln i stäv / förstagsbeslag. Vantbleck (3), stagjusterare med sprint, 2 st för respektive sidovant, 1 st för förstag som placeras i aktra bygeln. Tampsats Användning, (längd) diameter Storfall, (12, 0 m) 5 mm Fockfall, (9,5 m ) 5 mm Storskot (7,0 m) 8 mm

6 2-krona, handbok sida 6(13) Fockskot (6,3 m) 8 mm Uthal / outhaul (3,1 m) 5 mm Bomnedhalare / kicking-strap (2,7 m) 5 mm Fästtampar för bomnedhal runt mast och bom 2 st (0,6 m) 5 mm Liksträckare / cunningham (1,7 m) 5 mm Masttamp runt mast (1,0 m) 6 mm Hanfot för storskot (1,3 m) 6 mm Fästtampar för skotblock i fasta ryttare runt bom 2 st (0,6 m) 4 mm Justertamp för fockblock 2 st (0,5 m) 4 mm Fästtampar för krängband / ristroppar 4 st (1,0 m) 5 mm Gummicord för krängband / ristroppar 2 st (1,0 m) 5 mm Gummicord för säkring av centerbordsspärr (0,7 m) 3 mm Förtamp, flytande, (10,0 m) 8 mm Reservtamp 1, (2,0 m) 5 mm Reservtamp 2, (2,0 m) 4 mm, Hur gå tillväga för att rigga båten? Kontrollera först att förstag och sidostag (vant) är ordentligt ikopplade samt att storfall, fockfall och toppvimpel är på plats. När masten rests och satts i mastfoten säkras den med den korta tampen i toften. Därefter kopplas sidostagen i vantfästena med justerblecken så att masten blir svagt bakåtlutad. Nästa steg är att koppla förstaget med justerbleck i förstagsbeslaget (den aktra bygeln). Det är lättare att sätta sprinten i förstagets ögleändstycke om fockfallet används för hålla masten framåt, (slacka också i masttampen som som är fäst i toften). Riggspänningen behöver ej vara hård. KONTROLLER FÖRE SEGLING Kontrollera att Spärrar för centerbord och roder fungerar så att dessa hålls kvar i rätt läge om kapsejsning båten kommer upp-och-ned. förtampen / fånglinan i stäven är minst 10 m lång (minimum 8 mm flytande tamp) och att den sitter ordentligt fast och kan löpa utan trassel. block, skot, krängband och övrig utrustning är på rätt plats och riktigt fastgjorda samt att det finns stoppknopar där så behövs. vantblecken skall vara täckta av plastslang eller tejpas ordentligt över sprintar och uppåt så att tampar eller tex flytvästbälten ej kan kilas fast mellan wirer och vantbleck. dyvika i akterspegel och skrovets ventilationsluckor är ordentligt stängda och har O-ringar (tätningspackning). Skruva ej ventilationsluckorna för hårt - eftersom gummiringarna då deformeras/skadas vilket resulterar i läckage. Alltså viktiga grejor skall sitta fast och tampar skall kunna löpa utan trassel!

7 2-krona, handbok sida 7(13) SÄKERHET PÅ SJÖN Obligatoriskt: Alla ombord skall alltid bära flytväst. Centerbordet skall vid segling alltid vara i sitt nedersta läge. Vid kappsegling i 2-kronan får centerbordet inte lyftas upp på undanvind. Tänk på: Håll i tamparna - rulla dem inte runt händerna. Bära av / ta törn - passa händer och ben - försök inte stoppa båten när den rörliga kraften är alltför stor. Ordning på tampar, håll alltid ett öga på ordningen i båten och att tampar kan löpa ut snabbt om så krävs. Om du kapsejsar Ta det lugnt - du har flytväst och 2-kronan är osänkbar - kapsejsningar råkar även de bästa ut för och ingår i en seglares erfarenhet - se det som ett ofrivilligt bad och en strapats att ha i gott minne! Som ett resultat av att båten flyter bra och är förhållandevis bred kan det vara lite besvärligt att få båten på rätt köl om den lagt sig upp och ned. Är du lätt måste du stå på relingen och luta dig ordentligt åt det håll båten skall dras rätt. Räcker inte armlängden till (när du sträcker dig efter centerbordet kommer din vikt innanför båtens flytkraftsområde) tar du fånglinan till hjälp - drar den från stävbeslaget, där den alltid sitter fastsatt, till vantet och sedan över den upp-och -nedvända botten. På så vis får du ordentlig hävkraft och kan dra runt båten. När båten börjar komma på rätt köl - häng på centerbordet och håll kvar taget i fånglinan. När väl båten är på rätt köl - klättra upp över den nedskurna akterspegeln - använd krängremmarna för att dra dig ombord. Vanlig orsak till kapsejsningar är att besättningen ej balanserar båten korrekt med sin kroppsvikt - man kanske råkar ut för en "slänggipp" och inte hinner över på lovartssidan fort nog. En annan orsak kan vara "fasta skot" - är detta orsaken så tillse att skoten kan löpa ut innan uppresningen påbörjas. Är ett segel skotat blir det som en köl när båten ligger upp-och-ned och det blir svårt resa upp båten. Om man trots skotade segel får båten på rätt köl blir det med hög sannolikhet en ny kullerbytta. Våra båtar är utrustade med flytande skot för att man lätt skall komma åt dem i vattnet och frigöra dem från skotlåsen. Om det är alltför besvärligt - ta det lugnt - sätt dig på den kapsejsade båten och invänta hjälp. Grundregler: Släpp aldrig kontakten med båten - den syns och flyter bra! Se till att du inte kämpar alltför länge och blir nedfrusen! Säkerhetsaspekter vid kapsejsning Att båten lägger sig upp och ned är inte negativt ur säkerhetssynpunkt, därför har inte 2-kronan flytmaterial i masttoppen. Förr när det seglades i jollar med trämaster och mycket flytkraft i skroven var den största risken att båten låg på högkant och i kraftig vind drev ifrån seglaren som förgäves (i sjökläder) försökte simma ikapp båten. Med metallmaster och mycket flytkraft i skrovet blir det en och annan lerig masttopp, men det är OK, båtarna kan rättas till. VIKTIGAST! När båten skall resas upp är det viktigt att samtliga har ordentlig kontakt med båten, så snart båten är på rätt köl börjar den röra sig genom vattnet och det kan vara svårt hitta tillbaka till någon i grov sjö. För god kontakt med båten - se till att hålla i någon tamp. TIPS Äldre bommar har tät plastpropp i akterkant bommen. Gör ett runt hål (ca 35 mm) i proppen så att bommen kan vattenfyllas snabbt. Då får du hjälp av bommen vid kapsejsning. Eftersom man vill resa upp båten åt lovart och samtidigt båten trycks åt lä av vågor och vind så ställer sig sig storsegel och bom tvärs båten åt fel håll. En tät bom vill flyta upp och motverkar därför upprätningen av båten. En vattenfylld bom hjälper till.

8 2-krona, handbok sida 8(13) REVNING Revning är något som ofta missas av mindre erfarna seglare - att segla i frisk vind är ett nöje men riggen skall trimmas för hårdvind - därför lär dig att reva. 2-kronan revas i följande ordning. 1. Släpp ner storen och spänn fast mastliket med cunninghamtampen genom att ta den i revkausen och därefter till clamcleaten (knipknap). 2. Slacka ordentligt i outhaultampen (bomlikspännare) och dra fram kroken (eller syskonhaken) ca 40 cm - ta tag i akterliket och koppla i övre kausen (eller syskonhaken). 3. Spänn outhaul - rulla upp det nedhängande bomliket och slå en en kort tamp eller gummicord runt det rullade seglet och fäst den i respektive revkaus i mast- och akterlik. 4. Hissa storseglet hårt och spänn därefter kicken (bomnedhalaren). Reva första gångerna vid bryggan men träna snart att göra det på sjön. SEGELTEKNIK Skrovet har bredd i vattenlinjen vilket ger styvhet. När båten lutas upp till ca 15 minskas våt yta och motstånd. Båten skall emellertid inte lutas för mycket, då blir den svårare att styra och tappar kraft. Segelsättning och trimanordningar Fockfallet skall sträckas så att förstaget avlastas - genom att kraften tas upp av seglet ges focken förutsättningar att få rätt form. Fockskotblocket kan flyttas mellan olika hål och regleras genom justertamparnas längd - längre akterut ger planare och öppnare fock. Skota inte alltför hårt - toppen skall öppna något så att förseglet är i harmoni med storseglets form. Tell-tales, dessa ulltrådar kan betraktas som "fusk-lappar" för att ge rätt vinkel mot vinden. När höjd och skotning stämmer skall de blåsa akterut (läsidans trådar skall ligga som strukna - på lovartsidan kan de röra sig lite). När båten seglas alttför högt i vind fladdrar trådarna på lovartsidan - vid alltför låg höjd (eller för hårt skotat vid öppnare vind) fladdrar de på läsidan av focken. Cunningham, storseglet hissas alltid i topp - och hålls intill masten med ögla som kan glida upp-och-ner. Med cunningham regleras likspänningen. Hårdare likspänning planar ut seglet och flyttar fram buken vilket gör båten mer lätthängd i hårdare vindar. Outhaulen, bomlikssträckaren, reglerar buken (rundningen) i storseglet - spänn hårdare ju mer det blåser - dåligt spänd outhaul i hård vind gör båten tunghängd och svårare att hantera, t ex efter stagvändning. Kicken, bomnedhalaren, skall sättas hårdare ju mer det blåser. Den planar också ut seglet och kan användas för att reglera mastböjen. Tillsammans med krumningshämmaren (tampen som är fäst i toften babord om masten och låses med clamcleat) kan kicken användas för att reglera mastböjen och storseglets ²power². OBS: spänn ej kicken för hårt i lätt vind - då "stänger" storseglet. Hanfoten, storskotet startar i hanfoten i ett s k hunsvottblock. Blocket skall vara fäst med en ögleknop så att det hålles centrerat. Normal höjd på hanfoten är cm. Hög hanfot i kombination med ansatt kick gör att skotningen blir lättare i hårdvind. Den är också bra i lättvind - bommen kommer lättare in i centrum samtidigt som toppen "öppnar" (akterliket blir mindre spänt). Tumregel för skotning av storsegel: topplattan skall vara parallell med bommen i 3-4 sekundmeter. I lättare

9 2-krona, handbok sida 9(13) vind kan toppen gärna stänga något men i starkare vind skall toppen öppna successivt. Spirbommen användes på läns och vid öppen slör. Den sättes genom att kroken placeras i en liten ögla på skotet. Viktigaste trimanordning är skoten Sammantaget innebär jollens riggning att det finns stora möjligheter trimma seglen genom att samspela med skoten. Efter ett slag, eller om båten stoppats upp av en stor våg, är det t ex mycket viktigt att inte skota alltför hårt utan successivt spänna upp riggen igen när farten ökar. UTOMBORDARE 2-kronan kan bära en liten utombordsmotor (max 3 hk). Motorfästplattan är extrautrustning som fästes på akterspegeln (motorcentrum ungefär vid babords krängbandsfäste). Så snart den är skruvad på plats säkras den med en kort tamp. BÅTVÅRD På land Skrovet är starkt och styvt men när båten ligger på land skall den pallas så att punktbelastning undvikes. Rengöring och skötsel Skölj båt och övrig utrustning med sötvatten (smörj ej block med olja som binder smuts). Om skrovet är smutsigt använd rengöringsmedel och polish utan starka lösningsmedel. Segel Förvara seglen på ett sätt så att de ej onödigtvis utsätts för solens UV-strålning. För att undvika mögel/jordslag - tillse att seglen är torra innan de läggs i segelsäck. Vinterförvaring Skruva ur ventilationsluckorna, vänd båten upp-och-ned / palla upp den så att den kommer fri från marken (ca 35 cm). TRANSPORT Surra säkert - när 1-kronan transporteras två huvudsurrningar finnas tvärs över båten där båten vilar på trailern. Dessutom skall det finnas tamp som säkrar båten framåt bakåt. För detta är det lämpligt att använda väntfästen i relingen..

10 2-krona, handbok sida 10(13)

11 2-krona, handbok sida 11(13)

12 2-krona, handbok sida 12(13)

13 2-krona, handbok sida 13(13)

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 2(14) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 5 Hur använda båten, besättning

Läs mer

Klassregler för 2-Kronan

Klassregler för 2-Kronan 2005 Klassregler för 2-Kronan Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2-Kronan konstruerades 1991 av Erik Thorsell. 2-Kroneförbundet antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson. SM 2009 i Arkösund

Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson. SM 2009 i Arkösund Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson SM 2009 i Arkösund Trimmet utgår från Blixt-segel från Bengt Johansson Sails, 033-254124, bengt.johansson.sails@swipnet.se. Bengt Johanssons

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

North Sails Trimguide 606

North Sails Trimguide 606 North Sails Trimguide 606 De senaste femton åren har vi varvat aktivt kappseglande i 606 klassen med att utveckla 606 segel och segeltrim. Erfarenheterna från denna tid har vi sammanfattat i detta häfte.

Läs mer

S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar.

S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar. Segeltrimtips Från S30förbundets "Tekniska Tips" daterad 921103 Några tips om hur du får bättre fart på S-30:an S-30:an är trots sina fartiga linjer inte så lättseglad, speciellt inte i lättare vindar.

Läs mer

Till en rimlig merkostnad kan seglarna nu få en båt helt identisk med TRISSJOLLEN, men med mer komplett och effektiv kappseglings-utrustning.

Till en rimlig merkostnad kan seglarna nu få en båt helt identisk med TRISSJOLLEN, men med mer komplett och effektiv kappseglings-utrustning. ABCfabrikens bruksanvisningar. Levererade med båtarna 1973. Alltså med TYP 4. De gäller i huvudsak än. ABCfabrikerna finns ju inte längre. Delar finns bl a hos KungälvsPlastservice, t ex Raceutrustningen.

Läs mer

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen.

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen. SEGLARSKOLEHANDBOK VÄLKOMMEN TILL RÖSS SEGLARSKOLA/PROVA-PÅ! Målet med RÖSS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Trimguide Linjett 35, mk1

Trimguide Linjett 35, mk1 Linjettförbundet Per Lembre Trimguide Linjett 35, mk1 Båt: Santana, SWE 56 Besättning: Björn Dannberg med besättning. Trimledare: Mikael Olesen, segelmakare UK/Syversen och tidigare ägare till Linjett

Läs mer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer Användarhandbok för CB66 Racer 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion... 3 Specifikation och ritningar... 3 CE-märkning... 3 2. Säkerhet... 4 Max last... 4 Säkerhetsutrustning... 4 Kapsejsning... 5 Flytankar...

Läs mer

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996

Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis Trimanvisning för: Maxi Racer Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis till dina nya Maxi Racer segel från Henrik Ottosson Segelmakeri. Denna trimanvisning är framtagen för att du skall få ut

Läs mer

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 Sid.1 (11) 2011 Klassregler för MF-båten Myndighet Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 MF-båten konstruerad 2009-2010 av Sture Sundén, Blanchegatan 18,

Läs mer

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström.

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. NogGrann trimguide för 606. ver 1.0 Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. Idé tanke å nytta. Denna trimguide är till för att man enkelt och lätt skall

Läs mer

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230 ENTYPSREGEL Reviderad 941230 KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30 Inledning W30, även kallad Kompromiss, utgör en kombination av havs- och skärgårdskryssare. W30 har konstruerats av Jörgen Wallin SYR, och baskonstruktionen

Läs mer

LESS Seglarskolainformation

LESS Seglarskolainformation LESS Seglarskolainformation Följande information om seglarskolan som är bra att känna till för dig som kommer att delta på seglarskolan. Trygghet! Grundregeln för nybörjare är att man skall känna trygghet!

Läs mer

Klassregler för C55-klassen

Klassregler för C55-klassen Klassregler för C55-klassen Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM C55 båten konstruerades 2001 av Pelle Petterson C55 klassen antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

LIROS/SYLT. Riggningsguide för Laser

LIROS/SYLT. Riggningsguide för Laser LIROS/SYLT Riggningsguide för Laser Grattis till att du valt att segla Laser! Oavsett om du är helt ny inom segling eller en erfaren seglare i annan klass förtjänar du att segla med de bästa trimlösningarna

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

Enkla tips mycket att vinna! Vad är kappsegling?

Enkla tips mycket att vinna! Vad är kappsegling? Enkla tips mycket att vinna! Att lära sig segla är inte så svårt, de flesta lär sig att ta sig runt med båten under en veckas kurs. Kappsegling är något annat, där gäller det att vara så snabb som möjligt

Läs mer

Bodings lilla. röda. (, ),.

Bodings lilla. röda. (, ),. NU HAR VI GJORT SEGEL I 32 ÅR. (S K E P PA RG ATAN 23, ÅR 1966) VI SYR I FÖRSTKLASSIGA M ATERIAL, AV LEDANDE DUKTILLVERKARE SÅSOM DIMENSION POLYANT OCH CO N T E N D E R. Bodings lilla röda. A.INLEDNING

Läs mer

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15 Sid. 1 av 15 1.Regler för lån av C55 båtarna 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs Sid. 2 av 15 1.Regler för

Läs mer

Bruksanvisning för C55

Bruksanvisning för C55 Bruksanvisning för C55 Denna manual är skriven för att hjälpa till både för den nyblivne C 55 ägaren och den som redan har en båt. Regler som finns i klassregeln är inlagd på några ställen för att man

Läs mer

Lommabuktens Seglarskola 2016

Lommabuktens Seglarskola 2016 ! Lommabuktens Seglarskola 2016 Målet med LBS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära du dig grunderna i segling och

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben

Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben Klassregler 1999 för Svenska X79-klubben Innehållsförteckning 1. Allmänna regler...2 2. Skrov, Däck, Inredning, Köl och Roder...2 2.1 Skrov och däck...2 2.2 Inredning...2 2.2.2 Huvudsaklig inredning...2

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) Mars 2010 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013

KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013 KLASSREGLER FÖR NEPTUNKRYSSAREN 2013 Neptunkryssaren konstruerades 1938 av Lage Eklund. DEL I Administration AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER A.1 Typ av klassregler A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.2 Språk A.2.1 A.2.2 Neptunkryssaren

Läs mer

Från originalbåt till SM vinnare!

Från originalbåt till SM vinnare! Från originalbåt till SM vinnare! Björn Sandberg & Linnea Petersson Foto: Magnus Bäckelie, SM 2008 Innehållsförteckning Från originalbåt till SM vinnare 2008... 3 Tack för alla tips!... 3 Köpa trissjolle?...

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2 Monterings anvisning och användar guide Smartroller Mk2 Förord Alla segelbåtar är olika, detta medför att saker och ting kan se olika ut även på samma båttyp. Vi på Smartroller har under lång tid studerat

Läs mer

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES 678 BT är - enligt vad konstruktören och producenten försäkrar - en helt ny konstruktion. Modellens linjer anknyter dock tydligt till tidigare versioner av båten. PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES har en silhuett

Läs mer

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära.

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära. KANOTENS SEGEL Med nedanstående rader avser jag att beskriva olika segelplan som kan förekomma på segelkanoter. Avsikten är att bredda kunskapen för en vidare dialog om den optimala riggen. Innan en djupare

Läs mer

CREW GUIDE FÖR TYDLIGA ROLLER OCH ETT EFFEKTIVT BESÄTTNINGSARBETE

CREW GUIDE FÖR TYDLIGA ROLLER OCH ETT EFFEKTIVT BESÄTTNINGSARBETE CREW GUIDE FÖR TYDLIGA ROLLER OCH ETT EFFEKTIVT BESÄTTNINGSARBETE JUBILON J/92 En guide till effektivt besättningsarbete. Utvecklad utifrån aktuell besättningssammansättning och den utvecklingsnivå vi

Läs mer

Prioritering och trim på Älvan

Prioritering och trim på Älvan Prioritering och trim på Älvan Strategi Beslut baseras på strategi oberoende andra båtars agerande Strategi och taktik Endast timingen av en åtgärd baseras på andra båtars initiativ Vinddrivet vägval Vi

Läs mer

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5 Boar i aluminium Seldéns bomserie innehåller en mängd finesser och kan förses med olika typer av revsystem och uthalssystem, allt för att kunna anpassas till olika båtar och uppfylla seglares varierande

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 2010 KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Sjätte utgåvan 2010.11.24. A ALLMÄNNA

Läs mer

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII Trimguide 2.4m R Norlin MKIII version Sv 1.5-030121 Inledning Trimguiden är skriven för att du ska få bästa prestanda från Dina North segel. Måtten och inställningarna är de vi funnit ge bäst höjd och

Läs mer

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996

KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996 KLASSREGLER FÖR CARRERA HELMSMAN 1996 Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Fjärde utgåvan 1996.03.03. A ALLMÄNNA

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2002 Klassregler för Linjett 33 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Linjett 33 konstruerades 1993 av Mats Gustafsson. Svenska Linjettförbundet antogs som klassförbund

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

1. Förberedelser. 2. Segeltrim. 3. Besättningsarbete

1. Förberedelser. 2. Segeltrim. 3. Besättningsarbete Trimguide 2002 EXPRESS North Sails trimguide är skriven för att Du ska få ut den bästa prestandan av Dina North segel. Måtten och inställningarna är vad vi funnit snabbast för Express. Eftersom besättningsvikt,

Läs mer

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips)

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Saker som är bra att kolla på om man har eller kan behöva köpa: Blocknyckel 5.5 mm till att justera kicken med. Beteslås

Läs mer

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta.

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta. Denna mätguide hjälper dig ta rätt grundmått på din båt. Det är viktigt att mätningarna är av god kvalité. Fotografera gärna dina mätningar samt övergripande detaljer av skrov och rigg. Du behöver ett

Läs mer

Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar.

Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar. Tips och tricks av Vera af Limhamn. Ämne: Kolla på segelfoton, plus lite smått och gott om kameravinklar. Foton på segel är alltid kul att kika på. Mitt intresse av segeldesign och funktion medför att

Läs mer

GRÖN GUIDE. För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare.

GRÖN GUIDE. För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare. GRÖN GUIDE För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare. Observera att flera målbilder kan ses som överkurs eftersom de

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 Svenska Kanotförbundet / Tekniska regler kanotsegling klass C, D, E 2007-03-10 1 TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR SEGELKANOTER KLASSERNA C, D, o. E Gällande från 2007-04-01 INTENTIONER och DEFINITIONER Segelkanoter

Läs mer

OM OSS. Butik & webshop

OM OSS. Butik & webshop SEGELJOLLAR 2013 OM OSS Det är snart 20 år sedan One Design Center såg dagens ljus för första gången i ett litet garage. Vi drivs fortfarande av samma drivkraft som då, att skapa det bästa sortiment för

Läs mer

F=framåtriktad kraft, K=krängade kraft, T=total kraft. M=Motståndskraft, L=lyftkraft, T=total kraft.

F=framåtriktad kraft, K=krängade kraft, T=total kraft. M=Motståndskraft, L=lyftkraft, T=total kraft. Granboken, Kapitel 1 http://www.gransegel.se/bok/bok_kap1.htm Page 1 of 4 länk till Gransegel Vindförvaltning Teorier och förklaringar Att det går att segla i medvind är inte så konstigt. Att det också

Läs mer

Instruktion för montering av uthalsblock. Bom Block 120/ / / Innehåll, utbytessats. Verktyg som behövs

Instruktion för montering av uthalsblock. Bom Block 120/ / / Innehåll, utbytessats. Verktyg som behövs 595-788-S 2000-03-16 Utbytessats uthalsblock Instruktion för montering av uthalsblock Bom Block 120/62 538-860-01 143/76 538-861-01 171/94 538-862-01 Innehåll, utbytessats Block Sikaflex Pilotlinor Instruktion

Läs mer

träningsguide T R Ä N INGS V ER K SA MHET EN K UNGL SV ENSK A SEGELSÄ LLSK A PET 201 4

träningsguide T R Ä N INGS V ER K SA MHET EN K UNGL SV ENSK A SEGELSÄ LLSK A PET 201 4 T R Ä N INGS V ER K SA MHET EN K UNGL SV ENSK A SEGELSÄ LLSK A PET 201 4 oskar kihlborg för samtliga bilder träningsguide Välkommen till KSSS träningsverksamhet! KSSS Träningsverksamhet satsar på segling

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) April 2014 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

IF-Båt Trimguide 2000

IF-Båt Trimguide 2000 IF-Båt Trimguide 2000 North Sails trimguide är skriven för att Du ska få ut den bästa prestanda av Dina North segel. Måtten och inställningarna är vad vi funnit snabbast för IF Båten. Eftersom seglingsförhållanden

Läs mer

Detta är en ny serie ribbåtar med dubbelbotten vilket innebär att båtarna har en plan durk. Dessutom finns ett stuvutrymme i fören.

Detta är en ny serie ribbåtar med dubbelbotten vilket innebär att båtarna har en plan durk. Dessutom finns ett stuvutrymme i fören. Way of Life! 2008 För sommarens utflykter och familjenöjen är Suzumar gummibåtar utmärkta. Dessa suveränt smidiga båtmodeller kombinerade med Suzukis 4-takts utombordsmotorer blir enkla att handha och

Läs mer

Klassregler för Comfort 30. År 2003

Klassregler för Comfort 30. År 2003 Klassregler för Comfort 30 År 2003 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Comfort 30 konstruerades år 1969 av bröderna Albinsson Comfort 30 klassen antogs som klassförbund

Läs mer

Effektivare vindför valtning

Effektivare vindför valtning Effektivare vindför valtning Vindförvaltning 9 Kraftparallellogram 11 Anpassa vindkraften 9 Vindkraft 12 Maximera vindkraften Effektivare vindförvaltning 15 Segelform 19 Lutning och rodertryck 16 Vindförhållanden

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT

NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT Behörighet Allmänt Båttyp Seglingsområde Simmarmärket SIMMARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. SIMMARMÄRKET ger dig rätt att delta som

Läs mer

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari

UK Syversen trimguide för Albin Express. Uppdaterad vintern 2005 14 februari UK Syversen trimguide för Albin Express Uppdaterad vintern 2005 14 februari Innehållsförteckning Förord....3 Allmänt om segeltrim och båtfart....4 Centrala trimparametrar...4 Förstagssagg. ( Yttervant

Läs mer

2010 Klassregler för

2010 Klassregler för Klassregler för CB 66 Racer 2010 Sid 1 (21) 2010 Klassregler för CB 66 Racer konstruerades 2004 av Carl Beyer, Lysekil. CB 66 Racer-klassen antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet 2006-01-31

Läs mer

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning specifikationer Skrovets längd (ISO 666) Längd vattenlinje (design) Längd (inkl. bogspröt) Skrovets bredd (ISO 666) Maxdjup Båtens vikt (tom) Kölanordning Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar

Läs mer

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering Ver 2012 v1 Isabella Classic Montering 1 Allmänt. Om mått. Isabella bygger vi efter KISS-regeln, Keep It Simple Stupid.Anvisningarna är bara rekommendationer; alla mått är således ungefärliga och jakten

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglingskunskaper som märks Att gå i seglarskola och lära sig hantera en båt, ha skoj med kompisar och så småningom lära sig att segla är

Läs mer

Plastimo Gummibåtar. 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt. För. Material. Ventiler. Uppblåsbar durk. Akterspegel. Tubändar

Plastimo Gummibåtar. 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt. För. Material. Ventiler. Uppblåsbar durk. Akterspegel. Tubändar Plastimo Gummibåtar 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt För Den nya kantiga fören (Raid och Trail modellerna) ger ett större utrymme i båten och mer komfort. Detta utan att ta bort båtens stabilitet

Läs mer

Manual till AquaSmart

Manual till AquaSmart Manual till AquaSmart Innehåll: 1. Introduktion 2. Användning 3. Följande levereras till gummibåten 4. Uppblåsning och montering a. Båt med uppblåsbar durk b. Båt med aluminium durk 5. Motor 6. Ventilverktyg

Läs mer

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION 2015-05-08 Sida 1 (av 11) Allmänt: Båtlyften är ett hjälpmedel för att lyfta en båt (motorbåt eller liknande) vid lastning på eller av en båttrailer på land. Lyften

Läs mer

D E N O ) S E 6 G E L + 4 SEGELGUIDE 2016

D E N O ) S E 6 G E L + 4 SEGELGUIDE 2016 Hösterbjudande! % Med trim tips 0 års jubileum! T (0 + UI 20 Vi hjälper dig med: Familjesegel ångfärdssegel acingsegel egelservice lla typer av segelkapell ullsegelsystem pinn-/ennakerstrumpa Mast, bom,

Läs mer

EasyStand båtstöttor

EasyStand båtstöttor EasyStand båtstöttor Monteringsanvisningar och användarinstruktioner för segelbåt och motorbåt Monteringsanvisning för EasyStand segelbåtstötta 1 2 Starta med att ta bort all emballering från stöttan och

Läs mer

Erixon Technoyachts AB Box 73 453 22 Lysekil

Erixon Technoyachts AB Box 73 453 22 Lysekil HP 1030 Specifikation og priser 2009 Se video av HP 1030: http://www.boattube.eu/video/1699/hp-1030 Specifikation HP1030 Bilaga 1 HP1030 skall vara CE godkänd enligt EC Recreational Craft Directive, kategori

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Rival 22. Klassregler. Rival 22 Förbundet. för. gällande från. 1 april 2014. Klassregler för Rival 22 2014-03-01

Rival 22. Klassregler. Rival 22 Förbundet. för. gällande från. 1 april 2014. Klassregler för Rival 22 2014-03-01 Klassregler för Rival 22 gällande från 1 april 2014 Rival 22 Förbundet Svenska Rival 22 Förbundet Sida 1 (18) Innehåll 0 Förord 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Inledning 1.2 Allmänt 1.3 Mätkontroll 1.4 Viktkontroll

Läs mer

2013-12-20. Nordiska IFRA 2014. Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

2013-12-20. Nordiska IFRA 2014. Klassregler för. IF-båt. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2013-12-20 Nordiska IFRA 2014 Klassregler för IF-båt Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM IF-båten konstruerades 1967 av Tord Sundén. IF-båtförbundet antogs år 1971

Läs mer

SRS-reglerna 2015 KLASSREGLER FÖR FLERSKROVSBÅTAR DEL I ADMINISTRATION AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER

SRS-reglerna 2015 KLASSREGLER FÖR FLERSKROVSBÅTAR DEL I ADMINISTRATION AVDELNING A ALLMÄNNA REGLER SRS-reglerna 2015 SRS är ett respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska

Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska Rutgerson 32mm Självslående focksystem manual - Svenska Följer du noggrant följande anvisningar, kommer ditt seglande med hjälp av vår självslående fock att bli problemfritt. Skenan har en given idealplacering

Läs mer

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag,

Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, 56 Seldéns sortiment av spinnakerutrustning för kölbåtar består av fem aluminiumprofiler, tre kolfiberprofiler, lätta och funktionella ändbeslag, teleskopiska spirboar, jockeyboar och mastbeslag. Det är

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

Sid.1 (13) Klassregler 2016 för. Weta 4.4. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM

Sid.1 (13) Klassregler 2016 för. Weta 4.4. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE STOCKHOLM Sid.1 (13) Klassregler 2016 för Weta 4.4 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Weta 4.4 tillverkas av Weta Marine Ltd (Nya Zeeland) eller av Weta marine licensierad tillverkare

Läs mer

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5 Svenska Havskappseglingsförbundets översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Kategori 5 Det är den engelska texten som gäller. Den svenska översättningen är endast en hjälpreda. Originaltexten

Läs mer

Klassregler för 5-Meters jakter

Klassregler för 5-Meters jakter Klassregler för 5-Meters jakter Utgivna 1995 av Svenska 5-metersFörbundet. Gällande 1995-1997 för jakter byggda mellan 1929-1957 På permanenta kommitténs möte i London i november 1929 antogs en fransk

Läs mer

Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag

Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag Segelbåt / J22 Segelbåt är en båt med segel. Segelbåten drivs fram genom att seglen fångar vinden. Det finns flera olika typer av segelbåtar. De vanligaste

Läs mer

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden.

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden. Koll på trimmet Den senast publicerade artikeln i ämnet i denna tidning var skriven av Sören Snäckerström 1993. Därför känns det som om det är dags för en ny. Denna artikel vänder sig liksom Sörens i första

Läs mer

En dag i seglarskolan av Thomas Belius

En dag i seglarskolan av Thomas Belius Artikel i GMSS-tidningen 2012 En dag i seglarskolan av Thomas Belius En av GMSS huvudsakliga aktiviteter är den Seglarskola som klubben driver framgångsrikt sedan ett 20-tal år i Grisslehamn. Den utgör

Läs mer

Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska

Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska Rutgerson 50mm Självslående focksystem manual - Svenska Följer du noggrant följande anvisningar, kommer ditt seglande med hjälp av vår självslående fock att bli problemfritt. Skenan har en given idealplacering

Läs mer

DF 65 Klassregler version 1:3, 2014

DF 65 Klassregler version 1:3, 2014 Dragon Force Restricted Class Inledning DF 65 Klassregler version 1:3, 2014 DragonForce-projektet startades 2011 som ett samarbete mellan Joysway (hädanefter benämnd "tillverkaren"), Ripmax UK och en design-

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox Diverse småtips 1. En praktisk ankarbox För den som inte har någon stor båt med inbyggd ankarbox är denna lösning mycket praktisk. Ankarboxen görs av en (kasserad) vattendunk där man skär upp ett hål enligt

Läs mer

Genomgående master och master på däck,

Genomgående master och master på däck, Genomgående master och master på däck, C- och F-profiler T-järn och däckringsystemet passar såväl Seldéns konventionella master som rullmaster i motsvarande storlek. Ett antal funktioner har byggts in

Läs mer

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation

REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 REDSKAPSREGLERNA. International Sailing Federation REDSKAPSREGLERNA 2005 2008 International Sailing Federation 1 Publicerade av ISAF (UK) Ltd., Southampton UK International Sailing Federation, (IOM) Ltd Oktober 2005 2 INNEHÅLL INLEDNING... 4 Revision...

Läs mer