Nordic Insurance Forum 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Insurance Forum 2004"

Transkript

1 Nordic Insurance Forum 2004 Turbulens i försäkringsbranschen: nya lagar, tuffare regler och krävande konsumenter! Konferens Kista Stockholm november 2004 Framtidens välfärd nya aktörer nya lösningar Vilka är Rolls Royce, Volvo och Mini på försäkringsmarknaden? Moderator Olle Rossander Göran Holgerson SPP Liv Mats Lagerqvist Robur En livförsäkringsmarknad i förändring Nyheter på lagstiftningsområdet så påverkar de din vardag! Torbjörn Magnusson If Skadeförsäkring Anders Mossberg SEB Trygg Liv Tommy Persson Länsförsäkringar Carl-Viggo Östlund Salusansvar Försäkringsbedrägerier en förändrad legal kultur Moderator: Olle Rossander Talare: Pär Isaksson, Affärsvärlden Göran Holgerson, SPP Liv Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring Bo Lundgren, Finansinspektionen Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB Trygg Liv Gunnar Olsson, Konsumenternas Försäkringsbyrå Philippe A. Meyer, SAS EMEA Anders Mossberg, SEB Trygg Liv Anders Lundström, Min Pension Mats Lagerqvist, Robur Carl-Viggo Östlund, Salusansvar Alf-Peter Svensson, Coudert Brothers Advokatbyrå Tommy Persson, Länsförsäkringar Henrik Rydén, JLT Risk Solutions Hans Jacob Anonsen, Finansnäringens Huvudorganisation, Norge Ann Lundberg Wickman, KPMG News nr 145/04

2 Måndagen 22 november 08:30 Frukost och registrering 09:00 Pär Isaksson, Redaktör, Affärsvärlden, hälsar välkommen Pär Isaksson ansvarar för Affärsvärldens managementsektion och har bevakat försäkringsbranschen under många år. Han har varit tillförordnad chefredaktör och dessförinnan Londonkorrespondent. 09:10 Ordförande Olle Rossander inleder konferensen Olle Rossander är ekonomijournalist med lång erfarenhet från flera av Sveriges ledande redaktioner däribland Affärsvärlden. Under våren 2004 har han publicerat en bok om förtroendet för näringslivet och de systemfel som ligger bakom de många skandalerna. Turbulens i försäkringsbranschen: Nya lagar, tuffare regler och krävande konsumenter! 09:20 Trender och riktlinjer inom livförsäkringsbranschen Göran Holgerson, VD, SPP. Göran Holgerson är VD i SPP sedan 1 januari Dessförinnan var han vvd i Handelsbanken Liv och ansvarig för ombildningen av Handelsbanken Liv till ett vinstutdelande bolag den 1 januari :00 Förmiddagskaffe & frukt 10:20 Skadeförsäkring som trygghetsleverantör i Sverige och Norden Torbjörn Magnusson, VD, If Skadeförsäkring. Torbjörn Magnusson arbetar som verkställande direktör och koncernchef för If koncernen och har haft olika ledande befattningar inom If sedan Tidigare arbetade Torbjörn Magnusson på Skandia bland annat som chefsaktuarie och chefscontroller. 11:00 11:10 Nyheter på lagstiftningsområdet inom försäkring Förstärkt skydd för försäkringstagarna Flytträtt för pensionskapital Skatteförslag för pensioner under utbetalning Ny lag om försäkringsförmedling Försäkringsföretagsutredningens arbete Bo Lundgren, Chef, Finansinspektionen. Bo Lundgren är chef för rättsenheten Försäkring på Finansinspektionen. Han är kammarrättsassessor och har tidigare arbetat som huvudsekreterare i en försäkringsutredning, varit föredragande i Regeringsrätten samt varit Generalsekreterare i Svenska försäkringsmäklares förening. Sedan 1996 har han varit enhetschef på Finansinspektionen. 12:00 Lunch 13:00 Framtidens välfärd nya aktörer och nya lösningar Kan ökade privata inslag och finansiering av välfärden bidra till ökad vinst för individen, samhället och de privata aktörerna? Ett tankeexperiment: Obligatorisk sjukförsäkring i privat regi Viveka Hirdman-Ryrberg, Chef för produkt- och välfärdsanalys, SEB Trygg Liv. Viveka Hirdman-Ryrberg är ansvarig för SEB Trygg Livs produktutbud och produktutveckling samt för omvärldsanalys i form av gruppen Välfärdsanalys. Välfärdsanalys har vid ett flertal tillfällen publicerat rapporter som har diskuterat en rad olika frågeställningar kopplat till dagens och morgondagens trygghetssystem. 13:40 13:50 Produktdifferentiering av försäkringsindustrin Vilka är Rolls Royce, Volvo och Mini på försäkringsmarknaden? Försäkringens utveckling från 80-talet och framåt Försäkringar en snabb- eller trögrörlig konsumentvara? Gunnar Olsson, Chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå. Gunnar Olsson är utbildad jurist och har deltagit som expert i ett antal statliga utredningar. Han arbetade som huvudsekreterare i den Konsumentpolitiska utredningen som lämnade ett betänkande år :30 Eftermiddagskaffe & frukt 14:50 Effective management of customer equity and customer profitability Integrated information management and business intelligence in the insurance industry Key business, marketing and technological trends and challenges in the insurance industry Optimal customer retention and segmentation, cross and sell up and claims prediction; Understanding and control of fraud, risk and customer patterns. Strategic performance management. European Case studies and experiences Strategic approach to compliance management and corporate governance; Solvency II What is it all about? Implications for insurance companies? Initiative on helping insurance customers on their way to regulatory compliance on Solvency II Philippe A. Meyer, Director Financial Services, SAS EMEA. As a Director Financial Services, Philippe Meyer is responsible for the business development throughout the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region for addressing business concerns and needs of its Financial Services customers. He has been working extensively with business development, implementation and exploitation of industry practices and new opportunities in European banking and financial services in areas such as Risk Management, Regulatory Compliance, Money Laundering and Customer Management and marketing issues. Föredraget hålls på engelska 15:30 15:40 Nordisk Livförsäkring en marknad i förändring Anders Mossberg, VD, SEB Trygg Liv. Anders Mossberg är ledamot i SEB Koncernens verkställande ledning. Han startade Aktiv Försäkring 1989 och har sedan dess varit vd för SEB s olika livförsäkringsbolag. 16:20 16:30 Håll koll på pensionen! Utvecklingen av en ny internetportal som ska ge svenskarna bättre överblick över sin pension

3 Anders Lundström, VD, Min Pension Sverige AB. Min Pension, är en gemensam satsning från försäkringsbolagens och statens sida som introduceras i år.tjänsten, som är kostnadsfri för konsumenten, visar allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension samlad på ett ställe. Anders Lundström, som är verkställande direktör i Min Pension i Sverige AB som administrerar systemet, berättar om bolaget, starten, erfarenheterna och vilka möjligheter till utveckling som finns. 17:00 Ordföranden summerar konferensens första dag 11:30 11:40 I spåren efter livbolagskrisen Tommy Persson, VD, Länsförsäkringar AB. Tommy Persson arbetar sedan 1996 som VD i Länsförsäkringar AB och har en bakgrund inom bland annat Electrolux och Holmen Hygien. Han är ordförande i EurApCo och Försäkringsförbundet samt styrelseledamot i Kaupthing Búnadarbanki på Island. Cirka 12:30 Lunch Tisdagen 23 november 08:30 Morgonkaffe 09:00 Ordföranden inleder konferensens andra dag Liv och pensioner 09:00 Den nya breddmarknaden inom pensionsområdet Hot och möjligheter när pensionssparandet lämnas till individen Så skapar vi upplysta medborgare för aktivt beslutsfattande i pensions- och sparandefrågor Mats Lagerqvist, VD, Robur. Mats Lagerqvist började som penningmäklare på Sparbankernas Bank 1987 och utsågs två år senare till chef för ränteförvaltningen på Robur. År 2000 blev han vice vd i Robur AB. Mats Lagerqvist är idag vd för Sveriges största fondbolag Robur, sitter i FöreningsSparbankens koncernråd och är även ordförande i branschorganisationen Fondbolagens Förening. 09:40 Förmiddagskaffe & frukt 10:00 En livförsäkringsmarknad i förändring Vilka möjligheter öppnar sig när välfärdsstaten rämnar? Vad händer efter livbolagskrisen? Nya och fördjupade insikter! Måste det grundläggande förhållningssättet i branschen förändras? Carl-Viggo Östlund, VD och koncernchef, Salusansvar AB. Carl-Viggo Östlund är civilekonom och arbetar sedan 2001 som VD och koncernchef i Salusansvar AB. Han är också styrelseordförande i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. 10:40 10:50 Solvency II Varför nya solvensregler och vad innebär de? En översiktlig beskrivning av det föreslagna systemet Nu är tid att påverka utvecklingen! Vad säger marknaden? Är den förberedd? KPMG har gjort två enkäter, en nordisk (under 2003) och en europeisk (under 2004), där vi frågat bolagen hur de ser på sin riskhantering i ljuset av kommande nya solvensregler. Ann Lundberg Wickman, Manager, KPMG. Ann Lundberg Wickman är jur.kand och arbetar sedan 5 år på KPMG där hon ansvarar för försäkring inom avdelning Financial Risk Management. Tidigare har Ann arbetat som ansvarsunderwriter på Trygg Hansa och Försäkringsbolaget Zurich. 13:30 Några praktiska konsekvenser av rådgivarlagen för försäkringsbranschen Rådgivning och försäljning en hållbar situation? Vem bör sköta utbildning och licensiering av rådgivare? Vem bär ansvaret för spridande av kunskap och information om det långsiktiga sparandets villkor? Bör den information som idag lämnas om branschen, dess roll och regelverk ses över? Alf-Peter Svensson, Partner, Coudert Brothers Advokatbyrå. Alf-Peter Svensson är advokat vid Coudert Brothers Advokatbyrå AB i Stockholm och har lång, praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden och frågor kring rådgivning. Alf-Peter Svensson har bland annat arbetat som bankjurist på SEB och som chefsjurist/compliance officer på Nordiska Fondkommissionen. Han är författare till boken Råd till Rådgivare och är en ofta anlitad föreläsare i ämnet. 14:20 Sak och försäkring 14:30 Trender beträffande försäkring för brotts- och ansvarsrelaterade risker Varför har efterfrågan ökat för försäkringar mot interna och externa bedrägerier? En förändrad legal kultur vart leder den försäkringstagare och försäkringsgivare? Henrik Rydén, Partner, JLT Risk Solutions AB. Henrik Rydén är jur.kand och startade 1998 affärsområdet Financial & Professional Risks för JLT Sverige. 15:20 Eftermiddagskaffe 15:40 Omfang av forsikringsvindel innen liv- og skadeforsikring Svindelmetoder Kosmetisk forsikringssvindel Hvitvasking Samfunnsutviklingen Hans-Jacob Anonsen, Underdirektør, Skadepolitisk avdeling, Finansnæringens Hovedorganisasjon. Leder for Kontor for svindel og kriminalitet. Koordinerer alt arbeid knyttet til svindel og kriminalitet innen alle forsikringsselskap og forretningsbanker i Norge. Er også hovedkoordinator forhvitvaksing for tilsvarende institusjoner. Han har15 års bakgrunn fra politiet og har arbeidet 10 år i Justisdepartementet. 16:20 Ordföranden summerar och avslutar konferensen Vi reserverar oss för eventuella programändringar

4 Sponsring & utställning Er självklara väg till nya kunder Ett event som detta erbjuder utmärkta möjligheter att knyta affärskontakter med beslutsfattare i branschen. Det stora intresset för vår verksamhet gör att varje konferenstillfälle måste anses vara en av de mest kvalitativa marknadsplatser någon kan erbjuda. IBC Euroforum kan erbjuda ert företag möjligheten till en aktiv marknadsföring mot er precisa målgrupp genom en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter. För att möta ert företags specifika behov i mötet med er målgrupp, finns våra duktiga och erfarna säljkonsulter till hands. Genom diskussion kan vi tillsammans komma fram till den aktivitet som passar just ert företags mål och budget. För mer information kontakta Sponsrings- och utställningsansvarig Katja Lindahl tel: Egna företagsevenemang? Låt oss göra jobbet! Planerar ditt företag att arrangera egna seminarier eller internutbildning? Vill ni bjuda in era kunder, leverantörer eller personal till ett intressant kunskapsforum och låta dem uppleva något utöver det vanliga? Låt oss hjälpa er med detta! Vi har många års erfarenhet av att anordna intressanta seminarier med föredragshållare från hela världen Vi har gedigen kunskap omkring konferensarrangemang från idé till genomförande Vi har ett stort nätverk av föredragshållare och experter inom alla verksamhetsområden Vi skräddarsyr era frukostseminarier heldagskonferenser kundevenemang föredrag interna utbildningar inspirationsdagar Låter detta intressant? För mer information kontakta Lena Severin, tel ,

5 Stockholm augusti 2004 Nordic Insurance Forum 2004 Bank- och försäkringskriser, börsras, Skandiaskandaler, globalisering och terroraktioner! Ingenting är längre som förut varken för försäkringsbolagen, försäkringstagare eller livsparare! The Nordic Insurance Forum 2004 erbjuder er möjligheten att lyssna till hur huvudaktörer från försäkringsindustrin lyfter fram några av branschens viktigaste utmaningar och frågeställningar. Endast om branschen är beredd på att svara upp till nya lagar och direktiv, konsumenternas krav och finansmarknadens frågetecken kan försäkringsbranschens återkomst uttalas. En modernisering av branschen där nischbolag och internationella bolag utsätter lokala aktörer för konkurrens är på gång liksom en konsolidering av en europeisk gemensam försäkringsmarknad. En av de främsta frågorna är: Vilka kommer att bli vinnare och förlorare? Aktuella frågeställningar som tas upp på konferensen är bland annat: En integrerad europeisk finansmarknad: hot och möjligheter Förändring i försäkringsindustrin vilka strategier är bäst för att undvika fullständigt beroende av kapitalmarknaden? Framtidens välfärd nya aktörer nya lösningar Produktdifferentiering av försäkringsindustrin Välkommen! Med vänliga hälsningar Sofia Kindgren IBC Euroforum Pär Isaksson Affärsvärlden Konferensen vänder sig till dig som arbetar i ett liv- eller sakförsäkringsbolag i stort samt du som arbetar som benefit manager HR-chef Personalchef Ekonomichef Finanschef Revisor Jurist med inriktning på försäkrings- och pensionsfrågor. Exempel på titlar: Risk manager Aktuarie Tjänstepensionsansvarig Pensionsadministratör Finanschef Ekonomichef Revisor Jurist Försäkringsmäklare

6 MARKNADSTIDNING Nordic Insurance Forum 2004 Ange alltid ovanstående kod vid anmälan. Vid felaktig adressinformation vänligen faxa in denna sida för adressändring på Anmälan Adressändring Tid och plats november 2004 Stockholm Priset för konferensen är kr. Priset är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Konferensen hålls på Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Stockholm, tel Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället.vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Skulle du inte ha fått bekräftelse inom 7 dagar, vänligen kontakta oss. Projektledare: Sofia Kindgren tel: , Projektadministratör: Elisabet Franzén tel: , Marknadsförare: Katja Nokkoudenmäki tel: , Sponsrings- och utställningsansvarig: Katja Lindahl tel: , Jag har ej möjlighet att deltaga men vill gärna köpa dokumentation för kr. Så anmäler du dig På telefon Via fax På vår hemsida Via Med brev IBC Euroforum Box Stockholm Företag: Närmaste chef: Sekreterare: Adress: Postnr: Tel: Postadr: Fax: (E57002/XA01/0411) Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör T&F Informa PLC världsledande inom affärsinformation via konferenser, utbildning och förlagsverksamhet. Vi är verksamma inom bl a telekom, IT, industri, miljö, ekonomi, ledarskap, personal. Vårt mål är att leverera en informationsprodukt av högsta kvalitet Quality in Business Information. Vi har verksamhet i närmare 20 länder och sysselsätter drygt personer världen över. Vi har funnits på den svenska marknaden i snart 10 år. Vi genomför årligen ca 200 evenemang som besöks av närmare deltagare. Information om behandling av personuppgifter Jag vill fortsättningsvis erhålla information via: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Post Fax Telefon Tredje part Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Fax: nordisk bokindustri försäljnings ab 2004

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00 Multikanalstrategidagen 2014 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Så vårdar du och integrerar dina digitala och analoga marknadskanaler för en maximal kundupplevelse och optimerad försäljning

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia Ny konferens endast en dag! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens intranät 4 Digital arbetsplats 4 Socialt och mobilt 4 Kunskapsdelning och kollaboration 4 Beteendeförändring Konferens

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Grundläggande finansiell riskhantering

Grundläggande finansiell riskhantering OBS! De 20 första som anmäler sig får Lars Söderlinds nya reviderade upplaga av boken Att mäta ränterisker! IIR hälsar dig välkommen till konferensen Grundläggande finansiell riskhantering - en introduktion

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer