IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data"

Transkript

1 IT-verktyg för ekonomistyrning Konferens Stockholm november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data Research DPU Patrik Schinzel Folksam Dag Olsson Alfa Laval Kristian Magnusson Elektroskandia Peter Söderström IT plan Filip Ekstrand Clarity Per Björkman Nordea Nils-Göran Olve Linköpings universitet Bo Fristedt Ericsson Berndt Lobalk MBC-gruppen Christer Dagman Ingemar Claesson Konsult Quality in Business Information Boston Budapest Copenhagen Dubai Düsseldorf Eindhoven Helsinki Hong Kong London Los Angeles Moscow New York Oslo Paris São Paolo Singapore Stockholm Sydney Vienna Warsaw Washington Zürich Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data Så följer du upp kund- och produktlönsamhet Att bygga struktur så att det går att konsolidera Att få ut meningsfull information ur affärssystemet IT-verktyg trender och marknadsöversikt Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom området! Så kan du effektivisera analysen och styrningen av ditt företag! Ta del av aktuella praktikfall från Ericsson, Nordea, Vin&Sprit, Alfa Laval, Folksam och Elektroskandia News nr 147/04

2 Onsdag 24 november 08:30 Registrering, kaffe och smörgås 09:00 Moderatorn öppnar konferensen Vad kan du förvänta dig av konferensen? Finns systemet som kan utvecklas och förändras i takt med verksamheten? Michael Collins är konsult vid Cepro och internationellt känd som expert inom Business Intelligence, Data Warehousing och Affärssystem. Han har 25 års erfarenhet som Management Consult och har varit ansvarig för kravframtagning, upphandling och implementering av många stora systemprojekt i USA, Europa och mellanöstern. Förutom konsultverksamhet är Michael aktiv som föreläsare och ordförande på konferenser i Sverige och Europa. 09:10 Överblick över teknikutvecklingen Vad har vi lärt oss från 20 år av lyckade och misslyckade införanden av IT-stöd för ekonomistyrning? Vad har lyckats och vad har misslyckats, och framförallt varför? Är det människor eller systemet som är den svagaste länken? Vad har mjukvaruleverantörerna för ansvar i dessa projekt och hur utvärderar man deras olika budskap? Moduluppbyggnad kontra affärssystem har vi fortfarande råd med stora integrerade affärssystem eller finns det bättre och billigare alternativ att köpa? Är en gemensam standard för rapportering på väg, eller kommer det fortsatt att vara förvirrande för köpare av olika IT-lösningar? Michael Collins, Cepro, se presentation ovan 10:10 Förmiddagskaffe 10:40 Vin&Sprit utvecklar ekonomistyrningen i nära samverkan mellan ekonomi- och IT-avdelningen Hur fungerar god ekonomistyrning från strategi till daglig uppföljning? Hur används IT-verktyg bäst, vilka investeringar krävs? Hur får man ihop information från olika system, hur används datalager? Hur får man samarbetet mellan ekonomi- och IT-avdelningen att fungera bra? Jonas Arvidsson är Vice President Finance and Administration vid V&S Distillers. Han har arbetat med ekonomistyrning inom V&S Koncernen i 10 år och drivit implementeringen av styrkort, budget & prognossystem och kontinuerlig analys och uppföljning med datalager. Daniel Schmidt är konsult och projektledare på Pointer med flera års erfarenhet av arbete med ekonomistyrning, lönsamhetsanalys och datalager. Daniels specialitet är att skapa kontinuerlig analys för bättre beslut inom stora företag genom att kombinera verksamhetsanalys med systemutveckling. 12:00 Lunch 13:00 Marknadsöversikt och användaromdömen Affärssystem och tilläggsprodukter Marknadsutbud Marknadens behov idag och i framtiden Risker och möjligheter Sören Janstål är upphandlingskonsult och driver företaget Data Research DPU. Sören har över 30 års erfarenhet från data- och ITbranschen, bland annat från ledande befattningar vid IBM, Cap Gemini och AGA. 14:00 Planering, budgetering och uppföljning Planering och uppföljning på verksamhetens villkor Hur kan controllern bidra till verksamhetens planering? Hur följa upp planerna? Hur vet man att man är på rätt väg? Att frigöra tid till analys Patrik Schinzel är chefcontroller för Folksamgruppen. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Koncernrapportering hur samla in och sprida information till många användare? Webbaserad inrapportering hur och vad tar vi in? Konsolideringsverktyg Datavaruhus och analysverktyg Dag Olsson är group controller på Alfa Laval. Utrapportering vad är det vi levererar? 16:15 Att styra på kundlönsamhet med ABC-information Vilka kunder och vilka produkter är lönsamma? Beslutsstöd åt ledning, säljare, produktchefer och inköpare Erfarenheter av ABC sedan 1996 Kristian Magnusson är controller vid Elektroskandia. 17:00 Moderatorn sammanfattar dagen 17:10 Konferensdagen avslutas

3 Torsdag 25 november 08:30 Morgonkaffe och smörgås 09:00 Moderatorn inleder 09:10 Marknadsöversikt av analysverktyg Analysverktyg för ekonomistyrning Finns det något som är bättre än Excel...? Vilka krav kan man ställa på ett analyssystem? Vilka är de viktigaste produkterna och hur väl motsvarar de kraven? Peter Söderström är konsult vid IT plan och är en av Sveriges främsta experter på beslutsstöd och data warehouse. Han har erfarenheter från ett femtiotal företag, där ekonomidata oftast varit en central faktor. Peter var Ekonomistyrningsverkets expert vid den nyligen avslutade upphandlingen av programvara för analys till den statliga sektorn. I augusti kom en ny version av Peters skrift som riktar sig till företag som vill utvärdera analysverktyg. Mer info via eller 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Med lönsamheten i framsätet och tekniken i baksätet Företaget fungerar trots de tekniska lösningar som finns inte tack vare! Långsiktig lönsamhet kräver en samlad kundbild! Ställ samma lönsamhetskrav på IT-investeringar som på alla andra investeringar! Filip Ekstrand är konsult vid Clarity och har mångårig erfarenhet som projektledare för olika IT-projekt, bland annat från Unilever, SBAB, Pharmacia, Prada och H&M. Filip är en mycket aktiv debattör och bland annat skrivit om affärs- och IT-strategi för The Economist, Wall Street Journal, Financial Times och har vid flera tillfällen skrivit huvuddebattartikeln i Dagens Industri. 11:15 Erfarenheter från implementering av rapportverktyg Från lokala lösningar till ett gemensamt rapportverktyg Controllerns krav på användarvänlighet IT-avdelningens krav på driftseffektiva lösningar Hur färsk måste data vara? Kraven på och kunskapen om datalagret. Erfarenheter från implementeringen Nästa steg Per Björkman är Business Chief Information Officer inom Group IT vid Nordea, där han är ansvarig för IT-verksamheten för Group Treasury. 12:00 Lunch 13:00 Rapportering vilken information till vem? Samspel mellan controllern och linjecheferna Hur säkerställa att informationen är relevant? Passiva mottagare av rapporter eller aktiva i att hämta och själva analysera? Hur få det rätt från början? Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomisk styrning vid Linköpings universitet. Han är även verksam som konsult och känd från ett stort antal böcker om bl a controllerns roll och balanserad verksamhetsstyrning. 14:00 Styrning och rapportering Processutveckling i ett globalt företag Standardisering av arbetssätt och systemstöd Förenkling av styrmodeller och rapportering Bo Fristedt är koncernansvarig för finansiella processer vid Ericsson. 14:45 Eftermiddagskaffe 15:15 Lönsamhetsbedömning vid IT-investeringar Affärsnytta är grunden för IT-investeringar Hur göra rättvisande och säljande investeringskalkyler? Hur ser företagsledningen på IT-investeringar? Hur kommunicera med företagsledningen på deras språk? Berndt Lobalk har som konsult hjälpt mer än 200 koncerner i över 70 branscher med strategisk affärsutveckling med hjälp av IT. Berndt är VD för MBC-gruppen. 16:00 Nya trender inom verksamhetsstyrning nya krav på IT Kundvärdebaserad styrning Hur koppla ihop strategi och styrning? Corporate Performance Management nästa trend? Christer Dagman är VD för Ingemar Claesson Konsult och är sedan 20 år lärare på Handelshögskolan i Göteborg. 17:00 Konferensen avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar

4 Co-sponsors: Sponsor: Konferensen vänder sig till dig som är Controller Ekonomichef IT-chef IT-samordnare Ekonom Finanschef Systemansvarig VD Sponsring & utställning Er självklara väg till nya kunder Ett event som detta erbjuder utmärkta möjligheter att knyta affärskontakter med beslutsfattare i branschen. Det stora intresset för vår verksamhet gör att varje konferenstillfälle måste anses vara en av de mest kvalitativa marknadsplatser någon kan erbjuda. IBC Euroforum kan erbjuda ert företag möjligheten till en aktiv marknadsföring mot er precisa målgrupp genom en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter. För att möta ert företags specifika behov i mötet med er målgrupp, finns våra duktiga och erfarna säljkonsulter till hands. Genom diskussion kan vi tillsammans komma fram till den aktivitet som passar just ert företags mål och budget. För mer information kontakta Sponsrings- och utställningsansvarig Katja Lindahl tel:

5 Stockholm september 2004 Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Att ha tillgång till snabb och tillförlitlig ekonomisk information är en viktig del i styrningen av alla företag. Beslutsfattare inom hela organisationen blir allt mer beroende av ekonomisk analys och att den kommuniceras på ett effektivt sätt. Trots att det under lång tid varit en nödvändighet med IT-stöd finns det en brokig skara tekniska lösningar allt ifrån mycket stora integrerade system till små smidiga system som man kan hyra in sig på över Internet. Under konferensen får du en unik överblick över verktygsområdet samt en möjlighet att lära av de erfarenheter som dina kolleger har gjort. Vilka verktyg är effektivast för dig i din roll i organisationen? Nya krav ställs på den ekonomiska rapporteringen. Överskådlighet och möjlighet till fördjupad analys är väsentligt i alla organisationer. Beslutsfattare kan inte längre vänta på en statisk rapport vars siffror är gamla nyheter. Vad kan du göra för att effektivisera den interna kommunikationen? Vilka verktyg finns att tillgå för att förbättra, fördjupa och förenkla rapporteringen? Under IBC Euroforums konferens IT-verktyg för ekonomistyrning kommer du att ta del av alla nyheter och trender kring IT-verktyg för verksamhetsstyrning. Konferensen är mycket praktiskt inriktad och du kommer att få ta del av inte mindre än 6 case under två dagar ett unikt tillfälle att lära genom att ta del av de erfarenheter som andra organisationer har gjort! Konferensen syftar till att informera och vägleda dig om hur du kan effektivisera ekonomistyrningen. Konferensen är uppbyggd kring praktikfall och expertföreläsningar för att hjälpa dig att fatta rätt beslut om vilken teknologi som har bäst chans att lyckas i din organisation. Konferensen är till för dig som vill lära dig allt om de verktyg som finns för att effektivisera ditt arbete! Välkommen till IT-verktyg för ekonomistyrning den november! Vänliga hälsningar Patrik Jönsson IBC Euroforum Michael Collins Cepro

6 MARKNADSTIDNING IT-verktyg för ekonomistyrning Ange alltid ovanstående kod vid anmälan. Vid felaktig adressinformation vänligen faxa in denna sida för adressändring på Anmälan Adressändring Tid och plats november 2004 Stockholm Pris på konferensen är kr. Priset är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Konferensen hålls på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, tel Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället.vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Skulle du inte ha fått bekräftelse inom 7 dagar, vänligen kontakta oss. Projektledare: Patrik Jönsson tel: , Projektadministratör: Birgitta Tranströmer tel: , Marknadsförare: Ulrica Axelsson tel: , Sponsrings- och utställningsansvarig: Katja Lindahl tel: , Jag har ej möjlighet att deltaga men vill gärna köpa dokumentation för kr. Så anmäler du dig På telefon Via fax På vår hemsida Via Med brev IBC Euroforum Box Stockholm Företag: Närmaste chef: Sekreterare: Adress: Postnr: Tel: Postadr: Fax: (E43100/CC06/0411) Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör T&F Informa PLC världsledande inom affärsinformation via konferenser, utbildning och förlagsverksamhet. Vi är verksamma inom bl a telekom, IT, industri, miljö, ekonomi, ledarskap, personal. Vårt mål är att leverera en informationsprodukt av högsta kvalitet Quality in Business Information. Vi har verksamhet i närmare 20 länder och sysselsätter drygt personer världen över. Vi har funnits på den svenska marknaden i snart 10 år. Vi genomför årligen ca 200 evenemang som besöks av närmare deltagare. Information om behandling av personuppgifter Jag vill fortsättningsvis erhålla information via: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Post Fax Telefon Tredje part Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Fax: nordisk bokindustri försäljnings ab 2004

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer