Risk Managementdagarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk Managementdagarna"

Transkript

1 Risk Managementdagarna 2004 Konferens Stockholm november 2004 Ordförande: Anders Ackebo OMHEX Talare: Lars Heikensten Sveriges Riksbank Erik Palmén Nordea Fredrik Södergren Finansinspektionen B-O Nilsson Lalér SBAB Bernt Gyllenswärd SEB Olle Rossander Gunilla Werner Carlsson KPMG Helene Strid KPMG Lena Torlegård JKL Group Lars von Hertzen If Skadeförsäkring John E. Eriksson XBRL Sweden Lars Nordström Brief & Coach Liselotte Jansson SAS Institute AB Mats Green KPMG Nya krav på företagets Risk Management-funktion Operativa risker ur ett kapitaltäckningsperspektiv Nya möjligheter för integrerad riskhantering Att skapa en riskmedvetandekultur i hela organisationen Hantering av operativa risker i en bank Risker i det finansiella systemet Faktiska konsekvenser av Basel II Quality in Business Information Boston Budapest Copenhagen Dubai Düsseldorf Eindhoven Helsinki Hong Kong London Los Angeles Moscow New York Oslo Paris São Paolo Singapore Stockholm Sydney Vienna Warsaw Washington Zürich KONFERENSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM ÄR: Risk Manager, Chief Risk Officer, Internrevisor, Internal Auditor, Compliance Officer, Chefsjurist, Bolagsjurist, Ekonomichef, Finanschef, Controller, Investor Relations ansvarig, Informationschef, VD I FOKUS: Operationella risker Ta del av erfarenheter frå bl a Nordea, SBAB, If och SEB News nr 140/04

2 Tisdagen 16 november 08:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås 09:00 Ordförande Anders Ackebo OMHEX, inleder konferensen Anders är ansvarig för Surveillance vid HEX Integrated Markets, OMHEX. Han har tidigare varit globalt ansvarig för compliance inom SEB och har även arbetat inom Finansinspektionen. 09:10 Riksbanken och risker i det finansiella systemet Lars Heikensten, Riksbankschef, Sveriges Riksbank. Lars är ekonomie doktor och har en bakgrund som vice riksbankschef innan han tillträdde som riksbankschef. Han har tidigare varit chef för Finansdepartementets ekonomiska avdelning och chefsekonom på Handelsbanken. 09:50 10:00 Hantering av operativa risker i en bank En ny disciplin växer fram Angränsande funktioner inom organisationen Hantering av operativa risker i praktiken Erik Palmén, Head of Group Operational Risk Management, Nordea. Erik ansvarar för utformningen av och stödet för hanteringen av operativa risker i Nordea koncernen. Tidigare var han ansvarig för Merita- Nordbankens strategiska aktieplaceringar, Meritas business control och Union Bank of Finland fondkommissionärsrörelse. Erik är före detta forskare och lärare vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 10:50 Förmiddagskaffe & frukt 11:10 Operativa risker ur ett kapitaltäckningsperspektiv Fredrik Södergren, Kapitaltäckningsexpert, Finansinspektionen. Fredrik arbetar med framtagningen av det nya kapitaltäckningsregelverket (Basel II) och ansvarar på Finansinspektionen för de kommande föreskrifterna vad gäller operativa risker. 12:00 Lunch 13:00 Att skapa en riskmedvetandekultur i hela organisationen Förståelse av risker skapar affärsmöjligheter Change Management den stora utmaningen En effektiv riskhantering måste drivas från styrelse och ledning B-O Nilsson Lalér, Kreditchef, SBAB. B-O arbetar som kreditchef och är ansvarig för Basel II-programmet på SBAB. Han har tidigare arbetat bland annat som ställföreträdande koncernkreditchef på Föreningssparbanken AB och vvd på Föreningssparbanken Kredit AB. 13:50 14:00 Internrevision som koncernledningsverktyg och hur man håller det vässat Vad menar vi egentligen med internkontroll? Att integrera internrevision med organisatoriska strategiska mål Så får du affärssidan att ta ansvar för intern kontroll Bernt Gyllenswärd, SEB. Bernt är ansvarig för internrevisionen i SEBkoncernen sedan 14 år. Han var tidigare auktoriserad revisor. Bernt är sedan många år aktiv inom Internrevisorernas förening och deltar regelbundet som lärare i olika sammanhang där revision och Corporate Governance diskuteras. 14:50 Eftermiddagskaffe & frukt 15:10 Kan vi mäta och reglera fram förtroende och framgång? Åker sunt förnuft och omdöme ut med regelverk och detaljredovising? Risken för överreglering och mekanisk riskhantering Olle Rossander. Olle är ekonomijournalist med lång erfarenhet från flera av Sveriges ledande redaktioner och har under våren 2004 publicerat en bok om förtroendet för näringslivet och de systemfel som ligger bakom de många skandalerna. Från hösten 2002 arbetade han som huvudsekreterare i Förtroendekommissionen som han blev tvungen att lämna i oktober Idag arbetar han som frilansskribent och kolumnist för olika tidningar och TV-program, samt som debattledare och moderator. 16:00 16:10 COSO-modellen inte bara kontroller COSO-modellen, ett sätt att beskriva hur företag styrs Genomgång av modellen och hur riskbegreppet genomsyrar styrningen Erfarenheter från styrning och kontroll enligt COSO Gunilla Werner Carlsson, KPMG. Gunilla Werner Carlsson har lång erfarenhet som både auktoriserad revisor och certifierad internrevisor. Gunilla är ansvarig för KPMGs avdelning Internal Audit Services, som levererar tjänster inom internrevision och Corporate Governance. Helene Strid, KPMG. Helene Strid är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och ansvarar för KPMGs tjänster inom Corporate Governance. Helene har arbetet med redovisningsfrågor, utbildning samt varit medlem i KPMGs företagsledning. 17:00 Anders Ackebo summerar konferensens första dag

3 Onsdagen 17 november 09:00 Att kommunicera risk Riskinformationens ökade betydelse Bristfällig extern riskrapportering leder till mer osäkra framtidsprognoser Så kommunicerar du risker externt och ut i organisationen Avsaknaden av Risk Management kan leda till Crisis Management Lena Torlegård, Partner, JKL Group. Lena är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är ansvarig för finansiell kommunikation på JKL. Hon har verkat som konsult inom finansiell kommunikation sedan 1997 och har dessförinnan arbetat med ekonomijournalistik och aktieförvaltning. 09:50 10:00 Business Continuity Planning och Corporate Governance nya krav på företagets Risk Management-funktion? Varför behövs Business Continuity Planning? Hur går planeringsprocessen till? Har Corporate Governance förändrat företagens Risk Management-funktion? Corporate Governance och kraven på framtidens Risk Management Lars von Hertzen, If Skadeförsäkring. Lars är civilingenjör från Tekniska Högskolan i Otnäs, Finland och arbetar som verkställande direktör för FinnCap ett bolag inom If-koncernen som har specialiserat sig på vissa serviceformer inom Risk Management såsom BCP, Business Continuity Planning. Dessutom är Lars ansvarig för intern skolning och marketing support inom If s Risk Management avdelning. 10:50 Förmiddagskaffe & frukt 11:10 Tillförlitligt och gränslöst utbyte av finansiell information XBRL ett svenskt initiativ för effektiv och säker finansiell information till hela marknaden Vikten av ett internationellt språk för ökad tillgänglighet och säkerhet Rationell och säker intern och extern rapportering enligt IFRS/IAS och BASEL II John E. Eriksson, Styrelseledamot, XBRL Sweden. John arbetar som redovisningskonsult och styrelseledamot i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och är också styrelseledamot i XBRL Sweden. XBRL är en ny global standard för finansiell rapportering. XBRL International är ett globalt konsortium som leder den internationella XBRL-utvecklingen. XBRL Sweden är en ideell förening för den svenska marknadens intressenter stiftad av FAR, SRF och SRS. 12:00 Lunch 13:00 Implementeringen av BASEL II och CAD III Vilka är de kritiska momenten i BASEL II och CAD III? Hur långt har man kommit med implementeringen av reglerna i banker och värdepappersbolag? Vilka praktiska åtgärder har man vidtagit? Är tidsramarna realistiska? Lars Nordström, VD, Brief & Coach, f.d direktör, Svenska Fondhandlareföreningen. Lars har en tidigare bakgrund från SKF och Handelsbanken. De senaste15 åren har han arbetat i Svenska Fondhandlareföreningen med bland annat frågor om kapitaltäckning. Han har följt utvecklingen av BASEL och CAD sedan regleringens början Nya möjligheter för integrerad riskhantering; Lönsamhetsstyrning och strategiskt beslutfattande Trender och utmaningar i hantering av kredit-, marknadsoch operationella risker Från ett beslut till rätt beslut i din riskhantering; faktabaserad affärsanalys, lönsamhetsstyrning och affärsutveckling Strategisk och operativ riskhantering på ett integrerat sätt i hela organisationen; praktikfall och erfarenheter Liselotte Jansson, Manager Banking, Finance & Insurance, SAS Institute AB. Liselotte har över 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Hon har varit verksam inom SEB under många år, arbetat som finanschef i fastighetsbolag, finanskonsult på KMPG, konsult och säljansvarig mot finanssektorn inom IBM Global Service. Sedan februari i år arbetar Liselotte som chef för Bank, Finans och Försäkring inom SAS Institute. 13:50 14:00 Strategisk riskhantering Strategisk riskhantering risk kontra mål Att skapa processer för att utföra riskhantering Värdering av risker riskbedömningen är subjektiv Mats Green, KPMG. Mats är civilekonom och arbetar som internrevisor på KPMG och är ansvarig för Lånaprocessen inom KPMGs uppdrag mot fristående sparbanker och revisionsansvarig mot några banker. Mats arbetar mycket med metod och utveckling av bankrevision samt har ett stort fokus på portföljrisker i företagskrediter. 14:30 Ordförande Anders Ackebo summerar och avslutar konferensen Vi reserverar oss för eventuella programändringar

4 Sponsring & utställning Er självklara väg till nya kunder Ett event som detta erbjuder utmärkta möjligheter att knyta affärskontakter med beslutsfattare i branschen. Det stora intresset för vår verksamhet gör att varje konferenstillfälle måste anses vara en av de mest kvalitativa marknadsplatser någon kan erbjuda. IBC Euroforum kan erbjuda ert företag möjligheten till en aktiv marknadsföring mot er precisa målgrupp genom en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter. För att möta ert företags specifika behov i mötet med er målgrupp, finns våra duktiga och erfarna säljkonsulter till hands. Genom diskussion kan vi tillsammans komma fram till den aktivitet som passar just ert företags mål och budget. För mer information kontakta Sponsrings- och utställningsansvarig Katja Lindahl tel: Egna företagsevenemang? Låt oss göra jobbet! Planerar ditt företag att arrangera egna seminarier eller internutbildning? Vill ni bjuda in era kunder, leverantörer eller personal till ett intressant kunskapsforum och låta dem uppleva något utöver det vanliga? Låt oss hjälpa er med detta! Vi har många års erfarenhet av att anordna intressanta seminarier med föredragshållare från hela världen Vi har gedigen kunskap omkring konferensarrangemang från idé till genomförande Vi har ett stort nätverk av föredragshållare och experter inom alla verksamhetsområden Vi skräddarsyr era frukostseminarier heldagskonferenser kundevenemang föredrag interna utbildningar inspirationsdagar Låter detta intressant? För mer information kontakta Lena Severin, tel ,

5 Stockholm juli 2004 Risk Managementdagarna 2004 Välkommen till IBC Euroforums konferens Risk Managementdagarna 2004 som lyfter upp de senaste trenderna och utmaningarna för branschen. Genom globalisering och en ständigt föränderlig omvärld skapas nya risker som kan innebära både hot och möjligheter för företag. Denna värld ställer högre krav på att företag kontrollerar sina risker. Målet är att arbeta kontinuerligt med att på ett professionellt sätt föra in Risk Management som en integrerad del i den löpande affärsverksamheten. I arbetet med operationella risker är det löpande arbetet mer proaktivt och mer inriktat på Risk Management än riskkontroll. Operationella risker är mycket svåra att kvantifiera och mäta och hanteringen av dessa är i stor utsträckning en lednings- och organisationsfråga. Risk Management handlar om att maximera möjligheterna och minimera riskerna i verksamheten. Hänger ditt företag med i utvecklingen inom Risk Management och de nya krav som Basel II och den amerikanska Corporate Governance lagstiftningen Sarbanes Oxley innebär? Du har nu möjlighet att under två dagar tillsammans med kollegor inom bank, finans- och försäkringsbranschen få lära dig mer om hur Risk Management blir ett sätt att öka effektivitet och lönsamhet. Aktuella frågeställningar som tas upp på konferensen är bland annat: Nya krav på företagets Risk Management-funktion? Operativa risker ur ett kapitaltäckningsperspektiv Nya möjligheter för integrerad riskhantering Att skapa en riskmedvetandekultur i hela organisationen Hantering av operativa risker i en bank Välkommen! Med vänliga hälsningar Sofia Kindgren IBC Euroforum Konferensen vänder sig till dig som är Risk Manager Chief Risk Officer Internrevisor Internal Auditor Compliance Officer Chefsjurist Bolagsjurist Ekonomichef Finanschef Controller Investor Relations ansvarig Informationschef VD

6 MARKNADSTIDNING Risk Managementdagarna 2004 Ange alltid ovanstående kod vid anmälan. Vid felaktig adressinformation vänligen faxa in denna sida för adressändring på Anmälan Adressändring Tid och plats november 2004 Stockholm Priset på konferensen är kr. Priset är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Konferensen hålls Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm, tel Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället.vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Skulle du inte ha fått bekräftelse inom 7 dagar, vänligen kontakta oss. Projektledare: Sofia Kindgren tel: , Projektadministratör: Elisabet Franzén tel: , Marknadsförare: Katja Nokkoudenmäki tel: , Sponsrings- och utställningsansvarig: Katja Lindahl tel: , Jag har ej möjlighet att deltaga men vill gärna köpa dokumentation för kr. Så anmäler du dig På telefon Via fax På vår hemsida Via Med brev IBC Euroforum Box Stockholm Företag: Närmaste chef: Sekreterare: Adress: Postnr: Tel: Postadr: Fax: (E57001/CC08/0411) Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör T&F Informa PLC världsledande inom affärsinformation via konferenser, utbildning och förlagsverksamhet. Vi är verksamma inom bl a telekom, IT, industri, miljö, ekonomi, ledarskap, personal. Vårt mål är att leverera en informationsprodukt av högsta kvalitet Quality in Business Information. Vi har verksamhet i närmare 20 länder och sysselsätter drygt personer världen över. Vi har funnits på den svenska marknaden i snart 10 år. Vi genomför årligen ca 200 evenemang som besöks av närmare deltagare. Information om behandling av personuppgifter Jag vill fortsättningsvis erhålla information via: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Post Fax Telefon Tredje part Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Fax: nordisk bokindustri försäljnings ab 2004

Nordic Insurance Forum 2004

Nordic Insurance Forum 2004 Nordic Insurance Forum 2004 Turbulens i försäkringsbranschen: nya lagar, tuffare regler och krävande konsumenter! Konferens Kista Stockholm 22-23 november 2004 Framtidens välfärd nya aktörer nya lösningar

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Grundläggande finansiell riskhantering

Grundläggande finansiell riskhantering OBS! De 20 första som anmäler sig får Lars Söderlinds nya reviderade upplaga av boken Att mäta ränterisker! IIR hälsar dig välkommen till konferensen Grundläggande finansiell riskhantering - en introduktion

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Internrevision Nummer 3 2006 En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Foto: Grundsund, Yvonne Alnebjer intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 3,

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer