Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/397-ÄN-700 Erika Barreby - bh837 E-post: Kopia till Äldrenämnden Uppföljning av seniordagen 2014 Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar - Att godkänna projektrapporten från Seniordagen 2014, samt - Att arrangera Seniordagen 2015 den 15 oktober. Ärendebeskrivning Äldrenämnden arrangerade Seniordagen 2014 för sextonde året i rad. Årets tema var Huvudet är huvudsaken. Målet med seniordagen var att arrangera en bra dag för besökarna med folkhälsoperspektiv. Syftet med dagen var att genom föreläsningar och utställningar, inspirera och informera personer 55 år och äldre om ett gott liv. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 8 december 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014 Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Diarienr /397-ÄN Sociala nämndernas förvaltning Erika Barreby Till Äldrenämnden Uppföljning av Seniordagen Äldrenämnden arrangerade Seniordagen 2014 för sextonde året i rad. Årets tema var Huvudet är huvudsaken. Målet med seniordagen var att arrangera en bra dag för besökarna med folkhälsoperspektiv. Syfte Syftet med dagen var att genom föreläsningar och utställningar, inspirera och informera personer 55 år och äldre om ett gott liv. Resultat Konsult och service fick i början av året i uppdrag att tillsammans med sociala nämndernas förvaltning planera, marknadsföra, genomföra och följa upp Seniordagen Harriet Pettersson har varit projektledare och dessutom har sju frivilliga deltagit i arbetet. Planeringsmöten med referensgrupp har genomförts under året där planering skett och arbetsuppgifter fördelats. Seniordagen 2014 besöktes av nästan personer. När Nils Simonsson föreläste var det fullsatt, inte bara i kongresshallen utan även på läktarna. Monitorer kopplades på ute i utställningsområdet för de som ej rymdes i föreläsningslokalerna. Förutom Nils Simonssons föreläsning om hjärnan var föreläsningarna om hörsel och syn mycket uppskattade. Totalt medverkade 33 utställare. Även i år var det flera nya utställare med, 9 stycken, som var mycket nöjda med arrangemanget. Uppföljning Uppföljning av Seniordagen har genomförts med enkäter till besökarna som delades ut och samlades in under seniordagen. 127 enkäter lämnades in. Av enkäten framgår att de vanligaste sätten att få information gällande Seniordagen var via annonser. Andra viktiga sätt att sprida informationen har varit genom programbladet och genom pensionärsföreningar och mötesplatser. Antalet personer som besöker Seniordagen för första gången ökar år från år var det 27%. Men de flesta hade varit på Seniordagen 2-4 gånger 33% och 23% 5 eller fler gånger. 88% ansåg att dagen som helthet var mycket bra eller ganska bra. 88% ansåg också att temat för dagen var mycket eller ganska bra.

3 Västerås stad 2 (2) 72% tycket att utställningsdelen var mycket bra eller bra. Medlemmarna i referensgruppen upplevde årets Seniordag som mycket positiv med en trivsam stämning. Samarbetet med Aros Kongresscenter har fungerat mycket bra. Vissa förbättringsförslag har lyfts till kommande års planering. Totalkostnaden för Seniordagen blev 259 tkr. Budgeten var 260 tkr. Seniordagen blev lyckad och var mycket uppskattad. Det var i år fler besökare än beräknat men tack vare personal på Aros Kongresscenter och framförallt de frivilligas insats så fungerade allt mycket bra. Seniordagen har blivit en uppskattad dag som arrangerats under många år. Förvaltningens bedömning är att Seniordagen bör arrangeras även Den dag som föreslås är torsdagen den 15 oktober. De frivilligas deltagande är avgörande för genomförandet av dagen varför det är viktigt att planeringen kan komma igång i god tid. Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar - Att godkänna projektrapporten från Seniordagen 2014, samt - Att arrangera Seniordagen 2015 den 15 oktober. Bilaga: Projektrapport Seniordagen 7 oktober 2014.

4 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 1 (12) Datum Seniordagen 7 oktober 2014 Projektrapport

5 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 2 (12) Datum Innehåll 1. Bakgrund Projektmål Beställare Genomförande Planering Marknadsföring Program Föreläsare, pausjympa och uppträdanden Utställare Utställarförteckning Referensgrupp Analys Uppföljning Ekonomi Bilaga: Resultat från enkäten Vad tycker du om Seniordagen 2014

6 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 3 (12) Datum Bakgrund Äldrenämnden arrangerade för sextonde året i rad Seniordagen. Seniordagen genomförs med ett folkhälsoperspektiv med syftet att ge inspirerande föreläsningar och utställningar som fokuserar på att skapa livskvalitet för 55+. Temat i år var Huvudet är huvudsaken. 2. Projektmål Seniordagen ska genomföras med ett folkhälsoperspektiv och bidra till att människan så länge som möjligt ska kunna behålla hälsa, självständighet, valfrihet och kontroll över sitt liv uppmuntra till goda vanor vad gäller mat, motion, sömn och social samvaro uppmuntra samt tillvarata frivilligt socialt arbete de som besöker dagen ska uppleva att dagen varit bra 3. Beställare Äldrenämnden har genom Sociala nämndernas förvaltning uppdragit åt Konsult och Service att planera, marknadsföra, genomföra och följa upp evenemanget. Projektledare för uppdraget har varit Harriet Pettersson, Konsult och Service Kommunikation, och förvaltningens kontaktperson har varit Erika Barreby. 4. Genomförande 4.1 Planering Planeringen började i februari när Konsult och Service fick uppdraget. I planering har bland annat följande ingått: Kontakter med Aros Congress Center kring lokaler, eftermiddagskaffe och teknik Bokning av utställare Bokning av föreläsare Programplanering Möten med referensgruppen Marknadsföring

7 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 4 (12) Datum Marknadsföring Annonsering - Pensionären julinumret - Västerås Tidning 13 och 20 september. Annonsstorlek 164x Västerås Tidning 27 september och 4 oktober. Annonsstorlek 248x Västmanlands Nyheter 25 september. Annonsstorlek 248x178. Kalenderhändelse på från v 34. Stadens annonssida i Västerås tidning 27 september. Stadens annonssida i VLT 2 oktober. Evenemangskalendern från v 34. Programblad fanns för avhämtning i receptionen i Stadshuset. Programblad skickades med internpost och delades även ut av referensgruppen till mötesplatser, servicehus, bibliotek, butiker, församlingsgårdar och i bostadsområden. 4.3 Program Innehållet i programmet var klart i mitten av augusti och skickades/delades ut i början på september Utställningen öppnar Invigning. Carin Lidman, ordförande äldrenämnden Utställarpresentation. Presentation av dagens utställare från scenen Äldreomsorgen i Västerås idag och i morgon. Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning Pausjympa. Ulla Fresk, Friskis & Svettis.

8 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 5 (12) Datum VA? Va sa du? Vad händer med hörseln när vi blir äldre? Vem ska jag kontakta? Vilka hjälpmedel finns? Annica Samuelsson, Västmanlands sjukhus Västerås Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden. Vad händer med synen när vi blir äldre? Vem ska jag kontakta? Vilka hjälpmedel finns? Pia Tallwin, Västerås stad Å, så kommer det en gosse. Iréne och Olle Sangemark framför några av Karl Gerhards fantastiska kupletter LUNCH Rock Everybody. 150 seniorer rockar loss på scenen Lev frisk längre. Nils Simonsson, välkänd från TV, är kirurgen som sadlade om och blev författare och föreläsare med intresse för hjärnan. Hans föreläsningar är humoristiska och tankeväckande och handlar bland annat om hur sömnen, motionen och det vi äter påverkar oss. Vi lever längre idag och då är det ju så mycket trevligare att göra det som frisk menar Nisse Bensträckare Nils Simonsson fortsätter Äldrenämnden bjuder på kaffe Utställningen stänger.

9 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 6 (12) Datum Föreläsare, pausjympa och uppträdanden Seniordagen invigdes av Carin Lidman. Efter det paraderade utställarna på scenen då de, under några minuter var, presenterade innehållet i sina montrar. Eva Sahlén knöt an till dagens tema Huvudet är huvudsaken när hon talade om äldreomsorgen i dag och i morgon. Först ut av föreläsarna var Annica Samuelsson, legitimerad audionom från Hörselvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Annica informerade om vad som händer med hörseln när man blir äldre, och gav bland annat tips på vilka hjälpmedel som finns. Efter hörseln så handlade det om synen. Pia Tallwin, syn- och hörselkonsulent, Hälsostödsenheten, Västerås stad, gav en målande bild av vad det finns för stöd. Hon gjorde det genom att berätta en historia om en man som behövde stöd och hur Pia och han arbetade tillsammans. Dagens höjdpunkt när det gällde föreläsningar var Nils Simonsson. Han är välkänd från TV, Som kirurgen som sadlade om och blev författare och föreläsare med intresse för hjärnan. Hans föreläsning Lev frisk längre var humoristiska och tankeväckande. Den handlade bland annat om hur sömnen, motionen och det vi äter påverkar oss.

10 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 7 (12) Datum Årets pausjympa leddes av Ulla Fresk, Friskis & Svettis. Förmiddagen avslutades med att Iréne och Olle Sangemark berättade om och framförde några av Karl Gerhards fantastiska kupletter. Eftermiddagen inleddes med sångkören Rock Everybody under ledning av Lars Jauring. Det var nästan150 seniorer på scenen som sjöng rocklåtar och även bjöd på bugguppvisning. Moderator, tillika projektledare för årets Seniordag, var Harriet Pettersson. 4.5 Utställare En första inbjudan till utställare skickades via e-post i mitten av maj och en andra omgång i början av juli. Telefonkontakter togs med tänkta utställare. Samtliga montrar i den öppna ytan och i två av konferensrummen blev uthyrda. Totalt medverkade 33 utställare. Nio utställare var med för första gången (rödmarkerade i förteckningen nedan) och de var mycket nöjda med arrangemanget. Nummer 9, 25, 26 och 27 har varit med tidigare år men det här året var det första då det stod som enskilda utställare.

11 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 8 (12) Datum Utställarförteckning 1 ReseSkaparna event & resor 2 Kosmo Hagalidsgården 3 Distriktssköterskegruppen Q-RA AB 4 Biståndsenheten äldreomsorg 5 Tandvårdsenheten Landstinget Västmanland 6 Bloom hearing specialists 7 Fonus 8 Familjens Jurist 9 Hälsans Hus 10 Hälsostödsenheten 3 platser 11 Hemtjänsten proaros 12 Hemsjukvården 13 Välfärdsteknologin 6 platser 14 Attendo hemtjänst 15 Konsumentrådgivningen 16 Taltidningen 17 Enheten för smittskydd och vårdhygien Västmanlands sjukhus 18 Personstöd 19 Kontaktcenter 20 Friskis & Svettis 21 Stadsbiblioteket 22 SeniorProffsen 23 Hammarby mötesplats 24 Hjärtpunkt Skiljebo 25 Mötesplats Rönnby 26 Mötesplats Bäckby 27 Vallonens Mötesplats 28 proaros Mötesplatser 29 Äldrenämnden Västerås 30 NTF 31 Demensföreningen 32 Hemtjänst City, Citykyrkan 33 Landräddningen

12 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 9 (12) Datum Referensgrupp Referensgruppen har träffats vid sex tillfällen och har bidragit med synpunkter och förslag. Referensgruppen har bestått av både frivilliga seniorer och medarbetare från SNF. Sex av seniorerna, två vid varje tillfälle, var även med och tog emot lunchbokningar via telefon. Telefonerna var öppna mellan kl torsdag 25, fredag 26 och tisdag 29 september. Referensgruppen har bestått av följande personer: Vivi-Anne Skyman Gösta Hallberg Lennart Jonsson Monica Jonsson Afra Langfos Karin Åkerlund Ingrid Wikman Erika Barreby, SNF Birgitta Thedvall, SNF Harriet Pettersson (sammankallande) Referensgruppen kommer att träffas för lunch och utvärdering 25 november I samband med lunchen kommer Erika Barreby att tacka seniorerna för deras ovärderliga arbete med att göra Seniordagen till ett mycket bra arrangemang. 6. Analys Årets Seniordag var välbesökt Nästan1500 personer besökte Seniordagen Det var fullsatt, inte bara i kongresshallen utan även på läktarna vilket innebär drygt1000 personer, när Nils Simonsson framträdde. För att ge de som inte fick plats i kongresshallen möjlighet att se och höra Nils så kopplades monitorerna på ute i utställningsytan. Förra årets utvärdering visade att det var många som saknade pausjympa. Därför var det glädjande att i år ha med Ulla Fresk, Friskis & Svettis, som ledde förmiddagens pausjympa.

13 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 10 (12) Datum Valet av föreläsningar utifrån årets tema Huvudet är huvudsaken blev lyckat. Förutom Nils Simonssons föreläsning om vår hjärna var de om hörsel och syn mycket uppskattade. Underhållningen med Karl Gerhardkupletter och rockmusik blev en bra mix. Båda musikgenrerna appellerar till de generationer som är 55+. Efter en första sammanfattning direkt efter dagens slut upplevde medlemmarna i referensgruppen att årets Seniordag blev den mest lyckade av alla. Otroligt många besökare, trevlig stämning och allt gick enligt planerna. Med tanke på att så många besökare kom till eftermiddagspasset så fungerade allt smidigt tack vara referensgruppens insats. Besökarna kom och gick under hela dagen och många valde att komma till en viss föreläsning. Uppföljning av dagen har gjorts genom enkäter som delades ut till besökarna, i år inkom 127 enkäter att jämföra med 105 enkäter Uppföljning Vid analys av enkäten bör noteras att ca 25% på förmiddagens punkter och ca 10% på eftermiddagens punkter ej svar. Anledningen till det är troligen att besökarna valt att gå på vissa föreläsningar under dagen. Siffror inom parentes i de kommande styckena visar procentsatsen från enkätsvaren angående Seniordagen Av enkäten framgår att de vanligaste sätten att få information gällande årets Seniordag var via annonser. Information från bekanta har ökat kraftigt i betydelse medan informationen från pensionärsföreningarna har minskat kraftigt. Evenemangskalendern och stadens hemsida har väldigt liten betydelse och har minskat rejält sedan 2013: (4) 2 respektive (3) 0 % % 65 % annonser 8% 15 % bekanta 21% 14 % pensionärsföreningar 12% 13 % utlagda programblad 14% 12 % mötesplatser Personer som besöker Seniordagen för första gången ökar från år till år var det 23%, 2013 var det 25% och 2014 var det 27%. Men de flesta hade varit på Seniordagen 2-4 gånger 33% (41%) och 23% (22%) 5 eller fler gånger. 88 % (96%) ansåg att dagen som helhet var mycket bra eller ganska bra. 88% (92%) samma ansåg att temat för dagen var mycket eller ganska bra.

14 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 11 (12) Datum När det gäller programpunkterna tyckte besökarna följande: Föreläsare Mycket bra/ganska bra Inledningen med parad och Carin Lidman 24 % Äldreomsorgen i Västerås 35 % Pausjympa 43% Va? Va sa du? 51% Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden 47% Å, så kommer det en gosse 55% Rock Everybody 77% Lev frisk längre 89% Utställningarna 72% (72%) tyckte att utställningsdelen var mycket bra eller bra. Många besökare fanns ute hos utställarna trots att det pågick föreläsningar i salen. Det var under stor del av dagen en väldig rörelse bland besökarna. Utställarna var nöjda med arrangemanget. Möjligheten för dem att paradera på scenen är mycket uppskattat. Det gör att de blir synliggjorda på ett bra sätt. Referensgruppens uppföljning Medlemmarna i referensgruppen upplevde årets Seniordag som mycket positiv med en trivsam stämning. Det var många besökare, framför allt på eftermiddagen. Att eftermiddagens föreläsning kunde visas även på TV-monitorer ute i utställningshallen var positivt. Den möjligheten bör finnas med i nästa års planering beroende på hur stort besökstrycket blir. En annan idé är att ha samma föreläsare både på för- och eftermiddag för att få en jämnare fördelning av antalet åhörare i kongressalen. När det gäller lunchbokningarna så skedde flera förändringar till det bättre i år. Förra årets funderingar att även kunna boka lunch via e-post diskuterades. Men det blir för stor arbetsbelastning att ta emot det och koordinera med telefonbeställningar så det lades ner. Informationen blev bättre i annonseringen bland annat när det gällde endast kontantbetalningen. Det togs beslut om en sluttid för uthämtning, kl 11.15, och det fungerade mycket bra. Därefter såldes de biljetter som inte hämtats ut. En större skylt beställdes via Kommunikation, den syntes bra. Priset 100 kronor behölls.

15 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 12 (12) Datum Enkäten delades ut mer aktivt i år, bland annat i samband med att dagen var slut och när besökarna lämnade kongresshallen. En brevlåda fanns vid rulltrappan ner och där kunde lapparna lämnas. Tiden ändrades inte enligt förra årets förslag utan blev bara skjuten en kvart framåt. I stället för att öppna kl blev det och invigningen var i stället för Däremot förlängdes lunchen från till Samarbetet med personalen på ACC fungerade perfekt och referensgruppen ville speciellt nämna Veronika Nordin. Deras kunskap och serviceförmåga märktes speciellt på eftermiddagen då det blev fullsatt i kongressalen och de fann andra lösningar och tillsammans med referensgruppen löste allt på bästa sätt. 7. Ekonomi (summor inom parentes gäller 2013) Utgifter för 2014 års Seniordag var :- ( :-). I summan ligger bland annat en kostnad på :- för ateljéarbete samt tryckning av tre st roll ups till Äldrenämnden. Material som kommer att användas på kommande Seniordagar men även i många andra sammanhang framöver. Intäkterna från utställarna blev :- ( :- ). En anledning att intäkterna minskat är att det i år var färre utställare som betalade den högre kostnaden. Vi tappade 8 st x 5.000:- = :- och 2x1000:- = 2.000:-. Totalt :-. Nya utställare: 2x5.000:- = :- och 4x1.000:- = 4.000:- Totalt :-. Av de 9 nya var det endast två som betalade full monterhyra. Det finns tre priskategorier: Kommersiella företag 5.000:- Landsting och kommunen 1.000:- Kommunens Mötesplatser 500:- Idéella föreningar 500:- Totalkostnaden för Seniordagen blev :- ( ).

16 Seniordagen 2014 UTGIFTER Föreläsare och underhållning Nils Simonsson :- Sangemarks 5.000:- Rock Everybody 5.000:- SUMMA :- Aros Congress Center Kongresshallen 53200:- Utställningsyta :- Utställningsyta rum :- Utställarlounge rum 204 inklusive 80 st kaffe och kaka samt extra kannor med kaffe under dagen(2.640:- ) samt loge för kören rum 302 (900:- ) 3.540:- Teknik 5.990:- Vaktmästartjänst 2.370:- Förbeställda luncher (inklusive lunch till förtroendevalda samt till referensgruppen) 9.375:00

17 900 Kaffe och kaka (em) :- Fm kaffe plus smörgås frukt, dricka samt eftermiddagskaffe med kaka till referensgruppen samt föreläsare i konferensrum 1.485:- Utställarbeställningar material i montrarna :- SUMMA :- Marknadsföring Västerås tidning (4 annonser) :- Västmanlands nyheter (1 annons) 5.000:- Pensionären (1 annons) 2.000:- Ateljéarbete; inbjudan, program, annonser och skylt 6.248:- Tryckning av program (1 ggr x program) :- Ateljéarbete samt tryck för 3 st roll ups till Äldrenämnden :- SUMMA :- Övrigt Presenter föreläsare Chokladaskar 1.113:- Besöksenkät 5.900:- Fika referensgruppsmöten 6 tillfällen + 3 st tillfällen telefonpassning 3.358:-- SUMMA :-

18 Projektledning 93 timmar x 625: :- SUMMERING Kostnader enligt ovan :- Intäkter från utställare :- Kostnad för 2014-års Seniordag :-

19 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik RESULTAT FRÅN ENKÄTEN VAD TYCKER DU OM SENIORDAGEN 2014? Fråga 1. Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? (Du kan svara med flera alternativ) Antal % Annons i tidning Västerås stads hemsida 0 0 Information på mötesplatserna Evenemangskalender 2 2 Information från pensionärsförening Genom bekanta Genom utlagt programblad Annat Diagram 1 Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? Andel (%) Annons i tidning Västerås stads hemsida Information på mötesplatserna Evenemangskalender Information från pensionärsförening Genom bekanta Utlagt programblad Annat 1

20 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Fråga 2. Hur många gånger har du besökt Seniordagen (tidigare Äldredagen)? Antal % Det här är första gången gång tidigare gånger tidigare eller fler gånger tidigare Vet ej 1 1 Ej svar 0 0 Summa Diagram 2 Hur många gånger har du besökt Seniordagen (tidigare Äldredagen)? Antal gånger (Andel %) Det här är första gången 1 gång tidigare 2-4 gånger tidigare 5 eller fler gånger tidigare Vet ej Ej svar Fråga 3. Vad tycker du om? Seniordagen dagen som helhet Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 6 5 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 3 2 Ej svar 7 6 Summa

21 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Årets tema Huvudet är huvudsaken Antal % Mycket bra Ganska bra 12 9 Varken bra/dålig 3 2 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 1 1 Ej svar 11 9 Summa Utställningarna Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 7 6 Ej svar 12 9 Summa Diagram 3 Vad tycker du om? Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig Mycket dålig Ingen åsikt Ej svar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Seniordagen som helhet Årets tema - Huvudet är huvudsaken Utställningarna 3

22 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Fråga 4. Vad tycker du om följande programpunkter på Seniordagen 2014? Invigning Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 4 3 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Äldreomsorgen i Västerås i dag och i morgon Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Pausjympa Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 9 7 Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa

23 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik VA? Va sa du? Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 6 5 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 8 6 Ganska dålig 3 2 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa Å, så kommer det en gosse Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 9 7 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa

24 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Rock Everybody Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 8 6 Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 4 3 Ej svar Summa Lev frisk längre Antal % Mycket bra Ganska bra 6 5 Varken bra/dålig 1 1 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 2 2 Ej svar 11 9 Summa Diagram 4 Vad tycker du om följande programpunkter på Seniordagen 2014? Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig Mycket dålig Ingen åsikt Ej svar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Invigning Äldreomsorgen i V-ås - i dag o i morgon Pausjympa Va? Va sa du? Tänk vilket dåligt ljus det är överallt Å, så kommer det en gosse Rock Everybody Lev frisk längre 6

25 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Öppna synpunkter Fråga 1. Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? Annat, nämligen: * Väntjänsten. * I brevlådan (2 personer). * Via mitt arbete. * Har varit med flera gånger förr och har bevakat när det skulle vara i år. * Anhörigcentrum. * Citykyrkan. * Pensionären häftet. * Rallarrosen, Tillberga. * Efterfrågat hos Carin Lidman, som hänvisade till annonsen. * Attendo hemtjänst. * Genom att min kör skulle uppträda. * Vet att det är varje år. * På Arosdansen. Fråga 5. Har du förslag på tema för Seniordagen 2015? * Demens. * Kultur. * Hörsel och syn alltid bra. Ljudnivå i samhället, måste ljudet vara så högt överallt, på arbetsplatser är ljudet maximalt!! * Juridiska frågor om till exempel arv, testamente, god man, förmyndare etc. * Mer för oss som är så pigga att hemhjälp inte behövs ännu. * Involvera tänderna och munnen. * Senaste nytt om alkohol. * Hur man uppför sig i trafiken gå och cykla på cykelbanor mm. * Kostråd (Obs! inte livsmedelsverkets råd!) * Någon form av musikunderhållning. * Elöverkänslighet. * Kost. * Skaffa större föreläsningslokal. Platserna till musikevenemang och Nils S räckte inte till. Alla vill sitta ner under föreläsningen. Eller varför inte ha dubbla föreläsningspass. * Hälsoinspirerande föredrag. * Hälsa är bra tema. * Jag har ingen anhörig. Jag har anhörig(a) men de har inga resurser att vara närvarande för mig när jag blir gammal och behövande. Det pratas och bekostas pengar på anhörigstöd. Men vi som inte har anhöriga? Sociala och strukturella förändringar som gjort oss ensamma. Arbetsomflyttningar, barn utomlands och så vidare. * Naturmedicin. För liten pension. 7

26 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik * Lev frisk längre. * Räcker pensionen? * Samma som i år med Nisse! * Humor. * Att kören kommer nästa år igen. * Om rörelseorganen! * Liknande i år. Biverkningar av tabletter mm. * Anti rökning! Frukt och grönsaker varför? Fråga 6. Har du förslag på intressanta föreläsare för Seniordagen 2015? * Drottning Silvia. * Stefan Einhorn (4 personer). * Hans Rosling (4 personer). * Gösta Bucht sakkunnig i äldrefrågor på SPF i Stockholm. * Andreas Edfeldt (kostdoktorn). * Martin Ingvar. * Kontakta tidningen Ljusglimtens ansvariga i Stockholm. Sänk gränsvärdena i Sverige! Övriga länder i Europa har lägre, men Sverige har ABB och E-son. * Christopher Anthony O'Regan historiker. * Samma föreläsare. * Kristina Steckmest Dahls (2 personer). * Nisse! * Lev frisk längre. * Gärna Lev frisk längre flera gånger. * Ingen går upp mot Nisse Simonsson! * AnnBritt Grünewald. * Samma som idag. * Babben Larsson. * Torgny Lindgren (han i akademien). * Allergiläkare gärna Christina Heinrich. Fråga 7. Har du övriga synpunkter på Seniordagen? * Tidschemat höll bra! Grattis/duktigt! * Föranmälan. * Bra att restaurangen hade gemensamt vatten till alla (inget flaskvatten), och matigare sallad. * Trevligt! * Vad jag känt är att det var en mycket uppskattad dag. Jag instämmer. En bra dag då hösten börjar. * Värdefullt att man ordnar en samlad grej. Tack alla som jobbat! 8

27 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik * Mycket bra! * Bra föreläsning av Simonsson! * Boka större lokaler om det blir så populära talare! * Viss rörighet i bänkraderna! Kom och gick hur som helst = Störde föreläsningarna!! * Mer prylar i utställningen, nu kändes alla lika. * Lev frisk länge: Väldigt mycket fakta, svårt att fatta, delvis motsägelsefyllda budskap. Behov av skriftlig dokumentation att ta hem och läsa på. Fett eller inte fett? * Den bästa Seniordagen som jag besökt! * Den bästa föreläsningen Lev frisk längre. * Fortsätt! * Toppen! * Saknade bröd för diabetiker. Man föreläser om hälsa, varför inte bidra med en smörgås (kan vara bara en liten) eller något annat för folk med olika behov av särskild kost! * Gärna TV-skärmar på sidoväggarna så att de på läktarna ser hela bilderna som visas på scenen. Idag försvann översta tredjedelen av bilden. * Bjöds på mycket godis, men saknade frukt. Kaffe på förmiddagen saknade jag! * Kom hit för att höra Simonssons föreläsning som var toppenbra! * Lärorikt och roligt! * Insläppet efter lunch var inte ok. För lite tid för att besöka utställarna. * Det var synd att besökare längst bak uppmanades att flytta fram efter början. Så att man missade en del av föreläsningen när några ville flytta inne i ens bänkrad. Jag tyckte det sas att hörselslingan fanns vid de främsta 7 bänkraderna. Stämmer det?? * Kommer också nästa år. * Över förväntan! * Servera inte så mycket godis bland utställarna. Tänk på vad Nils berättade i sitt föredrag. * Nisse var den bästa på alla år! * För många som var under 55 år, vi åringar fick inte sittplats. * Bästa dagen hittills! * Fler platser i restaurangen eller mat på något annat sätt. * Godis vid utställningarna är bra men dryck är ännu bättre och viktigt. Tack Attendo för gott kaffe. * Bra arrangemang. Viktigt att den finns! * Kontroll av blodsocker. Caféhörna öppet hela dagen 9-16 med kaffe/smörgås (mot betalning). * OBS! Något måste göras åt att kanske minst 100 personer inte får plats i salongen och alltså inte får höra föreläsningen. Det var likadant på Katarina Hultlings föreläsning förra året!! Kanske kan man ha samma program både på förmiddagen och eftermiddag? Övrigt program information, här och där i smårummen med frågor och samtal? * Mycket bra!! * Är seniordagen bara för de som är lätt rörliga och utan hörselnedsättning? Fel lokal! Alla personer med rörelse handikapp och hörsel problem är mer eller mindre utestängda då det är trappor i hela salen + stora delar även saknar hörselslinga. Även vårt konserthus (nybyggt) är ju till för folk utan trapp problem. Även den obligatoriska garderoben ligger 9

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Utvärdering Seniormässa 21 Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals folkpark den 2 september 21. Det var den andra mässan i ordningen.

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Seniorer i Solna. Program. Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Solna vill de äldre gott

Seniorer i Solna. Program. Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Solna vill de äldre gott Seniorer i Solna Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Program Solna vill de äldre gott Välkommen till Seniordagarna i Solna 2010 Vill du veta mer om vad Solna Stad erbjuder i form av stöd och service

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

SPG SALES Stureplansgruppen

SPG SALES Stureplansgruppen Bokningsbekräftelse SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang. Idag är SPG Sales ett

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin

Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin Centrum för hjälpmedels undervisningssalar bokas genom Outlook. De heter CFH undervisningssal 1 och 2, CFH datasal 2, CFH Konferensrum 1 och 2. Undervisningsalarna

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas och

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag Denna broschyr har framtagits för att

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Smarta skolkaféer i Halland

Smarta skolkaféer i Halland Smarta skolkaféer i Halland tips från vinnarna i tävlingen smartaste skolkaféet 1 Se möjligheterna i skolkaféet! Tänk vilka möjligheter det finns att erbjuda hälsosamma produkter i skolans kafeteria! Rätt

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 februari 14 juni 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Program 28-29 april 2014

Program 28-29 april 2014 Program 28-29 april 2014 Välkommen ombord på Kasta loss med SPF! Vinn resor till Italien! I denna folder hittar du program, tider för alla föreläsningar och en lista över utställarna som finns på plats

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkten är öppen för alla 65+ måndag-fredag kl 8-17 och lördagar med här angivna program. Titta in när Du har lust, tidningar, böcker, kaffe/te och andra

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Om ni är tre eller tretusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna. Estrad Alingsås är den nya samlingsplatsen

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 VÅRA TALARE Karolinska Institutet Mats Thorslund Professor Socialgerontologi Skellefteå kommun Katja Andersson Leg. Arbetsterapeut Hemtjänsten

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer