Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/397-ÄN-700 Erika Barreby - bh837 E-post: Kopia till Äldrenämnden Uppföljning av seniordagen 2014 Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar - Att godkänna projektrapporten från Seniordagen 2014, samt - Att arrangera Seniordagen 2015 den 15 oktober. Ärendebeskrivning Äldrenämnden arrangerade Seniordagen 2014 för sextonde året i rad. Årets tema var Huvudet är huvudsaken. Målet med seniordagen var att arrangera en bra dag för besökarna med folkhälsoperspektiv. Syftet med dagen var att genom föreläsningar och utställningar, inspirera och informera personer 55 år och äldre om ett gott liv. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 8 december 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Resultat från enkäten Ekonomisk rapport 2014 Uppföljning av Seniordagen 2014 Projektrapport 2014 Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Diarienr /397-ÄN Sociala nämndernas förvaltning Erika Barreby Till Äldrenämnden Uppföljning av Seniordagen Äldrenämnden arrangerade Seniordagen 2014 för sextonde året i rad. Årets tema var Huvudet är huvudsaken. Målet med seniordagen var att arrangera en bra dag för besökarna med folkhälsoperspektiv. Syfte Syftet med dagen var att genom föreläsningar och utställningar, inspirera och informera personer 55 år och äldre om ett gott liv. Resultat Konsult och service fick i början av året i uppdrag att tillsammans med sociala nämndernas förvaltning planera, marknadsföra, genomföra och följa upp Seniordagen Harriet Pettersson har varit projektledare och dessutom har sju frivilliga deltagit i arbetet. Planeringsmöten med referensgrupp har genomförts under året där planering skett och arbetsuppgifter fördelats. Seniordagen 2014 besöktes av nästan personer. När Nils Simonsson föreläste var det fullsatt, inte bara i kongresshallen utan även på läktarna. Monitorer kopplades på ute i utställningsområdet för de som ej rymdes i föreläsningslokalerna. Förutom Nils Simonssons föreläsning om hjärnan var föreläsningarna om hörsel och syn mycket uppskattade. Totalt medverkade 33 utställare. Även i år var det flera nya utställare med, 9 stycken, som var mycket nöjda med arrangemanget. Uppföljning Uppföljning av Seniordagen har genomförts med enkäter till besökarna som delades ut och samlades in under seniordagen. 127 enkäter lämnades in. Av enkäten framgår att de vanligaste sätten att få information gällande Seniordagen var via annonser. Andra viktiga sätt att sprida informationen har varit genom programbladet och genom pensionärsföreningar och mötesplatser. Antalet personer som besöker Seniordagen för första gången ökar år från år var det 27%. Men de flesta hade varit på Seniordagen 2-4 gånger 33% och 23% 5 eller fler gånger. 88% ansåg att dagen som helthet var mycket bra eller ganska bra. 88% ansåg också att temat för dagen var mycket eller ganska bra.

3 Västerås stad 2 (2) 72% tycket att utställningsdelen var mycket bra eller bra. Medlemmarna i referensgruppen upplevde årets Seniordag som mycket positiv med en trivsam stämning. Samarbetet med Aros Kongresscenter har fungerat mycket bra. Vissa förbättringsförslag har lyfts till kommande års planering. Totalkostnaden för Seniordagen blev 259 tkr. Budgeten var 260 tkr. Seniordagen blev lyckad och var mycket uppskattad. Det var i år fler besökare än beräknat men tack vare personal på Aros Kongresscenter och framförallt de frivilligas insats så fungerade allt mycket bra. Seniordagen har blivit en uppskattad dag som arrangerats under många år. Förvaltningens bedömning är att Seniordagen bör arrangeras även Den dag som föreslås är torsdagen den 15 oktober. De frivilligas deltagande är avgörande för genomförandet av dagen varför det är viktigt att planeringen kan komma igång i god tid. Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar - Att godkänna projektrapporten från Seniordagen 2014, samt - Att arrangera Seniordagen 2015 den 15 oktober. Bilaga: Projektrapport Seniordagen 7 oktober 2014.

4 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 1 (12) Datum Seniordagen 7 oktober 2014 Projektrapport

5 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 2 (12) Datum Innehåll 1. Bakgrund Projektmål Beställare Genomförande Planering Marknadsföring Program Föreläsare, pausjympa och uppträdanden Utställare Utställarförteckning Referensgrupp Analys Uppföljning Ekonomi Bilaga: Resultat från enkäten Vad tycker du om Seniordagen 2014

6 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 3 (12) Datum Bakgrund Äldrenämnden arrangerade för sextonde året i rad Seniordagen. Seniordagen genomförs med ett folkhälsoperspektiv med syftet att ge inspirerande föreläsningar och utställningar som fokuserar på att skapa livskvalitet för 55+. Temat i år var Huvudet är huvudsaken. 2. Projektmål Seniordagen ska genomföras med ett folkhälsoperspektiv och bidra till att människan så länge som möjligt ska kunna behålla hälsa, självständighet, valfrihet och kontroll över sitt liv uppmuntra till goda vanor vad gäller mat, motion, sömn och social samvaro uppmuntra samt tillvarata frivilligt socialt arbete de som besöker dagen ska uppleva att dagen varit bra 3. Beställare Äldrenämnden har genom Sociala nämndernas förvaltning uppdragit åt Konsult och Service att planera, marknadsföra, genomföra och följa upp evenemanget. Projektledare för uppdraget har varit Harriet Pettersson, Konsult och Service Kommunikation, och förvaltningens kontaktperson har varit Erika Barreby. 4. Genomförande 4.1 Planering Planeringen började i februari när Konsult och Service fick uppdraget. I planering har bland annat följande ingått: Kontakter med Aros Congress Center kring lokaler, eftermiddagskaffe och teknik Bokning av utställare Bokning av föreläsare Programplanering Möten med referensgruppen Marknadsföring

7 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 4 (12) Datum Marknadsföring Annonsering - Pensionären julinumret - Västerås Tidning 13 och 20 september. Annonsstorlek 164x Västerås Tidning 27 september och 4 oktober. Annonsstorlek 248x Västmanlands Nyheter 25 september. Annonsstorlek 248x178. Kalenderhändelse på från v 34. Stadens annonssida i Västerås tidning 27 september. Stadens annonssida i VLT 2 oktober. Evenemangskalendern från v 34. Programblad fanns för avhämtning i receptionen i Stadshuset. Programblad skickades med internpost och delades även ut av referensgruppen till mötesplatser, servicehus, bibliotek, butiker, församlingsgårdar och i bostadsområden. 4.3 Program Innehållet i programmet var klart i mitten av augusti och skickades/delades ut i början på september Utställningen öppnar Invigning. Carin Lidman, ordförande äldrenämnden Utställarpresentation. Presentation av dagens utställare från scenen Äldreomsorgen i Västerås idag och i morgon. Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning Pausjympa. Ulla Fresk, Friskis & Svettis.

8 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 5 (12) Datum VA? Va sa du? Vad händer med hörseln när vi blir äldre? Vem ska jag kontakta? Vilka hjälpmedel finns? Annica Samuelsson, Västmanlands sjukhus Västerås Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden. Vad händer med synen när vi blir äldre? Vem ska jag kontakta? Vilka hjälpmedel finns? Pia Tallwin, Västerås stad Å, så kommer det en gosse. Iréne och Olle Sangemark framför några av Karl Gerhards fantastiska kupletter LUNCH Rock Everybody. 150 seniorer rockar loss på scenen Lev frisk längre. Nils Simonsson, välkänd från TV, är kirurgen som sadlade om och blev författare och föreläsare med intresse för hjärnan. Hans föreläsningar är humoristiska och tankeväckande och handlar bland annat om hur sömnen, motionen och det vi äter påverkar oss. Vi lever längre idag och då är det ju så mycket trevligare att göra det som frisk menar Nisse Bensträckare Nils Simonsson fortsätter Äldrenämnden bjuder på kaffe Utställningen stänger.

9 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 6 (12) Datum Föreläsare, pausjympa och uppträdanden Seniordagen invigdes av Carin Lidman. Efter det paraderade utställarna på scenen då de, under några minuter var, presenterade innehållet i sina montrar. Eva Sahlén knöt an till dagens tema Huvudet är huvudsaken när hon talade om äldreomsorgen i dag och i morgon. Först ut av föreläsarna var Annica Samuelsson, legitimerad audionom från Hörselvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Annica informerade om vad som händer med hörseln när man blir äldre, och gav bland annat tips på vilka hjälpmedel som finns. Efter hörseln så handlade det om synen. Pia Tallwin, syn- och hörselkonsulent, Hälsostödsenheten, Västerås stad, gav en målande bild av vad det finns för stöd. Hon gjorde det genom att berätta en historia om en man som behövde stöd och hur Pia och han arbetade tillsammans. Dagens höjdpunkt när det gällde föreläsningar var Nils Simonsson. Han är välkänd från TV, Som kirurgen som sadlade om och blev författare och föreläsare med intresse för hjärnan. Hans föreläsning Lev frisk längre var humoristiska och tankeväckande. Den handlade bland annat om hur sömnen, motionen och det vi äter påverkar oss.

10 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 7 (12) Datum Årets pausjympa leddes av Ulla Fresk, Friskis & Svettis. Förmiddagen avslutades med att Iréne och Olle Sangemark berättade om och framförde några av Karl Gerhards fantastiska kupletter. Eftermiddagen inleddes med sångkören Rock Everybody under ledning av Lars Jauring. Det var nästan150 seniorer på scenen som sjöng rocklåtar och även bjöd på bugguppvisning. Moderator, tillika projektledare för årets Seniordag, var Harriet Pettersson. 4.5 Utställare En första inbjudan till utställare skickades via e-post i mitten av maj och en andra omgång i början av juli. Telefonkontakter togs med tänkta utställare. Samtliga montrar i den öppna ytan och i två av konferensrummen blev uthyrda. Totalt medverkade 33 utställare. Nio utställare var med för första gången (rödmarkerade i förteckningen nedan) och de var mycket nöjda med arrangemanget. Nummer 9, 25, 26 och 27 har varit med tidigare år men det här året var det första då det stod som enskilda utställare.

11 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 8 (12) Datum Utställarförteckning 1 ReseSkaparna event & resor 2 Kosmo Hagalidsgården 3 Distriktssköterskegruppen Q-RA AB 4 Biståndsenheten äldreomsorg 5 Tandvårdsenheten Landstinget Västmanland 6 Bloom hearing specialists 7 Fonus 8 Familjens Jurist 9 Hälsans Hus 10 Hälsostödsenheten 3 platser 11 Hemtjänsten proaros 12 Hemsjukvården 13 Välfärdsteknologin 6 platser 14 Attendo hemtjänst 15 Konsumentrådgivningen 16 Taltidningen 17 Enheten för smittskydd och vårdhygien Västmanlands sjukhus 18 Personstöd 19 Kontaktcenter 20 Friskis & Svettis 21 Stadsbiblioteket 22 SeniorProffsen 23 Hammarby mötesplats 24 Hjärtpunkt Skiljebo 25 Mötesplats Rönnby 26 Mötesplats Bäckby 27 Vallonens Mötesplats 28 proaros Mötesplatser 29 Äldrenämnden Västerås 30 NTF 31 Demensföreningen 32 Hemtjänst City, Citykyrkan 33 Landräddningen

12 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 9 (12) Datum Referensgrupp Referensgruppen har träffats vid sex tillfällen och har bidragit med synpunkter och förslag. Referensgruppen har bestått av både frivilliga seniorer och medarbetare från SNF. Sex av seniorerna, två vid varje tillfälle, var även med och tog emot lunchbokningar via telefon. Telefonerna var öppna mellan kl torsdag 25, fredag 26 och tisdag 29 september. Referensgruppen har bestått av följande personer: Vivi-Anne Skyman Gösta Hallberg Lennart Jonsson Monica Jonsson Afra Langfos Karin Åkerlund Ingrid Wikman Erika Barreby, SNF Birgitta Thedvall, SNF Harriet Pettersson (sammankallande) Referensgruppen kommer att träffas för lunch och utvärdering 25 november I samband med lunchen kommer Erika Barreby att tacka seniorerna för deras ovärderliga arbete med att göra Seniordagen till ett mycket bra arrangemang. 6. Analys Årets Seniordag var välbesökt Nästan1500 personer besökte Seniordagen Det var fullsatt, inte bara i kongresshallen utan även på läktarna vilket innebär drygt1000 personer, när Nils Simonsson framträdde. För att ge de som inte fick plats i kongresshallen möjlighet att se och höra Nils så kopplades monitorerna på ute i utställningsytan. Förra årets utvärdering visade att det var många som saknade pausjympa. Därför var det glädjande att i år ha med Ulla Fresk, Friskis & Svettis, som ledde förmiddagens pausjympa.

13 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 10 (12) Datum Valet av föreläsningar utifrån årets tema Huvudet är huvudsaken blev lyckat. Förutom Nils Simonssons föreläsning om vår hjärna var de om hörsel och syn mycket uppskattade. Underhållningen med Karl Gerhardkupletter och rockmusik blev en bra mix. Båda musikgenrerna appellerar till de generationer som är 55+. Efter en första sammanfattning direkt efter dagens slut upplevde medlemmarna i referensgruppen att årets Seniordag blev den mest lyckade av alla. Otroligt många besökare, trevlig stämning och allt gick enligt planerna. Med tanke på att så många besökare kom till eftermiddagspasset så fungerade allt smidigt tack vara referensgruppens insats. Besökarna kom och gick under hela dagen och många valde att komma till en viss föreläsning. Uppföljning av dagen har gjorts genom enkäter som delades ut till besökarna, i år inkom 127 enkäter att jämföra med 105 enkäter Uppföljning Vid analys av enkäten bör noteras att ca 25% på förmiddagens punkter och ca 10% på eftermiddagens punkter ej svar. Anledningen till det är troligen att besökarna valt att gå på vissa föreläsningar under dagen. Siffror inom parentes i de kommande styckena visar procentsatsen från enkätsvaren angående Seniordagen Av enkäten framgår att de vanligaste sätten att få information gällande årets Seniordag var via annonser. Information från bekanta har ökat kraftigt i betydelse medan informationen från pensionärsföreningarna har minskat kraftigt. Evenemangskalendern och stadens hemsida har väldigt liten betydelse och har minskat rejält sedan 2013: (4) 2 respektive (3) 0 % % 65 % annonser 8% 15 % bekanta 21% 14 % pensionärsföreningar 12% 13 % utlagda programblad 14% 12 % mötesplatser Personer som besöker Seniordagen för första gången ökar från år till år var det 23%, 2013 var det 25% och 2014 var det 27%. Men de flesta hade varit på Seniordagen 2-4 gånger 33% (41%) och 23% (22%) 5 eller fler gånger. 88 % (96%) ansåg att dagen som helhet var mycket bra eller ganska bra. 88% (92%) samma ansåg att temat för dagen var mycket eller ganska bra.

14 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 11 (12) Datum När det gäller programpunkterna tyckte besökarna följande: Föreläsare Mycket bra/ganska bra Inledningen med parad och Carin Lidman 24 % Äldreomsorgen i Västerås 35 % Pausjympa 43% Va? Va sa du? 51% Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden 47% Å, så kommer det en gosse 55% Rock Everybody 77% Lev frisk längre 89% Utställningarna 72% (72%) tyckte att utställningsdelen var mycket bra eller bra. Många besökare fanns ute hos utställarna trots att det pågick föreläsningar i salen. Det var under stor del av dagen en väldig rörelse bland besökarna. Utställarna var nöjda med arrangemanget. Möjligheten för dem att paradera på scenen är mycket uppskattat. Det gör att de blir synliggjorda på ett bra sätt. Referensgruppens uppföljning Medlemmarna i referensgruppen upplevde årets Seniordag som mycket positiv med en trivsam stämning. Det var många besökare, framför allt på eftermiddagen. Att eftermiddagens föreläsning kunde visas även på TV-monitorer ute i utställningshallen var positivt. Den möjligheten bör finnas med i nästa års planering beroende på hur stort besökstrycket blir. En annan idé är att ha samma föreläsare både på för- och eftermiddag för att få en jämnare fördelning av antalet åhörare i kongressalen. När det gäller lunchbokningarna så skedde flera förändringar till det bättre i år. Förra årets funderingar att även kunna boka lunch via e-post diskuterades. Men det blir för stor arbetsbelastning att ta emot det och koordinera med telefonbeställningar så det lades ner. Informationen blev bättre i annonseringen bland annat när det gällde endast kontantbetalningen. Det togs beslut om en sluttid för uthämtning, kl 11.15, och det fungerade mycket bra. Därefter såldes de biljetter som inte hämtats ut. En större skylt beställdes via Kommunikation, den syntes bra. Priset 100 kronor behölls.

15 Dokumenttyp Uppföljning Seniordagen 2014 Författare Harriet Pettersson Version 1.0 Sid 12 (12) Datum Enkäten delades ut mer aktivt i år, bland annat i samband med att dagen var slut och när besökarna lämnade kongresshallen. En brevlåda fanns vid rulltrappan ner och där kunde lapparna lämnas. Tiden ändrades inte enligt förra årets förslag utan blev bara skjuten en kvart framåt. I stället för att öppna kl blev det och invigningen var i stället för Däremot förlängdes lunchen från till Samarbetet med personalen på ACC fungerade perfekt och referensgruppen ville speciellt nämna Veronika Nordin. Deras kunskap och serviceförmåga märktes speciellt på eftermiddagen då det blev fullsatt i kongressalen och de fann andra lösningar och tillsammans med referensgruppen löste allt på bästa sätt. 7. Ekonomi (summor inom parentes gäller 2013) Utgifter för 2014 års Seniordag var :- ( :-). I summan ligger bland annat en kostnad på :- för ateljéarbete samt tryckning av tre st roll ups till Äldrenämnden. Material som kommer att användas på kommande Seniordagar men även i många andra sammanhang framöver. Intäkterna från utställarna blev :- ( :- ). En anledning att intäkterna minskat är att det i år var färre utställare som betalade den högre kostnaden. Vi tappade 8 st x 5.000:- = :- och 2x1000:- = 2.000:-. Totalt :-. Nya utställare: 2x5.000:- = :- och 4x1.000:- = 4.000:- Totalt :-. Av de 9 nya var det endast två som betalade full monterhyra. Det finns tre priskategorier: Kommersiella företag 5.000:- Landsting och kommunen 1.000:- Kommunens Mötesplatser 500:- Idéella föreningar 500:- Totalkostnaden för Seniordagen blev :- ( ).

16 Seniordagen 2014 UTGIFTER Föreläsare och underhållning Nils Simonsson :- Sangemarks 5.000:- Rock Everybody 5.000:- SUMMA :- Aros Congress Center Kongresshallen 53200:- Utställningsyta :- Utställningsyta rum :- Utställarlounge rum 204 inklusive 80 st kaffe och kaka samt extra kannor med kaffe under dagen(2.640:- ) samt loge för kören rum 302 (900:- ) 3.540:- Teknik 5.990:- Vaktmästartjänst 2.370:- Förbeställda luncher (inklusive lunch till förtroendevalda samt till referensgruppen) 9.375:00

17 900 Kaffe och kaka (em) :- Fm kaffe plus smörgås frukt, dricka samt eftermiddagskaffe med kaka till referensgruppen samt föreläsare i konferensrum 1.485:- Utställarbeställningar material i montrarna :- SUMMA :- Marknadsföring Västerås tidning (4 annonser) :- Västmanlands nyheter (1 annons) 5.000:- Pensionären (1 annons) 2.000:- Ateljéarbete; inbjudan, program, annonser och skylt 6.248:- Tryckning av program (1 ggr x program) :- Ateljéarbete samt tryck för 3 st roll ups till Äldrenämnden :- SUMMA :- Övrigt Presenter föreläsare Chokladaskar 1.113:- Besöksenkät 5.900:- Fika referensgruppsmöten 6 tillfällen + 3 st tillfällen telefonpassning 3.358:-- SUMMA :-

18 Projektledning 93 timmar x 625: :- SUMMERING Kostnader enligt ovan :- Intäkter från utställare :- Kostnad för 2014-års Seniordag :-

19 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik RESULTAT FRÅN ENKÄTEN VAD TYCKER DU OM SENIORDAGEN 2014? Fråga 1. Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? (Du kan svara med flera alternativ) Antal % Annons i tidning Västerås stads hemsida 0 0 Information på mötesplatserna Evenemangskalender 2 2 Information från pensionärsförening Genom bekanta Genom utlagt programblad Annat Diagram 1 Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? Andel (%) Annons i tidning Västerås stads hemsida Information på mötesplatserna Evenemangskalender Information från pensionärsförening Genom bekanta Utlagt programblad Annat 1

20 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Fråga 2. Hur många gånger har du besökt Seniordagen (tidigare Äldredagen)? Antal % Det här är första gången gång tidigare gånger tidigare eller fler gånger tidigare Vet ej 1 1 Ej svar 0 0 Summa Diagram 2 Hur många gånger har du besökt Seniordagen (tidigare Äldredagen)? Antal gånger (Andel %) Det här är första gången 1 gång tidigare 2-4 gånger tidigare 5 eller fler gånger tidigare Vet ej Ej svar Fråga 3. Vad tycker du om? Seniordagen dagen som helhet Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 6 5 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 3 2 Ej svar 7 6 Summa

21 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Årets tema Huvudet är huvudsaken Antal % Mycket bra Ganska bra 12 9 Varken bra/dålig 3 2 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 1 1 Ej svar 11 9 Summa Utställningarna Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 7 6 Ej svar 12 9 Summa Diagram 3 Vad tycker du om? Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig Mycket dålig Ingen åsikt Ej svar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Seniordagen som helhet Årets tema - Huvudet är huvudsaken Utställningarna 3

22 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Fråga 4. Vad tycker du om följande programpunkter på Seniordagen 2014? Invigning Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 4 3 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Äldreomsorgen i Västerås i dag och i morgon Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Pausjympa Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 9 7 Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa

23 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik VA? Va sa du? Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 6 5 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt Ej svar Summa Tänk vilket dåligt ljus det är överallt nuförtiden Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 8 6 Ganska dålig 3 2 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa Å, så kommer det en gosse Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 9 7 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 1 1 Ingen åsikt Ej svar Summa

24 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Rock Everybody Antal % Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig 8 6 Ganska dålig 1 1 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 4 3 Ej svar Summa Lev frisk längre Antal % Mycket bra Ganska bra 6 5 Varken bra/dålig 1 1 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 Ingen åsikt 2 2 Ej svar 11 9 Summa Diagram 4 Vad tycker du om följande programpunkter på Seniordagen 2014? Mycket bra Ganska bra Varken bra/dålig Ganska dålig Mycket dålig Ingen åsikt Ej svar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Invigning Äldreomsorgen i V-ås - i dag o i morgon Pausjympa Va? Va sa du? Tänk vilket dåligt ljus det är överallt Å, så kommer det en gosse Rock Everybody Lev frisk längre 6

25 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik Öppna synpunkter Fråga 1. Hur hörde du talas om Seniordagen 2014? Annat, nämligen: * Väntjänsten. * I brevlådan (2 personer). * Via mitt arbete. * Har varit med flera gånger förr och har bevakat när det skulle vara i år. * Anhörigcentrum. * Citykyrkan. * Pensionären häftet. * Rallarrosen, Tillberga. * Efterfrågat hos Carin Lidman, som hänvisade till annonsen. * Attendo hemtjänst. * Genom att min kör skulle uppträda. * Vet att det är varje år. * På Arosdansen. Fråga 5. Har du förslag på tema för Seniordagen 2015? * Demens. * Kultur. * Hörsel och syn alltid bra. Ljudnivå i samhället, måste ljudet vara så högt överallt, på arbetsplatser är ljudet maximalt!! * Juridiska frågor om till exempel arv, testamente, god man, förmyndare etc. * Mer för oss som är så pigga att hemhjälp inte behövs ännu. * Involvera tänderna och munnen. * Senaste nytt om alkohol. * Hur man uppför sig i trafiken gå och cykla på cykelbanor mm. * Kostråd (Obs! inte livsmedelsverkets råd!) * Någon form av musikunderhållning. * Elöverkänslighet. * Kost. * Skaffa större föreläsningslokal. Platserna till musikevenemang och Nils S räckte inte till. Alla vill sitta ner under föreläsningen. Eller varför inte ha dubbla föreläsningspass. * Hälsoinspirerande föredrag. * Hälsa är bra tema. * Jag har ingen anhörig. Jag har anhörig(a) men de har inga resurser att vara närvarande för mig när jag blir gammal och behövande. Det pratas och bekostas pengar på anhörigstöd. Men vi som inte har anhöriga? Sociala och strukturella förändringar som gjort oss ensamma. Arbetsomflyttningar, barn utomlands och så vidare. * Naturmedicin. För liten pension. 7

26 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik * Lev frisk längre. * Räcker pensionen? * Samma som i år med Nisse! * Humor. * Att kören kommer nästa år igen. * Om rörelseorganen! * Liknande i år. Biverkningar av tabletter mm. * Anti rökning! Frukt och grönsaker varför? Fråga 6. Har du förslag på intressanta föreläsare för Seniordagen 2015? * Drottning Silvia. * Stefan Einhorn (4 personer). * Hans Rosling (4 personer). * Gösta Bucht sakkunnig i äldrefrågor på SPF i Stockholm. * Andreas Edfeldt (kostdoktorn). * Martin Ingvar. * Kontakta tidningen Ljusglimtens ansvariga i Stockholm. Sänk gränsvärdena i Sverige! Övriga länder i Europa har lägre, men Sverige har ABB och E-son. * Christopher Anthony O'Regan historiker. * Samma föreläsare. * Kristina Steckmest Dahls (2 personer). * Nisse! * Lev frisk längre. * Gärna Lev frisk längre flera gånger. * Ingen går upp mot Nisse Simonsson! * AnnBritt Grünewald. * Samma som idag. * Babben Larsson. * Torgny Lindgren (han i akademien). * Allergiläkare gärna Christina Heinrich. Fråga 7. Har du övriga synpunkter på Seniordagen? * Tidschemat höll bra! Grattis/duktigt! * Föranmälan. * Bra att restaurangen hade gemensamt vatten till alla (inget flaskvatten), och matigare sallad. * Trevligt! * Vad jag känt är att det var en mycket uppskattad dag. Jag instämmer. En bra dag då hösten börjar. * Värdefullt att man ordnar en samlad grej. Tack alla som jobbat! 8

27 Västerås Stad Konsult och Service Utredning och Statistik * Mycket bra! * Bra föreläsning av Simonsson! * Boka större lokaler om det blir så populära talare! * Viss rörighet i bänkraderna! Kom och gick hur som helst = Störde föreläsningarna!! * Mer prylar i utställningen, nu kändes alla lika. * Lev frisk länge: Väldigt mycket fakta, svårt att fatta, delvis motsägelsefyllda budskap. Behov av skriftlig dokumentation att ta hem och läsa på. Fett eller inte fett? * Den bästa Seniordagen som jag besökt! * Den bästa föreläsningen Lev frisk längre. * Fortsätt! * Toppen! * Saknade bröd för diabetiker. Man föreläser om hälsa, varför inte bidra med en smörgås (kan vara bara en liten) eller något annat för folk med olika behov av särskild kost! * Gärna TV-skärmar på sidoväggarna så att de på läktarna ser hela bilderna som visas på scenen. Idag försvann översta tredjedelen av bilden. * Bjöds på mycket godis, men saknade frukt. Kaffe på förmiddagen saknade jag! * Kom hit för att höra Simonssons föreläsning som var toppenbra! * Lärorikt och roligt! * Insläppet efter lunch var inte ok. För lite tid för att besöka utställarna. * Det var synd att besökare längst bak uppmanades att flytta fram efter början. Så att man missade en del av föreläsningen när några ville flytta inne i ens bänkrad. Jag tyckte det sas att hörselslingan fanns vid de främsta 7 bänkraderna. Stämmer det?? * Kommer också nästa år. * Över förväntan! * Servera inte så mycket godis bland utställarna. Tänk på vad Nils berättade i sitt föredrag. * Nisse var den bästa på alla år! * För många som var under 55 år, vi åringar fick inte sittplats. * Bästa dagen hittills! * Fler platser i restaurangen eller mat på något annat sätt. * Godis vid utställningarna är bra men dryck är ännu bättre och viktigt. Tack Attendo för gott kaffe. * Bra arrangemang. Viktigt att den finns! * Kontroll av blodsocker. Caféhörna öppet hela dagen 9-16 med kaffe/smörgås (mot betalning). * OBS! Något måste göras åt att kanske minst 100 personer inte får plats i salongen och alltså inte får höra föreläsningen. Det var likadant på Katarina Hultlings föreläsning förra året!! Kanske kan man ha samma program både på förmiddagen och eftermiddag? Övrigt program information, här och där i smårummen med frågor och samtal? * Mycket bra!! * Är seniordagen bara för de som är lätt rörliga och utan hörselnedsättning? Fel lokal! Alla personer med rörelse handikapp och hörsel problem är mer eller mindre utestängda då det är trappor i hela salen + stora delar även saknar hörselslinga. Även vårt konserthus (nybyggt) är ju till för folk utan trapp problem. Även den obligatoriska garderoben ligger 9

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2005 2004 Notat 0411 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Iktyostidningen. Graviditet vid medfödd iktyos hur fungerar det? Inspiration och idéer på regionfunktionärskonferensen

Iktyostidningen. Graviditet vid medfödd iktyos hur fungerar det? Inspiration och idéer på regionfunktionärskonferensen Iktyostidningen nr 3 2011 Graviditet vid medfödd iktyos hur fungerar det? Inspiration och idéer på regionfunktionärskonferensen 2011 Senaste medicinska rönen om iktyos Iktyos lyfts fram i SVT bildades

Läs mer

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo.

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-01-02 Vår referens Rickard Pettersson Socialbyråchef Tjänsteskrivelse rickard.pettersson@malmo.se BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD SOFV-2014-1

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn ARKEOLOGIE4 projektrapport för informationsinsatserna Ylva Fontell & Katja Jahn INNEHÅLL 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 2:1 E4-bygget 3 2:2 Arkeologi E4 3 2:3 Att informera allmänheten 4 3. Projektbeskrivning

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer