Manual för Hitta kursvinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Hitta kursvinnare"

Transkript

1 Manual för Hitta kursvinnare Bas / Pro Bättre möjligheter till riktigt bra placeringar!

2 Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006 Tryck: Kristianstads Boktryckeri juni 2006

3 INNEHÅLL 1. Introduktion till Hitta kursvinnare Installera Hitta kursvinnare... 6 Systemkrav... 6 Programvarulicens... 6 Användarnivå Bas och Pro... 6 Installationsguide Komma igång Starta Hitta kursvinnare Registrera programmet Att förflytta sig i programmet Att välja företag Teknisk support och kundservice Om investering Några begrepp Aktiespararnas Gyllene Regler Aktiespararnas aktieanalys (FA) Steg 1 Historisk försäljningsutveckling Steg 2 Historisk vinstutveckling Steg 3 Lönsamhetsanalys och vinstprognos Steg 4 Utdelningsprognos Steg 5 P/e-talsprognos Steg 6 Kursprognoser Steg 7 Kursintervall, riskbedömning och avkastning Känslighetsanalys FA-menyn Öppna bolag för analys Importera analys Exportera/spara analys Rensa analys Månadens analys Visa Bolagsinformation/Prognossiffror/Anteckningar Användarskapade bolag Redigera bolagsdata Avancerad nyckeltalssortering Portföljen Portföljhantering PH Portföljutvärderaren PU Gäller Hitta kursvinnare Pro Teknisk Analys (TA) Teknisk Analys Analysfunktioner

4 10. Övriga menyer Arkiv Verktyg Hjälp Bilaga 1 Licensavtal Bilaga 2 Förteckning över grundinställningar

5 1. Introduktion till Hitta kursvinnare Analysprogrammet, Hitta kursvinnare med Aktiespararnas Aktieanalys, bygger på en långsiktig syn på aktiesparande. Målen är att hitta de företag som har de rätta förutsättningarna för en god tillväxt under flera år framöver. Modellen bygger på fundamental analys, där stor vikt läggs vid företagens historiska försäljningsoch vinstutvecklingar. Programmet innehåller även teknisk analys, portföljhanterare och andra komponenter som hjälper dig att få struktur på dina aktieaffärer. Med programmet Hitta kursvinnare gör Aktiespararna sin största satsning hittills för att hjälpa såväl nuvarande som blivande medlemmar, med besluten kring ett aktieköp en god genomförd analys ger programmet ett besked om aktien är köpvärd eller inte. Du får också en bedömning av den förväntade avkastningen. Lycka till med dina analyser framöver! Christophe Génetay Utbildningschef 5

6 2. Installera Hitta kursvinnare Systemkrav Det krävs ingen särskilt avancerad dator för att kunna använda Hitta kursvinnare. Här ser du vad vi rekommenderar. Hitta kursvinnare är inte licensierad för Mac. PC Operativsystem: Windows 98/NT/2000/XP Home Edition/XP Professional Edition Processor: 223 MHz Pentium II rekommenderas Internminne: 64 MB (128 MB rekommenderas) Hårddisk: 70 MB ledigt utrymme Grafikkort: Bör klara minst 800x600 och ha minst 16 MB minne, rekommenderad skärmupplösning är 1024x768 Internetuppkoppling via närverkskort eller modem Kringutrustning: Tangentbord och mus Webbläsare: Internet Explorer, de tre senaste versionerna Programvarulicens Du tar ställning till ett licensavtal för Hitta kursvinnare i samband med beställningen/installationen av Hitta kursvinnare. Licensavtalet är bifogat i Bilaga 1 Licensavtal. Användarnivå Bas och Pro Det finns två olika nivåer av Hitta kursvinnare, Bas och Pro. Bas innehåller alla grundläggande funktioner för aktieanalys. Pro riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper inom aktieanalys och få tillgång till mer fördjupad information eller till den mer avancerade användaren. Tabellen nedan visar en översikt av funktioner i Hitta kursvinnare samt för vilken utgåva/användarnivå de är tillgängliga. 6

7 Du kan uppgradera dig från Bas till Pro utan att installera om programmet. Enklast är att uppgradera dig via Hitta kursvinnares hemsida under rubriken Teckna abonnemang. Där beräknas ditt tillgodo som Basanvändare av från priset på Pro och du presenteras ditt tilläggspris. Slutdatum på abonnemanget flyttas fram ett år. Efter uppgraderingen måste du koppla upp dig mot Aktiespararna (via funktionen Uppdatera databasen) för att få tillgång till de nya funktionerna. Manualen gäller för båda användarnivåerna. Tillämpningar som endast gäller för Pro-användare inleds med Hitta kursvinnare Pro följt av en textruta som beskriver tillämpningen. Se exempel nedan. Hitta kursvinnare Pro Textrutor i manualen som inleds med Hitta kursvinnare Pro beskriver tillämpningar som endast är tillgängliga för Pro-användare. Installationsguide För att installera Hitta kursvinnare krävs följande: Du måste vara uppkopplad mot Internet. Vi har valt att utforma instuktionen för webbläsaren Internet Explorer Gäller ej om du installerar från CD. Du bör stänga alla andra program som eventuellt är öppna. Du bör ha skrivbordsupplösningen 1024x768 bildpunkter (Egenskaper på skrivbordet, fliken Inställningar) OBSERVERA att versionsnumret och programstorleken kan skilja mellan bilderna i anvisningen och de som visas i din dator vid installationstillfället. Du ska alltid försäkra dig om att du installerar senast tillgängliga version. Om du installerar från CD. Gå direkt till Steg 4. Starta installationen. Följ därefter anvisningarna i dokumentet. Steg 1. Starta din webbläsare Gå till webbadressen som du erhöll i samband med din beställning för att starta hämtningen av installationsprogrammet. Dialogen ser olika ut i olika varianter av Windows. Bilden nedan är exempel som förekommer. Läs vidare i nästa steg. 7

8 Steg 2. Hämta Hitta kursvinnare Programmets storlek är ca 30 MB och tar ungefär 60 minuter att ladda hem via 56k modem eller några minuter via fast uppkoppling/adsl/bredband. Programmet WinZip Self-Extractor körs på din dator under hämtningen och installationen. Du behöver inte ha programmet WinZip installerat på din dator för att hämta Hitta kursvinnare. Hämtningen kan utföras på två sätt. Observera att vi rekommenderar Alternativ 1. Alternativ 1 Köra den här filen från dess aktuella plats/öppna/kör innebär att installationsprogrammet kopieras till en temporär mapp i din dator. Du kan inte själv bestämma var filen ska sparas. Filen raderas automatiskt efter avslutad installation. Alternativ 2 Spara innebär att du själv bestämmer var i din dator installationsprogrammet ska sparas. Filen raderas inte automatiskt. Vi väljer att följa alternativ 1 i installationsanvisningen eftersom det är enklare och innefattar färre antal steg. Markera alternativet Köra den här filen från dess aktuella plats/öppna/kör och klicka Ok Följande bild visas på skärmen 8

9 Steg 3. Säkerhetsvarning Beroende på dina säkerhetsinställningar i Internet Explorer kommer eventuellt en säkerhetsvarning att visas. Den varnar för hämtning av ett osignerat program. Ett osignerat program saknar certfikat från en erkänd certifikatutfärdare. Ett certifikat garanterar att programmet är äkta. Baserat på vad vi vet om programmet och utgivaren väljer vi att erkänna programmet och fortsätta hämtningen. Vi svarar Kör eller Ja. När kopieringen av filer är klar kan installationen av Hitta kursvinnare påbörjas, se nästa steg. Steg 4. Starta installationsprogrammet Kör installationsprogrammet. Om du installerar från CD väljer du Installera Hitta kursvinnare från skivans startsida. Välj Setup för att starta installationsprogrammet. Om du vill avbryta installationen, välj Cancel. Vi väljer att starta genom att klicka på Setup. 9

10 Steg 5. Kör installationsprogrammet Installationsprogrammet kommer att guida dig genom ett antal steg. Följ instruktionerna i programmet och denna anvisning för att installera. Programmet rekommenderar att inga övriga Windows-program är öppna under tiden installationen körs. Klicka på Cancel om du vill stänga eventuella program som fortfarande är öppna. Vi väljer Next för att fortsätta installationen eftersom inga andra program är igång. Steg 6. Acceptera licensvillkoren Läs licensvillkoren och om du accepterar dessa klicka Yes, annars välj No så avbryts installationen av Hitta kursvinnare. Efter avslutad installation finns licensvillkoren som ett Worddokument i programmappen för Hitta kursvinnare på din dator. Vi accepterar licensvillkoren och klickar på Yes. 10

11 Steg 7. Välj plats på datorn Installationen av Hitta kursvinnare görs automatiskt i C:\...\Program\Aktiespararna\Hitta kursvinnare. Om du vill installera Hitta kursvinnare på en annan plats i din dator kan du välja plats genom att klicka på Browse... och följa instruktionerna. Vi väljer den av programmet föreslagna platsen och klickar på Next. Installationsprogrammet startar. Avvakta tills programmet är klart. 11

12 Steg 8. Installationen är slutförd Installationen av Hitta kursvinnare är klar men installationsprogrammet är fortfarande igång. Här kan installationsprogrammet skilja sig mellan olika varianter av Windows. I Windows 95 ligger fönstret Aktiespararna bakom installationsprogrammet och vi kan klicka OK för att stänga installationsprogrammet. Om fönstret Aktiespararna skymmer kan du stänga installationsprogrammet på följande sätt. Stäng fönstret Aktiespararna. Du stänger ett fönster genom att klicka i krysset överst till höger. Steg 9. Stäng installationsprogrammet Bekräfta instruktionen på skärmen. Klicka OK. En dialogruta för hämtningsprogrammet visas och stänger sig själv inom några sekunder. Installationen av Hitta kursvinnare är klar. 12

13 3. Komma igång Starta Hitta kursvinnare Enklast startar du Hitta kursvinnare genom att dubbelklicka på ikonen Hitta kursvinnare på datorns skrivbord. Ikonen placeras automatiskt där av installationsprogrammet. Det kan ta lite tid innan programmets startbild syns. Om du försöker starta programmet under tiden visas ett meddelande som säger att programmet redan körs. Samma sak om du försöker starta programmet medan det är igång eller direkt efter att du just har stängt det. Från startsidan väljer du vilken del av Hitta kursvinnare som du vill arbeta vidare med genom att klicka på symbolen framför respektive rubrik. Om du vill avbryta och stänga programmet klickar du på det röda krysset i bildens övre högra hörn. Registrera programmet Vid den första programstarten uppmanas du att registrera dig hos Aktiespararna och samtidigt uppdateras ditt program med aktuell kursdata och fundamentaldata. Programmet kommer därefter att tvinga dig att uppdatera med viss periodicitet. För att registreringen och uppdateringen ska fungera krävs att datorn är uppkopplad mot Internet. 13

14 Fyll i ditt namn och medlemsnummer/användarid. Efter den första registreringen ligger uppgifterna kvar för att förenkla nästa uppdatering. Du kan även se och ändra namn och medlemsnummer/användarid i menyvalet Inställningar från Verktygsmenyn. Klicka på System i trädet till vänster så visas dina uppgifter. Samma uppgifter syns också överst i programmets rubrikrad tillsammans med den användarnivå som du är behörig för. Om du inte har gjort någon uppdatering efter ca 10 programstarter uppmanas du av programmet att, via internet, låta programmet koppla upp sig mot Aktiespararna. Vid uppkopplingen uppdateras din databas med ny och aktuell data samtidigt som det görs en auktorisering av dig som användare av Hitta kursvinnare enligt villkoren i licensavtalet. Om din dator inte får kontakt med Aktiespararna kan det eventuellt bero på att du saknar internetuppkoppling eller att datorns brandvägg och/eller antivirusprogram inte tillåter Hitta kursvinnare att koppla upp sig mot internet. Läs mer på hemsidan för Hitta kursvinnare. Att förflytta sig i programmet Övergången mellan de olika programdelarna förenklas genom att de nås via symbolerna/ikonerna i verktygsfältet. FA motsvarar Aktiespararnas Aktieanalys (FUNDAMENTAL ANALYS) och TA är TEKNISK ANA- LYS. Den bruna portföljen är PORTFÖLJEN med Portföljhantering och Portföljutvärdering (Hitta kursvinnare Pro): Förstoringsglaset är NYCKELTALSSORTERING. Oavsett vilken del du arbetar i kan du alltid nå dessa ikoner och öppna en ny programdel. Den del du arbetar i stängs automatiskt. I Fönstermenyn kan du också växla mellan de olika programdelarna. Den del som är aktiv markeras med en bock. Toolbar och Status Bar längst ned i samma meny kan du med fördel låta vara markerade. Om du avmarkerar toolbar försvinner verktygsfältet med snabbknappar till en rad användbara funktioner. Från AVANCERAD NYCKELTALSSORTERING och PORT- FÖLJHANTERAREN OCH PORTFÖLJUTVÄRDERAREN går du lätt vidare till FA eller TA med ett valt företag, antingen i ditt innehav eller i listorna, genom att markera det och klicka med musens högra knapp, hålla den nedtryckt och välja Öppna i FA eller Öppna i TA i menyn som visas. Observera att FA är begränsat till de aktier som är vanligast förekommande för företaget (vanligtvis B-aktien). 14

15 Inom FA förflyttar du dig dels med knapparna Nästa och Tillbaka längst ned i varje analyssteg och dels med de numrerade stegknapparna i verktygsraden. Om du har arbetat med en analys i FA och byter till en annan programdel för att sedan byta tillbaka till FA kommer du till samma analys som du just lämnade. Att välja företag Aktiespararnas aktieanalys går att använda för de flesta typer av företag, men det finns vissa som den fungerar särskilt bra för och en del som du inte kan eller bör använda den på. Bäst fungerar modellen på företag som har en jämn och stabil historisk försäljnings- och vinsttillväxt. En av de viktigaste tankarna som ligger till grund för analysmodellen är att du ska försöka hitta vinnaraktier bland företag som haft en fin historisk utveckling med hög försäljnings- och vinsttillväxt. Programmet tittar på utvecklingen under åtminstone de senaste fem åren. Programmet har två möjligheter att sortera ut intressanta bolag. Ett sätt är via den något enklare Öppna bolag för analys som nås via FA-menyn eller med genvägen som är ikonen med en gul dokumentmapp (se bilden nedan). Det andra sätet är den mer kraftfulla AVANCERAD NYCKELTALSSORTERING. Här listas alla bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och det för bolaget vanligaste aktieslaget (som har störst handel). 15

16 Det finns flera olika sätt att underlätta sökandet efter ett specifikt företag. Dels kan företag sorteras i branscher och börslistor så att du lättare kan hitta det företag du är intresserad av. Du kan även skapa egna listor (företag som du grupperar under ett valfritt namn) för att t ex lägga upp en bevakningslista av de företag du är intresserade av. För att skapa listor använder du funktionen Skapa grupper i Verktygsmenyn. Läs mer om hur du skapar grupper i avsnittet ÖVRIGA MENYER. På motsvarande sätt kan du hitta de företag som du har ett aktieinnehav i om du har lagt upp dessa i en portfölj. Läs mer i avsnittet om PORTFÖLJHANTERAREN om hur du gör för att skapa en portfölj. TIPS! Om du vet vilket företag du är intresserad av kan du ställa markören i listan över företagsnamn och använda bokstavstangenterna för att snabbt komma till rätt initial bokstav, t ex H gör att du hamnar på HL Display B och tre snabba tangenttryckningar på H, E och N tar dig till Hennes & Mauritz B. Dubbelklicka på det markerade bolaget och FA-analysens steg 1 startas. Du kan även använda den mer kraftfulla AVANCERAD NYCKELTALSSORTERING för att söka efter intressanta företag att analysera. En stor mängd nyckeltal presenteras för företaget och du kan även sortera nyckeltalen i storleksordning. På motsvarande sätt söker du lättast genom att sortera i branscher, börslistor eller egna grupper/portföljer. Dessutom kan du ange olika villkor för att ytterligare förfina din sökning. Inom FA kan du dessutom komplettera med företag som inte är noterade på Stockholmsbörsen. Observera att du själv måste söka fram och registrera fundamentala data för det aktuella företaget minst 3 år bakåt i tiden samt att de är tillgängliga inom FA, inte i de övriga programdelarna. Därefter kan företaget analyseras på motsvarande sätt som de företag som tillhandahålls via Hitta kursvinnare. Funktionen för att lägga till egna företag heter Användarskapade bolag... och återfinns under FA-menyn. Läs mer i avsnittet FA - Avancerade val om hur du gör. Teknisk support och kundservice Du når både teknisk support och kundservice via e-post eller telefon. För att din fråga ska hamna hos rätt person ber vi dig att använda formuläret under länken Användarstöd e-post på hemsidan för Hitta kursvinnare. Alla inkomna ärenden behandlas och besvaras under kontorstid (kl ). Telefonsupporten är normalt öppen vardagar med lunchstängt samt fredagar Med reservation för ändringar i samband med semester och helger. Telefonnummer Programmet känner av om det finns senare versioner att ladda hem och installera. Officiella uppgraderingar av programmet Hitta kursvinnare aviseras också till alla indirekt via hemsidan eller direkt via e-post. Du ansvarar själv för att uppgradera din installation av programmet. Ditt aktuella versionsnummer hittar du i Hjälpmenyn under Om Hitta kursvinnare. 16

17 4. Om investering Avsnittet riktar sig till nybörjaren hos Aktiespararna. Det inleds med några grundläggande begrepp som du måste känna till när du analyserar ett företag. Därefter beskrivs Aktiespararnas gyllene regler. Om du redan är bekant med begreppen och de gyllene reglerna kan du gå vidare till nästa avsnitt. Vi rekommenderar boken Hitta kursvinnare, som finns till tillgänglig via Aktiespararna Kunskap, för en noggrann genomgång om Aktiespararnas investeringsfilosofi och Aktiespararnas Aktieanalys. Boken innehåller även ett exempel på en analys utförd med programmet Hitta kursvinnare. Några begrepp Aktie En aktie är en ägarandel i ett företag, alla aktieägare är delägare i företaget och företagets ekonomiska ställning och resultat har betydelse för aktiens värde. Eget kapital Eget kapital kan beskrivas som företagets skuld till aktieägarna, men det är inte någon skuld i egentlig mening. En enskild aktieägare kan ju inte komma och kräva tillbaka sin insats hur som helst. Det egna kapitalet består av två delar, bundet eget kapital och fritt eget kapital. Som namnen antyder är kapitalet olika hårt bundet till bolaget. Bundet eget kapital får normalt sett inte delas ut till aktieägarna. En viktig del är aktiekapitalet, det vill säga det kapital som ägarna har skjutit till. Fritt eget kapital utgörs av från tidigare år balanserad vinst eller förlust samt årets resultat. Aktieägarna disponerar över det fria egna kapitalet, som till exempel kan användas till utdelning på aktierna. Det belopp som ska utdelas föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman. Balansräkning Företagets balansräkning består av två delar. På den ena sidan finns de tillgångar som företaget har, på den andra sidan visas hur företaget har fått kapital för att kunna skaffa dessa tillgångar. De båda sidorna av balansräkningen är på öret lika stora, de balanserar varandra, därav namnet balansräkning. Det egna kapitalet är således ingen skuld bara för att det finns tillsammans med skulderna, det visar att en del av kapitalet för att skaffa tillgångarna har kommit från aktieägarna eller från företagets egna vinster. Resultaträkning I resultaträkningen redovisas företagets intäkter, kostnader samt det uppkomna resultatet. Här går det att utläsa om det blev vinst eller förlust under räkenskapsåret. P/e-tal Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinsten per aktie. P/e-talet anger hur många gånger vinsten per aktie man betalar vid den aktuella aktiekursen. Vinst per aktie Vinsten per aktie erhåller man genom att dividera företagets vinst med antalet aktier. 17

18 Aktiespararnas gyllene regler 1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig Det är mycket svårt att fånga in de kortsiktiga marknadssvängningarna och du tar en risk genom att stå utanför marknaden. Att missa några bra börsdagar kan betyda att kursvinster motsvarande ett helt års obligationsavkastning gå förlorad. Genom att köpa kvalitetsaktier som kan behållas länge skjuts dessutom skatten på vinsterna framåt i tiden. Vid en långsiktig syn på aktieplaceringar undviks psykologiska fällor som att drabbas av panik och sälja vid tillfälliga nedgångar. Du sparar dessutom in transaktionskostnader genom att hålla nere omsättningshastigheten i portföljen. Långsiktighet ska samtidigt inte betyda att hålla fast vid sina investeringar i alla väder. Tvärtom, det är i många fall lönsamt att aktivt anpassa aktieportföljen till nya förutsättningar. Många som ger sig in på aktiemarknaden är inledningsvis ganska otåliga och vill uppnå snabba vinster. Men det gäller att ha realistiska förväntningar. Många försöker hitta de kommande dagarnas vinnaraktier istället för att fokusera på de företag som har förutsättningar att vara framgångsrika på lång sikt. Vi håller med om att det är roligt och spännande att snabbt försöka tjäna pengar på aktiemarknaden. Men det är också mycket riskfyllt och i många fall blir utfallet av korta affärer anmärkningsvärt dåligt. Aktier lämpar sig därför bättre för långsiktigt sparande än kortsiktig spekulation. Det brukar i många fall gå betydligt bättre för många av dem som har ett långsiktigt synsätt. Ett skäl är helt enkelt att en hög affärsintensitet leder till höga transaktionskostnader. Dessutom krävs det god disciplin och en rejäl marknadserfarenhet för att lyckas lika bra som proffsen och inte drabbas av de psykologiska fallgropar som lätt uppkommer vid ett kortsiktigt agerande. Det är ganska få aktieplacerare som lyckats bra genom korta affärer. Däremot finns det gott om investerare som byggt upp en förmögenhet genom ett långsiktigt agerande. Istället för att söka på måfå och investera i de aktier som för stunden känns attraktiva bör du sätta upp ett långsiktigt mål för dina placeringar. Då får du ett underlag för att utvärdera dina analyser och ditt urval kan begränsas till de aktier som till rimlig risk har bäst förutsättningar att uppnå ditt avkastningsmål. Ett ambitiöst men ändå lämpligt mål är att få en genomsnittlig avkastning (kurstillväxt och utdelningar) på dina placeringar på 15 procent per år. Då kommer ditt kapital att fördubblas vart femte år (utan beaktande av skatt och transaktionskostnader). Sannolikt kommer dessutom portföljen att gå bättre än börsindex. Med riskfria räntor under 5 procent är det knappast troligt att börsen i snitt över en längre tid avkastar mer än cirka 10 procent per år inklusive utdelningar, även om det historiskt gått att nå avkastningar på procent per år eller mer under långa perioder. För att nå målsättningen att fördubbla kapitalet vart femte år är vårt råd att investera i tillväxtföretag, det vill säga företag med en försäljnings- och vinsttillväxt som ligger klart över tillväxten för totalekonomin i samhället (BNP-tillväxten). Det finns ingen enhetlig definition på begreppet tillväxtföretag, men som framgår längre fram i boken bör du i första hand leta efter företag som har möjlighet att växa med 15 procent per år. För att ditt mål att fördubbla kapitalet vart femte år ska nås räcker det att företagets vinst växer i samma takt som omsättningen samt att aktiemarknaden är beredd att sätta samma värdering på företagets vinst i form av p/e-tal som idag. 18

19 Ofta finns de särskilt intressanta företagen bland dem som vuxit snabbt tack vare att de leds av en skicklig företagsledning. Ett bra exempel på ett sådant företag är Hennes&Mauritz, där erfarenheten visar att en hög tillväxt kan fortsätta under många år i välskötta företag. Sämre skötta företag däremot har mycket svårt att uppnå en hög tillväxt även då de befinner sig i en bransch med goda tillväxtutsikter. 2. Investera regelbundet Alla vill köpa billigt och sälja dyrt. Problemet är att det är mycket svårt att veta när en aktie är billig eller dyr. Försök därför investera regelbundet. Då kommer du in i aktien till ett genomsnittligt bra pris och värdet på ditt innehav stiger snabbt när kursuppgången förr eller senare kommer. Investera inte hela ditt kapital vid ett enda tillfälle. Då tar du risken att köpa dyrt. Historiskt har börsen, mätt över längre tidsperioder gett en bättre avkastning än de flesta alternativa placeringsformer. Självfallet ska man sträva efter att köpa billigt och sälja dyrt. Detta har dock visat sig mycket svårt att tillämpa i praktiken. Det är lätt att hamna i psykologiska fallgropar som leder till det rakt motsatta; köpen blir dyra och aktierna säljs för billigt. Genom att investera regelbundet undviker du på ett enkelt sätt dessa fällor. Ett fast belopp investerat i aktier varje månad leder till ett genomsnittligt lågt anskaffningspris. Återinvestera utdelningarna i bra aktier. Hoppa inte in i och ut ur marknaden. Det kan om inte annat orsaka onödiga kostnader för köp och försäljningar. 3. Kontrollera riskerna Investera inte hela ditt kapital i ett fåtal aktier. Vi föreslår placeringar i företag av olika storlek fördelat på åtminstone 5-6 branscher. Då minskar du den risk som är förknippad med händelser i de enskilda företagen (företagsrisken) och branscherna, utan att det behöver gå ut över din förväntade avkastning. Även om det alltid går att ha en åsikt är det omöjligt att veta om det blir AstraZeneca, Ericsson eller aktien i något annat företag som kommer att gå bäst de kommande månaderna eller åren. Väl så viktigt som att hitta köpvärda aktier är att åstadkomma en lämplig portföljsammansättning. Förutom representation från olika branscher föreslår vi att du väljer ut bolag av varierande storlek till aktieportföljen. Stora bolag tenderar ibland att ha en mer förutsägbar tillväxttakt och högre motståndskraft mot kursfall i svaga marknadslägen än små bolag. Å andra sidan lyckas små bolag ofta uppnå en mycket snabbare tillväxt, vilket leder till större kursuppgångar i starka marknadslägen. När marknaden går ner tenderar däremot de små bolagen att falla mer än genomsnittet. Vårt råd är att placera cirka en fjärdedel av kapitalet i mindre bolag med ett börsvärde under cirka 2 miljarder och med målsättningen att dessa ska ge en kurstillväxt på minst 15 procent per år. Hälften kan placeras i medelstora företag med en kurspotential på procent årligen. Den sista fjärdedelen placeras i stora företag med börsvärde över cirka 20 miljarder vars aktiekurs kan förväntas stiga åtminstone 10 procent per år. Inkluderar vi utdelningar som motsvarar en direktavkastning på 2-3 procent ska denna portföljsammansättning kunna ge en årlig avkastning på i genomsnitt 15 procent, vilket leder till en fördubbling av portföljens värde på fem år. Vår målsättning har därmed uppfyllts. 19

20 4. Var försiktig med belåning Att köpa aktier för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt i förhållande till det insatta egna kapitalet, men kan också leda till privatekonomisk katastrof. Om hälften av det kapital du placerat i aktier finansierats med lån kommer du att förlora hela ditt egna kapital om de aktier du köpt halveras i värde. Vi avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor försiktighet och erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier för lånade pengar. I princip krävs det daglig bevakning av aktieportföljen om den är belånad. 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt Det krävs kunskap för att lyckas med aktieplaceringar. Sträva därför efter att hålla dig så informerad som möjligt om marknaden. Det gäller framför allt de företag som du äger aktier i. Lär dig vilka händelser som påverkar företaget. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Följ med vad som rapporteras om bolagen och vad tidningar skriver. Lyssna gärna på råd från experter, men fatta alltid dina egna beslut. 6. Gör din egen analys Köp inte aktier i bolag som du inte känner till och inte har undersökt närmare. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktien. Vi tror att köp av aktier i företag som uppvisat en långsiktigt hållbar försäljnings- och vinsttillväxt är den bästa vägen till framgångsrikt aktiesparande. Företag vars ledning bevisligen lyckats bra hittills kommer med hög sannolikhet att utvecklas bra även i framtiden. Ofta är aktierna i dessa välskötta företag dyra. Därför är det viktigt att använda en modell som hjälper till att finna de rätta köptillfällena. Aktiespararnas Aktieanalys som presenteras ingående längre fram i boken hjälper dig med detta. Prioritera placeringar i aktier som gått bra under lång tid och har förutsättningar att fortsätta gå bra. Försök hitta de rätta tillfällena att köpa aktierna, det vill säga i situationer då den är lågt värderad jämfört med företagets tillväxtutsikter. Det finns ett starkt långsiktigt samband mellan ökad försäljning, ökad vinst per aktie och aktiens kursutveckling. Sambandet blir tydligast på några års sikt. Under kortare tidsperioder inträffar däremot ofta störningar på marknaden som innebär att aktien utvecklas trögt trots en stark vinsttillväxt. Så kan det till exempel vara under perioder med stigande räntor. Vår uppfattning är att aktieplacerare skapar bäst förutsättningar för långsiktiga framgångar genom att försöka hitta företag med en god historisk utveckling. Historiken kan då underbygga en bedömning att företaget ska kunna bli värt betydligt mer i framtiden. Tillväxt i en affärsverksamhet kan uppstå på flera olika sätt. En tillväxtbransch kan uppstå när en ny produkt eller tjänst erbjuds marknaden. De företag som tillgodoser detta nya behov växer snabbt. Typiska sådana områden är mobiltelefoni och datorprodukter. Ibland kan tillväxten tyckas fortsätta i det oändliga medan vissa produkter endast genererar tillväxt under några få år. Det förekommer också att tillväxt kommer ur gamla produkter som finner ett nytt användningsområde. En investerare som sätter sig in i och förstår hur tillväxten i företaget uppkommer har skaffat sig ett stort försprång för att bedöma hur tillväxten kommer att utvecklas i framtiden och därmed också se potentialen i en aktieinvestering i företaget. 20

21 Erfarenheter från USA tyder på att den mest pålitliga tillväxten inte så mycket beror på att företaget befinner sig i rätt bransch som att företagsledningen har förmåga att skapa tillväxt. En sådan internt genererad tillväxt kan pågå åtminstone så länge företaget drivs av samma management och ibland långt efter det att nya personer tillträtt eftersom den tidigare företagsledningen odlat en tillväxtkultur i företaget. Klassiska svenska exempel är Tetra Pak och Ikea. Analyshjälpmedlet Aktiespararnas Aktieanalys är framtaget för att du ska få hjälp att identifiera de företag som leds av en skicklig företagsledning. Ett sådant företag har en stadigt ökande omsättning och vinst per aktie, en hög och stabil vinstmarginal och en hög avkastning på eget kapital. Dessa nyckeltal ingår därför i analysen. Efter att ha studerat dessa nyckeltal gäller det att komma fram till vad som är en rimlig värdering av aktien och därefter fatta ett placeringsbeslut. 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera Omplacera till exempel när någon av dina aktier har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten eller när bolaget vid upprepade tillfällen inte förmår uppfylla lämnade prognoser. Vid försäljning, planera så att du inte betalar skatt i onödan. Om du bygger dina aktieköp på en långsiktig och uthållig strategi är det sällan du behöver sälja. Det betyder insparat courtage samt framför allt att skatteinbetalningarna skjuts på framtiden. En förutsättning är att du investerat i kvalitetsföretag med en kontinuerligt hög tillväxt. När ett företag börjar kännas högt värderat är det inte alltid rätt att sälja hela innehavet. En lämplig början kan vara att sälja mellan en fjärdedel och hälften av innehavet. 21

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader.

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader. VIKINGEN Program för analys av finansiella marknader. 1 Den allra första Vikingen skapades 1986. Skaparna av analysprogrammet Vikingen är Erland och Per Holmlund. Vikingen har skrivits och utvecklats i

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Inledning Trading en kort förklaring 13

Inledning Trading en kort förklaring 13 Innehåll Inledning Trading en kort förklaring 13 Kapitel 1 All in Any Out 14 Upplägg 15 Varsågod En fungerande modell 17 Varning utfärdas 20 Om affär efter affär går med förlust 20 Vem passar som daytrader

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo Arbetsplan HotPlayer Spelledarinstruktion HotLeader Question Editor-instruktion

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND 4 1.2 PROBLEMDISKUSSION 5 1.3 SYFTE 7 1.4 MÅLGRUPP 7 1.5 AVGRÄNSNINGAR 7 1.6 DEFINITIONER/ANTAGANDEN 7 1.6.1 RISKFRI RÄNTA 7 1.6.2 KURSER 8 1.6.3 EMISSION

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD Linus Björkgren ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD 2010 Företagsekonomi och turism 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Linus Björkgren

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1. Peter Östevik 2013-11-01

VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1. Peter Östevik 2013-11-01 VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1 Peter Östevik 2013-11-01 Hur gör man för att signalerna ska bli så rätt som möjligt? Om vi leker med tanken att ju fler gånger något har inträffat,

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer