Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel"

Transkript

1 Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens augusti Temadag 28 augusti, 2009 Salén konferens, Stockholm Så tolkar du tidigt fysiska tecken på vålds- och sexualbrott mot barn Hur bemöta och behandla vuxna förövare som misshandlat eller begått sexuella övergrepp mot barn? Internetrelaterade övergrepp hur vanligt är det? Så identifierar och bemöter du barn som utsatts för övergrepp genom nätet Rättskedjan Hur går det juridiska förfarandet till från anmälan till fällande dom? Så agerar och skapar du tillit vid första mötet med ett barn eller ungdom du misstänker blivit utsatt för övergrepp Missa inte temadagen den 28 augusti: Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel Under denna fördjupningsdag får du vidareutveckla dina kunskaper i intervju och förhör med barn för att få fram korrekta uppgifter och detaljer som är viktiga för bevisningen i domstol. Dagen blandar föreläsning med praktiska övningar i intervjuteknik och leds av Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan samt Ann-Christin Cederborg, Docent, Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut. Konferensen leds av: Jennie Nordin, Styrelseledamot, ECPAT Sverige Träffa och lyssna till erfarna talare: Kari Ormstad, Professor i Rättsmedicin, Universitetet i Oslo Guhn Godani, Leg. Psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn i kris Ulrika Olson, Författare Börje Svensson, Leg. Psykoterapeut, Rädda Barnens centrum för barn i kris samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning Christina Back, Teamchef, Barnahus, Linköping Daniel Roos, Psykolog, Barnahus, Linköping Lena Feuk, Advokat Christina Warfvinge, Leg. Psykolog, BUP Elefanten, Linköping Michael Larsson, Leg psykolog/ leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi BUP Elefanten, Linköping Tack till: Sponsor: Arrangeras av: Anmäl dig idag! Telefon: Fax: E-post:

2 Välkommen till: Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens augusti Temadag 28 augusti, 2009 Salén konferens, Stockholm Du som möter barn och unga som har blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp har en avgörande roll vid utredning och behandling. Det är mycket du måste ta hänsyn till och uppmärksamma, i synnerhet i din första kontakt med det utsatta barnet, för att snabbt identifiera rätt behandling och åtgärd. Att i tid upptäcka att ett övergrepp har skett, skapa en trygg miljö för barnet att våga berätta samt förbättra samverkan mellan socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, rättsväsendet, skola och barnmottagningar är tre avgörande aspekter för att fånga upp den unga i tid. För femte året i rad är det därför dags för konferensen. Under två dagar får du möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper om bemötande, utredning och behandling. Dagarna kommer även ta upp övergrepp via nätet, unga förövare samt det juridiska förförandet från anmälan till fällande dom. Under ledning av Jennie Nordin, Ecpat Sverige, får du bland annat lyssna till: För 5:e året i rad! Så känner du tidigt igen och tolkar tecken på vanvård, misshandel och sexuella övergrepp på barn Kari Ormstad, professor i rättsmedicin, Universitetet i Oslo Hur arbeta vidare med barn och unga som utsatts för traumatiska upplevelser och posttraumatiskt stressyndrom? Guhn Godani, psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris Vad är verksam behandling för personer som övergriper sig på barn och hur arbetar du med vetskapen om att de har förgripit sig? Börje Svensson, leg psykoterapeut, verksam som terapeut på Rädda Barnens centrum för barn i kris, samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning Speciellt inbjuden: Ulrika Olson, författare, berättar självupplevt om sin historia om monstret som tvingade sig på henne Missa inte temadagen den 28 augusti! Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel Under denna fördjupningsdag får du vidareutveckla dina kunskaper i intervju med barn och få fram korrekta uppgifter och detaljer som är viktiga för bevisningen i domstolen. Du får bland annat lära dig hur du anpassar intervjun efter barnets situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt. Dagen leds av Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan samt Ann-Christin Cederborg, Docent, Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut Varmt välkommen! Karin Hansson Projektledare IQPC Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Det känns som om den var skräddarsydd för mig i mitt arbete. Inspektör, Barnutredare, Täby Anmäl dig till både konferensen och temadagen få 1000 kr i rabatt!

3 Konferensdag 1 Onsdagen 26 augusti 2009 Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Viktigt och nödvändigt ämne att ständigt upprepa Projektledare Samordnare Barnhuset i Göteborg Registrering och morgonkaffe Ordförande Jennie Nordin, Styrelseledamot ECPAT Sverige (Barns rätt mot kommersiell exploatering) inleder med att berätta om Ecpats arbete mot barnsexhandel och sexuellt utnyttjande av barn Jennie Nordin har flera års erfarenhet av arbete rörande sexuellt utnyttjande av barn i Sverige och internationellt. För Svenska Kyrkan har hon tidigare ansvarat för att producera material för att förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn samt genomfört kompetensutbildningar för anställda och förtroendevalda. Jennie är idag verksam vid Svenska Kyrkan i Östersund. Sagt om Jennie Nordin vid tidigare IQPC- konferens: Fantastisk föreläsare Sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Tyst terror och barn som utsatts för trauma hur arbeta vidare med barn och unga som utsatts för traumatiska upplevelser och posttraumatiskt stressyndrom? Tyst terror på vilket sätt påverkar det barnen att bli ignorerat och osynligt under barnets uppväxt? Så blir du uppmärksam på symptom och tecken i barnets förhållningssätt till sig själv och till andra som tyder på traumatisering Diagnostisering av trauma vilka verktyg finns och hur använder du dig bättre av dem för att inte missa ett trauma? Skattningsskalor och metoder för hur du arbetar med barn, unga och föräldrar som döljer tidigare trauma Hur arbetar du med traumatiserade barn/ungdomar familjeterapeutiskt och individualterapeutiskt? Hur når du fram till mindre traumatiserade barn i låg- och mellanstadieåldern i ditt behandlingsarbete? Guhn Godani, psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn i kris Under detta pass bryter vi för 5 min bensträckare Förmiddagskaffe Hur bemöta och behandla vuxna förövare som misshandlat eller begått sexuella övergrepp mot barn? Lär om bakgrunden bakom beteendet hos människor som förgriper sig sexuellt på barn Vad är verksam behandling för personer som övergriper sig på barn och hur arbetar du med vetskapen om att de har förgripit sig? Hur strukturerar du dina samtal med förövare som nekar att de begått övergrepp för att gå från ett låst läge till konstruktiva samtal? Under utredning med dessa personer vad ska du tänka på och vad ska utredas? Vem är förövare och hur förhåller du dig till honom/henne Hur vanligt är det med kvinnliga förövare och hur urskiljer de sig i så fall från manliga? Hur behåller du barnrättsperspektivet i behandling av förövarna i fängelse? Ta de av hur du jobbar med de personer som utsatt barn för sexuella övergrepp Börje Svensson, leg psykoterapeut, verksam som terapeut på Rädda Barnens centrum för barn i kris, samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning. Han handleder även poliser som arbetar med familjevåld. Sagt om Börje Svensson på tidigare IQPC-konferens: Barnperspektiv. Han har en enorm erfarenhet som han delar med sig på ett bra sätt Socialsekreterare specialist barnmisshandel/sexuella övergrepp, Karlshamn Mycket bra, fängslande bra disposition, inga onödiga overhead Psykolog, Lund Lunch Internetrelaterade övergrepp hur vanligt är det och hur bemöter du barn som utsatts för detta Varför är barn ute på nätet? Ta del av varför i synnerhet unga flickor exponerar sig själva trots ökad risk för utnyttjande Hur skapar gärningsmannen en relation till barnet varför går barnet med på att träffa en okänd? Vem är det som utsätter barn och unga för övergrepp över nätet ta de av gärningsmannaprofilen för att snabbare känna igen ett övergrepp när du ser det Hur ser barn och unga på nätet och dem de möter on-line? Sätt dig in i barnens situation för att förstå den virtuella verkligheten Hur ser det ut i Sverige idag hur vanligt är den med sexuella kränkningar av barn över Internet? Christina Warfvinge, Leg. Psykolog, BUP Elefanten, Linköping Eftermiddagskaffe Hur utvecklar du ditt bemötande och stöd till den som blivit utsatt för sexuella övergrepp? Lyssna till självupplevd berättelse Så upplevs mötet mellan en utsatt och yrkesutövare hur får du någon som du misstänker blivit utsatt för sexuella övergrepp att känna sig trygg i mötet med dig? Vad kan du göra utifrån ditt perspektiv för att vara till stöd för barnet och familjemedlemmar? Hur formas framtiden efter att en person råkat ut för sexuellt övergrepp? Speciellt inbjuden: Lyssna till Ulrika Olsons historia om monstret som tvingade sig på henne. Ulrika är författare till Den tusende gången, Ulrikas sista strid och Ulrikas resa. Hon berättar självupplevt om konsekvenserna av sexuellt utnyttjande Konferensens första dag avslutas av ordförande Sponsring eller utställning IQPC erbjuder ert företag nya möjligheter till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt affärsbringande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. Som sponsor skapar ni genom konferenserna en unik plattform för nya affärskontakter med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor, vilket ger stora möjligheter att i framtiden göra bättre och effektivare affärer. För att marknadsföra ert företag genom ett av business-to-business marknadsföringens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Niko Fastman på telefon eller via e-post

4 Konferensdag 2 Torsdagen 27 augusti Morgonkaffe Ordförande inleder Förövare eller offer? Professionella samtal med barn och unga som utsätter andra barn och unga för sexuella övergrepp och misshandel Så påverkas barn på kort och lång sikt av att ha utsatts för sexuella övergrepp och försummelse Vilka behandlingsinsatser ger bäst resultat för att hjälpa barn och unga att bearbeta vad de gjort och öka möjligheterna att utvecklas positivt och få ett normalt liv i framtiden? Hur bemöter och samtalar du med barn och unga som utsätter andra barn för sexuella övergrepp? Michael Larsson, leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Michael har under många år arbetat med unga som begått sexuella övergrepp mot andra, de senaste 14 åren på BUP- Elefanten. Han har tillsammans med Inga Tidefors forskat på unga som begått övergrepp och skrivit två kapitel i läroboken Sexuella övergrepp mot pojkar och flickor som getts ut av BUP- Elefanten. Han arbetar nu med att sammanställa en ny behandlingsmanual för behandlare i Sverige och Norge Förmiddagskaffe Fysiska tecken vid vålds- och sexualbrott mot barn så känner du igen och tidigt tolkar tecken på vanvård, misshandel och sexuella övergrepp på barn Vilka skador ska du leta efter när du misstänker att ett barn blivit utsatt för olika typer av övergrepp? Nyetablerad kunskap När bör du misstänka sexuella övergrepp? Så ser du och tolkar dina misstankar om sexuella övergrepp Hur beter sig barn som far illa? Hur går en kroppslig undersökning till vid misstanke om våldsoch sexualbrott mot barn? Hur dokumenterar du dina observationer och redovisar din tolkning? Kari Ormstad, professor i rättsmedicin, Universitetet i Oslo. Kari var tidigare verksam som rättsläkare i Stockholm och hon har många års erfarenhet av utredning av våldsoch sexualbrott mot såväl barn som vuxna. Kari har även publicerat flera arbeten inom fältet, bidragit med kapitel i läroböcker i rättsmedicin och sexologi samt medverkat till sammanställning av vidareutbildningsmaterial i klinisk rättsmedicin. Sagt om Kari Ormstad vid tidigare IQPC- konferens; Helt suverän Socialsekreterare, Individ och familjeomsorgen, Stenungsund Lättsamt och proffsigt kring ett tungt ämne. Psykoterapeut, Maria Ungdom, Stockholm Fantastisk föreläsare. Suverän! Inspektör, Polisen, Göteborg Lunch Rättskedjan Hur går det juridiska förfarandet till från anmälan till fällande dom? Utöka din kunskap om de juridiska aspekterna i rättskedjan för att underlätta polisens och åklagarens arbete och få fler fällande domar Vad händer när ett barn blivit utsatt och en anmälan kommit in? Vad är socialtjänstens, polisens och åklagarens roll? Vad får du säga till en anhörig och vad får du inte säga? Så fungerar sekretessen efter anmälan utöka din kunskap för att ej störa utredningen Hur går det till efter anmälan inför åtal, vid rättegång etc? När kan man få och hur gör man för att få ett målsägandebiträde förordnat för barnet? Vad innebär särskild företrädare för barnet och när behöver barnet en särskild företrädare? Ta del av på vilket sätt företrädaren arbetar för barnets bästa i rättsprocessen Lena Feuk, advokat, var med att starta och driva BRIS. Lena har haft sin huvudsakliga inriktning för barn och vuxna utsatta för sexual- och våldsbrott. Hon har egen advokatfirma i Stockholm med specialisering inom brottsmål och familjerätt. Lena har under många år anlitas som expertkommentator i media beträffande sexual- och våldsbrott mot kvinnor och barn. Just nu arbetar Lena som expert i den pågående Barnskyddsutredningen som tar ställning bl a till hur den sociala barn- och ungdomsvårdens övergripande mål och ansvar för barn och unga ska formuleras Eftermiddagskaffe Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Två mycket givande dagar. Hög kvalité Leg psykolog, Lund Barnahus Ta del av fördelarna med en modell där barnen får träffa alla myndigheter under ett och samma tak Hur går arbetet med Barnahus till i Sverige och hur kan du i ditt arbete använda deras erfarenheter? Så samlas polis, socialtjänst och BUP under ett och samma tak så att barnen inte slussas mellan myndigheterna Vad är fördelarna/nackdelarna med att samla alla under ett tak samverkan och samarbeten Christina Back, teamledare, Barnahus, Linköping. Tidigare verksam på Bup Elefanten, Linköping Hur skapa tillit och agera vid första mötet med ett barn eller ungdom du misstänker blivit utsatt för övergrepp? Varför berättar inte barn och hur kan man får dem att berätta? Så anpassar du intervjun efter barnets situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt och samtidigt ta hänsyn till barnets bästa Hur ställa frågor på rätt sätt och vilka frågor ska du ställa och inte ställa vid första mötet med ett barn eller ungdom? Hur gör du för att slippa anteckna under intervjun för att få barnet att berätta så obehindrat som möjligt? Hur intervjua barn med mentala svårigheter? Ta del av olika intervjumetoder beroende på funktionshindret Så medvetandegör du dig själv och blir uppmärksam på hur du agerar vid första mötet signaler, rörelser, kroppsspråk, röstläge osv. Daniel Roos, Leg. psykolog, Barnahus, Linköping Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar vänligen in utvärdering HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp finns i Stockholm och har regionala avdelningar på flera orter i landet. Vi arbetar för att personer som varit utsatta för sexuella övergrepp ska få hjälp och stöd och verkar för att stöd- och rehabiliteringsmöjligheter förbättras för både utsatta, anhöriga och förövare. Tfn

5 Fördjupningsdag 28 augusti, 2009, Salén konferens, Stockholm Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel På begäran! Efterfrågad temadag om intervjuteknik! En av de största utmaningarna vid misstanke om att ett barn eller en ungdom blivit utsatt för sexuella övergrepp är att få dem att berätta vad som har hänt. Det avgörande är att du som intervjuar barnet håller dig objektiv och får barnet att beskriva det de har blivit utsatta för. Under denna fördjupningsdag får du ta del av hur du medverkar till att utredningsprocessen tar större hänsyn till barnens bästa men samtidigt inte försvårar för domstolar att tro på barnens berättelser. Du får bland annat lära dig hur du anpassar intervjun efter barnet situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt. Dagen är indelad i tre sessioner: 1. Förundersökningsledarens aktiva arbete 2. Intervjutekniker vid förhör med barn 3. Polisens perspektiv på förhör med barn och anpassning av intervjuteknikerna i praktiken efter svensk lag. Under dagen får du även ta del av typiska förhörssituationer, hur du lägger upp intervjuer med barn, själv få testa olika tekniker och metoder med hjälp av rollspel allt för att vidareutveckla dina kunskaper i intervjuer med barn för att få fram så korrekt information som möjligt och därmed säkra rättsprocessen. Upplägg för temadagen: Registrering och morgonkaffe Vad innebär det att vara aktiv förundersökningsledare lyssna till åklagarens perspektiv och arbete med att leda, värdera och bedöma vid brott mot barn Hur arbetar förundersökningsledaren med att aktivt leda och driva förundersökningen objektivt både det som talar för barnet och gärningsmannen? Hur bedöma att bevisningen bär och om det räcker för åtal eller inte? När är uppgifterna ofullständiga och när behövs stödbevisning för att styrka det barnet sagt? Ta del av det rättsliga perspektivet på hur det går till att driva förundersökningen i rätten Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan Förmiddagskaffe Intervjuteknik ta del av konkreta verktyg som hjälper dig vidareutveckla dina intervjuer med barn och får dem att berätta! Vilka signaler ska du vara extra uppmärksam på och upptäcka tidigt för att inte agera på ett sätt som får den unga att känna extra skuld och utsatthet? Hur ska du närma dig barn med intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter? Ta del av olika typer av intervjutekniker som hjälper dig att få dessa barn att berätta. Hur gör du för att slippa anteckna under intervjun och få barnen att berätta så obehindrat som möjligt? Hur gör du för att skapa en intervjumiljö där barnen kan känna sig trygga och våga prata om sina upplevelser Ann-Christin Cederborg, Docent. Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut. Ann- Christin är verksam som universitetslektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet. Hon har sedan 1988 forskat om utsatta barn inom Barn och ungdomspsykiatrin, Rättsväsendet, Socialtjänsten samt Migrationsverket Lunch Vid polisförhör Hur går polisen tillväga vid intervjuer med barn där misstanke finns om att de blivit utsatta för kränkningar, våld eller sexuella övergrepp? Så säkerställs rättsäkra intervjuer med barn som håller i rättegång Hur går det till vid polisförhör med barn vid misstanke om övergrepp? Så gör polisen vid intervju Vad händer efter förhör med barnet? Ta del av samarbetet och logistiken kring förhör vid barn innan, under och efter förhör Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Stockholm Eftermiddagskaffe Birgitta Engberg fortsätter Temadagen avslutas, deltagarna lämnar vänligen in utvärdering Sagt om Ann-Christin Cederborg på tidigare IQPC-konferens: Medryckande, tydlig och intressant Socialsekreterare, Specialist barnmisshandel/sexuella övergrepp, Karlshamn Engagerande och mycket kompetent föreläsare. Bra innehåll, pedagogiskt framförande Utredare och sakområdesansvarig, Lund Som alltid suverän! Leg. Sjuksköterska, BUP mottagning, Dalarna Anmäl dig redan idag fördjupningsdagen blir snabbt fulltecknad International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant inom just ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

6 Anmälan till: Tid & plats Konferens augusti Temadag 28 augusti 2009 Salén konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm Tel. till konferensanläggningen: Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Förslag på boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Best Western Time Hotel, bokningstel: Uppge avtalskod IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm. Priser & rabatter Ord. pris Erbjudande! Grupprabatt vid bokning av 4 personer eller fler Konferens + temadag kr kr kr Enbart konferens Enbart temadag kr kr Anmälningsblankett SPARA kr! SPARA kr /Person Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/ evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda före det förfallodatum som står på fakturan. Full betalning måste vara oss tillhanda innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via kreditkort, bankgiro eller plusgiro Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk: Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_ _April_2009

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception! 2006-09-19 06/82 Samtliga nämnder/styrelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception! Inklusive de nya lagreglerna från 1 oktober 2006 om förbudet att

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 VÅRA TALARE Karolinska Institutet Mats Thorslund Professor Socialgerontologi Skellefteå kommun Katja Andersson Leg. Arbetsterapeut Hemtjänsten

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO)

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 2006-09-06 06/91 Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar kunskap om senaste rättspraxis,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer