Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel"

Transkript

1 Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens augusti Temadag 28 augusti, 2009 Salén konferens, Stockholm Så tolkar du tidigt fysiska tecken på vålds- och sexualbrott mot barn Hur bemöta och behandla vuxna förövare som misshandlat eller begått sexuella övergrepp mot barn? Internetrelaterade övergrepp hur vanligt är det? Så identifierar och bemöter du barn som utsatts för övergrepp genom nätet Rättskedjan Hur går det juridiska förfarandet till från anmälan till fällande dom? Så agerar och skapar du tillit vid första mötet med ett barn eller ungdom du misstänker blivit utsatt för övergrepp Missa inte temadagen den 28 augusti: Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel Under denna fördjupningsdag får du vidareutveckla dina kunskaper i intervju och förhör med barn för att få fram korrekta uppgifter och detaljer som är viktiga för bevisningen i domstol. Dagen blandar föreläsning med praktiska övningar i intervjuteknik och leds av Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan samt Ann-Christin Cederborg, Docent, Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut. Konferensen leds av: Jennie Nordin, Styrelseledamot, ECPAT Sverige Träffa och lyssna till erfarna talare: Kari Ormstad, Professor i Rättsmedicin, Universitetet i Oslo Guhn Godani, Leg. Psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn i kris Ulrika Olson, Författare Börje Svensson, Leg. Psykoterapeut, Rädda Barnens centrum för barn i kris samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning Christina Back, Teamchef, Barnahus, Linköping Daniel Roos, Psykolog, Barnahus, Linköping Lena Feuk, Advokat Christina Warfvinge, Leg. Psykolog, BUP Elefanten, Linköping Michael Larsson, Leg psykolog/ leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi BUP Elefanten, Linköping Tack till: Sponsor: Arrangeras av: Anmäl dig idag! Telefon: Fax: E-post:

2 Välkommen till: Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens augusti Temadag 28 augusti, 2009 Salén konferens, Stockholm Du som möter barn och unga som har blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp har en avgörande roll vid utredning och behandling. Det är mycket du måste ta hänsyn till och uppmärksamma, i synnerhet i din första kontakt med det utsatta barnet, för att snabbt identifiera rätt behandling och åtgärd. Att i tid upptäcka att ett övergrepp har skett, skapa en trygg miljö för barnet att våga berätta samt förbättra samverkan mellan socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, rättsväsendet, skola och barnmottagningar är tre avgörande aspekter för att fånga upp den unga i tid. För femte året i rad är det därför dags för konferensen. Under två dagar får du möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper om bemötande, utredning och behandling. Dagarna kommer även ta upp övergrepp via nätet, unga förövare samt det juridiska förförandet från anmälan till fällande dom. Under ledning av Jennie Nordin, Ecpat Sverige, får du bland annat lyssna till: För 5:e året i rad! Så känner du tidigt igen och tolkar tecken på vanvård, misshandel och sexuella övergrepp på barn Kari Ormstad, professor i rättsmedicin, Universitetet i Oslo Hur arbeta vidare med barn och unga som utsatts för traumatiska upplevelser och posttraumatiskt stressyndrom? Guhn Godani, psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris Vad är verksam behandling för personer som övergriper sig på barn och hur arbetar du med vetskapen om att de har förgripit sig? Börje Svensson, leg psykoterapeut, verksam som terapeut på Rädda Barnens centrum för barn i kris, samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning Speciellt inbjuden: Ulrika Olson, författare, berättar självupplevt om sin historia om monstret som tvingade sig på henne Missa inte temadagen den 28 augusti! Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel Under denna fördjupningsdag får du vidareutveckla dina kunskaper i intervju med barn och få fram korrekta uppgifter och detaljer som är viktiga för bevisningen i domstolen. Du får bland annat lära dig hur du anpassar intervjun efter barnets situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt. Dagen leds av Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan samt Ann-Christin Cederborg, Docent, Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut Varmt välkommen! Karin Hansson Projektledare IQPC Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Det känns som om den var skräddarsydd för mig i mitt arbete. Inspektör, Barnutredare, Täby Anmäl dig till både konferensen och temadagen få 1000 kr i rabatt!

3 Konferensdag 1 Onsdagen 26 augusti 2009 Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Viktigt och nödvändigt ämne att ständigt upprepa Projektledare Samordnare Barnhuset i Göteborg Registrering och morgonkaffe Ordförande Jennie Nordin, Styrelseledamot ECPAT Sverige (Barns rätt mot kommersiell exploatering) inleder med att berätta om Ecpats arbete mot barnsexhandel och sexuellt utnyttjande av barn Jennie Nordin har flera års erfarenhet av arbete rörande sexuellt utnyttjande av barn i Sverige och internationellt. För Svenska Kyrkan har hon tidigare ansvarat för att producera material för att förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn samt genomfört kompetensutbildningar för anställda och förtroendevalda. Jennie är idag verksam vid Svenska Kyrkan i Östersund. Sagt om Jennie Nordin vid tidigare IQPC- konferens: Fantastisk föreläsare Sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Tyst terror och barn som utsatts för trauma hur arbeta vidare med barn och unga som utsatts för traumatiska upplevelser och posttraumatiskt stressyndrom? Tyst terror på vilket sätt påverkar det barnen att bli ignorerat och osynligt under barnets uppväxt? Så blir du uppmärksam på symptom och tecken i barnets förhållningssätt till sig själv och till andra som tyder på traumatisering Diagnostisering av trauma vilka verktyg finns och hur använder du dig bättre av dem för att inte missa ett trauma? Skattningsskalor och metoder för hur du arbetar med barn, unga och föräldrar som döljer tidigare trauma Hur arbetar du med traumatiserade barn/ungdomar familjeterapeutiskt och individualterapeutiskt? Hur når du fram till mindre traumatiserade barn i låg- och mellanstadieåldern i ditt behandlingsarbete? Guhn Godani, psykolog, Rädda Barnens Centrum för barn i kris Under detta pass bryter vi för 5 min bensträckare Förmiddagskaffe Hur bemöta och behandla vuxna förövare som misshandlat eller begått sexuella övergrepp mot barn? Lär om bakgrunden bakom beteendet hos människor som förgriper sig sexuellt på barn Vad är verksam behandling för personer som övergriper sig på barn och hur arbetar du med vetskapen om att de har förgripit sig? Hur strukturerar du dina samtal med förövare som nekar att de begått övergrepp för att gå från ett låst läge till konstruktiva samtal? Under utredning med dessa personer vad ska du tänka på och vad ska utredas? Vem är förövare och hur förhåller du dig till honom/henne Hur vanligt är det med kvinnliga förövare och hur urskiljer de sig i så fall från manliga? Hur behåller du barnrättsperspektivet i behandling av förövarna i fängelse? Ta de av hur du jobbar med de personer som utsatt barn för sexuella övergrepp Börje Svensson, leg psykoterapeut, verksam som terapeut på Rädda Barnens centrum för barn i kris, samt vid Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning. Han handleder även poliser som arbetar med familjevåld. Sagt om Börje Svensson på tidigare IQPC-konferens: Barnperspektiv. Han har en enorm erfarenhet som han delar med sig på ett bra sätt Socialsekreterare specialist barnmisshandel/sexuella övergrepp, Karlshamn Mycket bra, fängslande bra disposition, inga onödiga overhead Psykolog, Lund Lunch Internetrelaterade övergrepp hur vanligt är det och hur bemöter du barn som utsatts för detta Varför är barn ute på nätet? Ta del av varför i synnerhet unga flickor exponerar sig själva trots ökad risk för utnyttjande Hur skapar gärningsmannen en relation till barnet varför går barnet med på att träffa en okänd? Vem är det som utsätter barn och unga för övergrepp över nätet ta de av gärningsmannaprofilen för att snabbare känna igen ett övergrepp när du ser det Hur ser barn och unga på nätet och dem de möter on-line? Sätt dig in i barnens situation för att förstå den virtuella verkligheten Hur ser det ut i Sverige idag hur vanligt är den med sexuella kränkningar av barn över Internet? Christina Warfvinge, Leg. Psykolog, BUP Elefanten, Linköping Eftermiddagskaffe Hur utvecklar du ditt bemötande och stöd till den som blivit utsatt för sexuella övergrepp? Lyssna till självupplevd berättelse Så upplevs mötet mellan en utsatt och yrkesutövare hur får du någon som du misstänker blivit utsatt för sexuella övergrepp att känna sig trygg i mötet med dig? Vad kan du göra utifrån ditt perspektiv för att vara till stöd för barnet och familjemedlemmar? Hur formas framtiden efter att en person råkat ut för sexuellt övergrepp? Speciellt inbjuden: Lyssna till Ulrika Olsons historia om monstret som tvingade sig på henne. Ulrika är författare till Den tusende gången, Ulrikas sista strid och Ulrikas resa. Hon berättar självupplevt om konsekvenserna av sexuellt utnyttjande Konferensens första dag avslutas av ordförande Sponsring eller utställning IQPC erbjuder ert företag nya möjligheter till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt affärsbringande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. Som sponsor skapar ni genom konferenserna en unik plattform för nya affärskontakter med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor, vilket ger stora möjligheter att i framtiden göra bättre och effektivare affärer. För att marknadsföra ert företag genom ett av business-to-business marknadsföringens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Niko Fastman på telefon eller via e-post

4 Konferensdag 2 Torsdagen 27 augusti Morgonkaffe Ordförande inleder Förövare eller offer? Professionella samtal med barn och unga som utsätter andra barn och unga för sexuella övergrepp och misshandel Så påverkas barn på kort och lång sikt av att ha utsatts för sexuella övergrepp och försummelse Vilka behandlingsinsatser ger bäst resultat för att hjälpa barn och unga att bearbeta vad de gjort och öka möjligheterna att utvecklas positivt och få ett normalt liv i framtiden? Hur bemöter och samtalar du med barn och unga som utsätter andra barn för sexuella övergrepp? Michael Larsson, leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Michael har under många år arbetat med unga som begått sexuella övergrepp mot andra, de senaste 14 åren på BUP- Elefanten. Han har tillsammans med Inga Tidefors forskat på unga som begått övergrepp och skrivit två kapitel i läroboken Sexuella övergrepp mot pojkar och flickor som getts ut av BUP- Elefanten. Han arbetar nu med att sammanställa en ny behandlingsmanual för behandlare i Sverige och Norge Förmiddagskaffe Fysiska tecken vid vålds- och sexualbrott mot barn så känner du igen och tidigt tolkar tecken på vanvård, misshandel och sexuella övergrepp på barn Vilka skador ska du leta efter när du misstänker att ett barn blivit utsatt för olika typer av övergrepp? Nyetablerad kunskap När bör du misstänka sexuella övergrepp? Så ser du och tolkar dina misstankar om sexuella övergrepp Hur beter sig barn som far illa? Hur går en kroppslig undersökning till vid misstanke om våldsoch sexualbrott mot barn? Hur dokumenterar du dina observationer och redovisar din tolkning? Kari Ormstad, professor i rättsmedicin, Universitetet i Oslo. Kari var tidigare verksam som rättsläkare i Stockholm och hon har många års erfarenhet av utredning av våldsoch sexualbrott mot såväl barn som vuxna. Kari har även publicerat flera arbeten inom fältet, bidragit med kapitel i läroböcker i rättsmedicin och sexologi samt medverkat till sammanställning av vidareutbildningsmaterial i klinisk rättsmedicin. Sagt om Kari Ormstad vid tidigare IQPC- konferens; Helt suverän Socialsekreterare, Individ och familjeomsorgen, Stenungsund Lättsamt och proffsigt kring ett tungt ämne. Psykoterapeut, Maria Ungdom, Stockholm Fantastisk föreläsare. Suverän! Inspektör, Polisen, Göteborg Lunch Rättskedjan Hur går det juridiska förfarandet till från anmälan till fällande dom? Utöka din kunskap om de juridiska aspekterna i rättskedjan för att underlätta polisens och åklagarens arbete och få fler fällande domar Vad händer när ett barn blivit utsatt och en anmälan kommit in? Vad är socialtjänstens, polisens och åklagarens roll? Vad får du säga till en anhörig och vad får du inte säga? Så fungerar sekretessen efter anmälan utöka din kunskap för att ej störa utredningen Hur går det till efter anmälan inför åtal, vid rättegång etc? När kan man få och hur gör man för att få ett målsägandebiträde förordnat för barnet? Vad innebär särskild företrädare för barnet och när behöver barnet en särskild företrädare? Ta del av på vilket sätt företrädaren arbetar för barnets bästa i rättsprocessen Lena Feuk, advokat, var med att starta och driva BRIS. Lena har haft sin huvudsakliga inriktning för barn och vuxna utsatta för sexual- och våldsbrott. Hon har egen advokatfirma i Stockholm med specialisering inom brottsmål och familjerätt. Lena har under många år anlitas som expertkommentator i media beträffande sexual- och våldsbrott mot kvinnor och barn. Just nu arbetar Lena som expert i den pågående Barnskyddsutredningen som tar ställning bl a till hur den sociala barn- och ungdomsvårdens övergripande mål och ansvar för barn och unga ska formuleras Eftermiddagskaffe Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Två mycket givande dagar. Hög kvalité Leg psykolog, Lund Barnahus Ta del av fördelarna med en modell där barnen får träffa alla myndigheter under ett och samma tak Hur går arbetet med Barnahus till i Sverige och hur kan du i ditt arbete använda deras erfarenheter? Så samlas polis, socialtjänst och BUP under ett och samma tak så att barnen inte slussas mellan myndigheterna Vad är fördelarna/nackdelarna med att samla alla under ett tak samverkan och samarbeten Christina Back, teamledare, Barnahus, Linköping. Tidigare verksam på Bup Elefanten, Linköping Hur skapa tillit och agera vid första mötet med ett barn eller ungdom du misstänker blivit utsatt för övergrepp? Varför berättar inte barn och hur kan man får dem att berätta? Så anpassar du intervjun efter barnets situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt och samtidigt ta hänsyn till barnets bästa Hur ställa frågor på rätt sätt och vilka frågor ska du ställa och inte ställa vid första mötet med ett barn eller ungdom? Hur gör du för att slippa anteckna under intervjun för att få barnet att berätta så obehindrat som möjligt? Hur intervjua barn med mentala svårigheter? Ta del av olika intervjumetoder beroende på funktionshindret Så medvetandegör du dig själv och blir uppmärksam på hur du agerar vid första mötet signaler, rörelser, kroppsspråk, röstläge osv. Daniel Roos, Leg. psykolog, Barnahus, Linköping Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar vänligen in utvärdering HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp finns i Stockholm och har regionala avdelningar på flera orter i landet. Vi arbetar för att personer som varit utsatta för sexuella övergrepp ska få hjälp och stöd och verkar för att stöd- och rehabiliteringsmöjligheter förbättras för både utsatta, anhöriga och förövare. Tfn

5 Fördjupningsdag 28 augusti, 2009, Salén konferens, Stockholm Så genomför du rättssäkra intervjuer och förhör med barn vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel På begäran! Efterfrågad temadag om intervjuteknik! En av de största utmaningarna vid misstanke om att ett barn eller en ungdom blivit utsatt för sexuella övergrepp är att få dem att berätta vad som har hänt. Det avgörande är att du som intervjuar barnet håller dig objektiv och får barnet att beskriva det de har blivit utsatta för. Under denna fördjupningsdag får du ta del av hur du medverkar till att utredningsprocessen tar större hänsyn till barnens bästa men samtidigt inte försvårar för domstolar att tro på barnens berättelser. Du får bland annat lära dig hur du anpassar intervjun efter barnet situation, ålder och mognad för att få fram så många korrekta detaljer som möjligt. Dagen är indelad i tre sessioner: 1. Förundersökningsledarens aktiva arbete 2. Intervjutekniker vid förhör med barn 3. Polisens perspektiv på förhör med barn och anpassning av intervjuteknikerna i praktiken efter svensk lag. Under dagen får du även ta del av typiska förhörssituationer, hur du lägger upp intervjuer med barn, själv få testa olika tekniker och metoder med hjälp av rollspel allt för att vidareutveckla dina kunskaper i intervjuer med barn för att få fram så korrekt information som möjligt och därmed säkra rättsprocessen. Upplägg för temadagen: Registrering och morgonkaffe Vad innebär det att vara aktiv förundersökningsledare lyssna till åklagarens perspektiv och arbete med att leda, värdera och bedöma vid brott mot barn Hur arbetar förundersökningsledaren med att aktivt leda och driva förundersökningen objektivt både det som talar för barnet och gärningsmannen? Hur bedöma att bevisningen bär och om det räcker för åtal eller inte? När är uppgifterna ofullständiga och när behövs stödbevisning för att styrka det barnet sagt? Ta del av det rättsliga perspektivet på hur det går till att driva förundersökningen i rätten Erik Norrman, Åklagare och lektor, Polishögskolan Förmiddagskaffe Intervjuteknik ta del av konkreta verktyg som hjälper dig vidareutveckla dina intervjuer med barn och får dem att berätta! Vilka signaler ska du vara extra uppmärksam på och upptäcka tidigt för att inte agera på ett sätt som får den unga att känna extra skuld och utsatthet? Hur ska du närma dig barn med intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter? Ta del av olika typer av intervjutekniker som hjälper dig att få dessa barn att berätta. Hur gör du för att slippa anteckna under intervjun och få barnen att berätta så obehindrat som möjligt? Hur gör du för att skapa en intervjumiljö där barnen kan känna sig trygga och våga prata om sina upplevelser Ann-Christin Cederborg, Docent. Fil. Dr. Leg. Psykoterapeut. Ann- Christin är verksam som universitetslektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet. Hon har sedan 1988 forskat om utsatta barn inom Barn och ungdomspsykiatrin, Rättsväsendet, Socialtjänsten samt Migrationsverket Lunch Vid polisförhör Hur går polisen tillväga vid intervjuer med barn där misstanke finns om att de blivit utsatta för kränkningar, våld eller sexuella övergrepp? Så säkerställs rättsäkra intervjuer med barn som håller i rättegång Hur går det till vid polisförhör med barn vid misstanke om övergrepp? Så gör polisen vid intervju Vad händer efter förhör med barnet? Ta del av samarbetet och logistiken kring förhör vid barn innan, under och efter förhör Birgitta Engberg, Poliskommissarie, Polishögskolan, Stockholm Eftermiddagskaffe Birgitta Engberg fortsätter Temadagen avslutas, deltagarna lämnar vänligen in utvärdering Sagt om Ann-Christin Cederborg på tidigare IQPC-konferens: Medryckande, tydlig och intressant Socialsekreterare, Specialist barnmisshandel/sexuella övergrepp, Karlshamn Engagerande och mycket kompetent föreläsare. Bra innehåll, pedagogiskt framförande Utredare och sakområdesansvarig, Lund Som alltid suverän! Leg. Sjuksköterska, BUP mottagning, Dalarna Anmäl dig redan idag fördjupningsdagen blir snabbt fulltecknad International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant inom just ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

6 Anmälan till: Tid & plats Konferens augusti Temadag 28 augusti 2009 Salén konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm Tel. till konferensanläggningen: Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Förslag på boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Best Western Time Hotel, bokningstel: Uppge avtalskod IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm. Priser & rabatter Ord. pris Erbjudande! Grupprabatt vid bokning av 4 personer eller fler Konferens + temadag kr kr kr Enbart konferens Enbart temadag kr kr Anmälningsblankett SPARA kr! SPARA kr /Person Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/ evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda före det förfallodatum som står på fakturan. Full betalning måste vara oss tillhanda innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via kreditkort, bankgiro eller plusgiro Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk: Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_ _April_2009

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

EU-bidrag och projektstöd

EU-bidrag och projektstöd EU-bidrag och projektstöd så beviljas din organisation offentlig fi nansiering Konferens 26 27 november 2007 Temadag 28 november, 2007 Salén Konferens, Stockholm Under två inspirerande dagar lyssnar du

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Säkert och effektivt globalt inköp - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Identifiera pålitliga kontakter, leverantörer och partners i exv Kina, Sydostasien,

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Attityderna lever kvar

Attityderna lever kvar brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2009 Polisen lägger ner för många utredningar sidan 6 Barnen i Kambodja offer för sexturism sidan 19 Attityderna lever kvar Samhällets bemötande

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer