J URIDISK INFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J URIDISK INFORMATION"

Transkript

1 Användarhandboken

2 J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt vare sig detta sker mekaniskt, elektroniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts , USA. Den programvara som beskrivs i denna handbok tillhandahålls under licens och får därmed endast användas eller kopieras i överensstämmelse med licensvillkoren. VIKTIG ANMÄRKNING Nuance Communications, Inc. tillhandahåller detta dokument i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa delstater och länder tillåter inte en friskrivningsklausul avseende uttryckta eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, varför denna friskrivning eventuellt inte gäller i ditt fall. Nuance förbehåller sig rätten att revidera detta dokument och stundom utföra ändringar i dess innehåll utan att Nuance i dessa fall behöver meddela någon individ om sådana revideringar eller ändringar. V ARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT Nuance, ScanSoft, OmniPage, PaperPort, True Page, Direct OCR, Logical Form Recognition och RealSpeak är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc., i USA och/eller andra länder. Alla andra företagsnamn och produktnamn som nämns i den här boken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. L ICENSER FRÅN TREDJEPART/INFORMATION Information om upphovsrätt och andra uppgifter finns i slutet av handboken. Nuance Communications, Inc. 1 Wayside Road Burlington, MA , USA USA Nuance Communications International BVBA Internationellt huvudkontor Guldensporenpark 32 Building D BE-9820 Merelbeke Belgien

3 I N N E H Å L L V ÄLKOMMEN 5 Nya funktioner i OmniPage 17 7 I NSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 12 Systemkrav 12 Installera OmniPage 14 Ställa in bildläsaren med OmniPage 15 Starta programmet 18 Registrera programmet 19 Aktivera OmniPage 20 Avinstallera och installera om programmet 20 A NVÄNDA OMNIP AGE 22 OmniPage-dokument 22 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 23 Grundläggande bearbetning 31 Så här använder du OmniPage med PaperPort 32 B EARBETA DOKUMENT 34 Bearbetningsmetoder 34 Definiera källan för sidbilder 39 Beskriva dokumentets layout 45 Förbehandling av bilder 48 Områden och bakgrunder 55 K ORREKTURLÄSNING OCH REDIGERING 65 Textredigeraren och formateringsnivåer 65 Korrekturläsa OCR-resultat 66 Kontrollera text 68 Teckenuppsättningen 69 Egna ordlistor 70 Användarhandboken för OmniPage 17 3

4 Språk 71 Förtolkning 74 Text- och bildredigering 76 Direkt områdesindelning 79 Markera och ta bort 80 Högläsning 81 Skapa och redigera formulär 83 S PARA OCH EXPORTERA 87 Spara och exportera 87 Spara originalbilder 88 Spara tolkningsresultat 89 Skicka sidor med e-post 95 Skicka till Kindle 96 Andra exportmål 98 A RBETSFLÖDEN 99 Arbetsflödesassistenten 102 Batch Manager 105 Skapa nya jobb 106 Bevakade mappar 111 Bevakade brevlådor 113 Bearbetning med streckkod 113 Arkiveringsassistenten 115 T EKNISK INFORMATION 117 Felsökning 117 Filformat som stöds 122 I NDEX 123 Innehåll 4

5 Välkommen Tack för att du väljer textigenkänningsprogrammet OmniPage 17! Följande dokumentation hjälper dig att komma igång med att använda programmet och ger även en översikt av dess olika delar. Användarhandboken Denna användarhandbok innehåller information om hur du använder OmniPage 17. Här finns installations- och inställningsanvisningar, en beskrivning av programmets kommandon och arbetsytor, anvisningar för olika åtgärder och hur du kan anpassa och styra bearbetningen samt teknisk information. Beskrivningarna utgår från operativsystemet Microsoft Windows Vista. I enlighet med Nuances miljöpolicy tillhandahålls användarhandboken endast som elektronisk PDF-fil. Om du vill skriva ut handboken på normalstort papper rekommenderar vi dubbelsidig utskrift med två sidor per ark. Handboken förutsätter att du känner till hur man arbetar i Microsoft Windows-miljön. Windows-dokumentationen innehåller anvisningar om hur du använder dialogrutor, menykommandon, rullningslister, dra och släpp-funktioner, snabbmenyer o s v. Handboken förutsätter också att du vet hur bildläsaren och dess programvara fungerar samt att bildläsaren är installerad och fungerar på rätt sätt innan du ställer in den tillsammans med Välkommen 5

6 OmniPage 17. Läs i bildläsar-dokumentationen om du behöver ytterligare information om bildläsarens funktionalitet. Användarguider Användarguiderna kan öppnas från Hjälp-menyn. De består av en serie miniguider som hjälper dig att komma i gång lättare. Du får tydliga översikter över viktiga programområden som till exempel hur du hämtar indata, förbättrar bilder, utför områdesindelning, tolkar, redigerar och korrekturläser samt information om nya funktioner. Den elektroniska hjälpen I hjälpen till OmniPage hittar du information om funktioner, inställningar och procedurer. Dessutom innehåller den en omfattande ordlista, ett eget index (i bokstavsordning) och en innehållsförteckning. Hjälpen är skriven i html-format och är utformad för att du ska kunna hitta information snabbt och enkelt. Hjälpen installeras tillsammans med OmniPage. Syftet med en heltäckande sammanhangsberoende hjälp är att ge användaren precis den hjälp han/hon behöver för att kunna fortsätta arbetet utan dröjsmål. Du öppnar den från dialogrutor. Tryck på F1 i en dialogruta för att öppna den eller klicka på hjälpknappen om det finns en sådan i dialogrutan. Filen Viktigt Viktigt-filen innehåller aktuell information om programmet. Du bör läsa denna fil innan du börjar använda OmniPage. Du öppnar denna HTML-fil genom att välja Viktigt i installationsprogrammet för OmniPage eller på Hjälp-menyn. Välkommen 6

7 Inläsning och annan information På Nuance :s webbplats på hittar du aktuell information om programmet. Avsnittet Scanner Guide (http:// innehåller aktuell information om kompatibla bildläsare och annan relaterad information. Nuance testar de 25 vanligaste bildläsarna. Du kan gå till Nuances webbplats direkt från installationsprogrammet för OmniPage 17 eller via Hjälp-menyn senare. Teknisk information På webbplatsen (www.nuance.com) hittar du teknisk information (i avsnittet Tech Notes) om hur du använder OmniPage 17. Webbsidorna kan också vara till hjälp vid installation och felsökning. Nya funktioner i OmniPage 17 Om du uppgraderar från version 16 kan du dra nytta av följande nyheter. Klicka på länkarna för vidare information. Tolkning av asiatiska språk: OCR-verktygen har stöd för japanska, koreanska samt förenklad och traditionell kinesiska i såväl vågrät som lodrät text och inbäddade engelska stycken. Resultaten kan visas och verifieras i Textredigeraren. Se Asiatisk teckentolkning på sidan 71. Lodrät icke-asiatisk text: Automatisk identifiering av lodrät text (höger- och vänsterroterad) kan göras inuti tabellceller och var som helst i PDF- och XPS-dokument. I vissa fall kan identifieringen även göras i andra typer av bildfiler. Med hjälp av nya verktyg kan lodräta textområden ritas manuellt. Text visas lodrätt och kan Nya funktioner i OmniPage 17 7

8 redigeras i Textredigeraren med formateringsnivån True Page. Med andra formateringsnivåer visas texten vågrätt. Se Automatisk områdesindelning på sidan 55. Se Områdestyper och områdesegenskaper på sidan 57. Filväljaren: Med verktyget Filväljaren visar du filsystemet i ett OmniPage-fönster på ett liknande sätt som i Utforskaren. På så sätt kan du hela tiden ha översikt över filerna och ha tillgång till samma funktioner som du har i Utforskaren. Du kan snabbt välja filer och i en dialogruta med fillås kan du skapa en hel uppsättning filer innan filladdningen påbörjas. I snabbkonverteringsvyn kan du inte bara öppna filerna snabbt, utan också utföra en hel bearbetningsprocess med en enda knapptryckning: ladda > tolka > spara. Se Indata från Filväljaren på sidan 40. Utökat stöd för ECM-system: Programmet innehåller nya länkar till Hummingbird från OpenText och imanage från Interwoven. När du använder SharePoint behöver server-, inloggnings- och lösenordsuppgifterna endast anges en gång per användningstillfälle. Uppgifterna visas automatiskt vid nästa användningstillfälle. Förbättrat stöd för Office 2007: Direct OCR-knapparna finns nu på en separat Nuance OCR-flik och delar inte längre utrymme med alla andra tilläggsprogram. Robustare buntbearbetning: Batch Manager hoppar automatiskt över filer som inte kan bearbetas även sådana som är lösenordsskyddade utan att arbetsflödet avbryts. I fönstret Jobbresultat kan du se vilka filer som inte har bearbetats. Igång: Programmet startar snabbare och prestandan är nu betydligt högre på flerkärniga datorer. Det finns numera stöd för fyrkärniga datorer. Nya funktioner i OmniPage 17 8

9 Koppla arbetsflöden till knappar på bildläsaren: Funktioner och arbetsflöden i OmniPage kan kopplas till knappar på bildläsaren så att du kan förbearbeta, tolka och lagra dokument direkt via bildläsarknapparna. Se Läsa in till OmniPage och arbetsflöden på sidan 44. Spara till Kindle: Med hjälp av den nya Kindle-assistenten kan du skapa arbetsflöden och skicka tolkningsresultat till Kindle-konton på Amazon så att filerna kan läsas på Kindles e-bokläsare som är kopplade till det aktuella kontot. Se Skicka till Kindle på sidan 96. Ytterligare förbättringar: Förbearbetningen av bilder har utvecklats så att layouten bibehålls bättre och det övergripande resultatet blir mer exakt. Detta gäller i synnerhet XPS-filer och vid konvertering mellan olika dokumentformat. Det går nu att ladda bilder i formatet JPEG XR (HD Photo). Integrationen med Microsoft Word, Excel och PowerPoint har förbättrats. Det går att skapa PDF-filer som har optimerats för snabb webbvisning. Layoutbeskrivningen Formulär är nu tillgänglig i snabbkonverteringsvyn. Nya funktioner i OmniPage 16 Om du uppgraderar från version 15 kan du också dra nytta av följande nyheter: Tre skärmvyer: Välj mellan Klassisk vy (som i OmniPage 15), Flexibel vy och Snabbkonverteringsvy (alla viktiga kontroller samlade på en panel). Se kapitel 3 på sidan 23. Flera dokument: I den klassiska och flexibla vyn kan du ha flera dokument öppna samtidigt och enkelt redigera dem tillsammans. Nya funktioner i OmniPage 17 9

10 Bearbetning av digitala bilder: Utför OCR på bilder från digitalkamera med särskilda algoritmer. Se kapitel 3 på sidan års programversioner: OmniPage stöder de senaste versionerna av Word och Excel i Microsoft Office 2007 (DOCX, XLSX och PPTX) och har även länkar till SharePoint 2007 och Outlook Förbättrat PDF-stöd: Programmet stöder numera PDF i version 1.6 och erbjuder snabbare bearbetning, ökad precision, förbättrad utdatakvalitet samt MRC High Compression-teknik för vissa avancerade PDF-funktioner. Juridiska dokument: I OmniPage kan du hantera och tolka juridiska dokument med resultat av mycket hög kvalitet. Anpassningsbara snabbmenyer i Utforskaren: Skicka bildfiler eller PDF-filer direkt till vanliga Windowsbaserade program, bearbeta dem med egna arbetsflöden eller använd Konverteringsguiden för enkel kontroll över konverteringsprocessen. Allmän vidareutveckling: Exempelvis snabbare bearbetning, förbättrad sidlayout på de färdiga sidorna (teckensnittsmatchning, tabellidentifiering osv.) och en ny och mer intuitiv arbetsflödesassistent. Nya funktioner i OmniPage 17 10

11 Viktiga funktioner som endast OmniPage Professional har stöd för. Dataextrahering från ifyllda formulär: Genom ett nytt arbetsflödessteg kan data extraheras från formuläruppsättningar och exporteras till databaser, baserat på en mall för PDF-formulär. Formulären kan vara aktiva PDF-formulär, statiska formulär i en rad olika bildformat eller inlästa pappersformulär. Markera och ta bort: Du kan färgmarkera, stryka eller ta bort text (göra den oläslig) i Textredigeraren. Borttagning av text är användbart när du arbetar med juridiska dokument med konfidentiellt innehåll. Arkiveringsassistenten: Ett mer effektivt hjälpmedel när du ska skapa och använda arbetsflöden med streckkodsstyrda försättsblad. Du kan automatiskt bearbeta och lagra dokument bara genom att trycka på en knapp på bildläsaren. I hjälpen finns en mer fullständig lista över alla funktioner och en beskrivning av skillnaderna mellan olika OmniPage-versioner. Denna ikon används för att indikera funktioner som endast är tillgängliga i OmniPage Professional 17. OmniPage 17 levereras i Enterprise-version för nätverksanvändning. Programmet är även tillgängligt i specialutgåvor för utvalda bildläsartillverkare och andra återförsäljare. Funktionsuppsättningen i dessa versioner kan variera beroende på respektive försäljares behov. Nya funktioner i OmniPage 17 11

12 Installation och inställningar Detta kapitel innehåller information om hur man installerar och startar OmniPage. Systemkrav Följande minimikrav gäller för att du ska kunna köra OmniPage 17: En dator med Intel Pentium III-processor eller motsvarande. Stöd för två- eller fyrkärniga processorer rekommenderas. Windows XP i 32-bitarsversion (Service Pack 3 eller senare) med 400 MHz-processor eller Windows Vista i 32-bitarsversion (SP1) eller 64-bitarsversion (SP1) med 1 GHz-processor. 256 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas) för högsta prestanda. 230 MB ledigt hårddiskutrymme för programfilerna plus 70 MB arbetsutrymme under installationen. Dessutom: Dessutom: 170 MB för samtliga Nuance RealSpeak -moduler (80 MB till språkmodulen RealSpeak Solo American English samt ytterligare 9 11 MB per RealSpeak Solo-modul för andra språk). 95 MB för Nuance PDF Create (medföljer endast OmniPage Professional 17). 150MB för PaperPort (medföljer endast OmniPage Professional 17). Kapitel 1 Installation och inställningar 12

13 Bildskärm med 1024 x 768 bildpunkters upplösning och grafikkort med minst 16-bitars färg. Ljudkort och högtalare så att du kan lyssna på textuppläsning. En CD-ROM-enhet för installation eller Internetanslutning som tillåter nedladdning. Ett Windows-kompatibelt pekdon. Digitalkamera med minst 2 megapixels upplösning för digital textfotografering. Se hjälpen för vidare information. En kompatibel bildläsare med tillhörande drivrutiner, om du tänker läsa in dokument. En lista över bildläsare som stöds finns i avsnittet Scanner Guide på Nuances webbplats (www.nuance.com). Du måste ha tillgång till Internet för att kunna aktivera och registrera produkten, uppdatera databasen i Bildläsarguiden och hämta nya programuppgraderingar. För att kunna hantera dokument skrivna på japanska, kinesiska eller koreanska måste du ha installerat stöd för östasiatiska språk. (Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språkinställningar) Om du vill spara filer i DOCX- och XPSX-format (för Microsoft Office 2007-versionerna av Word och Excel) eller ladda och spara XPS-filer (XML Paper Specification) bör du ha tillgång till eller installera Microsoft.NET Framework 3.0. I Viktigt-filen finns en länk till Microsofts nedladdningssida, liksom i programmets Om-ruta (aktivera under Alternativ > Allmänt). Du kan också klicka på knappbeskrivningen för OmniPage.Net Framework. Kapitel 1 Systemkrav 13

14 Installera OmniPage Installationsprogrammet för OmniPage 17 leder dig genom installationen och har anvisningar på alla skärmar. Innan du installerar OmniPage bör du göra följande: Stänga alla öppna program, speciellt virusbekämpningsprogram. Logga in på datorn med administratörsbehörighet. Om du har en tidigare version av OmniPage, eller om du uppgraderar från en demoversion eller OmniPage Special Edition, visas ett meddelande som frågar om du accepterar att detta program avinstalleras först. Så här installerar du OmniPage: 1. Ladda ner programfilen och välj alternativet Kör när nedladdningen har slutförts. Du kan också installera programmet från CD-ROM-skivan. Installationen bör starta automatiskt när du sätter i skivan i CD-ROM-enheten. Om programmet inte startar letar du upp CD-enheten i Utforskaren i Windows och dubbelklickar på programmet Autorun.exe på CD-enhetens översta nivå. 2. Välj det språk som ska användas under installationen. Godkänn licensavtalet för slutanvändare och ange serienumret som står på CD-fodralet. 3. Välj fullständig eller anpassad installation. Vid en fullständig installation installeras alla RealSpeak -språkmoduler för texttill-tal (för närvarande nio stycken). Vid en anpassad installation kan du själv utelämna och lägga till moduler. Om du vill utelämna en modul klickar du på nedåtpilen för modulen och väljer Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Kapitel 1 Installera OmniPage 14

15 4. Följ anvisningarna på de olika skärmarna för att installera programmet. Alla filer som behövs för inläsning kopieras automatiskt under installationen. Såvida du inte har avmarkerat alternativet under installationen av OmniPage Professional kommer installationen av Nuance PDF Create 5 att sätta i gång så fort OmniPage har installerats färdigt. Du måste installera PDF Create för att kunna konvertera mellan olika dokumentformat. Med OmniPage Professional följer även dokumenthanteringsprodukten Nuance PaperPort utan extra kostnad. Denna måste installeras separat och omfattas av separata systemkrav. Ställa in bildläsaren med OmniPage Alla filer som behövs för inställning och support av bildläsaren kopieras automatiskt under programinstallationen, men bildläsaren ställs inte in under installationen. Innan du använder OmniPage 17 för inläsning måste bildläsaren vara installerad med tillhörande drivrutiner och testad så att den fungerar på rätt sätt. Det ingår inga drivrutiner för bildläsare i OmniPage. Du ställer in bildläsaren med hjälp av Installationsguiden för bildläsare. Du kan starta denna guide själv enligt anvisningarna nedan. Den visas annars första gången du försöker utföra en inläsning. Gör så här: Öppna Start-menyn > Program > Nuance > OmniPage 17 > Installationsguiden för bildläsare Du kan också klicka på knappen Inställningar i rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ eller välja en inställning för inläsning från listan Hämta sida i OmniPage verktygslåda och klicka på Hämta sida. Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 15

16 Installationsguiden för bildläsare startas. Om du har en Internetanslutning visas en ruta där du ombeds uppdatera bildläsardatabasen som medföljer guiden. Välj Ja eller Nej och klicka på Nästa. Markera Välj och testa bildläsare eller digitalkamera och klicka på Nästa. Om du bara har en installerad bildläsare så visas den tillsammans med eventuella andra bildläsare som har installerats tidigare med OmniPage. Om den önskade bildläsaren inte finns med i listan, klicka på Lägg till bildläsare. Då visas en lista över alla identifierade drivrutiner till bildläsare i de markerade kategorierna. Här kan det även ingå nätverksenheter. Välj en och klicka på OK. Om du vill installera ytterligare en enhet måste du köra installationsguiden för bildläsare igen. I installationsguiden anges om den valda bildläsarmodellen redan har inställningar i bildläsardatabasen. Om den har det behöver du inte testa den. Om den inte har det bör du testa den. Klicka på Nästa. Om du väljer att inte testa klickar du på Slutför. Om du väljer att testa bildläsarutrustningen klickar du på Nästa. Om anslutningen fungerar visas en meny med ytterligare tester. Välj vilka teststeg du vill utföra. Vi rekommenderar att du utför det grundläggande inläsningstestet. Som standard använder OmniPage ett eget inläsningsgränssnitt, som finns i rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ. Om du vill använda bildläsarens eget gränssnitt i stället väljer du Avancerade inställningar och väljer detta. Klicka på Tipsredigeraren och välj Ändra tips endast om du är van vid att konfigurera bildläsare eller har blivit tillsagd av teknisk support att göra det. Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 16

17 Klicka på Nästa för att inleda testerna. Vid det grundläggande inläsningstestet lägger du en testsida i bildläsaren. Guiden läser in sidan med hjälp av programvaran från bildläsartillverkaren. Klicka på Nästa. Bildläsarens inbyggda användargränssnitt visas. Klicka på Läs in för att starta testinläsningen. Om det behövs klickar du på Bild saknas eller Felaktig orientering och väljer lämpliga alternativ. Klicka på Nästa när bilden visas på rätt sätt i fönstret. Gå igenom de andra begärda testerna och följ anvisningarna på skärmen. När du är klar med alla tester visas en rapport från installationsguiden för bildläsare. Klicka på Slutför. Du har nu konfigurerat bildläsaren så att den fungerar med OmniPage 17. Om du vill ändra bildläsarinställningarna senare eller installera eller ta bort en bildläsare, öppnar du installationsguiden för bildläsare från Start-menyn i Windows eller från rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ. Om du vill testa och reparera en bildläsare som inte fungerar ordentligt, öppnar du guiden och väljer Testa den aktuella bildläsaren eller digitalkameran i den första rutan. Följ sedan anvisningarna i den procedur som beskrivs ovan. Du kan behöva använda råd från teknisk support. Om du vill ange en annan standardbildläsare öppnar du guiden för att visa en lista över de installerade bildläsarna. Markera önskad bildläsare och stäng guiden med Slutför. Om du vill uppdatera inställningarna för den aktuella bildläsaren öppnar du guiden, begär en ny databashämtning på den första Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 17

18 skärmen och väljer sedan Använd de aktuella inställningarna med den aktuella enheten. Klicka sedan på Nästa och Slutför. Starta programmet Gör något av följande för att starta OmniPage 17: Öppna Start-menyn och välj Alla program > Nuance > OmniPage 17 > OmniPage [Professional] 17. Dubbelklicka på ikonen OmniPage i programmets installationsmapp eller på skrivbordet i Windows om du placerade programikonen där. Dubbelklicka på ikonen för eller filnamnet på ett OmniPage-dokument (OPD). Detta laddar in det dokument du klickade på i programmet. Se OmniPage-Dokument i nästa kapitel. Högerklicka på en eller flera bildfilsikoner eller filnamn, så öppnas en snabbmeny. Välj Öppna med programmet OmniPage. Bilderna laddas till programmet. När du har öppnat OmniPage visas först programskärmen och sedan en panel där du väljer vy. Det finns tre standardvyer i OmniPage. Se Skrivbordet och vyerna i OmniPage i nästa kapitel för vidare information. Kapitlet innehåller också en översikt till programmets huvudsakliga arbetsområden. Programmet kan köras med ett begränsat gränssnitt på flera olika sätt: Använd programmet Batch Manager. Öppna Start-menyn och välj Alla program > Nuance > OmniPage 17 > OmniPage Batch Manager. Se kapitlet Arbetsflöden. Kapitel 1 Starta programmet 18

19 Klicka på Hämta in text på menyn Arkiv i ett program som registrerats med funktionen Direct OCR. Se avsnittet Ställa in Direct OCR i kapitlet Bearbeta dokument för vidare information. Högerklicka på en eller flera bildfilsikoner eller filnamn i Utforskaren för att öppna en snabbmeny. Välj OmniPage 17 (och ett målformat), Konverteringsguiden eller ett arbetsflöde på undermenyn. Filerna behandlas enligt anvisningarna för arbetsflödet. Se kapitlet Arbetsflöden. Klicka på OmniPage Agent-ikonen i aktivitetsfältet. Välj ett arbetsflöde för att starta programmet och köra arbetsflödet. Använd OmniPage 17 med Nuances PaperPort för dokumenthantering för att lägga till OCR-tjänster. Se Så här använder du OmniPage med PaperPort i kapitlet Använda OmniPage för vidare information. Registrera programmet Nuances onlineregistrering körs i slutet av installationen. Se till att du har möjlighet att koppla upp dig till nätet. Det tar mindre än fem minuter att fylla i den enkla, elektroniska blanketten. När du har fyllt i formuläret klickar du på Skicka. Om du inte registrerar programmet under installationen visas registreringsmeddelanden med jämna mellanrum. Du kan gå till för att registrera dig online. Klicka på Support och sedan på Register i den vänstra kolumnen på supportsidan. Nuances sekretesspolicy innehåller information om hur registreringsuppgifterna hanteras. Kapitel 1 Registrera programmet 19

20 Aktivera OmniPage I slutet av installationen kommer du att ges möjlighet att aktivera produkten. För detta krävs Internetuppkoppling. Under förutsättning att serienumret har angetts korrekt behöver du som användare inte vidta några åtgärder. Observera att inga personuppgifter överförs. Om du inte aktiverar produkten vid installationen kommer ett aktiveringsmeddelande att visas varje gång du startar programmet. OmniPage 17 kan endast öppnas fem gånger innan det måste aktiveras. Du bör därför tillåta den automatiska aktiveringen. Avinstallera och installera om programmet Ibland kan det vara nödvändigt att avinstallera och installera om OmniPage för att korrigera programproblem. Vid avinstallationen tas varken tolkningsresultat eller följande filer (som skapas av användaren) bort: Områdesmallar (*.zon) Bildförbättringsmallar (*.ipp) Förtolkningsfiler (*.otn) Egna ordlistor (*.ud) OmniPage-dokument (*.opd) Jobbfiler (*.opj) Arbetsflödesfiler (*.xwf) Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna avinstallera programmet. Kapitel 1 Aktivera OmniPage 20

21 Så här avinstallerar du eller installerar om OmniPage: Stäng OmniPage. Öppna Start-menyn och välj Kontrollpanelen och sedan Avinstallera ett program (i tidigare versioner av Windows heter det Lägg till/ta bort program). Välj OmniPage och klicka på Avinstallera (i tidigare versioner av Windows heter det Ta bort). Klicka på Ja i den dialogruta som visas och bekräfta att du vill ta bort programmet. Välj Ja för att starta om datorn direkt och Nej om du vill starta om datorn senare. Följ anvisningarna tills proceduren slutförts. När du avinstallerar OmniPage avinstalleras även länken till bildläsaren. Du måste ställa in bildläsaren igen med OmniPage om du installerar om programmet. Alla RealSpeak-moduler som installerades med programmet kommer också att avinstalleras. Om du har OmniPage 17 Professional måste Nuance PDF Create 5 och PaperPort avinstalleras separat. Kapitel 1 Avinstallera och installera om programmet 21

22 Använda OmniPage I OmniPage Pro 17 används OCR-teknik (Optical Character Recognition eller optisk teckentolkning) för att omvandla text från inlästa sidor eller bildfiler till redigerbar text som du sedan kan använda i vanliga datorprogram. OmniPage kan förutom att tolka text även bibehålla följande objekt i ett dokument under OCR-bearbetningen: Grafik (foton, logotyper). Formulärelement (kryssrutor, alternativknappar, textfält). Textformatering (tecken och stycken). Sidformatering (kolumnstrukturer, tabellformat, rubriker, placering av grafik). Dokument i OmniPage Ett dokument i OmniPage består av en bild för varje dokumentsida. När du har utfört OCR kommer dokumentet också att innehålla tolkad text som visas i Textredigeraren, eventuellt tillsammans med bilder, tabeller och formulärelement. OmniPage-dokument Ett OmniPage-dokument (opd) innehåller de ursprungliga sidbilderna (förbearbetade) med eventuella områden utplacerade. Dessutom innehåller OPD-dokumentet tolkningsresultatet när tolkningen väl har utförts. OmniPage-dokument kan innehålla inbäddade egna ordlistor, förtolkningsfiler, mallfiler för områdesindelning eller mallfiler för Kapitel 2 Använda OmniPage 22

23 bildförbättring. Det kan öka filstorleken en hel del, men gör filen mer tillgänglig. Om du vill bädda in en fil öppnar du den aktuella dialogrutan från Verktyg-menyn, väljer filen och klickar på Bädda in. Klicka på Extrahera om du vill ha en egen kopia av en inbäddad fil som ligger i ett OPD-dokument som du har fått. När du öppnar ett OmniPage-dokument används inställningarna för det och dessa ersätter då de inställningar som finns i programmet. Skrivbordet och vyerna i OmniPage Det finns tre olika vyer i OmniPage som är anpassade efter olika användarbehov. Klassisk vy den här vyn ser ut och fungerar som i tidigare versioner av OmniPage. Flexibel vy i vyn visas funktionspanelerna i OmniPage med en layout som innehåller flikar och ger mer utrymme åt varje panel. Snabbkonverteringsvy den här vyn är utformad för snabb och smidig dokumentkonvertering utan omfattande förkunskaper. De viktigaste konverteringsalternativen visas tydligt på skärmen. Använd Fönster-menyn för att växla mellan vyerna och för att spara din egen anpassade vy (se nedan). Varje gång du öppnar programmet visas den vy och skärmlayout som du använde när du stängde det senast. Kapitel 2 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 23

24 Programpaneler OmniPage innehåller sju paneler som kan dockas (som flikar eller sida vid sida), göras flytande, göras större och mindre, minimeras och återställas oberoende av varandra: Miniatyrer, Sidbild, Textredigeraren, Dokumenthanteraren, Filväljaren, Arbetsflödesstatus samt Hjälp. Du gör en panel flytande genom att dubbelklicka på namnlisten eller fliken för den aktuella panelen. Panelen dockas igen på den ursprungliga platsen om du dubbelklickar på namnlisten. Dra panelen till en kant för att docka den på en ny plats. Dockningsplatsen markeras av en lila rektangel. Släpp upp musknappen för att docka panelen där rektangeln visas. Om du vill flytta på en flytande panel utan att visa dockningsplatser håller du ner Ctrl samtidigt som du drar panelen. Om du vill visa alla tillgängliga dockningsplatser efter varandra (i fönstret eller som flik) drar du panelen över huvudfönstret samtidigt som du håller ned vänster musknapp och trycker på mellanslagstangenten upprepade gånger. Släpp upp musknappen när den önskade platsen markeras av en lila rektangel. Klassisk vy I den klassiska vyn finns det som standard fyra huvudsakliga arbetsområden som ligger sida vid sida på OmniPage-skrivbordet, åtskilda av delningslister: Dokumenthanteraren, Sidbild, Miniatyrer och Textredigeraren. Sidbild-vyn har ett verktygsfält för bilder och Textredigeraren ett för formatering. Kapitel 2 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 24

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer