J URIDISK INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J URIDISK INFORMATION"

Transkript

1 Användarhandboken

2 J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt vare sig detta sker mekaniskt, elektroniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts , USA. Den programvara som beskrivs i denna handbok tillhandahålls under licens och får därmed endast användas eller kopieras i överensstämmelse med licensvillkoren. VIKTIG ANMÄRKNING Nuance Communications, Inc. tillhandahåller detta dokument i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa delstater och länder tillåter inte en friskrivningsklausul avseende uttryckta eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, varför denna friskrivning eventuellt inte gäller i ditt fall. Nuance förbehåller sig rätten att revidera detta dokument och stundom utföra ändringar i dess innehåll utan att Nuance i dessa fall behöver meddela någon individ om sådana revideringar eller ändringar. V ARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT Nuance, ScanSoft, OmniPage, PaperPort, True Page, Direct OCR, Logical Form Recognition och RealSpeak är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc., i USA och/eller andra länder. Alla andra företagsnamn och produktnamn som nämns i den här boken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. L ICENSER FRÅN TREDJEPART/INFORMATION Information om upphovsrätt och andra uppgifter finns i slutet av handboken. Nuance Communications, Inc. 1 Wayside Road Burlington, MA , USA USA Nuance Communications International BVBA Internationellt huvudkontor Guldensporenpark 32 Building D BE-9820 Merelbeke Belgien

3 I N N E H Å L L V ÄLKOMMEN 5 Nya funktioner i OmniPage 17 7 I NSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 12 Systemkrav 12 Installera OmniPage 14 Ställa in bildläsaren med OmniPage 15 Starta programmet 18 Registrera programmet 19 Aktivera OmniPage 20 Avinstallera och installera om programmet 20 A NVÄNDA OMNIP AGE 22 OmniPage-dokument 22 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 23 Grundläggande bearbetning 31 Så här använder du OmniPage med PaperPort 32 B EARBETA DOKUMENT 34 Bearbetningsmetoder 34 Definiera källan för sidbilder 39 Beskriva dokumentets layout 45 Förbehandling av bilder 48 Områden och bakgrunder 55 K ORREKTURLÄSNING OCH REDIGERING 65 Textredigeraren och formateringsnivåer 65 Korrekturläsa OCR-resultat 66 Kontrollera text 68 Teckenuppsättningen 69 Egna ordlistor 70 Användarhandboken för OmniPage 17 3

4 Språk 71 Förtolkning 74 Text- och bildredigering 76 Direkt områdesindelning 79 Markera och ta bort 80 Högläsning 81 Skapa och redigera formulär 83 S PARA OCH EXPORTERA 87 Spara och exportera 87 Spara originalbilder 88 Spara tolkningsresultat 89 Skicka sidor med e-post 95 Skicka till Kindle 96 Andra exportmål 98 A RBETSFLÖDEN 99 Arbetsflödesassistenten 102 Batch Manager 105 Skapa nya jobb 106 Bevakade mappar 111 Bevakade brevlådor 113 Bearbetning med streckkod 113 Arkiveringsassistenten 115 T EKNISK INFORMATION 117 Felsökning 117 Filformat som stöds 122 I NDEX 123 Innehåll 4

5 Välkommen Tack för att du väljer textigenkänningsprogrammet OmniPage 17! Följande dokumentation hjälper dig att komma igång med att använda programmet och ger även en översikt av dess olika delar. Användarhandboken Denna användarhandbok innehåller information om hur du använder OmniPage 17. Här finns installations- och inställningsanvisningar, en beskrivning av programmets kommandon och arbetsytor, anvisningar för olika åtgärder och hur du kan anpassa och styra bearbetningen samt teknisk information. Beskrivningarna utgår från operativsystemet Microsoft Windows Vista. I enlighet med Nuances miljöpolicy tillhandahålls användarhandboken endast som elektronisk PDF-fil. Om du vill skriva ut handboken på normalstort papper rekommenderar vi dubbelsidig utskrift med två sidor per ark. Handboken förutsätter att du känner till hur man arbetar i Microsoft Windows-miljön. Windows-dokumentationen innehåller anvisningar om hur du använder dialogrutor, menykommandon, rullningslister, dra och släpp-funktioner, snabbmenyer o s v. Handboken förutsätter också att du vet hur bildläsaren och dess programvara fungerar samt att bildläsaren är installerad och fungerar på rätt sätt innan du ställer in den tillsammans med Välkommen 5

6 OmniPage 17. Läs i bildläsar-dokumentationen om du behöver ytterligare information om bildläsarens funktionalitet. Användarguider Användarguiderna kan öppnas från Hjälp-menyn. De består av en serie miniguider som hjälper dig att komma i gång lättare. Du får tydliga översikter över viktiga programområden som till exempel hur du hämtar indata, förbättrar bilder, utför områdesindelning, tolkar, redigerar och korrekturläser samt information om nya funktioner. Den elektroniska hjälpen I hjälpen till OmniPage hittar du information om funktioner, inställningar och procedurer. Dessutom innehåller den en omfattande ordlista, ett eget index (i bokstavsordning) och en innehållsförteckning. Hjälpen är skriven i html-format och är utformad för att du ska kunna hitta information snabbt och enkelt. Hjälpen installeras tillsammans med OmniPage. Syftet med en heltäckande sammanhangsberoende hjälp är att ge användaren precis den hjälp han/hon behöver för att kunna fortsätta arbetet utan dröjsmål. Du öppnar den från dialogrutor. Tryck på F1 i en dialogruta för att öppna den eller klicka på hjälpknappen om det finns en sådan i dialogrutan. Filen Viktigt Viktigt-filen innehåller aktuell information om programmet. Du bör läsa denna fil innan du börjar använda OmniPage. Du öppnar denna HTML-fil genom att välja Viktigt i installationsprogrammet för OmniPage eller på Hjälp-menyn. Välkommen 6

7 Inläsning och annan information På Nuance :s webbplats på hittar du aktuell information om programmet. Avsnittet Scanner Guide (http:// innehåller aktuell information om kompatibla bildläsare och annan relaterad information. Nuance testar de 25 vanligaste bildläsarna. Du kan gå till Nuances webbplats direkt från installationsprogrammet för OmniPage 17 eller via Hjälp-menyn senare. Teknisk information På webbplatsen (www.nuance.com) hittar du teknisk information (i avsnittet Tech Notes) om hur du använder OmniPage 17. Webbsidorna kan också vara till hjälp vid installation och felsökning. Nya funktioner i OmniPage 17 Om du uppgraderar från version 16 kan du dra nytta av följande nyheter. Klicka på länkarna för vidare information. Tolkning av asiatiska språk: OCR-verktygen har stöd för japanska, koreanska samt förenklad och traditionell kinesiska i såväl vågrät som lodrät text och inbäddade engelska stycken. Resultaten kan visas och verifieras i Textredigeraren. Se Asiatisk teckentolkning på sidan 71. Lodrät icke-asiatisk text: Automatisk identifiering av lodrät text (höger- och vänsterroterad) kan göras inuti tabellceller och var som helst i PDF- och XPS-dokument. I vissa fall kan identifieringen även göras i andra typer av bildfiler. Med hjälp av nya verktyg kan lodräta textområden ritas manuellt. Text visas lodrätt och kan Nya funktioner i OmniPage 17 7

8 redigeras i Textredigeraren med formateringsnivån True Page. Med andra formateringsnivåer visas texten vågrätt. Se Automatisk områdesindelning på sidan 55. Se Områdestyper och områdesegenskaper på sidan 57. Filväljaren: Med verktyget Filväljaren visar du filsystemet i ett OmniPage-fönster på ett liknande sätt som i Utforskaren. På så sätt kan du hela tiden ha översikt över filerna och ha tillgång till samma funktioner som du har i Utforskaren. Du kan snabbt välja filer och i en dialogruta med fillås kan du skapa en hel uppsättning filer innan filladdningen påbörjas. I snabbkonverteringsvyn kan du inte bara öppna filerna snabbt, utan också utföra en hel bearbetningsprocess med en enda knapptryckning: ladda > tolka > spara. Se Indata från Filväljaren på sidan 40. Utökat stöd för ECM-system: Programmet innehåller nya länkar till Hummingbird från OpenText och imanage från Interwoven. När du använder SharePoint behöver server-, inloggnings- och lösenordsuppgifterna endast anges en gång per användningstillfälle. Uppgifterna visas automatiskt vid nästa användningstillfälle. Förbättrat stöd för Office 2007: Direct OCR-knapparna finns nu på en separat Nuance OCR-flik och delar inte längre utrymme med alla andra tilläggsprogram. Robustare buntbearbetning: Batch Manager hoppar automatiskt över filer som inte kan bearbetas även sådana som är lösenordsskyddade utan att arbetsflödet avbryts. I fönstret Jobbresultat kan du se vilka filer som inte har bearbetats. Igång: Programmet startar snabbare och prestandan är nu betydligt högre på flerkärniga datorer. Det finns numera stöd för fyrkärniga datorer. Nya funktioner i OmniPage 17 8

9 Koppla arbetsflöden till knappar på bildläsaren: Funktioner och arbetsflöden i OmniPage kan kopplas till knappar på bildläsaren så att du kan förbearbeta, tolka och lagra dokument direkt via bildläsarknapparna. Se Läsa in till OmniPage och arbetsflöden på sidan 44. Spara till Kindle: Med hjälp av den nya Kindle-assistenten kan du skapa arbetsflöden och skicka tolkningsresultat till Kindle-konton på Amazon så att filerna kan läsas på Kindles e-bokläsare som är kopplade till det aktuella kontot. Se Skicka till Kindle på sidan 96. Ytterligare förbättringar: Förbearbetningen av bilder har utvecklats så att layouten bibehålls bättre och det övergripande resultatet blir mer exakt. Detta gäller i synnerhet XPS-filer och vid konvertering mellan olika dokumentformat. Det går nu att ladda bilder i formatet JPEG XR (HD Photo). Integrationen med Microsoft Word, Excel och PowerPoint har förbättrats. Det går att skapa PDF-filer som har optimerats för snabb webbvisning. Layoutbeskrivningen Formulär är nu tillgänglig i snabbkonverteringsvyn. Nya funktioner i OmniPage 16 Om du uppgraderar från version 15 kan du också dra nytta av följande nyheter: Tre skärmvyer: Välj mellan Klassisk vy (som i OmniPage 15), Flexibel vy och Snabbkonverteringsvy (alla viktiga kontroller samlade på en panel). Se kapitel 3 på sidan 23. Flera dokument: I den klassiska och flexibla vyn kan du ha flera dokument öppna samtidigt och enkelt redigera dem tillsammans. Nya funktioner i OmniPage 17 9

10 Bearbetning av digitala bilder: Utför OCR på bilder från digitalkamera med särskilda algoritmer. Se kapitel 3 på sidan års programversioner: OmniPage stöder de senaste versionerna av Word och Excel i Microsoft Office 2007 (DOCX, XLSX och PPTX) och har även länkar till SharePoint 2007 och Outlook Förbättrat PDF-stöd: Programmet stöder numera PDF i version 1.6 och erbjuder snabbare bearbetning, ökad precision, förbättrad utdatakvalitet samt MRC High Compression-teknik för vissa avancerade PDF-funktioner. Juridiska dokument: I OmniPage kan du hantera och tolka juridiska dokument med resultat av mycket hög kvalitet. Anpassningsbara snabbmenyer i Utforskaren: Skicka bildfiler eller PDF-filer direkt till vanliga Windowsbaserade program, bearbeta dem med egna arbetsflöden eller använd Konverteringsguiden för enkel kontroll över konverteringsprocessen. Allmän vidareutveckling: Exempelvis snabbare bearbetning, förbättrad sidlayout på de färdiga sidorna (teckensnittsmatchning, tabellidentifiering osv.) och en ny och mer intuitiv arbetsflödesassistent. Nya funktioner i OmniPage 17 10

11 Viktiga funktioner som endast OmniPage Professional har stöd för. Dataextrahering från ifyllda formulär: Genom ett nytt arbetsflödessteg kan data extraheras från formuläruppsättningar och exporteras till databaser, baserat på en mall för PDF-formulär. Formulären kan vara aktiva PDF-formulär, statiska formulär i en rad olika bildformat eller inlästa pappersformulär. Markera och ta bort: Du kan färgmarkera, stryka eller ta bort text (göra den oläslig) i Textredigeraren. Borttagning av text är användbart när du arbetar med juridiska dokument med konfidentiellt innehåll. Arkiveringsassistenten: Ett mer effektivt hjälpmedel när du ska skapa och använda arbetsflöden med streckkodsstyrda försättsblad. Du kan automatiskt bearbeta och lagra dokument bara genom att trycka på en knapp på bildläsaren. I hjälpen finns en mer fullständig lista över alla funktioner och en beskrivning av skillnaderna mellan olika OmniPage-versioner. Denna ikon används för att indikera funktioner som endast är tillgängliga i OmniPage Professional 17. OmniPage 17 levereras i Enterprise-version för nätverksanvändning. Programmet är även tillgängligt i specialutgåvor för utvalda bildläsartillverkare och andra återförsäljare. Funktionsuppsättningen i dessa versioner kan variera beroende på respektive försäljares behov. Nya funktioner i OmniPage 17 11

12 Installation och inställningar Detta kapitel innehåller information om hur man installerar och startar OmniPage. Systemkrav Följande minimikrav gäller för att du ska kunna köra OmniPage 17: En dator med Intel Pentium III-processor eller motsvarande. Stöd för två- eller fyrkärniga processorer rekommenderas. Windows XP i 32-bitarsversion (Service Pack 3 eller senare) med 400 MHz-processor eller Windows Vista i 32-bitarsversion (SP1) eller 64-bitarsversion (SP1) med 1 GHz-processor. 256 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas) för högsta prestanda. 230 MB ledigt hårddiskutrymme för programfilerna plus 70 MB arbetsutrymme under installationen. Dessutom: Dessutom: 170 MB för samtliga Nuance RealSpeak -moduler (80 MB till språkmodulen RealSpeak Solo American English samt ytterligare 9 11 MB per RealSpeak Solo-modul för andra språk). 95 MB för Nuance PDF Create (medföljer endast OmniPage Professional 17). 150MB för PaperPort (medföljer endast OmniPage Professional 17). Kapitel 1 Installation och inställningar 12

13 Bildskärm med 1024 x 768 bildpunkters upplösning och grafikkort med minst 16-bitars färg. Ljudkort och högtalare så att du kan lyssna på textuppläsning. En CD-ROM-enhet för installation eller Internetanslutning som tillåter nedladdning. Ett Windows-kompatibelt pekdon. Digitalkamera med minst 2 megapixels upplösning för digital textfotografering. Se hjälpen för vidare information. En kompatibel bildläsare med tillhörande drivrutiner, om du tänker läsa in dokument. En lista över bildläsare som stöds finns i avsnittet Scanner Guide på Nuances webbplats (www.nuance.com). Du måste ha tillgång till Internet för att kunna aktivera och registrera produkten, uppdatera databasen i Bildläsarguiden och hämta nya programuppgraderingar. För att kunna hantera dokument skrivna på japanska, kinesiska eller koreanska måste du ha installerat stöd för östasiatiska språk. (Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språkinställningar) Om du vill spara filer i DOCX- och XPSX-format (för Microsoft Office 2007-versionerna av Word och Excel) eller ladda och spara XPS-filer (XML Paper Specification) bör du ha tillgång till eller installera Microsoft.NET Framework 3.0. I Viktigt-filen finns en länk till Microsofts nedladdningssida, liksom i programmets Om-ruta (aktivera under Alternativ > Allmänt). Du kan också klicka på knappbeskrivningen för OmniPage.Net Framework. Kapitel 1 Systemkrav 13

14 Installera OmniPage Installationsprogrammet för OmniPage 17 leder dig genom installationen och har anvisningar på alla skärmar. Innan du installerar OmniPage bör du göra följande: Stänga alla öppna program, speciellt virusbekämpningsprogram. Logga in på datorn med administratörsbehörighet. Om du har en tidigare version av OmniPage, eller om du uppgraderar från en demoversion eller OmniPage Special Edition, visas ett meddelande som frågar om du accepterar att detta program avinstalleras först. Så här installerar du OmniPage: 1. Ladda ner programfilen och välj alternativet Kör när nedladdningen har slutförts. Du kan också installera programmet från CD-ROM-skivan. Installationen bör starta automatiskt när du sätter i skivan i CD-ROM-enheten. Om programmet inte startar letar du upp CD-enheten i Utforskaren i Windows och dubbelklickar på programmet Autorun.exe på CD-enhetens översta nivå. 2. Välj det språk som ska användas under installationen. Godkänn licensavtalet för slutanvändare och ange serienumret som står på CD-fodralet. 3. Välj fullständig eller anpassad installation. Vid en fullständig installation installeras alla RealSpeak -språkmoduler för texttill-tal (för närvarande nio stycken). Vid en anpassad installation kan du själv utelämna och lägga till moduler. Om du vill utelämna en modul klickar du på nedåtpilen för modulen och väljer Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Kapitel 1 Installera OmniPage 14

15 4. Följ anvisningarna på de olika skärmarna för att installera programmet. Alla filer som behövs för inläsning kopieras automatiskt under installationen. Såvida du inte har avmarkerat alternativet under installationen av OmniPage Professional kommer installationen av Nuance PDF Create 5 att sätta i gång så fort OmniPage har installerats färdigt. Du måste installera PDF Create för att kunna konvertera mellan olika dokumentformat. Med OmniPage Professional följer även dokumenthanteringsprodukten Nuance PaperPort utan extra kostnad. Denna måste installeras separat och omfattas av separata systemkrav. Ställa in bildläsaren med OmniPage Alla filer som behövs för inställning och support av bildläsaren kopieras automatiskt under programinstallationen, men bildläsaren ställs inte in under installationen. Innan du använder OmniPage 17 för inläsning måste bildläsaren vara installerad med tillhörande drivrutiner och testad så att den fungerar på rätt sätt. Det ingår inga drivrutiner för bildläsare i OmniPage. Du ställer in bildläsaren med hjälp av Installationsguiden för bildläsare. Du kan starta denna guide själv enligt anvisningarna nedan. Den visas annars första gången du försöker utföra en inläsning. Gör så här: Öppna Start-menyn > Program > Nuance > OmniPage 17 > Installationsguiden för bildläsare Du kan också klicka på knappen Inställningar i rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ eller välja en inställning för inläsning från listan Hämta sida i OmniPage verktygslåda och klicka på Hämta sida. Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 15

16 Installationsguiden för bildläsare startas. Om du har en Internetanslutning visas en ruta där du ombeds uppdatera bildläsardatabasen som medföljer guiden. Välj Ja eller Nej och klicka på Nästa. Markera Välj och testa bildläsare eller digitalkamera och klicka på Nästa. Om du bara har en installerad bildläsare så visas den tillsammans med eventuella andra bildläsare som har installerats tidigare med OmniPage. Om den önskade bildläsaren inte finns med i listan, klicka på Lägg till bildläsare. Då visas en lista över alla identifierade drivrutiner till bildläsare i de markerade kategorierna. Här kan det även ingå nätverksenheter. Välj en och klicka på OK. Om du vill installera ytterligare en enhet måste du köra installationsguiden för bildläsare igen. I installationsguiden anges om den valda bildläsarmodellen redan har inställningar i bildläsardatabasen. Om den har det behöver du inte testa den. Om den inte har det bör du testa den. Klicka på Nästa. Om du väljer att inte testa klickar du på Slutför. Om du väljer att testa bildläsarutrustningen klickar du på Nästa. Om anslutningen fungerar visas en meny med ytterligare tester. Välj vilka teststeg du vill utföra. Vi rekommenderar att du utför det grundläggande inläsningstestet. Som standard använder OmniPage ett eget inläsningsgränssnitt, som finns i rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ. Om du vill använda bildläsarens eget gränssnitt i stället väljer du Avancerade inställningar och väljer detta. Klicka på Tipsredigeraren och välj Ändra tips endast om du är van vid att konfigurera bildläsare eller har blivit tillsagd av teknisk support att göra det. Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 16

17 Klicka på Nästa för att inleda testerna. Vid det grundläggande inläsningstestet lägger du en testsida i bildläsaren. Guiden läser in sidan med hjälp av programvaran från bildläsartillverkaren. Klicka på Nästa. Bildläsarens inbyggda användargränssnitt visas. Klicka på Läs in för att starta testinläsningen. Om det behövs klickar du på Bild saknas eller Felaktig orientering och väljer lämpliga alternativ. Klicka på Nästa när bilden visas på rätt sätt i fönstret. Gå igenom de andra begärda testerna och följ anvisningarna på skärmen. När du är klar med alla tester visas en rapport från installationsguiden för bildläsare. Klicka på Slutför. Du har nu konfigurerat bildläsaren så att den fungerar med OmniPage 17. Om du vill ändra bildläsarinställningarna senare eller installera eller ta bort en bildläsare, öppnar du installationsguiden för bildläsare från Start-menyn i Windows eller från rutan Bildläsare i dialogrutan Alternativ. Om du vill testa och reparera en bildläsare som inte fungerar ordentligt, öppnar du guiden och väljer Testa den aktuella bildläsaren eller digitalkameran i den första rutan. Följ sedan anvisningarna i den procedur som beskrivs ovan. Du kan behöva använda råd från teknisk support. Om du vill ange en annan standardbildläsare öppnar du guiden för att visa en lista över de installerade bildläsarna. Markera önskad bildläsare och stäng guiden med Slutför. Om du vill uppdatera inställningarna för den aktuella bildläsaren öppnar du guiden, begär en ny databashämtning på den första Kapitel 1 Ställa in bildläsaren med OmniPage 17

18 skärmen och väljer sedan Använd de aktuella inställningarna med den aktuella enheten. Klicka sedan på Nästa och Slutför. Starta programmet Gör något av följande för att starta OmniPage 17: Öppna Start-menyn och välj Alla program > Nuance > OmniPage 17 > OmniPage [Professional] 17. Dubbelklicka på ikonen OmniPage i programmets installationsmapp eller på skrivbordet i Windows om du placerade programikonen där. Dubbelklicka på ikonen för eller filnamnet på ett OmniPage-dokument (OPD). Detta laddar in det dokument du klickade på i programmet. Se OmniPage-Dokument i nästa kapitel. Högerklicka på en eller flera bildfilsikoner eller filnamn, så öppnas en snabbmeny. Välj Öppna med programmet OmniPage. Bilderna laddas till programmet. När du har öppnat OmniPage visas först programskärmen och sedan en panel där du väljer vy. Det finns tre standardvyer i OmniPage. Se Skrivbordet och vyerna i OmniPage i nästa kapitel för vidare information. Kapitlet innehåller också en översikt till programmets huvudsakliga arbetsområden. Programmet kan köras med ett begränsat gränssnitt på flera olika sätt: Använd programmet Batch Manager. Öppna Start-menyn och välj Alla program > Nuance > OmniPage 17 > OmniPage Batch Manager. Se kapitlet Arbetsflöden. Kapitel 1 Starta programmet 18

19 Klicka på Hämta in text på menyn Arkiv i ett program som registrerats med funktionen Direct OCR. Se avsnittet Ställa in Direct OCR i kapitlet Bearbeta dokument för vidare information. Högerklicka på en eller flera bildfilsikoner eller filnamn i Utforskaren för att öppna en snabbmeny. Välj OmniPage 17 (och ett målformat), Konverteringsguiden eller ett arbetsflöde på undermenyn. Filerna behandlas enligt anvisningarna för arbetsflödet. Se kapitlet Arbetsflöden. Klicka på OmniPage Agent-ikonen i aktivitetsfältet. Välj ett arbetsflöde för att starta programmet och köra arbetsflödet. Använd OmniPage 17 med Nuances PaperPort för dokumenthantering för att lägga till OCR-tjänster. Se Så här använder du OmniPage med PaperPort i kapitlet Använda OmniPage för vidare information. Registrera programmet Nuances onlineregistrering körs i slutet av installationen. Se till att du har möjlighet att koppla upp dig till nätet. Det tar mindre än fem minuter att fylla i den enkla, elektroniska blanketten. När du har fyllt i formuläret klickar du på Skicka. Om du inte registrerar programmet under installationen visas registreringsmeddelanden med jämna mellanrum. Du kan gå till för att registrera dig online. Klicka på Support och sedan på Register i den vänstra kolumnen på supportsidan. Nuances sekretesspolicy innehåller information om hur registreringsuppgifterna hanteras. Kapitel 1 Registrera programmet 19

20 Aktivera OmniPage I slutet av installationen kommer du att ges möjlighet att aktivera produkten. För detta krävs Internetuppkoppling. Under förutsättning att serienumret har angetts korrekt behöver du som användare inte vidta några åtgärder. Observera att inga personuppgifter överförs. Om du inte aktiverar produkten vid installationen kommer ett aktiveringsmeddelande att visas varje gång du startar programmet. OmniPage 17 kan endast öppnas fem gånger innan det måste aktiveras. Du bör därför tillåta den automatiska aktiveringen. Avinstallera och installera om programmet Ibland kan det vara nödvändigt att avinstallera och installera om OmniPage för att korrigera programproblem. Vid avinstallationen tas varken tolkningsresultat eller följande filer (som skapas av användaren) bort: Områdesmallar (*.zon) Bildförbättringsmallar (*.ipp) Förtolkningsfiler (*.otn) Egna ordlistor (*.ud) OmniPage-dokument (*.opd) Jobbfiler (*.opj) Arbetsflödesfiler (*.xwf) Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna avinstallera programmet. Kapitel 1 Aktivera OmniPage 20

21 Så här avinstallerar du eller installerar om OmniPage: Stäng OmniPage. Öppna Start-menyn och välj Kontrollpanelen och sedan Avinstallera ett program (i tidigare versioner av Windows heter det Lägg till/ta bort program). Välj OmniPage och klicka på Avinstallera (i tidigare versioner av Windows heter det Ta bort). Klicka på Ja i den dialogruta som visas och bekräfta att du vill ta bort programmet. Välj Ja för att starta om datorn direkt och Nej om du vill starta om datorn senare. Följ anvisningarna tills proceduren slutförts. När du avinstallerar OmniPage avinstalleras även länken till bildläsaren. Du måste ställa in bildläsaren igen med OmniPage om du installerar om programmet. Alla RealSpeak-moduler som installerades med programmet kommer också att avinstalleras. Om du har OmniPage 17 Professional måste Nuance PDF Create 5 och PaperPort avinstalleras separat. Kapitel 1 Avinstallera och installera om programmet 21

22 Använda OmniPage I OmniPage Pro 17 används OCR-teknik (Optical Character Recognition eller optisk teckentolkning) för att omvandla text från inlästa sidor eller bildfiler till redigerbar text som du sedan kan använda i vanliga datorprogram. OmniPage kan förutom att tolka text även bibehålla följande objekt i ett dokument under OCR-bearbetningen: Grafik (foton, logotyper). Formulärelement (kryssrutor, alternativknappar, textfält). Textformatering (tecken och stycken). Sidformatering (kolumnstrukturer, tabellformat, rubriker, placering av grafik). Dokument i OmniPage Ett dokument i OmniPage består av en bild för varje dokumentsida. När du har utfört OCR kommer dokumentet också att innehålla tolkad text som visas i Textredigeraren, eventuellt tillsammans med bilder, tabeller och formulärelement. OmniPage-dokument Ett OmniPage-dokument (opd) innehåller de ursprungliga sidbilderna (förbearbetade) med eventuella områden utplacerade. Dessutom innehåller OPD-dokumentet tolkningsresultatet när tolkningen väl har utförts. OmniPage-dokument kan innehålla inbäddade egna ordlistor, förtolkningsfiler, mallfiler för områdesindelning eller mallfiler för Kapitel 2 Använda OmniPage 22

23 bildförbättring. Det kan öka filstorleken en hel del, men gör filen mer tillgänglig. Om du vill bädda in en fil öppnar du den aktuella dialogrutan från Verktyg-menyn, väljer filen och klickar på Bädda in. Klicka på Extrahera om du vill ha en egen kopia av en inbäddad fil som ligger i ett OPD-dokument som du har fått. När du öppnar ett OmniPage-dokument används inställningarna för det och dessa ersätter då de inställningar som finns i programmet. Skrivbordet och vyerna i OmniPage Det finns tre olika vyer i OmniPage som är anpassade efter olika användarbehov. Klassisk vy den här vyn ser ut och fungerar som i tidigare versioner av OmniPage. Flexibel vy i vyn visas funktionspanelerna i OmniPage med en layout som innehåller flikar och ger mer utrymme åt varje panel. Snabbkonverteringsvy den här vyn är utformad för snabb och smidig dokumentkonvertering utan omfattande förkunskaper. De viktigaste konverteringsalternativen visas tydligt på skärmen. Använd Fönster-menyn för att växla mellan vyerna och för att spara din egen anpassade vy (se nedan). Varje gång du öppnar programmet visas den vy och skärmlayout som du använde när du stängde det senast. Kapitel 2 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 23

24 Programpaneler OmniPage innehåller sju paneler som kan dockas (som flikar eller sida vid sida), göras flytande, göras större och mindre, minimeras och återställas oberoende av varandra: Miniatyrer, Sidbild, Textredigeraren, Dokumenthanteraren, Filväljaren, Arbetsflödesstatus samt Hjälp. Du gör en panel flytande genom att dubbelklicka på namnlisten eller fliken för den aktuella panelen. Panelen dockas igen på den ursprungliga platsen om du dubbelklickar på namnlisten. Dra panelen till en kant för att docka den på en ny plats. Dockningsplatsen markeras av en lila rektangel. Släpp upp musknappen för att docka panelen där rektangeln visas. Om du vill flytta på en flytande panel utan att visa dockningsplatser håller du ner Ctrl samtidigt som du drar panelen. Om du vill visa alla tillgängliga dockningsplatser efter varandra (i fönstret eller som flik) drar du panelen över huvudfönstret samtidigt som du håller ned vänster musknapp och trycker på mellanslagstangenten upprepade gånger. Släpp upp musknappen när den önskade platsen markeras av en lila rektangel. Klassisk vy I den klassiska vyn finns det som standard fyra huvudsakliga arbetsområden som ligger sida vid sida på OmniPage-skrivbordet, åtskilda av delningslister: Dokumenthanteraren, Sidbild, Miniatyrer och Textredigeraren. Sidbild-vyn har ett verktygsfält för bilder och Textredigeraren ett för formatering. Kapitel 2 Skrivbordet och vyerna i OmniPage 24

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION J URIDISK INFORMATION Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas till något språk

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Snabbguide 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format)

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

VS Communicator 4. Kommaigång

VS Communicator 4. Kommaigång VS Communicator 4 Kommaigång VÄLKOMMEN TILL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gör det möjligt för människor med fysiska handikapp eller nedsatt kommunikationsförmåga att använda en dator eller någon

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com MimioMobile Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt,

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced FileMaker Installationshandbok för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced 2005, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR WINDOWS -SYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer