VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin Hanström Birgitta Mellander Lilian Nilsson Annie Petersson t.o.m. 5 maj Elsa Hofgård t.o.m. 12 april Ola Öberg t.o.m. 12 april Elizabeth Ehrby fr.o.m. 12 april Lena Lindborg adjungerad 24 augusti Maria Nolgård Wåhlin Bandhagens seniorklubb Vårsådden/ Rågstacken Höstlövens trivselklubb Anderstorpsseniorerna HPR Reimersholme Jarlabergs trivselklubb Husby/Lofoten, Vikingveteranerna Hamnvakten Tanto Hamnvakten HPR Reimersholme HSB Stockholms Föreningsservice Pensionärsrådet har under perioden haft 10 protokollförda styrelsemöten, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 10 förberedande möten. Redaktionskommittén har haft 3 möten och Valberedningen 2. I arbetsutskottet har ingått: Lillian Björkman Anita Skogsberg Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare Valberedning: Rigmor Bruzell, Anderstorpsseniorerna Elsa Hofgård, Hamnvakten Ola Öberg, Tanto Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare Redaktionskommittén: Lillian Björkman Runo Carlsson Anita Skogsberg Maria Nolgård Wåhlin, utgivningsansvarig Referensgrupp till HSB Omsorg Lillian Björkman Runo Carlsson Lilian Nilsson Anita Skogsberg 1

2 PENSIONÄRSRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅL Pensionärsrådets målsättning är att utveckla boendet inom HSB för våra äldre medlemmar. Att bo i HSB skall bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta är - inte minst för våra seniorers livskvalitet - av utomordentlig betydelse. De övergripande målen för HSB Stockholms Pensionärsråd är: att i samarbete med Föreningsservice finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb att initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsrättsföreningar där många medlemmar är seniorer att stödja klubbar med problem att arrangera konferenser för seniorklubbarna i aktuella ämnen som berör de äldre i samhället att arrangera kurser för ordförande, sekreterare, kassör och valberedare inom seniorklubbarna att marknadsföra HSB Stockholms senior- och bostadssociala verksamhet såväl externt som internt. att noga följa, aktivt deltaga och påverka utvecklingen beträffande boendet för äldre inom HSB att verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö att arbeta för att pensionärer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser INFORMATION Till Pensionärsrådets styrelsemöten får vi information av betydelse för vår verksamhet. I år kom Linda Annwall, som blivit chef för HSB Stockholms Medlem och Marknad, på besök. Hon informerade om sin uppgift och var mycket intresserad av vår verksamhet. Vi hade även besök av Hans Rådelöv som informerade om HSBs planer för Trygghetsboende. Lena Nyberg från Skärgårdsstiftelsen gav information om vad de kan erbjuda. 2

3 KONFERENSER och KURSER En viktig uppgift för Pensionärsrådets konferenser och kurser är att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för fortsatt arbete i sina egna klubbar. Under verksamhetsåret har Pensionärsrådet arrangerat följande konferenser och kurser: Med passion för livet! - vår rubrik på konferensen den 15 februari Johanna Melin talade om Inre lugn- Gladare liv. Dessutom medverkade Marianne Engström, skådespelare och Hertha Fischer, pianist, f.d. kommunalpolitiker och numera föreläsare. Ett annorlunda upplägg men mycket uppskattat. 66 deltagare. Vårkonferens/Årsmöte och 40-årsjubileum den 12 april HSB Stockholms seniorklubbar träffades till vårkonferens den 12 april på HSBs huvudkontor Fleminggatan i Stockholm för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamheten för det gångna året redovisades och ledamöter till Pensionärsrådet och valberedningen valdes. Björn Carlsson var ordförande. Detta år firade vi att det var 40 år sedan Pensionärsrådet bildades. Anders Svensson, vice VD i HSB Stockholm och VD för HSB Omsorg, Anita Modin, ordf. i HSB Stockholm, Anita Furuhed, tidigare ansvarig för seniorverksamheten samt många fler som på olika sätt varit involverade i den, berättade minnen. Pensionärsrådet fick som gåva en bussutflykt till intressanta HSB områden. Ett minnesvärt jubileum. Årsmötet bevistades av 78 medlemmar. Friluftsdag på Reimersholme den 25 maj Pensionärsrådet i samarbete med HPR Reimersholme bjöd in klubbarna till en friluftsdag. Det vackra vädret, närheten till vattnet och alla båtar gjorde att dagen blev perfekt för en tipspromenad med besök hos deras frigående höns, spela boule eller bara njuta och umgås. Lena Lindborg berättade om både Bränneriets och HSBs bakgrund på Reimersholme. Dessutom fick vi underhållning av deras egna musikanter Bäska Droppar. 102 personer njöt av dagen. Planeringsöverläggningen augusti När Pensionärsrådet hade sin sedvanliga planering för det kommande året deltog Attila Kriss dag 1 och blev vår ciceron på bussutflykten som Pensionärsrådet fått som gåva på Vårkonferensen. Utflykten gick till nya spännande områden i Stockholmsregionen. Besök bland annat i Ursvik, Filmstaden, Hamnen, Pianofabriken, Finnboda hamn samt Nacka strand. En utflykt att minnas! Dag 2 ägnades enbart åt planering av det kommande året. 3

4 Upptaktskonferens för seniorklubbarna den 21 september Även i år arrangerade Pensionärsrådet en upptaktskonferens med syftet att utbyta erfarenheter och få tips och idéer. Dagen startade med att Gertrud Sigurdsen berättade om Facebook. Hur hon använder den och varför hon tycker att det kan passa även äldre. Maria Isaksson berättade lite mer om hur det fungerar rent tekniskt och vad man bör tänka på. Därefter gjordes distriktsvisa gruppindelningar med diskussioner, planering och förslag till klubbarnas verksamheter. Dessa diskussioner uppskattades mycket av de 44 deltagarna. Idéforum den 2 december Konferensen följde i stort sett tidigare års upplägg med föreläsare, underhållning och demonstrationer. Lena Nyberg berättade om Skärgårdsstiftelsen. Hans Harlén om Gator i Stockholm och Gunnar Björkman om Vi-skogen. Ekerö-linjen och Säker Senior visade vad de hade att erbjuda. Dagen avslutades med underhållning av Sven Idar och Louise Raeder, Gunnar Säfsund, Lars Berglund och Jörgen Wilén. Alla som deltar på Idéforum är intresserade av att komma ut till klubbarna. Hur man får kontakt hittar man i vår Idékatalog eller på hemsidan. 72 deltagare. Kurs för ordförande, kassör och sekreterare den 6 april Introduktionskursen kallar vi denna kurs för nyvalda styrelseledamöter i klubbarna. Då får man inblick i vad alla uppdragen innebär. Denna form av utbildning har blivit mycket uppskattad. Kursledare: Björn Carlsson och Leena Harrakka. 26 deltagare. Kurs för valberedare den 18 oktober Kursen för valberedningar inom klubbarna hölls på hösten för att poängtera vikten av att starta i god tid före årsmötet. Kursledaren Lillian Björkman poängterade den stora betydelse valberedningen har i en förening. De 9 deltagarna diskuterade hur arbetet skall bedrivas inom den egna klubben. Representation Pensionärsrådet har genom ordförande Lillian Björkman representerats vid HSB Stockholms föreningsstämma och HSB s Förbundsstämma. Lillian Björkman är ledamot i Medlemsutskottet. Detta utskott behandlar medlemsfrågor och ger seniorverksamheten en direkt koppling till ledningen för HSB Stockholm. Lillian är även ledamot av HSB Stockholms valberedning och får därigenom ett brett kontaktnät. Pensionärsrådet har en andel i Gershedens Folkets Hus. 4

5 Kontaktpersoner Pensionärsrådet har delat upp klubbarna mellan ledamöterna distriktsvis. Genom denna uppdelning är tanken att man skall kunna etablera en närmare kontakt med klubbarna. Det är vanligt att klubbarna bjuder in kontaktpersonen till ett möte. Ibland för att sitta ordförande på klubbens årsmöte. Besök hos våra klubbar Under året är vi ute och besöker våra klubbar av olika anledningar. Ibland som kontaktpersoner, ofta för att stötta nybildade klubbar. I år har vi bl.a. besökt Tellus, Stora Arken, Loke, Ängsö, Trädskolan, Solängen, Porkala och Grängen. Marknadsföring Pensionärsrådets ordförande Lillian Björkman har varit inbjuden till en träff med distriktens valberedare samt vid distriktskonferensen, där man planerade nästa års verksamhet. Dessa kontakter innebär att Pensionärsrådet varit inbjudna till Nacka, Söderort och Täby distrikten. Två reklampelare har anskaffats för att kunna användas vid olika tillfällen, t.ex. då HSB Stockholm har något arrangemang. Seniorklubbsaktuellt Under året har vi gett ut 2 nr av Seniorklubbsaktuellt kompletterat med ett Nyhetsbrev. Tidningen har innehållit aktuella nyheter och information från t.ex. HSB Stockholm samt med insändare och tips från klubbarna. Kombinationen av en tidning och ett s.k. nyhetsbrev har blivit ett bra sätt att få ut information till klubbarna. Genom ett förenklat nyhetsbrev kommer informationen snabbare ut. Pensionärsrådets hemsida Pensionärsrådet har en egen hemsida, där kalendarium, tips och Seniorklubbsaktuellt presenteras digitalt. Ansvariga för hemsidan är Kerstin Hanström och Maria Nolgård Wåhlin. Kerstin Hanström är vår redaktör som håller hemsidan aktuell. Nya pensionärsklubbar Under året som gått har tre klubbar bildats; Brf Porkala i Akalla, brf Loke i Handen och brf Grängen i Årsta där klubben legat nere några år men nu ombildats. Vi har även i år vid två tillfällen besökt bostadsrättsföreningar i Täby. Det har varit välbesökta möten, men har ännu inte resulterat i någon seniorklubb. Nästa möte blir i januari Övrig verksamhet HSB Omsorgs referensgrupp har startat sin verksamhet. Den har startat mycket bra och kommer med all sannolikhet att ge utbyte för båda parter. Äldres boende har diskuterats vid ett antal tillfällen under året. Pensionärsrådet har sänt in en motion till HSB Stockholms stämma 2012 med krav på större engagemang från HSB vad gäller att utveckla och bygga seniorbostäder samt bygga föreningslokaler i nyproduktion. 5

6 Slutord Så kan Pensionärsrådet se tillbaka på ännu ett år med stort engagemang. -Grunden är lagd för nya Seniorklubbar. -Distrikten har visat stort intresse för vår verksamhet. -Årets konferenser har varit välbesökta och uppskattade. Vår förhoppning är att man under det kommande året skall visa lika stort intresse för vår Seniorverksamhet så att antalet klubbar fortsätter att växa! Detta är vår målsättning! HSB Stockholms Seniorverksamhet är något unikt som vi är stolta över! Vi tackar alla aktiva inom klubbarna! Det ni gör för era medlemmar är ovärderligt! Vi tackar HSB Stockholms ledning och all personal som stöder oss i vår medlemsverksamhet! Stockholm i januari 2012 Pensionärsrådet Lillian Björkman Anita Skogsberg Runo Carlsson Elizabeth Ehrby Kerstin Hanström Birgitta Mellander Lilian Nilsson 6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET

HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET HSB Stockholms Pensionärsråd VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 1 januari 31 december 2014 Att bo i HSB ska bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta betyder - inte minst för våra

Läs mer

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd nr 3, 2009 Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd Taktfast Upptakt när höstverksamheten i klubbarna drog i gång! På traditionellt sätt samlades ett 50-tal klubbrepresentanter på

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

SENIORKLUBBSAKTUELLT HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET. JANUARI 2013

SENIORKLUBBSAKTUELLT HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET. JANUARI 2013 SENIORKLUBBSAKTUELLT HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET. JANUARI 2013 Vi ser fram emot att få träffa er under våren 2013 på 1 Vårkonferensen Grundkurs i styrelsearbete i seniorklubb Friluftsdagen Kassörskurs

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (5) Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg avger följande berättelse över verksamheten 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ingrid Bjerne Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer