VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m Runo Carlsson Kerstin Hanström Birgitta Mellander Kerstin Savio Lilian Nilsson Ola Öberg Sune Pettersson t.o.m Annie Petersson, sekr. fr.o.m Maria Nolgård Wåhlin Bandhagens P-klubb Vårsådden/ Rågstacken Hamnvakten Höstlövens trivselklubb Anderstorpsseniorerna HPR Reimersholme Husby/Lofoten, Jarlabergs trivselklubb Tanto Agaten Vikingveteranerna HSB Stockholms Föreningsservice Pensionärsrådet har under perioden haft 11 protokollförda styrelsemöten samt en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 10 förberedande möten. Redaktionskommittén har haft 2 möten och Valberedningen 2. I arbetsutskottet har ingått: Lillian Björkman Anita Skogsberg Maria Nolgård Wåhlin Valberedning: Rigmor Bruzell, Anderstorpsseniorerna Gertie Sigwid, Vingen Birgit Larsson, Skärsätra Pyrolaklubben t.o.m Rune Hedman, Tanto fr.o.m Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare Redaktionskommittén: Anita Skogsberg Lillian Björkman Runo Carlsson, Kerstin Savio, t.o.m Kerstin Hanström, fr.o.m Maria Nolgård Wåhlin utgivningsansvarig 1

2 Arbetsgruppen med Runo Carlsson från Pensionärsrådet Ina Brokmar, Hamnkaptenen, Södermalm Kerstin Hanell, Ritstiftet, Vällingby Birgit Höglund, Eklövens pensionärsklubb, Saltsjö-Boo Barbro Jansson, Ritstiftet, Vällingby Väinö Jokela, Minnebergsseniorerna, Bromma Birgitta Kulling-Nyqvist, Taffelberget, Kungsholmen Rune Hedman, Tanto, Södermalm Kerstin Savio, Husby/Lofoten, PENSIONÄRSRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅL Pensionärsrådets målsättning är att utveckla boendet inom HSB för våra äldre medlemmar. Att bo i HSB skall bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta är - inte minst för våra seniorers livskvalitet - av utomordentlig betydelse. De övergripande målen för HSB Stockholms Pensionärsråd är: att i samarbete med Föreningsservice finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb att initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsrättsföreningar där många medlemmar är seniorer att stödja klubbar med problem att arrangera konferenser för seniorklubbarna i aktuella ämnen som berör de äldre i samhället att arrangera kurser för ordförande, sekreterare, kassör och valberedare inom seniorklubbarna att marknadsföra HSB Stockholms senior- och bostadssociala verksamhet såväl externt som internt att noga följa, aktivt deltaga och försöka påverka samhällsutvecklingen vad beträffar äldrefrågor att verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö att arbeta för att äldre medlemmar finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser 2

3 KONFERENSER och KURSER En viktig anledning för Pensionärsrådets konferenser och kurser är att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för fortsatt arbete i sina egna klubbar. Under verksamhetsåret har Pensionärsrådet arrangerat följande konferenser och kurser: Vårkonferens/årsmöte den 21 april HSB Stockholms seniorklubbar träffades till vårkonferens den 21 april på HSBs huvudkontor Fleminggatan i Stockholm för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamheten för det gångna året redovisades och ledamöter till Pensionärsrådet och valberedningen valdes. Attila Kriss, Föreningsservice, var ordförande. Anders Svensson, vice VD i HSB Stockholm samt tillförordnad VD för HSB Omsorg, informerade om HSB Stockholms verksamhet och planer för framtiden - i första hand vad som gäller våra seniorers boende. Anders Tallbo berättade och sjöng till gitarr om Stockholms historia. Årsmötet bevistades av 75 medlemmar. Tanto-dagen den 20 maj Pensionärsrådet i samarbete med Tantos seniorklubb bjöd in klubbarna till en friluftsdag. Det vackra vädret, närheten till naturen och alla båtar gjorde att dagen blev perfekt för utomhusaktiviteter av varierande slag. 53 personer njöt av Tantoklubbens gästfrihet. Planeringsöverläggningen augusti När Pensionärsrådet hade sin sedvanliga planering för det kommande året deltog Attila Kriss dag 1 och Elsie Nilsson, Föreningsservice båda dagarna. Ett välkommet avbrott från de vanliga frågorna dag 1 blev det när Per Markgren berättade om tvättstugornas historia. Per kommer gärna ut till klubbarna och berättar. Upptaktskonferens för seniorklubbarna den 21 september Även i år arrangerade Pensionärsrådet en gemensam upptaktskonferens för seniorklubbarna med syfte att utbyta erfarenheter och ge styrelserna tips och idéer för verksamheten i de egna klubbarna. Kerstin Skoglund berättade om HSB Stockholms planer för nyproduktion och bostäder anpassade för seniorer. Därefter gjordes distriktsvisa gruppindelningar med diskussioner, planering och förslag till klubbarnas verksamheter. Detta uppskattades mycket av de 50 deltagarna. 3

4 Idéforum den 3 december Höstkonferensen, omdöpt till Idéforum, följde i stort sett tidigare års upplägg med ett stort utbud av senioraktuella ämnen och många medverkande. HSB Omsorg berättade om djur i vården. Vi fick information om vikten av att röra på sig samt vilka hjälpmedel som finns för att förenkla vardagen. Resor av skiftande slag, både endags i närområdet, endags lite längre bort samt resor ut i Europa presenterades. En skicklig magiker, en fängslande berättare med skrönor samt några duktiga musikanter avslutade dagen. Alla vill gärna komma ut och besöka våra klubbar. Det var 75 deltagare på årets Idéforumsdag. Kurs för valberedare den 19 oktober Kursen för valberedningar inom klubbarna hölls på hösten och där Lillian Björkman poängterade den stora betydelse valberedningen har i en förening. De 7 deltagarna diskuterade hur arbetet skall bedrivas inom den egna klubben och vikten av att starta i god tid. Den 6 april 2011 är en introduktionskurs inplanerad för ordförande, sekreterare och kassör. Representation Pensionärsrådet har genom ordförande Lillian Björkman representerats vid HSB Stockholms föreningsstämma. Lillian Björkman är ledamot i Medlemsutskottet. Detta utskott behandlar medlemsfrågor och ger seniorverksamheten en direkt koppling till ledningen för HSB Stockholm. Lillian är även ledamot av HSB Stockholms valberedning och får därigenom ett brett kontaktnät, vilket gynnar seniorverksamheten. Pensionärsrådet har en andel i Gershedens FH. Lillian deltog på årsmötet den 8 juni. Kontaktpersoner Pensionärsrådet har delat upp klubbarna mellan ledamöterna distriktsvis. Genom denna uppdelning är tanken att man skall kunna etablera en närmre kontakt med klubbarna. Det är vanligt att klubbarna bjuder in kontaktpersonen till ett möte. Ibland för att sitta ordförande på klubbens årsmöte. Marknadsföring Pensionärsrådets ordförande Lillian Björkman har varit inbjuden till en träff med distriktens valberedare. Hon deltog även i större aktiviteter som Haninge- och Farstadagarna. Vid alla tillfällen fanns det möjligheter att berätta om seniorverksamheten. Det var på Farsta-dagen grunden lades för den nystartade klubben i brf Hjälmö! Seniorklubbsaktuellt Under året har vi gett ut 2 nr av Seniorklubbsaktuellt kompletterat med ett Nyhetsbrev. Tidningen har innehållit seniorklubbsaktuella nyheter och information från t.ex. HSB Stockholm samt insändare och tips från klubbarna. Kombinationen av en tidning och ett s.k. nyhetsbrev har blivit ett bra sätt att få ut information till klubbarna. Genom ett förenklat nyhetsbrev kommer informationen snabbare ut. 4

5 Pensionärsrådets hemsida Pensionärsrådet har en egen hemsida, där kalendarium, tips och Seniorklubbsaktuellt presenteras digitalt. Ansvariga för hemsidan är Kerstin Hanström och Maria Nolgård Wåhlin. Kerstin Hanström är vår redaktör som håller hemsidan aktuell. Bildade pensionärsklubbar Under året som gått har fyra klubbar bildats; Brf Sveaborg och Brf Trädgårdsstaden, båda i Akalla, Brf Hjälmö i Farsta och Brf Björkbacken i Tyresö. Brf Blåkulla i Solna och Brf Lillgården i Haninge har lagt grunden för att bilda klubbar. Vi har även i år vid tre tillfällen besökt bostadsrättsföreningar i Täby. Det har varit välbesökta möten men har ännu inte resulterat i någon seniorklubb. Diskussioner om alternativa samverkansformer pågår. Pensionärsrådet besökte den 18 oktober konferenslokalen Midgård i Handen och informerade om HSB Stockholms seniorverksamhet. Det kom drygt 50 personer och det som kan vara ett problem är lokalfrågan. Bandhagens Seniorklubb återupptog sin verksamhet i april efter att ha legat nere ett år. Arbetsgruppens slutrapport Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete och lämnat en slutrapport med många frågeställningar. De föreslår att klubbarna skall använda den i sina klubbar och fundera vidare på de frågor man tagit upp i rapporten. Ett förslag var att skriva ett brev till SL om fria resor för pensionärer, vilket Pensionärsrådet har gjort men ännu inte fått något svar. Den 25 mars deltog HSB Stockholms VD Charlotte Axelsson, Jonas Erkenborn och Ralf Örvi, HSB Stockholm samt Kerstin Skoglund, HSB Bostad på ett möte med Arbetsgruppen och Pensionärsrådet. Där gavs en ingående information och tillfälle att ställa frågor om HSB Stockholms framtidsplaner av betydelse för våra äldre medlemmar. Pensionärsrådet kommer att arbeta vidare med den åtgärdsplan arbetsgruppen föreslagit. Övrig verksamhet Äldre direkt är en verksamhet vars syfte är att ge stöd och svar på många äldrefrågor och har funnits ett par år inom Stockholms kommun. Kerstin Savio, ledamot i Pensionärsrådet, tog kontakt med dem och har sedan informerat klubbarna genom Seniorklubbsaktuellt. Till Pensionärsrådets styrelsemöte i maj var vi inbjudna till HSB Omsorg i Täby. Vi fick information om deras verksamhet och blev erbjudna att bilda en referensgrupp till dem. Denna grupp skall träffas två gånger per år för att diskutera äldrefrågor. Valda till referensgruppen är: Lillian Björkman, Runo Carlsson, Annie Petersson, Kerstin Savio och Anita Skogsberg. Pensionärsrådet har även haft besök av Mikael Svenske, som dels informerade om hur man använder ett USB minne och dels vad man skall tänka på när man ger information. Goda och tänkvärda råd! 5

6 Slutord Även detta år har Pensionärsrådet fått ta farväl av en kamrat. Birgit Larsson, som var ledamot i valberedningen, avled efter en tids sjukdom. Birgit tillhörde den gamla sortens kooperatörer och har ägnat en stor del av sitt liv åt HSB. Vi som hade förmånen att ha nära kontakt med Birgit saknar henne mycket. Vår verksamhet har varit lika intensiv som de två senaste åren. Det känns så fantastiskt att vi har efterfrågan på nya klubbar i en tid då föreningsverksamheten för övrigt går på sparlåga. Är det för att våra medlemmar tillhör den gamla stammen som var aktiva före Facebook och liknande? Vår förhoppning är att det kommande året skall skapa lika stort intresse för vår verksamhet! Vi tackar alla, ingen nämnd och ingen glömd, för ert engagemang och stöd för att HSB Stockholms Seniorverksamhet för alltid skall framstå som något enastående inom HSB! Stockholm i januari 2011 Pensionärsrådet Lillian Björkman Anita Skogsberg Runo Carlsson Kerstin Hanström Elsa Hofgård Birgitta Mellander Lilian Nilsson Kerstin Savio Annie Petersson Ola Öberg 6

7 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (5) Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg avger följande berättelse över verksamheten 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ingrid Bjerne Ordförande

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer