VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m. 18 april Runo Carlsson, sekreterare Rachel Björklund, fr.o.m. 18 april Elizabeth Ehrby Kerstin Hanström Lena Lindborg Birgitta Mellander, t.o.m. 18 april Lilian Nilsson Leif Rahm, v. ordförande fr.o.m. 18 april Lennart Zetterström, fr.o.m. 18 april Maria Nolgård Wåhlin Bandhagens seniorklubb Vårsådden/Rågstackens pensionärsklubb Höstlövens trivselklubb Ängsö Hamnvakten Anderstorpsseniorerna HPR Reimersholme HPR Reimersholme Jarlabergs trivselklubb Toppsockrets veteranklubb Husby/Lofotens seniorklubb Loke Seniorer HSB Stockholm, Medlem och Marknad Pensionärsrådet har under perioden haft 10 protokollförda styrelsemöten, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 8 förberedande möten. Redaktionskommittén har haft 3 möten och Valberedningen 2. I arbetsutskottet har ingått: Leif Rahm, fr.o.m. 18 april Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare Valberedning: Rigmor Bruzell, sammankallande Lillian Björkman, fr.o.m. 18 april Elsa Hofgård Ola Öberg, t.o.m. 18 april Anderstorpsseniorerna Bandhagens seniorklubb Hamnvakten Tanto Redaktionskommittén: Runo Carlsson Lennart Zetterström, fr.o.m. 18 april Maria Nolgård Wåhlin, utgivningsansvarig Referensgrupp till HSB Omsorg Rachel Björklund, fr.o.m. 18 april Runo Carlsson Elisabeth Ehrby, fr.o.m. 18 april Lilian Nilsson 1

2 PENSIONÄRSRÅDETS ÖVERGRIPANDE MÅL Pensionärsrådets målsättning är utveckla boendet inom HSB för våra äldre medlemmar. Att bo i HSB skall bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta är - inte minst för våra seniorers livskvalitet - av utomordentlig betydelse. De övergripande målen för HSB Stockholms Pensionärsråd är: i samarbete med HSB Stockholm, Medlem och Marknad finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsrättsföreningar där många medlemmar är seniorer stödja klubbar med problem arrangera konferenser för seniorklubbarna i aktuella ämnen som berör de äldre i samhället arrangera kurser för ordförande, sekreterare, kassör och valberedare inom seniorklubbarna marknadsföra HSB Stockholms senior- och bostadssociala verksamhet såväl externt som internt noga följa, aktivt deltaga och påverka utvecklingen beträffande boendet för äldre inom HSB verka för god tillgänglighet för alla, både i inne- och utemiljö arbeta för seniorer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser INFORMATION Vid Pensionärsrådets styrelsemöten får vi ibland information av betydelse för vår verksamhet. I januari hade vi besök av Erica Nordström, som berättade om sina uppgifter på HSB Omsorg. Bland dessa ingår vara kontaktperson med Pensionärsrådet i allmänhet och den gemensamma referensgruppen i synnerhet. Erica N har under året bytt anställning och då har Jonna Pleiner övertagit hennes uppgifter. Anette Ekstrand, ekonomichef på HSB Stockholm, Ekonomi och Finans, samt Leena Harakka, controller på samma avdelning, hade inbjudits till styrelsemötet i september för diskutera vilka rekommendationer Pensionärsrådet bör gå ut med till seniorklubbarna avseende ekonomisk redovisning och hantering av pengar. 2

3 KONFERENSER och KURSER En viktig uppgift för Pensionärsrådets konferenser och kurser är ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för forts arbete i de egna klubbarna. Under verksamhetsåret har Pensionärsrådet arrangerat följande konferenser och kurser: Om konsten leva och erövra glädjen - rubriken på konferensen den 15 februari Lisbeth Carlborg - med bl.a. erfarenheter som präst gav målande beskrivningar av hur man kan få frusna delar av livet bli varma igen. Konferensen inleddes med en nostalgitripp, som tre medlemmar i Pensionärsrådet presenterade genom ställa kluriga frågor om vad vi upplevt under 40-, 50- och 60-talet. 65 deltagare Vårkonferens/Årsmöte den 18 april Denna gång hölls Årsmötet i HSBs tillfälliga lokaler i Pampas och liksom förra året leddes den på ett utmärkt sätt av Björn Carlsson. Det mest anmärkningsvärda vid detta årsmöte var Lillian Björkman efter 12 år som ordförande för Pensionärsrådet valt avgå. Hon blev vederbörligen avtackad, bl.a. med en hyllningssång skriven av Maria Nolgård Wåhlin och framförd av artisten Staffan Klingspor. Till ny ordförande valdes. Anders Svensson, Linda Annwall och Attilla Kriss berättade om sina nya roller inom HSB Stockholm innan årsmötet avslutades med glad musik på dragspel med fransk touch. 56 deltagare Friluftsdag vid Pampas den 23 maj Varje år arrangerar Pensionärsrådet en trivsam friluftsdag för intresserade medlemmar. Detta år inleddes dagen med en tipspromenad från Huvudsta T-banestation till HSBs tillfälliga lokaler i Pampas. Som vanligt var vädrets makter på vår sida och därför smakade juicen/frukten vid Augustendals 4 H-gård förträffligt. Berit Fransson, välkänd guide i Solna stad, visade bilder och berättade om Pampas och Huvudsta, ett mycket uppskat inslag. 60 deltagare Planeringsöverläggningen den augusti På konferensens första dag informerade Linda Annwall, chef för HSB Stockholm, Medlem och Marknad, bl.a. om Pensionärsrådets motion om äldreboende behandlas av HSB Stockholms styrelse den 22 september. Planeringskonferensen besöktes även av den nytillträdde VDn för HSB Omsorg, Karin Thalén, som berättade om sin bakgrund och hon såg fram emot en spännande framtid inom organisationen. Hon betonade betydelsen av samverkan med Pensionärsrådet. Konferensens andra dag ägnades åt forts planering av det kommande året. Även en genomgång av de omarbetade Lathundarna gjordes. 3

4 Upptaktskonferens den 25 september I likhet med tidigare år var det huvudsakliga temat för konferensen Erfarenhetsutbyte. Något som diskuterades livligt var hur ekonomin hanteras i klubbarna. Pensionärsrådet lovade återkomma med tips och råd. Hur rekryterar man nya seniorer och samverkan klubbarna emellan var andra frågor som också kom upp. 51 deltagare Idéforum den 23 november Årets Idéforum bjöd på ett fullmatat program och många utställare. Inger Nilsson trollband publiken med livfulla och humoristiska berättelser från inspelningarna av Pippi-filmerna. Sven-Bertil Bärnarp, som är ansvarig för serien Medelålders plus i DN, lockade till många skr och igenkännande leenden när han berättade och visade seriestrippar om det medelålders paret. Dagens audition inleddes med magikern och trollkarlen Leif Olberius. F.d. sjömansprästen och klarinettisten Nils-Göran Wetterberg berättade bl.a. om sin tid bakom järnridån och tillsammans med Jörgen Toresson (dragspelare, sångare, pianist) spelade han Wild Cats Blues så det svängde ordentligt. Därefter följde sång och musik av Pino Werzolas, Gunnel Gisslén och Erik Iivonen. 90 deltagare Introduktionskurs den 29 mars Introduktionskursen vänder sig i första hand till nyvalda styrelseledamöter, såsom ordförande, sekreterare och kassör. I andra hand får medlemmar som är intresserade av ett eventuellt styrelsearbete veta mer om vad detta innebär. Kursledare var även detta år Björn Carlsson och Leena Harakka. 21 deltagare Kurs för valberedare den 17 oktober För poängtera vikten av börja valberedningsarbetet i god tid före årsmöten hålls denna kurs på hösten. Kursledare var även denna gång Lillian Björkman, f.d. ordförande i Pensionärsrådet. Hon har mycket stor erfarenhet av arbetet i en valberedning. 4 deltagare REPRESENTATION Lillian Björkman, avgående ordförande, representerade i år Pensionärsrådet vid HSB Stockholms Föreningsstämma och HSBs Förbundsstämma. Till ny ledamot i Medlemsutskottet efter avgående ordförande Lillian Björkman har invalts Lena Lindborg. Eftersom detta utskott behandlar medlemsfrågor får seniorverksamheten en direkt koppling till ledningen för HSB Stockholm. En referensgrupp med representanter från Pensionärsrådet har fyra gånger om året möten med HSB Omsorg. Vi kan vid dessa tillfällen dela med oss av vår kännedom om äldrefrågor och får veta hur HSB Omsorg planerar sin verksamhet. Pensionärsrådet har även en andel i Gershedens Folkets Hus. 4

5 KONTAKTPERSONER Alla seniorklubbar har tilldelats en kontaktperson från Pensionärsrådet. Vi har på detta sätt gjort det lättare för klubbarna få kontakt med oss. Vi besöker gärna klubbarna och sitter ordförande vid deras årsmöten. Finns det problem ställer vi också upp och hjälper till. Även nybildade klubbar besöker vi för uppmuntra till forts verksamhet. NYA PENSIONÄRSKLUBBAR I år har en ny klubb bildats, seniorklubben Kantarellen på Lidingö. Vi fortsätter bevaka Täby. Informationstillfället i Tyresö blev inte av och vi avvaktar vidare utveckling. SENIORKLUBBSAKTUELLT OCH NYHETSBREV Under året har vi gett ut två nr av tidningen Seniorklubbsaktuellt och kompletterat med två Nyhetsbrev. Tidningen har innehållit referat från genomförda konferenser samt artiklar från seniorklubbarna, där det berättas om resor, besök m.m. Även annan information av intresse för klubbarna finns med. Kombinationen av tidning och nyhetsbrev har blivit ett bra sätt få ut information till klubbarna. HEMSIDA Pensionärsrådet har en egen hemsida, där bl.a. kalendarium, Seniorklubbsaktuellt och framför allt Idékatalogen presenteras digitalt. Ansvariga för hemsidan har varit Kerstin Hanström och Leif Rahm. SLUTORD Pensionärsrådet kan se tillbaka på ett år som inneburit några förändringar i jämförelse med tidigare år. Vi har fått en ny ordförande efter Lillian Björkman hållit i trådarna sedan 12 år tillbaka. HSB har flyttat visserligen tillfälligt till nya lokaler ute i Pampas, Solna. Våra konferenser och kurser har vi försökt hålla som vanligt, eftersom dessa är mycket uppskade av våra seniorer. Vi hoppas seniorklubbarna även i fortsättningen kommer till våra möten. Vi vill slutligen tacka alla aktiva inom seniorklubbarna för ert ovärderliga arbete. Vi tackar också ledningen för HSB Stockholm och all personal, som stödjer oss i vår verksamhet. Stockholm i januari 2013 Pensionärsrådet Leif Rahm Runo Carlsson.... Rachel Björklund Elisabeth Ehrby Kerstin Hanström.. Lena Lindborg Lilian Nilsson Lennart Zetterström 5

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

MRO-AKTUELLT (08/2014)

MRO-AKTUELLT (08/2014) Påminnelse Årsmötet! Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet 4-5 oktober. Gör det omedelbart och senast 25 september. För detaljer se MRO-Akt nr 7. SkJ låter meddela följande kompletteringar

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer