HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB STOCKHOLMS SENIORVERKSAMHET"

Transkript

1 HSB Stockholms Pensionärsråd VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 1 januari 31 december 2014 Att bo i HSB ska bland annat innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang. Detta betyder - inte minst för våra äldre medlemmars livskvalité något som är utomordentligt viktigt. Således sammanfaller HSB Stockholms ambition för seniorverksamheten med devisen ETHOS, som står för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och som antogs vid HSB Riksförbunds stämma För närvarande finns inom HSB Stockholms verksamhetsområde ett 60-tal seniorklubbar, som berör ca 100 bostadsrättsföreningar. Klubbarna bedriver en mycket omfattande verksamhet och är stommen för social kontakt mellan de äldre, där också grann- och väntjänster blir en naturlig del i verksamheten. Detta ger ett mervärde både för de äldre boende och för bostadsrättsföreningen. MÅLSÄTTNING I samarbete med HSB Stockholm finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb. Initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsföreningar där många medlemmar är seniorer. Stimulera och stödja mindre klubbars seniorverksamhet. Arbeta för att seniorer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö. Påverka samhällsutvecklingen vad beträffar äldrefrågor. LEDAMÖTER Rachel Björklund, ledamot Anna-Lisa Broström, ledamot Runo Carlsson, sekreterare, ordförande Inge Jaxvall, ledamot Lena Lindborg, ledamot Birgitta Lönnback, ledamot Leif Rahm, v. ordförande, ledamot Ängsö seniorer Husby/Lofotens seniorklubb Höstlövens trivselklubb Hamnvaktens trivselklubb Hjälmö HPR Reimersholme Hamnvaktens trivselklubb Toppsockrets veteranklubb Loke Seniorer Maria Nolgård Wåhlin f o m augusti och Annika Uhlin t o m maj Kontaktperson HSB Stockholms Medlemsavdelning 1 (5)

2 Pensionärsrådet har under perioden haft 10 protokollförda möten, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 8 förberedande möten. Redaktionskommittén har haft 3 möten och Valberedningen 2. Arbetsutskottet: Leif Rahm Maria Nolgård Wåhlin, sekreterare Valberedning: Lillian Björkman, sammankallande Anita Skogsberg Lilian Nilsson Sven-Olof Åkerlind Bandhagens seniorklubb Rågstacken/Vårsådden Jarlaberg Tanto Redaktionskommittén: Runo Carlsson Leif Rahm Maria Nolgård Wåhlin, utgivningsansvarig Referensgrupp till HSB Omsorg Rachel Björklund Runo Carlsson KONFERENSER och SAMMANKOMSTER En viktig uppgift för Pensionärsrådets konferenser och sammankomster är att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för fortsatt arbete i de egna klubbarna. Följande konferenser och sammankomster har arrangerats under verksamhetsåret: Årsmöte/Vårkonferens den 20 mars, ca 60 pers Årsmötet inleddes av ordföranden Anita Skogsberg som hälsade välkommen till 2014 års årsmöte och Vårkonferens. HSB Stockholms vd, Anders Svensson, berättade om nybyggnationen i Stockholm de närmaste tio åren. Riksförbundets vd, Pernilla Bonde berättade om boende och det mervärde vår verksamhet medför. Samt om satsningen på kulturella inslag i närmiljön. Årsmötesförhandlingarna leddes liksom förra året på ett utmärkt sätt av Björn Carlsson. Val skedde av två nya ledamöter nämligen Inge Jaxvall, Hjälmö och Birgitta Lönnback, Hamnvaktens trivselklubb. 2 (5)

3 Anita Skogsberg, Rågstacken/Vårsådden, avtackades efter många år i styrelsen, de senaste två som ordförande. Ledamöterna Lilian Nilsson, Jarlaberg, och Sven-Olof Åkerlind, Tanto avtackades också., Hamnvaktens trivselklubb, valdes till ny ordförande. Avslutningsvis pratade Lars Epstein om Stockholm från 50 talet och framåt och visade fotografier som väckte många minnen om tider som förflutit. Friluftsdag i Bergshamra den 15 maj, ca 90 pers Varje år arrangerar Pensionärsrådet en trivsam friluftsdag för intresserade medlemmar. Detta år träffades vi i Bergshamra hos seniorklubben Höstlöven där det bjöds på kaffe och en tipspromenad vid Brunnsviken med fruktpaus vid Sjöstugan samt därefter lunch i gemensamhetslokalen i brf Bladet. Efter lunchen underhöll trubaduren Bengt Jonshult med Bellmansvisor. Fina priser till de bästa i tipspromenaden. Planeringsöverläggningar den maj På konferensens första dag informerade Attila Kriss, HSB Stockholm, om att det skett en omorganisation. Konferensens andra dag ägnades åt fortsatt planering av det kommande året. Arbetsgrupper bildades för Oss Klubbar Emellan (tidigare Upptaktskonferensen), Idéforumdagen. Oss Klubbar Emellan den 18 september 56 pers. Lisa Olén berättade om HSB bospar och HSB Portalen. I likhet med tidigare år var det huvudsakliga temat för konferensen Erfarenhetsutbyte. Samverkan mellan klubbarna och samverkan med bostadsrättsföreningen diskuterades. Idéforum den 21 november, ca 75 pers. Programmet i år var digert och bjöd på både föredrag, teater och mycket sång och musik och dessutom fem utställare. Attila Kriss inledde dagen med en intressant exposé om HSBs verksamhet då och nu och berättade att det idag finns 450 bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Peter Lamming, ordförande i seniorklubben Rävlyan, talade om hur vi kan leva gott och ändå bli äldre. Åsa Bergh, som uppträtt med många av våra mest kända musikalartister, underhöll med ett antal sånger från flera kända musikaler. Efter lunchen fick vi också ett teaterinslag, Arne Nordh från Ormteatern i Haninge underhöll med enmansstycket Jävla farfar. En betraktelse över pensionärslivet. Så var det dags för smakprov från ett antal underhållare. Fyra artister hade ställt upp för vardera femton minuters audition: Helena Eriksson med två musikanter sjöng Cornelis. Johan Taube fortsatte med att sjunga Taube och Ruben Nilsson. Benny Nilsson med trio sjöng och spelade Elvis så taket lyfte. Tomas Edström avslutade med att sjunga visor till gitarr. Fem utställare presenterade sina verksamheter/produkter: Stolta Stad, Audium-Hörselkonsult, HSB Omsorg, Eckerölinjen och ArkivDigital. 3 (5)

4 KURSER - under året har två kurser hållits Introduktionskurs den 24 april Introduktionskursen vänder sig i första hand till nyvalda styrelseledamöter, såsom ordförande, sekreterare och kassör. I andra hand får medlemmar som är intresserade av ett eventuellt styrelsearbete veta mer om vad detta innebär. Kursledare för delen om styrelsearbetet var även detta år Björn Carlsson och för kassörsdelen Leif Rahm, Pensionärsrådet. 16 deltagare Introduktionskurs den 9 oktober Kursledare Leif Rahm och, Pensionärsrådet 13 deltagare KOMMUNIKATION 2 nummer av tidningen Seniorklubbsaktuellt utkom i maj och december. Tidningen har innehållit referat från genomförda konferenser samt artiklar från seniorklubbarna, där det berättas om resor, besök m.m. Även annan information av intresse för klubbarna har funnits med. 2 nummer av nyhetsbrev utkom i april och oktober. Som komplement till tidningen har detta blivit ett bra sätt att under året få ut information till klubbarna. Klubbkontakter har vid behov skett med Pensionärsrådets kontaktpersoner. Följande klubbar har besökts under året Senaten, Nacka ev ny klubb, Ymsen, Årsta nystart, Trädskolan, Enskede samt Taffelberget, Stockholm. Medverkan i forum där seniorfrågor diskuteras. Kontaktpersoner på HSB Stockholms Marknadsavdelning har varit Annika Uhlin tom maj och Maria Nolgård-Wåhlin. Pensionärsrådets hemsida, uppdateras kontinuerligt med bl.a. kalendarium, Idékatalog och hjälpmedel för seniorklubbar. Ansvarig för hemsidan är Leif Rahm. SAMVERKAN Samverkan med HSB Stockholm. styrelse, ledning, utskott och distriktsverksamhet har skett kontinuerligt och vid behov. Som ledamot i Medlemsutskottet har Runo Carlsson fungerat. Eftersom detta utskott behandlar medlemsfrågor får seniorverksamheten en direkt koppling till ledningen för HSB Stockholm. En referensgrupp med representanter från Pensionärsrådet har fyra gånger under året haft möten med HSB Omsorg. Vi kan vid dessa tillfällen dela med oss av vår kännedom om äldrefrågor och får veta hur HSB Omsorg planerar sin verksamhet. EKONOMI HSB Stockholms Marknadsavdelning har svarat för budget och redovisning av seniorverksamhetens kostnader. 4 (5)

5 SLUTORD Pensionärsrådet kan se tillbaka på ett mycket aktivt år och vi hoppas att seniorklubbarna även i fortsättningen kommer till våra möten och ser oss som en resurs för sina klubbar. Vi tackar också ledningen för HSB Stockholm och all personal, som stödjer oss i vår verksamhet. Stockholm i januari 2015 Pensionärsrådet Leif Rahm Runo Carlsson Rachel Björklund.... Anna-Lisa Broström Inge Jaxvall Lena Lindborg Birgitta Lönnback.. 5 (5)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Inledning Verksamhetsåret 2009 har varit händelserikt och bland annat innehållet ett flertal programpunkter, som genomförts i förbundets lokaler i Huvudsta. G-gruppen hade fler programpunkter 2009 än 2008.

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 (6) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Vendelsö Fastighetsägareförening får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 23 februari 2012 21 februari 2013. 1. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer