Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1"

Transkript

1 Version Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna i samarbete med BEUM och Movium. Följs av steg 2, inklusive tentamen, i Umeå den 18 mars. Information: 17 mars i Malmö och 19 mars i Stockholm Tidskriften STAD nr 8 presenteras med intressant gäst på Form/Design Center i Malmö respektive Färgfabriken i Stockholm. Partnerskapsträff: Jämställda utemiljöer för barn och unga 25 mars i Göteborg Presentation av Boverkets och Moviums vägledning för planering, utformning och förvaltning av urbana utemiljöer för barn och unga. Fördjupning och erfarenhetsutbyte kring hur man kan främja barns och ungas uppväxtvillkor i ett jämställdhets-, integrations- och funktionsbegränsningsperspektiv. Ansvariga: Nina Warnolf och Petter Åkerblom Publika parker och trädgårdar april i Malmö Mötesplatsen för alla som jobbar med publika gröna anläggningar i offentlig eller privat regi. 14 april nätverksträff för SSPPG:s medlemmar, 15 april internationell konferens med fokus på planering för barns park- och trädgårdsupplevelser. Samarrangemang med Malmö stad, Helsingborgs stad, SSPPG Swedish Society of Public Parks and Gardens och European Garden Heritage Network. Konferenskoordinator: Göran Nilsson Partnerskapsträff: Temporära aktiviteter som drivkraft för omvandling i industriområden 21 april i Stockholm Seminarium på Färgfabriken med exempel på genomförda aktiviteter samt dialog om hur de har påverkat omvandlingsprocessen. Ansvariga: Nina Warnolf och Caroline Dahl 1:6

2 Partnerskapsträff: Underhållsskuld och värderingsmodeller 6 maj i Malmö Underhållsskulden i utemiljöanläggningar är en gemensam fråga för bland andra kommuner och kyrkogårdsförvaltningar. En värderingsmodell som preciserar underhållskostnader kan bli ett starkt stöd för prioritering av åtgärder. Diskussion kring hur en värderingsmodell kan skapas och vad den ska innehålla. Ansvariga: Nina Warnolf och Göran Nilsson Moviums Rådgivardag 2015: Växtval och biotopgestaltning i park- och naturmark 26 maj i Alnarp Mötesplatsen för prenumeranter på Movium Rådgivning. Ta chansen att diskutera utformning, växtval och förvaltning av naturlika parkmiljöer med några av våra erfarna rådgivare inom växtområdet. Ansvarig: Fredrik Jergmo Landskapslabbets dag i Alnarp 27 maj i Alnarp I Alnarps landskapslaboratorium, etablerat mellan 1984 och 1996, studeras och demonstreras landskapets olika byggstenar i full skala. Via kreativa skötselinsatser i form av perenn- och buskplanteringar, forminriktad beskärning och olika gallringsmodeller visar nu labbet en provkarta av olika åtgärder som höjer upplevelsevärdet. Under dagen presenteras resultat och erfarenheter från det laborativa arbetet genom föreläsningar och utomhusvandring. Ansvarig: Allan Gunnarsson Gör plats för barn och unga! 3-4 juni konferens i Sundbyberg Presentation av nationella riktlinjer för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i urban miljö. Vilka möjligheter ger Boverkets och Moviums vägledning om planering, utformning och förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar för att skapa ändamålsenliga utemiljöer? Konkreta exempel redovisas på hur barns och ungas behov kan få en större tyngd i stadsplaneringen. Samarrangemang med Boverket. Ansvariga: Petter Åkerblom och Ulrika Åkerlund 9 juni i Malmö och 11 juni i Stockholm Tidskriften STAD nr 9 presenteras med intressant gäst på Form/Design Center i Malmö respektive Färgfabriken i Stockholm. 2:6

3 Moviums aktiviteter hösten 2015 Besiktningskurs: Natursten, markbetong och asfalt augusti i Göteborg Fördjupning i teknik, estetik och besiktning av material för hårdgjorda ytor i både teori och praktik. Kursen följs av tentamen 28 augusti. Ett BEUM-arrangemang i samarbete med Movium. Partnerskapsträff: Implementering av den europeiska landskapskonventionen 15 september i Stockholm Konventionen trädde i kraft i Sverige 2012 vilka är erfarenheterna kring applicering och tillämpning i planeringsprocesser? Ansvariga: Nina Warnolf och Göran Nilsson Partnerskapsträff: Att arbeta med stadens ekosystemtjänster 16 september i Stockholm Presentation och erfarenhetsutbyte kring verktyg för att använda ekosystemtjänster i planering och förvaltning av stadens utemiljö. Ansvariga: Nina Warnolf och Anders Rasmusson Ute är inne med specialprogram för utemiljöförvaltare september konferens i Linköping Den regelbundet återkommande konferensen om utemiljöns betydelse för lek, lärande och hälsa denna gång med specialprogram om kreativa och kostnadseffektiva möjligheter för fastighetsförvaltare i skolans och förskolans värld. Presentation av nya nationella riktlinjer, vägledningar och inspirationsmaterial. Samarrangemang med Utenavet och Boverket. Konferenskoordinator: Petter Åkerblom 3:6

4 22 september i Malmö och 24 september i Stockholm Tidskriften STAD nr 10 presenteras med intressant gäst på Form/Design Center i Malmö respektive Färgfabriken i Stockholm. Identifiering av riskträd, svampar och rötskador 24 september kurs i Linköping Föreläsningar och övningar om riskträd samt om olika svampar så att det går att skilja de farliga från de ofarliga och bli observant på de skador de kan orsaka på urbana träd. The Green Big Apple! 3-7 oktober studieresa till New York Innovativa stadsmiljöprojekt har gjort New York omtalat i breda kretsar High Line, Battery Park, Central Park och takodlingen Brooklyn Grange finns bland besöksmålen på denna länge efterfrågade studieresa. Samarrangemang med FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Reseledare är Ole Andersson. Barns rätt till skrubbsår 6-7 oktober seminarium i Karlstad I anslutning till konferensen Barnsäkerhetsforum medverkar Movium, i samarbete med Boverket, med ett seminarium om barnperspektiv i planering, utformning och förvaltning av trygga och utvecklande utemiljöer där barn fritt kan leva och utvecklas, kopplat till nya nationella riktlinjer. Barnsäkerhetsforum arrangeras av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Barnsäkerhetsrådet. Ansvarig: Petter Åkerblom Experiment STAD oktober konferens i Stockholm Två dagars aktivt utforskande av frågor som rör utvecklingen av städer via platser, personer och organisationer som improviserar, prövar och utmanar. Movium, Tidskriften STAD och Färgfabriken vill tillsammans med deltagarna vrida på frågeställningar och pröva alternativt tänkande för stad och samhällsbyggande. 4:6

5 Fria eller fälla avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 20 oktober seminarium i Uppsala Presentation av en nyligen publicerad vägledning som ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. Vägledningen är ett resultat av ett samarbete mellan en rad myndigheter och organisationer. Skydd av träd vid byggnation 21 oktober seminarium i Uppsala Slutrapportering av ett utredningsuppdrag, finansierat av en rad branschaktörer och Movium Partnerskap, med syftet att skapa en handbok för hur man kan samordna insatser för att skydda urbana träd vid byggprojekt. Besiktningskurs: Växt och mark november i Norrköping Genomgång av produktionsmetoder, lagar och regler kring växtmaterial samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Tentamen den 19 november. Ansvarig: Gunnel Holm Partnerskapsträff: Tema bestäms senare 25 november i Stockholm Plats: Färgfabriken, tema bestäms i dialog med våra partners. 8 december i Malmö Tidskriften STAD nr 11 presenteras med intressant gäst på Form/Design Center i Malmö. 5:6

6 Movium Partnerskap anordnar under 2015 sex träffar/seminarier som är gratis för kontaktpersoner och användare. Övriga är välkomna, i mån av plats, mot en avgift. För mer information: Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) driver ett projekt med utbildning och certifiering av besiktningsmän i samarbete med bland andra företaget SP Certifiering. För mer information: Program och anmälningar Observera att programmet kan förändras håll utkik efter senaste nytt i Moviums Nyhetsbrev. Ett uppdaterat program finns alltid tillgängligt via Moviums hemsida. Mer detaljerad information om aktiviteternas innehåll, sista anmälningsdatum och avgifter finns på hemsidan senast två månader före respektive arrangemang. Varje aktivitet marknadsförs i god tid via Moviums nyhetsbrev. För att vara säker på att du får inbjudan prenumerera på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig på Kontakta Movium Göran Nilsson Parvin Mazandarani :6

NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014

NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014 NYHETSBREV FRÅN MOVIUM SLU:S TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING EXKLUSIVT FÖR MOVIUM RÅDGIVNING NUMMER 4, 2014 Kära läsare! Vårens sista Movium Direkt är som vanligt späckad av kluriga frågor och

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu 1 1 FSKF kursprogram 2015 Läs mer på: www.fskf.nu 2 2 Kursprogram 2015, per nätverk Allmänt Nr 15000 Kombinerad chefsträff och årsmöte Målgrupp: Förvaltningschefer eller motsvarande för kultur & fritid

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll Vårens kurser 2015 Innehåll Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet. Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser i New York, 13-17 april. Marknadsför verksamheten med film!

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN Bäste OMEP:are! Nu lackar det mot jul med solljus mot gnistrande snö och kvällar med mys runt tända ljus. Likt

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer