Redovisning Student Green Day

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Student Green Day"

Transkript

1 Redovisning Student Green Day Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig höjd bjuds studenter in för att under ett dygn, i mixade team, med olika utbildning och erfarenheter få möjlighet att lösa näringslivsutmaningar. Under dygnets 24 timmar får studentteamen sätta tänderna i frågeställningar utifrån verkliga behov och ge företag och organisationer friska ny idéer. Bakgrund Student Green Day (SGD) är en tävling för studenter och företag och offentlig sektor. Under perioden november 2014 gick tävlingen av stapeln i Foajén i Alnarp. Studenterna fick i uppdrag att under 24 timmar i team om 3-4 personer hitta lösningar på verkliga frågeställningar som företag och offentlig sektor inom den gröna näringen ville ha ny idéer och input på. Det vinnande teamet utses av en eminent jury och vinnarteamet får ett fint pris. Affärsutvecklingsmetoden NABC (Needs, Approach, Benefits & Competition) användes under tävlingens alla faser för att höja kvalitén på den slutliga presentationen. Se bilaga 1. Vi använde oss även av ett så kallat Value Creation Forum (VCF). Ett VCF är ett verktyg där studenterna ger varandra konstruktiv feedback på sina presentationer i grupp. Dessa verktyg ska fungera som hjälpmedel till individen/teamen för att de inte ska fastna i processen utan istället få fram bra lösningar, produkter och affärsidéer. Evenemangets 24 timmar är uppdelat i olika faser (se bilaga 2), som inleds med researchfasen där caseleverantörena (företagen/organisationerna) presenterar sig själva och bakgrunden till sina frågeställningar. Processen fortsätter med idégenereringsfasen där idéerna fritt får flöda. Idégenereringsfasen övergår till Idéurvalsfasen där en huvudidé och ytterligare par idéer väljs ut och presenteras för caseleverantören som tar ställning till vilken/vilka idéer teamet ska arbeta vidare med. Den utvalda lösningen förtydligas och finslipas i konceptualiseringsfasen innan dygnet avslutas med presentationsfasen där teamen presenterar sina lösningar för en kompetent jury som utser den vinnande idén.

2 Syfte Student Green Day fungerar som en brobyggare mellan Omvärld Alnarp, Alnarps studenter och näringslivet och är samtidigt en plattform för att hitta framtidens gröna entreprenörer. Genom SGD får studenterna erfarenhet och kontakt med näringslivet samtidigt som företagen får nya fräscha idéer och synsätt men också kontakt med framtida potentiell arbetskraft. Mål Vår målsättning var att studenter och fem företag och organisationer skulle delta under SGD. Studenterna nåddes främst via ett informationsbord som sattes upp vid sex olika tillfällen vid Alnarps foajé. Mail skickades ut via massmail till alla SLU studenter, studenter som är medlemmar i Alnarps studentkårer. Vi valde att ta kontakt med företag och organisationer via telefon men också via PA:s nyhetsbrev. Valet av företag som kontaktades byggde främst på att de tidigare visat intresse för att vara med vid studentaktiviteter, eller att vi ansåg att just de kunde se ett intresse av att möta studenter. Utfall Vi lyckades värva 13 studenter som delades in i fyra team, 3-4 studenter i varje. Vi lyckade även värva fyra företag varav två av företagen är medlemmar i PA. Plantagen (Hur kan vi, hela kedjan, från odlare till transport till butik till kundens hem, underlätta köpet av växter och tillbehör?) Grönsaksmästarna Vad kan göras för att profilera broccolisorten Beneforte på bästa sätt? HIR Malmöhus (Hur kan tunneln marknadsföra och vidarutvecka Borgeby fätdagar?) Svegro (Hur kan vi få konsumenter att köpa svenskproducerad, obesprutad sallat i kruka istället för färdigskuren i påse?) Se bilaga 3 för ytterligare information kring casen.

3 Aktiviteter Arbetet med SGD påbörjades i augusti och gick av stapeln på ovanvåningen i Alnarps bibliotek den november. Tävlingen avslutades med teamens presentationer i universitetets aula. Vi lade mycket av tiden på att uppvakta studenterna genom ett informationsbord på campus. Detta informationsbord användes vid två tillfällen i Alnarps foajé och vid tre tillfällen inne i entrén till en byggnad kallad Agricum. I början av november ringde vi de studenter som skrivit under med namn och kontaktinformation att de ville delta på i tävlingen för att kontrollera deras fortsatta intresse att vara med. Rundringningen visade ett intresse från både studerande kvinnor och män. Till hjälp hade vi även studentmedarbetaren Susanna Engberg och Daniel Nilsson som gick ut i sina nätverk samt på Facebook för att värva studenter. I tävlingen SGD har vi utgått ifrån de horisontella kriterierna för att på ett så tydligt och effektivt sätt som möjligt stimulera studenterna till att starta företag. Jämställdhet Vårt mål med insatsen var därför att andelen deltagande kvinnor skulle vara minst 50 %, gällande studerande kvinnors deltagande i tävlingen, coacher, jury, Case deltagare och studentmedarbetare. Målen uppfylldes genom att vi hade 50 % deltagande kvinnor i varje kategori utom Case deltagarna där andelen kvinnor var 75 %. Med hjälp av våra insatser för att värva studerande kvinnor så lyckades vi totalt värva sju kvinnor och sex män. Juryn bestod av två kvinnor och två män. De representerade Trädgårdsakademin, Företaget Grobar, Företaget Timjan och Träd samt Malmö Högskola. Att samverka med näringslivet både genom Case företagen och genom juryn ger studenterna erfarenhet som rustar dem för det verkliga arbetslivet. Våra coacher bestod av tre kvinnor och tre män från Omvärld Alnarp, Malmö Högskola, SLU Holding, LU OPEN och HKR Innovation. Av de fyra inlämnade casen från Plantagen, Svegro, Grönsaksmästarna och HIR var 75 % av Case leverantörerna kvinnor. Av de två studentmedarbetare som hjälpte till under tävlingen var en kvinna och en man. Integration och mångfald Vi arbetade aktivt med att ta kontakt i våra nätverk för att värva studerande med

4 utländsk bakgrund. Det resulterade i att 30 % av de deltagande lärarna och 40 % av de deltagande studenterna hade utländsk bakgrund. Under SGD anpassade den största delen av den talande kommunikationen till engelska för att underlätta integrationen mellan svenska och utländska studenter. Miljö Vår strävan efter en hållbar miljö har varit en grundstomme i hela tävlingen, från planering, rekrytering till genomförande. För att undvika pappersanvändning har vi så långt det varit möjligt använt oss av material i digital form så som arbetsmaterial och utvärderingar. Förbrukningsmaterial till SGD-tävlingen har även varit miljövänligt. Inledningsvis i tävlingen höll vi en föreläsning för alla deltagande studenter om hållbar utveckling. Detta för att ge dem ett annat mindset då de gick in i tävlingen. Diskussion Den november arrangerades SGD på SLU, Alnarp. Medverkande studenter och företag var mycket nöjda med evenemanget. En utvärdering av eventet som riktades mot deltagande studenter visade entydigt att alla var mycket nöjda med hur SGD hade organiserats och att de fått lära sig mycket nytt (se bilaga 4). Studenterna tyckte att det var mycket lärorikt att få träffa riktiga företag och försöka lösa deras frågeställningar. Studenterna tyckte även att NABC-metoden var en mycket användbar metod för presentationer. En liknande undersökning gjordes mot de deltagande företagen. Den visade att alla av de tre företagen som vi lyckades få tag på var mycket nöjda med evenemanget (se bilaga 5). De hade upplevt kontakten med studenterna som mycket trevligt och lärorikt. De uppgav att de gärna hade fått information om vad NABC-metoden innebar innan eventet, samt att de velat se fler deltagande studenter under eventet. Samtliga kontaktade företag ville gärna delta på SGD på nytt om chansen gavs. Vårt arbete med horisontella kriterier under SGD-projektet så som jämställdhet, mångfald, integration samt miljömässigt hållbar utveckling var mycket lyckosamt. Alla indikatorer specifika för på SGD visade på likställning eller att det var fler kvinnor än män under alla parametrar. Mångfalden av deltagande utländska män och kvinnor var fem av totalt tretton.

5 Lärdommar Lärdommar vi dragit från detta och andra studentinvolverande projekt är att studenternas incitament att delta är som starkast när studenterna själva valt vilka företag och organisationer som bjuds in till samverkansprojekt med dem. Vi som arbetat i detta projekt har även ett helt annat mindset utifrån arbetet kring horisontella kriterier. Alla ansökningar vi skriver präglas av de horisontella kriterierna. Ekonomisk rapport Se bilaga 6

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer