id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade"

Transkript

1 id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade Bord 14 (onlinekurser?) 217 Entreprenörskap blir ett ämne i grundskolan Bord Utöka praktiken för studerande Bord "Poola" resurser - materiella såsom maskiner, utrymmen Bord Entreprenörskap i alla utbildningar Bord Åland behöver starta upp ett projekt där alla parter är inkluderade och bjuds Bord 24 in. 222 Flexiblare skola Bord Öka universitetsutbyte Bord Vidareutveckla det embryo som finns i form av sommarlovsentreprenörerna, Bord 21 enterprenörsstipendierna. 225 Föreningar som ordnar aktiviteter som lockar till inresande premieras. Bord Samarbeta mellan högskolans program tex mellan ekonomi studerande och Bord 30 teknikstuderande. För att främja flera nya företag inom teknik tex. 228 Varje skolklass har ett utpekat företag som mentor. Bord Utveckla och hitta på en mängd tävlingar för barn och ungdomar som bygger Bord 21 på kreativitet( typ mjölktetror ) 230 Entreprenörskap in i undervisningen från mellanstadie nivå Bord Entreprenörsskap in i läroplanen i skolorna på alla nivåer från klass 1 Bord Företagstänk i utbildningen! Bord Ekonomiska incitament. Projektstöd ges då minst två parter, i olika sektorer, Bord 08 sammarbetar. 235 Utbyte på den internationella nivån. Bord Mentorskap Bord Volontärs/funktionärspool för tillfälliga arbetstoppar t ex evenemang... Ett Bord 07 sätt för föreningar att tjäna pengar 238 Utöka praktiken för skoleleverna. Bord WS2 Tillväxt 1 av 5

2 239 Skapa modern och innovativ läroplan på tidigt stadium som bakas in i tidigt stadium. Dela upp prao i två nivåer, en inom tredje sektorn, en inom företag. Bord Mentorprogram för nya unga företagare Bord Finaciella åtgärder. Bord Kalla till ett team Åland för ungdomar Bord Mer entreprenörskap i skolan och på ett tidigare plan. Tydligt inskrivet i Bord 07 läroplanen. 244 Implementera företagstanke redan i grundskolan. Ex. När klassen ska sälja Bord 03 kokosbollar för att finansiera en skolresa, lägg in undervisningstimmar om företagande i sammanhanget. 245 Mentorskap, någon från näringslivet agerar mentor åt en elev. Bord Alla politiker och tjänstemän ska prya en vecka per år på ett företag. Bord Möjlighet till privatisering av utbildning på högskolenivå Bord Mer information om AMS högskolepraktik till företag, lista på företag som har Bord 09 platser 249 Innovationslab där produktideer kan prototypas och affärsutvecklas Bord Bilda ett organ med representanter för skola, näringsliv, tredje sektor och offentlig sektor som kan organisera samarbeten och hjälpa varandra. Bord Hålla utbildningarna up to date och moderna och på så sätt attraktiva Bord Mer fokuserade aktiviteter med team Åland stuk för att lösa specifika Bord 21 problem där alla fyra parter bjuds in 253 Distansutbyte med ny teknik Bord Antalet kommuner på Åland reduceras från 16 till 1! Bord Skapa mötesplatser/mötestillfällen Bord Projektet, (skol) kockar på grönbete, en förståelse för var / hur livsmedel Bord 23 produceras - gäller flera branscher 257 Workshops där vi kan formulera gemensamma drömmar om framtiden, Bord 18 ideskapande och samarbete. 258 Praktik i utbildning hos företag, på Åland/utomlands Bord Gör det obligatoriskt att ställa upp med pryoplatser till niondeklassister. Bord Enkel kommunikation ger enklare samarbete, därför: Sjösätta ett intranät Bord 29 som hela Ålands befolkning är med i, inlogg delas ut på BB. 261 Information om företagande till elever redan i grundskolan Bord Riva murarna ytterligare mellan Utbildning och Företag. Förutom att öka elevernas koppling till företagen (ex. praktik), bör även företagens koppling till skolorna öka (ex. presentationer). Bord Trygga miljöer att chansa i. Utveckla projektformer för företagande. Ett Bord 26 företag kan leva bara ett halvår 264 Ålands Näringsliv skall vara huvudman för Ålands Handelsläroverk. Bord Mer praktik, studiebesök. Bord kommun på Åland ( tänk Gotland) Bord Förenkla för företag att ta emot praoelever/praktikanter (t.ex. mer flexibilitet Bord 07 från skolan gällande när prao/praktik sker, anpassa sig efter när företagen har passligt att ta emot prao) 268 En mer tillåtande skola där ideer och tankar får flöda Bord Att alla gymnasielinjer ska ha en kurs om företagande. Bord Fortsatt (projekt)arbete med att främja entreprenörskapstänk i skolor. Bord Entreprenörskap i grundskolan, med mål att alla i åk 9 driver ett företag. Bord Idebank med olika kompetenser som kan samarbeta och utveckla nya företag och produkter Bord WS2 Tillväxt 2 av 5

3 273 Utökade digitala kurser och Mer individuellt valbar undervisning inom skolan. Bord Coachingtjänster för företagare och skolelever. Bord Ide-pool som hjälper testa ideer Bord Att alla skolor har praktik och bra föreläsningar av entreprenörer. Bord Ta fram en gemensam vision om hur samarbetet kan se ut och hur det kan Bord 18 byggas upp långsiktigt. 278 Ungdomar uppmuntras till att ordna sina egna sommarjobb genom ungt Bord 10 entreprenörskap i större skala. 279 För att klara av utmaningen behöver vi även Inkludera kreativa barn i dagis Bord 24 och pensionärer som sitter på en värdefull kunskapsbank 280 Förebilder och inspiratörer för att skapa intresse hos unga Bord Företagsbesök/ besök av entreprenörer, både från och till skolan Bord Att ha som mål att få alla som studerar på Åland på högskola att bli förälskade Bord 21 på Åland 283 Avskaffa jantelagen inom det offentliga och låt privata initiativtagare lyckas! Bord Lärlingar Bord Låta företag och privatpersoner hålla undervisningskurser i alla skolor via Bord 20 fiber. 286 Skapa inovativa nätverk för unga Bord Ökade privatiseringar. Bord Åländska företag, skolor och tredje sektorn behöver korspolineras med Bord 13 internationell kompetens. För att detta skall behöver vi snabba, effektiva och tillgängliga kommunikationer. 289 Fler föreläsningar av framgångsrika entreprenörer för studerande Bord Utveckla yrkeshögskolan med forskning Bord Tydliggöra ansvarsområde och roller för att få ett konstruktivt samarbete. Bord Skapa förebilder, engagera entreprenörer i utbildningen Bord Få in kreativitet som ett ämne i skolan. Skapa företagsprojekt från ide till Bord 04 produkt/tjänst. Ha en eller flera mentorer för att bolla idéerna med ungdomarna. På sikt flera nya produkter/tjänster och företag som kan gagna alla. 294 Skapa en kreativ mötesplats där man kan träffas och som har Bord 15 konferensmöjligheter för mindre arbetsgrupper mot en skälig kostnad 295 Lära ut säljkunskp - kommunikation - presentation Bord Skapa ett praktikantprogram där man kan testa olika ideer i riktiga företag el Bord 26 organisationer 297 Tex vid LR:s hållbarhetsstrategi: hur får de resten av åland med på tåget.. Utbildning o inspiration för näringslivet, skolan, offentlig personal på alla nivåer, så alla blir motiverade att bidra o dra åt samma håll. Bord Företagspresentationer i skolorna - helst av VD Bord Skapa digitala och fysiska mötesplatser där studerande kan komma i kontakt Bord 12 med företag och tredjesektor där de kan driva vidare utveckling från dag ett hos de studeranden som vill jobba inriktat mot tydliga mål. 300 Tillgång till att lära sig språk tidigt (dagis? Finska och engelska språkbad) Bord Lokala upphandlingar. Bord Många lärarleda timmar tillsammans med eleverna koncentrerat på Bord 13 praktisktarbete, företagande och entreprenörskap WS2 Tillväxt 3 av 5

4 303 Företagspresentationer inom det offentliga för att öka förståelsen för Bord 06 företagarnas verklighet 304 Företag att föreläsa/workshop för elever på alla nivåer ex Farzad Khoshnoud Bord Att skolorna får mer finansiellt stöd från den offentliga sektorn som kan hjälpa skolorna att komma igång med olika projekt gällande företagande Bord Campus Mariehamn! Bord Använda sig av unga som idébank, förslagsvis ungdomsgrupper som kommer Bord 16 med åsikter och synpunkter på de nätverk de själva lever inom. 308 Mer retorik i skolan så att man i ett tidigt stadie lär sig att presentera och tala Bord 07 vilket hjälper en då man kommer ut i arbetslivet. 309 Dra nytta av redan etablerade metoder, s.k. "Social Bord 18 technologies/participatory methods", för att organisera samarbetet. 310 Forum på nätet med goda ideer för att underlätta företagande Bord Sjöfartsakademi med integrerade partners. Bord Fler företag borde visa upp sig/presentera sig i skolan alt. bjuda in till Bord 07 företagsbesök. 313 Grundskolan schemalägger föreläsare från näringslivet. Bord Digitala mötesplatser för att testa idéer, tävlingar mellan Bord 04 idéer/produkter/tjänster inom olika temaområden med fina priser. 315 Ett Ålands kitt för alla icke åländska studerande, där det med enkelhet förklaras hur man köper bostad, blir ålänning, berättar hur bra skolan är mm Bord Ta över skattebehörighet. Bord Mentorskap Bord Åland behöver lära sig hur man samarbetar med dessa frågeställningar t ex i Bord 13 Uleåborg. 319 Anställningsföretag för unga med ideer så att de kan driva en företagside t ex Bord 26 en sommar bedriva en guidad utflyckt 320 Mindre bidrag Bord Högre status för tredje sektorn Bord Gymnasieelever på Åland ska göra 20 studieveckor praktik. Det behöver Bord 27 finnas en koordinerande funktion som matchar arbetsgivarnas behov med de studerande. "Praktikbanken" 323 Infrastrukturen för distanskommunikation ska vara fri och tillgänglig för alla Bord Inför kommunikation som ämne i skolan. Bord Mer ekonomiskt stöd till sommarlovsentreprenörerma. Bord Utnyttja kunskapen och ideer hos ålänningar som jobbar/studerar utanför Bord 07 Åland. 327 Baltiska inflyttade startar många företag. Stärk info o möjligheter för dem. Bord Identifiera de hinder som finns för utveckling och ta bort dem! Bord Samhället måste bli bättre på att lyssna på ungdomarna. De har många svar Bord 12 som vi inte kan tänka oss. 330 Skolfarmor/mormor utvecklas till mentorskap av företagarexperter Bord Tillåt mer innovation/ kreativa verksamheter/ utanför boxen inom ramen för Bord 18 undervisningen. 332 Samarbeta med skolor/företag även utanför Åland (i Finland/Sverige) Bord Stimulera avknoppning Bord Ökad finansiering av praktikplatser. Bord Charmoffensiv mot Stockholm och Sverige. Bord WS2 Tillväxt 4 av 5

5 336 Föreningarna behöver likvärdig ersättning som offentliga. Bord Skoldagar kan utlokaliseras till företag, organisationer... Bord WS2 Tillväxt 5 av 5

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Hotell Kramm 2010-11-15 Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund Den 15

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer