Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle"

Transkript

1 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN NR KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle Jönköpingsprofilen Renata Chlumska uppmanar till lokala äventyr SID 8 Unga företagare väljer begagnat SID 16 Tips för ren luft SID 7 Laga teknikprylarna SID 23 Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10 Sommarrecept + SID 28

2 VÄLKOMMEN +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap. ANSVARIG UTGIVARE Minoo Akhtarzand, landshövdning PRODUKTION Getaware ekonomisk förening REDAKTION ANNONSBOKNING GRAFISK FORM Cecilia Cromnow OMSLAGSFOTO Negar Mahmoudi TRYCK & REPRO Zetterqvist tryckeri PAPPER Expo press 52g Finansiärer FOTO:GUSTAV LINDH i år, precis som förra året, hade jag nöjet att medverka på Klimatkonferensen, där Länsstyrelsen under de senaste tio åren har varit en av åtta samverkansparter. Mitt deltagande i år hade även ett annat syfte. Tanken var att jag i egenskap av Klimatrådets ordförande skulle ta över stafettpinnen för Klimatkonferensen som överlämnades till Klimatrådet. Utifrån det stora intresset för deltagande i konferensen fick jag än en gång bekräftat det helt fantastiska miljöengagemanget i vårt län. Titta gärna på konferensen som finns på webben (www.miljostrategen.se). Vi knyter nu ihop detta engagemang och ser fram emot att kunna upprätthålla samma fina nivå när Klimatrådet tar över konferensen inför en annan viktig fråga är förekomsten och hanteringen av kemikalier. Nu lyfter vi den frågan den 5 juni, då det är dags för Kemikaliekonferensen. Kemi och kemikalier är en viktig del av vårt samhälle. Men Nu kommer den härliga sommartiden och vi plockar fram grillen och gräsklipparen Låt oss jobba för en renare sommarluft vårt sätt att använda kemikalier är inte långsiktigt hållbart. Det behövs kraftfulla åtgärder på flera nivåer för att skapa en säker kemikalieanvändning. Även vi som individer kan göra skillnad. Nu kommer den härliga sommartiden och vi plockar fram grillen och gräsklipparen, då kanske det finns anledning att få några smarta vardagstips på hur vi får en renare sommarluft. Det hittar du på sidan 7. några som har många bra idéer är våra unga företagare. Jag hade förmånen att träffa några av dem som var valda att gå vidare till den nationella tävlingen om UF-företag och se och känna på deras produkter. Man blir så imponerad! På sidan 16 berättar två UF-företag om sina idéer med att väcka liv i gammalt material. Med önskan om en trevlig och givande läsning! Minoo Akhtarzand Landshövding i Jönköpings län 2

3 På god väg Det görs betydande insatser runt om i vårt län för att minska mängden skadliga kemikalier som hamnar i våra vardagsrum, luft och vatten. Insatser som visar att det går att göra mycket när kommun, landsting, företag och individer hjälps åt att göra skillnad. Vi ger råd om kemikalier till föräldrar Att utsättas för kemikalier kan öka risken för allvarliga sjukdomar. Eftersom barn är extra känsliga arbetar barnhälsovården i Landstinget sedan länge med råd om exempelvis förgiftningar och allergier. Men vi behöver veta mer och sprida information om de långsiktiga skadorna och effekterna av kemikalier. Bland annat delar vi ut Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag till intresserade småbarnsföräldrar. Där kan man läsa mer om gifter i livsmedel och produkter och få tips om hur man kan undviker farliga kemikalier hemma och utomhus. Broschyren finns också att ladda ner på Kemikalieinspektionens hemsida Agneta Jansmyr, landstingsdirektör och medlem i Klimatrådet Förra året samlade vi in 2,5 ton farligt avfall Sedan slutet av 90-talet kör vi ut med en miljöbil i april varje år för att hämta farligt avfall hos våra hushåll. Syftet är att undvika att stora mängder farligt avfall hamnar i våra kärlsopor vilket kan ställa till stora problem i miljön. Framförallt åker vi ut till platser där det inte är så lätt att själv ta sig till en återvinningscentral. Vi åker också till vårt största flerfamiljs-bostadsområde i utkanten av Gislaved där man inte är lika bilburen. År 2012 samlade vi in totalt 2,5 ton farligt avfall, där huvuddelen bestod av färgavfall. Tjänsten är också en liten påminnelse till folk att titta efter vad de faktiskt har hemma. Gunnar Gustavsson, teknisk chef Gislaved kommun Vi planerar en avloppsmässa Alla undermåliga små avlopp inom Svartåns avrinningsområde uppströms sjön Sommen måste rättas till, för att nå det nationella miljömålet om att undvika övergödning. Under 2012 har kommunförvaltningarna i Tranås, Aneby och Nässjö arbetat med att informera berörda fastighetsägare, avloppsentreprenörer och lantbrukare. Just nu planerar vi en avloppsmässa tillsammans med Svenska Miljöinstitutet (IVL) som vi hoppas ska bli en mötesplats för de som behöver uppgradera sina avlopp och de som har lösningarna; leverantörerna. Totalt beräknas utsläppen från små avlopp minska med nästan en tredjedel i hela avrinningsområdet efter genomförda åtgärder. Rebecca Enroth, miljöinspektör Aneby kommun Du kan påverka miljön med valet av biltvätt Tvätta inte bilen på gatan! Det är budskapet foldrar och affischer förmedlat under våren med kampanjen Vätterns Vatten. Bakgrunden är att vi vill värna vårt dricksvatten. Huvuddelen av vattnet från dagvattenbrunnarna saknar rening. Därför rinner vattnet orenat ut i våra sjöar till exempel Vättern som är en vattentäkt. Kommunen måste givetvis arbeta för att mer dagvatten ska renas, men vi måste alla hjälpas åt att minska belastningen på dagvattnet. Genom att tvätta bilen i en anläggning där vattnet renas, minskar vi mängden föroreningar i dagvattnet. Bilschampo, avfettningsmedel och högtryckstvätt hör inte hemma på gatan. Petter Prima, miljöinspektör Jönköpings kommun 3

4 DIN SIDA Dela med dig Dela med dig om vad du tycker om tidningens innehåll och ämnen. Ett urval av era insändare kommer att publiceras här. Skicka din insändare till via +E:s egna facebook-sida eller med snigelpost. Adressen hittar du på sidan 31. Samtliga publicerade insändare i varje nummer belönas med varsin biobiljett. Sluta ge ut en papperstidning KRITIK I min strävan för en bättre värld ingår det att värna om miljön. I linje med den strävan försöker jag minimera min pappersanvändning. Därför känns det tråkigt att ni som värnar miljön skickar ut en gratistidning. Jag ber er upphöra med detta precis som jag ber alla andra organisationer och företag som gör det samma. Mons, Jönköping Hej Mons! Tack för din synpunkt, den är viktig för oss. Anledningen till att vi idag ger ut tidningen i pappersform är att alla i vårt län fortfarande inte har tillgång till internet och vi vill nå alla hushåll i länet. I tidningen finns samhällsinformation som alla länets invånare har rätt att få. Cirka 1,2 miljoner vuxna svenskar har inte tillgång till internet idag (källa: Tidningen trycks på miljömärkt papper och den distribueras av Posten tillsammans med annan reklam, vilket inte ger extra transporter. Utsläppet på cirka 8 ton koldioxidutsläpp klimatkompenseras. I en läsarundersökning som gjordes för +E ser vi att de positiva miljöeffekterna överväger de negativa: har blivit mer miljömedvetna har ändrat resvanor för mindre miljöpåverkan har minskat förbrukningen av el och värme har ändrat sina matvanor Uppskattad miljöeffekt minst ton CO2 Vi tror att innehållet i tidningen kan hjälpa oss på vägen mot ett klimatsmart län och hoppas att ännu fler länsbor får upp ögonen för den. Redaktionsrådet Grattis vinnarna! Sylvia Forsman i Eksjö och Anders Andersson belönas med biobiljetter för korrekt lösning av Energikrysset. Nytt korsord hittar du på sidan 31. Lösning energikrysset nr 1 AL GORE DUBBELT UPP EN ZOLA- ROMAN NÅGOT HUNDAR D GILLAR SMAKAR VÄL EGEN- ODLADE GRÖNSA- KER? SMÅ- LÄNDSK ORT MED SÄRSKILD ANDA DÅLIGA VA- NOR SOM TEX ATT SKRÄPA NER ALKALIME- TALL SOM FINNS I JORDSKOR- PAN PYT- TELITET KVALSTER EN DEL SOM SÄTTER SMAK PÅ LASAGNE O AIRBUS ÄR ETT SÅDANT PLAN G N O S J Ö SKER I F O A R T E R DRA SKIN- NET AV H A N N A F L Å BLADET MED ETT PLUS FÖRE! E 6 SKOGEN MEN OCKSÅ PÅ HOCKEY- ISEN HV71 HV:S MEST ÄLSKADE MÅLVAKT S T E F A N JÄMTIN BAK OCH FRAM TROR S E X A KLINGA N Ä NÅGOT DÖTT SPEL S T I L L M A N UTE PÅ NÄTET O N L I N E IRIDIUM KOKK TIDBLAD SKODON VARSEL FYNDAS R E A ETT SÄTT ATT LEKERYD ZOOMA I N BÖRJAN PÅ RAMSA STORA SPEL A N I N G A R O R T N A M N STÅR I RÄTT ORD- NING A S ÄR VÄL HV71? KORT AV- VISANDE POLYNE- SISKT SPRÅK M A O R I HV-FRED- RIK FÖRVÄR- VEN I B R VAR POVELS TEXTER R D N A V JAKANDE BESKED FACK FÖR PEDAGOG O K K N Ä S V A G NÄSLUND OCH KROG I HV E D M I L J Ö D A UNG. SOM CERTIFIE- RING BLIR MAN EFTER MENISKO- PERATION? FIFFIGA SÅVÄL SOM KRÅNG- LIGA ÖVERSTE- PRÄST I SILO P EGENDO- MEN Ä G A N K N E P I G A KORT ÖV- NING ETTA I MONTE- CARLORAL- LYT MUNAKTI- F SVENSK- L E ARNAS SEMES- TERMÅNAD CURLING- GÖRA RYMMER GRÄDDE EN FYSI- KALISK TILL- STÅNDS- FUNKTION ÖSTTYSK- LANDS HEMLIGA SÄKER- HETSTJÄNST I GAMMAL ITALIENSK DANS E N T R O P I ÅMYNNING FÖRE NY LÄKARE O S O P A VINDPUST LUSTGÅRD S PLACERA I L M I L J Ö S T R A T E G Ä R J AMFORA ÄR NÄSTAN DET SAMMA U R N A VINDSTÖT V FÖRSKOLA NU GEOM. FIGUR R E P LITET OCH KORT KA- NALLAND N L O D A G H E M Å L F I S K A R E TERM I TENNIS G A M E MÅSTE HA TILLSTÅND ATT TA SITT BYTE I FÅR SEG- RARE TA PRISET INSTRU- MENT MED STRÄNGAR B E A C H V TALAS I NIGERIA N G A M O LÅTER MÅNGA VARA MED OCH BE- STÄMMA MOBILERS STRÅL- NINGS- VÄRDE P I A N O N FÖRFÄDER SÖKER SPORT DÄR OT- TOSSON TAGIT MEDALJER STRAFF- BAR ÅTGÄRD S FILMTITEL MED FACE NOAS SON FUNDER- SAMT UTTRYCK A EN ÄLV I NORR VILL DEN INSTÄNG- DE U T S E M GÖR FÄRG STARK OCH DETALJ LÅTER BRA M B L LYSANDE S A R SKRED L L E Y B O L L FLYKTING A A N O R BRITTISK ARTIST AAAAAAA S T I B I S A K HAR NU BLIVIT F I NYTT SYSTEM INTE SÅ STABIL I HUMÖRET L Y N N I G DOMÄN FÖR EGYP- N E G TPX TEN -13 +E på facebook TIPS Lär dig mer om vad som händer inom energi, klimat och miljöområdet i Jönköpings län och interagera med redaktionen, genom vår Facebook-sida. Sök på Tidningen +E Redaktionen +E 4

5 FOTO: MALIN WINTERBY Tre röster NAMN: Ornina Yacoub BOR: Huskvarna ÅLDER: 20 FOTO: CRISTAN JONSSON Vad tycker du om att köket på Sörgårdsskolan i Gislaved är KRAV-certifierat? Jag tycker det är väldigt bra. De blir en förebild för både elever och lärare. Det visar ju att det är enkelt att välja miljöbra utan att man nödvändigtvis ska behöva flytta till en grotta så att säga. NAMN: Mark Truden BOR: Jönköping ÅLDER: 26 Irene Karlsson (skollärare) och elev från Klevhults skola, Maria Westerberg, känd från TV, Malin Wintenby (lärare) och elever från Sörgårdsskolan i Skillingaryd. På gång Tidningen +E tar tempen på miljöengagemanget inom länet. Är din skola, arbetsplats eller förening engagerad på något sätt, hör av er till oss och berätta om vad ni gör så kanske vi skriver om er här. Skolklasser belönas med miljöutflykt Klass 4c på Sörgårdsskolan Skillingaryd, 4-5 på Åkers skola och 4-5 på Klevshults belönas av sina kommuner med en klassutflykt i miljöns tecken för sina arbeten med att ta fram varsitt energiträd inför firandet av Earth Hour i Vaggeryd den 23:e mars. På träden presenterade barnen konkreta förslag på vad skolan kan göra för miljön både på kort och lång sikt. Vart det bär av på utflykt för de tre klasserna är ännu inte bestämt, men vi hoppas kunna följa upp hur det går för dem. Önskeartikel för skolan Vad skulle du vilja att du, dina elever och deras föräldrar ska läsa om i +E och som ni kan använda i undervisningen? Skicka förslag till så kanske du kan få just din önskeartikel publicerad i tidningen. Vad tycker du om att de serverar minst 50 procent ekologisk mat i skolköket i Gislaved? Jag tycker det är bra, men ibland är det lite för dyrt med ekologiskt. I restaurangen här bredvid kostar till exempel en ekologisk hamburgare 80 kronor, och det är lika mycket som buffén. NAMN: Sebastian Aguilera BOR: Huskvarna ÅLDER: 32 Funderar du något på kemikalierna runt omkring dig i din vardag? Tänker och tänker, det gör jag väl inte mer än när jag handlar livsmedel i butiken. Då kollar jag efter Kravoch andra märkningar som finns. Men jag kollar inte så mycket på innehållsförteckningar, så lite får jag säkert i mig. Jag är inte förälder så jag har bara mig själv att bry mig om så att säga. 5

6 Vill du bli min Skyddsängel? Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid. Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa utsatta barn i Sydafrika. Resultaten är så fantastiskt bra, att vi nu vill ge den möjligheten till många fl er. Därför frågar vi dig: Vill du bli en Skyddsängel för övergivna och föräldralösa barn? Då är du med och stöttar hela resan från kris tills barnen har fått en ny familj. Kan det bli mer meningsfullt än så? Tack för din insats. Läs mer på läkarmissionen.se Sätt in din gåva på Skriv skyddsängel på talongen. Eller stöd denna insats med 50, 100 eller 200 kronor via vår Gåvotelefon Se film om de utsatta barnen i Sydafrika.

7 Rena luften Flera av de aktiviteter som hör sommaren till innebär att vi utsätter både oss själva, djur och natur för onödiga gifter. +E har samlat några tips för dig som vill njuta av ren och frisk sommarluft. TEXT CAROLINE PETERSSON Automover Solar Hybrid är en robotgräsklippare från Husqvarna som drivs av solceller och uppladdningsbara batterier. SÄSONGSTIPS DE KALLAS FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN (förkortas NMVOC för non methane volatile organic compounds) och är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga kolväteföreningar som släpps ut i luften. De största utsläppen står personbilarna för men ett annat stort problem är lösningsmedel som avdunstar från tändvätskan på grillen, färgen på det nymålade huset och från oförbränd bensin i gräsklippare och fritidsbåtar. Några av dessa ämnen, däribland bensen, är skadliga i sig för vår hälsa. På sommarhalvåret förvärras problemen då NMVOC i kombination med solljus och kväveoxider bildar marknära ozon som i tillräckligt höga koncentrationer irriterar våra luftvägar och även påverkar växtligheten negativt. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket 2010 dör 1000 personer i Sverige i förtid på grund av dessa föroreningar. Till den goda nyheten hör att utsläppen av dessa ämnen har halverats sedan 1990-talet. Dessutom finns massor med sätt för dig att bidra till att minska halterna ytterligare. Målarfärg Färg består av lösningsmedel, bindemedel, färgämnen och tillsatser. De vanligaste lösningsmedlen är vatten och organiska lösningsmedel som till exempel lacknafta, thinner, terpentin, xylen och toluen. År 2007 införde EU nya regler som begränsar användningen av lösningsmedel i färg. Det har inneburit att vattenlösliga alternativ fått en dominerande ställning på marknaden. Som exempel har den svenska färgtillverkaren Alcro numera 99% vattenlösliga färger i sitt sortiment. Även vattenbaserad färg kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Några miljöbättre val för utomhusbruk som rekommenderas av Naturskyddsföreningen är linoljefärg utan lösningsmedel (kallas ibland äkta linoljefärg), järnvitriol (ger grånad fasad) och färg certifierad av Svanen. Grillen Hur trevligt är det egentligen när ångan av tändvätska ligger som en tät dimma över våra bostadsområden? Varför inte göra upp med grannarna om att starta årets grillsäsong på ny fräsch kula. Tre fullvärdiga alternativ att välja mellan är Bra-miljömärkt tändpapper, eltändare och skorstenständare (tändrör). Eller skippa kolgrillen helt till förmån för en el- eller gasolgrill. Båt & trädgård Visste du att så mycket som 30% av bränslet i äldre tvåtaktsmotorer för båtar går rakt ut i vattnet oförbränt. Galet både för plånboken och miljön. Precis som med gamla kylskåp så är den bästa investeringen att satsa på en ny motor. Näst bäst, om du ändå vill behålla din gamla är att tanka med alkylatbensin. Denna bensin som har renats från de mest skadliga ämnena kan med fördel också användas till de mesta av dina trädgårdsmaskiner, såsom gräsklippare, häcksaxar och jordfräsar. Det finns ett tiotal ställen i länet där det går att tanka från pump (se Kopstallen). Där är prisskillnaden inte så stor jämfört med vanlig bensin. Du som vill ligga i framkant tar förstås tillfället i akt att investera i ny eldriven teknik. Med en skorstenständare staplas briketter på hög och tänds underifrån med hjälp av vanligt tidningspapper (eller med tändkuber). Bilden visar en skorstenständare från Weber. Cuise 2. 0 R är nya kraftfulla eldrivna utombordare. Detta är tyska företaget Torqeedos starkaste variant och motsvarar en bensinmotor med kraft på 9,9hk. VAD GÖR JAG MED FÄRGRESTERNA? Alla överblivna färgrester, trasor och kladdiga verktyg ska lämnas in på sortergårdens/återvinningscentralens avdelning för Kemikalier/ Farligt avfall. Detta gäller även vattenburna färger, som alltså inte går att spola ned i toaletten. Genom så kallad kryobehandling fryser man ner burkar och verktyg med färgrester med flytande kväve för att sedan krossa det frysta materialet och separera de olika beståndsdelarna. Av färgresterna får man ut ett energirikt slam som kan användas som bränsle. 7

8 VARDAGSHJÄLTE 1999 Renata blir vid 26 års ålder första svensk/ tjeckiska kvinna att bestiga Mount Everest, världens högsta berg. FOTO: GÖRAN KROPP Renata på Mount Everest Från juli 2005 till september 2006 paddlade Renata kajak, cyklade och åkte inlines runt USA (förutom staterna Alaska och Hawaii), vilket hon var i först i världen med att göra. Resan tog 439 dagar. FOTO: KAJ BUNE Renata cyklar genom USA med kajaken bakom cykeln. Renata Chlumska: Äventyren finns runt hörnet TEXT INGEMAR TIGERBERG FOTO NEGAR MAHMOUDI Äventyraren och Jönköpingsbon Renata Chlumska har nått både högst och längst med sina expeditioner, men nu fokuserar hon på strapatser på hemmaplan. I sommar blir det Vätternrundan med sällskap. HON HAR BESTIGIT MOUNT EVEREST som första svenska kvinna och cyklat och paddlat kajak runt större delen av USA. Därutöver har hon gått igenom svåra personliga utmaningar såsom att dåvarande partnern Göran Kropp dödsstörtade under en klättring. Enligt Renata har äventyren gett henne verktyg att hantera livets övriga svårigheter. En expedition handlar mycket om att överleva, precis som livet. Mallen för att hantera de olika arenorna innehåller i mångt och mycket samma komponenter. När Göran dog hjälpte det också att tänka på vad han var för människa och vad som betydde mycket för honom. Han sa alltid att man skulle leva till max och jag vet att han ville leva livet fullt ut. Det var naturligtvis otroligt tragiskt att han förolyckades alldeles för tidigt, men jag kände aldrig att jag skulle sluta leva eller sluta klättra. Istället kände jag att det var ännu viktigare att säga de där sakerna som man bär på och våga försöka uppfylla sina drömmar. MELLAN DE STORA STRAPATSERNA lever Renata ett, som hon beskriver det, helt vanligt liv tillsammans med sin familj i Jönköping. Ja jag diskar, handlar och tvättar som alla andra. Men så mycket tid över för annat än mitt jobb och mina barn finns inte och det är helt ok. De stora och långa expeditionerna som Renata är mest känd för gjorde hon innan hon blev förälder. Riskbenägenheten har förändrats något sedan dess. Jo det är klart att den har. Jag kommer inte att vara borta så lång tid nu. Exempelvis skulle jag nog inte åka till Mount Everest igen. Jag får vänta tills de växer upp, då kanske de kan hänga med, säger hon, skrattar och fortsätter: Min son på fyra år frågade faktiskt häromdagen Mamma vad jobbar du med? Kan inte jag få följa med till ditt jobb? Och även om han inte hänger med till Himalaya på ett tag så kanske det räcker med en föreläsningssal för att få inblick. När Renata föreläser är budskapet att man klarar mer än vad man tror. Det hänger på dig själv om du ska lyckas. Träning och förberedelser är A och O. Förhoppningsvis kan man få lite perspektiv på sin tillvaro också när man hör berättelserna om mina expeditioner. RENATA HAR OCKSÅ ETT STORT miljöengagemang och vill bland annat inspirera till lokala äventyr. Det närmsta projektet är Vätternrundan där hon bjudit in åtta som aldrig cyklat rundan tidigare att cykla med henne. Målet är att alla ska klara sig under 12 timmar. Precis som andra expeditioner kräver det planering, förberedelser, bra utrustning och rätt inställning. Rätt inställning är också det som krävs för att ställa om till ett mer hållbart samhälle i framtiden tror Renata. Jag vill så gärna att det goda segrar, och att framtiden är ljus. Så länge folk tjänar pengar på olja och krig kommer detta att finnas. Vi måste hitta ett sätt att visa att vi blir rikare på alla sätt genom att undvika sådant. Jag vill så gärna tro att det goda segrar RENATA CHLUMSKA ÅLDER 39 år BOR I Jönköping. FAMILJ Tre egna barn, 4,5, 3 och 1,5 år och en bonusson på 9. YRKE Äventyrare AKTUELL första svenska kvinna som ska ut i rymden 8

9 2007 Renata utses till Årets Äventyrare med motiveringen: För att hon med en orubblig beslutsamhet och vilja genomfört en av de svåraste expeditioner någon kvinna företagit sig 2013 Tillsammans med andra lokalkändisar som HV/71:s Johan Davidsson är Renata ambassadör för Earth Hour i Jönköping - en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att under en timme släcka ner för klimatet. FOTO:FREDRIK BLOMQVIST Rymden nästa! Framtiden Tidigast 2014 är det tänkt att Renata ska bli förste svenska kvinna i rymden med Virgin Galactics kommersiella rymdfärder. Biljetten kostar 1,4 miljoner kronor. Renatas tips på lokala äventyr JOHN BAUERLEDEN John Bauer-leden från Gränna/ Röttle by till Huskvarna. Denna led har jag vandrat många gånger, även på vintern och det jag uppskattar mest, förutom bitvis väldigt härlig natur, är tillgängligheten. Sedan behöver man inte gå hela utan en liten bit går också bra! TROLLEVÄGGA Trollevägga, Mariannelund, är ett trevligt klätterställe på sommaren när klippan har torkat. Används flitigt för klätterkurser och det finns en bra variation på enklare leder. Det är också enkelt att toppsäkra för de som bara vill prova på. Men se till att åka med någon som är klätterkunnig! PADDLING på Vättern, runt Visingsö. RIDNING runt 4H-gården Vissmålen i Huskvarna. LANDSVÄGSCYKLING, del av Vätternrundan. Eller varför inte ta en PROMENAD TILL STADSPARKEN i Jönköping! Turista ekosmart Naturens bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen som administreras av Ekoturismföreningen. På deras hemsida hittar du Sveriges främsta naturresearrangörer och erbjudanden från knappt 90 olika researrangörer. 9

10 De ställer KRAV på maten

11 Kärlek, färska råvaror och ett skönt gäng präglar köket på Sörgårdsskolan i Gislaved. +E var där för att smaka av maten och stämningen i ett Krav-märkt skolkök. Och det var ett besök som gav mersmak. TEXT INGEMAR TIGERBERG FOTO CRISTIAN JONSSON Elton (th) och hans kompis Oliver var nöjda med Margaretha och gängets nya maträtt. DET ÄR FULL FART I KÖKET när vi kommer in i Sörgårdsskolans matsalskök. Någon rullar köttbullar, en annan springer ut och in från ett skafferi och en tredje står och skalar rotfrukter. Margaretha Nylander hälsar oss välkomna och vi visas snabbt in för att ta av oss ytterkläder och ta på oss korrekt hygienutrustning. Medan vi byter om kikar jag ut i köket. Det osar och pyser och personalen åker slalom mellan varandra på ett sätt de ser ut att kunna göra i sömnen. Kommentarer flyger över skänkarna. Förmiddagsljuset ligger på och stämningen ser ut att vara på topp. Det hela påminner mig om hur det brukar se ut när vår släkt förbereder julbord. Lite hektiskt men med mycket kärlek. Vi har hemskt roligt i köket! Jag älskar mitt jobb, att laga mat och att hitta på nya saker. Ambitionen är att barnen ska tycka om maten, det är det allt handlar om, säger Margaretha som har arbetat i skolkök i 20 års tid. Jag märker av en genuin betoning i orden, och Margaretha menar att det dessutom blivit roligare med åren. Numera satsar Gislaveds kommun på skolköken och har som mål att 25 procent av all mat ska vara ekologisk till år På Sörgårdsskolan har man gått ännu längre. Köket har en Krav-certifiering, vilket i deras fall innebär att minst 50 procent av inköpen ska vara ekologiska. Det motsvarar den mellersta av tre nivåer i certifieringen. Den lägsta innebär att köket måste köpa in minst 15 ekologiska basvaror, och den högsta innebär att 75 procent av inköpen ska vara ekologiska. 11

12 Full rulle i köket. Margaretha Nylander, Susanne Svenningsson och Eva Claesson förbereder dagens skolmåltid.

13 Det är väldigt lätt att komma upp till det lägsta målet, på 15 basprodukter. Det räcker nästan med alla mejeriprodukter. Men man får inte alltid tag på allt ekologiskt, och så måste man titta på priset också. Vi kan inte köpa allt om det skiljer för mycket. Men enligt Margaretha är det en myt att det skiljer jättemycket i pris mellan varorna. Nej det gör det inte, och jag har hållit på så många år med det här så jag vet hur man ska få det att gå runt. Kommunen höjde ersättningen per portion från 7,50 kr till 8,50 kr och det klarar de sig gott och väl på. Vi snålar inte med något för att få råd med det ekologiska. Man hör ständigt från folk att de varken har tid eller pengar till att byta till ekologiskt, men tiden tar ju inte längre än att laga annan mat, och kostnaden; ja, jag kan inte säga exakt vad som skiljer oss från andra, varför vi har råd och inte andra. Vi snålar aldrig med vad vi sätter fram, betonar hon. PÅ SERVERINGSBORDET STÅR något som kan vara en anledning till framgången: en guldig glänsande pokal, förstapriset i en tävling som handlade om att slänga så lite mat som möjligt. Och på väggen bredvid slaskhinken hänger ett inramat miljöstipendium från Gislaveds kommun, Krav-certifikatet, en solig, glad gubbe där det står Vi blir såhär glada när ni tackar för maten och glada uppmaningar till att inte slänga för mycket mat. Vi tar tillvara på i princip allt. Idag var det till exempel både ris och potatisgratäng från igår, som alternativ till den kokta potatisen. Och ibland gör vi hela maträtter på rester, berättar Carina Magnusson som också hon blivit peppad av satsningen på köket: Ja, det gör att man blir mer engagerad och att man lär sig mer hela tiden. Jag tar också med mig mycket hem. Numera letar jag mer efter ekologiskt och tänker mer på att ta till vara på maten. I vissa fall bidrar det ekologiska till mindre svinn. Ekologisk potatis till exempel behöver inte skalas, den behöver bara tvättas, flikar Margaretha in. Man kunde kanske tro att den ekologiska maten sätter stort avtryck på matsedeln i form av nya maträtter, men när jag bläddrar bland veckorna så ser det ut ungefär som när jag själv gick i skolan. Det är mestadels vanlig husmanskost. På nästan alla dagar i veckan står en grön markering: Veckans miljöval. Det innebär att hela maträtten är ekologisk eller vegetarisk. Det senare är ytterligare en förklaring till hur Sörgårdsskolan har så lätt att hålla budget. Margaretha Nylander. Ja vi kör vegetariska måndagar, enligt Paul MacCartneys initiativ. Är det pytt ipanna på matsedeln då ersätter vi köttet med ett vegetariskt alternativ, såsom quorn eller tofu, säger Margaretha som plötsligt upptäcker något. Såhär får det ju inte stå! Hon pekar på en måndag där det står spagetti med köttfärssås, drar snabbt ur bladet ur pärmen och springer iväg in i ett kontorsrum. Det var ett tryckfel. Pastasås ska det stå! Menylappen är utbytt och Margaretha medger att visst sparar de pengar på att ha en vegetarisk måndag, men även innan dess fick de ihop det. Vi har helt kött en gång i veckan, vi har fläskfilé, kycklingfilé, karréstek och porterstek det är inget vi håller igen med. Men även om menyn på pappret kan se ut som för 20 år sedan, så är det alltså mycket som har hänt mellan raderna. Det är en jättestor förändring. Idag är det en helt annan inställning till att laga från grunden. Ja verkligen, fyller Carina in. Jag kommer ihåg de kladdiga makaronerna, mandelfisken och den obefintliga salladen, säger hon och skrattar. 13

14 Vi snålar inte med något för att få råd med det ekologiska Albin (tv) åt fyra stora köttbullar. Halvfabrikat lyser med sin frånvaro i Sörgårdsskolans kök, men det har inget med Krav-certifieringen att göra. Nej det är bara så tråkigt, säger Margaretha innan hon hastar iväg på sikte mot ugnen och ropar till kollegorna: Har inte den pipit än?! Hon tar ut en plåt och nu blir det action i köket. Hur mycket Carina Magnusson. lägger du på Maggan?! En och en halv! Det rasslar till och tempot höjs. Klockan halv elva kommer förskolebarnen och innan dess ska det helst hinnas med en fikarast. Dagens huvudrätt är ny, det ser ut som frikadeller i tomatsås, lite som Lady och Lufsens fast med potatis till. Men det är inte riktiga frikadeller, för det är inte på kalv, påpekar Margaretha. Vi kunde ju hällt på såsen direkt på köttbullarna och sen in i ugnen med alltihop, men vi provade igår och då blev det för vattnigt, berättar hon. Tomatsåsen består av krossade tomater, chilisås, olivolja, vitlök, gul lök, paprika, basilika, salt, svartpeppar och muscovadosocker (en typ av rörsocker). Den är len och lite oljig i konsistensen, smaken är mustig och aningen syrlig, varken för kryddstark eller för salt. Lagom barnanpassad med andra ord, men den känns allt annat än fabriksgjord. Det sägs att kärlek är den bästa kryddan och det verkar det finnas mycket av i det här köket. Nu börjar det närma sig upp till bevis kommer barnen att gilla maten? Det är ju inte alltid det går hem. Barn är ju barn och säger ledaren i gänget att det inte var gott då vågar de andra kanske inte smaka. Generellt äter barn bra från förskolan och upp till andra klass. Mellan 3:an och 5:an är det sämre, och därefter brukar de återfå en egen vilja om maten. Det är synd om barnen som inte äter för de ska ju gå hela dagen utan mat i magen, tycker Margaretha. Det är svårt att föreställa sig att de inte skulle hitta något som passar. Till köttbullarna serveras det idag potatisgratäng, kokt potatis och ris. Därutöver finns pastasallad och en stor fräsch salladsbuffé. Det är inte många restauranger som slår den, säger Margaretha stolt. Är det någon maträtt som inte går hem alls då tar vi bort den, men generellt kan man säga att det kan ta upp till 15 gånger innan barnen vant sig vid en ny maträtt. NU BÖRJAR DET MYLLRA UTE i matsalen, förskoleklasserna är här, liksom sanningens ögonblick. Vi smygkikar ut för att se deras första reaktioner på maten. Jodå, det plockas friskt på tallrikarna. Efter ett tag letar vi oss ut i vimlet och får vår uppfattning bekräftad. Det var gott! Köttbullarna var ketchupiga, säger Albin. Min favoriträtt är köttbullar med makaroner så det här var nästan det. Men mammas är ännu godare, tycker Elton. Och om inte vårt lilla stickprov skulle räcka så finns det tyngre artelleri att ta till för att bevisa uppskattningen på Sörgårdsskolan. I en undersökning tycker runt 84 procent av barnen att skolmaten är bra (instämmer helt/till stor del). Statistiken är visserligen lite gammal nu men bilden har även bekräftats senare. Det växer ett leende på Margarethas läppar innan hon brister ut. En gång var det ett av barnen som sa det är synd att man blir mätt för annars skulle jag ha ätit lite mer! 14

15 Lär dig mer EKOLOGISK MAT Ekologisk mat kommer från jordbruk som sker i samspel med naturen utan användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ekologisk odling regleras av EU. Den svenska märkningsorganisationen Krav har egna regler som på vissa områden går längre än EU:s. KRAV-CERTIFIERING PÅ RESTAURANG ELLER STORHUSHÅLL En Krav-certifierad restaurang ska bidra till en ökad tillgänglighet av Krav-certifierade rätter och produkter genom: En garanterad omfattning av Krav-certifierade livsmedel Exponering av Kravs namn och märke Goda kunskaper bland personalen om Krav och ekologisk produktion Att använda ingredienser med så få tillsatser som möjligt MÅLET: 25 PROCENT EKOLOGISK MAT I SKOLORNA Riksdagen har satt upp som mål att 25 procent av maten i den offentliga sektorn ska vara ekologisk år I Gislaveds kommun satte man målet på år 2015 men enligt Sveriges Radio P4 Jönköping så når Gislaved och Vaggeryd upp till målen redan nu. På Sörgårdsskolan är det över 50 procent av inköpen som är ekologiska. MILJÖRESURS LINNÉ Miljöresurs Linné är en ideell förening i Småland med uppgiften att sprida kunskap och inspiration för att göra vår del av världen mer hållbar. De arbetar mycket med ekologisk mat till exempel genom att ge Miljösmarta kökskurser (fokus på ekologiskt och närproducerat) och kursen Klimatsmart mat (fokus på köttminskning och svinn). 15

16 augusti 2012 okt dec 2012 ENTREPRENÖR 90 Degrees UF i Nässjö och Vintage UF i Vetlanda är två av de totalt 281 Ung Företagssamhet- företag som startats av gymnasieelever inom region Jönköping. Totalt deltar 821 elever. Ramarna som 90 Degrees UF gör är gjorda för att hänga i hörn. UF Vintage lägger upp de första plaggen, två batikfärgade t-shirts, till försäljning på sin Facebooksida. 90 Degrees UF visar upp sina produkter för första gången på en julmarknad i Nässjö. Vintage UF sätter nitar på en jeansväst. Unga företagare väcker liv i det döda FOTO: FRIDA JÖNSSON TEXT CAROLINE PETERSSON Nio gymnasieungdomar, två olika företag och en stark gemensam nämnare. Emelie, Kevin, Elinore, Eva och Maria i Vetlanda och Elin, Evelina, Emelia och Freddie i Nässjö har under sista året på gymnasiet drivit två olika UF företag (Ung Företagsamhet) med begagnat som affärsidé. 90 Degrees UF, Nässjö Berätta om er affärsidé och hur ni fick den? Vi satt tillsammans i ett rum och diskuterade. När vi såg oss omkring i rummet upptäckte vi att det saknades något att ha i hörnen. Då kom vi på att vi ville ta fram ramar för tavlor och kort i 90 graders vinkel som passar för hörn. Vi bestämde oss för att samarbeta med ett företag som heter Knuten i Nässjö som anställer funktionsnedsatta. På så sätt gör vi en social insats också. De har en verkstad där de gör möbler och annat. Vi köper in egna ramar på second hand som de får göra om. Varför har ni valt att satsa på begagnade ramar? Dels så känns de ramarna lite mer personliga än de raka som man köper på IKEA exempelvis. Sen ville vi också återanvända så mycket som möjligt. Vi var överens om det redan från början att vi skulle göra något miljövänligt och att försöka få med alla de tre perspektiven av hållbar utveckling: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Därför valde vi också trä som material och har bara använt vattenbaserade färger för att måla om ramarna. På mässan Våga Vara Egen vann ni första pris för hållbart företagande och gick vidare till SM i Stockholm. Hur känns det? Det känns jättekul. Vi hade verkligen inte förväntat oss att vinna. Vi lyckades sälja nästan alla ramarna på SM och är jättenöjda med det. Hade vi vunnit SM-tävlingen hade vi tänkt ta designskydd på ramarna för prispengarna. Det vore jättekul att kunna fortsätta med det här också efter gymnasiet. FOTO: JOHANNA KARLSSON Från vänster: Elin Slättberg, Evelina Hagenklint, Emelia Talebi och Freddie Karlsson 16

17 april 2013 Vintage UF och 90 Degrees UF ställer ut på den regionala UF-mässan Våga Vara Egen. 90 Degrees UF kammar hem första pris i tävlingen för hållbart företagande. De är också nominerade i ytterligare två kategorier: bästa affärsplan och bästa produktutveckling. 90 Degrees UF och andra finalister från länet får presentera sina företag för landshövdingen. maj degrees UF deltar i SM-finalen för hållbart företagande. Båda företagen avvecklar sina verksamheter, utvärderar året som har gått och skriver klart sina årsredovisningar. Lär dig mer Vintage UF, Vetlanda Ni valde att satsa på att göra om gamla kläder. Hur fick ni denna idé? Just nu är det ganska modernt med vintage-stil och det är både enkelt och roligt att göra om gamla kläder. Sen var det en bonus att det fanns ett miljötänk också. Det är jättemycket om miljön i skolan nu och vi får nästan alltid ha det i åtanke. Vi har haft ett arbete i Naturkunskapen bland annat där vi fått lära oss om hela kedjan från hur kläderna sys till att de hamnar i butik. Hur har ni fått tag i kläder och på vilket sätt har ni gjort om dem? Det finns en populär grupp på Facebook som heter Vetlanda loppis där vi köpte lite kläder. Sen har vi också samlat in kläder från vänner och familj. Framförallt har vi valt Från vänster: Kevin Jonsson, Elinore Albinsson, Emelie Simonsson, Eva Larsson samt sittandes Maria Bergdale jeanstyg som var väldigt populärt förra året och är relativt enkelt att få tag i. Vi klippte av jeansjackor och jeans till västar och shorts, satte nitar på dem och gjorde slitage på kläderna. Vi fick också tag i några t-shirts som vi har färgat med batik. Sammanlagt blev det mellan plagg som vi gjorde om. Använder ni själva second hand-kläder till vardags? Just i Vetlanda har vi inte så många second hand-butiker. Det som finns är det som läggs upp på Vetlanda loppis-gruppen på Facebook, men eftersom den är så populär går kläderna åt väldigt snabbt. Många av de kläderna vi har gjort skulle vi vilja ha själva och blir det något över så delar vi upp dem på något sätt. VINTAGE UF:S TIPS OM ATT STARTA FÖRETAG TILLSAMMANS: 1. Planera riktigt noga. Inför Våga Vara Egen-mässan fick vi fick åka väldigt många gånger fram och tillbaka och hämta grejer som vi inte hade räknat med, exempelvis något att ha växel i. 2. Var effektiv och gör det du ska i tid. Eftersom vi har hållit på med vårt företag ett helt år har det varit ganska så svårt. I början kändes det så långt fram till mässan men ju närmare den kom ju mer fick vi att göra. 3. Kommunicera med varandra ordentligt så att ni vet vad ni har varandra och sätt upp mål så att ni prioriterar rätt saker. Även om man är kompisar så är det ingen garanti för att det fungerar jättebra. UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation som i samarbete med skolor verkar för att införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Organisationen har ett regionalt kontor i Jönköping. Ung Företagssamhet har aktiviteter för barn från andra klass och uppåt. UF-företagande vänder sig endast till ungdomar på gymnasiet. VINTAGE Vintage är en lite finare term för second hand (andra hand) och syftar på en äldre vara av god kvalitet. Ursprungligen användes termen för att beskriva vin av gammal fin årgång men används numera för alla möjliga typer av varor, däribland kläder. Ibland används vintage för att beskriva nyproducerade kläder och prylar som har anammat en tidstypisk stil. 17

18 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Passion för ren kemi Miljökemist Gudrun Bremle har brunnit för en hållbar kemikaliehantering i 15 år. Som en av initiativtagarna till och moderator för Jönköpings första kemikaliekonferens, hoppas hon väcka engagemanget hos fler. TEXT CAROLINE PETERSSON Då närmar vi oss ett hållbart samhälle. FOTO: JENNY LINDBERG/SMÅLANDSBILDER Varför arrangeras en kemikaliekonferens i Jönköping? Vi vill lyfta kemikaliefrågan och få folk medvetna om hur stor och viktig den är för hållbar utveckling. I Jönköping har vi tio års erfarenhet av en klimatkonferens och det har visat sig vara ett väldigt bra koncept för att få upp frågan på dagordningen regionalt. Jag hoppas att denna konferens ska bli återkommande och lika viktigt. Länsstyrelsen samverkar tillsammans med många andra för ett län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador. Läs mer på Varför är kemikaliefrågan på ropet just nu? Det kommer fler och fler rapporter och studier som visar på att skadliga kemikalier bär en del av ansvaret för ökande förekomst av sjukdomar. Kemikalieinspektionen har beräknat kostnaden bara för användning av tungmetallen kadmium som finns i konstgödsel till fyra miljarder kronor då den ökar risken bland annat för höftfrakturer. Kemikaliefrågan är där klimatfrågan var för 10 år sedan och det är först nu man börjar se den stora bilden. Just nu är vi lite i ett paradigmskifte i hur man definierar problemet. Tidigare var det kemiska produkter från fabriker som sågs som det stora problemet. Nu pratar man också om gifter som läcker från vanliga produkter vi använder. Vad kan man göra själv? Att handla miljömärkta produkter är ett enkelt och bra sätt att göra något. Sen tror jag på att vara en besvärlig konsument och ställa frågor. Själv har jag blivit försiktig med att värma mat i plast och om jag köper nya produkter som luktar väldigt mycket låter jag dem vädra utomhus innan jag använder dem. 18

19 KEMIKALIEKONFERENSEN Kemikaliekonferensen i Jönköping arrangeras av Länsstyrelsen, Landstinget, Jönköpings kommun, Högskolan och Jönköpings FN-förening. INBLICK LÄR DIG MER Allt du behöver veta om lagstiftning kring kemikaliehantering och vad du som företag och privatperson kan göra finns på Kemikalieinspektionens hemsida. De flesta paprikor vi köper i Sverige odlas i växthus i Holland. De får växtnäring intravenöst genom slangar och plantorna odlas i fiberull istället för jord. FOTO: TOBIAS JANSSON 19

20 Swerea skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. Swereakoncernen består av 5 forskningsinstitut med drygt 500 anställda, ca 650 miljoner i årsomsättning och mer än 3000 kundföretag. Vi driver ett regionalt energikontor i Jönköpings län Energikontor Norra Småland arbetar med energieffektivisering och förnybar energi Vi kan hjälpa företag och kommuner med: Att utveckla projekt Kunskap och kompetens Att komma vidare i energi- och klimatarbetet Stöd i genomförande av åtgärder En kasse fylld med ekologiska och utvalda matvaror från lokala producenter som brinner för goda råvaror. Och packad i eget kyllager för att vägen till ditt matbord ska bli så kort och naturlig som möjligt. Helt enkelt en matkasse som bryr sig om din matstund! Utbildningar och seminarier Kontakta oss för att diskutera Dina idéer! Foto: Linda Fjällström Vi finns på webben och på Facebook Vill du jobba för oss? I tidningen +E kan företag och organisationer visa upp sitt miljöarbete och samhällsengagemang och nå alla hushåll i Jönköpings län. Vi söker nu nya annonsäljare med god kännedom om den lokala annonsmarknaden. Kontakt: Caroline Petersson

21 GÖR DET SJÄLV ME Gård & Teknik AB i Säffle säljer Bokashi-strö tillverkad av svenskodlad vetekli och driver hemsidan bokashi.se Gör kompost för inomhusbruk Bor du i lägenhet utan möjlighet till utomhuskompost så finns det andra sätt att skapa ditt eget kretslopp. Häll lite bokashi-strö ihop med dina matrester i en hink och du får perfekt näring till dina växter, kolonilotten eller för en miniodling på balkongen. TEXT JOHANNA STÅL JORD ÄR LEVANDE MATERIA, men idag är våra jordar utarmade och för att odla behöver vi tillföra extra näring. Samtidigt slänger vi massa matrester dagligen som är perfekt föda för jorden. Bokashi är ett strö som består av naturliga mikroorganismer som kallas EM (Effektiva Mikroorganismer) och utvecklades av professor Teruo Higa i Japan på tidigt 1980-tal. Detta används för att snabbt bryta ner köksavfallet till näring. Att använda Bokashi har blivit populärt under de senaste åren, dels för att det är smidigt och luktfritt, men också för att det går att sköta hela kretsloppet under diskbänken. Ingen näring går förlorad och inga utsläpp av metan sker, som det gör i en vanlig kompost. Allt matavfall blir nuförtiden biobränsle antingen genom att det förbränns direkt eller att det först blir biogas. Flera kommuner i länet, däribland Jönköping, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda, samlar idag in matavfall för biogas och fler är på gång. Att lämna in matavfallet till kommunen är ett miljömässigt bra alternativ. GÖR SÅ HÄR! 1. Ta fram en plasthink med tillhörande luftätt lock. 2. Lägg i lite tidningspapper som fångar upp vätskan. 3. Fyll hinken med matrester: grönsaker, kött, fisk, pasta allt! 4. Se till att det inte blir för blött lägg då på mer tidningspapper. Se till att locket sitter tätt. Strö på bokashikli varje gång du lägger i nytt kompostmaterial. En matsked per kilo matrester räcker. 5. När hinken är full, låt den stå inomhus ett par veckor för efterjäsning, sedan har du färdig näring till din matjord. Ha gärna en extra hink att använda under tiden. 6. Använd näringen till dina krukväxter, balkongodling eller kolonilotten. Du kan också spara jorden i en säck för användning senare. Eftersom bokashi är surt i början håller råttor sig borta. 21

22 Projekt25_Layout Sida 1 Med miljön som drivkraft...får vi din vardag att fungera Njut klokt av solen ladda ner vår app! Se Nässjö från ovan på Din biljett i mobilen Ladda ner JLT-appen. Sök på JLT i App Store eller Play Butik. Du kan också skicka ett sms med texten JLT till så får du en länk för enkel nedladdning av appen. Välj biljettyp Du kan välja tätortsbiljett (zon 2101) genom Köp biljett eller ange resans start och slutdestination med Sök/Köp resa. I appen väljer du om du ska betala med VISA eller MasterCard eller via Klarna faktura. Mer information på Jönköpings Länstrafik solapp_annons.indd :46:58 Länsförsäkringar och en bättre miljö. Det hänger liksom ihop. Att vara länets i särklass största försäkringsbolag förpliktigar när det gäller att ta ansvar för miljön. Inte bara vårt eget handlande spelar roll. Vi hjälper och uppmuntrar Visste du att vi sponsrat räddningstjänsten med översvämningsbarriärer som använts för att minska effekten av klimatförändringarna? även våra kunder att agera mer miljöriktigt i olika sammanhang. Tillsammans med våra drygt kunder kan vi göra skillnad.

23 EKONOMI Lär dig mer BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL Caroline Petersson använde sig av Ifixits tips för att byta ut skärmen på sin bärbara dator. Läs om hur det gick till på caminomagasin.se (sök på att laga själv ger självförtroende ). Laga själv spara miljö & pengar Mycket av den elektronik som vi slänger kan ha mer att ge. Vi tipsar om hur du kan laga dina teknikprylar själv istället för att köpa nytt och spara både pengar, miljö och få bättre självförtroende på köpet. Används för att skydda plasthöljen och kretskort från att fatta eld. Den är giftig för vattenlevande organismer och kan ge långsiktigt skadliga effekter i miljön. Naturskyddsföreningen skriver mycket om bromerade flamskyddsmedel i boken Den flamsäkra katten från KVICKSILVER Lamporna som lyser upp äldre skärmar kan innehålla denna tungmetall som hos människor kan skada det centrala nervsystemet. I nyare bärbara datorer har de äldre lamporna ersatts av ledteknik. Utan kontroll kan giftet spridas i vatten och luft. KADMIUM Tungmetall som finns i äldre batterier på bärbara datorer och kan orsaka njur- och leverskador eller benskörhet. Senare modeller har börjat ersätta kadmiumet i batterier med litium. TEXT INGEMAR TIGERBERG & CRISTIAN JONSSON DEN SOM ÄGER EN SMARTPHONE, laptop eller läsplatta vet att det är näst intill omöjligt att själv byta ut batteriet eller laga en trasig skärm som går sönder. Så när ungarnas eller ditt eget batteri segar eller mobilen har åkt i backen tvingas du ofta punga ut dyra pengar till tillverkaren. I många fall lönar det sig bättre att köpa nytt vilket sticker i ögonen på alla som förordar att ta vara på, reparera och uppgradera det vi redan har. Detta har väckt en kreativ motkraft till liv på nätet där det florerar massvis med tips och lösningar på för hur du själv lagar dina prylar. På Youfixit kan man beställa gör-det-själv-kit för att byta ut batteriet eller din trasiga skärm till Iphone. Smått fantastiska Ifixit är en Community där användarna bidrar med guider för hur du lagar. För de vanligaste reparationerna går det dessutom ofta att hitta instruktionsfilmer på Youtube. När du bestämt dig vad du ska göra så kan du låna verktygen på Verktygsbibblan. Där kan du söka efter de verktyg du behöver och var du närmast kan låna dem, eller varför inte passa på att själv registrera dina verktyg? YOUFIXIT.SE IFIXIT.COM VERKTYGSBIBBLAN.SE BLY Denna tungmetall finns som lödningar i elektronik och orsakar foster- och njurskador samt skador på centrala nervsystemet. Kan ersättas med elektriskt ledande limmer. Förutom ovan nämnda ämnen innehåller datorer även koppar, zink, kisel, guld, silver, strontium, barium och aluminium. Genom att reparera trasig elektronik håller vi de miljöskadliga ämnena borta från naturen. 23

24 Var med och tyck till! Detta är sjätte numret av tidningen +E. Vad tycker du? Har du fått några smarta tips? Vad skulle du vilja läsa om i kommande nummer? Var med i vår webbenkät och hjälp oss att bli bättre. På följande adress hittar du enkäten: E N T I D N I N G O M E N E R G I, K L I M A T O C H M I L J Ö F Ö R D I G I J Ö N K Ö P I N G S L Ä N I framtiden kommer vi att behöva varandra mycket mer Britta Thurfjell, Omställning Tranås Mikael Wik Bonde med energi Njut av nässlor i vår Så snabbt sinar oljan Töm bilen, lasta cykeln Om du inte har tillgång till internet, ta kontakt med oss på redaktionen så skickar vi enkäten med snigelpost Telefon: Tack för din medverkan! webbenkät x148mm.indd :48:46 Vem vinner KLIMATPRISET 2013? Nominera nu! Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen. Nu kan du nominera någon organisation eller person som du tycker har bidragit till energioch klimatarbetet på ett bra sätt. Nomineringsstopp är den 1 augusti. För mer information: Kontakt: Andreas Olsson, telefon

25 LÄR DIG MER Inom så kallad naturkosmetik jobbar man utifrån ett helhetstänk som innebär att en så stor del som möjligt av innehållet ska vara naturligt. Miljömärkningar som Svanen och Bra miljöval, som också certifierar skönhetsprodukter, fokuserar på att produkterna ej ska innehålla särskillt farliga kemikalier. Lilla Bruket är ett svenskt varumärke med bas i Varberg som har produkter certifierade av Soil Association m fl. HÄLSA Rapporten Naturligt värderingar eller vetande från Konsumentföreningen Stockholm (2009) diskuterar för- och nackdelar med de ingredienser som används i naturlig respektive vanlig kosmetik. Weleda är ett av de företag som certifierats av NaTrue. Märkvärdig kosmetika När det gäller mat finns tydligt reglerat enligt EU vad som krävs för att kalla en produkt ekologisk. För skönhetsprodukter är det betydligt mer av en djungel för konsumenter att hitta rätt. Två internationella standarder som startats för att förenkla systemet konkurrerar nu om att bli EU-standard. TEXT KATRIN NIKLASSON & CAROLINE PETERSSON DET FINNS ETT STORT ANTAL frivilliga och nationella system för märkning av ekologiska, miljöanpassade och naturliga skönhetsprodukter som var och en gör sin egen tolkning av vad som är bäst för hälsa och miljö. Två stora initiativ som nyligen tagits för att skapa en mer enhetlig märkningsstandard är Cosmos och NaTrue. Cosmos: Grön allians Cosmos är en europeisk standard och certifiering för kosmetik som antingen är naturlig eller ekologisk. Standarden är ett samarbete mellan de sex nationella märkningsorganisationerna: Ecocert, BDIH, Soil Association, ICEA, CosmeBio och Eco Garantie som under sex år tid arbetat för att komma överens om gemensamma kriterier. Inga produkter får innehålla mer än två procent syntetiska ingredienser, det vill säga konstgjorda ämnen som inte finns i naturen. För att det ska få stå ekologiskt i produktnamnet måste 95 procent av ingredienserna vara ekologiskt odlade. Genetiskt modifierade organismer (GMO) får inte ingå och produkterna får inte strålas. Standarden har ännu inte ersatt några nationella märkningar vilket innebär att de gamla märkningarna fortfarande finns kvar på produkterna. Brittiska Soil Association är den enskilda märkning som anses ställa de högsta kraven med minst 95% ekologiska ingredienser och är också den som rekommenderas av Svenska KRAV. COSMOS-STANDARD.ORG NaTrue: Eko i trestjärnig nivå NaTrue uppstod på initiativ av ledande tyska och Schweiziska varumärken som Weleda, Dr Hauschka och Lavera som ansåg att processen med Cosmos tog för lång tid att arbeta fram. Man har också framställt sig själva som en kritisk granskare och konkurrent till Cosmos. NaTrue-märkningen finns i tre nivåer: En stjärna innebär äkta naturkosmetik. Då uppfylls grundkriterierna att ingredienser kommer från naturen samt att produkten lever upp till regler för tillverkningssätt och utvinningssätt. Två stjärnor betyder naturkosmetik med minst 70 procent ekologiska ingredienser. Och för att få ha tre stjärnor på förpackningen måste minst 95 procent av substanserna vara ekologiska. Syntetiska ämnen och mineraloljor (från fossil olja) får inte ingå. NATRUE.ORG LOKALT TIPS Asta Karlsson erbjuder egentillverkade salvor, tvål och schampo av mestadels ekologiska ingredienser och örter hon själv odlar eller plockar vilt i naturen. Asta säljer sina produkter runt om på marknader i länet men har också en gårdsbutik hemma i huset där hon bor, 1,5 kilometer från Taberg söder om Jönköping. 25

26 FJÄRRKYLA LOKAL. NATURLIG. EFFEKTIV. Kallt vättervatten, hämtat på 68 meters djup. Läs mer på: Nu kan Du bidra till ett bättre klimat - välj Klimatvänlig El från Din lokala energileverantör Jobbar ni också för miljön i Jönköpings län? Visa upp ert miljöarbete och samhällsengagemang med en annons i kommande nummer av +E. Kontakt: Caroline Petersson, Rapportera sandödla och hasselsnok Vi behöver din hjälp att hitta länets mest sällsynta grod- och kräldjursarter, hasselsnok och sandödla. Båda arterna finns med på rödlistan över hotade arter och de är mycket sällsynta i Jönköpings län. Vi tar tacksamt emot rapporter om observationer av arterna. Kontakta Länsstyrelsen, Erica Hindborg, på e-post: om du hittar någon av arterna. Hasselsnok. Foto: Kill Persson. Sandödla, hane i lekdräkt. Foto: Sven-Åke Berglind. Sandödla, hona. Foto: Sven-Åke Berglind. Hasselsnok Hasselsnoken liknar mer en huggorm än en vanlig snok. Till det bidrar det uppifrån trekantiga huvudet, frånvaron av vita nackfläckar samt ryggteckningen med dubbla rader bruna fläckar som kan likna en sicksacklinje. Arten är ovanlig i Sverige eftersom den föredrar riktigt varmt klimat. Sandödla Sandödlan mäter 22 cm från nos till svansspets. Den har en gråbrun färg och oregelbundna, svartbruna fläckar med vit kärna på ryggen och kroppssidorna. Därtill löper två ljusgråa band längs rygg- och svanssidor. Under parningstiden under vår och försommar får hannarna gröna sidor. Unga djur är oftast ljusbruna och har förhållandevis tydliga ögonfläckar. Sandödlan kan förväxlas med skogsödlan som är mycket vanlig. Skogsödlan är övervägande mörkbrun. Sandödlan trivs bäst i sandmiljöer och typiska miljöer är grustag, järnvägsvallar, skjutfält, hedmarker, samt brynmiljöer.

27 Kalendariet Sommaren bjuder på guidade naturupplevelser både dag och nattetid och spännande museiutställning för gråmulna dagar. Dessutom är det premiär för länets första Kemikaliekonferens i samband med världsmiljödagen. TEXT CAROLINE PETERSSON ILLUSTRATION PETTER ALMGREN Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar som firas världen över den 5 juni varje år. PÅ GÅNG 1 Skrotkonst på museum Jönköpings läns museum bjuder in till utställningen Möbelakrobaterna med spännande och humoristisk återvinningsdesign skapad av en grupp konsthantverkare och formgivare. Inredningsföremålen är tillverkade av gammalt skrot och andra kasserade föremål, till exempel djurben. 2 Kemikaliekonferens I samband med världsmiljödagen den 5:e juni arrangerar Länsstyrelsen, Högskolan, Landstinget, Jönköpings kommun och FN-distriktet i Jönköping för första gången en konferens om kemikalier. Ledande forskare deltar och delger sina erfarenheter och kunskaper om hur kemikalier påverkar våra liv, på gott och ont. För mer information kontakta projektledare Eva Göransson på Jönköpings kommun: 3 Grannstädning med fika Nässjö kommun uppmanar dig och dina grannar att hjälpas åt att städa upp i ert närområde. På medborgarkontoret finns engångshandskar och sopsäckar att hämta upp för dig som vill. Alla som är ute och städar i minst 1 timme bjuds på fika kl på ett konditori i Nässjö. Anmäl gärna hur många som vill komma till: 1/6 22/9 5/6 kl /9 4 Sommarvandring Varje onsdag med start kl vid naturum Store Mosse arrangeras guidade vandringar på en ny spännande runda i nationalparken. Guidningen går i det gamla torvtäktsområdet och ut på den orörda myren, delvis på spång och delvis i obanad terräng. Kostnad 50 kronor för alla över 12 år. Ingen anmälan krävs. Du kan också prova på snöskovandring för 350 kr per person (anmäl dig dagen innan). 1/6 31/8 5 5 Kulturhistorisk promenad Följ med på en guidad vandring på en del av de medeltida hålvägarna utanför Sandhem. Eriksgatuleden bjuder på landets bäst bevarade hålvägssystem och är ett 7 km långt kulturminne väl värd ett besök. Under ca. 2 timmars vandring på leden blir du guidad av personer från Sandhems Hembygdsoch fornminnesförening som berättar om leden och om det du ser under din vandring. Anmäl dig senast kl. 12:00 samma dag via Mullsjö kommuns infocenter. Vandringen kostar 20 kr/person 2 15/7 kl Aneby och Tranås firar framtiden Framtidsveckan är Sveriges största manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget initiativ ordnar publika arrangemang. I Aneby/Tranås arrangeras aktiviteter av Omställning Tranås /9 27

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8

Per Malm. Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping SID 8 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN Nr 4 2012 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Vi har en skyldighet att göra staden vackrare Johan Röklander sparar energi i Jönköping

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen din tidning från Huge NUMMER 1/2012 Värden Stamgäster Nu är det nykaklat på Kommunalvägen Här samsas pensionärer med gymnasister ANDREJ SATSAR MOT OS i london GÅ PÅ FESTIVAL MED HUGE FÖRORD Innehåll Vårtecken!

Läs mer

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET.

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET. vännerna Caminovännerna är företag och organisationer som delar Caminos mål och värderingar. Vill du också synas här? Kontakta caroline@caminomagasin.se INREDNING & DESIGN KOSTERS TRÄDGÅRDAR WWW.KOSTERSTRADGARDAR.SE

Läs mer

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN Bli ickevåldskommunikatör Patrik odlar sin egen mat Paulsen sprider falsk bild av EKO-mat Sommaren är äntligen här! Säsongen för att producera den mat vi behöver

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nr 1 2011. Bild Viveca Lammers. En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se

Nr 1 2011. Bild Viveca Lammers. En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se Nr 1 2011 Bild Viveca Lammers En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se 1 Välkommen till tidningen vars innehåll ska medverka till att inspirera dig att gå en ekologisk, miljövänlig

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

SID 17 BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE.

SID 17 BORLÄNGE ENERGI, TUNABYGGEN OCH BORLÄNGE KOMMUN INFORMERAR OM BYGGANDE, BOENDE OCH MILJÖ I BORLÄNGE. Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen HUNDAR VID BADPLATS Sunt förnuft räcker oftast när du tar med hunden till badet. SID 17 MINDRE MATSVINN Så räddar du maten från

Läs mer

Jag ser stora möjligheter. Tema: Hållbarhet. Tillväxt. Vad skulle Gandhi valt? Bygglov. Miljonprogrammet 2.0 Framtid. Skiten blir till guld

Jag ser stora möjligheter. Tema: Hållbarhet. Tillväxt. Vad skulle Gandhi valt? Bygglov. Miljonprogrammet 2.0 Framtid. Skiten blir till guld Tema: Hållbarhet Nr 2 2013 Pris 49 kronor Tillväxt. Vad skulle Gandhi valt? Bygglov. Miljonprogrammet 2.0 Framtid. Skiten blir till guld Jag ser stora möjligheter Clara Norell, byggnadsingenjör och kulturentreprenör,

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12 Carl Flint Ny tecknare i Grön Stad s18 Vardagens val är viktiga s2 nr 3/2005 bygga & bo Malmö först med svanmärkt hus s5 mat & miljö Skolmat blir till biogas s4 demokrati Seved lyfter i ny satsning s12

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN

SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN 2 INNEHÅLL SIDA 4 INTRODUKTION 5 EN BAKGRUND TILL SKOLMÅLTIDEN 10 VÅRA RESULTAT 39 SLUTSATSER OM FRAMTIDENS SKOLMÅLTID 43 REFERENSER 44

Läs mer

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 2 2015. Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Släpp in lite sol i ditt elavtal. Vi önskar dig en grön och

Läs mer

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Juli 2009 MILJÖMEDVETEN KONSUMENT 3TIPS BLI EN GRÖNARE KONSUMENT Fortsätt sortera Ta inte semester från källsortering din verkan

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna 4.13 Sveriges största natur- och miljötidning påläst och passionerad Årgång 104 EKO &JORDBRUK 42 temasidor MAT jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde

Läs mer

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra

Läs mer

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT ODA GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer ett februari 2009. EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Hässelby, Grimsta,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Magasin. Bert född till entreprenör. inför E.GO dagen 14 november. En tidning från Drivhuset i Borås. johan ernst nilsson lever ut sin dröm

Magasin. Bert född till entreprenör. inför E.GO dagen 14 november. En tidning från Drivhuset i Borås. johan ernst nilsson lever ut sin dröm En tidning från Drivhuset i Borås Magasin inför E.GO dagen 14 november johan ernst nilsson lever ut sin dröm niclas norlén lyser upp både vm och nobelfester Bert född till entreprenör dreamz, etopi, beautiful

Läs mer