Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om Handslaget och skolorna år 4"

Transkript

1 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF) bland annat uppnå följande: Ge barn och ungdomar en chans att välja en idrott som passar. Skapa ett bestående intresse för egen idrottsaktivitet hos fler unga människor. Skapa nätverk för långsiktigt samarbete mellan idrottsrörelsen, skolan och förvaltningen i varje kommun i Stockholmsdistriktet och varje stadsdel i Stockholms stad. Erbjuda skolorna möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få tillgång till daglig fysisk aktivitet, genom idrottsaktiviteter. Utbilda fler ledare. Det är angeläget att mindre uppmärksammade idrotter kommer in i verksamheten. Målet är att samtliga idrotter inom distriktet kommer med i Handslaget, i åtminstone något av nätverken. Stockholms Idrottsförbunds långsiktiga mål SIF vill föra diskussioner om idrottspolitiska program och satsningar på anläggningar, som är en förutsättning för att fler barn och ungdomar ska få en möjlighet att vara med i idrotten. SIF vill verka för satsningar från kommunerna, både ekonomiskt och i form av fler idrottstimmar i skolan, som är en viktig förutsättning för ett långsiktigt gott samarbete mellan skolan och idrotten. SIF vill skapa ett ännu större förtroende för idrotten hos kommun, skola och allmänhet. 1

2 Metod Barn väljer och väljer bort idrotter allt längre ned i åldrarna. Därför vill Stockholms Idrottsförbund tidigt komma i kontakt med barn och ungdomar. Prioriterad målgrupp för verksamheten är därför låg- och mellanstadiebarn med betoning på de äldre barnen. För att nå målet att ge varje barn en chans att hitta en idrott som passar just henne eller honom vill vi att idrottsföreningarna ska presentera alla olika möjligheter som idrotten har att bjuda av fysisk aktivitet. Därför har ambitionen varit att varje barn ska få chansen att uppleva minst tre olika idrotter, individuella och lag. Verksamheten ska präglas av lekfull idrott för barn och inte för små vuxna. Det är viktigt, att den här satsningen ska stimulera en mer barnvänlig pedagogik där idrotter presenterats i samarbete. Tävlingsinriktad träning har därför inte varit aktuellt. Förutsättningen för att lyckas är en ordentlig utbildningssatsning för de ansvariga. Alla ledare som har mött eller kommer att möta barnen har erbjudits en speciell Handslagsutbildning. Det är en grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning som även har jämställts med idrottens gemensamma grundläggande ledarutbildning Plattformen. Utbildningen har genomförts i regi av SISU Idrottsutbildarna i Stockholm. Två huvudaktiviteter har varit mest framträdande i verksamheten: Presentation av idrotterna och genomförande av idrottsaktiviteter i anslutning till skolan eller fritids Utbildning av i huvudsak unga ledare som ska vara och varit verksamma i skolan. Verksamheten har varit knuten till skolan, flera skolor eller fritidshem. I enstaka fall har den varit knuten till en fritidsklubb. Organisation Stockholms Idrottsförbunds modell för Handslagets verksamhet innebär att starta ett nätverk i varje kommun i distriktet och i varje stadsdel i Stockholm stad. I varje nätverk samverkar minst tre idrotter och tre föreningar, ett antal skolor och företrädare från idrotts- och skolförvaltning. Under Handslagets fjärde verksamhetsår har 36 organisatoriska enheter, nätverk i distriktet, varit verksamma. Varje nätverk har bildat en styrgrupp med en idrottsföreträdare som ordförande. Följande representanter ingår i styrgrupperna: Den lokala idrottsalliansen eller en stor förening som tar huvudansvaret och ett ekonomiskt ansvar för verksamheten. Företrädare för övriga föreningar. Företrädare för kommunens eller stadsdelens idrottsförvaltning och skolförvaltning eller barnoch utbildningsenhet. Ansvarig företrädare för respektive skola. 2

3 Tidplan Nätverkens verksamhetsbeskrivningar skulle vara Stockholms Idrottsförbund tillhanda senast den 15 maj Tilldelade medel avsåg att täcka kostnaderna för verksamheten under hela läsåret Verksamheten skulle redovisas av nätverken senast den 20 juni Information Stockholms Idrottsförbund har spridit information till nätverken och dess styrgrupper genom: En kvällsträff med ansvariga (skola/idrott/förvaltning) i alla nätverk i SIF:s regi. En eftermiddagsträff med ansvariga (skola/idrott/förvaltning) i alla nätverk i SIF:s regi. En idékonferens på dagtid för att möta ansvariga (skola/idrott/förvaltning) i alla nätverk i SIF:s regi. En idékonferens på kvällstid för att möta ansvariga (skola/idrott/förvaltning) i alla nätverk i SIF:s regi. Handslagsträffar på regionala nätverks/styrgruppsmöten vid 15 tillfällen. Dagliga kontakter med nätverkens styrgrupper via besök, mail och telefon Ledning och organisation Under Handslagets verksamhet år 4 har det regionala arbetet letts av en styrgrupp med två företrädare för Stockholms Idrottsförbunds styrelse. De har även representerat ett SF och ett verksamt Handslagsnätverk. Därtill har en företrädare från SF, tillika ungdomsrådet i Stockholm, och en representant från SISU idrottsutbildarna i Stockholm ingått i styrgruppen. Det operativa arbetet har letts av en projektledare från Stockholms Idrottsförbund. Nätverksarbetet Riktlinjerna för Handslagsarbetet i Stockholm finns beskrivet i Regler och riktlinjer för Handslagets fortsatta arbete. Förutsättningarna ser mycket olika ut i distriktets kommuner och i Stockholms stadsdelar beroende på bland annat befolkningsunderlag, föreningstäthet, skolornas placering, lokaltillgång, utformning och alla parters engagemang. Tolkningen av uppdraget och riktlinjerna har influerat verksamheten som lett till en mångfald av positiva fysiska upplevelser för barnen i Stockholmsdistriktet. Vissa nätverk har valt att ha verksamhet på fritidhemstid i direkt anslutning till skoldagen, medan andra har haft verksamhet på eller i anslutning till skoltid. Några nätverk har dessutom erbjudit rastverksamhet. Vissa har utnyttjat möjligheten att koncentrera verksamheten till presentations- eller temadagar, något som även förekommit under terminernas veckolånga lov. En förutsättning för att Handslagets verksamhet ska fungera har varit att avsätta tid för administration. Det har krävts en stark kraft för att bland annat organisera och hålla samman nätverkens ekonomi och den praktiska schemaläggningen i skolorna. Även arbetet med att hålla kontakten mellan de olika aktörerna i verksamheten har varit tidskrävande. Vissa nätverk har valt att samarbeta över nätverksgränserna för att dra nytta och lärdom av varandra medan andra har utvecklat sin verksamhet på egen hand. 3

4 Ett par nätverk har på grund av kommunens utbredning och verksamhetens volym valt att organisera sig med regional koncentration inom nätverket. Det har resulterat i att fler ledare varit engagerade och den lokala föreningen har på så sätt fått bättre närhet till nätverket. 4

5 Statistik Föreningars och skolors aktivitet i nätverken Under år 4 har totalt närmare aktivitetstillfällen genomförts vilket ger ett genomsnitt på cirka 660 aktivitetstillfällen per nätverk. Det är en ökning med cirka tillfällen. Samtidigt har kostnaden för varje tillfälle minskat med 25 procent. Antalet temadagar i innerstaden är inte lika omfattande som i kranskommunerna. Däremot ökar den kontinuerliga verksamheten i Stockholms kommun mer än i kranskommunerna. Redovisningen av antalet nyanslutningar till föreningarna under år 4 visar att över 3300 barn anslutit sig som nya medlemmar i någon förening. Dessa är relativt jämnt fördelade mellan Stockholm och övriga kommuner i länet. Föreningarnas verksamhet i skolorna Diagrammet visar hur aktiva föreningarna och skolorna i de olika nätverken har varit under år 4 (läsåret ). Resultatet är redovisat i de två följande diagrammen. Det första visar aktiviteten i distriktets 21 kranskommuner och det andra visar aktiviteten i Stockholm Stads 18 stadsdelar. Notera att skalan skiljer sig i de två diagrammen. Totalt har 324 idrotter/föreningar och 249 skolor ingått i verksamheten under år 4. Antal aktiva skolor och föreningar i distriktets kranskommuner år Föreningar Skolor BOTKYRKA DANDERYD EKERÖ HANINGE HUDDINGE JÄRFÄLLA LIDINGÖ NACKA NYNÄSHAMN SALEM SOLLENTUNA SOLNA SUNDBYBERG TYRESÖ TÄBY UPPLANDS BRO UPPLANDS VÄSBY VALLENTUNA VAXHOLM VÄRMDÖ ÖSTERÅKER Antal aktiva skolor och föreningar i Stockholms stads nätverk år 4 Föreningar Skolor Bromma Enskede-Årsta Farsta Hägersten Hässelby-Vällingby Katarina-Sofia Kista Kungsholmen Liljeholmen Maria-Gamla Stan Norrmalm Rinkeby Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Vantör Älvsjö Östermalm 5

6 Aktiviteternas utveckling under Handslagsår 1-4 i de olika nätverken Utvecklingen i Handslagets verksamhet redovisas nedan. Diagrammen nedan visar på en fortsatt ökning av antalet aktiva idrotter i verksamheten. Totalt har verksamheten ökat med 24 föreningar under år 4. Det första diagrammet visar utvecklingen av antalet idrottsföreningar år 1 till år 4 i nätverken i distriktets kranskommuner. I det andra visas samma uppgifter för verksamheten i Stockholm stad. Föreningarna representerar totalt 47 olika idrotter. Antalet idrotter som bara finns representerade i ett nätverk har år 4 minskat till 5 olika idrotter. Notera att skalan skiljer sig i de två diagrammen BOTKYRKA DANDERYD Bromma Enskede-Årsta EKERÖ HANINGE Farsta Utveckling av antal idrotter i kranskommunerna HUDDINGE JÄRFÄLLA LIDINGÖ NACKA NYNÄSHAMN SALEM SOLLENTUNA SOLNA SUNDBYBERG TYRESÖ TÄBY UPPLANDS BRO UPPLANDS VÄSBY Utveckling av antal idrotter i Stockholms stads stadsdelar Hägersten Hässelby-Vällingby Katarina-Sofia Kista Kungsholmen Liljeholmen Maria-Gamla Stan Norrmalm Rinkeby Skarpnäck Skärholmen Spånga-tensta år 1 år 2 år 3 år 4 VALLENTUNA VAXHOLM VÄRMDÖ ÖSTERÅKER Vantör år 1 år 2 år 3 år 4 Älvsjö Östermalm 6

7 Aktiviteternas utveckling under Handslagsår 1, 2, 3 och 4 i hela Stockholms län Tabellen visar hur utbredd verksamheten varit i dels föreningslivet och dels i skolorna under de fyra Handslagsåren. Överst i tabellen redovisas Stockholms stadsdelars samlade aktivitet och genomsnittsbilden. Därunder redovisas de övriga kommunerna tillsammans på samma sätt. Underst redovisas verksamheten i hela Stockholmsdistriktet. Noterbart är att antalet idrottsföreningar fortsätter att öka medan antalet skolor endast ökat marginellt under år 4. Antal föreningar som var aktiva i nätverket Antal skolor där barn aktiveras i Handslaget Handslagsår År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4 Stockholm stads stadsdelar, totalt Stockholm stads stadsdelar, medel 6,15 6,5 7,05 8,0 3,64 4,29 4,83 5,8 Övriga kommuner, totalt Övriga kommuner, medel 5,6 7,95 8,6 9,8 3,55 6,33 7,25 7,8 Länets alla nätverk, summa Länets alla nätverk, medel 5,83 7,29 7,07 9,0 3,57 5,23 6,11 6,9 7

8 Nedslag i nätverkens verksamhet Berättelserna är hämtade ur fem nätverks redovisningar från år 4. Handslaget bra grund till fritidsklubbarna Det bästa har varit att vi har kunnat aktivera inaktiva barn och fått in föreningslivet i skolan. Vi har fått möjligheter att erbjuda barnen att prova på olika idrotter och i många fall sådana som de aldrig hade kommit i kontakt med annars. Lätt att knyta nya kontakter vid Handslagsmötena. Handslaget har utgjort en bärande grund för Fritidsklubbarnas verksamhet. Det hade varit svårt att få till stånd de aktiviteter och den kvalitet som vi nu kan erbjuda Fritidsklubbens barn, utan Handslagets medverkan. I några fall har föreningar knutna till Handslaget medverkat i temadagar med hälsoinriktning och då har många kunnat delta. Nyfiket intresse för ridning Jag hade missat att friidrottsföreningen inte klarade sitt åtagande i skolan under 4 veckor på våren. Efter en diskussion mellan mig och läraren så bestämmer vi att hon kontaktar ridklubben som ligger nära skolan. Jag har tidigare pratat med en representant för ridklubben men inte hittat en ingång för ridklubben att vara med i vårt handslag. Denne lärare lyckas dock komma överens med ridklubben att ge alla barn en chans att få prova att rida. Jättekul tycker jag och jättekul har jag förstått att flickorna i årskurs 4 på skolan upplevt initiativet. Än roligare känns det då jag fått höra att även pojkarna är nyfiket intresserade. Läraren jag talar om är idrottslärare på skolan. Hennes insats har också uppmärksammats och uppskattats av rektorn på skolan. I den senaste lönerevideringen var hon en av de lärare som skolan valde att satsa extra på med ett bra lönepåslag. Handslaget betyder något! En bit på vägen En familjebehandlare i ett av Stockholms läns team berättar att hon arbetat med en familj där den 10-åriga sonen hade flera svårigheter. De hade en stående tid hos teamet på tisdagseftermiddagar och pojken var mycket angelägen om att mötena skulle bli av varje vecka. Tills han vid ett av mötena deklarerade att han inte kunde komma på tisdagarna längre eftersom man börjat med Handslaget på hans skola... och det skulle bli tisdagseftermiddagar. Det var fantastiskt att han ville vara med eftersom han tidigare inte varit intresserad av några idrottsaktiviteter och han hade också haft svårigheter i kamratkontakter. Handslaget löste inte alla pojkens svårigheter men hjälpte honom en bra bit på vägen genom att han kunde få möjlighet att hitta något som passade honom. 8

9 Politiskt intresse oavsett färg Politikerna i kommunen har, både före valet från rödgrön majoritet till den nya alliansen med majoritet, de senaste fyra åren visat ett mycket stort intresse för Handslaget. Vi fick redan två veckor efter valet möjlighet att presentera Handslaget. Lärarreflektion från en temadag En bra dag som verkligen har påverkat barnen, just för att det kommer andra personer utifrån som tar bort de annars vanliga rutinerna. Plus att både lärare och barn har haft jätteroligt. Lagom blandning med deltagande föreningar och en bra blandning med idrotter Dock kunde informationen om vad de olika idrotterna behövde för material varit bättre, då det på några av passen gick det åt en del tid för att införskaffa det som behövs. 9

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 En grupp vars sjukdom innebär stora konsekvenser för personerna, anhöriga och deras barn. En fjärdedel har beviljade insatser. Insatserna

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer