Biståndets Effektivitet och Allokering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndets Effektivitet och Allokering"

Transkript

1 Om Biståndets Effektivitet - Intro Biståndets Effektivitet och Allokering Bo Sjö Bo Sjö, Utan en fungerande ekonomi, ingen tillväxt, och ingen minskning av fattigdomen. Det huvudsakliga syftet med bistånd är att minska fattigdomen Har bistånd någon effekt utöver det humanitära? Svar: Tveksamt. Så tveksamt att man på goda grunder kan frågasätta bistånd som utvecklingsinstrument. Bo Sjö, Vem kan man lita på? Det finns väldigt mycket åsikter, men mindre insikter om bistånd och utveckling i debatten. Alltför många talar i egen sak för att få mera pengar till sina egna projekt. (NGO:s) Kännetecken: Korruption är inget problem Mer pengar till bistånd utan krav på resultat Bistånd till enskilda projekt via utländska biståndsarbetare och några lokalt anställda Vill gärna fiffla med definitionen av bistånd Stöd till ekonomisk tillväxt är dåligt osv. Nationalekonomer är idioter typ (bistånd syftar inte till ekonomisk tillväxt) osv. Vad är bistånd? OECD/DAC ger definitionen DAC = Development Assistance Committee ODA = Official Development Assistance Internationellt Utvecklingsarbete Ges av staten, syftar till att främja ekonomisk utveckling ODA godkända länder Gemensam definition 2 frågor: Till vem, i vilket syftet? Jämförbar statistik se OECD - DAC aid statistics web Stränga specialregler för stöd till polis, militär, kultur. Bo Sjö, Bo Sjö, Om bistånd I Biståndsmål: Humanitärt bistånd Fred och säkerhet Utbildning Hälsa Ekonomisk tillväxt Statens funktionsätt Civila samhället Mänskliga rättigheter (MR) Miljö och klimat Gender Ekonomisk tillväxt Notera att detta är nyckeln till minskad fattigdom: Makroekonomisk stabilitet Infrastrukturinvesteringar PPP Public Private Partership Utveckla marknader, avreglera T.ex. Jordbruk Finansiella marknader Energi, fungerande marknader Handel, Aid for Trade Bo Sjö, Bo Sjö,

2 Skilj på mottagarländer Typer av mottagarländer 1) Vanliga utvecklingländer 2) Konflikt & post-konflikt länder Länder med svåra interna problem Fragile states Väldsbanken + Uppsala institutet listar 3) Fd realt socialistiska länder, Öst-europa, asien Biståndet skall vara olika för dessa typer av länder, pga av olika förutsättningar! Olika typer Bistånd Multilateralt bistånd (Ej villkorade bidrag till organisationer (FN organ, vissa NGO:s) Bilateralt bistånd Sida, UD Enskilda organisationer Multi-bi villkorade biståndspengar multilateraler Typer av bistånd Projekt Programstöd Sektorstöd Budgetstöd Bo Sjö, Bo Sjö, Olika biståndsformer Projektstöd Typ gräva brunnar, bygga skolor Oftast enskild givare som utför Programstöd Gräva många brunnar, skolor osv vaccinationsprogram Flera givare oftast i samarbete med lokala myndigheter Sektor budget stöd Icke öronmärkt bidrag till en sektor i statens budget, typ departement (hälsa utbildning osv) Generellt Budgetstöd Pengar direkt till statens budget för att genom för en nationell plan för fattigdomsminskning (Poverty Reduction Strategy (PRS). Målet: Att öka budgetstödet minska projekten Paris 2005 & Accra 2008 Viktigt: Parisdeklarationen om ökad biståndseffektivitet 2005 Partnerskap! Samording mellan givare! Äganderätt hos mottagaren Sektor o budgetstöd förordas Ej bundet bistånd Effektivitet: Använda mer information, evidensbaserad kunskap! Transparens och öppenhet! Bo Sjö, Bo Sjö, Politik för Global Utveckling Sveriges politik för global utveckling vars mål föreslås vara att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden. Två perspektiv föreslås genomsyra politiken: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Bistånd: Målet för det svenska utvecklingssamarbetet föreslås vara att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Klart som korvspad eller? Politiska Begrepp Notera sammanfattningen av 20 års forskning i socialpsykologi Vad som är rättvist för mig är nödvändigtvis inte rättvist för dig Går inte att definiera Rättigheter? Fint men i ett u-land räcker pengarna inte till sjukvård och utbildning åt alla osv hur prioriterar man?? Bo Sjö, Bo Sjö,

3 Rekommenderade Böcker En optimist, En pessimist och En mitt-i-mellan. Optimisten: Jeffrey Sachs The End of Poverty Budskap: Biståndet är för lågt för att ha effekt på the poverty trap. Förespråkar The Big Push, och bättre allokering av bistånd mellan länder (selektivitet) och projekt. Stöds av Bono, Geldof, mf.l. Pessimisten William Easterly The Quest for Growth och White Man s Burden- Why the West s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good Budskap: Bistånd fungerar dåligt, beroende på dålig allokering; mindre bistånd är helt ok så länge ingen ansvarsskyldighet kan utkrävas av givarna. Bistånd och utveckling kan inte planeras fram, vilket många ekonomer och beslutsfattare tror (eller har varit övertygade om). Argumenterar emot the big push och poverty trap 2002 och Bo Sjö, Bo Sjö, Mitti-mellan Paul Collier The Bottom Billion 2008 och War Guns and Votes, Budskap: Står emellan Sachs och Easterly. Bistånd fungerar om det ges till rätt länder, på i rätt tid och på rätt sätt. Selektivitet och val av projekt (evidensbaserade resultat) är viktigt. Post-conflict länder måste analyseras särskilt noga och ges särsklit bistånd. Argumenterar emot the big push bl.a. genom att peka på Nigerias oljeinkomster (+$240m) som inte lett till utveckling. Bo Sjö, Och aktuellt Dambisa Moyo Dead Aid, 2009 Argumenterar för att stoppa biståndet. Utvecklingsländer bör instället låna pengar till investeringar och utveckling, precis som alla nu utvecklade länder gjorde tidigare. Fredrik Segerfeldt Gör ingen skada biståndets hippokratiska ed, Vetenskapligt baserad genomgång av biståndets bristande efffektivitet. Det bästa som skrivits på svenska. Bo Sjö, Och varför inte Superfreakonomics av Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner, Ekonomi är vetenskapen om hushållning med knappa resurser. Men också en beteendevetenskap som visar hur människor beter sig i val situationer. Om, och om, och om igen visar ekonomer på hur människor beter sig rationellt och maximierar sin nytta när de gör val. Fattigdom knepigt! Många definitioner: relativt eller absolut? Poverty line: One-dollar-per-day Numera $1.3 per dag i inkomst. Definition: "Poverty: a human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights." Vad är adequte standard of living? Bo Sjö, Bo Sjö,

4 Historik Historiskt har definitionen förändrats The concept of a poverty line depicting a global minimum standard for a socially acceptable minimum standard of living for the whole world came into existence only after Absolute Relativt 20-talet, socialismen, statens ansvar osv. Men mkt svårt att vetenskapligt fastställa en absolut eller relativ nivå. I slutet är det värderingar och politik som avgör. Tips, sök mera på Wikipedia Sen s Definition Amartya Sen, Indisk ekonom och Nobelpristagare i ekonomi 1981, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Famine occurs not only from a lack of food, but from inequalities built into mechanisms for distributing food. Och, (1976) Definition: Fattigdom är brist på Capabilities. Dvs. fattigdom har flera dimensioner än brist på ekonomiska resurser: I grunden är en vissa nivå på ekonomi ett måste, sedan också brist på mänskliga rättigheter, att styra sitt liv, hälsa osv Leder till rättighetsperspektiv och ett bredare perspektiv på fattigdom i biståndet Bo Sjö, Bo Sjö, Biståndets effekter Olika typer bistånd, till olika typer av länder. Skilj ut humanitärt bistånd (svält, vaccinationer osv) Hur kan man mäta utfallet? Inte bara mäta korrelationer Bistånd tillväxt Bistånd utbildning Bistånd hälsa Bistånd mänskliga rättigheter Måste betinga på olika förutsättningar (annars blir det noll resultat direkt) Effekter Skilj på konsumtion och utveckling. Ett vanligt mistag att blanda ihop detta Överföring av pengar idag leder till omedebar konsumtiom. Men är det långsiktigt? Om givarna står för 50% av Zambias hälosektor så är det konsumtion idag. Självklart har det en effekt i meningen att fler personer i Zambia får tillgång till sjukvård när pengarna ges. Detta är inte utveckling! Inte PGU heller för den delen. Utveckling är att mottagarlandet självt tar över budgeten därför att man skapar mera resurser inom landet att finansiera sina behov. Hur länge skall givarna stå för 50% av konsumtionen av sjukvård? år? Bo Sjö, Bo Sjö, Skilj på Utvärdering och Uppföljning (monitoring) Utvärdering har de slutliga målen uppnåtts och är målen ändamålsenliga? Syftar inte primärt till att förbättra utan till att just utvärdera. Uppföljning: Blev det gjort det som skulle göras? Om sociala interventioner Bistånd är den mest avancerade sociala intervention som finns. Egentligen bara ett sätt att finansiera sociuala och ekonomiska intervention som leder till högre välvärld för medborgarna i ett land. Jfr socialpolitik, arbetsmarknad, hälsa, utbildning osv. Utvärdering av bistånd sker det? Nej, det mesta är monitoring (uppföljning). Följer Sverige Parisagendan? Vad vet vi om sociala interventioner? Komplexa samband som kräver kvalificerade vetenskapliga metoder för att utvärdera. Titta och tycka håller inte. Jfr med arbetsmarknad & mammografi. Bo Sjö, Bo Sjö,

5 3 vägar att vetenskapligt statistiskt testa biståndets effekter på tillväxten 1. Tillväxt kommer av investeringar. Alltså undersök om bistånd ger mer investeringar. Alt. studera bistånd sparande. 2. Ett lands BNP tillväxt kan vara en funktion av bistånd, Y = f(bistånd, X) där X står för andra tillväxtfaktorer. 3. Bistånd påverkar andra (tillväxtskapande) faktorer utbildning, hälsa osv. som i sin tur kan antas leda till ökad tillväxt. 2. är mest använd idag. Bo Sjö, En Klassisk Fråga Om bistånd enbart går till konsumtion har det ingen långsiktig effekt! Viktigt att kunna skilja på detta att ngn får mera pengar i handen dem bättre för stunden. Men om det inte leder till en investering och ökad tillväxt?? Just därför behövs kunskaper i ekonomi och statistik för att undersöka om bistånd fungerar. Undantag: humanitärt bistånd, kanske fred, kanske hälsa, kanske mera demokrati... Om bistånd bara ökar konsumtionen så måste argumenten för bistånd ändras och inriktningen och metoderna också ändras. Bo Sjö, Och ett klassiskt resultat Griffin (1970) ( The New Left ) Han fann att bistånd ledde till att mottagarlandet minskade sitt sparande och investeringar så att BNP inte påverkades. Genom att ändra lite i han statistiska model går det att få lite effekt. Ta hänsyn till landets storlek så hittar man viss effekt, men inte så stor. Notera att ni troligen inte har läst om detta i era förut! Det Vetenskapliga Problemet Det kontrafaktiska problemet vad hade hänt utan bistånd? Hur skall man mäta, vad skall man mäta? Typiskt, fyraårs genomsnitt på alla variabler, och bistånd i föregående period. Vad skall man väga in i den statistiska modellen (betinga på, ta hänsyn till) för att testa om bistånd resulterar i ekonomisk tillväxt? Problemet är att isolera interventionseffekten från bistånd från alla andra effekter? Tillgång till kust (landlocked), klimat, religion, demokrati, korruption, ekonomisk politik, BNP nivå, allt som är viktigt för tillväxt, utbildning och you name it Bo Sjö, Bo Sjö, Burnside & Dollar (2000) Debatten om biståndets effektivitet tog ny fart under sent 90- och tidigt 2000-tal. Många vetenskapliga artiklar hade visat att bistånd var ineffektivt när Burnside och Dollar i Aid, Policies and Growth, American Economic Review, år 2000, visade att bistånd kunde vara effektivt i kombination med god politik! Nytändning i debatten, men Easterly, Levine, Roodman visade 2004 att B&D inte höll om man utvidgade deras sample med ytterliggare en tidsperiod. Hansen and Tarp (2000) visade att bistånd har viss effekt på tillväxt, om man definerar variablerna inklusive biståndet på rätt sätt. Roodman (2007) visar att Hansen och Tarp:s resultat beror på 5 länder i Nordafrika. Tarp m.fl 2009 kommer igen med nya beräkningar och hävdar att deras slutsats håller Precis som vilken vetenskap som helst, pusselbit för pusselbit... Jfr rökning och cancer Bo Sjö, Vi har två synsätt 1) Bistånd är effektivt under vissa betingelser: regeringens politik, avtagande marginal avkastning på bistånd, konfliktländer osv. Då har bistånd kunnat öka BNP tillväxten med +1% per år. Låter inte mycket men blir mycket jämfört med alternativet noll eller negativ tillväxt. Bo Sjö,

6 Men, det andra synsättet 2) Dessa resultat är mycket instabila och beror av enbart samplet. Rent vetenskapligt går det inte att dra några säkra slutsatser. Mer än att hypotesen om att bistånd är ineffektivt inte går att förkasta. Kanske är för få länder, omständigheter förändras över tiden, osv. Men If you are so smart, how come you don t get any results? After all these years? Bo Sjö, Från min handout Frågor Hur formulerar man ekvationen? Hur kan jag skatta (mäta) biståndets effekt på tillväxt, 2 ekvationer att diskutera runt. Var är problemen? Notera det generella vetenskapliga problemet här! Bo Sjö, Frågor Sätt upp generella ekvationen 1) Tillväxt = + bistånd Visa 2) Förändring i tillväxt, förändring I bistånd och allt annat konstant (ingen förändring) Vad måste jag veta? Vad som driver tillväxt utan bistånd? Var är resultaten? Bo Sjö, Resultaten? Vetenskapligt är det svårt att hävda att bistånd ger någon egentlig utvecklingseffekt, i form av ekonomisk tillväxt som i sin tur reducerar fattigdomen på riktigt. Hjälp för stunden? Svenska biståndsdebatten borde handla mer om detta nedslående resultat och därmed om biståndets inriktning än dess nivå. Vad fungerar, i vilket sammanhang? Bo Sjö, Forskning Repetition: De signifikanta resultaten är inte stabila. Beror på perioden och det exakta valet av länder. Dvs. skakiga resultat, dock måste vi respektera de forsare som gjord bra forskning och tror på sina resultat. Tiden, och ny forskning avgör vem som har rätt. Begrepp: Fungability of Aid om biståndsgivare satsar på utbildningsektorn så minskar den lokala regeringen sitt engagemang i denna sektor. Post-konflikt länder helt andra situationer och förutsättningar för bistånd Här finns mycket forskning (linjära regressioner) som visar på vad som kan vara avgörande för en långvarig fred och utveckling eller om konfikten bryter ut igen. Politiska analysen viktigast, prioritering i bistånd viktigt, infrastruktur investeringar, snabb återuppbyggnad, antal arbetslösa årigar är kritiskt m.m. See vidare I Colliers bok. Bo Sjö, Problem med Bistånd Bindningar till givaren, nykolonialsim, biståndsberoende, beroende av givarnas produkter och industri genom bundet bistånd Korrupta och odemokratiska regeringar kan sitta kvar vid makten Viktiga ekonomiska och politiska reformer blir inte av. Appreciering av valutan ger undanträngnings effekter. Bo Sjö,

7 Allokering av Bistånd Ett sätt att öka effektiviten är att allokera bistånd till de länder där det kan göra mest nytta. (Selektivitet) Vi kan gå från tro och tyckade om att vissa länder kan utvecklas, till en mera evidensbaserad allokering av biståndet byggd på forskningsresultat. Bo Sjö, Varför får vissa länder bistånd? De fattigaste? Vad tror ni? Handel, kolonier, politiskt (korrekt), fattigdom till en viss del. Svårt att påvisa att bistånd går till de fattigaste, även om man betinga på politik, demokrati osv osv. Tanken om att visa betingelser måste vara uppfylla för att bistånd skall ge resultat. Varierar mellan tid och regeringar i olika länder Den svenska debatten? Tanzania, Mozambique, Guinea- Bissau, med flera, jfr med Syd-Korea och andra tilväxt ekonomier? Östeuropa? Säkerhetspolitik Slutsatser: svag eller ingen länk till BNP/cap för de flesta givare. Dock verkar Skandinaviska länder ta hänsyn till BNP/capita, En omallokering kan ge bättre resultat. Se vidare memo hur forskningen mäter. Bo Sjö, Andra förslag - exempel Frihandel! En Win-Win lösning Att satsa på frihandel, framför allt att I-länder sänker sina tullar mot utvecklingsländer ger betydligt bättre resultat än bistånd. Om man är för bistånd bör man I konsekvensens namn också förspråka frihandel, om det nu är de fattiga man vill väl. Ta fajten med franska bönder och amerikanska stålverksarbetare! Istället för att slåss med polisen på G8-möten. Men de som lever gott bakom tullskydd och subventioner, både i I-länder och utvecklingsländer är ofta välorgansierade och smarta med att låta andra föra deras talan. Andra förslag - exempel Satsa på åtgärder som räddar liv, förbättrar hälsan, och där vi enkelt kan se resultat, tex. Myggnät Järngrytor Vacinationer o mediciner mot tropiska sjukdomar Vatten och avlopp Bo Sjö, Bo Sjö, Om att jämföra BNP per capita? Det går inte att jämföra BNP per capita mellan utvecklade länder och utvecklingsländer därför att prisnivåerna skiljer sig åt. $1 i New York räcker inte långt jämfört med en $1 i Kampala (20 cent =1 måltid). Purchasing Power Parity Adjusted GDP, mäter priset på samma varukorg I olika länder och får köpkrafts justerat BNP IMF World Economic Outlook, & Penn University Data Vad är? OECD/DAC ODA Parisdeklarationen Sammanfattning Typer av bistånd, olika sätt att dela upp bistånd? Problem ställningen bistånd ekonomisk tillväxt. Hur mäta? (Använd formler) Resultaten? Bo Sjö, Bo Sjö,

BISTÅND ger TILLVÄXT RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN

BISTÅND ger TILLVÄXT RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN BISTÅND ger TILLVÄXT NU GÄLLER DET ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele/Global Reporting Tryck: Linderoths

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer

Bistånd och korruption

Bistånd och korruption Bistånd och korruption Ulf Jakobsson Varmt välkomna till kvällens möte i Nationalekonomiska Föreningen. Innan diskussionen börjar har vi ett föreningsärende och det gäller val av ny styrelseledamot. Vår

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i en global värld Nationalekonomi III, Självständigt arbete 15 hp Våren 2014 Författare: Sara Abrahamsson Handledare:

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Kenneth Hermele Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Den Globala Skolan Den Globala Skolan (DGS) är

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

En ny solidaritetspolitik

En ny solidaritetspolitik september 2008 En ny solidaritetspolitik En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning En ny solidaritetspolitik 3 Fattigdomsbekämpning i centrum 4 Demokrati, mänskliga

Läs mer

Väg till utveckling Stärkta rättigheter minskad fattigdom

Väg till utveckling Stärkta rättigheter minskad fattigdom Väg till utveckling Stärkta rättigheter minskad fattigdom foto: europeiska kommissionen Juli 2012 Innehållsförteckning Förord... 2 1. Inledning - varför bistånd?... 3 1.1 Vår ideologiska utgångspunkt...

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv

Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv Simon Klingberg Examensarbete i Geografi Institutionen för kulturgeografi

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com www.mapsec.com I nnehåll FÖRORD...1

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer