Biståndets Effektivitet och Allokering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndets Effektivitet och Allokering"

Transkript

1 Om Biståndets Effektivitet - Intro Biståndets Effektivitet och Allokering Bo Sjö Bo Sjö, Utan en fungerande ekonomi, ingen tillväxt, och ingen minskning av fattigdomen. Det huvudsakliga syftet med bistånd är att minska fattigdomen Har bistånd någon effekt utöver det humanitära? Svar: Tveksamt. Så tveksamt att man på goda grunder kan frågasätta bistånd som utvecklingsinstrument. Bo Sjö, Vem kan man lita på? Det finns väldigt mycket åsikter, men mindre insikter om bistånd och utveckling i debatten. Alltför många talar i egen sak för att få mera pengar till sina egna projekt. (NGO:s) Kännetecken: Korruption är inget problem Mer pengar till bistånd utan krav på resultat Bistånd till enskilda projekt via utländska biståndsarbetare och några lokalt anställda Vill gärna fiffla med definitionen av bistånd Stöd till ekonomisk tillväxt är dåligt osv. Nationalekonomer är idioter typ (bistånd syftar inte till ekonomisk tillväxt) osv. Vad är bistånd? OECD/DAC ger definitionen DAC = Development Assistance Committee ODA = Official Development Assistance Internationellt Utvecklingsarbete Ges av staten, syftar till att främja ekonomisk utveckling ODA godkända länder Gemensam definition 2 frågor: Till vem, i vilket syftet? Jämförbar statistik se OECD - DAC aid statistics web Stränga specialregler för stöd till polis, militär, kultur. Bo Sjö, Bo Sjö, Om bistånd I Biståndsmål: Humanitärt bistånd Fred och säkerhet Utbildning Hälsa Ekonomisk tillväxt Statens funktionsätt Civila samhället Mänskliga rättigheter (MR) Miljö och klimat Gender Ekonomisk tillväxt Notera att detta är nyckeln till minskad fattigdom: Makroekonomisk stabilitet Infrastrukturinvesteringar PPP Public Private Partership Utveckla marknader, avreglera T.ex. Jordbruk Finansiella marknader Energi, fungerande marknader Handel, Aid for Trade Bo Sjö, Bo Sjö,

2 Skilj på mottagarländer Typer av mottagarländer 1) Vanliga utvecklingländer 2) Konflikt & post-konflikt länder Länder med svåra interna problem Fragile states Väldsbanken + Uppsala institutet listar 3) Fd realt socialistiska länder, Öst-europa, asien Biståndet skall vara olika för dessa typer av länder, pga av olika förutsättningar! Olika typer Bistånd Multilateralt bistånd (Ej villkorade bidrag till organisationer (FN organ, vissa NGO:s) Bilateralt bistånd Sida, UD Enskilda organisationer Multi-bi villkorade biståndspengar multilateraler Typer av bistånd Projekt Programstöd Sektorstöd Budgetstöd Bo Sjö, Bo Sjö, Olika biståndsformer Projektstöd Typ gräva brunnar, bygga skolor Oftast enskild givare som utför Programstöd Gräva många brunnar, skolor osv vaccinationsprogram Flera givare oftast i samarbete med lokala myndigheter Sektor budget stöd Icke öronmärkt bidrag till en sektor i statens budget, typ departement (hälsa utbildning osv) Generellt Budgetstöd Pengar direkt till statens budget för att genom för en nationell plan för fattigdomsminskning (Poverty Reduction Strategy (PRS). Målet: Att öka budgetstödet minska projekten Paris 2005 & Accra 2008 Viktigt: Parisdeklarationen om ökad biståndseffektivitet 2005 Partnerskap! Samording mellan givare! Äganderätt hos mottagaren Sektor o budgetstöd förordas Ej bundet bistånd Effektivitet: Använda mer information, evidensbaserad kunskap! Transparens och öppenhet! Bo Sjö, Bo Sjö, Politik för Global Utveckling Sveriges politik för global utveckling vars mål föreslås vara att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden. Två perspektiv föreslås genomsyra politiken: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Bistånd: Målet för det svenska utvecklingssamarbetet föreslås vara att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Klart som korvspad eller? Politiska Begrepp Notera sammanfattningen av 20 års forskning i socialpsykologi Vad som är rättvist för mig är nödvändigtvis inte rättvist för dig Går inte att definiera Rättigheter? Fint men i ett u-land räcker pengarna inte till sjukvård och utbildning åt alla osv hur prioriterar man?? Bo Sjö, Bo Sjö,

3 Rekommenderade Böcker En optimist, En pessimist och En mitt-i-mellan. Optimisten: Jeffrey Sachs The End of Poverty Budskap: Biståndet är för lågt för att ha effekt på the poverty trap. Förespråkar The Big Push, och bättre allokering av bistånd mellan länder (selektivitet) och projekt. Stöds av Bono, Geldof, mf.l. Pessimisten William Easterly The Quest for Growth och White Man s Burden- Why the West s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good Budskap: Bistånd fungerar dåligt, beroende på dålig allokering; mindre bistånd är helt ok så länge ingen ansvarsskyldighet kan utkrävas av givarna. Bistånd och utveckling kan inte planeras fram, vilket många ekonomer och beslutsfattare tror (eller har varit övertygade om). Argumenterar emot the big push och poverty trap 2002 och Bo Sjö, Bo Sjö, Mitti-mellan Paul Collier The Bottom Billion 2008 och War Guns and Votes, Budskap: Står emellan Sachs och Easterly. Bistånd fungerar om det ges till rätt länder, på i rätt tid och på rätt sätt. Selektivitet och val av projekt (evidensbaserade resultat) är viktigt. Post-conflict länder måste analyseras särskilt noga och ges särsklit bistånd. Argumenterar emot the big push bl.a. genom att peka på Nigerias oljeinkomster (+$240m) som inte lett till utveckling. Bo Sjö, Och aktuellt Dambisa Moyo Dead Aid, 2009 Argumenterar för att stoppa biståndet. Utvecklingsländer bör instället låna pengar till investeringar och utveckling, precis som alla nu utvecklade länder gjorde tidigare. Fredrik Segerfeldt Gör ingen skada biståndets hippokratiska ed, Vetenskapligt baserad genomgång av biståndets bristande efffektivitet. Det bästa som skrivits på svenska. Bo Sjö, Och varför inte Superfreakonomics av Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner, Ekonomi är vetenskapen om hushållning med knappa resurser. Men också en beteendevetenskap som visar hur människor beter sig i val situationer. Om, och om, och om igen visar ekonomer på hur människor beter sig rationellt och maximierar sin nytta när de gör val. Fattigdom knepigt! Många definitioner: relativt eller absolut? Poverty line: One-dollar-per-day Numera $1.3 per dag i inkomst. Definition: "Poverty: a human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights." Vad är adequte standard of living? Bo Sjö, Bo Sjö,

4 Historik Historiskt har definitionen förändrats The concept of a poverty line depicting a global minimum standard for a socially acceptable minimum standard of living for the whole world came into existence only after Absolute Relativt 20-talet, socialismen, statens ansvar osv. Men mkt svårt att vetenskapligt fastställa en absolut eller relativ nivå. I slutet är det värderingar och politik som avgör. Tips, sök mera på Wikipedia Sen s Definition Amartya Sen, Indisk ekonom och Nobelpristagare i ekonomi 1981, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), Famine occurs not only from a lack of food, but from inequalities built into mechanisms for distributing food. Och, (1976) Definition: Fattigdom är brist på Capabilities. Dvs. fattigdom har flera dimensioner än brist på ekonomiska resurser: I grunden är en vissa nivå på ekonomi ett måste, sedan också brist på mänskliga rättigheter, att styra sitt liv, hälsa osv Leder till rättighetsperspektiv och ett bredare perspektiv på fattigdom i biståndet Bo Sjö, Bo Sjö, Biståndets effekter Olika typer bistånd, till olika typer av länder. Skilj ut humanitärt bistånd (svält, vaccinationer osv) Hur kan man mäta utfallet? Inte bara mäta korrelationer Bistånd tillväxt Bistånd utbildning Bistånd hälsa Bistånd mänskliga rättigheter Måste betinga på olika förutsättningar (annars blir det noll resultat direkt) Effekter Skilj på konsumtion och utveckling. Ett vanligt mistag att blanda ihop detta Överföring av pengar idag leder till omedebar konsumtiom. Men är det långsiktigt? Om givarna står för 50% av Zambias hälosektor så är det konsumtion idag. Självklart har det en effekt i meningen att fler personer i Zambia får tillgång till sjukvård när pengarna ges. Detta är inte utveckling! Inte PGU heller för den delen. Utveckling är att mottagarlandet självt tar över budgeten därför att man skapar mera resurser inom landet att finansiera sina behov. Hur länge skall givarna stå för 50% av konsumtionen av sjukvård? år? Bo Sjö, Bo Sjö, Skilj på Utvärdering och Uppföljning (monitoring) Utvärdering har de slutliga målen uppnåtts och är målen ändamålsenliga? Syftar inte primärt till att förbättra utan till att just utvärdera. Uppföljning: Blev det gjort det som skulle göras? Om sociala interventioner Bistånd är den mest avancerade sociala intervention som finns. Egentligen bara ett sätt att finansiera sociuala och ekonomiska intervention som leder till högre välvärld för medborgarna i ett land. Jfr socialpolitik, arbetsmarknad, hälsa, utbildning osv. Utvärdering av bistånd sker det? Nej, det mesta är monitoring (uppföljning). Följer Sverige Parisagendan? Vad vet vi om sociala interventioner? Komplexa samband som kräver kvalificerade vetenskapliga metoder för att utvärdera. Titta och tycka håller inte. Jfr med arbetsmarknad & mammografi. Bo Sjö, Bo Sjö,

5 3 vägar att vetenskapligt statistiskt testa biståndets effekter på tillväxten 1. Tillväxt kommer av investeringar. Alltså undersök om bistånd ger mer investeringar. Alt. studera bistånd sparande. 2. Ett lands BNP tillväxt kan vara en funktion av bistånd, Y = f(bistånd, X) där X står för andra tillväxtfaktorer. 3. Bistånd påverkar andra (tillväxtskapande) faktorer utbildning, hälsa osv. som i sin tur kan antas leda till ökad tillväxt. 2. är mest använd idag. Bo Sjö, En Klassisk Fråga Om bistånd enbart går till konsumtion har det ingen långsiktig effekt! Viktigt att kunna skilja på detta att ngn får mera pengar i handen dem bättre för stunden. Men om det inte leder till en investering och ökad tillväxt?? Just därför behövs kunskaper i ekonomi och statistik för att undersöka om bistånd fungerar. Undantag: humanitärt bistånd, kanske fred, kanske hälsa, kanske mera demokrati... Om bistånd bara ökar konsumtionen så måste argumenten för bistånd ändras och inriktningen och metoderna också ändras. Bo Sjö, Och ett klassiskt resultat Griffin (1970) ( The New Left ) Han fann att bistånd ledde till att mottagarlandet minskade sitt sparande och investeringar så att BNP inte påverkades. Genom att ändra lite i han statistiska model går det att få lite effekt. Ta hänsyn till landets storlek så hittar man viss effekt, men inte så stor. Notera att ni troligen inte har läst om detta i era förut! Det Vetenskapliga Problemet Det kontrafaktiska problemet vad hade hänt utan bistånd? Hur skall man mäta, vad skall man mäta? Typiskt, fyraårs genomsnitt på alla variabler, och bistånd i föregående period. Vad skall man väga in i den statistiska modellen (betinga på, ta hänsyn till) för att testa om bistånd resulterar i ekonomisk tillväxt? Problemet är att isolera interventionseffekten från bistånd från alla andra effekter? Tillgång till kust (landlocked), klimat, religion, demokrati, korruption, ekonomisk politik, BNP nivå, allt som är viktigt för tillväxt, utbildning och you name it Bo Sjö, Bo Sjö, Burnside & Dollar (2000) Debatten om biståndets effektivitet tog ny fart under sent 90- och tidigt 2000-tal. Många vetenskapliga artiklar hade visat att bistånd var ineffektivt när Burnside och Dollar i Aid, Policies and Growth, American Economic Review, år 2000, visade att bistånd kunde vara effektivt i kombination med god politik! Nytändning i debatten, men Easterly, Levine, Roodman visade 2004 att B&D inte höll om man utvidgade deras sample med ytterliggare en tidsperiod. Hansen and Tarp (2000) visade att bistånd har viss effekt på tillväxt, om man definerar variablerna inklusive biståndet på rätt sätt. Roodman (2007) visar att Hansen och Tarp:s resultat beror på 5 länder i Nordafrika. Tarp m.fl 2009 kommer igen med nya beräkningar och hävdar att deras slutsats håller Precis som vilken vetenskap som helst, pusselbit för pusselbit... Jfr rökning och cancer Bo Sjö, Vi har två synsätt 1) Bistånd är effektivt under vissa betingelser: regeringens politik, avtagande marginal avkastning på bistånd, konfliktländer osv. Då har bistånd kunnat öka BNP tillväxten med +1% per år. Låter inte mycket men blir mycket jämfört med alternativet noll eller negativ tillväxt. Bo Sjö,

6 Men, det andra synsättet 2) Dessa resultat är mycket instabila och beror av enbart samplet. Rent vetenskapligt går det inte att dra några säkra slutsatser. Mer än att hypotesen om att bistånd är ineffektivt inte går att förkasta. Kanske är för få länder, omständigheter förändras över tiden, osv. Men If you are so smart, how come you don t get any results? After all these years? Bo Sjö, Från min handout Frågor Hur formulerar man ekvationen? Hur kan jag skatta (mäta) biståndets effekt på tillväxt, 2 ekvationer att diskutera runt. Var är problemen? Notera det generella vetenskapliga problemet här! Bo Sjö, Frågor Sätt upp generella ekvationen 1) Tillväxt = + bistånd Visa 2) Förändring i tillväxt, förändring I bistånd och allt annat konstant (ingen förändring) Vad måste jag veta? Vad som driver tillväxt utan bistånd? Var är resultaten? Bo Sjö, Resultaten? Vetenskapligt är det svårt att hävda att bistånd ger någon egentlig utvecklingseffekt, i form av ekonomisk tillväxt som i sin tur reducerar fattigdomen på riktigt. Hjälp för stunden? Svenska biståndsdebatten borde handla mer om detta nedslående resultat och därmed om biståndets inriktning än dess nivå. Vad fungerar, i vilket sammanhang? Bo Sjö, Forskning Repetition: De signifikanta resultaten är inte stabila. Beror på perioden och det exakta valet av länder. Dvs. skakiga resultat, dock måste vi respektera de forsare som gjord bra forskning och tror på sina resultat. Tiden, och ny forskning avgör vem som har rätt. Begrepp: Fungability of Aid om biståndsgivare satsar på utbildningsektorn så minskar den lokala regeringen sitt engagemang i denna sektor. Post-konflikt länder helt andra situationer och förutsättningar för bistånd Här finns mycket forskning (linjära regressioner) som visar på vad som kan vara avgörande för en långvarig fred och utveckling eller om konfikten bryter ut igen. Politiska analysen viktigast, prioritering i bistånd viktigt, infrastruktur investeringar, snabb återuppbyggnad, antal arbetslösa årigar är kritiskt m.m. See vidare I Colliers bok. Bo Sjö, Problem med Bistånd Bindningar till givaren, nykolonialsim, biståndsberoende, beroende av givarnas produkter och industri genom bundet bistånd Korrupta och odemokratiska regeringar kan sitta kvar vid makten Viktiga ekonomiska och politiska reformer blir inte av. Appreciering av valutan ger undanträngnings effekter. Bo Sjö,

7 Allokering av Bistånd Ett sätt att öka effektiviten är att allokera bistånd till de länder där det kan göra mest nytta. (Selektivitet) Vi kan gå från tro och tyckade om att vissa länder kan utvecklas, till en mera evidensbaserad allokering av biståndet byggd på forskningsresultat. Bo Sjö, Varför får vissa länder bistånd? De fattigaste? Vad tror ni? Handel, kolonier, politiskt (korrekt), fattigdom till en viss del. Svårt att påvisa att bistånd går till de fattigaste, även om man betinga på politik, demokrati osv osv. Tanken om att visa betingelser måste vara uppfylla för att bistånd skall ge resultat. Varierar mellan tid och regeringar i olika länder Den svenska debatten? Tanzania, Mozambique, Guinea- Bissau, med flera, jfr med Syd-Korea och andra tilväxt ekonomier? Östeuropa? Säkerhetspolitik Slutsatser: svag eller ingen länk till BNP/cap för de flesta givare. Dock verkar Skandinaviska länder ta hänsyn till BNP/capita, En omallokering kan ge bättre resultat. Se vidare memo hur forskningen mäter. Bo Sjö, Andra förslag - exempel Frihandel! En Win-Win lösning Att satsa på frihandel, framför allt att I-länder sänker sina tullar mot utvecklingsländer ger betydligt bättre resultat än bistånd. Om man är för bistånd bör man I konsekvensens namn också förspråka frihandel, om det nu är de fattiga man vill väl. Ta fajten med franska bönder och amerikanska stålverksarbetare! Istället för att slåss med polisen på G8-möten. Men de som lever gott bakom tullskydd och subventioner, både i I-länder och utvecklingsländer är ofta välorgansierade och smarta med att låta andra föra deras talan. Andra förslag - exempel Satsa på åtgärder som räddar liv, förbättrar hälsan, och där vi enkelt kan se resultat, tex. Myggnät Järngrytor Vacinationer o mediciner mot tropiska sjukdomar Vatten och avlopp Bo Sjö, Bo Sjö, Om att jämföra BNP per capita? Det går inte att jämföra BNP per capita mellan utvecklade länder och utvecklingsländer därför att prisnivåerna skiljer sig åt. $1 i New York räcker inte långt jämfört med en $1 i Kampala (20 cent =1 måltid). Purchasing Power Parity Adjusted GDP, mäter priset på samma varukorg I olika länder och får köpkrafts justerat BNP IMF World Economic Outlook, & Penn University Data Vad är? OECD/DAC ODA Parisdeklarationen Sammanfattning Typer av bistånd, olika sätt att dela upp bistånd? Problem ställningen bistånd ekonomisk tillväxt. Hur mäta? (Använd formler) Resultaten? Bo Sjö, Bo Sjö,

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, exactly? If not, what is it about the nature of India that makes

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Hur kan regeringens val av biståndsländer förklaras?

Hur kan regeringens val av biståndsländer förklaras? Hur kan regeringens val av biståndsländer förklaras? nr 2 2012 årgång 40 År 2007 bestämde den nya svenska regeringen att biståndet skulle omstruktureras genom den s k landfokuseringsprocessen. Den innebar

Läs mer

Överhettning i biståndsbranschen?

Överhettning i biståndsbranschen? TIMBRO BRIEFING PAPERS #3 2 Överhettning i biståndsbranschen? Bono, Geldof, Sachs och biståndets återkomst Av FREDRIK ERIXON, chefekonom i Timbro. Det är högkonjunktur i biståndsbranschen. När G8-länderna

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

bokanmälningar nr 1 2009 årgång 37

bokanmälningar nr 1 2009 årgång 37 BOKANMÄLAN William Easterly: Den vite mannens börda (övers Claes-Göran Jönsson), SNS förlag, 2008, 463 sidor, ISBN 978-91-85695-46-1. Hjälper bistånd? Easterly har skrivit en bok där han diskuterar vad

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning RiR 2009:15 Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning ISBN 978 91 7086 188 8 RiR 2009:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering 1 Globalisering och ekonomisk utveckling bakgrund, innebörd, konsekvenser 2 Fattiga och rika 3 Sverige i en globaliserad

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld

Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld - vad lärde vi oss av seminarieserien? Inledning Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt Nord och fattigt Syd stämmer allt sämre.

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Bruttonationalprodukt (BNP) = Evig tillväxt och lycka åt alla?

Bruttonationalprodukt (BNP) = Evig tillväxt och lycka åt alla? 2012-08-29 (uppdaterad sektion om hur den ekonomiska vetenskapen behandlar begreppet evig tillväxt ) Bruttonationalprodukt (BNP) = Evig tillväxt och lycka åt alla? (Lite illa skriven version men förhoppningsvis

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark

Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Varför går det bra för Sverige? Lärdomar för Danmark Inlägg vid CEPOS vækstkonference i Köpenhamn den 14 december 2012 Magnus Henrekson Bakgrund Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice,

Läs mer

Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar)

Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar) Om scatterplots, orsakssamband och policy-implikationer: Vad statistiken i The Spirit Level visar (och inte visar) Andreas Bergh, Lunds universitet & Ratio. Uppdaterad 15 feb. Boken The Spirit Level: Why

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Lärdomar från experiment i utvecklingsekonomi

Lärdomar från experiment i utvecklingsekonomi bokanmälan Abhijit Banerjee och Esther Duflo: Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, Public Affairs, 2011, 320 sidor, ISBN 9781610390934. Lärdomar från experiment i utvecklingsekonomi

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 2009-06-29 Utrikesdepartementet Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 Inledning Parisdeklarationen om biståndseffektivitet (2005) och Handlingsplanen från Accra (AAA) (2008) är på väg att förändra

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina januari 2011 december 2014 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/27582/EC BOSNIEN-HERCEGOVINA samarbetsstrategi 2011-2014 Sammanfattning

Läs mer

BISTÅND ger TILLVÄXT RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN

BISTÅND ger TILLVÄXT RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN BISTÅND ger TILLVÄXT NU GÄLLER DET ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN RAPPORT 6 2014 BERTIL ODÉN Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele/Global Reporting Tryck: Linderoths

Läs mer

En ny solidaritetspolitik

En ny solidaritetspolitik september 2008 En ny solidaritetspolitik En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning En ny solidaritetspolitik 3 Fattigdomsbekämpning i centrum 4 Demokrati, mänskliga

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Sierra Leone. januari 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Sierra Leone. januari 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Sierra Leone januari 2009 december 2013 Promemoria 2009-02-12 STRATEGI FÖR SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE I SIERRA LEONE T.O.M DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag annorlunda nu Annorlunda nu Åtta sekel av finansiell dårskap Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff Översättning Gunnar Sandin SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax:

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Vikten av långsiktighet - så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

Vikten av långsiktighet - så kan biståndet förhindra katastrof och hunger Vikten av långsiktighet - så kan biståndet förhindra katastrof och hunger Seminariet arrangerades i Almedalen den 2 juli i samarbete med The Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI,

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

Vad vet vi om utveckling och bistånd?

Vad vet vi om utveckling och bistånd? Vad vet vi om utveckling och bistånd? 1. Kommentarer 2. Utvärdering och bistånd alt. kill your darlings Seminarium, 28 maj 2013 Andreas Madestam Stockholms universitet Kommentarer på Torstens presentation!

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FATTIGDOM ENLIGT SIDA

FATTIGDOM ENLIGT SIDA FATTIGDOM ENLIGT SIDA Fredrik Segerfeldt 07.10.25 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Utvecklingsforskningen 6 Några ord om källorna 10 Sida vs forskningen 12 Hur ska millenniemålen uppnås? 20 Fungerar

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer