Enligt styrelsebeslut har åldersgränserna för junior- och ungdomsnivån ändrats från verksamhetsår till kalenderår enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt styrelsebeslut har åldersgränserna för junior- och ungdomsnivån ändrats från verksamhetsår till kalenderår enligt följande:"

Transkript

1 Nr. 1 - Styrelsens förslag Införande av ny licensform samt ändring av licensnivåer Med anledning av att junioråldern höjts från 18 till 21 vill förbundsstyrelsen införa en förändring av licenskategorierna för att anpassa licensstrukturen till de nya åldersnivåerna. Förslaget tar även i beaktande det ekonomiska bortfall som en rak åldershöjning av den tidigare juniorlicensen skulle innebära. Förbundsstyrelsen föreslår utifrån de förslag som arbetades fram vid kongressen i Örebro att den nuvarande juniorlicensen delas upp i en ny kategori kallad ungdomslicens och den gamla kategorin juniorlicens förändras beträffande ålder och kostnad. Enligt styrelsebeslut har åldersgränserna för junior- och ungdomsnivån ändrats från verksamhetsår till kalenderår enligt följande: Ungdomslicensen gäller t.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 16 år. Juniorlicensen gäller fr.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 17 år t.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 21 år. Seniorlicensen gäller fr.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 22 år. Dessa åldersgränser trädde i kraft i och med starten av verksamhetsåret 2009/2010. För att licensformerna skall harmonisera med ovanstående åldersgränser föreslår Förbundsstyrelsen att avgiften för de nya licensformerna ändras till följande: Ungdomslicens Juniorlicens Seniorlicens 100 kr 200 kr 300 kr Detta innebär en höjning för de som är i åldersintervallet upp t.o.m. 18 år medan de som befinner sig i intervallet år får en sänkning av sin licensavgift. Förslaget innebär även att seniorlicensen höjs med 50 kr från 250 kr till 300 kr. Förbundsstyrelsen anser denna ökning vara nödvändig för att inte behöva skära i verksamheten p.g.a. de kostnadsökningar som skett sedan förra licenshöjningen Förbundsstyrelsen anser dessutom att den totala ekonomin för Svenska Bowlingförbundet behöver stärkas för att göra en nödvändig satsning på framtida rekrytering. Förbundsstyrelsen föreslår att ikraftträdande av ovanstående avgifter sker i samband med licensfaktureringen 2010.

2 Nr. 2 - Styrelsens förslag Damer kan välja att även spela i ett damlag Damer som spelar och är medlemmar i moderförening som saknar damlag i nationella seriesystemet kan välja att även spela i en annan förenings damlag i nationella seriesystemet. Anmälan till den andra föreningens damlag skall göras via SvBF kansli och kräver godkännande av bägge föreningarna. Spelaren görs tillgänglig i BITS och blir valbar i laguttagningen i matchrapporteringen för den andra föreningens damlag. Spelaren har rätt att dubblera under helgen såväl i moderföreningens lag som i damlaget. Damen får representera damlaget även under SM slutspel för 8-manna lag. I övriga sammanhang representerar damen moderföreningen. Motivering: Underlätta tillgång på damspelare för lag som spelar i damernas seriepyramid samtidigt som det blir mer flexibelt för enskilda damer att kunna träna och spela med familjemedlemmar i moderförening som saknar damlag. Förändringen träder ikraft till säsongen 2010/2011

3 Nr. 3 - Styrelsens förslag Föreningar kan ingå samarbetsavtal för spelarutbyte under säsongen Anmälan om samarbetsavtal skall göras till kansliet senast innan seriespelet startar. Kansliet slår på funktionen i BITS så att spelarna blir tillgängliga för de bägge föreningarnas lag. De bägge föreningarna kan fritt låna spelare av varandra under säsongen omgång för omgång. En spelare kan dock inte representera 2 lag i nationella seriesystemet under en och samma omgång (som för dagens F-lag). Har man spelat i ena föreningens representationslag kan man inte spela i något annat lag förrän den omgången representationslaget har match igen. En spelare som spelat i någon av de respektive föreningarnas representationslag under den näst sista eller sista omgången eller i slutspelet kan inte representera andra lag under sista omgången eller i slutspelen (samma som dagens F-regler). En spelare kan aldrig spela i 2 lag på samma serienivå dvs. Om de bägge samarbetande föreningarna har div. 1 lag kan spelaren bara spela i moderföreningens div. 1 lag. En spelare kan inte i ett slutspel representera ett annat lag i matcher mot moderföreningen eller mot lag som spelaren redan mött i grundserien. Spelare i moderförening kan utlånas till och representera den andra föreningen under SM slutspelet för 8-manna lag. I övriga sammanhang representerar man moderföreningen. Motivering: Underlätta för spelare att hitta lag på rätt nivå och därmed göra bowlingen roligare, attraktivare för spelaren så att avregistrering motverkas och att nyrekrytering ökar. Föreningar ges ökad möjlighet att erbjuda fler platser i fullvärdiga avancerbara lag i seriesystemet vilket förhoppningsvis ökar deras möjlighet att rekrytera fler medlemmar och bli större. Förändringen träder ikraft till säsongen 2010/2011

4 Nr. 4 - Styrelsens förslag Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien. Föreningen skall på sedvanligt sätt anmäla sina lag till SvBF kansli. Föreningen kan ha 2 eller fler lag på samma serienivå (nuvarande F-lags begränsning tas bort). En spelare som medverkat i ett av dessa lag på samma serienivå kan aldrig under säsongen inklusive slutspelet medverka i något av de andra lagen i samma serienivå. Spelaren kan i övrigt under grundserien medverka i flera av föreningens lag. En spelare kan dock inte representera 2 lag i nationella seriesystemet under en omgång (som för dagens F-lag). Har man spelat i något av föreningens lag i högre serie kan man inte spela i något lag i lägre serie förrän i den omgången det laget man sist spelade i har match igen. En spelare som spelat i något av föreningens lag i högre serie under den näst sista eller sista omgången eller i slutspelet kan inte representera andra lag i lägre serie under sista omgången eller i slutspelen (samma som dagens F-regler). Föreningens olika lag kan/får ha olika namn och olika lagdräkter (t.ex. så kan en förening BF Uppsala kan ha 2 lag som heter exempelvis Uppsala Strikers respektive Pins Uppsala och som bägge spelar i div. 1). En spelare kan inte medverka i ett lag i slutspelet om detta lag 1. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen spelat i 2. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen mött som medlem i ett annat lag. I elitserien kan föreningen bara ha ett lag och det är moderföreningen (i exemplet BF Uppsala) och det är i så fall detta lag spelar om SM titeln. I övriga SM sammanhang representerar spelaren moderföreningen. I DM sammanhang avgör SDF representationsprinciper. I övriga sammanhang och tävlingar representerar spelare valfritt lag i föreningen (i exemplet antingen Uppsala Strikers eller Pins Uppsala). Motivering: Underlätta för spelare att hitta lag på rätt nivå och därmed göra bowlingen roligare, attraktivare för spelaren så att avregistrering motverkas och att nyrekrytering ökar. Föreningar ges ökad möjlighet att erbjuda fler platser i fullvärdiga avancerbara lag i seriesystemet vilket förhoppningsvis ökar deras möjlighet att rekrytera fler medlemmar och bli större. Det underlättar även rekrytering av administrativa ledare, eftersom det totalt behövs färre ledare i t.ex. styrelsearbetet. Förändringen träder ikraft till säsongen 2010/2011

5 Nr. 5 Styrelsens förslag Förbundsstyrelsen föreslår följande förändringar av slutspelet gällande det Nationella Seriesystemet. I slutspel till Elitserien skall den tredje matchen spelas över 4 serier I slutspelet till Allsvenskan skall den tredje matchen spelas över 2 serier I slutspelet till övriga divisioner skall den tredje matchen spelas över 1 serie Samtliga matchers serier spelas om 5 poäng Vid oavgjort resultat i match tre, spelas strike-out med 5 deltagande spelare från vardera laget. Därefter gäller sudden death. Detta gäller för alla slutspel vid oavgjort resultat i match tre. Ändringen träder i kraft till slutspel säsongen 2009/2010.

6 Nr. 6 - Styrelsens förslag Förslag till stadgeändring A 32 Konstituerande möte Gammal skrivning: A 32 Konstituerande möte 1. Vid sammanträde (konstituerande möte) som hålls omedelbart efter ordinarie förbundsmöte utser förbundsstyrelsen inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Förslag till ny skrivning: A 32 Konstituerande möte 1. Vid sammanträde (konstituerande möte) som hålls omedelbart efter ordinarie förbundsmöte utser förbundsstyrelsen vice ordförande, skattmästare och sekreterare.

7 Nr. 7 - Styrelsens rapport Omlagt verksamhetsår Uppdraget Vid förbundsmötet 2009 besvarades motion från Norrbottens BF, att flytta årsmötet till juni månad, enligt nedan: Styrelsens yttrande: FS yrkar avslag på motionen Motivering: Att ändra räkenskapsår enligt motionen är inte tillåtet, man måste hålla sig till kvartalsgränser. Styrelsen anser dock att man bör se över denna fråga fram till nästa årsstämma. Vi kan direkt se ett antal konsekvenser med förändring, så vi tycker att man behöver göra en riktig genomlysning av alternativen. I dagsläget kan vi se två olika scenarier. Antingen kan man ändra räkenskapsåret till kalenderår, vilket många SDF och föreningar redan gjort. Kongressen och förbundsstämman skulle byta plats i kalendern. Det skulle innebära att man får mycket god tid på sig att genomföra tagna beslut innan bowlingen går på semester. Det andra alternativet skulle vara att man behåller nuvarande Styrelsen har under detta verksamhetsår gjort en inledande analys, som identifierat ett antal alternativa lösningar. Analysen visar, som väntat, att detta är en mycket komplex fråga. Detta dokument skall ses som en delrapport. Tänkbara alternativ I nämnda analys har ett antal alternativ identifierats. Dessa redovisas nedan. Förteckningen gör inte anspråk på att vara komplett, fler varianter finns. De konsekvenser och förutsättningar, som finns definierade är tänkbara, absolut inte definitiva. Fortsatt arbete skall inte se sig låst av nedanstående. Materialet nedan syftar till att användas som ett startmaterial, som får igång tankeverksamheten. Säsong vår + höst; verksamhetsår = kalenderår Konsekvenser Lättare behålla medlemmar mellan säsonger Svårare behålla medlemmar under säsong SvBF s årsmöte hålls innan säsongens slut Motions-processen behöver vara avslutad innan verksamhetsårets slut Knappt med tid mellan beslut och genomförande Förutsättningar Central styrning utan SDF/regioner, se nedan för detaljer Slutspel sker under december månad Rankingfinal spelas under december månad eller första veckan i januari

8 Central styrning utan SDF/regioner : Säsong vår + höst; befintligt verksamhetsår Konsekvenser Lättare behålla medlemmar mellan säsonger Svårare behålla medlemmar under säsong SvBF s årsmöte hamnar närmare inpå nästa säsong Gott om tid för motioner; förening, SDF förbundsmötet Knappt om tid för slutspel och rankingfinal Förutsättningar Inga ligamatcher behöver spelas under december månad Slutspel sker under december Rankingfinal spelas under december månad eller första veckan i januari Befintlig säsong; verksamhetsår = kalenderår Konsekvenser Svårare behålla medlemmar mellan säsonger Lättare behålla medlemmar under säsong Det dröjer länge till SvBF s årsmöte efter avslutad säsong Gott om tid för motioner; förening, SDF, förbundsmötet Gott om tid för slutspel och rankingfinal Förutsättningar Årsmötet hålls innan verksamhetsåret är riktigt slut Kort tid mellan årsmöte och seriestart kräver snabba serielottningar Större serieomläggningar kräver fortfarande 1 år mellan beslut och genomförande

9 Befintlig säsong; befintligt verksamhetsår Konsekvenser Svårare behålla medlemmar mellan säsonger Lättare behålla medlemmar under säsong SvBF s årsmöte hålls när nya säsongen redan börjat Ont om tid för motioner; förening, SDF förbundsmötet Lång tid mellan beslut och genomförande Gott om tid för slutspel Rankingfinal hinns inte med samma år som kvalificering Möjliga anpassningar av dagens situation Möjliga förslag Serien spelas generellt i sammandrag, vilket möjliggör tidigare säsongsslut och tidigare årsmöten, troligtvis ej populärt i alla läger. Förbundsmötet hålls i slutet av augusti, ligastart sker i oktober. SDF:ens årsmöten behöver avhållas i april innan säsongen är slut för att klara motionsprocessen till förbundsstyrelsen. Kräver ligaomgångar i december. Bowlingkongressen/ordförandekonferensen ges mandat att besluta. Flytt av alla beslut om seriespel och tävlingar till förbundsstyrelsen Slutsatser Det finns möjligheter att göra förändringar, men dessa kan medföra mycket stora konsekvenser för vår sport. Beslutsunderlaget behöver kompletteras och detaljeras mycket mer med information från många fler intressenter. Framtaget material behöver synas i detalj av fler kategorier intressenter. Nästa steg Workshops genomförs med olika arbetsgrupper. Materialet sammanställs till ett preliminärt förslag, som sänds ut på remiss till olika intressenter senast under tidig vår. Förbättringsförslag och korrigeringar från detta införs i ett slutligt förslag, som presenteras före sommaren. Detta ger möjlighet för alla parter att analysera och förstå konsekvenserna av ett eventuellt förändringsförslag. Beslut tas 2010.

10 Nr. 8 - Styrelsens rapport Översyn av straffskalor slutrapport Förbundsstyrelsen tillsatte en utredning i anledning av en motion mottagen från Göteborgs BF till förbundsmötet Uppdraget var att se över regelverket beträffande straffskalorna i Blå Boken. I motionen fanns ett önskemål om att tredje part inte ska bli påverkad, men detta besvarades redan i motionen - ett regelverk där tredje part aldrig drabbas är i praktiken omöjlig. Arbetsgruppen har under året arbetat med frågorna och har funnit flera regler som ska uppdateras och förändras. Dessa kommer att föreläggas förbundsstyrelsen och förändringarna kommer att implementeras och uppdateras i Blå Boken löpande. Mikael Karlsson Ordförande i arbetsgruppen

11 Nr. 9 - Styrelsens rapport Utredning av reseutjämningssystem Vid förbundsmötet 2008 beslutades efter en motion från Västerbottens BF att utreda ett reseutjämningsförslag angående reskostnaderna i samband med förbundsmötena i framtiden. Detta för att inget distrikt av kostnadsskäl skall utebli från mötet. Ett liknande system tillämpas idag i samband med kongressen där samtliga deltagare betalar samma deltagaravgift oberoende av resväg. Utredningsarbetet Styrelsen har tittat på om denna lösning skulle vara tillämplig även till förbundsmötet och rent praktiskt finns inget hinder för detta dock medför det vissa negativa konsekvenser. För kongressen finns ett uttalat mål att denna skall hållas på olika platser runt om i landet. Bl.a. för att styrelsen vill få en lokal förankring vid kongressen bland de klubbar som finns i närområdet. Detta gör samtidigt att det varje år blir olika SDF som blir vinnare eller förlorare på utjämningssystemet. Förbundsmötet har företrädelsevis hållits i Stockholmstrakten av den enkla anledningen att det totalt sett för bowling Sverige (SvBF + SDF) blir billigast ur logistikhänseende. Det finns bra och företrädelsevis billiga kommunikationer med Stockholm från alla delar av landet. Det finns heller ingen uttalad önskan från en majoritet av distrikten att förbundsmötet skall flyttas runt i landet utan dagens system ser ut att fungera bra. En ren tillämpning av utjämningssystemet för kongressen skulle därför vara olycklig då det skulle innebära att vissa distrikt varje år skulle vara förlorare på systemet. I utredningsarbetet angående ett reseutjämningssystem har det ingått en kartläggning av distriktens faktiska kostnader för deltagande vid föregående förbundsmöte. Denna visade att det skiljer i reskostnad från 210 kr/person (Stockholm) upp till 4800 kr (Norrbotten). Medelkostnaden för de 12 distrikt som svarat var ca 1100 kr/deltagare. Två distrikt som också svarat kunde inte delta vid mötet och det ena hävdar kostnadsskäl medan det andra hade svårt att hitta delegater som kunde delta det aktuella datumet. Ressätten är bil, tåg och flyg och man konstatera att transportkostnaderna för bil är lägst mycket beroende på samåkning. I kostnaderna ovan är inte hotellkostnaderna upptagna men i och med att aktiviteter började först efter lunch kunde de flesta av distriktet klara sig med en hotellnatt. Vid sämre kommunikationsmöjligheter skulle detta snabbt ändras till ytterligare en hotellnatt vilket också talar för att förbundsmötet bör hållas i Stockholmstrakten även i framtiden. De flesta av de distrikt som svarat på enkäten tycker att idén med ett utjämningssystem är bra och de anser även att det ur demokratisk synvinkel är viktigt att man deltar vid mötet. Reseutjämningsförslaget Utifrån ovanstående resonemang om kongressens utjämningssystem och utifrån de enkätsvar som jag vi fått 14 distrikt har styrelsen beslutat om följande förslag till reseutjämningssystem: 1. Alla distrikt oberoende av storlek får en deltagares reskostnad samt hotellkostnad betald via utjämningssystemet. Resehanteringen för denna hanteras på samma

12 sätt som vid kongressen, d.v.s. SvBF bokar tåg eller flygbiljetter och de som åker bil lämnar in reseräkning i efterhand. 2. Kostnaden för den personen tas från SDF-bidraget, där man tar samma enhetliga kostnad från samtliga distrikts bidrag. Gissningsvis skulle den hamna runt ca kr. Det innebär att de som har dyraste reskostnaderna får minskade kostnader för en representant och det är endast de distrikt som finns i det absoluta närområdet som blir förlorare på systemet. Distrikt som uteblir helt från förbundsmötet tappar motsvarande summa från sitt SDF-bidrag vilket innebär att de blir de största förlorarna på systemet samtidigt som vi genom bidraget får ett incitament till att motivera distrikten till att ta sitt demokratiska ansvar. 3. Kostnaderna för övriga representanter får varje SDF stå för själva enligt nuvarande system. Passar man på att samåka i en bil kan man naturligtvis tjäna in några kronor till det egna distriktet samtidigt som vi minskar bilresandets miljöpåverkan. Detta förslag möjliggör för mindre distrikt med dyra reskostnader att delta vid förbundsmötet samtidigt som det inte innebär allt för stora fördyringar för distrikten i närområdet. Förslaget skapar samtidigt en motivation för distrikten att faktiskt delta i den demokratiska processen då man inte kan spara pengar genom att avstå deltagande vid förbundsmötet. Översyn av kriterierna för SDF-bidraget Under säsongen har förbundsstyrelsen samtidigt startat upp en översyn av den totala fördelningen av SDF-bidragen. Avsikten med denna undersökning är att se om det går att skapa en modell som bättre gynnar de SDF som har stor verksamhet med många aktiviteter. De delar som skall prioriteras är aktiviteter som främst gynnar rekryterings- och ungdomsaktiviteter. Tanken är dock att varje distrikt även i framtiden skall vara garanterad en fast basdel som grund. Denna skall sedan kompletteras med den rörliga verksamhetsbaserade delen. Förbundsstyrelsen har för avsikt att det förslag som presenterats ovan angående reseutjämningssystem skall ingå som en del i det kommande totala förslaget angående en förändring av kriterierna för SDF bidraget. Eftersom konsekvenserna av de nya kriterierna för SDF bidraget inte är färdigutredda vill styrelsen vänta med beslut om införande av ovanstående reseutjämningsförslag och presenterar istället förslaget som en delrapport. Förbundsstyrelsen har som ambition att till ordförandekonferensen 2010 presentera ett färdigtutrett totalt förslag som sedan läggs för beslut vid förbundsmötet 2010.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2009:3 Skype-konferens 2009-10-07 Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll Nr 2009:3 Datum Onsdagen den 7 oktober 2009 Tid Kl. 20:00-23:00

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

Konsekvensrapport Resultatet av förändrat bidragssystem för förskolor och familjedaghem i Täby kommun fr.o.m. januari 2008

Konsekvensrapport Resultatet av förändrat bidragssystem för förskolor och familjedaghem i Täby kommun fr.o.m. januari 2008 Konsekvensrapport Resultatet av förändrat bidragssystem för förskolor och familjedaghem i Täby kommun fr.o.m. januari 2008 Rapporten i korthet I januari 2008 genomförde Täby Kommun ett antal förändringar

Läs mer

2015-03-26 Sveriges Kaninhoppares Riksförbund Årsstämma Motioner 2015. Motioner till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årsstämma, 25 april 2015

2015-03-26 Sveriges Kaninhoppares Riksförbund Årsstämma Motioner 2015. Motioner till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årsstämma, 25 april 2015 Motioner till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Årsstämma, 25 april 2015 INNEHÅLL ADMINISTRATION... 3 Förbund & Medlemskap... 3 Motion 1 - När ska motioner börja gälla... 3 Motion 2 Årsstämman under

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Välkommen till Förbundsmötet 2012 Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Sid 1 av 18 Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte söndag den 25 mars kl 10.00 Stockholm Waterfront

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

Nationella samverkansgruppen inom Unionen Seniorer, Stockholm

Nationella samverkansgruppen inom Unionen Seniorer, Stockholm Nationella samverkansgruppen inom Unionen Seniorer, Stockholm Unionens medlemmar består av olika grupper. Studerande, yrkesverksamma, egenföretagare, arbetslösa och pensionärer. Medlemskapets spännvidd

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor

Betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor Yttrande om betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor 1(20) YTTRANDE 2009-07-31 Dnr 2009/766 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Fredsgatan 8 103 33 STOCKHOLM Betänkande SOU 2009:29 Fritid

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Glasnost och Uskorenje

Glasnost och Uskorenje Glasnost och Uskorenje Om intern kommunikation i Unga Forskare David Ebbevi, Sanna Holm och Yi-Hua Zhang, 14 oktober 2010 Förbundsstyrelsens strategiska utredning om intern kommunikation. Sammanfattning

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

KOMPLETTERANDE HANDLINGAR 1415-KF-04

KOMPLETTERANDE HANDLINGAR 1415-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde #4 14/15 Datum: 2015-03-24 Tid: 18:15 23:00 Plats: Sal B, Kistagången 16 STOCKHOLM 2015-03-19 KOMPLETTERANDE HANDLINGAR 1415-KF-04 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1

Läs mer

Häfte A: Vårt parti. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte A: Vårt parti. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte A: Vårt parti Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte A Vårt parti Partistyrelsens förslag om partiets organisation... 2 Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör partiets ekonomi,

Läs mer

Motioner och förslag FM 2011

Motioner och förslag FM 2011 Motioner och förslag FM 2011 Östersund, 28-30 oktober 2011 Känner du dig osäker eller vill du veta mera om hur ett Förbundsmöte fungerar? I slutet av detta häfte hittar du både en FM-guide och en Mötesskola

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

MOTION 14.01 TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Eva Ekvall, Hässelby

MOTION 14.01 TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Eva Ekvall, Hässelby MOTION 14.01 TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Eva Ekvall, Hässelby Medlemmar kan idag efter genomgången utbildning begära ersättning från Unionen. Ersättningen är begränsad till 3.200 kr/termin. Unionens studiestöd

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer