FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte kl på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Fastställande av officiella organ 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag: 10.1 Stadgeändring A 20 Yttrande- och förslagsrätt 10.2 Förslag till ny stadga A 14 Medlemskap 10.3 Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien 10.4 Förslag till ny tävlingslicens 10.5 Förslag till förändring av gällande övergångsregler 10.6 Fördelning av SDF bidraget 10.7 Verksamhetsinriktning Omlagt verksamhetsår (slutrapport) 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 11.1 Kulladals BS Införande av enbart sammandrag i Elitserien 11.2 Kulladals BS Förändring av herrarnas SM-slutspel 11.3 Kulladals BS Införande av 18-lagstabell 11.4 Kulladals BS Slopande av inskränkning av damers rätt att medverka i herrlag 11.5 Kulladals BS Översyn av röstlängden vid förbundets årsmöte 11.6 Kulladals BS Införande av rikskval i Elitserien 11.7 Skånes BF Avskaffa kvotering i herrarnas Elitserie 11.8 Team Pergamon BC Förändringar av herrarnas SM-slutspel 11.9 Team Pergamon BC Införande av 18-lagstabell Team Pergamon BC Införande av rikskval i Elitserien Team Pergamon BC Införande av enbart sammandrag i Elitserien Smålands BF Följ regler och förtydliga Blå Boken angående matchtid Smålands BF Förändring av regeln angående klotkontroll Smålands BF Krav på satt oljeprofil vid slutspel Smålands BF Slutspel i hemmahallarna, skrota neutral hall Smålands BF Utreda skillnad dam och herr handicap på samma nivå Smålands BF Ändring av juniorålder Gotlands BF Konkurrensutsättning av banhyror till slutspel Hallands BF Reservregler vid 4-banshall Hallands BF Förändring av farmarlagsreglerna vid de sista omgångarna Stockholms BF Avskaffa kvotering av lag till Elitserien Stockholms BF Ändring av övergångsregler Göteborgs BF Ändring av juniorålder 1

2 11.24 Göteborgs BF Möjlighet för att spela fler än en individuell SM-final Kulladals BS Förändrat spelformat i individuella SM för herrar och damer A Team Pergamon BC Förändrat spelformat i individuella SM för herrar och damer A Västergötlands BF Avskaffa slutspel i neutral hall i de lägre slutspelen 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte 14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt fyllnadsval av 1 ledamot för en tid av 1 år b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte 2

3 Röstlängd för förbundsmötet 2010 Antal betalande föreningar Antal röster 01 Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Medelpad Norrbotten Närke Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Östergötland Asfalt

4 Styrelsens förslag nr 1 Förslag till stadgeändring A 20 Yttrande- och förslagsrätt Förslaget är en anpassning till nuvarande organisation. Nuvarande skrivning: A 20 Yttrande- och förslagsrätt 1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och revisorerna. 2. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer även ordföranden i ständig kommitté eller vid förfall för denne, annan av kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende, som berör kommitténs verksamhet. 3. Hedersordförande och ständig ledamot, varom i A 30 stadgas, äger rätt att närvara vid förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt. 4. Yttranderätt tillkommer RF:s representant och av SvBF anställda personer. 5. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande. Förslag till ny skrivning: A 20 Yttrande- och förslagsrätt 1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och revisorerna. 2. Yttranderätt tillkommer hedersordförande, RF:s representant, av SvBF anställda personer samt ordföranden i ständig kommitté eller vid förfall för denne, annan av kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende, som berör kommitténs verksamhet 3. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft omgående. 4

5 Styrelsens förslag nr 2 Förslag till ny stadga - A 14 Medlemskap Detta är ett förslag på en ny paragraf, som gör att vi får tillgång att hjälpa våra föreningar att administrera deras medlemmar. RF:s grundtanke med IdrottOnline är att föreningarna äger sina medlemmar och för att vi ska kunna hjälpa dem med detta, så måste vi göra denna ändring. Vi kan idag hjälpa de som har licens, eftersom det på registreringsanmälan står att vi har tillgång till detta, men genom denna paragraf så får vi tillgång till att ändra och registrera alla medlemmar. Detta blir tydligare eftersom licensen registreras i BITS och inte i IdrottOnline. 14 Medlemskap Alla medlemmar har genom sitt medlemskap godkänt att SvBF centralt, distrikt eller förening registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för SvBFs, distriktets eller föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida. Förbundsstyrelsen förslår att förslaget träder i kraft omgående. 5

6 Styrelsens förslag nr 3 Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien. Förslaget återremitterades från förbundsmötet 2009, och förtydligande om hur spelbarheten ska hanteras har redovisats på ordförandekonferensen i februari Föreningen skall på sedvanligt sätt anmäla sina lag till SvBF kansli. Föreningen kan ha 2 eller fler lag på samma serienivå (nuvarande F-lags begränsning tas bort). En spelare som medverkat i ett av dessa lag på samma serienivå kan aldrig under säsongen inklusive slutspelet medverka i något av de andra lagen i samma serienivå. Spelaren kan i övrigt under grundserien medverka i flera av föreningens lag. En spelare kan dock inte representera 2 lag i nationella seriesystemet under en omgång (som för dagens F-lag). Har man spelat i något av föreningens lag i högre serie kan man inte spela i något lag i lägre serie förrän i den omgången det laget man sist spelade i har match igen. En spelare som spelat i något av föreningens lag i högre serie under den näst sista eller sista omgången eller i slutspelet kan inte representera andra lag i lägre serie under sista omgången eller i slutspelen (samma som dagens F-regler). Föreningens olika lag kan/får ha olika namn och olika lagdräkter (t.ex. så kan en förening BF Uppsala ha 2 lag som heter exempelvis Uppsala Strikers respektive Pins Uppsala och som bägge spelar i div. 1). En spelare kan inte medverka i ett lag i slutspelet om detta lag 1. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen spelat i 2. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen mött som medlem i ett annat lag. I elitserien kan föreningen bara ha ett lag och det är moderföreningen (i exemplet BF Uppsala) och det är i så fall detta lag som spelar om SM titeln. I övriga SM sammanhang representerar spelaren moderföreningen. I DM sammanhang avgör SDF representationsprinciper. I övriga sammanhang och tävlingar representerar spelare valfritt lag i föreningen (i exemplet antingen Uppsala Strikers eller Pins Uppsala). Motivering: Underlätta för spelare att hitta lag på rätt nivå och därmed göra bowlingen roligare, attraktivare för spelaren så att avregistrering motverkas och att nyrekrytering ökar. Föreningar ges ökad möjlighet att erbjuda fler platser i fullvärdiga avancerbara lag i seriesystemet vilket förhoppningsvis ökar deras möjlighet att rekrytera fler medlemmar och bli större. Det underlättar även rekrytering av administrativa ledare, eftersom det totalt behövs färre ledare i t.ex. styrelsearbetet. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft till säsongen

7 Styrelsens förslag nr 4 Förslag till ny tävlingslicens Förbundsstyrelsen föreslår att man inför en ny licens, för att möjliggöra för nya eller avregistrerade spelare att spela endast tävlingar. Tävlingslicensen kan endast användas vid Svenska Bowlingförbundets sanktionerande tävlingar alltså ej vid seriespel. Denna licens ger spelaren möjlighet att begränsa sitt spel till bara tävlingar. Föreningarna får möjlighet att erbjuda nya eller gamla medlemmar som idag inte är aktiva en licens som gör att de bara kan tävla. Denna licens ska bara finnas som rikslicens oavsett ålder: 150,00 (SvBF:s del), och begränsningarna kommer att registreras i BITS, så att spelare som har denna licenstyp endast är tillgängliga för tävlingsspel. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft omgående. 7

8 Styrelsens förslag nr 5 Förslag till förändring av gällande övergångsregler Förbundsstyrelsen föreslår förändringar av gällande övergångsregler. Inför en säsong föreslås att nuvarande datum den 10 maj förändras till den 20 maj, och därmed utgår den generella dispens (Kapitel K 3.2.3) för de som spelar SM-slutspel för 8-mannalag. I övrigt inga förändringar vad avser övergång inför en säsong. Under pågående säsong ska det fortsatt finnas möjlighet för att byta förening, men en justering föreslås, så att perioden förändras från den 1juli 30 november till den 15 september 30 november, då det idag skapar förvirring av perioden inför en säsong och under pågående säsong. Förutsättningarna för övergång under pågående säsong föreslås oförändrade enligt Blå Boken Kapitel K 3.1, med undantag för karenstiden som föreslås förändras till att avse en (1) serieomgång i stället för nuvarande en (1) månad. Nuvarande skrivning: K 3 Övergång, rikslicens 1. Allmänt Anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen skall på avsedd registreringsanmälan inlämnas till SvBF. SvBF godkänner slutligen övergång. Spelaren anses vara spelklar för den nya föreningen då spelaren i Matchfakta är registrerad för den nya föreningen. 2. Övergång till ny förening inför nytt spelår 2.1 En spelare anses löst från överenskommelsen som ingåtts via registreringsanmälan om denne inför ett nytt spelår fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderföreningen och senast innan 10 maj aviserat moderföreningen bytet. 2.2 Anmälan om övergång ska ha ankommit till förbundskansliet senast 10 maj eller första vardagen efter, om 10 maj infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. 2.3 Generell dispens från ovanstående gäller vid övergång från de föreningar som spelar SM-slutspel för 8-mannalag för damer och herrar. Övergångsanmälan från dessa föreningar ska ha ankommit till förbundskansliet senast sju (7) dagar efter avslutat slutspel eller första vardagen efter, om denna dag infaller en helgdag. 3. Övergång till ny förening under pågående spelår 3.1 Övergång till ny förening utan flytt Kan ske under perioden 1 juli tom 30 november. Detta under förutsättning att följande villkor uppfylls: - moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande överenskommelse eller kontrakt - anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen har insänts till SvBF med ankomstdatum till förbundskansliet senast 30 november eller första vardagen efter, om 30 november infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. Fr.o.m. det datum fullständigt ifyllda handlingar inkommit till förbundskansliet råder en karenstid på en (1) månad innan spelaren kan representera den nya föreningen. Under karenstiden får spelaren fortsätta att representera sin moderförening. 8

9 Ny skrivning: K 3 Övergång, rikslicens 1. Allmänt Anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen skall på avsedd registreringsanmälan inlämnas till SvBF. SvBF godkänner slutligen övergång. Spelaren anses vara spelklar för den nya föreningen då spelaren i Matchfakta är registrerad för den nya föreningen. 2. Övergång till ny förening inför nytt spelår 2.1 En spelare anses löst från överenskommelsen som ingåtts via registerringsanmälan om denne inför ett nytt spelår fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderföreningen och senast innan 20 maj aviserat moderföreningen bytet. 2.2 Anmälan om övergång ska ha ankommit till förbundskansliet senast 20 maj eller första vardagen efter, om 20 maj infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan Utgår 3. Övergång till ny förening under pågående spelår 3.1 Övergång till ny förening utan flytt Kan ske under perioden 15 september tom 30 november. Detta under förutsättning att följande villkor uppfylls: - moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande överenskommelse eller kontrakt - anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen har insänts till SvBF med ankomstdatum till förbundskansliet senast 30 november eller första vardagen efter, om 30 november infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. Fr.o.m. det datum fullständigt ifyllda handlingar inkommit till förbundskansliet råder en karenstid på en (1) spelomgång innan spelaren kan representera den nya föreningen. Under karenstiden får spelaren fortsätta att representera sin moderförening. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft till säsongen

10 Styrelsens förslag nr 6 Fördelning av SDF bidraget Förbundsstyrelsen (FS) har vid ordförandekonferensen i februari 2009 presenterat och diskuterat olika förslag till fördelning av framtida SDF-bidrag. Bakgrund SDF bidraget består idag av en grunddel och en utvecklingsdel. Grunddelen består av ett fast belopp samt ett belopp per förening och ett belopp per licens medan utvecklingsdelen fördelas utifrån antalet juniorlicenser på riksnivå. Varför förändra? För att kunna få lite mer styrning av vad SvBF vill uppnå med detta bidrag föreslås bidraget göras om till ett antal nya kategorier. Dessutom vill SvBF att nivåerna i det första året med dessa nya kriterier skall ligga till grund för ett system där det totala bidragsbeloppet ökar vid en ökning verksamheten enligt de fastställda kriterierna och på samma sätt minskar om verksamheten skulle minska. Nya kriterier Även de nya kriterierna är uppdelade i en grunddel och en utvecklingsdel. Utvecklingsdelen står för en lite större del än grunddelen. Demokratibidrag Det tidigare grundbeloppet ersätts med ett demokratibidrag som innebär att SDF erhåller ersättning för resa och boende för en delegat till årsmötet. FS anser att det är yttersta vikt ur demokratiskt synvinkel att alla SDF närvarar vid vårt årsmöte och föreslår därför denna förändring som också är i enlighet med den motion som tidigare framlagts av Västerbottens BF. Den totala kostnaden för detta beräknas till ca kr. Antal lag Det tidigare beloppet som utbetalats för antal föreningar ersätts av antal lag i seriespel. Här viktas lagen så att lag ingående i det nationella seriesystemet delar på 80 % av beloppet medan lag från regionala seriesystem delar på 20 % av beloppet. FS anser att det är bra med större och starkare föreningar inom bowling-sverige och vill därför med denna förändring istället fokusera på antal lag. För att en serie skall vara bidragsberättigad skall den ingå i BITS. Det totala beloppet som fördelas utifrån antalet lag i seriespelet beräknas till kr. Antal licenser Det tidigare kriteriet med antal licenser kvarstår men utökas med ytterligare ett där SDF som ökat sitt antal gentemot föregående år premieras extra för denna ökning. Denna förändring införs för att motivera fortsatt rekryteringsarbete inom distrikten. Det totala beloppet för fördelning föreslås i starten vara kr där avsätts till de distrikt som ökar sin verksamhet. Detta ger ett totalbelopp för grunddelens ursprungsnivå vid införande på kr. Utvecklingsdel Utvecklingsdelen har tidigare fokuserat på ungdomsverksamhet och det vill FS fortsätta med men under lite andra former. 10

11 Deltagartillfällen i LOK-stöd Det tidigare bidraget baserades på antal juniorlicenser på riksnivå och FS föreslår nu att det kriteriet byts ut mot antalet LOK-stödstimmar som rapporterats in av föreningarna som deltagartillfällen. Fördelen med detta är att allt bidrag baseras på all ungdomsverksamhet samtidigt som FS vill belysa vikten av att verksamheten rapporteras in till RF som LOK-stöd. Dessa inrapporteringar ligger till stor del som grund till vilket ekonomiskt stöd som RF ger till SvBF. Enda problemet med detta kriterium är att siffrorna kommer baseras bakåt i tiden med lite eftersläpning. Rapporteringen från RF borde dock bli snabbare i framtiden med tanke på att all inrapportering idag sker digitalt. Det totala beloppet för denna del föreslås vid starten vara kr. Inriktningspott Det sista kriteriet utgörs av en fast pott på kr som skall kunna gå till olika kriterier som innan verksamhetsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Anledningen till detta är att FS på detta vis vill kunna uppmuntra och premiera olika satsningar inom distrikten. Det är meningen att detta kriterium skall variera från år till år utifrån vad SvBF vill uppnå i sin verksamhetsplan. Avslutning Med denna förändring vill FS skapa ett mer styrande men samtidigt uppmuntrande och utmanade SDF-bidrag där utveckling och god verksamhet inom distriktet premieras utan att äventyra SvBF s budget. Det totala ursprungsbeloppet som skall ligga till grund för det fasta beloppet föreslås vara kr och varje delbelopp förslås bli fastställt utifrån den verksamhet som bedrivs under säsongen Förbundsstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft under verksamhetsåret

12 Styrelsens förslag nr 7 Verksamhetsinriktning VI2010 är på väg att nå sitt slut och kommer gå över till nästa treårsperiod, VI2013. Mycket av det som fanns i VI 2010, återkommer även i VI2013. Förbundsstyrelsen föreslår att vi fortsätter på den inslagna vägen. Visionen Sporten bowling - framgångsrik, modern och tillgänglig för alla fortsätter att gälla i oförändrat skick. Inriktningen de närmsta tre ( ) åren föreslås bli följande Sporten Sporten skall synas och höras inom ett antal olika media och platser Sverige skall behålla och stärka positionen som en av de ledande nationerna inom världsbowlingen Rekrytering Utveckla och etablera rekryteringstrappan Ökad samverkan med SBHF i aktiviteter kring rekrytering Skapa lokala rekryteringsaktiviteter med hänsyn till de rådande förutsättningarna Ungdom Vi skall bygga vidare på den positiva trenden inom svensk ungdomsbowling En tydlig utvecklingslinje skall finnas för ungdomar, från lokal till nationell nivå Aktiva ungdomar skall finnas inom alla områden och nivåer i svensk bowling Ledare/tränare Stimulans är en grundläggande faktor för att behålla, utveckla och inspirera ledare och tränare. Särskild fokusering skall ägnas Unga ledare & Kvinnor som ledare IT Genom satsning på IT kommer vi att förenkla administrationen Förmedla snabbare och tydligare information Ha ökad och hög tillgänglighet på alla nivåer Möjlighet till att skapa effektivare och mer attraktiv marknadsföring Media/Marknad Vårt mediearbete ska leda till att bowlingen uppfattas som framgångsrik, modern och tillgänglig för alla. Skapa långsiktiga medie- och marknadsföringsstrategier Kommunikation och marknadsföring skall utökas Hitta och använda nya/moderna media Organisation Ha en effektiv, kommunikativ och mer funktionell organisation i bowling-sverige Ekonomi Stärka förbundets ekonomi Öka graden av extern finansiering Frigöra resurser från administrationen till verksamheten 12

13 Styrelsens förslag nr 8 Omlagt verksamhetsår (slutrapport) Till årsmötet 2008 fanns det en motion om att tidigarelägga årsmötet så att det hölls innan seriesäsongen påbörjades. Motionen som sådan avslogs, men styrelsen fann det intressant och genomförde en förundersökning säsongen 2008/2009. Förundersökningen kom fram till att det var möjligt och det gjordes en konsekvensanalys 2009/2010 av förslaget. Konsekvensanalysen tittade på lite olika alternativ så som att flytta på allt (bland annat innebar det en seriesäsong vår/höst). Ett intressant alternativ var att dela på sportåret och verksamhetsåret och länge såg det ut som det skulle bli ett attraktivt förslag att jobba vidare på. Förslaget i korthet gick ut på att man behåller den vanliga sportsäsongen (1/7-30/6) men låta det ekonomiska verksamhetsåret löpa 1/1-31/12. Förslagets diskuterades även på ordförandekonferensen i år och intresset var stort för förslaget med det delade året, även om det fanns en del tveksamheter. Vid fortsatta studier identifierades egentligen en enda fördel, och det var att man skulle få en kortare handläggningstid för seriefrågor, alltså att beslut tagna på årsmötet skulle hinna träda i kraft redan samma kalenderår. Nackdelarna skulle innebära bland annat ökade kostnader för revisionen, då revisionsbolagen har som mest att göra, vi kunde inte säkra att hinna få revisionen genomförd till årsmötet. Sedan skulle allt arbete genomföras inför årsmötet, samtidigt som det var full seriesäsong med tillhörande slutspel. Bedömningen blir att de fördelar som skulle fås av ett delat år, inte överväger mängden arbete och risker som det medför. Styrelsen har därför beslutat att inte lägga fram något förslag om omlagt verksamhetsår till förbundsmötet 2010 och betraktar detta dokument som en slutrapport i frågan. 13

14 Omlagt verksamhetsår Med anledning av en motion 1 från Norrbottens SDF 2008, har vi nu studerat vilka förutsättningar som finns, vad som krävs för att uppfylla motionen och vilka för- och nackdelar som respektive alternativ ger. Teoretiskt finns det 48 olika alternativ, men vi kommer endast belysa tre av de alternativen, då resterande inte verkar rimligt i dagsläget och varav två uppfyller motionsställarens önskemål. Den dåvarande styrelsen avslog motionen 2008, men tillsatte en förstudie som presenterades på årsmötet Utifrån denna förstudie har vi kommit närmare ett beslut på att ändra det ekonomiska året, sportåret eller behålla det vi har. Ett förtydligande, med ekonomiskt år 2 avser vi bokföringsåret som idag går från 1/7-30/6 och som styr när årsmötet ska hållas. Med sportår avser vi vårt idrottsliga år som idag är samma period. Ett tungt argument för att flytta årsmötet är som motionären skriver, man vill ha kortare tid mellan årsmötesbeslut och genomförande. Som det är i dagsläget, kan det dröja upp till ett år innan beslut träder i kraft. Vi har tittat närmare på följande tre scenarion. Scenario 1 - Nuläget Idag är ekonomiska året och sportåret kopplade till varandra och löper från 1/7-30/6. Scenario 2 - Behåll sportåret men flytta ekonomiska året Sära på det ekonomiska året och sportåret. Det ekonomiska året löper 1/1-31/12 medan sportåret är kvar på samma tid, juli - juni. Får inte så stor inverkan på sportbowlingen. Scenario 3 - Flytta sportåret och behåll ekonomiskt året Sära på det ekonomiska året och sportåret. Det ekonomiska året löper som idag, från 1/7-30/6, medan sportåret löper 1/1-31/12. Har stor påverkan på sportåret och många fler personer påverkas på ett eller annat sätt. EM, VM och andra internationella mästerskap som kan hamna i skarven mellan två ekonomiska år, vilket kan innebära svårigheter med budgetering och uppföljning. 1 Piteå BK motionerar om att flytta Svenska bowlingförbundets årsmöte till juni månad. Därmed också att förändra ekonomiskt året till exempelvis 1 april - 31 mars. Det ger en mer naturlig beslutsprocess och ett årsmöte en bit efter säsongen men också i god tid före nästa säsongs början. Vi finner det orimligt att som i princip enda större förbund, ha årsmöte mitt under seriesäsongen. Alla motioner som rör serier och dylikt tar därmed orimligt lång tid att exekvera. 2 Det finns ett lagkrav mellan vilka perioder som ett ekonomiskt år får vara, 1/1-31/12, 1/5-30/4, 1/7-30/6 samt 1/9-31/8. 14

15 Scenario 1 - Nuläget I nuläget har vi ett ekonomiskt år som sträcker sig från 1/7-30/6 samt ett sportår under samma tid. Fördelar Nackdelar Väl etablerat, alla är införstådda Svårare att behålla medlemmar mellan Gott om tid för slutspel säsongerna Lätt att behålla medlemmarna under säsongen SvBF:s årsmöte hålls när nya säsongen redan börjat. Invant Kan ta tid för årsmötesbeslut att Logiskt avsluta spelåret efter säsongens verkställas (speciellt seriefrågor). slut (klubbar + SDF) Ont om tid för motioner; förening, SDF, förbundsmötet. Kort om tid innan beslut om licensövergångar ska ske (utan moderklubbens medgivande). Bokslutsarbete hamnar i semesterperioden. Bidrag är oftast knutet till kalenderår, måste periodiseras med ett brutet räkenskapsår (kan finnas bidrag som löper andra tider). EM, VM och andra internationella mästerskap kan hamnar mellan de olika ekonomiska åren. När budgeten beslutas på årsmötet, kan halva kassan redan vara förbrukad. Säsongen börjat före SvBFs årsmöte Lång tid för förändring Årsmöteshandlingar för sent, svårt att få ut till klubbar Remisser/motioner ska behandlas under sommaren Demokratiska processen Svagheter Styrkor Svårare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Lång tid mellan beslut och genomförande Rankingfinalen hinns inte med på samma år som kvalificering, då den ligger i augusti. Anmälan till seriespelet görs långt före eventuella årsmötesbeslut som kan påverka seriespelet. Onödigt lång motionstid (från klubbnivå -> förbundsmöte) Styrelsens förslag tidigare Tidigare motioner Styrelsen kan ta flera beslut själva Trygg spelform, är väl anpassat till andra verksamheter i samhället. Trycka ihop seriespelet för att få ett tidigare årsmöte (=redan nu för få "tomma" ickespelande helger) Nuvarande organisation riskerar hämma delaktighet från föreningar Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Ej aktuellt för detta scenario. En möjlighet är att tidigarelägga årsmötet, vilket senarelägger seriestarten samt spel i december. Innebär troligtvis ändå att anmälan till seriespel sker innan eventuella förändringar i seriespelet beslutats. Möjlighet måste finnas att dra sig ur om man inte godkänner de nya premisserna. Den stadgeenliga tiden för motioner kan behöva ses över. 15

16 Scenario 2 - Flytta ekonomiska året, behåll sportåret. Det ekonomiska året löper 1/1-31/12, medan sportåret löper 1/7-30/6. Fördelar Nackdelar Lättare att behålla medlemmarna under säsongen Svårare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Gott om tid för slutspel Lång tid mellan säsongsavslut och Årsmötet hinner hållas innan inbjudan årsmötesdags till kommande seriesäsong skickas ut Ont om tid för motioner från förening Rankingfinalen ligger rätt i tiden, innan nuvarande sportår är slut. och SDF till förbundsmötet, om inte även SDF:n ändrar sitt ekonomiska år? Hyfsat kort tid från årsmöte -> utskick av serieinbjudan -> seriestart, ca 3 månader. SDF:n behöver kanske flytta sitt årsmöte till årskiftet för att få tid för motioner. Organisation på plats när sportåret Kort ledtid startar Eventuella förändringar gäller kommande tävlingsår Kort ledtid Sportåret är bra Svagheter Styrkor Årsmötet hålls innan nuvarande sportår är slut (verksamhetsberättelsen blir inte komplett) Årsmöte bra i tid LOK.stöd kommer under kalenderår Möjlighet till ökad delaktighet Längre beredningstid för motioner Om SDF:s ekonomiska år är kvar 1/7, gott om tid att genomföra årsmötesbeslut (budget klar tidigare) Minst påverkan på befintlig struktur (ingen skillnad för sportåret). Långt uppehåll = risk för licensavhopp Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Stadgeändring av paragraf A8, A46 Beslut behövs också om man i övergången ska ha 6 eller 18 månaders ekonomiskt år. Uppstår kort tid mellan serieslut och lottning av ny säsong Troligen måste SDF:en ställa om sitt år, för att hinna med sitt egna årsmöte. Även klubbarna kan behöva justera sitt ekonomiska år. En fråga är när infaller debiteringen för licenser med mera? Scenario 3 - Flytta sportåret, behåll ekonomiskt året. Det ekonomiska året löper 1/7-30/6 medan sportåret löper 1/1-31/12. Fördelar Nackdelar Lättare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Svårare att behålla medlemmarna under säsongerna Gott om tid för motioner 3 månader långt sommaruppehåll, kan Ger möjligheter till att anpassa eller göra det svårt att tända till till hösten. göra om verksamhetskalendern Uppehåll mitt i sportåret? Årsmötet hinner hållas innan inbjudan Kort tid att göra serier till kommande seriesäsong skickas ut Mycket tid går bort över jul och nyår Årsmötet Behålla medlemmar Årsmötet innan spelåret börjar Folk hinner inte avregistrera sig Svagheter Styrkor Knappt om tid för rankingfinaler och slutspel Inte tillräckligt starka argument för att göra detta. Förändra seriespel - längre vår SvBFs årsmöte närmare inpå nästa säsong Hallarnas öppettider Andra aktiviteter Svårt att hålla bowlare i hallarna 16

17 Bara vi har slutspel nov/dec -> mediauppmärksamhet? Tävlingar samlat, t ex januari aprril/maj Tapp av spelare i uppehållet Trycka ihop spelåret -> inget utrymme för andra tävlingar, aktiviteter etc. Kan tappa lag i seriesystemet. Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Troligen måste hela kapitel C justeras/omarbetas för att passa kalenderår. Slutspel i december Rankingfinal i slutet av december eller början av januari (måste den ligga i slutet av säsongen?) En fråga är när infaller debiteringen för licenser med mera? Både ekonomiska året och sportåret kan "lätt" flyttas/ändras var för sig, det krävs bara en stadgeändring för att det ska ske. Då det gäller ekonomiskt året så måste dock lagkraven följas. Ideella föreningar rekommenderas att låta ekonomiskt året löpa årsvis, vilket de flesta bidragen är anpassade efter. Kalender Siffrorna i vänsterkanten står för scenario 1 (nuvarande), scenario 2 (flytta ekonomiåret) samt scenario 3 (flytta sportåret). År 0 År 1 År 2 År 3 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt år 1 Sportår Sportår Sportår S Å O F S Å O F S Å O F 2 Ekonomiskt Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt Sportår Sportår Sportår S O F Å S O F Å S O F Å Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt år 3 Sportår Sportår Sportår Sportår Å F S O Å F S O Å F S O S = Seriestart Å = Årsmöte O = Ordförandekonferens F = Seriefinal Tidplan/aktivitetslista Feb 2010 Presentera förslag på ordförandekonferensen, ta upp åsikter Bearbeta förslag utifrån ordförandekonferensen. Mar 2010 Ha en enkätträff på 3-mannaSM i Jönköping. (6-7 mars) Skapa referens- och diskussionsgrupper, t ex SBHF, klubbar och spelare (elit/amatör, ungdom/pensionärer och dam/herr). Ta även med representanter från SDF-styrelser, UPP, DIVA och andra lämpliga kommittéer. Inte heller att glömma är Kansliet, sportschefen och Elitserieföreningen. Skapa workshops för att diskutera igenom de olika förslagen. Apr 2010 Rapportera resultat till styrelsen och enas om ett förslag. Presentera resultatet för SDF:n Styrelsen ut på en "promotionturné" för att sälja in förslaget. Jun 2010 Sammanställ Styrelsens förslag till årsmötet. Budget fram till Styrelsens förslag Konferens 15 personer á 700 kr (mat och lokal) kr Reseersättning, ca 900 kr / person kr Enkätdag Jönköping (mat, fika, resa, 1 dag) kr Turné för att presentera och sälja in idén, reseersättning kr TOTALT kr 17

18 Vad händer om styrelsen väljer... Alternativ 1, läggs uppgiften till handlingarna, slutrapporteras på årsmötet och avslutas. Alternativ 2 och årsmötet godkänner förslaget, presenteras en tidplan och förberedelser för övergången genomförs. Alternativ 3 och årsmötet godkänner förslaget, får SK till uppdrag att genomföra förändringen på ett effektivt sätt. Översiktlig tidplan Observera att i nedanstående schema är det alternativ 2 eller alternativ 3 som händer. Båda alternativen kan inte inträffa. År Om alternativ 2 väljs Om alternativ 3 väljs Årsmötet 2010 Beslut tas Beslut tas Hösten 2010 Planering och förberedande arbete genomförs (FS) Planering och förberedande arbete genomförs (SK) Ordförandekonferens Information om projektet Information om projektet 2011 Augusti SK har skapat ett övergångsspelschema på 6 månader Oktober 2011, årsmöte 6 eller 18 månaders budget - presenteras, aktuella val väljs på 1,5 år Jan 2012 Det nya ekonomiskt året drar Det nya seriesystemet drar igång igång Oktober 2012 Ordförandekonferens - December 2012 Slutspel och utvärdering, det första av 5 år. April 2013 Det första årsmötet med det - omlagda ekonomiskt året. Från och med sommaren 2013 rullar verksamheten på som planerat. Uppgifter/frågor som behövs/besvaras göra under projektets gång. Blå boken måste kollas igenom och jobbas igenom/justeras Om ekonomiska året görs om, måste troligen även SDF:n se över sina stadgar. Måste SDF:en flytta sitt ekonomiska år, behöver klubbarna se över effekten för sin del. Vid alternativ 2, Ekonomiansvariga måste ta ställning till om övergångsåret ska vara 6 eller 18 månader Vid alternativ 3, Seriekommittén måste ta ställning till om övergångsåret ska vara 6 eller 18 månader (tre terminer eller en termin) Kostnader? Ökade resekostnader för möten/information och konferenser? Resurser? Styrelsen, kansliet och seriekommittén? Informations- och utbildningsmaterial? 18

19 Motion om införande av enbart sammandrag i Elitserien Vi föreslår att Elitserien från säsongen enbart skall spelas med sammandrag på neutral ort. För att Elitserien i fortsättningen skall ha en hög sportslig status med intresse för media att bevaka krävs att de absolut bästa spelarna alltid ges möjlighet att deltaga i Elitserien. För att detta skall vara möjligt krävs att antalet serieomgångar reduceras högst avsevärt. I vårt förslag reducerar vi antalet omgångar i Elitserien till 7, maximalt 8 per år. För att samtidigt de spelare som inte spelar internationella tävlingar skall få minskade möjligheter till deltagande i seriespelet föreslår vi också att karensreglerna för spelare som går från Elitserien till F-lag ändras enligt genom att följande tillägg görs i Blå Boken kapitel D 10 punkt 2 b: Gäller ej från Elitserien till lägre divisioner. Fördelarna med detta är förslag är följande: 1) Vi reducerar antalet helger med spel vilket ger alla lag möjlighet att alltid komma med bästa möjliga lag (förhoppningsvis så kan man samordna nordiska ligor med europeiska tävlingskalendern). 2) Vi tar bort möjligheten att tjäna poäng genom att lägga diverse specialprofiler hemma när alla matcher avgörs på neutral plats. 3) Vi höjer statusen på lägre serier genom att ta bort karensreglerna för spelare från att gå från A till F-lag. De karensregler som blir kvar är att man inte får spela i både A och F samma helg samt att om man spelat i A i sista eller nästsista omgången i F-lagets serie får man inte kvala för F-laget. Då ger vi de spelare som vill åka på Europatouren den möjligheten, vi ger spelarna som stannar hemma möjlighet att spela liga i F-laget. 4) Vi slipper dagens haltande tabell. 5) Vi ger också spelare med obekväm arbetstid större möjlighet att deltaga i Elitserien. 6) Vi ger våra förbundskaptener möjlighet att i samråd med SK bestämma vilka serieomgångar som är lämpade för dessa sammandrag. 7) Vi ger våra förbundskaptener större möjligheter att jämföra spelarnas prestationer under säsongen under jämförbara förhållanden. 8) Vi slipper dagens orättvisor då vissa lag ges matcher när det är internationella tävlingar medan andra lag står över dessa omgångar. 9) Vi ger media större möjligheter att bevaka fler matcher per omgång. Väldigt schematiskt skulle spelschemat kunna se ut så här om man utgår från nuvarande gruppindelning: Adress: Telefon: Plusgiro: Kulladals Bowlingsällskap E-post: Bankgiro: Blåbärsgatan 17, Malmö Internet: Org.nr:

20 Omgång Hemma - Borta Anteckning 1 Syd - Nord 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Väst - Öst i varje sammandrag 2 Syd - Väst 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Nord - Öst i varje sammandrag 3 Syd - Öst 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Nord - Väst i varje sammandrag Syd internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt i varje sammandrag Nord internt sammandrag Väst internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Öst internt sammandrag i varje sammandrag Syd internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Nord internt sammandrag i varje sammandrag Väst internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Öst internt sammandrag i varje sammandrag Öst - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Väst - Nord i varje sammandrag Väst - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Öst - Nord i varje sammandrag Nord - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Öst - Väst i varje sammandrag Vilka omgångar som detta skulle spelas skulle förbundskaptenerna få stort inflytande över. Man skulle kunna tjäna in en omgång till genom att göra de interna sammandragen till dubbelmöten, d.v.s. slå ihop omgång 4-5. Då skulle vi vara nere på 7 omgångar. Idag spelar vi 13 omgångar i grundserien. Detta förslag är avsett att accepteras i sin helhet, vi vill alltså inte att man inför enbart sammandrag utan att samtidigt ändra karensreglerna. Malmö i maj 2010 Kulladals BS Mats Lunderquist Adress: Telefon: Plusgiro: Kulladals Bowlingsällskap E-post: Bankgiro: Blåbärsgatan 17, Malmö Internet: Org.nr:

Enligt styrelsebeslut har åldersgränserna för junior- och ungdomsnivån ändrats från verksamhetsår till kalenderår enligt följande:

Enligt styrelsebeslut har åldersgränserna för junior- och ungdomsnivån ändrats från verksamhetsår till kalenderår enligt följande: Nr. 1 - Styrelsens förslag Införande av ny licensform samt ändring av licensnivåer Med anledning av att junioråldern höjts från 18 till 21 vill förbundsstyrelsen införa en förändring av licenskategorierna

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer