FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte kl på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Fastställande av officiella organ 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag: 10.1 Stadgeändring A 20 Yttrande- och förslagsrätt 10.2 Förslag till ny stadga A 14 Medlemskap 10.3 Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien 10.4 Förslag till ny tävlingslicens 10.5 Förslag till förändring av gällande övergångsregler 10.6 Fördelning av SDF bidraget 10.7 Verksamhetsinriktning Omlagt verksamhetsår (slutrapport) 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 11.1 Kulladals BS Införande av enbart sammandrag i Elitserien 11.2 Kulladals BS Förändring av herrarnas SM-slutspel 11.3 Kulladals BS Införande av 18-lagstabell 11.4 Kulladals BS Slopande av inskränkning av damers rätt att medverka i herrlag 11.5 Kulladals BS Översyn av röstlängden vid förbundets årsmöte 11.6 Kulladals BS Införande av rikskval i Elitserien 11.7 Skånes BF Avskaffa kvotering i herrarnas Elitserie 11.8 Team Pergamon BC Förändringar av herrarnas SM-slutspel 11.9 Team Pergamon BC Införande av 18-lagstabell Team Pergamon BC Införande av rikskval i Elitserien Team Pergamon BC Införande av enbart sammandrag i Elitserien Smålands BF Följ regler och förtydliga Blå Boken angående matchtid Smålands BF Förändring av regeln angående klotkontroll Smålands BF Krav på satt oljeprofil vid slutspel Smålands BF Slutspel i hemmahallarna, skrota neutral hall Smålands BF Utreda skillnad dam och herr handicap på samma nivå Smålands BF Ändring av juniorålder Gotlands BF Konkurrensutsättning av banhyror till slutspel Hallands BF Reservregler vid 4-banshall Hallands BF Förändring av farmarlagsreglerna vid de sista omgångarna Stockholms BF Avskaffa kvotering av lag till Elitserien Stockholms BF Ändring av övergångsregler Göteborgs BF Ändring av juniorålder 1

2 11.24 Göteborgs BF Möjlighet för att spela fler än en individuell SM-final Kulladals BS Förändrat spelformat i individuella SM för herrar och damer A Team Pergamon BC Förändrat spelformat i individuella SM för herrar och damer A Västergötlands BF Avskaffa slutspel i neutral hall i de lägre slutspelen 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte 14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt fyllnadsval av 1 ledamot för en tid av 1 år b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte 2

3 Röstlängd för förbundsmötet 2010 Antal betalande föreningar Antal röster 01 Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Medelpad Norrbotten Närke Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Östergötland Asfalt

4 Styrelsens förslag nr 1 Förslag till stadgeändring A 20 Yttrande- och förslagsrätt Förslaget är en anpassning till nuvarande organisation. Nuvarande skrivning: A 20 Yttrande- och förslagsrätt 1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och revisorerna. 2. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer även ordföranden i ständig kommitté eller vid förfall för denne, annan av kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende, som berör kommitténs verksamhet. 3. Hedersordförande och ständig ledamot, varom i A 30 stadgas, äger rätt att närvara vid förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt. 4. Yttranderätt tillkommer RF:s representant och av SvBF anställda personer. 5. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande. Förslag till ny skrivning: A 20 Yttrande- och förslagsrätt 1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och revisorerna. 2. Yttranderätt tillkommer hedersordförande, RF:s representant, av SvBF anställda personer samt ordföranden i ständig kommitté eller vid förfall för denne, annan av kommittén därtill utsedd ledamot vid behandling av ärende, som berör kommitténs verksamhet 3. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft omgående. 4

5 Styrelsens förslag nr 2 Förslag till ny stadga - A 14 Medlemskap Detta är ett förslag på en ny paragraf, som gör att vi får tillgång att hjälpa våra föreningar att administrera deras medlemmar. RF:s grundtanke med IdrottOnline är att föreningarna äger sina medlemmar och för att vi ska kunna hjälpa dem med detta, så måste vi göra denna ändring. Vi kan idag hjälpa de som har licens, eftersom det på registreringsanmälan står att vi har tillgång till detta, men genom denna paragraf så får vi tillgång till att ändra och registrera alla medlemmar. Detta blir tydligare eftersom licensen registreras i BITS och inte i IdrottOnline. 14 Medlemskap Alla medlemmar har genom sitt medlemskap godkänt att SvBF centralt, distrikt eller förening registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för SvBFs, distriktets eller föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida. Förbundsstyrelsen förslår att förslaget träder i kraft omgående. 5

6 Styrelsens förslag nr 3 Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien. Förslaget återremitterades från förbundsmötet 2009, och förtydligande om hur spelbarheten ska hanteras har redovisats på ordförandekonferensen i februari Föreningen skall på sedvanligt sätt anmäla sina lag till SvBF kansli. Föreningen kan ha 2 eller fler lag på samma serienivå (nuvarande F-lags begränsning tas bort). En spelare som medverkat i ett av dessa lag på samma serienivå kan aldrig under säsongen inklusive slutspelet medverka i något av de andra lagen i samma serienivå. Spelaren kan i övrigt under grundserien medverka i flera av föreningens lag. En spelare kan dock inte representera 2 lag i nationella seriesystemet under en omgång (som för dagens F-lag). Har man spelat i något av föreningens lag i högre serie kan man inte spela i något lag i lägre serie förrän i den omgången det laget man sist spelade i har match igen. En spelare som spelat i något av föreningens lag i högre serie under den näst sista eller sista omgången eller i slutspelet kan inte representera andra lag i lägre serie under sista omgången eller i slutspelen (samma som dagens F-regler). Föreningens olika lag kan/får ha olika namn och olika lagdräkter (t.ex. så kan en förening BF Uppsala ha 2 lag som heter exempelvis Uppsala Strikers respektive Pins Uppsala och som bägge spelar i div. 1). En spelare kan inte medverka i ett lag i slutspelet om detta lag 1. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen spelat i 2. Möter ett lag som spelaren tidigare under säsongen mött som medlem i ett annat lag. I elitserien kan föreningen bara ha ett lag och det är moderföreningen (i exemplet BF Uppsala) och det är i så fall detta lag som spelar om SM titeln. I övriga SM sammanhang representerar spelaren moderföreningen. I DM sammanhang avgör SDF representationsprinciper. I övriga sammanhang och tävlingar representerar spelare valfritt lag i föreningen (i exemplet antingen Uppsala Strikers eller Pins Uppsala). Motivering: Underlätta för spelare att hitta lag på rätt nivå och därmed göra bowlingen roligare, attraktivare för spelaren så att avregistrering motverkas och att nyrekrytering ökar. Föreningar ges ökad möjlighet att erbjuda fler platser i fullvärdiga avancerbara lag i seriesystemet vilket förhoppningsvis ökar deras möjlighet att rekrytera fler medlemmar och bli större. Det underlättar även rekrytering av administrativa ledare, eftersom det totalt behövs färre ledare i t.ex. styrelsearbetet. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft till säsongen

7 Styrelsens förslag nr 4 Förslag till ny tävlingslicens Förbundsstyrelsen föreslår att man inför en ny licens, för att möjliggöra för nya eller avregistrerade spelare att spela endast tävlingar. Tävlingslicensen kan endast användas vid Svenska Bowlingförbundets sanktionerande tävlingar alltså ej vid seriespel. Denna licens ger spelaren möjlighet att begränsa sitt spel till bara tävlingar. Föreningarna får möjlighet att erbjuda nya eller gamla medlemmar som idag inte är aktiva en licens som gör att de bara kan tävla. Denna licens ska bara finnas som rikslicens oavsett ålder: 150,00 (SvBF:s del), och begränsningarna kommer att registreras i BITS, så att spelare som har denna licenstyp endast är tillgängliga för tävlingsspel. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft omgående. 7

8 Styrelsens förslag nr 5 Förslag till förändring av gällande övergångsregler Förbundsstyrelsen föreslår förändringar av gällande övergångsregler. Inför en säsong föreslås att nuvarande datum den 10 maj förändras till den 20 maj, och därmed utgår den generella dispens (Kapitel K 3.2.3) för de som spelar SM-slutspel för 8-mannalag. I övrigt inga förändringar vad avser övergång inför en säsong. Under pågående säsong ska det fortsatt finnas möjlighet för att byta förening, men en justering föreslås, så att perioden förändras från den 1juli 30 november till den 15 september 30 november, då det idag skapar förvirring av perioden inför en säsong och under pågående säsong. Förutsättningarna för övergång under pågående säsong föreslås oförändrade enligt Blå Boken Kapitel K 3.1, med undantag för karenstiden som föreslås förändras till att avse en (1) serieomgång i stället för nuvarande en (1) månad. Nuvarande skrivning: K 3 Övergång, rikslicens 1. Allmänt Anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen skall på avsedd registreringsanmälan inlämnas till SvBF. SvBF godkänner slutligen övergång. Spelaren anses vara spelklar för den nya föreningen då spelaren i Matchfakta är registrerad för den nya föreningen. 2. Övergång till ny förening inför nytt spelår 2.1 En spelare anses löst från överenskommelsen som ingåtts via registreringsanmälan om denne inför ett nytt spelår fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderföreningen och senast innan 10 maj aviserat moderföreningen bytet. 2.2 Anmälan om övergång ska ha ankommit till förbundskansliet senast 10 maj eller första vardagen efter, om 10 maj infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. 2.3 Generell dispens från ovanstående gäller vid övergång från de föreningar som spelar SM-slutspel för 8-mannalag för damer och herrar. Övergångsanmälan från dessa föreningar ska ha ankommit till förbundskansliet senast sju (7) dagar efter avslutat slutspel eller första vardagen efter, om denna dag infaller en helgdag. 3. Övergång till ny förening under pågående spelår 3.1 Övergång till ny förening utan flytt Kan ske under perioden 1 juli tom 30 november. Detta under förutsättning att följande villkor uppfylls: - moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande överenskommelse eller kontrakt - anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen har insänts till SvBF med ankomstdatum till förbundskansliet senast 30 november eller första vardagen efter, om 30 november infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. Fr.o.m. det datum fullständigt ifyllda handlingar inkommit till förbundskansliet råder en karenstid på en (1) månad innan spelaren kan representera den nya föreningen. Under karenstiden får spelaren fortsätta att representera sin moderförening. 8

9 Ny skrivning: K 3 Övergång, rikslicens 1. Allmänt Anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen skall på avsedd registreringsanmälan inlämnas till SvBF. SvBF godkänner slutligen övergång. Spelaren anses vara spelklar för den nya föreningen då spelaren i Matchfakta är registrerad för den nya föreningen. 2. Övergång till ny förening inför nytt spelår 2.1 En spelare anses löst från överenskommelsen som ingåtts via registerringsanmälan om denne inför ett nytt spelår fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderföreningen och senast innan 20 maj aviserat moderföreningen bytet. 2.2 Anmälan om övergång ska ha ankommit till förbundskansliet senast 20 maj eller första vardagen efter, om 20 maj infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan Utgår 3. Övergång till ny förening under pågående spelår 3.1 Övergång till ny förening utan flytt Kan ske under perioden 15 september tom 30 november. Detta under förutsättning att följande villkor uppfylls: - moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande överenskommelse eller kontrakt - anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den nya föreningen har insänts till SvBF med ankomstdatum till förbundskansliet senast 30 november eller första vardagen efter, om 30 november infaller en helgdag. Anmälan kan vid behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på originalanmälan. Fr.o.m. det datum fullständigt ifyllda handlingar inkommit till förbundskansliet råder en karenstid på en (1) spelomgång innan spelaren kan representera den nya föreningen. Under karenstiden får spelaren fortsätta att representera sin moderförening. Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget träder i kraft till säsongen

10 Styrelsens förslag nr 6 Fördelning av SDF bidraget Förbundsstyrelsen (FS) har vid ordförandekonferensen i februari 2009 presenterat och diskuterat olika förslag till fördelning av framtida SDF-bidrag. Bakgrund SDF bidraget består idag av en grunddel och en utvecklingsdel. Grunddelen består av ett fast belopp samt ett belopp per förening och ett belopp per licens medan utvecklingsdelen fördelas utifrån antalet juniorlicenser på riksnivå. Varför förändra? För att kunna få lite mer styrning av vad SvBF vill uppnå med detta bidrag föreslås bidraget göras om till ett antal nya kategorier. Dessutom vill SvBF att nivåerna i det första året med dessa nya kriterier skall ligga till grund för ett system där det totala bidragsbeloppet ökar vid en ökning verksamheten enligt de fastställda kriterierna och på samma sätt minskar om verksamheten skulle minska. Nya kriterier Även de nya kriterierna är uppdelade i en grunddel och en utvecklingsdel. Utvecklingsdelen står för en lite större del än grunddelen. Demokratibidrag Det tidigare grundbeloppet ersätts med ett demokratibidrag som innebär att SDF erhåller ersättning för resa och boende för en delegat till årsmötet. FS anser att det är yttersta vikt ur demokratiskt synvinkel att alla SDF närvarar vid vårt årsmöte och föreslår därför denna förändring som också är i enlighet med den motion som tidigare framlagts av Västerbottens BF. Den totala kostnaden för detta beräknas till ca kr. Antal lag Det tidigare beloppet som utbetalats för antal föreningar ersätts av antal lag i seriespel. Här viktas lagen så att lag ingående i det nationella seriesystemet delar på 80 % av beloppet medan lag från regionala seriesystem delar på 20 % av beloppet. FS anser att det är bra med större och starkare föreningar inom bowling-sverige och vill därför med denna förändring istället fokusera på antal lag. För att en serie skall vara bidragsberättigad skall den ingå i BITS. Det totala beloppet som fördelas utifrån antalet lag i seriespelet beräknas till kr. Antal licenser Det tidigare kriteriet med antal licenser kvarstår men utökas med ytterligare ett där SDF som ökat sitt antal gentemot föregående år premieras extra för denna ökning. Denna förändring införs för att motivera fortsatt rekryteringsarbete inom distrikten. Det totala beloppet för fördelning föreslås i starten vara kr där avsätts till de distrikt som ökar sin verksamhet. Detta ger ett totalbelopp för grunddelens ursprungsnivå vid införande på kr. Utvecklingsdel Utvecklingsdelen har tidigare fokuserat på ungdomsverksamhet och det vill FS fortsätta med men under lite andra former. 10

11 Deltagartillfällen i LOK-stöd Det tidigare bidraget baserades på antal juniorlicenser på riksnivå och FS föreslår nu att det kriteriet byts ut mot antalet LOK-stödstimmar som rapporterats in av föreningarna som deltagartillfällen. Fördelen med detta är att allt bidrag baseras på all ungdomsverksamhet samtidigt som FS vill belysa vikten av att verksamheten rapporteras in till RF som LOK-stöd. Dessa inrapporteringar ligger till stor del som grund till vilket ekonomiskt stöd som RF ger till SvBF. Enda problemet med detta kriterium är att siffrorna kommer baseras bakåt i tiden med lite eftersläpning. Rapporteringen från RF borde dock bli snabbare i framtiden med tanke på att all inrapportering idag sker digitalt. Det totala beloppet för denna del föreslås vid starten vara kr. Inriktningspott Det sista kriteriet utgörs av en fast pott på kr som skall kunna gå till olika kriterier som innan verksamhetsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Anledningen till detta är att FS på detta vis vill kunna uppmuntra och premiera olika satsningar inom distrikten. Det är meningen att detta kriterium skall variera från år till år utifrån vad SvBF vill uppnå i sin verksamhetsplan. Avslutning Med denna förändring vill FS skapa ett mer styrande men samtidigt uppmuntrande och utmanade SDF-bidrag där utveckling och god verksamhet inom distriktet premieras utan att äventyra SvBF s budget. Det totala ursprungsbeloppet som skall ligga till grund för det fasta beloppet föreslås vara kr och varje delbelopp förslås bli fastställt utifrån den verksamhet som bedrivs under säsongen Förbundsstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft under verksamhetsåret

12 Styrelsens förslag nr 7 Verksamhetsinriktning VI2010 är på väg att nå sitt slut och kommer gå över till nästa treårsperiod, VI2013. Mycket av det som fanns i VI 2010, återkommer även i VI2013. Förbundsstyrelsen föreslår att vi fortsätter på den inslagna vägen. Visionen Sporten bowling - framgångsrik, modern och tillgänglig för alla fortsätter att gälla i oförändrat skick. Inriktningen de närmsta tre ( ) åren föreslås bli följande Sporten Sporten skall synas och höras inom ett antal olika media och platser Sverige skall behålla och stärka positionen som en av de ledande nationerna inom världsbowlingen Rekrytering Utveckla och etablera rekryteringstrappan Ökad samverkan med SBHF i aktiviteter kring rekrytering Skapa lokala rekryteringsaktiviteter med hänsyn till de rådande förutsättningarna Ungdom Vi skall bygga vidare på den positiva trenden inom svensk ungdomsbowling En tydlig utvecklingslinje skall finnas för ungdomar, från lokal till nationell nivå Aktiva ungdomar skall finnas inom alla områden och nivåer i svensk bowling Ledare/tränare Stimulans är en grundläggande faktor för att behålla, utveckla och inspirera ledare och tränare. Särskild fokusering skall ägnas Unga ledare & Kvinnor som ledare IT Genom satsning på IT kommer vi att förenkla administrationen Förmedla snabbare och tydligare information Ha ökad och hög tillgänglighet på alla nivåer Möjlighet till att skapa effektivare och mer attraktiv marknadsföring Media/Marknad Vårt mediearbete ska leda till att bowlingen uppfattas som framgångsrik, modern och tillgänglig för alla. Skapa långsiktiga medie- och marknadsföringsstrategier Kommunikation och marknadsföring skall utökas Hitta och använda nya/moderna media Organisation Ha en effektiv, kommunikativ och mer funktionell organisation i bowling-sverige Ekonomi Stärka förbundets ekonomi Öka graden av extern finansiering Frigöra resurser från administrationen till verksamheten 12

13 Styrelsens förslag nr 8 Omlagt verksamhetsår (slutrapport) Till årsmötet 2008 fanns det en motion om att tidigarelägga årsmötet så att det hölls innan seriesäsongen påbörjades. Motionen som sådan avslogs, men styrelsen fann det intressant och genomförde en förundersökning säsongen 2008/2009. Förundersökningen kom fram till att det var möjligt och det gjordes en konsekvensanalys 2009/2010 av förslaget. Konsekvensanalysen tittade på lite olika alternativ så som att flytta på allt (bland annat innebar det en seriesäsong vår/höst). Ett intressant alternativ var att dela på sportåret och verksamhetsåret och länge såg det ut som det skulle bli ett attraktivt förslag att jobba vidare på. Förslaget i korthet gick ut på att man behåller den vanliga sportsäsongen (1/7-30/6) men låta det ekonomiska verksamhetsåret löpa 1/1-31/12. Förslagets diskuterades även på ordförandekonferensen i år och intresset var stort för förslaget med det delade året, även om det fanns en del tveksamheter. Vid fortsatta studier identifierades egentligen en enda fördel, och det var att man skulle få en kortare handläggningstid för seriefrågor, alltså att beslut tagna på årsmötet skulle hinna träda i kraft redan samma kalenderår. Nackdelarna skulle innebära bland annat ökade kostnader för revisionen, då revisionsbolagen har som mest att göra, vi kunde inte säkra att hinna få revisionen genomförd till årsmötet. Sedan skulle allt arbete genomföras inför årsmötet, samtidigt som det var full seriesäsong med tillhörande slutspel. Bedömningen blir att de fördelar som skulle fås av ett delat år, inte överväger mängden arbete och risker som det medför. Styrelsen har därför beslutat att inte lägga fram något förslag om omlagt verksamhetsår till förbundsmötet 2010 och betraktar detta dokument som en slutrapport i frågan. 13

14 Omlagt verksamhetsår Med anledning av en motion 1 från Norrbottens SDF 2008, har vi nu studerat vilka förutsättningar som finns, vad som krävs för att uppfylla motionen och vilka för- och nackdelar som respektive alternativ ger. Teoretiskt finns det 48 olika alternativ, men vi kommer endast belysa tre av de alternativen, då resterande inte verkar rimligt i dagsläget och varav två uppfyller motionsställarens önskemål. Den dåvarande styrelsen avslog motionen 2008, men tillsatte en förstudie som presenterades på årsmötet Utifrån denna förstudie har vi kommit närmare ett beslut på att ändra det ekonomiska året, sportåret eller behålla det vi har. Ett förtydligande, med ekonomiskt år 2 avser vi bokföringsåret som idag går från 1/7-30/6 och som styr när årsmötet ska hållas. Med sportår avser vi vårt idrottsliga år som idag är samma period. Ett tungt argument för att flytta årsmötet är som motionären skriver, man vill ha kortare tid mellan årsmötesbeslut och genomförande. Som det är i dagsläget, kan det dröja upp till ett år innan beslut träder i kraft. Vi har tittat närmare på följande tre scenarion. Scenario 1 - Nuläget Idag är ekonomiska året och sportåret kopplade till varandra och löper från 1/7-30/6. Scenario 2 - Behåll sportåret men flytta ekonomiska året Sära på det ekonomiska året och sportåret. Det ekonomiska året löper 1/1-31/12 medan sportåret är kvar på samma tid, juli - juni. Får inte så stor inverkan på sportbowlingen. Scenario 3 - Flytta sportåret och behåll ekonomiskt året Sära på det ekonomiska året och sportåret. Det ekonomiska året löper som idag, från 1/7-30/6, medan sportåret löper 1/1-31/12. Har stor påverkan på sportåret och många fler personer påverkas på ett eller annat sätt. EM, VM och andra internationella mästerskap som kan hamna i skarven mellan två ekonomiska år, vilket kan innebära svårigheter med budgetering och uppföljning. 1 Piteå BK motionerar om att flytta Svenska bowlingförbundets årsmöte till juni månad. Därmed också att förändra ekonomiskt året till exempelvis 1 april - 31 mars. Det ger en mer naturlig beslutsprocess och ett årsmöte en bit efter säsongen men också i god tid före nästa säsongs början. Vi finner det orimligt att som i princip enda större förbund, ha årsmöte mitt under seriesäsongen. Alla motioner som rör serier och dylikt tar därmed orimligt lång tid att exekvera. 2 Det finns ett lagkrav mellan vilka perioder som ett ekonomiskt år får vara, 1/1-31/12, 1/5-30/4, 1/7-30/6 samt 1/9-31/8. 14

15 Scenario 1 - Nuläget I nuläget har vi ett ekonomiskt år som sträcker sig från 1/7-30/6 samt ett sportår under samma tid. Fördelar Nackdelar Väl etablerat, alla är införstådda Svårare att behålla medlemmar mellan Gott om tid för slutspel säsongerna Lätt att behålla medlemmarna under säsongen SvBF:s årsmöte hålls när nya säsongen redan börjat. Invant Kan ta tid för årsmötesbeslut att Logiskt avsluta spelåret efter säsongens verkställas (speciellt seriefrågor). slut (klubbar + SDF) Ont om tid för motioner; förening, SDF, förbundsmötet. Kort om tid innan beslut om licensövergångar ska ske (utan moderklubbens medgivande). Bokslutsarbete hamnar i semesterperioden. Bidrag är oftast knutet till kalenderår, måste periodiseras med ett brutet räkenskapsår (kan finnas bidrag som löper andra tider). EM, VM och andra internationella mästerskap kan hamnar mellan de olika ekonomiska åren. När budgeten beslutas på årsmötet, kan halva kassan redan vara förbrukad. Säsongen börjat före SvBFs årsmöte Lång tid för förändring Årsmöteshandlingar för sent, svårt att få ut till klubbar Remisser/motioner ska behandlas under sommaren Demokratiska processen Svagheter Styrkor Svårare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Lång tid mellan beslut och genomförande Rankingfinalen hinns inte med på samma år som kvalificering, då den ligger i augusti. Anmälan till seriespelet görs långt före eventuella årsmötesbeslut som kan påverka seriespelet. Onödigt lång motionstid (från klubbnivå -> förbundsmöte) Styrelsens förslag tidigare Tidigare motioner Styrelsen kan ta flera beslut själva Trygg spelform, är väl anpassat till andra verksamheter i samhället. Trycka ihop seriespelet för att få ett tidigare årsmöte (=redan nu för få "tomma" ickespelande helger) Nuvarande organisation riskerar hämma delaktighet från föreningar Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Ej aktuellt för detta scenario. En möjlighet är att tidigarelägga årsmötet, vilket senarelägger seriestarten samt spel i december. Innebär troligtvis ändå att anmälan till seriespel sker innan eventuella förändringar i seriespelet beslutats. Möjlighet måste finnas att dra sig ur om man inte godkänner de nya premisserna. Den stadgeenliga tiden för motioner kan behöva ses över. 15

16 Scenario 2 - Flytta ekonomiska året, behåll sportåret. Det ekonomiska året löper 1/1-31/12, medan sportåret löper 1/7-30/6. Fördelar Nackdelar Lättare att behålla medlemmarna under säsongen Svårare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Gott om tid för slutspel Lång tid mellan säsongsavslut och Årsmötet hinner hållas innan inbjudan årsmötesdags till kommande seriesäsong skickas ut Ont om tid för motioner från förening Rankingfinalen ligger rätt i tiden, innan nuvarande sportår är slut. och SDF till förbundsmötet, om inte även SDF:n ändrar sitt ekonomiska år? Hyfsat kort tid från årsmöte -> utskick av serieinbjudan -> seriestart, ca 3 månader. SDF:n behöver kanske flytta sitt årsmöte till årskiftet för att få tid för motioner. Organisation på plats när sportåret Kort ledtid startar Eventuella förändringar gäller kommande tävlingsår Kort ledtid Sportåret är bra Svagheter Styrkor Årsmötet hålls innan nuvarande sportår är slut (verksamhetsberättelsen blir inte komplett) Årsmöte bra i tid LOK.stöd kommer under kalenderår Möjlighet till ökad delaktighet Längre beredningstid för motioner Om SDF:s ekonomiska år är kvar 1/7, gott om tid att genomföra årsmötesbeslut (budget klar tidigare) Minst påverkan på befintlig struktur (ingen skillnad för sportåret). Långt uppehåll = risk för licensavhopp Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Stadgeändring av paragraf A8, A46 Beslut behövs också om man i övergången ska ha 6 eller 18 månaders ekonomiskt år. Uppstår kort tid mellan serieslut och lottning av ny säsong Troligen måste SDF:en ställa om sitt år, för att hinna med sitt egna årsmöte. Även klubbarna kan behöva justera sitt ekonomiska år. En fråga är när infaller debiteringen för licenser med mera? Scenario 3 - Flytta sportåret, behåll ekonomiskt året. Det ekonomiska året löper 1/7-30/6 medan sportåret löper 1/1-31/12. Fördelar Nackdelar Lättare att behålla medlemmarna mellan säsongerna Svårare att behålla medlemmarna under säsongerna Gott om tid för motioner 3 månader långt sommaruppehåll, kan Ger möjligheter till att anpassa eller göra det svårt att tända till till hösten. göra om verksamhetskalendern Uppehåll mitt i sportåret? Årsmötet hinner hållas innan inbjudan Kort tid att göra serier till kommande seriesäsong skickas ut Mycket tid går bort över jul och nyår Årsmötet Behålla medlemmar Årsmötet innan spelåret börjar Folk hinner inte avregistrera sig Svagheter Styrkor Knappt om tid för rankingfinaler och slutspel Inte tillräckligt starka argument för att göra detta. Förändra seriespel - längre vår SvBFs årsmöte närmare inpå nästa säsong Hallarnas öppettider Andra aktiviteter Svårt att hålla bowlare i hallarna 16

17 Bara vi har slutspel nov/dec -> mediauppmärksamhet? Tävlingar samlat, t ex januari aprril/maj Tapp av spelare i uppehållet Trycka ihop spelåret -> inget utrymme för andra tävlingar, aktiviteter etc. Kan tappa lag i seriesystemet. Förändringar/förutsättningar som krävs för att kunna genomföras Troligen måste hela kapitel C justeras/omarbetas för att passa kalenderår. Slutspel i december Rankingfinal i slutet av december eller början av januari (måste den ligga i slutet av säsongen?) En fråga är när infaller debiteringen för licenser med mera? Både ekonomiska året och sportåret kan "lätt" flyttas/ändras var för sig, det krävs bara en stadgeändring för att det ska ske. Då det gäller ekonomiskt året så måste dock lagkraven följas. Ideella föreningar rekommenderas att låta ekonomiskt året löpa årsvis, vilket de flesta bidragen är anpassade efter. Kalender Siffrorna i vänsterkanten står för scenario 1 (nuvarande), scenario 2 (flytta ekonomiåret) samt scenario 3 (flytta sportåret). År 0 År 1 År 2 År 3 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt år 1 Sportår Sportår Sportår S Å O F S Å O F S Å O F 2 Ekonomiskt Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt Sportår Sportår Sportår S O F Å S O F Å S O F Å Ekonomiskt år Ekonomiskt år Ekonomiskt år 3 Sportår Sportår Sportår Sportår Å F S O Å F S O Å F S O S = Seriestart Å = Årsmöte O = Ordförandekonferens F = Seriefinal Tidplan/aktivitetslista Feb 2010 Presentera förslag på ordförandekonferensen, ta upp åsikter Bearbeta förslag utifrån ordförandekonferensen. Mar 2010 Ha en enkätträff på 3-mannaSM i Jönköping. (6-7 mars) Skapa referens- och diskussionsgrupper, t ex SBHF, klubbar och spelare (elit/amatör, ungdom/pensionärer och dam/herr). Ta även med representanter från SDF-styrelser, UPP, DIVA och andra lämpliga kommittéer. Inte heller att glömma är Kansliet, sportschefen och Elitserieföreningen. Skapa workshops för att diskutera igenom de olika förslagen. Apr 2010 Rapportera resultat till styrelsen och enas om ett förslag. Presentera resultatet för SDF:n Styrelsen ut på en "promotionturné" för att sälja in förslaget. Jun 2010 Sammanställ Styrelsens förslag till årsmötet. Budget fram till Styrelsens förslag Konferens 15 personer á 700 kr (mat och lokal) kr Reseersättning, ca 900 kr / person kr Enkätdag Jönköping (mat, fika, resa, 1 dag) kr Turné för att presentera och sälja in idén, reseersättning kr TOTALT kr 17

18 Vad händer om styrelsen väljer... Alternativ 1, läggs uppgiften till handlingarna, slutrapporteras på årsmötet och avslutas. Alternativ 2 och årsmötet godkänner förslaget, presenteras en tidplan och förberedelser för övergången genomförs. Alternativ 3 och årsmötet godkänner förslaget, får SK till uppdrag att genomföra förändringen på ett effektivt sätt. Översiktlig tidplan Observera att i nedanstående schema är det alternativ 2 eller alternativ 3 som händer. Båda alternativen kan inte inträffa. År Om alternativ 2 väljs Om alternativ 3 väljs Årsmötet 2010 Beslut tas Beslut tas Hösten 2010 Planering och förberedande arbete genomförs (FS) Planering och förberedande arbete genomförs (SK) Ordförandekonferens Information om projektet Information om projektet 2011 Augusti SK har skapat ett övergångsspelschema på 6 månader Oktober 2011, årsmöte 6 eller 18 månaders budget - presenteras, aktuella val väljs på 1,5 år Jan 2012 Det nya ekonomiskt året drar Det nya seriesystemet drar igång igång Oktober 2012 Ordförandekonferens - December 2012 Slutspel och utvärdering, det första av 5 år. April 2013 Det första årsmötet med det - omlagda ekonomiskt året. Från och med sommaren 2013 rullar verksamheten på som planerat. Uppgifter/frågor som behövs/besvaras göra under projektets gång. Blå boken måste kollas igenom och jobbas igenom/justeras Om ekonomiska året görs om, måste troligen även SDF:n se över sina stadgar. Måste SDF:en flytta sitt ekonomiska år, behöver klubbarna se över effekten för sin del. Vid alternativ 2, Ekonomiansvariga måste ta ställning till om övergångsåret ska vara 6 eller 18 månader Vid alternativ 3, Seriekommittén måste ta ställning till om övergångsåret ska vara 6 eller 18 månader (tre terminer eller en termin) Kostnader? Ökade resekostnader för möten/information och konferenser? Resurser? Styrelsen, kansliet och seriekommittén? Informations- och utbildningsmaterial? 18

19 Motion om införande av enbart sammandrag i Elitserien Vi föreslår att Elitserien från säsongen enbart skall spelas med sammandrag på neutral ort. För att Elitserien i fortsättningen skall ha en hög sportslig status med intresse för media att bevaka krävs att de absolut bästa spelarna alltid ges möjlighet att deltaga i Elitserien. För att detta skall vara möjligt krävs att antalet serieomgångar reduceras högst avsevärt. I vårt förslag reducerar vi antalet omgångar i Elitserien till 7, maximalt 8 per år. För att samtidigt de spelare som inte spelar internationella tävlingar skall få minskade möjligheter till deltagande i seriespelet föreslår vi också att karensreglerna för spelare som går från Elitserien till F-lag ändras enligt genom att följande tillägg görs i Blå Boken kapitel D 10 punkt 2 b: Gäller ej från Elitserien till lägre divisioner. Fördelarna med detta är förslag är följande: 1) Vi reducerar antalet helger med spel vilket ger alla lag möjlighet att alltid komma med bästa möjliga lag (förhoppningsvis så kan man samordna nordiska ligor med europeiska tävlingskalendern). 2) Vi tar bort möjligheten att tjäna poäng genom att lägga diverse specialprofiler hemma när alla matcher avgörs på neutral plats. 3) Vi höjer statusen på lägre serier genom att ta bort karensreglerna för spelare från att gå från A till F-lag. De karensregler som blir kvar är att man inte får spela i både A och F samma helg samt att om man spelat i A i sista eller nästsista omgången i F-lagets serie får man inte kvala för F-laget. Då ger vi de spelare som vill åka på Europatouren den möjligheten, vi ger spelarna som stannar hemma möjlighet att spela liga i F-laget. 4) Vi slipper dagens haltande tabell. 5) Vi ger också spelare med obekväm arbetstid större möjlighet att deltaga i Elitserien. 6) Vi ger våra förbundskaptener möjlighet att i samråd med SK bestämma vilka serieomgångar som är lämpade för dessa sammandrag. 7) Vi ger våra förbundskaptener större möjligheter att jämföra spelarnas prestationer under säsongen under jämförbara förhållanden. 8) Vi slipper dagens orättvisor då vissa lag ges matcher när det är internationella tävlingar medan andra lag står över dessa omgångar. 9) Vi ger media större möjligheter att bevaka fler matcher per omgång. Väldigt schematiskt skulle spelschemat kunna se ut så här om man utgår från nuvarande gruppindelning: Adress: Telefon: Plusgiro: Kulladals Bowlingsällskap E-post: Bankgiro: Blåbärsgatan 17, Malmö Internet: Org.nr:

20 Omgång Hemma - Borta Anteckning 1 Syd - Nord 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Väst - Öst i varje sammandrag 2 Syd - Väst 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Nord - Öst i varje sammandrag 3 Syd - Öst 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Nord - Väst i varje sammandrag Syd internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt i varje sammandrag Nord internt sammandrag Väst internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Öst internt sammandrag i varje sammandrag Syd internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Nord internt sammandrag i varje sammandrag Väst internt sammandrag 2 matcher vardera, 3 matcher totalt Öst internt sammandrag i varje sammandrag Öst - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Väst - Nord i varje sammandrag Väst - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Öst - Nord i varje sammandrag Nord - Syd 3 matcher vardera, 9 matcher totalt Öst - Väst i varje sammandrag Vilka omgångar som detta skulle spelas skulle förbundskaptenerna få stort inflytande över. Man skulle kunna tjäna in en omgång till genom att göra de interna sammandragen till dubbelmöten, d.v.s. slå ihop omgång 4-5. Då skulle vi vara nere på 7 omgångar. Idag spelar vi 13 omgångar i grundserien. Detta förslag är avsett att accepteras i sin helhet, vi vill alltså inte att man inför enbart sammandrag utan att samtidigt ändra karensreglerna. Malmö i maj 2010 Kulladals BS Mats Lunderquist Adress: Telefon: Plusgiro: Kulladals Bowlingsällskap E-post: Bankgiro: Blåbärsgatan 17, Malmö Internet: Org.nr:

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer