REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER"

Transkript

1 SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF. C 1.2 Föreningstillhörighet C En spelare äger rätt att vara medlem i flera föreningar. C För att få spela i en badmintontävling måste denna vara sanktionerad av SBF och således måste spelaren tillhöra en badmintonförening. C Spelare får vid tävlingar (både individuella tävlingar som seriespel) samtidigt inte representera fler än en förening som är ansluten till SBF. Undantag från detta är lån av spelare för att kunna bilda serielag. Se nedan. C Om en spelare under pågående säsong byter förening för att representera en ny sådan, gäller särskilda bestämmelser. C För utländska spelare gäller särskilda bestämmelser för spel i dels individuella tävlingar och dels seriespel. C Med bosatt i reglerna menas varit skriven på adress i Sverige minst så lång tid som regeln nedan beskriver. Detta skall kunna styrkas med bostadskontrakt och eller ett uppehållstillstånd på minst samma period. C 2 SVENSKA MÄSTERSKAP (individuellt) C 2.1. I samtliga SM får endast spelare delta som tillhör en förening som är ansluten till SBF. C 2.2 Samtliga spelare måste inneha gällande spelarlicens. C 2.3 Om en utländsk spelare önskar delta i ett SM, individuellt, måste han/hon sedan minst två år, före sista anmälningsdag för aktuellt SM, ha varit bosatt i Sverige. Undantag: I ungdomsklasserna U13, U15 och U17 tillåts utländska ungdomar att delta i SM för dessa kategorier. Förutsättningen är dock att de är medlemmar i en svensk badmintonförening samt att de har varit bosatta i Sverige i minst sex månader före sista anmälningsdag för aktuellt SM.

2 C 2.4 Spelare som under säsongen tävlat i eller har för avsikt att tävla för ett annat lands mästerskap, får inte delta i ett SM. C 3 DISTRIKTSMÄSTERSKAP C 3.1 I DM får endast spelare delta som tillhör en förening som är ansluten till SBF. C 3.2 Respektive förenings hemort ska vara belägen inom det distrikt där mästerskapet spelas. C 3.3 Samtliga spelare måste inneha gällande spelarlicens. C 3.4 Medborgare i ett land som inte tillhör EU/EES måste sedan minst ett år,före sista anmälningsdag för aktuellt DM, ha varit bosatt i Sverige. C 4 SERIESPEL C 4.1 Föreningsrepresentation vid seriespel C I Elitserien och efterföljande slutspel (Lag-SM) får en spelare endast representera en elitserieförening under samma säsong. C Om en spelare i Division 1 önskar spela för en annan förening i seriespel, måste spelaren ifråga byta förening. C För deltagande i Elitseriekvalet så måste spelaren från elitserieförreningen ha spelat minst 5 grundspelsmatcher för aktuell förening för att få delta. Grundspelet omfattar första enkelomgången samt andra omgången med topp/nedre 4 omgången. C För deltagande i Elitseriekvalet så måste spelaren från division 1 föreningen ha spelat minst 5 grundspelsmatcher för aktuell förening för att få delta. Detta oavsett division. C 4.2 Lån av spelare C För samtliga lag i seriesystemet finns möjligheter att för seriespelet låna spelare från andra föreningar i Sverige, EU, ESS. Följande bestämmelser gäller: Om ett lag vill låna spelare från annan förening ska dispensansökan om lån av spelare skriftligen skickas in till SBF.

3 Efter det att ansökan kommit in till förbundets kansli och av SBF godkänts gäller tio dagars karens från det datum då dispensen beviljats. Under en och samma säsong gäller att max två spelare från annan förening får spela för laget. Lån av spelare är inte tillåtet för enstaka seriematcher. För en inlånad spelare till en elitserieförening måste ansökan om lån inkommit senast den 15 augusti. Förtydligande: En förening får inte hyra in/låna en eller flera spelare att använda i enstaka matcher (som exempel att förstärka laget inför en slutomgång). C Lån av spelare enligt ovan avser enbart seriespel. Inlånad spelare fortsätter att representera sin moderförening i individuella tävlingar. C 4.3 Lån av spelare utanför EU/EES C Vid lån av spelare från land/klubb utanför EU/EES gäller att måste spelaren måste inneha ett giltigt arbetstillstånd för att få representera den svenska föreningen. C 4.4 Seriespel både i Sverige och utomlands eller enbart utomlands C Det är tillåtet att spela seriespel både i Sverige och utomlands. Särskild blankett ska skickas till Badminton Sweden och finns förbundets hemsida. Detta kan göras löpande under säsongen. C 5 UTLÄNDSKA MEDBORGARE (från land utanför EU/EES) C 5.1 Utländska medborgare i Elitserien, Lag-SM och Elitseriekvalet C Generella regler - Medlem i svensk förening - Svensk tävlingslicens - Arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket Om en förening önskar använda en utländsk medborgare från land utanför EU/EES i seriespel i Elitserien, Lag-SM och Elit-seriekvalet måste följande kriterier vara uppfyllda: Spelaren måste vara bosatt i Sverige. (gäller ej lån) För spel gäller att ansökan om spel ska ha skickats in till förbundets kansli före den 15 augusti innevarande år. Spelaren får användas då ansökan har godkänts av förbundet. För deltagande i Lag-SM eller Elitseriekvalet så gäller att spelaren måste ha spelat minst 5 grundspelslagmatcher för aktuell förening för att få delta För lån och övergång gäller att följande dokument skall finnas hos förbundet senast 15 augusti: - låne- eller övergångsblankett, - arbetstillstånd, - passkopia, C 5.1.2

4 För seriespelet gäller att högst två spelare från länder som inte tillhör EU/EES får delta i en och samma lagmatch, såvida de aktuella spelarna inte i minst ett år före 15 augusti innevarande säsong har varit bosatta i något land inom EU/EES C 5.2 Utländska medborgare i seriespel i Division 1, 2, 3 och 4 C Generella regler - Medlem i svensk förening - Svensk tävlingslicens - Arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket C För seriespelet gäller att högst två spelare från länder som inte tillhör EU/EES får delta i en och samma lagmatch, såvida de aktuella spelarna inte i minst ett år före 15 augusti innevarande säsong har varit bosatta i något land inom EU/EES C 6 FÖRENINGSBYTE C 6.1 Allmänt C Spelåret omfattar i representationshänseende tiden 1 juli 30 juni. C Föreningsbyten för klasserna U17, U19, Senior och Veteran administreras av SBF. C Föreningsbyten för klasserna U15 och yngre administreras av respektive SDF. C Det åligger respektive SDF att löpande skicka information till förbundets kansli om samtliga föreningsbyten för klasserna U15 och yngre som sker och har skett under säsongen. C Spelare som gör föreningsbyte kan representera sin moderförening fram till dess att han/hon är spelklar för den nya föreningen. C Information om senaste datum för föreningsbyten finns på förbundets hemsida. C 6.2 Byte av förening C Om en spelare önskar byta förening måste spelaren själv kontakta både den förening som han/hon tillhör samt den nya föreningen och meddela att han/hon vill byta förening. C Varje byte av förening medför en avgift. C 6.2.3

5 Spelaren ska fylla i en särskild föreningsbytesblankett som sedan skickas in till förbundets kansli. Föreningsbyte behandlas endast om denna blankett är korrekt ifylld samt att kvitto på inbetalning av föreningsbytaravgift har bifogats. C Observera att det är en blankett för klasserna U17 och äldre och en annan blankett för klasserna U15 och yngre även om arbetsnamnet för båda är föreningsbytesblankett. C Under pågående säsong kan spelaren i en och samma serie inte representera fler än en förening. C 6.3 Ansökan om föreningsbyte C För ansökan från klasserna U 17, U19, seniorer och veteraner gäller att en särskild föreningsbytesblankett ska fyllas i och sedan skickas in till förbundets kansli. C Denna blankett ska ha samtliga uppgifter ifyllda samt underskrifter av dels spelaren, dels moderföreningen och dels den nya föreningen. C Vid föreningsbyte åligger det den nya föreningen att snarast möjligt kontakta spelarens moderförening och informera att en spelare önskar byta förening. C Om ekonomiska eller andra krav och/eller fordringar föreligger på spelaren, måste dessa kunna preciseras av moderföreningen inom två veckor. C Bekräftelse på föreningsbyte skickas inte till föreningarna. Däremot publiceras och uppdateras samtliga föreningsbyten på förbundets hemsida. C För klasserna U 15 och yngre gäller att en föreningsbytarblankett ska fyllas i och skickas in till respektive SDF, inte till SBF. C 6.4 Avgifter vid föreningsbyte C Samtliga avgifter nedan beslutas inför varje säsong vid förbundets årsmöte. C Ny avgift utgår varje gång som en spelare byter förening. C Samtliga betalningar av avgifter för föreningsbyten till SBF respektive SDF sker enligt de anvisningar som finns på föreningsbytesblanketten. C 6.5 Giltighet C 6.5.1

6 Vid föreningsbyte gäller att spelaren blir spelklar för den nya föreningen (både i individuella tävlingar och i seriespel) från det datum då både den fullständigt ifyllda blanketten med samtliga underskrifter inkommit till SBF och att avgiften betalts. C Karenstiden är i samtliga fall tio dagar efter att förbundet godkänt föreningsbytet. C 7 UPPEHÅLL I TÄVLANDE C 7.1 Allmänt C Spelare som under de två senaste säsongerna inte har representerat och inte heller har spelat för någon förening i såväl tävlings- som seriespel ska anses som föreningsfri, dvs. han eller hon är inte bunden till någon förening i tävlingssammanhang. C En ytterligare förutsättning är dessutom att spelaren inte löst någon tävlingslicens under sitt uppehåll i tävlingsspelandet. C 7.2 Återupptagande av tävlande C Om en spelare återupptar sitt tävlande (gäller både individuella tävlingar som seriespel) ska spelaren snarast se till att den förening som han/hon avser att spela för, ansöker om tävlingslicens för honom/ henne. C Den aktuella föreningen (moderföreningen eller en ny förening) ska även skicka information till förbundet om vilken förening som spelaren kommer att representera. C Från och med det datum då tävlingslicens är betald och övriga handlingar är godkända av SBF gäller att spelaren får spela både individuella tävlingar och seriespel för den aktuella föreningen.. C 8 ELITSERIEN C 8.1 Allmänt För att ha rätt att deltaga i Elitserien krävs att man tillhör en svensk förening och innehar giltig tävlingslicens. Dock kan man bli inlånad till en svensk förening från en utländsk, och detta är också giltigt, dock måste spelaren bli inskriven som medlem i den nya föreningen. Samtliga handlingar för en övergång till en förening som deltar i elitserien, samt om man skall ha rätt att spela i elitserien, krävs att dessa är SBF tillhanda senast 15 augusti: Icke EU/ESS Spelare - Arbetstillstånd* - Licens - Medlemskap i svensk förening - Lån eller föreningsbytesblankett

7 EU/ESS spelare - Licens - Medlemskap i svensk förening - Lån eller föreningsbytesblankett - Erlagt föreningsbytesavgift om en spelare byter förening inom Sverige *Arbetstillstånd för icke EU/ESS spelare kan kompletteras till senast 7 dagar innan första match för aktuell spelare

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening.

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening. C 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. C 2 MEDLEMSKAP En spelare

Läs mer

Representationsbestämmelser

Representationsbestämmelser Representationsbestämmelser 1. Giltighet 2. Allmänt 3. Representation 4. Licenser 5. Övergång till annan förening 6. Tävlingsformer 1 1. Giltighet 2016-01-01 Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska

Läs mer

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF.

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF. I 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. I 2 INTERNATIONELLA

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat 2015-06-11 Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige

Läs mer

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare.

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare. J 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF, respektive distriktsförbund förkortas SDF. J 1.2 Generella bestämmelser J 1.2.1

Läs mer

Proposition 2 förändringar och förtydliganden

Proposition 2 förändringar och förtydliganden Proposition 2 förändringar och förtydliganden Ärende: Proposition till tävlingskongressen 2010 gällande förändringar och förtydliganden i tävlingsbestämmelserna. Beskrivning av ärendet och bakgrund: Språk

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat 2016-06-01 Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

KAPITEL 8: NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat

KAPITEL 8: NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat - KAPITEL 8: NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat 2018-07-03 Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige

Läs mer

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen är en lista över spelare/par ordnad efter styrka. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna U13, U15, U17, U19,

Läs mer

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR SEKTION I INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR I 1 ALLMÄNT I 1.1 Förbundets benämning I 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen 2016-17 För Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbunds hockeyverksamhet gäller Svenska Ishockeyförbundets TB 2016-17 med följande ändringar eller tillägg. Tävlingsbestämmelser

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige.

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. INTERNATIONELLA TRANSFERKORT Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. Spelare som behöver internationellt transferkort när de ska spela ishockey

Läs mer

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna.

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna. Tennis Syds serier Utomhusserierna -09 är tredje omgången av Tennis Syds serier. Under resans gång har vi tagit emot synpunkter från medverkande klubbar samt serieansvariga i de tidigare distrikten. De

Läs mer

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen visar en lista över spelare/par ordnad efter styrka/erhållna rankingpoäng. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen 2017-18 För Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbunds hockeyverksamhet gäller Svenska Ishockeyförbundets TB 2017-18 med följande ändringar eller tillägg. Tävlingsbestämmelser

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 6

2010-06-11 Sida 1 av 6 2010-06-11 Sida 1 av 6 Användarmanual Licens Alla föreningar, oavsett om ditt SDF använder IDA eller inte, ska licensiera/registrera alla spelare A- och B- licenser) i IDA. Om ditt SDF inte använder IDA

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

2 Sanktionsbestämmelser 2.1 Sanktionsbestämmelser 2.1.1 Allmänt 2.1.2 Sanktionsansökan 2.1.3 Sanktionsavgift

2 Sanktionsbestämmelser 2.1 Sanktionsbestämmelser 2.1.1 Allmänt 2.1.2 Sanktionsansökan 2.1.3 Sanktionsavgift 1 Representationsbestämmelser 1.1 Medlemskap och representation 1.1.1 Medlemskap 1.1.2 REPRESENTATION 1.1.2.1 Allmänt 1.1.2.2 Listade damer 1.1.2.3 Juniorer under 15 år 1.1.2.4 Flyttning 1.1.2.5 Representation

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SPELÅRET (Ändringar jämfört med föregående spelår är markerad med grå överstrykning)

SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SPELÅRET (Ändringar jämfört med föregående spelår är markerad med grå överstrykning) SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SPELÅRET 2017-2018 (Ändringar jämfört med föregående spelår är markerad med grå överstrykning) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR SKÅNESERIERNA 1. INLEDNING Skånes BTF anordnar seriespel

Läs mer

Representationsbestämmelser

Representationsbestämmelser Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gäller för spelåret 2018/2019 Serierna H2 GUD, D1 GUD samt GUD-serierna på ungdomsnivå arrangeras tillsammans med Gästrikland och Dalarna. Säsongen 2018/2019

Läs mer

SVERIGERANKINGEN REGELVERK

SVERIGERANKINGEN REGELVERK Vs 1.3 SVERIGERANKINGEN REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen är en lista över spelare/par ordnad efter styrka. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2018-2019 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 Åldersklass... 1 Anmälan... 1 Tolkningsordning... 1 SM-spel... 1 Tävlingsstyrelse... 1 Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2014 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2019 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2019 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2019 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2019. Följande inbjudningar och

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2017. Följande inbjudningar och

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS!

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS! ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Box 110 52 580 11 LINKÖPING 013 20 33 20 2008-12-11 Till Östergötlands samtliga fotbollsföreningar ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND INBJUDER HÄRMED TILL DELTAGANDE I 2009 ÅRS UNGDOMSSERIER

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2018 för seniorer, juniorer och veteraner Svenska Skridskoförbundets

Läs mer

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 1. ANMÄLAN 1.1.1 Så går anmälan till Det är endast föreningens Föreningsadministratör (FA) som kan anmäla lag till seriespelet. Detta görs via mail till

Läs mer

SBTF:s TÄVLINGSREGLER

SBTF:s TÄVLINGSREGLER SBTF:s TÄVLINGSREGLER FÖRORD Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlingsreglerna gäller

Läs mer

Information inför spelåret , ver. 2

Information inför spelåret , ver. 2 Information inför spelåret 2014-2015, ver. 2 Nedan listas förändringar som införs till spelåret 2014-2015 efter beslut av förbundsmöte och SBTF. Stadgeändringar Förbundsmöte vartannat år Från och med 2015

Läs mer

Prova på Träning Klubbtävling Nationell tävling Internationell tävling. Helår Två år Tre år Tillfällig. Medlemskap i arrangerande klubb.

Prova på Träning Klubbtävling Nationell tävling Internationell tävling. Helår Två år Tre år Tillfällig. Medlemskap i arrangerande klubb. Ansökan i Svemo-TA Tävlingstillstånd Prova på Träning tävling Nationell tävling Internationell tävling FIM / FIM Europe Mästerskap i Sverige Nej Nej Ja Ja Ja Nej, Svemo styrelse Nej Nej Ja, ingen avgift

Läs mer

Serieinbjudan 2017/2018

Serieinbjudan 2017/2018 Serieinbjudan 2017/2018 VIKTIGA DATUM 19 maj: Serieanmälan/DM arrangör ska vara ÖIBF tillhanda 30 maj: Preliminär serieindelning presenteras 8 juni: Serieindelningsträff för ungdom Röd & Blå nivå 12 juni:

Läs mer

PROVA-PÅ. Träningsledare Ledare inom klubben ansvarar för genomförande av Prova-På-aktivitet

PROVA-PÅ. Träningsledare Ledare inom klubben ansvarar för genomförande av Prova-På-aktivitet Prova på Träning tävling Enklare tävling Nationell tävling Internationell tävling i Sverige Mästerskapstävling i Sverige Ansökan i Svemo TA Nej Nej Ja Ja Ja Nej Svemo styrelse Tävlingstillstånd Nej - Ingen

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen

Tävlingsbestämmelser Säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen 2018-19 För Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbunds hockeyverksamhet gäller Svenska Ishockeyförbundets TB 2018-19 http://www.swehockey.se/globalassets/svenskaishockeyforbundet/tavling/dokument/bestammelser/20182019/tb_18-19.pdf

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3 Medlemskap 9 - Medlemskap 9.1 - Medlems- sektions avgifter 9.2 - Anmälan om medlemskap 9.3 Indexsida oktober 2010 Medlemskap Frågan om upptagning och uteslutning av medlemmar regleras i föreningens stadgar.

Läs mer

Innebandy. Tävlingsbestämmelser Regler

Innebandy. Tävlingsbestämmelser Regler Innebandy Tävlingsbestämmelser Regler Innebandyns tävlingsbestämmelser och regler tar utgångspunkt i SIBF s regelbok för Innebandy. I detta dokument tar vi upp avvikelser från dessa samt presenterar de

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2018

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2018 SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN EVENEMANGSG. 31 TELEFON 08-735 09 00 TELEFAX 08-735 09 01 E-POST svff@svenskfotboll.se WEBBPLATSER svenskfotboll.se fogis.se BANKGIRO 620-7799

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser. Säsongen 2011-2012

Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser. Säsongen 2011-2012 Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser Säsongen 2011-2012 Tävlingsbestämmelserna omfattar representationsregler, sanktions-, tävlings-, serie- samt rankingbestämmelser Tävlingskommitten 2011-08-01

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2016 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2016 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2016 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2016. Följande inbjudningar och

Läs mer

StBTF SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SÄSONGEN

StBTF SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SÄSONGEN StBTF SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SÄSONGEN 2016-2017 (Ändringar jämfört med föregående säsong markerad med grå överstrykning) 1. INLEDNING StBTF anordnar seriespel för herrar bestående av seriegrupperna

Läs mer

Nya tävlingsidéer säsongen

Nya tävlingsidéer säsongen Nya tävlingsidéer säsongen 2010-2011 Arbetsgruppen Ny tävlingsstruktur har nu slutfört sitt arbete och vill gärna tacka för alla kreativa synpunkter som kommit in genom mejl och samtal vilket visar att

Läs mer

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Bilaga 4 Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Begrepp Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under en säsong uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig

Läs mer

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Bilaga 4 Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Begrepp Amatör: Spelare som under en säsong (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller flera föreningar, uppbär lön eller annan

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

DGHF Tävlingsbestämmer för barn och ungdom. SHF Tävlingsbestämmer för barn och ungdom. SHF Tävlingsbestämmelser. SHF Tävlingshandbok

DGHF Tävlingsbestämmer för barn och ungdom. SHF Tävlingsbestämmer för barn och ungdom. SHF Tävlingsbestämmelser. SHF Tävlingshandbok DGFH Tävlingsbestämmelser för barn och ungdomar (DGFH TBBU) TBBU kompletterar SHF Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdomar (SHF TBBU) med särbestämmelser för DGHF distrikt Om det finns ordalydelser

Läs mer

DESSA LAG MÅSTE BEKRÄFTA DELTAGANDE

DESSA LAG MÅSTE BEKRÄFTA DELTAGANDE Sida 1 av 5 TÄVLINGSANMÄLNINGAR Anmälningsdatum & Tävlingsavgifter Seriespelet 2019 DM 2019 DESSA LAG MÅSTE BEKRÄFTA DELTAGANDE Samtliga lag som deltog i seriespel 2018 ligger inne i den serie som de ska

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2015 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2015 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2015 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2015. Följande inbjudningar och

Läs mer

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Pojkar Säsongen 2014 2015 U16 A1-1999 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division 2 och 3. U15 A2-2000 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division

Läs mer

Utökning av verksamheten De föreningar som planerar utökning av sin verksamhet måste förvissa sig om att tid i någon av våra lokaler finns att tillgå.

Utökning av verksamheten De föreningar som planerar utökning av sin verksamhet måste förvissa sig om att tid i någon av våra lokaler finns att tillgå. Bildningsnämnden Sofia Berglund Tel: 0225-341 56 lokalbokning@hedemora.se 2016-04-13 Till berörda föreningar och privatpersoner ANGÅENDE ANSÖKAN OM TIDER I SPORTHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Föreningar och

Läs mer

Inbjudan till Ungdomsserier 18 19

Inbjudan till Ungdomsserier 18 19 Inbjudan till Ungdomsserier 18 19 Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) inbjuder föreningarna inom distriktet till seriespel för ungdomar säsongen 2018 19. Max ålder 15 år. (Födda 2003 och senare).

Läs mer

Om Svenska bouleförbundets seriesystem

Om Svenska bouleförbundets seriesystem Om Svenska bouleförbundets seriesystem Svenska bouleförbundets (SBF)seriespel är uppdelat i två typer av serier och divisioner. Förbundsserier och distriktsserier samt förbundsdivisioner och distriktsdivisioner.

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2014-2015 SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Enklare tävling/ FIM/FIM Europe Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig

Enklare tävling/ FIM/FIM Europe Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig Tidsträning Enklare tävling/ Test & Tune Nationell tävling Internationell tävling i Sverige FIM / FIM-Europe Mästerskap i Sverige Ansökan i Svemo-TA Tävlingstillstånd Svemo banlicens Ja Ja Ja Ja Nej, Svemo

Läs mer

SWEDISH BEACH TOUR 2014

SWEDISH BEACH TOUR 2014 SWEDISH BEACH TOUR MANUAL 2014 SWEDISH BEACH TOUR 2014 Detta dokument är en sammanställning av vad som gäller vid tävlingarna som ingår i Swedish Beach Tour 2014. Den svenska touren är inte en homologerad

Läs mer

SERIE- INBJUDAN 2016/17

SERIE- INBJUDAN 2016/17 SERIE- INBJUDAN 2016/17 NYHETER SÄSONGEN 2016/17 * I S:t Erikscupens grundspel bryts inte lagmatchen längre när något lag uppnått ointagliga 6 poäng. Samtliga matcher spelas ut och lagmatchen kan sluta,

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13)

BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13) BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Administrativa regler för bowlingspel Innehåll K 1 Tävlingslicens K 2 Inregistrering av rikslicens K 3 Övergång, rikslicens K 4 Inaktivering av licenser

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2016-2017 SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min.

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Jönköping Taekwon-Do ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Västerås uppdaterat: 2015-03-12 Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Nu är det äntligen dags att anmäla lag till utomhussäsongen 2015. Förändringar 2015 Västmanlands Fotbollförbund

Läs mer

Prova På Träning Klubbtävling Enklare tävling Nationell tävling

Prova På Träning Klubbtävling Enklare tävling Nationell tävling Ansökan i Svemo TA Tävlingstillstånd Prova På Träning Enklare Nationell Internationell i Sverige FIM / FIM Europe Mästerskap i Sverige Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej, Svemo styrelse Ja, se NT för avgift, plus

Läs mer

Lathund Licensansökan för landhockey

Lathund Licensansökan för landhockey Svenska Landhockeyförbundet www.landhockey.nu Lathund Licensansökan för landhockey Uppdaterad 2014-12-30 1 Innehållsförteckning Information till föreningar angående licens och försäkring 3 Allmänt om licenser

Läs mer

ID06-kort för tredjelandsmedborgare

ID06-kort för tredjelandsmedborgare ID06-kort för tredjelandsmedborgare Sida 1 av 6 1. Tredjelandsmedborgare som är anställda i svenskt företag 1.1 Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Info Ledare FIF 2016/2017

Info Ledare FIF 2016/2017 Info Ledare FIF 2016/2017 Info till ungdomsledare Inför varje säsong ska alla läsa igenom den blå tråden som finns på hemsidan. Finns under dokument på Fröjereds IF:s hemsida. Rapportera alltid all närvaro

Läs mer

Gemensamma regler för pensionärsföreningar samt föreningar för funktionsnedsatta personer, beslutade av omsorgsförvaltningen

Gemensamma regler för pensionärsföreningar samt föreningar för funktionsnedsatta personer, beslutade av omsorgsförvaltningen Regler för föreningsbidrag i Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden svarar för bidragsgivning till pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta ( handikappföreningar ) verksamma i Landskrona stad.

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY 2011 Publicerad 110201 Västergötlands Ridsportförbund Staveredsg. 20 461

Läs mer

1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund

1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund GBTFs serieregler uppdaterade augusti 2016 1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund 1.1. SPELKATEGORIER Serierna är indelade i följande olika kategorier: Herrar Fyramannalag

Läs mer

ID06-kort för tredjelandsmedborgare

ID06-kort för tredjelandsmedborgare ID06-kort för tredjelandsmedborgare Sida 1 av 6 1. Tredjelandsmedborgare som är anställda i svenskt företag 1.1 Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket

Läs mer

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Version 2.0 Sida 1 av (7) Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Projektet IT s innebandy är Svensk innebandys eget dataprojekt, anpassat och skräddarsytt för innebandy. Tillsammans med dataföretaget

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Övergångsutredningen lämnar här sitt förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna kap 6.

Övergångsutredningen lämnar här sitt förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna kap 6. Övergångsutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att utreda hela kapitel 6 i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser. Utredningen ska presentera ett förslag att ta ställning till

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Seriespel. Ver:

Tävlingsbestämmelser Seriespel. Ver: Tävlingsbestämmelser Seriespel Ver: 2015-08-28 Innehåll Kap. 1. Seriesystemet... 3 1. Förutsättningar (150101)... 3 2. Ordinarie lag (150101)... 3 3. Anmälan (150101)... 4 4. Avbrutet seriespel (150101)...

Läs mer

Enklare tävling/ Test & Tune Nationell tävling Internationell tävling. Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig

Enklare tävling/ Test & Tune Nationell tävling Internationell tävling. Helår Två år Tre år Tillfällig. Helår Två år Tre år Tillfällig Tidsträning Enklare tävling/ Test & Tune Nationell tävling Internationell tävling FIM / FIM-Europe Mästerskap i Sverige Ansökan i Svemo-TA Tävlingstillstånd Ja Ja Ja Ja Nej, Svemo styrelse Ja, se NT för

Läs mer