ISM Online-åtkomstmodul Driftsanvisning I D E N T? + mode

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISM Online-åtkomstmodul 08.11 - Driftsanvisning 05.13 I D E N T? + mode"

Transkript

1 ISM Online-åtkomstmodul Driftsanvisning S I D E N T?

2 Förord Information om bruksanvisningen För att kunna använda ISM online-åtkomstmodul på ett säkert sätt krävs kunskap som finns i den bifogade bruksanvisningen. Informationen är kortfattad och översiktlig. Kapitlen är märkta med bokstäver och alla sidor är numrerade. I denna bruksanvisning ges endast information om tillvalet ISM online-åtkomstmodul. Övrig information för trucken finns i bruksanvisningen för respektive truck. Tillvalet ISM online-åtkomstmodulen vidareutvecklas ständigt. Vi måste därför be om er förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar i fråga om form, utrustning och teknik. Innehållet i den här bruksanvisningen kan därför inte ligga till grund för anspråk på bestämda egenskaper hos ISM online-åtkomstmodulen. Säkerhetsanvisningar och märkningar Säkerhetsanvisningar och viktiga förklaringar är markerade med följande symboler: FARA! Markerar en extraordinärt farlig situation. Om informationen inte beaktas blir följden svåra, irreversibla skador eller döden. VARNING! Markerar en extraordinärt farlig situation. Om informationen inte beaktas kan följden bli svåra, irreversibla skador eller dödliga skador. AKTA! Markerar en farlig situation. Om informationen inte beaktas kan följden bli lätta eller medelsvåra skador. Z UPPLYSNING Markerar sakskador. Om informationen inte beaktas kan följden bli sakskador. Står före tips och förklaringar. t Markerar standardutrustning o Markerar extrautrustning Upphovsrätt JUNGHEINRICH AG äger upphovsrätten till den här bruksanvisningen. 3

3 Jungheinrich AB Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

4 Innehållsförteckning A Allmänt Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Översikt över de enskilda transpondertyperna Transponder för förare Transponder för master Transponder för urdrifttagning Transponder för tekniker Transponder för leverans... 9 B Manövrera Gör trucken klar för normal drift, Lossa nödstoppbrytaren Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats Logga in i ISM Online-åtkomstmodulen Avläsa trucktillstånd Förhållningssätt vid ogiltig transponder för förare Stänga av trucken Specifikt för lager- och systemtruckar Förhållningssätt vid registrerade stötar Spara registrerade stötar Registrerade stötar sparas och visas Spara och visa registrerade stötar inklusive kryphastighet Spara och visa registrerade stötar inklusive stoppad truck Felindikeringar Ta truckar ur drift Lossa nödstoppbrytaren Ställa av trucken Ta trucken i drift efter avställning C Gateway (GW 100) för ISM online Tekniska data Tekniska data för gatewayen (GW 100) Tekniska data för nätadaptern Typskylt Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Beskrivning av lysdioderna på gatewayen för ISM online Störningshjälp Borrschablon för gatewayen (GW 100)

5 D Reparation av komponenter i ISM online och gateywayen (GW 100) Allmänt Rengöringsåtgärder Arbeten på elsystemet Begagnade delar Underhåll och inspektion Checklista för underhåll Checklista för underhåll - elsystem

6 A Allmänt 1 Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar I D E N T? Pos. Instrument eller reglage Funktion Indikering av: information 1 Display uppmaningar stötar felmeddelanden Stäng av trucken. Endast vid aktiverad avläsning av trucktillståndet: 2 Röd knapp "mode Göra trucken klar för drift när en operatör har konstaterat en skada. Beskrivning av avläsning av trucktillståndet, se "Avläsa trucktillstånd" på sida 16 3 Grön knapp "+" Gör trucken klar för drift. 7

7 2 Översikt över de enskilda transpondertyperna Z För användningen av JUNGHEINRICH ISM online-åtkomstmodul (informationssystem för truckadministration) används följande transpondertyper: 2.1 Transponder för förare Transpondern för förare har följande funktioner: Tilldelning av transpondern till en operatör. Åtkomsträttighet till utvalda truckar. 2.2 Transponder för master Transpondern för master har följande funktioner: Tilldelning av transponder till en operatör (oftast lagerförmannen). Åtkomsträttigheter för alla truckar i vagnparken. Upphäva krypkörning och truckstopp som orsakats av felaktig körning (stötar). Åtkomsträttighet till urdrifttagna truckar. 2.3 Transponder för urdrifttagning Transpondern för urdrifttagning har följande funktioner: Tilldelning av transponder till en medarbetare (oftast lagerförmannen) Urdrifttagning av truckar. Truckens driftberedskap kan inte återställas med förartranspondern. Återställa en truck från urdrifttagning. 8

8 2.4 Transponder för tekniker Transpondern för tekniker har följande funktioner: Tilldelning av transpondern till en medarbetare/tekniker. Åtkomsträttigheter för alla truckar i vagnparken. Åtkomsträttighet till urdrifttagna truckar. 2.5 Transponder för leverans Z Vid leveransen av trucken sitter en transponder för leverans på åtkomstmodulen. Transpondern för leverans har följande funktioner: Åtkomsträttigheter för trucken under leveransen (före första konfigurationen). Transpondern kan efter första konfigurationen av åtkomstmodulen inte användas mer. Den första konfigurationen av åtkomstmodulen görs i administrationsportalen. Efter första konfigurationen finns det en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Online-åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheter för trucken när trucken har frånkopplats i administrationsportalen (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen). 9

9 10

10 B Manövrera 1 Gör trucken klar för normal drift, Z Att göra trucken driftsklar med ISM online-åtkomstmodulen kan efter att trucken konfigurerats första gången endast ske med transpondern för förare, master eller tekniker. Följande steg måste utföras: 1.1 Lossa nödstoppbrytaren Z Tillvägagångssätt Lossa nödstoppbrytaren. Se truckens bruksanvisningar för hur man lossar nödstoppbrytaren. Beroende på första konfigurationen och programversionen i åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? på åtkomstmodulens display, se "Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats" på sida 12. I D E N T? C O N N E C T? Z Beroende på trucken kan det ta några sekunder efter att nödstoppbrytaren har lossats tills indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? tänds. 11

11 1.2 Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats Efter att nödstoppbrytaren har lossats visas olika indikeringar på åtkomstmodulens display beroende på första konfigurationen och åtkomstmodulens programversion. Indikeringarna och betydelsen av indikeringarna på åtkomstmodulens display beskrivs i de följande avsnitten Indikering av programversioner, låsnummer och CAN-Bus-utförande Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT?. 1 Tillvägagångssätt Håll samtidigt in den röda knappen "mode (2) och den gröna knappen "+ (3). På åtkomstmodulens display (1) visas följande information i tur och ordning: Åtkomstmodulens programversion (Z:...). Dataregistrerarens programversion (D:...). Kommunikationsmodulens programversion (F:...). 3 2 Åtkomstmodulens låsnummer Inställt CAN-Bus-utförande. Släpp den röda knappen "mode (2) och den gröna knappen "+"(3). På åtkomstmodulens display visas indikeringen (1) visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT?. 12

12 1.2.2 Indikeringar på Online-åtkomstmodulens display ISM (t.o.m. programversion för åtkomstmodulen) Indikering IDENT? Betydelse Den första konfigurationen av ISM Online -åtkomstmodulen har genomförts: Trucken kan göras driftklar med en giltig transponder för förare, master eller tekniker (det finns en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Online-åtkomstmodulen). Truckens kan inte göras driftklar med transpondern för leverans. Den första konfigurationen av ISM Online-åtkomstmodulen har inte genomförts (t.ex. vid leveransen av trucken): Trucken kan endast göras klar för drift med transpondern för leverans (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen) Indikeringar på Online-åtkomstmodulens display ISM (fr.o.m. programversion för åtkomstmodulen) Indikering IDENT? CONNECT? Betydelse Den första konfigurationen av ISM Online -åtkomstmodulen har genomförts. Trucken kan göras driftklar med en giltig transponder för förare, master eller tekniker (det finns en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Onlineåtkomstmodulen). Truckens kan inte göras driftklar med transpondern för leverans. Den första konfigurationen av ISM Online-åtkomstmodulen har inte genomförts (t.ex. vid leveransen av trucken). Trucken kan endast göras klar för drift med transpondern för leverans (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen). 13

13 1.3 Logga in i ISM Online-åtkomstmodulen Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT?. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheten kontrolleras av åtkomstmodulen. Om transpondern är giltig ljuder en pipton. I D E N T? - - c a r d? - VJUNGHEINRICH 14

14 1.3.2 Logga in med transpondern för leverans Z Vid leveransen av trucken sitter en transponder för leverans på åtkomstmodulen. Med hjälp av transpondern för leverans kan man göra trucken driftklar före den första konfigurationen. Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 Den första konfigurationen för åtkomstmodulen har inte genomförts (ingen eller tom rättighetslista i ISM Online-åtkomstmodulen). På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT? (t.o.m. programversion " för åtkomstmodulen). På åtkomstmodulens display visas indikeringen "CONNECT? (fr.o.m. programversion " för åtkomstmodulen). I D E N T? C O N N E C T? I D E N T? C O N N E C T? Tillvägagångssätt Håll transpondern för leverans mot åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheten kontrolleras av 3 åtkomstmodulen. Om transpondern för leverans är giltig ljuder en pipton. På åtkomstmodulens display visas "ok?". Tryck på den gröna knappen "+" (3). Trucken är klar för drift. 15

15 1.4 Avläsa trucktillstånd Z Tillkoppling av trucken med enstegs- eller tvåstegsavläsning eller utan avläsning av trucktillståndet kan ställas in i administrationsportalen Ingen avläsning av trucktillstånd Förutsättningar Avläsning av trucktillståndet är inaktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. g o! 16

16 1.4.2 Enstegsavläsning av trucktillstånd Förutsättningar Enstegsavläsning av trucktillståndet är aktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok?". Inga kör- och lyftfunktioner kan utföras med trucken. o k? 3 2 Kontrollera truckens utvändiga tillstånd inom 30 sekunder efter att indikeringen har tänts "ok? : Z Indikeringen på åtkomstmodulens displayen ändras från "ok? till "IDENT?, om truckens g o! tillstånd inte kontrolleras inom 30 sekunder. Inga skador har fastställts på trucken, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Skador har fastställts på trucken, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. 17

17 1.4.3 Tvåstegsavläsning av trucktillstånd Z Tillkoppling av trucken med tvåstegsavläsning av trucktillståndet kan endast användas fr.o.m. programversionen " för åtkomstmodulen.. Förutsättningar Tvåstegsavläsning av trucktillståndet är aktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok1?". Inga kör- och lyftfunktioner kan utföras med trucken. Kontrollera truckens utvändiga tillstånd inom 30 sekunder efter att indikeringen har tänts "ok1? : Z Indikeringen på åtkomstmodulens displayen ändras från "ok1? till "IDENT?, om truckens tillstånd inte kontrolleras inom 30 sekunder. Inga skador har fastställts på trucken, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Skador har fastställts på trucken, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok2?". Truckar som har stöd för funktionen "Krypkörning" i ISM Online kan därefter endast köras med den hastigheten. Detsamma gäller för de hydrauliska hastigheterna! o k 1? 3 2 o k 2? 3 2 g o! Provkör trucken. Kontrollera kör- och hydraulrörelserna. Inga skador har fastställts vid provkörningen, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Fel har fastställts vid provkörningen, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. Kör- och hydraulrörelser kan utföras med max. aktiverade hastigheter. 18

18 1.5 Förhållningssätt vid ogiltig transponder för förare Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11. Tillvägagångssätt Om en ogiltig transponder för förare hålls mot åtkomstmodulen visas indikeringen "XIDENT??" på åtkomstmodulens display under 30 sekunder. Trucken kan inte göras driftklar med denna transponder. Med en giltig transponder för förare kan trucken även fortsättningsvis göras driftklar. X I D E N T?? Sista positionen i displayen visar ett nummer som anger orsaken för att aktivering inte sker. XIDENT01 Avläsningen av transpondern för kort: Håll transpondern längre mot åtkomstmodulen. XIDENT02 Transponder för förare spärrad för urdrifttagen truck: Aktivera trucken för drift på nytt med transpondern för urdrifttagning. XIDENT03 Transpondern är inte längre giltig: Förläng giltighetstiden för transpondern i administrationsportalen. XIDENT09 Transpondern kan läsas. Transpondern är inte aktiverad i åtkomstmodulen: Utöver indikeringen på åtkomstmodulens display ljuder fem korta piptoner. Registrera transpondern i administrationsportalen för trucken. 19

19 1.6 Stänga av trucken Stänga av trucken manuellt Förutsättningar Trucken har gjorts klar för drift. Tillvägagångssätt Tryck på den röda knappen "mode" (2). Förarsessionen är avslutad. Trucken är avstängd (undantag för lager- och systemtruckar). På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Nu kan trucken aktiveras igen. Specifikt för lager- och systemtruckar: Tryck på nytt på den röda knappen "mode" (2) för att stänga av trucken. I D E N T? 2 UPPLYSNING Gick det inte att stänga av trucken genom att återigen trycka på den röda knappen "mode" (2) så förhindrades detta av trucken. För att användaren ska kunna stänga av trucken måste den röda knappen "mode" (2) tryckas ner i minst 2 sekunder. Trucken är avstängd Stänga av trucken automatiskt Förutsättningar Trucken har gjorts klar för drift. Z Tillvägagångssätt Om inga aktiviteter utförs med trucken under en inställbar tid (timeout), stängs trucken av automatiskt. Följande aktiviteter kan definieras som truckfunktioner beroende på trucktyp: - körning, - lyft- och/eller sänkrörelser, o.s.v. Trucken är avstängd. På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Nu kan trucken aktiveras igen. 20

20 1.7 Specifikt för lager- och systemtruckar Z På lager- och systemtruckar visas indikeringen "standby på åtkomstmodulens display efter en standby-tid. I detta tillstånd kan trucken inte längre användas. Genom att hålla fram den senast använda transpondern för förare mot åtkomstmodulen kan trucken slås på. Trucktillståndet avläses inte. Med alla andra giltiga transpondrar för förare kan trucken endast tillkopplas igen efter att den stängts av, se "Stänga av trucken" på sida 20. s t a n d b y 21

21 2 Förhållningssätt vid registrerade stötar Om operatören använder trucken felaktigt, sparas detta och kan vid behov visas på åtkomstmodulen. Det finns fyra olika möjligheter för hur trucken ska reagera: 2.1 Spara registrerade stötar I den här konfigurationen sparas alla registrerade stötar. Truckens köregenskaper påverkas inte. 2.2 Registrerade stötar sparas och visas I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. På åtkomstmodulens display visas stötvarningen "shock!" under 30sekunder. Därefter visas meddelandet "go!" på displayen. s h o c k! Den registrerade stöten sparas i dataregistreraren. Truckens köregenskaper påverkas inte. g o! 30 sec. 22

22 2.3 Spara och visa registrerade stötar inklusive kryphastighet Z I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. Den registrerade stöten sparas i dataregistreraren. Efter en sådan registrerad stöt visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT" på åtkomstmodulens display. Truckar som har stöd för funktionen "Krypkörning" i ISM online kan därefter endast köras med den hastigheten. Trucken kan endast köras med krypkörning även efter att den stängts av och slagits på med transpondern för förare eller tekniker. På åtkomstmodulens display visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT". Den registrerade stöten och krypkörningen kan endast återställas med transpondern för master. Återställa registrerad stöt/upphäva krypkörning: Tillvägagångssätt Tryck på den röda knappen mode. Trucken är avstängd. På åtkomstmodulens display visas omväxlande indikeringarna "shock! M- IDENT IDENT?". Håll transpondern för master mot åtkomstmodulen. På åtkomstmodulens display visas meddelandet "IDENT?" och en pipton ljuder. Krypkörning för trucken har upphävts. Trucken kan nu tas i drift med en giltigt transponder för förare, se avsnittet "Gör trucken klar för normal drift. s h o c k! M - I D E N T I D E N T? 23

23 2.4 Spara och visa registrerade stötar inklusive stoppad truck Z I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. Efter en sådan registrerad stöt visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT" på åtkomstmodulens display. Trucken stängs av efter att en stöt har registrerats. Trucken kan inte längre återställas med en transponder för förare eller tekniker. Truckens spärr kan endast upphävas med en transponder för master. s h o c k! M - I D E N T Återställa registrerad stöt/upphäva truckens spärr: Tillvägagångssätt Håll transpondern för master mot åtkomstmodulen. På åtkomstmodulens display visas meddelandet "IDENT?" och en pipton ljuder. I D E N T? Trucken kan tas i drift med en giltig transponder för förare eller tekniker, se "Gör trucken klar för normal drift," på sida

24 3 Felindikeringar Z Åtgärder vid fel får endast utföras av tillverkarens specialister. Tillverkaren har en särskild kundservice för de här uppgifterna. Följande uppgifter gör det enklare för kundservice att reagera snabbt och målinriktat: - Truckens serienummer - Felnumret på åtkomstmodulens display (om sådant finns) - Felbeskrivning - Var trucken finns. Felmeddelande "Er. 10X" Åtkomstmodulen har en självdiagnosfunktion som kan användas för att lokalisera felkällor. Er. 101 Fel på in- och utgångar. Möjlig felkälla: Defekta sensorer. Er. 102 Internt fel. Möjlig felkälla: Programfel, intern hårdvara defekt. Er. 103 Parameterfel. Möjlig felkälla: Motsägelsefull parameterinställning, t.ex. sensortröskelvärde 1 större än sensortröskelvärde 2, standby-timeout större än timeout. 25

25 4 Ta truckar ur drift Trucken kan tas ur drift och återtas i drift med en giltig transponder för urdrifttagning. 4.1 Lossa nödstoppbrytaren Z Tillvägagångssätt Lossa nödstoppbrytaren. Se truckens bruksanvisningar för hur man lossar nödstoppbrytaren. Beroende på första konfigurationen och programversionen i åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? på åtkomstmodulens display, se "Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats" på sida 12. I D E N T? Z Beroende på trucken kan det ta några sekunder efter att nödstoppbrytaren har lossats tills indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? tänds. 4.2 Ställa av trucken Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för urdrifttagning mot åtkomstmodulen. Trucken har tagits ur drift med transpondern för utdrifttagning. På displayen för ISM onlineåtkomstmodulen visas indikeringen "locked". l o c k e d 26

26 4.3 Ta trucken i drift efter avställning Upphäva truckens urdrifttagning Förutsättningar Trucken tagen ur drift med giltig transponder för urdrifttagning, se "Ställa av trucken" på sida 26. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för urdrifttagning mot åtkomstmodulen. Trucken är driftklar. På displayen för ISM onlineåtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Trucken kan tas i drift med en giltig transponder för förare, se "Gör trucken klar för normal drift," på sida 11. l o c k e d I D E N T? + mode 27

27 4.3.2 Slå på en urdrifttagen truck med transponder för master eller tekniker Z Z En urdrifttagen truck kan aktiveras med hjälp av en transponder för master eller tekniker. Förutsättningar Trucken tagen ur drift med giltig transponder för urdrifttagning, se "Ställa av trucken" på sida 26. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för master eller tekniker mot åtkomstmodulen. På displayen för ISM Online-åtkomstmodulen visas "ok?, "ok1? eller "go! beroende på aktiveringen av trucktillståndet. Tillkoppla trucken beroende på avläsningen av trucktillstånd: Tillkoppla trucken med inaktiverad avläsning av trucktillstånd, se "Ingen avläsning av trucktillstånd" på sida 16. Tillkoppla trucken med enstegsavläsning av trucktillstånd, se "Enstegsavläsning av trucktillstånd" på sida 17. Tillkoppla trucken med tvåstegsavläsning av trucktillstånd, se "Tvåstegsavläsning av trucktillstånd" på sida 18. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. Tryck på den röda knappen "mode (2) för att frånkoppla trucken. Trucken har tagits ur drift. På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "locked". Efter att trucken har återställts i korrekt tillstånd måste truckens urdrifttagning upphävas, se "Upphäva truckens urdrifttagning" på sida 27. l o c k e d o k 1? o k? 3 2 g o! 28

28 C Gateway (GW 100) för ISM online 1 Tekniska data 1.1 Tekniska data för gatewayen (GW 100) Processor Arbetsminne Lagringsminne Operativsystem Spänningsförsörjning Effektförbrukning Portar Mått Fäste Vikt Skyddsklass Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Omgivningstemperatur Relativ luftfuktighet Kommunikation Intel Atom TM N270; 1,6 GHz 512 MB 2 GB Flash Linux 15 V DC (12 V till 24 V) med teleplugg 2,5 mm ca 13 W Ethernet 1000-BaseT/100-BaseT/10-BaseT Autoswitch (RJ45-anslutning) "LAN1" Ethernet 100-BaseT/10-BaseT Autoswitch (RJ45- anslutning) "LAN2 2 x USB 2.0 Bredd: ca 138 mm Höjd: ca 317 mm Djup: ca 138 mm 4 skruvar (5 mm) för montering av gatewayen 2 skruvar (5 mm) för extra montering av gatewayen 2,4 kg (utan nätadapter) IP52 EN55022 Klass B 0 C till 45 C (i drift) 5 % till 95 % (i drift), ingen daggbildning Integrerad GSM/GPRS-modul (Quadband) 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz, Stråleffekt max. 2 W, Anslutning med FME-hane Integrerad smalbandsradiomodul 433 MHz, Anslutning med SMA-hona 6 lysdioder för lägesindikeringar UPPLYSNING Gatewayen uppfyller gällande krav på säkerhet som fastlagts i EU-rådets direktiv och harmoniseringar av medlemsstaternas lagstiftning gällande elektromagnetisk kompabilitet 2004 / 108 / EG samt lågspänningsdirektivet2006 / 95 / EG. 29

29 1.2 Tekniska data för nätadaptern Spänningsförsörjning 100 V AC till 240 V AC Nätfrekvens 50 Hz till 60 Hz Max. ingångsström 0,7 A Ingångssäkring Intern, primär säkring för strömstyrka, ingångsbegränsning Lastreglering ± 5 % Utgångsreaktionstid 0,5 ms för 50 % lastväxling, typisk Kortslutningsskydd Utgångssäkring Överspänningsskydd Överströmskydd Säkerhetscertifikat CB,UL, cul, FCC, GS, CE, PSE, BSMI, RCM, LPS Elektrisk konstruktion Kopplingstidstransformator Dielektrisk beständighet 3000 VAC primär - sekundär Läckström 0,25 2 stift Effektivitet Energy Star Level V & ERP steg 2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55022 Klass B Strömvariation SS-EN ,3 Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) SS-EN ,3,4,5,6,8,11 Medeltid mellan fel beräknade timmar vid 25 C enligt MIL-HDBK- 217F Omgivningstemperatur 0 C till 40 C (i drift) Relativ luftfuktighet 20 % till 80 % (i drift), ingen daggbildning Kylning Konvektionskylning via ytan Bredd: ca 88 mm Mått Höjd: ca 50 mm Djup: ca 34 mm Vikt 186 g 30

30 2 Typskylt Typ Type Serien-Nr. Serial no. Typennummer Type number Sachnummer Part number LAN1 LAN2 Hersteller Manufacturer KW/Baujahr Calendar Week /Year of manufacture Lieferanten-Nr. Supplier no. Revisionnummer Revision number Pos. Beteckning Pos. Beteckning 4 Typbeteckning 10 Revisionnummer 5 Serienummer 11 Adress för nätverksanslutning LAN1 6 Typnummer 12 Adress för nätverksanslutning LAN2 7 Artikelnummer 13 Tillverkare 8 Vecka/tillverkningsår 14 Tillverkarens logotyp 9 Leverantörsnummer 31

31 3 Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Pos. Beteckning 15 t Lysdiod "Main" 16 t Lysdiod "RSP 17 t Lysdiod "From RSP 18 t Lysdiod "To RSP 19 t Lysdiod "Radio 20 t Lysdiod "GSM 21 t Anslutning för 433 MHz antenn "anslutning gateway till truck 22 t Nätverksanslutning LAN1 23 t Nätverksanslutning LAN2 24 t USB-anslutning 1 25 t USB-anslutning 2 26 t Anslutning av mobilantenn 27 t Spänningsförsörjning 32

32 4 Beskrivning av lysdioderna på gatewayen för ISM online Lysdiodens beteckning MAIN (15) Indikering FRÅN Blinkar GRÖNT: - 1 sekund till - 1 sekund från GRÖN RÖD Betydelse Gatewayen är inte ansluten till försörjningsnätet. Under driftfasen: Programmet "Maintask" har inte startats. Under driftfasen: Normalt drifttillstånd efter att gatewayen har startats. Programmet "Maintask" är driftklart. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser medan gatewayen startas. Under driftfasen: Programmet "Maintask" är inte driftklart. Under driftfasen: Programmet "Maintask" har registrerat ett internt fel. 33

33 Lysdiodens beteckning RSP (16) From RSP (17) Indikering FRÅN Blinkar GRÖNT: - 1 sekund till - 1 sekund från Blinkar RÖTT: - 1 sekund till - 1 sekund från GRÖN ORANGE RÖD FRÅN ORANGE Betydelse Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Anslutningsprogrammet till överföringsservern har inte startats. Under driftfasen: Normalt drifttillstånd efter att gatewayen har startats. Anslutningsprogrammet till överföringsservern är driftklart. Under driftfasen: Fel vid kommunikationen till överföringsservern. Under driftfasen: Anslutningsprogrammet till överföringsservern är inte driftklart. Under driftfasen: Gatewayen tar emot data från överföringsservern. Under driftfasen: Gatewayen skickar data till överföringsservern. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Det finns inga data i gatewayen som ska skickas till trucken. Det finns inga data i gatewayen som måste bearbetas av gatewayen. Under driftfasen: Det finns data i gatewayen som ska skickas till trucken. Det finns data i gatewayen som måste bearbetas av gatewayen. 34

34 Lysdiodens beteckning To RSP (18) Radio (19) GSM (20) Indikering FRÅN ORANGE FRÅN GRÖN ORANGE RÖD FRÅN Blinkar ORANGE: - 1 sekund till - 1 sekund från Blinkar ORANGE: - 1 sekund till - 3 sekunder från ORANGE Betydelse Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Det finns inga data i gatewayen som ska skickas till överföringsservern. Under driftfasen: Det finns data i gatewayen som ska skickas till överföringsservern. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Den trådlösa anslutningen till trucken är inte driftklar. Den trådlösa anslutningen till trucken är driftklar. Gatewayen tar emot data från trucken. Gatewayen skickar data till trucken. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Den trådlösa anslutningen till överföringsservern är inte driftklar. Efter startfasen (< 5 minuter efter tillkoppling av gatewayen): Systemet har inte loggat in på mobilnätet. Under driftfasen: Anslutning upprättad mellan gatewayen och mobilnätet. Under driftfasen: Gatewayen skickar data till överföringsservern. Gatewayen tar emot data från överföringsservern. 35

35 5 Störningshjälp Z Med hjälp av det här kapitlet kan användaren själv lokalisera och åtgärda enklare fel. Vid felsökningen ska den ordningsföljd som anges i tabellen alltid följas. Kontakta tillverkarens kundservice om det inte är möjligt att göra gatewayen driftklar efter att följande åtgärder utförts, eller om lysdioderna indikerar ett fel eller en defekt i elektroniken. Åtgärder vid fel får endast utföras av tillverkarens kundservice. Tillverkaren har en särskild kundservice för de här uppgifterna. Lysdiodens beteckning MAIN (15) RSP (16) From RSP (17) To RSP (18) Radio (19) GSM (20) MAIN (15) RSP (16) Indikering FRÅN GRÖN RÖD GRÖN Åtgärder Kontrollera gatewayens spänningsförsörjning. Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Under driftfasen (> 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Under driftfasen (> 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. 36

36 6 Borrschablon för gatewayen (GW 100) 37

37 38

38 D Reparation av komponenter i ISM online och gateywayen (GW 100) 1 Allmänt De kontroller och underhållsåtgärder som beskrivs i detta kapitel ska utföras i de intervaller som anges i checklistan för underhåll. Reparationspersonal Endast tillverkarens kundtjänst som är speciellt utbildad för underhåll och reparation av komponenter iism online och gatewayen (GW 100) får utföra underhåll och reparation. Vi rekommenderar därför att företaget tecknar ett underhållsavtal med tillverkarens representant. 2 Rengöringsåtgärder AKTA! Risk för skador på ISM Online-komponenter och på gatewayen (GW 100) Rengöring av ISM Online-komponenter och gatewayen (GW 100) med vatten kan leda till skador på elsystemet. ISM Rengör inte Online-komponenter och gatewayen med vatten. ISM Rengör Online-komponenter och gatewayen med svag sug- eller tryckluft (använd kompressor med vattenavskiljare) och en icke-ledande, antistatisk pensel. 39

39 3 Arbeten på elsystemet VARNING! Olycksrisk p.g.a. elström Arbeten på ISM Online-komponenter får endast utföras i spänningsfritt tillstånd. Kondensatorer i trucken måste vara helt urladdade. Kondensatorerna är helt urladdade efter ca 10 min. Innan underhållsarbeten påbörjas på elsystemet: Arbeten på ISM Online-komponenter får endast utföras av behörig elektriker. Innan arbetet påbörjas ska alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra elolyckor vidtas. Parkera trucken på ett säkert ställe (se motsvarande avsnitt i bruksanvisningen för respektive truck). Lossa truckens batterikontakt. Ta av ringar, metallarmband, o.s.v. VARNING! Olycksrisk p.g.a. elström Arbeten på gatewayen (GW 100) får endast utföras i spänningsfritt tillstånd. Kondensatorer i gatewayen måste vara helt urladdade. Kondensatorerna är helt urladdade efter ca 10 min. Innan underhållsarbeten påbörjas på elsystemet: Lossa nätförsörjningen före arbeten på gatewayen. Ta av ringar och metallarmband. 4 Begagnade delar AKTA! Begagnade delar är farliga för miljön Begagnade delar måste avfallshanteras enligt gällande miljöskyddsbestämmelser. Beakta säkerhetsföreskrifter vid hanteringen av dessa delar. 40

40 5 Underhåll och inspektion VARNING! Olycksrisk på grund av eftersatt underhåll Om det regelbundna underhållet försummas kan det leda till stilleståndstider för truckar med ISM Online-komponenter och medför dessutom olycksrisker för personal och anläggning. Detsamma gäller för gatewayen (GW 100). Ett noggrant och korrekt underhåll är en av de viktigaste förutsättningarna för att ISM Online-komponenter ska fungera säkert. Detsamma gäller för gatewayen (GW 100). En trucks användningsförhållanden har betydande inverkan på ISM Onlinekomponenter. Angivna underhållsintervaller förutsätter enskiftsdrift och normala arbetsförhållanden. I miljöer som ställer högre krav, t.ex. mycket dammig miljö eller höga temperaturvariationer, eller vid flerskiftsarbete, ska intervallerna vara kortare. UPPLYSNING Tillverkaren rekommenderar en användningsanalys på platsen för att anpassa underhållsintervallen i syfte att förebygga skador på grund av slitage. I checklistan för underhåll som följer ingår de åtgärder som bör vidtas och tidpunkter för åtgärderna. Underhållsintervallerna har definierats enligt följande: Z W = Efter 50 drifttimmar, dock minst en gång per vecka A = Efter 500 drifttimmar B = Efter 1000 drifttimmar, dock minst en gång per år C = Efter 2000 drifttimmar, dock minst en gång per år t = Underhållsintervall standard k = Underhållsintervall kylhus (tillägg till underhållsintervall standard) Serviceintervallen W ska utföras av den driftansvarige. 41

41 6 Checklista för underhåll 6.1 Checklista för underhåll - elsystem Informationssystem truckhantering "ISM" Informationssystem truckhantering "ISM" W A B C 1 Kontrollera att åtkomstmodulen fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 2 Kontrollera att dataregistreraren är korrekt monterad och oskadad. t 3 Kontrollera att kommunikationsmodulen är korrekt monterad och oskadad. t 4 Kontrollera att kablarna är korrekt monterade och oskadade. t Gateway (GW 100) Gateway (GW 100) W A B C 1 Kontrollera att gatewayen fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 2 Kontrollera att nätadaptern fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 3 Kontrollera att antennen är korrekt monterad och oskadad. t 4 Kontrollera att kablarna är korrekt monterade och oskadade. t 42

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Typ Matningsspänning Best.nr AME 10 082G3005 AME 20 082G3015 AME 30 24 V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME 13 082G3006 AME 23

Typ Matningsspänning Best.nr AME 10 082G3005 AME 20 082G3015 AME 30 24 V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME 13 082G3006 AME 23 Ställdon för modulerande reglering AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med säkerhetsfunktion som är certifierad enligt SS-EN 14597 (fjäder ned) eskrivning AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23,

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk LAN EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Radiovakt Bruksanvisning

Radiovakt Bruksanvisning Art. Nr.: 1306 xx Funktion en reagerar på värmerörelser som utlöses av personer, djur eller föremål. När det är tillräckligt mörkt sänder den ett radiotelegram, som utvärderas av alla bryt- och dimmeraktorer

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer