ISM Online-åtkomstmodul Driftsanvisning I D E N T? + mode

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISM Online-åtkomstmodul 08.11 - Driftsanvisning 05.13 I D E N T? + mode"

Transkript

1 ISM Online-åtkomstmodul Driftsanvisning S I D E N T?

2 Förord Information om bruksanvisningen För att kunna använda ISM online-åtkomstmodul på ett säkert sätt krävs kunskap som finns i den bifogade bruksanvisningen. Informationen är kortfattad och översiktlig. Kapitlen är märkta med bokstäver och alla sidor är numrerade. I denna bruksanvisning ges endast information om tillvalet ISM online-åtkomstmodul. Övrig information för trucken finns i bruksanvisningen för respektive truck. Tillvalet ISM online-åtkomstmodulen vidareutvecklas ständigt. Vi måste därför be om er förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar i fråga om form, utrustning och teknik. Innehållet i den här bruksanvisningen kan därför inte ligga till grund för anspråk på bestämda egenskaper hos ISM online-åtkomstmodulen. Säkerhetsanvisningar och märkningar Säkerhetsanvisningar och viktiga förklaringar är markerade med följande symboler: FARA! Markerar en extraordinärt farlig situation. Om informationen inte beaktas blir följden svåra, irreversibla skador eller döden. VARNING! Markerar en extraordinärt farlig situation. Om informationen inte beaktas kan följden bli svåra, irreversibla skador eller dödliga skador. AKTA! Markerar en farlig situation. Om informationen inte beaktas kan följden bli lätta eller medelsvåra skador. Z UPPLYSNING Markerar sakskador. Om informationen inte beaktas kan följden bli sakskador. Står före tips och förklaringar. t Markerar standardutrustning o Markerar extrautrustning Upphovsrätt JUNGHEINRICH AG äger upphovsrätten till den här bruksanvisningen. 3

3 Jungheinrich AB Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

4 Innehållsförteckning A Allmänt Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Översikt över de enskilda transpondertyperna Transponder för förare Transponder för master Transponder för urdrifttagning Transponder för tekniker Transponder för leverans... 9 B Manövrera Gör trucken klar för normal drift, Lossa nödstoppbrytaren Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats Logga in i ISM Online-åtkomstmodulen Avläsa trucktillstånd Förhållningssätt vid ogiltig transponder för förare Stänga av trucken Specifikt för lager- och systemtruckar Förhållningssätt vid registrerade stötar Spara registrerade stötar Registrerade stötar sparas och visas Spara och visa registrerade stötar inklusive kryphastighet Spara och visa registrerade stötar inklusive stoppad truck Felindikeringar Ta truckar ur drift Lossa nödstoppbrytaren Ställa av trucken Ta trucken i drift efter avställning C Gateway (GW 100) för ISM online Tekniska data Tekniska data för gatewayen (GW 100) Tekniska data för nätadaptern Typskylt Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Beskrivning av lysdioderna på gatewayen för ISM online Störningshjälp Borrschablon för gatewayen (GW 100)

5 D Reparation av komponenter i ISM online och gateywayen (GW 100) Allmänt Rengöringsåtgärder Arbeten på elsystemet Begagnade delar Underhåll och inspektion Checklista för underhåll Checklista för underhåll - elsystem

6 A Allmänt 1 Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar I D E N T? Pos. Instrument eller reglage Funktion Indikering av: information 1 Display uppmaningar stötar felmeddelanden Stäng av trucken. Endast vid aktiverad avläsning av trucktillståndet: 2 Röd knapp "mode Göra trucken klar för drift när en operatör har konstaterat en skada. Beskrivning av avläsning av trucktillståndet, se "Avläsa trucktillstånd" på sida 16 3 Grön knapp "+" Gör trucken klar för drift. 7

7 2 Översikt över de enskilda transpondertyperna Z För användningen av JUNGHEINRICH ISM online-åtkomstmodul (informationssystem för truckadministration) används följande transpondertyper: 2.1 Transponder för förare Transpondern för förare har följande funktioner: Tilldelning av transpondern till en operatör. Åtkomsträttighet till utvalda truckar. 2.2 Transponder för master Transpondern för master har följande funktioner: Tilldelning av transponder till en operatör (oftast lagerförmannen). Åtkomsträttigheter för alla truckar i vagnparken. Upphäva krypkörning och truckstopp som orsakats av felaktig körning (stötar). Åtkomsträttighet till urdrifttagna truckar. 2.3 Transponder för urdrifttagning Transpondern för urdrifttagning har följande funktioner: Tilldelning av transponder till en medarbetare (oftast lagerförmannen) Urdrifttagning av truckar. Truckens driftberedskap kan inte återställas med förartranspondern. Återställa en truck från urdrifttagning. 8

8 2.4 Transponder för tekniker Transpondern för tekniker har följande funktioner: Tilldelning av transpondern till en medarbetare/tekniker. Åtkomsträttigheter för alla truckar i vagnparken. Åtkomsträttighet till urdrifttagna truckar. 2.5 Transponder för leverans Z Vid leveransen av trucken sitter en transponder för leverans på åtkomstmodulen. Transpondern för leverans har följande funktioner: Åtkomsträttigheter för trucken under leveransen (före första konfigurationen). Transpondern kan efter första konfigurationen av åtkomstmodulen inte användas mer. Den första konfigurationen av åtkomstmodulen görs i administrationsportalen. Efter första konfigurationen finns det en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Online-åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheter för trucken när trucken har frånkopplats i administrationsportalen (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen). 9

9 10

10 B Manövrera 1 Gör trucken klar för normal drift, Z Att göra trucken driftsklar med ISM online-åtkomstmodulen kan efter att trucken konfigurerats första gången endast ske med transpondern för förare, master eller tekniker. Följande steg måste utföras: 1.1 Lossa nödstoppbrytaren Z Tillvägagångssätt Lossa nödstoppbrytaren. Se truckens bruksanvisningar för hur man lossar nödstoppbrytaren. Beroende på första konfigurationen och programversionen i åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? på åtkomstmodulens display, se "Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats" på sida 12. I D E N T? C O N N E C T? Z Beroende på trucken kan det ta några sekunder efter att nödstoppbrytaren har lossats tills indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? tänds. 11

11 1.2 Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats Efter att nödstoppbrytaren har lossats visas olika indikeringar på åtkomstmodulens display beroende på första konfigurationen och åtkomstmodulens programversion. Indikeringarna och betydelsen av indikeringarna på åtkomstmodulens display beskrivs i de följande avsnitten Indikering av programversioner, låsnummer och CAN-Bus-utförande Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT?. 1 Tillvägagångssätt Håll samtidigt in den röda knappen "mode (2) och den gröna knappen "+ (3). På åtkomstmodulens display (1) visas följande information i tur och ordning: Åtkomstmodulens programversion (Z:...). Dataregistrerarens programversion (D:...). Kommunikationsmodulens programversion (F:...). 3 2 Åtkomstmodulens låsnummer Inställt CAN-Bus-utförande. Släpp den röda knappen "mode (2) och den gröna knappen "+"(3). På åtkomstmodulens display visas indikeringen (1) visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT?. 12

12 1.2.2 Indikeringar på Online-åtkomstmodulens display ISM (t.o.m. programversion för åtkomstmodulen) Indikering IDENT? Betydelse Den första konfigurationen av ISM Online -åtkomstmodulen har genomförts: Trucken kan göras driftklar med en giltig transponder för förare, master eller tekniker (det finns en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Online-åtkomstmodulen). Truckens kan inte göras driftklar med transpondern för leverans. Den första konfigurationen av ISM Online-åtkomstmodulen har inte genomförts (t.ex. vid leveransen av trucken): Trucken kan endast göras klar för drift med transpondern för leverans (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen) Indikeringar på Online-åtkomstmodulens display ISM (fr.o.m. programversion för åtkomstmodulen) Indikering IDENT? CONNECT? Betydelse Den första konfigurationen av ISM Online -åtkomstmodulen har genomförts. Trucken kan göras driftklar med en giltig transponder för förare, master eller tekniker (det finns en rättighetslista med minst en giltig transponder för förare, master och tekniker i ISM Onlineåtkomstmodulen). Truckens kan inte göras driftklar med transpondern för leverans. Den första konfigurationen av ISM Online-åtkomstmodulen har inte genomförts (t.ex. vid leveransen av trucken). Trucken kan endast göras klar för drift med transpondern för leverans (ingen eller tom rättighetslista i ISM Onlineåtkomstmodulen). 13

13 1.3 Logga in i ISM Online-åtkomstmodulen Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT?. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheten kontrolleras av åtkomstmodulen. Om transpondern är giltig ljuder en pipton. I D E N T? - - c a r d? - VJUNGHEINRICH 14

14 1.3.2 Logga in med transpondern för leverans Z Vid leveransen av trucken sitter en transponder för leverans på åtkomstmodulen. Med hjälp av transpondern för leverans kan man göra trucken driftklar före den första konfigurationen. Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11 Den första konfigurationen för åtkomstmodulen har inte genomförts (ingen eller tom rättighetslista i ISM Online-åtkomstmodulen). På åtkomstmodulens display visas indikeringen "IDENT? (t.o.m. programversion " för åtkomstmodulen). På åtkomstmodulens display visas indikeringen "CONNECT? (fr.o.m. programversion " för åtkomstmodulen). I D E N T? C O N N E C T? I D E N T? C O N N E C T? Tillvägagångssätt Håll transpondern för leverans mot åtkomstmodulen. Åtkomsträttigheten kontrolleras av 3 åtkomstmodulen. Om transpondern för leverans är giltig ljuder en pipton. På åtkomstmodulens display visas "ok?". Tryck på den gröna knappen "+" (3). Trucken är klar för drift. 15

15 1.4 Avläsa trucktillstånd Z Tillkoppling av trucken med enstegs- eller tvåstegsavläsning eller utan avläsning av trucktillståndet kan ställas in i administrationsportalen Ingen avläsning av trucktillstånd Förutsättningar Avläsning av trucktillståndet är inaktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. g o! 16

16 1.4.2 Enstegsavläsning av trucktillstånd Förutsättningar Enstegsavläsning av trucktillståndet är aktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok?". Inga kör- och lyftfunktioner kan utföras med trucken. o k? 3 2 Kontrollera truckens utvändiga tillstånd inom 30 sekunder efter att indikeringen har tänts "ok? : Z Indikeringen på åtkomstmodulens displayen ändras från "ok? till "IDENT?, om truckens g o! tillstånd inte kontrolleras inom 30 sekunder. Inga skador har fastställts på trucken, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Skador har fastställts på trucken, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. 17

17 1.4.3 Tvåstegsavläsning av trucktillstånd Z Tillkoppling av trucken med tvåstegsavläsning av trucktillståndet kan endast användas fr.o.m. programversionen " för åtkomstmodulen.. Förutsättningar Tvåstegsavläsning av trucktillståndet är aktiverat. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder mot åtkomstmodulen, se "Logga in med en giltig transponder för förare, master eller tekniker" på sida 14. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok1?". Inga kör- och lyftfunktioner kan utföras med trucken. Kontrollera truckens utvändiga tillstånd inom 30 sekunder efter att indikeringen har tänts "ok1? : Z Indikeringen på åtkomstmodulens displayen ändras från "ok1? till "IDENT?, om truckens tillstånd inte kontrolleras inom 30 sekunder. Inga skador har fastställts på trucken, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Skador har fastställts på trucken, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "ok2?". Truckar som har stöd för funktionen "Krypkörning" i ISM Online kan därefter endast köras med den hastigheten. Detsamma gäller för de hydrauliska hastigheterna! o k 1? 3 2 o k 2? 3 2 g o! Provkör trucken. Kontrollera kör- och hydraulrörelserna. Inga skador har fastställts vid provkörningen, tryck på den gröna knappen "+" (3). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd är okej. Fel har fastställts vid provkörningen, tryck på den röda knappen "mode (2). Operatören har bekräftat att truckens utvändiga tillstånd inte är okej. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. Kör- och hydraulrörelser kan utföras med max. aktiverade hastigheter. 18

18 1.5 Förhållningssätt vid ogiltig transponder för förare Förutsättningar Nödstoppbrytaren lossad, se "Lossa nödstoppbrytaren" på sida 11. Tillvägagångssätt Om en ogiltig transponder för förare hålls mot åtkomstmodulen visas indikeringen "XIDENT??" på åtkomstmodulens display under 30 sekunder. Trucken kan inte göras driftklar med denna transponder. Med en giltig transponder för förare kan trucken även fortsättningsvis göras driftklar. X I D E N T?? Sista positionen i displayen visar ett nummer som anger orsaken för att aktivering inte sker. XIDENT01 Avläsningen av transpondern för kort: Håll transpondern längre mot åtkomstmodulen. XIDENT02 Transponder för förare spärrad för urdrifttagen truck: Aktivera trucken för drift på nytt med transpondern för urdrifttagning. XIDENT03 Transpondern är inte längre giltig: Förläng giltighetstiden för transpondern i administrationsportalen. XIDENT09 Transpondern kan läsas. Transpondern är inte aktiverad i åtkomstmodulen: Utöver indikeringen på åtkomstmodulens display ljuder fem korta piptoner. Registrera transpondern i administrationsportalen för trucken. 19

19 1.6 Stänga av trucken Stänga av trucken manuellt Förutsättningar Trucken har gjorts klar för drift. Tillvägagångssätt Tryck på den röda knappen "mode" (2). Förarsessionen är avslutad. Trucken är avstängd (undantag för lager- och systemtruckar). På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Nu kan trucken aktiveras igen. Specifikt för lager- och systemtruckar: Tryck på nytt på den röda knappen "mode" (2) för att stänga av trucken. I D E N T? 2 UPPLYSNING Gick det inte att stänga av trucken genom att återigen trycka på den röda knappen "mode" (2) så förhindrades detta av trucken. För att användaren ska kunna stänga av trucken måste den röda knappen "mode" (2) tryckas ner i minst 2 sekunder. Trucken är avstängd Stänga av trucken automatiskt Förutsättningar Trucken har gjorts klar för drift. Z Tillvägagångssätt Om inga aktiviteter utförs med trucken under en inställbar tid (timeout), stängs trucken av automatiskt. Följande aktiviteter kan definieras som truckfunktioner beroende på trucktyp: - körning, - lyft- och/eller sänkrörelser, o.s.v. Trucken är avstängd. På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Nu kan trucken aktiveras igen. 20

20 1.7 Specifikt för lager- och systemtruckar Z På lager- och systemtruckar visas indikeringen "standby på åtkomstmodulens display efter en standby-tid. I detta tillstånd kan trucken inte längre användas. Genom att hålla fram den senast använda transpondern för förare mot åtkomstmodulen kan trucken slås på. Trucktillståndet avläses inte. Med alla andra giltiga transpondrar för förare kan trucken endast tillkopplas igen efter att den stängts av, se "Stänga av trucken" på sida 20. s t a n d b y 21

21 2 Förhållningssätt vid registrerade stötar Om operatören använder trucken felaktigt, sparas detta och kan vid behov visas på åtkomstmodulen. Det finns fyra olika möjligheter för hur trucken ska reagera: 2.1 Spara registrerade stötar I den här konfigurationen sparas alla registrerade stötar. Truckens köregenskaper påverkas inte. 2.2 Registrerade stötar sparas och visas I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. På åtkomstmodulens display visas stötvarningen "shock!" under 30sekunder. Därefter visas meddelandet "go!" på displayen. s h o c k! Den registrerade stöten sparas i dataregistreraren. Truckens köregenskaper påverkas inte. g o! 30 sec. 22

22 2.3 Spara och visa registrerade stötar inklusive kryphastighet Z I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. Den registrerade stöten sparas i dataregistreraren. Efter en sådan registrerad stöt visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT" på åtkomstmodulens display. Truckar som har stöd för funktionen "Krypkörning" i ISM online kan därefter endast köras med den hastigheten. Trucken kan endast köras med krypkörning även efter att den stängts av och slagits på med transpondern för förare eller tekniker. På åtkomstmodulens display visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT". Den registrerade stöten och krypkörningen kan endast återställas med transpondern för master. Återställa registrerad stöt/upphäva krypkörning: Tillvägagångssätt Tryck på den röda knappen mode. Trucken är avstängd. På åtkomstmodulens display visas omväxlande indikeringarna "shock! M- IDENT IDENT?". Håll transpondern för master mot åtkomstmodulen. På åtkomstmodulens display visas meddelandet "IDENT?" och en pipton ljuder. Krypkörning för trucken har upphävts. Trucken kan nu tas i drift med en giltigt transponder för förare, se avsnittet "Gör trucken klar för normal drift. s h o c k! M - I D E N T I D E N T? 23

23 2.4 Spara och visa registrerade stötar inklusive stoppad truck Z I denna konfiguration får operatören meddelande om att en allvarlig stöt har registrerats. Efter en sådan registrerad stöt visas omväxlande stötvarningen "shock!" och uppmaningen "M-IDENT" på åtkomstmodulens display. Trucken stängs av efter att en stöt har registrerats. Trucken kan inte längre återställas med en transponder för förare eller tekniker. Truckens spärr kan endast upphävas med en transponder för master. s h o c k! M - I D E N T Återställa registrerad stöt/upphäva truckens spärr: Tillvägagångssätt Håll transpondern för master mot åtkomstmodulen. På åtkomstmodulens display visas meddelandet "IDENT?" och en pipton ljuder. I D E N T? Trucken kan tas i drift med en giltig transponder för förare eller tekniker, se "Gör trucken klar för normal drift," på sida

24 3 Felindikeringar Z Åtgärder vid fel får endast utföras av tillverkarens specialister. Tillverkaren har en särskild kundservice för de här uppgifterna. Följande uppgifter gör det enklare för kundservice att reagera snabbt och målinriktat: - Truckens serienummer - Felnumret på åtkomstmodulens display (om sådant finns) - Felbeskrivning - Var trucken finns. Felmeddelande "Er. 10X" Åtkomstmodulen har en självdiagnosfunktion som kan användas för att lokalisera felkällor. Er. 101 Fel på in- och utgångar. Möjlig felkälla: Defekta sensorer. Er. 102 Internt fel. Möjlig felkälla: Programfel, intern hårdvara defekt. Er. 103 Parameterfel. Möjlig felkälla: Motsägelsefull parameterinställning, t.ex. sensortröskelvärde 1 större än sensortröskelvärde 2, standby-timeout större än timeout. 25

25 4 Ta truckar ur drift Trucken kan tas ur drift och återtas i drift med en giltig transponder för urdrifttagning. 4.1 Lossa nödstoppbrytaren Z Tillvägagångssätt Lossa nödstoppbrytaren. Se truckens bruksanvisningar för hur man lossar nödstoppbrytaren. Beroende på första konfigurationen och programversionen i åtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? på åtkomstmodulens display, se "Indikeringar på displayen för ISM Online-åtkomstmodulen efter att nödstoppbrytaren har lossats" på sida 12. I D E N T? Z Beroende på trucken kan det ta några sekunder efter att nödstoppbrytaren har lossats tills indikeringen "IDENT? eller "CONNECT? tänds. 4.2 Ställa av trucken Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för urdrifttagning mot åtkomstmodulen. Trucken har tagits ur drift med transpondern för utdrifttagning. På displayen för ISM onlineåtkomstmodulen visas indikeringen "locked". l o c k e d 26

26 4.3 Ta trucken i drift efter avställning Upphäva truckens urdrifttagning Förutsättningar Trucken tagen ur drift med giltig transponder för urdrifttagning, se "Ställa av trucken" på sida 26. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för urdrifttagning mot åtkomstmodulen. Trucken är driftklar. På displayen för ISM onlineåtkomstmodulen visas indikeringen "IDENT?". Trucken kan tas i drift med en giltig transponder för förare, se "Gör trucken klar för normal drift," på sida 11. l o c k e d I D E N T? + mode 27

27 4.3.2 Slå på en urdrifttagen truck med transponder för master eller tekniker Z Z En urdrifttagen truck kan aktiveras med hjälp av en transponder för master eller tekniker. Förutsättningar Trucken tagen ur drift med giltig transponder för urdrifttagning, se "Ställa av trucken" på sida 26. Tillvägagångssätt Håll en giltig transponder för master eller tekniker mot åtkomstmodulen. På displayen för ISM Online-åtkomstmodulen visas "ok?, "ok1? eller "go! beroende på aktiveringen av trucktillståndet. Tillkoppla trucken beroende på avläsningen av trucktillstånd: Tillkoppla trucken med inaktiverad avläsning av trucktillstånd, se "Ingen avläsning av trucktillstånd" på sida 16. Tillkoppla trucken med enstegsavläsning av trucktillstånd, se "Enstegsavläsning av trucktillstånd" på sida 17. Tillkoppla trucken med tvåstegsavläsning av trucktillstånd, se "Tvåstegsavläsning av trucktillstånd" på sida 18. På åtkomstmodulens display visas indikeringen "go!". Trucken är klar för drift. Tryck på den röda knappen "mode (2) för att frånkoppla trucken. Trucken har tagits ur drift. På displayen för ISM online-åtkomstmodulen visas indikeringen "locked". Efter att trucken har återställts i korrekt tillstånd måste truckens urdrifttagning upphävas, se "Upphäva truckens urdrifttagning" på sida 27. l o c k e d o k 1? o k? 3 2 g o! 28

28 C Gateway (GW 100) för ISM online 1 Tekniska data 1.1 Tekniska data för gatewayen (GW 100) Processor Arbetsminne Lagringsminne Operativsystem Spänningsförsörjning Effektförbrukning Portar Mått Fäste Vikt Skyddsklass Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Omgivningstemperatur Relativ luftfuktighet Kommunikation Intel Atom TM N270; 1,6 GHz 512 MB 2 GB Flash Linux 15 V DC (12 V till 24 V) med teleplugg 2,5 mm ca 13 W Ethernet 1000-BaseT/100-BaseT/10-BaseT Autoswitch (RJ45-anslutning) "LAN1" Ethernet 100-BaseT/10-BaseT Autoswitch (RJ45- anslutning) "LAN2 2 x USB 2.0 Bredd: ca 138 mm Höjd: ca 317 mm Djup: ca 138 mm 4 skruvar (5 mm) för montering av gatewayen 2 skruvar (5 mm) för extra montering av gatewayen 2,4 kg (utan nätadapter) IP52 EN55022 Klass B 0 C till 45 C (i drift) 5 % till 95 % (i drift), ingen daggbildning Integrerad GSM/GPRS-modul (Quadband) 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz, Stråleffekt max. 2 W, Anslutning med FME-hane Integrerad smalbandsradiomodul 433 MHz, Anslutning med SMA-hona 6 lysdioder för lägesindikeringar UPPLYSNING Gatewayen uppfyller gällande krav på säkerhet som fastlagts i EU-rådets direktiv och harmoniseringar av medlemsstaternas lagstiftning gällande elektromagnetisk kompabilitet 2004 / 108 / EG samt lågspänningsdirektivet2006 / 95 / EG. 29

29 1.2 Tekniska data för nätadaptern Spänningsförsörjning 100 V AC till 240 V AC Nätfrekvens 50 Hz till 60 Hz Max. ingångsström 0,7 A Ingångssäkring Intern, primär säkring för strömstyrka, ingångsbegränsning Lastreglering ± 5 % Utgångsreaktionstid 0,5 ms för 50 % lastväxling, typisk Kortslutningsskydd Utgångssäkring Överspänningsskydd Överströmskydd Säkerhetscertifikat CB,UL, cul, FCC, GS, CE, PSE, BSMI, RCM, LPS Elektrisk konstruktion Kopplingstidstransformator Dielektrisk beständighet 3000 VAC primär - sekundär Läckström 0,25 2 stift Effektivitet Energy Star Level V & ERP steg 2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55022 Klass B Strömvariation SS-EN ,3 Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) SS-EN ,3,4,5,6,8,11 Medeltid mellan fel beräknade timmar vid 25 C enligt MIL-HDBK- 217F Omgivningstemperatur 0 C till 40 C (i drift) Relativ luftfuktighet 20 % till 80 % (i drift), ingen daggbildning Kylning Konvektionskylning via ytan Bredd: ca 88 mm Mått Höjd: ca 50 mm Djup: ca 34 mm Vikt 186 g 30

30 2 Typskylt Typ Type Serien-Nr. Serial no. Typennummer Type number Sachnummer Part number LAN1 LAN2 Hersteller Manufacturer KW/Baujahr Calendar Week /Year of manufacture Lieferanten-Nr. Supplier no. Revisionnummer Revision number Pos. Beteckning Pos. Beteckning 4 Typbeteckning 10 Revisionnummer 5 Serienummer 11 Adress för nätverksanslutning LAN1 6 Typnummer 12 Adress för nätverksanslutning LAN2 7 Artikelnummer 13 Tillverkare 8 Vecka/tillverkningsår 14 Tillverkarens logotyp 9 Leverantörsnummer 31

31 3 Beskrivning av indikerings- och manöveranordningar Pos. Beteckning 15 t Lysdiod "Main" 16 t Lysdiod "RSP 17 t Lysdiod "From RSP 18 t Lysdiod "To RSP 19 t Lysdiod "Radio 20 t Lysdiod "GSM 21 t Anslutning för 433 MHz antenn "anslutning gateway till truck 22 t Nätverksanslutning LAN1 23 t Nätverksanslutning LAN2 24 t USB-anslutning 1 25 t USB-anslutning 2 26 t Anslutning av mobilantenn 27 t Spänningsförsörjning 32

32 4 Beskrivning av lysdioderna på gatewayen för ISM online Lysdiodens beteckning MAIN (15) Indikering FRÅN Blinkar GRÖNT: - 1 sekund till - 1 sekund från GRÖN RÖD Betydelse Gatewayen är inte ansluten till försörjningsnätet. Under driftfasen: Programmet "Maintask" har inte startats. Under driftfasen: Normalt drifttillstånd efter att gatewayen har startats. Programmet "Maintask" är driftklart. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser medan gatewayen startas. Under driftfasen: Programmet "Maintask" är inte driftklart. Under driftfasen: Programmet "Maintask" har registrerat ett internt fel. 33

33 Lysdiodens beteckning RSP (16) From RSP (17) Indikering FRÅN Blinkar GRÖNT: - 1 sekund till - 1 sekund från Blinkar RÖTT: - 1 sekund till - 1 sekund från GRÖN ORANGE RÖD FRÅN ORANGE Betydelse Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Anslutningsprogrammet till överföringsservern har inte startats. Under driftfasen: Normalt drifttillstånd efter att gatewayen har startats. Anslutningsprogrammet till överföringsservern är driftklart. Under driftfasen: Fel vid kommunikationen till överföringsservern. Under driftfasen: Anslutningsprogrammet till överföringsservern är inte driftklart. Under driftfasen: Gatewayen tar emot data från överföringsservern. Under driftfasen: Gatewayen skickar data till överföringsservern. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Det finns inga data i gatewayen som ska skickas till trucken. Det finns inga data i gatewayen som måste bearbetas av gatewayen. Under driftfasen: Det finns data i gatewayen som ska skickas till trucken. Det finns data i gatewayen som måste bearbetas av gatewayen. 34

34 Lysdiodens beteckning To RSP (18) Radio (19) GSM (20) Indikering FRÅN ORANGE FRÅN GRÖN ORANGE RÖD FRÅN Blinkar ORANGE: - 1 sekund till - 1 sekund från Blinkar ORANGE: - 1 sekund till - 3 sekunder från ORANGE Betydelse Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Det finns inga data i gatewayen som ska skickas till överföringsservern. Under driftfasen: Det finns data i gatewayen som ska skickas till överföringsservern. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Den trådlösa anslutningen till trucken är inte driftklar. Den trådlösa anslutningen till trucken är driftklar. Gatewayen tar emot data från trucken. Gatewayen skickar data till trucken. Under startfasen (< 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Lysdioden lyser inte medan gatewayen startas. Under driftfasen: Den trådlösa anslutningen till överföringsservern är inte driftklar. Efter startfasen (< 5 minuter efter tillkoppling av gatewayen): Systemet har inte loggat in på mobilnätet. Under driftfasen: Anslutning upprättad mellan gatewayen och mobilnätet. Under driftfasen: Gatewayen skickar data till överföringsservern. Gatewayen tar emot data från överföringsservern. 35

35 5 Störningshjälp Z Med hjälp av det här kapitlet kan användaren själv lokalisera och åtgärda enklare fel. Vid felsökningen ska den ordningsföljd som anges i tabellen alltid följas. Kontakta tillverkarens kundservice om det inte är möjligt att göra gatewayen driftklar efter att följande åtgärder utförts, eller om lysdioderna indikerar ett fel eller en defekt i elektroniken. Åtgärder vid fel får endast utföras av tillverkarens kundservice. Tillverkaren har en särskild kundservice för de här uppgifterna. Lysdiodens beteckning MAIN (15) RSP (16) From RSP (17) To RSP (18) Radio (19) GSM (20) MAIN (15) RSP (16) Indikering FRÅN GRÖN RÖD GRÖN Åtgärder Kontrollera gatewayens spänningsförsörjning. Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Under driftfasen (> 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. Under driftfasen (> 30 sekunder efter tillkoppling av gatewayen): Koppla bort spänningsförsörjningen till gatewayen under minst 30 sekunder (t.ex. dra ut nätkontakten, stäng av uttaget,...). Återställ gatewayens spänningsförsörjning. 36

36 6 Borrschablon för gatewayen (GW 100) 37

37 38

38 D Reparation av komponenter i ISM online och gateywayen (GW 100) 1 Allmänt De kontroller och underhållsåtgärder som beskrivs i detta kapitel ska utföras i de intervaller som anges i checklistan för underhåll. Reparationspersonal Endast tillverkarens kundtjänst som är speciellt utbildad för underhåll och reparation av komponenter iism online och gatewayen (GW 100) får utföra underhåll och reparation. Vi rekommenderar därför att företaget tecknar ett underhållsavtal med tillverkarens representant. 2 Rengöringsåtgärder AKTA! Risk för skador på ISM Online-komponenter och på gatewayen (GW 100) Rengöring av ISM Online-komponenter och gatewayen (GW 100) med vatten kan leda till skador på elsystemet. ISM Rengör inte Online-komponenter och gatewayen med vatten. ISM Rengör Online-komponenter och gatewayen med svag sug- eller tryckluft (använd kompressor med vattenavskiljare) och en icke-ledande, antistatisk pensel. 39

39 3 Arbeten på elsystemet VARNING! Olycksrisk p.g.a. elström Arbeten på ISM Online-komponenter får endast utföras i spänningsfritt tillstånd. Kondensatorer i trucken måste vara helt urladdade. Kondensatorerna är helt urladdade efter ca 10 min. Innan underhållsarbeten påbörjas på elsystemet: Arbeten på ISM Online-komponenter får endast utföras av behörig elektriker. Innan arbetet påbörjas ska alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra elolyckor vidtas. Parkera trucken på ett säkert ställe (se motsvarande avsnitt i bruksanvisningen för respektive truck). Lossa truckens batterikontakt. Ta av ringar, metallarmband, o.s.v. VARNING! Olycksrisk p.g.a. elström Arbeten på gatewayen (GW 100) får endast utföras i spänningsfritt tillstånd. Kondensatorer i gatewayen måste vara helt urladdade. Kondensatorerna är helt urladdade efter ca 10 min. Innan underhållsarbeten påbörjas på elsystemet: Lossa nätförsörjningen före arbeten på gatewayen. Ta av ringar och metallarmband. 4 Begagnade delar AKTA! Begagnade delar är farliga för miljön Begagnade delar måste avfallshanteras enligt gällande miljöskyddsbestämmelser. Beakta säkerhetsföreskrifter vid hanteringen av dessa delar. 40

40 5 Underhåll och inspektion VARNING! Olycksrisk på grund av eftersatt underhåll Om det regelbundna underhållet försummas kan det leda till stilleståndstider för truckar med ISM Online-komponenter och medför dessutom olycksrisker för personal och anläggning. Detsamma gäller för gatewayen (GW 100). Ett noggrant och korrekt underhåll är en av de viktigaste förutsättningarna för att ISM Online-komponenter ska fungera säkert. Detsamma gäller för gatewayen (GW 100). En trucks användningsförhållanden har betydande inverkan på ISM Onlinekomponenter. Angivna underhållsintervaller förutsätter enskiftsdrift och normala arbetsförhållanden. I miljöer som ställer högre krav, t.ex. mycket dammig miljö eller höga temperaturvariationer, eller vid flerskiftsarbete, ska intervallerna vara kortare. UPPLYSNING Tillverkaren rekommenderar en användningsanalys på platsen för att anpassa underhållsintervallen i syfte att förebygga skador på grund av slitage. I checklistan för underhåll som följer ingår de åtgärder som bör vidtas och tidpunkter för åtgärderna. Underhållsintervallerna har definierats enligt följande: Z W = Efter 50 drifttimmar, dock minst en gång per vecka A = Efter 500 drifttimmar B = Efter 1000 drifttimmar, dock minst en gång per år C = Efter 2000 drifttimmar, dock minst en gång per år t = Underhållsintervall standard k = Underhållsintervall kylhus (tillägg till underhållsintervall standard) Serviceintervallen W ska utföras av den driftansvarige. 41

41 6 Checklista för underhåll 6.1 Checklista för underhåll - elsystem Informationssystem truckhantering "ISM" Informationssystem truckhantering "ISM" W A B C 1 Kontrollera att åtkomstmodulen fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 2 Kontrollera att dataregistreraren är korrekt monterad och oskadad. t 3 Kontrollera att kommunikationsmodulen är korrekt monterad och oskadad. t 4 Kontrollera att kablarna är korrekt monterade och oskadade. t Gateway (GW 100) Gateway (GW 100) W A B C 1 Kontrollera att gatewayen fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 2 Kontrollera att nätadaptern fungerar, är korrekt monterad och oskadad. t 3 Kontrollera att antennen är korrekt monterad och oskadad. t 4 Kontrollera att kablarna är korrekt monterade och oskadade. t 42

ETM/V 214-325. Driftsanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Driftsanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Driftsanvisning S 51198776 08.15 Försäkran om överensstämmelse Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Tillverkare eller representant inom EU Typ Tillval Serienr Tillverkningsår

Läs mer

EKX 410/513/515k/515. Driftsanvisning EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017708 07.08

EKX 410/513/515k/515. Driftsanvisning EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017708 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Driftsanvisning S 52017708 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Förord För säker drift av trucken krävs vissa kunskaper som denna ORIGINALBRUKSANVISNING ger. Informationen presenteras

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: +46 40 53 40 90 Fax: +46 40 53 40 99 E-post: service@roth-nordic.se www.roth-nordic.se

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Säkerhets- och bruksanvisning

Säkerhets- och bruksanvisning Säkerhets- och bruksanvisning för SELECTA rulljalusier och rullbara galler med kassettsystem och inbyggd rörmotor Denna bruksanvisning gäller för följande produkter: MACRO HK, MACRO 0708 HR 41 ECO H55

Läs mer

BRUKSANVISNING I ORIGINAL VISION TILT BANDPOSITIONERINGSUTRUSTNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL VISION TILT BANDPOSITIONERINGSUTRUSTNING BRUKSANVISNING I ORIGINAL VISION TILT BANDPOSITIONERINGSUTRUSTNING SÖDERHAMN ERIKSSON AB Västgötavägen 5 Box 113 S 826 23 SÖDERHAMN Tel. +46 (0)270 746 00 Fax. +46 (0)270 187 30 SÖDERHAMN ERIKSSON AB Fagersjögatan

Läs mer

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E)

Bruksanvisning. Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302. Best. Nr. 10038.21 Rev. 04 (E) Bruksanvisning Intravenös blodvärmare Vätskor och spolvätskor REF AFP300 REF AFP302 Best. Nr. 10038.21 Rev. 0 (E) STIHLER ELECTRONIC GmbH 059 Stuttgart Tyskland Fylls i av användaren: Serienummer Inventarienummer

Läs mer

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING VIKTIGA ANVISNINGAR Viktiga anvisningar DRIFTANVISNING Beskrivning Version Bruksanvisningen är en översättning av de ursprungliga bruksanvisningen. Driftanvisningen

Läs mer

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD FIN. Asennus- ja käyttöohje N. Monterings- och skötselanvisning. Monterings- og driftsvejledning. Montasje- og bruksanvisning

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD FIN. Asennus- ja käyttöohje N. Monterings- och skötselanvisning. Monterings- og driftsvejledning. Montasje- og bruksanvisning Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje N Montasje- og bruksanvisning DK Monterings- og driftsvejledning 2 120 421-Ed.01 / 2011-10-Wilo APPLIES TO EUROPEAN

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek

Läs mer

Reflexomat med Touch-styrning

Reflexomat med Touch-styrning Reflexomat med Touch-styrning Med 1 kompressor: RS 90/1, RS150/1, RS300/1, RS400/1, RS580/1 Med 2 kompressorer RS 90/2, RS150/2, RS300/2, RS400/2, RS580/2 2015.1 KÄRLET FÅR EJ FYLLAS MED VATTEN, innan

Läs mer

PrintJet PRO. Handbok

PrintJet PRO. Handbok PrintJet PRO Handbok Förord Förord Uppdateringshistorik Version Datum 1.0 12/09 Kontaktadress Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 D-32720 Detmold/Tyskland Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold/Tyskland

Läs mer

Alla rättigheter till denna bruksanvisning förbehållna, i synnerhet rättigheterna till reproduktion, distribution och översättning.

Alla rättigheter till denna bruksanvisning förbehållna, i synnerhet rättigheterna till reproduktion, distribution och översättning. Bruksanvisning Bruksanvisning ISO 13485 Bruksanvisning för body-jet Artikelnr 500000 Artikelnr 500000-1 Artikelnr 500000-2 Alla rättigheter till denna bruksanvisning förbehållna, i synnerhet rättigheterna

Läs mer

Teknisk manual Binäringång

Teknisk manual Binäringång 2CDC 550 002 D3401 06.2014 Teknisk manual Binäringång Binäringång BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda

Läs mer

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany.

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany. Manual 9000-618-83/31 *9000-618-83/31* Made in Germany. Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar........................... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse.... 4 1.2 Allmänna anvisningar...............

Läs mer

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Version: 07.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 sv

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Version: 07.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 sv Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Version: 07.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 sv Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denna dokumentation

Läs mer

Ettan Digester. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Ettan Digester. Bruksanvisning. Översatt från engelska Ettan Digester Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

BRUKSANVISNING(Version 1.0) IntegraMouse PLUS. inklusive tillbehör SVENSKA. För Tyskland (SV), Österrike (AT), Schweiz (CH)

BRUKSANVISNING(Version 1.0) IntegraMouse PLUS. inklusive tillbehör SVENSKA. För Tyskland (SV), Österrike (AT), Schweiz (CH) BRUKSANVISNING(Version 1.0) IntegraMouse PLUS inklusive tillbehör SVENSKA SV För Tyskland (SV), Österrike (AT), Schweiz (CH) BÄSTA KUND! Tack för att ni valt en produkt från LifeTool och för att ni använder

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

GSM Kopplingsmodul GX105 Bruksanvisning Artikelnummer: 198888

GSM Kopplingsmodul GX105 Bruksanvisning Artikelnummer: 198888 GSM Kopplingsmodul GX105 Bruksanvisning Artikelnummer: 198888 Tryck Bruksanvisningen har publicerats av Conrad Elektronik. Ingen reproducering (inklusive översättning) är tillåten av hela eller delar av

Läs mer

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~ = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.04.07.10 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa

Läs mer

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003 Wirsbo CoSy Radio Installations- och bruksanvisning Feb. 2003 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Rumstermostat... 4 2.1 Termostatmodeller... 4 2.2 Funktion... 4 2.3 Placering... 4 2.4 Inställning och begränsning

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data...2 Driftvillkor... 2 Reparation...

Innehållsförteckning SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data...2 Driftvillkor... 2 Reparation... Innehållsförteckning SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...1 Säkerhetsanvisningar... 1 Säkerhetskopiering av data...2 Driftvillkor... 2 Reparation... 3 Omgivningstemperatur... 3 Elektromagnetisk tolerans... 4 Anslutning...

Läs mer

PF42 BRUKSANVISNING IM3052 01/2015 REV02 SWEDISH

PF42 BRUKSANVISNING IM3052 01/2015 REV02 SWEDISH PF42 IM3052 01/2015 REV02 BRUKSANVISNING SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse 13 Lincoln

Läs mer

B500-S classic. Bruksanvisning (Användare)

B500-S classic. Bruksanvisning (Användare) B500-S classic Bruksanvisning (Användare) Ytterligare tillval B500-S classic Elrullstolen kan utrustas med följande tillval (möjliga tillval är ikryssade): Elektronisk körspärr 1) [ ] Funktion frikopplad

Läs mer

MANUAL. Version 12/06. Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1. Artikelnummer: 62 03 37. Conrad ELECTRONIC. Innehållsförteckning

MANUAL. Version 12/06. Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1. Artikelnummer: 62 03 37. Conrad ELECTRONIC. Innehållsförteckning MANUAL Version 12/06 CE Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1 Artikelnummer: 62 03 37 Conrad ELECTRONIC Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 3 2. Användningsområde 4 3. Förpackningsinnehåll 4 4. Beskrivning

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten DTX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer