HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TEMA AUTOMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET TEMA AUTOMATION"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TEMA AUTOMATION SEPTEMBER 2006 * 5,1% ökade Sveriges BNP med under det andra kvartalet ,8 % ökade orderingången i svensk industri med under den senaste tremånadersperioden,maj-juli 4,6 % ökade varuexporten från Sverige med under det andra kvartalet 2006,jämfört med andra kvartalet ,2 miljarder SEK var det överskott som utrikeshandeln med varor gav under juli 2006 * Källa: Tillverkning i Sverige tack vare automation Under året har det kommit rapporter om företag som i allt större utsträckning flyttar hem sin produktion från låglöneländer. En del gör det för att istället satsa på en automatiserad och mer koncentrerad tillverkning i Sverige. Det finns en framtid för svensk produktion. Vi ser många nordiska företag som lyckats, framförallt i plåtbranschen, de senaste åren. Och förklaringen är att de har hög mottaglighet för ny teknik, säger Boel Wadman på IVF (Industriforskning och utveckling). Även Matts Spångberg på SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers Förening) har märkt av att flera företag väljer att lägga produktion i Sverige: Vi har på senare tid sett ett trendbrott, då många svenska företag tar hem utvecklingen till Sverige, säger Matts Spångberg på SVMF. Försäljningen av små och medelstora verktygsmaskiner har länge varit stark, men nu tror SVMF att även försäljningen av de riktigt stora maskinerna tar fart. läs mer sid 10 BETYDELSEFULLA TEKNIKDAGAR Tekniska Mässan startar i år den 3 oktober med ett späckat program. Mässan är väl etablerad och är i dag Nordens största och viktigaste industrimässa med mer än besökare. PRODUKTIONSSÄKERHET FÖRHINDRA DRIFTSTOPP SIMULERA MERA sid 11 Stopp och störningar i driften är ett problem som kostar stora pengar varje år. Att uppnå en effektiv produktion är därför en ständigt pågående process för många industriföretag. sid 12 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2006 Framtidssäkra din produktion Framtiden för svensk industriproduktion handlar om intelligenta IT-lösningar, automation och driftsäkerhet. Prata med oss på ÅF. Här finns både kompetensen och tekniken, när du vill kunna tillverka på hemmaplan även i morgon. Svensk industri skulle tjäna mycket på att införa operativ simulering i stor skala. Bland annat för att på så sätt utnyttja produktionsresurserna bättre. Men också som stöd till det dagliga förbättringsarbetet. sid 14 PROCESS IT DEN DIGITA- LA GRUVAN En positiv utveckling inom processindustrin samt forskning har skapat stark tillväxt i norra Sverige. Nu ska ProcessIT Innovations ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt från basindustrins behov. sid 7 VÄXTKRAFT AV AUTOMATION Automationslösningar och en medveten strategi att inte lägga ut produktionen i något låglöneland, har visat sig vara ett vinnande koncept för Westermo. Vi reste till Eskilstuna för ett studiebesök. PLM FÖR TOTAL ÖVERBLICK ÖVER VERKSAMHETEN SID 4 ANNONS sid 8-9 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Många vägar krävs för fler jobb i Sverige INFO: Tematidningen Tema Automation handlar om ökad produktivitet och konkurenskraft och kommer ut i Dagens Industri. Urban Bäckström VD för Svenskt Näringsliv FOTO:SVENSKT NÄRINGSLIV Sverige har under de senaste decennierna tappat hundratusentals industrijobb. Det är inget att gråta över, så länge som produktivitetsförbättringar leder till att fler varor produceras. Och, mycket viktigt om vi kan se att nya jobb ständigt skapas. Vi har i Sverige, till skillnad från en del andra länder, en bred samsyn om att bejaka förändringar, automation och andra produktivitetsförbättringar. Det finns en insikt om att det är bara genom att ligga i täten i de avseendena som vi kan bevara vår konkurrenskraft. Och detta är naturligtvis särskilt viktigt i en tid då konkurrensen verkligen är global. Denna samsyn är inte en gång för alla given. När minst en miljon människor i arbetsför ålder, som fallet är nu, står utanför arbetsmarknaden prövas samsynen. Och när industrijobb flyttar till låglöneländer, utan att nya jobb väntar de arbetslösa, är det en annan påfrestning. Svenskt Näringsliv drog för ett drygt år sedan igång en Kris- och framtidskommission med uppgift att peka på vad som krävs för att vi på fem år ska kunna skapa nya jobb. För en dryg vecka sedan presenterade vi, bland annat i stora annonser i dagspressen, några viktiga slutsatser. Vi säger att med en miljon människor utan arbete måste vi göra det lättare att anställa! Det som då krävs är sänkta arbetskraftskostnader, moderniserad arbetsrätt och att andra pålagor, som gör att arbetsgivare drar sig för att anställa, avskaffas. Vi pekar också på de låga investeringsnivåerna i Sverige. Boten mot detta är bland annat företagsskatter på europeisk nivå, mer av privat verksamhet inom tidigare offentliga monopol och hållbara miljö- och energisystem. Vi kan i dessa dagar se hur energiintensiva företag överväger att lämna Sverige. Rörligheten på arbetsmarknaden behöver öka. Det ska vara lättare att byta ett jobb, vilket också kräver reformerade socialförsäkringar och en omfattande inkomstskattereform. Slutligen pekar vi också på en rad åtgärder för att vi ska få många fler företag i Sverige. Jag nämner allt detta därför att jag tror att en framgångsrik automation förutsätter att vi har en arbetsmarknad som kan se till så att all frigjord arbetskraft kan komma in i nya viktiga jobb. Det är ju faktiskt vitsen med att låta maskiner och automatik ta över. Urban Bäckström VD för Svenskt Näringsliv INNEHÅLL: Unik robotlösning för hyrfilm sid 4 Ordning och reda ger order sid 4 Friction Stir Welding med robot sid 6 Den digitala gruvan sid 7 Westermo växer med automation sid 8-9 Före finansieringen sid 9 IT-vägen till maximal produktion sid 10 Tillverkning i Sverige sid 10 Kontroll över informationsflödena sid 10 Mässan för affärer,teknik och produktion sid 11 Möjligheter att förhindra driftstopp sid 12 Produktionslogistik sid 12 Operativ simulering ökar effektiviteten sid 14 Sapa i Finspång drar jämnt med Altivar 71 sid 16 Produktionsforskaren vill vända trenden sid 18 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS TEMA AUTOMATION EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Johan Widstrand Mediaplanet, Layout: Sophie Westerberg, Produktionsansvarig: Amelie Westerberg, Mediaplanet, Produktionsassistent: Anna von der Groeben Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet: Foto där inget annat anges: Dreamstimes Distribueras med Dagens Industri september Synpunkter på Mediaplanets tematidningar: Top of the line in handling equipment. Tivox Sweden AB Box 43, Tidaholm Phone +46(0) Fax +46(0)

3 DIN VERKSAMHET OCH DINA PRODUKTIONSTILLGÅNGAR ÄR STÄNDIGT OMGIVNA AV OLIKA HOT. VI HJÄLPER DIG ATT MINIMERA RISKERNA! Ditt företag utsätts dagligen för risker. Du kan minska dessa risker till en acceptabel nivå utan att spendera stora pengar. Rockwell Automation använder beprövad metodik och har erfarna team av industrispecialister som tillgodoser ditt behov av säkerhet. Kontakta oss! Ring vår Sales Manager på telefon Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Unik robotlösning för hyrfilm Instant DVD är ett litet, expansivt företag i Borås som har skapat ett världsunikt och internetbaserat koncept för uthyrning av DVD-filmer. Ordning och reda ger order Drift, service och underhåll blir allt viktigare när en produkt ska säljas. Då gäller det att ha full kontroll på varje detalj. FOTO:INSTANT DVD När du handlar i din dagliga varuaffär eller varför inte stanna till vid DVD-maskinen på jobbet innan du går hem, välj film, dra ditt kort och ta filmen. Om du vill vara säker på att få hyra exakt den film du önskar, kan du koppla upp dig via Internet till maskinen i din butik och reservera filmen i förväg. Lämna tillbaka filmen lika enkelt genom att bara stoppa in den i maskinens lucka för in- och utmatning. På uppdrag av Instant DVD har Hoerbiger-Origa AB och Ljungsarps Verkstads AB utvecklat och producerat DVD-automaten MSK300. Hoerbiger-Origa svarar för roboten som har till uppgift att leta rätt på önskad film och leverera ut den till kunden samt att ta emot återlämnade filmer och placera dessa i rätt förvaringsfack, säger Bengt Imberg, vd Hoerbiger-Origa. Roboten är en enkel treaxlig kartesiansk robot som är helt integrerad med den övriga mekaniska konstruktionen och den stora utmaningen har varit att hitta lösningar som uppfyller kraven på hög prestanda till lägsta möjliga kostnad. Hoerbiger-Origa säljer komponenter och systemlösningar för industriell automation, speciellt pneumatiska och/eller elektriska linjärsystem. Företaget ingår i Hoerbiger-koncernen som har runt medarbetare över hela världen och en årsomsättning på cirka 650 miljoner euro. Det aktuella exemplet visar hur industriella automationslösningar kan anpassas till kommersiell användning i konsumentledet. Och vi har redan märkt av ett stort intresse från andra branscher, fortsätter Bengt Imberg. Hoerbiger-Origa AB är medlem i SWIRA Swedish Industrial Robot Association som är en sammanslutning av ett 40-tal företag och högskolor i Sverige med syftet att verka för en positiv syn på och ett rationellt användande av industrirobotar i Sverige. Medlemsföretagen är verksamma inom marknadsföring, försäljning, tillverkning och användning av industrirobotar alternativt konsultverksamhet inom industrirobotteknik. Institutionerna bedriver forskning och utbildning inom robotautomation. Länkar: Håkan Kårdén, VD Eurostep AB FOTO:EUROSTEP PLM, Product Lifecycle Management, är ett bra verktyg för alla företag som vill ha total överblick över sin verksamhet. Ett system som ger överblick över alla produktdata, från idé, via utveckling och marknadsföring, till produktion, försäljning, service och underhåll. I dag säljer många företag inte enbart en produkt, utan också efterföljande åtaganden som underhåll och service på ett annat sätt än förut. Tillverkare flyttar sig närmare kunden och produktens användning i värdekedjan. Detta innebär utökade åtaganden även vid hantering av information, det vill säga produktdata, och då behövs PLM-system, säger Håkan Kårdén, vd Eurostep AB. För bilindustrin har PLM blivit en nödvändighet. Att snabbt få fram nya modeller ställer höga krav på organisationen. Bara Volvo har verkstäder runt om i världen Mattias Johansson, Programvaruchef Eurostep AB FOTO:EUROSTEP som ska ha tillgång till olika reservdelar över en natt. Vi har utvecklat en unik lösning, Share- A-space. Den bygger på att vi levererar en konsolideringsplattform där en organisation och dess underleverantör kan dela data, oavsett vilken egen lösning de har internt. All information struktureras och kanaliseras genom plattformen och resultatet blir en komplett samarbetsarea, säger Mattias Johansson, programvaruchef på Eurostep. Att äga sin information och hålla rätt på den är en oerhört viktig konkurrensfördel, men en stor tröskel för användning av PLM över organisationsgränser har hittills varit integriteten. De flesta företag vill inte dela med sig av allting, men med Share-A-space kan du själva välja vilka delar som andra får tillgång till, säger Håkan Kårdén. Ett konkret exempel på detta är en av Eurosteps kunder, BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. År 2000 fick vi en stororder på Stridsfordon 90 från det schweiziska försvaret, som innebar samarbete med flera utländska underleverantörer för tillverkning av komponenter och delsystem. Med hjälp av PLM-systemet Share-A-space kan vi dela information med partners och följa upp konfigurationen i varje enskilt fordon, säger Lars Eidenvall, IT-chef på BAE Systems Hägglunds. Efter det har Hägglunds fått flera andra stora beställningar, bland annat från Holland. Chassit till fordonen tillverkas i Örnsköldsvik medan andra delar byggs av ett antal leverantörer i Holland. Att snabbt förse alla leverantörer med tillverkningsunderlag och att effektivt stötta den lokala produktionen hade inte varit möjligt utan en total överblick över all produktdata. Hägglunds har vuxit kraftigt den senaste tidsperioden. I dag har vi en mycket automatiserad tillverkning, framför allt när det gäller svetsning och komponenttillverkningen. Vi arbetar med mycket komplexa konstruktioner och då är det nödvändigt med en automatiserad process, säger Lars Eidenvall. Vi har ett eget PDM-system för att kunna hantera produktdata. Med Share-A-space kan vi lättare kommunicera med externa partners. Det är ett bra hjälpmedel för att dela produktdata med kunder och leverantörer på ett standardiserat sätt. Tidigare distribuerade vi cd-skivor med den här informationen, vilket var såväl svårkontrollerat som tidsödande, säger Roger Ljung, IT-strateg. I dag har tjänste- och eftermarknadssidan blev mycket viktig, så även här gäller det att ha full kontroll över all produktdata, avrundar Lars Eidenvall.

5 SIMATIC när du vill vara säker! Totally Integrated Automation (TIA) Enterprise Resourse Planning (ERP) Manufacturing Execution System (MES) Styrningar SIMATIC Totally Integrated Automation 2004A-016B simatic SIMATIC är namnet på Sveriges och världens ledande automationssystem. Systemet används idag inom industrins alla segment och finns representerat i hela världen. Framgångarna med SIMATIC bygger på Totally Integrated Automation (TIA) ett koncept som förenar kraven på ökad produktivitet och säkra investeringar. Genom att satsa på SIMATIC väljer du en automationsplattform som täcker allt, från små enkla logikmoduler till kompletta integrationer mot övergripande affärssystem. Gör som så många andra redan har gjort, investera i SIMATIC när du vill vara säker. Siemens AB, Upplands Väsby, tfn: ,

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Friction Stir Welding med robot Friction Stir Welding (FSW), eller friktionsomrörning, är en metod som utvecklades vid The Welding Institute (TWI) i Storbritannien i början av 1990-talet. FSW är baserat på principen att sammanfoga ämnen i fast tillstånd, det vill säga utan att materialet vid någon tidpunkt övergår i smält form. AV: ÅKE MADESÄTER FSW sammanfogar ämnen i fast tillstånd. FOTO:ESAB Legio, Friction Stir svetsmaskin. FOTO:ESAB Sammanfogningen sker genom att ett roterande verktyg, som pressas mot materialet med stor kraft, genererar värme och flyttas längs den blivande fogen, som på så sätt blir homogen utan tillsatsmaterial och smälta. ESAB har levererat flera FSW-anläggningar i Sverige och utomlands sedan mitten av 90- talet. FSW är en överlägsen metod om vi ser till svetskvalitet och miljö, säger Mikael Soron, som är industridoktorand från ESAB. Tillsammans med Örebro Universitet utvecklar vi nu ett koncept med FSW för 3D-tillämpningar med hjälp av en stor flexibel industrirobot. Fram till slutet av 2005 var Robotdalen en av finansiärerna. ABB är med och stöttar med sina kunskaper om robotteknik. Dagens robotar är ju oftast utvecklade för att lyfta och flytta tunga verktyg eller arbetsstycken, medan vi i vårt projekt behöver trycka med krafter som motsvarar mellan 300 och 2000 kg. Det räcker för att alstra friktionsvärme för att foga ihop aluminiumdetaljer med en godstjocklek på upp till 5-7 mm i de vanligaste legeringarna. En viktig framtida marknad är båt- och fordonsindustrin, som helst vill arbeta med aluminium för att spara vikt och energi. Ett idag vanligt användningsområde för FSW är sammanfogning av extruderade aluminiumkomponenter, som till exempel paneler, där mindre segment kan sammanfogas till större med bibehållen kvalité. Men i takt med att mer flexibla lösningar för FSW introduceras, så kan även fogens komplexitet utökas och nya marknader öppnas, som till exempel bilindustrin. Vi får räkna med att det kan ta flera år innan robotbaserad FSW slår igenom i stor skala. I varje fall om man ser mot bilindustrin. Där följer utvecklingen och utprovningen av nya modeller rigorösa rutiner, där det kan ta lång tid att förankra nya idéer, säger Mikael. Under tiden jobbar vi självklart vidare med vår forskning inom området för att ta fram robusta 3Dlösningar för FSW. Se ekonomin R light Kan kortas och förlängas på valfritt ställe Mycket stor draghållfasthet utan extra komponenter Triflex Lägg i kablar snabbt Fleraxlig energikedja +++ Fördelaktigt pris +++ Snabbt monterad +++ Många applikationer i nya generationen givare VI SES PÅ MONTER B07:11 HEIDENHAIN Scandinavia Telefon Nyhet: Monteringssats Skydd Värmeskydd Besök oss på Tekniska Mässan Monter A07:11 OEM Automatic AB Tel igus ab Tel

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Den digitala gruvan I Mälardalen och i området kring Göteborg finns det av tradition många företag som är verksamma inom automation. Men nu sker utveckling inom detta område även i norra sverige. Positiv utveckling inom processindustrin samt forskning i Umeå och Luleå har gjort att tillväxten är stark och att många nya företag startas Norrbotten och i Västerbotten. FOTO:LKAB Gruvan i Malmberget består av ett 20-tal malmkroppar, varav tio bryts för närvarande. Lars-Eric Aaro, teknisk direktör LKAB. Att möta globaliseringen är en stor utmaning för all svensk industri. Vi i norra regionen har valt att försöka ligga i framkant och att utveckla de unika styrkor vi redan har, berättar Anders OE Johansson, Manager, ProcessIT, Luleå tekniska universitet. Därför har ProcessIT Innovations startats, ett samverkanscentrum kring innovation med syfte att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt från basindustrins behov. I dag har vi ett femtiotal idéer, förstudier och projekt på gång. Styrkan i det hela är att vi redan från början har med aktörer som vill prova lösningarna praktiskt i sina anläggningar. En av dessa aktörer är LKAB som har varit pionjärer när det gäller automatiseringen av gruvdrift. Redan på 60-talet började man köra förarlösa tåg i Kiruna. I dag är det fullt möjligt för en forskningsingenjör att övervaka och styra en enskild borrmaskin nere i Kirunagruvan via Internet. Vi arbetar på en global marknad och det har satt kraven för oss. De senaste 30 åren har vi ökat effektiviteten med i snitt 2 procent per år, säger Lars-Eric Aaro, teknisk direktör på LKAB, på ProcessIT Innovations webbplats. LKAB har gjort stora satsningar på utveckling av avancerade produkter och på ny teknik som möjliggör automatisering. Detta har lett till att LKAB:s gruva i Kiruna i dag är en av världens tekniskt mest avancerade. Här styrs driften av operatörer med joysticks från ett kontrollrum sju våningar ovan jord. Produktionsprocessen är till stor del helautomatiserad och nere i gruvan är bland annat 30 procent av lastmaskinerna förarlösa. Hos oss har forskning och utveckling en tydlig roll. Vi strävar efter teknisk konkurrenskraft och medlet att uppnå det är forskning och utveckling. Därför har vi en strategisk agenda för vad som ska göras, säger Lars-Eric Aaro. Processkontrollen har blivit en allt viktigare uppgift. I produktionen finns tusentals sensorer som känner av olika parametrar och hjälper operatörerna i kontrollrummet att övervaka driften och styra olika fordon. Ett stort antal av de enheter som transporterar och lossar malm är automatiserade eller fjärrstyrda. I genomsnitt innehåller varje fordon 150 sensorer av olika slag. Borriggarna är helautomatiserade. Att LKAB inte har automatiserat till 100 procent beror inte på tekniken utan på mjuka faktorer som har med kompetensutveckling, arbetskultur, organisation och lagstiftning att göra. Läs mer på:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ny svensk strategi för produktionsforskning IVA:s stora satsning på Produktion för Konkurrenskraft ökade kraftigt intresset och betydelsen för produktion i Sverige. Initiativet drivs nu vidare i nya former. Branschorganisation Teknikföretagen har till exempel startat en turné som skall gå genom 150 svenska kommuner under tre år. Teknikföretagen driver även på skapandet av en långsiktig, svensk produktionsforskningsstrategi. De svenska högskoleforskarna i produktionsområdet har samlats i organisationen Svenska Produktionsakademin. I nära samarbete mellan Teknikföretagen, svenska industriföretag, industriforskningsinstitut och Svenska Produktionsakademin stakas framtidens möjligheter till konkurrenskraftig svensk produktion ut. Arbetet skall vara färdigt under 2006, säger docent Johan Stahre, Chalmers, Inst. för Produkt- och Produktionsutveckling. Westermo växer med Strax utanför Eskilstuna, i den lilla byn Västermo, ligger ett företag som sedan starten 1975 har växt, frodats och utvecklats. Mycket tack vare flera automationslösningar. Att företagsledningen har valt att inte lägga ut produktionen i något låglöneland har också visat sig vara ett vinnande koncept. FOTO:TOMAS SKAGERLIND Läs mer på: Vinsmakande robot Japanska forskare har utvecklat en vinsmakarrobot som, enligt dem själva, ska kunna identifiera organiska komponenter i 30 olika vinsorter på 30 sekunder. Det är NEC System Technologies laboratory samt Mie University som står bakom den mekaniska uppfinningen med namnet Wine-bot. Den är bara två lådvinslådor hög och inrymmer många känsliga mikrokomponenter och sensorer. När en analys ska göras häller man ner ett par millilitrar vin i Winebot. Roboten går sen igenom vätskan och ger sedan sin rapport via en lysdiod. De två maskinerna monterar tillsammans cirka komponenter i timmen. Vi utvecklar, producerar och marknadsför industriella datakommunikationsprodukter. Vi tillverkar bland annat ett brett sortiment av industriella GSM-, GPRS-, Tele- och ISDN-modem, berättar Thomas Andersson, vd för Westermo. Vi producerar också fibermodem men vår starkast växande produktgrupp är industriell Ethernet där vi levererar bland annat switchar, seriella omvandlare och SHDSL-produkter. Över 80 procent av Westermos produkter går på export. Kunderna finns inom affärsområden som är verksamma bland annat inom vatten och avlopp, tåg, vindkraft, olja och gas. Monteringen är automatiserad, även om en del moment görs av mänskliga händer. Tester sköts också manuellt, men Westermos produktionstakt kan hålla ett mycket högt tempo tack vare de automatiserade monteringsmaskinerna och lödmaskinerna som står på verkstadsgolvet i dag. Vi producerar dels ett brett utbud av standardprodukter och Kenneth Isacsson, Marknads- och försäljningschef. Thomas Andersson VD dels så skräddarsyr vi vissa produkter åt kunder som vi sedan i möjligaste mån försöker att kommersialisera och producera som en standardprodukt mot en bred målgrupp, säger Kenneth Isacsson, marknadsoch försäljningschef. Westermo har just köpt in en ny monteringsmaskin som klarar av att tillverka blyfria produkter. Detta beror på RoHS, ett EU-direktiv om att eliminera användandet av skadliga ämnen i elektronikprodukter som till exempel bly. Samtidigt behövdes maskinen för att få upp kapaciteten, så det var en investering som ändå behövdes göras. Att lägga ut produktionen till ett låglöneland har väl i och för sig diskuterats i ledningsgruppen vid något tillfälle, men det känns inte seriöst att ha flytta verksamhet till länder som Kina och Estland. För det första har vi bara korta serier, vi batchar kanske bara 50 till 300 enheter. Sen tycker vi att det finns många fördelar med att ha monteringen nära oss. Då går det snabbt att bara gå ut och bromsa om något är fel och det är nära till test- och

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 automation Före finansieringen FAKTA - HISTORIA Westermo grundades 1975 av Tore Andersson. Han hade arbetat på ABB i Västerås och utvecklade på fritiden olika elektronikprodukter hemma i garaget. Han hade en idé om att föra över datasignaler långa sträckor, vilket det inte fanns någon metod för vid tillfället. Resultatet blev ett korthållsmodem som blev Westermos första produkt. Tore Andersson flyttade till Västermo med sin familj och startade Westermo i den nuvarande byggnaden en före detta snickerifabrik i Stora Sundby. Westermo har sedan vuxit till en företagsgrupp med huvudkontoret fortfarande i Sverige, men med dotterbolag i England, Tyskland, Frankrike, Norge, Sverige och ett stort antal samarbetspartners i 30 länder runt hela världen tog Thomas Andersson, son till Tore, över som vd. FAKTA - SIFFROR Westermo har cirka komponenter i lager, runt kretskort monteras per år och närmare enheter produceras per år. Antal anställda: 75 i Stora Sundby, 10 i Västerås samt 30 personer utomlands. Omsättning: Cirka 200 miljoner kronor. utvecklingsavdelningen, säger Thomas Andersson. Och tittar man på kostnaden, så är dessutom arbetskostnaden relativt liten. Det är inte den som är dyrast, utan det är i innehållet och i utvecklingen som den största kostnaden ligger. Våra produkter har ett mycket högt mjukvaruinnehåll och vi lägger ner stora resurser på utveckling och tester, säger Kenneth Isacsson. Men vi kan inte konkurrera mot Asien lönemässigt, därför måste vi specialisera oss och det har gjort att vi är mycket kompetenta inom vårt område. Westermo har byggt ut fabriken i fyra omgångar, eftersom affärerna går bra och verksamheten har behövt växa. Senaste nybygget blev klart i slutet av 2005 och nu börjar människor och maskiner vara på plats på de nya ytorna. Vi växer och just nu går det faktiskt så bra att vi har svårt att hinna med att producera. Men det är självklart bara positivt. Ett angenämt problem, säger Thomas Andersson. En satsning på en automatiserad tillverkning kan låta som en dyr investering för en mindre industri. Men så är det inte. Åtminstone inte om företagsledningen gör ett grundligt förarbete. Bernt Henriksen är regionchef för Prevas Industrisystem i Västerås. Ett företag som levererar industriella IT-lösningar. Bernt har byggt automationslösningar i 25 år och han har även fungerat som mentor för företagen inom Robotdalens utvecklingsprojekt, Robot till tusen. De senaste åren har han sett ett ökat intresse för automationslösningar. Flykten till låglöneländer är fortfarande ett problem, men de som har stannat kvar i Sverige och lyckats är de som har automatiserat sin produktion, säger Bernt Henriksen. Fortfarande finns det dock vissa fördomar förknippade med automation. Många tror att det är extremt dyrt att automatisera. För att snabbt få igång en väl fungerande automatiserad produktion, är ett gott råd att lägga ner ett grundligt arbete med förberedelserna. För det första måste man först titta på processerna och få ordning på dem. Det är operationerna som ska automatiseras, inte processerna, säger Bernt Henriksen. För att lyckas är det viktigt med bra beslutsunderlag. Det måste finnas en förändringsstrategi och noggranna förstudier. Ett vanligt misstag är att många börjar direkt med investeringen. Fundera på hur ni når en högre produktionstakt och räkna så att investeringen ger payoff på ungefär ett till två år. En sån här kalkyl gör man ganska enkelt på ett par timmar, säger Bernt Henriksen. Kan man sedan börja lite försiktigt, kanske med en eller två robotar, är det naturligtvis bra. Det går att få tag på en lite mindre robot för runt En större går på cirka Men det går även att köpa bättre begagnade. Sedan gäller det också att få med de anställda i processen, eftersom det är oerhört viktigt att de känner sig delaktiga, avslutar Bernt Henriksen. FAKTA Bernt Henriksen, Prevas Industrisystem Västerås FOTO:PREVAS Fördelar med automation, enligt Bernt Henriksen: Minskar arbetskraftskostnaden Jämnare och bättre kvalitet Kapacitetsvolymer Möjlighet att köra obemannat Enstaka personer kan sköta flera utrustningar Kapacitetsflexibilitet Ergonomi. Intressanta arbetsuppgifter Monitor - effektivt affärssystem för tillverkande företag Framtidens vinnare Monitor bryter ny mark. I 30 år har vi på Monitor samlat erfarenhet och kunskap inom den tillverkande industrin. Affärssystemet finns just nu i drift hos 800 tillverkande företag. Monitors utveckling handlar om att lyssna till kundernas behov och utveckla därefter. På vårt företag har vi valt att samla delar utveckling, support, utbildning och försäljning under samma tak. Att vi tar det totala ansvaret effektiviserar införandet och underlättar användandet av vårt affärssystem. Monitor sponsrar ungdomsfotboll. Viktor Jansson, Alexander Larsson, Jonathan Lund och Mikael Nordin spelar i Hudiksvalls ABK -93. Monitor ett vinnande koncept. POSTADRESS: Box 264 BESÖKSADRESS: Jakobsbergsv. 4, Hudiksvall TFN: FAX: WEBBPLATS:

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-vägen till maximal produktion Dagens produktionssystem kompletteras ofta med ett datorstyrt informationssystem. En nödvändig lösning för moderna tillverkningsföretag, oavsett storlek, anser Festos Stefan Johansson. Industrin har visserligen använt sig av IT under lång tid, men det är först nu som Industriell IT har blivit ett vidare begrepp, säger Stefan Johansson, marknadschef på Festos Learning Systems & Training and Consulting. Festo är en världsledande leverantör av automationsteknik och Stefan Johanssons roll är bland annat att med föreläsningar och utbildningar lära ut fördelarna med Industriell IT. Våra kunder har det gemensamt att de i ökad utsträckning använder IT för att automatisera och effektivisera sina processer. I dag är det också mycket vanligt att systemen för process- och produktionskontroll knyts ihop med affärssystemen, säger Stefan Johansson. Att ha färsk information är i många fall en avgörande faktor. Särskilt viktigt är det vid driftstatus för en anläggning. Genom förebyggande underhåll kan driftstopp undvikas. För att möta kravet på en modern produktion, med mer och mer informationsutbyte mellan människor och maskiner, har PCbaserade styrsystem gjort intåg inom industriell automation. I dag kan användaren vara informerad om tillverkningsproceduren, utan att ens vara på plats i fabriken. I en sådan lösning är det ett integrerat Ehternet interface i styrsystemet, som medger anslutning mellan automationskomponenter. Det finns också möjlighet för operatörer med access till alla vanliga IT-tjänster, till exempel fjärranslutning via Internet. Konfigurations- och maskinparametrar kan också ändras online och operatören kan hållas uppdaterad med e-post eller sms-meddelanden, när för höga gränsvärden eller andra fel uppstår. Att man kan serva på distans gör till exempel att ett företag slipper kostnader för resor, traktamente och boende. Med 3G har du dessutom Internet i fickan, och kan kolla status på en maskinpark med mobilen, säger Stefan Johansson. Tillverkning i Sverige tack vare automation Under året har det kommit rapporter om företag som i allt större utsträckning flyttar hem sin produktion från låglöneländer. En del gör det för att istället satsa på en automatiserad och mer koncentrerad tillverkning i Sverige. Boel Wadman, IVF FOTO: IVF Bengt Swanström, VD Willo Maskin AB Det finns en framtid för svensk produktion. Vi ser många nordiska företag som lyckats, framförallt i plåtbranschen, de senaste åren. Och förklaringen är att de har hög mottaglighet för ny teknik, säger Boel Wadman på IVF (Industriforskning och utveckling). Även Matts Spångberg på SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers Förening) har märkt av att flera företag väljer att lägga produktion i Sverige: - Vi har på senare tid sett ett trendbrott, då många svenska företag tar hem utvecklingen till Sverige, säger Matts Spångberg på SVMF. Försäljningen av små och medelstora verktygsmaskiner har FOTO: WILLO MASKIN AB länge varit stark, men nu tror SVMF att även försäljningen av de riktigt stora maskinerna tar fart. En annan förklaring till det är ny tilltro inom fordonstillverkningen. Dagens och framtidens industrijobb präglas av högt IT-innehåll och varierande uppgifter. För många är det en helt ny värld som öppnas och industrin skulle kunna bli starkare internationellt om fler sökte sig hit, fortsätter Matts Spångberg. Redan 2003 började Scania arbetet med att samordna sina resurser och samla dessa i Södertälje. Enligt företaget finns det flera skäl till detta. Bland annat för att tillverkningen skulle komma närmare avdelningarna för forskning och utveckling. Under de senaste åren har vi successivt flyttat ett tusental kvalificerade industrijobb till Sverige. Vi tror på Sverige som tillverkningsland, sa då Scanias vd Leif Östling. Atlas Copco är en annan koncern som under de senaste åren valt att dels öka automationsgraden och dels att koncentrera produktion och montering till Sverige. Bland annat har viss verksamhet flyttats över från USA. Ett annat företag som fått uppleva att svensk konkurrenskraft är stark är Willo Maskin AB i Växjö. En stor kund valde nyligen att flytta ett stort tillverkningsprojekt från ett lågkostnadsland till Willo i Sverige med anledning av höga kvalitetskrav. Willo koncentrerar sig på produktion av små och komplicerade detaljer med en kritisk funktion till olika industriföretag. En förklaring till att man lyckas konkurrera är, enligt företagets VD Bengt Swanström, att man satsar på automation och investerar kraftfullt i nya maskiner: Det är viktigt att ha en modern maskinpark och jag skulle vilja påstå att det är ett överlevnadsvillkor för svenska tillverkande företag, förklarar han. Det går att klara utländsk konkurrens om man koncentrerar sig på komplexa och svåra detaljer och samtidigt drar nytta av de moderna maskinernas möjligheter. Automatiseringen är ett viktigt inslag i tillverkningsindustrin i dag. Det har gett oss hög konkurrenskraft och gjort så att vi inte har tappat några jobb till låglöneländer. Automationen är även viktig då den håller totalkostnaden på en låg nivå, säger Bengt Swanström. Kontroll över informationsflödena Många av Sveriges producerande företag har investerat i både affärssystem och ökad automation. Men alldeles för lite har gjorts för att binda ihop affärerna och produktionen. Lösningen kan vara MES, Manufacturing Execution System. Per André, Vice President Marketing and Sales, Industrial IT på ÅF Benima. FOTO: ÅF BENIMA Ett MES-system kopplar ihop automationssystemen i en tillverkande miljö med överordnande affärssystem. Det handlar både om informationsutbyte och möjlighet att styra och planera sin produktion. Ett företag måste ha ett effektivt material- och informationsflöde i produktionen och det kontrollerar man enklast med MES, eftersom det är kopplingen mellan affärssystemet och produktionsutrustningen. Det säger Per André, Vice President Marketing and Sales, Industrial IT på ÅF Benima. En av vinsterna med MES är att snabbt och enkelt kunna få ut information som redovisningar, miljörapporter och myndighetsrapporter från flera olika system och slippa sammanställa dessa manuellt. Den informationen finns alltså redan i Automation är nödvändigt, men inte tillräckligt. Vi måste vara effektiva också säger Per André. automationssystem och affärssystem det gäller bara att kunna använda den. Rapporterna är en bra fördel. Men den stora vinsten är en höjd nyttjandegrad av produktionsanläggningen samt flexiblare produk- tion genom snabbare omställningstider och en optimerad logistik, säger Per André. MES ger en flexibel produktion med minimala omställningsförluster. Dessutom exponeras flaskhalsar och överkapacitet, vilket enligt Per André, ofta följs av en produktivitetshöjning med procent eller mer och sänkta kostnader för såväl material- som energiförbrukning. Den tekniska utvecklingen av de industriella processerna gör dessutom att medarbetarna kan användas mer effektivt. Automation är nödvändigt, men inte tillräckligt. Vi måste vara effektiva också. Med relativt blygsamma investeringar kan ett företag öka konkurrenskraften och därmed motivera fortsatt tillverkning på hemmaplan. Vi kan inte konkurrera med låglöneländerna med löner, eftersom det går lönearbetare i ett lågkostnadsland på en svensk industriarbetare. Men med kvalitet och produktivitetsutveckling går det. Det är de största konkurrensfördelarna vi har i Sverige. Gör vi vad vi är duktiga på, då blir vi dubbelt så produktiva som i Kina. Då blir det plötsligt intressant att tillverka i Sverige, för då blir lönekostnaderna per maskin lägre och produktionen högre. Ny robotbok Saker som går av sig själva och agerar på egen hand, har alltid fascinerat människan. Redan på 1400-talet gjorde Leonardo da Vinci ritningar på robotar och en bajsande anka från 1700-talet brukar i allmänhet klassas som världens första robot. I en nyutkommen bok, utgiven på Alfabeta, skriver Håkan Borgström om allt som rör robotar. Perspektivet är överlag optimistiskt, eftersom författaren anser att det på många områden ser ljust ut för robotarna. Boken, som dessutom är rikt illustrerad, kostar cirka 145 kronor.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Mässan för affärer,teknik och produktion Den 3 oktober slår Tekniska Mässan upp portarna. Mässan är väl etablerad och är i dag Nordens största och viktigaste industrimässa med mer än besökare. I år har vi representation från 40 länder som kommer hit för att göra affärer och för att se de senaste nyheterna inom industri och teknik, FOTO: TEKNISKA MÄSSAN FAKTA Välkommen till Tekniska Mässan den 3-6 oktober 2006 Entrépriser: Kostnadsfritt vid förregistrering på hemsidan eller med inbjudningskort från utställare. 150 kronor för alla ej förregistrerade eller utan inbjudningskort. Läs mer på: FOTO: TEKNISKA MÄSSAN FOTO: TEKNISKA MÄSSAN Björn Lindforss, projektledare Tekniska Mässan säger Björn Lindforss, projektledare för Tekniska Mässan. Besökarna kan till exempel få se och uppleva den senaste utvecklingen inom högautomatiserad automation då världsledande leverantörer visar verktygsmaskiner, robotar, produkter och applikationer för effektiv produktion och produktutveckling. Genom ett samarbete med SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers Förening) ställer branschföretagen ut verktygsmaskiner och verktyg från hela världen. Industritekniken i Hall A är själva kärnan i Tekniska Mässan. Här återfinns Sveriges största utbud av produkter, tjänster och lösningar för industrin. Ett nytt område inom industriteknik som mässan fokuserar extra på är Effektiv Plåtbearbetning, som arrangeras tillsammans med IVF Plåtforum, SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) och SWA (Swedish Waterjet Association). Här kommer de ledande aktörerna att visa det senaste inom plåt- och rörbearbetning med till exempel vattenskärning, laserskärning, bockning och märkning samt tillbehör och lösningar för automation. Ett kostnadsfritt seminarieprogram med fokus på effektiv plåtbearbetning kommer också att genomföras på plats centralt i A-hallen. Produktion för Sverige För att åskådliggöra och verklighetsanknyta hela området Effektiv Plåtbearbetning ska vi, i samarbete med ett antal utställare och partners, visa en helautomatisk produktionslinje för plåtbearbetning på mässans entrétorg, säger projektledaren Gunnar Iggendal. Tanken med produktionslinjen är att ge idéer och impulser som ska motivera besökarna och beslutsfattarna att satsa på att automatisera. Linjen ska tydliggöra att det är möjligt att automatisera och bygga flexibla tekniklösningar med konventionella maskiner och att man på detta sätt kan behålla och utveckla konkurrenskraftig produktion i Sverige. Andra höjdpunkter på mässan är bland annat PLM Strategi och Vision med det senaste kring produktutveckling, konkurrenskraft och Product Lifecycle Management (PLM). Embedded Technology är ett specialområde i A-hallen som fokuserar på produkter och komponenter med inbyggt intelligens. Medarrangörer är IM Föreningen Embedded. Dessutom genomförs Framtidsveckan med fokus på tillväxt genom teknikutbyte och kommersialisering, Nordic Transport Convention som är en stor konferens för transportindustrin samt Nanotec Forum den tredje konferensen och utställningen om nanoteknologi som valt det nybyggda Rica Talk Hotel, i direkt anslutning till Stockholmsmässan, för sitt evenemang. AcobiaFLUX skapar mervärde Med Industriell IT som verktyg hjälper AcobiaFLUX sina kunder att realisera potentialen till förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. AcobiaFLUX kompetenta och engagerade medarbetare tillsammans med vår unika projektmodell är de största framgångsfaktorerna i våra leveranser. Detta säger Mikael Nilsson, VD på AcobiaFLUX (AFX). AFX levererar produkter och koncept för bland annat planering, övervakning, recepthantering, styrning och spårbarhet. Inom industrisektorn finns en mängd fina företags- och projektreferenser, bland annat AstraZeneca R&D, Preem och Swedish Meats. Vi uppskattas av våra kunder, mycket för att vi tar ett stort ansvar, har högt kvalitetsfokus med korta och precisa leveranstider. Detta gör vi baserat på en plattform med mycket välutbildade tekniker och projektledare tillsammans med en mogen och professionell syn på dokumentation, användarvänlighet och struktur, säger Martin Esping, AO chef för Industriell IT & Automation. råvaror, lagerhantering och processövervakning till färdig korv ut från rökarna, säger Björn Karlsson, AO chef i Göteborg för automation och livsmedelsprojekt. En speciell modul skapades för att optimera lagerhanteringen av råvarorna i förhållande till produktionen, vilket effektiviserade råvaruanvändningen dramatiskt och skapade en jämnare kvalitet på slutprodukten. Detta var möjligt genom vår unika kompetens inom komplex analys och algoritmer, som delar av vår doktorsgraderade personal besitter. Systemet består av en central server som är hjärtat i anläggningen. Till denna finns det trådlösa enheter för lagerhantering, ett antal produktions- och processklienter samt funktioner för receptoptimering, planering och uppföljning. Systemet har dubbelriktad kommunikation med både Movex och IFS för order, recept, råvaror, färdig produkt och underhållshantering. Den manuella informationshanteringen är låg, vilket innebär enklare hantering, effektivare arbete, mindre risk för fel och stora möjligheter till processuppföljning, spårbarhet och kontroll, avrundar Björn Karlsson. AFX har lång erfarenhet av arbete med Industriell IT och produktionsnära system. Företaget arbetar med att kombinera tredjepartsprodukter med egenutvecklade standardprodukter för att leverera anpassade lösningar som uppfyller kundernas behov. Vi arbetar med komponentbaserad utveckling, vilket innebär att vi återanvänder komponenter och tekniker som vi tidigare använt i andra lösningar. På så sätt skapas koncept och produkter baserat på redan levererade och beprövade moduler som anpassas efter kundens önskemål, fortsätter Mikael Nilsson. Swedish Meats, som är Sveriges största köttföretag, levererar kött av hög kvalitet från djur som fötts upp på svenska gårdar som håller hög klass både med avseende på djurhållning och produktivitet. AFX skapade ett komplett system för korvproduktion åt Swedish Meats. Lösningen effektiviserade produktionen, vilket resulterade i jämnare och högre kvalitet till en lägre produktionskostnad. Systemet är baserat på vårt eget koncept och ramverk för batchproduktion och produktionssystem. Systemet styr och övervakar hela processen för korvproduktionen, från mottagande, kontroll och registrering av Läs mer på:

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Årets Konkurrenskraft 06 blev en sådan publikframgång att det blir en favorit i repris den 21 mars Konkurrenskraft 07, som arrangeras av Eurostep och Tekniska Mässan, riktar in sig på PLM-konceptet (Product Lifecycle Management). På talarlistan under konferensen i våras fanns bland annat professor Christian Berggren och Kungliga Tekniska Högskolans rektor Anders Flodström. Tillverkande företag som BT Products, Volvo Aero, BAE Systems Hägglunds och Siemens Industrial Turbins, fanns också representerade för att presentera fallstudier kring lyckade PLMtillämpningar och produktutvecklingsprojekt i praktiken. Arbetet med att skapa en lika attraktiv talarlista till nästa upplaga pågår nu för fullt. Projektet fick en flygande start när vi arrangerade konferensen första gången. Flertalet ledande leverantörer fanns på plats, säger Maria Härdig, projektledare för Konkurrenskraft. Agendan inför 2007 ska följa utvecklingen inom detta område och försöka ge konkreta tips på hur svenska tillverkande företag kan bli mer konkurrenskraftiga i sin produktutvecklings- och produktionsmiljö. Verkstadsindustrin kan spara miljarder med ny uppfinning Verktygsslitaget är en stor utgiftspost vid verkstädernas metallbearbetning, men med en ny skärvätska kan denna kostnad halveras. Det är innovationsföretaget Plus & Minus AB som efter flera års utveckling har framställt ett strukturerat vatten som tillsätts den ordinarie skärvätskan vid metallbearbetningen. Det preparerade vattnet levereras i dunkar och ska tillsättas skärvätskan till cirka 10 procent. Den ökade livslängden hos till exempel ett borrstål kan variera från 30 ända upp till 500 procent. Vätskan gör att ytorna i ingreppen blir exaktare och med minskad omfattning av skägg. Dessutom uteblir de imbildningar som brukar uppstå vid traditionell bearbetning och operatören upplever därmed en bättre arbetsmiljö. Metoden är utprovad och patentansökt. (Källa: Tekniska mässan) Många möjligheter att förhindra driftstopp Sören Gustafsson, MVV FOTO: MVV Stopp och störningar i driften är ett problem för industrin som kostar stora pengar varje år. Det kan faktiskt handla om tiotals miljoner kronor per år för en normalstor processindustri. Här kan även små förändringar ha stor betydelse och metoderna för att förhindra oplanerade driftstopp med ny teknik är Att uppnå en effektiv produktion är en ständigt pågående process för många industriföretag. Med IT går det att säkerställa kvalitet och att minska kostnader genom förebyggande underhåll och färre akuta driftstopp. många. Från industrin finns också intresse för att mäta ljud, undersöka sprickbildningar och göra analyser under pågående drift. Med hjälp av IT-system går det också att övervaka en pågående process på distans, vilket kan ge detaljerad data, men det krävs dock en fungerande manuell kontroll av en tekniker på plats. Vid mätvärden utöver det normala måste nämligen en tekniker kunna använda erfarenhet och visuell inspektion för att se om värdena stämmer. Mängden data kan vara så omfattande att det blir svårt att hinna utvärdera alla mätvärden, utan att en ordentlig analys görs. Det här med produktionsteknik har varit populärt i olika omgångar. Just nu har det fått en renässans, så vi har mycket att göra, säger Sören Gustafsson på MVV i Skövde, ett företag som arbetar med datastöd för produktionsteknik. I en modern maskinpark råder det ingen brist på information. Det är inte det som är problemet. Maskinerna spottar ju ur sig en massa data. Men informationen är också mycket detaljrik, och den måste benas ut och hanteras på ett bättre sätt, anser vi. Enligt Sören Gustafsson är den bästa lösningen att operatören efter ett oplanerat driftstopp, med hjälp av en mjukvara, tittar på avvikelser i systemet. Det gäller ju att ta reda varför det har hänt så att det inte händer igen och vi tror att operatören bör ta ett större ansvar här i ett sådant förbättringsarbete. Därför är vi faktiskt emot automatiska system, för de föder bara problem. Lika viktigt som det är att veta om det är nåt fel, lika viktigt är det att ha kunskap om rätt åtgärder för att förhindra att det inte händer igen, säger Sören Gustafsson som föreslår PPA-metoden som ett verktyg för att ta reda på vad som kan förbättras på ett företag. PPA står för Productivity Potential Assessment och är en metod som kan användas för utvärdering och till att göra jämförelser med andra företag och branscher. Produktionslogistik ett verktyg för ökad produktivitet Den svenska tillverkningsindustrin verkar i en miljö präglad av ökad globalisering och tuff konkurrens. Produktivitetshöjande verktyg, som automation och produktionslogistik, har på senare tiden lyfts fram som nödvändiga för att vi ska kunna behålla en välmående tillverkningsindustri i landet. Mattias Perjos koncernchef i FlexLink FOTO: FLEXLINK Det går att bli effektiv på hemmaplan. Det har många svenska industriföretag visat genom åren, men fortfarande finns det mycket att åtgärda. Undersökningar visar att tillverkande företag har en outnyttjad produktivitetspotential på 50 procent. Lösningen heter i de flesta fall produktionslogistik vilket innebär att försäkra sig om att varje maskin och varje arbetsstation alltid matas med rätt produkt, med rätt kvalitet och rätt kvantitet vid rätt tidpunkt. Vår spetskompetens ligger inom produktionslogistik, en helhetssyn för kontrollerade automatiska produktflöden och styrning av det som händer i tillverkningen, säger Mattias Perjos, koncernchef i FlexLink som är ett globalt företag med 25 års erfarenhet av integrerade lösningar. God produktionslogistik karakteriseras av kundorderstyrning, hög utnyttjandegrad, korta genomloppstider och resurssnåla processer som medger samtidig produktion av flera produktvarianter. Det gäller att ta till vara det vi är bra på i Sverige. Här finns bra ledarskap, kompetent personal och ett stort kunnande. Sverige har ett försprång inom produktutveckling och produktion. Vi ligger redan långt framme, men samtidigt kan vi alltid bli ännu bättre. Vi måste anta utmaningarna. Det säger Gunnar Nilsson som är ansvarig för ATC-klustret i Västra Götaland, ett nätverk av samverkande företag och organisationer inom automationsteknik med erfarenhet i branscher som verkstad, Automatiserat och styrt produktflöde GRAFIK: FLEXLINK plast, trä och livsmedel. Många svenska industriföretag lockas att flytta tillverkningen till låglöneländer alldeles för snabbt. Det beror ofta på ofullständiga analyser. Lönekostnaderna i till exempel Baltländerna är lägre men genom utbildad personal, bättre arbetsprocesser och bättre utnyttjande av utrustningen är totalkostnaden lägre i Sverige, säger Gunnar Nilsson. Sammankomst om konkurrenskraft

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AUTOMATION

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AUTOMATION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AUTOMATION OM ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT TEMA MÅNGA FÖRDELAR MED AUTOMATISERAD PROCESS Pressgjuteriet Stilexo Industri AB

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation

Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Automation TEMA OM ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT NUMMER 3 SEPTEMBER 2005 System för produktens livscykel Product

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004

Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Automation TEMA FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004 Stor flexibilitet med rätt system De flesta inom

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Mia Wahlstein. Peptider. Ny teknik. Midroc. för in förnyelse och kreativitet till nya huvudkontoret i Solna 1.2012. Mer än du tror

Mia Wahlstein. Peptider. Ny teknik. Midroc. för in förnyelse och kreativitet till nya huvudkontoret i Solna 1.2012. Mer än du tror Midroc 1.2012 Mer än du tror Ny teknik från Midroc Automation ökar flygsäkerheten Peptider kan vara lösningen på multiresistenta bakterier Mia Wahlstein för in förnyelse och kreativitet till nya huvudkontoret

Läs mer

Företagen behöver flexibilitet FRAMTIDENS GNOSJÖREGION. Anderstorp 29-31 Maj ÅKE SVENSSON KLARA, FÄRDIGA, AFFÄRSRACET! 27-28 maj är det dags

Företagen behöver flexibilitet FRAMTIDENS GNOSJÖREGION. Anderstorp 29-31 Maj ÅKE SVENSSON KLARA, FÄRDIGA, AFFÄRSRACET! 27-28 maj är det dags ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS NR 1 MAJ 2015 FRAMTIDENS GNOSJÖREGION MED FOKUS PÅ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT KLARA, FÄRDIGA, AFFÄRSRACET! 27-28 maj är det dags

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Omlokalisering av verksamhet - motiv till att företag flyttar produktion närmare kärnverksamheten

Omlokalisering av verksamhet - motiv till att företag flyttar produktion närmare kärnverksamheten Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2013 2014-01-15 Omlokalisering av verksamhet - motiv till att företag flyttar produktion närmare kärnverksamheten

Läs mer

Model Based Definition så mycket mer än virtuell utveckling

Model Based Definition så mycket mer än virtuell utveckling Nr 1 april 2013 Ett magasin från Combitech AB Model Based Definition så mycket mer än virtuell utveckling Nästa generations stridsflygplan i 3D Från racingbanor till världens största bilfabriker Världsledande

Läs mer

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport Internet of Things i Sverige En nulägesrapport Sverige är i världseliten Vi befinner oss mitt i en samhällsrevolution med lika avgörande betydelse som uppkomsten av internet. Det säger Kristina Höök, professor

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri Engagemang är viktigt. Därför arbetar vi med Cadcraft Joakim Larsson, Skandia Elevator Snabbare från idé till produkt Skandia Elevator skördar stororder Intervjun: Johan Söderberg om framtidens industri

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 2010

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 2010 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 2010 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER LEAN I INDUSTRIN Leif Östling om Scanias produktionssystem Världens modernaste gjuteri Framtidens

Läs mer

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms.

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms. Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 En miljon installerade Anybus nätverkskort över hela världen. 317 miljoner kr i försäljning med stark lönsamhetsutveckling. Återkommande försäljning till tusen kunder

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Intelligent Logistik EXTRANUMMER OM LEAN. Läs om Lean på SAAB, NCC och Fritidsresor

Intelligent Logistik EXTRANUMMER OM LEAN. Läs om Lean på SAAB, NCC och Fritidsresor Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 5 Oktober 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER EXTRANUMMER OM LEAN Läs om Lean på SAAB, NCC och Fritidsresor Priskrig på paket E-handel och e-faktura

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

nytt Svensk produktion kan mycket mer #5 2005 Edlings agenda Sprutlack med biodiesel Fuktvakt för 50 öre VINNVINN skapar vinnare

nytt Svensk produktion kan mycket mer #5 2005 Edlings agenda Sprutlack med biodiesel Fuktvakt för 50 öre VINNVINN skapar vinnare #5 2005 nytt Edlings agenda Sprutlack med biodiesel Fuktvakt för 50 öre VINNVINN skapar vinnare Svensk produktion kan mycket mer Det spelar ingen roll hur bra jobb en forskare gör om det inte är någon

Läs mer