E.ON Värme Sverige AB Panna 11, Händelöverket Eldning av returträ. Temadag Skadegruppen 13 November 2014 Linda C Johansson, Anläggningsansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.ON Värme Sverige AB Panna 11, Händelöverket Eldning av returträ. Temadag Skadegruppen 13 November 2014 Linda C Johansson, Anläggningsansvarig"

Transkript

1 E.ON Värme Sverige AB Panna 11, Händelöverket Eldning av returträ Temadag Skadegruppen 13 November 2014 Linda C Johansson, Anläggningsansvarig

2 Händelöverket, Norrköping 110 Bar 535 C 65 Bar 450 C RGK 38 MW P /96 ibrationsrost Vibrationsrost 90 MW 85 MW P Wanderrost 125 MW P12 Wanderrost 125 MW P CFB 130 MW P CFB 75 MW P CFB 85 MW Returflis, skogsbränsle, Gummi Två turbiner: Kol G11 89 MW Skogsbränsle, Returträ gummi Hushållsavfall, industriavfall G13 40 MW Hushållsavfall, industriavfall

3 2500 Tillförd energi till Norrköpingsnätet 2000 MWh Olja Kol Gummi RT flis Skogsflis Avfall

4 Panna 11 Panntyp: Vibrationsrost (vattenkyld) Leverantör: Völund 1982, koleldad wanderrost Ombyggd för biobränsle av: Burmeister & Wain Energi A/S 1996 Panneffekt: 85 (117) MW Pannmått: Längd 5,10 m Bredd 12,75 m Höjd 17,40 m Volym 1131,44 m3 Rost 11,7 x 5,4 m2 Rostbelastning 1425 kw/m2 Volymbelastning 80 kw/m3 Bränsle: Returträ 70 % Biobränsle 30 % Drifttimmar: Starter: 485

5 P11 Bränslehistorik % Kol % RT Stora problem med korrosion/oxidskiktet försvann % RT Blandat svenskt/norskt/engelsk 20% GROT (låg asksmältpunkt

6 P11- Materialanalys (Studsvik). Att förtunningen är störst på nästuberna beror på att tillförseln och omsättningen av aggressiva ämnen sker snabbare i den förträngda delen av eldstaden Detta påskyndar de kemiska reaktionerna genom att koncentrationen av reaktiva ämnen på metallytan blir högre. Även borttransporten av de bildade korrosionsprodukterna sker snabbare vid en högre gashastighet, vilket ökar möjligheten för klorföreningar att angripa tuberna

7 P /2012 Ändrade från GROT till huggen stamved med högre asksmältpunkt Mitt under säsongen byttes huggen stamved mot Söderköpingsgrot som inblandning vilket medförde temperaturproblemen i eldstaden. Skapade för låg asksmältpunkt med påslag på eldstadsväggar som följd. Under vintern eldades stora mängder Brittisk RT, och det innehåller en hel del treetex, masonit, spånskiva och plywood. För hög andel finfraktion med för hög eldstadstemperatur som följd. Ändrade till 70/30-fördelning av RT och hugget vilket medförde att NOx och NH3 blev mer hanterbart. Saknar spårbarhet på vilka leveranser av bränsle som eldas under vilka perioder 7

8 P /2013 Inför eldningssäsong 2012/2013 Ny fjärrvärmeeko - Inga begränsade rögasåterföringsflöden Individuell tryckmätning i varje zon under rostern Installation eldstadskameror Mer än 50% av inköpt RT kommer från Sverige Fokus tillgänglighet - Vitaliseringsprojekt Vitalisering Tester med olika blandningar, störst påverkan Fraktion Fukthalt Asksmältpunkt Mål Rätt förbränningstemperatur i eldstaden Minska överbärningar Minska igensättningar i ekostapeln.

9 Bränsle - Asksmältpunkt Hög asksmälttemperatur är bra. Det engelska RT-bränslet har högre smälttemperatur än det svenska när dessa båda blandats med 30 % huggen flis (jan-mars) När andelen RT minskas och andelen huggen flis ökats blir det ytterligare bättre och uppnår nästan de uppsatta målen. (april) Dec - jan jan - mars 17april- 29 april Mål Krymptemperatur (C) >1150 Flyttemperatur >1300

10 Bränsle Fukthalt & Finfraktion Engelska RT-bränslet (jan mars) hamnar närmare bränslespecifikationen än vad det svensk/norska (dec jan) gör. Det engelska är normalt dubbelsiktat till mm. Fukthalten är inom önskat intervall för alla tre bränsleblandningarna. <40 mm % <20 mm % <4 mm % < 2 mm % Fukthalt % Dec - jan jan - mars 17april- 29 april 96,5 95,5 97, ,3 79,0 77, ,4 18,0 18, ,9 9,8 9,8 10 Mål 36,9 33,9 36,

11 Anläggningsförbättringar 2000 Byte Fjärrvärmeeko 2001 Byte panelvägg på sidoväggar belägger sidoväggar san Ombyggnad LUFO, Byte panelvägg belägger sidoväggar san 28 Ombyggnad flextuber 2003 yttre skärm ÖH1, yttre slingor ÖH2, Bakvägg, EKO 1 & Renovering roster Bakvägg, Stagade upp flextuberna i paket om Byte roster och våtskrapa 2012 Byte fjärrvärmeeko, tryckmätning i luftskåpen, eldstadkameror 2013 Byte Textilfilter, Ombyggnad UREA-silon, Inconell övre näsan & sidoväggar, Livslängdsanalys Byte ÖH 2 & 3, Cage ÖH1, Rökgasfläkt Kommande: 2014 Nya lansar för UREA med bättre dysning 2015 Ångsotning ÖH 1, 2 och 3 Samt Eko 1, 2 och Fjärrvärmeeko

12 P11 flextuber, skador 12

13 P11 flextuber, nya

14 P11 högervägg SAN

15 P11 Vänstervägg SAN63 (01) SAN28 (02) Alloy625 (13) 15

16 Frontväggen Övre baknäsa (2013)

17 P11 Byte rostern 2011 Den gamla rostern 2 zoner i varje steg (tork, förbränning, aska) totalt 6 zoner Ingen möjlighet till styrning av luftfördelning gjorde att en del primärluft inte deltog i förbränningen (kylluft) Ca 40% oförbränt i askan på slutet Den nya rostern 4 zoner i varje steg (tork, förbränning, aska) totalt 12 zoner Ökad möjlighet till individuell styrning av primärluft -> väl fungerande förbränning -> högre temperaturer i eldstaden Ca 8% oförbränt i askan

18 Nytt roster 2011

19 P11 Överhettare Överhettare 2 Överhettare 1 Överhettare 3 Byttes slingor/skärmar av ÖH1 och ÖH 2 Byttes gångjärn Monterades skydd för sotblåsare

20 P11 Överhettare 2014 Cage ÖH 1 -> Utökad överhettar yta Sänkning av rögastemperturen in i eko 2 Reducerad rökgasåterföring Möjlighet att köra förbi luftförvärmaren utan risk för kokning Kallare förbränningsluft in i eldstaden

21 KME-508 Eldstadskorrosion

22 Resultat från analys Höga halter av Pb, Zn och S. Betydligt mycket högre än Idbäcken Mycket låga halter av Cl. Zn har tidigare funnits i stora mängder i avlagringar (VF 820) trots avsaknaden av gummi i bränslemixen. Inte mycket spridning i sammansättning mellan proven 22

23 P /2014 och 2014/2015 Inför eldningssäsong 2013/2014 Nytt textilfilter Inconellsvetsning övre baknäsa, sidoväggar Borttagning av murverk 70% RT Inför eldningssäsong 2014/2015 Nya överhettare 2 och 3 Cage ÖH 1 70% RT 30% Huggen stamved 30% Huggen stamved

24 P11 EKO 2 efter 70GWh

25 P11 EKO 2 efter 25 GWh med ny ÖH Cage

26 Erfarenheter RT-eldning Oxidskiktet försvann! Tryckkärl San 63, 28 Inconell Alloy 625 Bränsleblandningar Gummiinblandning (Svavel) Fraktion Fukthalt Asksmältpunkt Rätt förbränningstemperatur Rätt mängd rökgasåterföring Minskad överbärning Minskad igensättning ekostapeln 26

27 Bakgrundsmaterial För den som är mer intresserad kommer här lite fler bilder om E.ON Värme, Norrköping, Händelöverket och Panna 11. E.ON Värme Sverige AB

28 Nyckeltal 2013, E.ON Värme Omsättning MSEK Volym 6,8 TWh värme 0,5 TWh ånga 0,03 TWh kyla 0,5 TWh el Kunder privatkunder företagskunder Stefan Håkansson, VD E.ON Värme Anställda Pag e 28 Nästan 500

29 Våra kraftvärmeanläggningar Händelöverket, Norrköping Planerade/ påbörjade anläggningar Åbyverket, Örebro Högbytorp, Upplands-Bro, Stockholm Öresundsverket, Malmö Täby, Stockholm Moskogen, Kalmar Oskarshamn

30 Fjärrvärme i Norrköping och Söderköping Fjärrvärmenätet i Norrköping började byggas togs Händelö kraftvärmeverk i drift Idag är 95 procent av alla fastigheter i innerstaden anslutna till fjärrvärme 2011 byggdes fjärrvärmenäten i Norrköping och Söderköping ihop med en 11 km lång ledning

31 Energikombinat Händelö, Norrköping 31

32 Flygfoto Händelöverket 32

33 Nyckeltal 2013, Norrköping Och Söderköping, NOS Såld volym 960 GWh värme 500 GWh ånga 7,4 GWh kyla 275 GWh el Kunder privatkunder företagskunder Nätlängd Fjärrvärme 426 km Fjärrkyla 6 km Nätvolym m 3

34 P11 Tekniska data Tryck: 110 bar Temperatur 540 C Ångmängd 39,7 kg/s Rökgasflöde m 3 /h Rökgasåterföring m 3 /h Flisficka pannhus1200 m 3 varav tillgänglig mängd 600 m 3 Oljetank 60 m 3 EO1, startbränsle Matarvattentank 84 m 3 gemensam med P12 Rökgasrening Skimmeravskiljare Textilfilter: 1728 slangar, 5230m3 filteryta, material PPS+PI 6 trattar, 125 ton/st inkl stoft NO x -reduktion SNCR (urea), 8 st lansar Avsvavling Nej Ureasilo 50 m 3 gemensam med P12 Restprodukter Skimmeraska kg/h (max) Textilfilteraska kg/h (max) Bottenaska ca 1000 kg/h (max)

35 Historik investeringar/underhåll Verklig utfall sep 2014, Prognos Underhåll (MSEK) Investering (MSEK) Energi (GWh)

36 Historik drifttimmar/start och stopp Drifttid per år (h) Ack drifttid (h) Antal starter per år 200 Ack antal starter

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen 1 Låt dig inspireras Svensk fjärrvärme har spelat en nyckelroll i omställningen till en fossilfri och förnybar

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E. Genom oss får samhället extra kraft Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.ON koncernen 2 Vi sköter vårt jobb bäst när ingen märker vad vi gör Energikonsumtionen

Läs mer

NÄRVÄRME MED BIOBRÄNSLEN. Vägledning från idé till färdig anläggning

NÄRVÄRME MED BIOBRÄNSLEN. Vägledning från idé till färdig anläggning NÄRVÄRME MED BIOBRÄNSLEN Vägledning från idé till färdig anläggning Underlag för utformning, ansökan / anmälan, tillsyn och uppföljning av biobränslebaserade värmeanläggningar, 0,3-10 MW -- miljökrav och

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter Rapport november 2011 Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 med fokus på elcertifikatsystemets effekter Omslag: Flishög utanför Igelsta kraftvärmeverk, Söderenergi i Södertälje. Foto: Jann Lipka Tryck:

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Jämförelse mellan olika kraftvärmeteknologier

Jämförelse mellan olika kraftvärmeteknologier Rapport SGC 128 Jämförelse mellan olika kraftvärmeteknologier Svenskt Gastekniskt Center - Februari 2002 Christian Persson & Johan Olsson MALMÖ HÖGSKOLA Rapport SGC 128 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--128-SE

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Rapport Prav 1.32. FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2. Ingemar Bjerle Owe Svensson

Rapport Prav 1.32. FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2. Ingemar Bjerle Owe Svensson Rapport Prav 1.32 FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2 av Ingemar Bjerle Owe Svensson TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Avd för Kemisk Teknologi Kemicentrum Box 740 220 07 LUND

Läs mer