peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008"

Transkript

1 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska

2 ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans med Transport S tuveriavtalet löper tillända den 31 mars i år och förhandlandet om nytt avtal inleddes den februari med fortsättning en vecka senare. Det är svårt att veta vad framtiden bär sitt sköte men kanske var det så att en ny era inleddes i och med dessa förhandlingar eftersom Hamnarbetarförbundet och Transport för första gången satt gemensamt vid en förhandling på riksnivå. Redan för två och ett halvt år sedan inleddes en trevande process med kontakter mellan de två fackförbunden och denna process har under senare tid tagit fart. Syftet från vår sida i Hamnarbetarförbundet är att söka skapa en förhandlings- och avtalskoalition med Transportarbetareförbundet så att båda förbunden kommer att stå för hamn- och stuveriavtalet på den fackliga sidan. En stor draghjälp i denna process har naturligtvis varit att arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar för första gången har givit officiell status åt en önskan att se de båda fackförbunden som gemensam motpart och tecknare av avtalet. I syfte att komma åtminstone en bit på väg i denna process har förbundens respektive avtalsdelegationer träffats för att söka hitta gemensamma ståndpunkter och det var i ärlighetens namn inte så svårt. De, av respektive avtalskonferenser, fastställda avtalskraven skilde sig inte särskilt mycket åt och vi har i grunden samma intressen och alla är hamnarbetare som representerar hamnarbetare. Bilden bör också kompletteras med det faktum att arbetsgivarna varit på offensiven under senare år. Att deras huvudorganisation Svenskt Näringsliv vill urholka arbetsrätten och försämra villkoren på arbetsplatserna har inte kunnat undgå någon som överhuvudtaget följer samhällsdebatten. Detta gör det viktigare än på länge att vi som hamnarbetare visar upp en gemensam front för att försvara våra intressen. Svenska Hamnarbetarförbundets verkställande utskott har som en följd av ovanstående deltagit i de inledande förhandlingarna som observatörer, men i själva verket har vi kunnat ha full insyn i och visst inflytande på förhandlingarna. Från båda förbunden har betonats den stora vikten av att det sluts ett ett-årigt avtal; dels för att framtiden är svår att sia om och att inflationen ökar, vilket brukar vara de fackliga motiven för korta avtal, men också för att ett kort avtal är av vikt för att hålla liv i den pågående dialogen mellan förbunden. Det senare motivet borde vara av intresse också för arbetsgivarsidan, om de menar något med uttalandet om att man vill se Hamnarbetarförbundet som avtalsmotpart. Dessvärre gjorde arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation en annan bedömning och förhandlingarna avbröts 28 februari i huvudsak p g a oenighet om avtalsperiodens längd trots vissa eftergifter från vår sida vad gäller mer flexibla arbetstider. Det råder nu osäkerhet om vad som kommer att hända men en inte alltför vågad gissning är att nya förhandlingsdatum sätts ut före avtalets utgång den 31 mars. Det som hänt är något helt nytt sedan Svenska Hamnarbetarförbundet bildades i Örnsköldsvik för 36 år sedan (mars 1972). Under större delen av dessa år har förbunden bekrigat varandra och inte alltid med justa medel. Någon gång måste man dock kunna dra ett streck över gammalt groll för att kunna gå vidare och bli gemensamt starkare. Detta betyder inte på något vis att vi i Svenska Hamnarbetarförbundet är beredda att upplösa vårt förbund för att gå upp i Transportarbetareförbundet. Vi tycker att vi har ett bra och starkt förbund med sunda värderingar och en demokratisk struktur, som ger medlemmarna ett direkt inflytande över de stora viktiga frågorna. Vår direktdemokratiska beslutsordning upplevs som ett problem av framförallt arbetsgivarsidan, men också Transportarbetareförbundet, då man tycker att det är för omständligt med medlemsomröstningar. Vi ser inte alls detta som något problem och kan en tio gånger så stor organisation som hamnarbetardelen av amerikanska västkustförbundet ilwu fatta sina beslut på detta sätt så nog skall vi klara av det utan större tidsspillan. Eftersom förbundets 12:e kongress äger rum i slutet av april kommer självklart frågan om gemensamt avtal och samarbete med Transportarbetareförbundet att bli en av de stora frågorna som då skall debatteras och utvärderas men för oss förtroendevalda i förbundsledningen känns det så här lång rätt. Samarbete äger också rum i allt större utsträckning rum lokalt och i den turbulens som varit i Göteborgs hamn alltsedan förra våren har hamnarbetarna uppträtt gemensamt oavsett fackligt medlemskap och funnit detta vara en styrka. Frågan är snarare om vi inte för vår egen skull som hamnarbetare, men också för hamn- och stuveribranschens skull, bör eller t o m måste fortsätta på den inslagna vägen för att säkra en bra framtid i hamnarna. Björn A Borg HAMNARBETAREN 1 08

3 Innehåll Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbundskontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättningsärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: Vänstervridna LOSSAT GR TTI 4 insänt 6 hamnreportage bra flyt i södertälje 8 henke s stänkare 15 bullshit på bali kongressextra generationsskifte präglar förbundets 12:e kongress åtta motioner till kongressen 18 dunders värld pengar, politik och andra pinsamheter 20 drömmen om kanarieöarna kostar tusentals livet 24 abduls sagor 25 när domstolen står över lagen tusen och en natt på kajen i göteborg 26profilen per-ola lundqvist humörfylld hamnarbetare håller hundar högt Redaktion ANSVARIG UTGIVARE: BJÖRN A. BORG. CHEFREDAKTÖR: MIKAEL ÖDESJÖ. FACKREDAKTÖR: BJÖRN A. BORG. GRAFISK FORM: JONAS JOHNSSON. POSTADRESS: HAMNARBETAREN, runmarö söderby 610, runmarö. MOBIL FAX PRENUMERATION: KR ÅR. UTKOMMER: 4 GÅNGER ÅR. UPPLAGA: EXEMPLAR. PRODUKTION: MANDARIN, BOX 19019, SÖDERTÄLJE. TEL FAX TRYCK: GRAFISKA P NKTEN, VÄXJÖ. ADRESSÄNDRING? NÄR D ÄNDRAR ADRESS SKALL D MEDDELA DETTA TILL: SV HAMNARBETARFÖRB NDET, SÖDRA HAMNVÄGEN 42, 5 4 STOCKHOLM. l ssat o är olyckligare? Data från mer än 70 länder visar att det finns ett samband mellan politisk orientering och lycka, rapporterar tidskriften Forskning & Framsteg. Ju längre vänsterut man befinner sig på den politiska skalan, desto olyckligare är man, säger Christian Bjørnskov, forskare vid Handelshögskolan i Århus, Danmark. Han har analyserat data från en världsomfattande undersökning av människors värderingar och attityder, kallad World Values Survey. Det visar sig att människors lycka främst hänger samman med hur rättvist de tycker att samhället är. Något samband mellan människors ekonomiska ställning och lycka hittade han däremot inte. Personer till vänster uppfattar samhället som mer orättvist, och det gör dem bekymrade och därmed mindre lyckliga, även om de själva har det bra, säger Christian Bjørnskov. Sambandet finns i alla länder som ingår i studien, och liknade undersökningar i usa har konsekvent visat samma sak i 30 år. Inte ens att leva i välfärdsstater som Sverige och Danmark hjälper. ledaren / lossat

4 Grattis! 96 år Anders Johansson, V:a Frölunda 26/5 92 år Stig Plomgren, Göteborg 25/4 Nils Andersen, Hisings Kärra 26/6 Bror Adolf Edvarsson, Årsta 30/6 91 år Karl Johansson, Göteborg 17/4 90 år Einar Lundström, Hortlax 4/5 Gert Staflund, Sollentuna 21/5 85 år Tore Bäcklund, Lögdeå 5/4 Karl Erik Karlsson, Oxelösund 15/5 David Nordin, Arnäsvall 11/6 80 år Gustav Eriksson, Lögdeå 6/4 Gunnar Holmgren, Oxelösund 21/4 Sven Anderson, Västerås 23/4 Gunnar Ökvist, Piteå 28/4 75 år Bengt Andersson, Göteborg 9/4 Verner Throlin, Näsviken 23/4 Stig Schill, Kode 3/5 Lennart Rönnqvist, Sundsvall 22/6 Curt Nyström, Jävrebyn 27/6 Ingvar Holmgren, Norrfjärden 29/6 70 år Ulf Svensson, Hovås 2/4 Sixten Andersson, Husum 2/4 Rolf Fougman, Hisings Backa 10/5 65 år Ove Broberg, Veddinge 15/4 Åke Sandstedt, Söderköping 28/4 Bengt Söderqvist, Göteborg 16/6 Ingemar Henningsson, Göteborg 30/6 60 år Claes Frisén, Angered 7/4 Donald Gunnarsson, Kareby 9/4 Rolf Nilsson, Lunde 10/4 Lars Jakobsson, Luleå 19/4 Matija Veres, Halmstad 25/4 Sören Andersson, Vara 30/4 Tommy Berglind, Saltsjöbaden 11/5 Göran Daimar, Sundsvall 12/5 Ove Persson, Holmsund 20/5 Ingemar Gustavsson, Norrköping 25/5 Kenneth Boberg, Göteborg 30/5 Bernt Sjödin, Roknäs 30/5 Bo Bergqvist, Göteborg 1/6 Berny Johansson, Åsa 5/6 Jan Erik Larsson, Agnered 9/5 Björn Freed, Kramfors 11/6 Håkan Sjösten, Göteborg 16/6 Per Bäckström, Karlshamn 30/6 50 år Karl Angshult, Liatorp 24/4 Jörgen Arvidsson, Knäred 1/5 Julio Diaz, Saltsjöbaden 3/5 Hans Olsson, Karlshamn 24/5 Lennart Lagerqvist, Mölndal 27/5 Anders Ericsson, Kullavik 20/6 Grattisbok till: Karl-Erik Karlsson som fyller 85 år den 15 maj l ssat o Peter Shaw ny IDC-koordinator Peter Shaw, Helsingborg, har utsetts ny till ny Europa-koordinator för International Dockworkers Council. Det känns stimulerande även om det inte blivit någon mjukstart precis, hälsar han och radar upp problem och konflikter som för närvarande finns i flera europeiska hamnar: I Grekland pågår en konflikt där regeringen vill privatisera hamnarna, vilket lett till strejk och övertidsblockad i framför allt Pireus och Thessaloniki. I Italien är det oroligt eftersom man haft dödsfall liknande det som inträffade på Saga Spray här i Helsingborg och även andra arbetsmiljöproblem. Och i såväl Spanien som Portugal gnisslar det mellan hamnarbetarna och arbetsgivarna så nog finns det att ta itu med. Peter Shaw är också djupt inbegripen i de diskussioner och förhandlingar om en europeisk hamnpolicy som bedrivs av partssammansatt grupp med hamn- och transportfacken samt organisationer på arbetsgivar- och godsägarsidan. Vi har ett möte i Bryssel 18 april, där vi ska träffa företrädare på eu-kommissionens departement för transport- och energifrågor, samt motsvarande för departementet för sysselsättning. Meningen är att vi ska sätta en struktur för en social dialog och fördela hur många förhandlingsmandat vi ska ha. Det finns ju några knäckfrågor att lösa, dels om den egenhantering från båtarna som motparten vill ha och dels vad eu:s regler om fri rörlighet av arbetskraft och tjänster inom unionen har för inverkan på hamnverksamhet. Även om vi inte har samsyn i alla frågor, så känns det ändå meningsfullt att medverka så länge det fortfarande går att prata med varandra. Leif Jansson, Stockholm 2/5 Gösta Alex, Älmhult 2/5 Hans Blennow, Malmö 19/5 Lars-Göran Ahlbom, Gnarp 20/5 Gunnar Pettersson, Bjästa 22/5 Thomas Carlson, Väröbacka 24/5 Hans Wallman, Göteborg 24/5 Peter och Eskil Olle Cedervaldh, Torslanda 28/5 Göte Bengtsson, Domsjö 7/6 Eskil tar över i Helsingborg Börje Hansson, Göteborg 9/6 Eskil Rönér är ny ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning 6 i Helsingborg. Han efterträder Peter Shaw som istället blir huvudskyddsombud. HAMNARBETAREN 1 08

5 Fortsatt infekterat i Göteborgs hamn Det som verkade så lovande, med att hamnarbetarna i Göteborg skulle få tillbaka sitt gamla avtal från årsskiftet, har inte utvecklat sig så positivt som de hoppats på. Nej tyvärr. Arbetsgivaren håller sig inte till de övertidsregler som gäller enligt detta, utan hittar istället på egna regler som det passar dem. Och helt utan någon röd tråd, istället för stunden påhittade för de situationer uppstår, säger Peter Annerback, Hamnarbetarförundet. Hittar på egna regler Just nu pågår förhandlingar mellan facken och arbetsgivaren i Göteborgs Hamn, men Peter är inte överdrivet optimistisk om ett snabbt och acceptabelt resultat. Vi kommer i princip ingen stans i förhandlingarna, och att gå tillbaka till det gamla avtalet har nu visat sig inte fungera när de inte håller sina löften. Tyvärr tror jag att arbetsgivaren egentligen inte har riktig koll på dem som tar ut för övertid. Det är där de hittar på egna regler, säger han och avslöjar att det rådde kaos under hela påskhelgen då ingen uttagning till övertid fungerade. De anlitade faktiskt extern personal fastän det fanns hur mycket folk som helst som satt upp sig för övertid, suckar han. Las-varningar och omplacering 19 april ska förhandlingarna helst vara klara, antingen med ett nytt avtal eller en förlängning av det nuvarande. Samtidigt som dessa går trögt har Peter och hans hamnarbetarkollegor flera andra problem och irritationsmoment att hantera i hamnen. Man har till exempel tagit bort Maerskjouren, flyttat båten till onsdagar 07 24, från torsdagnätter 00 24, med resultat att ingen av våra gubbar vill sätta upp sig på nattetid. Dessutom driver arbetsgivaren sin stämningsansökan vidare mot oss med ett skadeståndsanspråk på 1,6 miljoner kronor. De kommer fortfarande med trakasserianklagelser och har gett våra gubbar las-varningar, omplacerat en och varnat en annan. Ska hamnen säljas? Å andra sidan har de förmän som beter sig under all kritik och bland dessa till exempel förman som fäller rasistiska kommentarer, åt vilket man inte gör någonting. Och när vi påtalar detta får vi till svar att de inte vill diskutera sådana saker. Ja, den infekterade stämningen blir ju inte bättre av sådant precis. Så det känns det verkligen inte bra det som pågår här i Göteborgs hamn just nu. Återstår väl bara att se om det ligger något i de rykten som vill göra gällande att hamnen ska säljas ut? Sämre resultat för Göteborgs Hamn ab 2007 gjorde Göteborgs Hamn ett resultat på 154 miljoner kronor efter finansiella poster. Omsättningen var miljoner kronor. Motsvarande siffror för 2006 var 159 respektive mkr. Det försämrade verksamhetsresultatet beror på att godsvolymerna 2007 inte ökade lika mycket som beräknat. Samtidigt har Göteborgs Hamn fortsatt lagt ned stora resurser på att höja kapaciteten och under 2007 hade hamnen för stora kostnader i relation till de volymer som hanterades. Visserligen slogs nya volymrekord inom flera godslag, men Göteborgs Hamn hade räknat med en ännu kraftigare tillväxt. Minskad export samt störningar i produktionen är några anledningar till den svagare tillväxten. Nu satsar vi på att öka våra volymer och nå en kraftigare tillväxt Samtidigt kommer vi att bromsa kostnadsutvecklingen genom att effektivisera oss på utgiftssidan. Vår vision att bli det självklara godsnavet för sjötransporter i norra Europa är ledstjärnan i vårt arbete, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Göteborgs hamn lossat

6 l ssat o Matti Holmlund Örnsköldsviks Stuveri läggs ner Jonny Gustavsson och Karl-Åke Glantz diskuterar sammanslagningen Verksamheten i Ö-viks stuveri ab läggs ner 1 april. M-real, det finska skogsindustribolaget med pappersbruk ibland annat Husum, tar över personalen från stuveriet till sin egen helägda hamnterminal. Det rör sig om elva ordinarie hamnarbetare. Därutöver finns ett antal extringar, som lovats bli kontaktade av rekryteringsföretaget Proffs-Poolen vilket dock ännu inte resulterat i några arbetstillfällen. Till skillnad från städ och interna transporter som tidigare lagts på entreprenad väljer m-real i Husum att i stället integrera stuveriet. Något som bara ytterligare bevisar hur viktigt det är för arbetsgivaresidan att ha kontroll över hamnarna, säger Matti Holmlund, ordförande i avd 22. In på Pappers avtal Man har också erbjudit fem man att gå med avtalspension, tre från hamnterminalen och två från stuveriet men det kommer ändå att bli sex gubbar fler än tidigare så de tre skiftlagen på 12 man utökas till vardera 14, förklarar Matti, som nu tillsammans med sina arbetskamrater i avdelning 22 kommer att fasas in på Pappers avtal efter ett år. Både bra och dåligt Hamnarbetarna i Ö-viks Stuveri har redan arbetat många år i bland annat Husum-hamnen, så obekanta med såväl företag som hamnen är de inte. Det är nu också klart att de får tillgodoräkna sig sina anställningsår hos den nya arbetsgivaren. Detta beror på att Ö-viks stuveri i dagens läge är ett helägt dotterbolag till m-real Sverige ab. Men det är klart att vi hade hoppats på att stuveriet skulle leva vidare och sköta verksamheten. Nu får vi reglerade arbetstider, jobba två veckor och vara ledig en, vilket en del tycker är jättebra. Andra känner att friheten försvinner då man inte längre kan tacka nej till fa-tid utan måste jobba schemalagt kvällar och helger, säger Matti. Bibehållen lön För hamnarbetarna i Ö-viks stuveri blir det ingen löneförändring under det första året då övergångsreglerna säger att de anställningsvillkor som gällde hos den tidigare arbetsgivaren följer arbetstagarna under de första 12 månaderna hos den nya arbetsgivaren. Detta innebär att transports avtal gäller såväl månadslön som ob-ersättningarna. Från 1 april 2009 ska Pappers avtal gälla även för de gamla stuvarna. Vi får hoppas att arbetsgivarsidan och Pappers avd 143 i Husum håller vad de lovat och höjer sina pappersgubbars löner i stället för att sänka våra. Det finns bara en avtalsenlig lön vid ombordhanteringen och den står i Transports stuveriavtal, förutom lokala avtal med Hamnarbetarförbundet. Fabriksledningen har skickat in sina gubbar på ett helt nytt område och större kunskaper krävs av personalen. Det får man vara beredd att betala för. Ingen av oss stuvare har mindre än cirka 20 års erfarenhet av stuveriyrket. Det finns till och med 35-årig erfarenhet och det lär man inte ut på en kafferast! understryker Matti. Stort stöd från förbundsstyrelsen Matti, vill också framhålla det stora stöd han fått av Håkan Tjärnberg och Björn A. Borg från Hamnarbetarförbundet i processen kring nedläggningen av Ö-viks stuveri. Det kunde ju ha blivit ett nytt Ådalen här uppe, det snackas ju så positivt om entreprenörer hit och dit och vi kanske ska vara lite glada för att vi slipper gå hem trots allt. Både Håkan och Björn har också hjälpt till och fått oss att nu se ganska ljust på den nya situationen. Även fabriksledning tillika stuveriledning har varit relativt tillmötesgående under de förhandlingar vi haft. Det är kanske inte så konstigt med tanke på de besparingar m-real i slutändan torde göra med denna organisationsförändring. Detta är dock bara en del i m-reals sparpaket där 130 tjänster skall bort under en tre-års period. Förhoppningsvis skall avtalspensioner, naturliga avgångar samt frivilliga avgångsvederlag räcka till. Framtiden Vad som händer med avdelning 22 återstår att se. Kanske slår vi oss i hop med avd 40 i Lunde, Tjärnan och de sjåare som finns kvar efter Ådalens stuveri. Vi får se, avslutar Matti. som inte har för avsikt att packa ihop, inte än i alla fall! Insänt Det kidnappade kapitalet I höstas när jag fyllde år fick jag en bok som födelsedagspresent. Det kidnappade kapitalet, skriven av Olle Rossander. Boken handlade om Sveriges äldsta börsföretag, Skandia ab, som knäcktes av ett antal giriga direktörer, vilka genom att fiffla och ta bort de inbyggda spärrarna i systemet berikade sig själva på ett sätt som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Precis när jag har haft tid att läsa boken så får jag läsa i följande rubrik i Aftonbladet: Tidigare Skandiadirektörerna friade från anklagelser om grova skattebrott. Lars-Eric Petersson och Ulf Spång misstänktes ha fört över 52 miljoner kronor till utländska konton utan att betala skatt. Idag friade Stockholms tingsrätt de tidigare Skandiadirektörerna från anklagelserna om grova skattebrott. Enligt överåklagare Christer van der Kwast har Lars-Eric Petersson, tidigare koncernchef i Skandia, och Ulf Spång, tidigare finanschef, medvetet undanhållit totalt 72 miljoner kronor från beskattning för inkomståren runt millennieskiftet. Överåklagare Christer van der Kwast måste vara en värdelös åklagare för han får nästan aldrig någon av de slipsklädda direktörerna fällda. Kan det vara så att han fortfarande vill bli bjuden på jakt ute på förre Ericsonchefen Kurt Hellströms gods? Alf Dunder HAMNARBETAREN 1 08

7 Norra distriktet möttes i Söderhamn Den årliga konferensen och årsmötet med Norra Distriktet ägde rum på Stadshotellet i Söderhamn. Ett 20-tal deltagare från hamnar längs Norrlandskusten deltog i val, diskussioner och rapporter om läget i respektive hemma hamn. Det var ett riktigt bra möte, med bra diskussioner där vi ventilerade de problem och tendenser med bland annat fler små entreprenörfirmor som vill ha stuverijobb. Det märks att det nätverk Norra Distriktet utgör efter kusten fungerar bra. Vi känner varann och ringer varann när vi behöver ventilera olika saker eller fråga hur andra gör i sina hamnar, säger Peter Wikman, sekreterare och den här gången även en av värdarna på hemmaplan. Som vanligt bjöds det också på en rad rapporter. Förbundsordförande Björn Borg var på plats och han berättade bland annat om situationen i Göteborg och om förbundets olika utbildningar. Han informerade också om att Peter Shaws har utsetts till idc:s europeiska koordinator efter honom själv. Håkan Tjärnberg från förbundsstyrelsen och Lunde rapporterade om pensionsstiftelsen Portside, som ska tas upp i Arbetsdomstolen eller Europadomstolen för att utröna vilka som ska ha rätt att få pengar härifrån. I rapporteringen från respektive hamn kan följande anges: Luleå 2,2 miljoner ton malm skeppas ut årligen från en hamn där stämningen kan bli bättre. Skellefteå mindre jobb generellt, p g a mindre koppar att lasta ut från Rönnskärsverken och mindre virke som skeppas på England. En förman har fått sparken och en man har fått sluta med Portsidea-avtal. Holmsund mycket jobb från Finland. Hamnbolaget satsar på nu kaj för 100 miljoner kronor samt en ny 100 tons containerkran. Containertrafiken med Unifeeder kommer att angöra Holmsund i fortsättningen Ö-vik/Husum (se text ovan till vänster). Lunde Det har gått två år sedan stuveriet lades ner och sex gubbar finns fortfarande kvar i yrket, men är svåra att motivera att stanna som medlemmar i och med att det finns så lite jobb. Avdelningen firar 110 år 2009, då även Norra Distriktets konferens förläggs dit. Sundsvall Arbetsgivaren, sca, vill ha schemalagd arbetstid mellan Samtidigt extringarna får mycket jobb och hamnen har fått en ny linje som går på Rotterdam. Söderhamn Allmänt bra snurr på verksamheten, rentav den bästa på många år, med fortsatt stor utskeppning av virke. (Piteå, Lögdeå och Hudiksvall hade ingen representant på mötet.) Det blev en fin fin uppslutning på kvällen med respektive partner till middagen på restaurang Krysset, där den mycket uppskattade fakiren Tobias Törnell uppträdde. Till minne av Karl-Axel Sjölund När jag på eftermiddagen idag torsdag 27 mars kom tillbaks in på förbundets kontor efter att varit och uträttat ett ärende fick jag det tråkiga budskapet om att förbundets f d förtroendeman Karl-Axel Sjölund hastigt ryckts bort. Att detta besked var chockartat kanske är mycket sagt med vetskap om att Karl-Axel redan under sin aktiva tid på 90-talet drabbades av hjärtbesvär, men med tanke på den tillsynes mycket friska och vitala man jag och de andra deltagarna på Norra Distriktets årsmöte träffade i Söderhamn i februari så kom det tragiska budskapet som en stor överraskning. Karl-Axel hade en lång historia som hamnarbetare och fackligt aktiv och hann under sina år delta i åtskilliga fackliga strider trots att han som person inte var en stridens man, men han hade principer och åsikter han inte vek ifrån. Sin yrkesmässiga gärning utförde han i Ådalen bland alla andra fackligt och politiskt medvetna, och många gånger hårdföra, hamnarbetare och det säger en hel del om hans starka integritet att han alltid stod upp för sin politiska uppfattning som den centerpartistiskt aktiva kommunalpolitiker han var. Vid Hamnarbetarförbundets kongress 1989 skulle den dåvarande förbundsförtroendemannen Gunnar Norberg avgå på grund av uppnådd pensionsålder och att hitta en efterträdare var i sanning ingen lätt uppgift. Karl- Axel var då villig att ta på sig den tuffa uppgift det innebär att leda ett förbund som Svenska Hamnarbetarförbundet, där man ständigt får vara beredd på att befinna sig i stormens öga. Han klarade av detta på ett galant sätt, men under stora personliga uppoffringar, även om han aldrig skulle ha tillstått det senare själv, men vi som fanns nära honom märkte detta och det satte också sina spår på hans hälsa. Mycket uträttades under de 11 år han var förbundets främste företrädare och jag har själv många bra minnen av vårt goda samarbete. En av de tuffaste uppgifterna var då vi hösten 1995 förhandlade fram ett nytt avtal för Bottenviken tillsammans med förhandlingsdelegationerna från de berörda hamnarna. Karl-Axel ledde detta arbete på ett för honom typiskt lugnt och konstruktivt sätt och det förde till ett bra resultat. Ett annat bestående resultat av Karl-Axels insats i vårt förbund att han aktivt arbetade med att söka få bort uppdelningen och ja faktiskt motsättningen mellan norrländska hamnarna å ena sidan och de i landets södra delar å andra och lyckades med detta till nytta för oss alla. Det är många minnesbilder som kommer fram i en stund som denna men jag nöjer mig med denna rapsodiska beskrivning då jag främst vill hedra en bra, hederlig och god kamrat i det fackliga arbetet. Tankarna går främst till Karl-Axels nära och kära i en stund som denna och vi vill tacka för all goda insatser för allas vårt bästa. Björn A.Borg lossat

8 hamnreportage sverige Bra flyt i Södertälje Ifjol sommar gick hamnarbetarna i Södertälje ut i en övertidsbojkott. De var heligt förbaskade på det nya arbetstidsschema för containerterminalen som radikalt skulle försämra deras arbetssituation. Hamnbolagsledningen försökte köra över oss. Det var ett riktigt skambud de kom med. Med det skulle all frivillighet slås undan, så vi sa tvärt nej. Det blev förstås ganska upprört och när de återkom med ett nytt förslag med bara små förändringar och tyckte att de hade förhandlat var gränsen nådd, beskriver Robert Lindskog, ordförande i Hamnarbetarförbundets sektion i hamnen i Södertälje. Containertrafiken ökar snabbt i Södertäljes hamn och man har därför beslutat investera i nya lyftkranar och en kajförlängning. HAMNARBETAREN 1 08

9 hamnreportage södertälje

10 Niklas Andersson, Jonas Olsson och Robert Lindskog framför gaten där hamnarbetarbna numera sköter in- och utklarering, vilket ökat effektiviteten i hamnens transport- och logistiksystem. >Arbetsgivaren hotade med att dra saken till domstol och flera av hamnarbetarna lämnade Transport för att också söka stöd i Hamnarbetarförbundet. En av de pådrivande var då Niklas Andersson, som bara har arbetat som ordinarie hamnarbetare i Södertälje i ett par år. Men hans närvaro har gett det fackliga arbetet en rejäl skjuts framåt. Dels har jag erfarenheter av fackligt arbete från min tid till sjöss, men framför allt från Stockholms hamn där jag arbetat som extra under en period, berättar han. Med Niklas i spetsen gick mer än halva den drygt 30 man starka hamnarbetarkåren över till Hamnarbetarförbundet. Bra dialog igen De flesta här tillhörde Transport av gammal vana, och den avdelningen hade väl mer eller mindre somnat in. Men nu blev det ett akut krisläge och båda Hamns och Transports ledare blev väldigt intresserade av oss. Så hit kom höga representanter från båda facken och ville visa sin omsorg. Jag tror att det blev väldigt bra, de strävade åt samma håll och kanske till och med bidrog vår konflikt till en öppning för det samarbete som nu faktiskt pågår mellan de båda facken, konstaterar Niklas och får också medhåll av produktionschefen och förre hamnarbetaren Tommy Flink. Jag ska villigt erkänna att jag kände en viss oro när det här skedde. Att halva kollektivgänget plötsligt gick över till Hamnarbetarförbundet var en överraskning. Men nu nio månader senare kan även jag se att det hela egentligen avlöpt tämligen bra. Vi har en bra dialog med bägge, intygar han. Gaten bemannas av hamnarbetare Efter ett antal möten och förhandlingsrundor kom parterna i hamnen fram till en kompromiss, som visserligen innebär försämringar för hamnarbetarna, bl a en halvtimmes längre arbetstid, halverad reseersättning och lägre ersättning för övertid och fa-tid. Men jag kan stå för avtalet och jag ser det som att det ändå är vi hamnarbetare som förlorat minst på det, hävdar Robert Lindskog. När Hamnarbetaren är på besök jobbar han tillsammans med Johan Olsson i gaten, där alla lastbilar passerar in och ut. Här var det tidigare tjänstemän som tog emot, kollade burkarna och gav körorder till chaufförerna. Men nu har de ersatts av hamnarbetare. Ja, det är ju egentligen mycket bättre att vi som vet hur det går till nere i hamnen, kan förutse problemen, kan snacka med truckförarna och förklara för lastbilschaufförerna hur och vart de ska köra. Idag har vi en genomsnittstid på ca tio minuter för en lastbil att köra in och ut, berättar Johan Olsson. Måste lita på varann Han och Robert säger att det trots de kraftiga meningsskiljaktigheterna ifjol är en ganska bra stämning i hamnen, både mellan hamnarbetarna i de olika fackförbunden och mellan hamnarbetarna och ledningen. HAMNARBETAREN 1 08

11 Ett tag i fjol slutade både vd och produktionschefen fika med oss. Nu gör de det igen och de lyssnar dessutom på vad vi säger. Och oss hamnarbetare emellan är det förstås lite gliringar, men det är bara jargong och hör liksom till. I grunden jobbar vi som ett team, det skulle inte funka om man inte litade på varann när man som i vårt jobb ska ut i mörker, kyla, regn och trånga utrymmen och arbeta tillsammans, säger de. Mer rundgång! Nere i containerterminalen sitter Håkan Johansson i en truck. Han kör fram containrar till feederfartyget Heike. Håkan är inne på sitt tionde år som hamnarbetare i hamnen. Han trivs bra även om han anser att det borde gå att ha mer rundgång på jobben, så att man inte riskerar att få det för enahanda och tråkigt. > Att lasta nya dyra lastbilar på järnvägsvagnar är ett återkommande precisionsarbete som hamnarbetarna i Södertälje sköter. Håkan Johansson vill ha mer rundgång för att få variation i arbetet. hamnreportage södertälje 11

12 Södertäljes hamn ligger strategiskt intill både e4, e20 och stambanan, vilket gör att man snabbt kommer vidare med godset till det mest tätbefolkade området i landet. > En kajförlängning på 80 meter pågår. Det har ju ökat enormt här med jobb. Framför allt får vi bara mer och mer containrar att hantera. Och det är väl ungefär lika mycket som kommer med fartyg som på järnväg, berättar han, som är en av dem som gick från Transport över till Hamnarbetarförbundet. Vidareutbildning krävs Det är också på containersidan som Södertälje firar de största framgångarna just nu. Ökningen här är markant, 50 procent 2007, och i år kommer man kanske att hantera teu:s. Men även järnvägstrafiken med billaster är omfattande. Och så kommer minst en bilbåt ett par gånger i veckan. Extrakåren, som uppgår till 15 man, kallas oftast in mangrant då. Lite strip och stuff förkommer också. Jag skulle önska att vidareutbildningen av oss hamnarbetare kunde effektiveras. Det är mycket snack om att det behövs, men det händer inte så mycket, menar Niklas Andersson, som ser det som en förutsättning för att det ska gå att ha en organiserade rundgång värd namnet i hamnen. Snabbfärjeläge väntar på färja Inseglingen till Södertäljes hamn från Landsort tar cirka två timmar. Men väl framme i hamnen ligger såväl e4, e20 och järnvägen precis intill. När vi åker runt och presenterar vår hamn för presumtiva kunder så är det just läget vi framhåller. Härifrån når man 40 procent av Sveriges befolkning inom två timmar. Flera godsspår löper direkt in i hamnen och ansluter till stambanan och med två europavägar alldeles inpå får vi ju extremt korta ledtider, framhåller Arne Werner, marknadsansvarig som nu hoppas på att också locka en färjelinje till Södertälje. Hamnen har ett färjeläge byggt för en superfastfärjelinje till Lübeck, men som lades ner efter tre månader. Kontraktet var dock på sju år så hamnen har fått sin hyra årligen, och den lär ha varit rejäl. Men nu löper det ut i vår så ambitionen från ledningen är att försöka få hit en ny färja, helst med sankt Petersburg som destination. Längre kaj behövs Men hamnen växer ändå kontinuerligt utan färja och fler anlöpande fartyg kräver både längre kajer och större ytor att ställa gods på. Just nu pågår en kajförlängning på 80 meter till en kostnad av 48 miljoner kronor, och i investeringsplanerna ligger både en ny gantry-kran och andra mobila kranar. Det är framför allt containerhanteringen som ökat, men även rorosidan är positiv och i Södertälje hamn räknar man kallt med att få ta hand om en del bulkgods, t ex olja, när Loudden i Stockholms hamn avvecklas med start Containerökningen beror bland annat på rederierna oocl och Containerships som blev nya kunder under Men även på Transatlantics båda linjer samt Intercontainers järnvägsservice. Under november och december 2007 har Södertälje Hamn dessutom skrivit kontrakt med ytterligare tre containerrederier, dessa är acl, nyk Line och msc. HAMNARBETAREN 1 08

13 Står och faller med personalen Arne Werner och produktionschefen Tommy Flink anger, som de flesta på arbetsgivarsidan, att besparingar, service och flexibilitet är ledorden för en lyckad hamnverksamhet. Men Tommy Flink gör ett politiskt korrekt tillägg. Vi står och faller med personalen, att de kan och utför arbetet på ett sätt som gynnar lastägarna, och det gör de! Han tycker att hamnbolaget nästan är som ett familjeföretag, där vare sig hamnarbetare eller tjänstemän slutar. Och när man är ledig händer det ofta att man åker hit och fikar. Nu är vi dock en del i en koncern, så kanske mattas den här familjära känslan av något. Men jag tycker att vi har en bra dialog mellan tjänstemännen och gubbarna. Mitt mål är att vi ska kunna snacka med varann, även om vi sitter på varsin sida av förhandlingsbordet emellanåt. I takt med att hamnen växer har också nyanställningar gjorts och Tommy Flink och Arne Werner erkänner utan omsvep att företaget ligger lite back vad gäller kompetensutvecklingen fler skulle behöva utbildas. De klagar över att det är svårt att få tag på skickligt yrkesfolk. Personal som har truck- och kranförarutbildning. Det finns liksom inga färdiga stuveriarbetare att hitta. Och det tar minst sex månader att lära upp en nyanställd Och snart måste vi söka nytt folk igen Norvik hotar bara på sikt Hur ser man då på etableringen av Norviks hamn i Nynäshamn, hamnen som är tänkt att ta över verksamhet från Stockholm? Visst är det ett reellt hot, men det finns också mycket som talar emot att vi i Södertälje skulle drabbas särskilt hårt. För det första kommer det att ta evinnerlig tid innan Norviks hamn står klar. De pratar om 2012, men det är stor risk att det blir förseningar. Andra problem som är uppenbara är den ekonomiska kalkylen för kostnaderna, miljöeffekterna och den bristande möjligheten att lasta vidare till järnväg, påpekar Arne Werner, som erkänner att de har haft flyt med expansionen i Södertälje. Tidigare har vi inte satsat så mycket på marknadsföring, men nu har vi lättat från kammarn hemma och reser mycket för att träffa nya presumtiva kunder och visa dem vilka fördelar det finns med att skeppa via vår hamn. Det ger resultat. Samarbete i Mälaren Södertälje Hamn och Mälarhamnar har ett mångårigt samarbete i ryggen, något som har fallit sig naturligt när de båda hamnarna ligger längs samma farled. De har nu beslutat sig för ett tätare samarbete. Respektive styrelse har skrivit under ett Letter of Intent för detta. Båda hamnarna bedriver idag containerhantering och har även oljeterminaler. Hamnarna är specialiserade inom olika områden där Mälarhamnar är framgångsrika inom flytande- och torr bulk medan Södertälje Hamn har stor RoRo hantering. Mer stress och press Dan Green har jobbat länge i hamnen. Det var väl redan i 16-årsåldern som man fick tips i plugget om att det fanns påhugg i hamnen. Den låg inte här då utan vid utropslokalen inne i stan. Jag och polarn var ju unga och visste inte riktigt vad som väntade. Och första jobbet blev att lossa folkvagnar i kran till tonpris det blev rejält med stålar. Kanon och ganska lätt! tyckte vi, innan vi åkte på nästa jobb som blev raka motsatsen när vi lastade blötstockar som skulle bli gruvstöttor i Norrland. Det var knallhårt och vi gnydde och svor och fick bara hälften betalt. Fast det var ju bra träning, och gratis om man såg det så. Dan ser dock inga likheter med den sortens jobb i hamnen idag. Vi sliter ju inte fysiskt direkt längre, det är i alla fall sällsynt. Det är om det kommer någon flis och torvlast eller kaffestrippning, vilket vi faktiskt har ett par burkar i månaden, påpekar han och tilllägger att han numera har kommit till den insikten att det inte är någon idé att slita arslet av sig. Han tycker att jobbet har blivit stressigare och därutav också sämre. Men det är ju en allmän samhällstrend som vi ser överallt. Fast att jag blev hamnarbetare har jag ändå aldrig ångrat. text & foto Mikael Ödesjö Dan Green ångar inte att han blev hamnarbetare. Tommy Flink och Arne Werner tycker att det åter råder en bra samarbetsstämning i hamnen. hamnreportage södertälje 13

14 henke s stänkare Bullshit på bali Och då menar jag inte att den vackra ön Bali skulle vara blaha blaha! Visste ni föresten att Indonesien består av cirka öar och tänk att båtluffa i den arkipelagen. Och med bullshit menar jag inte heller de vattenbufflar som används i jordbruket. Här går de här djuren ute på fälten och släpper sin gödsel och bakom kommer den förlängda plogen och plöjer ner skiten i fårorna. Snacka om ett enkelt och miljövänligt åkerbruk, så bort med energislukande och avgasspyende maskiner och konstgödning, tillbaka till hästen och plogen, både här hemma och i den övriga i-världen! Nä, med bullshit på Bali menar jag blahaet eller skitsnacket som tilldrog sig på ön när det i slutet på förra året hölls ett internationellt klimatmöte med deltagande av världens miljöexperter och miljöministrar. Som vanligt och brukligt är var det mycket av vältalighet och storslagna deklarationer. Och se då, här fattas ni inga brådskande beslut utan uppmaningar om minskning av utsläppen och att dessa skall vara uppnådda till Det finns redan irreparabla skador och dessa kommer att öka fram till dessa årtal. Ingen vågar ta striden mot råkapitalismen och därför kommer inga större förändringar att ske. Har ni föresten tänkt på att varje enskild människa bidrar till koldioxidutsläppen genom att andas och det måste vi ju göra för att leva. Vi andas in för att få syresättning i blodet och utandas utbränd luft. Så varannan sekund utandas 7 miljarder människor koldioxid. Hur påverkar detta vår miljö, om det nu gör det? Det kanske är mer en filosofisk fråga än en miljömässig och hur vi i framtiden skall hantera överbefolkningen? Och därmed kommer vi in på den viktigaste överlevnadsfrågan nämligen tillgången på färskvatten! Oljan kan vi leva utan och det måste vi lära oss att göra så småningom och det är bara så och det vet vi redan nu. Men vi vet också, som tur är, att det finns andra energikällor att hämta ur, men det kommer att kräva en annan livsstil. Vi har till att börja med tre naturliga energier som solen, vinden och vattnet. Vi vet redan hur vi skall fånga upp dessa tre, så nu är det bara att bygga ut för att tillverka dessa de så kallade ständiga flödande energikällorna. Det här var sista sidan i det här skrivblocket så nu skriver jag inte mer, men jag återkommer i nästa nummer med uppföljningen av detta ämne. Henrik Johansson N HAMNARBETAREN 1 08

15 Generationsskifte präglar förbundets 12:e kongress foto från kongressen 2004 GRESS EXTRA KONGRESS EXTRA KONGRESS EXTR >Förbundets 12:e kongress kommer att äga rum den 24 till 26 april på Södra Berget i Sundsvall. I vanlig ordning kommer kongressprogrammet att vara fullspäckat. Förbundets ledning skall redovisa vad som hänt och gjorts under den gångna kongressperioden fackligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Delegaterna skall utvärdera och bedöma denna redovisning, ge kritik där så är befogat och beröm om det finns skäl till det, men framförallt ta ställning till om ansvarsfrihet kan ges till förbundsstyrelsen för den period som avhandlas. Ett antal motioner har inkommit till förbundsstyrelsen som skall avhandlas på kongressen och beslut skall fattas om dessa skall antas eller förkastas alternativt kanske antas i någon modererad form. Ett kortare referat av dessa finns här intill i tidningen så att alla kan ta del av dem. Någon eller några av dem kan säkert uppfattas som kontroversiella och orsaka en häftig debatt medans andra kommer att mötas av ett unisont bra initiativ! Tillsammans skall utvärderingen av den gångna verksamheten och motionerna tillsammans med övrig framåtsyftande diskussion lägga grunden för vårt förbunds verksamhet under de kommande fyra åren. Man behöver inte titta i någon kristallkula för att förutse en generationsväxling i förbundets ledning, då ett antal > henke s stänkare / kongressextra 15

16 > av de nuvarande ledamöterna är 40-talister. Därför är det skönt att kunna konstatera att Svenska Hamnarbetarförbundet inte står och faller med en generation utan yngre medlemmar är mer än väl rustade att ta på sig det ansvar som det innebär att bli vald till någon av förbundets ledande poster. Vem som kommer att vara gästtalare är i skrivande stund inte helt klart men vi kan utlova att det kommer att vara en intressant person med ett intressant budskap. Vi har en stolt tradition att följa vad gäller intressanta och välrenommerade gästtalare: Sara Lidman, Dennis Töllborg, Johan Ehrenberg och Olle Sahlström för att nämna några. Delegater och gäster kan se fram emot ett späckat program under de dagar kongressen varar och också en, i vanlig ordning, fin och välsmakande kongressmiddag på Södra Berget vilket brukar vara en värdig avslutning på ett hårt kongressarbete. Björn A.Borg Förbundsstyrelseledamöter, ordinarie och adjungerade, revisorer samt valberedning och deltagande ombud, på kongressen Björn A. Borg, Stockholm Peter Shaw, Helsingborg Peter Annerback, Göteborg Rolf Axelsson, Karlshamn Kent Sehlstedt, Holmsund Tommy Andersson, Stockholm John Cronin, Malmö Benny Österholm, Sundsvall Håkan Tjärnberg, Lunde Martin Berg, Göteborg Ulf Larsson, Luleå Adjungerade förbundsstyrelsen: Karl-Ivar Berglund, Piteå Lars Ladestam, Göteborg Ombud: Avd. 1 Stockholm Niklas Andersson Peter Ströbeck Josef Völgyi Avd. 4 Göteborg Pontus Almqvist Frank Andrén Dennis Dragovic Robert Eliasson Hans Eriksson Martin Linderoth Frank Lundh Jasmin Mudjzic Anders Möller Therese Norén Jimmy Ståhl Avd. 5 Norrköping Krister Karlsson Avd. 6 Helsingborg Nicklas Patulski Eskil Rönér Jens Troedsson Avd. 8 Sundsvall Henrik Henriksson Avd. 40 Lunde Rolf Nilsson Avd. 64 Skellefteå Roger Luojukoski Avd. 73 Lögdeå Anders Jonsson Avd. 78 Västerås Alf Dunder Avd. 80 Holmsund Thomas Olofsson Avd. 91 Sölvesborg Jan Lindström Avd. 109 Mönsterås Tony Landerman Avd. 121 Karlshamn Pontus Andersson Martin Wijk Avd. 132 Piteå David Andersson Tommy Larsson Jörgen Lundman Revisorer: Alan Berry, Stockholm Arne Hedlund, Holmsund Lars-Olof Thoresson, Göteborg Valberedning: Anders Forsström, Stockholm Bo Johansson, Göteborg Robert Österholm, Sundsvall Avd. 12 Oxelösund Karl- Gunnar Pettersson Avd. 21 Halmstad Lennart Beije Roger Johansson Avd. 22 Örnsköldsvik Matti Holmlund Avd. 24 Hudiksvall Per Öberg Avd. 30 Malmö Bertil Bruhn Henrik Collwin Robert Jöhnk Avd. 138 Luleå Evert Åhl (Lysekils och Söderhamns ombud var inte utsedda vid denna tidningspressläggning) HAMNARBETAREN 1 08

17 EXTRA KONGRESS EXTRA KONGR Olle Sahlström gästtalade på kongressen i Piteå kongressextra 17

18 ESS EXTRA KONGRESS EXTRA KONGRESS EXTRA Åtta motioner till kongressen Inför Svenska Hamnarbetarförbundets kommande kongress i Sundsvall i slutet av april har vid motionstidens utgång inkommit 8 motioner. >Förbundsstyrelsen har i skrivande stund inte tagit ställning till dem för att kunna göra utlåtande varför endast en summarisk redovisning sker här: Svenska Hamnarbetarförbundet skall enligt motionen jobba för upprättandet av ett hamnarbetarregister. I den av Sverige ratificerade ilo-konventionen 137 skrivs att nationella register över hamnarbetare skall upprättas om det inte finns sådana och detta bör vara ett relevant skäl. Motion om inkomstbortfallsförsäkring för förbundets förtroendevalda som utfaller om förtroendevald får sparken p g a sitt fackliga uppdrag. Idag finns inget som helst skydd, förutom en urholkad a-kassa om detta skulle inträffa. Till förbundets årliga konferenser kallas enligt nuvarande ordning förbundsstyrelsen samt avdelningsordförande eller dennes ersättare. Motionären önskar ändra så att om en avdelnings ordförande sitter i förbundsstyrelsen äger avdelningen rätt att utse ytterligare en ledamot. Förbundets ordförande skall kunna jobba från annan ort än där förbundskontoret finns enligt det förslag som ställs i motionen. Detta för att undvika ett geografiskt urval av kandidater. Helsingborgsavdelningen tog 2007 initiativ till och genomförde en idékonferens. Denna föll så väl ut att förbundet enligt motionen skall initiera idékonferenser minst två gånger per kongressperiod. Dessa konferenser skall i första hand vända sig till unga, fackligt intresserade medlemmar och inrikta sig på idéoch framtidsfrågor. Distriktsverksamheten har spelat ut sin roll enligt motionen och därför bör den paragraf som reglerar detta tas bort ur stadgarna. Detta motiveras med att Svenska Hamnarbetarförbundet inte är betjänt av en nivå utan egentlig funktion mellan avdelningarna och förbundet. Istället bör de medel som avsätts till distriktsverksamhet användas för deltagande i de idékonferenser som det också motioneras om. Motion om att förhandlingsordningen skall vara genomförd innan varsel om stridsåtgärd läggs. Det innebär att såväl foto från kongressen 2004 lokal som central förhandling skall ha ägt rum, alternativt att parterna i lokal förhandling är ense om att central förhandling ej behövs. Motiveringen är att söka undvika att avdelning hamnar i tvist om formaliteter samt undvika att förbundet hamnar i en juridisk tvist i en fråga som förbundet överhuvudtaget inte kunnat påverka. Förtroendevalda som utför fackligt uppdrag på ledig dag, vardag som helg skall enligt motionsförslag erhålla en ersättning som fastställs av förbundsstyrelsen. HAMNARBETAREN 1 08

19 dunders värld Pengar, politik och andra pinsamheter Den här gången blir det en lite blandad kompott: Om monopolpengar, iq nivån på vissa, Liechtensteinsk kontolista och Svenskt Näringslivs stridsrop. Siffrorna som ni kan läsa här ovan är inte ett ocr-nr på ett av Postgirots inbetalningskort. Nej, det är usa:s statsskuld den 8 mars 2008 kl 04:31 Multiplicera skulden med 6,2 så får ni summan i svenska kronor. Usa:s statsskuld ökar i samma takt som kaniner förökar sig, och ökningen har skenat ytterligare under Bushs tid som president. Dyr krigsnota Den som vill kan gå in på: Där får du se en klocka som tickar hela tiden och räknar upp skulden. Statsskulden ökar med 10,54 miljarder kr om dagen och det har den gjort sedan den 29 sep Största orsaken till ökningstakten beror naturligtvis på deras maktgalna och krigsivriga hökar i Pentagon; Irakkriget kostar usa två miljarder kronor om dagen. Vilket vansinne när fred är gratis! Brännheta sedelpressar Sedelpressarna går för fullt i den privatägda amerikanska banken Federal Reserve, som 1923 under kuppartade former bildades och med hemliga ägare tillskansade sig rätten att trycka (emittera) usa:s sedlar och utåt ger skenet av att vara en legitim centralbank. Banken upphörde för ett och ett halvt år sedan att informera om hur mycket dollar man trycker. Då kanske ni förstår varför jag kallar dollarn för monopolpengar. Låg läskunnighet Varje amerikan är skyldig kronor. Att den här galenskapen kan få fortsätta kan jag förstå när jag läser en utredning som handelskammaren i District of Columbia har gjort. Mer än 20 procent av landets befolkning mellan är analfabeter. För Washington är siffran hela 36 procent. Alltså var tredje person i huvudstaden kan varken läsa eller skriva. Vilka regerade Sverige? Men det finns även betydande luckor i kunskaperna hos oss svenskar också, hävdar professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet, som har presenterat nya siffror från väljarundersökningar Bara hälften av väljarna visste till exempel vilket parti som satt i regeringen vid det senaste valet. Väljarna saknade också kunskap om hur stor arbetslösheten var. Det var stora delar av valmanskåren som tyckte att arbetslösheten var betydligt större än den var och som inte på en enkel kunskapsfråga kunde identifiera att vi hade en socialdemokratisk regering. Lobbyism i lönndom Vem det var som vann på att arbetslöshetens betydelse haussades upp, av dyra pr konsulter, och gjordes till en huvudfråga i valet, det vet alla de som nu har vaknat upp och vill byta regering, enligt alla åsiktsundersökningar. Sent ska syndarna vakna. My preciousss...money Vidare om kontolistan som smugglades ut från Liechtenstein, på den lär det finnas en hel del svenskar. Den rikes börda är tung, är man drabbad av girighet så finns det många som man måste skydda sina pengar från... stat, kommun, kronofogden, barn, fru de är alla parasiter i den rikes ögon. Näringslivsattack Svenskt Näringsliv är återigen på krigsstigen mot konflikträtten. Organisationen vill nu begränsa fackets möjligheter att varsla om stridsåtgärder. Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker går till attack mot fackets agerande det senaste året och kräver att även varsel om konfliktåtgärder i sig måste räknas som en stridsåtgärd. Alf Dunder kongressextra / dunders värld 19

20 Drömmen om Kanarieöarna kostar tusentals livet De kommer från hela västra Nordafrika. Tiotusentals förhoppningsfulla och framför allt unga män. De lämnar fattigdom och arbetslöshet för drömmen om ett bättre liv i det förlovade Europa. Tusentals försvinner på vägen och för de flesta som kommer fram väntar någon månads internering innan de skickas tillbaka igen. Varje år riskerar tiotusentals afrikaner livet när de försöker fly till Kanarieöarna. >Migration från Afrika är inget nytt. Folk flyr krig, fattigdom och arbetslöshet för att söka sig ett bättre liv på andra platser. Migration till Spanien är inte heller något unikt. För ungefär 15 år sedan började de första båtflyktingarna ta sig över Gibraltar sund. I takt med att migrationsströmmarna ökade började Spanska Kustbevakningen patrullera mer frekvent och folk försökte då ta sig till Kanarieöarna som blev en inkörsport till det europeiska fastlandet. Årligen anlände knappt 5000 människor till de små kanariska öarna, mest kända som chartermål för stressade svenskar. För mig handlade det om att kunna försörja familjen, säger Lucas från Ghana, HAMNARBETAREN 1 08

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer