VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009"

Transkript

1 VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009 God kväll veckobrevsläsare! Utan tvekan kommer vi i marinen länge att minnas denna veckas händelser ett fängslande kapitel i svensk marinhistoria har skrivits. Jag syftar självklart på korvetten Malmö som natten till tisdagen den 26 maj avvärjde en piratattack mot ett grekiskt handelsfartyg i Adenviken och omhändertog sju misstänkta pirater, som nu kommer att föras till Kenya för rättslig prövning. Till ME 01 från 4.sjöstridsflj: Bra jobbat & Fortsätt så BZ! Efter att under större delen av förra veckan besökt Stockholms tillsammans med ubåten HMS Uppland och Veteranflottiljen kastade flottiljens fartyg loss under måndagens morgon efter en lyckad helg, både med tanke på rekryteringsinformation och på försvarsupplysning. På väg från Stockholm passade korvetterna bland annat på att öva RAS (bunkring till sjöss) från HMS Visborg. I syfte att ge rekryteringsinformation hade fartygen, precis som när man förflyttade sig in till Stockholm, med sig inbjudna ungdomar ombord som fick följa med under en dag till sjöss. Vid 42.minröjningsdivisionen passade några av fartygen i måndags på att ha familjedag i samband med ombaseringen från Stockholm till Hårsfjärden. Under måndagen runt middagstid låg HMS Visborg förtöjd ett par timmar vid Bergapiren, sedan satte hon full fart sydvart mot Hanöbukten för att agera som målfartyg för FMV och 1.ubåtsflottiljen. På vägen ned genomfördes utbildningskontroll 1 (UBK1) med syfte och mål att få HMS Visborg godkänd som beredskapsfartyg. Kontrollen leddes av C 43.uhdiv, med stöd av CN4 och CN5, och avlöpte väl. 41.kvdiv med ledning och fartyg har under hela veckan genomfört en divisionsövning till sjöss. Under veckan har fartygen bland annat genomfört navigerings- och skyddstjänstövningar, artilleriövningar, ubåtsjaktövningar, torpedskjutning samt fällt minor och sjunkbomber till sjöss. Det var nog två ganska trötta men nöjda korvettbesättningar som ställde upp för divisionschefen i divisioner med alle man efter förtöjningen idag strax innan lunch.43.uhdiv lag har följt korvettdivisionen under hela veckan med transport- och grupperingsövning i trakten kring Valdemarsvik. Efter ombaseringen till Hårsfjärden har alla fartyg i 42.mröjdiv, utom HMS Koster, legat förtöjda på Berga för materielunderhåll samt förberedelser inför nästa veckas övningar BALTOPS och LEJON SINGA. Redan på söndag åker C42.mröjdiv, Anders Larsson, ut till Arlanda för att möta den militära personalen från Singapore som skall delta i LEJON SINGA. Under början av nästa vecka genomförs stabsövningar och seminarier på Berga, för att på torsdag förmiddag kasta loss och påbörja förflyttning söderut mot BALTOPS, som utgår från Karlskrona. Vedettbåten Jägaren är, i likhet med flottiljens tre bevakningsbåtar, från och med den 18 maj organisatoriskt överförd från Marinbasen till 4.sjöstridsflj. Fartyget kommer att fortsätta genomföra sjöbevakningsuppgifter på västkusten och har därför underställts chefen för röjdykardivisionen. Under strålande solsken då fartyget förtöjt i Skredsvik i måndags, mottog jag och chefen röjdykdiv med flera, HMS Jägaren vid en mottagningsceremoni. I samband med denna fick jag tillfälle att träffa besättningen och även titta lite närmare på fartyget under en trevlig och givande rundvandring ombord. Ceremonin avslutades med kaffe och jordgubbstårta på restaurang Grodan. Besättning ombord HMS Jägarens skall känna sig varmt välkommen till

2 4.sjöstridsflottiljen! Vid röjdykardivisionen har röjdykareleverna nu påbörjat utbildningsblocket om undervattensdokumentation. I början av veckan har eleverna haft teoriutbildning där de avritat objekt, tagit bilder med stillbildskamera samt lärt sig använda en digital filmkamera. Fram till och med onsdag har de övat på land och igår fortsatte de utbildningen under vattnet. Utbildningen pågår över helgen, då även den numera berömda lagtävlingen Anselm Grand Prix, AGP, åter igen går av stapeln. Under gårdagen gick även Sökaren till sjöss i hård vind, för materielkontroller och besättningsträning med bland annat övningar i ankring och man över bord på programmet. Större delen av EOD-personalen har denna vecka påbörjat en tre veckor lång ammunitionsröjningsinsats, inom ramen för en så kallad miljöoperation, alldeles utanför Sundsvall i området Åstön/Timrå. 4.sjöstridsflj har under tidigare år sökt och röjt stora delar av området runt Åstöns skjutfält. Syftet med operationen är att rekognosera ett område söder om Leskäret, påbörja röjning samt slutföra tidigare röjning mellan Leskäret och fastlandet i ost-västlig riktning. De har hittills hittat en hel del ammunitionseffekter i form av övningsgranater till granatgevär, rök- och spränghandgranater, som nu kommer att destrueras på ett säkert sätt. Under onsdagen och torsdagen genomfördes årets värnpliktskonferens, denna gång här på Berga med 4.sjöstridsflj som värdförband. Ställföreträdande flottiljchefen, Stefan Larsson, hälsade deltagarna välkomna och berättade även lite om sjöstridsflottiljen. Jag har förstått att allt flöt på mycket bra under konferensen, vilket sannolikt till stor del berodde på det stöd den hjälp som gavs av Peter Nyberg och Per Wikström samt Liselotte Lervik och Inga-Britt Norsten före och under värnpliktskonferensen Bra jobbat! Under gårdagens eftermiddag och kväll var hela Haninge garnison inbjudna till en garnisonsfest med friskvårdsaktiviteter, middag och dans. På eftermiddagen kunde man vara med på olika fysiska aktiviteter och vid middagstid samlades alla deltagare på Berga slott, under temat Hawaii, för middag med efterföljande dans till levande musik en mycket väl arrangerad fest med glada och trevliga deltagare. Det är alltid roligt att träffas utanför ordinarie arbetsplats och dessutom under trevliga och trivsamma former. Jag passar här på att framföra ett stort tack från 4.sjöstridsflj till alla som varit delaktiga i planering och festarrangemang samt till den trevliga personalen i slottskök och -mäss. Under tisdagen och onsdagen deltog jag och övriga förbandschefer i det första chefsmötet sedan general Sverker Göranson tillträdde som ÖB. Jag vill här ta tillfället att berätta något av innehållet. ÖB inledde själv mötet under den första timmen och för att ge några axplock av vad han framförde vill jag bland annat nämna följande. Han förklarade att han inledningsvis prioriterat att besöka och få en bra kontakt med Försvarsmaktens yttre och internationella samarbetspartner samt de insatsförband som är insatta internationellt. ÖB betonade det nordiska samarbetet och här är det inte fråga om Försvarsmakten bör utan vi skall. Han pekade också särskilt på vikten av en trovärdig Försvarsmakt, som vi kan vara stolta över, vilken bygger på begrepp som förankring, närvaro, kvalitet, förtroende, övande, tåla granskning, ÖRA, högt i tak och att stå för tagna beslut samt kvalitet i beslutsunderlag. Vidare prioriterar ÖB övning och träning som leder mot operativ förmåga och understryker att insatta förband är lika med kvalitet. Han kommenterade också stödutredningens förslag angående ett rekryteringsstopp med orden: Att avbryta rekryteringen är fatalt. Detta kommer Försvarsmakten inte att bejaka. Jag hoppas verkligen ÖB:s ord går in och väger tungt hos våra politiker samt att vi gemensamt kan hitta former för att bibehålla nyrekrytering till en Försvarsmakt som samtidigt av ekonomi- och rationalitetsskäl minskar personalramarna. Vid chefsmötet talade också informationsdirektören om planerna för informationstjänsten, som skall professionaliseras, utvecklas och stärkas avseende rekryteringskommunikation, internkommunikation, presstjänst och kriskommunikation samt även förses med mätbara mål. Som ett exempel på en tydlig kvalitetsförbättring av Försvarsmaktens rekryteringsinformation för aspirantutbildningen, kan jag rekommendera er alla att ta en titt på < > Under dag två, som leddes av C PROD, samlade Infodirektören också förbandens informatörer för en särskild genomgång om infotjänstens utveckling. Övrigt under chefsmötet rörde sig runt information om aktuella HR-frågor, personalförsörjning och rekrytering, avtalsfrågan och pågående förhandling, information om pågående insatser, produktionsförutsättningar

3 2009 och planeringsläget för 2010, PRIO införande i steg 1, materielproduktion och materielkontroller, NORDSUP, information från den juridiska staben i högkvarteret, införandet av Utvecklande Bedömningssystem (USB) som ersättning för det nuvarande vitsordssystemet. Jag kommer genom DUC och vid kommande personalinformationsmöte att återkomma och utveckla vissa av ovanstående punkter från chefsmötet nog om detta här i brevet. Avslutningsvis ett litet tips för morgondagen, lördagen den 30 maj, då Karlbergs dag genomförs och förband i Stockholm och Mälardalen visar upp sin verksamhet för allmänheten. Precis som vid våra egna marindagar förra veckan är syftet med Karlbergs dag rekrytering och försvarsinformation. Marinen samgrupperar och vi visar upp stridsbåt, (eventuellt) miniubåten Spiggen, attrapper av robot 15 och tung torped samt delar ut skriftlig information. Nästa vecka igen går flottiljen mot nya äventyr och utmaningar till sjöss och till lands, men först tar vi ett välförtjänt helguppehåll. Med tillönskningar om en solig och trevlig helg! Karlskrona fredagen den 29 maj 2009 Jan Thörnqvist Flottiljchef Här följer bilder på måndagens bunkring till sjöss, nattbild på korvetterna, materielunderhåll, på HMS Visborg, rent skepp på HMS Skaftö, HMS Jägarens ceremoni och vaktman på Berganäs pir 1.

4

5

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER sid. 4 Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne INFORMATION FRÅN FÖRBUNDET Ny chef på kursgården och inspirerande

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

December 2005 Fokus på leverans

December 2005 Fokus på leverans Sidan 1 December 2005 Fokus på leverans NU i flygvapnet är tillbaka efter flera månaders uppehåll i utgivningen. Anledningen till att vi gjort ett uppehåll är främst omorganiseringen av Högkvarteret och

Läs mer

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren Sjövärnsposten medlemstidning för sjövärnskåren 100 åringen firades Livet på sommarskolorna En resa på Göta kanal nr3 2013 Notiser Ledare Nationaldag i Malmö Även i år var Öresunds Sjövärnskår med under

Läs mer

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN Försvarets nr 8 2012 Försvarsmaktens personaltidning PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN EU-FLYGVAPEN KAN SKAPAS SVERIGE FRÅN OVAN MOT ÖVERLÄMNING I AFGHANISTAN INNEHÅLL Fokus: Sjukvårdare från specialförbanden

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERINGSKONFERENS I KIEV Maj 2013 sid 4-7 Bakgrund sid 4 Deltagare Förberedelser och målsättning Dagboksanteckningar sid 4-5 Sammanfattning och slutsatser sid 5 Bilaga till dagboksanteckningar:

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

HMS Sundsvall i Libanon

HMS Sundsvall i Libanon SFRO NYTT SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Februari 2008 HMS Sundsvall i Libanon Reservoffi cerare i karantän Äntligen en tidning i tid På besök i Köpenhamn medlemsnytt SFRO-NYTT Organ för Svenska

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2011 Flygvapenfrivilliga har ca 4000 medlemmar varav ca 30 % är kvinnor. Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid Flygvapnets

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer