VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009"

Transkript

1 VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009 God eftermiddag veckobrevsläsare! Veckan startade vädermässigt med sommartemperaturer på över grader, men mot mitten av veckan kunde man tro att hösten åter hade kommit tillbaka. Vad gäller förbandets övningsverksamhet är det emellertid i allra högsta grad högtryck och värme som gäller! I lördags genomfördes Karlbergs dag där många förband inom Stockholms- och Mälardalsområdet visade upp sig vid Militärhögskolan Karlberg. Syftet var rekrytering och försvarsmaktsupplysning, men vädret kanske var för bra för att locka riktigt många människor. Det fanns nog många som istället prioriterade solning, sommarstugor, båtar och Stockholms maraton. Det var trots det en jämn ström av människor som besökte Karlbergs slott. Marinen visade upp stridsbåt, G-båt, dykarutrustning, kajak, materielstig, ansiktsmålning, modell av torped och robot 15. Kadetterna som studerar vid Karlberg hade tagit stor del i planerandet och genomförandet av denna dag och jag vill därför ge dem ett STORT TACK Bra genomfört! Chefen för 42.minröjningsdivisionen, Anders Larsson, mötte i söndags på Arlanda flygplats chefen för 194.Squadron, LTC Serene Chua, från Republic of Singapore Navy och övriga deltagare som nu deltar i den årliga övningen LEJON SINGA (LS). Detta är den 14:e övningen i en bilateral övningsserie mellan Sverige och Singapore inom minröjning, som startade med den första övningen år SQN är Singapores motsvarigheten till 42.mröjdiv och innehåller fyra minröjningsfartyg av Bedok-klass, vilka i början av 1990-talet levererats av Kockums och bygger på samma skrov och maskineri som våra minröjningsfartyg i Landsortsklassen. I måndags anlände även chefen för Maritime Security Task Force (MSTF), COL Jackson Chia, som under veckan genomfört ett särskilt VIP-program inom ramen för LS fram till idag, då han flyger tillbaka till Singapore igen. MSTF är en från i år ny organisationsdel i RSN, till vilken bland annat 194.SQN hör. Intresserade kan läsa lite mer om MSTF här: mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2009/ feb/23feb09_nr.html. Under veckans första tre dagar i LS genomfördes ett antal föreläsningar om bl.a. minröjning, EOD, erfarenheter och utveckling, forskning om AUV-teknik etc. samt information och studiebesök vid flottiljens olika delar på Berga samt Amfibiebataljonen. Efter denna inledning på Berga genomförs i år den bilaterala övningen som en integrerad del av BALTOPS, med våra vänner och kollegor från Singapore ombord på HMS Visborg samt våra minröjningsfartyg. I tisdags kväll löpte två stolta korvetter ur 41.kvdiv ut från Hårsfjärden via Mysingen och vidare för nya övningar och äventyr till sjöss. Samtidigt genomfördes på Berga slott en välkomstmiddag för våra Singaporianska kollegor i LEJON SINGA, vilka tillsammans med oss andra plötsligt fick en mycket fin utsikt över Hårsfjärden Very scenic indeed! Jag tackar 41:a för en bra timing! Korvetterna löpte denna gång ut för att samöva med Royal Navy och det engelska hangarfartyget HMS Illustrious, vilket stått på schemat och som det planerats för sedan en tid tillbaka. HMS Illustrious, ett 209 meter långt och 39 meter brett fartyg på 22,000 ton från 1982, har normalt sin hemmahamn i Portmouth England och är nu under förflyttning nordvart för att delta i övningen LOYAL ARROW i Bottenviken. Vi tar alltså tillfället i akt att samöva med henne i samband med att hon förflyttar sig nordvart på ostkusten. Korvetterna har bland annat genomfört flackbane- och luftförsvarsövningar med

2 artilleri samt ytstridsövningar. Under gårdagen fick besättningarna känna av grov sjöhävning, cirka 3,5 meters våghöjd, och hårda vindar i Gotska sjön, vilket var en ny upplevelse och erfarenhet för de värnpliktiga sjömännen i besättningen. Igår kväll inlöpte korvetterna i Visby hamn för lite återhämtning, men idag fredag är de till sjöss igen och nu övas det med och mot hangarfartygets V/STOL flygplan av typen Sea Harrier, som den intresserade kan titta på i ett 4 minuter långt filmklipp från Royal Navy på se/video/ilyrooaftejy.html, där även HMS Illustrious, eller Lusty som hon kallas av sin besättning, passerar förbi efter 02:35 min i filmsekvensen. En del av laget vid 43.uhdiv stöttar från land korvetterna och har i veckan deltagit i utbildning på våra bevakningsbåtar. Som sista fartyg ut efter våra minröjningsfartyg kastade HMS Visborg under torsdagsförmiddagen loss från Bergapiren och satte kurs och fart sydvart mot Karlskrona och BALTOPS. Med ombord är den andra delen av laget ur 43.uhdiv minröjningslaget, C42 med stab samt våra gäster från Singapore i LEJON SINGA. Även stridsledningsfunktionen ombord blev redan i måndags förstärkt av RO-löjtnant Carl-Henric Somp. Idag och under hela helgen i Karlskrona blir det bland annat lastning av containers, deltagande i pre-sail conference, utbyte mellan fartygen, officiella mottagningar samt förberedelser och uppladdning inför övningen etc. så att hela gänget är klara att gå till sjöss igen på måndag. Under nationaldagshelgen kommer alltså Karlskrona att få stort marint besök. I samband med den marina övningen BALTOPS, i vilken flottiljen deltar med HMS Visborg och minröjningslag ur 43.uhdiv samt alla fartyg och stabspersonal ur 42.mröjdiv som jag tidigare nämnt, är Marinbasen värd för en så kallad pre-sail conference, d.v.s. ett förmöte inför övningen. Flera tusen sjömän kommer att finnas i Karlskrona när 40 örlogsfartyg från 12 länder tar plats längs kajerna i Karlskrona för att delta i konferensen. Målet med övningen är att öva och förbättra förmågan till krishanteringsinsatser i kustnära farvatten. Scenariot utgår från ett FN-mandat där en multinationell marin styrka har uppgiften att säkra handelssjöfarten. Övningsverksamheten till sjöss omfattar exempelvis artilleriövningar, luftförsvarsövningar, ubåtsjakt, sjömanskap och minröjningsövningar. Övningen avslutas i Kiel under midsommarhelgen men där deltar emellertid inte flottiljens fartyg, utan är då planerade att vara förtöjda på Berga igen. Ni kan läsa lite mer om övningen BALTOPS 2009 här: Om vi då gör ett snabbt kast över till verksamheten på västkusten, kan vi konstatera att de värnpliktiga röjdykareleverna vid röjdykardivisionen nu har avslutat utbildningens block 3, som bekant handlat om uvdokumentation. Efter 10 dagars sammanhängande utbildning åkte de i onsdags hem för att nästa vecka återigen fortsätta sin röjdykarutbildning och då inom taktik- och djupa dykningar. Röjdykareleverna får då lära sig att tillämpa sina kunskaper i avvägning, uvdokumentation etc. men nu på ett taktiskt riktigt sätt i anslutning till och direkt invid ett riktigt minmål, som kontinuerligt mäter akustik-, magnetik- och trycksignaturer, vilka presenteras för en operatör iland som därmed direkt kan ge feedback på genomförandet. Inom samma utbildningsblock går röjdykareleverna i nästa vecka också på djupet med sina kunskaper hela vägen ända ner till 57 meters djup. Sökning och ammunitionsröjning inom ramen för miljöoperationen i Åstön/Timrå fortsätter. Under onsdagen sprängde vår EOD-personal ett tiotal objekt, bland annat en artillerigranat, misstänkta pansargranater samt några oidentifierade klumpar. Vädret har varit bra och om det fortsätter att vara så kommer de sannolikt att kunna gå i mål under nästa vecka. Målet är att kunna häva dyk- och ankringsförbudet i området, så att befolkningen kan börja använda detta igen. Från lunch i onsdags till torsdag lunch genomförde Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum, FM DNC, ett dykaröverledarmöte vid röjdykardivisionen i Skredsvik. Saker som stod på agendan var bland annat nya dyktabeller, val av olika andningsgaser, djupberusning, grundläggande utbildning för dykerisystem med Nitrox (N2O2) och syrgas (O2), specifik utbildning på dykapparat och utrustning, dykutbildning i framtiden, digitala dykjournaler, dykarriksdag 2009, materielanskaffning med mera. Tre insatser, två i söndags och ett i måndags, med anledning av inrapporterade sjöfynd har under veckan även genomförts. Denna gång var det fråga om två ubåtsrökljus, vilka drivit iland utanför Strömstad, samt en misstänkt beväxt mina, vilken dess bättre visade sig vara en boj från en musselodling. Rökljusen, som innehöll lättantändlig fosfor, kunde direkt efter

3 identifiering destrueras på plats. Det är tydligt att sommarhalvåret har infunnit sig och med det ett ökat antal inrapporterade sjöfynd i skärgårdar och hav. I övrigt från flottiljen vill jag passa på att berätta att 43.uhdiv i veckan har fått en bra genomgång av Försvarshälsan om resultaten från sina genomförda Hälsoprofilsundersökningar. Detta erbjudande från Försvarshälsan gäller alla vid Haninge Garnison och således hela flottiljen på Berga, så varför inte passa på att ta erbjudandet och få din hälsoprofil kartlagd. Vidare fick flottiljen i tisdags vid Bergapiren ett kort besök av SSS skolfartyg HMS Falken, vilken alltid drar blickarna till sig för en sjöman ett mycket vackert inslag, som vi gärna ser oftare. En trevlig och avkopplande helg tillönskas! Karlskrona fredag eftermiddag den 5 juni Jan Thörnqvist Flottiljchef Nedan visas bilder från Karlbergs dag, Lejon Singa, Skredsvik, amröjuppdrag och HMS Falken. Snabbt över till flottiljens idrottsfront där jag här vill gratulera Gustaf Wahlberg till utmärkta lagprestationer och ett lysande resultat i Försvarsmaktsmästerskapet (FMM) och SM i Livräddning, som tidigare genomförts i Jönköping och som vi nu fått resultaten från resultatet ser ut så här: 100 m räddning med fenor/torped: 1:a SM och 1:a FMM,, 50 m bogsering: 1:a SM och 1:a FMM, 200 m superlifesaving: 1:a SM och 1:a FMM, 100 m fenräddning: 2:a SM och 2:a FMM. Jag vill även gratulera Mia Bjarnet till 1: a platsen i FMM Skytte, Sport Pistol (damer) som tidigare genomförts i Skövde. Ett STORT GRATTIS till Gustaf och Mia BZ! Den som i veckan tittat lite närmare in i flottiljstaben har märkt att det lagts ner en hel del arbete på månadsrapporten för maj månad och parallellt med detta hårt arbete med våra första uppdragsförslag (UF1) och flottiljens budget för 2010, som skall lämnas in till högkvarterets produktionsstab i midsommarveckan. Jag kan även berätta att protokollet från det senaste samverkansmötet med ATO och fartygsombuden samt även protokollet från det senaste flottiljnämndsmötet med våra värnpliktiga förtroendevalda nu båda är justerade, påskrivna och utskickade fånga in och läs igenom dem! Slutligen vänder jag mig till våra fartyg som är till sjöss just nu och under nästa vecka med en förhoppning och önskan om att ni får bra, givande och säker övning samt hyfsat väder Fair Winds!

4

5

VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009

VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009 VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009 God kväll veckobrevsläsare! Utan tvekan kommer vi i marinen länge att minnas denna veckas händelser ett fängslande kapitel i svensk marinhistoria har skrivits. Jag syftar

Läs mer

Sjövärnsposten. Konfererande i Gävle. Nytt grepp på veckokurs. En timme med generalen. medlemstidning för sjövärnskåren

Sjövärnsposten. Konfererande i Gävle. Nytt grepp på veckokurs. En timme med generalen. medlemstidning för sjövärnskåren Sjövärnsposten medlemstidning för sjövärnskåren Konfererande i Gävle Nytt grepp på veckokurs En timme med generalen nr4 2013 Ledare Sjövärnsposten Medlemstidning för Sjövärnskåren utgiven av Sjövärnskårernas

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER sid. 4 Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne INFORMATION FRÅN FÖRBUNDET Ny chef på kursgården och inspirerande

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren Sjövärnsposten medlemstidning för sjövärnskåren 100 åringen firades Livet på sommarskolorna En resa på Göta kanal nr3 2013 Notiser Ledare Nationaldag i Malmö Även i år var Öresunds Sjövärnskår med under

Läs mer

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN Försvarets nr 8 2012 Försvarsmaktens personaltidning PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN EU-FLYGVAPEN KAN SKAPAS SVERIGE FRÅN OVAN MOT ÖVERLÄMNING I AFGHANISTAN INNEHÅLL Fokus: Sjukvårdare från specialförbanden

Läs mer

VALHAJ & VITHAJ 2016 EXPEDITION. Capture life FRIDYK MED VALHAJ BURDYK MED VITHAJ MEXIKO EXPEDITIONSLEDARE ANDERS SALESJÖ

VALHAJ & VITHAJ 2016 EXPEDITION. Capture life FRIDYK MED VALHAJ BURDYK MED VITHAJ MEXIKO EXPEDITIONSLEDARE ANDERS SALESJÖ FRIDYK MED VALHAJ BURDYK MED VITHAJ MEXIKO EXPEDITIONSLEDARE ANDERS SALESJÖ 2016 EXPEDITION VALHAJ & VITHAJ TVÅ VÄRLDSHAV. Två havsjättar på en och samma resa. Två helt olika platser båda unika på sitt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

December 2005 Fokus på leverans

December 2005 Fokus på leverans Sidan 1 December 2005 Fokus på leverans NU i flygvapnet är tillbaka efter flera månaders uppehåll i utgivningen. Anledningen till att vi gjort ett uppehåll är främst omorganiseringen av Högkvarteret och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Med alla dessa fina alternativ så seglar vi hem till det kalla Sverige!! Vad har det tagit åt oss?

Med alla dessa fina alternativ så seglar vi hem till det kalla Sverige!! Vad har det tagit åt oss? Nu är vi hemma igen. Den här sommaren var den mest ovissa under vår tid i Medelhavet. Vi hade flera funderingar på vad vi skulle göra. Alternativen var att segla till Turkiet. Raine Poka, som själv ligger

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n Affärsguiden 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN...2 VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL DU HA?...3 HUR JOBBAR VI?...5 LANSERA VERKSAMHETEN...7 BYGG EN SOLID VERKSAMHET...9 REKRYTERING... 17 PROSPECTS... 21 SKAPA INTRESSE...

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT. Chefen har ordet! sid. 2. Kallt krig under Operation Garbo. sid. 4-5. Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT. Chefen har ordet! sid. 2. Kallt krig under Operation Garbo. sid. 4-5. Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT Chefen har ordet! sid. 2 Kallt krig under Operation Garbo sid. 4-5 Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne CHEFEN HAR ORDET Fredrik Rosenlind berättar om lite framtidsfrågor

Läs mer