SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING SÅ SKÖTTE TV4 SINA KORT

2 TV4 VÄLKOMMEN! 02 TV4

3 innehåll Styrelseordförande Thorbjörn Larsson 0406 Stafettpinnen går vidare 07 Verkställande direktör Jan Scherman 0811 Varumärke och försäljning 1213 TV4 Vision september 16 Programdirektör Eva Swartz 17 Mest sedda programmen i TV Så skapar man en tittarsuccé 2021 TV4tittaren 2223 TV4 Lokaltv 2425 TV4 Interaktiv 2627 Vinnare! 28 Ekonominyheter med Unni Jerndal 29 Förvaltningsberättelse 3032 Resultaträkningar 33 Balansräkningar 3435 Kassaflödesanalyser 36 Noter 3743 Fem år i sammandrag 44 TV4aktien 45 Ledningsgruppen 4647 Styrelse och revisorer 4849 Framtidens tv 5051 De nya tvorden från A till Ö 52 TV4:s tolv första år 53 Till minne av Ulf Strömberg 54 TV4 och miljön 55 rosa sidor TV4 03

4 TV4 STYRELSEORDFÖRANDE Lyssnar VERKSAMHETEN ÅR är historien om ett medieföretag som stärkte sin position som vinnare och fortsatte att utvecklas till en koncern. tv4 är Sveriges största tvkanal igen! Nästan halva svenska folket tittade dagligen på tv4 förra året. tv4 Lokaltv är Sveriges mesta lokala tvföretag. tv4 äger nu lokalstationer i 15 svenska städer, på allt fler ställen mitt i centrum. tv4.se är Sveriges snabbast växande mediesajt. I december blev vi största mediesajt bland hemmasurfarna. Håll i hat Styrelseordförande Thorbjörn Larsson: regeringen på parlamentet? Nästan exakt klockan den 13 juni skedde omröstningen i parlamentet. 268 ledamöter röstade för utskottets förslag. 38 ledamöter reserverade sig. 43 riksdagsbänkar stod tomma. Riksdagen körde över regeringen. Reservanterna från kristdemokraterna ville ha en ännu hårdare skrivning. För tv4 innebar beslutet 214 miljoner i lägre koncessionsavgift. Exakt klockan den 11 september lyftes reklaminslagen i tv4 ut. Tablån revs och tv4 började i samarbete med cnn att rapportera från katastrofen i World Trade Center. Allt är inte kortsiktig vinst, ens i ett börsnoterat tvföretag. Ungefär klockan 8.30 den 19 december, en halvtimme före den extrainkallade bolagsstämman, skrev vi under överenskommelsen. tv4 tog över lokaltvstationen i Västerås. Min sista affär som vd för tv4 var genomförd och tv4koncernen var äntligen ägare till samtliga lokaltvbolag. Vinsten är svår att uppskatta men samordningen av lokalbolagens administration innebär mångmiljonbelopp i besparingar redan TV4

5 Parlamentet som står på TV4:s sida: Mikael Tornving, Johan Wahlström, Thorbjörn Larsson, Annika Lantz, Henrik Hjelt ten Aftonbladet, snart är vi ifatt! tv4 Allt om är Sveriges mest framgångsrika stadsguider med information om nöjen, sport, nyheter och evenemang. Under hösten flyttade Allt om Stockholm in i tv4huset och fick dessutom syskon i både Göteborg och Malmö. tv4 Texttv är Sveriges största kommersiella texttvbolag med cirka 1,7 miljoner dagliga tittare. Under året ökade läsandet av texttvnyheterna mest. tv4 Vision är Sveriges mest uppfinningsrika tvförlängare. Visions affärsidé är enkel: att använda förstoringsglaset tv4 och göra nya affärer där programmen slutar. Tidningar som Äntligen hemma och Formel 1guiden, böcker som Anne Chengs kokbok eller Steffo Törnquists livsnjutarbok, Nyhetsåret på dvd för andra året i rad och Tomas Ledins dubbelcd. Den sålde förresten i en kvarts miljon exemplar. tv4koncernen är inte längre utmanare utan marknadsledare. Varumärket är starkt och känt och har hög trovärdighet. tv4 är både nyhetsförmedlare, samhällsgranskare, riksunderhållare, lokalinformatör, rådgivare och hjälpreda. Distributionsformerna blir fler och fler men motorn är analog tvutsändning. Allt annat är komplement. ETT OMSTRITT KOMPLEMENT är digitaltv. Det innebär bättre bild och ljud (fast du knappt märker det) men framförallt plats för många fler tvkanaler. Digitaltv kan sändas via satellit, kabel och marken. Det betyder ökad konkurrens mellan fler programbolag och en ny konkurrens mellan distributörerna. Stenbeck är en, Ulvskog är en annan. De har skilda affärsidéer. Stenbeck vill som många affärsmän låsa in sina tittare i sin lösning (Viasatboxar). Ulvskog vill (åtminstone i princip) att Stenbeck liksom de flesta andra ska sända sina TV4 05

6 TV4 STYRELSEORDFÖRANDE program i hennes, det vill säga statens, marksända nät. Hon har goda avsikter. Hon vill värna våra etniska värden, vårt språk, vår kulturella särart. Hon vill stoppa barnreklam och erbjuda samtliga svenskar, oavsett var de bor, tillgång till ett brett utbud. På samma sätt som järnvägen en gång byggdes också norr om Sundsvall vill Ulvskog att Teracom ska vara det nya digitala banverket. Det har krånglat till det för Teracoms nya ledning som haft andra offensivt visionära planer. Det senaste året har striden om tittarna i den digitala världen tagit sig de mest bisarra uttryck. Bluffpoker har en del kallat det och hävdat att Ulvskog fått Svartepetter. Klädpoker har andra sagt och yrvaket pekat på Stenbeck som inte sände ett enda program fast han fick disponera fyra kanaler av Ulvskog: Titta, kejsaren är naken! EFTERSOM DISTRIBUTIONEN av nyheter, nytta och nöje är en fråga om demokrati har parlamentet involverats. Så låt oss återvända dit, till parlamentet. Onsdagen den 13 juni var en viktig dag för oss på tv4. Skulle riksdagen, inklusive socialdemokraterna, rösta mot regeringen i frågan om koncessionsavgiften? Mycket pengar stod på spel. Pengar och Med nuvarande regler är TV4 den enda kanal som straffbeskattas digitalt. principer. Vi samlades runt min högtalartelefon och kopplade upp oss. Debatten skulle just avslutas i kammaren. Dags för votering: 268 riksdagsmän röstade emot regeringen. 38 kristdemokrater reserverade sig men inte mot beslutet, deras kritik var ännu hårdare än de övrigas. Innebörden av beslutet var att tv4 slapp betala koncessionsavgift för första halvåret. Men egentligen började alltsammans strax före jul året dessförinnan. Den 21 december år beslutade regeringen att ge ett antal programföretag rätt att sända kommersiell television i det digitala marknätet i hela landet. Beslutet innebar att tv4 från det ögonblicket inte längre hade ensamrätt att sända kommersiell television i hela landet. Den 24 april beslutade Radio och tvverket som en konsekvens av riksdagsbeslutet att befria tv4 från skyldigheten att betala koncessionsavgift. Beslutet togs klockan 12.04; häng med nu för nu ökar dramatiken! Klockan samma dag får vi på tv4 ett lagförslag från kulturdepartementet. Regeringen gillar inte att bli överkörd av en myndighet och har därför fiffigt nog lagt till ett ord, ett enda, i blixtförslaget till ny koncessionsavgiftslag. Ordet: analog. ENDAST PROGRAMFÖRETAG som har rätt att sända reklam i hela landet med analog sändningsteknik ska var skyldigt att betala koncessionsavgift. Förslaget är ute på remiss och nu är det bråttom: departementet kräver svar senast den 2 maj. Med tanke på att fyra av dagarna är helgdagar lördag, söndag, valborgsmässoafton och första maj får vi tre arbetsdagar på oss att svara. Den 2 maj påpekar tv4 i sitt remissvar att förslaget strider mot grundlagens förbud mot retroaktiv lagstiftning och mot kravet att lagar ska vara generella (inte riktade mot en part tv4). Den 18 maj uttalar lagrådet stark kritik mot regeringens förslag om retroaktiviteten. I början av juni förvandlas förslaget till en proposition som får kritik i konstitutionsutskottet. ku delar lagrådets uppfattning om grundlagsbrottet och uppmanar regeringen att utföra en grundlig översyn av koncessionsavgiftslagen samt skyndsamt skilja analoga och digitala intäkter. Och så den 13 juni kommer beslutet som innebär att tv4 slipper betala koncessionsavgift för första halvåret men bara då. Sedan återgår allt till det gamla vanliga: Europas högsta koncessionsavgift. Enligt officiella mätningar fanns det 3,37 miljoner licensbetalande hushåll i Sverige förra året. tv4:s egna undersökningar visar på att det genomsnittliga antalet hushåll i digitala marknätet och Canal Digital (där tv4 också sänder) var under andra halvåret. Alltså cirka 10 procent digitalhushåll. Dra bort digitalhushållen från vår koncessionsavgift, har tv4 föreslagit. I FINLAND HALVERAS koncessionsavgiften i år och digitala intäkter avgiftsbefrias. I Norge finns ingen avgift alls. I England görs en uppdelning mellan analoga och digitala intäkter. itc, den brittiska granskningsmyndigheten, använder den modell som tv4 föreslagit. Den svenska Granskningsnämnden har för övrigt redan tillämpat den engelska modellen för tv3 och Kanal 5 i Ulvskogs digitala marknät. Men då gällde det rätten att få sända 50 procent mer reklam än tv4. Hänger ni med? Nej, det gör inte vi heller. Vi vill inte låsa in tvtittarna hos enskilda distributörer. Vi vill att distributionen ska vara konkurrensneutral. Vi vill sända i det digitala marknätet. Men vi vill bara betala koncessionsavgift där vi har en distributionsfördel. Med nuvarande regler är tv4 den enda kanal som straffbeskattas digitalt. UNDER MINA ÅR som vd på tv4 (1998 ) betalade vi över en och en halv miljard i koncessionsavgift. Om inte regeringen missat första halvåret ifjol hade summan varit ett tusen åttahundraen miljoner kronor (1 801 mkr). Under samma period fick dagspressen i Sverige mkr i presstöd. På tv4 väntar vi med intresse på att regeringen genomför den översyn av koncessionsavgiftslagen som riksdagen begärt. Thorbjörn Larsson STYRELSEORDFÖRANDE 06 TV4

7 Min sista affär som vd för TV4 var genomförd och TV4koncernen var äntligen ägare till samtliga lokaltvbolag. Thorbjörn Larsson Avgående vd Tillträdande vd Jan Scherman TV4 måste växa och gå vidare från en enda tvkanal till att bli ett flerkanalföretag. TV4 07

8 TV4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Verkställande direktör Jan Scherman: TV4 ska växa och starta nya kanaler Det fanns en tid när många undrade om tv4 skulle överleva. Tvrecensenterna var stenhårda i sina domar. Det var inte många som tittade på våra tvprogram, och ännu färre som annonserade. Jag minns mycket väl Expressens löpsedel Lägg ned tv4 dagen efter premiärsändningen i mitten av september Det var en kylslagen söndagsmorgon och det kändes som om de gula löpsedlarna invaderat Sverige. Men tv4 tog sig igenom svårigheterna och alla andra problem som dök upp längs vägen. Som när regeringens tvutredning i september 1991 föreslog att ge tillståndet att med ensamrätt sända kommersiellt finansierad tv i det analoga marknätet till ett annat tvbolag. Internt på tv4 kom den dagen att kallas svarta onsdagen. Många trodde att vi var uträknade. Men det blev inte så. Domedagsprofetiorna klingade av. Vi fick vår koncession och Expressens löpsedel har förbleknat. Men alla uppförsbackar har ändå varit viktiga och inte minst lärorika. Vi på tv4 har lärt oss den verkliga innebörden av ett av idrottens vanligaste ordspråk: i med och motgång lika! VAR ETT TUFFT ÅR. Det var gott om nya, branta uppförsbackar. Annonskonjunkturen mattades och års rekordsiffror var långt borta. Snabbt kom den tvivlande frågan om vi skulle klara av att erbjuda ett tillräckligt bra programutbud när samhällsekonomin försvagades. Frågorna blev till påståenden. För tv4, som sedan 1992 varit Sveriges största tvkanal, förutspåddes inga nya framgångar. Snarare bakslag. I början av året satt jag i Bercyhallen i Paris. Den 4 februari spelade Sverige VMfinal i handboll mot Frankrike. 2,6 miljoner svenskar tittade på tv4:s direktsändning och fick uppleva dramatiken när Bengans grabbar stupade på mållinjen. En del av svenskarna på läktaren blundade bitvis. Många i tvsofforna dämpade nervpärsen genom att gå ut i köket och hoppas på underverk. Så är tv när tv är som bäst. Bengt Johansson var inte deppad när han stod på Charles de Gaulleflygplatsen på väg hem utan den vanliga svärmen av reportrar omkring sig. Däremot var han sammanbiten och mycket beslutsam: Vi ska ta revansch i Stockholm nästa år em på hemmaplan! TROTS FINALFÖRLUSTEN gjorde tv4 handbollsvm till en folkfest, med ett nytt sätt att göra direktsändningar. Publiken fick närgångna intervjuer från spelarbänken mitt under matcherna. Engagerade referat och sakkunniga kommentarer från trion Robert Perlskog, Axel Sjöblad och Claes Hellgren lyfte sändningarna. Några tvrecensenter skrev till och med att det var Fyran som tog guld tvguldet! Bengans ord ljuder fortfarande i mitt huvud: inte ge sig, inte huka i motgången komma igen! blev ett tufft år. Men jag vill bestämt påstå att tv4 inte gav sig i uppförsbackarna. Vi stretade på, med all den samlade erfarenheten av hur det är att jobba när framgångarna är långt ifrån givna. När vi nu summerar året syns resultatet av kämpatagen tydligt. tv4 ökade sin andel av det totala tittandet från 27,0 procent till 27,5 procent. Om man studerar siffrorna för den del av publiken som enbart tittar på tv via satellit är ökningen drygt 5 procent. Bland tittarna i åldersgruppen 2044 år gick vi från 22,4 procent till 23,5 procent. 08 TV4

9 FarmenQristina tände de unga TV4tittarna. Vd Jan Scherman ser fram mot ett starkt 2002.

10 TV4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ALLA ANDRA STORA tvkanaler gick bakåt. Men tv4 gick framåt och erövrade dessutom nya tittare, framförallt i den yngre publiken. Sajten tv4.se slog rekord. Med sina 1,5 miljoner besökare i december tog tv4.se sig upp till positionen som en av Sveriges största mediesajter. Allt om Stockholm befäste positionen som Sveriges största cityguide på nätet. tv4 Texttv ökade besökssiffrorna till 1,75 miljoner besökare per dygn, en ökning med nästan 20 procent jämfört med år. Annonsmarknadens konjunkturberoende är stort och det märktes tydligt under förra året. Efter stark tillväxt under år för reklam i allmänhet och tvreklam i synnerhet, kom en ordentlig nedgång. Varumärkesannonseringen minskade kraftigt vilket förklarar tv:s minskade andel av reklaminvesteringarna. Tv:s andel av de totala reklaminvesteringarna är fortfarande lägre i Sverige än i de flesta andra länder. Trots detta lyckades försäljningsavdelningen möta nedgången i annonser genom att framgångsrikt locka helt nya kunder till tvmediet. tv4 fick ett hundratal nya annonsörer. Alltså: både nya tittare och annonsörer som nu finns med oss som viktiga tillgångar under Uthållighet och egen övertygelse står i skarp kontrast till kortsiktighet och krav på snabba resultat. Den som snabbt byter kurs så snart minsta problem dyker upp riskerar att förlora förtroendet hos publiken. Grunden för framgång är att publiken gillar det vi gör. Det fungerar Trond Sefastsson fick välförtjänt Stora Journalistpriset för sitt avslöjande om livstidsdömde Askar inte att konjunkturanpassa programutbudet rakt av i syfte att ensidigt skydda avkastningen. Visst, på kort sikt. Men inte på lång sikt och definitivt inte om man vill visa respekt för uppdragsgivarna, det vill säga tittarna. Därför fortsatte tv4 att utveckla tidigare väletablerade succéer och förnya programutbudet i lugn och bestämd takt. EFTER VMHANDBOLLEN följde en ny omgång superfredagar med Gladiatorerna, Vem vill bli miljonär och Sen kväll med Luuk. Publiken kom, såg och tvprogrammen segrade. Gunde, Agneta, Bengt och Kristian har blivit en viktig del av helgens hemtrivsel, liksom Lasse Kronér på lördagskvällarna. I en tid när det är tekniskt möjligt att ta emot nära hundra tvkanaler är det faktiskt bara några få, folkkära tvprogram som lyckas slå igenom och dominera i det omfattande utbudet. Vänligheten och värmen i tv4:s underhållning är viktigare än den nästan oöverskådliga valmöjligheten mellan olika kanaler. När jag nyligen var och lyssnade på kultbandet Sven Ingvars vände sig ett par tonårsgrabbar i publiken åt mitt håll och ropade med tydlig värmländsk dialekt: Gladiatorera är bäst! När kömmer di tillbaka? För tv4 är det viktigt att stå nära publiken. Inte bara en säsong, utan år efter år. Både under låg och högkonjunktur. Tvsuccéernas styrka och popularitet har förstås ökat genom att de också finns på tv4.se. Där kan man testa sina egna miljonärskunskaper, bygga sin egen gladiator och numera till och med tävla i Gladiatorsm. Det nya programmet Robot wars har blivit den senaste flugan på nätet. Efter drygt fyra år som programdirektör på tv4 finns det mycket som etsat sig fast i minnet. Jag har många sådana minnesbilder från förra året, bland annat Kalla Faktareportern Trond Sefastssons envisa arbete med att återupprätta den livstidsdömde fången Yasser Askars heder och ära. Trond vet inte själv hur mycket tid han lagt ner på att bevisa att de så kallade bevisen för mord inte höll. Även här var det uthålligheten som avgjorde. Undersökande journalistik är alltid långa maratonlopp med otaliga hinder och motgångar. För framgången krävs en slags Bengan Johanssonmentalitet att aldrig ge sig, att aldrig ge upp. Eller om man så vill en Trondmentalitet som också innehåller ett stort mått av sanningspatos. Trond fick välförtjänt Stora Journalistpriset för sitt avslöjande. För tv4 är priset minst lika viktigt som för Trond själv. Det handlar om vår styrka att både kunna informera, debattera, engagera, överraska och roa och sprida glädje. För en trovärdig och ansvarsfull samhällsjournalistik handlar det också om att snabbt kunna ändra programutbudet och ge plats för tvtittarnas behov av information i dramatiska nyhetslägen. I samband med terrordådet den 11 september flyttades allt åt sidan. Planerade program och insåld reklam plockades bort. tv4 blev både den största och viktigaste informationskällan under de första, dramatiska dygnen efter katastrofen. Under förra året ökade tittandet på tv4:s nyhetsprogram både för sändningarna och 22. TILL MINNESBILDERNA från förra året hör också att Äntligen hemma och När & fjärran nådde nya toppnoteringar. Under hösten samlade de båda veteranerna 45 procent av den totala svenska tvpubliken. Jag blir alltid lika förundrad av Martin Timells och Karin Mannerståls förmåga att få det komplicerade att framstå som enkelt. Trädgårdsmästaren Bo Rappne trollbinder med sina evigt gröna fingrar. Sajten tv4.se kompletterar sedan tipsen så att den som inte hänger med under tvsändningen får chansen att komma igen i lugn och ro framför datorn. Mot hösten och vidare in i vintern kom Farmen med tvdebutanten Qristina. Programmet föregicks av krigsliknande rubriker i kvällspressen. Skulle deltagarna slakta gårdens djur för sin egen överlevnad? Veganer, köttätare, veterinärer, storstadsbor och lantisar alla deltog i ordkriget. Efter premiäravsnittet fortsatte diskussionen på nätet och på vår chatt på texttv. Farmen engagerade och rörde upp känslorna. Tittarna tog också ställning för eller emot deltagarna, och framför allt var det rivjärnet Qristina som fick både sympatier och antipatier. Qristina tog kommandot med cigaretten i mungipan och hon blev lika känd som de mest kända popstjärnorna. Hon intervjuades oftare än både statsministern och Sveriges alla kungligheter. Farmen knockade de andra tvkanalernas konkurrerande dokusåpor. Ett skäl är säkert kvaliteten, ett annat att bondgårdsmiljön var lika bekant för tittarna som Astrid Lindgrens Katthult. Alla har en relation till sommarlivet på landet. Även 10 TV4

11 de yngsta tittarna lockades till Farmen och vi förundrades över deltagarnas beslutsamhet att överleva. Alltså: kämpaandan igen! BLEV MITT SISTA ÅR som programdirektör. Det nya året 2002 måste bli inledningen till en uppbrottstid, eller om man så vill en brytningstid. När tv4 trots Expressens löpsedel och den svarta onsdagen levde vidare och snabbt växte till Sveriges största tvkanal betydde monopolställningen i det analoga marknätet extra kraft. Men i dag har konkurrenterna bland de kommersiella tvkanalerna brutit igenom marknätsmonopolet med sin egen distribution. Utbyggnaden av det digitala marknätet har ytterligare devalverat värdet av vår tidigare särställning. Det är bra att tv4 fått starka medtävlare. Nu gäller det att ta sig an utmaningen och klara den nya tiden. Vår uppgift ska framöver vara att utveckla vår kommersiella kvalitetsprofil, där tv4:s tvkanaler byggs ihop med nätet, texttv och andra nya medier. Där fortsätter vi att förlänga och fördjupa programsatsningarna med utgivning av böcker, skivor, vhs och dvd. Framtiden består av ett flerpunktsprogram med målet att stärka TV4 inför ett läge då konkurrensen är ännu hårdare än i dag. FÖR DET FÖRSTA: tv4 måste växa och gå vidare från att i huvudsak ha byggt framgången på en enda tvkanal till att bli ett flerkanalföretag. Det handlar inte nödvändigtvis om tv i den klassiska form vi är vana vid utan tv utbyggt med nya, interaktiva tjänster. Redan sommaren ansökte tv4 om sändningstillstånd i det digitala marknätet för två nya kanaler, tv4 Sport & Spel och tv4/cnn. tv4 Sport & Spel är en interaktiv kanal med fokus på sport, spel med anknytning till sport och även andra former av spel och lotterier. Kanalen ska göras i samarbete med atg, Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. tv4/cnn är också en interaktiv kanal där nyheter både lokala nyheter, riksnyheter och världsnyheter presenteras på ett sätt som utnyttjar den nya teknikens alla möjligheter. Projektet är ett unikt samarbete med cnn. Planerna på de här båda kanalerna, liksom ett antal andra idéer, bearbetas just nu intensivt. FÖR DET ANDRA: tv4 måste hitta fler samarbetspartners. Vi har nyskrivna och långsiktiga avtal med atg och Svenska Spel. Vi fortsätter att samarbeta med Canal Digital, Dagens Industri, Expressen och Aftonbladet. För närvarande pågår samtal med en rad andra företag. FÖR DET TREDJE: tv4 måste säkra den framtida distributionen. Vi kan inte enbart luta oss mot det nya digitala marknätet. Vi måste hitta fler vägar att distribuera våra tvprogram. FÖR DET FJÄRDE: Den nya tiden kräver att vi ser över vår nuvarande verksamhet internt. tv4 har exempelvis inlett en omorganisation av lokaltvverksamheten. Men vi måste förändra och förnya också andra delar av tv4 koncernen. Här är lösenorden mer av internt samarbete över avdelningsgränserna, mer samordning av olika arbetsområden och öppenhet inför ny teknik och nya arbetsformer. Vi har redan genomfört två sparplaner, en under hösten och en i januari Våra kostnader har genom detta sänkts påtagligt. För tv4 Lokaltv, som hittills resulterat i årliga och omfattande förluster, skapas nu bättre ekonomiska förutsättningar utan att ambitionerna vad gäller nyhetsuppdraget förändras. I förhållande till våra kommersiella konkurrenter är och förblir tv4 Lokaltv en strategisk viktig del av vår verksamhet. Även tv4 Interaktiv och Allt om Stockholm har genomgått förändringar som ska ge bättre framtidsförutsättningar. Min bestämda uppfattning är att det är satsningar som vi måste göra för att stå bättre rustade för att klara framtiden då fler medier konkurrerar om tv:s dominans. Den som kan utnyttja både nätet och tvrutan, det vill säga förstärka nätet med tv och vice versa, har en unik styrka. Den styrkan finns nu hos tv4. FÖR DET FEMTE: tv4 måste fortsätta att aktivt försöka förbättra de lagar och regler som till del styr vår verksamhet. Nya reklamregler är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Nästa steg måste gälla koncessionsavgiften. tv4 startade en gång i tiden efter ett långt politiskt utredande om Sverige skulle tillåta rikstäckande och kommersiellt finansierad tv. Vårt uppdrag formulerades så att vi skulle konkurrera både med publicservicetv och de redan etablerade, kommersiella kanalerna. Vi utvecklade en unik mittfältsposition med både informativ, samhällsdebatterande och underhållande television, där kvalitetsambitionerna kom att prägla alla programkategorier. De regler kring koncessionsavgiften och reklamen som fanns vid starten var säkert välmotiverade. I dag är de tveklöst otidsenliga och riskerar att hämma våra framtida kvalitetsambitioner. tv4 är ett starkt företag med en viktig publicistisk roll. Vi kommer att stå fast vid målsättningen att i alla lägen satsa på kvalitet. Det är den ambitionen som gett oss så många framgångar och som skapar våra möjligheter i framtiden. Till sist handbollslandslaget tog sin revansch. Bengans grabbar kämpade sig till emguld i Globen. Söndagen den 3 februari slog de Tyskland på övertid. Den här gången var det drygt tre miljoner tvtittare som genom direktsändningen i tv4 fick uppleva den närmast osannolika finaldramatiken. Som sagt det gäller att aldrig ge upp. Bara att oförtrutet kämpa vidare. Jan Scherman För framgången krävs en slags Bengan Johanssonmentalitet, att aldrig ge upp VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TV4 11

12 TV4 VARUMÄRKE & FÖRSÄLJNING TV4 är ett av Sveriges TV4 är inte bara Sveriges största tvkanal och ett av landets starkaste varumärken. TV4 är också den mediekanal som svenska annonsörer investerar mest pengar i. Företag i allt fler branscher satsar på tvreklam i sin marknadsföring i dag. Tv är ett ungt reklammedium i Sverige. Från början dominerades reklamutrymmet i tv av de stora multinationella företagen som helt enkelt översatte sina internationella kampanjer till svenska. De svenska annonsörerna var mer avvaktande. Tvreklam ansågs dyrt och annonsörerna höll länge fast vid tidningsreklam. I dag är läget ett annat. På kort tid har tvreklam blivit ett av de viktigaste reklammedierna för svenska annonsörer. År gick nästan var fjärde krona som investerades i traditionella medier till tvreklam och av de pengarna gick 59 procent till tv4. En tydlig trend förra året var att företag från fler och fler branscher marknadsförde sig med just tvreklam. Tv är ett oslagbart reklammedium. Kombinationen av rörliga bilder och ljud gör att tv kan förmedla både känslor och stämningar. Kreativ reklam får lika stor uppmärksamhet som programmen i tv och bra reklamfilmer blir snackisar. Ta bara Iprenmannen. Han är numera rikskändis och folk nynnar på melodin om den intelligenta värktabletten. Tvreklam engagerar och berör. Programmen i tv4 har effekt även på försäljningen i många branscher. Äntligen hemma är bara ett exempel. Tittarna som ser programmet inspireras till att renovera och förnya sina hem. De gör i allt större utsträckning jobbet själva och köper även materialet. Möjligheterna att påverka tittarnas inköp är stora. Det har Tarkett tagit fasta på. Genom en kreativ kampanj i tv4 har företaget kraftigt ökat sina marknadsandelar på golvmarknaden. Den skånske svärfaderns invändningar hörs i dag från var och varannan kund i golvbutikerna. Genom tvreklamen har Tarkett lyckats ladda sitt varumärke med värden som enkelhet och kvalitet och det har påverkat företagets försäljning i hög grad. TV4 ÄR I DAG ett av Sveriges starkaste varumärken både bland tittare och annonsörer. Nästan halva svenska folket ser dagligen på tv4. 12 TV4

13 Tittarna har stort förtroende för TV4 och upplever kanalen som trovärdig, med en egen stil som är både lättillgänglig, otvungen och seriös. starkaste varumärken Tittarna har stort förtroende för tv4 och upplever kanalen som trovärdig, med en egen stil som är både lättillgänglig, otvungen och seriös. Annonsörerna ser tv4 som en bred, rikstäckande kanal med unika möjligheter att bygga varumärken och göra utbudsannonsering. I EN RUABundersökning, som publicerades i Dagens Media förra året, utsågs tv4 till det bästa mediet. Annonsköpare, medierådgivare och projektledare på reklambyråer ansåg dessutom att tv4 var det medium som har de bästa framtidsutsikterna. I en annan undersökning rankades tv4 som ett av Sveriges starkaste varumärken med mycket goda framtidsförutsättningar. tv4:s varumärke symboliserar inte längre en utmanare. I dag ses kanalen som en marknadsledare som andra kanaler positionerar sig emot och försöker ta efter. Men tv4 är inte bara en tvkanal. Den tekniska utvecklingen går snabbt och tv4 etablerar sig i allt fler miljöer för att öka valmöjligheterna. Med digitaltv får tvpubliken nya möjligheter att vara med och påverka och snart kan tittarna vara mer delaktiga i både program och annonser. Det nya digitala medielandskapet möjliggör rörlig och ljudsatt reklam via Internet och snart även i digital texttv. I framtiden kan allt fler mediekanaler förmedla budskap i rörlig form. De som lärt sig utnyttja det rörliga mediets kreativa möjligheter får ett försprång i kampen om kundernas uppmärksamhet och lojalitet. MEN FÖR ATT tittarna ska vara delaktiga måste de vara förtrogna med miljön. I en tid när många nya aktörer försöker skapa relationer med tittarna är det viktigt att tv4 fortsätter att vara tillförlitligt. Vi arbetar ständigt vidare för att stärka tv4:s varumärke, skapa engagemang hos tittarna och ge än bättre förutsättningar för framgångsrika kampanjer för annonsörerna. Vi arbetar för att ge reklamen rätt miljö, både i tv och i alla nya kanaler. Det ökar reklamens dignitet och ökar förutsättningarna för att annonsörer och tittare ska hitta varandra. Lilla reklamkakan Kvällspress 3,9% Utomhus 4,1% Populärpress 4,2% Fackpress 11,0% TV 22,7% Radio 3,3% TextTV 0,5% Bio 0,5% Landsortspress 26,9% Storstadspress 22,9% Tv:s andel av reklaminvesteringarna TV4 13

14 TV4 TV4 VISION Muskler i många medier TV4programmen blir böcker, cd, dvd, video, tidningar och spel Gladiatorerna, När & fjärran, Nyheterna och Dan Bäckman. Tvprogram och programledare kan göra succé även utanför tvrutan. tv4:s program släpps på dvd och vhs och blir till både tidningar och böcker. Genom långsiktig planering, god framförhållning och ett nära samarbete med de olika programavdelningarna har tv4 Vision lyckats ta till vara de positiva mervärden som tv4:s program skapar. Omsättningen ökade under år med 25,2 procent till 48,1 miljoner kronor. Gladiatorerna är ett av tv4:s mest omtyckta program. Det är också ett av tv4:s mest framgångsrika koncept. Till Gladiatorerna har kopplats en rad produkter och tjänster som drar nytta av programmets popularitet och fungerar som komplement till programmet. Gladiatorerna, cd Dan Bäckman, video Tobbes trollerilåda Lasse Kronér, cd EN NY TJÄNST var gladiatorsajten på tv4.se. Tittarna kunde kliva in i gladiatorernas värld och skapa sin egen gladiator på webben. Gladiatorn måste matas och tränas innan den kan utmana andra. På gladiatorsajten kunde tittarna också tävla i det nya duellenspelet och försöka ta sig upp på highscorelistan. På sajten fanns även nya idolsidor om varje gladiator med massor att göra och ladda ned. Gladiatorerna fick en helt egen community på tv4.se. TRE SPONSORER knöts under till Gladiatorerna. De kunde utnyttja programmets popularitet och varumärkets dragningskraft på flera olika sätt. När Gladiatorerna spelades in bjöd sponsorerna in sina kunder och återförsäljare. De fick träffa gladiatorerna och vara med på aktiviteter. En av sponsorernas återförsäljare hade gladiatorer på besök i butiken under kampanjdagar. Medan barnen i familjen fick hälsa på gladiatorerna kunde föräldrarna provköra en ny bilmodell. Sponsorernas återförsäljare hade gladiatorlogotypen på många av sina visningsbilar. tv4 Vision har även tagit fram olika produkter som knyter an till Gladiatorerna. Skivor med gladiatorernas introduktionsmusik, kläder, vitaminer och samlarkort är bara några exempel. Gladiatorerna är mycket mer än bara ett tvprogram. Det är ett helt koncept som visat sig mycket framgångsrikt både för TV4 och sponsorerna. Asiatisk mat, kokbok Dan Bäckman, dvd Ainbusk Singers, cd Tomas Ledin, cd 14 TV4

15 Tre! Två! Ett! Gladiatorerna är tvprogram, kläder, cd och sajt. KULTURREPORTERN Dan Bäckman, spelad av Felix Herngren, är en mycket populär figur i tv4 succén Sen kväll med Luuk. Dan Bäckmans kamp mot kulturetablissemanget och då framförallt Dramaten finns nu även på samlingsdvd och vhs. Dan Bäckman har visat sig vara lika populär i butikshyllorna som i Sen kväll med Luuk. I december hade cirka exemplar sålts. När & fjärran har en trogen publik både i tv och på dvd. Under året har tv4 Vision gett ut två nya dvdskivor med När & fjärran. Svenskarna är ett resande folk och tittarna kan få tips om nya och spännande resmål. TOMAS LEDIN är ett av Sveriges mest folkkära artister. I början av sommaren släpptes en dubbelcd med Tomas Ledins populäraste låtar. Den sålde i exemplar och var den mest sålda cd:n i Sverige under år. Tomas Ledinalbumet är ett av tv4 Visions mest framgångsrika skivsamarbeten hittills. Inför julen släpptes skivan Ainbusk I midvintertid. Den blev succé direkt och på kort tid har skivan sålt i drygt exemplar. tv4 Vision gav även ut cd:n Rhapsody in rock med Robert Äntligen hemma, video Nyhetsåret, dvd Robert Wells, cd Gladiatorerna, cd Wells, som fram till årsskiftet sålts i drygt exemplar. ASIATISK MATLAGNING har länge varit ett populärt och exotiskt inslag i den svenska matkulturen. På morgnarna i Nyhetsmorgon har Anne Cheng visat svenska folket hur enkelt och gott det är att laga asiatisk mat. Att Anne Chengs kokbok Asiatisk mat skulle bli en succé var ingen överraskning. Den sålde i drygt exemplar under år. tv4tittarna känner Steffo Törnquist från programmet Steffos lustjakt. I slutet av år gav tv4 Vision ut Steffos livsnjutarbok Njut en bok om små saker som gör livet stort. För andra året i rad kom också Nyhetsåret, en årskrönika från Nyheterna i tv4 på dvd. Programmen i tv4 blir även tidningar. Under år producerade tv4 Vision tidningen Formel 1guiden. Den distribuerades som bilaga till tidningen Automobil och sålde i exemplar. tv4 programmet Äntligen hemma kom även i år ut som tidning genom ett samarbete mellan tv4 Vision och lrf Media. Nicke & Nilla, cd Steffo Törnquist, bok När & fjärran, dvd Leif Loket Olsson, cd TV4 15

16 TV4 11 SEPTEMBER Extrainsatta nyhetssändningar, studiosamtal och samarbete med CNN. Kort efter terrorattacken i New York den 11 september lyftes all reklam och alla ordinarie program bort från TV4:s sändningar. Timme efter timme rapporterade TV4 direkt om attacken som förändrade världen. 11SEPTEMBER TV4 är först i svensk tv med att rapportera om terrorattacken i New York. Klockan leder Bengt Magnusson en extrainsatt nyhetssändning TV4 inleder samarbetet med CNN där TV4 vidaresänder CNN:s internationella sändningar mellan sina egna program Bo Karlström kommenterar händelserna. Minuterna senare beslutas att alla ordinarie program ska utgå, och att ingen reklam ska sändas Statsminister Göran Persson intervjuas om terrorattackerna i ett direktsänt program med Malou von Sivers och Lennart Ekdal Före detta FNsändebudet Carl Bildt förklarar vad terrorattacken mot USA kan betyda för säkerhetspolitiken i världen TV4:s reporter Kerstin Isaacs rapporterar direkt från södra Manhattan Nyheterna i TV4 sänder extrainsatta nyhetsprogram hela natten. Peter Lindgren leder sändningarna. 16 TV4

17 PROGRAMDIREKTÖR TV4 Eva Swartz, ny programdirektör på TV4. Tre skäl att bli programdirektör på TV4 Imitten av december tackade jag ja till att bli programdirektör på tv4. Visst tänkte jag noga igenom vad det skulle innebära det är en ansvarsfull post och inget lättvindigt beslut men ganska snart tonade tre starka skäl fram till att jag självklart accepterade erbjudandet. SKÄL NUMMER ETT: tv4 är en kanal med brett utbud allt från initierade nyheter till bra inköp, sport och varierad underhållning. Bredden passar min personlighet och jag är helt övertygad om att det är just det breda utbudet som gör att en så stor del av tittarna uppskattar oss att vi rymmer både högt och lågt att vi är som människor är mest. SKÄL NUMMER TVÅ: tv4 är en kommersiell kvalitetskanal, vår affärsidé är att producera kommersiell kvalitetstv. Vad ordet kvalitet står för diskuteras ofta och av många, för mig är innebörden helt enkelt hög ambitionsnivå. Oavsett om vi gör familjeunderhållning, barnprogram eller samhällsprogram sker det med samma höga ambitionsnivå inom alla områden: redaktionellt, tekniskt och grafiskt. Jag är helt säker på att ambitionsnivån är det som gör oss till Sveriges ledande kanal. SKÄL NUMMER TRE: tv4 står inför nya utmaningar nya distributionsformer, interaktivitet, nya tekniska möjligheter och förändrade behov hos tittarna. Är det så att världens och samhällets snabbare förändringstakt gör att även tv måste skynda på sin utveckling? Måste vi hitta helt nya grepp och former? Har den nya tekniken och de nya medieplattformarna redan fått oss att ställa andra krav på tv? Ja, jag är säker på att det är så. Välkomna att följa med tv4 in i framtiden. Eva Swartz programdirektör TV4 17

18 TV4 TITTARTOPPAR Mest sedda programmen i TV HandbollsVM, final 4 FEB Bingolottos uppesittarkväll 23 DEC Nyheterna 23 DEC Vem vill bli miljonär 2 FEB Gladiatorerna 6 APR Agnetas nyårskarameller 1 JAN Farmen 12 OKT 2,63 milj 2,45 milj 2,42 milj 2,35 milj 1,93 milj 1,87 milj 1,81 milj 8 Tsatsiki, morsan och polisen 22 DEC 1,78 milj 9 10 Hockeykväll med fyran 13 APR Vädret 4 FEB 1,71 milj 1,68 milj Svenskt jubel i semifinalen i handbollsvm. 18 TV4

19 UNDERHÅLLNINGSTOPPEN SPORTTOPPEN Bingolottos uppesittarkväll 23 DEC Vem vill bli miljonär 2 FEB Gladiatorerna 6 APR Agnetas nyårskarameller 1 JAN Farmen 12 OKT Småstjärnorna 13 APR Robert Wells, live att Dalhalla 24 NOV Äntligen hemma 16 OKT När & fjärran 4 SEP Cancergalan 21 SEP 2,45 milj 2,35 milj 1,93 milj 1,87 milj 1,81 milj 1,67 milj 1,66 milj 1,66 milj 1,60 milj 1,48 milj HandbollsVM herr, SverigeFrankrike 4 FEB Hockeykväll med Fyran, SMfinal 13 APR HandbollsVM dam, SverigeHolland 11 DEC Sweden Hockey Games 11 FEB Sporten 11 MAR Ishockey, SverigeSlovakien 26 APR FriidrottsVM 5 AUG Ishockey, SverigeFinland 18 APR Friidrott, Golden League 17 AUG Tipslördag 3 NOV 2,63 milj 1,71 milj 1,47 milj 1,44 milj 1,27 milj 1,15 milj 1,09 milj 0,99 milj 0,95 milj 0,88 milj BIO4TOPPEN ALL TIME HIGH! Tsatsiki, morsan och polisen 22 DEC Crocodile Dundee 31 MAR Noll tolerans 18 NOV Fyra bröllop och en begravning 3 FEB Robin Hood: Prince of thieves 24 MAR Crocodile Dundee II 28 APR Drömkåken 22 SEP En på miljonen 7 APR Flintstones 20 JAN Allt eller inget 10 FEB 1,78 milj 1,65 milj 1,58 milj 1,52 milj 1,51 milj 1,49 milj 1,48 milj 1,42 milj 1,41 milj 1,37 milj NY! Bingolotto 23 DEC 1995 Fångarna på fortet 26 JAN 1996 HandbollsEM, final 3 FEB 2002 Vem vill bli miljonär 18 FEB HandbollsVM, final 4 FEB Nyheterna 23 DEC 1996 Hockeykväll med Fyran 6 APRIL 1995 Sikta mot stjärnorna 24 NOV 1995 Fröken Sverige MARS 1996 Tre Kronor 27 DEC ,14 milj 3,10 milj 3,06 milj 2,88 milj 2,63 milj 2,48 milj 2,47 milj 2,43 milj 2,39 milj 2,30 milj DOKUMENTÄRTOPPEN Kanal 5 14,3% Tittartid 1 De siamesiska tvillingarna 21 NOV 2 Det feta folket 17 OKT 3 Bermudatriangeln den olösta gåtan 7 NOV 4 Små människor, stora liv 31 OKT 5 Kalla fakta 17 MAJ 6 Perfekta bröst 10 OKT 7 Fet och lycklig 24 OKT 8 Malou möter Maria Rashidi 23 APR 9 Alisons baby 19 SEP 10 De ryska kärleksbarnen 3 OKT SERIETOPPEN 1 Skilda världar 21 NOV 2 Mordkommissionen 29 MAJ 3 Nya tider 2 FEB 4 En ängels tålamod 25 FEB 5 Ally McBeal 1 MAJ 6 Nanny 14 JAN 7 Pang i bygget 12 JUN 8 c/o Segemyhr 13 MAJ 9 Barnsjukhuset 3 JAN 10 Kvinnorna i Jimmys liv 23 SEP 1,61 milj 1,44 milj 1,28 milj 1,10 milj 1,08 milj 1,03 milj 1,01 milj 0,99 milj 0,94 milj 0,94 milj 1,20 milj 1,12 milj 1,03 milj 1,03 milj 0,97 milj 0,88 milj 0,87 milj 0,85 milj 0,78 milj 0,72 milj TV3 24,9% Fördelning av sändningstid, tvkanalen Inköp 19% Inköp 52% TV4 60,8% Nyheter och sport (exkl. sportevenemang) 23% Egna produktioner (inkl. sportevenemang) 58% Nyheter och sport (exkl. sportevenemang) 17% Egna produktioner (inkl. sportevenemang) 31% Fördelning av programkostnader, tvkanalen TV4 19

20 TV4 FARMEN Så skapar man Några dagar före midsommarafton lämnade tolv svenska män och kvinnor livet i civilisationen för att flytta till en gammal bondgård mitt i mörka Småland. Under hösten fick tvtittarna följa intrigerna och grälen på Farmen och se när Qristina, Benny, Johanna och de andra kämpade för att överleva och hålla sams. en tittarsuccé Knappt hade Farmendeltagarna flyttat in på Kolhorva gård i skogen utanför Vimmerby förrän bråken var i full gång. Skulle de slakta djuren för att få mat eller försöka äta sig mätta på grönsakerna från trädgårdslandet? Vem var bäst lämpad att mjölka korna på gården och hur i hela världen skulle de stå ut dygnet runt med rivjärnet Qristina, en kvinna som hade åsikter om precis allt och alla på Farmen? En av tankarna med Farmen var att deltagarna skulle leva som folk gjorde förr och försöka klara sig utan el, rinnande vatten och andra bekvämligheter. Frågan var bara om tvtittarna skulle bry sig. FÖRSTA AVSNITTET av Farmen sändes den 24 september och nervositeten var stor på tv4 för hur programmet skulle tas emot. Dagen efter kom svaret: premiäravsnittet sågs av tittare. Finalprogrammet tio veckor senare lockade hela tittare. Farmen drog miljonpublik fem dagar i veckan hela hösten. Idén till Farmen presenterades för första gången hösten vid ett möte mellan Anna Bråkenhielm, vd på produktionsbolaget Strix, Eva Swartz, då underhållningschef på tv4, och Åsa Sjöberg, exekutiv producent på tv4. I slutet av mötet nämnde Anna Bråkenhielm, lite i förbifarten, att Strix hade en idé till en ny dokusåpa. tv4 hade inte sänt någon daglig dokusåpa tidigare och hade inga planer på att göra det om inte kvaliteten var av högsta klass. MEN DET NYA FORMATET kändes annorlunda så tv4 och Strix började utveckla och finslipa idén. Produktionsbeslutet togs ett drygt halvår senare, i slutet av maj. Då var det plötsligt väldigt bråttom. I all hast inleddes en jakt runt hela Sverige efter en lämplig bondgård. Samtidigt började Strix och tv4 leta efter deltagare. Efter en annonskampanj hörde hela personer av sig. Lagom till pingst hade drygt personer sållats bort. Kvar fanns 70 förhoppningsfulla män och kvinnor i alla åldrar. Tolv av dem fick chansen att flytta till Farmen, ytterligare tre valdes till utmanare och fick tillbringa de första tre veckorna i sko 20 TV4

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 11 / 12 JUNI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 12 JUNI TV SID 4 Svenskar förväntar sig inte handla via digital-tv En ny undersökning

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 4 / 3 MARS 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 3 MARS TV SID 6 TV4 tappar tittarandelar under halva förkvällen TV4 får knappt

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 14 AUGUSTI TV SID 4 Stort tittartapp för TV4 i juni och juli Tv-tittandet gick ner

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

Public serviceredovisning

Public serviceredovisning Public serviceredovisning 2012 1 Sveriges Radios styrelseordförande och vd har ordet... 3 2 Sveriges Radio 2010-2013... 5 2.1 Public service-uppdraget... 5 2.2 Sveriges Radios vision... 6 2.3 Redovisning

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 17 / 6 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Kraftigt ras för Mediaedge CIA +100

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 17 / 6 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Kraftigt ras för Mediaedge CIA +100 DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 17 / 6 OKTOBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 6 OKTOBER SPECIAL SID 16-18 Systemen bakom byråernas hattrick De stora

Läs mer

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:97 Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar EMMA KINDBLOM SOFIA SUNDEBY

Läs mer

Markus Wilhelmsson, marknadsansvarig på Telias privatsegment i Sverige, vill visa att Telia inte är dyrt. Oförändrad mediekassa för billigare Telia

Markus Wilhelmsson, marknadsansvarig på Telias privatsegment i Sverige, vill visa att Telia inte är dyrt. Oförändrad mediekassa för billigare Telia DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 9 / 14 MAJ 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 14 MAJ TV SID 4 MTV öppnar fönster för blågula annonsörer Svenska tv-tittare

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar.

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar. DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 14 / 11 SEPTEMBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 11 SEPTEMBER TV SID 4 TV-rådgivare håller ögonen på Farmen Det har skett en hel

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 20 / 17 NOVEMBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Reklamköparna är medelmåttor

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 20 / 17 NOVEMBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Reklamköparna är medelmåttor DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 20 / 17 NOVEMBER 2004 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 17 NOVEMBER AFFÄRER SID 51 Bryggerierna funderar på vattenreklam för

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 13 AUGUSTI TV SID 4 Nordeuropas tv-jättar ser olika på framtiden Strategierna för

Läs mer

BRANSCHEN SPÅR NYTT REKORDÅR

BRANSCHEN SPÅR NYTT REKORDÅR NR 50 52 14 DECEMBER 2006 Å RGÅ NG 57 PR IS 60 KR NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM MEDIA PR BRANSCHEN SPÅR NYTT REKORDÅR Lagstiftning och byråkrati enda orosmolnen Jan Scherman, Amelia Adamo, Martin

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Television AB 2015 Kontakt: SVT Strategi, 105 10 Stockholm Redaktion: Jimmy Ahlstrand, Johan Hartman, Johan Lindén, Thomas Håkansson, Tomas

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV

ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV ÄLSKADE HATADE 14 RÖSTER OM TV redaktör mats bergstrand TV4-Gruppen, 115 79 Stockholm tv4gruppen.se 2010 Jesper Strömbäck, Niklas Ekdal, Eva Swartz Grimaldi, Karin Mattsson Weijber, Marie Grusell och

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg:

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg: Riksmedia Nr 4 Oktober 2007 nytt www.riksmedia.se bloggen ännu ingen bra affär storsatsning med metro Johan Drakenberg: det dubbla ansvaret Tomas Brunegård om Stampens aptit: Det blir nya affärer ledare

Läs mer

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ E n t i d n i n g o m d a g s p r e s s f r å n R i k s m e d i a Riksmedia Nr 1 Maj 2007 www.riksmedia.se nytt Tidningens framtid finns på nätet Johan Drakenberg: KREATIVITET I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ för

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Dotcom-varning utfärdas för crm-branschen

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS. Dotcom-varning utfärdas för crm-branschen DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 17 / 23 OKTOBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 23 OKTOBER TV SID 4 Annonsörerna säger nej till reklamavbrott Regeringens förslag

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer