Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel"

Transkript

1 Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin, Linköpings Universitet, doktorand Björn Karlsson, Mälardalens Högskola, professor i energiteknik Joakim Widén, Uppsala Universitet, doktorand Projektet t startade t i maj och delfinansieras i av Elforsk program SolEl 8-11 Kommer snart att publiceras som Elforsk-rapport Solar town, Japan 237 kw toppeffekt

2 Problemställning Solelproduktion på en byggnad sammanfaller endast delvis med byggnadens elanvändning Exempel på timvis matchning mellan solelproduktion (2,3 kw topp ) och elanvändning under en sommarvecka i en villa med fjärrvärmeä Hur hantera överskottet? Genomsnittlig e ffekt (Wh/h) Solelproduktion Elanvändning Timme Vilken påverkan har avräkningsperiodens längd för de olika aktörerna? Problemställning Tillgängliga takytor utnyttjas inte TWh/år möjligt om 25% av takoch fasadytor med minst 7% av max solinstrålning utnyttjades 2,5 m 2 3 W Utan att en enda kvadratmeter ny mark exploateras! Idag Bara en mindre del av tillgängliga g g ytor kan användas, om solelöverskott ska undvikas

3 Problemställning Hur hantera överskott? 1. Skänka elen till nätet Möjligt idag 2. Sälja elen Svårare, de flesta elhandlare ointresserade av små elmängder 3. Nettodebitering Ej möjligt idag 4. Lagra elen i batterier eller genom uppvärmning av vatten, för senare användning Möjligt idag, men dyrare och lägre systemverkningsgrad 1-3 har ingått i våra scenarier Problemställning Elförsäljning exempel Kreditering nätbolag Elhandel Om man hittar köpare Nord Pool spotpris, med eller utan avdrag Elcertifikat Timmätning krävs För överskott som matas in på nätet Om man hittar köpare,3 kr/kwh Skyldighet Frivilligt illi Kr/kWh

4 Problemställning Elköp exempel Rörlig del Elhandel Energiskatt Elcertifikatpris Elöverföring Fasta avgifter Elhandel Elöverföring Sparad el värd betydligt mer än såld el! En möjlig lösning = Nettodebitering! Produktion och användning kvittas under den periodlängd man valt Timme Månad År

5 Metod Scenarier för nettodebitering 1. Ingen nettodebitering, överskottsel matas in på nätet utan ersättning Referens, representerar dagsläget 2. Månadsnettodebitering, månadsöverskott matas in på nätet utan ersättning Nätägaren skickar ett månadsnettovärde (kwh) till elhandlaren Vid månadsöverskott sätts månadsnettot till 3. Månadsnettodebitering, månadsöverskott säljs på Nord Pool spotmarknad till månadsmedelpris Nätägaren skickar k ett månadsnettovärde d (kwh) till elhandlaren Vid månadsöverskott säljs överskottet på Nord Pool via elhandlaren 4. Årsnettodebitering, årsöverskott matas in på nätet utan ersättning Nätägaren skickar ett årsnettovärde (kwh) till elhandlaren Vid årsöverskott sätts årsnettot till Påminner om månadsnettodebitering med kreditering av överskottsel till nästkommande månad (som används i 43 stater i USA) 5. Timnettodebitering, kreditering av överskottsel till nästkommande timme Tänkt framtid med timmätning av all elanvändning och med varierande timpriser på den köpta elen Ingen övre gräns har satts för storleken på möjlig nettodebitering. 63 A = 43,5 kw = 313 m 2. Metod Elanvändning för typhus Benäm- Beskrivning Källa Uppmätt Total oa Tio olika typhus ning år Timmätt elanvändning V1 V2 V3 Villa med fjärrvärme Villa luftvärmepump Villa med direktverkande el utan värmepump elanvändning (MWh/år) Energimyndigheten 27 4, Energimyndigheten 27 11,2 Utsikt Nät 29 24,9 F1 Mindre Utsikt Nät 29 22,6 flerbostadshus (1 lgh) F2 Större Simulerad 58,7 flerbostadshus (2 lgh) 549 inkomna ansökningar t.o.m (antal; %) L1 Kyrka Utsikt Nät 29 17,6 L2 Lantbruk Erikslunds gård 28 25,8 L3 Bilprovning Industriell 28 85,2 53; 1% 35; 6% Småhus L4 Kontor Laststyrning Rådhuset, Norrköping ,4 Lokaler L5 Industri Boxholms stål , 147; 27% 314; 57% Flerbostadshus Annat Ansökningar investeringsstöd

6 Metod Solelproduktion Simulering med PVSYST: 2,3 kw toppeffekt Orienterat rakt mot söder Lutning = taklutning tning (24-45 ) Klimatdata Norrköping Har använts för att skala om till önskad storlek på solcellssystemet Solinstrålning mot horisontell yta (kwh/m 2 ). Källa: Marja Lundgren, Fredrik Wallin. Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad. Metod Aktörer Egenproducent Rosenlundsbadet, 115 m 2, 175 kw Solelproducent som även är elköpare Nätägare Elhandlare Balansansvarig Staten

7 Metod Beräkningar Sparad köpt el Täckningsgrad Hur stor del av egen elanvändning kan täckas av solel Ekonomiska konsekvenser för De olika scenarierna (5) De olika typhusen (1) Alla aktörer (4-5) => kombinationer i Vid godtycklig systemstorlek Mycket stor mängd data Glava Energy Center. 18 kw topp. Moduler från REC ScanModule, Glava. 1 kw växelriktare från ABB. Resultat Exempel: Villa med värmepump Årlig elanvändning: 11,2 MWh Tillgänglig takarea: 6 m 2 Taklutning: 31 Genomsnittlig dygnsprofil: Genomsnittlig månadsprofil:

8 Resultat Matchning mellan solelproduktion och elanvändning tlig effekt /h) Genomsnitt (Wh/ Solelproduktion Elanvändning ) Genomsnittlig effekt (Wh/h) Timme 168 Nettoproduktion Nettolast Timme Resultat Exempel på begränsning av systemstorlek Villa med luftvärmepump. Årlig elanvändning 11 2 kwh. Wh/h Elanvändning Solelproduktion Utan nettodebitering Årlig produktion: 5 kwh Utnyttjad takyta: 6 % Timme kw Wh Elanvändning Solelproduktion Med månadsnettodebitering Årlig produktion: 32 kwh Utnyttjad takyta: 39 % Månad

9 Resultat 12 Sparad köpt el med olika avräkningsperioder Villa med luftvärmepump Begränsning av systemstorleken 4,5 (årsnetto) 1 d köpt el (MWh h) Spara ,3 (månadsnetto) 1 (utan nettodebitering Area (m 2 ) Resultat 12 Sparad köpt el med olika avräkningsperioder Vid samma systemstorlek 4,5 (årsnetto) 1 Sparad köpt el (MWh) ,3 (månadsnetto) 1 (utan nettodebitering) Area (m 2 )

10 Resultat Elproduktionens värde äd för egenproducenten 1,4 1,2 Elpro oduktionens vä ärde (SEK/kWh h) 1,8,6,4,2 4,5 (årsnetto) 3 (månadsnetto med försäljning) 2 (månadsnetto utan försäljning) 1 (utan netto debitering) Area (m 2 ) Resultat Resultat för egenproducenten Täckning gsgrad (%) V1 V2 V3 F1 F2 L1 L2 L3 L4 L5 Typhus Utan nettodebitering Månadsnettodebitering Årsnettodebitering

11 Resultat Inverkan för nätägare Nettodebitering för småhus störst ekonomisk effekt för aktörerna I praktiken högre grad elöverskott som matas in på nätet Merparten (57%) av antalet ansökningar om investeringsstöd Antag småhusinstallationer t.o.m 211 och alla med fjärrvärme Minskad omsättning för Sveriges nätägare kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) 1 Utan netto 2-3 Månadsnetto 4-5 Årsnetto Resultat Inverkan för elhandlare Antag småhusinstallationer t.o.m 211 och alla med fjärrvärme Minskad omsättning för Sveriges elhandlare 2-25 kr/år (månadsnetto) 4 5 kr/år (årsnetto) Vinst om elhandlaren även är den balansansvarige (pga profilvärde) kr/år (månadsnetto) kr/år (årsnetto) Källa: Elforsk 7:62 (s 16)

12 Resultat Inverkan för staten Antag småhusinstallationer t.o.m 211 och alla med fjärrvärme Minskade intäkter för energiskatt och moms 2-25 kr/år (månadsnetto) 4 5 kr/år (årsnetto) Uppvägs av momsintäkter vid investeringarna i solcellsanläggning Slutsatser Egenproducerad solel sparar köpt el Mängden sparad el beror kraftigt på avräkningsperiodens längd Ju längre periodlängd desto mera el kan räknas som sparad el Nettodebitering Blygsam ekonomisk påverkan för nätägare och elhandlare Staten förlorar skatteintäkter men vinner momsintäkter för investeringarna Villa med luftvärmepump Idag Månadsnetto Årsnetto

13 Slutsatser Frånvaron av nettodebitering missgynnar solcellstekniken Tillgängliga takytor kan idag endast utnyttjas till liten del, om egenproducent vill optimera värdet Månadsnettodebitering skulle drastiskt förbättra utnyttjandegraden, men begränsar fortfortfarande ytutnyttjandet En nettodebiteringsgräns, exempelvis 63A = 43,5 kw = 313 m 2 begränsande faktor för större byggnader Energimarknadsinspektionens förslag (kan justeras) Beslut tas 19 november Skyldighet införs för elnätsföretag att basera nättariffen på nettot av uttagen och inmatad el under månaden, om 63A och inmatning utmatning Olämpligt att lägga en skyldighet på elhandelsföretagen att nettodebitera 16 1,6 Exempel. Resultaten beror på elanvändning och priser hos både nätbolag och elhandlare. Elpris (kr/k kwh) 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,2,3,6,35,35 Frivilligt,6,7,7,7,6 6,6,6 6,6 6,6,5 Skyldighet,5,6,22,22,22,22,22 Nätkreditering Elförsäljning spot Nät fast Elhandel fast Elhandel energiskatt Elhandel elcertifikat Elhandel elpris Nät rörlig, Totalt pris för köpt el Elförsäljning Full nettodebitering solel Netto solel EI förslag Netto EI förslag + frivillig elförsäljning Netto EI förslag + frivillig netto elhandel

14 Energimarknadsinspektionens förslag (kan justeras) Beslut tas 19 november Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta energiskatt och moms Ej tillåtet idag Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjligheterna för små elproducenter att själva svara för den mätning och rapportering som ligger till grund för tilldelning av elcertifikat Skulle ge elcertifikat på hela solelproduktionen och inte bara den som matas in på nätet = BRA! Vision Tillgängliga takytor utnyttjas Nettodebiteringsperiodens längd kritisk Avgör anläggningsstorleken 19,4 m 2 3,36 kw

15 Diskussion EU-direktiv energieffektiva byggnader Solenergi kan bidra till detta För den fortsatta utvecklingen av solcellsmarknaden i Sverige är det av yttersta vikt att nettodebitering genomförs Om de tillgängliga takytorna ska kunna utnyttjas optimalt är det dessutom viktigt att avräkningsperioden blir tillräckligt lång 1 månad är i minsta laget Nettodebitering och investeringsstöd eller inmatningslag nödvändigt för att skapa en solcellsmarknad i Sverige I väntan på grid parity Avgrund mellan politisk vilja och verklighet det behövs en bro över denna avgrund! DIRECTIVE 21/31/EU

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Text: David Kihlberg Faktainsamling: Daniel Arnesson Omslagsfoto: istockphoto Layout: Ingela Espmark Naturskyddsföreningen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

ER 2014:29. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi ER 2014:29 Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06 Björn Kjellström Rapport avseende uppdrag från Hushållningssällskapet Sammanfattning Företaget Lucrum Tech AB som ägs av lantbrukare i

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Everything you know about electricity is wrong uttryckt av den brittiske energiforskaren Walt Patterson Det gamla (nuvarande) energisystemet

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim Widén Januari 2011 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv

Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv Konkurrenskraft för nätansluten solel i Sverige sett ur kraftföretagens och nätägarnas perspektiv - Ett projekt inom SolEl-programmet- Medverkande Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall Power Consultant Björn

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer