Nätanslutna solcellsanläggnigar. Jacob Edvinsson Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätanslutna solcellsanläggnigar. Jacob Edvinsson 2014-09-18 Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler"

Transkript

1 Nätanslutna solcellsanläggnigar Jacob Edvinsson Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler

2 Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

3 Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

4 WSP- vilka är vi? Globalt företag med anställda och 300 kontor utspridda på alla världsdelar Systems Analys & Strategi Byggprojektering Samhällsbyggnad Environmental Process Management Bro & Vattenbyggnad

5 Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

6 Introduktion - Varför förnybara energikällor? Ökande befolkning och energibehov världen över ger allt högre priser på fossila bränslen samt stadigt ökande utsläpp av bl.a. växthusgaser Global energianvändning [Mtoe] Råoljepriser [USD/fat] Globala CO 2 -utsläpp [Mton] Källa: IEA (2013), Key World Energy Statistics 2013

7 (juni) Introduktion - Varför egenproducerad el? Elpriser för svenska konsumenter ökar Fortsatt ökning av europeiska elpriser förutspås Ditt elpris kan säkras med egenproduktion 250 Lägenhet Villa utan elvärme Villa med elvärme Källa: SCB, Svensk Energi (2014)

8 Agenda Om WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

9 Solcellsteknik teknikens styrkor Solenergin som infaller på en bråkdel av jordens yta täcker vårt energibehov Utsläppsfri och säker drift Låg underhållskostnad Tyst Visuellt diskret

10 Solcellsteknik teknikens utmaningar Solenergin är en intermittent energikälla vilket gör integrering med energisystemet en utmaning Kräver matchning mellan produktion och konsumtion Kräver kunskap om påverkan på elnätet

11 Solcellsteknik påverkan på elnätet Utmaningar Överspänningar/underspänningar Övertoner Ö-drift Möjligheter Stabilt nät Distribuerad generering

12 Solcellsteknik svenska förutsättningar Årsinstrålning i Sverige: ca kwh/m 2

13 Solcellsteknik installerad kapacitet Installerad kapacitet ökar såväl nationellt som internationellt 83 % av svenska villaägare kan tänka sig solcellsanläggning Källa: Johan Lindahl, IEA-PVPS task 1

14 Solcellsteknik prisutveckling Ekonomin för solceller blir allt bättre då priserna fallit kraftigt

15 Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

16 Investeringsmöjligheter investeringskalkyl Användbara tumregler för investeringskalkyl: 1 kw motsvarar ca 7 m 2 solcellsyta 1 kw genererar ca kwh per år 1 kw nyckelfärdigt system kostar ca kr Solcellers livslängd ca 30 år (25 års effektgaranti är standard)

17 Investeringsmöjligheter investeringskalkyl Anläggning för exemplifierande av investeringskalkyl: installerad effekt: 10 kw Area: ca 70 m 2 solcellsyta Investeringskostnad: kr Initial elproduktion: 900 kwh/kw och år, degraderas 0,5%/år Livslängd: 30 år Resulterande elproduktionskostnad: 0,60 kr/kwh.

18 Investeringsmöjligheter investeringskalkyl Pessimistisk beräkning Årlig driftkostnad motsvarande 1 % av investering, samt byte av växelriktare. Inköpspris el 1 kr/kwh: återbetalat på 24 år internränta 1,7 % Vinst kr (ej diskonterad) Optimistisk beräkning Underhållsfritt, byte av växelriktare, 2 % årlig ökning av elpris, 13 kr/w. Initialt inköpspris el 1,2 kr/kwh: återbetalat på 11 år internränta 8,4 % Vinst kr (ej diskonterad)

19 Investeringsmöjligheter investeringskalkyl solcellsanläggning Återbetalat på år Återbetalar sig snabbt jämfört med många energibesparande åtgärder Energibesparande åtgärder

20

21 Investeringsmöjligheter Investeringsstöd Upp till 35 % av investering, max 1,2 milj. kr Många ansökande, se stöd som bonus Källa: Energimyndigheten (2014)

22 Investeringsmöjligheter Rot-avdrag Upp till 50 % av arbetskostnad, max kr Källa: Skatteverket (2014)

23 Investeringsmöjligheter Inkomster elförsäljning Ersättning skiljer sig mellan elhandelsbolag Vanligt erbjudande: spotpris - administrativ avgift Källa: Mårtensson & Skoglund (2014), data från Nord Pool Spot (2014). Andra bolag erbjuder högre ersättning eller nettodebitering: kvitta produktion och konsumtion under viss tidsperiod

24

25 Investeringsmöjligheter Inkomster elförsäljning Elcertifikat är idag värda ca 20 öre/kwh Ursprungsgarantier kan säljas för fåtal öre/kwh Källa: Mårtensson & Skoglund (2014), data från Ekonomifakta (2014).

26 Investeringsmöjligheter Skatter och avgifter m. m. Momsregistrering krävs för elförsäljning Inkomstskatt, energiskatt och inmatningsavgift inte aktuella för mikroproducenter (max 43,5 kw och 63 A) trots elförsäljning Skatter och avgifter är dock aktuella för större producenter då elförsäljning sker Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för solceller på byggnad. Krävs ej för markmontering.

27 Investeringsmöjligheter Ägarstruktur Egenägd anläggning villaägare, bostadsrättsförening etc Källa: Energimyndigheten (2014), Energivärlden nr. 2

28 Investeringsmöjligheter Ägarstruktur Andelsägd anläggning ex Sala & Heby ekonomisk förening Källa: SolEl (2009), Nyhetsbrev # 1

29 Investeringsmöjligheter - sammanfattning Varför investera i solceller? Återbetalningstid idag jämförbar med andra energibesparingsåtgärder så som ventilationsbyte, fönsterbyte, närvarogivare etc säkrar elpris för 30 år och ger oberoende ställning på elmarknad Bidrar till miljöprofilering Går mot än ljusare framtid, med tanke på teknikens och elmarknadens utveckling

30 Agenda WSP Vilka är vi? Introduktion Varför förnybar energi? Varför egenproducerad el? Solcellsteknikens framfart Teknikens styrkor & utmaningar Svenska förutsättningar Prisutveckling Installerad kapacitet Investeringsmöjligheter Elproduktion och kostnader Ekonomiska stöd och inkomster Skatter, avgifter och ägandestrukturer Solenergi på WSP Vad kan WSP erbjuda inom solenergi?

31 Solenergi på WSP vår kompetens Förstudier Simuleringar för solinstrålning och skuggeffekter Dimensionering efter elbehov eller tillgänglig yta Förlust- och nätberäkningar Kostnadskalkyler Projektering Förfrågningsunderlag Anbudsutvärderingar Projektledning Besiktning Efter idrifttagning av solcellssystem

32 Solenergi på WSP vår solkarta Redovisar total takyta och lämpliga takytor (m 2 ) total solinstrålning (kwh/år) schablonberäkningar för årlig solel- och solvärmeproduktion i kwh/år Klassar takytor efter lämplighet för installation efter önskad skala Levereras För extern drift WSP:s molntjänst av installationsfiler för applikationen

33 Solenergi på WSP Referensuppdrag GöteborgsOperan Upprättaden av FU-underlag och anbudsöppning Kvalificering och utvärdering av anbud med tillhörande tilldelningsbeslut Projektledning Besiktning

34 Solenergi på WSP Referensuppdrag Region Halland Potentialutredning för solel och solvärme inklusive ekonomiska analyser. Genomgång av Region Hallands fastighetsbestånd: sjukhus, vårdcentraler och folkhögskolor. Allbohus Potentialutredning för installation av solcellsmoduler i kombination med solavskärmning för fönster i syd- och ostfasader på Alvesta kommunhus. Hjälp till upphandling. Halmstads Energi och Miljö Solinstrålningsanalys och expertstöd inför upphandling av en solcellsanläggning på sluten deponi.

35 Solcellsanläggning på Skedala deponi monteras nu

36 Solenergi på WSP examensarbeten Förstudie av takmonterad anläggning på sjukhus i Angered Krav på låg energianvändning Utfört simuleringar för beräkningar av elproduktion

37 Solenergi på WSP examensarbeten 85 kwp toppeffekt Ca 600 m 2 solceller Årsproduktion ca kwh

38 Solenergi på WSP examensarbeten Förstudie av markmonterad anläggning på Visby deponi Påvisat god möjlighet för installation på deponimark Utfört simuleringar för beräkningar av elproduktion Källa: Mårtensson & Skoglund (2014), Lantmäteriet [i2012/898]. Källa: Mårtensson & Skoglund (2014)

39 Solenergi på WSP examensarbeten Ekonomiska kalkyler tydliggjorde vikten av att kunna använda el själv Andelsägd park ägd av mikroproducenter mest lönsamt Egenanvändning av producerad el 100 % 50 % 0 % Investment cost [MSEK] Electricity value [MSEK] Payback time [years] N/A Internal rate of return [%] Källa: Mårtensson & Skoglund (2014) Källa: Mårtensson & Skoglund (2014), Lantmäteriet [i2012/898].

40 Avslut återkoppling Skickar ut presentationsmaterial Intresse av att ta del av nyheter inom solcellsområdet?

41 Avslut kontaktuppgifter Jacob Edvinsson Johan Johannisson Martin Skoglund Charlotta Winkler

42 Tack!

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem Solel för lantbruket Charlotta Winkler 2013-11-07 Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla:

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer