INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER"

Transkript

1 INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och i takt med att allt fler väljer att installera solceller börjar de olika inblandade parterna få upp rutiner på sina interna processer. Från beställning av anläggning till fullt fungerande system med försäljning av el och elcertifikat är det några olika parter som är inblandade. Nedan följer en redogörelse för hur denna process fungerar och vad du som kund bör tänka på. Innehåll: Vad får jag betalt för min el och hur blir min avkastning? Ansökan om och ersättning för elcertifikat Processen att installera solceller Vad ska jag göra nu? OBS! Se punkt 3 och 4 om momsregistrering och försäljning av el! 1. VAD FÅR JAG BETALT FÖR MIN EL OCH HUR BLIR MIN AVKASTNING? När en solcellsanläggning installeras så ansluter vi på SVEA Solar systemet till fastighetens elcentral. Det betyder att elen som produceras matas rakt in i fastigheten för direktkonsumtion. På sommaren kan det dock hända att konsumtionen i fastigheten är relativt låg samtidigt som produktionen från anläggningen är hög. Då bildas ett överskott av el vilket matas vidare från fastigheten in på elnätet. Det är alltså endast den el som blir ett överskott som matas in på eläntet och passerar er elmätare i huset. Den el som ni använder direkt i fastigheten ligger ansluten bakom fastighetens elmätare och registreras därför inte av mätaren. Den totala produktionen från solcellerna har därför endast in som fastighetsägare koll på genom att ni kan se hela produktionen registreras i växelriktaren. Hur ekonomin i solcellsanläggningen utvecklar sig beror på en rad olika faktorer. Framförallt påverkas avbetalningstiden på ett system av hur elpriset utvecklas över tiden samt vad man får för pris på den el som man inte konsumerar på egen hand. För att få en bra ekonomi i en anläggning är det också en klar fördel att klassas som mikroproducent, vilket gör att man får en skattereduktion på sin överskottsel. Idag ser läget ut enligt följande: EGENKONSUMERAD EL Den el som används direkt i fastigheten räknas av mot vad det kostar att köpa in en kilowattimme (kwh). För att få fram det pris som man betalar för en kwh så måste alla rörliga kostnader läggas samman. Dessa delar består av Norpools spotpris, skatt, nätöverföringsavgift och moms. Priset för den egenkonsumerade elen består av: Nordpools spotpris: ca öre/kwh Skatt: 29 öre/kwh Nätöverföringsavgift: ca öre/kwh Moms: 25% Totalt sett så brukar dessa delar sammanslagna landa på cirka 1,20 kr/kwh.

2 SÅLD EL Den el som inte används direkt i fastigheten matas in på elnätet och sälj till nätägaren eller valfritt elhandelsbolag. Olika företag betalar olika mycket för elen, men i regel så ligger priset för denna el runt det rörliga elpriset (Nordpool spot). Utöver vad man får från elbolaget/nätägaren så kan man som mikroproducent även räkna med en skattereduktion från och med 1:a januari 2015 på ytterligare 60 öre/kwh. För att kunna tillgodoräkna sig skattereduktionen redovisas helt enkelt i skattedeklarationen hur mycket el som ni har sålt ut och får då ett avdrag på 60 öre/kwh för denna el. Skattereduktionen gäller för såväl privatpersoner som företag som klassas som mikroproducent. Vidare blir man kompenserad för sin överskottsel från nätägaren för att man avlastar elnätet. Den el som matas in på elnätet kan konsumeras direkt av er granne, vilket gör att nätägaren slipper transportera annan el in till er granne. Som ett resultat av att er nätägare kan använda sig av er närproducerade el så betalar de cirka 5 öre/kwh för denna nätnytta. Den sista komponenten som påverkar priset för den sålda elen är huruvida man ansöker om och säljer elcertifikat på sitt överskott. Elcertifikat ger ytterligare cirka öre extra per kwh. Mer om elcertifikat kan läsa i stycket Ansökan om och ersättning för elcertifikat. Priset för överskottselen består av: Priset från nätägare/elhandelsbolag: ca öre/kwh Skattereduktion: 60 öre/kwh Nätnytta från nätägare: ca 5 öre/kwh Elcertifikat: ca öre/kwh Totalt sett får man alltså cirka 1,25 kr/kwh för den el som matas in på elnätet. MIKROPRODUCENT Att kunna tillgodoräkna sig skattereduktionen bygger dock på att man klassas som mikrproducent. Villkoren för detta är enligt följande: Man kan maximalt få tillbaka kr/år, vilket motsvarar kwh med 60 öre/kwh Man får ha en huvudsäkring på maximalt 100A Man får inte producera mer el än vad man förbrukar Vid dimensionering av en solcellsanläggning är det en fördel om hänsyn tas till villkoren för mikroproduktion, för att på så vis kunna få en så bra ekonomi som möjligt i sin anläggning. Därför bör man inte installera en anläggning som produceras mer än vad man förbrukar på årsbasis. Om man kontinuerligt producerar mer än vad man på årsbasis så klassas man alltså inte som mikroproducent och man tappar då skattereduktionen på all överskottsel. På följande sida redovisas hur ekonomin i en typisk anläggning på 10,6kW utvecklar sig över tiden (baserat på SVEA Solars pris för en nyckelfärdig anläggning efter ROT-avdrag). Värdena skall dock ses som en uppskattning. Kalkylen är baserad på dagens genomsnittliga elpris med en årlig inflationsjustering på 2%. Den angivna totala besparingen är nettovinsten efter att investeringskostnaden har dragits av.

3 Pris efter ROT-avdrag Storlek på anläggning (kw) Antal standardsoltimmar per år Årlig inflationsjustering på elpris Realprisökning på rörligt elpris Årlig effektförsämring i procent Effektförlust (växelrikt, kablar) Återbetalningstid ca (år) Total besparing över 30 år kr 10, % 0% 0,5% 3% 11, kr Elpris och uppskattad egenkonsumtion Egenkonsumerad Såld el 50% 50% 1,11 1,00 kr Elcertifikat 50% 0,17 Totalt elpris/kwh 1,14 *Består av spot-pris, skatt och nätöverföring **Består av elpris, skattereduktion och nätnytta ***Elcertifikat kan ansökas om på överskottselen Vinkel från söder Lutning på paneler Effektförlust p.g.a. Skuggning Uppskattat effektutnyttjande % 100% År År Elpris 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,70 1,73 1,76 1,80 1,84 1,87 1,91 1,95 1,99 2,03 Produktion Årlig besparing kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årlig avkastning 8,33% 8,41% 8,53% 8,66% 8,79% 8,92% 9,05% 9,18% 9,32% 9,45% 9,59% 9,73% 9,87% 10,02% 10,16% 10,31% 10,46% 10,61% 10,76% 10,92% 11,07% 11,23% 11,39% 11,55% 11,72% 11,88% 12,05% 12,22% 12,39% 12,57% Kvar att betala av

4 2. ANSÖKAN OM OCH ERSÄTTNING FÖR ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för utbyggnad av förnyelsebar energi i Sverige. Det fungerar på så vis att den som producerar förnyelsebar energi kan ansöka om och bli tilldelad elcertifikat av Energimyndigheten. Företag som producerar energi som inte är förnyelsebar måste i sin tur fylla upp en viss kvot av sin smutsig el med elcetifkat för att få producera den smutsiga elen. Dessa företag får alltså inga elcertifikat tilldelade till sig av Energimyndigheten, utan de måste köpa sina elcertifikat av de producenter som har certifikaten. På så vis uppstår en marknad för certifikaten och dem som har blivit tilldelade elcertifikat kan sälja dem till de företag som måste köpa in dem. Priset för ett elcertifikat är därför varierande beroende på hur utbudet och efterfrågan är på dem. Marknadspriset brukar dock i regel ligga runt öre per kwh och man har rätt till elcertifikat i 15 år från att anläggningen är installerad. Den som installerar solceller och levererar överskottet till nätet har alltså dels rätt till en skattereduktion med 60 öre/kwh samt rätt till elcertifikat med 1 certifikat per MWh. Volymen el som matas in på nätet mäts gratis av nätbolaget genom er befintliga elmätare. Nätägaren lämnar varje dygn rapport om produktionen till Energimyndigheten och efter årsskiftet till Skattemyndigheten som underlag för skattereduktion. Att ansöka om elcertifikat för överskottselen kan alltså alla som installerar solceller göra utan att någon extra komponent krävs. Har man dock en större anläggning kan man montera in en extra elmätare direkt efter växelriktarna som mäter den totala produktionen från solcellerna, inklusive den egna elanvändningen som alltså också är certifikatberättigad. Dock, för att kunna få elcertifikat på hela produktionen från anläggningen krävs att värdena från den extra mätaren också rapporteras in av en behörig rapportör till Energimyndigeheten. För att läsa av och rapportera in mätvärdena dagligen till Energimyndighetens databas Eugen, behöver man alltså anlita ett mätföretag, vilket kostar ca 1500 kr per år. Därför, för att det skall löna sig att ansöka om elcertifikat på hela anläggningen så måste den extra inkomsten från elcertifikaten motsvara kostnaden för rapporteringen samt kostnaden för installation av den extra mätaren, vilket ligger på cirka 5000kr med material. Hur stor anläggning med solceller som behövs för att det skall löna sig med en extra mätare är därför omtvistat men vi på SVEA Solar rekommenderar minst en anläggning på 10 kw för att detta ska vara lönsamt. Ansökan om att få elcertifikat sker på en blankett som kan laddas ner hos Energimyndigheten eller skickas över av oss på SVEA Solar. Första delen av blanketten med persondata är lätt att fylla i men med den senare delen krävs viss hjälp av det nätbolag som äger ledningsnätet på orten. Då måste den aktuella nätägaren kontaktas och deras specifika EDIEL-nummer (ett unikt nummer för varje nätägare/behörig rapportör) måste fyllas i på blanketten. Detta nummer får man alltså kolla upp hos nätägaren. Elcertifikat kan tilldelas från den dag Energimyndigheten beviljar ansökan men aldrig retroaktivt. För att kunna få med alla uppgifter som krävs måste ni dock först få ett produktionsnummer på er solcellsanläggning från er nätägare. Därför så görs ansökan om elcertifikat efter att anläggningen är installerad och ett produktionsnummer har erhållits. När Energimyndigheten godkänner ansökan inrättar man samtidigt ett konto online i Eugen dit tilldelade certifikat förs in. Därifrån kan producenten sälja sina certifikat när man vill. Följande länk tar dig till Eugen: (

5 3. PROCESSEN ATT INSTALLERA SOLCELLER Som nämnt tidigare är processen att installera solceller en process som involverar några olika instanser och kommunikation måste ske i rätt ordning mellan de olika inblandade parterna. Här följer en kort beskrivning på hur den processen ser ut och var ansvaret ligger på de olika inblandade parterna. 1. Det första som bör göras av er som kund är att undersöka huruvida installationen av solceller är bygglovspliktig. Dessvärre skiljer sig riktlinjerna något från kommun till kommun, men i regal krävs inget bygglov utanför detaljplan men inom detaljplan så måste en ansökan skickas in. För att ta reda på hur det ser ut i din kommun rekommenderar vi på SVEA Solar att du kontaktar byggenheten hos din kommun och förklarar ditt ärende. De bukar då kunna ge ett förhandsbesked på om en ansökan måste in eller om det inte krävs något bygglov. Om bygglov krävs så kan ni kontakta oss på SVEA Solar så kan vi assistera er i framtagning av ritning och situationsplan. 2. När en beställning av en solcellsanläggning läggs hos SVEA Solar skickar vi ut en orderbekräftelse tillsammans med våra Allmänna villkor för installationen. I detta mail skickar vi även med en del uppgifter som vi behöver få in från er som kund för att vi ska kunna skicka in en föranmälan till er nätägare. 3. Redan i detta läge kan det vara bra att undersöka marknaden för vilket elbolag som ni vill sälja ert eventuella överskott till. Det kan vara bara att kontakta några olika företag och jämföra priser. Kom ihåg, den som ni säljer ert överskott till måste ni i regel även köpa er vanliga el från. När ni har hittat ett företag som ni känner att ni vill sälja till ber ni dem skicka ut blanketter till er för att teckna ett inmatningsabonnemang. Tiden för att få ett inmatningsabonnemang på plats med elbolaget kan variera lite men därför ar det bra att vara ute i god tid och redan nu beställa hem blanketter för detta. 4. För att få teckna ett inmatningsabonnemang skall du vara momsregistrerad hos Skatteverket. Om du är en privatperson så kontaktar du Skatteverket för att bli tilldelad ett momsregistreringsnummer. Om du köper via ett företag som står på abonnemanget så kan du använda befintligt momsnummer. 5. När vi har fått in uppgifterna från er ställer vi samman en blankett som kallas Anmälan om mikroproduktion som vi skickar tillbaka till er för signering. Denna vill vi sedan att ni skickar tillbaka till oss, antingen som inscannad kopia eller via post. 6. Då vi har mottagit blanketten från er ställer vi samman föranmälningen till er nätägare och skickar in den. En föranmälan skall göras av den behöriga elektriker som är ansvarig för installationen. Då vi på SVEA Solar i de flesta fall säljer nyckalfärdiga anläggningar så är det därför vi som skall skicka in föranmälningen till nätägaren. 7. När föranmälningen väl har kommit in till nätägaren så kan det skilja lite på hur lång behandlingstid ett ärende har. I Sverige finns det en rad olika nätägare och deras interna processer för att hantera ett ärende skiljer sig till viss del. Därför är det svårt att säga exakt hur lång tid en föranmälan tar att få igenom, men i regel brukar de ta mellan 2 3 veckor. När ärendet väl har behandlats så skickar nätägaren ut ett installationsmedgivande till den behöriga elektrikern. Vissa nätägare (E.ON och Fortum t.ex.) har som en del i sina processer att de även skickar ut en blankett till er som kund för signering. Denna blankett måste ni som kund alltså skriva under och returnera till den aktuella nätägaren för att vi på SVEA Solar skall få ett installationsmedgivande.

6 8. När vi på SVEA Solar har fått ett instalations medgivande från nätägaren så kan vi sätta ett bestämt datum för installationen. Vi kontaktar då er för att hitta en tid som passar. 9. På överenskommen tid åker vi på SVEA Solar ut och gör monteringen av solcellerna. Vi brukar alltid börja med at montera solcellerna medan elektrikern kan komma ut någon eller ett par dagar efter att monteringen är utförd. Det underlättar vår logistik. Därför kommer även elektrikern att kontakta er runt tidpunkten för installationen. 10. När elektrikern är klar med sitt jobb och anläggningen är testad och ansluten gör vi på SVEA Solar en så kallad färdiganmälan till er nätägare. 11. Nätägaren mottar färdiganmälan och kontaktar er för att komma ut och besiktiga anläggningen och byta er befintliga elmätare till en elmätare som kan mäta såväl utgående som inkommande el. Detta mätarbytet är kostnadsfritt för er som kund. Även i detta fall är det så att processerna hos nätägarna kan skilja sig till viss del, vilket även gör att tiden det tar för dem att komma ut kan variera en del. I regel brukar det dock ta mellan 1 2 veckor innan ni blir kontaktade för mätarbytet. 12. Nu när mätaren är bytt kan er nätägare läsa av såväl inköpt- som utmatad el. Nu skall ni även ha fått ett produktionsnummer på solcellsanläggningen från er nätägare. Detta nummer använder ni för att teckna inmatningsabonnemanget med det elbolag som ni vill sälja elen till (enlig punkt 3 ovan). Fyll i de uppgifter som elbolaget kräver och skicka in blanketten till dem. 13. Nu är det även dags att ansöka om elcertifikat om ni vill göra det. Som beskrivet ovan så sklijer sig processen något beroende på om elcertifikat skall ansökas om på hela produktionen eller bara på överskottet. a. Om elcertifikat skall ansökas om på överskottet (rekommenderas för anläggningar upp till cirka 10kW) så skall en blankett skickas in till Energimyndigheten. Konatkat SVEA Solar för denna blankett eller ladda ner den från Energimyndighetens hemsida. Kontakta er nätägare och be om deras EDIEL-nummer. Använd även det produktionsanläggningsnummer som ni fått på anläggningen från er nätägare för att färdigställa blanletten och skicka in blanketten till Energimyndigheten. b. Om elcertifikat skall ansökan om på hela produktionen så installerar vi på SVEA Solar en separat elmätare i anslutning till växelriktarna. Företaget som tillhandahåller mätarna sköter även själva rapporteringen av värdena (detta gör alltså inte vi på SVEA Solar). Efter att installationen är utförd kontaktar detta företag er och skickar ut en fullmakt till er. Fullmakten gäller för att de ska kunna sköta hanteringen av ansökan om elcertifikat för er räkning. Det enda ni som kund behöver göra i detta fallet är alltså att skriva under fullmakten och skicka tillbaka en till företaget som sedan sökter resten därifrån. 14. När alla dessa delar är på plats kan ni känna er nöjda och njuta av er gröna närproducerade el!

7 En illustrering över hur processföldet ser ut för att installera solceller: SVEA(Solar( 4.(MikroblankeH( Illbaka(Ill(SVEA(Solar( Kommunens( bygglovsenhet( Solcellskund( 1.(Undersökan(bygglov( 3.(Underök(elpris( 10.(Byte(av( mätaren( 5.(Föranmälan( Nätägare( 6.(InstallaIonsmedgivande( Elhandelsföretag(

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1 Egenproducerad el så fungerar det Ver: 1.1 INNEHÅLL Sida 2: Denna sida Sida 3: Anslutning till elnätet Sida 4: Elsäkerhet & Elkvalitet Sida 5: Du kontaktar Sida 6-10: Frågor & Svar Sida 11: Övrigt att

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 2017 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 En anläggning på 1 kw blir ca 7 m 2 stor För varje installerad kw solceller får man

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 2017 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun

Solcellsanläggning. en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggning en handbok för dig som bor eller verkar i Vellinge kommun Solcellsanläggningen på Arrie förskola För dig som är intresserad av att producera din egen solenergi med fokus på solcellsanläggningar

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Installatörsträff

Installatörsträff Installatörsträff 2016-10-27 Agenda Hur fungerar vårt För/Färdiganmälningssystem Varför måste mätaren flyttas ut till FM/Markskåp Hur fungerar handel med solcellsel? Regler och krav Mätaravdelningen informerar

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som vill starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som vill starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som vill starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version juni 2016 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att producera

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

ELPRODUKTION ELNÄT 2006. KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning

ELPRODUKTION ELNÄT 2006. KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning Mälarenergi AB ELPRODUKTION ELNÄT 2006 KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning Visningsanläggning nät Utveckling ABB forskningsanläggning

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Behovet Varför vill ni installera solel?

Behovet Varför vill ni installera solel? Behovet Varför vill ni installera solel? Minska elinköpet och sälja elenergi Design utsmyckande Elbils laddare Effektstyrning Solsystem Solcellsanläggning Solcellsanläggning Solfångaranläggning On-grid

Läs mer

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Mikroproduktion Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Agenda Bakgrund 5 min Beslut från riksdagen Vad är mikroproduktion? Mottagningsplikt Ediel-anpassningar Demo i CS Transmission 15

Läs mer

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa

Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Bengt Stridh, Malmö 2011-10-18 Att sälja överskott av solel Svårigheter och lösningar + jämförelse med Tyskland Tyskland världsbäst och föregångsland för solceller!! Sverige bland de sämsta i Europa Tyskland

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Fler väljer att producera egen el. Kriterier för mikroproduktion

Fler väljer att producera egen el. Kriterier för mikroproduktion Version augusti 2016 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk. För att underlätta för dig

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. ! 2020 hus med solceller till år 2020! Sveriges solcellstätaste gata SKRINDVÄGEN, VALSÄTRA ! HÄNG PÅ!

UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. ! 2020 hus med solceller till år 2020! Sveriges solcellstätaste gata SKRINDVÄGEN, VALSÄTRA ! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020! Sveriges solcellstätaste gata SKRINDVÄGEN, VALSÄTRA! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Agenda Information Var kan man läsa om småskalig produktion Var kan man vända sig för frågor Vilka krav ställs Ansluta produktion Föranmälan - Vad ska bifogas

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige Framtidens solel i Östra Mellansverige Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Studentprojekt med entreprenörsknorr Mötet mellan beställare och leverantör

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

12 steg från idé till verklighet

12 steg från idé till verklighet Hitta din kommunala energirådgivare på www.ekrs.se Skaffa egen solcellsanläggning 12 steg från idé till verklighet Med solceller kan du producera din egen el. Det är enkelt, klimatsmart och du minskar

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer