VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET"

Transkript

1 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?... 3 Vilket ansvar tar för helheten?... 3 Vilka förberedelser krävs av mig i beställningsprocessen?... 3 Behöver jag bygglov och godkännande av grannar för min solcellsanläggning?... 3 Hur lång tid tar det från beställning till dess att min anläggning är i drift?... 3 Kan man få statligt stöd för investering i solcellsanläggningar?... 3 Kan man få ROT-avdrag för solpanelerna?... 4 Erbjudande, villkor och avtal... 4 Vad är inkluderat i s solpaketserbjudande?... 4 Kan jag välja att montera min anläggning själv?... 4 Sker leverans, montering och driftsättning vid samma tillfälle?... 4 Går det att komplettera sin anläggning med fler paneler i efterhand?... 4 Vad menas med mikroproducent?... 4 Vad har jag för garantier på min solcellsanläggning?... 4 Vilken service efter köpet ingår i s erbjudande?... 4 Kan man beställa solcellspaketet i hela Sverige?... 5 Är solcellspaketet en bra investering?... 5 Finns det möjlighet att dela upp betalningen för solcellspaketet?... 5 Kan man kombinera solel och vindel i en anläggning?... 5 Vad är ett standardhus?... 5 Vad är en gateway och vad kostar den?... 5 Vad kostar solcellspaketet?... 5 Teknik, hårdvara och montering... 6 Vad finns det för olika typer av solceller?... 6 Finns solpanelerna i olika format och färger?... 6 Fungerar det att montera solpanelerna på olika typer av takbeläggningar?... 6 Hur fungerar solpanelerna?... 6 Kan man ha solpanelerna istället för takbeläggning tex tegel?... 6 Vad betyder 1 kwp... 6 Vad är det för skillnad på solceller och solfångare... 6 Vad är en växelriktare?... 6 Vart kan jag läsa mer om hårdvaran som ingår i erbjudandet?... 6 Vilken livslängd har solpanelerna?... 7 Hur mycket el producerar s solpaneler?... 7 Driftsättning av anläggning... 7 Hur går anslutningen till elnätet till?... 7 Hur vet jag att min undercentral klarar av en solcellsanläggning?... 7 Vad behöver jag anmäla till mitt elhandelsföretag respektive elnätsbolag?... 7 Löpande drift, hållbarhet och garantier... 7 Producerar solcellsanläggningen el även när är det strömavbrott på nätet?... 7 Hur påverkas solpanelernas produktion av smuts och snö?... 7 Kan man på egen hand skotta bort snö eller tvätta solpanelerna?... 8 Kan man lagra den el som man själv producerar?... 8 Vart vänder jag mig med servicefrågor - tex solen skiner men anläggningen producerar ingen el?... 8 Om jag behöver göra förändringar på mitt tak, tex bygga om, kan jag då själv flytta runt solpanelerna? V1 1

2 Finns det möjlighet att följa sin produktion online?... 8 Kommer solcellsanläggningen att innebära några årliga kostnader för mig?... 8 Solekonomi och miljöfrågor... 8 Hur miljövänligt är egentligen solel?... 8 Varför erbjuder solpaneler?... 9 Är det inte mer effektivt att vi satsar på effektiva storskaliga anläggningar istället för massa småanläggningar? V1 2

3 BESTÄLLNINGSPROCESS OCH FÖRBEREDELSER HUR VET JAG OM MITT HUS ÄR LÄMPLIGT FÖR SOLELSPRODUKTION? Sverige har bra förutsättningar för solelsproduktion men solinstrålning varierar något beroende på vart du bor. Om just ditt hus är lämpligt beror på ett flertal faktorer som tex hur ditt tak ser ut, i vilken väderstrecksriktning takytan där du tänkt placera solpanelerna ligger samt om du har föremål som skymmer solen, tex flaggstänger, träd etc. Du kan testa vilken potential ditt hus har genom att gå in på.se/sol och klicka dig vidare till vårt webverktyg HUR GÅR JAG TILLVÄGA FÖR ATT BESTÄLLA SOLCELLSPAKETET? Beställningsprocessen är uppbygd i tre steg, steg 1 är att använda vårt webverktyg på.se/sol och fylla i uppgifter för hur ditt hus ser ut, steg 2 är att efter att du skickat in intresseanmälan som finns i samband med webverktyget så kontaktar vi dig, därefter kan vid behov göra hembesök för att reda ut eventuella utestående frågor VILKET ANSVAR TAR FORTUM FÖR HELHETEN? erbjuder en helhetslösning som inkluderar hårdvara, leverans och installation av solpanelerna samt övrig teknisk utrustning som behövs för installationen av solpanelerna VILKA FÖRBEREDELSER KRÄVS AV MIG I BESTÄLLNINGSPROCESSEN? Du behöver kolla upp några saker innan du lägger en beställning såsom om du behöver bygglov, vilket elnätsföretag du har, vilken taktyp och taklutning du har, vilket takmaterial du har tex tegel (enkupigt, tvåkupigt), betong eller plåttak. Det är också bra om du kan undersöka vilken riktning ditt hus har (vilken gavel som ligger mot söder). Efter att du beställt kommer du behöva vara tillgänlig för att ta emot leveransen samt tillgänglig vid installationen. Du kan läsa mer i vår checklista på.se/sol BEHÖVER JAG BYGGLOV OCH GODKÄNNANDE AV GRANNAR FÖR MIN SOLCELLSANLÄGGNING? Bygglovskrav varierar beroende på vilken kommun du bor i och godkännande från grannar hänger ihop med det. Läs mer på din kommuns hemsida. Det kan alltid vara bra att informera dina grannar ändå och på köpet visa på att du tänker börja producer din egen miljövänliga el. HUR LÅNG TID TAR DET FRÅN BESTÄLLNING TILL DESS ATT MIN ANLÄGGNING ÄR I DRIFT? Vi hoppas på att kunna hantera din beställning och installation på 4-8 veckor. När driftsättning kan ske beror på när din nätägare kan komma och byta din elmätare till en timmätare. elnätsbolaget måste byta mätare inom 3 månader efter det att anmälan att anläggningen är installerad har skickats in. KAN MAN FÅ STATLIGT STÖD FÖR INVESTERING I SOLCELLSANLÄGGNINGAR? Ja, du kan ansöka om investeringsbidrag hos Länsstyrelsen för din anläggning. Bidraget som du kan få uppgår under 2012 till 45% av investeringen och betalas ut efter det att installationen är klar och du har fått slutfakturan. För information om möjligheten att få bidrag, gå in på Länstyrelsens hemsida, lansstyrelsen.se V1 3

4 KAN MAN FÅ ROT-AVDRAG FÖR SOLPANELERNA? Ja du kan får ROT avdrag på installationskostnaden. Denna kostnad inkluderar enbart arbetstimmarna för installationen, materialet kan du inte få ROT avdrag för. ROT-avdrag ges till den person/de personer som står som fastighetsägare. Du kan dock inte få ROT-avdrag om du fått investeringsbidraget från Länsstyrelsen. ERBJUDANDE, VILLKOR OCH AVTAL VAD ÄR INKLUDERAT I FORTUMS SOLPAKETSERBJUDANDE? erbjuder en helhetslösning som inkluderar hårdvara, leverans och installation av solpanelerna och övrig teknisk utrustning. I hårdvaran ingår solpaneler, växelriktare och allt kablage etc som behövs för en komplett anläggning. Som tillval finns också en så kallad Gateway som gör att du kan följa din produktiona av el, dels direkt på displayen på Gatewayen men också genom ett webverktyg där du kan se statistik över din produktion. KAN JAG VÄLJA ATT MONTERA MIN ANLÄGGNING SJÄLV? Genom att ta ett helhetsansvar för montering och installation kan vi säkerställa att installationen går till på ett riktigt sätt som innebär undvikta missöden längre fram, och att garantier gäller. Följaktligen erbjuder vi enbart ett helhetserbjudande där montering och installation av anläggningen ingår. SKER LEVERANS, MONTERING OCH DRIFTSÄTTNING VID SAMMA TILLFÄLLE? Leverans och montering kan ske i tät anslutning, om det gör det beror på vår installationspartners tillgänglighet. Vad det gäller driftsättning så kan det göras först när din elmätare bytts ut för att ditt elnätsbolag ska kunna mäta både din konsumtion och din produktion. Mätarbyte och driftsättning görs av ditt elnätsbolag efter det att anläggningen monterats. GÅR DET ATT KOMPLETTERA SIN ANLÄGGNING MED FLER PANELER I EFTERHAND? Ja, det går att ansluta fler paneler i efterhand. Eftersom varje panel har en egen växelriktare kan man enkelt koppla på fler paneler och ansluta dem till gruppscentralen. Dock måste detta självfallet göras av en behörig elektriker, precis som vid den första installationen av panelerna. VAD MENAS MED MIKROPRODUCENT? har valt att definera mikroproducenter som privatkunder eller företag med en anläggning på max 43,5 kw och 63 ampere. Erbjudandet är i detta första skede endast riktat till dem. VAD HAR JAG FÖR GARANTIER PÅ MIN SOLCELLSANLÄGGNING? lämnar 5 års funktionsgaranti på hela anläggningen. VILKEN SERVICE EFTER KÖPET INGÅR I FORTUMS ERBJUDANDE? Solpanelerna är i princip underhållsfria eftersom de inte har några rörliga delar i sig som kan gå sönder. Skulle något fel inträffa så vår kundservice för att se hur vi kan hjälpa dig V1 4

5 KAN MAN BESTÄLLA SOLCELLSPAKETET I HELA SVERIGE? I ett första skede så har vi valt att erbjuda produkten i Stockholms Län. Anledningen till detta är att vi och vår installationspartner vill kunna finnas nära kunderna inledningsvis för att säkerställa erbjudandet. Det är vår ambition att framåt erbjuda möjligheten till egen solelsproduktion över hela Sverige - givet att intresset från kunderna finns såklart. ÄR SOLCELLSPAKETET EN BRA INVESTERING? Det finns flera skäl till att satsa på en egen solcellsanläggning. 1) Du bidrar till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle, 2) Du får bättre kontroll på din elförbrukning när du mer aktivt följer din egen produktion och konsumtion, 3) Du minskar din påverkan av potentiella elkostnadsökningar framöver när du kan ersätta en del av köpt el med egenproducerad el, 4) Det är en lånsiktig investering som kräver minimalt med underhåll. Återbetalningstiden på din investering beror på flera faktorer såsom produktionsvolym, möjlighet att få investeringsbidrag, elprisförändingar och om du väljer att sälja ditt överskott eller inte. FINNS DET MÖJLIGHET ATT DELA UPP BETALNINGEN FÖR SOLCELLSPAKETET? Erbjudandet som vi lanserar nu förutsätter en delbetalning vid beställning och fullständig betalning vid färdigställd installation. Eventuell finansiering är upp till kunden själv att ombesörja och ingår inte som en del av erbjudandet i nuläget. KAN MAN KOMBINERA SOLEL OCH VINDEL I EN ANLÄGGNING? Ja absolut, så länge din anläggning är installerad och driftsatt enligt gällande regler så finns inga problem i att ha elproduktion från både sol och vind. Överskottet kan du sälja till oss på, läs mer på.se/egenel VAD ÄR ETT STANDARDHUS? Att ditt hus är ett standardhus innebär att det är en vanlig 1-1,5 plans villa, att ditt hus eller dina våningsplan inte består av gjutna betongvalv (detta medför då en högre installationskostnad), att din el-central är placerad i den huskropp som du planerar sätta solpaneler på, och att den elcentralen har ledigt utrymme för inkoppling av solcellsanläggningen. VAD ÄR EN GATEWAY OCH VAD KOSTAR DEN? En gateway gör att du kan följa din produktion av el, antingen genom att läsa av produktionen direkt på modulen eller genom att koppla upp dig mot ett webbsida. För att få s 5-åriga funktionsgaranti så krävs att du har en gateway installerad i anläggningen. Om du har beviljats Länsstyrelsens investeringsbidrag så är det också ett krav att kunna följa sin produktion och då är en Gateway ett godkänt alternativ för detta. Priset för en Gateway är 5300 kronor inklusive moms. VAD KOSTAR SOLCELLSPAKETET? s paket innehåller 6, 9 eller 12 solpaneler. Kostnaden för solcellspaketen inkluderar solpanelerna, leverans, installation och övrigt material. Kostnaden beror på vilket paket du väljer och hur ditt hus ser ut. Du kan läsa mer om våra priser på fortum.se. Du kan även ansöka om ett investeringsbidrag från Länsstyrelsen. För 2012 uppgår bidraget till 45% av investeringen. Du kan läsa mer om detta på lansstyrelsen.se V1 5

6 TEKNIK, HÅRDVARA OCH MONTERING VAD FINNS DET FÖR OLIKA TYPER AV SOLCELLER? Solceller delas vanligtvis in i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina solceller är vanligast då de har en högre verkningsgrad - de kan i sin tur delas in i polykristallina eller monokristallina celler. s erbjudande inkluderar polykristallina solceller. FINNS SOLPANELERNA I OLIKA FORMAT OCH FÄRGER? De solpaneler som ingår i erbjudandet är rektangulära och ungefär 1,6 kvadratmeter stora. Själva solcellsytan är blåsvart och ramen är i aluminium. FUNGERAR DET ATT MONTERA SOLPANELERNA PÅ OLIKA TYPER AV TAKBELÄGGNINGAR? Det går att montera solpanelerna på de allra flesta takbeläggningar som finns, med vissa undantag - dock så undviks montering på eternittak då dessa är vädligt känsliga och ersättningsplattor inte går att få tag på. HUR FUNGERAR SOLPANELERNA? Varje solcell består enkelt beskrivet av två skivor, en med ett elektronöverskott och en med ett underskott och emellan dem finns ett kontaktskikt där ett elektriskt fält uppstår. När solen lyser på skivan med elektronöverskottet så gör energin att elektronerna slås ut och hamnar i det elektriska fältet mellan skivorna där dras elektronerna till den positivt laddade skivan och en elektrisk ström uppstår. KAN MAN HA SOLPANELERNA ISTÄLLET FÖR TAKBELÄGGNING TEX TEGEL? Det går inte att ersätta takbeläggning med s solpaneler. Det pågår utvecklingsarbete kring att integrera solceller i väggar, fönster etc. men än så länge är detta kostsamt att installera. VAD BETYDER 1 KWP Enheten kwp används i samband med solceller och är satt utifrån en standard som baseras på vilken toppeffekt som solcellen kan producera givet definierade yttre förhållanden - tex så påverkar solcellernas prestanda av höga temperaturer och då sjunker anläggningens kwp. VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ SOLCELLER OCH SOLFÅNGARE En solcell omvandlar solens strålning till en elektrisk ström medan en solfångare omvandlar energin i solens strålning till värme. VAD ÄR EN VÄXELRIKTARE? Växelriktaren omvandlar likströmmen som solpanelen genererar till växelström på 230VAC/10A. VART KAN JAG LÄSA MER OM HÅRDVARAN SOM INGÅR I ERBJUDANDET? På.se/sol kan du hitta produktblad för den hårdvara som ingår i erbjudandet. Har du frågor kring specifikationer kan du kontakta vår Kundservice på telefon V1 6

7 VILKEN LIVSLÄNGD HAR SOLPANELERNA? Solpanelerna har en livslängd på +25 år men kan hålla betydligt längre än så. HUR MYCKET EL PRODUCERAR FORTUMS SOLPANELER? En solpanel producerar enbart el vid de tillfällen då solinstrålningen kan belysa panelens yta. Genom att ansluta solpanelernas växelriktare till husets elcentral kan den egenproducerade elen som panelen producerar utnyttjas direkt medan överskottet kan säljas ut på nätet. Storleken på den egenproducerade elen varierar främst baserat på storleken på system, solinstrålning, panelens vinkel, utomhustemperatur, ålder på panelerna samt skuggning av moln eller markföremål. Ungefärliga uppskattningar på elproduktionen från s solpaneler hittar du i våra produktblad på fortum.se/sol DRIFTSÄTTNING AV ANLÄGGNING HUR GÅR ANSLUTNINGEN TILL ELNÄTET TILL? När ditt elnätsbolag fått veta att du är klar med din installation tar de kontakt med dig och föreslår en tid för byte av elmätare. Nätägaren kan komma att byta din elmätare redan innan installationen påbörjas, detta avgör ditt nätbolag. När mätarbytet är klart registrerar din nätägare dig som elproducent och du kan börja producera och överföra din egen el ut på elnätet. HUR VET JAG ATT MIN UNDERCENTRAL KLARAR AV EN SOLCELLSANLÄGGNING? säkerställer så att du har rätt säkringsstorlek i huvudelcentralen i huset vid installationen av solcellspaketet VAD BEHÖVER JAG ANMÄLA TILL MITT ELHANDELSFÖRETAG RESPEKTIVE ELNÄTSBOLAG? Till din elleverantör behöver du inte anmäla någonting om du inte vill sälja din el till dem istället för till. Till ditt elnätsbolag behöver du först skicka in och få godkänt på en föranmälan om att du vill installera en solcellsanläggning. När installationen är klar skickar du in en färdiganmälan. Därefter kommer du att få din elmätare utbytt. Vi hjälper dig med att fylla i och skicka in anmälningsblanketterna till ditt elnätsbolag men du måste själv signera papperna. LÖPANDE DRIFT, HÅLLBARHET OCH GARANTIER PRODUCERAR SOLCELLSANLÄGGNINGEN EL ÄVEN NÄR ÄR DET STRÖMAVBROTT PÅ NÄTET? Nej. Din produktionsanläggning stängs av vid strömavbrott eftersom elnätsbolaget inte vill att anläggningen ska överföra el in på nätet när man arbetar med att reparera det. HUR PÅVERKAS SOLPANELERNAS PRODUKTION AV SMUTS OCH SNÖ? V1 7

8 Verkningsgraden på solpanelerna försämras av smuts och snö. Vid mycket snö så producerar anläggningen ingen el utan snön måste då tas bort. Detta gör man enklast med en sopkvast. Smuts påverkar också av olika grad beroende på var man bor, t ex nära en skog och saltvatten så bör man tvätta paneleran oftare än var tredje år som vi rekommendrerar i normalfallet. Enklaste sättet att tvätta panelerna är att vänta på regn, annars kan du använda en vattenslang och en tvättsvamp. KAN MAN PÅ EGEN HAND SKOTTA BORT SNÖ ELLER TVÄTTA SOLPANELERNA? Panelerna är tåliga men för att säkerställa att du inte skadar dem så använd en kvast eller borste för att få bort tex löv eller snö som täcker på panelerna. s solpaneler är inkopplade så att det endast är den övertäckta panelens produktion som reduceras, övriga producerar fortfarande för fullt. I andra anläggningar som är seriekopplade så påverkar en övertäckt panel i större utsträckning prestanden på hela anläggningen. KAN MAN LAGRA DEN EL SOM MAN SJÄLV PRODUCERAR? Nej, elen som du producerar behöver konsumeras direkt. Det är därför som det är så bra att du kan sälja den el som du inte utnyttjar tillbaka till elhandelsföretaget. På så sätt så kommer all den el som du producerar att tas om hand på något sätt, antingen direkt av dig själv eller av någon annan. VART VÄNDER JAG MIG MED SERVICEFRÅGOR - TEX SOLEN SKINER MEN ANLÄGGNINGEN PRODUCERAR INGEN EL? Kontakta vår kundservice för att göra en felanmälan, därifrån hjälper vi dig att felsöka anläggningen och få den i drift igen. Solcellsanläggningen innehåller inga rörliga delar så driftsäkerheten är normalt väldigt hög. OM JAG BEHÖVER GÖRA FÖRÄNDRINGAR PÅ MITT TAK, TEX BYGGA OM, KAN JAG DÅ SJÄLV FLYTTA RUNT SOLPANELERNA? Enklast är att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Vi rekommenderar dig starkt att inte att göra arbetet själv, då det påverkar de garantier som vi lämnar. FINNS DET MÖJLIGHET ATT FÖLJA SIN PRODUKTION ONLINE? I erbjudandet från finns möjlighet att välja till en sk Gateway som gör att du kan följa din produktion av el, dels direkt på displayen på Gatewayen men också genom ett webbverktyg där du kan se statistik över din produktion. Om du sökt/beviljats investeringsbidrag från Länsstyrelsen är Gatewayen eller liknande produkt ett krav. KOMMER SOLCELLSANLÄGGNINGEN ATT INNEBÄRA NÅGRA ÅRLIGA KOSTNADER FÖR MIG? Nej i princip inte. Underhållskostnaderna på solpanelerna är minimala då de inte innehåller några rörliga delar. Övrig teknisk utrustning är och också underhållsfri i stort sett. Skulle du uppleva några problem med drift så kontakta s kundservice på telefon SOLEKONOMI OCH MILJÖFRÅGOR HUR MILJÖVÄNLIGT ÄR EGENTLIGEN SOLEL? V1 8

9 Solel är miljövänligt. Produktionen innebär inget koldioxidutsläpp i sig och den energi som gått åt till att producera solpanelerna är liten i förhållande till den solcellerna ger. Totalt sett så producerar en solcell mer än 10 gånger så mycket energi som gick åt till dess framställning. Jämfört med medelvärdet för elproduktion så ger solcellerna över sin livslängd ett minskat CO2 utsläpp på över 700 gram per kwh. VARFÖR ERBJUDER FORTUM SOLPANELER? s syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Solenergi är ett högst relevant alternativ i vår resa mot ljusare tider och att erbjuda solcellspaket till mikroproducenter ser vi som en del av den resan. ÄR DET INTE MER EFFEKTIVT ATT VI SATSAR PÅ EFFEKTIVA STORSKALIGA ANLÄGGNINGAR ISTÄLLET FÖR MASSA SMÅANLÄGGNINGAR? Framtidens energisystem kommer att bestå av både central och lokal elproduktion. Det ena utesluter inte det andra och att utnyttja förnybara energikällor såsom vind, sol och vatten är fördelaktigt även i en liten skala V1 9

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar)

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Katalog 2014 Solceller Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Index 1. Introduktion 2. SMA SmartHome 2013 (maximera solenergin) 3. Solceller 4. Växelriktare 5.

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer