CURRICULUM VITAE. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. Innehåll:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Innehåll: 1 Personliga data 2 Utbildning 3 Anställningar och förtroendeposter 3.1 Sakkunniguppdrag 4 Studieresor, konferenser m.m. 5 Publikationslista 5.1 Egen produktion Monografier Working papers Rapporter Vetenskapliga artiklar Andra artiklar Recensioner Fiktion 5.2 Redigerade volymer 5.3 Översättningar Böcker Artiklar Skönlitteratur Tecknade serier 5.4 Intervjuer och omtal 6 Föredrag 7 Undervisning 8 Handledning av doktorander 1

2 1 Personliga data Namn: Orla Vigsø (tidigare: Orla Vigsø Sørensen) Födelseort: Idum vid Holstebro, Danmark 2 Utbildning 1981 Student från Holstebro Gymnasium, samhällsvetenskaplig/språklig linje Inskriven vid Århus universitet 1985 Exam.art. i danska språket och litteraturen 1986 Exam.art. i statsvetenskap 1990 Mag.art. & cand.mag. i danska och statsvetenskap 1992 Godkänd på grundläggande färdighedskurs i italienska, Uppsala universitet 1995 Registrerad på forskarutbildningen i nordiska språk, Uppsala universitet 1998 Kurser i Kurspedagogik och Projekthandledning, Roskilde universitetscenter 2002 Fil.lic. i nordiska språk, Uppsala universitet 2005 Fil.dr i nordiska språk, Uppsala universitet 2006 Grundläggande handledarutbildning, Göteborgs universitet 2006 Utvidgad handledarutbildning, Göteborgs universitet 2006 Högskolepedagogik, 15 ECTS, Göteborgs universitet 2009 Docent i svenska språket 2011 Befordrad till professor i retorik 3 Anställningar och förtroendeposter Medlem av elevrådet, Sønderlandskolen, Holstebro Medlem av elevrådet, Holstebro Gymnasium Kontorist på Samtaleregnskabet, Jydsk Telefon, Århus Receptionist på Hotel Royal, Århus Undervisningsassistent på Tværfag, Århus universitet Frivillig medarbetare i Århus Bogcafé 1991 Vikarie på Stenløse Gymnasium Anställd som dansk lektor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Redaktör av Nordiska sommaruniversitetets skriftserie, från 1996: NSU Press Konsult for Kammarkollegiet, Stockholm, i samband med translatörsexamen danska/svenska och svenska/danska Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för nordiska språk Medlem av Humanistiska doktorandrådet, Uppsala universitet Medlem av Nordiska sommaruniversitetets styre Anställd som adjunkt vid Institut for sprog og kultur, Roskilde universitetscenter Medlem av Studienævnet for dansk, Roskilde universitetscenter 2

3 Anställd som dansk lektor vid Nordens folkliga akademi, Göteborg Generalsekreterare, från 2002 sekreterare, för Nordiska sommaruniversitetet 2003 Anställd som vikarierande avdelingsdirektör, det humanistiske fakultets kansli, Göteborgs universitet (6 mdr) Revisor i Göteborgs Ju-jutsuklubb Anställd som doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004 Anställd som extern lektor i politisk kommunikation, Center for Business Communication, Aarhus School of Business (1 termin) 2005 Anställd som avdelningsdirektör på Kammarkollegiet, Stockholm (6 mdr) Revisor i Ernst Cassirer sällskapet Anställd som lektorsvikar, Institionen för svenska språket, Göteborgs universitet (HT05: 100 %, VT06: 50 %, HT06: 85 %) 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för Svenska, Retorik och Journalistik, Södertörns högskola Tillsvidareanställd som lektor i svenska vid Örebro universitet Referee för Rhetorica Scandinavica Uppdragsforskare för Kärnavfallsrådet Anställd inom forskningsprojektet Retoriska aspekter på kriskommunikation, finansierad av Krisberedskapsmyndigheten (HT08: 20%, VT09: 20%, HT09: 25%) Suppleant, Forskningsnämnden för svenska språket Medlem av styrelsen för ASLA, Association Suèdoise de la Linguistique Appliquée 2009 Referee för Tidsskriftet Politik (Institutionen för statsvetenskap, Köpenhamns universitet) Reviewer för Corporate Communications: An International Journal Anställd inom forskningsprojektet Kriskommunikation i praktiken (Retoriska aspekter på kriskommunikation II), finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (VT10: 50%, HT10: 10%, HT11: 50%) Tillsvidareanställd som lektor i retorik vid Södertörns högskola Medlem av redaktionen för Rhetorica Scandinavica, redaktör för recensioner. Från nationell redaktör för Sverige Ledamot i lärarförslagsnämnden för humaniora, Södertörns högskola Reviewer för Routledge Publishers Lektör för Språk & stil Anställd som professor i retorik vid Södertörns högskola Referee för Public Relations Inquiry 2013 Gästprofessor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (VT13: 50%, HT13: 100%) Medlem av styrgruppen för Center för kriskommunikation, Örebro universitet. 3

4 2013 Ämnesexpert ( kernefaglig ekspert ) vid ackreditering av bachelorutbildning i företagskommunikation och språk vid Århus universitet för Danmarks Akkrediteringsinstitution Tillsvidareanställd vid JMG, GU. 3.1 Sakkunniguppdrag 2008 Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i Corporate Communication, Handelshøjskolen i Århus Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i strategisk kommunikation, Köpenhamns universitet Medlem av betygsnämnden vid Sara Van Meerbergens disputation, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet Förhandsgranskare av Johanna Koivistos avhandling, Tammerfors universitet Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Uppsala universitet Fakultetsopponent på Johanna Koivistos avhandling, Tammerfors universitet Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Lunds universitet Sakkunnig vid tillsättningen av professorstjänst i strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet Medlem av bedömningsgruppen vid antagning av doktorander i retorik, Södertörns högskola Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Örebro universitet Sakkunnig vid tillsättningen av tjänst som biträdande lektor ( adjunkt ) i retorik, Köpenhamns universitet 2013 Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i Europæiske studier, Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet Sakkunnig vid tillsättningen av tjänst som biträdande lektor ( adjunkt ) i retorik, Aarhus universitet 4 Studieresor, konferenser m.m En termins studier i London 1987 Två terminers studier i Paris 1988 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Viskadalen, Sverige 1988 Forskarkurs: Tekst, historie, tolkning, Odense universitet 1989 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Sirola, Finland (paper) 1989 Forskarkurs: Lingvistiske teorier, Handelshøjskolen i Århus 1990 Forskarkurs: Discourse Analysis, Handelshøjskolen i Århus 1990 Internationellt forskarsymposium: Oversættelse i Norden teori og praksis, Reykjavik, Island (paper) Nordisk koordinator i studiekrets 4: Pragmatik, Nordiska sommaruniversitetet 4

5 Medlem av arrangemangskomiteen i samband med Nordisk Someruniversitets sommarsession i Viborg 1990 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Viborg (paper) Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 1990 The Nordic Association for Semiotic Studies möte 1991 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Diskursanalyse, Oslo (paper) 1991 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hurdalen, Norge (paper) 1991 Nordtext Workshop, Köpenhamn 1991 Psykoanalytisk Forums seminarium: Lacan lingvistik eller lingvisteri?, Stockholm 1991 Nordisk forskarkurs: Persepsjon smak stil sivilisasjon, Lysebu, Norge 1992 The 13th Scandinavian Conference of Linguistics, Roskilde (paper) 1992 ADLA s årsmöte, Odense 1992 Arrangör av och deltagare i Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Politik og retorik, Uppsala 1992 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Önnestad, Sverige (paper) 1992 AILA symposium: Discourse and the Professions, Uppsala Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus (paper) 1992 Forskarseminarium: Fortællingen i litteratur og videnskab, AUC, Aalborg 1993 Semiotiksymposium, Stockholms universitet 1993 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Lys & mørke, Tisvildeleje 1993 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Tolkningens gränsar, Stockholm 1993 Grundtvig-seminarium, Lysebu, Norge 1993 Ämneskonferens i nordiska språk, Lund 1993 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Jyväskylä, Finland 1993 AILA s 10th World Congress, Amsterdam (paper) Medlem af arrangemangskomiteen i samband med Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hørsholm 1993 SMID s årsmöte, Ebeltoft 1993 Konferensen: Mediesprog, medietekst, mediediskurs, Handelshøjskolen i Århus (paper) 1994 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Det hellige 1994 Nordiskt-baltiskt kritikermöte, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö (paper) 1994 INFORCOM 94 og G.R.A.M.:s årsmöte, Toulouse 1994 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hørsholm 1994 G.R.A.M.:s journée d études, Paris 1995 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Kulturradikalism, Göteborg 1995 Nordtext symposium, Uppsala 1995 Internationalt forskersymposium: Paul Ricœur In the Conflict of Interpretations, Århus (paper) 1995 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium, Skagen 1995 Forskersymposium Conceptual History, Århus 1995 Nordisk lektorkonferens, Gentofte 1995 Konferensen Political Linguistics, Antwerpen 1996 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium Almänna opinionen, Helsingfors

6 Konferens: Autobiographie et fiction, Uppsala (paper) 1996 INFORCOM 96: Dixième congres national des sciences de l information et de la communication, Grenoble, Frankrig 1997 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Ruinen og det ruinøse, Aalborg 1997 Konferens: Analysing Political Discourse, Birmingham 1997 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Mariefred 1997 Konferens: Paul Virilio, Technoscience and Society, Sociologisk institut, Københavns universitet (chair) 1997 Forskarkonferens: Detaljen, Roskilde universitetscenter 1997 G.R.A.M.:s journée d études, Paris 1998 Dansk Kunstnerråds konferens: Kunstens rolle, placering og betydning i samfundsudviklingen, Snoghøj 1998 Fjerde konference om nordiske sprog som andetsprog, København (paper) :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg (paper) th International Pragmatics Conference, Reims (paper) 1998 Konferens: Discourse Analysis and Social Research, Ringsted Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 1998 European Council of Artists konferens: The Role of the Artists and the Intellectuals in a Wider Europe, Semmering, Österrike 1999 Dansk Kunstnerråds konferens: Hva mæ kulturen? Om kunst, marked, stat og moral, Snoghøj 1999 Konferens: Broadcast Conversations: Interaction in the Media, Roskilde universitetscenter (chair) 1999 Konferens: ABC European Convention: Business Through Language and Communication, Helsinki, Finland (paper) nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kungälv, Sverige (paper) 1999 En termins forskning vid ERSICO (Enseignement et récherche dans les systèmes d information et de la communication) och Institut d études politiques, Lyon 1999 European Council of Artists konferens: ECA towards its 5th Anniversary, Bled, Slovenien 2000 Dansk Kunstnerråds seminarium: Public service for dannelse eller fordummelse?, Christiansborg, Danmark 2000 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Bolkesjö, Norge 2000 Workshoppen: Human Rights, Democracy, and Education, på konferensen: Values and Visions the Role of Education in the New Millenium, Nordisk Ministerråd, København (diskutant) 2000 Seminariet: Folkligt samarbete och mångkulturalitet i Norden, under forskningsprogrammet Norden och Europa, Åbo (paper) nordiska konferensen om språk och kön, Göteborg th Adult Education Colloquium: Literacy, Participation and Knowledge Society, Ljubljana, Slovenien (paper) 2000 European Council of Artists konferens: Where is Europe? Common European Values, El Escorial, Spanien

7 Konferens: Grundtvigs poetik, Vartov, Köpenhamn 2001 Konferens: Citizenship, Adult Education and Lifelong Learning, Vartov, Köpenhamn :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo 2001 Konferens: ENCoDe 2001: Lifelong Learning in Business and Industry, Halden, Norge 2001 LLinE-konferens, Helsingfors 2001 European Council of Artists konferens: Borderless vs National Perspectives in the Fields of Art and Culture, Visegrád, Ungern 2001 Forskarkonferensen: Samhällets diskurser, Stockholm (paper) 2001 Forskarnätverket Mimers konferens, Härnösand 2002 Konferens: Mentale barriärer i Öresund, Forum Norden, Helsingør (paper) 2002 Konferens: Vuxenutbildning i förändring, Stockholm 2002 En månads språkkurs i isländska, Háskoli Íslands, Reykjavik 2002 European Council of Artists konferens: Media, Artists and democracy, Skarrildhus, Danmark :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala (paper) 2002 Konferens: Europe in the Making, Louisiana, Humlebæk 2003 Symposiet: Grammatik och samtal, Uppsala universitet 2003 Tilldelad stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för en månads analysarbete nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kristiansand, Norge (paper) 2003 European Council of Artists konferens: Artists Sharing Without Frontiers. Networking in the Enlargement Process, Bucharest, Rumänien 2003 PR-symposiet: Möjligheter och begränsningar. Att studera organisationers strategiska kommunikation. Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 2004 Dansk Kunstnerråds konferens: Kunstpolitisk Forum, Ebeltoft :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö (paper) 2004 Konferens: Spin!, Köpenhamns universitet 2005 Seminarium: Språk och kultur i det multietniska Sverige, FUMS, Uppsala universitet 2005 Forskningsseminarium med Theo van Leeuwen, Handelshøjskolen i Århus 2005 Forskningsseminarium: Ernst Cassirer and the philosophy and sociology of religion, SCASS/Göteborgs universitet 2005 Konferens: Tolkmöten 2005, TÖI, Stockholms universitet :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro (paper) 2006 Den 3. nordiske retorikk-konferansen, Oslo (paper) 2006 Forskarkonferens: Forum för textforskning, Örebro universitet 2007 Ämneskonferens i retorik, Södertörns högskola 2007 Språkvårdsdag, Hugo Bergroth-sällskapet, Hanaholmen, Finland (föreläsare) 2007 Forskarkonferens: Forum för Textforskning, Växjö universitet (paper) 2008 Forskarkonferens: Law and Symbolic Order. Cassirer s Contribution to Legal Philosophy. Göteborgs universitet 2008 Seminar: Begrebet "retorisk medborgerskab" og dets rolle i retorikfaget på universitetsniveau, Köpenhamns universitet

8 2008 Forskarkonferens: Forum för textforskning, Göteborgs universitet :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholms universitet (paper) 2008 Forskarkonferens EUPRERA 2008: Institutionalizing Public Relations and Corporate Communication, Milano (paper) th International Research Days on Marketing Communications, Aarhus School of Business, University of Aarhus (paper) 2009 Forum för textforskning, Södertörns högskola/stockholms universitet 2009 Ph.D. course: Communicating risk and crisis in an age of uncertainty. Aarhus School of Business & the Danish National Research School for Media, Communication, and Journalism 2009 Kärnavfallsrådet seminarium: Vem talar sanning om kärnavfallet? Stockholm (föredrag) 2010 Krisens diskursiva koreografi. Workshoppen Diskursanalys 4, Lund (föredrag) 2010 Ämneskonferens i retorik, Lund 2010 Konferens om politisk marketing. Institut for statskundskab, Köpenhamn Forum för textforskning, Lund 2010 IAMCR conference, Braga, Portugal (paper) 2010 Fjärde nordiska retorikkonferens, Stockholm (paper) 2011 Rhetoric in Society 3, Antwerpen (3 papers) 2011 Le rapport éthique au discours. Colloque interdisciplinaire international Université Paul Valéry-Montpellier III Conference on Corporate Communication. Baruch College, New York (paper) Conference: Crisis2 - Communicating Crisis in an Age of Complexity. Århus School of Business (paper & paneldeltagare) Nordic Crisis Communication, arr. av de nordiska myndigheterna för beredskap, Oslo The Mediation of Scandal and Moral Outrage. ECREA, London School of Economics Seminar on Crisis Communication, Department of journalism, media and communication, University of Göteborg Conference on Corporate Communication. Baruch College, New York (paper) ECREA conference, Istanbul, Tyrkiet Rhetoric and Crisis Communication, Örebro universitet. (Arrangör och chair.) 2013 Forum för Textforskning 8, Växjö (paper och chair) 2013 Crisis 3: Crossing Boundaries in Crisis Communication, Erfurt. (Paper och chair.) 5 Publikationslista 5.1 Egen produktion 8

9 5.1.1 Monografier Interpretationsbegrebet i hermeneutikken og semiotikken: Paul Ricœur & A.J. Greimas. Aalborg: Nordisk Sommeruniversitet Grundrids af dansk sproglære. En lathund for svenskere. Uppsala: Institutionen för nordiska språk Grundrids af dansk sproglære. En lathund for svenskere, 2. rev.udg., Uppsala: Institutionen för nordiska språk Valgplakaten som kommunikation og marketing (Svenska i utveckling nr. 5, FUMS Rapport nr. 183). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Parti og vælgere. Studier i svensk partipolitisk kommunikation (SoLiD rapport nr 14, FUMS Rapport nr 206). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Strukturalisme (med Niels Brügger). Köpenhamn: Samfundslitteratur Strukturalism (med Niels Brügger). Lund: Studentlitteratur Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 66.Uppsala: Institutionen för nordiska språk Strukturalismus (m. Niels Brügger). München: Wilhelm Fink Verlag/UTB Debatten kring slutförvaring av kärnavfall. En studie av argumentationen. Rapport 2009:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor. Stockholm: Kärnavfallsrådet Working papers The Analysis of Political Discourse (TeFa, nr.5). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Roland Barthes og det semiologiske eventyr (Arbejdspapir, nr ). Århus: Center for Kulturforskning Det politiske marked. Den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation. Working paper nr. 3. Århus: Handelshøjskolen i Århus, Center for Virksomhedskommunikation Politisk marketing. En kort introduktion. Working paper nr. 5. Århus: Handelshøjskolen i Århus, Center for Virksomhedskommunikation Rapporter Kunstpolitisk Forum: Kunstens rolle, placering og betydning i samfundsudviklingen. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole 27. februar 1. marts 1998 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen). 9

10 The Role of the Artists and the Intellectuals in a Wider Europe. Report from the conference arranged by the European Council of Artists, Semmering, Austria, November (Med Finn Frandsen) Kunstpolitisk Forum: Hva mæ kulturen? Om kunst, marked, stat og moral. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole februar 1999 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) ECA towards its 5th Anniversary. Report from the conference 13 November 1999 in Bled, Slovenia Public service for dannelse eller fordummelse? Rapport fra en høring 17. januar 2000 på Christiansborg, arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) Kunstpolitisk Forum: Kunstens pris. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole marts 2000 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) The Citizen in the Europe of Tomorrow. Report from a meeting in Paris 27 April Föreningen för medborgerlig bildning i Europa & Nordens folkliga akademi The Accreditation of Prior Learning in Adult Education. Report from the European Service Network for Adults Learning. November Where is Europe? Common European Values. Report from the conference arranged by the European Council of Artists, El Escorial, Spain, November (Med Finn Frandsen) Borderless vs National Perspectives in the Fields of Art and Culture. Art for Sale? Report from the conference arranged by the European Council of Artists, Visegrád, Hungary, 5-7 October (Med Finn Frandsen) Media, Artists and Democracy. Report from a conference in Skarrildhus, Denmark, October 2002, organized by the European Council of Artists (ECA). (Med Finn Frandsen) Europe in the Making. Report from a Conference on the enlargement of the European Union, 1-3 November 2002, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark. Organized by Momentum Europa. (Med Finn Frandsen) Artists Sharing Without Frontiers. Networking in the Enlargement Process. Report from a conference in Bucharest, Romania, 5-7 September 2003, organised by the European Council of Artists (ECA). (Med Finn Frandsen) Vetenskapliga artiklar Translating Meaning. I: Keld Gall Jørgensen (red.): Oversættelse i Norden teori og praksis, Reykjavik. (Planerad men aldrig publicerad) Allt ska inte vara politik! Diskursanalytiske bemærkninger til Moderaternas valgkampagne ADLA Nyt, nr.1, Århus. S Sprogspil: taktik og paralogi. K & K. Kultur og klasse. Kritik og kulturanalyse, nr.75 (21.årg.nr.1). Holte. S

11 Valgplakaten: narrativitet og interpretation. I: Mette Kunøe & Erik Vive Larsen (red.): 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for nordisk sprog og litteratur. S Politikken på plakaten. I: Birgitta Garme (red.): Språket och bilderna. S Stockholm: Svensklärarföreningen/Natur & Kultur Drømme om land og by. I: Jan Olof Nilsson & Anders Linde-Laursen (red.): Möjligheternas landskap. Nordiska kulturanalyser. Köpenhamn/Stockholm: Nordiska Ministerrådet. S Dreams of town and country. I: Jan Olof Nilsson & Anders Linde-Laursen (eds.): Nordic Landscopes. Cultural Studies of Place. Köpenhamn/Stockholm: Nordic Council of Ministers. S Valgplakaten som politisk kommunikation. I: Finn Frandsen (red.): Medierne og sproget. Aalborg: Aalborg universitetsforlag. S The Amorous Battle: The Pragmatics of Paul Ricœur. I: Lars-Henrik Schmidt (ed.): Paul Ricœur in the Conflict of Interpretations. Århus: Aarhus Universitetsforlag. S Hvem er de? Aspekter af den politiske diskurs. I: Mats Thelander et al. (red.): Samspel och variation. Språkliga studier tilägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S Forandringer i den politiske kommunikation. GRUS, nr. 49. Aalborg. S Marknaden som semantisk størrelse. ASLA-nytt, 22:2. Uppsala. S Moderately Speaking? Aspects of a Swedish Electoral Campaign. I: Lars Heltoft & Hartmut Haberland (eds.): Proceedings from The 13th Scandinavian Conference of Linguistics. Roskilde: Department of Languges and Culture. S Kommunikation som kærlighedskamp Hermenutik og sprogfilosofi hos Paul Ricoeur. Slagmark, nr. 25. Århus. S Kan man tale skandinavisk? Erfaringer med Nordiska sommaruniversitetet. I: Rut Boström Andersson (red.): Den nordiska mosaiken. Uppsala: Uppsala universitet. S Skandinavisk som kommunikationsstrategi. I: J. Møller, P. Quist, A. Holmen & J.N. Jørgensen (red.): Nordiske sprog som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed 30. Köpenhamn: Danmarks Lærerhøjskole. [Faktisk: 1999.] S Parti och väljare som diskursiva konstruktioner. I: Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. S Jasigerens neutralitet. Om Dagens Nyheters artikler op til folkeafstemningen i Sverige om EU 1994 (med Kasper Haugaard, Anders Lindskov & Bente Vinge Pedersen). Paper presenterad på 14. nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kungälv, Sverige Habermas og den borgerlige offentlighed. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S

12 Aktantmodellen. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Selvfremstilling i årsberetninger. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S R98. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Det politiske marked. Den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation. Paper presenterad på Norfa-forskarkonferense Samhällets diskurser. Stockholm Øl og etik. Bryggeriforeningens dilemma(er). I: Mie Femø Nielsen et al. (red.): Profil og offentlighed public relations for viderkomne.. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Livskraftiga texter? Om centerpartiets pågående kampanj Livskraft i hela landet. Paper presenterad på Svenskans beskrivning 25, Åbo The Autobiographical Contract Revisited, Selvbiografi som pagt Lejeune, Høeg og Rifbjerg. Synvinkler, nr. 27, Odense: Center for nordiske studier. S Grammatikalisering. Några funderingar kring ett begrepp. I: Bengt Nordberg m.fl. (red.): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S Berättelsens minsta element. Om strukturell narratologi. I: Gunilla Ransbo (red.): Saga och Sanning. Berättandets konst och berättelsens budskap. Humanistdagarna vid Uppsala universitet Uppsala. S Underförstådda argument i svenska valaffischer. I: Svenskans beskrivning 27. Växjö: Växjö University Press. S Hvor er valgplakaten på vej hen? Kommunikationsforum, Köpenhamn The language of 19th century translations II: Danish. I: Oskar Bandle (ed.): The Nordic Languages, vol. 2. S Berlin/New York Vem talar valaffischerna till? Språkvård, nr 2, Stockholm. S Vi och dom politikens kärnfråga. I: Dom och vi. Humanistdag-boken nr 19, Göteborgs universitet. S domochvi_321.pdf Politisk marketing i det 20. århundrede Spin i et historisk perspektiv. I: B.Buchhave, A.Høybye, M.Lund & S.Wagner (red.): Politisk spin. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S Helle for velfærd! Kommunikationsforum, Köpenhamn. 1

13 Socialdemokraternes strategi: Vinder velfærd virkelig valget? Kommunikationsforum, , Köpenhamn Kan gode tider blive bedre? Kommunikationsforum, , Köpenhamn Dansk Folkeparti Vrissenhed som politisk platform. Kommunikationsforum, För de redan frälsta. Retorikmagasinet, nr 35/36, höst/vinter S Blandad kränkning. Språktidningen, nr 2, S Mikro Branding. Kommunikationsforum, Att argumentera i besvärliga situationer. Retorikmagasinet, nr 37, vår S Kriskommunikation men från vem till vem? Apologia, politik och redaktionell inramning. Rhetorica Scandinavica, nr 46, sommar S Retorik som kampsport? Retorikmagasinet, nr 38, sommar S Virker valgplakater virkelig? Kommunikationsforum, , Strukturalisme. I: Kolstrup S.; Agger, G.; Jauert, P. & Schrøder, K. (red.): Medieog kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur Sommerfuglemodellen. I: Kolstrup S.; Agger, G.; Jauert, P. & Schrøder, K. (red.): Medie- og kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur Celebrating Expulsions? Crisis Communication in the Swedish Migration Board. In: Invernizzi, Emanuele; Falconi, Toni Muzi & Romenti, Stefania (eds.): Institutionalizing PR and Corporate Communication. Proceedings of the Euprera 2008 Milan Congress. Milano: Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A. S Klistermärken som politisk kommunikation. I: Falk, Cecilia; Nord, Andreas & Palm, Rune (red.): Svenskans beskrivning 30. Stockholm: Institutionen för nordiska språk. S Celebrating Expulsions? Crisis Communication in the Swedish Migration Board. In: W.T. Coombs & S. Holladay (eds.): Handbook of Crisis Communication. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell. S Tårtkalaset och allmänhetens förtroende. En studie av Migrationsverkets kriskommunikation. I: Byrman, Gunilla; Gustafsson, Anna & Rahm, Henrik (red.): Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Lund. S Extremist Stickers: Epideictic Rhetoric, Political Marketing, and Tribal Demarcation. Journal of Visual Literacy, vol. 29, no.1. S Hadets strategi. Kommunikationsforum,

14 Retorisk analys. I: Mats Ekström & Lars-Åke Larsson (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. S Character as Defence: A study of Vattenfall s communication following an incident at the nuclear plant at Forsmark, Sweden. (Med Maja von Stedingk Wigren). Corporate Communication: An International Journal,Vol. 15, Iss. 4. S Naming is Framing. Swine Flu, New Flu, and A(H1N1). Observatorio (OBS*), vol.4, no.3, Cool klistermærker. Kommunikationsforum Risk Communication from a Rhetorical Perspective. (Med Brigitte Mral & Helena Hansson-Nylund). I: Stig. A. Nohrstedt (ed.): Communicating Risks. Towards the Threat Society? Göteborg: Nordicom. S Klassikerintroduktion: Jacques Durand: Reklambildens retorik. Rhetorica Scandinavica, nr 55. S Valgplakaten trænger til en extreme makeover. RetorikMagasinet, nr. 80, S Valgplakaten på plakaten. Kommunikationsforum, When the Trains are Not Running on Tracks. Reflections on Three Videos by the Swedish Rail Company SJ. I: Conference Proceedings. Communicating Crisis in an Age of Complexity. Second International Conference on Crisis Communication at the Beginning of the 21st Century. Århus School of Business. S Hvor blev vælgerne af? I: Et råb fra muren. Köpenhamn: Arbejdermuseet og arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv. S Moralpolitik og marketing. Dansk Folkepartis brug af pressemeddelelser. MedieKultur, nr. 52, s Nuclear Power After Fukushima: the Case of Sweden. I: Proceedings from the Conference on Corporate Communication 2012, Baruch College, New York Dåliga och ännu sämre ursäkter. (Med Lina Kramar & Ricky Lagerkvist). Retorikmagasinet, nr 50, s Ironic crisis communication? Reflections on three videos by the Swedish rail company SJ. Nordicom Review, vol. 34, no. 2, s Tårtkalaset och allmänhetens förtroende. En studie av Migrationsverkets kriskommunikation. I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. S Namngivning som krishantering: Svininfluensa, ny influensa och A(H1N1). I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. S

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning 2 MSB:s kontaktpersoner: Ebba Hallsenius, 010-240 42 33 Henrik Olinder, 010-240 42 91 Publikationsnummer MSB 502-2012/11 ISBN 978-91-7383-298-4

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Nya skrifter från Nordicom

Nya skrifter från Nordicom Ny litteratur 136 Nya skrifter från Nordicom Special issue of Nordicom Review: The 15 th Nordic Conference on Media and Communication Research Reykjavik, 11-13 August 2001 Ulla Carlsson (ed.), Special

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR INNEHÅLL RAPPORTER 3 Collegium Patristicum Lundense & Patristiska dagen 2006 3 Sjunde nordiska patristikermötet: Eros och agape 6 Nordisk doktorandkurs i Syrien och Turkiet 6 Forum for Patristik PLANERAT

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

ASLA INFORMATION 29:1

ASLA INFORMATION 29:1 ASLA INFORMATION 29:1 2003 ASLA-INFORMATION 29:1 2003 Innehåll ASLA:s styrelse...2 Från redaktionen...3 Språkkonsultlinjen en pigg 25-åring...4 Språkkonsult identitet mer än yrke...7 Första terminen med

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR

INNEHÅLL RAPPORTER PLANERAT NYA PUBLIKATIONER BIBLIOGRAFI ARTIKLAR INNEHÅLL RAPPORTER 3 Collegium Patristicum Lundense 3 Den Patristiska dagen 2007 3 Höstsymposium i Lund. Stories and Images. 4 Internettidsskriftet»Patristik«4 Metamorphoses: Resurrection, Taxonomies and

Läs mer

Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003

Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003 Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003 Recension av Monica Sand När man får Odlinges avhandling i sin hand måste man

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN 1 Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg Till Bror Rudolf Hall (1876 1950) Utbildningens sociala och kulturella historia Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer