CURRICULUM VITAE. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. Innehåll:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Innehåll: 1 Personliga data 2 Utbildning 3 Anställningar och förtroendeposter 3.1 Sakkunniguppdrag 4 Studieresor, konferenser m.m. 5 Publikationslista 5.1 Egen produktion Monografier Working papers Rapporter Vetenskapliga artiklar Andra artiklar Recensioner Fiktion 5.2 Redigerade volymer 5.3 Översättningar Böcker Artiklar Skönlitteratur Tecknade serier 5.4 Intervjuer och omtal 6 Föredrag 7 Undervisning 8 Handledning av doktorander 1

2 1 Personliga data Namn: Orla Vigsø (tidigare: Orla Vigsø Sørensen) Födelseort: Idum vid Holstebro, Danmark 2 Utbildning 1981 Student från Holstebro Gymnasium, samhällsvetenskaplig/språklig linje Inskriven vid Århus universitet 1985 Exam.art. i danska språket och litteraturen 1986 Exam.art. i statsvetenskap 1990 Mag.art. & cand.mag. i danska och statsvetenskap 1992 Godkänd på grundläggande färdighedskurs i italienska, Uppsala universitet 1995 Registrerad på forskarutbildningen i nordiska språk, Uppsala universitet 1998 Kurser i Kurspedagogik och Projekthandledning, Roskilde universitetscenter 2002 Fil.lic. i nordiska språk, Uppsala universitet 2005 Fil.dr i nordiska språk, Uppsala universitet 2006 Grundläggande handledarutbildning, Göteborgs universitet 2006 Utvidgad handledarutbildning, Göteborgs universitet 2006 Högskolepedagogik, 15 ECTS, Göteborgs universitet 2009 Docent i svenska språket 2011 Befordrad till professor i retorik 3 Anställningar och förtroendeposter Medlem av elevrådet, Sønderlandskolen, Holstebro Medlem av elevrådet, Holstebro Gymnasium Kontorist på Samtaleregnskabet, Jydsk Telefon, Århus Receptionist på Hotel Royal, Århus Undervisningsassistent på Tværfag, Århus universitet Frivillig medarbetare i Århus Bogcafé 1991 Vikarie på Stenløse Gymnasium Anställd som dansk lektor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Redaktör av Nordiska sommaruniversitetets skriftserie, från 1996: NSU Press Konsult for Kammarkollegiet, Stockholm, i samband med translatörsexamen danska/svenska och svenska/danska Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för nordiska språk Medlem av Humanistiska doktorandrådet, Uppsala universitet Medlem av Nordiska sommaruniversitetets styre Anställd som adjunkt vid Institut for sprog og kultur, Roskilde universitetscenter Medlem av Studienævnet for dansk, Roskilde universitetscenter 2

3 Anställd som dansk lektor vid Nordens folkliga akademi, Göteborg Generalsekreterare, från 2002 sekreterare, för Nordiska sommaruniversitetet 2003 Anställd som vikarierande avdelingsdirektör, det humanistiske fakultets kansli, Göteborgs universitet (6 mdr) Revisor i Göteborgs Ju-jutsuklubb Anställd som doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2004 Anställd som extern lektor i politisk kommunikation, Center for Business Communication, Aarhus School of Business (1 termin) 2005 Anställd som avdelningsdirektör på Kammarkollegiet, Stockholm (6 mdr) Revisor i Ernst Cassirer sällskapet Anställd som lektorsvikar, Institionen för svenska språket, Göteborgs universitet (HT05: 100 %, VT06: 50 %, HT06: 85 %) 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst 2006 Anställd som timlärare, Institutionen för Svenska, Retorik och Journalistik, Södertörns högskola Tillsvidareanställd som lektor i svenska vid Örebro universitet Referee för Rhetorica Scandinavica Uppdragsforskare för Kärnavfallsrådet Anställd inom forskningsprojektet Retoriska aspekter på kriskommunikation, finansierad av Krisberedskapsmyndigheten (HT08: 20%, VT09: 20%, HT09: 25%) Suppleant, Forskningsnämnden för svenska språket Medlem av styrelsen för ASLA, Association Suèdoise de la Linguistique Appliquée 2009 Referee för Tidsskriftet Politik (Institutionen för statsvetenskap, Köpenhamns universitet) Reviewer för Corporate Communications: An International Journal Anställd inom forskningsprojektet Kriskommunikation i praktiken (Retoriska aspekter på kriskommunikation II), finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (VT10: 50%, HT10: 10%, HT11: 50%) Tillsvidareanställd som lektor i retorik vid Södertörns högskola Medlem av redaktionen för Rhetorica Scandinavica, redaktör för recensioner. Från nationell redaktör för Sverige Ledamot i lärarförslagsnämnden för humaniora, Södertörns högskola Reviewer för Routledge Publishers Lektör för Språk & stil Anställd som professor i retorik vid Södertörns högskola Referee för Public Relations Inquiry 2013 Gästprofessor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (VT13: 50%, HT13: 100%) Medlem av styrgruppen för Center för kriskommunikation, Örebro universitet. 3

4 2013 Ämnesexpert ( kernefaglig ekspert ) vid ackreditering av bachelorutbildning i företagskommunikation och språk vid Århus universitet för Danmarks Akkrediteringsinstitution Tillsvidareanställd vid JMG, GU. 3.1 Sakkunniguppdrag 2008 Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i Corporate Communication, Handelshøjskolen i Århus Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i strategisk kommunikation, Köpenhamns universitet Medlem av betygsnämnden vid Sara Van Meerbergens disputation, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet Förhandsgranskare av Johanna Koivistos avhandling, Tammerfors universitet Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Uppsala universitet Fakultetsopponent på Johanna Koivistos avhandling, Tammerfors universitet Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Lunds universitet Sakkunnig vid tillsättningen av professorstjänst i strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet Medlem av bedömningsgruppen vid antagning av doktorander i retorik, Södertörns högskola Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i retorik, Örebro universitet Sakkunnig vid tillsättningen av tjänst som biträdande lektor ( adjunkt ) i retorik, Köpenhamns universitet 2013 Sakkunnig vid tillsättningen av lektorstjänst i Europæiske studier, Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet Sakkunnig vid tillsättningen av tjänst som biträdande lektor ( adjunkt ) i retorik, Aarhus universitet 4 Studieresor, konferenser m.m En termins studier i London 1987 Två terminers studier i Paris 1988 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Viskadalen, Sverige 1988 Forskarkurs: Tekst, historie, tolkning, Odense universitet 1989 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Sirola, Finland (paper) 1989 Forskarkurs: Lingvistiske teorier, Handelshøjskolen i Århus 1990 Forskarkurs: Discourse Analysis, Handelshøjskolen i Århus 1990 Internationellt forskarsymposium: Oversættelse i Norden teori og praksis, Reykjavik, Island (paper) Nordisk koordinator i studiekrets 4: Pragmatik, Nordiska sommaruniversitetet 4

5 Medlem av arrangemangskomiteen i samband med Nordisk Someruniversitets sommarsession i Viborg 1990 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Viborg (paper) Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 1990 The Nordic Association for Semiotic Studies möte 1991 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Diskursanalyse, Oslo (paper) 1991 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hurdalen, Norge (paper) 1991 Nordtext Workshop, Köpenhamn 1991 Psykoanalytisk Forums seminarium: Lacan lingvistik eller lingvisteri?, Stockholm 1991 Nordisk forskarkurs: Persepsjon smak stil sivilisasjon, Lysebu, Norge 1992 The 13th Scandinavian Conference of Linguistics, Roskilde (paper) 1992 ADLA s årsmöte, Odense 1992 Arrangör av och deltagare i Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Politik og retorik, Uppsala 1992 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Önnestad, Sverige (paper) 1992 AILA symposium: Discourse and the Professions, Uppsala Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus (paper) 1992 Forskarseminarium: Fortællingen i litteratur og videnskab, AUC, Aalborg 1993 Semiotiksymposium, Stockholms universitet 1993 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Lys & mørke, Tisvildeleje 1993 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Tolkningens gränsar, Stockholm 1993 Grundtvig-seminarium, Lysebu, Norge 1993 Ämneskonferens i nordiska språk, Lund 1993 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Jyväskylä, Finland 1993 AILA s 10th World Congress, Amsterdam (paper) Medlem af arrangemangskomiteen i samband med Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hørsholm 1993 SMID s årsmöte, Ebeltoft 1993 Konferensen: Mediesprog, medietekst, mediediskurs, Handelshøjskolen i Århus (paper) 1994 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Det hellige 1994 Nordiskt-baltiskt kritikermöte, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö (paper) 1994 INFORCOM 94 og G.R.A.M.:s årsmöte, Toulouse 1994 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Hørsholm 1994 G.R.A.M.:s journée d études, Paris 1995 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Kulturradikalism, Göteborg 1995 Nordtext symposium, Uppsala 1995 Internationalt forskersymposium: Paul Ricœur In the Conflict of Interpretations, Århus (paper) 1995 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium, Skagen 1995 Forskersymposium Conceptual History, Århus 1995 Nordisk lektorkonferens, Gentofte 1995 Konferensen Political Linguistics, Antwerpen 1996 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium Almänna opinionen, Helsingfors

6 Konferens: Autobiographie et fiction, Uppsala (paper) 1996 INFORCOM 96: Dixième congres national des sciences de l information et de la communication, Grenoble, Frankrig 1997 Nordiska sommaruniversitetets vintersymposium: Ruinen og det ruinøse, Aalborg 1997 Konferens: Analysing Political Discourse, Birmingham 1997 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Mariefred 1997 Konferens: Paul Virilio, Technoscience and Society, Sociologisk institut, Københavns universitet (chair) 1997 Forskarkonferens: Detaljen, Roskilde universitetscenter 1997 G.R.A.M.:s journée d études, Paris 1998 Dansk Kunstnerråds konferens: Kunstens rolle, placering og betydning i samfundsudviklingen, Snoghøj 1998 Fjerde konference om nordiske sprog som andetsprog, København (paper) :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg (paper) th International Pragmatics Conference, Reims (paper) 1998 Konferens: Discourse Analysis and Social Research, Ringsted Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 1998 European Council of Artists konferens: The Role of the Artists and the Intellectuals in a Wider Europe, Semmering, Österrike 1999 Dansk Kunstnerråds konferens: Hva mæ kulturen? Om kunst, marked, stat og moral, Snoghøj 1999 Konferens: Broadcast Conversations: Interaction in the Media, Roskilde universitetscenter (chair) 1999 Konferens: ABC European Convention: Business Through Language and Communication, Helsinki, Finland (paper) nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kungälv, Sverige (paper) 1999 En termins forskning vid ERSICO (Enseignement et récherche dans les systèmes d information et de la communication) och Institut d études politiques, Lyon 1999 European Council of Artists konferens: ECA towards its 5th Anniversary, Bled, Slovenien 2000 Dansk Kunstnerråds seminarium: Public service for dannelse eller fordummelse?, Christiansborg, Danmark 2000 Nordiska sommaruniversitetets sommarsession, Bolkesjö, Norge 2000 Workshoppen: Human Rights, Democracy, and Education, på konferensen: Values and Visions the Role of Education in the New Millenium, Nordisk Ministerråd, København (diskutant) 2000 Seminariet: Folkligt samarbete och mångkulturalitet i Norden, under forskningsprogrammet Norden och Europa, Åbo (paper) nordiska konferensen om språk och kön, Göteborg th Adult Education Colloquium: Literacy, Participation and Knowledge Society, Ljubljana, Slovenien (paper) 2000 European Council of Artists konferens: Where is Europe? Common European Values, El Escorial, Spanien

7 Konferens: Grundtvigs poetik, Vartov, Köpenhamn 2001 Konferens: Citizenship, Adult Education and Lifelong Learning, Vartov, Köpenhamn :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo 2001 Konferens: ENCoDe 2001: Lifelong Learning in Business and Industry, Halden, Norge 2001 LLinE-konferens, Helsingfors 2001 European Council of Artists konferens: Borderless vs National Perspectives in the Fields of Art and Culture, Visegrád, Ungern 2001 Forskarkonferensen: Samhällets diskurser, Stockholm (paper) 2001 Forskarnätverket Mimers konferens, Härnösand 2002 Konferens: Mentale barriärer i Öresund, Forum Norden, Helsingør (paper) 2002 Konferens: Vuxenutbildning i förändring, Stockholm 2002 En månads språkkurs i isländska, Háskoli Íslands, Reykjavik 2002 European Council of Artists konferens: Media, Artists and democracy, Skarrildhus, Danmark :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala (paper) 2002 Konferens: Europe in the Making, Louisiana, Humlebæk 2003 Symposiet: Grammatik och samtal, Uppsala universitet 2003 Tilldelad stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för en månads analysarbete nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kristiansand, Norge (paper) 2003 European Council of Artists konferens: Artists Sharing Without Frontiers. Networking in the Enlargement Process, Bucharest, Rumänien 2003 PR-symposiet: Möjligheter och begränsningar. Att studera organisationers strategiska kommunikation. Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 2004 Dansk Kunstnerråds konferens: Kunstpolitisk Forum, Ebeltoft :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö (paper) 2004 Konferens: Spin!, Köpenhamns universitet 2005 Seminarium: Språk och kultur i det multietniska Sverige, FUMS, Uppsala universitet 2005 Forskningsseminarium med Theo van Leeuwen, Handelshøjskolen i Århus 2005 Forskningsseminarium: Ernst Cassirer and the philosophy and sociology of religion, SCASS/Göteborgs universitet 2005 Konferens: Tolkmöten 2005, TÖI, Stockholms universitet :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro (paper) 2006 Den 3. nordiske retorikk-konferansen, Oslo (paper) 2006 Forskarkonferens: Forum för textforskning, Örebro universitet 2007 Ämneskonferens i retorik, Södertörns högskola 2007 Språkvårdsdag, Hugo Bergroth-sällskapet, Hanaholmen, Finland (föreläsare) 2007 Forskarkonferens: Forum för Textforskning, Växjö universitet (paper) 2008 Forskarkonferens: Law and Symbolic Order. Cassirer s Contribution to Legal Philosophy. Göteborgs universitet 2008 Seminar: Begrebet "retorisk medborgerskab" og dets rolle i retorikfaget på universitetsniveau, Köpenhamns universitet

8 2008 Forskarkonferens: Forum för textforskning, Göteborgs universitet :e sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholms universitet (paper) 2008 Forskarkonferens EUPRERA 2008: Institutionalizing Public Relations and Corporate Communication, Milano (paper) th International Research Days on Marketing Communications, Aarhus School of Business, University of Aarhus (paper) 2009 Forum för textforskning, Södertörns högskola/stockholms universitet 2009 Ph.D. course: Communicating risk and crisis in an age of uncertainty. Aarhus School of Business & the Danish National Research School for Media, Communication, and Journalism 2009 Kärnavfallsrådet seminarium: Vem talar sanning om kärnavfallet? Stockholm (föredrag) 2010 Krisens diskursiva koreografi. Workshoppen Diskursanalys 4, Lund (föredrag) 2010 Ämneskonferens i retorik, Lund 2010 Konferens om politisk marketing. Institut for statskundskab, Köpenhamn Forum för textforskning, Lund 2010 IAMCR conference, Braga, Portugal (paper) 2010 Fjärde nordiska retorikkonferens, Stockholm (paper) 2011 Rhetoric in Society 3, Antwerpen (3 papers) 2011 Le rapport éthique au discours. Colloque interdisciplinaire international Université Paul Valéry-Montpellier III Conference on Corporate Communication. Baruch College, New York (paper) Conference: Crisis2 - Communicating Crisis in an Age of Complexity. Århus School of Business (paper & paneldeltagare) Nordic Crisis Communication, arr. av de nordiska myndigheterna för beredskap, Oslo The Mediation of Scandal and Moral Outrage. ECREA, London School of Economics Seminar on Crisis Communication, Department of journalism, media and communication, University of Göteborg Conference on Corporate Communication. Baruch College, New York (paper) ECREA conference, Istanbul, Tyrkiet Rhetoric and Crisis Communication, Örebro universitet. (Arrangör och chair.) 2013 Forum för Textforskning 8, Växjö (paper och chair) 2013 Crisis 3: Crossing Boundaries in Crisis Communication, Erfurt. (Paper och chair.) 5 Publikationslista 5.1 Egen produktion 8

9 5.1.1 Monografier Interpretationsbegrebet i hermeneutikken og semiotikken: Paul Ricœur & A.J. Greimas. Aalborg: Nordisk Sommeruniversitet Grundrids af dansk sproglære. En lathund for svenskere. Uppsala: Institutionen för nordiska språk Grundrids af dansk sproglære. En lathund for svenskere, 2. rev.udg., Uppsala: Institutionen för nordiska språk Valgplakaten som kommunikation og marketing (Svenska i utveckling nr. 5, FUMS Rapport nr. 183). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Parti og vælgere. Studier i svensk partipolitisk kommunikation (SoLiD rapport nr 14, FUMS Rapport nr 206). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Strukturalisme (med Niels Brügger). Köpenhamn: Samfundslitteratur Strukturalism (med Niels Brügger). Lund: Studentlitteratur Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 66.Uppsala: Institutionen för nordiska språk Strukturalismus (m. Niels Brügger). München: Wilhelm Fink Verlag/UTB Debatten kring slutförvaring av kärnavfall. En studie av argumentationen. Rapport 2009:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor. Stockholm: Kärnavfallsrådet Working papers The Analysis of Political Discourse (TeFa, nr.5). Uppsala: Institutionen för nordiska språk Roland Barthes og det semiologiske eventyr (Arbejdspapir, nr ). Århus: Center for Kulturforskning Det politiske marked. Den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation. Working paper nr. 3. Århus: Handelshøjskolen i Århus, Center for Virksomhedskommunikation Politisk marketing. En kort introduktion. Working paper nr. 5. Århus: Handelshøjskolen i Århus, Center for Virksomhedskommunikation Rapporter Kunstpolitisk Forum: Kunstens rolle, placering og betydning i samfundsudviklingen. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole 27. februar 1. marts 1998 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen). 9

10 The Role of the Artists and the Intellectuals in a Wider Europe. Report from the conference arranged by the European Council of Artists, Semmering, Austria, November (Med Finn Frandsen) Kunstpolitisk Forum: Hva mæ kulturen? Om kunst, marked, stat og moral. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole februar 1999 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) ECA towards its 5th Anniversary. Report from the conference 13 November 1999 in Bled, Slovenia Public service for dannelse eller fordummelse? Rapport fra en høring 17. januar 2000 på Christiansborg, arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) Kunstpolitisk Forum: Kunstens pris. Rapport fra møde på Snoghøj Folkehøjskole marts 2000 arrangeret af Dansk Kunstnerråd. (Med Finn Frandsen) The Citizen in the Europe of Tomorrow. Report from a meeting in Paris 27 April Föreningen för medborgerlig bildning i Europa & Nordens folkliga akademi The Accreditation of Prior Learning in Adult Education. Report from the European Service Network for Adults Learning. November Where is Europe? Common European Values. Report from the conference arranged by the European Council of Artists, El Escorial, Spain, November (Med Finn Frandsen) Borderless vs National Perspectives in the Fields of Art and Culture. Art for Sale? Report from the conference arranged by the European Council of Artists, Visegrád, Hungary, 5-7 October (Med Finn Frandsen) Media, Artists and Democracy. Report from a conference in Skarrildhus, Denmark, October 2002, organized by the European Council of Artists (ECA). (Med Finn Frandsen) Europe in the Making. Report from a Conference on the enlargement of the European Union, 1-3 November 2002, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark. Organized by Momentum Europa. (Med Finn Frandsen) Artists Sharing Without Frontiers. Networking in the Enlargement Process. Report from a conference in Bucharest, Romania, 5-7 September 2003, organised by the European Council of Artists (ECA). (Med Finn Frandsen) Vetenskapliga artiklar Translating Meaning. I: Keld Gall Jørgensen (red.): Oversættelse i Norden teori og praksis, Reykjavik. (Planerad men aldrig publicerad) Allt ska inte vara politik! Diskursanalytiske bemærkninger til Moderaternas valgkampagne ADLA Nyt, nr.1, Århus. S Sprogspil: taktik og paralogi. K & K. Kultur og klasse. Kritik og kulturanalyse, nr.75 (21.årg.nr.1). Holte. S

11 Valgplakaten: narrativitet og interpretation. I: Mette Kunøe & Erik Vive Larsen (red.): 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: Institut for nordisk sprog og litteratur. S Politikken på plakaten. I: Birgitta Garme (red.): Språket och bilderna. S Stockholm: Svensklärarföreningen/Natur & Kultur Drømme om land og by. I: Jan Olof Nilsson & Anders Linde-Laursen (red.): Möjligheternas landskap. Nordiska kulturanalyser. Köpenhamn/Stockholm: Nordiska Ministerrådet. S Dreams of town and country. I: Jan Olof Nilsson & Anders Linde-Laursen (eds.): Nordic Landscopes. Cultural Studies of Place. Köpenhamn/Stockholm: Nordic Council of Ministers. S Valgplakaten som politisk kommunikation. I: Finn Frandsen (red.): Medierne og sproget. Aalborg: Aalborg universitetsforlag. S The Amorous Battle: The Pragmatics of Paul Ricœur. I: Lars-Henrik Schmidt (ed.): Paul Ricœur in the Conflict of Interpretations. Århus: Aarhus Universitetsforlag. S Hvem er de? Aspekter af den politiske diskurs. I: Mats Thelander et al. (red.): Samspel och variation. Språkliga studier tilägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S Forandringer i den politiske kommunikation. GRUS, nr. 49. Aalborg. S Marknaden som semantisk størrelse. ASLA-nytt, 22:2. Uppsala. S Moderately Speaking? Aspects of a Swedish Electoral Campaign. I: Lars Heltoft & Hartmut Haberland (eds.): Proceedings from The 13th Scandinavian Conference of Linguistics. Roskilde: Department of Languges and Culture. S Kommunikation som kærlighedskamp Hermenutik og sprogfilosofi hos Paul Ricoeur. Slagmark, nr. 25. Århus. S Kan man tale skandinavisk? Erfaringer med Nordiska sommaruniversitetet. I: Rut Boström Andersson (red.): Den nordiska mosaiken. Uppsala: Uppsala universitet. S Skandinavisk som kommunikationsstrategi. I: J. Møller, P. Quist, A. Holmen & J.N. Jørgensen (red.): Nordiske sprog som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed 30. Köpenhamn: Danmarks Lærerhøjskole. [Faktisk: 1999.] S Parti och väljare som diskursiva konstruktioner. I: Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. S Jasigerens neutralitet. Om Dagens Nyheters artikler op til folkeafstemningen i Sverige om EU 1994 (med Kasper Haugaard, Anders Lindskov & Bente Vinge Pedersen). Paper presenterad på 14. nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskare, Kungälv, Sverige Habermas og den borgerlige offentlighed. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S

12 Aktantmodellen. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Selvfremstilling i årsberetninger. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S R98. I: Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Det politiske marked. Den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation. Paper presenterad på Norfa-forskarkonferense Samhällets diskurser. Stockholm Øl og etik. Bryggeriforeningens dilemma(er). I: Mie Femø Nielsen et al. (red.): Profil og offentlighed public relations for viderkomne.. Köpenhamn: Samfundslitteratur. S Livskraftiga texter? Om centerpartiets pågående kampanj Livskraft i hela landet. Paper presenterad på Svenskans beskrivning 25, Åbo The Autobiographical Contract Revisited, Selvbiografi som pagt Lejeune, Høeg og Rifbjerg. Synvinkler, nr. 27, Odense: Center for nordiske studier. S Grammatikalisering. Några funderingar kring ett begrepp. I: Bengt Nordberg m.fl. (red.): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S Berättelsens minsta element. Om strukturell narratologi. I: Gunilla Ransbo (red.): Saga och Sanning. Berättandets konst och berättelsens budskap. Humanistdagarna vid Uppsala universitet Uppsala. S Underförstådda argument i svenska valaffischer. I: Svenskans beskrivning 27. Växjö: Växjö University Press. S Hvor er valgplakaten på vej hen? Kommunikationsforum, Köpenhamn The language of 19th century translations II: Danish. I: Oskar Bandle (ed.): The Nordic Languages, vol. 2. S Berlin/New York Vem talar valaffischerna till? Språkvård, nr 2, Stockholm. S Vi och dom politikens kärnfråga. I: Dom och vi. Humanistdag-boken nr 19, Göteborgs universitet. S domochvi_321.pdf Politisk marketing i det 20. århundrede Spin i et historisk perspektiv. I: B.Buchhave, A.Høybye, M.Lund & S.Wagner (red.): Politisk spin. Köpenhamn: Akademisk Forlag. S Helle for velfærd! Kommunikationsforum, Köpenhamn. 1

13 Socialdemokraternes strategi: Vinder velfærd virkelig valget? Kommunikationsforum, , Köpenhamn Kan gode tider blive bedre? Kommunikationsforum, , Köpenhamn Dansk Folkeparti Vrissenhed som politisk platform. Kommunikationsforum, För de redan frälsta. Retorikmagasinet, nr 35/36, höst/vinter S Blandad kränkning. Språktidningen, nr 2, S Mikro Branding. Kommunikationsforum, Att argumentera i besvärliga situationer. Retorikmagasinet, nr 37, vår S Kriskommunikation men från vem till vem? Apologia, politik och redaktionell inramning. Rhetorica Scandinavica, nr 46, sommar S Retorik som kampsport? Retorikmagasinet, nr 38, sommar S Virker valgplakater virkelig? Kommunikationsforum, , Strukturalisme. I: Kolstrup S.; Agger, G.; Jauert, P. & Schrøder, K. (red.): Medieog kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur Sommerfuglemodellen. I: Kolstrup S.; Agger, G.; Jauert, P. & Schrøder, K. (red.): Medie- og kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur Celebrating Expulsions? Crisis Communication in the Swedish Migration Board. In: Invernizzi, Emanuele; Falconi, Toni Muzi & Romenti, Stefania (eds.): Institutionalizing PR and Corporate Communication. Proceedings of the Euprera 2008 Milan Congress. Milano: Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A. S Klistermärken som politisk kommunikation. I: Falk, Cecilia; Nord, Andreas & Palm, Rune (red.): Svenskans beskrivning 30. Stockholm: Institutionen för nordiska språk. S Celebrating Expulsions? Crisis Communication in the Swedish Migration Board. In: W.T. Coombs & S. Holladay (eds.): Handbook of Crisis Communication. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell. S Tårtkalaset och allmänhetens förtroende. En studie av Migrationsverkets kriskommunikation. I: Byrman, Gunilla; Gustafsson, Anna & Rahm, Henrik (red.): Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Lund. S Extremist Stickers: Epideictic Rhetoric, Political Marketing, and Tribal Demarcation. Journal of Visual Literacy, vol. 29, no.1. S Hadets strategi. Kommunikationsforum,

14 Retorisk analys. I: Mats Ekström & Lars-Åke Larsson (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. S Character as Defence: A study of Vattenfall s communication following an incident at the nuclear plant at Forsmark, Sweden. (Med Maja von Stedingk Wigren). Corporate Communication: An International Journal,Vol. 15, Iss. 4. S Naming is Framing. Swine Flu, New Flu, and A(H1N1). Observatorio (OBS*), vol.4, no.3, Cool klistermærker. Kommunikationsforum Risk Communication from a Rhetorical Perspective. (Med Brigitte Mral & Helena Hansson-Nylund). I: Stig. A. Nohrstedt (ed.): Communicating Risks. Towards the Threat Society? Göteborg: Nordicom. S Klassikerintroduktion: Jacques Durand: Reklambildens retorik. Rhetorica Scandinavica, nr 55. S Valgplakaten trænger til en extreme makeover. RetorikMagasinet, nr. 80, S Valgplakaten på plakaten. Kommunikationsforum, When the Trains are Not Running on Tracks. Reflections on Three Videos by the Swedish Rail Company SJ. I: Conference Proceedings. Communicating Crisis in an Age of Complexity. Second International Conference on Crisis Communication at the Beginning of the 21st Century. Århus School of Business. S Hvor blev vælgerne af? I: Et råb fra muren. Köpenhamn: Arbejdermuseet og arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv. S Moralpolitik og marketing. Dansk Folkepartis brug af pressemeddelelser. MedieKultur, nr. 52, s Nuclear Power After Fukushima: the Case of Sweden. I: Proceedings from the Conference on Corporate Communication 2012, Baruch College, New York Dåliga och ännu sämre ursäkter. (Med Lina Kramar & Ricky Lagerkvist). Retorikmagasinet, nr 50, s Ironic crisis communication? Reflections on three videos by the Swedish rail company SJ. Nordicom Review, vol. 34, no. 2, s Tårtkalaset och allmänhetens förtroende. En studie av Migrationsverkets kriskommunikation. I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. S Namngivning som krishantering: Svininfluensa, ny influensa och A(H1N1). I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. S

15 Ni kan lita på oss! Vattenfalls kommunikativa hantering av Forsmarksincidenten. (Med Maja von Stedingk Wigren.) I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. S Andra artiklar Fri os fra det farlige!, Information 14/9 1990, Kbh 1990 (m. Niels Brügger) Interpretare necesse est, Baldakin, 2.årg., nr.4, Århus Om Jean Echenoz, Fredag, nr.31, Köpenhamn 1991 (m. Niels Brügger) Pragmatik på Grønland, Information fra Nordiska sommaruniversitetet, høsten 1991, Aalborg Majorisere: en lille semantisk/politisk note, NSU Intern Bulletin, nr.3/1992, Aalborg Vild and i Stockholm, Billedstorm, nr.11, Århus Om den politiske symbolik (med særligt henblik på skibe), NSU Intern Bulletin, nr.1/1993, Aalborg Forord. I: Charlie Christensen: Arne And 1, Köpenhamn Skibet er ladet med..., Information, 11/8 1993, Köpenhamn Skrifter fra Nordiska sommaruniversitetet, Information fra Nordiska sommaruniversitetet, våren 1993, Aalborg Hvor fanden er valgplakaterne?, Morgenbladet, 12/ , Oslo 1993 (og NSU Intern Bulletin, nr.1/1994, Aalborg 1994) NSU s sommarsession inspiration og sjov, Information fra Nordiska sommaruniversitetet, høsten 1993, Aalborg Politikken blomstrer, NSU Intern Bulletin, nr.1/1994, Aalborg Forord. I: Charlie Christensen: Arne And 2, Köpenhamn Hos øreaber og rumhunde, Billedstorm, nr.16, Århus Den svenske valgkamp, Morgenbladet 23-25/8 1994, Oslo Kan svenskere være morsomme? Interview med Charlie Christensen, Billedstorm, nr.17, Århus Oversætterens forord. I: Charlie Christensen: Arne And 4, Köpenhamn Nordistik, dansk eller nårdisk? Nogle overvejelser om faglig identitet, Vandfanget, årg.3, nr.3, Århus Kunstens pris, Dansk Kunstnerråd Nyhedsbrev, nr. 28, marts 2000, Köpenhamn. 1

16 5.1.6 Recensioner Kunst tænkning [P.E.Tøjner: Poetik at tænke med kunst], Slagmark nr.14, Århus Stormfulde billeder [P.E.Tøjner & F.Stjernfelt: Billedstorm], Information fra Nordiska sommaruniversitetet, nr , Aalborg Hverdagssemiotik [P.Larsen: Tidens tegn], Information fra Nordiska sommaruniversitetet, nr , Aalborg Tale og skrift [J.Lindhart: Tale og skrift], Information fra Nordiska sommaruniversitetet, nr , Aalborg Peirce revisited [Almen Semiotik, Versus], Slagmark, nr.16, Århus Eco I, Eco II... [U.Eco: Om spejle og andre forunderlige fænomener], Slagmark, nr.17, Århus Baldr og verdensdramaet [F.Stjernfelt: Baldr og verdensdramaet i nordisk mytologi], NSU Intern Bulletin, nr.2/1991, Aalborg Politik, tak! [K.Kjøller: Politisk argumentation], NSU Intern Bulletin, nr.3/1991, Aalborg Den danske lingvistiks tunge arv [F.Gregersen: Sociolingvistikkens (u)mulighed], NSU Intern Bulletin, nr.4/1991, Aalborg, Spil for masserne [I.Holm: Politik som teater], Slagmark, nr.18, Århus, [F.Gregersen & I.L.Pedersen (eds.): The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics; K.L.Berge & U.-B.Kotsinas (eds.): Storstadsspråk och storstadskultur i Norden], Hermes, nr.9, Århus Fortolkningens grænser [U.Eco: I limiti dell interpretazione & Interpretation and Overinterpretation], Slagmark, nr.19, Århus Fynd uden klem [P.Skyum-Nielsen: Fyndord I-II], NSU Intern Bulletin, nr.3/1992, Aalborg Drudenfod eller: Svaret er fem! [O.Togeby: Praxt. Pragmatisk tekstteori I II], NSU Intern Bulletin, nr.3/1993, Aalborg [E.Hansen: Rigtigt dansk], Hermes, nr.12, Århus [L.S.Vikør: The Nordic Languages], Hermes, nr.12, Århus Når tanken leger... [U.Eco: At rejse med en laks og andre essays], NSU Intern Bulletin, nr.3/1993, Aalborg Du taler som en politiker... [Jan Svensson: Språk och offentlighet. Om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten], Morgenbladet, 19-21/4 1994, Oslo [Rudolf Rystedt: Retorik], Hermes, nr.13, Århus [C.Jørgensen, C.Koch & L.Rørbech: Retorik der flytter stemmer], Hermes, nr.14, Århus [Allan Karker: Dansk i tusind år], Hermes, nr.14, Århus [Erik Hansen & Jørn Lund: Kulturens Gesandter. Fremmedordene i dansk], Hermes, nr.15, Århus [Pia Jarvad: Nye ord hvorfor og hvordan?, Knud Sørensen: Engelsk i dansk. Er det et must?], Hermes, nr.16, Århus

17 Populismens diskurs [Dennis Westlind: The Politics of Popular Identity], NSU Intern Bulletin, nr. 3/1996, Århus [Peter Cassirer: Huvudlinjer i retorikens historia.], Hermes, nr.20, Århus [Lennart Hellspong & Per Ledin: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys], Hermes, nr.20, Århus [Eva Hættner Aurelius & Thomas Götselius (red.): Genreteori], Hermes, nr.20, Århus [Maria Karlberg & Brigitte Mral: Heder och påverkan. Att analysera modern retorik], Hermes, nr. 23, Århus [Bengt G. Dagrin: Stora fula ordboken], Hermes, nr. 23, Århus [Robert Zola Christensen: Dansk grammatik for svenskere], Hermes, nr. 24, Århus [Jens Cramer & Erik Vive Larsen: Dansk som nabosprog. Dansk grammatik for svensktalende], Hermes, nr. 26, Århus [Pia Jarvad: Nye ord ], Hermes, nr. 26, Århus [Fredrik Lindström: Världens dåligaste språk], Hermes, nr. 27, Århus Vad är svenskt i svensk retorik? [Kurt Johannesson: Svensk retorik från medeltiden till våra dagar], Rhetorica Scandinavica, nr 38, Åstorp [Rita Therkelsen, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.): Sproglig polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine.] Språk och stil, nr 18 Uppsala [Thomas Borchmann & Bendt Torpegaard Pedersen: Intimideringskommunikation.] MedieKultur, nr 47, S Bred introduktion till retoriken. [Charlotte Jørgensen & Lisa Villadsen (red.): Retorik. Teori og praksis.] Rhetorica Scandinavica, nr 56, S Oförutsägbara ursäkter. [Yvonne Schantz:... og husk lige at sige undskyld. Kriskommunikation i praksis.] Rhetorica Scandinavica, nr 58, S Konstruktionen av expertis. [E.Johanna Hartelius: The Rhetoric of Expertise.] Rhetorica Scandinavica, nr 60, 2012.S Apokalyptisk retorik. [Simon Malkenes: Apokalypse Oslo.] Retorikmagasinet, nr , s Redigerade volymer 2013 Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation. (Red. m. Brigitte Mral). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholm. 5.3 Översättningar Böcker 1

18 Paul Virilio: Synsmaskinen, Köpenhamn 1989 (m. Niels Brügger) Cyberworld det værstes politik, Köpenhamn 1998 Hastighed og politik, Köpenhamn 2001 Bunker arkæologi (m. Niels Brügger & Jens Qvesel) (under utgivning) Bim Clinell: Attac Græsrøddernes oprør mod markedet, Köpenhamn 2001 Jean Baudrillard: Passwords [Løsenord], Köpenhamn 2003 Power Inferno, Köpenhamn 2003 Roger Pihl: Guide til Danmarks bjerge, Köpenhamn 2005 Tor Åge Bringsværd: Ker Shus, Köpenhamn 2005 Tor Åge Bringsværd, Roger Pihl & Eilert Sundt: Jagten på den skjulte elefant (m. Hans Bandman), Köpenhamn 2006 Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg: Praktisk argumentation, Åstorp Artiklar Jaques Derrida: Babelstårne. I: Tore Eriksen (red.): Walter Benjamin oversat, Århus, 1990 Paul Virilio: Storbyen: Fra udvælgelse til udstødelse. B, nr.46, Århus 1989 Paul Virilio: Horisonten i dobbelt potens. Information, 19/ , Köpenhamn (m. Niels Brügger) Ivan Almeida: Semiotik og interpretation. (Peirce Greimas Ricœur). Almen semiotik, nr.3, Århus 1991 Gérard Deledalle: Peirce og den amerikanske filosofi. Slagmark, nr.16, Århus 1991 Jacques Derrida: Grusomhedens teater og repræsentationens lukning. Passage, nr.9, Århus 1991 Jean Baudrillard: Den anden af ham selv. I: Ove Christensen (red.): Krystallens hævn, Århus 1992 Helen G. Welling: 1

19 The Flickering Figure. B, nr.47/48, Århus 1991 (m. Andrew Livingstone) Wiel Arets & Wim van den Bergh: Arkitektur som métier. B, nr.47/48, Århus 1991 O.M.A.: Bibliothéque de France. B, nr.47/48, Århus 1991 Gilbert Hansen: Editorial. B, nr.47/48, Århus 1991 Gilbert Hansen: The Open Structure. B, nr.47/48, Århus 1991 Följande projektbeskrivningar, alla i B, nr.47/48, Århus 1991: Raoul Bunschoten: Spinozas have; Auke de Vries: Skulptur til lysgård; Jo Körmeling: Hollandske værker; Dolf Dobbelaar m.fl.: Atriumhus; R. Uytenhaak: Boligblok i Droogbak; Kaas Oosterhuis: Kontorbygning Capelle a/d IJssel; van Herk: Boligblok i Rade; Adrian Geuze: Have til Tomadohuis; Koen van Velsen: Bibliotek Zeewolde; Jo Coenen: Det hollandske arkitekturinstitut; Wiel Arets: Apotek og klinik; Mecanoo: Pomologisk forskningscenter; Dolf Dobbelaar m.fl.: Witte Dorp; Wiel Arets: Jan van Eijk academie; Paul de Vroom & Dolf Dobbelaar: Den blå kuffert; Kingma en Roorda: Den sidste bosættelse Raoul Bunschoten: Sjælens cyclus. B, nr.49, Århus 1992 Anders Alpsten: Energiens slaver. I: Niels Brügger & Henrik Nørgaard Petersen (red.): Paul Virilio Krigen, byen og det politiske, Köpenhamn 1994 Knut Ove Eliassen: Hermes død i den perceptuelle amnesi. I: Niels Brügger & Henrik Nørgaard Petersen (red.): Paul Virilio Krigen, byen og det politiske, Köpenhamn 1994 Michel Foucault: De infame menneskers liv (m. Niels Brügger). I: N.Brügger, K.O.Eliassen & J.E.Kristensen (red.): Foucaults masker, Århus 1995 Michel Foucault: At skrive sig selv (m. Niels Brügger). I: N.Brügger, K.O.Eliassen & J.E.Kristensen (red.): Foucaults masker, Århus 1995 Paul Virilio: Bunker Archéologie, forord & Monolitten (m. N.Brügger & J.Qvesel). I: Fredsskulptur 1995 / Peace Sculpture 1995, Köpenhamn 1995 Paul Virilio: Bunkerland. I: Fredsskulptur 1995 /Peace Sculpture 1995, Köpenhamn 1995 Michel Cornu: Kierkegaard og muligheden for en exodus-tænkning. I: Finn Frandsen & Ole Morsing (red.): Denne svindelagtige eftertid Tekster om Søren Kierkegaard I- III, Århus 1995 Nelly Viallaneix: Friheden hos Søren Kierkegaard: Hør din Frelser. I: Finn Frandsen & Ole Morsing (red.): Denne svindelagtige eftertid Tekster om Søren Kierkegaard I- 1

20 III, Århus 1995 Jacques Colette: Øjeblikket hos Kierkegaard og derefter. I: Finn Frandsen & Ole Morsing (red.): Denne svindelagtige eftertid Tekster om Søren Kierkegaard I-III, Århus 1995 Roger Laporte: Kierkegaard som forfatter. I: Finn Frandsen & Ole Morsing (red.): Denne svindelagtige eftertid Tekster om Søren Kierkegaard I-III, Århus 1995 Paul Ricœur: At filosofere efter Kierkegaard. I: Finn Frandsen & Ole Morsing (red.): Denne svindelagtige eftertid Tekster om Søren Kierkegaard I-III, Århus 1995 Amelie Oestreicher: Genre og genrestil. Om normering på svenske avisredaktioner. I: Finn Frandsen (red.): Sproget og medierne, Aalborg 1996 Niels Brügger & Jens Qvesel: Peace Sculpture 1995 a borderland seen in the light of an archaeological investigation. I: Fredsskulptur 1995, Köpenhamn 1995 Stig Larsson: Forord. I: Charlie Christensen: Arne And 4, Köpenhamn 1996 Jean Baudrillard: Timisoaras benhuse. ALEBU, nr. 4, Aalborg 1997 Claus Christensen: A Vast Edifice of Memories. p.o.v., nr. 6, December 1998, Aarhus 1998 Göran Sundberg: Søg dækning I. Nat&Dag, februar 1999, Köpenhamn 1999 Tore Vinje Brustad: Tilbage til fremtiden. Nat&Dag, maj 1999, Köpenhamn 1999 Arne Ruth: En uformel vej til dialog. Dansk Kunstnerråd Nyhedsbrev, nr. 25, Köpenhamn1999 Claus Christensen: The Celebration of Rules. p.o.v., nr. 10, December 2000, Aarhus 2000 Paul Virilio: Infokrig. Köpenhamn 2001 Niels Brügger: Omkring et årtusindskifte møde med Paul Virilio. I: Niels Brügger: Virilio. Essays om dromologi, Köpenhamn 2001 Arne Johan Vetlesen: Ondskab i Bosnien Eichmann i Serbien? I: Carsten Bagge Laustsen & Jacob Dahl Rendtorff (red.): Ondskabens banalitet, Köpenhamn 2002 Göran Rosenberg: Demokrati for mangfoldighed. ECA Slavoj Zizek: En venstreorienteret opfordring til eurocentrisme. ECA Jacques Derrida: Adieu: Att ge och ta emot bortom döden. I: Ola Sigurdson & Jayne Svenungson (red.): Postmodern teologi. En introduktion. Stockholm 2005.

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning):

Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): Projekt Retoriska aspekter på kriskommunikation publikationer och konferenspresentationer 2007-2012 Producerade/publicerade skrifter (i omvänd kronologisk ordning): & Orla Vigsø (utg.) Krisretorik. Retoriska

Läs mer

List of publications 2007 2012

List of publications 2007 2012 1 List of publications 2007 2012 Mats Eriksson Eriksson, M (2013, forthcoming). Crisis communication and improvisation in a digital age. I Holtzhausen, D & Zerfass, A (Eds.) Routledge Handbook of Strategic

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning 2 MSB:s kontaktpersoner: Ebba Hallsenius, 010-240 42 33 Henrik Olinder, 010-240 42 91 Publikationsnummer MSB 502-2012/11 ISBN 978-91-7383-298-4

Läs mer

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 NORDISKT SOMMARUNIVERSITET REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 Deltagare Danmark: Norge: Sverige: Finland: Krets 1:

Läs mer

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 LINNÉUNIVERSITETET FÖRORDNANDE 1 (8) Institutionen för språk och litteratur Institutionsstyrelsen 2012-03-15 Dnr SOL 2011/158 Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 ENGELSKA 1EN01U Engelska

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2008/204-514 Beslutsdatum 2008-06-04

Läs mer

ANSVAR OCH GRÄNSER. - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN KONFERENS 2 DECEMBER 2010

ANSVAR OCH GRÄNSER. - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN KONFERENS 2 DECEMBER 2010 ANSVAR OCH GRÄNSER - public service i Norden - KAMPEN OM PUBLIKEN Foto: Carl-Johan Söder/SVT, Tine Harden/DR KONFERENS 2 DECEMBER 2010 Tid: kl. 09.00-16.00 den 2 december 2010 Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Vad texter gör. Om aktörnätverksteori och andra ramar för att förstå texters roller (funktioner, makt, kraft )

Vad texter gör. Om aktörnätverksteori och andra ramar för att förstå texters roller (funktioner, makt, kraft ) Vad texter gör Om aktörnätverksteori och andra ramar för att förstå texters roller (funktioner, makt, kraft ) Forum för textforskning 2008 Anna-Malin Karlsson anna-malin.karlsson@nordiska.su.se Sagt och

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Henrik Rahm. Henrik Rahm

Henrik Rahm. Henrik Rahm Från: Till: Skåne 2030 Kopia: CSS i Lund Ärende: Remissvar utvecklingsstrategi Datum: den 21 mars 2014 13:19:33 Bilagor: Presentation av CSS.pdf Hej! Jag skriver till Region Skåne som representant för

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Håkan Jansson, Judy Ribeck & Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet NFL, Oslo 2013 En

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser.

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser. Platskontoret m a n i f e s to s n y h e t s b r e v o m P l ace b r a n d i n g, va r u m ä r k e n o ch a n d r a u pp l e v e l s e r. n r 2 / 2 014 5. 6. 4. FOTO FRAMSIDA: Petra Lundin Foto s 2, Petra

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Program DIUs studieresa till Köpenhamn

Program DIUs studieresa till Köpenhamn Program DIUs studieresa till Köpenhamn Tisdag 20 onsdag 21 januari 2015 Programmet gäller med reservation för ändringar, 18 december 2014 1 Danska erfarenheter Program i Köpenhamn 20-21 januari 2015 Tisdag

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave.

Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Publications Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Media Talk and Political Elections in Europe and America. Basingstoke: Palgrave. Djerf-Pierre, M and Ekström, M (2013) (eds.) A History of Swedish

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid StockJiolms universitet MINS 55 Jubileumsskrift 2003 Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Stockholm 2003 Innehåll Förord 1 Nordister och

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning Några grundfakta: Start hösten 1995 Nominellt 30 platser Civilingenjörsutbildning, 180 poäng Utvecklingen stödd av grundutbildningsrådet => större andel kvinnliga sökande/antagna => problembaserad inlärning

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Retorikens grunder - sammanfattning

Retorikens grunder - sammanfattning Retorikens grunder - sammanfattning När vi talar om begreppet retorik syftar vi på den situationsbundna talekonsten. De frågor som driver oss när vi ställer oss upp och talar skulle kunna formuleras som:

Läs mer

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare.

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare. Den nordiska samarbetskommittén för akademiska journalistutbildningar Protokoll fört vid kommitténs möte i Roskilde den 3 november 2006. Plats: Roskilde Universitets center RUC. 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer