Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena"

Transkript

1 Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet. Konferensen hålls i Åbo den 2 4 oktober 2009 och dess tema är Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensens huvudfokus är ställt på 1700-talet fram till de politiska förändringarna i de nordiska länderna under 1800-talets första decennier. Uppmärksammandet av åren 1808 och 1809 i Sverige och Finland ger en god grund också för att ställa frågor om relationen mellan tiden före och tiden efter dessa brytningsår. Den 2 oktober samlas det finska statsrådet till jubileumssession i Åbo för att högtidlighålla minnet av det första möte som den dåvarande regeringskonseljen höll efter det svenska rikets delning. Regeringskonseljen utvecklades sedermera till Finlands senat och sedan till landets regering. Grundandet av en regeringskonselj utgör en startpunkt för Finland som egen politisk enhet, något som landet aldrig varit under den föregående svenska tiden. Eftersom 1800-talets första decennier inte enbart skapade ett nytt Sverige och ett nytt Finland, utan också splittrade det gamla danska riket vill vi också inbjuda talare som känner det danska rikets 1700-tal. Konferensen kommer därför att ägna uppmärksamhet åt det gemensamma arvet i Sverige och Finland å ena sidan och i Danmark, Norge och Island å andra sidan. Med stöd från Letterstedtska Föreningen, Kulturfonden för Sverige och Finland och NOS-HS kan det finska sällskapet och Jyväskylä universitet finansiera några föredragshållares resor från varje nordiskt land.

2 De nordiska sällskapen för 1700-talsstudier har tidigare arrangerat gemensamma konferenser i Reykjavik år 2002 och i Göteborg år Konferensen i Åbo fortsätter denna tradition och är öppen för alla nordiska forskare som arbetar med 1700-talet och det tidiga 1800-talet och är medlemmar av något av de nationella 1700-talssällskapen. Vi riktar oss till en tvärdisciplinär grupp av historiker, litteraturvetare, konstvetare, filosofer, teologer med mera. Konferensspråken är de skandinaviska språken samt engelska. Det samnordiska nätverket Political Culture in the Nordic Countries, ca : Arenas, Opinions, and Concepts med ungefär tjugo deltagare från fyra nordiska länder och utomnordiska kommentatorer håller också sin andra workshop i samband med konferensen. Nätverkets arbete är finansierat av NOS-HS. Workshopen är öppen också för konferensens andra deltagare som vill delta som åhörare. Det finska sällskapet kommer från och med 2009 att samarbeta med det svenska sällskapet med utgivandet av en gemensam årsskrift Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies. Redaktörerna för årsskriften är Jonas Nordin (Stockholm), Kristiina Savin (Lund), Pasi Ihalainen (Jyväskylä) och Henrika Tandefelt (Helsingfors). Vi hoppas att kunna offentliggöra årsskriftens första volym vid konferensen. Dessutom hoppas vi kunna utge ett urval av föredragen vid konferensen i förljande årsskrift år Årsskriften är öppen för alla 1700-talsforskare i och utanför Norden. Kommittén som förbereder konferensen består av professor Pasi Ihalainen (Jyväskylä universitet, ordf.), professor Kirsi Vainio-Korhonen (Åbo universitet), fil.dr Joachim Mickwitz (Åbo akademi) och fil.dr Henrika Tandefelt (Helsingfors). Anmälan för konferensdeltagande och ett eventuellt abstract (max 200 ord) för ett muntligt konferensföredrag på max 20 minuter skall skickas till professor Pasi Ihalainen, Historiska och etnologiska institutionen, PB 35 (H), FI Jyväskylä universitet eller faxas till senast den 30 april Anmälan för deltagande i måltider skall göras samtidigt. Önskar man att arrangörerna bokar ett av universitetets förmånliga gästrum skall detta också framgå. Se bifogad anmälningsblankett (registration form). Vi kontaktar alla och bekräftar deltagande och bokningar i slutet av maj Hotellreservationer sköts av deltagarna själva direkt med hotellet senast den 1 juni De som har inbjudits till workshopen Political Culture in the Nordic Countries, ca skall också anmäla sig med blanketten senast den 30 april och göra rumreservation direkt med hotellet senast den 1 juni. De skall skicka sina papers till senast den 24 augusti

3 2009. Papers publiceras på förhand på konrensens webbplats. Workshopmedlemmar kommer inte hålla föredrag vid konferensen utan presenterar bara mycket kort sitt paper (max. 5 minuter) och får kommentarer av inbjudna kommentatorer och andra deltagare. För ytterligare information om det akademiska programmet, var vänlig och kontakta professor Pasi Ihalainen, För information om Åbo samt om inkvartering och måltider, kontakta eller Ytterligare information skickas till alla deltagare i september Se också Finska sällskapets webbplats Välkommen till Åbo i september 2009!

4 Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Åbo, den 2 4 oktober 2009 The Historical Significance of the Common Eighteenth Century: The Swedish and Danish Realms Turku, 2 4 October 2009 Preliminärt program / Preliminary programme Fredag 2 oktober 2009 / Friday 2 October Anmälningar / Registration 9.30 Konferensens öppnande / The opening of the conference Föredrag av inbjudna föreläsare och diskussion / Two keynote lectures in Swedish Matti Klinge (Helsinki) (på svenska) Marie-Christine Skuncke (Uppsala) (på svenska) Lunch Samtidiga sessioner / Parallel sessions 1. Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: Det svenska riket (arrangör Kirsi Vainio-Korhonen) 2. Nordic Political Cultures: The Crisis and Renewal of the Monarchy in late 18th and early 19th-Century Scandinavia (convenor Michael Bregnsbo) Möjlighet att delta i en tvåspråkig (statlig) festgudstjänst i Åbo domkyrka eller i ett utställningsbesök / Possibility to participate in a bilingual ecumenical (state) service in the Turku Cathedral or to visit an exhibition Kaffe / Coffee

5 Parallel sessions 3. Democratic Thought in the late Eighteenth-Century Nordic and Dutch Political Cultures (convenors Pasi Ihalainen & Wyger Velema) 4. Nordic Political Cultures: Strategies for Political Participation among the Excluded in late 18th and early 19th-Century Scandinavia (convenor Karin Sennefelt) Konferensreception / Conference reception The official release of Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies Lördag 3 oktober 2009 / Saturday 3 October Samtidiga sessioner / Parallel sessions 5. Nordisk kultur under det långa 1700-talet (arrangör Henrika Tandefelt) 6. Nordic Political Cultures: The Secularization and Modernization of the Language of Politics in late 18th and early 19th-Century Scandinavia (convenor Pasi Ihalainen) Kaffe / Coffee Keynote lecture and discussion Petri Karonen (Jyväskylä) (in English) Lunch Samtidiga sessioner / Parallel sessions 7. Relationer och kontakter mellan de nordiska länderna under det långa 1700-talet (arrangör Joachim Mickwitz) 8. Nordic Political Cultures: Enlightenment, Publishing and the Rise of New Sociability (convenor to be announced) Höstmöte, Finska sällskapet för 1700-talsstudier / Autumn general assembly, Finnish Society for Eighteenth-Century Studies Konferensmiddag / Conference dinner Söndag 4 oktober 2009 / Sunday 4 October Samtidiga sessioner / Parallel sessions 9. Fria föredrag / Free presentations 10. Nordic Political Cultures: Commercial Interests and Political Decision-Making in 18th-Century Scandinavia (convenor Patrik Winton)

6 Kaffe / Coffee Keynote lecture, discussion and the end of the conference Michael Bregnsbo (Odense) (in English) Lunch med diskussion över framtida nordiskt samarbete i talsforskning / Lunch with discussion on future Nordic cooperation in eighteenthcentury studies Nordic Political Cultures: Upcoming events and publication plans