BRF. POSTHUSET. Styrelsen informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF. POSTHUSET. Styrelsen informerar"

Transkript

1 BRF. POSTHUSET Styrelsen informerar MEDLEMSINFORMATION V1 NOVEMBER 2012

2 Brf Posthuset. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen. Inom varje förening har man olika rutiner och policy så för att förenkla för er vill vi informera er om några saker som kan vara bra att veta som ny medlem. Hemsida. Styrelse. För att ta del av aktuell styrelse se hemsida. E-brev: Brevlåda: Sysslomannagatan 1 Valberedning. För att ta del av aktuell valberedning se hemsida. Stadgar. Be styrelsen om stadgar. Månadsavgift. De kvartalsvisa månadsavierna kommer automatiskt i er brevlåda per post. Man kan också anmäla till Viredo, som är vår administratör, att man vill betala per autogiro. Nycklar. Se till att få samtliga nycklar av förra lägenhetsinnehavaren. Ifall du behöver göra nya nycklar har föreningen ett avtal med St George på Drottningholmsvägen 17. Ta med legitimation samt lägenhetsnummer. Andrahandshyresgäster har inte tillåtelse att tillverka nya lägenhetsnycklar. Namnskyltar. Vi har tagit fram en profil som gäller för namnlappar på postlåda i entrén och vid lägenhetsdörr. Namnen sätts även upp i trappregistret. Anmäl till styrelsen vilka namn (samt eventuell firma) som ska stå namnskyltarna. Inga skyltar får skruvas, klistras fast etc. på eller vid lägenhetsdörren, väggar eller brevlådorna. De som vill sätta upp t.ex. en ej reklam/ gratistidning, tack - lapp vid postfacket kan samtidigt be om en sån. Inga privata lappar får sättas upp. Lägenhetspärm. Med din lägenhet ska det också finnas en lägenhetspärm som innehåller praktisk information om underhåll och annat relevant för just våra lägenheter. Om du inte har denna så finns allt material också på vår hemsida i pdf-format.

3 Felanmälan. Anmäl omedelbart fel som rör fastigheten till styrelsen eller i akuta fall till vår anlitade fastighetsjour. Men överväg noga om fastighetsjouren behöver anlitas då denna kan bli onödigt kostsam både för bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren om felet inte är akut. Bostadsrättsföreningen bekostar det som avser fel på fastighetsgemensamma installationer och utrymmen samt hyresvärdsförhållande avseende uthyrd lokal (Postkontoret Stockholm 12). Fel/skador som uppstår genom egen åverkan eller fel/skador i egen lgh debiteras bostadsrättsinnehavaren. Akut felanmälan: Kontakta fastighetsjouren om skador och fel av den karaktär som måste åtgärdas omgående och som inte kan vänta till nästkommande ord arbetsdag. Exempelvis skador som riskerar att bli större och få följdskador om de inte åtgärdas omgående eller skador som riskerar att allvarligt skada annan/annat. (T ex: vattenläckage, strömavbrott mm). Akut felanmälan av hiss görs om någon person sitter fast i hissen. I övriga fall kontakta någon i styrelsen först. Ej akut felanmälan: Kontakta styrelsen om skador och fel av den karaktär att de kan vänta med att åtgärdas till nästkommande ord arbetsdag. Exempelvis skador som inte riskerar att få allvarliga följder om de inte åtgärdas omgående. (T ex dörrar som inte stänger. lösa golvplattor, fel på kodlås, trasiga lampor, lösa trappräcken). Ej akut felanmälan av hiss bör först anmälas till styrelsen för att undvika kostsamma utryckningar. Gemensamma utrymmen. För brandsäkerheten och gemensam trevnad så listar vi här vad som gäller i våra gemensamma utrymmen. Med gemensamma utrymmen menas alla ytor som delas med andra T ex trapphus, källare, förrådsgångar mm. Inga dörrmattor, barnvagnar, cyklar osv. får stå i korridorer eller trapphus. INGET får ställas utanför källarkontoren, gångar eller övriga gemensamma utrymmen. Vid brand eller olycka måste det minst finnas två utrymningsvägar och då får inget stå som hindrar brandmännens eller ambulanspersonalens arbete. Vår städare vill ha det enkelt att komma åt att städa så det är ytterligare ett skäl. Trappstädning sker en gång per vecka. För allas trevnad får inte privata sopor ens tillfälligt ställas ut i våra gemensamma utrymmen. Förvara alltså i lägenheten tills du har tid att slänga i soprummet. Rökning är inte tillåten i trapphus eller källare osv. Om man röker från fönster, balkong eller terrass ska man iaktta hänsyn så inte röken besvärar grannarna. Fimpar får inte kastas ut från desamma. Fimpar utanför portarna skall naturligtvis inte finnas. Har du gäster som går ut och röker skicka med dem en askkopp. Ibland är olyckan framme och man råkar skita ned i trapphus och hiss. Eller att granen barrar till tusen vid julgransplundringen osv. Städa genast upp för allas trevnad. Likaså ska var och en ta hand om det material som hamnar i postlådan och man inte vill ha. Lägg det inte i entrén utan släng det i pappersinsamlingen i sopstationen. Sopor. Soprum. Husets soprum ligger på Fridhemsgatan 9. I vår förening arbetar vi för en modern, hållbar och medveten sophantering. Och det går bara ifall ALLA arbetar för det tillsammans. Sopsortera för miljöns och framtidens skull. För dig som vill bli proffs på det här se Stockholm Stads hemsida: Det är absolut förbjudet att ställa någon form av sopor/grovsopor/etc på golv eller annanstans i soprummet. Grovsopor får ej slängas i sopkärl utan bortforslas på egen hand till lämplig sopstation t ex Vanadisberget. Källsortering. Vi har en källsorteringstation högre upp på Fridhemsgatan mot Fridhemsplan där du ska slänga förpackningar och tidningar. De ska inte slängas i hushållssoporna. Glas, plast, metall och papper slängs där också.

4 Miljöstation. Farligt avfall ska inte slängas i hushållssoporna!! Sådant ska lämnas till en miljöstation. Glödlampor eller lågenergilampor ska inte slängas i hushållsavfallet. Färg, lim, lack, kemikalier, läkemedel, elavfall - allt med batteri eller sladd, batterier, lösa eller inbyggda i apparater eller leksaker ska inte slängas i hushållssoporna. Det ska slängas i miljöstation. Mobila Miljöstationen Kommer och ställer sig på hörnet utanför Posten på Fridhemsgatan. Schema finns anslaget i soprummet. Bensinmacken Preem Norr Mälarstrand finns också en miljöstation. Återvinningsstation. ÅVA Grovsopor: soffor, kasserade spisar, kylskåp, byggavfall, miljöfarligt, elsopor etc. ska man slänga där. Närmaste Återvinningsstation finns i Bromma Linta Gårdsväg 16, Bromma, Julgranen Denna kan slängas uppe på lilla torget in mot Fridhemsplan där julgranarna också säljs. Vårstädningen I samband med denna ges chans att slänga grovsopor. Tvättstuga. En gemensam tvättstuga finns på bottenvåningen i Fridhemsgatan 9. Varje lägenhet har fått ut nycklar passande till den tidbokningscylinder som skall användas då man vill boka tid. Nycklar och bokningscylindrar är märkta med respektive lägenhetsnummer. Cykel/barnvagnsrum. Här kan man förvara cyklar och barnvagnar. Ej motorfordon. Vänligen läs igenom anslagen som finns i cykel och barnvagnsrummet då det är hårt belastat. Cyklar du mindre ofta uppskattas det om du utnyttjar takkrokarna som förvaring. Vi gör årliga städningar av cykelrummet. Information om när det ska ske sätts upp i god tid. Cyklar som märkts enl anvisning lämnas kvar. Övriga sorteras ut och avyttras efter 3 mån. Garage. Det finns en kölista för att få hyra en garageplats både för bil och motorcykel. Vid intresse anmäl till brfposthuset.se. På hemsidan finns information under parkeringsplats. Hobbyrum. En snickarbänk finns tillgänglig. Från Fridhemsgatan 9:es entré går man in i källaringången tar sen första dörren till vänster. Hobbyrummet ligger en trappa ned. Förmarksgård. Gården tillhör och sköts av Stockholm stads parkförvaltning idag. Flyttning. Golven i fastighetens trapphus och entréer är i kalksten som är en lättrepad mjuk sten. Släpa inte tunga möbler, kartonger osv. för då skadas golvet. För att inte skada hissväggarna, täck den gärna med masonit, wellpapp. Vidarebefordra även till er flyttfirma. Snöskottning, städning, sandning. Skottning och sandning sköts av Stockholms stad som äger största delen de hårda ytorna utanför våra entréer. Städdag på vår gata är måndagar. Stadens entreprenör slarvar många gånger då kan man påminna dem på e-postadress:

5 Vill du skotta snö från din balkong har föreningen snöspade att låna ut. Kolla dock att ingen kommer i vägen. Kabeltv/Bredband. Comhems gratisutbud omfattar: SVT 1 o 2, TV 4, Öppna kanalen samt Comhems hemsida. Under 2013 kommer fibernät att dras till fastigheten. Aktuell information om förändringar och möjligheter kommer att finnas tillgängligt på hemsidan efterhand. Markiser. Om man önskar sätta upp egna markiser så gäller följande. Bindande avtal skrivs med föreningen innan installation. Kontakta styrelsen ett sådant avtal. Markismodellen ska vara för balkonger och terrasser Perma Ibiza och för fönster Perma MF500. Markiserna ska vara utan kappa i framkant!( alltså varken rak, vågad eller annan kappa). Markiserna ska vara gröna med beteckningen DIS 62/15, markisväven som ska användas heter Sandatex. Man ska anlita Persiennkompaniet med e-adress: Arbetsbänkar i kök. Coreline heter kompositmaterialet på arbetsbänkar i köksdel. Dansk Formplade-industri har utfört arbetet på beställning av Claessons kök. Se i lägenhetspärm hur man bäst sköter ytorna. Fläkt i kök. Motordriven fläkt får inte installeras i lägenheten. Det påverkar husets ventilation negativt. Reservdelar till det nu installerade spjället (Franke)i köket kan köpas hos Trivselkök Handenterminalen 2, Handen tel Källarförråd. Till varje lägenhet finns ett mindre förråd. Det är enligt lag förbjudet att förvara brandfarligt och explosivt material i förråden. Ej heller mat eller annat som drar till sig skadedjur får förvaras här. Håll förråden låst med av försäkringsbolagen godkänt lås så undviker vi inbrott. Föreningen har ett litet extra förråd till uthyrning. En kölista för att få hyra det finns. Anmäl intresse till styrelsen. Ljudnivå. Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för upprepade störningar. Det är inte acceptabelt att störa varken dag- eller nattetid. Kutym är att man från kl till kl 7.00 är särskilt hänsynstagande. När det är dags för fest informera grannarna i god tid via anslag i porten och på trapplanet. Även om man har anslagit att man ska ha fest ansvarar man för att inte störa. I det fall man störs rekommenderar styrelsen att man går och knackar på hos den störande grannen. Kanske är han eller hon inte medveten om hur det bullrar. Om det upprepar sig och ingen bättring sker kan man kontakta styrelsen. Ombyggnad och Renovering. Större renovering kräver föregående godkännande av styrelsen. Arbeten som förändrar bostadens ursprungliga planering som till exempel nedtagning av väggar kräver nya ritningar. Innan styrelsen lämnar sitt godkännande ska bostadsrättsinnehavaren skriva under ett avtal där man förbinder sig att följa föreningens regler. Det gäller t.ex. avfallshantering, auktoriserade reparatörer samt medge att man tagit del av föreningens informationsblad om ansvarsfördelning vid eventuell skada på fastigheten. Genomförs renovering utan föregående godkännande och signering av avtal kan bostadsrättsinnehavaren tvingas att återställa lägenheten. Det kan även utgöra skäl för uppsägning av medlemskapet i bostadsrättsföreningen. Bullrande arbeten får utföras mån-fre kl. 8-18, mindre störande Lör., sön. och helgdagar mellan kl Ansvarsfördelning. I en bostadsrättsförening gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för reparationer och underhåll i den egna bostaden. Både bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen har en underhållsskyldighet som innebär att man bekostar nödvändiga reparationer och underhåll. De grundläggande reglerna för hur ansvaret, och därmed kostnaderna, fördelas mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen finns angivet i bostadsrättslagen

6 och i bostadsrättsföreningens stadgar. Vi har använt HSB:s fördelningsansvarslista som grund. Och utvecklat den till att gälla följande i vår förening. Se hemsida: Hur kan du bidra i föreningen? En bostadsrätt är en förening och kan bara fungera om medlemmarna ställer upp. Du kan bidra på många olika sätt som till exempel att sitta med i styrelsen eller valberedningen som väljs på årsstämman oftast i maj, komma med förslag på hur Posthuset kan bli bättre. Kontakta styrelsen om du har intresse eller idéer. Husdjur. Husdjur får hållas i lägenheten men ska skötas väl och övervakas så att de inte stör övriga boende i fastigheten. Inga husdjur får rastas på fastighetens förmarksgård. skadedjur. För att undvika skadedjur är det inte tillåtet att mata fåglar från fönster, balkong, terrass eller på gården. Ohyra som upptäcks ska omedelbart anmälas till styrelsen. övrigt Blomlådor etc. på balkonger, terrasser osv. måste placeras på insidan av räcken så att de inte riskerar att falla ned och skada någon. Det är bostadsrättinnehavarens ansvar. Det är inte tillåtet att damma mattor etc. från fönster, balkonger eller terrasser. Vädring av mindre dammiga saker eller sängkläder är ok. Goda råd. Testa att brandvarnaren fungerar. Ha gärna flera. Gör rent rören under handfat, dusch, tvättmaskin och kök. Inspektera våra stora fönster när du gör rent dem om tätningen behöver bytas. Sänk värmen om du är borta en längre tid. Stäng av alla standby-apparater om du är borta en längre tid. Rulla in dina markiser när du inte använder dem.

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer