VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges Begravningsbyråers Förbund Memento Service AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges Begravningsbyråers Förbund Memento Service AB"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges Begravningsbyråers Förbund Memento Service AB 2014

2 Vad är vårt uppdrag? Åter har ett år gått och 2014 får vi nu lägga till historien och gå in i ett nytt utan förutfattade meningar men med förväntningar. Men en summering av det gångna året och reflektioner är viktigt att göra och kanske stanna upp än att bara går vidare som vi oftast gör och utefter reflektionerna faktiskt ta med det som vi verkligen gjorde bra. Det hände också saker i vår omvärld som vi inte skall glömma, t.ex. ebolasmittan i Västafrika där tusentals människor dött p.g.a. smittan och i januari i år får vi sända ned kollegor för att hjälpa till med omhändertagandet av dödsfall. För 10 år sedan var det tsunamin i Thailand som var en stor katastrof där branschen var behjälplig på flera sätt. Att vi är förberedda för stora olyckor och katastrofer är ett av våra uppdrag. Därför så arbetar vi mycket med våra beredskapsplaner både nationellt och i ett nordiskt perspektiv samt med ett fint samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det har under året skrivits och sagts mycket i media om branschen bl.a. om kostnaderna för dödsannonser, sämre lönsamhet för branschen p.g.a. färre dödstal och fler begravningsbyråer, försenade dödsbevis, balsameringar och nedsläckning av sociala medier. Det som varit positivt med detta är att det visar hur vi får vara med och uttala oss i många olika sammanhang, vilket har en stor betydelse gentemot den breda allmänheten. Den delen vi kan konstatera är det låga dödsfallstalet 2014 som stannade på , vilket är lägre än Detta tillsammans med fler aktörer gör att lönsamheten i branschen krymper, vilket naturligtvis inte är bra; det är viktigt att branschen mår bra. I oktober satte vi det nya dokumentbevakningssystemet i drift, det har varit ett drygt arbete kring detta, framför allt för säkerheten att ingen av våra kunder som överlåter till oss att förvara deras personliga dokument aldrig skall tvivla på tillförlitligheten. Vi har nu över personnummer i vårt system. Vår viktigaste samarbetspartner Svenska Kyrkan fortsätter utan skrupler att bedriva Kyrkans Begravningsbyrå på 10 platser i landet, trots att Svenska Kyrkan centralt säger nej, vilket företag, vilken organisation skulle kunna hålla på så. Den utredning som Svenska Kyrkan beslutade om 2013 att genomföras 2014 blev det inget av. Nu har vi under året fått en ny ärkebiskop, förhoppningsvis kan hon styra upp detta, då detta fenomen med begravningsbyråer i kyrkans regi gör det omöjligt för Svenska Kyrkan att i framtiden behålla huvudmannaskapet. Livsarkivet är en av våra viktigaste verktyg nu och för framtiden, för att lyfta detta ytterligare går vi nu i ett samarbete med Alzheimerfonden. Att vara i framkant är naturligtvis en riktig utmaning, det kräver att man så gott det går blickar in i framtiden, för att vi så långt det är möjligt ska kunna infria våra kunders förväntningar det är vårt uppdrag. Stockholm, Nyårsdagen 2015 Ulf Lernéus Förbundsdirektör Det är fortfarande nästan 6 av 10 som vänder sig till en av SBF auktoriserade begravningsbyråer, det är ett förtroende som vi förvaltar och måste förvalta väl. Vi måste hela tiden ha kunden i centrum och arbeta för det varmare mottagandet. Detta måste människor som drabbats av sorg få känna. De allra flesta av oss började i detta yrke för att vi just tycker om att möta och hjälpa människor. Det personliga mötet med våra kunder är vår viktigaste arbetsuppgift, det är där vi bygger förtroende och skapar relationer. Under året har s.k. nätbyråer öppnats närmare 3 stycken, en helt ny företeelse, och för varje vecka som går så tar de marknad. Detta visar oavsett vad vi tycker, att det finns ett stort antal människor som vill ordna begravning över nätet. Då anser jag att vi naturligtvis också bör erbjuda den möjligheten, något annat alternativ finns inte. Så under första kvartalet 2015 börjar vi implementera begravningsbyranonline.se. 2 3

3 Medlemsservice Efterhjälpen SBF samarbetar med företaget Efterhjälpen som skannar av den svenska Livförsäkringsmarknaden för att kvalitetssäkra och göra ytterligare kundnytta. Varje år fryser stora försäkringsbelopp inne i samband med dödsfall som egentligen är de anhörigas rättmätiga pengar. Under 2014 har projektet drivits vidare dels med Traditionellt Innovativt där ett par entreprenörer gav sin syn på hur de arbetar för att både tillhandahålla traditionella lösningar samtidigt som de vill fånga upp nya trender. I projektet har även ingått att med enkla medel och en liten budget göra om en byrå samtidigt som vi visade vad en stor budget kan åstadkomma. försäkringsinventering Har du missat försäkringspengar som du kan ha rätt till? Har du missat försäkringspengar som du kan ha rätt till? Stora försäkringsbelopp fryser inne varje år i samband med dödsfall, när anhöriga inte känner till att försäkringar finns. Låt oss göra en försäkringsinventering! Arbetsrätt SBF erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor vilka bygger på kollektivavtal. Förbundets medlemmar erbjuds hjälp med frågor som rör arbetsrätt, vilket kan innebära funderingar kring bl.a. anställningsavtal, semesterrätt, förmåner, avgångsvederlag, dygnsvila, tjänstledighet och föräldraledighet. Samarbete finns med Draft IT samt IDEA. Auktorisation Auktorisation en Kvalitetssäkring. Auktorisationssymbolen är SBF:s märke som borgar för trygghet och kvalitet. Av de 423 begravningsbyråer som är medlemmar i SBF är 407 auktoriserade. För att erhålla auktorisation skall krav om utbildning, arbetssätt och externa förutsättningar uppnås och minst vart 5:e år kontrolleras att dessa krav följs. Under 2014 genomfördes 52 auktorisationskontroller. Vid varje kontroll upprättas ett protokoll som sedan en fristående auktorisationsnämnd granskar. Nämndens granskning utgår från SBFs stadgar och policys. Nämnden lämnar ett förslag till förbundsstyrelsen som slutligen beviljar eller avslår ansökan om auktorisation för ny medlem eller fortsatt auktorisation för befintlig medlem. 4 Begravningsbyranonline.se Under hela 2014 fortsatte arbetet kring begravningsbyranonline.se och i februari 2015 släpptes den första på Götmars hemsida. Under året hoppas vi att ca 150 byråer skall gå med. Data och IT Roger Elverskog, IT konsult, arbetar 50% med olika projekt för SBF. Samarbetsavtal är även upprättat med bl.a. Timecut, Bit-Net, Koneo och Datoravdelningen. Idag breddas användningsområdena kontinuerligt inom IT, därför lägger förbundet mycket kraft att utveckla de olika kanalerna samt stödja medlemmarna i deras IT-utveckling. Dokumentbevakningssystemet SBFs nya dokumentbevakningssystem sattes igång den 27 oktober Samtliga depåer från det gamla systemet fördes över till det nya. Nya dokumentbevakningen är ett säkrare system för både kund och byrå. Här skapas avtal för de olika dokumenten som tas emot samt för att vi får lagra personnummer digitalt. En massiv utbildnings insats har pågått under hösten där mer än 250 personer har deltagit. Över 500 personer har idag inloggning i det nya systemet. Idag innehåller systemet cirka dokument inklusive Livsarkivet.se. Under hösten övertog Efterhjälpen också nedstängningen av sociala medier. Idag är det ca 5 miljoner i Sverige som har Facebook och ca 10% av dessa är över 65 år. När någon avlider är det viktigt att någon administrerar kontot eller raderar det. Genom Efterhjälpen så kan vi nu hjälpa anhöriga att släcka ned konton på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Ett varmare mottagande För att stärka SBF byråernas konkurrenskraft arbetades under 2013 fram ett projekt som skall utveckla de mjuka värdena i vår verksamhet. Under hösten 2013 lanserades projektet Ett varmare mottagande. Det består av åtta delar, varav fyra delar telefoni, e-post och hemsidor, fasad- och fönsterskyltning samt ett personligt bemötande, arbetades igenom under Sista delen är en sammanställning över hur vi med rätt hjälpmedel kunde få mera tid för kunden. Vi ville med projektet ge handgripliga råd och förslag på hur man med relativt enkla medel kan skapa en trivsam miljö, både som arbetsplats och för att möta kunden i. Med den ökande medvetenheten hos allmänheten som är en följd av större öppenhet via nät och sociala media, ställs det också allt högre krav på vår bransch. Vi har under flera år utvecklat produkter och tjänster men dessa kan lätt kopieras. Vi måste erbjuda något utöver vad som förväntas av en begravningsbyrå för att stärka vår roll på marknaden. Under året som gått har vi sett nätbyråer starta upp och även ta marknad. Därför är det allt viktigare att vi tar fasta på just emotionella värden. Upplevelsen av miljö, bemötande och kompetens blir allt viktigare för kunden som besöker oss, och den som inte uppfyller förväntningarna vad avser tjänster, bemötande och service har svårt att överleva på en överetablerad marknad. Kan vi hjälpas åt att ge de mjuka värdena en ökad betydelse kan vi skapa konkurrensfördelar som är svåra att efterlikna. Landets SBF-byråer kommer därmed att ligga ännu ett steg före. Etiska rådet Under 2014 sammanträdde rådet under hösten och hade då 4 frågor att behandla. Dessa frågor ligger sedan till grund för styrelsen och årsmötet att arbeta vidare med eller föras in i Praktikan och/eller som policy om så erfordras. 5

4 1 Familjesidan Under hösten 2013 öppnades Familjesidan.se upp för alla begravningsbyråer i Sverige. Vi hade vid årsskiftet, utöver SBF byråerna, ytterligare 55 annonsörer. Under 2014 tillkom annonser på familjesidan.se och sidan har ett stort värde ur konsumentsynpunkt. Det märks inte minst på antal besök på sidan. I snitt gjordes ca besök på sidan varje månad under Extra roligt är att sidan har besökare från mer än 70 länder. Flest besök (utanför Sverige) gjordes från USA och Norge. Supporten sköts av Timecut. Hemsida/Intranät SBF:s Konsumenttelefon Kansliet tar emot ca 100 samtal i veckan gällande frågor om begravningar och juridik; de flesta frågor handlar om tvister mellan anhöriga. Många samtal handlar också om tillrättaläggande av vad en begravningsbyrås uppdrag innebär, samt reda ut varför bouppteckningen tar tid. I dessa lägen har vi ofta möjlighet att hänvisa till de auktoriserade begravningsbyråerna på den ort det gäller. Steg 1 Bouppteckning Grundläggande allmän orientering i arvsfrågor, testamenten och bouppteckning (även lämplig för begravningsrådgivare/säljare av bouppteckningen) februari Södertälje oktober Södertälje Kurslärare: Carl Gustav Crona, Gävle 6 Familjejuridikutbildningar och Daniel Timén, Södertälje Steg 2 Bouppteckning i praktiken Fördjupning i bouppteckningsproblematiken, skatter, avstående av arv, dispositionsrätter, samboförhållande, allmänna arvsfonden. Utbildningen avslutas med kunskapstest som görs på distans efter utbildningen november Södertälje Kurslärare: Carl Gustav Crona, Gävle och Åsa Nordlund, Uddevalla Steg 3 Universitetsutbildning Universitetsutbildning i grundläggande juridik med familjerättslig inriktning. Utbildningen behandlar avsnitt inom civilrätten, förmögenhets rätten, fastighetsrätten och familje rätten. Utbildningen hålles i samarbete med Örebro Universitet och är på halvfart. Utbildningen ger 15 högskole poäng (3 dagar vid två tillfällen och ett tillfälle med 2 dagar). Alla som genomgår utbildningen och blir godkända får 15 hp. oavsett om man har tidigare behörighet eller inte. Genomföres 2015 Kurlärare: Tobias Peedu, advokat, Stockholm Steg 4 Boutredning, skiften, företag Komplicerade bouppteckningar, näringsverksamhet, arvskiften, förvaltning och redovisning av dödsbo. 3 6 februari Stockholm/Saltsjö Boo Kurslärare: Carl Gustav Crona, Gävle och Åsa Nordlund, Uddevalla Steg 5 Vardagens juridik Familjerätt i livstid. Utbildningen sker i seminarieform och omfattar all form av familjerätt som testamenten, äktenskapsförord, gåvor, bodelning under äktenskap och vid äktenskapsskillnad samt vid dödsfall, fastighetsöverlåtelser och beskattning. Seminariet består av både teori och praktiska arbetsuppgifter. Egen bärbar dator skall medtagas. Genomföres 2015 Kurslärare: Ej fastställt Boutredningsseminarium Seminariet omfattar praktiskt arbete med bouppteckningar, förvaltning och arvskiften i bouppteckningsprogram samt wordmallar och tips om arbetssätt och hjälpmedel samt försäkringskunskap. Möjlighet att innan seminariet skicka in olika frågeställningar som man kan diskutera om. Seminariet består av både teori och praktiska arbetsuppgifter i medhavda datorer september Mallorca Kurslärare: : Carl Gustav Crona Gävle, Åsa Nordlund Uddevalla och Ulf Lernéus SBF Fortbildning För godkänd bouppteckningsförrättare För dig som är godkänd bouppteckningsförrättare har vi i år tagit fram en fortbildning som fokuserar på ämnen som rör ert arbetsområde, dvs bouppteckning. Kom gärna med önskemål om vad fortbildningen skall innehålla och vilka frågor ni vill ha belysta november Södertälje Kurslärare: Tobias Peedu Fortbildning Auktoriserade Boutredare och Godkänd boutredare Fortbildningen för godkända och auktoriserade boutredare fördjupar sig i all form av familje- och arvsrätt. Vi tar upp frågor som känns angelägna och vi tar tacksamt emot förslag på innehåll och frågor ni vill ha belysta och diskuterade. 2 3 december Södertälje Kurslärare: Tobias Peedu Godkänd bouppteckningsförrättare Fr. o. m 1/ är detta det lägsta utbildningskravet för att få upprätta en bouppteckning på en auktoriserad begravningsbyrå. Alternativt en samarbetspartner som uppfyller kraven. Steg 1 Bouppteckning, Grundläggande Steg 2 Bouppteckning i praktiken med kunskapstest som görs på distans efter utbildningen. Samt upprättande och genomförande av minst 10 bouppteckningar. Fortbildning minst vart femte år Godkänd boutredare Kursen var informationstät, intensiv och väldigt lärorik. Det var också bra möten att träffa andra som är på väg mot samma mål. Sofia Hägg CA Roséns Begravningsbyrå, Linköping om Steg 2 Bouppteckning i praktiken SBF UTBILDNING På årsmötet 2011 beslutades att fr. o. m. 1/ införa ett mellansteg i familjejuridiken. Detta för att det kan ta lång tid innan man kan blir klar med sin utbildning att bli auktoriserad boutredare. Steg 1 Bouppteckning, grundläggande Steg 2 Bouppteckning i praktiken med kunskapstest som görs på distans efter utbildningen. Steg 3 Universitetsutbildning 15 hp (tidigare steg 2) (15 hp är en ny EU norm) Steg 4 Boutredning, skiften, företag Samt upprättande och genomförande av minst 50 bouppteckningar. Fortbildning minst vart femte år Auktoriserad boutredare Program 2014 Steg 1 Bouppteckning, grundläggande Steg 2 Bouppteckning i praktiken (tidigare steg 3) med kunskapstest som görs på distans efter utbildningen Steg 3 Universitetsutbildning 15 hp (tidigare steg 2) (15 hp är en ny EU norm) Steg 4 Boutredning, skiften, företag Steg 5 Vardagens juridik Samt upprättande och genomförande av minst 50 bouppteckningar. Fortbildning minst vart femte år Det är att rekommendera att man genomgår kurs erna i nummerordning. För att erhålla din titel ansöker du skriftligt till SBF:s kansli där styrelsen kommer att behandla din ansökan. Auktorisationsmärket för Auktoriserad Boutredare får endast användas av de som av Förbundsstyrelsen blivit godkända. 7 Reklamationsnämnden Nämnden har sammanträtt 2 gånger under året och behandlade 8 ärenden och det är precis som tidigare år, övervägande juridiska ärenden som behandlas. De sammanfattas alltid anonymt i tidningen Memento. Flera av ärendena handlar om att konsumenten vill ha ersättning för sveda och värk, psykiskt lidande m.m. Ersättning för detta utgår ideellt skadestånd och kan ej hanteras av nämnden. Många av reklamationsärendena kan vi vara behjälpliga med att reda ut på telefon med byrån eller ibland bara ett klargörande till kunden av vad uppdraget innebär. Många ärenden handlar i grunden om stor oenighet inom familjen. SBF:s hemsida är under ständig förbättring, den är välbesökt och får positiva omdömen. Tidningen Memento Utbildningsverksamheten Intranätet har används som ett arbetsredskap i vardagen med en ständig förbättringspotential. Idag är det nästan 800 användare registrerade. Ägarnätet och Juridiknätet uppdateras kontinuerligt. Ipad-projektet Projektet har rönt stor uppskattning då det har känts professionellt att kunna visa upp allt vårt material för kunden på detta sätt. Appen har dessutom gjort att många byråer har skaffat en skärm i besöksrummet. Idag är det över 130 st byråer som använder sig av Ipad, med över 150 användare. Vårt mål är att göra den så lokal som möjligt och arbetet fortskrider hela tiden. Hänt i månaden Hänt i månaden är ett månadsblad som sänds ut till byråerna, med uppehåll under sommarmånaderna. Här kan vi ge information om vad som sker inom förbundet men även inom branschen i en lättsam form. Medlemmar, samarbetspartners eller andra som har något av intresse för läsarna kan också nyttja denna kanal. Bladet skickas ut med post och läggs även ut på intranätet. 6 Media En god relation med massmedia är viktig för alla företag och organisationer. Under det gångna året har vi haft en bra publicitet och pressen vänder sig för det mesta till SBF när det gäller frågor som rör begravningsbranschen. Vi har medverkat i både press och Sveriges radio och television vid ett flertal tillfällen. Det största genomslaget hade nog Konsumentprogrammet PLUS som tog upp priset på dödsannonser. Nordiskt Forum Nordiskt Forum genomfördes i år i Stockholm då Sverige stod som värdland. Representerade Sverige gjorde Anette Petterson, Gillis Edman och Ulf Lernéus. EFFS I oktober medverkade förbundsdirektör Ulf Lernéus vid EFFS (European Federation of Funeral services) styrelsemöte och representantskap i Wien. Tidningen har utkommit med fyra nummer under året. Tidningens redaktör heter Anna Fredriksson. Vi kan konstatera att tidningens layout har varit mycket uppskattad, artiklarna har varit intressanta och det har varit mycket god respons på Vad betyder orden och Vem är vem i kyrkan. Även Frågor & svar är uppskattat, dessa frågor får vi för det mesta genom SBF:s konsumenttelefon. Intresset för annonserna i tidningen kvarstår under 2014; det känns roligt att trenden fortsätter. Vi får dessutom väldigt sällan tidningar i retur nu för tiden, alla är måna om att adressändra så att tidningen kommer fram. nedstängning av sociala medier Hur avslutar man sociala medier?. ZYCIOWE ARCHIWUM bu yaşam arşivi bana aittir: adı soyadı kimlik no Nytt och omarbetat material Två nya broschyrer har tagits fram gällande försäkringsinventering samt nedstängning av sociala medier. Följande broschyrer är omarbetade: Memento Begravningsförsäkring, Begravningen Ett minne för livet, Juridik vid dödsfall, Vardagsjuridik, Livsarkivet samt Vägledning-Livsarkivet. Under 2014 genomfördes utbildningar under 19 tillfällen, exklusive webbinarieutbildningarna i det nya dokumentbevakningssystemet som drygt 250 personer hann ta del av under hösten. Under året har två nya kurser startat IT på byrån och hur vi kommunicerar och Ett varmare mottagande, dessa har båda tagits väl emot. Utöver dessa ordinarie kurser har det också anordnats distriktsutbildningar. Alla utbildningar har fått väldigt positiva omdömen och under 2014 tillsattes en grupp för att ytterligare se över utbildningarna i familjejuridik. Alla i arbetsgruppen är dagligen verksamma inom det juridiska området. Målet är att bibehålla och om möjligt höja nivån på utbildningen samt att erbjuda alla utbildningsstegen varje år. Nya krav ställs på juristerna då bl.a. familjebilderna ändras och nya internationella regler införs. Kursen Yrke begravningsentreprenör, en auktorisationskurs, är en kurs som har ett börkrav per var 5:e anställd. Ett bör-krav är en förberedelse på att kravet kan bli ett skallkrav och detta kan komma att bli aktuellt redan under

5 Kongressen i Tällberg

6 Samarbetspartners/Avtal 2014 Organisation Active Air Cargo AB In- och utrikes flygtransporter av kistor och urnor. Adstate Erbjuder annonsgenerator för digital förmedling av dödsoch tack annonser. Advokatfirman Nova Vår kontaktperson Tobias Peedu, Förbunds och bolagsjurist som även kan ta på sig större bouppteckningar eller arvsskiften. Tobias Peedu är också en av våra kurslärare inom familjerätten. ABA Aktiv Byråservice AB Omfattar rådgivning som rör: köp och försäljning av begravningsbyråer, generationsskiftesplanering i skatteoch affärsjuridik samt ekonomi och finansiering. AFA SBF har ett samarbete med Sveriges största arbetsmarknadsförsäkringsbolag, AFA, vilka administrerar avtalsförsäkringar. Samarbetet innebär bl.a. att AFA finns med på våra försäkringsutbildningar och att vi har en egen kontaktperson. Art on glas Tillverkar personliga och individuella gravstenar i glas. Autobar (namnbyte under 2014 till Pelican Rouge) Genom ett samarbetsavtal har vi möjligt att hyra kaffemaskiner i olika storlekar till ett bra pris. Begravningstjänst AB i Stockholm Biltransporter till Bosnien. Bergquists Advokatbyrå Ulf Bergquist arbetar med internationell bodelnings- och arvsrätt. Tar även på sig uppdrag som boutredningsman i dödsbon av internationell karaktär. BitNet BitNet är ett företag ägt av SBF anslutna begravningsbyråer som har utvecklat ett webbaserat dataprogram för begravningsbyråbranschen. BOKA Kostnadsfri bokning av hotellrum, kurs- och konferenslokaler i Sverige. Bukowskis Samarbetsavtal att Bukowskis gör till SBF medlemsbyråer och dess kunder kostnadsfri värdering samt och rådgivning inom ämnesområdena konst och antikviteter. ComUnit Byrå kopplar upp sig till Begravningsbyråernas Jour som svarar med byråns namn samt tar emot och vidarebefordrar meddelande när byrån har stängt. Choice Hotels För att hålla ned kostnaderna vid t ex kursverksamheten har vi avtal med i första hand Park Hotel i Södertälje, men även i övriga landet. Avtalet ger även möjlighet till privata rabatter. Dia Direkt Möjlighet att ge gamla bilder (fotografier) ett nytt liv genom digitalisering för införande på exempelvis Dandy Wear I ett samarbete har vi tillsammans öppnat en webbutik med kläder via vår egen shop. Här finns det mesta som en begravningsentreprenör behöver. Ditec Sveriges största bilvårdskedja som finns på fler än 100 platser i landet som erbjuder alla tjänster inom bilvård. Draftit Via ett samarbete kan medlemmarna vända sig till SBF för hjälp med arbetsrättsliga frågor. DS Reda/Resolutor Tillhandahåller ett speciellt utvecklat dataprogram som endast säljs till SBF-byråer. Edison Reklambyrå Är vår reklambyrå vad det gäller samtliga våra trycksaker i form av broschyrer m.m. Edurus Samarbetsavtal gällande nya gravstenar och inskriptioner. Efterhjälpen Hjälper till med försäkringsinventering både vid dödsfall och i livstiden genom att med automatik skanna av den svenska livförsäkringsmarknaden. Hjälper även till att släcka ned sociala medier både vid dödsfall och i livstiden. Eniro Sverige AB Bonusavtal för centrala mediaköp. Eulogica Erbjuder programvara för det administrativa arbetet på begravningsbyrån. EWE.transporter i Falköping Biltransporter inom och utom Norden. Firma Dekoratören Eva Myhr bistår våra byråer med professionella fönsterskyltningar. Genom henne kan manockså få hjälp med inredning av sin byrå i samband med ombyggnation eller 10 då man vill byta ut möbler och textilier på sin byrå. FONDA PC-baserat administrativt system för hantering av minnesfonder, utvecklat av VIMA group AB, ägt och tillhandhållet av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Erbjuder komplett kassasystem som är anpassat till den nya Kassalagen. Focus Neon Stockholm Gör utomhusskyltarna med SBF-loggan samt utbytningsskivor i befintliga skyltar. Fredahl AB Fredahl AB är en av landets äldsta och största tillverkare av produkter för begravningsbranschen. Vid fabriken i Åsarp tillverkas kistor, svepningar och askurnor av trä. GRF GRF Gravvårdar AB är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. Götmars Juridik Telefonsupport i bouppteckningsfrågor samt övrig juridik på Familjerättens område. Halldén AB Graverar kist- och urnplåtar enligt avtal med SBF. Hitta.se Samarbetsavtal gällande för samtliga byråer inom SBF. Ignis Funébris Försäkringsförening Tillsammans med Ignis-Funébris försäkringsförening har vi Memento Begravningsförsäkring. inmemory Minnesalbum, programblad och tackkort. InfoTorgAB (Bisnode) SBF har ett samarbete med InfoTorg vad det gäller online tjänster i form av tillgång till Rättsbanken som innehåller juridisk information såsom författningssamlingar, propositioner, myndighetspraxis, rättsfall, nyheter, litteratur m.m. Dessutom tillgång till person och företagsinformation. Ett värdefullt verktyg i vardagen. Interflora Tillsamman smed Interflora har SBF tagit fram en Blomsterpärm och en liten kundbroschyr Blommor vid sorg och begravning att lägga i kundmappen. I samarbetet ingår också kursverksamhet. JetPak AB För kist- och urntransporter inrikes. Koneo Partner vad det gäller inköp av kopiatorer, skrivare, datorer samt IT support. Kvarndammen Hjälper till med försäljningar av bilar, båtar och maskiner då vi har förvaltning eller någon kund önskar hjälp. Lenanders Tryckeri som trycker och sätter bl.a. tidningen Memento. Linnerbäck Media Marie Linnerbäcks specialitet är att vara behjälplig vid sökmediaplanering, t. ex. via Eniro och Google. Löbe Granit AB Löbe Granit är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. MeltwaterNews Pressbevakning på Internet som bland annat förser intranätet med nyheter. Minnestryck Minnesalbum. Millenium Design AB Hjälper våra byråer med tips och råd gällande inredning och skyltfönster. Mäklarringen Samarbetspartner vad det gäller försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Never ending story SBF har ett samarbete med ett nätverk av kvinnliga entreprenörer i livsstilsföretaget Never ending story. Never ending story är mycket vår nyckel till PR och besitter ett stort nätverk gällande kontakter med media. Produkter som är framtagna tillsammans är bl.a. kista Angelbox och urnan Angeldust samt gravsten Angelheart som säljs exklusivt endast för SBF byråer. Neopost Ramavtal gällande frankeringsmaskiner. Nilsson special Vehicles Nya och begagnade begravningsbilar. Nilssons Trämanufakatur Säljer och tillverkar kistor och urnor. Norstedts Juridik Norstedts Juridik AB är störst i Sverige på Juridisk information. De bearbetar och säljer juridisk information i tryckt, elektronisk och digital form. OKQ8 Bra rabatt både på bränsle och andra biltillbehörsprodukter erbjuds våra medlemmar. OTW Vår samarbetspartner med formsättning och layout av tidningen Memento. Posten För urnor finns avtal för transport och logistiktjänster. Rydéns Är en av Sveriges ledande träindustrier inom begravningsbranschen. Vid fabrikerna i Nybro och Malå tillverkas kistor, svepningar och askurnor av trä. Ryska Riksförbundet Samarbetsavtal skrevs under 2014 som innebär att vara behjälpliga i samband med dödsfall. SalusAnsvar Tillhandahåller genom vår försäkringsmäklare grupplivsolycksfalls- och sjukförsäkringar till låg kostnad. Genom försäkringsmäklare på Säkra även bilförsäkringar. SIOS Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS innehåller 20 st. Riksförbund och där vi samarbetar bl.a kring Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle. SPF Sveriges Pensionärsförbund Samarbetsavtal när det gäller bl.a dokumentbevakning. S:t Lukas Samtalsjour Alla på byrån kan, om behov skulle uppstå, i avskildhet samtala med en erfaren legitimerad psykoterapeut inom S:t Lukas. Söderberg & Partner Vår försäkringsmäklare när det gäller våra personförsäkringar såsom vårt gruppliv. Svea Ekonomi Inkasso Hjälper våra medlemmar att inkassera kundfordringar. Svensk Fastighetsförmedling Samarbetspartner vad det gäller försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Svenska Shell SBF har avtal med Svenska Shell som för närvarande ger medlemmarna en mycket bra rabatt på drivmedel, SBF har 2 öre per såld liter bensin. Swedbank, Jurist- och Fastighetsbyrå Samarbetspartner vad det gäller juridiska tjänster och försäljning av fastigheter och bostadsrätter samt banktjänster. Synsam Drift AB Avtal gällande bildskärmsglasögon för anställda. SÄKRA Vår försäkringsmäklare när det gäller företags- och ansvarsförsäkringar samt bilförsäkringar. Timecut AB TimeCut AB har utvecklat en plattform för dödsannonser på Internet, där byrån kan utforma hela annonsen exakt såsom den skall se ut i tidningen. Vidarebefordrar även annonser till Familjesidan.se. Trust Forwarding/SAS In- och utrikes flygtransporter av kistor och urnor. Turkiska Riksförbundet Samarbetsavtal skrevs under 2014 som innebär att vara behjälpliga i samband med dödsfall. Vingresor Mångårigt samarbete vid planering och genomförande av utlandsresor i kurssammanhang. Volvo Exklusivt ramavtal för köp av Volvo personbilar. Walter Borg Jakt & Fritid Av länsstyrelsen utsedd värderingsman gällande värdering och försäljning av vapen. Wilsons Tryckeri Leverantör av bland annat sorgtryck samt övrigt tryckt kontorsmaterial till våra medlemmar. SBF har provision på allt som trycks. WinArv Har arbetat fram ett program för dem som arbetar med bouppteckningar, boutredningsärenden, arvsskiften m.m. WriteNow.se Tal- och textstöd via nätet, borgerliga begravningstal, kondoleansbrev, hyllningstal, tackkort, inbjudningskort och mycket mer. WX 3 Samarbetspartner som levererar effektiva och moderna IP-telefonisystem Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Tillhandahåller företags- och ansvarsförsäkringar till en mycket låg kostnad då upphandlingen sker centralt. SBF:s och Memento Service AB:s styrelse 2014 Gillis Edman, Göteborg Ordförande (t.o.m. 7/10/14) Hans Ringshamre, Söderhamn 1:e vice ordförande (tf. ordf. fr.o.m. 7/10/14 Mårten Axelsson, Skärplinge 2:e vice ordförande Ove Branell, Vara Ledamot Charlotte Lundgren, Umeå Ledamot Per Lundgren, Västerås Ledamot Peter Munkert, Stockholm Ledamot Anders Sjöstedt, Årjäng Ledamot Torgny Bardh, Ljungby Ledamot Elisabeth Persson, Landskrona Maria Arnesson, Mora Utskott, nämnder och råd 2014/2015 Auktorisations- och medlemskommittén Per Lundgren, Västerås * Peter Munkert, Stockholm * Daniel Hultner, Hässleholm Maria Arnesson, Mora Eilert Ahlstrand, Lidköping Eva Eriksson ** Ulf Lernéus ** Ulrika Lindström Wagenius, sekreterare ** Auktorisationsnämnden Jan Sundgren, f.d. ekonomichef Barbro Åslund, kommunal boutredningssekreterare Stig Alexandersson, jur.lic. Eva Eriksson ** Ulrika Lindström Wagenius ** Ulf Lernéus ** EFFS Ulf Lernéus ** Etiska Rådet Gunilla Silfverberg, Ersta sjukhus Jan-Olof Aggedahl, Svenska Kyrkan Mats Larsson, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning Bengt Gustavsson, Köping Ulf Lernéus ** Marknads- och kommunikationsutskottet Hans Ringshamre, Söderhamn * Edward Götmar, Örebro Håkan Andersson, Kungälv Mårten Lagergren, Östersund Anna Axelsson, Svenljunga Ulf Lernéus ** Roger Elverskog ** Charlotta Lindgren Östlund** Kanslipersonal Medlemsutskottet Verkställande utskottet Ulrika Lindström Wagenius, sekreterare** Mångkulturella utskottet Elisabeth Persson, Landskrona * Birger Signäs, Limhamn Anette Petterson, Stockholm Charlotte Lundgren, Umeå * Ulf Lernéus ** Charlotta Lindgren Östlund ** Bijan Shafiei *** Nordiskt Forum Gillis Edman, Göteborg * Ulf Lernéus ** Anette Petterson, Stockholm Redaktionsrådet för Memento Anna Fredriksson, redaktör Johan Askegård (OTW) Charlotta Lindgren Östlund ** Eva Eriksson ** Kerstin Rickenberg ** Ulrika Lindström Wagenius ** Ulf Lernéus ** Reklamationsnämnden Ordförande Jan Lindström, advokat Karin Skugge, advokat Torgny Götmar, jurist och begravningsentreprenör Ulf Larsson, begravningsentreprenör Sonja Åneman, SPF Anette Bredberg, konsumentvägledare och jurist Ulf Högblad, suppleant och begravningsentreprenör Charlotte Lundgren, suppleant och begravningsentreprenör Ulf Lernéus, föredragande** Ulrika Lindström Wagenius, sekreterare ** * Förbundsstyrelseledamot ** SBF *** Extern adjungerad Ulf Lernéus Förbundsdirektör Kerstin Rickenberg Sekreterare (slutade 30/4/14) Ulrika Lindström Wagenius Sekreterare (började 13/1/14) Charlotta Lindgren Östlund Förbundskonsulent Eva Eriksson Förbundskonsulent Tommy Westerlund Ekonomiansvarig (slutade 30/11/14) Roger Stålnacke Ekonomiansvarig (konsult) Gunilla Anehög Administratör Karin Sidén Aternum Begravningsbyrå Roger Elverskog IT-konsult Mikael Räty IT-ansvarig (sjukskriven) Utbildningsutskottet Marcus Götmar, Örebro Josephine Westergren, Norrköping Torgny Bardh, Ljungby * Anders Sjöstedt, Årjäng * Ulf Lernéus ** Eva Eriksson ** Ulrika Lindström Wagenius, sekreterare ** 11

7 Distriktsstyrelser Budget Stockholm Anette Petterson, Stockholm Hans Melander, Stockholm Christer Hallsenius, Uppsala Linus Arnstberg, Stockholm Göran Hallsenius, Stockholm Spanne Lekman, Stockholm Cecilia Meyer, Stockholm Mellansvenska Oscar Cederberg, Motala Carina Karlsson, Mjölby Josephine Westergren, Norrköping Kerstin Steihed Roger Karlsson, Motala Roger Hansson, Nyköping Evelina Hedman, Trosa Östra Peter Johnson, Värnamo Magnus Hultman, Hultsfred Fredrik Josefsson, Sävsjö Berth Yngvesson, Mörbylånga Katarina Gasslander, Åseda Cecilia Bard, Ljungby Tomas Söderström, Alvesta Lars Johansson, Växjö Magnus Lindh, Tranås Södra Magnus Bondesson, Landskrona Daniel Hultner, Hässleholm Mikael Karlsson, Eslöv Håkan Nilsson, Båstad Leif Ekvall, Trelleborg Camilla Becker-Jeppsson, Höör Tommy Hultgren, Karlskrona Västra Håkan Andersson, Kungälv Anders Olsson, Trollhättan Eilert Ahlstrand, Lidköping Alexandra Färnestav, Skövde Erik Andersson, Skene Anna Lénberg, Borås Magnus Johansson, Varberg Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ann Görling, Avesta Vidar Salomonsson, Idre-Särna Södra Norrland Stefan Wikman, Örnsköldsvik Ordförande Anna-Lena Lidén, Järpen Daniel Edberg, Söderhamn Mikael Skoglund, Hudiksvall Mårten Lagergren, Östersund Caroline Johnsrud, Svenstavik Maria Jonäll-Fahlström, Bollnäs Norra Norrland Annika Hedman, Umeå Marie Ruumensaari, Boden Kenneth Texwall, Piteå Marie Pålsson, Älvsbyn Mårten Rodmark, Umeå Helén Lindkvist, Robertsfors Aron Forssell, Skellefteå Ordförande Distriktens sammansättning och medlemsantal Förbundets verksamhet är uppdelad på nio geografiska distrikt: Stockholm/62 Stockholms län, Uppsala län, samt en byrå i Tierps kommun och utom Älvkarleby och Enköpings kommuner Mellansvenska/51 Örebro län, Östergötlands län, Södermanlands län, Västmanlands län, Enköpings kommun i Uppsala län samt Smedjebacken och Grängesberg i Dalarnas län Östra/61 Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Hylte kommun i Hallands län samt Gotlands län Södra/58 Blekinge län, Skåne län, Halmstad och Laholms kommuner i Hallands län Västra/72 Västra Götalands län (utom Bengtsfors, Dals Ed, Åmål och Melleruds kommuner) samt i Hallands län Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner Värmland-Dal/22 Värmlands län, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Dals Ed och Färgelanda kommuner i Västra Götalands län Budget SBF År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2013 År 2014 År 2015 Utfall Budgetförslag Budgetförslag Försäljning Förmedlade försäkringar - Medlemsavgifter Övrigt Summa intäkter Kostnader Inköp försäkringar - - Kanslikostnader - - Bärarförsäkring SBF Medlemsavgifter och övrigt Revisionsarvode Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa kostnader RESULTAT Budget Memento Service AB År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2013 År 2014 År 2015 Försäljning Marknadsföringsintäkter Extra marknadsföringsstöd Gula Sidorna, InfoTorg, hitta.se Försäljning av varor och tjänster Serviceavgifter och auktorisationskontroll Mementotidningen Föremedlade försäkringar Administrationsintäkter SBF Familjesidan Kurser, årsmöten, övrigt Summa intäkter Material och varor Marknadsföringskostnad Utökad marknadsföringssatning Gula Sidorna och hitta.se Inköp varor och tjänster Auktorisationskontroll Mementotidningen Kostnader försäkringsförmedling Kurser, årsmöten, övrigt Summa material och varor Bruttovinst Övriga kostnader Personalkostnader Kostnader nämnder och förtroendevalda Lokalkostnader Värmland-Dal Anders Sjöstedt, Årjäng Ove Eriksson, Hagfors Patrik Ernstsson, Ed Micael Stenkvist, Karlstad Zara Karvala, Sunne Dalarna Siv Holm, Orsa Maria Arnesson, Mora Maria Gardstrand, Falun Peter Lundkvist, Borlänge Erik Eriksson, Malung 12 Ordförande Ordförande Dalarna/18 Dalarnas län utom Smedjebacken och Grängesberg Södra Norrland/51 Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Älvkarleby samt två byråer i Tierps kommun Norra Norrland/29 Norrbottens län, Västerbottens län Totalt antal medlemmar årsskiftet 2014/ Associerade medlemmar inkl. hedersledamöter 79 Kontorskostnader Konsulttjänster Telefon och porto Resor och representation Försäkringar, revision, övrigt Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa övriga kostnader RESULTAT

8 Sida 1 av 8

9 Sida 2 av 8 Sida 3 av 8

10 Sida 4 av 8 Sida 5 av 8

11 Sida 6 av 8 Sida 7 av 8

12 Sida 8 av 8 Sida 1 av 2

13 Sida 2 av 2

14 Sida 1 av 10

15 Sida 2 av 10 Sida 3 av 10

16 Sida 4 av 10 Sida 5 av 10

17 Sida 6 av 10 Sida 7 av 10

18 Sida 8 av 10 Sida 9 av 10

19 Sida 10 av 10

20 Sida 1 av 2 Sida 2 av 2

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Begravningsbyråer SNI2007: 96030

Begravningsbyråer SNI2007: 96030 Begravningsbyråer SNI2007: 96030 En branschanalys från UC OBS! Analysen omfattar endast begravningsbyråer som drivs som aktiebolag. Fonus som är den största aktören är en ekonomisk förening. Därför kom

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer