Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR 2000"

Transkript

1 Miljö- och kvalitetsmanual enligt FR av 6 Utgåva: 2 Framtagen av;

2 Om företaget AB IFO Vattenrening grundades 1986 av dess nuvarande ägare Björn Öhman och Åke Nordwall, och har sedan starten byggt en rad välkända vattenverk och avloppsverk både i Sverige och utomlands. Vi projekterar med modern CAD-teknik och levererar alltid utrustning av senaste och mest effektiva typ. Vi omsätter årligen ca 20 miljoner. Våra uppdrag är jämt fördelade mellan processvatten, avlopp och dricksvatten. Vi leasar våra tjänstebilar, för att kunna försäkra oss om att alltid följa med i teknikutvecklingen avseende bränsleförbrukningen och avgasreningen. Vårt sociala ansvar visar sig i att vi stöttar olika typer av hjälporganisationer. Affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda kommuner och industrier vattenrening i alla dess tillämpningar, till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet. Vår policy Vattenrening i alla dess tillämpningar är vår specialitet. Vi tar hand om hela vattenreningsprojekt från ritbord till igångkörning och utbildar beställarens personal - en garanti för störningsfri drift under många år. Vår verksamhet bygger på fyra hörnstenar; kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt kompetensutveckling. I vårt dagliga arbete innebär det inte bara att vi skall uppfylla våra kunders och myndigheternas krav, utan även att vi skall; Kvalitet ta fram kundanpassade lösningar ligga i främsta ledet vad gäller vattenreningstekniken ha hög service mot våra kunder Miljö förebygga föroreningar genom att styra mot bra miljöval, utveckla ekologiskt hållbara lösningar och förbättra resurshushållningen, samverka med våra kunder och andra intressenter för att nå miljöförbättringar integrera miljöhänsyn i verksamhetens alla faser Hälsa och säkerhet utföra våra uppdrag med god ordning och säker arbetsmiljö skador på människor, egendom eller miljö skall inte uppstå genom brand eller arbetsolyckor Kompetensutveckling ständigt utveckla vår personals kompetens för att möta framtida kompetensbehov Trafiksäkerhet följa gällande trafikbestämmelser t ex hastighetsbegränsningar, parkeringsregler, bältesanvändning, inte köra drogpåverkade m m våra fordon skall hållas i trafikdugligt skick 2 av 6

3 Tjänster och kunder Företaget har ett komplett utbud av tjänster inom vattenreningsområdet, från reservdelsförsäljning till kompletta anläggningar där vi tar fullt ansvar för processlösning, projektering och montage samt idrifttagning och utbildning av personal. Våra kunder består av kommuner och industrier. Referenser finns från; Sandvik Steel Sandfilter och kemisk fällning Kapacitet: 350 m 3 /h 2006 SSAB tunnplåt Borlänge Neutralisering, lamellsedimentering sand och kolfilter Kapacitet: 35 m 3 /h 2005 Luftfartsverket Arlanda Reduktion av tungmetaller, kemisk fällning Kapacitet 50 m 3 /h 2004 Halmstad Avloppsreningsverk Flotationsanläggning Halmstad kommun Kapacitet 4000 m 3 /h 2005 Hjo Vattenverk Kommunalt dricksvattenverk, långsamfilter Hjo kommun Kapacitet: 165 m 3 /h 1999 Tveta Vattenverk Kommunalt dricksvattenverk, snabbfilter, jonbytare Mörbylånga kommun Kapacitet 200 m 3 /h 2001 Leverantörer Totalt har vi mellan leverantörer, för att oberoende kunna erbjuda de bästa tekniska lösningarna till våra kunder. Organisation och personal : Åke Nordwall Koordinator: Projektledare: Kemist: Miljö-/kvalitetssamordnare; Internrevisor: Ledningsgrupp: Anita Spångberg Kjell Hedlund, Daniel Ellis, Johan Jubner, Johan Öhman, Anders Wester Rolf Bergström Johan Jubner Kjell Hedlund Åke Nordwall, Björn Öhman, Kjell Hedlund, Daniel Ellis, Johan Jubner, Johan Öhman, Anita Spångberg, Rolf Bergström Senior advisor: Björn Öhman, 3 av 6

4 Intern kommunikation Informella möten hålls dagligen. Då avhandlas vad som är på gång inom företaget, problem/frågeställningar vid olika projekt, avvikelser m m. Vid ledningens genomgång, där all personal deltar, avhandlas företagets miljö- och kvalitetsarbete enligt en framtagen dagordning, se 2.1 Ledningens genomgång. Extern kommunikation Kommunikation Kunder Leverantörer Underentreprenörer Certifieringsföretag Försäkringskassan vid arbetsolyckor Hyresvärd avseende brandskyddsarbete Hemsida Ansvarig Alla Projektledare Projektledare Arbetssätt Vårt arbete med kvalitets-, miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete är integrerat i vårt dagliga arbete. Till vår hjälp i arbetet har vi valt att använda oss av FR 2000, som är ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem som baseras på ISO :2004, ISO 9001:2000, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt SRVFS 2004:3 Systematiskt brandskyddsarbete. Som ett led i detta arbetar vi med processtänkande enligt nedanstående modell (se nedan); Planeringsprocessen Ledningens genomgång Kundbehov Säljprocessen Entreprenadprocessen Entreprenad inkl konstruktion och inköp Resultat Måluppfyllnad Stödprocesser Förbättringsprocessen Personlig utveckling Informationsstyrning 4 av 6

5 I korta drag innebär det att vi; identifierar kundernas önskemål och behov samt tar ställning till om vi kan uppfylla dessa i säljprocessen utför entreprenaduppdragen enligt överenskommelse med kund och utför kvalitetskontroller för att säkerställa hög kvalitet på anläggningarna, i entreprenadprocessen. följer upp, fördelar resurser samt tar fram riktlinjerna (målen) i företagsledningen (planeringsprocessen) identifierar förbättringsområden via undersökning av kundtillfredsställselse, avvikelsehantering, förbättringssökning (internrevision) samt via riskanalys av såväl den yttre som inre miljön. Allt detta utförs i vår förbättringsprocess. kontinuerligt kompetensutvecklar vår personal (personlig utveckling) arbetar med informationssäkerhet (informationsstyrning) Vårt kvalitetsarbete Kvalitetsarbete innebär för oss att vi identifierar kundens behov och därefter försöker ta fram en kundanpassad lösning på deras vattenreningsproblem. När vi har kommit överrens med kunden om den bästa lösningen, börjar konstruktionen av själva anläggningen. Montage sker sedan av våra kvalitets- och miljösäkrade montörer. Under hela monteringen sker dessutom kontroller av monteringen och anläggningen. Allt för att erhålla en anläggning av hög kvalitet, som uppfyller kundens specifikationer. Om något oförutsett skulle inträffa under entreprenaden, hanterar vi det inträffade som en avvikelse. Dvs vi undersöker grundorsaken och vidtar därefter åtgärder för att åtgärda problemet och om möjligt att det inte skall inträffa igen. Vårt miljöarbete Det vi bygger har lång livslängd och anläggningen i sig skall borga för att föroreningar inte sprids i miljön. Ansvar, långsiktighet och helhetssyn utgör därför grunden för allt vårt arbete. Det innebär att vi försöker; utveckla ekologiskt hållbara lösningar med förbättrad resurshushållning. samordna våra transporter Vårt arbete med hälsa och säkerhet De risker som kan förekomma gällande arbetsmiljö, brand och miljö identifieras vid framtagningen av en arbetsmiljöplan för respektive order. Kontorets arbetsmiljö följs upp via företagshälsovården. Se 2.7 Hälsa och säkerhet. Informationssäkerheten inom företaget är hög och säkerhet. beskrivs närmare i 9.4 Informations- Vårt arbete med kompetensutveckling En viktig del i vår verksamhet är våra medarbetare och den kompetens som de besitter. Tillsammans med våra medarbetare tar vi fram en utbildningsplan för att göra det möjligt för var att hålla sig ajour med framtida krav och tekniker inom vattenrening. Se 8.1 Personlig utveckling. 5 av 6

6 Värderingar och visioner Vår vision är att lång erfarenhet, serviceinriktad personal kombinerat med användandet av nya tekniker för att ta fram kundanpassade lösningar, vilket innebär att vi är och kommer att förbli en självklar samarbetspartner för våra kunder. Kontakta oss IFO Vattenrening Box Bromma tel fax Besöksadress: Johannesfredsvägen 9 C Bromma Åke Nordwall direkt tel av 6

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter.

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter. signerat besqab ett tryggt bostadsköp täby Kemistvägen 17 Box 1328 183 13 Täby Telefon 08-630 16 00 Fax 08-630 16 90 uppsala Dag Hammarskjöldsväg 36A 751 83 Uppsala Telefon 018-418 28 00 Fax 018-418 28

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Belles Golv & Städ har dokumenterat och infört kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer