Implementera BIM för infrastruktur: en guide till de väsentliga stegen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementera BIM för infrastruktur: en guide till de väsentliga stegen"

Transkript

1 Implementera BIM för infrastruktur: en guide till de väsentliga stegen Se hur dina processer och tillvägagångssätt ändras när du inför BIM 1

2 Sammanfattning Allt eftersom en högre andel av infrastrukturprojekt använder byggnadsinformationsmodellering (BIM), inser många inom branschen att de måste införa BIM för att förbli konkurrenskraftiga och vinna nya uppdrag. Med BIM som tillvägagångssätt i projekt får du många attraktiva fördelar: färre omarbetningar, färre fel, förbättrat samarbete och designdata som kan stöda drift, underhåll och objekthantering. Ägare av civil infrastruktur, vilket inkluderar myndigheter, vill inte missa dessa fördelar och de kräver allt oftare att BIM används i deras projekt. Trots alla kommentarer om BIM för infrastruktur råder det fortfarande en del förvirring om vad det verkligen betyder att "köra BIM". Konstruktionsföretag och organisationer som funderar på att flytta över till BIM undrar ofta hur det implementeras på bästa sätt. En del oroar sig för hur BIM kommer att påverka deras etablerade processer. Andra tvekar eller ser sig som för upptagna för att investera tid i att implementera BIM. En del inom branschen tror kanske till och med att de redan använder BIM, men i verkligheten använder de endast 3D-ritningsprocesser. När du förstår vad BIM är kommer implementeringsprocessen som krävs att framstå som enklare. Många har en allmän förståelse av BIM som en intelligent, modellbaserad process för planering, design, konstruktion och hantering av infrastruktur. Men för att implementera BIM måste du förbereda dig själv och ditt team på att tänka i andra banor med avseende på hur projekt verkställs. Du kommer inte längre att arbeta med punkter, linjer, bågar och former som representerar objekt. Istället kommer du att skapa och arbeta med intelligenta modeller. Dessa modeller är spatialt korrekta och fylls i med intelligenta objekt. Du börjar med att definiera hur dessa objekt ska se ut och hur de ska bete sig. Sedan kartlägger du en process som kommer att hjälpa alla intressenter att få ut det mesta av modellens intelligens. Låter det för enkelt? Implementeringen av BIM är enkel jämfört med den kunskapsbredd som krävs för att konstruera även de minst komplexa projekten. Det krävs en del planering, tid och utbildning i början för att komma igång. Processen i detta dokument är en översikt på hög nivå över de steg som måste tas för att verkställa projekt med en BIM-process. Från 2D till 3D till BIM För att förstå vad BIM är, är det bra att känna till vad BIM inte är. Det är mer än nästa steg i utvecklingen av 2D-ritningar eller ett annat sätt att tillämpa 3D-design. Före 1990-talet designades anläggningsinfrastruktur, byggnader och tillverkade produkter mestadel med penna och papper. Leonardo Di Vinci hade kunnat vandra in på en ritningsavdelning och förstått processen. Han hade kanske förundrats över hur mycket pennor och papper hade utvecklats, men grunderna i ritningsprocessen var välbekanta. Ritningsarbete genomgick en revolution då databaserad ritning (CAD) omvandlade hur individer designade allt från broar till tillverkning av bilar. Designprocesser blev snabbare och det blev lättare att samordna designarbete över stora team. Men, 2D-linjer, -bågar och -cirklar var fortfarande det vanliga språket för design. För inte så länge sedan övergick CAD till 3D. Designarbetet blev lättare för individer utan designerfarenhet att visualisera, men ett 3D-system av exempelvis ett dräneringssystem var en ointelligent bild precis som en 2D-ritning. Ett typiskt arbetsflöde för ett transportprojekt i 3D liknade ett arbetsflöde för ett 2D-projekt. Varje steg i arbetsflödet konceptdefinition, miljödokumentation, detaljerad design och planutveckling, konstruktionsplanering och faktisk konstruktion innehöll väldigt lite återanvändning eller delning av data. Utmaningar med 2D- och 3D-CAD: Manuell samordning ökar risken för fel Brist på intelligenta data framtvingar omarbetning för annan användning, t.ex. analys och drift Designändringar tar mycket tid att implementera Svårigheter att visualisera och kommunicera designalternativ Generering av duplicerade data ökar risken för fel 2

3 Med 2D- och 3D-CAD, återskapade individer data vid varje steg i processen för ett specifikt ändamål. Även om återskapande av data är ineffektivt och lätt att få fel, är det ofta nödvändigt eftersom ointelligenta data inte kan anpassas till nya ändamål på ett enkelt sätt. Vissa 3D CAD-tekniker löser negativa aspekter av ointelligenta data genom att låta designern lägga till attribut till element inom en design. Till exempel kan du märka varje punkt i en design som signifierar platsen för en brandpost, vilket gör det lättare att räkna och hitta brandposter i designen. Varje brandpost saknar dock den "medvetenhet" som kommer med intelligens. Brandposter vet inte om de uppfyller specifikationerna för sin plats eller om de är en del av ett nätverk som följer accepterade standarder. En 3D-design med etiketter är inte BIM. På många sätt är det närmare en traditionell 2D-design än en riktig BIM-process. BIM låter dig arbeta med intelligenta objekt inom en intelligent modell. Denna intelligens förverkligas i formen av geometriska definitioner, förhållanden och data som dikterar hur modellen reagerar när den utvecklas. Om ett element ändras justeras hela modellen och samordnar resten av modellen på dynamiskt vis. Till skillnad från en 3D- och databasbaserad designprocess, finns BIM inuti modellen. BIM är inte ett attribut i en extern databas. Med andra ord kan programvaran hålla hela designen konsekvent och samordnad. Fördelarna med intelligens BIM handlar om arbete på ett helt nytt sätt. Intelligensen hos en BIM-modell öppnar dörrar till nya nivåer av effektivitet. Låt säga att du designar en vägbro med en BIM-process. Du designar strukturen som håller upp vägbron inom modellen. Varje komponent i strukturen, vilket inkluderar vägbanker, kajer och räcke, följer de specifikationer du anger inne i modellen eller som du väljer från ett bibliotek med specifikationer för din region. Kunden vill att du ändrar en profil. Du modifierar profilen och ändringen återspeglas automatiskt i hela designen. Du behöver inte ändra varje komponent manuellt. Det är enkelt att göra ändringar med BIM, men den största fördelen är vad du och hela projektteamet kan göra med informationen i modellen. Tänk dig att arbeta med en intelligent 3D-modell i ett projekt som innehåller alla transportnät, kommunal infrastruktur, öppna ytor, byggnader och infrastrukturkomponenter. Välj en gata i staden. Du ser omedelbart dess plats, anslutande gator, allmännyttig infrastruktur ovan och under mark, intilliggande byggnader och mer. En sådan modell gör det enklare att arbeta med ett projekt som påverkar gatan. Det gör det även lättare att förbättra drift och underhållsplanering för området. Staden eller ägare av annan infrastruktur kan köra liknande simuleringar för att utvärdera risken bättre och förbättra objektprestanda. De kan även jämföra planeringsalternativ enklare för befintliga förhållanden. I motsats till CAD i 2D eller 3D, kan BIM-data spela en stor roll i många processer utan att kräva signifikant omarbetning. Med BIM-processer kan du: Skapa en intelligent modell en gång och fortsätta använda data inom modellen genom objektets livscykel. Uppdatera individuella modellobjekt utan att behöva redigera alla påverkade objekts individuella "delar". Dela modeller med specialister från andra discipliner. Modellera element för att återspegla deras riktiga plats i rummet och deras förhållande till andra objekt. Arbetssättet med data i BIM skiljer sig från arbetssättet med CAD. BIM-designprocessen är också helt annorlunda. De återstående sidorna i faktabladet presenterar vissa av dessa skillnader, så att du kan ta hänsyn till dem när du går över till BIM. Komma igång med BIM Ska du genast ändra varje aspekt av ditt arbetssätt på en gång när du kommer igång med BIM för infrastruktur? Eller ska du ha en mycket detaljerad plan som tar hänsyn till varje steg på vägen? Det första alternativet kommer att bli frustrerande, även om du inkluderar ett utbildningsprogram för ditt team. Ditt team kommer inte att få en tydlig bild av verksamhetens plan för övergången till BIM eller känna till vilka delade mål som de ska sträva efter. Det andra alternativet har också fallgropar. Vissa organisationer planerar för mycket vid en BIM-implementering. De vet att det är viktigt att ha tydliga standarder vid implementering av BIM, så de försöker etablera standarder för allt de gör innan de använder BIM-processer för ett enda projekt. 3

4 3D-vy som visar rörledning i en BIM-modell. Det bästa tillvägagångssättet är att börja fundera på vad du, din kund och resten av teamet vill göra med modellen under projektets utveckling. Ta även hänsyn till hur modellen kan användas för att hantera objekt efter att projektet är klart. Sätt mål på hög nivå som ger stöd för hur modellen kommer att användas och kommunicera dessa mål till teamet. Notera vilken typ av information, som fysiska attribut och objektförhållanden inom modellen, som behövs för att uppnå dina mål. Därefter är du redo att börja definiera standarder som hjälper dig att komma igång. För att implementera BIM behöver du etablera standarder för de objekt som du använder i designen. Du behöver även mallar som ger stöd åt din organisations preferenser för hur objekt representeras. BIM-standarder har olika format, vilka inkluderar: Modellmallar Ett centralt bibliotek som innehåller dina BIM-verktyg. En parameterfil inom dina verktyg som kan uppdateras och delas med hela teamet. Disciplinspecifika objektbibliotek, vilka ofta kan konverteras från befintliga detaljbibliotek. Du behöver standarder för alla objekt du använder ofta. Det enklaste sättet att komma igång är att utgå från ett bibliotek med BIM-standarder som överensstämmer eller är nära vad du och dina kunder behöver. Du kan modifiera standarder så att de överensstämmer bättre med dina behov och preferenser. Till exempel inkluderar programvara som Autodesk AutoCAD Civil 3D ett bibliotek med standarder för många slags infrastrukturprojekt, t.ex. tyngd- och tryckledningsnät och slänter. En närmare titt på standarder: dräneringsnätverk Med dräneringsnät som exempel, granskar vi på hög nivå den objektintelligens och de attribut som du vill definiera när du implementerar BIM. Innan vi går in på detaljer är det viktigt att komma ihåg varför det är väsentligt att vi definierar standarder i förväg. I BIM designar du med objekt inte linjer, bågar och former. Dräneringselement, t.ex. ledningar och dräneringsstrukturer, t.ex. inspektionsbrunnar är alla objekt i en större modell. Varje objekt innehåller information om sig själv och sitt förhållande till andra objekt i modellen. En ledning, till exempel, är inte bara några få linjer och text. I en BIM-process inkluderas följande information som definierar ett rör: Rörets fysiska geometri, vilket inkluderar väggens tjocklek och diameter. Strukturell styrka Designregler som styr placering, t.ex. frigångskrav. Minimumlutning kontra vattenhastighet. Förhållandeinformation, t.ex. strukturell integritet. 4

5 En planvy över ett projekt som designats med en BIM-process. När ett rör placeras i en modell kommer modellen att kunna föreslå sina egna egenskaper baserat på designstandarder som du definierat samt platsen och egenskaperna för andra objekt i modellen. Som nämnt tidigare kan du spara tid genom att börja med fördefinierade BIM-standarder som överensstämmer eller är nära de standarder som du följer. Innan du kommer igång med ditt projekt ska du redigera definitioner för alla stora element i nätverket till de exakta standarder som du använder. Eftersom planuppsättningar fortfarande är en vanligt erfordrad slutprodukt, ska du se till att definiera hur du vill att varje objekt ska se ut när de skrivs ut i byggdokument. Dessa preferenser är ofta väldigt distinkta för en individuell organisation och geografi. Genom att definiera din egen utskriftsstandard säkerställs att arbetet som utförs med BIM-processer också bibehåller din organisations "utseende" i dokumentationen. För dräneringsnät ska du definiera objekt som intag, inspektionsbrunnar och rörledningar. Ta hänsyn till de material du vill specificera för varje objekt. Kommer rörledningen att vara av plast, metall eller cement? Justera fördefinierade materialstandarder inom dina BIM-verktyg så att de överensstämmer med dina föredragna specifikationer. Det är lika viktigt att kriterier har definierats som styr objekts beteende. De fördefinierade standarderna täcker med stor sannolikhet många vanliga kriterier som rörledningsstorlek och tjocklek. Andra kriterier kommer att vara mer distinkta för din region eller det sätt du arbetar. Noggrant definierade kriterier sparar mycket tid senare. Till exempel, när du definierar den minsta separationen mellan dagvattensystem och andra allmännyttiga objekt, kommer ditt BIM-verktyg att automatiskt hjälpa dig bibehålla avståndet genom hela projektet. Skapa en modell för befintliga förhållanden Börja använda BIM på ett infrastrukturprojekt genom att skapa en intelligent modell för befintliga förhållanden som kan hjälpa till att öka takten för hela projektet. Jämför det med traditionella förhållanderitningar, som ofta saknar tillräckligt med detaljer och djup för att bidra till senare projektfaser. I en BIM-process visas en modell över befintliga förhållanden i 3D, rumsligt korrekt och rik på data, inte bara i 2D eller 2D-element som visas med 3D-effekter. Säkerställ framgång genom att du själv samlar in alla data som du behöver och tilldela korrekt objektintelligens inom modellen. Processen att skapa en modell över befintliga förhållanden i programvaran Autodesk InfraWorks 360, ett preliminärt teknikoch designverktyg som stöder BIM-processer, börjar med datainsamling. Troligtvis kommer du att börja med någon form av fältdata från området i fråga. Fältmätningstekniker baserat på laserskanning genererar detaljrika punktmoln med data som kan överföras direkt in i programvaran. Öka dina fältdata med data från andra källor. Du kommer att inse att många data från geografiska informationssystem (GIS), allmännyttiga objekt, flygfältdata, planering och miljödata finns tillgängliga för många områden. Du kan även integrera information från källor som Bing Maps i din modell för befintliga förhållanden. 5

6 En BIM-process gör att du enklare kan utforska projekt inom ett sammanhang av befintliga förhållanden. Data i många av de flesta vanliga rumsliga dataformat kan integreras i din modell utan att konverteras. Objekten inom modellen har attribut som gör dem mer intelligenta. Till exempel ser en rörledning ut som en rörledning i din 3D-modell. Rörledningen kommer också ha en diameter, ett djup under marken och ett förhållande till andra objekt inom modellen. Detta skiljer sig från traditionella CAD-baserade preliminära designobjekt, där du kan se energi och VA-element som ett 2D-lager, som saknar ett definierat förhållande till objekt som visas i andra lager. På detta preliminära stadium kan du lägga till modellelement snabbare. På relativt kort tid kan du skapa och utvärdera många alternativ och presentera olika alternativ på ett mer effektivt sätt inom sammanhanget för befintliga förhållanden till beslutsfattare för projekt. Genom att utöka din modell till molnet kan du göra det tillgängligt på mobila enheter på fältet. Du kan utforska föreslagna projektplatser med beslutsfattare, som kommer att kunna se de föreslagna alternativen mer effektivt inom sammanhanget för befintliga förhållanden. Beslutsfattare kan se alternativen i ett visuellt rikt sammanhang, vilket hjälper dem att ta välgrundade beslut. Efter att de fattat ett beslut kan du föra in den preliminära modellen i AutoCAD Civil 3D. Programvaran kommer att känna igen objekten i modellen. Genom att tillämpa de fördefinierade standarderna på objekten, kan du automatiskt lägga till detaljer och mer intelligens i modellen. Detta är ett exempel på hur du drar nytta av all den kraft och energi som du investerade i att definiera standarder. Du kan spara mer tid på i stort sett alla följande projekt som använder samma standarder. BIM-processer och -arbetsflöden För att implementera BIM på ett effektivt sätt, ska du skapa en verkställandeplan för projektet. För mindre projekt kan en sådan plan vara mycket enkel. För större projekt med många intressenter kan det behövas en mycket detaljerad plan så att alla går i samma riktning. Varför behöver du alltid en plan? Med BIM designar du med intelligenta objekt. Du behöver veta vilken intelligens objekt ska ha från projektets början. När du delar med dig av en design som baseras på intelligenta objekt kan en ändring strömma igenom hela designen. En grundläggande projektverkställande plan ska: Lägga fram hur mycket intelligens som ska läggas till i huvudsakliga modellobjekt. Exempel på detta är att en lutningsplan som ska användas för GPS-styrd lutning kommer att kräva en högre precision. Definiera hur och vilka data som kommer att användas under objektets livstid. Skildra hur och när data kommer att överföras mellan projektdeltagare. 6

7 Modellen ska vara tillräckligt detaljerad för att stödja alla avsedda användare under infrastrukturobjektets hela livstid. Eftersom data kan användas som mycket mer än traditionella 2D eller 3D CAD-data, kommer du eventuellt att ha fler frågor i början av projektet. Till exempel: Kommer modellen att användas för konstruktion utöver dokumentation? Hur kommer modellen att användas för konstruktion? Vad mer kan jag använda modellen för? Analys, simulering, optimering? Vad har jag alltid velat göra som jag inte kunde göra med 2D eller 3D CAD-baserade designtillämpningar? När och hur kommer vi att dela data med andra discipliner inom projektet? Dagligen? Varje vecka? Varje månad? Hur ofta ska vi samordna modeller som bidrar till projektet? En väldefinierad plan kommer att hjälpa dig att hålla reda på ditt team under tiden de lär sig att tillämpa BIM. Överväg att förbättra din projektplan med en process för insamling och delande av milstolpar i BIM-implementeringsprocessen. När ditt team ser och delar fördelarna med BIM kommer det att bli enklare för dem att uppskatta sitt arbete med att definiera standarder och processer i början av projektet. Ett exempel: Första gången en ingenjör flyttar en profil och ser hur de relaterade modellelementen och den tillhörande dokumentationen uppdateras automatiskt, kan vara en avgörande upplevelse. Oavsett hur mycket du förstår och har läst om BIM, är det en "aha-upplevelse" som gör att du inser varför branschen övergår till att använda intelligenta modeller. BIM: implementera, aktivera och verkställ Implementering Standarder och processer Teknik Modellinnehåll Teamaktivering Kurser och utbildning Definiera och dela mål Projektverkställande Programsamordning Modellhantering Kunskapsöverföring Förbered dig för en vinnande övergång till BIM. Börja genom att etablera standarder och teknik som behövs för att komma igång. Aktivera ditt team med kurser och mål som kan nås. Utveckla samordning och hantera arbetsflöden. Säkerställ slutligen att du samlar in och delar kunskapen som vunnits om projektet. Sammanfattning En tydlig plan kommer att hjälpa dig att framgångsrikt implementera BIM för infrastruktur. Stegen som du ska ta är: Planera utbildning av BIM för personal. BIM-implementering kräver ett nytt sätt att tänka eftersom det skiljer sig mycket från en traditionell CAD-baserad process Identifiera standarder och regler som behöver definieras Ta reda på programvaru- och hårdvarubehov. För att få ut det mesta av en BIM-övergång ska du välja en teknik som låter dig flytta projektinformation från planering till preliminär design till detaljerad design till konstruktion utan ramverk eller redundans Etablera en projektplan för varje BIM-infrastrukturprojekt som ger en översikt av livscykeldatabehov och processer för att dela modellen Dokumentera och förfina processer Du behöver inte göra det på egen hand. Autodesk och din Autodesk-återförsäljare kan hjälpa dig att använda BIM och undvika fallgropar på vägen. Få mer information om Autodesk BIM-lösningar för infrastruktur. Bild med tillstånd från CSoft-Terra, Samara, Ryssland Autodesk, Autodesk-logotypen, AutoCAD, Civil 3D och InfraWorks 360 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Autodesk, Inc., och/eller dess dotterbolag och/eller filialer i USA och/eller andra länder. Alla övriga varunamn, produktnamn eller varumärken tillhör respektive ägare. Autodesk förbehåller sig rätten att ändra produkter och erbjudanden om tjänster, samt specifikationer och prissättning när som helst utan föregående meddelande och ska inte hållas ansvarig för typografiska eller grafiska fel som kan förekomma i detta dokument Autodesk, Inc. Med ensamrätt. 7

BIM Pilot Kom igång-guide. nästa

BIM Pilot Kom igång-guide. nästa BIM Pilot Kom igång-guide Att övergå till BIM kan verka krångligt. Den här guiden innehåller ett enkelt ramverk som hjälper dig komma igång och tillämpa BIM i din organisation. En framgångsrik implementering

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper. Gör rätt första gången värde utöver design

Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper. Gör rätt första gången värde utöver design Frågan i fokus: Utvecklingen av digitala prototyper Gör rätt första gången värde utöver design Tech-Clarity, Inc. 2013 Innehållsförteckning Presentation av problemet... 3 Utökad användning av digitala

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM Hur Linz i Österrike blev pionjär inom stadsplanering i 3D 5 MINUTERS LÄSTID INLEDNING Linz pionjär inom stadsplanering i 3D 2 3D-modeller och sofistikerade

Läs mer

Börja tänka i 3D. AutoCAD. Civil 3D

Börja tänka i 3D. AutoCAD. Civil 3D Börja tänka i 3D. AutoCAD Civil 3D 2009 Ett bättre sätt att arbeta Att arbeta med AutoCAD Civil 3D är helt enkelt ett bättre sätt att konstruera, analysera och dokumentera mark-, vägoch VA-projekt. Jag

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Arbetsboken för pilotprojekt med BIM

Arbetsboken för pilotprojekt med BIM Arbetsboken för pilotprojekt med BIM BIM-användningsplan för organisationer BIM-användningsplan för projekt Innehåll BIM-användningsplan för organisationer 6 Enlighet med organisationens helhetsvision

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

Bygga på BIM Så här förbättrar entreprenörer lönsamheten genom att ta BIM till nya nivåer

Bygga på BIM Så här förbättrar entreprenörer lönsamheten genom att ta BIM till nya nivåer Bygga på BIM Så här förbättrar entreprenörer lönsamheten genom att ta BIM till nya nivåer Byggnadsproduktivitet Det senaste decenniet har varit en problematisk tid för byggnadsindustrin med avsevärt minskade

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg

Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg 2014 Få ut så mycket som möjligt av dina designverktyg Med Autodesk Subscription har du alltid tillgång till de senaste och mest effektiva programversionerna och tjänsterna från Autodesk Vad innebär Autodesk

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu. Teknik Möjligheter och dilemman Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.se Barn och ungdomars uppfattningar om tekniska system Teknik

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Solpotentialstudier Hur?

Solpotentialstudier Hur? Solpotentialstudier Hur? Verktyg, metoder och dataunderlag Mats Elfström / mats.elfstrom@giskraft.com Potentialuppskattning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

JUDITH SIEBERT KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR. D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net.

JUDITH SIEBERT KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR. D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net. KONSTRUKTIONSBYRÅ JUDITH SIEBERT DIPLOMINGENJÖR KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR JUDITH SIEBERT D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net.de 1. INTRODUKTION

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?...

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?... Autodesk Product Design Suite 2013 FAQ Autodesk Product Design Suite 2013 är ett omfattande och prisvärt produktpaket för digitala prototyper. Verktyg för design, visualisering och simulering hjälper dig

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Koppling mellan ritning och modell. AutoCAD Architecture 2008. Mattias Korpela. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Koppling mellan ritning och modell AutoCAD Architecture 2008 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Koppling mellan

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1 Målet med detta kapitel är att du skall kunna utvärdera ett agilt projekt och förstå hur man upptäcker vad som behöver förstärkas. Metoden som egentligen är ett verktyg kan användas på många sätt: att

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Skisser, ritningar och modeller Centralt innehåll Lgr11 årskurs 1-9 Tekniska lösningar 1-3: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 4-6: Ord och begrepp för att benämna

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin GIS kopplat till BIM Annelie Norlin GIS Syfte: Att utföra rumsliga analyser av geografisk data, analyser på attribut och geografiska presentationer Krav på data: Strukturerad meta/attributdata, topologisk

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk Fullständig översikt under byggfasen utvecklat för branschfolk av branschfolk "Med Gemini Entreprenör är det enkelt att administrera såväl projekterade data som mätdata samt att dokumentera allt som utförs."

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com MimioMobile Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt,

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer