Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder"

Transkript

1 Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans utveckling har Afrika varit viktigare är övriga världsdelar. Hur? 5. Vad kallas den upprättgående människan på latin, och vad vet vi om denna art? 6. Hur har neandertalaren och Cro-Magnon-människan fått sina namn? När levde de på jorden? 7. Vad känner vi till om Cro-Magnon-människan och homo sapiens? 8. Hur förändrades människans tillvaro när hon lärde sig odla säd och sköta boskap? 9. Vad gör en arkeolog? 10. Varför är DNA-analysen och kol 14-metoden så viktiga inom den historiska vetenskapen? 11. Hur ser du på bilderna att homo erectus-människorna kommit längre i utvecklingen än Lucy? 12. Ungefär hur lång tid tog det för homo sapiens att sprida sig över hela världen? Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Varför väckte de gamla fotspåren i norra Tanzania så stort intresse? 2. Förklara innebörden av orden arkeolog, fossil och hominid. 3. I vilken världsdel och vilket land hittades Lucy? Hur skilde hon sig från aporna? 4. Vad betyder uttrycket Homo erectus? 5. Hur har vi fått våra kunskaper om människans utveckling? 6. Var levde neandertalarna och hur såg de ut? 7. Vad berättar kartan på s. 8 om människans utbredning? 8 Vad kallar vi den typ av människor som för cirka år sedan levde i mellersta Europa? 9. Beskriv en Cro-Magnon-människa. 10. Vad kommer du att tänka på när du hör namnet Chauvet? 11. Varför är boplatsen på Orust intressant för forskarna? 12. Nämn några olika slags forskare som kan samarbeta med arkeologerna kring en utgrävning. 13. Varför är DNA-analyser och Kol-14-metoden så viktiga för de historiska forskarna? 14. Ge exempel på hur människans tillvaro påverkades av förändringar i temperatur och växtlighet. 15. När ungefär började människan med åkerbruk och boskapsskötsel? Hur ändrades tillvaron då för henne? 16. Vilka information kan du hämta från den stora teckningen på. s ? 17. När ungefär tillkom staden Jeriko och var ligger den? 18. Varför växte de första städerna fram samtidigt som jordbruket infördes? 19. Med tillkomsten av städerna förändrades människornas sätt samarbeta och organisera tillvaron. Ge exempel. 20. Sammanfatta innehållet i kapitlet På jakt efter våra urfäder med stödord (nyckelord).

2 Prov till kapitlet På jakt efter våra urfäder 1. Lucy levde i Etiopien för cirka 3 miljoner år sedan. a) På vilka sätt liknade hon en apa? b) Av vilka anledningar kan hon kallas människa? 2. Cro-Magnon, Neandertalare, Homo erectus, Homo sapiens. Skriv dessa typer av människa i den ordning som de levt på jorden. 3. Nämn två av de tidigaste uppfinningarna och redskapen i människan historia. 4. Förklara uttrycket Vårt urhem är Afrika. 5. Ge exempel på skillnader mellan neandertalarna och Cro-Magnon-människorna. 6 Hur har vi fått våra kunskaper om neandertalarna? 7. Varför är dessa grottor så intressanta? a) Chauvet b) Cro-Magnon 8. Cro-Magnon-människorna utförde vackra grottmålningar. Varför, tror du? 9. Varför levde människorna som kringflyttande nomader innan de började syssla med jordbruk? 10. När och var (ungefär) levde de första bofasta åkerbrukarna? 11. Varför innebar det första jordbruket så stora förändringar för människan? 12. Vad kan vi lära oss genom att studera lämningarna av en boplats som den vid Huseby klev på Orust? 13. Vad arbetar en arkeolog med? 14. Nämn två moderna forskningsmetoder som används av arkeologer. Beskriv en av dem.

3 Direkt: Vid de stora floderna - uppgifter 1. Vilka är de stora floder kapitlet, som kapitlet delvis handlar om? 2. Varför blev dessa floder så viktiga för människorna? 3. Nämn några viktiga framsteg för människan som ägde rum i Mesopotamien. 4. Hur har kilskriften fått sitt namn? 5. På vilka olika sätt hade egyptierna nytta av Nilen? 6. Vad finns det för samband mellan faraonerna och pyramiderna? 7. Varför balsamerades de rika och mäktiga egyptierna? Vad lärde sig prästerna av balsameringen? 8. Människorna vid Indus var också skickliga och kunniga. Hur visade de detta? 9. Nämn några av de viktiga framsteg som gjordes i Kina. 10. Vad imponerar mest på dig kilskriften, pyramiderna, den kinesiska muren eller Qin Shihuangs soldater i graven. Förklara ditt val. Repetitionsuppgifter till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien, Babylonien, Assyrien s a) Ungefär när inleddes sumerernas storhetstid? b) Vid vilka två floder? 2. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar. b) Förklara varför just sumererna gjorde så många uppfinningar. 3. Ge exempel på religionens stora betydelse för sumererna. 4. Varför gick sumerernas rike under? 5. Vad vet du om Hammurabis lagar? 6. Hur erövrade och styrde assyrierna sitt rike? 7. Babylon var en viktig stad. Hur märktes det? 8. Hur skiljer sig vårt sätt att beräkna tiden från babyloniernas? 9. Hur skiljer sig astronomin från astrologin? 10. Vad tycker du är värt att minnas ur avsnittet om Mesopotamien, Babylonien, Assyrien? Egypten s Hur stort var det egyptiska riket från norr till söder? Jämför med Sverige. 12. På flera sätt var Nilen till stor nytta i Egypten. Förklara detta. 13. Jordägarna hade stor makt över sina underlydande bönder. Ge exempel. 14. Varför fick faraonerna så stor makt och varför lät de bygga stora pyramider? 15. Hur kunde bönderna hinna med både sitt jordbruksarbete och byggandet av pyramiderna? 16. Vilka var de största problemen för pyramidbyggarna? 17. Varför förekom balsamering och varför utfördes gravmålningarna? 18. Vad anser du om egyptiernas tro och deras sätt att behandla de döda? 19. Vad är Tuthmosis III mest känd för? 20. Hatshepsut och Teje var kvinnliga faraoner. Varför tycker forskarna att det är intressant? 21. Varför har den ganska obetydlige farao Tutanchamon blivit så känd och omtalad? 22. Den som har kunskaper kan bli mäktig. Hur märktes det i forntidens Egypten? 23. Vad finns det för samband mellan vassväxten papyrus och hieroglyferna? 24. En del utnyttjade religionen för att skaffa sig makt och rikedom. Vilka var dessa människor och hur bar de sig åt? 25. Hurdan var kvinnans situation i det forntida Egypten? 26. Vad tycker du är värt att minnas om det forntida Egypten? Indien och Kina s Vad visar att städerna vid floden Indus var välordnade och utvecklade för cirka år sedan? 28. Floden Huang He har varit (och är) både till nytta och skada för kineserna. Förklara. 29. Ge några exempel på stora byggnadsverk i det forntida Kina. 30. Ge några exempel på uppfinningar som visar att Kina låg långt framme i utvecklingen.

4 Prov till kapitlet Vid de stora floderna Mesopotamien s De två stora floderna och rinner ut i Persiska viken. Området omkring dem kallas idag Irak. Här bodde för cirka år sedan ett folk som kallas. En stor stad i Mesopotamien var. 2. Vad var a) en zikkurat? b) den bördiga halvmånen? 3. Hur kunde prästerna skaffa sig så stor makt? 4. Hur löste sumererna problemet med de stora vattenmängderna i floderna? 5. Hur skrev sumererna och på vad skrev de? 6. a) Nämn några av sumerernas uppfinningar och beskriv hur de använde dem. b) Varför behövdes dessa uppfinningar i Mesopotamien? 7. Vad är Hammurabi och Assurbanipal kända för? 8. Assyriernas erövringar har gett dem ett dåligt rykte. Varför? 9. Varför var babylonierna så intresserade av solens, månens och planeternas rörelse? 10. Babylonierna gjorde stora framsteg inom matematik, tideräkning och astronomi. a) Ge exempel på detta. b) Vilken nytta hade de av framstegen? 11. Hur har vi fått våra kunskaper om folken som levde i Mesopotamien? Egypten s a) När ungefär grundades det första egyptiska riket? b) När ungefär byggdes de stora pyramiderna? 13. På flera sätt var Nilen till nytta för egyptierna? Förklara. 14. Förklara ordet: a) farao b) balsamering c) hieroglyf 15. Varför byggdes pyramiderna? 16. Hur kom det sig att Egyptens åkrar inte blev förstörda av salt som Mesopotamiens? 17. a) Vad kallas en balsamerad kropp? b) Varför balsamerade egyptierna sina döda? 18. Varför var gravmålningarna så viktiga? 19. Jämför hur rika och fattiga behandlades efter döden. Förklara olikheten. 20. Ange namnen på de faraoner som du känner till. 21. Varför var Rosettastenen så viktig när man försökte tyda hieroglyferna? 22. En stor del av makten i Egypten fanns hos prästerna och i templen. Varför? 23. Ge exempel som visar kvinnornas ställning och uppgifter i Egypten. Indien och Kina s Ge exempel som visar att städerna Harappa och Mohenjo-Daro vid floden Indus nått långt i sin utveckling. 25. Floden Huang He var till både nytta och skada för kineserna. Förklara. 26. Kejsar Qin Shihuang är känd för sina storverk och sin okänsliga grymhet. Ge exempel på båda. 27. Kineserna var långt före européerna med flera uppfinningar. Ge exempel.

5 Direkt: Grekland - uppgifter 1. Vad var det som gjorde att Kreta hade en storhetstid, och varför tog den slut? 2. Vilka är de två mest kända grekiska stadsstaterna? 3. På vilka sätt skilde dessa två stadsstater sig från varandra? 4. Vilka var de tre kända slagen mellan perser och greker? När ägde de rum? 5. Hur märktes det att Aten var den ledande grekiska stadsstaten under 400-talet f.kr? 6. Hurdant var deras liv? a) kvinnornas b) slavarnas 7. Hur visade grekerna sitt intresse för idrott? 8. Vad är Filip av Makedonien känd för? 9. Vad är hans son Alexander känd för? 10. Vad hände under hellenismen och varför kallades tidsperioden så? Repetitionsuppgifter till kapitlet Grekland [r1] NS KOPIERINGSUNDERLAG Avsnitt 1, s Vad menas med benämningen antiken? 2. Vem var a) Minotaurus b) Theseus c) Minos 3. Vad avses med benämningen minoisk kultur? 4. Vilka är de två vanligaste teorierna om den minoiska kulturens undergång? 5. Nämn några av feniciernas viktiga insatser i historien. 6. Vad betyder orden Hellas och hellener? 7. Varför splittrades det antika Grekland i en mängd stadsstater? 8. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? Till vilken nytta för Grekland? 9. Ge exempel på områden där grekerna skapade kolonier. Några koloniers namn? 10. Ge exempel på hur grekerna tog emot och spred kultur. Avsnitt 2, s Vad var a) en grekisk tyrann? b) atensk demokrati? 12. Hur fungerade i Aten a) folkförsamlingen? b) rådet? 13. Hur uppfostrades barnen i a) Aten? b) Sparta? 14. Hur styrdes Sparta? 15. Varför var de spartanska soldaterna så fruktade av sina motståndare i krig? 16. Vad hände under perserkrigen vid a) Maraton? b) Thermopyle c) Salamis? 17. Vad är Herodotos känd för? 18.Vad/vem var a) Akropolis? b) Parthenon? c) Atena? 19 Kanske fanns de första torgen i de grekiska städerna. Vad hände på torget? 20. Jämför torget i Aten med ett nutida torg i Sverige. Vilka likheter och skillnader finner du? 21. Namnet på den atenska stadsdelen Kerameikos lever fortfarande kvar. På vilket sätt? 22. Jämför det grekiska husets inre med ett nutida svenskt hus eller lägenhet. 23. Jämför dina egna matvanor med grekernas. 24. Vilka människor kunde bli slavar i Aten? Hur levde slavarna? 25. Hur levde kvinnorna i Aten? 26. Vilka var anledningarna till peloponnesiska kriget? Vad blev resultatet av kriget? Avsnitt 3, s Vad är Homeros känd för? 28. Vad är a) en tragedi? b) en komedi? 29. Nämn några andra teaterord som vi har fått från det antika Grekland. 30. Nämn någon pjäs skriven av a) Sofokles b) Aristofanes? 31. De antika grekiska filosoferna sysslade med mycket mer saker än vad dagens filosofer gör. Förklara. 32. Vem var a) Sokrates? b) Platon? 33. Jämför de moderna olympiska spelen med de antika. Hur många länder? Hur lång tid?

6 Vilka grenar? Hur gick tävlingarna till? Män och kvinnor? 34. Vilka priser fick olympiasegrarna under antiken? Vilka andra belöningar förekom? 35. Nämn några sjukvårdsord som fanns redan under antiken. Vad betyder de? 36. Varför har ormen som slingrar runt en stav ofta använts som ett tecken för läkare? 37. Vem var det som lyckades ena de grekiska stadsstaterna? 38. Sammanfatta med egna ord Alexanders krigståg och erövringar. Du kan göra det med en rad nyckelord. Studera texten och kartan. 39. Ge något exempel på vad Alexander gjorde för att hålla samman de olika länderna i sitt välde. 40. Hur har ordet hellenism uppstått? 41. Vad hände med Alexanders stora välde efter hans död? Sök upplysningar i uppslagsböcker eller faktaböcker. 42. Vad var det antika Museion? Vilken är den nutida motsvarigheten?

7 Prov till kapitlet Grekland Avsnitt 1, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta Ja Nej 1. Med ordet antiken menar man forntiden i Grekland och Rom. 2. Namnet Hellas använde grekerna om det romerska riket. 3. Huvudstaden på Kreta hette Mykene. 4. Kung Minos byggde en labyrint för monstret Minotaurus. 5. Massilia och Mainake var två grekiska kolonier. 6. Fenicierna är kända för sitt glas, sitt cederträ och sitt alfabet. Skriftliga svar 7. Stormakten på Kreta gick under. Hur kan det ha gått till? 8. Varför var det antika Grekland uppdelat på en mängd stadsstater? 9. Varför skaffade sig grekerna en mängd kolonier? 10. Under sina tidiga sjöfärder visade grekerna stort intresse för vetenskap. Förklara hur detta märktes och ge några exempel. Avsnitt 2, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 11. Gudarna dyrkades med stora offerfester. 12. Aten var den främsta krigarstaten. 13. Atens hamn låg vid Pireus. 14. De atenska flickorna gifte sig oftast i tidig ålder. 15. Slavarna skötte det mesta av kroppsarbetet i Aten. 16. Spartanerna hade stort intresse för sång och musik. 17. Många fria atenare försörjdes av staten. 18. Torget är en grekisk uppfinning. Vad var dessa? Sätt ett kryss i rätt ruta. 19. Fidias skulptör sagofigur v professor i Alexandria 20. Atena tempelbyggare skyddsgudinna konstnär i Aten 21. Perikles politiker i Aten segraren vid Salamis överstepräst i Parthenon. Vad är följande platser kända för? 22. Akropolis 23. Laurion 24. Kerameikos

8 Skrivuppgifter 25. Varför bröt det peloponnesiska kriget ut? 26. Vad hade Atena för egenskaper och vad hade hon för betydelse för folket i Aten? 27. Jämför Sparta och Aten. Beskriv något som du tycker var bra i var och en av dessa två stater. Förklara dina val. Avsnitt 3, s Svara Ja eller Nej genom att kryssa i rätt ruta. Ja Nej 28. Den olympiska elden tändes på Zeus altare. 29. Höjdhopp var en olympisk gren. 30. Sofokles var en känd krigarkung. 31. Alexander grundade många städer. 32. Sokrates avrättades. 33. Orakelsvar ger tydliga svar. 34. Det hölls olympiska spel i Grekland under cirka tusen år. 35. Fusk var ovanligt vid tävlingarna i Olympia. 36. Den grekiska teatern var ofta väldigt blodig. 37. Astronomerna i Museion upptäckte att jorden kretsar kring solen. 38. Antikens Grekland saknade läkare. Vad hände då? 39. Mellan 776 f.kr. och 302 e.kr. 40. År 323 f.kr. Vad är följande platser kända för? 41. Epidauros 42. Gordion 43. Alexandria Skrivuppgifter 44. Några grekiska diktare har levt kvar till våra dagar. a) Nämn två av dessa med var sin pjäs. b) Varför tror du att dessa pjäser fortfarande är aktuella och spelas än i dag? 45. Vad är en filosof? 46. På vilka sätt hade de olympiska spelen med religion att göra? 47. Hippokrates, läkekonstens fader lärde ut en mängd betydelsefulla saker. a) Ge några exempel på vad. b) Finns det något i hans lära som stämmer än idag? Beskriv vad. 48. Vad gjorde Alexander den store för att bli så berömd? 49. Vad var speciellt med hellenismen?

9 Repetitionsfrågor till kapitlet Rom 1. Varför gjordes en staty av varginnan och de två pojkarna? 2. Ge exempel på något som romarna lärde sig av etruskerna. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta 3. Patricier granskade skatter och levnadssätt. 4. Plebej tog ledningen när landet var i nöd. 5. Censor ledde landet och hären under ett år. 6. Folktribun bonde med inflytande i folkförsamlingen. 7. Konsul arbetare eller hantverkare som ville bestämma. 8. Diktator ämbetsman som skulle skydda plebejerna. Vilket ord användes om fadern i den romerska familjen? 10. när folktribunen ville förbjuda något? 11. om de 600 män som beslutade om utrikespolitik och anfallskrig? 12. om den riksdag där de fria romerska männen stiftade lagar och dömde? 13. Var låg Storgrekland och varför ville romarna erövra detta område? 14. Förklara hur romarna med kolonier och bundsförvanter skapade lugn i erövrade områden. Kartago erövras. Grekland erövras. Kombinera följande genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. 15. Första puniska kriget Grekiska konstverk fördes till Rom. 16. Andra puniska kriget Hannibal anföll Rom. 17. Tredje puniska kriget Romarna erövrade Sicilien. 18. Grekland erövras Kläder, frisyrer, kroppsvård för att likna t.ex. Alexander. 19. Leva som grekerna Kartago förstörs. Skrivuppgifter 20. Vad är platserna Cannae och Zama kända för? 21. Beskriv det romerska rikets utbredning omkring 100 f.kr. 22. De stora erövringarna skapade problem för invånarna i det romerska riket. På vilka sätt? 23. Vilka grupper kunde skaffa stora rikedomar i Rom? 24. Hur förändrades jordbruket i Italien efter krigen mot Kartago och Grekland? Vilka av följande påståenden är riktiga? Markera med kryss. 25. De tidigare soldaterna fick det bra efter krigen. 26. Tiberius Gracchus ville ta jord från de rika och ge till de fattiga. 27. Marius skaffade soldater till hären på ett nytt sätt. Skrivuppgifter 28. Nämn några skillnader mellan hur rika och fattiga bodde i Rom. 29. Förklara ordet atrium.

10 30. Följande nyckelord antyder Caesars väg till makten. Skriv dem i rätt ordning. galliska kriget talarskola på Rhodos strider i Mindre Asien 31. Caesars namn har använts flitigt ända fram till vår egen tid. Förklara. 32. Vi använder ordet triumf när vi talar om en stor seger, t.ex. i någon idrott. Vilken är förklaringen till denna användning? 33. Hur behandlade romarna sina besegrade motståndare, vad säger du? 34. Vad gjorde Kleopatra till en så intressant person? 35. I ett av triumftågen såg Kleopatra belåten sin syster i bojor. Vad vill författaren med denna mening säga om Kleopatra. 36. Hur gick det till när Octavianus blev Augustus? 37. Hurdan var Caesar, vad anser du? Augustus, den förste kejsaren Ett av följande påståenden om Augustus är felaktigt. Stryk det. 38. Han förde inte några krig. 39. Han ordnade stora festligheter för romarna. 40. Han styrde Rom då Jesus föddes. 41. Han var en enstöring som mestadels levde mycket ensam. 42. Han lät varje dag dela ut livsmedel till massor av invånare i Rom. De stora byggena 43. Rita av ett av valven i akvedukten på bilden s. 95. Förklara varför valvet inte rasar samman. 44. Vilka slags byggnader var romarna mest intresserade av att uppföra? 45. Vilka var arbetarna som uppförde de stora byggnadsverken i Rom? Trafikbuller och farliga gator 46. Hur skilde sig gatornas dagtrafik från nattrafiken? 47. Hur försågs staden Rom med maten invånarna behövde? 48. Var Rom alltid en trygg och säker stad? Motivera ditt svar. De stora badhusen och Pompeji 49. De stora badhusen betydde mycket för romarna. På vilka sätt? 50. Kejsarna lät stänga krogarna och byggde i stället fler badhus, varför? Vad kan man dra för slutsatser av detta om yttrandefrihet och maktkamp i Rom? 51. Vilka skillnader finner du mellan de romerska termerna och vår tids badhus och simhallar? 52. Vad anser du om det romerska sättet att värma upp bassängvattnet? Vilka förbättringar skulle du kunna föreslå? 53. Hur kommer det sig att minnet av Pompejis undergång lever kvar trots att det varje år inträffar katastrofala vulkanutbrott runt om i världen? 54. Varför har det varit förhållandevis lätt att gräva ut Pompeji, och varför har byggnader och föremål inte blivit mer förstörda? Bröd och skådespel 55. Hur skilde sig händelserna på Circus Maximus från dem på Colosseum? 56. Försök finna en modern motsvarighet till a) Circus Maximus b) Colosseum c) en gladiator. 57. Jämför romarnas nöjesliv, krig, arbetsliv, slavar och deras sätt att vara mot andra människor med vår egen tid. Tycker du att vi är bättre eller sämre än romarna? Förklara dina åsikter.

11 Leva i Rom Koppla varje påstående i vänsterspalten till rätt skola genom att sätta rätt siffra framför. 58. Där lärde sig eleven att läsa och skriva. Barndomsskolan 59. Där lärde sig eleven ett nytt språk. Grammatikskolan 60. Där övades retorik (vältalighet). Retorskolan 61. Där lästes grekiska dikter och pjäser. 62. Där pågick studier i filosofi. 63. Där övades räkning med romerska siffror. Skrivuppgifter 64. Nämn några rättigheter och arbeten som den romerska kvinnan kunde ha. 65. Vilka olika uppgifter kunde en slav ha? 66. Du är slav i en förmögen romares hem. Berätta om din arbetsdag. Då var imperiet som störst Skrivuppgifter 67. På kartan (s.107 i läroboken) syns att imperiets nordgräns följde två stora floder. Vilka? 68. Räkna upp ett antal nutida länder i Europa, Afrika och Asien som ligger inom Roms gränser. Koppla varje händelse till rätt kejsare. 69. Under hans tid avrättades Petrus och Paulus. 70. Hans hårda styrelse ledde till livegenskap för bönderna. 71. Han tröttnade på att vara kejsare och drog sig tillbaka till Capri 72. Han införde många nya skatter, till och med på de offentliga toaletterna. 73. Vid hans död var romarriket som störst. Kejsare Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 74. Efterhand styrde kejsaren riket med hjälp av tusentals tjänstemän. 75. Under imperiets senare tid fick bönderna det mycket bättre. 76. Avståndet mellan kejsaren och vanligt folk blev med tiden större. 77. En kejsare fick ständigt vara på sin vakt mot intriger och mordförsök. 78. Kejsar Nero var en av de mest omtyckta kejsarna. 79. Augustus efterföljare dyrkades som gudar redan medan de levde. 80. Caligula anses som en av de bästa kejsarna. 81. Diocletianus brydde sig inte om Roms dåliga ekonomi Ordna följande händelser i kronologisk ordning (tidsföljd) genom att numrera dem. 82. Kejsar Hadrianus lät bygga en mur i norra England. 83. Kejsar Nero tog sitt eget liv med hjälp av en slav. 84. Kejsar Trajanus utvidgade riket till Kaspiska Havet och Persiska viken. Romarrikets nedgång och fall Tre av följande påståenden är felaktiga. Stryk dem. 85. Allt fler människor flyttade in i städerna som blev överbefolkade. 86. Statens kostnader ökade men antalet skattebetalare minskade. 87. Grannfolkens lugn gjorde de stora arméerna sysslolösa. 88. Från romarna har vi lärt mycket om lagar och avtal. 89. Kejsardömet Västrom fanns kvar långt efter det att Östrom gått under.

12 Skrivuppgifter 90. Vad hade krävts för att det romerska riket skulle kunnat leva kvar? 91. Två viktiga årtal: a) 395 b) 476. Vad hände dessa år? Folkvandringarna 92. Anteckna några viktiga fakta om a) hunnerna b) västgoterna c) vandalerna 93. Förklara orden a) hunnerskräck b) vandalism c) nomadfolk d) folkvandringstid 94. Vad står namnet för? a) Attila b) Alarik c) Katalonien d) Andalusien 95. Varifrån kom de och varthän vandrade de? a) Västgoterna b) Vandalerna c) Hunnerna 96. Det finns andra intressanta germanfolk. Vad vet du eller vad kan du ta reda på om a) frankerna? b) anglerna och sachsarna? 97. Ibland framförs fantasifulla teorier om goter och götar. Vad vet du om dessa teorier? Repetionsfrågor till kapitlet Rom kryssfrågor 1. Vem betraktas som den förste kejsaren? (Kryssa för.) Nero Caesar Augustus Konstantin 2. Romarna fick sitt vatten genom (Kryssa för.) kanaler ledningar tunnor försäljare 3. Populärast i Rom var (Kryssa för.) hästkapplöpningar simtävlingar kappätning gladiatorstrider 4. Många lärare i Rom var (Kryssa för.) germaner greker egyptier turkar 5.De stora badhusen öppnade (Kryssa för.) på morgonen middagen eftermiddagen kvällen 6. Pompeji förstördes genom (Kryssa för.) jordbävning eldsvåda vulkanutbrott fientligt anfall Markera det alternativ som gäller Rätt Fel 7. Jesus föddes under Augustus regering. 8. Nero var en sjungande kejsare. 9. Alla romare tjänade på krigen. 10. Augustus var en klok härskare. 11. Rom blev aldrig en sjömakt. 12. Den grekiska kulturen erövrade Rom. 13. Vi har lärt av romarnas rättskipning. 14. Romarna byggde fler vägar än tempel. 15. Romarna var skickliga att organisera och skapa ordning. Vad minns du? 1. Vem sade: Tärningen är kastad. (Kryssa för.) Augustus Alexander Aristoteles Caesar 2. Vad kan man klä sig i? (Kryssa för.) himation ostrakon toga ambrosia tunika zikkurat 3. Vem var gladiator och upprorsledare? (Kryssa för.) Hippocratos Marius Spartacus Ferikles 4. Vad hände år 44 f.kr.? (Kryssa för.) Kartago föll Kleopatra dog sjöslag vid Actium Caesar mördades 5. Var ägde de stora kapplöpningarna rum? (Kryssa för.) På Akropolis Circus maximus Forum romanum Roms kullar 6. Varifrån kom Hannibal? (Kryssa för.) Memfis Miletos Syrakusa Kartago Massilia

13 Prov till kapitlet Rom 1. Vilka av dessa hade på något sätt med Caesar att göra? Sätt kryss i rätta rutor. Hannibal Kleopatra Pompejus Cato Nero Brutus Antonius Augustus Tiberius Gracchus 2. Vilket år mördades Caesar? 3. Folktribunen med sin vetorätt betydde mycket för plebejerna a) Förklara de understrukna orden. b) Förklara hela meningen. 4. Nämn tre viktiga typer av ämbetsmän och beskriv deras uppgifter. 5. Hur förklarar du att romarna kunde segra i krig efter krig och bygga upp ett så stort välde runt Medelhavet? 6. På vilka sätt påverkade den gamla grekiska kulturen romarna? 7. Många tycker att Caesar var en viktig och intressant person. a) Nämn någon händelse i hans liv som du tycker var intressant och förklara varför. b) Nämn något betydelsefullt han gjorde och förklara hur det påverkade Rom. Vad hände? 8. Mellan 753 f.kr. och 476 e.kr. 9. Mellan 264 och 146 f.kr. 10. År 79 e.kr. 11. Under vilket årtionde delades Rom och kristendomen blev statsreligion? Vad är följande platser kända för? 12. Circus maximus 13. Colosseum 14. Pompeji 15. Hadrianus mur 16. Konstantinopel Skrivuppgifter 17. Varför gick det västromerska riket under? 18. Jämför kvinnornas liv och ställning i det romerska riket med hur svenska kvinnor har det idag. Vilka likheter och skillnader finner du? 19. Hur vill du beskriva romarnas nöjesliv på de stora arenorna? 20. Jämför publikens inställning med vad dagens svenska vill se på arenor och i tv. 21. Para ihop folken i vänsterspalten med det område dit de vandrade. Västgoter Nordafrika Vandaler Spanien Östgoter Italien Skrivuppgifter 22. Varför kan man säga att hunnerna startade folkvandringarna? 23. Förklara hur uttrycket vandalism har uppkommit. 24. Varför var hunnerna så segerrika? 25. På vilka sätt påverkades romarriket av germanfolkens vandringar? 26. Jämför folkvandringarna på 400- och 500-talen med de folkvandringarna som förekommer i dag. Vilka likheter och skillnader finner du? 27. Vilka anser du vara de viktigaste förklaringarna till att Augustus - till skillnad från Caesar - inte blir mördad? 28. Varför lyckades aldrig Hannibal besegra romarna slutgiltigt?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Araberna 1. Två av följande påståenden om Muhammed är felaktiga. Stryk dem. a) Han grundade religionen islam. b) Han enade de arabiska stammarna. c) Han flydde från Medina till Mecka d) Han förstörde helgedomen Kaban. Ett världsvälde skapas 2. Var låg (ligger) följande platser och varför var de så viktiga för araberna? a) Poitiers b) Konstantinopel c) Damaskus d) Bagdad 3. Undersök med hjälp av en uppslagsbok varför även Jerusalem och Cordoba blev viktiga platser för muslimerna. 4. Nämn några vetenskapliga områden på vilka araberna gjorde stora vetenskapliga insatser. 5. Hur kunde araberna på bara 100 år skapa ett världsvälde? 6. Jämför utbredningen av arabväldet med det romerska väldet och Alexanders välde. Vilka likheter och skillnader finner du?

15 Prov till kapitlet Araberna 1. a) När flydde Muhammed till Medina? b) Vilket årtal är detta i Islams tideräkning? 2. Vad kallades Muhammeds efterträdare? Profeter Kalifer Shejker 3. Vad hör ihop? Para samman orden i vänsterspalten med något av orden i högerspalten genom att sätta rätt siffra i rätt ruta. A. Destillationsapparat Sjöfart B. Astrolabium Guld C. Alkemi Islams heliga skrift D. Koranen Parfym 4. Hur långt sträckte sig arabväldet när det var som störst? a) Västerut b) Österut. 5. Förklara hur uttrycket Ingen är profet i sin egen stad har uppkommit. 6. Varför spreds inte islam till Europa? 7. Varför kan man säga att de kristna själva bidrog till arabernas snabba erövringar? 8. Vad hade hänt om Muhammed hade levat 500 år tidigare? Skulle islam ha fått en lika snabb utbredning? Vad talar för och emot?

16 Repetitionsfrågor till kapitlet Medeltiden 1. Medeltiden vilken tidsperiod omfattade den? 2. Hur kunde katolska kyrkan få så stor makt under medeltiden? 3. Vem var Karl den store och vad uträttade han? 4. Rita en skiss som förklarar hur ett land styrdes under feodalismens tid. Utgå från texten i vänsterspalten s.124 och bildtexten bredvid. 5. Den röda tråden i texten om korstågen kan bestå av följande nyckelord: befria Jerusalem, flera korståg, oordnade massor, här av korsriddare, plundringar, misslyckande, ökad handel, nya växter, stark kyrka. Skriv en sammanfattning genom att sätta in dessa ord i meningar. 6. Koppla varje ord i vänsterspalten till rätt beskrivning i högerspalten. Sätt rätt bokstav i rätt ruta. A. Kogg drev handel med lyxvaror från Indien och Kina. B. Hansa där handlades med bl.a. ylletyger från Flandern. C. Brügge handelsfartyg i Nordeuropa under medeltiden. D. Venedig där handlade rika köpmän med bl.a. sill och salt. E. Lübeck ett handelsförbund av städer runt södra Östersjön. 7.Varför byggde man så många stora kyrkor under medeltiden? 8. Sammanfatta medeltiden genom att anteckna 6 8 nyckelord.

17 Prov till kapitlet Medeltiden 1. Varför startades korstågen? 2. Vilka varor sålde handelsstäderna? Para ihop handelsvarorna i högerspalten med städerna i vänsterspalten genom att sätta rätt bokstav/bokstäver i rätt ruta. A. Venedig Siden B. Brygge Sill C. Lübeck Kryddor Salt Ylletyger 3. Vad var digerdöden? 4. Varför började Karl den store ta in skatterna i form av jordbruksprodukter och annat istället för pengar? 5. Varför ledde feodalismen till att delar av Europa splittrades upp i småstater? 6. Vilka positiva effekter fick korstågen för Europa? 7. Försök förklara varför vasallerna var tvungna att avlägga en högtidlig ed att lyda kungen. 8. Var medeltiden en period av stillastående och elände eller av framsteg och utveckling? Svara utförligt genom att ge exempel.

18 Direkt: Många tusen år i Sverige uppgifter 1. Vilka tidsperioder visas med tidslinjen? Vilka av dem räknas in i forntiden? 2. Vilka århundraden hör till medeltiden i svensk historia? 3. Mycket av våra kunskaper om bronsåldern har vi fått från bilder? Vad kallas dessa? 4. Hur förändrades klimatet under järnåldern och vilken betydelse fick förändringen? 5. Vad sysslade vikingarna vid sidan av jordbruk, jakt och fiske? 6. När skapades ett sammanhållet svenskt rike och vilka genomförde enandet? 7. Vad sysslade borgarna med och vilka var de tre övriga stånden? 8. Vad är följande personer kända för? a) Magnus Eriksson b) Birgitta Birgersdotter c) Erik av Pommern d) Engelbrekt 9. Vad var Hansan och vad hade denna organisation för betydelse för Norden. 10. Vad innebar Kalmarunionen och vem låg bakom den? Repetitionsfrågor till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden och vikingatiden s Skriv S för stenåldern, B för bronsåldern och J för järnåldern framför varje påstående nedan. Den omfattar tiden fram till cirka 1500 år f.kr. Den omfattar tiden från cirka 500 f.kr. till 1000 e.kr. Den omfattar tiden cirka 1500 f.kr. till 500 f.kr. Från den tiden har vi många hällristningar, bland annat i Tanum. Klimatet i Norden blev då mycket kallare. Från den tiden är våra äldsta människofynd på Orust. Då tillkom våra äldsta ortnamn. Då handlade nordborna med romerska köpmän. Då övergick många jägare och fiskare till jordbruk. Då blandade man koppar och tenn för att gjuta föremål. 2. Ungefär när börjar och slutar vikingatiden? 3. Varför var vikingaskeppen absolut nödvändiga under vikingatågen? 4. Varför gav sig nordborna ut på vikingatåg? 5. De svenska vikingarna for mest i österled. Förklara vad som menas med detta uttryck. 6. Hur har orden Grönland, Vinland och rus kommit till? Sverige under medeltiden, s På vilket sätt var skogen viktig för bönderna under medeltiden? 8. a) När fick Sverige kungar som kunde styra hela riket? b) Vad krävdes för att kungen skulle kunna styra ett enat rike? 9. Nämn några svenska kungar under medeltiden. 10. När uppstod adeln och varför kom den till? 11. Varför blev det kamp mellan kungen och adeln under 1300-talet? 12. Vilka var de fyra stånden? 13. Vad var Kalmarunionen och vem såg till att den bildades? 14. a) Vad var Hansan? b) Redogör för hur Hansan försökte bestämma över Sveriges handel med utlandet. 15. Hur gick det till när malmen bröts och järn tillverkades i Bergslagen? 16. a) Vem var Engelbrekt? b) Vad uträttade Engelbrekt och varför blev han mördad? 17. Vad vet du om mat, bostäder, tro, och vidskepelse under 1400-talet?

19 Prov till kapitlet Många tusen år i Sverige Forntiden. Vikingatiden, s Vad vet du om jordbruk och boskapsskötsel under stenåldern? 2. Under vilken tidsperiod inträffade bronsåldern? 3. Hur framställdes brons? 4. Vilka uppfinningar och tekniska förbättringar kom till Sverige under bronsåldern? 5. Varför gjordes hällristningarna och vilka kunskaper kan de ge oss? 6. Jämför sten-, brons- och järnåldern ifråga om människornas sätt att leva. 7. Under järnåldern förändrades klimatet. Hur? Hur påverkade förändringarna människornas sätt att leva? 8. Nämn några tänkbara orsaker till att nordborna gav sig ut på vikingatåg. 9. Vad vet du om vikingarnas resor i österled? 10. Vikingarna gjorde upptäcktsfärder och koloniserade (bosatte sig på) flera stora öar i norra Atlanten. Varför? Hur kunde de navigera (hitta rätt)? 11. Många svenskar flyttade inom Sverige under järnåldern. Hur vet vi detta? 12. Hur har vi fått kunskaper om våra förfäders sätt att leva under forntiden? Sverige under medeltiden, s Ordna följande regenter över Sverige i rätt tidsföljd, genom att skriva en siffra (1-6) framför varje namn: Margareta Sten Sture den äldre Magnus Ladulås Magnus Eriksson Erik av Pommern Albrekt av Mecklenburg 14. Vem var a) Leif Eriksson b) Birgitta Birgersson c) Engelbrekt 15. Vilka var de viktiga bygderna (landsdelarna) och folkgrupperna i Sverige innan riket enades? 16. Vilka var med i Hansan? 17. Varför blev det motsättningar mellan Hansan och den svenske kungen (svenskarna)? 18. Vilka var de fyra stånden? 19. Vad krävdes av en kung som ville härska över ett enat svenskt rike? (Stödord som hjälp: skatt, lagar, borgar.) 20. Ett av de fyra stånden hamnade i konflikt med Magnus Eriksson. a) Vilket stånd? b) Vad handlade konflikten om? 21 a) Vilket område (vilka landskap) räknas till Bergslagen? b) Vilken verksamhet i Bergslagen var särskilt viktig för Sverige? 22. a) När startade Engelbrekt och dalkarlarna sitt uppror? Varför? b) Av vem mördades Engelbrekt och varför? 23. Kyrkan och kristendomen betydde mycket för svenskarna under medeltiden? På vilka sätt?

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Antiken Det gamla Grekland

Antiken Det gamla Grekland Antiken Det gamla Grekland Kung Minos på Kreta Många grekiska myter och sagor från Antiken en bland annat om kung Minos Kungen av Fenicien (dagens länder i Mellanöstern) hade en vacker dotter som hette

Läs mer

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Forntiden, de första högkulturerna och antikens Grekland och Rom. Forntiden, s.6-10 1a) Vilken var den avgörande skillnaden mellan aporna och våra tidigaste

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Facit Instuderingsfrågor Romarriket

Facit Instuderingsfrågor Romarriket Facit Instuderingsfrågor Romarriket 1. Vad kallas den period i historien då Romarriket fanns? Antiken 2. Hur bildades Rom enligt sagan/myten om Romulus och Remus? Det var en gång två små pojkar som lagts

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Ämnesområden. Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten

Ämnesområden. Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten Prov i forntiden den 8/12 Vad kommer att komma på provet Ämnesområden Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten Vad vi har kvar att gå igenom Andra högkulturer

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Antikens Grekland. Historia.

Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland Antiken = gammal. Kallas äldsta perioden i Europas historia - Grekland och romarrikets historia. Perioden antiken inleddes ca 800 f.kr till 500 e.kr. Alfabetet

Läs mer

ROM - En utmärkt plats för handel

ROM - En utmärkt plats för handel Romarriket ROM - En utmärkt plats för handel Ursprung: Bra plats för handel - vägar, floder, hav. kullar (vid flykt) 600 f.kr fanns det ett centrum Olika folkgrupper - kelter (galler), greker, latiner

Läs mer

De första städerna. Mesopotamien

De första städerna. Mesopotamien De första städerna Mesopotamien Mesopotamien = Området mellan floderna Eufrat och Tigris Världens första högkultur Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år sedan. VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN? Bästa

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Historia. Seminarium 3

Historia. Seminarium 3 Historia Seminarium 3 Sju viktiga epoker Roms övergång från republik till kejsardöme Korstågen Renässansen Amerikanska revolutionen Franska revolutionen och Napoleon Första världskriget Andra världskriget

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Historia. Seminarium 3

Historia. Seminarium 3 Historia Seminarium 3 Forntiden Egypten 3000 f.kr. Babylon, Assyrien (Nebukadnessar 600 f.kr.) Persien (Cyrus den store 550 f.kr.) Grekland Perserkrigen Platon, Aristoteles, Sofokles m.fl. Alexander den

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Styrelseskick i gamla Grekland

Styrelseskick i gamla Grekland Styrelseskick i gamla Grekland Kungadöme ca 2000 1200 f KR Oligarki ( fåmannavälde, en liten grupp styr) ca 1200 600 f Kr Tyranner ca 600-500 f Kr Demokrati ( Aten) 400 300 f Kr Antiken 700 f Kr 500 e

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html

on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för historiska studier Jonas Liliequist tel: 786 67 73 Historia A jonas.liliequist@historia.umu.se on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html INSTUDERINGSFRÅGOR

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors 5 Historia Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors Innehåll Kapitel I Vad är historia?...................................... 6 Tidsperiodens mysterium: Det

Läs mer

Antikens Grekland. ca f.kr. Nya riken kom och nya riken föll

Antikens Grekland. ca f.kr. Nya riken kom och nya riken föll Antikens Grekland ca 700-350 f.kr. Nya riken kom och nya riken föll Flera olika riken (bl a Kreta som räknas som Europas första stormakt) och folkslag hade regerat fram till 700 f.kr. När deras rikedomar

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Romarriket en resa i tiden

Romarriket en resa i tiden Romarriket en resa i tiden Namn: Klass: För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Romarnas framgång Trots att romarna inte hade lika mycket område som sina grannfolk hade de vissa övertag inom vissa områden. Rom låg på en väldigt br

Romarnas framgång Trots att romarna inte hade lika mycket område som sina grannfolk hade de vissa övertag inom vissa områden. Rom låg på en väldigt br Romarriket Till en början var romarriket endast en samling med fem byar i närheten av varandra som småningom växte ihop till en stad. Denna stad fick namnet Rom och var (är) belägen på Italiens västra

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

FRÅN HEDENHÖS TILL DEN FÖRSTA EUROPEISKA CIVILISATIONEN H I S T O R I A K U R S 1 B

FRÅN HEDENHÖS TILL DEN FÖRSTA EUROPEISKA CIVILISATIONEN H I S T O R I A K U R S 1 B FRÅN HEDENHÖS TILL DEN FÖRSTA EUROPEISKA CIVILISATIONEN H I S T O R I A K U R S 1 B BIG BANG BIG BANG 13,8 miljarder år sedan Universum var extremt tätt, varmt och koncentrerat i en punkt Rymden började

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden)

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Tips 1: Repetera ordläxorna innan du läser det här, då blir det lättare att läsa. Tips 2: Det du måste kunna är markerat.

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson 02 Världshärskarnas historia förutsagd Jonathan Karlsson Tre tolkningsverktyg 1.Fokusera på Jesus 2.Historicism 3.Låt Skrift tolka Skrift Franz Hasel 2:a världskriget Pastor Vapenvägrare i tyska armén

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

HISTORISKA ERÖVRARE ALEXANDER DEN STORE

HISTORISKA ERÖVRARE ALEXANDER DEN STORE ALEXANDER DEN STORE Alexander den store är en av världens mest mytomspunna män. Trots en övermäktig fiende lyckades han och hans män besegra den persiska armén. Tack vare honom spreds den grekiska kulturen

Läs mer

MUSIKENS HISTORIA, starten

MUSIKENS HISTORIA, starten MUSIKENS HISTORIA, starten FÖRHISTORISK TID (före 3000-talet f.kr.) Tiden före skrivspråken kallas förhistorisk tid. Det beror på att historiker i allmänhet utgår från skrivna källor. Förhistorisk betyder

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona www.lektion.se Vikingar tog ibland med sig hästar ombord på skeppen. De behövde hästarna när de anföll fiender. På vikingatiden var pengarna av silver.

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400

År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400 Översikt antikens historia. År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400 Förhistoria GREKLAND Stadsstater uppstå. År 772 de första olympiska spelen. Kulturell högperiod 600-400 Perserkrigen

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

Lektion 6: Antikens Grekland

Lektion 6: Antikens Grekland Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken.

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Planering Historia Antikens världar HT/2015. ÅK 7 Namn:

Planering Historia Antikens världar HT/2015. ÅK 7 Namn: Planering Historia Antikens världar HT/2015 ÅK 7 Namn: Preliminär planering i historia HT 2015 1 Veckomål vecka 39 Under denna vecka har man läst sidorna 6-15 Svarat på frågor s. 8 och 9. Tagit reda på

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

Människan - från jägare till filosof

Människan - från jägare till filosof Människan - från jägare till filosof Varför ska vi läsa historia? De flesta av oss läser historia för att det är roligt. Vi får vara med om spännande äventyr och möta berömda och märkliga människor. Det

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN

ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN 1 ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN 2 1. Mumier 1. Använd din lärobok i historia eller en uppslagsbok och ta reda på vad en mumie är. 2. Ta reda på varifrån de gamla egyptierna fick seden att mumifiera

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden.

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Syfte Undervisningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Medeltiden. Kyrkans framväxt

Medeltiden. Kyrkans framväxt Medeltiden Kyrkans framväxt Orsaker: 380 kristendomen statsreligion i Rom kyrkan del av den världsliga makten. Västroms fall 476, politisk, juridisk och administrativ kollaps Biskoparna (romerska) ersätter

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Levande historia 7 9 STORDIOR FRÅGOR. Kaj Hildingson. Natur och Kultur

Levande historia 7 9 STORDIOR FRÅGOR. Kaj Hildingson. Natur och Kultur STORDIOR FRÅGOR Kaj Hildingson BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27323, 102 54 Stockholm Tfn

Läs mer