Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig"

Transkript

1 Nr. 3. maj

2 Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. Norra Sverige: Mellansverige: Stockholm: Östra Sverige: Västra Sverige: Södra Sverige: Handelsbanken har de mest nöjda Private Banking-kunderna i Sverige *). *) Källa: TNS SIFO Prospera 2010 handelsbanken.se/privatebanking

3 Innehåll Nummer 3 mar.-apr. Rotary Norden-Utgivningsdag 03/ Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Nr. 3. maj Förstasidan President-Elect mötte nordiska rotarianer på Arlanda. (Foto: Lars Gunnarson) Tema Nordiskt Sjukhusutrustning för över en miljon euro har donerats till Ruandas universitetssjukhus som ett resultat av ett finländskt Matching Grant -projekt. Leveransen och installationen av utrustningen övervakades av representanter för Rotary Finlands läkarbank. (sid 4) Landssidor SVERIGE Ulricehamn Rk hjälper föräldralösa barn i Kenya (sid 22) Ledare Jens Otto Kjær Hansen 4 Nordiskt Insats i Ruanda 4 Rotary International Ett möte med Tanaka 6 Tema Internationale klubber 8 Landssidor Sverige 14 Norge 24 Finland 32 Danmark 42 Island 51 Vimmel Vimmel 54 RI:s Agenda Kalyan Banerjee Bill Boyd 58 Global Outlook 59 Fra Rotarys start har det internationale perspektiv været til stede gennem ungdomsudvekslingen og det verdensomspændende netværk. Nu bringer globaliseringen nye tendenser med sig, bl.a. flere internationale klubber. Vi ser i dette tema på forskellige aspekter i Rotarys internationale dimension. (sid 8) NORGE Et langsiktig prosjekt som gagner andre, aktiviserer hele klubben og gir overskudd til PolioPlus. Her har mange klubber en historie. Nordstrand Rks heter musikkonkurranse for unge talenter. (sid 25) Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 ledare 4 Globale Rotary? Ved det ugentlige Rotary-møde er det ikke givet, at det internationale perspektiv fylder ret meget for de fleste af os. Det opstår en gang i mellem, når vi en sjælden gang har besøg af en gæst fra udlandet eller har ungdomsudvekslingen eller projekter i andre lande på programmet. Emner omkring Rotary International, verdenskongressen, legislation eller Rotary Foundation og hvad der i øvrigt måtte foregå i Evanston fremstår ofte som pligtstof. Det er vist også sjældent, at vi hver især præsenterer os som medlemmer af Rotary International, selv om det slet ikke vil lyde mærkeligt i en tid, hvor ord som internationalisering og globalisering lyder igen og igen. Egentlig er det et paradoks, at Rotary som noget internationalt fylder så relativt lidt for mange af medlemmerne. Ingen tidstrend er mere betydningsfuld for os alle, geopolitisk, økonomisk og kulturelt, end den hastige globalisering. Verden bliver i stedse mindre og dens nationer stadigt mere afhængige af hverandre. Selv i små, veludviklede lande som i Norden spiller den konkrete udvikling i Kina, Indien eller Brasilien ind på vores hverdag og fremtidsudsigter. I en sådan situation er der noget enestående ved et verdensomspændende netværk med 1,2 millioner medlemmer og klubber verden over, hvor hver eneste rotarianer er velkommen. På temasiderne i dette nummer beskriver vi forskellige vinkler på Rotarys internationale dimension, direkte såvel som indirekte. Ungdomsudvekslingen har altid været krumtappen i øget forståelse folk og kulturer imellem. Besøg i andre klubber verden giver stor glæde for de få, der udnytter muligheden. Internationale klubber favner den nye større globale mobilitet på godt og ondt, og e- klubber fjerner barrierer i tid og sted. Som verden udvikler sig, stiger den potentielle værdi af at være del af et verdensomspændende netværk, og de moderne kommunikationsformer gør det lettere end nogensinde før at gøre brug heraf. Spørgsmålet er så hvor meget vi formår at gribe og udvikle denne mulighed. Rotary er derude! Jens Otto Kjær Hansen, Tema-koordinator Nummer Rotary Norden Finländska rotarianer gjorde en betydande humanitär insats i Ruanda Sjukhusutrustning till ett värde av över en miljon euro samlades ihop, sorterades, kvalitetsgranskades och sändes till Ruandas enda universitetssjukhus, som är beläget i Butare. Några driftiga personer, som arbetar vid Helsingfors och Nylands hälsovårdsdistrikt och Helsingfors Universitets sjukhus i Tölö, där man genomför en stor modernisering av sin operationsteknik och inför nya system i patientövervakningen, konstaterade att en stor mängd kirurgiska instrument, apparater och olika typers sterila trådar och nålar var på väg att kasseras. Till saken hör att Tölö sjukhus är en spjutspetsenhet, där man alltid strävar efter att vara en föregångare speciellt inom sitt eget specialområde traumatologi (behandling av skador, som uppstått genom olyckor - brännskador, fall, trafikolyckor och liknande). Utrustningen hade kommit till sin vägs ände på grund av teknikens framsteg, men var på intet sätt oanvändbar eller ens omodern. Som donator stod Helsingfors och Nylands hälsovårdsdistrikt och Helsingfors Universitets sjukhus. Då specialsjuksköterskan Ulla Lucenius av en person, som arbetat med brottsutredning i Ruanda, hört om det katastrofala läget vid sjukhusen där och bristen på nästan allt material, beslöt hon sig för att besökt Ruanda. Hon kom där i kontakt med en av överläkarna vid universitetssjukhuset i Butare, André Musamekweri, som även råkade var medlem i Rotaryklubben i Butare. Tanken uppstod då att man kanske skulle kunna använda det överblivna materialet i just Ruanda. Omfattande donation Småningom började materialet hopa sig i Tölö sjukhus källare, diverse personers garage och sorteringen kunde vidta. Total godkändes 4360 kirurgiska instrument. De förpackades i 19 autoklavlådor av stål. Två skopieringsmaskiner med alla bildskärmar och datadelar samt två andningsmaskiner, en stor mängd sterilt material, olika hjälpmedel för fysioterapi och slutligen några rullstolar var klara att sändas till Ruanda. Kvarstod bara några små problem. Vem skulle betala för det dyra förpackningsmaterialet? Allt som skall skeppas till tropikerna eller genom tropikerna skall vara gastätt förpackat i stadiga fanerlådor, som sedan lastas i en container. Frakten Helsingfors-Butare var inte heller någon obetydlig kostnad. Den lilla initiativtagargruppen vände sig till Finlands utrikesministerium med en förfrågan om hur man möjligen från ministeriets sida kunde komma till hjälp. Läkarbanken hjälpte till Ministeriet rekommenderade att man skulle kontakta Finlands Rotarys Läkarbank, som sänder frivalliga läkare och tandläkare till bl.a. Tanzania och som enligt ministerietes uppfattning hade en utmärkt förmåga att på ett innovativt sätt lösa problem av olika slag. Rotary Finlands Läkarbank hör till de organisationer, som åtnjuter ett verksamhetsbidrag från de medel, som anslagits för utvecklingshjälp, och har varit verksam i Afrika sedan år PDG Kari Tallberg råkar vara ekonomiansvarig för den finländska Läkarbanken. På så sätt kom Helsinki City West Rotaryklubben med i projektet. Man beslöt sig för att kontakta andra klubbar för att kunna starta ett Matching Grant -projekt och på det sättet snabbt skaffa de behövliga medlen. Matching Grant -projektet finansieras av två rotaryklubbar i Helsingfors samt Rotary Distriktet 1420, som är verksamt i södra Finland och Estland, samt av Rotary Stiftelsen (The Rotary Foundation) med sitt högkvarter i Evanston, USA. Tre specialister från läkarbanken Rotary Finlands Läkarbank hade möjlighet at sända tre specialister till Butare

5 Nordiskt Barnavdelningen i Butare. Mödrarna brukar ofta övernatta med sina barn, därför är sängarna av normalstorlek. för att övervaka leveransen och installationen av apparaterna. Det viktigaste var dock att lära ut själva användningen och framför allt underhållet av apparaterna. Instrumenten kan ju hållas i gott skick genom underhåll, och steriliteten kan man försäkra sig om genom omsorgsfull behandling i autoklav, det vill säga upphettning. Nu när projektet blivit känt i den finländska sjukhusvärlden och anbud om att kunna donera olika apparater och instrument börjat strömma in, står både Rotarys Läkarbank och projektgruppen inför helt nya utmaningar. Problemet är att Rotaryklubbarna sällan har medlemmar, som skulle vara kompetenta att utvärdera medicinsk utrustning. Samtidigt uppstår problem med lagringen och slutligen med förpackning och skeppning. Meningen är ändå att man skall kunna sända en ny försändelse till Ruanda under hösten 2012 och att liknande operationer skall kunna startas även i Tanzania. Kari Tallberg, PDG D-1420 Rotarianerna Ulla Lucenius (längst t.h.), Hannele Törneblom-Bahrami (längst t.v.) och Virpi Bärlund tillsammans med Nursing Director Nassom Gafirimbi öppnar paket med delar till en respirator. Nummer Rotary Norden 5

6 Internationellt Multi District Meeting Peace and young Generations Ett möte med inkommande RI-presidenten Sakuji Tanaka RIPE Sakuji Tanaka (foto: Lars Gunnarsson). För tredje året i rad arrangerades ett möte med inkommande RI-presidenten på Arlanda. Första året hade vi möjlighet att träffa Ray Klinginsmith och året därpå Kalyan Banerjee. Dessa Multidistriktsaktiviteter är en början av det, som i framtiden förhoppningsvis skall mynna ut i ett Nordic Light PETS i Sverige. Lite över 100 rotarianer från Sverige, Lettland och Norge var närvarande, vilket är alldeles för få för ett så intressant 6 Nummer Rotary Norden möte. Glädjande var närvaron av 14 rotaractare. Hela mötet hölls på engelska. IPDG Mikael Ahlberg från Öland-Södra Rk inledde mötet, hälsade välkommen och talade om bakgrunden till våra möten. Han berättade historien om hur hans morfar tog med sig barnbarnen ut i skogen och bad dem hämta var sin pinne. Morfar tog en pinne och bröt den mot knäet, han tog nästa och gjorde på samma sätt, sedan tog han resterande pinnar och flätade ihop dem innan han försökte knäcka dem mot knäet. Även om han tog i så gick det inte. Alltså ju fler vi är desto starkare blir vi!! Våra möten är till för att göra enskilda rotarianer, klubbar och distrikt starkare och bättre. Mikael fortsatte med att tala om Young Generations och hur vi måste få dem intresserade av Rotary och ge dem plats och utrymme i våra klubbar. Avslutningsvis berördes Rotarys framtid, som vi alla är delaktiga i att forma. Och där kommer Mikael som Rotary Coordinator för zon 15 under 2012 till 2015 att vara mycket aktiv. Utbildning i Uppsala Suzanne Brenning, DG 2350, talade om Rotary Peace Fellowship med anledning av att Uppsala Universitet våren 2011 blivit utsedd till nästa Rotary Peace Center. Det finns ytterligare fem Rotary Peace Centers i världen. Utbildningen är tvåårig (vid Chulalong Corn University i Thailand är det ett tremånadersprogram som genomförs) och sker på Institutionen för freds- och konfliktforskning och leder fram till en Masterexamen. Klubbar och distrikt kan föreslå kandidater för denna utbildning. Här finns också möjlighet till direkt stöd av denna verksamhet genom att sätta in pengar på följande sätt: gå in på och skriv in följande länk och markera sedan: Rotary Center General Support och gå vidare. Besök gärna hemsidan hos distrikt 2350 och klicka på knappen Rotary Peace Center. Där kan ni läsa mer. Därefter fortsatte Fil Dr Hanne Fjelde med att berätta om utbildningen vid Uppsala Universitet. Här kommer man att ta emot 12 studenter varje år och utbildningen klassificeras som en av de bästa, trots att universitetet ligger i det minst konfliktdrabbade området i världen. Hanne fortsatte att berätta om hur och varför konflikter uppstår och vilka metoder och möjligheter man har att välja för att lösa dessa. Det finns idag många positiva tecken på att konflikterna i världen kommer att minska, framförallt genom ett lyckat fredsarbete från FN. Så fick en av Rotarys fredsstipendiater Sofia K. Ledberg möjlighet att berätta om sin tid som Rotary Peace Fellow. Sofia tillhörde den första kullen som genomgick utbildningen vid University of Queensland i Australien Hon talade mycket positivt om utbildningen, om högt motiverade studenter och den stora betydelse som Rotary hade. Rotarianerna betydde a och o de gav, stöd, trygghet och en väg in i samhället. Utbildningen som varvades med fältarbeten gav stor uppmärksamhet på många sätt. Sofia uttryckte sin tacksamhet, ödmjukhet och stolthet över Rotary. President-elect på scen Under stående applåder gick RIPE Sakuji Tanaka upp på scen och talade sitt tema Peace Through Service. Han inledde med att berätta om sin rotarykarriär. Som ung klubbmedlem var han inte engagerad, utan kom till mötena utan större engagemang. Han hade till och med planer på att lämna klubben, men blev övertalad att stanna kvar. Allt förändrades dock den dag han blev klubbpresident. Då bestämde han sig före att bli den bäste presidenten, den bäste ledaren, den bäste rotarianen. Som avslutning på presidentåret reste Tanaka och en stor del av klubbens medlemmar till Convention. Det förändrade allt! Nu såg han i en större dimension vad Rotary var, vad Rotary gjorde, vilken styrka Rotary

7 hade och den världsomspännande organisationen. Han lärde sig också hur mycket Rotary kan göra. Och göra mer och bättre! Så från den dagen har Sakuji Tanaka alltid haft höga mål, viljan att alltid göra det bästa, vara bland de bästa och alltid se till att Rotary gör det bästa i alla avseenden. Avslutningsvis uppmanade han oss till att skapa en bättre värld, sprida glädje och gemenskap och verka för fred genom omtanke. Därefter visades en promotionvideo för Rotary Convention i Lissabon 23 till 26 juni 2013 Klar minoritet under 40 år Mikael Ahlberg inledde eftermiddagen med att våra möten leder framåt och skapar möjligheter. Efter förra årets möte fick Kalyan Banerjee idén till att inrätta en New Generations Committee och i Stockholm påbörjades arbetet med Guldprogrammet. Rotarys åldersfördelning säger hur nödvändigt det är att attrahera yngre till klubbarna (under 40 år 11 %, under 50 år 32 %, över 50 år 68 %, över 60 år 39 %). Och återigen betonade Mikael vikten av att Rotary går framåt. Söker en stark position i framtiden som attraherar och engagerar hela spektrat av medlemmar. Örjan Karlsson, president i Stockholm Rotaract Campus, talade sedan över ämnet Rotaract Action in Rotary. Rotaract grundades 1968 i North Carolina, finns nu i 171 länder, har klubbar och mer än medlemmar. I Sverige finns 4 klubbar, Skellefteå och Kalmar är på gång med nya klubbar. Och Rotaract har till skillnad från Rotary fler kvinnor än män (69 % kvinnor/31% män). Det viktigaste för rotaractarna är viljan att bidra och medverka. Medverka och vilja till att göra Rotary mer synligt, att stödja våra fokusområden och öka mångfalden. Men rotaractklubbarna behöver stöd! Så samtliga rotaryklubbar uppmanades att Fråga oss vad vi behöver och lämna dörren öppen för oss! Sveriges första e-klubb Inkommande RI-president Tanaka talade om hur han såg på Rotarys femte aveny Young Generations. Vi måste agera som försäljare för vårt budskap och vi kan lyckas, för vi har en fantastiskt fin produkt. De yngre måste tidigt få komma in som medlemmar, bli väl omhändertagna, så att de stannar kvar i klubbarna och fostras till kommande ledare i vår organisation. Vi måste eliminera hinder som, höga medlemsavgifter, olämpliga mötestider och byråkrati. Om en presumtiv medlem säger nej, måste vi fråga oss varför. Är det något vi missat? Hela tiden skall vi söka feedback för att göra Rotary mer attraktivt och utbilda medlemmarna. Varje rotarian måste Fil dr Hanne Fjelde talar om Uppsala Universitet (foto: Lars Gunnarsson). på ett kort, enkelt och tydligt sätt kunna förklara varför han/hon är med i Rotary. Tanaka avslutade med orden: The Future of Rotary is in your hands. Så presenterade Charlotte Ahlberg Sveriges första E-club, Rotary E-club E- klubbarna är sedan 1/ fullvärdiga Rotaryklubbar och arbetar efter samma regler som övriga klubbar. För närvarande finns det 55 E-klubbar. Den nya klubben har 31 medlemmar. 2/3 av medlemmarna är nya i Rotary. Samtliga är yrkesverksamma. 60 % män/40% kvinnor. Mötet är tillgängligt varje dag under hela dygnet med nytt föredrag varje vecka. Gå in och testa på: Höjdpunkten blev när RIPE Sakuji Tanaka överlämnade Charterbrevet till klubbpresidenten Charlotte Ahlberg och rotarynålar till tre nyblivna rotarianer. Rotary på Facebook Maria Gustafsson från Kungälv-Kongahälla Rk och distriktsansvarig i 2360 för medlemsutveckling och talade om sociala medier. Vi är 800 miljoner som finns på Facebook och vi delar med oss om Rotary där. Här finns fantastiska möjligheter att berätta varför jag är medlem i Rotary, berätta vad vi gör, vad som är bäst med Rotary och hur jag kan nå andra. Genom sociala medier bygger vi relationer som senare ger oss möjlighet att nå ut med vårt budskap och skapa intressanta fokusgrupper och hela tiden hålla en öppen kommunikation. Mycket av sociala medier är kommunikation mellan människor på internet. Vi måste på allvar nu ta till oss alla möjligheter för att göra Rotary mer synligt i samtliga sociala medier. Ett litet steg framåt är bättre än inget alls! Margareta Hölcke Stockholm-Gamla Stan Rk och Bo Sundmark Stockholm-Strand Rk talade om Guldprogrammet ett forum för dialog och reflektion kring ledarskap. Målgruppen är yrkesverksamma personer som vill bidra med erfarenheter som chef och ledare. Såväl aktiva som presumtiva medlemmar inom Rotary och Rotaract deltar. GULD: Gemensamt, Utbyte, Ledarskap, Dialog. PDG Ann-Britt Åsebol från Falun-Kopparvågen som är inkommande Rotary Director för zon 15 och 16 fortsatte att tala om Rotarys framtid. Nu har vi kommit hit, sa Ann-Britt och nu är det dags att gå vidare och tro på det vi gör. Så uppmanade hon oss att delta i Rotary Institute & GETS i Sundsvall 29 augusti till 2 september. Mikael Ahlberg tackade talare, organisationskommittén och deltagare och förklarade mötet avslutat. För Organisationskommittén IPDG Mikael Ahlberg, D 2410, ARC zon 15 DG Suzanne Brenning, D2350 IPDG Steve Gunnarsson, D2350 IPDG Tomas Rydebo, D2360, ARPIC zon 15 Nummer Rotary Norden 7 Internationellt

8 Tema Med e-klubbar kan alla vara 100 procentare Med e-klubbar kan alla vara 100 procentare säger Charlotte Ahlberg, president i Sveriges första e-klubb, Rotary E-Club Charlotte har 200 resdagar per år och blev rotarian för första gången i Londons E- club. E-klubbens mötessätt passade Charlottes arbetstider och bidrog till hennes engagemang för en svensk e-klubb. Det är lätt att besöka en e-klubb. Man går till hemsidan loggar in med ordet GuestMember. Där tar du del av föredraget, ger kommentarer om du önskar och klickar på fältet gästande rotarian och skriver in dig i gästboken med namn och klubb. Din närvaro registreras då du betalar 20 kronor till klubbens vattenprojekt genom Paypal och din närvaropinne kommer när betalningen är registrerad. Klubbantalet ökar Idag finns 55 e-klubbar i världen och regelverket är det samma som för vanliga rotaryklubbar. I den svenska är könsfördelningen jämn 60/40 och 2/3 är nya i Rotary, alla är yrkesverksamma och mötena är på svenska. Mötet är öppet hela dygnet sju dagar i veckan, nytt föredrag varje vecka. Är e-klubbar lösningen på den sänkta närvaron i våra klubbar? I Sundsvall har man i vart fall noterat att såväl antalet medlemmar som mötesnärvaron sjunkit markant under senare tid. För några år sedan beslutade sig Sundsvalls Rk och Sundsvalls- Sköns Rk för att ha gemensamma lunchsammanträden, men trots detta är närvaron låg, en del menar att den gamla klubbkänslan har minskat. - Jag har länge funderat på att vi borde ha en e-klubb i Norrland säger NDG Per Dahlqvist, Sundsvalls Rk som håller i arbetet. Därför har kontakter tagits med både klubbar i Umeå och Luleå, för även om e- klubbar inte har en geografisk bundenhet per definition, så är det klart att föredragen och samtalen bör ha en geografisk identitet. Åtminstone tycker jag att det är viktigt fortsätter Per Dahlqvist. 8 Nummer Rotary Norden Per Dahlqvist Utan charter - Just det förhållandet att vi ändrar klubbstrukturen i Sundsvall underlättar bildandet. Medlemmarna går över till den ena klubben och den andra frigörs då för e-klubben. Det innebär att e- klubben inte behöver chartrats utan vi kan få det hela godkänt av distriktsstyrelsen, förutom att det behövs nya stadgar, nytt namn och val av styrelse, säger Per Dahlqvist. I Kalmar bildades den första e-klubben och den chartrades under marskonferensen på Arlanda. Och nu är det dags för den andra då med norrlandsidentitet. Ett 10-tal medlemmar i Sundsvall och Umeå har hittills visat intresse för e-klubben. De lämnar då sina gamla klubbar som då tappar några medlemmar, men samtidigt kan de måhända bli mer delaktiga i rotaryvärlden när den fysiska närvaron försvinner. Ett bärande argument för e- klubbarna är att dagens yrkesverksamma människor har svårt att komma ifrån på det sätt som den vanliga rotaryklubbens närvaroregler anger. Mötesavgift - När det rent formella är klart skall vi bygga den tekniska plattformen säger Per Dahlqvist. I den ingår en enkel kamera med vilken vi kan spela in föredrag och annat intressant som sedan utgör en del av sammanträdets utbud. Det kommer inte att vara gratis att delta i e-mötena. En vanlig rotarylunch har sitt pris och e-mötet kommer att kosta 50 kronor som man registrerar med ett vanligt betalkort och pengarna går till RF. I oktober räknar man med att den norrländska e-klubben skall vara på plats. E-klubben i Kalmar har ett 30-tal medlemmar, medelåldern är något lägre än i en vanlig klubb. Könsfördelningen är ganska jämn och de flesta har yrken som kännetecknas av flitigt resande. - Det fanns inte så mycket konkret vägledning att hålla sig till när vi förberedde e- klubben, säger PDG Mikael Ahlberg som var engagerad i förberedelsearbetet. Det fanns en guide men annars fick man göra allt från start. Klubben som startades i Kalmar är den första svenskspråkiga e-klubben. Men vem som helst kan delta i möten och lämna sina kommentarer. Någon samtidighet i nätet krävs således inte utan kommunikationen saknar deadline, man deltar när man kan. Börje Alström

9 Med Rotary-vennskap i mange land Tema - Bygg vennskap ut over egen klubb og lær samtidig mer om stedet du besøker. Bruk i det hele tatt mulighetene til å utvide din Rotary-horisont når du er ute og reiser! Appellen kommer fra Martin Strømmen, som vet hva han snakker om. Gjennom snart 30 år har nordmannen bevisst passet på å legge inn noen klubbesøk i sin travle reisevirksomhet i jobbsammenheng. Nærmere 40 klubber har han fått i samlingen, flere av dem med så jevnlige besøk at det blir som å komme til gamle kjente og gode venner. I sin egen klubb, Nordstrand Rk i Oslo, har da også Strømmen fått den uoffisielle, ikkeroterende tittelen flaggkommandør etter sin iherdige innsats med å bringe Rotary-vimpler i hus og spre klubbens egne rundt i verden. Den geografiske spredningen i hans klubbesøk er stor, men med tyngdepunkt i Nord-Europa og nordiske land. Dermed har det blitt god anledning også til å studere rotarianske kulturforskjeller. Generelt er jo rotarymøtene atskillig mer formelle i tysktalende land enn hva vi er vant med i Norden. Der gjelder kleskoden med slips og stripet dress, og doktorgrad er et vesentlig element i presentasjonen. På den annen side har disse klubbene en høyere andel yrkesaktive. Mottas som gjest - Men som gjest i utenlandske klubber får du jevnt over en mer positiv mottakelse enn ved besøk i norske klubber, mener Strømmen. Ute blir du gjerne presentert og litt mer bevisst inkludert selv om du ikke har doktorgrad, legger han spøkefullt til. Du blir ikke bare registrert, plassert i et hjørne og får navnet lest opp av presidenten, slik tilfellet ofte kan være i Norge. Jeg vet ikke om det skyldes stramt møteprogram eller en form sjenanse - Når du reiser viden om, er det jo for å knytte kontakter innen business og for å selge dine produkter. Inngår klubbesøk og Rotary-vennskap også i din forretningsstrategi? - Jeg tror jeg kan si at jeg i alle fall ikke bevisst har forsøkt å utnytte den muligheten. Selv jobber jeg mot hotellbransjen, der finnes det jo mange rotarianere, og med årene det danner seg noen vennskap. Men jeg ser mer på Rotary-tilknytning som noe som bidrar til å bygge tillit mellom mennesker. Når det i møte med en kunde konstateres at vi begge er rotarianere, da kan det gi et element av tillit og tyngde, men så har vi lagt det bak oss. Da er det business, punktum. Bli mer synlige! - Besøk i andre klubber, lyder et ledd i liturgien på ethvert klubbmøte. Hvorfor får presidenten så sjelden noen respons på dette punktet? - Her finnes det sikkert mange forklaringer, en gjenganger er strammere tidsskjema under forretningsreiser og økende tidsklemme i privatlivet. Men egentlig er det et spørsmål om prioritering. En time til Rotary, det får du til, og du sørger for å få det til hvis du først har sett verdien av fellesskapet over klubb- og landegrenser. Sier Martin Strømmen, som i egen klubb også lyder tilnavnet Marco Polo for sin reisevirksomhet. Men han var borte i 16 år ad gangen, så når det bare dreier seg om dager og uker, har ikke familien mye å klager over Men ikke bare er det blitt færre møtekort fra besøk i andre klubber, tidligere så du også langt flere personer med rotaryhjulet på jakkeslaget, f.eks. i avgangshallen på flyplassen. Da var det naturlig å ta kontakt og slå av en prat og dele noen Rotary-tanker. Vi burde i det hele tatt bli mer synlige igjen, mener Strømmen. Og han har i den forbindelse en konkret utfordring: På store messer nedover i Europa holdes det ofte spesielle Rotary-møter for utstillere og kunder. Noen som har opplevd noe slikt i Norden? Tekst: Ottar Julsrud Foto: Privat Abonnemang och adressändring Abonnemang på Rotary Norden ingår i medlemsavgiften. Rotary Norden utkommer 7 gånger per år i cirka exemplar och levereras till abbonentens hemadress. Martin Strømmen har bidratt vesentlig til vimpelsamlingen i Nordstrand Rk, noe som har gitt ham tittelen flaggkommandør. Adressändring sker i Norge, Finland och Danmark via klubbsekreteraren, i Sverige via den egna klubbens matrikelombud. I Danmark och Island dessutom direkt via Nummer Rotary Norden 9

10 Tema Internationale klubber en stor opgave Størst og ældst: Copenhagen I den ældste og største af de danske internationale klubber. Copenhagen International, stiftet i 1995, er der 40 medlemmer. Mange er her kun 4-5 år, og nogle gange forsvinder en hel gruppe på kort tid. Så det at skaffe nye medlemmer fylder noget hele tiden og hver dag, siger præsident elect Morten Duedahl, Copenhagen International Rk. Det er en udfordring at lave klub for mange, skiftende expats, som de udstationerede kaldes men det er jo samtidig en serviceopgave, som Rotary bestemt bør tage sig af. Der findes mange expat-klubber med kun udenlandske medlemmer, så Rotary kan i meget højere grad give den sociale kontakt til danske miljøer, siger Morten Duedahl. Assisterende guvernør Tommy Boll instruerer i Aarhus International Rk mens Juliet Hdolo Lifongo, Teke Jacob Ngomba og præsident elect Peter Fogh Odgaard lytter Flere internationale klubber dukker op i disse år, hvor globaliseringen fører til mere udveksling af arbejdskraft i specialistfunktioner og ledende stillinger i den akademiske verden og i erhvervslivet. Rotary Norden har set nærmere på de internationale klubber i Danmark og kan rapportere, at der er stor gejst i de internationale klubber men også at det er en stor opgave at få dem til at fungere. Sproget er ikke problemet. I de internationale klubber tales der engelsk, hvis bare én 10 Nummer Rotary Norden ikke-dansksproget er til stede, og det er der næsten altid. De danske medlemmer arbejder typisk med internationale relationer og bruger uden det mindste besvær engelsk som både arbejdssprog og socialt konversationssprog. Den største udfordring er, at mange af de internationale medlemmer er udstationerede, som forflyttes eller hjemkaldes. Derfor skal klubberne hele tiden være i gang med fornyelse, og skal finde nye medlemmer uden for de eksisterende medlemmers netværk. Bredere netværk Man får ikke på samme måde som i en rent dansk klub et nært netværk indarbejdet over mange år, men i stedet et bredt aktivt internationalt netværk, tilføjer han. En lavere gennemsnitsalder følger også med at være international klub og så er der flere muligheder for at få spændende foredrag, fordi sproget er engelsk. Klubben ser sig udpræget som en Roraryklub, men uden at holde stramt på formerne. At være en Rotary-klub er noget vi gør mere end noget vi taler om, siger Morten Duedahl, som nævnet de mange velgørenhedsprojekter, udvekslingsstudenter hvert år, værtsskab for ambassadorial students, stor GSE-aktivitet og meget mere. 10 år senere: Odense Næsten ti år yngre er Odense International Rk, som Rotary Norden besøger en kølig forårsdag, hvor klubben skal til udemøde på Syddansk Universitet. Odense International blev stiftet i 2004 og charteret i Den har 23 medlemmer. Flertallet er danske, men stort set alle arbejder med internationale relationer i deres jobs. Så er der en gruppe dansktalende udlændinge, f.eks. præsident Meg Sønderlund, der efter 41 år i Danmark mestrer sproget som en indfødt.

11 Laboratoriechef Niels Jul Jacobsen fra robotcenteret på Syddansk Universitet gav Odense International Rk et fængslende indblik i robotternes muligheder kolliderer med småbørnsfamiliepligter. Sekretær Ida Borch: Jeg kunne ærligt talt aldrig drømme om at søge ind i en almindelig Rotary-klub sagt med et stor smil, men fast tone men denne her er interessant. Klubbens kasserer, Mette Berntsen, der kom med i starten af 2009, supplerer: En klub som denne giver en helt anden type netværk. Man møder mennesker man ellers aldrig ville have truffet, og får skærpet sine internationale kompetencer gennem brug af engelsk og samvær med folk fra andre kulturer. Fik venlig, men bestemt henstilling På spørgsmålet om hvordan han dog fik ideen, svarer præsident Ulf Preisler, en erfaren rotarianer, med et stort smil: Det gjorde jeg da heller ikke. Jeg fik en venlig og meget bestemt henstilling om at tage denne opgave og det har i den grad været både konstruktivt og sjovt. Og måske kom opfordringen fra Tommy Boll. Han har som assisterende guvernør været meget aktiv i den nye klubs udvikling, og spiller også en stor rolle denne aften. Det er en engageret gruppe mennesker, der vil denne klub, siger Tommy Boll, og henviser til klubbens netop overståede intensive værdi- og visionsseminar, hvor resultaterne gennemgås denne aften, som noget mange etablerede klubber kunne lære noget af. Så nu er mission, vision og værdier på plads og der skubbes på med målsætningen om at have 50 medlemmer om to år. Jens Otto Kjær Hansen Tema At drive en international klub er også en Rotaryserviceopgave, understreger Morten Duedahl, præsident elect, Copenhagen International Rk. Men der er også medlemmer der alene taler engelsk, så oftest tales der engelsk. Det gør der denne aften på robotcenteret, og dialogen mellem foredragsholder og klubmedlemmer er ivrig og engageret. Ind på livet af danskerne Præsident Meg har været med fra starten. Danskerne er jo lidt svære at komme ind på livet af, men det kommer man i en klub som denne, siger Meg, som fortæller at klubbens almindelige møder altid kun er på en time, men så tager klubben hver anden måned ud og spiser og tager sig god tid til det sociale. Klubben har også nået at lære, at der er særlige udfordringer ved at være international. Dels hjemkaldelser eller forflytninger, der hurtigt kan give udtynding i rækkerne. Dels at flere er så unge, at møder Helt ny klub i Aarhus Nyest i feltet er Aarhus International Rk, stiftet i efteråret I øjeblikket er der 13 medlemmer og dermed endnu et stykke vej til der kan chartres. Rotary Norden deltager i det 16. møde i klubbens historie og oplever dermed den pionerånd, der præger en ny lille klub i den tidlige vækstfase. Klubben lægger stor vægt på at være en rigtig Rotary-klub og understreger det med hver gang at synge Rotary 4-way test sangen, dog med en ny melodi leveret af et af medlemmerne. På dette møde optages et nyt medlem, Teke Jacob Ngomba, og det meddeles fra bestyrelsen, at præsident Ulf Preisler efter det første år afløses af Peter Fogh Odgaard. Desuden træffes ud fra tre indhentede tilbud beslutning om blivende mødested, og det bliver i Pakhus 13 på havnen, hvor projektet International Community også holder til. Odense-klubledelsen i robothallen fra venstre præsident Meg Sønderlund, sekretær Ida Borch og kasserer Mette Berntsen Medlemsoptagelse i Aarhus International RK præsident Ulf Preisler og det nye medlem Teke Jacob Ngomba Nummer Rotary Norden 11

12 Tema Udveksling endte i Norden Charles stortrives som phd-studerende på stamcelle-forskningscenteret i Odense Tilfældet førte Charles Edward Frary fra USA til Danmark som udvekslingsstudent, og dermed fik hans fremtid en helt ny drejning. Charles vendte tilbage endnu en gang, og så igen en tredje denne gang for at blive. Ikke nødvendigvis i Danmark, for den 31-årige phd-studerende læges kæreste er svensk, så Sverige eller Norge kan lige så godt blive hans fremtidige hjem. Historien her bekræfter i hvor høj grad Rotarys ungdomsudveksling fremmer forståelsen mellem mennesker fra forskellige sprogområder og kulturer. Det mest almindelige er naturligvis, at de unge vender tilbage til hjemlandet, kulturelt og menneskeligt beriget, og med kontakter i andre kulturer, som ikke sjældent plejes resten af livet. 12 Nummer Rotary Norden Hørte beskeden på ventebænken Men for Charles gik det videre, og det var virkelig et tilfælde, der for 15 år siden satte gang i det: Kort før havde jeg skiftet high shool i Wisconsin, og jeg var endnu ikke nået at blive optaget på den nye skoles sportshold. Så derfor var jeg ikke på boldbanen, og havde jeg været det, havde jeg ikke hørt beskeden over skolens højttalersystem om, at der nu var en time til at fristen hvor ansøgning om udvekslingsophold med Rotary udløb, fortæller Charles. Han fik fat i et ansøgningsskema, sprang på cyklen og skyndte sig hjem til sin mor, der skulle underskrive ansøgningen, og fik den afleveret i tide med Danmark som ønskedestination. Kuffert fuld af sneudstyr Jeg vidste intet om Danmark, og da jeg kom af sted, havde jeg halvdelen af kufferten fuld af snesportsudstyr det fik jeg ikke rigtigt brug for, fortæller Charles, der siger at han fik en helt fantastisk modtagelse med Ballerup Skt. Jakob RK som værtskub: Jeg husker som i går hvordan det var at komme ind i et dansk hjem, i et hus med hanebjælker, hvor der hang gynger og reb, stearinlys og hygge det var som at træde ind i et H.C.Andersen-eventyr. Charles lærte hurtigt dansk: Jeg holdt mund de første tre måneder i 1. G på Borupgård Gymnasium i Ballerup, men efter fire kunne jeg tale med og efter fem måneder være med på danske jokes. Det var i øvrigt en stor og god omvæltning at komme til det danske system med gymnasieklasser fra USA, hvor man slet ikke kender klasser, men går sammen med forskellige elever i de forskellige fag. Universitetsstudium med udveksling! Efter udvekslingsåret tog Charles hjem, nu til Connecticut, da forældrene i mellemtiden var flyttet, gjorde high school færdig og startede bagefter på et bachelorstudium i Skandinaviske Studier på University of Wisconsin. På det studium kunne han nemlig igen komme på udveksling i Danmark, og tilbragte det sidste af de tre bachelorår på humanistisk fakultet på Københavns Universitet. Charles havde i mellemtiden fået en dansk kæreste, men kunne ikke uden videre få lov at blive i Danmark efter endt uddannelse og måtte returnere til USA. Herfra søgte han om optagelse på medicinstudiet i Odense, fik i første runde afslag, men blev senere med to ugers varsel inviteret til interview i Odense og optaget. Så jeg pakkede endnu en gang alt mit grej sammen og tog igen til Danmark, denne gang for at blive, fortæller Charles.

13 Forsker i stamceller Nu er han igennem det lange medicinstudium og har haft sin turnusrunde dels i Odense, dels i Kolding. Undervejs opstod hans interesse for stamceller, og han er nu på første år af sit phd-studium på det anerkendte stamcelle-forskningscenter i Odense under overlæge Moustapha Kassem. Det er et fantastisk sted. Jeg arbejder på et projekt, hvor vi sammenligner stamceller fra unge og fra ældre med knogleskørhed i håb om at finde forskelle på de såkaldte markører, og dermed nå til en større forståelse af denne sygdom og hvad der måske kan gøres, forklarer Charles. Tema Johanna fra Sverige Charles bor i Odense sammen med sin kæreste Johanna Maria Christina Kos, der er 25 år, fra Sverige og har været på udvekslingsophold i Wisconsin seks timer fra hvor Charles boede. Johanne er også medicinstuderende og vil arbejde med børne- ortopædkirurgi. Charles har lige været på barselsorlov, for i september fødte Johanna deres søn Edward Sven Richard Frary. Johanna, Charles og lille Edward Sven Richard 4½ måned gammel fotograferet på besøg i Florida her i vinter Charles er endnu ikke medlem af en Rotary-klub, men det kommer måske engang når han er mere permanent etableret et sted i Skandinavien - et sted hvor det er let at komme til både Göteborg og USA, og så er der jo masser af muligheder i både Danmark, Sverige og Norge, som Charles siger. Han taler flydende dansk og svensk, og vil også gerne lære norsk. Og uanset om han nu bliver medlem af Rotary eller ej, står en ting fast: Charles vil være vært for en udvekslingsstudent han ved om nogen hvad det kan betyde at komme på udveksling. Jens Otto Kjær Hansen Semester på Åland Eckerö Linjen tar dig från Grisslehamn i Roslagen till Åland på två timmar. Ombord äter du gott, kopplar av och shoppar till taxfreepriser. På hittar du alla våra resepaket och över 400 boendealternativ. Bilpaket 3 dagar Pris per person från775: inkl. person- och bilbiljett (alt. mcbiljett) t/r med Eckerö Linjen, 2 nätter (samma plats) i dubbelrum, 2 frukost, Ålandskarta och turistguiden Upptäck Åland (1 bok och 1 karta per bokat rum). Bokningskod 5BIL. Turlista 21/1 31/5 och 20/ / Från Grisslehamn dagl , Tors sön även Från Eckerö dagl , Fre mån även /6 19/ Från Grisslehamn dagl , 15.00, Från Eckerö dagl. 8.30, 13.30, Med reservation för ändringar. Tel Nummer Rotary Norden 13

14 Sverige Rent vatten och sanitet till alla Landvetter Råda Rk har bidragit med kronor som lämnats över till Rotary Club Solapur East i Indien. Klubben i Solapur har adopterat byn Biroba Vasti där man driver ett angeläget projekt. Byn har 750 invånare. Byn kommer att få rent vatten, toaletter, gatubelysning och sjukvård. Basala funktioner som ger friskare befolkning och möjligheter till utveckling. Landvetter Råda Rk har samlat in pengar genom arrangemang av event, deltagande på loppmarknader och auktioner, försäljning av vattenflaskor och genom sponsring från företag och privatpersoner. Ulla-Britt Andreasson med familj representerade Landvetter Råda Rk när pengarna högtidligt överlämnades på ett Rotarymöte i Solapur 4 november Överlämnandet av symbolisk check på Rotary möte 4/11. Rotary startar POD-radio tack vare PR Grants I början av nästa år startar ett spännande projekt i distrikt PR Grants har beviljat närmare kronor för distriktet att starta en POD-radiostation. POD- radion innebär att du som lyssnar prenumererar på de kanaler du gillar. Alla nya program i de kanaler du prenumererar på laddas sedan automatiskt ner till din dator där du kan lyssna på dem eller kopiera dem till din Ipod eller mp3-spelare. Sten hyllades för 60 år i Rotary Du kan också lyssna direkt på hemsidan. Vi är glada över att ha fått vår ansökan beviljad, säger DG Catharina Hedin. Det här är ett nytt och oprövat sätt att sprida information och inspiration om Rotary. Målgruppen för radiosändningarna är extern och redaktionskommittén kommer att vara noga med att skapa material som ska vara intressant för allmänheten att lyssna på. Vi ska inte konkurrera med våra egna hemsidor, poängterar Catharina Hedin. Det finns lite mer än 1700 POD- radiokanaler i Sverige idag. Allt fler väljer att lyssna på POD- radio och anpassa sitt lyssnande efter sin egen tid. - Vi räknar med premiärsändningar i slutet av mars, avslutar Catharina Hedin. Lena Lagestam PR-ansvarig på distrikt Nummer Rotary Norden Sten Tengwall, 98, före detta gatuchef i Växjö, hyllades på Växjö Rk: s jullunch i mitten av december för att han varit medlem i Rotary i 60 år. Han blev medlem av Nynäshamns Rk 1951 och hann också med medlemskap i Härnösands Rk innan han kom med i Växjö Rk. Under 20 år var han gatuchef i Växjö och nu har han varit pensionär i 33. För sin unikt långa tid som rotarymedlem hyllades han av presidenten i Växjö Rk, Kerstin Ronnemark med en julblomma. Han angav tre skäl för medlemskap: Det råder en god anda och atmosfär i klubben, organisationen gör mycket gott i världen och vid varje möte ökar man sina kunskaper genom föredragen man får höra. För Stens del har det blivit åtskilliga under de tre decennier han varit medlem. Rolf Wenander Växjö Rk

15 Distrikt 2400 besöker Distrikt 1070 i England kel lunch. Northampton har i århundraden varit centrum för skinn- och läderberedning, samt skotillverkning och vi besöker Northampton University, Institute for Creative Leather Technologies. Där pågår bl.a. ett varsamt arbete med att bevara och renovera gammalt och skadat läder. Den spruckna sitsen till en tämligen oansenlig kontorsstol får en välbehövlig behandling. Stolen visar sig ha tillhört Charles Dickens. Efter en stärkande lunch väntar Church s skofabrik där man tillverkat skor sedan 1600-talet. Processen består av 250 olika moment och företaget specialiserar sig på herrskor, med bl.a. celebriteter som Elton John som stamkunder. Pubkväll På besök i England är en pubkväll ett måste. På The Royal Lion väntar först en öl, sedan kamp mellan svensk-engelska lag i minor sports, som består av skittles, darts, bagatelle, domino och shove ha penny. Efter hårda bataljer i uppsluppen stämning koras vinnarna och kvällen avslutas, som sig bör, med fish and chips och frejdig sång, ömsom på engelska, ömsom på svenska. Den lilla pittoreska staden Olney är berömd för bl.a. John Newton, slavhandlaren som omvändes till att bli en kyrkans man och den engelska psalmbokens fader. Alla känner vi nog till Amazing Grace, skriven av honom. Mycket känt från Olney är också The pancake race, öppet endast för kvinnliga deltagare som springer gatlopp genom hela Olney med stekjärn och pannkaka. Målet är vid kyrkan och äran att vinna är naturligtvis stor. Vi deltar givetvis i rotarymöten som hos Rushden Rotary Club, Blaby RC samt Lutterworth Wycliffe RC och då blir det teamleader Arne Mårtensson som presenterar den svenska RFE-gruppen och standar utväxlas. Cambridge Givetvis fanns ett besök i det prestigefyllda lärosätet Cambridge inlagt i vårt program. Guide berättar om hur universitetet, som grundades 1209, är uppbyggt av 31 olika college. Allt från St. John s College, grundat 1511 av Lady Margaret Beaufort, till Trinity College, grundat 1546 av Henrik VIII, det största och mest prestigefyllda, där Isaac Newton en gång studerade och fastslog principerna inom modern fysik. Vi ser Sverige Hungriga lerduveskyttar övervakar The Hog Roast Bannerexchange hos Rotary Club of Blaby. Den svenska RFE-gruppen bestod av elva representanter från Laholm, Kristianstad samt Växjö och vi skulle bo tre dagar hos vardera tre värdpar i Northampton, Huntingdon och Leicester i Mid-England. I the Guildhall Northampton, byggd i vacker viktoriansk stil, hälsas vi välkomna av borgmästaren, Jamie Lane, bjuds på en en- Pubkväll på The Royal Lion med minor sports. hans klocka, promenadkäpp, anteckningsbok och hårlock och besöker också Cavendish Laboratory, som levererat 31 Nobelpristagare, de flesta i fysik, några i kemi och medicin, bl.a. Crick och Watson 1962 för upptäckten av DNA och dess strukturer. Inom utbytesgruppen är vi säkra på att snart återse många av våra engelska vänner genom besök i England eller här hos oss i Sverige. Detta eftersom avståndet mellan oss är kort och språket är förhållandevis lätthanterligt. Innebörden i Rotary Friendship Exchange känns i allra högsta grad levande efter detta besök i distrikt 1070 i England 2011 som vi gärna rekommenderar till en fortsättning. Arne Mårtensson Laholm Rk Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Musikskola i Mölnlycke för Brasilianska barn En underfundig Erik Blix frågar ut en underhållande Claes Eriksson Landvetter-Råda Rk ordnade i samarbete med musikskolan Svängrummet en välgörenhetsföreställning med titeln: En pratglad kväll med Claes Eriksson i samtal med Erik Blix. Samtalet mellan dessa båda humoristiska herrar om Claes Erikssons 30-åriga samarbete i Galenskaparna och After Shave interfolierades av egna bejublade monologer och sketcher av Claes Eriksson själv. Dessutom medverkade duktiga elever ur musikskolan Svängrummet under ledning av Vanja Holm (tidigare bl.a. framgångsrik batterist i Kurtans Damorkester ) med att framföra musik ur Galenskaparnas repertoar på ett mycket underhållande sätt. Det blev en synnerligen lyckad tillställning inför ett utsålt Mölnlycke Kulturhus, vilket kommer att ge ett överskott på kronor för klubbens fortsatta stöd till brasilianska barnhem. Genom tidigare evenemang med bl.a. Lill Lindfors, Povel Ramel, Sylvia Vrethammar, Lasse Beischer (123 Schtunk) och Thomas Pettersson har klubben kunna skänka över 1,2 miljoner kronor till 7 barnhem och ett barnsjukhus i den lilla staden Tieté, ca. 15 mil NV om Sao Paulo i ett mycket givande samarbete med RI Foundation och den lokala rotaryklubben i Tieté, som förvaltat projektpengarna utomordentligt väl. Göran Håkanson Insamling till POLIO PLUS gav Vid ett klubbmöte den 27 januari 2012 överlämnade Carl-Åke Ahlqvist, Göteborg Säve Rotaryklubb, SEK :- till Rotarys insamling POLIO PLUS. Pengarna har samlats in under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg under 2010 och Rotary har haft en monter som bemannats av ett antal rotarianer från klubbarna i Västsverige. Deltagandet på mässsan har bidragit till att uppmärksamma och informera om Rotarys verksamhet och ge exempel på Rotarys samhällsaktiviteter lokalt och i världen. Ett informationsblad delades ut till mässans besökare. Projektet fortsätter under Leon Montell 16 Nummer Rotary Norden Anja Kreivi, president Göteborg Säve RK,tar emot insamlingsbössan för projekt POLIO PLUS (foto: Leon Montell).

17 Seglarskola för barn och ungdom med funktionsnedsättning Sverige Under 2011 är det 16 år sedan Stenungsunds Rk i samarbete med Rotary Ungdom och Stenungsunds Segelsällskap startade en långlivad tradition med seglarläger och seglarskola i olika former. Även rotaryklubben Starkodder från Trollhättan bidrog till denna verksamhet. Sten-Åke Ewergård och Ulf Gustavsson startade ett Internationellt seglarläger Från början arrangerades ett två veckors internationellt seglarläger i anslutning till Tjörn Runt med tio deltagare från Norden, övriga Västeuropa samt delar av Östeuropa. Deltagarna bodde under första veckan i hus som disponerades av SKF s Förening Insula på Lilla Brattön och andra veckan hos värdfamiljer i huvudsak inom Stenungsunds Rk. Programmet innefattade segling samt båtoch bilutflykter i regionen och engagerade ett stort antal av rotaryklubbens medlemmar. Mottot för seglarlägret var att arbeta för fred och förståelse mellan olika länder genom ungdom. Från 2006 togs beslut i Stenungsunds Rk om ett samarbete med Odd Fellow i Kungälv och Orust Rk och Starkodder Rk från Trollhättan att tillsammans med Stenungsunds Segelsällskap anordna ett utbyte med barnhemsbarn från de Baltiska länderna där huvuddelen av barnens vistelse ägde rum på Odd Fellows sommarhem på Skaftölandet. Barnen vistades på Orust med besök på båtvarv, i Trollhättan på flera studiebesök och i Stenungsund för segling och shopping på Stenungs Torg tillsammans med medlemmar ur Stenungsunds Rk. Lions i Stenungsund. Under 2011 pågick seglarskolan under en vecka i juli/augusti med ett pass på förmiddagen och ett pass på eftermiddagen. Totalt deltog 14 barn och ungdomar uppdelade i två grupper. Under veckan deltog två medlemmar ur Stenungsunds Rk vid varje pass som medhjälpare i båt och på land. Seglarlägren och den nuvarande seglarskolan för funktionshindrade har under alla år sponsrats av Stenungsunds kommun, de petrokemiska industrierna i Stenungsund samt banker och företag på Tjörn och i Stenungsund. Det är stor glädje hos alla ungdomarna att få deltaga på denna seglarskola. Instruktörerna har genomgått specialutbildning för att kunna ta hand om barnen och tillsammans med rotarymedlemmarna sker allt med största säkerhet. Alla som deltar i seglarskolan får diplom och en T-shirt med texten Nu är jag seglare. Wallhamn AB sponsrar dessa och även frukt och dricka till alla deltagarna. Hans Hultberg Stenungsunds Rk Bidrag från Viktoriafonden Under de senaste fem åren har Stenungsunds Rk tillsammans med Stenungsunds Segelsällskap arrangerat en seglarskola för barn med funktionsnedsättning från västra Sverige. Seglingarna har genomförts med Accessjollar och Tvåkronor med fem ungdomar från Stenungsunds Segelsällskap som instruktörer. En av Accessjollarna kunde köpas in genom bidrag från Viktoriafonden och har medfinansierats av Stenungsunds Rk. Ytterligare två båtar har kunnat köpas hem för denna verksamhet genom bidrag från Akzo Nobel och från Koncentration och spänning på seglarlägret Nummer Rotary Norden 17

18 Sverige Rotary Peace Center till Uppsala universitet I april 2011 meddelade Rotary International att organisationens nya Rotary Peace Center för internationella studier i fred och konfliktlösning placeras vid Uppsala universitets institution för freds- och konfliktforskning. Det är en stor framgång för fredsforskningen i Sverige och ett tillskott till Rotarys arbete för en fredligare värld. Mer än 100 universitetet ansökte om möjligheten att driva ett internationellt sammansatt Masterprogram med Rotarys stöd. Fem valdes ut till granskning och besöktes i februari och mars Först ut var Uppsala universitet. Granskningsgruppen besökte institutionen som presenterade sina tankar kring sitt programförslag och träffade även universitetsledningen. Givetvis mötte utvärderarna Uppsala rotaryklubbar och fann ett starkt stöd för ett Peace Center. Efter besök hos de andra kandidaterna drog granskarna slutsatsen att institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet hade satt ribban så högt att inga andra kunde komma ifråga som en av utvärderarna summerade saken. Rotary betalar Beslutet innebär att institutionen inrättar ett särskilt Rotary Peace Center med 12 nya masterstudenter från och med läsåret och med ytterligare 12 studenter från Totalt kommer således drygt 20 rotary-studenter att befinna sig vid Uppsala universitet under de närmaste åren. De har inte endast akademiska meriter utan också minst tre års erfarenhet av praktiskt arbete med relevanta frågor. Den första gruppen kommer bl.a. från Filipinerna, Sri Lanka, Azerbajdzjan, Nigeria, Somalia, Danmark, USA och Guatemala. Stipendierna täcker deras resa och uppehälle. Rotary International står också för den universitetsavgift som studenter från icke-eustater nu måste betala samt för institutionens kostnader. Varje stipendiat kommer att ha en lokal rotary-kontakt som stöd under sin tid i Uppsala. Masterprogrammet ger studenterna en solid utbildning genom särskilda kurser om krigsorsaker, fredlig lösning av konflikter, metodik för analys av konflikter, praktik i relevanta miljöer och en avslutande uppsats. När den första kullen går ut 2014 ordnas ett större seminarium kring deras arbeten. De lokala rotaryklubbarna bjuds in till detta och det ska bli ett årligt återkommande inslag. Möte i Evanston Ett nytt element är en kurs inom programmet kring ledarskap och konfliktlösning. När professor Peter Wallensteen, Uppsala, presenterade institutionens planer vid distriktskonferensen i Täby för distrikt 2350 som distriktets guvernör och centrets tillskyndare Suzanne Brenning arrangerat efterlyste han tankar och förslag från rotarianer kring just detta ämne. Han har blivit bönhörd och planeringen är nu i full gång. Uppsala universitets Rotary Peace Center har två ledare. Fil.dr. Hanne Fjelde sköter de externa kontakterna och deltog därför vid uttagningen av de första studenterna i Evanston, Illinois, i oktober Där träffades representanter från samtliga Rotary Peace Centers. Förutom Uppsala finns program i Bangkok, Thailand; i Brisbane, Australien; i Bradford, Storbritannien; vid Duke University, North Carolina, USA, och vid International Christian University i Japan. Dr. Liana Lopes är ledare för Masterprogrammets interna aspekter. Dr. Lopes är just nu engagerad i att se till att de uttagna studenterna kommer in med nödvändiga dokument för antagning vid Uppsala universitet. Både hon och Hanne Fjelde betonar hur spännande det kommer att bli med en så brett sammansatt studentgrupp. Detta engagemang uttrycks också av professor Anders Hallberg, som avgick som universitetsrektor vid utgången av 2011 och som varit mycket engagerad i frågan: Freds- och konfliktforskning är ett av Uppsala universitets profilområden och jag är mycket stolt att vi fått detta förtroende När väl de första studenterna är på plats i augusti 2012 är det också dags för ett besök från Rotary International där detta arrangemang bokstavligen befästs genom att emblemet för Rotary Peace Center sätts upp vid institutionens lokaler, Gamla Torget i Uppsala. Peter Wallensteen Stipendieutdelning i Kivik Rk Till vår tävling var alla sjätteklassare i våra skolor inbjudna att skriva en uppsats med titeln /Det glömmer jag aldrig/ Vi fick in många essäer och juryn bestående av Inga Lill Högberg, författare, fastnade för två mycket bra uppsatser författade av Stina Andersson respektive Aron Wetteryd båda från Sophiaskolan i Rörum. Samtidigt hade vi en tävling vem som kunde teckna/ måla den bästa bilden/teckningen. Juryn bestod av konstnären Hasse Karlsson som utsåg Filippa Sennersten också Sophiaskolan i Rörum som vinnare. Klass 6 i nämnda 18 Nummer Rotary Norden skola fick dela på stipendiesumman kronor. Priset utdelades på vårt ordinarie veckomöte den 24 januari 2012». Håkan Ursberg Från vänster Bitte Muller-Hansen, president, Aron, Filippa, Stina, Inga Lill Högberg och Hasse Karlsson

19 Solosole, bara sol på italienska! Vermentino från Poggio al Tesoro - Fruktig, torr och oändligt aromatisk! Svenska Dagbladet Allt om Mat 2342 Solosole Vermentino 13,5% vol. 119 kronor THE WINEAGENCY Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige Landvetter-Råda: s Stipendium 2011 till Vanja Holm Musikern och rytmpedagogen Vanja Holm, grundare av Samspelskolan Svängrummet i Pixbo, får Landvetter/Råda Rk: s Stora stipendium Vanja Holm är slagverkare med en bakgrund som ensemblemusiker både inom modern jazz och populärmusik i ordets bredaste bemärkelse, bland annat som trumslagare i Kurt Olssons Damorkester och percussioníst med Claes Eriksson och Galenskaparna/After Shave. Barnen var i koltåldern och jobbet som trumlärare på kulturskolan i Partille var svårt att förena med plötsligt uppdykande turnéer och orkesterjobb. Samtidigt hade en länge närd dröm börjat ta form för jazzmusikern och rytminstrumentalisten Vanja Holm i Mölnlycke: Att skapa en egen musikskola för barn och ungdomar som ville spela tillsammans i band. Steget dit var inte långt, närmare bestämt bara över tomtgränsen till Pixbo Montessoriskola, där barnen Gustaf och Viktoria redan gick i förskolan. Vanja Holm startade en rytmikgrupp för småttingarna och så var fröet till Samspelskolan Svängrummet sått. Nu, 12 år senare, har Vanja belönats med Landvetter/Råda Rk: s stipendium för sitt arbetssätt i Svängrummet där hon med engagemang får ungdomar att inspireras till storverk. - Min idé är väldigt enkel: Musik är någonting man skapar tillsammans, berättar Vanja. I Svängrummet kan alla elever oavsett ålder eller förkunskaper få ta plats i en grupp. - Utgångspunkten är rock- och poplåtar som jag arrangerar så att alla kan hänga med. Om dom tränar lite, förstås. Riktigt band Det där sista är kanske det viktigaste av allt om man vill komma långt. Men hur många förhoppningsfulla har inte tröttnat på det ensamma nötandet av skalor på en plågad fiol eller bångstyrig blockflöjt? Så mycket roligare då att få bli basist eller trummis i ett riktigt band! Och spela tillsammans med kompisarna eller med helt nya kompisar. Formeln fungerade. Under de senaste tio åren har mellan 40 och 60 elever per år spelat tillsammans i Svängrummet, inrymt i bottenvåningen till familjens villa i Pixbo. Varje termin har förundrade anhöriga till 20 Nummer Rotary Norden Vice President Gunnar Häggström med 2011 års stipendiat Vanja Holm. eleverna kunnat gå på rockgala och fått höra både sina egna och barnens favorithits levereras av det ena bandet duktigare än det andra. - Det har blivit rätt många versioner av Deep Purples Smoke on the Water genom åren, skrattar Vanja. Med åren har låtkatalogen utökats och nivån på kunnandet höjts anmärkningsvärt. Idag finns det dessutom två vuxengrupper i verksamheten; en ukuleleensemble och ett rockband med engagerade föräldrar från Svängrummets intresseförening i sättningen. Sommarläger med föräldrar - Stödet från föräldrarna är a och o, säger Vanja. Utan engagemang hemifrån är det lätt att tappa sugen. Engagemanget finns. Intresseföreningen arrangerar sedan ett par år tillbaka ett årligt sommarläger, där de mest spelsugna får ytterligare möjligheter att spela tillsammans under några intensiva sommardagar givetvis avslutade med en praktfull rockfest. På lägret står föräldrarna för marktjänsten medan de äldre eleverna rycker in som musikledare mentorer för de yngre. Och verksamheten ger mersmak: - Ett par, tre band har fortsatt hålla ihop även sen de blivit för gamla för Svängrummet, berättar Vanja, med stolthet i rösten. Många har efter ett par år hos mig sökt sig till musiklinjerna på gymnasiet och några satsar på att bli musiker på heltid! Ett par av hennes gamla elever är faktiskt redan ute på sina första europaturnéer. Men det är ändå inte det som är grundsyftet med verksamheten, betonar Vanja: - Det är inget självändamål för mig att de ska satsa på musik som yrke. Det viktigaste är att de har roligt tillsammans, och att de hittar ett sätt att få med sig musiken i livet. Man kan göra så oerhört mycket utan att vara proffs! Spelning med Galenskaparna Det senare bevisade Samspelskolan Svängrummet och dess elever i september förra året, när de gav en oförglömlig välgörenhetskonsert tillsammans med Claes Eriksson från Galenskaparna, i samarbete med Landvetter/Råda Rk. Ett fullsatt kulturhus i Mölnlycke skrattade åt Erikssons anekdoter från showlivet och jublade åt den unga ensemblens enastående tolkningar av ett pärlband av Galenskaparna/After Shave s paradnummer från 30 år i branschen. Intäkterna från föreställningen gick till Landvetter/Rådas barnhemsverksamhet i Brasilien. - Det var en höjdpunkt i Svängrummets historia och ett väldigt givande och lyckat samarbete för ett dubbelt gott syfte, sammanfattade stipendiaten Vanja Holm när hon tog emot stipendiet på kronor vid Landvetter/Råda Rk: s ordinarie Round Table på Råda Säteri den 23:e januari i år, dit hon lockats under förevändning att galakvällen med Claes Eriksson skulle utvärderas. Hur många av klubbens medlemmar som tänker hörsamma stipendiatens påpassliga inbjudan att delta i Svängrummets ukuleleorkester återstår att se. Clas-Åke Johansson

21 Rotary för en drogfri uppväxt och Opera Fantastica IV I nummer 4 av Rotary Norden 2011 skrev jag om projektet Opera Fantastica IV, ett omfattande operakörsprojekt med syfte att samla ett stort överskott till Rotarys drogförebyggande arbete. Med rotaryklubbarna i Stockholm-Kista och Järfälla Kvarnen i edningen och i samarbete med rotaryklubbarna i Eskilstuna löpte projektet från oktober 2010 fram till konserterna 1 2 oktober Ca 450 körsångare från Stockholm och Eskilstuna tillsammans med Eskilstuna Symfoniorkester och två fantastiska operasolister under ledning av Jan Åke Hillerud, välkänd musikledare bjöd på en fantastisk musikupplevelse! Det blev fyra föreställningar av det bästa från operarepertoaren. Två föreställningar i Eskilstuna Konserthall och två föreställningar i Stockholms Konserthus drog en publik på mer än betalande. Tack vare stor generositet från alla medverkande och stort stöd av rotarianerna I distrikt 2350 och 2370 skapade vi ett överskott på mer än kronor! Med dessa medel kommer våra distrikt att kunna fortsätta stödet till skolungdomar inom ramen för Rotarys engagemang för Rotary för en drogfri uppväxt. En samverkansgrupp har startats mellan de två distrikten för att utvärdera nya rotaryinitiativ till drogförebyggande. Och Eskilstunaklubbarna kommer att starta helt nya projekt! Se hemsidan rotary.se och klicka på distrikt 2350 för mer information om Rotary för en drogfri uppväxt. Hela ensemblen på Stockholm Konserthus scen. Projektledaren som på scen presenterar Rotarys projekt Opera Fantastca IV till stöd för Rotarys insatser inom Rotary för en drogfri uppväxt För ett smakprov på konserterna, lyssna på YouTube: watch?v=jy5xyvpyebw! Björn Klemming Projektledare för Opera Fantastica IV Sverige Möllemötet 2011 gav till sjuka barn Landshövding Göran Tunhammar tar emot Rotarys check under Möllemötet. Slutredovisningen är klar efter årets stora begivenhet, Möllemötet på Krapperup slott som handlade om infrastrukturen i Öresundsregionen. Målsättningen var högt ställd, kronor. Men alla förväntningar överträffades med råge. Den summa som de tre rotaryklubbarna i Kullabygden skickar till Victoriafonden blir kronor. Pengarna har kommit genom generösa sponsorer, deltagaravgifter samt lotterier på klubbarnas möten. Kronprinsessan Victorias fond arbetar för att stödja sjuka barn och ungdomar i Sverige. Carl - Magnus Hedin Nummer Rotary Norden 21

22 Sverige Ulricehamn Rk hjälper föräldralösa barn i Kenya Ulricehamns Rk har under flera år varit engagerad Voi-projektet som hjälper föräldralösa barn i Kenya. Nyligen var flera medlemmar i staden Voi för att se på arbetet och planera för framtiden. Sedan 2005 stöttar ett antal personer och organisationer i Ulricehamn arbetet med de föräldralösa barnen i Voi. Med åren har engagemanget i Ulricehamn ökat och nu är projektet en angelägenhet för hela Ulricehamn. 40 föräldralösa barn ingår i programmet. De får stöd och hjälp i den miljö där de finns i Voi och byarna runt omkring. Oftast bor de hos någon släkting tillsammans med andra familjemedlemmar. Därigenom får betydligt fler än de 40 barnen hjälp av programmet. Barnen får hjälp med alla dagliga behov som skolkostnader, mat, kläder och mediciner. De som är HIV-positiva får en extra omsorg. Några har även fått nya hus! Rotaryklubben i Ulricehamn har inte bara bidragit med pengar till projektet, bland annat från en rotarygala för ett par år sedan till förmån för vattenförsörjningen på farmen. Enskilda medlemmar har också engagerat sig och bland annat skänkt pengar, datorer och symaskiner. Utbyggnad väntar Programmets nav i Voi är Bogesunds House, där det också finns en förskola med två klasser och sammanlagt nästan 50 barn från närområdet. Ett antal personliga faddrar, samt gåvor och bidrag från olika håll, garanterar projektets dagliga drift. Men för att göra projektet självfinansierat har ett markområde köpts in strax utanför stan. Där ska odlingar, djurhållning och ett gästhem med konferens- och övernattningsmöjligheter bidra till att göra projektet hållbart på lång sikt. Flera av Rotarys medlemmar i Ulricehamn har engagerat sig i den projektgrupp som planerar utbyggnaden av farmen till ett konferens- och utvecklingscenter. Dessa har bland annat engagerat ett stort antal företag i Ulricehamns som sponsorer. Under hösten har över en halv miljon kronor samlats in till byggprojektet. Och i januari åkte gruppen till Voi för att på ort och ställe diskutera och planera utbyggnaden. I resan deltog rotarianerna Ulf 22 Nummer Rotary Norden Ulf Lindskog och Masive vinkar glatt. Masive hör till de föräldralösa barn som fått ett nytt hus. Lindskog, Janne Fritzson, Håkan Marby och Britt Thorell. Hjälp som räddar liv Förutom samtal och diskussioner med ansvariga i Kenya, bland annat den arkitekt som anlitats för byggprojektet, gjorde gruppen även ett par studiebesök på andra platser för att samla kunskap och erfarenheter. Gruppen var naturligtvis också på farmen och såg det nyligen uppförda vattentornet. Under dagarna i Voi gjordes också flera hembesök hos föräldralösa barn och deras familjer - hembesök som gjorde starka intryck på alla i gruppen. - Besöket i Voi och Kenya var omskakande, säger Håkan Marby, past president, Ulricehamns Rk. Samtidigt var det fantastiskt att se hur mycket gott projektet gör med begränsade medel, hur ett 40-tal barn och familjer får en mera dräglig tillvaro och där hjälpen i ett antal fall troligen varit skillnad mellan liv och död. Arbetet i Kenya drivs av den lutherska kyrkan, därför deltog gruppen även i en gudstjänst i en av de avlägsna byarna - en gudstjänst med mycket glädje, sång och dans! Text och foto: Jan-Åke Thorell Britt Thorell på promenad med Elia, ett av de hivpositiva barnen i programmet i Voi. ITALY TO RENT Townhouse in Le Marche

23 EN LITE STÖRRE UPPLEVELSE I BÅDE RÖTT OCH VITT Upplev doften och smaken av Sydafrika när den är som bäst. Roodeberg innehåller handplockade druvor från Western Cape i Sydafrika. Fruktiga, smakrika viner med kvalitet och karaktär. Ett av de bästa valen under 100 kr när mörkt kött står på menyn! TT Spektra Januari 2012 FYND! Dagens Nyheter September 2011 Roodeberg Röd Nr: 7451, pris: 87 kr Roodeberg Vit Nr: 32155, pris: 82 kr Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad. Nummer Rotary Norden 23

24 Norge Stavanger Rk støtter skole i Kambodsja Gjennom flere år har Stavanger Rk bidratt med økonomisk støtte til et skoleprosjekt i Mongkol Borei, nordvest i Kambodsja. Skolen gir undervisning for de aller fattigste fra landsbyer i nærheten. Det er den utvandrede Suldal-mannen, Hans Eide, nå bosatt i USA, som har dedikert penger og innsats for denne skolen gjennom mange år, og Stavanger Rk har støttet byggeprosjektet med midler. I tillegg har mange av klubbens medlemmer også adoptert fadderbarn, 25 i alt, som får årlig støtte til å gå på skolen. I fjor ga klubben også midler til innkjøp av en buss i form av en overbygd lastebil for transport av elevene til og fra skolen. Åpning av ny skole. Grunnlegger og hovedbidragsyter Hans Eide bivåner. Klasserom i ny skole donert av Stavanger Rotaryklubb. Ole Nordbø, John Olav Høgalmen og Louis Meisland er glade for at dette nå er blitt en realitet. Kunsterisk rapport I år inngikk klubben et samarbeid med Rogaland Kunstsenter. Klubben ga et reisestipend til Kambodsja for en kunstner som Kunstsenteret selv utpekte. Formålet var bl.a. å vise hva klubben er engasjert i der borte, noe som bør kunne resultere i kunstneriske uttrykk, og vises her hjemme. Tove Sundt-Hansen ble tildelt dette stipendet. Hun foretok reisen til Kambodsja i januar/ februar og vendte hjem rik på inntrykk. Det skal bli spennende å se hva denne reisen kan føre til av kunstneriske arbeider. 24 Nummer Rotary Norden Alt klart for en ny skoledag i Mongkol Borei. Totalt har Stavanger Rotaryklubb gjennom årene bidratt med kroner til skoleprosjektet i Kambodsja. Ove Sembsmoen, Stavanger Rk

25 Musikalsk suksessprosjekt i Nordstrand Rk Alle skal med - Men mens et par medlemmer til slutt dro hele lasset med vannprosjektet, har musikkonkurransen vokst organisk når det gjelder involvering. Et slikt arrangementet krever arbeidstimer i et betydelig omfang og på mange fagområder. Her kan klubben vokse med oppgaven, og vi kan gjerne låne det kjente slagordet om at alle skal med, sier komitéleder Falch, som også er en av initiativtagerne til musikkonkurransen. Elleve unge utøvere ble sluset inn til konkurransen, fordelt på klaver, trompet, sang, trombone, cello og fiolin. I alt blir kroner utdelt i pengepremier. Norge Elleve talenter ga publikum en flott musikkopplevelse - og juryen en særdeles krevende oppgave. Klubbpresident Nils Henrik Baggerød foresto prisutdelingen. og vinneren ble: 19 år gamle Julie Yuqing Ye. Nordstrands Rks musikkonkurranse for unge solister er blitt en begivenhet som blir lagt merke til i musikk-norge. Og dette prosjektet er også blitt noe som samler klubben, som engasjerer medlemmene og som de er stolte av, fastslår lederen i arrangementskomiteen, Lars Falch. I mars gikk konkurransen av stabelen for fjerde år på rad, med prestasjoner som imponerte så vel jury som publikum. - Musikkonkurransen er klubbens nye Water to the Village, sier Falch, med henvisning til et brønnboringsprogram i Afrika på 1990-tallet. Begge handler om langvarige, store prosjekter. Vannprosjektet ble i mange år trukket frem som selve klubbfanen. Og da Rotary International startet sin nye strategiprosess, tok Nordstrand utgangspunkt i nettopp vannprosjektet og spurte seg hva som skulle bli det neste Water to the Village og landet altså på ideen om en årlig musikkonkurranse for ungdom, med stabelavløpning i Klubben fant ut at dette var noe som både passet inn i RIs internasjonale ånd og som ga mulighet til å profilere klubben og Rotary i lokalmiljøet og overfor nye medlemmer samtidig som konsertene gir et økonomisk overskudd som kan sendes End Polio Now. Og vinnerne ble Årets konkurranse ble vunnet av 19 år gamle Julie Yuqing Ye på klaver med J.S. Bach: Prelude og fuge no. 22 i b-moll. 2. pris gikk til Vera Rudi (18) på klaver som spilte C. Debussy: Les Collines d Anacapri og F. Chopin: Etyde i ciss-moll op. 25 no pris ble vunnet av Julia Xia (14) på cello, med G. Fauré: Elégie op. 24. Alle er knyttet til Barrat Due musikkinstitutt. Publikumsprisen gikk til Elisabeth Turmo (18), på fiolin som spilte William Kroll: Banjo and fiddle. Juryleder Erik Bjørhei musiker og generalsekretær for Norges Barne- og Ungdomskorforbund uttaler at kvaliteten på prestasjonene har økt siden starten og legger ikke skjul på at Nordstrand Rks konkurranse er noe som legges merke til i musikk-norge. Et poeng i så måte var det at fjorårets vinner, bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad var blant publikum i salen. Noen dager tidligere gikk han til topps også i den store Virtous-konkurransen på NRK-fjernsynet Tekst: Ottar Julsrud Foto: Roald Hustvedt, Nordstrand Rk Nummer Rotary Norden 25

26 Norge Haraldvangen ligger idyllisk til. Haraldvangen området, blir benyttet til seiling, fiske, vannski og tubetrekking. På land omfatter aktivitetene gokartkjøring, taubaneheng i skogen, fotballturnering og orientering i naturen. Dessuten er det en rekke hobbyaktiviteter. Leiravis skrevet av deltakerne leveres hver morgen til alle deltakere. Alle grupper får et dagsopphold på en nærliggende gård hvor hesteridning er særlig populært. Hver av de to onsdagene går med til sightseeingturer. Onsdag 25. juli står guided busstur i Oslo med 3-4 timers båttur på Oslofjorden på programmet. Onsdag 1. august fraktes deltakerne i busser til skiflygingsbakken i Vikersund og deretter til befaring i de nærliggende Koboltgruvene ved Blåfarveværket, som i likhet med hoppbakken ligger i Modum kommune nær Drammen. I første rekke (Arbeidsutvalget) fra venstre logistikksjef Svein Stubberud, sekretær Hanne Nordgård, administrator Arne Fuglum, kasserer Jan Thore Nordli og sponsorsjef Per Nessjøen. I andre rekke fra venstre Elisabeth Slevolden (Inner Wheel Drammen), Juul Arne Sandnes (President i Drammen Syd-Vest RK), Kristine Berge Stubberud (Rotaract Norge), leirleder Annette Kollungstad (Kolbotn Rotaract), Katja Moe (Inner Wheel Norge). Leirleder Ann-Kristin Sæther (Smålenene Rotaract) var ikke tilstede under fotograferingen. Handicamp et flaggskip i rute! 26 Nummer Rotary Norden Rotary Norges Flaggskipsprosjekt Handicamp Norway 2012 er i rute. Denne internasjonale aktivitetsleiren for fysisk funksjonshemmet ungdom i alderen år går av stabelen i perioden 22. juli til 4. august 2012 på Haraldvangen i Hurdal kommune. Det var RI-direktør Peter Wessel, tidligere president i Drammen Syd Rk, som tok initiativet til prosjektet. Leiren ble avholdt første gang i 1976 og senere annet hvert år. Leiren i 2012 blir den 19. i rekken. Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom Rotary, Inner Wheel og Rotaract i Norge og med Norsk Rotary Forum (NORFO) som den økonomiske og juridiske ansvarlige instans. Som naturlig for Rotary, roteres ansvaret for leiren mellom ulike Rotaryklubber. Arrangørklubb for leiren i 2012 er Drammen Syd-Vest Rk. Arbeidet med planlegging og gjennomføring av leiren organiseres gjennom et arbeidsutvalg og et styre som ledes av en administrator. Målsettingen med leiren er: * Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter. * Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse. * Å lære deltakerne om Norge og norske forhold. I tillegg har leiroppholdet som mål at den enkelte funksjonshemmete deltaker skal erfare at det går an å tøye fysiske grenser som deltakeren tidligere trodde var umulig. Gokart og vannski Leiraktivitetene blir innledet mandag 23. juli, og de 100 deltakere blir inndelt i 14 grupper som alternerer med aktivitetene. Hurdalsjøen med bryggeanlegg og strand tett inntil Bli med på Åpen dag! Lørdag 28. juli er det såkalt Åpen dag hvor rotarianere og deres familier inviteres til å besøke Haraldvangen for å bivåne hvordan deltakerne fryder seg i sine aktiviteter. Søndag 29. juli er det Norsk dag for deltakerne hvor det er innslag om norske spesialiteter, matretter og naturopplevelser også for rullestolsbrukere. Hver kveld er det lagt opp til underholdning av forskjellig slag både for og med deltakerne. Karnevalskvelden med selvlagde kostymer er særlig populært. Internasjonalt kjent Ved fristens utløp 1. februar 2012 var det kommet inn 120 søknader til de 100 plassene. Et eget utvalg sammensatt av medlemmer fra styret og med bistand fra medisinsk kyndig person har vært i sving og de 100 ble tilskrevet ca. 15. februar Alle har gitt tilbakemelding om sin deltakelse. Responsen har vært overstrømmende, og det er tydelig at leiren er kjent i de internasjonale Rotary-miljøer. Deltakerne i 2012 kommer fra 12 land, og fordelingen er 51 fysisk funksjonshemmete og 49 ledsagende medhjelpere. I likhet med tidligere års arrangører av Handicamp Norway, har også årets Handicampstyre allerede erfart den begeistring og glede som ligger i tilbakemeldingene fra de inviterte deltakere. Det ligger altså en gjensidighet i det å kunne glede og gagne andre! Arne Fuglum Administrator Handicamp Norway 2012

27 Nytt forum for medlemsutvikling i D2310 De aller fleste klubber har noen utfordringer med medlemsutvikling og problemer med rekruttering. Distrikt 2310 så behovet for et eget forum for ideer, for å inspirere, motivere og å dele erfaringer på dette viktige området. Resultatet ble et distriktstreff som fant sted i mars, hvor distriktets egne medlemmer og gjester satte hverandre stevne. Vi må bli tydeligere på hva Rotary egentlig er, nemlig en yrkesorganisasjon, lyder én konklusjon trukket av lederen for D2310s medlems- og mangfoldskomité, Marianne Smith Magelie. Gjennom undersøkelser og samtaler med flere yngre mennesker med kortvarig opphold i Rotary opplevde de at mye handlet om å samle inn penger til humanitære formål. Men det var ikke det de så for seg. Ikke noe i vår virksomhet skal ryddes bort, men vi må mer rendyrke begrepet yrkesorganisasjon og tydeliggjøre at det er kompetansen i yrket vi skal bruke til å gagne andre. I Oslo Rk skal medlemmene i neste rotaryår i langt større grad bruke 3-minuttet til å snakke om sine yrker og bransjer, forteller Marianne, tidligere klubbpresident og valgt til distriktsguvernør for Også kommende distriktsguvernør har satt medlemsutvikling på sin dagsorden. Distriktstreff er en nyskapning, som hverken skal konkurrere med distriktskonferansen eller distriktssamlingen. Det ble gjennomført et intercity-møte for to år siden, men nå henvender vi oss til alle i distriktet sier Magelie. Treffet skal være en idébank og inspirasjonskilde med klart siktemål: Å bevare eksisterende medlemmer og å skaffe nye, gode medlemmer. Målet var å samle 150 deltakere, 165 møtte opp på dette første distriktstreffet på Grand Hotel som slett ikke er tenkt å bli det siste. Rotary og Global Future Ett konkret tiltak går ut på koble seg til Global Future, som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) nå anser som sitt viktigste prosjekt. Stikkord er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. - Vi stiller oss til din disposisjon som mentor for Global Future-deltakerne, lød distriktstreffets hilsen til NHOs representant på distriktstreffet, prosjektleder Thorild Hallre. Global Future-deltakerne er unge utdannede mennesker som trenger et yrkesbasert nettverk og det er Rotary, fastslår Marianne Smith Magelie. Men da må vi by litt på oss selv, ikke bare løpe inn på klubbmøtene og rett ut igjen. Alle må ta et medansvar for klubbmiljøet, tilføyer hun. - Som en generell erfaring er det ikke nok å hente inn ett nytt medlem med riktig alder og relevant bakgrunn, ofte har det vist seg at det må være to til fire for å lykkes i å rekruttere til et stabilt medlemskap. Og vi må jo bare forholde oss til at medlemskandidater ikke lenger møter opp med en ydmyk og ærbødig holdning til Rotary. Yngre, travle yrkesaktive personer vet som regel lite om Rotary, men har til gjengjeld noen solide krav til sine nettverk og aktiviteter. Derfor må vi bli dyktigere på å synliggjøre what s in it for me, påpeker hun som en del av oppsummeringen fra distriktstreffet. Vet naboen om oss? Klubber med gode resultater innen medlemsutvikling delte sine erfaringer. Ole-Wilhelm Meyer fra Oslo Rk og Sveriges ambassadør til Norge, Ingrid Hjelt af Trolle medlem av Gimle Rk fortalte hvorfor de setter pris på Rotary. Filosofen Henrik Syse presenterte muntert Rotary fra Polio til kaffe. Helene Kvernes Sæther, distriktspresident i 2310 for Rotaract ga noen betraktninger og forventinger Rotaractere har for en eventuell overgang til Rotary. Men det er ingen automatikk og dette vil medlem-/mangfoldskomiteen sette i system. Faktisk er det under arbeid! Men hvorfor vet ikke alle om Rotary? Kan det være fordi vi er oss selv nok eller at vi har nok i hverdagen at vi bare rett og slett glemmer å fortelle det til naboen, spurte en av deltakerne på distriktstreffet, Mahmood Amiry-Moghaddam. Han er hjerneforsker og menneskerettsaktivist, kunne lite om Rotary men så helt klart en nytte og glede da noen omsider spurte ham om å bli medlem Tekst: Ottar Julsrud Foto: Stig Klingstedt En lydhør og aktiv forsamling utgjorde D2310s første distriktstreff. Glemmer vi rett og slett å fortelle naboen om Rotary, undret Mahmood Amiry-Moghaddam. Leder i distriktets medlems- og mangfoldskomité og påtroppende distriktsguvernør i , Marianne Smith Magelie. Nummer Rotary Norden Norge 27

28 Norge Flott ramme om Distriktssamling i D2260 Tallrik forsamling, med utvekslingsstudentene Marlee Laws, USA og Gerhard Beukes, Australia foran til venstre. Drøbak Rk arrangerte PETS og Distriktssamling fredag 23. og lørdag 24. mars 2012 for D2260, et distrikt med 52 klubber i Østfold og Akershus. Fasilitetene ved den topp moderne Frogn videregående skole var stilt til disposisjon for klubben, noe som sikret et vellykket arrangement. DG Steinar Wøllo, Kløfta RK åpnet møtet, og DGE Jan Eddie Tinlund fra Drøbak Rk fortalte om utfordringer og forventninger til kommende Rotary-år. Møtene ble ledet av IPDG Lena Mjerskaug fra Enebakk Rk. I disse to strålende vårdagene, hvor værgudene viste seg fra sin aller beste side, var fremmøtet stort. Under PETS deltok over 60 påtroppende presidenter, sekretærer og kasserere. Det ble fokusert spesielt på bruken av databasen Medlemsnett. Under Distriktssamlingen deltok ca. 130 delegater. Nytt av året var at nåværende sekretærer var invitert for å bistå de påtroppende i sitt planleggingsarbeid. Det ble orientert om tilgjengelige ressurser for klubbene og planlagte aktiviteter i kommende Rotaryår: Foredrag om klubb og medlemsutvikling, opplæring og kommunikasjon, The Rotary Foundation, samfunnsprosjekter, distriktsprogrammer som ungdomsutveksling, GSE og Ryla. Forsamlingen ble gitt status og videreutvikling av Polio Plus. Kampen for å utslette Polio er nesten vunnet, men litt gjenstår og programmet fortsetter, kanskje med en annen vinkling. For å ta bedre vare på våre nye medlemmer, var 15 av dem invitert og ble gitt egen introduksjon til Rotary av DG Steinar Wøllo og Jutta Bachmann fra Nesodden Rk. Representanter fra Inner Wheel og Rotaract bidro med informasjon om sine klubber og organisasjoner. Konferansen hadde besøk av to utvekslingsstudenter fra Nesodden videregående skole. Marlee Laws fra USA og Gerhard Beukes fra Australia fortalte om seg selv og om oppholdet i Norge. Paul-Bjarne Hansen,Drøbak Rk Nye unge rotarianere i Mysen Mysen Rk tok opp fem nye medlemmer på sin årsfest Med en gjennomsnittsalder for de nye medlemmene på 43 år gir opptaket et godt og spennende tilskudd til en tradisjonsrik lokal klubb. Rotary har yrke som opptaksgrunnlag for medlemskap, og flere yrker blir nå representert i klubben. Årsfesten samlet klubbmedlemmer, gjenlevende ektefeller etter tidligere rotarianere, gjester, samt Ass. Distriktsguvernør i D-2260 og leder for Rotary-området i Indre Østfold, Grethe Giltvedt, fra Spydeberg. Giltvedt roste Mysen-klubben for sitt gode miljø, sin aktive virksomhet og åpne holdning til en moderne organisasjonsform. Nordlendingen og entertaineren Ditlev Marken, nå bosatt i Trøgstad, underholdt med egne viser og stubber som i alt vesentlig hentet sine tema fra fjord, fjære, sjø 28 Nummer Rotary Norden og båt. Alle tekster var på nordlandsdialekt, nord-helgelandsk. Forsamlingen satte stor pris på både tekster og melodier. Marken er en lokal kunstner som vi vil få høre mer fra. President Halvor Kolshus og rotarianer Carl Peter Løken ga historiske glimt bakover i klubbens 57-årige liv. Johan Hovdedalen, Mysen Rk Nye tilskudd til klubben, fra venstre Fredrik Mortvedt, Marit A. Jansen, Rita Sletner, Runar Andresen og Ingun H. Hensel.

29 Kvinneinntog i Molde Rk Til tross for hyppige anmodninger fra skiftende distriktsguvernører opp gjennom tidene, gikk det ene året etter det andre før den første kvinnen trådte over dørstokken på Alexandra Hotel i Molde for å motta sin rotaryknapp. Uformelle håndsopprekninger hadde for lengst vist at det var ingen synbare protester fra medlemmene, men alt må gå seg til her i verden. Og radikale omveltninger er ikke gjort over natta. Så skjedde det i Kjell Bugges presidentperiode 2003/4 at fire kvinner ble mottatt med stående applaus. Klubben var i gang. Nye opptak fant sted i 2005, 2006 og 2009, og i januar og februar i 2012 ble ytterligere fire (pluss én mann) innlemmet. Vi fikk sågar vår første kvinnelige president, Signe Brunvoll, allerede i 2007/8. Den neste, Randi Thomassen, trer inn etter nåværende, Guttorm Vik, som hittil i sin periode har gjort en stor innsats for klubbens rekruttering, sammen med medlemskapskomiteen. Molde Rks kvinnegruppe, fra venstre Randi Thomassen, Elen Lein, Tove Melsæter, Helene Lossius, Rigmor Brøste, Tove Silseth, Signe Brunvoll og Bjørg Ødegaard. (Irene Malmedal og Toril Nerland var ikke til stede da bildet ble tatt). Norge Foryngende faktor Tre på kvinnesiden fra den første kontingenten har etter hvert meldt seg ut av forskjellige årsaker. Likevel sitter Molde Rk igjen med 10 engasjerte kvinner. Den har med andre ord tatt sitt monn igjen. Det er ikke tvil om at kvinnenes inntreden har vært en positiv og foryngende faktor i et ellers litt, skal vi si, alderstyngende og konservativt miljø. Dessuten presenterer de litt andre innfallsvinkler på enkelte områder, noe som igjen skaper ekstra spenning hos medlemmene. Klubben har ellers i et par perioder forsøkt å rydde opp i medlemsmassen, for å kunne sitte igjen med de mest interesserte. Lykkes den i sine forsetter, skulle klubben ha alle muligheter til fremdeles å være en positiv faktor i nærmiljøet og et nyttig forum for yngre krefter, som ønsker å bli medlem. Og tro mot idealer Vi kan ikke forlate utredningen ovenfor, uten å dvele litt ved en særskilt begivenhet, som fant sted på rotarymøtet, den 9. februar. Da fikk medlemmene delta i opptak av den eldste i klubbens historie: Bjørg Ødegaard er pensjonert lærer, født i 1925, og med lang erfaring i faget. På fritiden har Et fornøyd ektepar, Bjørg og Arne Ødegaard, med hver sin rotaryknapp. hun bl.a. vært pasientvenn gjennom 45 år, og i 20 år vært engasjert i opprettholdelsen av billedkunsten ved Molde Sjukehus. For 36 år siden var hun med på å stifte Inner Wheel i Molde. Den ble nedlagt i Nå får hun fylt dette tomrommet; først ved å ha deltatt på en del rotarymøter sammen med ektemannen, Arne Ødegaard (f.1923, pensj. overlege, opptatt 1969 og president 1973/4) - og nå som fullverdig medlem av klubben. Her handler det ikke minst om å være tro mot sine idealer - til ettertanke for alle oss andre, uansett alder og kjønn. Takk for påminnelsen! Tekst/foto: Magnus Trønningsdal, Molde Rk Nummer Rotary Norden 29

30 Norge To små dråper og en sitrende glede om vi gjorde oss noen refleksjoner? Men - målet var klart - vi ville vaksinere! Agnes Iren er klar med pipetten. Et lite norsk team bestående av Agnes Iren Lothe, Odda Rk, Liv Elin Lewin, Kopervik Inner Wheel Klubb og Carl Lewin, Kopervik Rk steg av flyet i Kano, Nigeria ved midnattstid 17. februar, med mål å delta i en PolioPlus vaksinasjonskampanje. Over oss hvelvet sydhimmelen seg, mørk og stjerneklar, inne ventet Immigration, som uttrykte takknemmelighet for at Rotary aktivt deltar i vaksinasjonen av deres barn, samt hjertelige lokale rotarianere som skulle 30 Nummer Rotary Norden hjelpe oss til hotellet. Og utenfor stålporten inn til flyplassen ventet en mørklagt by, hvor portforbudet for lengst hadde fått innbyggerne til å søke til sengen. Våre sjåfører var sivilkledde soldater, som tydeligvis kjente alle som hadde vakt ved Polio i hverdagen. Denne personen fikk aldri lære å gå etter å ha blitt lammet av polio - men små bøyler av tre gjør nytten for den som beveger seg på bakkeplan. de mange veisperringene og kontrollposten vi måtte igjennom på veien inn til hotellet, og kjapt fikk de maskinpistol bevæpnede soldatene til å åpne sperringene og slippe oss frem. For en velkomst! Gjett Kick Polio Out of Nigeria Vår første vaksinasjonsoppgave fant sted i søndagsskoleklassen i en av Kanos store kirker. Jo, det føltes fremmed og rart å bli visitert før vi fikk gå inn i gjennom stålporten til kirken, men vi skjønte jo den bakenforliggende frykten. En søndagsskoleklasse med mer enn 100 barn i alderen 2-5 år var målet. Barna så på de ukjente menneskene som trengte seg på - noen med deres egen hudfarge, og så disse tre raringene, bleke som himmelens hvite skyer, i rare gule klær. Men, de åpnet velvillig sin munn, fikk sine to dråper, lillefingerneglen ble merket med fiolett farge, og utdelt ble en enkel plast plystrepipe. Vaksinasjonen var endelig i gang! Og ettersom vaksinasjonen skred frem økte også lydnivået i kirkens kjeller, når den første plystrepipens gjennomtrengende lyd fikk følge av flere ettersom flere og flere av barna fikk sine to beskyttende dråper. Men, i takt med lydstyrken og antallet plystrepiper i lokalet, økte også den sitrende glede og den store tilfredsstillelsen vi kjente i våre hjerter - jo, det er stort to do good in the world, å yte service above self og å være med å utrydde Polio i verden! Og hva er så en NID - National Immunization Campain - i en by som Kano? Vi fikk snakke med planleggerne, som kunne opplyse at hver dag i de tre neste dagene ville nesten vaksinasjonsteam, hvert av 6-8 personer vaksinere i førskoler, i moskeer og kirker samt gå fra dør til dør over hele byen. Ifølge siste offisielle folketelling var det estimert at ca. 1,7 millioner barn i alderen under 5 år bodde i byen. Men basert på erfaring, og vel vitende om at krig og ufred hadde ført til en kjempestor tilstrømning, bl.a. fra Libya og Niger, samt store grupper beduiner, var prognosen 6,7 millioner barn! For en jobb! Og så befriende det var å møte gruppe på gruppe med administratorer og vaksinasjonsteamledere som hadde et felles mål - Kick Polio out of Nigeria - og med troen på at med årets 5 vaksinasjonskampanjer, så skulle det meste være gjort.

31 Fra dør til dør Den siste vaksinasjonsdagen var vi med et team som gikk fra dør til dør i utkanten av byen i et fattigslig strøk. Det gjorde inntrykk og fylte oss med glede når vi så unge vakre kvinner kom oss i møte, for at det lille barnet de hadde på ryggen skulle få sine to dråper - den gode vaksinen! Men, vi ble fylte med sorg og fortvilelse, når mødre sprang ifra oss med øyne som lyste av redsel og nektet å la barnet bli vaksinert! For oss som ikke tilhørte den lokale kulturen, var det vanskelig å skjønne hva denne frykten bunnet i. Men en av de lokale sjefene hadde øst seg fryktelig opp ved en anledning, og vi forsto at han var rasende for vaksinasjonen i hans område, og at Polio var Allahs vilje som mennesker ikke skulle forsøke å endre! Uansett det var en fantastisk følelse å vandre omkring i en fredfylt bydel, fattigslig, ja, støvete, varm og annerledes, ja, men med smilende mennesker, glade og nysgjerrige barn og voksne - i en bydel fylt med små enkle minareter som fortalte om tro og overbevisning. Og der gikk vi og kjente oss trygge, med en meningsfylt oppgave. Veldig tilfredsstillende var det også å vite at arrangøren ville sende inn ett nytt team og tvangsvaksinere de 2-3 barna som moren ikke ville tillate vaksinert en av de nærmeste dagene. Og krittmerkene utenfor hver dør fortalte i all enkelhet hvor mange barn under fem år som bodde i huset og hvor mange som var vaksinert! Etter debrifingen av vaksinasjonsteamledere, satt vi igjen med en oppfatning av at ca 86% av alle barn i de områdene teamene hadde besøkt hadde blitt vaksinert - et flott resultat, men ikke godt nok. Får lære et yrke Senere i uken fikk vi ved selvsyn oppleve følgene av poliomyelitt med påfølgende lammelser. Vi besøkte en bedrift hvor samtlige ansatte var polioofre med forskjellig grad av lammelse. Fantastisk å oppleve en bedrift med ansatte som produserte sykkelvogner hvor en kunne benytte hendene for å komme seg frem, fantastisk å se gleden over å ha et arbeid som ble vist, imponerende å lære om opplæringsansvaret. Her fikk unge forkrøplede kropper lære å sveise, bli mekanikere, male og lakkere! Grusomt å se forvridde lammede legemsdelene, menneskene som aldri hadde lært å reise seg, men bevegde seg på bakkenivå. Befriende å se smilene og å oppleve deres livsbejaende holdning til livet. For oss utenfra ble dette: Læring for livet! Takk Agnes Iren, for at du lot oss få være med til Nigeria! Takk til dine fantastiske Nigerianske Rotaryvenner som tok vare på oss! For et fantastisk prosjekt PolioPlus er, for en fantastisk organisasjon Rotary International er, så privilegerte vi er som er medlemmer! Liv og Carl Lewin, Kopervik Rk Norge Rotary Ambassadorial Scholar i Ås Rotarystipendiat Kat godt plassert i snøen framfor de ærverdige bygningene ved Universitetet for miljøog biovitenskap i Ås. Katharine Shiffler fra Nebraska i USA er student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås. Hun er her som Rotary Ambassadorial Scholar, altså med stipendium fra Rotary International. Rotary Foundation har siden 1947 gitt Ambassadorial Scholarships til flere enn menn og kvinner fra hele verden, slik at de har fått en mulighet til å studere utenlands. Rotary er verdens største private yter av internasjonale stipend. Bare i 2010/2011 er det brukt 9,6 millioner USdollar på dette programmet, og hver stipendiat får dollar for et studieår. Stipendiatene skal være goodwill ambassadører ved å fortelle om sitt hjemland til rotaryklubber og andre. Når stipendiattiden er over, deler de sine erfaringer om samfunn og kultur i vertslandet med folk i sitt hjemland. Katharine (Kat) studerer agroøkologi ved UMB. Av 22 studenter i år er fem fra USA og bare tre norske. De andre kommer fra aller verdensdeler med unntak for Australia. Studiet dekker hele matvaresystemet med eksempelgårder, rådgivingstjeneste og omsetningsledd. Kat er en erfaren student, hun har sin eksamen i internasjonal utvikling og relasjoner fra The American University i Washington D.C., og hun har så arbeidet som faglig journalist ved universitetet i Nebraska. Trives godt i Ås-miljøet Under sitt ettårige opphold i Norge skal Kat holde foredrag i norske Rotaryklubber, og vi i Ås Rotary har hatt gleden av å høre henne. Kat liker studiene ved UMB, hun trives i studentmiljøet og i det lille Ås-samfunnet. Her er mange aktiviteter å være med på, særlig framhever hun konserter og andre musikkopplevelser. Hun er aktiv med i det internasjonale miljøet ved UMB, og har erfart at utenlandske studenter er svært velkomne ved universitetet. Så langt har hun vært på en vinterreise til Lofoten, med tog så langt det var mulig. Hun gleder seg til å se mer av Norge når våren kommer. Kat har deltatt på klubbmøter, og hun var gjest på julefesten i Ås Rotaryklubb. Klubben og enkeltmedlemmer har utrustet henne med komplett skiutstyr, som hun sier å ha hatt mye glede av. Det er Rotary å takke for at hun er i Norge, hun er glad for kontakten med klubbene her, og hun er en god representant for både Rotary og sitt hjemland. Finn Måge, Ås Rk Nummer Rotary Norden 31

32 Suomi/Finland Uudet tuulet puhaltavat Rotaryssa Piirin 1390 kouluttaja Juhani Rouhesmaa kertoo oheisessa esitelmästään lyhennetyssä jutussa havaintojaan kevään 2011 kuvernöörien koulutustapahtumasta San Diegosta, jonne oli kutsuttu puhumaan alle kolmikymppinen rotarypresidentti Katie Ischin Minnesotasta. Kuulun siihen ikäluokkaan, josta käytetään mediassa hieman halventavaa nimitystä ikääntyneet. Aika onkin monissa asioissa ajanut ohitsemme. Onneksi lastenlapset auttavat meitä päivittämään osaamistamme nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. He oppivat tietoliikennelaitteiden käytön nopeasti ja virittävät isovanhempien kännykät pyynnöstä tai omin luvin joskus yllättäväänkin kuntoon. Rotaryjärjestö on jo 107-vuotias. Sekin kaipaa päivitystä. Jäsenmäärän kasvun pysähtyminen tai jopa taantuminen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassakin on erittäin huolestuttavaa. Se on selvä merkki siitä, että rotary ei ole samalla tavalla kiinnostava tai arvostettu kuin aikaisemmin muiden kuin rotarien mielestä. Sääntövaltuuskunta avasi kokouksessaan 2010 viidennen palveluväylän: uudet sukupolvet. Viidennen väylän avaaminen on selvä kehotus kiinnittää kaikessa toiminnassa nykyistä enemmän huomiota uusiin sukupolviin. Rotaryn aatepohja kestää Rotaryn uudistumisen perusta on vankka. Järjestömme johtavat periaatteet ja perusarvot ovat ylevät ja ajattomat. Niiden varaan voimme rakentaa tulevaisuutta yhdessä uusien sukupolvien kanssa. Perusta on kunnossa, sitä ei tarvitse lujittaa! Rotaryklubi tarjoaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuuden henkiseen kasvuun ja tilaisuuksia ihmiskunnan auttamiseen lähellä ja kaukana. Rotarytoiminta on parhaimmillaan yhdessä tekemistä, siis sosiaalista toimintaa. 32 Nummer Rotary Norden Piirikouluttaja Juhani Rouhesmaa herättelee rotarya uudistumaan. Klubien itsenäisyys on voimavara Yksi rotaryn hienoista perusperiaatteista on klubien itsenäisyys. Klubit päättävät itse omasta toiminnastaan edellyttäen että pysyvät RI:n määrittelemissä puitteissa. Todettakoon, että näissä puitteissa on nykyistä elämänmenoa ajatellen laventamisen varaa. Joustavuuden lisääminen on mielestäni rotaryn tulevaisuuden turvaamisen perusedellytyksiä Odottamatta mahdollisesti tulevia hallinnollisia ratkaisuja voimme toki kohentaa toimintaa klubeissa oma-aloitteisestikin. Hyvistä perinteistä ei tarvitse luopua ja jos niistä on välillä luovuttu, ne olisi syytä herättää henkiin. Nehän ovat tyypillisesti sosiaalisia klubin yhteishenkeä ylläpitäviä tapahtumia. Klubineuvottelut antavat kaikille jäsenille mahdollisuuden osallistua toiminnan kehittämiseen. Presidentin on puhetta johtaessaan syytä pitää huolta siitä, että nuorten ääntä kuullaan ja heitä rohkaistaan tuomaan näkemyksensä julki. Rotaryklubissa voisi toimia tulevaisuustiimi, jonka jäsenet ovat ehkä yhtä lukuun ottamatta nuoria jäseniä. Mielestäni rotaryn säännöstö (MOP) olisi korvattava nykyaikaan paremmin sopivalla suppealla ohjeistuksella, jossa klubien valtaa päättää omista asioistaan lisättäisiin reippaasti. Jo kauan sitten aikansa eläneistä läsnäolovelvoitteista ja -tilastoista pitäisi luopua. Mitä järkeä on yrittää pakottaa jäsentä kokouksiin, jos hän ei vapaaehtoisesti halua tulla, tai hänellä on voittamaton este. Kokoontumistiheys voisi klubin valinnan mukaan olla kerran viikossa tai joka toinen viikko. Sitä uudet sukupolvet ovat tottuneet harjoittamaan lähes koko ikänsä päiväkodista lähtien. Heillä yhdessä tekeminen on verissä. Se on heille myös järjestötoiminnassa välttämätöntä ja tyydytystä tuottavaa substanssia. Heille ei riitä, että kokoonnutaan kerran viikossa lounaalle kuuntelemaan tasokasta esitelmää ja pari kertaa vuodessa johonkin muodolliseen juhlaan. Nuoret haluavat käytännön hankkeissa ja projekteissa toteuttaa rotarin jaloja peri-

33 aatteita. Me varttuneet rotarit olemme usein parempia rotaryn jalojen periaatteiden julistajia kuin niiden soveltajia käytännön palvelutoiminnassa. Imagon nostamista tarvitaan Rotary on huonosti tunnettu laajan yleisön keskuudessa. Meidän julkisuuskuvamme on syntynyt vuosikymmeniä sitten. Sitkeästi rotaryklubia pidetään varakkaiden vanhempien herrojen kultapossukerhona, joka kokoontuu kerran viikossa lounaalle. Perinteisesti emme ole olleet kovin innokkaita kertomaan toiminnastamme ja saavutuksistamme. Olemme noudattaneet tamperelaista kehotusta: Ei tehrä siitä ny numeroo. Piirin 1390 klubien moninaisten hankkeiden ja projektien joukosta mainittakoon kaksi, joista olisi paikallaan tehdä iso numero. Lahti-Mukkulan rotaryklubin Työnäky-projekti pyrkii löytämään ratkaisuja yhteen tämän päivän vakavimmista ongelmista, nuorisotyöttömyyteen. Tampere-Kalevan rotaryklubin ReadingOCI auttaa lukemis- ja koordinaatiohäiriöistä kärsiviä rotaryveli dosentti Tapani Rahkon kehittämän nerokkaan yksinkertaisen menetelmän avulla. Saavutuksistamme kertoessamme meidän on, totuudessa toki pysyen, uskallettava dramatisoida asioita. Sanoma menee perille paremmin, kun prosentuaalisten parannusten asemesta kerromme niin ja niin monen sadan tai tuhannen lapsen päässeen eroon lukihäiriöstä. Voi vain kuvitella, millaisen potkun näiden lasten itsetunto on hoidon tuloksena saanut. reissa kaupungin eri puolilla. Näihin rentoihin kokoontumisiin on varmaan helppo saada mukaan myös uusia jäsenkandidaatteja. Neljäs kuukauden kokoontuminen on omistettu kynnet savessa -vapaaehtoistyölle. Ischkin korostaa, että nuorten ajatusmaailman ymmärtäminen ja heidän odotustensa mukaisen toiminnan järjestäminen on kaiken A ja O. Nuoret ovat aina menossa, mutta kuitenkin koko ajan yhteydessä toisiinsa sosiaalisen median, tekstiviestien ja muiden medioiden välityksellä. Heillä on myös kovia paineita työn ja vapaa-ajan toimintojen yhteensovittamisessa. Mutta huomatkaa Katie Ishkinin viesti: Vaikka nuoret kantavat huolta urakehityksestään, se ei tarkoita heidän olevan vähemmän kiinnostuneita palvelemaan. Vihdoinkin uudet tuulet puhaltavat rotaryjärjestössä! Vaikka tämä tarina ei edustakaan vielä rotaryn virallista kantaa, niin sen ottaminen International Assemblyn ohjelmaan ja esittäminen 530 tulevalle piirikuvernöörille RI:n korkeimman johdon ja kokeneiden kouluttajien läsnä ollen on voimakas signaali aidosta muutoshalukkuudesta. Innostuksen vallassa kirjoitin heti RI:n verkkosivuille kommentin, jossa totean rotaryn lopultakin avanneen silmät näkemään nuorten sukupolvien odotuksia. Kommenttia kirjoittaessani silmiini osui vielä RI:n hallituksen jäsenen ja strategiakomitean puheenjohtajan Stuart B. Healin toteamus: Rotaryn on siirryttävä läsnäolon kulttuurista sitoutumisen kulttuuriin. No tämähän oli minulle kuin mannaa suoraan taivaasta! Tiivistelmä Rotary on ottanut lusikan kauniiseen käteen ja tunnustanut maailman muuttuneen. Älkäämme siis pysähtykö päivittelemään jäykkiä ja toimintaa ehkä rajoittavia sääntöjä. Toiminnan puitteet ovat muuttumassa väljemmiksi ehkä piankin? Kehittäkäämme klubitoimintaa pragmaattisesti jäsenkunnan toiveiden mukaisesti. Ottakaamme vuosiohjelmaan nuorten jäsenten odotusten mukaista toimintaa. Pitäkäämme kuitenkin koko ajan järjestömme ylevät periaatteet ja arvot kunniassa. Juhani Rouhesmaa, PDG, DT, Tampere International Rk Tekstin muokkaus: Pentti Ruotsalainen, Pihtiputaan Rk Kuva: Martti Koljonen. Tämän tekstin ydinasiat ovat vapaasti käytettävissä PowerPoint-pohjaisena esitelmänä piirin 1390 verkkosivuilla. PPT-esitys (Johtajuus) löytyy selaamalla tapahtumakalenteria taaksepäin syksyyn 2011 asti. Suomi/Finland Uudet tuulet puhaltavat Nyt virassa olevien piirikuvernöörien koulutustapahtumaan oli vuonna 2011 kutsuttu puhumaan nuori rotari, uuden klubin presidentti Katie Ischkin. Hänen ikätovereitaan, alle kolmikymppisiä, järjestömme jäsenkunnasta on vain 2 prosenttia ja alle nelikymppisiäkin vain 11 prosenttia. Heti puheensa alussa Katie toteaa, että rotaryn menestyminen tulevaisuudessa vaatii nuorten ihmisten mielenkiinnon herättämistä. Näinhän asia on! Katien johtama the Rotary Club of South Metro Minneapolis Evenings, Minnesota, USA ei pidä joka viikko perinteisiä viikkokokouksia. Kuukauden kolmas kokous on Happy Hour - verkostoitumiskokous baa- Kädet savessa -kokous kerran kuussa on tekstissä mainitun nuorisoklubin ohjelmassa. Kuvassa Pihtiputaan rk:n Mauri Savolainen ja Matti Hautamäki myyntiin tulevaa savusaunaa tekemässä. Nummer Rotary Norden 33

34 Suomi/Finland Viisi häjyä PHF-veljiksi Rotaryklubimme ylläpitää elokuvatoimia, mutta Härmä - elokuvaa tässä ei kuitenkaan mainosteta, vaan viidelle veljellemme on määrätty päälle härmänpuvut pelkästään juhlistamaan merkittävää ja ehkä ainutkertaistakin palkitsemistapahtumaamme. Tuimat veljemme vasemmalta alkaen: Matti Kuoppala, Pekka Liias, Pertti Laitila, Eero Paavola ja Nuutti Palviala sekä täysin puukkoja pelkäämätön, rohkea presidenttimme Kari Ikola. Kuten tiedetään, kansainvälinen Rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa vuonna Orastavan järjestön tarkoituksena oli oman paikkakunnan liikemoraalin ylläpitäminen ja parantaminen, jotka tarkoitusperät ovat sittemmin muotoutuneet myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi. Rotaryn isäksi on sittemmin nimetty Paul Harris -niminen liikemies, joka kolmen muun nuoren miehen kera aloitti säännölliset tapaamiset omaksumansa rotaryaatteen ajamiseksi. Rotary-liikkeellä on - kuten myös tiedetään - muutamia huomionosoituksia, joista yksi on arvostettu Paul Harris Fellow (PHF) -jäsenyys erityisistä ansioista rotarytoiminnassa, mutta johon jäsenyyteen pääseminen edellyttää myös tietyn suuruisen tukisumman merkitsemistä Rotarysäätiölle ajamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. PHF-veljeksi nimetty jäsen (tai liikkeen ulkopuolinenkin henkilö) saa jäsenyydestään kunniakirjan ja rintamerkin sekä halutessaan myös kaulanauhassa kannettavan 34 Nummer Rotary Norden PHF-mitalin. Kauhavan Rotaryklubissa aateloitiin hiljattain PHF-veljiksi peräti viisi rotaria: Matti Kuoppala (1977), Pertti Laitila (1982), Pekka Liias (1974), Eero Paavola (1986) sekä Nuutti Palviala (1987). Sulkeissa on liittymisvuosi klubin jäseneksi. Nykyisistä jäsenistämme kolmetoista on saanut PHF -arvonimen aikaisemmin, joten klubin 34 jäsenestä heitä on nyt yhteensä kahdeksantoista, ei aivan huono tulos, eihän! Uusista arvonimistä olemme tukeneet Rotarysäätiötä huomattavalla rahasummalla, jonka pääasiallisena tulolähteenämme on ollut Kauhavalla hiipuneen elokuvatoiminnan uudelleen käynnistäminen ja ylläpitäminen, joka sai alkunsa parisen vuotta sitten veljemme Ilkka Peuran erittäin fiksusta ideasta. Teksti: Seppo Takamaa (PHF), Kauhavan Rotaryklubin tiedottaja Kuva: Toni Uusimäki

35 Tekst Suomi/Finland Edessä Tikkurilan Rotaryklubin Hannu Karen ja taustalla Airport Klubin Mirja Perälä ja Jouko Tidenberg. Polio+ -keräys Tikkurilan Talvimarkkinoilla Vantaan Rotarit järjestivät vuotuisilla Tikkurilan Talvimarkkinoilla Polio+ -keräyksen, jonka tuotto oli kohtalainen, mutta rotareiden näkyvyys oli vähintään yhtä tärkeä osa kampanjaa. Ilma suosi markkinoita taaten näin runsaan kävijöiden osanoton. Vantaan kaikki neljä klubia (Airport Rotaryclub, Myyrmäen Rotaryklubi, Tikkurilan Rotaryklubi ja Vantaan Rotaryklubi) osallistuivat runsain joukoin tapahtumaan, olihan asia tärkeä. Samalla se lisäsi klubien välistä yhteistyötä. Pääteema markkinoilla oli tietysti itse keräys, mutta myös mahdollisten uusien rotarikandidaattien löytäminen oli osa tapahtumaa. Kävijöillä oli mahdollisuus ottaa mukaansa rotareiden lahjoittamia vanhoja kirjoja ilmaiseksi, eikä lapsiakaan unohdettu, vaan heitä varten oli makeisia. Polio itse sanana ei nuorempia markkinavieraita oikein innostanut, johtuen osittain siitä, että tauti oli heille melko tuntematon. Vasta selvitys taudin luonteesta ja se, että se saattaa tulla myös meille matkailun myötä, avasi kukkaron nyörit. Vanhempi sukupolvi sen sijaan ymmärsi keräyksen tärkeyden ja kolistivat lipasta ahkerammin. Useat myös jopa pysähtyivät keskustelemaan omista tai läheisten kokemuksista taudin aiheuttamista seuraamuksista. Se, että globaalisti rahaa on kertynyt jo yli puoli miljoonaa dollaria, kertoo, että olemme tärkeällä asialla. Vaikka saamamme summa olikin pieni tähän summaan verrattuna täytyy aina muistaa, että pienistä puroista syntyy lopulta suuri joki. Teksti ja kuva: Matti Jakonen, Vantaan Rotaryklubi Syrjäytymistä vastaan lukutaitoa parantaen Suomessa on syrjäytynyttä lasta tai nuorta. Merkittävä syy syrjäytymiseen on heikko koulumenestys. Heikon koulumenestykseen johtaa usein luki- ja oppimishäiriö. Tamperelaisen rotaryveljen, dosentti Tapani Rahkon kehittämän ReadingOCI- asentohoitomenetelmän avulla on menestyksekkäästi korjattu luki- ja oppimishäiriöitä useiden vuosien ajan. Tampere - Kalevan Rotaryklubin organisoiman ReadingOCIhoitoprojektin puitteissa on hoidettu Etelä-Suomen kouluissa 412 oppilasta. Heidän lukunopeutensa on parantunut keskimäärin 46 prosentilla. Lukuvirheistään on päässyt 77 prosenttia oppilaista. ReadingOCI-hoito parantaa oppilaan keskittymiskykyä näkökentän laajentuessa sekä näkökyvyn ja tarkkuuden parantuessa. Koulunumerot nousevat esimerkiksi matematiikassa kahdella numerolla, kun oppilas ymmärtää kirjallisten tehtävien kysymykset oikein. Hoito on myös vähentänyt häiriökäyttäytymistä kouluissa. Nuori on usein ulkona sosiaalisesta mediasta, koska netin käyttäminen edellyttää luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Hoidon ansiosta hänelle avautuu sosiaalisen median maailma ikäistensä seurassa. On ollut ilo todeta, miten oppilaan itsetunto on kasvanut hänen todettuaan itsensä tasavertaiseksi toisten kanssa. Työmarkkinoille hän sijoittuu tasavertaisena kouluista valmistuttuaan. Tampere - Kalevan Rotaryklubi julkaisee jo toisen ReadingOCI-postimerkkinsä. Sen avulla jokainen voi tukea syrjäytymisen estämistä ja lukutaidon parantamista. Tuotot menevät lyhentämättöminä hoitomenetelmän koulutuksen tukemiseen. Tilauslomake löytyy nettiosoitteesta: Seppo Laalo, projektin johtaja, Tampere Kalevan Rotaryklubi Nummer Rotary Norden 35

36 Suomi/Finland Rotarilegendoja Nykyaikana arvostellaan helposti, ja usein vähän turhaankin. Seuraamisen arvoisia esimerkkejä saisi olla enemmän esillä. Tässä tiiviisti muutaman Kouvola-Kangas Rotaryklubin klubiveljen rotaryhistoria, josta jokaisesta löytyy seuraamisen arvoisia esimerkkejä vaikka kuinka. Vesa Harsi Vesa Harsi, läsnäoloprosentin jättiläinen Kouvola-Kangas Rotaryklubin vuosikertomuksessa todetaan näin: Sadanprosentin osallistumisaktiivisuutta osoittivat Olli-Pekka Aarnio, Vesa Harsi, Jukka Ranta, Jaakko Säilä ja Aarre Untolahti. Alkoiko veli Vesan ote hellittää: osallistumisprosentti oli vain 159,1 %. Kun Vesa Harsi oli kutsuttu klubiin jo vuonna 1966, lainaus kertoo hänen pitkään jatkuneesta suuresta aktiivisuudestaan. Jo pari vuosikymmentä Vesan läsnäoloprosentit olivat yltäneet lähes aina reiluun kahteensataan. Selitys oli kylläkin aika yksinkertainen. Vesan yrityksen pääliike oli kauppakeskuksessa, jossa sijaitsevassa ravintolassa kokoontuivat myös kaikki silloisen Kouvolan kolme rotaryklubia. Kun yrittäjänkin on hyvä syödä kerran päivässä, Vesa otti tavakseen nauttia lounasta muidenkin kuin oman klubin veljien jalostavassa seurassa. Nuorempana Vesa Harsi myös matkusteli 36 Nummer Rotary Norden ahkerasti maailmalla ja silloin hän kuljetti yleensä mukanaan Kouvola-Kangas Rotaryklubin standaaria ja vieraili usein paikallisissa klubeissa. Niinpä tuomisina kertyi pöytälippuja Vancouverista, Nizzasta, Wienistä... Luultavasti vain kauppaneuvos Olavi Kosonen on kartuttanut Kouvola- Kangas Rotaryklubin viirikokoelmaa runsaammin kuin Vesa Harsi. Vesan luokite on museotoiminta. Hänen keräämiensä radiovastaanottimien ympärille on rakentunut Kouvolan Putkiradiomuseo ja museonsa sielu hän on ollut vuosikausia, nyt tosin iän karttuessa hieman hellittäen. Kahdeksankymppinen Vesa Harsi on yhä aktiivisesti mukana klubin elossa ja olossa. Hän on myös Paul Harris Fellow. Lasse Johansson Lasse Johansson, veli veljien joukossa Kun Kouvola-Kangas Rotaryklubi perustettiin 1960, kutsuttiin sen nuorimpana jäsenenä mukaan silloinen voimistelunopettaja, myöhemmin koulunsa pitkäaikainen ja arvostettu rehtori, nykyinen opetusneuvos Lasse Johansson. Kun hän on edelleen aktiivisena mukana, on rotaryuraa ehtinyt kertyä jo kokonaiset 52 vuotta. Opettajana sekä partio- että urheilujohtajana eli aktiivisena nuorison parissa vaikuttavana hänelle sovitettiin heti nuorisovaihtoasiamiehen virka. Klubin kolmannen vuoden vuosikertomus toteaa, että pysyviä virkoja olivat nuorisovaihtoasiamies Lasse Johansson, lippu-upseeri Reino Marte ja rotarytakauskomitean puheenjohtaja Olavi Nuutila ja jäsen Veikko Vuorenrinne. No, tuolloin ei vielä Kouvola-Kangas Rotaryklubi nuorisovaihtoon uskaltautunut, mutta kun klubin ensimmäinen vaihtooppilas, minnesotalainen Trudy Andersson Kouvolaan sitten saapui syksyllä 1969, tarvittiin taas ensimmäisen, jo virastaan vapaan nuorisovaihtoasiamiehen apua. Vielä vaihto-oppilaisiin tottumaton klubi oli näet pulassa isäntäperheiden suhteen. Niinpä veljet Ilkka Hytönen ja Lasse Johansson pelastivat klubin maineen huolehtien tytöstä. Ja hyvin huolehtivatkin. Sen jälkeen klubilla onkin ollut Kouvolassa ja se on myös maailmalle lähettänyt suomalaisen vaihto-oppilaan lähes vuosittain. Rutiinia nuorisovaihto on siis jo nykyisin. Mainittakoon sellainenkin episodi, että Kouvola-Kangas Rotaryklubin maksimaalisen pitkän jäsenyyden johdosta Lasse kutsuttiin klubin kunniajäseneksi. Vaan sankaripa itse pyysi perumaan nimityksen ja halusi olla veljenä veljien joukossa. Ja on sitä aktiivisesti edelleen ainoana perustajajäsenenä muuten. Osallistua voi vain olemalla läsnä, siksi läsnäolo on jokaiselle rotarille niin tärkeä, toteaa veli Lasse pitkän kokemuksen valtuuttamana. Opetusneuvoksen luokite on oppikoulut. Jaakko Säilä

37 Hän toimi klubin presidenttinä rotaryvuonna ja on Paul Harris Fellow (Benefactor). Jaakko Säilä, komean 100-prosentin sarjan mies Jaakko Säilä on tällä hetkellä iältään Kouvola-Kangas Rotaryklubin vanhin jäsen. Yhdeksänkymmenen ikävuoden merkkipaalu ohittui komeasti tammikuussa Muutakin komeaa veli Jaakon matkalle mahtuu. Hänet kutsuttiin klubin jäseneksi syksyllä 1969 ja siitä lähtien kaikkiaan 37 vuoden ajan yhtäjaksoisesti Jaakko Säilän aktiivisuus saavutti maagisen 100 %. Lienee ylittämätön saavutus - ainakin kankaalaisille. Parin viime vuotena sairausloma on katkaissut komean 100-prosentin sarjan, mutta edelleen näemme hänet usein joukossamme perjantaisilla rotarylounailla. Kun pankinjohtaja Eero Salminen tiedusteli häneltä kiinnostusta rotariksi, Jaakko Säilä sanoo, ettei tiennyt klubista oikein mitään. Hän kääntyi lankomiehensä, Varkauden Rotaryklubin jäsenen Yrjö Haapasen puoleen ja tämä oli sitä mieltä, että kun oli kutsun saanut, se piti tietysti ottaa vastaan. Hän myös selosti laajasti ne mahdollisuudet, joita jäsenyys tarjoaa. Kun Jaakko sitten osallistui ensimmäiseen kokoukseensa, klubin presidentti painotti, kuinka tärkeää on osallistua klubin viikkokokouksiin, sillä vain olemalla läsnä voi osallistua klubin toimintaan. Tätä ohjetta pyrin alusta alkaen noudattamaan sanantarkasti ja mielestäni onnistuinkin siinä melko hyvin, toteaa uljaat läsnäolotilastot omaava veljemme. Lienemme täysin yhtä mieltä siitä melko hyvästä onnistumisesta, vai mitä? Jaakon luokite on metsätalous, vaikka hän onkin koulutukseltaan ekonomi. Elämänuransa hän teki paperiteollisuuden puunhankinnassa talouspäällikkönä eri vakansseilla, viimeksi Tehdaspuu Oy:ssä. Klubin presidentin vastuullinen virka oli Jaakko Säilän hoidossa Jaakko Säilä on Paul Harris Fellow ja nykyisin myös Kouvola-Kangas Rotaryklubin kunniajäsen. Pekka Olkku, Kouvola-Kangas Rotaryklubi Suomi/Finland Päiväkeskus Viron Põltsamaalle Kokemäen kaupungin ystävyyskuntaan Põltsamaalle valmistui äskettäin vanhusten, vammaisten ja lasten päiväkeskus. Uusi päiväkeskus sijaitsee kaupungin perhelääkärikeskuksen vieressä ja tarjoaa palveluita lähes asukkaalle. Näitä palveluita ei aikaisemmin ole ollut saatavissa. Kokemäen Rotaryklubin edustajat ovat toimineet hankkeen vireille panijoina ja yhteistyökumppaneina ovat olleet Kyrösjärven Rotaryklubi Hämeenkyröstä ja Nakkilan Rotaryklubi sekä Rotarysäätiö. Kokonaiskustannukset olivat euroa ja merkittävän osan avustuksista Põltsamaan kaupunki sai EU-rahastoista. Vaikka rakennushanke oli vireillä neljä vuotta, paikalliset isännät olivat erittäin tyytyväisiä Rotaryklubien panokseen. Vihkiäisjuhla vietettiinkin helmikuun lopussa ja tähän laajasti julkisuutta saaneeseen tapahtumaan osallistuivat myös Kokemäen Rotaryklubin edustajat. Pöltsamaan päiväkeskus vihkiäispäivänä. Matti Jalkanen, Kokemäen rk Valmista tuli, toteavat vasemmalta Martti Jalkanen, Esa Aalto, Tapio Salomaa ja Heikki Soininen kiinnitettyään Rotaryklubien muistolaatan päiväkeskuksen seinään. Nummer Rotary Norden 37

38 Suomi/Finland Kilingin koulun oppilaita välitunnilla huolehtimassa itse istuttamastaan puusta. Raahen Rotaryklubi avusti tansanialaista kyläkoulua Raahen Rotaryklubin palveluprojektikomitean puheenjohtaja Erkki Pisilä ja Kilingin koulun uusi kouluterveydenhoitaja Leditha Tesha rekrytointitilaisuudessa. 38 Nummer Rotary Norden Raahen Rotaryklubille tarjoutui mahdollisuus osallistua Martinlaakson lukion kummikoulun avustamiseen Tansaniassa yhteistyössä vantaalaisten perustaman Martsarin kummikouluyhdistys ry:n kanssa. Martsarin kummikouluyhdistyksen jäsenet ovat Martinlaakson lukion ja verkostokoulujen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercurian ja Kasavuoren koulun opettajia, opiskelijoita, vanhempia ja ystäviä. Martinlaakson lukiolla on ollut Kilingin kummikoulu Kilimanjaron vuoren rinteillä jo 25 vuotta. Kaikki alkoi yhden kummioppilaan ottamisesta vuonna 1987 ja nyt toiminta on laajentunut koulujen välillä syvään yhteistyöhön, luottamukseen ja toinen toiselta oppimiseen. Kilingin yläkoulu on muutaman vuoden ikäinen. Myös tämä koulu on mukana martinlaaksolais-kilingiläisessä kouluverkossa. Kilingin ala-aste on perustettu vuonna 1977 ja se sijaitsee 53 km Moshin kaupun-

39 gista luoteeseen Pohjois-Tansaniassa Sanya Juun alueella. Esikoulussa ja ala-asteella on lähes 700 oppilasta. Valtaosa on kristittyjä, luterilaisia tai katolisia. Opetuskielenä ovat suahili ja englanti. Vuosien varrella Matinlaakson lukiolaiset ovat tehneet 7 leirikoulua Tansaniaan, rakentaneet koululle mm. keittiön ja koulurakennuksen luokkineen. Kummikoulun väkeä on kutsuttu Suomeen viisi kertaa. Vantaalaisilla on myös yli 120 henkilökohtaista kummioppilasta samasta koulusta. Koulut kuuluvat nykyisin myös Unesco-kouluihin. Tämän vuoden projektina oli perustaa ja avustaa kouluterveydenhoitajan palkkaaminen Kilingin ala- ja yläkoululle yhdessä paikallisten aluehallinto-organisaation ja Kilingin koulujen kanssa. Martsarin kummikouluyhdistys ry teki terveydenhoitajan palkkaamisesta sopimuksen, jonka allekirjoittivat paikallinen koulutoimen johtaja Abrahma Kanni, Kilingin alakoulun rehtori A. Sandewa ja Martsarin kummikouluyhdistyksen puolesta puheenjohtaja Anja Tolonen. Raahen Rotaryklubin palveluprojektikomitea tarttui myös tähän hankkeeseen. Klubikokous päätti yhdessä hallituksen kanssa antaa suoran avustuksen, jolla hankittaisiin kouluterveydenhoitajan työhuoneen kalusteita kuten pöytä, tuolit, penkit ja tarvikekaappi. Käytännön järjestely oli helppo toteuttaa palveluprojekti komitean puheenjohtajan, Erkki Pisilän Afrikan lomamatkan yhteydessä helmikuun lopulla. Avustus saatiin suoraan perille koulun rehtorille. Kouluterveydenhoitajan päätehtävänä on käynnistää oppilaiden terveydenhuoltotoimet sekä aloittaa ennaltaehkäisevä valistustyö. Tämän lisäksi hän käynnistää myöhemmin myös oppilaiden perheiden vastaanottopalvelun. Paikalliset olosuhteet tulivat matkan aikana tutuksi ja samalla selvisi kuinka hienosti koulua on saatu kehitettyä suomalaisten tuella. Raahen Rotaryklubin viiri luovutettiin Sihan aluehallintojohtajalle, joka käytännössä nimesi kouluterveydenhoitajan koululle ja mahdollistaa jatkuvuuden. Koulun oppilaat, opettajat ja uusi kouluterveydenhoitaja Leditha Tesha olivat erittäin kiitollisia avustamisesta. Monet kiitoslaulut, ilon kyyneleet ja oppilaiden iloiset tanssiesitykset siivittivät suomalaisten kuuden hengen ryhmää niin koulun pihalla kuin oppilasluokissa. Neljä yksityiskotia tuli myös matkan aikana tutuksi. Lähdön hetkellä koulun pihalla kaikuivat sanat: Asante sana, kiitos paljon. Erkki Pisilä, Raahen Rotaryklubi Suomi/Finland Kilingin koulun oppilaita, Asante sana, kiitos paljon Rotarit! Nummer Rotary Norden 39

40 Suomi/Finland Joulukuusihankkeen myyntituotolla veteraaneille kuntoutusmatka Viroon Joutsenon Rotaryklubi vei helmikuussa kymmenen sotaveteraania Joutseno-Lappeenranta -alueelta Tallinnaan Viimsin kylpylään. Neljä niin sanottua Suomi-poikaa liittyi paikan päällä kuntoutettavien veteraanien ryhmään. Rahat matkan toteuttamiseen klubi sai myymällä joulukuusia sekä avustuksina yhteiskumppaneilta. - Joulukuusien myynti kattoi noin 80 prosenttia kuluista, klubin presidentti Hannu Kunnala kertoo. Eräs rotaryveljistä lahjoitti metsästään joulukuuset, jotka talkoilla kaadettiin, siirrettiin sisätiloihin ja siistittiin. Kuuset toimitettiin sitten kotiinkuljetuksena ostajille joulun alla. Joulukuusimyynnillä osarahoitetusta veteraanikuntoutuksesta haluttiin myös kansainvälinen projekti. Joutsenolaiset ottivat omien kontaktien kautta yhteyttä Viron Suomi-poikiin, jotka vapaaehtoisina taistelivat Suomen jatkosodassa. Willem Ahaksella (vasemmalla) ja Eero Niemellä oli paljon kerrottavaa toisilleen. -Vastaanotto Virossa oli uskomaton, Kunnala sanoo. Tuntui aivan siltä, kuin veteraanit ja Suomi-pojat olisivat olleet vanhoja ystäviä keskenään. Kuntoutusryhmän keski-ikä oli 88 vuotta. Mukana oli kaksi rintamatunnuksen omaavaa naista sekä Virosta neljä Suomi-poikaa. Viiden päivän aikana kuntoutukseen osallistujille tehtiin lääkärintarkastus, hoitosuunnitelma ja erilaisia räätälöityjä hoitoa. Rotarit laskettelivat rahaa nuorisovaihtoon Lahden alueen Rotary klubit järjestivät jo toisen kerran Messilässä suurpujottelukilpailun. Rotary Ski on avoin kaikille rotareille, vaihto-oppilaille ja rotareiden perheen jäsenille. Osallistumismaksut tullaan käyttämään Lahden alueen Rotary klubien nuorisovaihtoon. Jälleen kerran tapahtumaa suosi kelpo alkukevään keli; taisi hieman aurinkokin pilkahdella. Kansainvälisyyttä kilpailuun toi tänä vuonna vaihto-oppilaat Brasiliasta ja Japanista. Viime vuodesta innostuneita kilpailijoita nähtiin lähtöportilla tänäkin vuonna; toki kilpailuun oli ilmoittautunut myös uusia osallistujia. Kilpailijoita oli 15. Kilpailupäällikkönä ja radan merkkaajana toimi Pasi Sääksijärvi Lahden Hiihtoseura. Kilpailujärjestelyistä vastasi Lahden Hiihtoseuran mastersit. Kilpailussa laskettiin kaksi laskua, joista parempi aika huomioitiin. Lopputuloksiin vaikutti myös ikä ja sukupuoli. Palkintojen jakotilaisuus järjestettiin totutusti Messilän Kartano-ravintolassa. Tervetuloa ensi vuonna mukaan laskettelemaan. Tilaiusuuden luonne on hyvin positiivinen, jos jälleen kerran katsoi osallistujien iloisia ilmeitä! Rotaryn infotaulu Oulun lentoasemalle Rotarit: Raimo Juntunen Ylöjärven Rk Jarkko Hämäläinen Lahti-Mukkula Rk Tanja Korteniemi Lahti-Laune RK Vaihto-oppilaat: Yukako Japani FlavioNogaroto Brasilia Nuoret: Viivi Hämäläinen Julia Sievälä Saana Koivisto Tanja Korteniemi, Lahti-Laune Rotaryklubi 40 Nummer Rotary Norden Uudistuneelle Oulun lentoasemalle asennettiin Oulun seudun rotaryklubien (16 klubia) uusi infotaulu. Saapuvien matkatavaroiden aulaan sijoitettu infotaulu helpottaa sekä ulkomaisia että kotimaisia rotareita löytämään sopivat vierailuklubit seudulla. Oulun lentoaseman matkustajamäärä oli noin miljoona henkilöä vuonna Piirin 1400 viestintä- ja suhdetoimintakomitea koki tärkeäksi rotaryklubien infotaulun saamisen lentoasemalle. Teksti: Seija Haapalainen, Oulunsalo-Siivet Rk Kuva: Pekka Mäntynen, Oulunsalo-Siivet Rk Kuvassa oikealla Seija Haapalainen ja vasemmalla Sakari Hakola.

41 Finland på Svenska Finlandssidornas innehåll refereras här på svenska i korthet. Syftet är att ge våra skandinaviska läsare en översikt över vad Finlandssidorna innehåller. I många fall är en bild och några ord i web-format helt klargörande. SID Vintermarknad De fyra rotaryklubbarna i Vanda ordnade också i år en vintermarknad, vars intäkter gick till Polio+ -insamlingen. SID Suomi/Finland Skolhälsovårdare Rotaryklubben i Brahestad har hjälpt till med inrättandet av en skolhälsovårdstjänst i ett byskolekomplex i Tanzania. Klubben gav ett direkt bidrag, som användes till att inreda skolhälsovårdarens arbetsrum. Nya vindar Distriktsutbildare Juhani Rouhesmaa efterlyser förnyelse inom rotaryverksamheten. Världen har förändrats och det bör också Rotary göra. Det behövs större smidighet och klubbarna borde ges större självbestämmanderätt. Framförallt vill Rouhesmaa se en större satsning på de unga rotarianerna, deras förväntningar rörande verksamheten borde i högre grad avspeglas i årsprogrammen. SID Frimärke Rotaryklubben Tampere-Kaleva i Tammerfors har publicerat sitt andra ReadingOCI-frimärke. Med intäkterna från frimärksförsäljningen stöder klubben ReadingOCI-vårdformen, som utvecklats av docent Tapani Rahko, och med vilken man nått goda resultat när det gäller att korrigera läs- och lärostörningar. SID Rotarylegender Pekka Olkku presenterar tre legendariska rotarybröder och tycker att man hellre borde lyfta fram goda exempel än att kritisera i tid och otid. Rehabilitering Joutseno rotaryklubb förde krigsveteraner på en rehabiliteringsresa till Estland med intäkterna från sin julgransförsäljning. Rotaryslalom Rotaryklubbarna i Lahtistrakten ordnade slalomtävlingar för rotarianer, deras familjer och utbyteselever. Nya PHF-bröder Kauhava Rotaryklubb har fått fem nya PHF-bröder. Av klubbens 34 medlemmar är därmed över hälften (18) innehavare av den här utmärkelsen. Dagcenter Rotaryklubbarna i Kyrösjärvi och Nakkila har tillsaammans med Rotarystiftelsen deltagit i finansieringen av ett dagcenter för åldringar, handikappade och barn i Estland. Infotavla På flygstationen i Uleåborg finns nu en infotavla, som satts upp för att hjälpa flygledes anländande rotarianer att finna en lämplig besöksklubb i trakten. Det finns 16 klubbar att välja emellan. Nummer Rotary Norden 41

42 Danmark Victorias drøm og Pouls mærkedag I Klaipeda, Litauen, kæmper Viktorija Butkut på 20 år for en drøm, som hun er sikker på vil gå i opfyldelse, når blot hun holder sig til sit motto om at arbejde hårdt og aldrig give op. På Bøgelykken i Odense funderer Poul Foss Michelsen, PHF, PP i Odense Rk, sidst i 2010 over hvordan hans kommende runde dag kan vendes til et initiativ til gavn for gensidig international forståelse, med ungdom og uddannelse i fokus og på et konkret, personligt niveau. Snart kobles de to sammen med brug af Rotary-systemets mulighed for netop at gå på tværs af lande, sprog og kulturer, og siden har Viktorija og Poul været i månedlig kontakt. Viktorija får økonomisk hjælp til at komme godt gennem sit studium, og kvitterer hver måned med en rapport om hvordan det går hende. Barske vilkår Det var en kærkommen hjælp, der pludselig begyndte at komme fra Danmark. Viktorija har haft barske vilkår. Hun kender ikke sin far, og da hun var fire år forlod moderen hende, så hun derefter matte bo på børnehjem. Som 16-årige flyttede hun for sig selv, gik i gymnasiet og startede derefter på et studium i engelsk pædagogik på universitet. Det var svært at få til at hænge sammen. Uden en familie der kunne hjælpe, måtte Viktorija klare sig for den statslige studiestøtte på knap 1100 danske kroner pr. måned. Når kollegieværelset var betalt, var der under 500 kr. tilbage om måneden til alt andet. Så det var en stor forandring til det bedre, da der begyndte at komme 110 pr. måned fra Poul i Odense. Viktorija har siden kunnet koncentrere sig helt om studiet, klarer sig rigtig godt, og kan måned efter måned rapportere om flotte eksamensresultater. Hun er nu 22 og har god kurs mod drømmens mål: en videre uddannelse i England, et godt job, en familie som Viktorija sammenfatter i ordene: et lykkeligt liv. Poul Foss Michelsen fortæller fornøjet om Viktorijas flotte resultater. Han mailer også løbende herom til sin klub og til de øvrige sponsorer, der har været med til at gøre 42 Nummer Rotary Norden Viktorija Butkut slider for at realisere sin drøm, godt hjulpet af sin danske sponsor det muligt, og ind i mellem kvitterer nogle af dem med en kontant flidspræmie for et særligt godt resultat, så den næste månedlige sending bliver lidt større. Fødselsdag med perspektiv Det var op mod sin 70-års fødselsdag Poul funderede over, hvordan fejringen kunne bruges til noget mere perspektivrigt end Poul Foss Michelsen, Odense RK at få fyldt vinkælderen endnu en gang. Så da han inviterede til reception i anledning af dagen, bad han de inviterede om ikke at medbringe gaver, men i stedet indsætte penge til et hjælpeprojekt for en trængende studerende i Litauen. For at skubbe lidt til sagen lovede han at lægge 50 % oven i. Rotary Scholarship Projekt til støtte for Litauiske studerende blev oprettet i 2000 af PDG Anton Nielsen, Nordborg Rotary Klub og administreres af PDG Peter Hellesøe, Nordborg Rotary Klub. Netop dette projekt giver mulighed for direkte støtte og kontakt mellem klub eller sponorperson og støttemodtageren. Pouls initiativ gav en samlet sum på kr. og sikrede dermed finansieringen af de 110 om måneden til Viktorija gennem tre år. Vil gerne inspirere andre Jeg stor stærkt på værdien af større gensidig international forståelse, det kan være gennem ungdomsudvekslingen, og det kan være gennem hjælpeprojekter som det her. Det er også både godt og nødvendigt for et land under udvikling, at den unge generation får en god uddannelse, siger Poul Foss Michelsen, som håber at kunne inspirere andre til at tage tilsvarende initiativer. Det er ikke betingelsesløs støtte en studerende i Litauen kan få. Støtten bortfalder straks hvis modtageren afbryder studierne, dømmes for en forbrydelse, eller udviser dårlig opførsel i form af stofmisbrug eller druk. Også så skal den studerende løbende fortælle om studieforløbet og de opnåede resultater og karakter. Der har heldigvis ikke været den fjerneste slinger i valsen med Viktorija. Tværtimod er det en solstrålehistorie. Som nævnt klarer Viktorija sig meget flot på studiet, og hun har også fået overskud til at undervise sin lillebror i engelsk og forsøge at bedre lidt på sin mors vanskelige liv. Det er med god ret Poul Foss Michelsen kan slutte sin månedsmail med disse ord: Endnu en gang mange tak for, at I har bidraget til at gøre en litauisk studerende lykkelig.

43 Rotary-rock i Elverhøj Svinninge Rk har fundet en rigtigt god niche med musikarrangementer for hele lokalsamfundet. Sidste år var det en koncert med ensemblet Opera i Provinsen, der fyldte Maskinhallen til sidste plads, og her i 2012 var det gruppen Big Fat Snake, der gav dens gas for et begejstret publikum. Det var en koncert for et siddende publikum, og i annonceringen blev der også fortalt, at gruppen ville give deres sange i en mere stille udgave end vanligt. Men rock var det til stor fornøjelse for et publikum, der nok sad ned, men bestemt ikke stille og roligt. For Big Fat Snakes fem medlemmer fik straks tag i publikum med sin forrygende musik, og der blev klappet og stampet i takt til den medrivende musik af de omkring firehundrede fremmødte tilhørere. De enkelte numre blev kædet elegant og vittigt sammen af et veloplagt band, der måtte diske op med hele fire ekstranumre, før publikum ville slippe dem. Begge gange stillede SEAS-NVE Svinninge vederlagsfrit den smukt renoverede og stilfulde Maskinhallen Elverhøj på elforsyningsselskabet ejendom i Svinninge til rådighed for et koncertarrangement for Svinninge Rotary Klub. Hele overskuddet går til Svinninge Rks humanitære arbejde samt RIs verdensomspændende indsats for på verdensplan at Danmark Big Fat Snake rockede i Svinninge RK Foto: Tim Lerche bekæmpe polio. Og med den opbakning, vi nu har oplevet to år i træk til vores arrangementer, udtrykker en særdeles tilfreds præsident for Svinninge RK Per Helwigh, så giver det blod på tanden til allerede nu at overveje en ny koncert til næste forår. Billedet snyder, hvis publikum ser stille ud for de klappede og stampede med gennem koncerten Foto: Tim Lerche PDG Henning Damtoft Pedersen Svinninge Rk Nummer Rotary Norden 43

44 Danmark Aarup Rk kørte fyldt minibus til Litauen Rotarianere og repræsentanter for Sportsklubben ved overdragelsen af bussen En fredag i marts kunne en delegation fra Aarup Rk starte turen mod Alytus i Litauen med en blankpudset minibus fuld af gode brugte kørestole og rollatorer. Bussen var sat i stand af klubmedlemmer og lokale lakerings- og skiltningsfirmaer, og indholdet doneret af både private og ikke mindst af fra Assens Kommune, som viste stor velvilje for projektet. Om morgenen den 9. marts kørte vi fire rotarianere Sven Jensen, Per Høyen, Hans Henrik Gravergaard, Arne Pedersen og hustruerne Anni Jensen og Lisbeth Pedersen fra Aarup. Ved afgang var det lokale Folkeblad mødt op til fotografering. Efter 700 km på landevejene og 14 timer til søs (Karlshamm Klaipeda) nåede vi vort bestemmelsessted i byen Alytus lørdag kl.14, og klubpræsident Lars Skjærris sluttede sig til. Han kom med flyv til Litauen. Ved overdragelsesceremonien kl deltog repræsentanter fra Alytus Rotaryklub og tre repræsentanter i kørestole fra Sportsklubben Alyputis med formand Rolandas i spidsen. Rolandas har mistet begge ben ved en bilulykke. Han er et forbillede for mange handicappede i Litauen på grund af det han har skabt i Sportsklubben Alyputs. Handicappet formand vil selv køre bussen Vi følte virkelig, at de var glade for minibussen, samt de mange kørestole og rollatorer. Rolandas var ikke i tvivl om, at de ville få stor glæde af bussen og han havde også allerede en drøm om at få bussen lavet lidt om, så han selv kunne køre den. Til stede var også den lokale presse, så der blev taget mange billeder, som også nåede frem til vores lokale Folkeblad i Aarup. Lørdag aften var der arrangeret en middag med deltagere fra den lokale Rotary klub i Alytus samt Rolandas og hans hustru. Det var en rigtig hyggelig aften, men også lidt hårdt, for i stedet for vand serveres vodka. Mandag middag gik turen hjem til Danmark med fly. Projektet har kostet kr., som er doneret af Aarup og Alytus Rk, distrikt 1460 og Rotary danmarks Hjælpefond. Aarup Rk er i gang med et nyt projekt, idet klubben har fået en aftale med Assens Kommunes Hjælpemiddeldepot om løbende at aftage udgåede hjælpemidler og sende det hen, hvor det kan gøre stor gavn. Klubben regner med det næste års tid at kunne sende masser af gode brugte plejehjemssenge til forskellige steder i Litauen. Præsident Elect Arne Pedersen Aarup Rk 44 Nummer Rotary Norden Sportsklubben Alyputis formand Rolandas studerer busssen, som han håber selv at komme til at køre

45 Odense-klubber hjælper unge sindslidende Danmark Rådmand Jane Jegind med den store check På vegne af værestedet Stoppestedet modtog rådmand Jane Jegind i marts en check på kr. fra Rotary-klubberne i Odense. Pengene skal bruges til renovering af Stoppestedets kældercafé for unge sindslidende. Stoppestedet er en selvejende institution, der drives af midler fra Odense Kommune. Det er et værested for voksne sindslidende, og samtidig ydes der rådgivning til sindslidende og deres pårørende. De kroner er øremærket til hjælp til betaling af den omfattende renovering af kælderen, der huser værestedets Ungecafé et tilbud til unge sindslidende mellem 18 og 35 år. Overrækkelsen af checken fandt sted i de ny-renoverede omgivelser hos Stoppestedet. Jane Jegind har som rådmand for Ældre- og Handikapforvaltningen i Odense Kommune psykiatrien som sit politiske ansvarsområde. De otte Rotary-klubber i Odense har i fællesskab indgået et treårigt samarbejde med Stoppestedet om at forbedre rammerne yderligere for værestedet, blandt andet i form af økonomisk tilskud og hjælp til aktiviteter med brugerne. Henrik Brændstrup Hunderup Rk UDSTILLINGSPROGRAM 2012 Galleri Tornby præsenterer bl.a disse anerkendte kunstnere: Arturs Akopjans, Ramin Nafikov, Viktor Sheleg, Letland / Givi Kolelishvili, Georgien / Joaguín Mateo Robles, Spanien / Caroline Poulet, Daniel Fillod, Magdy Basstorous, Frankrig / Sossa Björnsdóttir, Tolli Morthens, Island / Tom Erik Andersen, Norge / Alina Maksimenko, Yuriy Petrenko, Eduard Belsky, Sergiy Hai, Ukraine / Vladimir Karnachev, Olga Stra, Lena Prozorova, Galina Popova, Rusland /Henning Elving, Anette Andersen, Ann Sigh, Danmark / Birgit Kirke, Færøerne Maleri af Eduard Belsky Tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev på v/kim Bernhard Tornby - Skagensvej 53b - Vester Tversted - DK-9881 Bindslev (+45) / (+45) BETTEVEJ GALLERI TORNBY TANNISGÅRDVEJ << Hirtshals/E39 PRÆSTEBAKKEN SKAGENSVEJ Tversted BINDSLEVVEJ Fra rundkørslen i Tversted er der ca 1,2 km til GALLERI TORNBY >> Skagen Nummer Rotary Norden 45

46 Danmark Inspiration og passion på IC-møde i Aarhus Et par gange om året inviteres alle rotary klubber i Aarhus til fælles klub aften, som denne gang blev arrangeret af Aarhus City Rk. Det går på skift mellem de ni klubber. Mandag d. 19. marts 2012 mødte 183 glade rotarianere og gæster fra nær og fjern op i Incuba Science Park for at deltage i fællesmødet, men i særdeleshed også for at høre Lars Kolind holde foredrag om Unboss fremtidens leder. Først fortalte direktør for Incuba Science Park, Hans Møller, om huset og dets arbejde for at være det bedste hjemsted for innovative virksomheder, hvor forskellighed og engagement er forudsætning for inspiration og vækst. Derefter blev mødet åbnet af præsident for Aarhus City Rk, Maria Mølgaard, og indledt med Kaj Munks sang om Den blå anemone, som med sin symbolik berører mange af rotarys kerneværdier omkring integration, indsats og håb om bedre tider. Lars Kolind fortalte om virksomheden som bevægelse Foto: Lars Davidsen, Fantomfoto 46 Nummer Rotary Norden Præsident i Aarhus City RK, byder de mange gæster velkommen Foto: Lars Davidsen, Fantomfoto Alle gav en uges uddannelse Traditionen tro blev der også afholdt tre min. som omhandlede Aarhus Citys velgørenhedsprojekt i Bangladesh med en skrædderuddannelse for de unge kvinder. Ved deltagelse i aftenens arrangement donerede alle fremmødte en uges uddannelse, som var inkluderet i prisen, til kvinderne i Bangladesh. Altså 183 ugers uddannelse. Aftenens højdepunkt var dog foredraget om Unboss fremtidens leder. Et yderst inspirerende indslag, som fremkaldte adskillige aha oplevelser og blev en øjenåbner for mange. Om Unboss fremtidens leder Lars Kolind blev verdenskendt for sin turnaround af Oticon, hvor en næsten 100 år gammel industrivirksomhed blev vendt fra insolvens til verdens førende inden for sin branche på 10 år. Han er forfatter til flere bøger, bl.a. Kolind Kuren fra 2006 der blev den mest solgte ledelsesbog i Danmark nogensinde; Kolindkuren er udkommet på otte sprog, herunder svensk (Studentlitteratur). Lars Kolind er klar med sin næste bog, Unboss, i maj Budskabet er radikalt: Enhver virksomhed, offentlig eller privat, har mulighed for at blive en bevægelse, der inddrager kunder, leverandører og offentlighed i at løse den opgave som virksomheden står for. Man skal ikke mere sælge til kunden, men skabe værdi sammen med kunden. Fantasi? Nej, se på hvordan Skype betjener 800 millioner kunder med kun 800 medarbejdere, mens et konventionelt teleselskab som fx TDC behøver medarbejdere til at betjene tre millioner kunder. Og hvordan kunne 32 medarbejdere i Wikipedia udkonkurrere verdens førende leksikonforlag, Encyclopedia Britannica? Alle skal være medejere af passionen Kolinds pointe er, at en traditionel leder (Boss) aldrig kan få dette til at ske. Der skal noget helt andet til, og det kalder Kolind en Unboss. En person som inspirerer mere end han styrer, og som gør alle til medejere af den passion, som er virksomhedens fundament. Maria Mølgaard Præsident, Aarhus City Rk

47 Hele klubben bag foryngelseskur i Skive RK Præsident i Skive Rk, Birger Schütte, sammen med de otte nye medlemmer optaget på én gang i efteråret 2011 En satsning i stor skala i Skive har givet et yderst imponerende resultat: Fjorten nye medlemmer fra foråret 2010 til efteråret Det er gjort med en utraditionel indsats med alle klubbens medlemmer aktiveret. Skive Rk er med sine 75 år godt oppe i årene, og dette afspejles også i medlemmernes gennemsnitsalder, som ved seneste opgørelse i 2011 var 60 år. I 2009/10 tog Hans Kolding, der da var elect og altså nu past præsident, fat på opgaven med at få nye yngre mennesker ind i klubben. Jeg blev hurtigt klart over at det ikke var nogen nem opgave, for Skive Rotary Morgenklubben var samtidig under opstart og skulle have medlemmer, så der måtte tænkes lidt utraditionelt, fortæller Hans Kolding, som fortsætter: I august 2009 blev min plan så vedtaget i bestyrelsen og den gik ud på at hele klubben skulle deltage i projektet med at finde nye emner til medlemsskab af vores klub. Alle medlemmer blev bedt om at finde hver tre egnede personer. Masser af indvendinger Jeg skal love for at der kom reaktioner: Så mange skal vi da ikke have - Jeg kender ikke tre - Det gider jeg ikke - Jeg er for gammel Ka du ikke selv finde dem - Det er umuligt - Vores klub bliver ødelagt osv. Men vi holdt fast i ideen, siger Hans Kolding. Med omkring 47 medlemmer, så ville tre gange 47 ville give 147 emner i forslag. Det var utopisk at få alle til at give tre men efter et par rykkere, endte det med hele 85 forslag. Efter sortering med navne-sammenfald var antallet nede på 61 potentielle emner til klubben. Så gik medlemsudvalget i gang. Der blandt andet personer der tidligere var blevet opfordret, men ikke ønskede at træde ind. Det reducerede til 51, og efter medlemsudvalgets bearbejdning var antallet 45. heraf slap 40 gennem bestyrelsens behandling, og listen med disse 40 blev sendt ud til medlemmerne sammen med ugebrevet. Efter fjorten dages indsigelsesfrist var antallet kun reduceret til 38, og så fik anbefalerne af disse 38 til opgave at gå videre. Vejledning til kontakten De fik også et forslag til hvordan de kunne gribe det an: Goddag det er xxxxx, Jeg ringer til dig, fordi jeg er medlem af Skive Rotary klub, og derigennem er blevet bedt om, at spørge dig, om du har lyst til at blive medlem af vores klub? Inden du tager endelig stilling til dette, har du mulighed for at deltage i vores ugentlige Rotary møder, som foregår på Restaurant Strandtangen mandage fra kl til kl Det er fra Skive Rotary klubs side forberedt således, at du er inviteret med som gæst med gratis mad/øl el. vand mandag den xxx kl på Restaurant Strandtangen + mandag den xx. og mandag den xx. Du får således mulighed for at prøve, at være med til tre forskelligartede møder og du er selvfølgelig også velkommen til at stille alle de spørgsmål du må have om Rotary. Når du deltager som gæst vil jeg ligeledes tage mig af dig, så du vil føle dig velkommen. Jeg vil lige for god ordens skyld sige til dig at alle i klubben gerne ser dig som medlem. Inden du beslutter dig endeligt for om det er noget for dig, vil du få en masse informationer om Skive Rotary klub og Rotary Danmark/International. Opfølgning på de nye en udfordring Summa summarum blev 10 nye medlemmer optaget i Skive Rotary Klub i foråret Desværre var vi nok ikke helt gode nok til at følge op på så mange nye medlemmer, og fire meldte sig ret hurtigt ud igen, men klubben fik dog et mærkbart og tiltrængt løft med de seks nye, siger Hans Kolding, som slutter: I efteråret 2011 prøvede vi så samme model igen, godt nok med lidt mindre antal i forslag, men med en meget stor opbakning fra hele klubben, der nu alle kunne se ideen med at deltage aktivt. Denne gang har vi erfaringerne fra 2010 gennemført en udførlig planlagt information og et indslusningsprogram. Og vi er mere end glade for resultatet: Otte nye medlemmer optaget, en virkelig ny ekstra gejst og et stort medlemsfremmøde hver gang. 60 års jubilæum i Herlev Fra venstre præsident Jens Bossen, DG 1470 Steen Malherbe, PDG Knud Hodal og PDG Bjarne Karlsson Herlev Rk har fejret sit 60 års fødselsdagsjubilæum den i Hjortespring Golf Klubs festlokaler med distriktets guvernørpar med som gæster. Dagen blev fejret på bedste vis med god mad, musik, dans og underholdning. Der blev udelt en PHF er til Anker Tvermosegaard, en rubin til PDG Knud Hodal, der havde 40 års jubilæum på selve dagen, hvor de 60 blev fejret, og en safir blev tilføjet PHF en tilhørende PDG Bjarne Karlsson. Bjarne Karlsson stod bag et festskrift med information om Rotary, hvor han gav et bud på hvad der gør Herlev Rk til noget særligt Nummer Rotary Norden Danmark 47

48 Danmark END POLIO PLUS Sorø Rk sikrer vaccine til børn Præsident Axel Brandt Lumholt (th) overdrager checken til Flemming Pultz Egholm. Tirsdag den 14. februar 2012 overbragte Sorø Rk ved præsident Axel Brandt Lumholt en check på kr. til End Polio Now projektet. Checken blev modtaget af distriktsguvernør Flemming Pultz Egholm, der straks gav pengene videre til foundation formand Jørgen Ørum. Ved højtideligheden i Sorø Rk sagde præsidenten: Sorø Rk har det forgangne år været særdeles aktive i forhold til at samle penge ind til indkøb af vaccine til arbejdet med at udrydde Polio/Børnelammelse over hele verden. Samarbejdet i vores klub er præget af en karakteristisk bidragskultur. Hvert enkelt klubmedlem bidrager med det, som vedkommende kan stå inde for. Og vi bidrager på den måde alle med noget forskelligt, som det har vist sig, der kommer en god og dynamisk helhed ud af. Vi er meget forskellige som enkeltpersoner i Sorø RK. Det er netop dette, der er vores styrke, da der samtidig er plads til og rummelighed overfor alle disse forskelligheder. 48 Nummer Rotary Norden Hel stribe af aktiviteter Vi har med dette som baggrund afholdt flere forskellige arrangementer. Vi har afholdt Speed-Networking, Koncert i Sorø Klosterkirke med Francesco Attesti, foredrag med Monica Krogh-Meyer og Bendt Bendtsen, Rappelling, Vinauktion, Lotteri og enkelte klubmedlemmer har givet kontante bidrag fra deres virksomheder. Alle disse arrangementer har resulteret i, at vi i dag kan overdrage kr. til End Polio Now. Der ud over har vi deltaget i Landsindsamlingen sidste år, hvor der fra Sorø Rk blev indsamlet næsten kr. disse er allerede afleveret til End Polio Now. Vi har således samlet midler ind til at mere end børn kan blive vaccineret mod polio. De indsamlede midler går ubeskåret til indkøb af vaccine og transport af denne, da det er frivillige Rotarianere fra hele verden, der forestår vaccinationerne i de forskellige lande i samarbejde med WHO og UNICEF. Rotarianerne rejser ud for egen regning afholder selv udgifterne til rejse, ophold og forplejning under arbejdet. Golfmatch og byløb på vej Jeg er stolt af vores klub og det resultat, som vi har nået. Og så kan jeg føje til, at der kommer flere penge fra os. Fredag den 1.juni afholder vi en Polio Golfmatch på den flotte og udfordrende Sorø Golfklubs bane på Suserupvej. Rotarianere fra hele landet kan deltage, ligesom der bliver inviteret gæster udenfor Rotarys rækker. Tilmelding kan ske på Lørdag den 2.juni arrangerer vi et Polioløb, der starter i Sorø by centrum. Overskuddet ved begge arrangementer går ubeskåret til arbejdet på at udrydde Polio over hele verden. Information www. soro-bylob.dk, tilmelding på Axel Brandt Lumholt Præsident Sorø Rk

49 Velgørenhedsmiddag i Copenhagen International Hovedstadens internationale klub, Copenhagen International Rk, havde forfatteren Ib Michael og den utrættelige forkæmper for handicappedes rettigheder, tidligere landsretsdommer Holger Kallehauge, som foredragsholdere ved en velgørenhedsmiddag til fordel for END PO- LIO NOW i marts. Arrangementet foregik på Mariott Hotel, der også var sponsor. Der var tre minutter ved klubbens æresmedlemmer professor John Donaldson og forfatter Susan Moody, og der blev i i løbet af aftenen underholdt af musikere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. En helt igennem vellykket aften, som gav knap en snes tusind kroner i overskud til poliokampagnen, fortæller Fiona Tod, præsident for Copenhagen International Rk Tre festdeltagere i aftendress fra klubmedlem Suzanne Hird, præsident Fiona Tod og en gæst Stephanie Carlsen. Danmark Oplev Chris MacDonald og Anita Lerche 8. juni Køge Bugt Morgen Rk har fået stærke kræfter til at medvirke ved et flot arrangement til fordel for END POLIO NOW den 8. juni på Hotel Crowne Plaza det nye hotel på Amager, der blev landskendt da den nye regering burede sig inde en uge for at støbe kugler. Så er stemningen helt sikkert anderledes afslappet den 8.juli, hvor Køge Bugt Morgen Rk inviterer til en aften med temaet livskvalitet, arbejdsglæde og trivsel. Den populære foredragsholder og forfatter Chris McDonald og sangerinden Anita Lerche er gode navne at diske op med. De optræder begge uden honorar i den gode sags tjeneste, og også Hotel Crowne Plaza bidrager som sponsor ved at levere lokaler med AV-udstyr gratis og en 3-retters middag med en halv flaske vin til en meget reduceret pris. Det betyder, at klubben venter at kunne rejse mellem 70 og kr. til END PO- LIO NOW alene på denne aften. Deltagerprisen er 390 kr. og alle rotarianere er velkommen. Tilmelding skal ske til præsident elect Vepan Luthra, på gæster kan i øvrigt få værelser til en reduceret pris, nemlig kr., bestilles direkte på hotellet. Den flotte invitationsplakat fra Købe Bugt Morgen Rk, der har plads til 600 gæster ved det store arrangement den 8. juni. Rotary Køge Bugt Morgen i samarbejde med Chris MacDonald, Anita Lerche og Hotel Crowne Plaza har fornøjelsen af at invitere til en velgørenhedsoplevelse med 3 retters menu på Hotel Crowne Plaza Ørestads Boulevard 114, København S til fordel for End Polio Now Fredag den 8. juni, kl Pris kr. 390,00 inkl. middag Tilmelding på til Vepan Luthra, Chris MacDonalds unikke evner til at formidle et budskab uden en løftet pegefinger, har gjort ham til en af de mest populære foredragsholdere og forfattere i Danmark. Anita Lerche, en dansk sangerinde, der har markeret sig med sin vekslende musik fra Hollywood til Bollywood. Crowne Plaza er en af vores hoved sponsorer, som stiller deres flotte og nye lokaler til rådighed. I dagens anledning vil kokken servere en pragtfuld 3 retters middag med vin eller øl/vand. Program 8. juni 2012: Kl Ankomst Kl Velkomst Kl Spisning 3 retters middag Kl Præsentation Kl Chris MacDonald 1. del Kl Pause Kl Chris MacDonald 2. Del Kl Pause Kl Anita Lerche Kl Afslutning / Tak for aften. Der serveres en 3 retters middag med en halv flaske vin eller øl/vand mellem kl og Der er mulighed for at købe ekstra drikkevarer i pauserne. Da vi ikke har en Dankort terminal, skal der afregnes kontant. Der er mulighed for overnatning på Hotel Crown Plaza. Prisen er kr. 1095,- pr. værelse pr. overnatning for 2 personer inkl. morgen buffet. Begrænset antal værelser. Værelserne bestilles direkte hos Crown Plaza på tlf Nummer Rotary Norden 49

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Välkommen till PR Seminariet - 2370. Skogshöjd Södertälje 2015-11-05

Välkommen till PR Seminariet - 2370. Skogshöjd Södertälje 2015-11-05 Välkommen till PR Seminariet - 2370 Skogshöjd Södertälje 2015-11-05 Agenda 18.00 18.15 19.35 19.45 20.15 20.35 Välkommen och presentation Lena Lagestam och Christina Bredin Vad säger Rotary International

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete

Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte Magnus Jansson Utbytesuniversitet Kyushu University Utbildningsprogram Exchange Studies, Språk och Examensarbete 2015 HT- 2016 VT Innan avresa När jag valde

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Vad är Rotary? ...fred och samförstånd i världen.

Vad är Rotary? ...fred och samförstånd i världen. Vad är Rotary? En världsomfattande organisation för yrkesverksamma personer, som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till......fred och samförstånd

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

NYHETSBREV NR 8 februari 2017

NYHETSBREV NR 8 februari 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 8 februari 2017 Vår medlemsstatus jan/feb 2017-01-27 Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Medlemsbrev december 2013

Medlemsbrev december 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev december 2013 JAZZSUFIERN Jan Allan En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal. Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 3 september 2010 Sensommaren har varit skön, men blandad med ruskiga skyfall. Nu verkar det som samtliga klubbar i distriktet kommit igång efter

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 HAR NI ÅLDERSDISKRIMINERING I ERT LAND? EU måste ha kunskap om de äldre medborgarnas situation! AGE Platform Europe har därför frågat sina medlemmar:

Läs mer

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål PROJEKT STÅLKARME Solide og sikre løsninger til alle formål Klassiske Løsninger - mange muligheder utallige muligheder færdige løsninger. Fuldendte løsninger med model SV Stålkarm model RV til den brede

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Martin Högberg använder humor och musik när han jobbar som sjukhusclown. Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två underbara barn. Och dessutom ett fantastiskt jobb som sjukhusclown. Utan

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö,

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, 2012-2017 Hur det började. År 2011-2012 började allt fler flyktingar från Somalia och Afghanistan anlända till Växjö och Alvesta. De som så småningom erhöll

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 9 Mars 2013 Rotaryvänner! När jag sitter och skriver detta skiner solen genom fönstret och ger en känsla av annalkande vår. För mig är Mars månad

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer