SÄLBLADET. Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund. Nobelpristagare. på SÄL-möte i Marstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLBLADET. Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund. Nobelpristagare. på SÄL-möte i Marstrand"

Transkript

1 SÄLBLADET Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund Nobelpristagare på SÄL-möte i Marstrand

2 Redaktören har ordet... Nu vill SÄL ut i debatten! Ledaren Frivilliga läkar insatser på rimliga villkor Gunnar Sandberg, SÄLs ordförande Ibland händer det saker som gör att en SÄLbladsredaktör känner sig en aning upprymd, ungefär som kvällstidningsreportern som får nys om en ny film på Youtube om politiker som gör bort sig totalt eller när en konstnär i bild förolämpar kungaparet och kallar det satir. Nästan en liten adrenalinkick, alltså. Vad var det då som hände? Jo att SÄLbladets relativt nya Debatt och brev -sida tände till. Först kom Ulf Lindsjö från Uppsala och var ilsken över reaktionen på hans röntgenremiss (SÄLbladet ), och nu skrev en gammal vän och kollega, Eibert Einarsson från Eksjö, ett upprört brev om hur han fått veta att om han som tävlingsläkare på en ryttartävling undersökte en avkastad ryttare så riskerade han att göra sig skyldig till lagbrott. Därför, kära läsare, handlar en icke obetydlig del av detta dubbelnummer av Sälbladet om den här principiellt mycket viktiga frågan för oss Sälar. Och det är min tro att det är väldigt få av oss som idag lever upp till Socialstyrelsens tolkning av lagstiftningen på det här området. Om detta kan Du läsa i artikeln på sidan 8 och följande: Vad får pensionerade läkare göra och inte göra inklusive intervjun med Socialstyrelsens jurist med ansvar för området. Och inte minst i ordförande Gunnar Sandbergs ledare Frivilliga läkarinsatser på rimliga villkor!, där han redogör för SÄLs uppfattning och vårt kommande arbete i Läkarförbundet och i diskussioner och debatter med berörda aktörer. När Du som läsare väl har tagit till Dig allt om detta, stillat din kunskapstörst och måhända känt en smula irritation eller blivit så tvärilsken att Du går direkt till datorn för att skriva av Dig - så hoppas jag att vi kan se fram såväl mot fortlöpande information från myndigheter och organisationer som mot nya inlägg från Sälar i landet. Hade vi nu haft en debattsida på vår hemsida kanske kommer den så måningom så hade den troligen den närmaste tiden fyllts av kommentarer. Nu kan Du i alla fall skicka mejl eller brev med Dina egna erfarenheter och Dina synpunkter till oss, så kommer det att om möjligt publiceras i nästa nummer i början av maj. Vi vill också från SÄLs styrelse arbeta för att debatten breddas genom artiklar och brev till Läkartidningen, Dagens Medicin, Sjukhusläkaren och Distriktsläkaren m.fl. och genom diskussioner på det lokala och regionala planet. SÄL vill ut i debatten! Nu är det förstås inte bara detta som årets första nummer av SÄLbladet handlar om. Tvärtom är det ett välfyllt dubbelnummer med mycket annat läsvärt. Till exempel Håkan Gäbels Tillbakablick från hans mångåriga arbete inom området Transplantation. Och Pelle Swartlings utlämnande och inträngande skildring av sin livshotande sjukdomsperiod med avancerad intensivvård och lång konvalescens. Om SÄLs fortsatta kamp för representation i förbundsledningen och om SÄL-resor som gjorts under 2012 och ska göras Och så har vi klassikern Rinder refererar, denna gång från sensommarmötet i det fagra Marstrand. Sist men inte minst finner du Peter Möllers inbjudan till vårmötet på Sophiahemmet i Stockholm med program och anmälningsblanketter plus kallelsen till årsmötet samt en stimulerande blänkare om höstmötet som ska äga rum på Öland och som presenterar sin inbjudan med detaljprogram i nästa nummer. Bästa vinterhälsningar från den ibland ganska insnöade redaktionen SÄLBLADET Ingvar Gustafson redaktör för SÄLbladet Storängsgatan 3 A, Växjö / Medlemstidning för föreningen Sveriges Äldre Läkare (SÄL) - en delförening inom Sveriges Läkarförbund för läkare 65 år och äldre. Redaktion: Ingvar Gustafson, redaktör Lennart Rinder, SÄLs sekreterare Grafisk form: AB Norrmalmstryckeriet, P. Åkesson Tryck: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna SÄLbladet utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspris för andra än SÄL-medlemmar: 200 kr/år (kontakta redaktionen). SÄLs hemsida (webbredaktör Ingvar Gustafson) SÄL-medlemmar ställer numera ofta frågan: Vad gäller egentligen när man som pensionerad läkare (som inte längre har en vanlig arbetsgivare) vill göra en frivillig och oftast obetald medicinsk insats? Därför har SÄLbladet intervjuat en företrädare för vår (hittillsvarande) tillsynsmyndighet Socialstyrelsen, se sidan 9. Socialstyrelsens där redovisade inställning till sådana frivilliginsatser grundas rimligen på tidigare uttalanden i enskilda fall och dess mera generella tolkning av berörd lagstiftning. Det är viktigt att framhålla att det är en oerhört formell inställning en allt- eller- intet-inställning - som redovisas. För oss alla finns i vardagens ställningstaganden hela tiden gråzoner. Myndighetens kontroll av olika åtgärder, som läkare frivilligt och utan ersättning gör, sker nästan aldrig. Men i enstaka fall blir de föremål för granskning i efterhand. Det senare måste vi alltid vara beredda på. Om man vill skriva ut hostmedicin till sitt barnbarn är det orimligt att behöva anmäla sig som vårdgivare, tillhandahålla ett dokumenterat kvalitetssystem och utse sig själv till vårdgivare. Däremot är det viktigt att ha en patientförsäkring och att på ett enkelt sätt dokumentera vad man gör. Förskrivningsrätten beträffande receptbelagda läkemedel följer av legitimationen. Det borde räcka. Den legitimerade läkarens skyldigheter måste vi hela tiden förhålla oss till och handla efter (Patientsäkerhetslagen, kapitel 6). Det är till exempel oerhört viktigt att handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet även vid frivilliga åtaganden. Diskussioner förs nu mellan Socialstyrelsen och idrottsrörelsen om man formellt måste vara knuten till en vårdgivare för att som läkare kunna göra insatser vid idrottstävlingar. Här berörs både juridiska och ekonomiska frågor. De skyldigheter och rättigheter som följer av legitimationen borde rimligen kunna räcka även för sådana insatser. När det gäller råd till en bordskavaljer som har besvär med hälsan eller att hjälpa en granne med hänvisning till röntgen, där man själv ska ta ställning till svaret, så tror jag att det i båda fallen är bra att bara vara en om än avancerad rådgivare och guida patienten rätt i vårdsystemet, kanske ibland med en remiss till en lämplig kollega. Då kommer man ifrån både ekonomiskt och juridiskt trassel. I akuta situationer med människor i medicinsk nöd, när ingen mera avancerad hjälp för tillfället går att få, bör vi nog alltid ställa oss till förfogande och göra vårt bästa med den erfarenhet och kompetens vi besitter. Då är det inte dokumentation man i första hand tänker på, även om sådan i vissa fall av praktiska skäl blir helt nödvändig. Vi vill slippa det förhållande som råder i USA, där sådana medicinska insatser kan leda till rättsliga processer med oerhörda ekonomiska konsekvenser. Vi kan i alla fall i Sverige göra insatsen utan att behöva dölja vår identitet. Dock får vi räkna med att bli granskade i efterhand. Mer komplicerat kan det bli i internationella sammanhang. Samtidigt är det viktigt att värdera våra etiska riktlinjer högt. SÄL har anledning att gå vidare och tillsammans med Läkarförbundet fördjupa sig i och utarbeta förslag till hur dessa frågor skulle kunna lösas på ett enklare sätt för den läkare som gör frivilliginsatser. Sådana förslag bör presenteras för såväl Socialstyrelse som Socialdepartement. Vi bör också inbjuda berörda parter till diskussion. Samtidigt förutsätter vi, i våra patienters intresse, ett pragmatiskt samarbete med den nya tillsynsmyndigheten. Till sist: Vi äldre läkare har lång erfarenhet och oftast god kompetens. Samtidigt får vi inte glömma behovet av fortbildning och ta till oss det mest aktuella inom våra olika områden. Det kan ske på olika sätt men får aldrig bli en stor ekonomisk börda. Läkare är vi livet ut! Gunnar Sandberg ordförande i SÄL 2 3

3 Aktuella fackliga frågor Christina Fabian SÄL har ingen representation i Läkarförbundets fullmäktige! SÄL har ingen möjlighet att påverka agendan i centralstyrelsen! Här är vi unika jämfört med våra nordiska grannländer. Danmark, Norge och Finland har alla representation i respektive läkarförbunds fullmäktige med 2-5 ledamöter. Detta är för närvarande den hetaste frågan för oss i SÄLs styrelse. Vi har tillsänt centralstyrelsen en skrivelse - se skrivelsen på nästa sida - angående detta faktum, och vi ser det som självklart att representation måste ordnas i en nära framtid. Om så inte sker är vi utsatta för åldersdiskriminering! SÄL.s redaktör och styrelseledamot Ingvar Gustafson skrev en artikel i Läkartidningen (nr sid 1836) som rönte positiv uppmärksamhet. Den hade rubriken Är en äldre läkare äldre eller yngre än en gammal läkare? Läs den om ni inte redan gjort det! Några kollegor hörde av sig och var positivt överraskade att det finns en facklig fortsättning efter 65. De kände inte till SÄL! En förening har inget berättigande för sin egen skull utan är till för sina medlemmar och deras behov. Vi måste nu ännu mer tala om att vi finns, så att våra kollegor redan före 65 känner till SÄL.s existens och därmed går med i SÄL när 65 års-åldern uppnås. Alla SÄL-medlemmar måste hjälpa till att sprida informationen om SÄL och helst rekrytera nya kollegor. De extra 5-10 arbetsår som många av oss kommer att kunna ha gör det angeläget att bevaka våra speciella frågor i Läkarförbundet. Dessutom kommer ju på så sätt ett ökande antal läkare välja att stanna kvar i förbundet efter 65. SÄL har också en stor social funktion med trevliga möten två gånger per år och SÄL-anpassade resor samt högklassig fortbildning. Vårt yrke är priviligierat såtillvida att åldern inte är en nackdel, utan erfarenhet är snarast en fördel i vårt arbete som läkare. Det är mestadels inte heller fysiskt tungt - med vissa undantag, t ex tidskrävande operationer t. SÄL arbetar för att möjlighet ska ges till många 65+kollegor för fortsatt arbete i framtiden, inte bara när läkarbrist råder. Äldre läkare är en stor tillgång i hälso- och sjukvården. Så mitt råd är: Tala med en äldre kollega som du känner på ditt sjukhus eller din vårdcentral och berätta om SÄL och varför det är viktigt att gå med. SÄL är den självklara rösten för oss äldre läkare i Läkarförbundet och måste ha en central representation i vår fackförening. Vi har också börjat annonsera i Läkartidningen och Sjukhusläkaren för att uppmärksamma våra kollegor i alla åldrar på att SÄL finns. I SÄLs styrelse uppskattar vi att ni hör av er till oss med frågor eller synpunkter! Vi är intresserade av vilka problem ni möter och också av positiva erfarenheter. Christina Fabian vice ordförande i SÄL SÄLs skrivelse till Läkarförbundet om representation i förbundets ledning Till Centralstyrelsen, Sveriges läkarförbund Angående äldre läkares representation inom förbundet Sverige Läkarförbund är läkarnas fackliga organisation, som skall tillvarata alla medlemmars intressen. Differentierade medlemsavgifter avgör vilken typ av hjälp och rådgivning man har rätt att få. väljer att fortsätta arbeta efter 65. Vårt yrkesliv kommer successivt att förlängas. Läkarförbundet kommer att få en ökande andel medlemmar som är motiverat att vara kvar i förbundet. Av samma skäl som studenterna och de yngre läkarna behöver de äldre läkarna för sina speciella frågor en egen förening inom förbundet med representation i fullmäktige och anknytning till CS. - Sveriges äldre läkare SÄL har funnits sedan 1967 och utgör den förening inom förbundet som representerar läkare över 65 år. Denna grupp läkare får en allt större betydelse i vårt samhälle. Därför är det en win-win-situation att vidta åtgärder som gör det attraktivt för läkare över 65 år att gå med i eller fortsätta vara medlemmar i Läkarförbundet och SÄL. En viktig sådan åtgärd är att ge SÄL central representation i förbundet. Den s k organisationsutredningen inom förbundet utreder representations- gare tillställt dem ett brev om vårt krav. SÄL anser att det råder en diskriminering av de äldre läkarna i Sveriges läkarförbund. Det är hög tid att de äldre läkarna i Sverige får samma rätt till representation som motsvarande grupp har i våra grannländer. Vi önskar veta hur Centralstyrelsen idag ser på de äldre läkarnas representation. Är SÄLbladet Nobelpristagarsynskt? Den minnesgode (och några problem med minnet har vi väl inte?) SÄLbladsläsaren erinrar sig förstås att Lars Hamberger i sin Tillbakablick (SÄLbladet ) föreslog Bob Edwards som kommande Nobelpristagare i fysiologi eller medicin p.g.a. dennes utomordentliga förtjänster vad avser in vitro-fertilisering (IVF). Och minsann: SÄLbladet blev sannspått och 2010 års pris tilldelades just Edwards. Och nu har det hänt igen! 2012 års Nobelpris har, som varje Säl givetvis noterat, tilldelats Sir John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för deras arbeten om pluripotenta stamceller med dess potentiella möjligheter att skapa varjehanda mänsklig vävnad. Naturligtvis handlade ett av föredragen, charmerande framfört av Cellactis forskningschef Johan Hyllner vid SÄLs sensommarmöte i Marstrand 2012 om just stamceller, bl.a. just de pluripotenta dito. SÄL kan alltså bevisligen förutsäga framtiden och erbjuda fortbildning på Nobelnivå. Finns det egentligen någon viktigare delförening inom Läkarförbundet? Red. För föreningen Sveriges Äldre Läkare - SÄL Gunnar Sandberg Christina Fabian ordförande vice ordförande 4 5

4 Aktuellt från Skåne-SÄL Hösten i Skåne har varit mild, fuktig och synnerligen färggrann. I avsaknad av sedvanliga höststormar har löven suttit kvar på träden och utvecklat full färgprakt. Också föreningslivet i Lund har prunkat. Skåne-SÄL hade sitt första höstmöte med föredrag av Charlotte Erlanson-Albertsson: Maten till en bra hälsa- och varför. Många myter om mat för slankhet och hälsa avlivades. Att maten ligger oss varmt om hjärtat (!) vittnade den livliga diskussionen om. Jag tror aldrig en föreläsare fått så många frågor och kommentarer efter en föreläsning i Skåne-SÄL. Efteråt drack vi kaffe (som åtminstone i måttliga mängder ansågs ofarligt) och åt god vetefläta med mycket smör och socker. Den skall nog njutas sparsamt. Vid nästa möte var litteraturprofessorn Anders Palm föreläsare: Diktkonst, läkekonst. Hans analys av Hjalmar Gullbergs liv och produktion var oförglömlig och kan varken återges eller recenseras. Anders Palm hade nära kontakt med Hjalmar Gullbergs älskade Greta Thott och fick av henne veta mycket som tidigare varit okänt om Gullbergs sista timmar i livet. Framställningen var berörande och till tårar rörande. Från lyssnarna hördes: det bästa någonsin i Skåne- SÄL. Gåsen som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet inbjöd oss till var läcker, inklusive svartsoppan, äppelkakan och de goda vinerna. Cateringrestaurangen har en bra kock och ett bra namn: Finn Inn. Före maten lyssnade vi till medicinhistorikern Nils Hansson som talade om svensktyska läkarkontakter 1933 till Detta både känsliga och intressanta ämne kommer att bli hans doktorsavhandling, och för välförtjänst arbete fick han Bengt Lindskogs pris i Medicinens historia. Många Sälar har minnen från svåra år före och under kriget. SMHS har invigt sista etappen av Livets museum med många besökare, bubbel i glasen och mässingsorkester. Museet beläget i en 150 m lång och 3 m bred förbindelsegång har varit en utmaning för museibyggare och -arkitekt. Resultatet är spännande och lockande, inte minst för Skåne- SÄL-ar som har minnen av praktisk användning av apparater och instrument i montrarna. När Läkaresällskapet i Lund firat sitt 150-årsjubileum den 12 december är höstterminen slut men planeringen för våren är i stort sett klar. Vi är stolta och glada över att ha två Skåne-Sälar i SÄLs styrelse: Stephan Palmstierna och Marianne Ors. Genom dem får vi färska rapporter och intresserar oss särskilt för äldreläkarnas fackliga representation i SLF. Kanske får vi egna mandat i fullmäktige under våren 2013? Årsmöte i Skåne-SÄL blir det den 12 mars. Marianne Ors och Sven Lindberg föreläser: Cochleaimplantat. Senare under våren, den 9/4 kommer vi att utlokalisera oss till Helsingborg, där vi träffas på Helsingborgs medicinhistoriska Museum och lyssnar till Nils-Gunnar Toremalm: Smaken. Vi vill betona att Skåne-SÄL är inte är bofast i Lund utan en förening för hela Skåne. Lund 20 november Birgitta Castor sekr. i Skåne-SÄL Debatt - brev Den hemliga kliniken Läkare i Världen Snart lägger regeringen sitt lagförslag om att utvidga rätten till vård för papperslösa. Äntligen ett steg framåt anser Läkare i Världen, som sedan mer än femton år drivit en hemlig klinik i Stockholm där papperslösa får kostnadsfri vård. Där är jag medicinskt ansvarig och jag välkomnar detta steg. Många av de som idag söker sig till vår klinik kommer framöver att tas om hand av svensk sjukvård. Det gläder mig, eftersom den offentligt finansierade vården kan erbjuda vård av en helt annan kvalité än vad vår frivilligklinik kan göra. Däremot räcker inte steget som föreslås av regeringen. Jag tycker att man inte bör nöja sig med att utvidga ett steg utan anser att papperslösa bör få rätt till vård fullt ut i enlighet med det utredningsförslag som lämnades av den statliga utredningen Där finns utrett hur vi kan ge vård till papperslösa efter behov och hur det kan genomföras. Med utredningsförslaget skulle vi ta mänskliga rättighetsaspekterna på fullt allvar och då skulle Sverige uppfylla sina åtaganden i internationella konventioner. Men regeringens förslag är ett steg i rätt riktning och vi välkomnar det. Begreppet papperslösa personer kommer från det franska begreppet sans-papier och motsvaras av det engelska begreppet undocumented migrants. Pålitliga data saknas om hur många individer som vistas utan tillstånd och därmed utan papper i Sverige. Uppskattningsvis rör det sig om till personer. Papperslösa individer saknar svenskt personnummer och förekommer i få offentliga register. Vidare undviker papperslösa i vissa fall att ge sig tillkänna för myndigheter av rädsla för utvisning, och är därmed svåra att nå för statistisk registrering. I dagens Sverige har papperslösa begränsad tillgång till vård vilket har lett till debatt de senaste åren. Papperslösas vårdsituation har engagerat vårdgivare, politiker, journalister och människorättsorganisationer. Flera aspekter har lyfts fram i debatten, däribland mänskliga rättigheter, yrkesetiska frågeställningar samt nationell vårdlagstiftning i relation till internationella konventioner. Papperslösas rätt till vård regleras i hälso- och sjukvårdslagen, lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och tandvårdslagen. Vidare omfattas papperslösa av smittskyddslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är landsting skyldiga att erbjuda omedelbar vård även till personer som inte är bosatta i landstinget. Papperslösa har således rätt att erhålla omedelbar vård men debiteras hela vårdkostnaden. Ett akutbesök kostar ca 2100 kr och en komplikationsfri förlossning ca kr. Vad omedelbar vård innebär finns inte fastställt utan har tolkats på olika sätt av olika landsting. Utöver att patienter riskerar att drabbas av varierade tolkningar faller även ett stort ansvar på vårdgivaren, när det gäller att i varje patientmöte tolka lagen och avgöra om patienten har rätt till vård eller inte. Vår frivilligklinik tog emot närmare 900 besök förra året. En typisk patient är en asiatisk kvinna i 35-års åldern. Vår verksamhet kommer att bedrivas så länge som det behövs. Med regeringens väntade ändring av lagen kan fler få vård i det offentliga systemet, men vi ser ett fortsatt behov av vår klinik, eftersom lagen inte väntas täcka mer än mödravård, preventivmedelsrådgivning och vård som inte kan anstå. Är du intresserad av att stödja oss med läkarinsats eller bidrag? Ta kontakt med mig! 6 Bernd Atmer, medicinskt ansvarig Läkare i Världen Sverige Vad får pensionerade läkare göra och inte göra? I förra numret av SÄLbladet startade Uppsaladocenten Ulf Lindsjö med ett temperamentsfullt debattinlägg om att ekonomismen undantränger vårdetiken i landstingsvärlden någonting som kan bli en lång serie av kommentarer och synpunkter om vad en pensionerad läkare utan tjänst i den offentliga vården har rätt att göra i kraft av sin läkarlegitimation. Som ett brev på posten kom strax därefter en fråga från pensionerade Eksjöläkaren Eibert Einarsson, medlem i Svenska Ridsportförbundet, frivillig tävlingsläkare och själv aktiv ryttare. Han citerade Tävlingsreglementet i Ridsportförbundet: där legitimerad läkare/sjuksköterska kan knytas till tävlingsarrangemanget har denne skyldighet att utföra medicinsk undersökning efter inträffad händelse som kan nedsätta ridförmågan. Men sen citerade han också från tidningen Ridsport Socialstyrelsens jurist, som framförde att om en läkare eller sjuksköterska använde sin medicinska kompetens och inte bara utförde allmänna förstahjälpen-insatser (som lekmän kan utföra) så krävs en vårdgivares organisation, med en verksamhetschef, patientförsäkring, journalföring, kvalitetssystem med mera. Detta ledde redan i somras till att Röda Korset har dragit tillbaka all sin legitimerade personal från arrangemang där första hjälpen-insatser efterfrågas. Och så här skriver Eibert Einarsson i sitt brev: Nu skriver jag om det i mitt tycke orimliga som har kommit fram genom artikeln i Ridsport. Jag har ideellt varit tävlingsläkare i många år bl a på Strömsholm och lokalt. Har t.o.m. fått ridsportens guldnål för att ha räddat livet på en flicka med mjältruptur. Ska man inte kunna fortsätta jobba ideellt??? Enligt Socialstyrelsen (i artikeln) ska vi ju inte kunna jobba så. Ska man straffas för att rycka in? Jag är numera pensionär. Om jag inte kan ingripa på en lokal tävling vid en olycka när ska jag då kunna agera? Kan jag utan att vara anställd i vården ingripa vid en annan olycka eller när någon faller ner på gatan? Ska jag då 7 ringa 112 istället och be dom komma medan jag själv bara tittar på? Vad betyder min läkarlegitimation? Vad ger den mig för befogenheter resp. skyldigheter? Jag får väl fortfarande skriva ut läkemedel som pensionär. Får man ta hand om sina släktingar eller anhöriga? Får man ge råd eller svar på frågor vid middagsborden? Är man helt ute och hjälplös om man inte är anställd inom någon form av vårdinstans eller har egen firma? Ska man bara slå sig till ro i en fåtölj tills... Som det nu verkar så kan någon med t ex första hjälpenutbildning agera men inte ett proffs!! Hur agerar alla andra tävlingsläkare i fotboll, hockey, motocross m.m.? Detta verkar ha fått orimliga konsekvenser från Socialstyrelsen eller... Det skulle vara intressant att få veta vad man som pensionär får göra. Är det något som SÄL kan diskutera och ta tag i? Såvitt SÄL direkt kunde utröna så lyfte Ridsportförbundet frågan till Riksidrottsförbundet, eftersom läkare och sjuksköterskor arbetar på sin fritid i många olika idrottssammanhang. Dessutom har Röda Korset sedan dess startat en dialog med Socialstyrelsen om var gränsen ska gå mellan första hjälpen och sjukvård. Den lagtolkning som Socialstyrelsen gjort i sina kontakter med idrottsorganisationer innebär alltså att det ställs stora formella krav när en läkare ställer upp frivilligt med sin medicinska kompetens. Och ur SÄLs synpunkt är det förstås framför allt viktigt att klarlägga vad som ska gälla för våra medlemmar, av vilka huvuddelen inte har tjänst eller något landstingsavtal eller arbetar i egen firma. För att om möjligt vinna någorlunda klarhet i rubrikens fråga tog SÄLbladets redaktion kontakt med Socialstyrelsen, initialt dess chefsjurist, men sedan blev det lite av katten-på-råttan-råttan-på-repet -lek så att vi i slutänden hamnade hos juristen Anders Alexandersson vid avdelningen för Regler och Tillstånd. Alexandersson har hållit i kontakter med organisationer i aktuella frågeställningar och författat policydokument. En intervju honom arrangerades, och det självklara valet av intervjuare från SÄL-styrelsen var SÄLs sekreterare Lennart Rinder tillbaka på sin gamla arbetsplats. Ingvar Gustafson

5 Intervju Vad gäller när den pensionerade läkaren gör frivilliga läkarinsatser? SÄLbladet intervjuar företrädare för vår tillsynsmyndighet Socialstyrelsen. Lite lagom nervös tar jag bussen ut till Lilla Essingen där en del av den stora myndigheten huserar. För idag är det omvända roller som gäller: förr i tiden var intervjuaren (som chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning) den som bestämde över bl.a. Anders Alexandersson och nu är det alltså Alexandersson som står för bestämmandet. För säkerhets skull har jag med mig ett par vaniljbullar (knappast muta?) för att komplettera det statliga (välsmakande) kaffet och allmänt förgylla intervjusituationen i den spartanskt inredda och diminutiva kontorscellen. Grundläggande principer Basala begrepp i den styrande lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen m.fl.) är t.ex. att man tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och meddelar vård och behandling, för då gäller ganska stora krav. Faktum är att om man är kvacksalvare så har man ganska stora friheter i Sverige, dvs sysslar med alternativ medicin och liknande som faller utanför begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett vanligt missförstånd är att om man bara inte tar betalt så är det inte så noga med formalia. Men så är det absolut inte, samma regler gäller vid vård mot betalning som vid frivilliginsatser. Om man begränsar sig till första-hjälpen-insatser, dvs sådana enkla åtgärder som envar kan utföra, t.ex. ringa efter ambulans, lägga en medvetslös i framstupa sidläge eller ge basal hjärt-lungräddning så gäller inga specifika krav. Det är förstås inte alldeles lätt att bedöma var den exakta gränsen går mellan sådan första hjälp och professionella medicinska insatser som förutsätter utbildad hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. en leg. läkare. Men om det handlar om mera tydliga professionella hälso- och sjukvårdsinsatser för en enskild patient - diagnostik och specificerad rådgivning-behandling - är det lika klart att vissa grundläggande krav ska vara uppfyllda, som gäller också för den kanske sedan länge pensionerade 8 läkaren, som inte längre har någon tydlig huvudman/arbetsgivare: - att vara vårdgivare rätt enkelt, det räcker att via Socialstyrelsens hemsida ha anmält sig till vårdgivarregistret - ha ett dokumenterat kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta är tämligen så jobbigt att fixa till. - utse någon, rimligen sig själv till verksamhetschef för den verksamhet som är anmäld till vårdgivarregistret och iaktta det allmänna regelverk som gäller för verksamhetschefer i hälso- och sjukvården - ha en patientförsäkring. Bl.a. SalusAnsvar erbjuder en försäkring för fritidspraktiker för några hundralappar årligen - dokumentera (dvs journalföra) sina patientkontakter. I och för sig kan det nog räcka med att anteckna i ett kollegieblock eller så. Men det ska förvaras mycket säkert, t.ex. i ett någorlunda brandsäkert kassaskåp, så helt lätt är det inte att uppfylla just detta krav. ( Det finns inga doktorer med kontoret på fickan ). - man står förstås under Socialstyrelsens tillsyn, både i egenskap av vårdgivare och för att man tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen, och kan därför bli föremål för t.o.m. inte föranmäld inspektion och krav på att skicka in dokumentation, t.ex. journalkopior. Om det föreligger rena nödsituationer kan bedömningarna bli mera knepiga och kraven i praktiken minska väsentligt. Efter genomgången av dessa mera generella principer ber jag Anders att kommentera några typsituationer som den pensionerade läkaren kan bli engagerad i: Barnbarnet är hostigt Svärdottern ringer och är bekymrad för att Kalle, 5 år, har skrällande hosta sedan tre dagar, men ingen feber. Mycket stressigt på svärdotterns jobb, maken utomlands i tjänsten, så ingen kan vabba och Kalle bara måste vara på dagis. Svärfar förhör sig noga om symtomen och bedömer att det handlar om vanlig faryngobronkit på virusbas, som snart spontant ger sig och knappast är smittsam längre, men lite INTERVJU 9 hostdämpande skulle underlätta för Kalle och ringer telefonrecept på Cocillana-Etyfin (läkaren har s.k. pensionärskod för subventionerad förskrivning av läkemedel). Anders: Detta är hälso-och sjukvård, hela regelverket måste tillämpas. Gratiskonsultation vid middagsbordet Läkaren lyssnar på sin bordskavaljer som beskriver tryck över bröstet vid ansträngning och ber om åtgärdsråd; läkaren bedömer det hela som ofarligt och förespråkar expektans. Anders: Läkaren använder sin medicinska kompetens för diagnos och gör ett medicinskt ställningstagande. Det är därför hälso-och sjukvård och hela regelverket, t.ex. journalföring, är tillämpbart. Skämtare brukar säga att den rätta repliken vid en middagsbordskonsultation alltid är: Ni gjorde nog klokt i att söka läkare! Och då behöver man ju inte tänka på att journalföra middagssamtalet. Grannen vill ha remiss för röntgen Grannen sedan 40 år i villan bredvid ber om en röntgenremiss för sina knäledsbesvär och läkaren tycker att det kan man väl villfara. Anders: Att skicka själva remissen är endast en förfrågan hos annan, särskilt sakkunnig läkare och därmed i sig inte hälsooch sjukvård enligt ovanstående regelverk. Normalt görs dock en medicinsk bedömning före remissen. Socialstyrelsens föreskrifter om remisshantering gäller, och då blir det hälso- och sjukvård med dess regelverk. Men observera att det kan bli dyrt för patienten om man inte har vårdavtal (och det har man nog inte) som innebär att landstinget (motsv.) står för kostnaden för undersökningen. Läkarmedverkan vid idrottstävling Läkare som själv varit duktig inom idrotten i fråga ställer upp, utan ersättning, som tävlingsläkare för att kunna primärt handlägga t.ex. frakturer och mera djupgripande sårskador. Anders: Det lutar åt att detta i regel är hälso-och sjukvård, där hela regelverket ska tillämpas och alltså går längre än den första-hjälp som envar lekman bör kunna klara av. Socialstyrelsen för diskussioner med några riksorganisationer för att finna praktiska organisatoriska lösningar för just tävlingsläkare och likartade situationer där det krävs att man är vårdgivare etc. Eventuellt kan förslag till lösning komma under Trafikolycka med svårt skadade/döda Läkare i bil ser frontalkrockade bilar, uppenbarligen hänt nyss och läkaren är först på plats. Ringer omedelbart 112, försöker därefter dra fram ett par som verkar vara oskadade, påbörjar vid behov hjärt-lungräddning, lägger medvetslösa i adekvata lägen, värmer med filtar etc. Senare anländer ambulans och helikopter och tar över. Anders: I nödsituation som denna kan brister i dokumentationen eller åtgärderna bedömas som försvarbara. Läkaren kan dock ställas till ansvar om han eller hon förfarit felaktigt. Det kan beroende på situation förväntas att läkaren lämnar över någon form av information i den mån detta är möjligt (muntligt) eller dokumentation på de åtgärder som vidtagits till den personal som tar över fortsatta bedömningar och åtgärder (ambulanspersonal, motsv.) I flygkabinen Långresa många timmar. Medpassagerare faller ihop i stolen bredvid. Flygvärdinna vädjar om medicinsk hjälp och tillhandahåller stetoskop och blodtrycksmanschett. Läkaren tar puls och blodtryck och hjärtauskulterar.. Passageraren vaknar upp och kan kommunicera en hygglig anamnes på engelska. Läkaren bedömer: svimningskaraktär, ej livshotande, kan avvakta planerad landning om ca 7 timmar, då lämpligen ny bedömning av flygplatsläkare. Anders: Frågan är svårbedömbar juridiskt. Planet kan befinna sig över svenskt, internationellt eller annat luftrum. Dessutom kan planets nationalitet vara avgörande för under vilket lands regelverk åtgärden ska bedömas. Det finns flera internationella konventioner som reglerar civil flygfart. Den vård som ges på planet kan därför komma att bli bedömd efter den nationalitet som planet är registretat på eller var planet befinner sig i luftrummet. Som grundprincip gäller dock att på svenskt luftrum eller i ett svenskregistrerat plan gäller svensk lagstiftning om läkaren använder sin medicinska kompetens, och då gäller hela regelverket enligt ovan. Om det bedöms vara en nödsituation gäller samma resonemang som i fallet med trafikolyckan vad gäller dokumentation etc. Jag påpekar att läkare som uppträder i TV-program inte sällan ger ganska specifika råd och uppmaningar till personer som mejlat eller ringt. Anders säger att man inom Socialstyrelsen diskuterat detta ingående. En svårighet är att identiteten inte alltid är säkerställd, eller att frågan kan gälla någon tredje person. I kontakt med specifik juridisk expertis har framförts att yttrandefrihetslagens bestämmelser blir gällande i massmedia och då blir frågan särskilt svår att bedöma. Till slut undrar jag om den legitimerade läkare, som kanske tycker att regelverket verkar lite jobbigt, kan komma runt det genom att avsäga sig legitimationen och verka som kvacksalvare. Och visst kan man det, dock med väsentliga inskränkningar som att inte behandla barn under åtta år, diabetes och en hel del annat. Det är mycket strängare samhällskrav på oss som juridiskt tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, och lite extra på oss som har legitimation, än på kvackarna (men det finns ju skämtare som gärna kallar oss kvackare, se t.ex. SÄLbladet Doktor Da Capo på återbesök). Fast som frivilligt deslegitimerad motsvarar man ju inte SÄL-devisen att läkare är man livet ut.. Kanske är någon förvånad över att de formella kraven är så långtgående även när man rent ideellt och utan ersättningskrav, mera som ett kall, vill och kan tillhandahålla sin medicinska kompetens och bl.a. avlastar den offentliga sjukvårdsapparaten en hel del arbete. Det är dock troligen få av ovan exemplifierade situationer som prövats mera ingående rättsligt, men intill Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) slutligt prövat ett ärende så att man fått fram prejudikat gäller förvisso förvaltningsmyndigheten Socialstyrelsens tolkningsföreträde vad avser bestämmelserna i Hälsooch sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen m.m. och uttalanden i förarbetena till dessa. Det rätter och packer eder efter!?? (Fras som missvisande hänförs till Karl IX i brev till fogdar). Eller snarare: diskussionen och debatten med tolkningarna går nog vidare. Gärna här i SÄL-bladet! Lennart Rinder

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL.

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. Anne Sjögren Sjuksköterska Rosengrenska / Röda Korset 031 741 6207 Jourtelefon:

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET TACK!!! Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd lag från

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård

Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård 6.17. Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda boenden, korttidsboende samt för patienter inskrivna i hemsjukvård Bakgrund Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Patientfall. Diabetesforum 2017

Patientfall. Diabetesforum 2017 Patientfall 1 /Träder i kraft I:2017-04-01/ Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 1 HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 12 november 2009 i mål nr T 290-06 och T 1893-06, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Lex Maria och den nya lagstiftningen Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Varför en ny lag? 100 000 patienter skadas varje år i vården Nuvarande regelverk inte tillräckligt Åtgärder riktade

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer