SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2)"

Transkript

1 SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2) Protokoll 08:05 fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen lördagen den 31 maj 2008 i Skyttarnas Hus, Stockholm. Närvarande: Vid protokollet: John Landin, JL, ordförande Kerstin Bodin, KB Bo Ohlsson, BO Leif Fasth, LF, gevärsektionen Christer Claesson, pistolsektionen Josefine Karlsson, JK, ungdomssektionen Olov Karlsson, OK, lerduvesektionen Göran Nygren, GS, generalsekreterare Ordförande John Landin förklarade det första sammanträdet öppnat i Svenska Skyttesportförbundet. 29. Godkändes och lades till handlingarna protokoll FS 08:03 29.Protokoll och AU 08: Valdes Kerstin Bodin till vice ordförande med bland annat 30.Konstituering ansvar för internationell kontaktverksamhet. Adjungerades GS som sekreterare i FS. Valdes till Arbetsutskott John Landin, Kerstin Bodin och Bo Ohlsson samt GS som adjungerad sekreterare. Utsågs Jimmy Persson till representant med Christer Claesson som suppleant i SPSF:s styrelse. 31. Beslöts att Svenska Skyttesportförbundets firma tecknas av: 31.Firmateckning John Landin, Kerstin Bodin och Göran Nygren var för sig. För avtal och motsvarande med långtgående rättsverkan och överstigande kr tecknas firman av Göran Nygren, John Landin och Kerstin Bodin två i förening. Bank- och plusgirokonton tecknas av Göran Nygren samt Inger Mortensen enligt fullmakt. Värdepost kvitteras av Göran Nygren, Åsa Hermanson, Inger Mortensen och Linda Andersson var för sig.

2 Fastställdes att sektionernas kostnader attesteras av: Mikael Svensson, gevär, Olov Karlsson, lerduvor, Christer Claesson, pistol, Claes Johansson, viltmål och Josefine Karlsson, ungdom. 32. Utsågs JK att tillsammans med GS vara FS representanter på 32.Internationella JNM 2008 och NSR General Assembly på Öckerö. evenemang o motsvarande 33. Beviljades inträde för: 33.Medlems- Vallebygdens Pistolskytteförening, Västergötland ärenden Beviljades utträde för: Jägarnas Riksförbund Avd 20-01, Dalarna Söderhamns Pistolskytteförening, Hälsingland, medlem sedan Oxelösunds Jaktskytteförening, Södermanland, medlem sedan Därmed är antalet föreningar 733 st Godkändes namnändring av: Veddige Skytteförening ändring till Veddige Ungdomsskytteförening efter sammanslagning. 34. GS rapport 1 om inkommande och utgående handlingar samt 34.Rapporter KB rapport 2 lades med godkännande till handlingarna../.. Rapporterade JK från RF:s introduktionsmöte för nya SF ordförande/ledamöter med bland andra Karin Matsson i Idrottens Hus, Stockholm. 35. Fastställdes sammanträdesplan. 35.Sammanträden Förbundsstyrelsen telefonmöte kl telefonmöte kl på kansliet ca telefonmöte kl på kansliet ca telefonmöte kl på kansliet ca Höstkonferens Sammanträdet avslutades. Vid protokollet Justerat Göran Nygren John Landin

3 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET FS 08:05 Rapport 1 Inkommande och utgående handlingar 2008 Från/till Ärende Handl Spännar Mats Eriksson Ansökan förlängt studieår LA Hanna Säker Ansökan förlängt studieår LA TILL Kronprinsessan M. Ansökan Stipendie 2009 LA Hälsocentrum Karlstad Sponsoravtal S.Lundström GN Vallebygdens PSK Inträdesansökan ÅH Gislaveds JVF Inträdesansökan ÅH Östgöta JSK Tillägg till stadgar ÅH/GN Hjalmar Strömerskolan Avtal SSF-Strömsundskommun GN Vallentuna PSK Inträdesansökan ÅH Alf Johansson Brev GN Jägarnas RF Avd Utträdesansökan ÅH Växjö PK Utvecklingsbidrag HH Italien Tävlingsinbjudan ÅH/G Italien Tävlingsinbjudan ÅH/L Italien Tävlingsinbjudan ÅH/G Växjö PK Avtal ekonomiskt bidrag GN Island Tävlingsinbjudan ÅH/L Holland Tävlingsinbjudan ÅH/L Västerås PSK Utvecklingsbidrag HH Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Salus Ansvar Ersättningsbesked ÅH Motala PK Utvecklingsbidrag HH Stig Andersson Ang. Tävla på lika villkor GN ESC Gun legislation committe GN ESC Jury members EM 2009 GN SOK Protokoll 2/2008 ÅH SOK OSF-avtal GN Nordmark AB Sponsoravtal R.Nilsson GN TILL Lars Lundqvist Årsbokslut IM Norge Tävlingsinbjudan ÅH/G TILL SDF:en Kallelse till FM GN/ÅH Växjö JSK Utvecklingsbidrag HH Sjölén & CO Sponsoravtal J-Å.Abrahamsson GN Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Strömsunds kommun Samarbetsavtal GN TILL Eric Rim Antagningsbesked LA TILL Rebecca Spjuth Antagningsbesked LA Södertälje JSK Namnändring ÅH ISSF 8th B course GN ISSF 12th C course GN SOK Inbjudan seminarie GN Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN TILL SOK Avtal 2008 SOK-SSF LA Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Össjö SF Framtidscertifiering HH Kinneveds SF Framtidscertifiering HH Hille SG Framtidscertifiering HH Älvdalens PK Fortsatt framtidscertifiering HH

4 Torsås-Söderåkra JSK Utvecklingsbidrag HH Torsås-Söderåkra JSK Framtidscertifiering HH Norrköpings SpSF Framtidscertifiering HH T.Hultqvist 4 x sanktion ÅH/L Jokkmokks PK Framtidscertifiering HH Toltorp SKG/USG Framtidscertifiering HH Toltorp SKG/USG Utvecklingsbidrag HH Lönsboda SpSK Fortsatt framtidscertifiering HH ISSF Member medical committe GN ISSF Member RT committe GN ISSF Member rifle committe GN ISSF Intro ADAM N.Larsson ÅH Nacka SpSK Utvecklingsbidrag HH Nacka SpSK Framtidscertifiering HH Uddevalla Nejdens SpSK Framtidscertifiering HH P-O.Lindgren Sanktion ÅH/L P.Nilsson Sanktion ÅH/L Johannishus PSK Framtidscertifiering HH Kvibergs SF Framtidscertifiering HH SOK Protokoll 3/2008 GN TILL Unionen, Jusek, All. Hemställan GN Gestamp Hardtech AB Sponsoravtal F.Bodén GN Brasilien Tävlingsinbjudan ÅH/L Malmö Skyttarna Utvecklingsbidrag HH PK Hjorten Framtidscertifiering HH Malmö Skyttarna Framtidscertifiering HH Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Söderköpings JRF Utvecklingsbidrag HH Söderhamns PSK Utträdesansökan ÅH Gevärsektionen Utvecklingsbidrag HH S.Wallén Sanktion ÅH/G Illen Jakt Sponsoravtal C.Petters GN Ånge PSK Framtidscertifiering HH Trunnerups SF Framtidscertifiering HH Sjuhäradsbygdens SpSK Framtidscertifiering HH Växjö JSK Utvecklingsbidrag HH Älmhults SF 2 x Utvecklingsbidrag HH J.Wolfram Sanktion ÅH/G P.Järpenby Sanktion ÅH/G Alvesta SF Utvecklingsbidrag HH Landskrona-Saxtorps JSK Utvecklingsbidrag HH Lövstabruks JSK Utvecklingsbidrag HH Trunnerups SF Utvecklingsbidrag HH Nimrod SSK Utvecklingsbidrag HH Forsa SpSK 2 x Utvecklingsbidrag HH Alf Johansson Ang. Tävla på lika villkor GN Oxelösunds JSK Utträdesansökan ÅH K-G.Peterson Sanktion ÅH/L B-O Karlsson Sanktion ÅH/L S-G Eriksson Sanktion ÅH/L C.Nyström Sanktion ÅH/L F.Nyström Sanktion ÅH/L O.Månsson Sanktion ÅH/L Luxemburg Tävlingsinbjudan ÅH/G.P Göran Nygren-Jusek Protokoll MBL förhandling GN Hovås S-o JSK Yttrande över beslut GN

5 Jonas Warpmans AB Sponsoravtal A.Norlén GN Bofors Jägargille Fortsatt framtidscertifiering HH Bofors Jägargille 5 x Utvecklingsbidrag HH Luleå SpSK Utvecklingsbidrag HH

6 Rapport 2 FS 08:05 p. 34 GS rapporterade: -från RF möte om organisationsöversynen i Stockholm -från RF:s GS föreningsmöte i Stockholm -att han och Mikael Mortensen träffat Salus Ansvar om fortsatt samverkan i Stockholm -från Pool2Tusens årsstämma i Stockholm -från möte med skytte- och jägarorganisationerna, ammunitionsindustrin med flera om bly i ammunition i Åmotfors -från SOK:s årsmöte i Stockholm -från möte med Kemikalieinspektionen om ekonomiska styrmedel på bly i ammunition i Stockholm -från RF:s hearing i Idrottens Hus -om besök av ESC:s President Unni Nickolaysen på kansliet

7 KERSTIN BODIN FS 08:05 p. 34 Rapport om möten SDF-konferens angående sammanslagningen, Stockholm Styrelsemöten och Generalförsamling i ISSF (International Shooting Sport Federation) och juryuppdrag vid världscupen, Beijing Vid det första styrelsemötet den 8 april delades rapporter ut från ISSF s samtliga kommittéer. Mötesformen medgav inte tid att läsa igenom rapporterna för att ställa frågor eller kommentera. Noterbart är dock en höjning av startavgifterna för VM/WC från 150 dollar till 170 Euro och betydande lindring när det gäller sponsormärkning på skyttarnas kläder och utrustning. Den nya regelboken som gäller från 1 januari 2009 beräknas komma ut efter OS så att den kan översättas i tid innan årsskiftet. En del regler som är gemensamma för de olika disciplinerna har flyttats till sektion 6, Guidelines för världscuparrangörer har tagits bort liksom checklistan för tekniska delegater. Regelboken blir därmed betydligt tunnare. Vid Generalförsamlingen den 10 april fanns delegater från över 100 medlemsförbund närvarande. Mötet tog beslut om VM-arrangör år 2014 där Belgrad i Serbien, Granada i Spanien och Beijing i Kina kämpade om värdskapet. Efter en tuff omröstning gick VM till Granada. Belgrad fick, utan kandidatkonkurrens, ta sig an det separata lerduve-vm som arrangeras år Styrelsemötet den 11 april hade bara val av ledamöter till de olika kommittéerna på agendan. Kommittéordföranden väljs vart fjärde år (nästa gång 2010) av Generalförsamlingen, men ledamöter alltså av styrelsen. Sverige har fortsatt god representation med tre omval: Christina Åhlstedt gevärskommittén (med flest röster av alla) Claes Johansson - viltmålskommittén Rolf Bodin - medicinska kommittén Jag kvarstår som ordförande i domarkommittén fram till Till Youth Olympic Games, som kommer att arrangeras första gången i Singapore år 2010, har skyttet preliminärt fått 80 platser som kommer att fördelas på flickor och pojkar, luftgevär och pistol. Ålderskategorin blir troligen år och kvalificeringsreglerna är ännu inte bestämda. Efter styrelsemöten och Generalförsamling började världscupen med Christina Åhlstedt som en av juryledamöterna i gevärsjuryn och mig som en av medlemmarna i Classification Jury Årsmöte Sveriges Olympiska Kommitté, Stockholm 1

8 Konferensdag med Riksidrottsförbundet angående nytt system för RF-bidraget Processen mot ett nytt fördelningssystem för RF s bidrag till förbunden startade hösten 2007 och i december fick vi en första arbetsbok som vi från SSF besvarade. Detta var andra mötet och en redovisning av de svar som kommit in från 45 förbund (av totalt 67). Liksom vi, hade många förbund svarat att det börjar bli för mycket fokus på barn/ungdom och att idrott för vuxna också är viktigt. Likaså att ett förbunds landslagsverksamhet måste räknas in när man fördelar pengarna. Arbetsbok 2 kommer inom kort och svar ska lämnas efter sommaren Dialog med Riksidrottsförbundet, Stockholm Vart annat år kallas vi till kvartssamtal med representanter från RF och den här gången handlade dialogen mest om den förestående sammanslagningen. Ett visst frågetecken satte man för vårt jämställdhetsarbete Framtidsdialog mellan SOK och de olympiska förbunden, Stockholm SOK hade bjudit in de olympiska förbunden för att presentera nya initiativ med sikte på starkare OS-trupper och att hålla drömmen om ett OS i Sverige levande. Det handlar om att stärka den internationella konkurrenskraften, att få fler internationella evenemang till Sverige och att skapa delaktighet i den olympiska tanken. Ett sommar Youth Olympic Games inom 10 år och ett vinter-os inom 20 år är en tanke årsjubileet av OS i Stockholm 1912 är en viktig hållpunkt. Hur kan vi i skyttesporten fira? Skytte var den mest framgångsrika idrotten på Solskensolympiaden! Konferens och Förbundsmöte, Täby 2

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Sportskytteförbundet 2007 2007 Verksamhetsberättelse Intensivt arbete för en ny skytteorganisation Under 2007 intensifierades arbetet mot ett nytt samlat skytteförbund och

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras.

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras. Stadgar Borås Pistolskyttar Stadgar för Borås pistolskyttar med säte i Borås Stad. Föreningen bildades den 4 mars 1934. Utöver skytte enligt 1 nedan utövar föreningen skytte inom skyttegrenarna enligt

Läs mer

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR SVENSK WEBBtidNiNG nummer 2 2013 KalIX-leIf tog sm-guldet GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger FÖR UNGDOMAR 24 TIMMARS SKYTTE I KRISTIANSTAD satsning HOs snabb- PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR LINDA PÅ VÄRLDSCUPEN

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 375, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 13 mars 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer