SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127"

Transkript

1 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / Plats: Telefonmöte Datum: Tid: Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson. Lars Granström, Georg Andresen, Björn Lundqvist, Kerstin Karlsson, Per-Olof Larsson, Jan Lund-Jensen (from punkt 119c) Jonny Svensson Thomas Claesson, Nils Björklund Hans Ogfeldt, Zuzana Cortova 116 Mötets öppnande Ulf Gustafsson öppnade möte och hälsade alla välkomna, Thomas Claesson utsågs att skriva protokoll och Björn Lundqvist utsågs till protokolljusterare. Jonny Svensson tjänstgjorde för Jan Lund-Jensen under punkt c 117 Föredragningslista Föredragningslistan genomgicks och fastställdes efter justeringar. 118 Protokoll a) Styrelsen gick igenom protokoll och beslutade att fastställa det. Kansliet uppdrogs att publicera protokollet på hemsidan. Protokoll nr Rapporter a) Lars Granström föredrog protokollet och de lades till VO BRR handlingarna med godkännande. Dnr: 1974 Publicering av protokoll på hemsidan b) Georg Andresen föredrog protokollen och det lades till handlingarna med godkännande c) Per-Olof Larsson föredrog protokollet som lades till handlingarna med godkännande d) Lars Granström föredrog minnesanteckningarna och de lades till handlingarna med godkännande. f) Information om vad som gäller för licensiering Information till föreningarna går ut med månadens DSF-Nytt. g) Kerstin Karlsson redogjorde muntligt för Juridiskas senaste möte 10 oktober. Ett antal föreningar har skickat in olika uppgifter på antalet medlemmar på statistikblanketten och i årsredovisningen. Brev har gått ut till dessa föreningar med önskemål om förklaring till detta. Juridiska ska träffa representanter från Folksam för att diskutera försäkringsfrågan. VO DCP Dnr:1996, 2028 VO Tiodans Dnr:2010 VO BRR Utbildning Dnr: 2052 Licenser 2007 Juridiska Svenska Danssportförbundet Styrelseprotokoll 13/2006 1

2 120 Åtgärdslista Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 121 Kansli och personal a) Jan Lund-Jensen föredrog det ekonomiska läget, det ser Ekonomirapport fortfarande bra ut. Samtliga ansvariga uppdrogs att prata med sina VO om att inkomma med budgetunderlag inför 2007 senast 20 november till Jan Lund-Jensen. b) Angelica har varit på Kansliet för att hjälpa Madeleine att Kansliet komma in i arbetet. Angelica är även tillfrågad om att komma in och jobba över jul och nyår, vilket hon tackat ja till. c) Ulf och Thomas uppdrogs att leta reda på avtalet som tecknades kring det nya programmet för att ta reda på vad som ingår enligt avtalet. 122 Bordlagda ärenden Andreas Åhlin har skickat in flera olika frågor som tidigare Från Andreas Åhlin bordlagt. Dessa frågor skjuts nu till Info/PR att besvara. 123 Anmälda ärenden a) Juridiska har kommit in med justeringen av Revision Reglemente/ bestämmelserna som enbart berör tiodans och det rör sig i Bestämmelser princip endast om en redaktionell justering av gällande bestämmelser. - godkänna den föreslagna justeringen av tabellen i (bilaga 1). Ändringen införs i bestämmelserna och den nya versionen kommer att bli gällande från och med b) Information om förbundets stipendiefond skall ut till medlemmarna. Sista ansökningsdag är 1 februari nästa år och blanketter och stadgar finns på hemsidan att ladda hem. - uppdra åt Lars Granström att lägga ut en blänkare på hemsidan - uppdra åt kansliet att få med information om stipendiet och var ansökningsblankett finns i nästa nummer av DSF-Nytt. c) Björn Lundqvist och Georg Andresen har träffat representant från Svenska Grafikbyrån, som ritar bilder och diagram till tidningar. Nu håller de på att uppdatera sina bilder gällande idrotter och har nu kommit till dans. - uppdra åt Björn och Georg att bibehålla kontakten och informera Info/PR om framstegen. d) VO-DCP har bjudit in alla SDF och föreningar från de SDF som inte fungerar till en konferens på Arlanda Stad helgen oktober. Frågor som kommer att diskuteras där är bland annat förslaget på ny SDF indelning. Ulf har tagit på sig att vara moderator för träffen och har fått i uppgift att ta med sig styrelsens viljeinriktning till mötet. Stipendiefond Infomaterial SDF-konferens Svenska Danssportförbundet Styrelseprotokoll 13/2006 2

3 - Thomas och Ulf uppdras att ta fram tidigare styrelsebeslut kring distriktsfrågan. e) Kansliet har begärt in offerter kring lokaler för nästa års förbundsmöte. De olika förslagen diskuterades med för och nackdelar ställda gentemot pris. - Förbundsmötet 2007 skall hållas på antingen Scandic Star Sollentuna eller Park Inn Haninge, beroendes på vilka som har störst lokaler. - Kansliet fortsätter handlägga ärendet. f) Juridiska har kommit in med beslutsunderlag kring två föreningar som själva valt att begära utträde ur förbundet, eller inte betalat medlemsavgiften på 2 på varandra följande år. - utesluta Gripen Sportdansklubb och Föreningen Moderna Unga Dansare som medlemmar i Svenska Danssportförbundet. - kansliet meddelar föreningarna beslutet. g) De personer som arbetar inom respektive VO är oklart om man tittar på hemsidan. - uppdra åt respektive ansvariga att se över vilka som arbetar inom respektive VO. Detta skall vara genomfört till nästa FS möte. h) Frågan bordlades till nästa möte och samtliga ledamöter uppdrogs att läsa igenom Juridiskas underlag. Hotell för FM2007 Uteslutande av föreningar Inventering av VOledamöter. Nya föreningar 124 Inkomna skrivelser a) I samarbete mellan RF, SISU Idrottsutbildarna och Viking Sport kickoff 24-26/11 Line arrangeras åter en sport kickoff den november. Tema denna gång är Ledarskap samt Kommunikation i föreningen. - lägga ärendet till handlingarna. b) RF inbjuder IT-ansvariga samt chefer för DF, SF samt SISU-d till IT-dagar i Aronsborg, Bålsta den november. Första dagen inleds med en nätverksträff för IT-ansvariga under förmiddagen, resten av dagen innehåller programmet aktuella föreläsningar. Dag två presenteras ett smörgåsbord av miniföreläsningar. IT-dagar Svenska Danssportförbundet Styrelseprotokoll 13/2006 3

4 - Ulf Gustafsson ansvarar för att DSF finns representerade vid mötet. c) Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma ungdomsråd inbjuder till en nätverks- och inspirationsträff på Bosön den 2 december där deltagarna får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring ungdomsdelaktighet inom idrotten. Syftet med dagen är att inspirera och stärka unga i sin roll som förtroendevalda ledare så att dom fortsatt vill engagera sig. diskutera hur ungdomar på bästa sätt ska bli delaktiga i idrottens organisationer för att kunna påverka deras utveckling. stärka nätverket av unga ledare diskutera hur vi kan få fler unga att engagera sig som ledare - Björn Lundqvist får i uppdrag att se till att DSF finns representerade vid mötet. d) Allhelgonahelgen är en kampanj i regi av Riksidrottsförbundet inom Handslaget för att engagera vuxna mot ungdomsfylleri. Kampanjen, som genomförs i samverkan med Alkoholkommittén och IOGT-NTO, hoppas på medverkan från såväl idrottsförbund på alla nivåer som lokala idrottsföreningar. Den primära målgruppen är vuxna medlemmar bland medlemsorganisationerna. - Uppdra åt Lars Granström att se över hur DSF kan vara med i kampanjen. e) RF har skickat ut en enkät ang. plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning, där de vill ha svar. - Uppdra åt Ulf Gustafsson att besvara enkäten samt att sprida informationen till förbundets medlemmar. f) På senaste utbildarträffen 2005 var önskemålet att reducera antalet utbildningar till ett mer realistiskt antal framför allt i de smalare disciplinerna. Utbildningskommittén tillsammans med representanter från VO Dans BRR och förbundsstyrelsen har kommit fram till en ny struktur, (bilaga 2). - åter remitera ärendet till VO Dans Utbildning för att se över de smala utbildningarna igen. Där de uppdras att kontakta berörda utbildare. Ungdomsdelaktighet på ungas villkor 2/12 Allhelgonahelgen - Kampanj mot tonårsfylleri Enkät avseende Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning Utbildningsstruktur VO BRR, Dnr 2051 Svenska Danssportförbundet Styrelseprotokoll 13/2006 4

5 g) RS beslöt vid sammanträde den augusti 2006, att på remiss till SF och DF under tiden fram t.o.m. den 15 november 2006 sända ut rubricerat förslag till stadgeändringar m.m. Förslaget är utarbetat inom RF av Stadgeutskottet. Utifrån inkomna remissvar utarbetar RS härefter ett eget förslag som RF-stämman 2007 får ta ställning till. - Uppdra åt juridiska att besvara remissen REMISS - Förslag till ändringar i RFs stadgar och i Idrottens dopingreglemente. Dnr Handslaget a) Knuten SDK har sökt pengar för att skicka Ansökningar föreningsledare på grundläggande funktionärsutbildning i Knutens SDK Stockholm. Dnr bordlägga frågan och be föreningen skicka in en fullständig ansökan. b) Alemana DK har sökt pengar för samverkan med skolan. - bordlägga frågan och be Alemana inkomma med en tydligare ansökan. Alemana DK Dnr: 2045 c) RF bjuder in de som arbetar med Handslaget till en konferens på Bosön den 27 november, där man kan välja bland seminarier efter eget intresse. Seminarierna handlar om det sociala ledarskapet, regler och ramar för barn- och ungdomsidrotten samt ungdomars motiv för idrott. - Kerstin Karlsson och Georg Andresen representerar DSF. Handslagskonferens 27/ Nästa möte Söndag 19 november, Örebro Onsdag 6 december, telefonmöte klockan Söndag 27 januari, Nacka strand Mötets avslutande Ulf tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande Justeras Thomas Claesson Ulf Gustafsson Björn Lundqvist Svenska Danssportförbundet Styrelseprotokoll 13/2006 5

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer