Reflektioner och frågor inför bildandet av Svenska Skyttesportförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektioner och frågor inför bildandet av Svenska Skyttesportförbundet"

Transkript

1 Kåhög Frivilliga Skytterörelsen Skytterörelsens Ungdomsorganisation Svenska Sportskytteförbundet Reflektioner och frågor inför bildandet av Svenska Skyttesportförbundet 1. Inledning Jag har länge varit övertygad om, att det svenska skyttet skulle må bra av, att det bara finns en organisation för allt skytte, som kan betecknas som sport eller idrott. Bildandet av Svenska Skyttesportförbundet skulle vara en bit på vägen mot ett sådant förbund för allt skytte. Men man når inte ända fram, genom att Svenska Pistolskytteförbundet av olika skäl har valt att stå utanför det nya förbund som eventuellt kommer att bildas i slutet av maj i år. Inte heller skyttet inom Svenska Handikappidrottsförbundet kommer att ingå i det nya förbundet. Man kan läsa om, hur bildandet av det nya Svenska Skyttesportförbundet skall gå till i Genomförandeplan daterad , se nedanstående inramade text. Genom mitt engagemang i frågan Tävlar alla på lika villkor? inom Svenska Sportskytteförbundet har jag haft anledning att läsa i denna genomförandeplan. Jag inser, att det är väldigt sent att ställa frågor inför de årsmöten som kommer att hållas i slutet av maj i år. Men jag vill ändå ställa några frågor, eftersom jag först under den senaste tiden har blivit uppmärksammad på, hur Svenska Sportskytteförbundet (SSF) har hanterat frågan Tävlar alla på lika villkor?. Den som har läst min hemsida på Internet har förstått, att jag har haft en del att fundera över. 2. Hur skall man tolka frasen alla kan delta på lika villkor? I genomförandeplanen för bildandet av det nya Svenska Skyttesportförbundet kan man läsa, att man har satt upp tre punkter under rubriken 2.2 Verksamhetsidé, se nedanstående inramade text. 1

2 Den första verksamhetsidén utgår från, att skyttet skall vara en idrott med samhällsansvar, där alla kan delta på lika villkor. Just frasen alla kan delta på lika villkor är intressant för frågan Tävlar alla på lika villkor?. Frasen alla kan delta på lika villkor har använts av Svenska Sportskytteförbundets förbundsstyrelseordförande Kerstin Bodin, när hon i sin ledare i Sportskytten nr har angripit en insändarskribent, som i samma nummer av Sportskytten har ställt frågan Tävlar all på lika villkor?. Genom att använda frasen alla kan delta på lika villkor och samtidigt hänvisa till verksamhetsidén enligt texten ovan rättfärdigar Kerstin Bodin beslutet den 9 maj 2004 vid Svenska Sportskytteförbundets Förbundsmöte, att skyttar, klassificerade enligt Svenska Handikappidrottsförbundets klasser SH 1A 1C samt döva skyttar har rätt att deltaga fullt integrerat vid SSF s tävlingar inklusive SM/DM och därvid konkurrera om medaljerna. I sin ledare skriver Kerstin Bodin bland annat följande inramade text. Om nu Skyttesverige 2008 kommer fram till att Skyttesverige 2004 fattade ett felaktigt beslut så finns chansen att ändra regelverket vid Förbundsmötet senare i vår. Då finns det en motion att ta ställning till som kräver att rullstolsskyttar inte längre ska få skjuta integrerat med friskskyttar. Inför den debatten kan det kanske vara på sin plats att påminna om att det nya tänkta skytteförbundets Verksamhetsidé som presenterats runt om i landet och på hemsidan. Där under rubriken alla kan delta på lika villkor sägs följande: För oss inom skyttesporten är det en självklarhet att alla som vill kan delta i verksamheten. Vi tar emot personer med olika typer av funktionshinder och låter dom delta i verksamheten. Vi har en verksamhet där alla är välkomna oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet eller fysiska förutsättningar. Vi motverkar utslagning av framförallt unga genom att alla som vill får vara med på tävlingar. Detta stämmer helt överens med den text som finns under rubriken 3 Verksamhetsidé i dokumentet Framtidens skytteorganisation Svenska Skyttesportförbundet daterat , se nedanstående inramade text. Det är till synes inget kontroversiellt med denna text. Men den blir kontroversiell, när Kerstin Bodin tar texten till intäkt för, att det beslut som togs av Svenska Sportskytteförbundets Förbundsmöte den 9 maj 2004 verkligen är ett beslut, som innebär, att därigenom alla kan delta på lika villkor. Det är i så fall ett rättfärdigande i efterhand, eftersom verksamhetsidén för Svenska Skyttesportförbundet inte hade formulerats vid tidpunkten för beslutet. Kerstin Bo- 2

3 dins rättfärdigande av beslutet med hjälp av denna verksamhetsidé måste därför ses som en efterhandskonstruktion. I mitt brev med reflektioner kring frågan Tävlar alla på lika villkor? den 8 april 2008 till Svenska Sportskytteförbundet skrev jag följande inramade text: Ett annat av inslagen i Kerstin Bodins ledare är texten om, att i det nya tänkta skytteförbundet [Skyttesportförbundet] är verksamhetsidén, att alla kan delta på lika villkor. Åtminstone jag får det intrycket, att därmed menar Kerstin Bodin, att då skall man inte hålla på att bråka om, att handikappskyttar får deltaga fullt integrerat i tävlingar inom Svenska Sportskytteförbundet. Enligt min uppfattning innebär dock inte detta, att alla skyttar oavsett förutsättningar kommer att kunna deltaga på lika villkor i alla tävlingar, som kommer att arrangeras inom det eventuella Skyttesportförbundets ram. Så fungerar det ju i alla fall inte inom det nuvarande Svenska Sportskytteförbundet. Sanningen är ju, att i protokollet från Förbundsmötet den 9 maj 2004 står det: Beslöts att skyttar, klassificerade enligt Svenska Handikappidrottsförbundets klasser SH 1A 1C samt döva skyttar har rätt att deltaga fullt integrerat vid SSF s tävlingar inklusive SM/DM och därvid konkurrera om medaljerna. Beslutet gäller från 1 januari Detta betyder, att det bara är handikappade skyttar med handikappgrad enligt klass SH 1 med underklasserna SH 1 A, SH 1 B och SH 1 C som får deltaga fullt integrerat vid SSF:s tävlingar. Detta avser till exempel skyttar som sitter i rullstol och skjuter och som samtidigt inte behöver ett stativ för stötta upp vapnet under skjutning. Ännu mera handikappade skyttar får dock inte deltaga fullt integrerat vid SSF:s tävlingar. Beslutet gäller till exempel inte handikappskyttar, som klassificeras enligt klassen SH 2, dvs skyttar som trots att de till exempel sitter i rullstol och skjuter också behöver ett stativ av något slag, som hjälper till att stötta upp vapnet under skjutning. Beslutet gäller inte heller skyttar, som inte är tillräckligt handikappade för att tillhöra klassen SH 1. Jag är själv en sådan skytt. Jag har sedan lång tid inte klarat av att skjuta med gevär enligt ISSF:s regler. Men mina fötter, knän och händer är inte så skadade, att jag tror, att jag kan klassas som en handikappskytt enligt ISCD:s regler för klass SH 1. Inte heller jag kan således skjuta fullt integrerat inom ramen för Svenska Sportskytteförbundets regelverk för att tävla om Riksidrottsförbundets SM-tecken. Frasen alla kan delta på lika villkor är således mycket bedräglig. Jag tror faktiskt, att det nya eventuella Skyttesportförbundet även i fortsättningen måste dela in skyttarna i olika klasser, för att frasen alla kan delta på lika villkor skall vara någorlunda giltig inom respektive klass. Svenska Sportskytteförbundets styrelse har dessutom genom beslut vid sina möten den 29 september 2007 och den 9 februari 2008 konstaterat, att handikappade skyttars resultat inte kan få räknas som svenska rekord i sportskytte, även om de får deltaga vid tävlingar om Riksidrottsförbundets DM- och SM-tecken. Handikappskyttarna i klass SH 1 tävlar helt enkelt efter andra regler än de vanliga skyttarna. Detta innebär dessutom, att Svenska Sportskytteförbundet därigenom har konstaterat, att handikappade skyttar i klass SH 1 och vanliga skyttar trots allt inte tävlar på lika villkor. 3

4 Under rubriken 4 Organisationens värdegrund i dokumentet Framtidens skytteorganisation Svenska Skyttesportförbundet kan man bland annat läsa följande inramade text under rubrikerna Rättvisa och Jämlikhet. Även i denna text förekommer fraser, som kan ifrågasättas utifrån frågan Tävlar alla på lika villkor?. Vad menas till exempel med frasen alla behandlas lika i kombination med frasen skyttar ska ges möjlighet att tävla mot jämbördigt motstånd under rubriken Rättvisa? Och vad menas med frasen alla skall delta på samma villkor oavsett förutsättningar under rubriken Jämlikhet i kombination med fraserna under rubriken Rättvisa? Mina frågor till Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet är därför: - Hur tolkar respektive organisation frasen alla kan delta på lika villkor? Är det Svenska Sportskytteförbundets nuvarande tolkning som skall gälla? Eller är det min gamle skyttekamrats tolkning som skall gälla, när han tyckte, att då kunde vi ju lika gärna lotta om, vilken skjutställning en skytt skall skjuta i under en tävling och därefter skulle alla skjutresultat räknas lika, oavsett vilken ställning man hade skjutit i [se mitt brev den 15 april 2008 till Svenska Sportskytteförbundet]? Eller är det möjligen någon annan tolkning som skall gälla? - Hur vill respektive organisation förklara sambandet mellan frasen alla kan delta på lika villkor och fraserna alla behandlas lika, skyttar ska ges möjlighet att tävla mot jämbördigt motstånd och alla skall delta på samma villkor oavsett förutsättningar? - Om frasen alla kan delta på lika villkor skall omfatta just alla, varför har man då inte i arbetet inkluderat skyttet i den form som det bedrivs inom Svenska Handikappidrottsförbundet? Har Svenska Handikappidrottsförbundet inbjudits till utredningsarbetet om Svenska Skyttesportförbundet och då tackat nej? 3. Vilka avgifter kommer den enskilde medlemmen att få betala till den centrala verksamheten inom Svenska Skyttesportförbundet? Jag var och lyssnade till den information som gavs om det nya förbundet vid det första informationsmötet på Kviberg i Göteborg den 14 april Jag fick då ett informationsblad om Skyttesportförbundet framtidens samlade skytteorganisation. I detta informationsblad finns det ett avsnitt som hade rubriken Vad kommer det att kosta mig att vara medlem?, se den inramade texten nedan. 4

5 Där bedömde man, att den enskilde medlemmens avgift till den centrala verksamheten i det nya förbundet skulle bli cirka 25 kronor per år. Denna avgift skulle då ersätta alla de nuvarande avgifterna för central verksamhet inom de tre nuvarande organisationerna. Den 31 januari 2007 redovisade en ekonomigrupp bestående av John Landin, Mikael Svensson, Bo Ohlsson, Leif Fasth och Christer Claesson dokumentet Slut rapport ekonomi, som presenterades med följande inramade text. Under rubriken 8 Sammanställning ekonomi i rapporten redovisas den enskilde medlemmens avgifter genom följande inramade text. Även om det inte i texten under rubriken 8.1 Medlemmen står, att det rör sig om den enskilde medlemmens avgift till den centrala verksamheten i det nya förbundet, så får man förutsätta, att så är fallet. Även i denna rapport har man kommit fram till, att det skulle räcka med att betala 25 kronor per år till den centrala verksamheten i det nya förbundet. Knappt ett år senare presenterades genomförandeplanen för bildandet av Svenska Skyttesportförbundet. I genomförandeplanen finns det under rubriken 3 Genomförandet ett avsnitt 3.2 Ekonomi egenfinansiering, se nedanstående inramade text. 5

6 Detta förslag betyder, att den enskilde aktive medlemmens avgift till den centrala verksamheten i det nya förbundet har stigit från 25 kronor per år till 250 kronor per år, dvs tio gånger så mycket som i det tidigare förslaget. Då skall samtidigt noteras, att den enskilde passive medlemmen inte behöver betala någon avgift till den centrala verksamheten. I genomförandeplanen står det samtidigt inte något om särskilda avgifter till de olika sektionernas verksamheter inom det nya förbundet. Inom Svenska Sportskytteförbundet måste till exempel idag den enskilde aktive gevärsmedlemmen till den nuvarande gevärssektionen betala en avgift om 20 kronor per start i tävlingar utanför den egna föreningen, den så kallade starttjugan. Om den enskilde aktive gevärsmedlemmen till exempel gör 40 starter, innebär detta, att han/hon måste betala 800 kronor till gevärssektionens verksamhet. Detta är nödvändigt, för att gevärssektionen skall kunna ha den verksamhet som man har idag. Detta system med en startavgift om 20 kronor per start utgår på något sätt från den ambitionsnivå som den nuvarande gevärssektionen inom Svenska Sportskytteförbundet arbetar efter. Samtidigt är jag fundersam över, att man i genomförandeplanen inte har redovisat någonting om, hur de ekonomiska förutsättningarna för till exempel den nya gevärssektionen kommer att bli i det nya förbundet. Det enda som framgår av texten ovan är, att man kommer att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ge förslag till ekonomiska fördelningsnycklar för SvSF s olika verksamhetsområden. Detta är speciellt besvärande, eftersom man inte någonstans i genomförandeplanen har angett, vilken ambitionsnivå som man anser, att den nya gevärssektionen skall ha, när det gäller till exempel det nuvarande sportskyttet med gevär. Ambitionsnivån kommer självfallet att påverka uttaget av avgifter från den enskilde aktive gevärsmedlemmen. Jag tycker således, att man inte ännu i tillräcklig grad har penetrerat den ekonomiska frågan inför bildandet av Svenska Skyttesportförbundet. Jag är rädd för, att man kommer att behöva taxera ut ytterligare avgifter för den enskilde aktive medlemmen, om verksamheten väl kommer igång i det nya förbundets regi. Mina frågor till Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet är därför: - Vilken ambitionsnivå anser man, att den nya gevärssektionen skall ha, när det gäller till exempel det nuvarande sportskyttet med gevär nationellt och internationellt? - Hur hög skall ambitionsnivån då vara, när det till exempel gäller att skicka gevärsskyttar till internationella mästerskap i form av NM, EM, VM och OS? - Hur avser man att lösa finansieringen, för att man skall kunna upprätthålla den ambitionsnivån? - Kommer avgiften 250 kronor per år att räcka eller kommer man dessutom att behöva taxera ut ytterligare avgifter från den enskilde aktive gevärsmedlemmen för att kunna upprätthålla en rimlig nivå för det framtida sportskyttet med gevär nationellt och internationellt? 6

7 4. Är man verkligen färdig för att redan nu bilda Svenska Skyttesportförbundet? Jag har under lång tid varit tillskyndare, när det gäller att slå ihop allt skytte i Sverige till en organisation. Trots det är jag nu mot bakgrund av mina ovan redovisade reflektioner och frågor ytterligt tveksam till, att man verkligen är färdig för att redan nu bilda Svenska Skyttesportförbundet. Jag tror tyvärr dessutom, att de två frågor som jag här har valt att analysera inte är de enda frågorna som inte är färdiganalyserade i den grad som skulle vara önskvärt inför bildandet av Svenska Skyttesportförbundet. Detta är jag inte ensam om att tycka. Jag har tagit del av en skrivelse från Rimbo Skytteförening och Rimbo Ungdomsskytteförening till Stockholms stads och läns skytteförbund och Stockholms läns ungdomsskytteförbund daterad och reviderad Denna skrivelse är säkert bekant för Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation och troligen också för Svenska Sportskytteförbundet. Jag tycker att skrivelsen från Rimbo Skytteförening och Rimbo Ungdomsskytteförening talar för sig själv. När jag har läst de utredningar och rapporter som jag har haft tillgång till, så kan jag inte någonstans hitta, att anställda inom de tre organisationerna har deltagit i utredningsarbetet. Därför är mina frågor till Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet: - I vilken omfattning har anställda inom de tre organisationerna deltagit i utredningsarbetet? - I vilken utsträckning har de anställdas erfarenheter inom respektive verksamhetsområde tagits till vara i utredningsarbetet? Jag har slutligen också följande frågor till Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet: - Är man verkligen färdig för att redan nu bilda Svenska Skyttesportförbundet? - Är det inte lämpligt att vid årsmötena/förbundsmötena i slutet av maj 2008 bordlägga frågan om sammanslagning av de tre förbunden, så att man får tid för fortsatt utredning av frågor, som nu inte är tillräckligt penetrerade? Med skyttehälsningar Alf Johansson, medlem i Öckerö skytteförening Adress: Enetångsvägen 2, Jonsered 7

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 frasen alla kan delta på lika villkor mm

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 frasen alla kan delta på lika villkor mm Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 frasen alla kan delta på lika villkor mm 1. Inledning Igår läste jag min Göteborgs-Posten. Där hittade jag dagens PS. Den handlade

Läs mer

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor?

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 fortsättning 3 med utgångspunkt från dokumentet Handikappskyttar skjuter integrerat med övriga skyttar på tävlingar 1. Inledning

Läs mer

2. Dokumentet Verksamhetsplan för Svenska Sportskytteförbundets elitverksamhet

2. Dokumentet Verksamhetsplan för Svenska Sportskytteförbundets elitverksamhet Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 fortsättning 4 med utgångspunkt från dokumentet Verksamhetsplan för Svenska Sportskytteförbundets elitverksamhet mm 1. Inledning

Läs mer

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor?

Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? Reflektioner kring Tävlar alla på lika villkor? ur Sportskytten nr 1/2008 fortsättning 5 med utgångspunkt från dokumentet Frågeställning: Har handikappskyttar rätt att sätta svenska rekord i ISSF-grenar?

Läs mer

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening (Lskf) har bildats ur tidigare skytteföreningar i Linköping. Detta skedde när skyttet på I4:as övningsområde

Läs mer

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA Skytte inom Svenska Skyttesportförbundet En sport för alla Skytte är en sport som passar alla. Framför allt tack vare den variation av grenar och discipliner som erbjuds inom

Läs mer

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma PROPOSITIONER Välj ordförande på 2 istället för ett år Motiv: Endast ett år som ordförandeperiod kan verka hämmande när det gäller att genomföra förändringar

Läs mer

Tävlings-PM / Sportskytte

Tävlings-PM / Sportskytte Tävlings-PM / Sportskytte (senast ändrad den 20 mars 2013) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i tävlingsprogrammet(indta) med inbjudan

Läs mer

Inbjudan JSM/RM. 9-11 september 2011. Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening

Inbjudan JSM/RM. 9-11 september 2011. Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening Inbjudan JSM/RM 9-11 september 2011 Välkomna till Kronobergshed Alvesta Skytteförening Välkommen till oss! Först av allt, låt oss hälsa dig varmt välkommen till Alvesta kommun och Kronobergsheds skyttebana!

Läs mer

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se Inbjudan till 20-22 November 2009 www.ft2009.se gbskytt@algonet.se Välkomna till Göteborg och Falling Target 2009! Göteborgs och Bohusläns Ungdomsskytteförbund hälsar alla skyttar, ledare och supportrar

Läs mer

Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK.

Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK. Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK. Eskilstuna Pistolskytteklubb bildades 1945 med ett verksamhetsmål, att organiserat erbjuda skytteintresserade en möjlighet att

Läs mer

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg.

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg. Kronobergs Skytteförbund och Kronobergs Ungdomsskytteförbund inbjuder på uppdrag av Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation till SM i fältskytte med gevär för seniorer, veteraner

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening LUFTGEVÄRSSKYTTE LUFTGEVÄRSFINAL SM LUFTGEVÄR SKYTTEPROGRAM ÅRSAVGIFT

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening LUFTGEVÄRSSKYTTE LUFTGEVÄRSFINAL SM LUFTGEVÄR SKYTTEPROGRAM ÅRSAVGIFT www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Pistolskytte - sport och fritidsnöje!

Pistolskytte - sport och fritidsnöje! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! Information om pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som

Läs mer

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA Skytte inom Svenska Skyttesportförbundet En sport för alla Skytte är en idrott som passar alla. Framför allt på grund av all den variation av grenar och discipliner som erbjuds

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

PISTOLSKYTTE - en sport för alla!

PISTOLSKYTTE - en sport för alla! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! En liten introduktion till pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning

Läs mer

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014 Upplands skyttesportförbund hälsar alla välkomna till Ekebyboda skyttecenter i Uppsala Upplands skyttesportförbunds gevärssektion har

Läs mer

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. SPORTSKYTTE Tävlingssäsong 1/7-30/6 SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. Översikt Klassificering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013)

Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013) Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i SvSF tävlingskalender (IndTa) med inbjudan

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund

Informerar om... www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Tävlings-PM / Nationellt

Tävlings-PM / Nationellt Tävlings-PM / Nationellt (senast ändrad den 20 mars 2013) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i tävlingsprogrammet med inbjudan. Detta

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening www.ac-skytte.com Västerbottens Skytteförbund och Ungdoms skytteförbund har en egen hemsida på Internet. Du som har tillgång till Internet, besök gärna den. Många UME-Skyttar finns där. Umeå Skytteförening:

Läs mer

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 1(3) Förbundsmöte

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 1(3) Förbundsmöte SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 1(3) Förbundsmöte Protokoll fört vid Svenska Sportskytteförbundets Förbundsmöte söndagen den 25 maj 2008, Täby Park Hotel i Täby. Förbundsmötet öppnades av SSF styrelseordförande

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2)

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2) SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2) Protokoll 08:05 fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen lördagen den 31 maj 2008 i Skyttarnas Hus, Stockholm. Närvarande: Vid protokollet:

Läs mer

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma VAD GÖR DET DÄR JÄVLA FÖRBUNDET? 0,5% av idrotten är den del som syns i media Allt centralt arbete syns inte direkt i verksamheten Förbundet är Ni och era

Läs mer

ANGÅENDE SKRIVELSE SYNPUNKTER INFÖR EXTRASTÄMMAN 2014-06-18

ANGÅENDE SKRIVELSE SYNPUNKTER INFÖR EXTRASTÄMMAN 2014-06-18 1(7) ANGÅENDE SKRIVELSE SYNPUNKTER INFÖR EXTRASTÄMMAN 2014-06-18 Bifogade dokument från medlemmar ankom styrelsen 2014-06-09 efter samtal mellan Lotta Lindbom, medlem och en av de ansvariga för skrivelsen,

Läs mer

Utredning över pistolskyttarnas attityder till veteranklasser

Utredning över pistolskyttarnas attityder till veteranklasser Utredning över pistolskyttarnas attityder till veteranklasser Till 212 års förbundsmöte inkom en motion med ett antal förslag om att förbundsstyrelsen skulle utreda förändring av åldersgränser för Veteran

Läs mer

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Norrköping 26-28 november www.ft2010.se Välkommen till Peking *! Det är med en stor ära Östergötlands Skyttesportförbund inbjuder till 2010 års SM/JSM/RM i Falling

Läs mer

Framtidsdag 2011-01-22

Framtidsdag 2011-01-22 Framtidsdag 2011-01-22 Blekinge Skyttesportförbund -Kansliet är avvecklat helt -All ekonomi finns nu under nya förbundets namn -Nya hemsidan på idrott online är igång Hur skall vi vidmakthålla och förbättra

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur

Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 Ny avgiftsstruktur 1. Bakgrund Efter det att sammanslagningsdiskussionerna med Svenska Båtunionen avslutades vid Seglardagen 2013 gavs styrelsen uppdrag att starta

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND. Verksamhetsåren 2006 och 2007

GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND. Verksamhetsåren 2006 och 2007 1 GENOMFÖRANDEPLAN MÅL, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR KRISTIANSTADS SKYTTEFÖRBUND OCH UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND Verksamhetsåren 2006 och 2007 Nationella skyttets verksamhetsidé Det nationella skyttet

Läs mer

Yttrande angående utredningen Skärpningar i vapenlagstiftningen, SOU 2013:7

Yttrande angående utredningen Skärpningar i vapenlagstiftningen, SOU 2013:7 Yttrande angående utredningen Skärpningar i vapenlagstiftningen, SOU 2013:7 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Skidskytteförbundet (SSSF) vill mot bakgrund av de förslag som lämnas i utredningen

Läs mer

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Tävlingsbestämmelser Bana 6,5mm-gevär TÄVLINGSBESTÄMMELSER för ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Bana 6,5mm-gevär 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNT... 3 BESTÄMMELSER FÖR ATT SKJUTA OM EN TÄVLING... 3

Läs mer

INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE JULI

INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE JULI INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE 14-17 JULI PÅ UPPDRAG AV SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET HÄLSAR ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING ALLA VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA OCH HUGELSTA SKYTTECENTRUM!

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 93:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 6-14 juni 2015 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar alla

Läs mer

Inbjudan. 27 juli 2 augusti. sm.tioetta.com

Inbjudan. 27 juli 2 augusti. sm.tioetta.com Inbjudan 27 juli 2 augusti sm.tioetta.com Anmälan senast 27 juni 2015 Välkomna till Jönköping! Jönköpings Skyttegille har äran att ännu en gång bjuda in hela Skyttesverige till sommarens höjdpunkt SM-vecka

Läs mer

Inbjudan RM/SM Falling target

Inbjudan RM/SM Falling target Inbjudan RM/SM Falling target Sittande: RM: Sitt ungdom / Sitt Öppet / SH2 Stående: Junior SM / Öppet SM Datum: 18/19/20-11-2016 Arrangör: Söraby SKF Söraby Skytteförening: Söraby Skf bildades 1901. Våra

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Inbjudan. Öppet SM Veteran-SM Junior SM Kikar SM och RM för veteraner. Gevär fält och OBS! Vintertid den 29 oktober.

Inbjudan. Öppet SM Veteran-SM Junior SM Kikar SM och RM för veteraner. Gevär fält och OBS! Vintertid den 29 oktober. Inbjudan På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion inbjuder Stockholms Skyttesportförbund till Öppet SM Veteran-SM Junior SM Kikar SM och RM för veteraner Gevär fält 2017-10-28 och 2017-10-29

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

GEVÄRSMÄRKEN. LUFTGEVÄR 10 m.

GEVÄRSMÄRKEN. LUFTGEVÄR 10 m. 2013-04-26 skyttemarken GEVÄRSMÄRKEN Gå till märkes beställning Fritt och standardgevär 300 m. Fordringar: fyra omgångar 3 x 10 skott (tio i varje ställning) med lägsta poäng för standardgevär respektive

Läs mer

TÄVLINGS-PM. PISTOL UTGÅVA (beslutade ändringar )

TÄVLINGS-PM. PISTOL UTGÅVA (beslutade ändringar ) TÄVLINGS-PM Innehållsförteckning PISTOL UTGÅVA 2006-10-01 (beslutade ändringar 2006-06-11) TÄVLINGS-PM FÖR SM, RegM, DM OCH GODKÄNDA RANKINGTÄVLINGAR...1 Arrangören svarar för:...1 Inbjudan...1 Jury...1

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan eventuella tillägg

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan eventuella tillägg Förbundsstyrelsemöte, Idrottens Hus, Stockholm 2014 16-17 oktober kl. 18:00 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Jimmy Persson Bosse Ohlsson Mikael Jansson Inger Mortensen Patrik Johansson Mikael Svensson Lisbeth

Läs mer

JSM/RM I GEVÄRSSKYTTE

JSM/RM I GEVÄRSSKYTTE JSM/RM I GEVÄRSSKYTTE 9-11 september 2016 Inbjudan Välkomna till Kristinehamn Kristinehamns kommun önskar alla deltagare, föräldrar, ledare och medföljande varmt välkomna till JSM som arrangeras i vår

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 7-2014 2014-02-17 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Urban Backman Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Sammankallande Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015

PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015 PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015 INNEHÅLL Sida 2. Inledning och fakta kvotplatser 3. Deltagande svenska skyttar 4. Beskrivning av disciplinerna med svenskt tävlande 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

Informerar om... Visste du att Vi kommer att arrangera JSM och SM 10m Januari GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

Informerar om... Visste du att Vi kommer att arrangera JSM och SM 10m Januari GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

Ang förslaget till den nya Organisationen, det så kallade Skyttesportförbundet

Ang förslaget till den nya Organisationen, det så kallade Skyttesportförbundet Teddy Johansson Sekr Stockholms stads och läns skytteförbund & Stockholms läns ungdomsskytteförbund Via mejl: sthlm_ab_skfb@msn.com abu.kansli@skjutbanan.com Rimbo 2008-03-09 Rev Rimbo 2008-03-13 Ang förslaget

Läs mer

Inbjudan Sportskytte-SM Luftgevär Senior / Junior

Inbjudan Sportskytte-SM Luftgevär Senior / Junior Inbjudan Sportskytte-SM Luftgevär Senior / Junior Kinna 2016-03-18 2016-03-20 Arrangör Sjuhäradsbygdens Spsk Mark är med sina 34 000 invånare en medelstor kommun med många små och medelstora orter som

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SvSF

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SvSF ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SvSF Fastställda av FS 2016-11-25 1 ALLMÄNT 1.1 Deltagande i tävlingar Rätt att delta i tävlingar arrangerade av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), dess sektioner, distrikt

Läs mer

Stadgar. Fastställda av Årsmötet den 20 Mars 2004 och godkända av Dalarnas Pistolskyttekrets den 20 oktober 2004.

Stadgar. Fastställda av Årsmötet den 20 Mars 2004 och godkända av Dalarnas Pistolskyttekrets den 20 oktober 2004. Stadgar FÖR FALU SPORT- & PISTOLSKYTTEKLUBB (FALU SPPSK). Fastställda av Årsmötet den 20 Mars 2004 och godkända av Dalarnas Pistolskyttekrets den 20 oktober 2004. Med ändringar i 2 & 3 fastställda av Årsmötet

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 87:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 30 maj - 7 juni 2009 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Förbundsstyrelsemöte Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet Förbundsstyrelsemöte Publikt protokoll Svenska Skyttesportförbundet Tid: 14 15 oktober 2016 kl. 18:00 Plats: Kansliet, Idrottens hus, Stockholm Närvarande: Jimmy Persson SvSF Förbundsordförande JP Robert

Läs mer

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015!

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 22 23 augusti 2015 Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Kristinehamns skytteförening

Läs mer

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR 2006 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet och Frivilliga skytterörelsen har härmed äran inbjuda landets skytteungdom till 2006

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2012-08-17 Handläggare FS Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gevärssektionen med skytten i centrum. Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation

VERKSAMHETSPLAN Gevärssektionen med skytten i centrum. Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation VERKSAMHETSPLAN 2016 Gevärssektionen med skytten i centrum Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Gevärssektionens verksamhetsplan 2016 - med skytten i centrum

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Sammanträdet öppnas Mötet öppnades av Mikael Jansson 18:00

Sammanträdet öppnas Mötet öppnades av Mikael Jansson 18:00 Förbundsstyrelsemöte, Telefonmöte, 27 juni 2012, kl 18:00-21:00 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Jimmy Persson SvSF Förbundsordförande JP Mikael Jansson Generalsekreterare MJ Mikael Svensson Gevärsektionen

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte, Idrottens Hus, Skanstull

Förbundsstyrelsemöte, Idrottens Hus, Skanstull Förbundsstyrelsemöte, Idrottens Hus, Skanstull 2016-02-19--20 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Jimmy Persson Bosse Ohlsson Inger Mortensen Michael Strindholm Patrik Johansson Mikael Svensson Rolf Gustavsson

Läs mer

INBJUDAN. SM weekend 2015 JSM/RM Nationellt 11 13 sep SM i Sportskytte 300 m 11 13 sep

INBJUDAN. SM weekend 2015 JSM/RM Nationellt 11 13 sep SM i Sportskytte 300 m 11 13 sep INBJUDAN SM weekend 2015 JSM/RM Nationellt 11 13 sep SM i Sportskytte 300 m 11 13 sep Föreningarna inom Skaraborgs skytte HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL Skövde och Lövsjötorps SKYTTECENTER Välkommen till Skövde:

Läs mer

2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A. 4B Till justeringsmän valdes Jan Lilja samt Börje Sebring

2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A. 4B Till justeringsmän valdes Jan Lilja samt Börje Sebring Protokoll skala riksdag Ålleberg 20130921 1 Mötet öppnas 2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A 3 Till ordförande valdes Stefan Olsson 4A Till sekreterare valdes Kenneth Lodnert

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Grand Prix Final. Västerås

Grand Prix Final. Västerås Inbjudan Grand Prix Final 50M & 300M 11 augusti till 13 augusti Västerås Björksta Uskf, Skultuna Skf och Västerås Frivilliga SSF hälsar alla välkomna till Västerås och Stockkumla Skyttecenter Boende och

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott Verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott 2011-2013 Förslag till förbundsårsmötet 2010 Svensk Friidrott är Svenska Friidrottsförbundet, distrikten, föreningarna, aktiva och ledare. Tillsammans arbetar

Läs mer

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening

Trevlig Sommar önskar Umeå Skytteförening vasterbotten.skyttesport.se Västerbottens Skyttesportförbund har en hemsida på internet. Du som har tillgång till internet, besök gärna den. Där finns: Tävlingsprogram, Tävlingsinbjudningar, Tävlingsresultat,

Läs mer

SM Kpist 2015 Skåne. Landskrona Svalöv Revinge PÅ UPPDRAG AV SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION INBJUDER SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND TILL

SM Kpist 2015 Skåne. Landskrona Svalöv Revinge PÅ UPPDRAG AV SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION INBJUDER SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND TILL SM Kpist 2015 Skåne Landskrona Svalöv Revinge PÅ UPPDRAG AV SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION INBJUDER SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND TILL SM KPIST 2015 enligt SvSF:s Gevärssektionens Regelboken Nationellt

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Presshandbok för. Luftvapens-EM februari 2016 Györ, Ungern. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Presshandbok för. Luftvapens-EM februari 2016 Györ, Ungern. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Presshandbok för Luftvapens-EM 2016 24-27 februari 2016 Györ, Ungern SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 2016-02-22 www.skyttesport.se TÄVLINGSSCHEMA FÖR SVENSKARNA Starttid Final ONSDAG 24.2 Luftpistol Damjunior

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Juridiska stödfunktionen

Juridiska stödfunktionen Februari 2007 Juridiska stödfunktionen Årsredovisningar, årsavgifter och statistik Den här tiden på året genomför de flesta föreningarna i förbundet sina årsmöten. Glöm inte bort att så snart som möjligt

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Nationellt SM 300. Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013. Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika.

Nationellt SM 300. Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013. Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika. Nationellt SM 300 Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013 Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika. Arvika Skg har fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2016

VÄSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2016 VÄSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2016 1 Allmänt Det övergripande målet för verksamheten framgår av stadgarna 2. Främja, utveckla och samordna skyttesportverksamheten inom de gränser som

Läs mer