Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013."

Transkript

1 Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö

2 2 Kontaktuppgifter kursansvarig: Kursansvarig lärare: E-post: Tfn: Robert Jonsson (kontorstid) Examinator: E-post: Maria Wolmesjö Tfn: Lärare: E-post: Sofia Nordmark (tidigare Wistus) Tfn:

3 3 Nya former för ledarskap i socialt arbete 15 hp, kurskod; 745A32 Inledning Välkommen till kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, 15 hp. I denna kurs, som är en valbar fördjupningskurs på avancerad nivå kommer Du främst att möte ett lärarlag bestående av ek.dr. Robert Jonsson, (kursansvarig), fil.dr. Maria Wolmesjö (examinator) och fil.dr. Sofia Nordmark. Dessutom kommer Du att möta olika representanter i skilda ledningsuppdrag från verksamheter inom det sociala arbetets praktik. Mer information om vad det innebär att Du nu läser en kurs på avancerad nivå och hur vi ser på kunskap och lärande får du längre fram i studiehandledningen enligt nedan och löpande under kursens gång. Studiehandledningen hjälper dig att orientera dig genom kursen. Kursinnehåll Kursen syftar till att ge en insikt i och fördjupad kunskap om ledarskapets formella och informella förutsättningar och villkor för ledning av olika verksamheter inom välfärdssamhället. Kursen har sin teoretiska bas inom organisations- och ledarskapsteori med relevans för socialt arbete. Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv. Ledningsstrategier i såväl offentligt, privat som ideellt styrda organisationer samt beteendevetenskapliga perspektiv på ledarskap och medarbetarskap kommer att behandlas. Samspelet mellan samhälle, organisation och individ står i fokus. Ledarens roll vid såväl intraprenad och entreprenörskap som professionell samverkan liksom arbete med grupper och grupprocesser inom socialt arbete studeras. Förändrings- och utvecklingsprocessens olika faser (planering, genomförande, uppföljning och utvärdering) studeras och analyseras och såväl informella som formella förutsättningar diskuteras. Vidare fördjupas kunskaper och färdigheter i kommunikation med relevans för ledning av verksamheter på olika områden inom välfärdssamhället med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund. (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Mål Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna: - kritiskt problematisera och tillämpa klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - identifiera behov av förändrings- och utvecklingsprocesser samt kombinera professionella och kreativa metoder för personalrelaterat och organisationsutvecklande ledningsarbete - självständigt genomföra professionella samtal och hantera konflikter med individer och grupper ur ett arbetsledarperspektiv 3

4 4 - självständigt utföra muntlig och skriftlig presentation av en verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv - problematisera, värdera och hantera etiska dilemman i ledarskap på olika nivåer i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet - visa insikt om ledares, medarbetares och medborgares olika roller och relationer i skilda organisationer och verksamheter med relevans för socialt arbete - motivera betydelsen av såväl egna som andras värderingar och förhållningssätt i relation till rättsliga diskrimineringsgrunder och uppträda i enlighet med ett professionsetiskt förhållningssätt i socialt arbete (ur kursplanen 5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_sv.lasso?&ID= ) Moment under kursen I kursen ingår föreläsningar, handledningar, seminarier, en färdighetsträning och arbetsgruppsmöten. I samband med kursintroduktionen beskrivs vad arbetsgruppsmöten innebär i innevarande kurs. I samband med momenten förväntas Du som student redogöra för insamlat material/litteratur samt Din professionella och personliga utgångspunkt. Handledning 1: Ansvariga lärare: Robert, Maria och Sofia Till denna handledning skall Du som student ha förberett val av fält (dvs ett verksamhetsområde inom socialt arbete med fokus på ledarskap) samt reflekterat kring hur Du skall gå tillväga för att få kontakt och tillträde till fältet. Vi resonerar kring syfte, val av fält och materialtillgång, tillträde till fält etcetera. Handledning 2: Ansvariga lärare: Sofia, Maria och Robert Till denna handledning skall Du som student ha fått tillträde till fältet (enligt ovan), genomfört någon/några intervjuer och dessutom ha läst in dig på material om fältet. Skrivarbetet inkluderat reflektion ska vara påbörjat så att vi kan diskutera möjliga resultat och upplägg. Handledning 3: Självutvärderingshandledning, Lärare finns tillgängliga om frågor uppstår Till denna handledning ska rapporterna vara ganska långt framskrivna. Utifrån kriterier som tillhandahålls av lärarlaget (se längre fram i studiehandledningen) får Du tillsammans med övriga studenter utifrån ett schema läsa och kommentera varandras rapporter för att på så sätt hjälpa varandra att skriva fram intressanta rapporter. Arbetsgruppsmöte Vid det schemalagda arbetsgruppsmötet börjar ni att förbereda era studentpresentationer. Övergripande schema för 745A32 ht 12 Ett mer detaljerat schema för kursen hittar Du på Time Edit. Det är viktigt att Du kontinuerligt läser det elektroniska schemat (Time Edit) då det kan förekomma ändringar under kursens 4

5 5 gång. Där finns alla lokalangivelser. Time edit hittar du via LIU:s hemsida på kursens beteckning under KURSKOD: 745A32. Studierna är på heltid varvid du förväntas ha möjlighet att hantera även sena ändringar av schemat samt eventuella lokaländringar. Kursen avser vecka Vecka 35 Föreläsningstillfälle 1 Introduktion av kursen och en introducerande fördjupande föreläsning om klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv. (Medverkande lärare: Robert Jonsson, Maria Wolmesjö och Sofia Nordmark) Föreläsningstillfälle 2 Föreläsning om organisationsutvecklande ledningsarbete relaterat till socialt arbete. (Robert Jonsson) Litteratur: Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Föreläsningstillfälle 3 Föreläsning om klassiska och moderna teorier om organisering och ledning relaterade till socialt arbete. (Sofia Nordmark) Litteratur: Valfri bok som tar upp grundläggande teoretiska perspektiv på organisering och ledning t.ex. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Liber, Malmö. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Vecka 36 Föreläsningstillfälle 4 Föreläsning om mellanchef inom vård och omsorg. (Sofia Nordmark) Litteratur: Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

6 6 Seminarium 1 Seminarium med fokus på förändring av verksamhet och ledning inom vård och omsorg. (Robert Jonsson) Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Föreläsningstillfälle 5 Föreläsning: Senare tids forskning om ledning och organisering av kommuner och dess vård och omsorg. (Robert Jonsson) Litteratur: Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. SNS Förlag, Stockholm. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2), Vecka 37 Föreläsningstillfälle 6 Föreläsning om ledarskapande i socialt arbete. (Maria Wolmesjö) Vid föreläsningen medverkar Liu-alumnen Henrik Lennartsson. Henrik har läst Socionomprogrammet och föreläser om erfarenheter av att arbeta som chef direkt efter avklarad utbildning. Litteratur: Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Föreläsningstillfälle 7 Föreläsning om chefskap, ledarskap, ledningsgruppsarbete och svåra samtal. (Maria Wolmesjö) Litteratur: Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Handledning 1 Handledning (Robert, Maria och Sofia) Föreläsningstillfälle 8 Gästföreläsning om chefs- och ledarskap på olika nivåer inom socialt arbete. (Andreas Capilla, kommunchef och tidigare vård och omsorgschef. Robert Jonsson medverkar) 6

7 7 Vecka 38 Föreläsningstillfälle 9 Föreläsning om delat och roterande chefskap inom socialt arbete samt om ekonomiskans ökade betydelse (Robert Jonsson) Litteratur: Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work 33, (4), Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Föreläsningstillfälle 10 Föreläsning om etik (Mikael Halenius) Encountering others with convictions: multiculturalism, religion and social workers of the 21st century in Sweden. Föreläsningstillfälle 11 Föreläsning om ledarskap inom vård och omsorg och specifikt om konsten att leda professioner i samverkan. (Eric Carlström) Litteratur: Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Vecka 39 Seminarium 2 Seminarium med fokus på ledarskap och medarbetarskap. (Sofia Nordmark) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Färdighetsträning Färdighetsträning (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Vecka 40 Handledning 2 Handledning (Maria, Robert och Sofia) Föreläsningstillfälle 12 Föreläsning om förnyelse av ledning av företag och förvaltningar relaterat till socialt arbete inkluderat genus och intersektionalitet. (Sofia Nordmark) Litteratur: Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Johansson, S., (red), Omsorg och mångfald, 2010, Gleerup, Malmö. 7

8 8 Vecka 41 Seminarium 3 Seminarium med fokus på ledning av vård och omsorg och ekonomi. (Robert Jonsson) Reflektionsrapporten tas med till seminariet och lämnas i slutet momentet. Vecka 42 Handledning 3 Handledning (Självutvärderingshandledning) som innebär att studenterna utifrån vägledande kriterier (se längre fram i studiehandledningen) hjälper varandra med synpunkter. (Lärare finns tillgängliga för frågor.) Vecka 43 Arbetsgruppsmöten Uppstart för arbetsgruppsmöten gällande studentföreläsningarna. Uppsamlingstillfälle Uppsamlingstillfälle för seminarier och färdighetsträning. (Robert Jonsson och Sofia Nordmark) Vecka 44 Examinationsseminarium Studentföreläsningar (Lärlaget medverkar samt att Linda Ljungkvist, vård och omsorgschef från Åtvidaberg och Inga-Lill Felizia, chef för vården och omsorgens FoU-enhet, PUFF, i Norrköping medverkar.) Examination Torsdag: Inlämning av examinationsrapport, klockan Rapporten lämnas in i papperskopia i postlådan på plan fyra i Spetsen. Rapporten mailas också in för granskning till Utvärdering Utvärdering är i alla sammanhang viktig och inom universitetet har vi en skyldighet att utvärdera och utveckla vårt arbete i förhållande till utbildningsplan, kursplaner och examinationsrätt. Utvärdering är också en vital del i socionomprofessionen, där all verksamhet bör följas upp och revideras utifrån utvärdering. Kontakta oss gärna för att delge era synpunkter under kursens gång och vi återkommer naturligtvis i slutet av kursen med utvärderingsfrågor i Linköpings universitets utvärderingssystem. Examinationsuppgifter Reflektionsseminarium Reflektionsseminarierna inom kursens ram är examinerande. I kursen Nya former för ledarskap i socialt arbete, kurskod 745A32 ingår tre olika seminarier, så kallade reflektionsseminarium. Reflektionsrapporten som färdigställs innan seminariet - används 8

9 9 som utgångspunkt för diskussionerna på seminariet. Varje studentgrupp ska lämna in en gemensamt författad reflektionsrapport på tre sidor. Inlämningen sker till seminarieledare/examinerande lärare i slutet av varje seminarium. Reflektionsrapporten överlämnas i pappersformat. Seminarieledaren/examinerande lärare läser efter seminariet igenom rapporterna och ger kort skriftlig kommentar. Godkänt seminarium innebär att 2 hp av kursen är avklarad. Betyg är godkänd, G eller underkänd, U. Seminarium 1. (2hp) (Robert Jonsson) Fokus är på förändring av verksamhet och (nya former för) ledning inom vård och omsorg. Seminariet bygger på ett case som Du som student tillsammans med kursdeltagare får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur samt övrig lämplig litteratur. Caset handlar om förändringsarbete och ledning inom kommuner och socialt arbete. Gruppindelning sker i samband med kursintroduktionen. Seminarium 2. (2 hp) (Sofia Nordmark) Fokus är på (nya former för) ledarskap och medarbetarskap. Seminariet bygger på att studenterna har reviewat en artikel av relevans för kursen. Seminarium 3. (2 hp) (Robert Jonsson) Fokus är på (nya former för) ledning av vård och omsorg och ekonomi. Seminariet bygger på ett case som studenterna får diskutera med stöd av relevant kurslitteratur. Färdighetsträning (1hp) (Sofia Nordmark och Robert Jonsson) Instruktioner presenteras vid kursintroduktionen. Godkänd färdighetsträning innebär att 1 hp är avklarad. Betyg är G eller U. Vid frånvaro Uppstår en situation som innebär att någon student inte närvarar vid något/några seminarium eller vid färdighetsträningen så hänvisas till igentagningstillfället vecka 43. Skriftlig uppgift och föreläsning Den stora uppgiften som ska genomföras är en fältstudie där (nya former för) ledning och organisering i socialt arbete studeras. Studenternas uppgift är att identifiera ett verksamhetsfält/en organisation/ett förändringsprojekt och specifikt en chef eller en ledningsgrupp för att se hur de arbetar med ledning och organisering i socialt arbete. Som student får du själv identifiera och söka upp verksamheterna. Lärarna i kursen är behjälpliga i arbetet med att hitta en lämplig verksamhet/organisation/förändringsprojekt om så behövs. Inom uppgiften skall Du som student genomföra någon/några intervjuer med olika personer involverade i organisationen/projektet. Förutom intervjuerna bör Du också utgå från annan information som är tillgänglig runt verksamheten/organisationen/projektet. Är det inte möjligt att genomföra en intervju så är det möjligt att utgå från relevant andrahandsinformation. Sådan information kan exempelvis utgöras av verksamhetsnära forskningrapporter (OBS! En 9

10 1 diskussion med handledaren är nödvändig om inte minst en intervju kan genomföras). Sedan ska en individuell rapport om cirka 12 sidor författas. I rapporten ska kurslitteraturen användas. I rapporten ska det ingå minst en vetenskapligt motiverad fråga. Utöver den skriftliga inlämningen skall en föreläsning/muntlig presentation i grupp hållas. Studenterna grupperas utifrån valda frågeinriktningar och följaktligen sker grupperingarna en bit in på kursen. Godkänd rapport och föreläsning innebär att 8 hp är avklarade. Vid frånvaro från studentföreläsningen ska en föreläsning genomföras. När detta ska ske bestäms i samråd med kursansvarig. Vetenskapliga tema på rapporterna. Som student har Du möjlighet att välja att skriva Din rapport utifrån någon av följande tema: Ledning av socialt arbete i relation till en överordnad ledning Organisering och ledning av socialt arbete för drift och utveckling att hantera motsägelsefulla krav och förväntningar Ledning av socialt arbete och sociala medier Övrigt I samband med kursintroduktionen presenteras respektive tema utifrån en relevansdiskussion samt utifrån en problemdiskussion. Provkoder EXM1. Rapport. 8 hp UVG SEM1. Case. Ledning av förändring 2 hp UG SEM2. Artiklar. Ledning av medarbetare 2 hp UG SEM3. Case. Ledning och ekonomi 2 hp UG FÄR1. Färdighetsträning 1 hp UG Betygskriterier För betyget godkänt krävs inlämnande av seminarieuppgifter, genomförd föreläsning och färdighetsträning, samt inlämnande av individuell examinationsuppgift (rapport). För att texterna skall bli godkända skall de bygga på hållbara fakta och resonemangen skall vara logiskt konsekventa. Därutöver skall kursens mål beröras i texterna. Texterna skall vidare förhålla sig till den obligatoriska litteraturen. För betyget väl godkänt krävs ovanstående samt att resonemangen förs på ett i förhållande till litteraturen självständigt sätt eller har behandlat ämnet på ett originellt eller särskilt fruktbart sätt. För att erhålla betyget väl godkänd krävs även att rapporten lämnas in inom avsatt tid samt att seminarieuppgifterna och färdighetsträningen är avklarade inom ramen för kursen. Vägledande kriterier för rapporten är: Introduktionsdel Rapportens ämne introduceras. Definierar relevanta problem. Definierar tydliga fråga/frågor samt presenterar ett syfte. Beskriver motiven till studien. 10

11 1 Sätter frågan/frågeställningarna i sin rätta kontext. Underlättar för läsaren att ta del av rapporten. Metod Metoden/metoderna som används är logiskt sprungna ur den kunskapssyn (epistemologi) som rapporten bygger på. Metoden/metoderna är lämpliga och beskrivna på en nivå som passar rapporten. Tidigare studier/litteraturgenomgång Är relevant, tydlig och aktuell. Visar att författarna har gjort en för kursen och rapporten seriös inläsning. Placerar problemet/problemen i en relevant kontext. Om frågan/frågorna så kräver ska tidigare studier innehålla en diskussion av litteraturen som ger en god syntes utifrån vald fråga. Teori Är väl lämpad, logiskt tolkad, tydlig och aktuell utifrån frågan/frågorna. Författarna visar på prov på kunskap om och förståelse för teori. Empiri Empirin har en omfattning och kvalité som är lämplig utifrån rapportens fråga/frågor och rapportens omfång. Empirin är presenterad så att rapportens fråga/frågor och syfte finns närvarande. Empirin innehåller en sammanställning utifrån frågan/frågorna. Reflektion/Analys Reflektionerna/analyserna görs utifrån frågan/frågorna. Reflektionerna/analyserna uppfattas som trovärdiga. Avslutande reflektion/slutsatser Ger en sammanfattning av fynden och ger perspektiv åt reflektionerna. Hänvisar tillbaka till introduktionen. Relaterar studiens bidrag till tidigare studier. Eventuellt reflekterar kring förslag till fortsatta studier. Obligatorisk litteratur Alvesson, M., Billing, Y. D., 2009, Understanding gender and organizations, Sage, London. Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health care organizations, Managins Service Quality, 10, (5), Carlström, E., 2009, Vårdchefer, Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T., 2010, Chefer i samarbete om delat och utvecklande ledarskap, Liber, Stockholm. Ellström, E., 2012, Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first - line managers in elder care, Leadership in Health Services, 25, (4),

12 1 Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö. Eriksson Fisher, E. A., 2007, Motivation and Leadership in Social Work Management: A Rewiew of Theories and Related Studies, Administration in Social Work, 33, (4), Jacobsen, D. I., 2013, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund. Jonsson, R, 2013, Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner, akademisk avhandling, Linköpings universitet. Johansson, S., (red), 2010, Omsorg och mångfald, Gleerup, Malmö. Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia, Stockholm. Lind, R. & Arvidsson, G., 2011, Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. Mary, N.L., 2005, Transformal Leadership in Human Service Organizations, Administration in Social Work 29, (2) Schön, D, A., 1995, The reflective practioner How professionals think in action, Arena, Aldershot. Wolmesjö, M., 2011, Socialt arbete i tredje åldern ur verksamhetsansvarigas perspektiv. I Gynnerstedt, K., & Wolmesjö, M., Tredje åldern socialt arbete och medborgarskap.: Gleerups förlag, Malmö. Wolmesjö, M., 2008, Social Work Management Dilemmas in a New Profession, In Berg, E., Barry, J., Piippola, S., Chandler, J., Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences, Division of Social Work, Research Report 2008:06 Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Förslag på kompletterande referenslitteratur till den individuella rapporten! Andersson-Felé, L., 2008, Leda lagom Många, Om struktur, kontrollspann och organisationsideal, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2008, Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi, En flerfallstudie av sjukvård och äldreomsorg, akademisk avhandling, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Anjou, L., 2010, Den politiska ledningen av kommuners utveckling och verksamhet Styrningens inriktning, styrka och effekter i elva primärkommuner, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Stockholm. Ahrne, G., Svensson, P., (red). 2013, Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Stockholm. 12

13 1 Berlin, J., Carlström, E., & Sanberg, H. (red) , Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, Lund. Berg, E., 2000, Kvinna och chef i offentlig förvaltning, Liber, Malmö. Blomberg, S., & Petersson, J., 2010, The increasing importance of administrative practices in the shaping of the welfare state. Social Work & Society, 8 (1). Bolman, L., Deal, T., 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Bolman, L. Deal, T. 2005, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund. Brodin, H., 2005, Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare , akademisk avhandling, Umeå Studies in Economic History, Umeå universitet. Brorström, B., Siverbo, S., 2001, Institutioner och individer om utveckling i framgångsrika kommuner, Studentlitteratur, Lund. Brorström, B., Siverbo, S., 2004, Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonialisering och självständighet, kommunal ekonomi och politik, 8 (4): Brorström, B., Siverbo, S., 2008, Perspektiv på framgångsrika kommuner, Demokratiska och ekonomiska utmaningar i teori och praktik, Högskolan i Borås och Kfi (Kommunforskning i Västsverige). Carlström, E., 2005, I Skuggan av Ädel integrering i kommunal vård och omsorg, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P, G., Rövik, K, A., 2005, Organisationsteori för offentlig sektor, Liber, Malmö. Cregård, A., Solli, R., 2008, Tango på toppen om chefsomsättning. Kfi-rapport nr 93. Ekman, A., 2004, Lärande organisationer i teori och praktik, akademisk avhandling, Uppsala. Ellström, E., Ekholm., B & Ellström, P-E., 2008, Two types of learning environment: enabling and constraining. A study of care work. Journal of Workplace Learning, 20, (2), Ellström, P-E., & Hultman, G., 2004, Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, Lund. Ellström, P-E., 2001, Integrating learning and work: problems and prospects. HumanResource Development Quarterly. 12, (4), Ellström, P-E., Koch, H., 2009, Mot ett förändrat ledarskap Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, Lund. Eriksson, B G., Karlsson, P-Å., 2008, Att utvärdera välfärdsarbete. Gothia, Stockholm. Forslund, M., 2013, Organisering och ledning, Liber, Malmö. Hartman, L (red.) Slutsatser och sammanfattning, Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? (finns tillgänglig på ). Holmblad Brunsson, K., 2005, Ekonomistyrning: Om mått, makt och människor, Studentlitteratur, Lund. Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M., 2007, Projektledning i offentlig miljö, Liber, Malmö. Jergeby, U. (red.), 2008, Evidensbaserad praktik i socialt arbete. IMS, Socialstyrelsen, 13

14 1 Gothia. Jonsson, L., Arnell, S-I., 2006., Att organisera kommuners ledning Att förena svårförenliga institutioner!, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Gustavsson, P., Arnell, S-I., Högberg, Ö., Jonsson, R., 2002, Kommunchefers chefskap ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, Nya Doxa, Nora. Jonsson, L., Jonsson, R, 2011, Roterande kommunchefskap idéer bakom en chefskonstruktion, ISBN: , Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal. Lawler, J. Harlow, E., 2005, Postmodernization: A Phase We re Going Through? Management in Social Care. British Journal of Social Work 35, Lundström, Sundin, E., (red) 2008, Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagsforskning. Nordström, M., 1998, Yttre villkor och inre möten Hemtjänsten som organisation, akademisk avhandling, Sociologiska Institutionen, Göteborgs universitet. Nygren, S., Mellberg, B., Kågerman, L., 2010, Ledarskap i idéburna organisationer, Liber, Malmö. Oscarsson, L., 2009 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Sveriges Kommuner och Landsting. Roselius, M. & Sundell, K., (red.), 2008, IMS, Socialstyrelsen. Att förändra socialt arbete. Rövik, K A., 2008, Managementsamhället - Trender och idéer på 2000-talet, Liber, Malmö. Skerrett, D., 2000, Social Work a shifting paradigm. Journal of Social Work Practice. 14, (1). Socialstyrelsen, 2011, Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg, Socialstyrelsen, 2012, Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen, SOU 2008:18, (Statens offentliga utredningar) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren. Betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. (finns att ladda ner på Strannegård, L., Eriksson Zetterquist, U., 2011, Begreppbart: Organisering. Malmö: Liber. Tillmar, M., 2004, Är det möjligt? -om villkor för småföretagande inom vård- och omsorgssektorn, Nutek, Stockholm. Wallenberg, J., 2000, Vardagskulturen, Ny organisation i kommunerna, SNS Förlag, Stockholm. Wolmesjö, M., 2005, Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesroller för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, akademisk avhandling, Socialhögskolan, Lunds universitet. 14

Kursansvarig lärare: Robert Jonsson, e-post: robert.jonsson@liu.se

Kursansvarig lärare: Robert Jonsson, e-post: robert.jonsson@liu.se Masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Kursinformation Projektledning och utvärdering, 15 Hp Kurskod: 767A05 Ht 2015 Kursansvarig

Läs mer

********************************************* Studiehandledning

********************************************* Studiehandledning 1 MASTER i Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV ********************************************* Studiehandledning Kurs: Förändrings- och utvecklingsarbete inom

Läs mer

Kursinformation. Förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn, 15 Hp Kurskod: 767A04 Vt 2016

Kursinformation. Förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn, 15 Hp Kurskod: 767A04 Vt 2016 Masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Kursinformation Förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn, 15 Hp Kurskod:

Läs mer

********************************************* Studiehandledning

********************************************* Studiehandledning 1 MASTER i Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV ********************************************* Studiehandledning Kursnamn: Projektledning och utvärdering (15

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

******************************************* Studiehandledning

******************************************* Studiehandledning 1 MASTER i Samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV ******************************************* Studiehandledning Kursnamn: Förändrings- och utvecklingsarbete

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista

XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista XX1601, Organisatoriska förutsättningar för chefskap 5 hp (HT2015) STUDIEANVISNING Litteraturlista Kursens syfte och mål I kursen introduceras ett perspektiv på organisation och ledningsarbete som bygger

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Svenska Ledarskap och organisation 30

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Svenska Ledarskap och organisation 30 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2009/101-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2009-06-09 Beslutande organ Gäller från 2009-07-01 Undervisningsspråk

Läs mer

HRM, organisation och arbetsliv

HRM, organisation och arbetsliv Kursplan Uttagen: 2016 06 28 HRM, organisation och arbetsliv Human Resource Management, Organization and Working Life 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2ÖÄ001 Inrättad: 2008 05 26 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Social Work Ba (B), Supervised field located education 2, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp.

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursplan Introduktion till socialt arbete, 30 hp SOC1 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGAXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

HR-arbete i teori och praktik

HR-arbete i teori och praktik Kursplan Uttagen: 2017-06-22 HR-arbete i teori och praktik Human Resource Management in Theory and Practice 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2PE143 Inrättad: 2016-05-19 Inrättad av: Prefekten Reviderad: 2017-06-19

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng Education I, 30 credits Kurskod: LP1G16 Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016 Version: 1 Diarienummer: HLK 2015/3069-313 Utbildningsnivå:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp.

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursplan Introduktion till socialt arbete, 30 hp SOC1 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGAXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2015-12-14 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Vårterminen 2016. Kurskod PEG 200, PEG 210 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING! I denna kursbeskrivning

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, Steering towards Goals and Results, 10 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social work, 12 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Grundkurs i socialt arbete Basic Knowledge in Social Work 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1019 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2015-02-18 Ändrad: 2016-03-06

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits

Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 högskolepoäng Social Analysis and Scientific Communication, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

VAL-utbildningen våren Studieguide

VAL-utbildningen våren Studieguide VAL-utbildningen våren 2014 Studieguide 2014-01-14 Skola och undervisning läroplan, skolämne, ämnesdidaktik, 15 hp Umeå universitet Pedagogiska institutionen samt institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13

Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13 Kursbeskrivning för kursen Mentorskap att stödja, bedöma och dokumentera professionskunnande 7,5 hp Ht-13 Kurskod CH429F Välkomna till kursen! Kursen är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp Criminology BA (A), Professional communication, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer