Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion"

Transkript

1

2 Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden... 5 Här finns ytterligare information... 5 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy...6 Om Grundläggande vy... 6 Scenario 1: Skapa och skriva ut en uppgift... 7 Skapa och skriva ut en uppgift med en läroresurs... 7 Relaterad uppgift 1: Distribuera en uppgift online Relaterad uppgift 2: Skapa och skriva ut en uppgift utan läroresurs Scenario 2: Bedöma den utskrivna uppgiften i Bedömning i Class Server Bedöma uppgiften Scenario 3: Skapa och skriva ut en rapport för ett föräldramöte Skapa, exportera och skriva ut en standardrapport Relaterad uppgift 3: Skapa en resultatrapport för hela klassen Relaterad uppgift 4: Skapa en läroplansstandardrapport för en viss uppgift Scenarion i Komplett vy Om Komplett vy Scenario 4: Skapa en läroresurs baserad på ett Word-dokument Skapa läroresursen Relaterad uppgift 5: Använda en mall till att skapa ett snabbt flervalsprov Scenario 5: Lägga till en uppsatsfråga med en rubricering i en läroresurs Lägga till en uppsatsfråga med en rubricering Relaterad uppgift 6: Lägga till sidor i en läroresurs Scenario 6: Justera en läroresurs enligt läroplansstandarder Justera läroresursen enligt läroplansstandarder Scenario 7: Skapa en uppgift som är justerad enligt läroplansstandarder Skapa uppgiften Relaterad uppgift 7: Skapa en grupp Scenario 8: Lägga till en fråga som kan bedömas automatiskt i en läroresurs Lägga till en fråga som kan bedömas automatiskt i läroresursen Andra aktiviteter Scenario 9: Konfigurera information i Class Server - Lärare Relaterad uppgift 9: Lägga till en ny skola Sammanfattningsvis Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. 2

3 Introduktion Introduktion Välkommen till Lärarguiden i Microsoft Class Server. Lärarguiden är en scenariobaserad guide som är till för att snabbt och effektivt hjälpa dig att uppnå dina instruktionsmål med hjälp av Class Server Lärare. Class Server Lärare har funktioner för undervisningshantering som hjälper dig hantera din läroplan online, utvärdera dina elevers prestationer jämfört med läroplansstandarder om sådana är tillgängliga, och generera rapporter med resultaten. Elever och föräldrar kan få information online om klasser, uppgifter och läroplansstandarder på den tillhörande webbplatsen Class Server Elev. Med Class Server Lärare kan du göra alla dessa vanligt förekommande läraruppgifter: Skapa, redigera och tilldela läroresurser Skapa dela ut, bedöma och returnera uppgifter Justera läroresurser enligt läroplansstandarder om sådana tillhandahålls av skolans läroplansansvariga Utvärdera uppgifter jämfört med läroplansstandarder, om sådana finns Skapa, skriva ut och exportera rapporter som visar elevernas resultat och utvärderingar Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Du kan använda Class Server till att skapa uppgifter som är justerade enligt läroplansstandarder, om sådana tillhandahålls av skolans läroplansansvariga. När du bedömer en uppgift, kan du enkelt utvärdera elevens arbete med hjälp av dessa standarder och ge individuellt anpassade kommentarer, även om arbetet lämnas in på papper eller i form av en muntlig framställning. Läroresurser och uppgifter kan innehålla frågor, precis som vanliga arbetsuppgifter på papper. Många frågetyper, som t ex flervalsfrågor eller svarsluckor, kan bedömas automatiskt i Class Server. I uppgifter som innehåller skriftliga delar, kan du inkludera rubriceringar som hjälper dig bedöma automatiskt. När en uppgift har bedömts, kan du använda rapportfunktionen som ger dig en bild på högre nivå av hur det gick för hela klassen, eller vissa elever i klassen, med uppgiften. I rapporten kan du klicka på ett resultat om du vill se själva uppgiften och det arbete som resultatet baserar sig på. Om så behövs, kan du justera resultatet. I Class Server-rapporterna kan du också se bedömnings- och standardutvärderingsinformation som hjälper dig att klarlägga elevens behov och förbereda administrativa rapporter. 3

4 Introduktion Dessa funktioner betyder tre viktiga saker för dig: Class Server kan underlätta en del av din administrativa dokumentation och rapportering. Med standardintegreringen i Class Server kan du justera uppgifter och läroresurser enligt de standarder som är tillgängliga på skolan. Du kan sedan följa upp och skapa rapporter om elevprestationer jämfört med standarder. Class Server-rapporter hjälper dig att fastställa områden som eleven har problem med eller som det går bra i, så att du kan anpassa din undervisning till att inrikta sig mer effektivt på elevernas individuella behov. Figur 1: Class Server-rapporter Vem är den här guiden avsedd för? Den här guiden är avsedd för lärare som inte har använt Class Server tidigare och lärare som vill ha en introduktion till de viktigaste funktionerna i Class Server. Innehållet i guiden Guiden bygger på scenarion som illustrerar användningen av de viktigaste funktionerna i Class Server. Guiden är indelad i scenarion för utskrift och Grundläggande vy, Komplett vy, samt andra uppgifter i Class Server Lärare som du kanske vill prova. Varje scenario börjar med en inledning som beskriver vad du försöker göra. I scenariot beskrivs sedan ett steg-för-steg-förlopp över hur du kan använda Class Server för att uppnå det du vill. Varje scenario kan innehålla en eller flera sidlister som förklarar koncept i scenariot. Det kan också innehålla kortfattade förklaringar om närliggande uppgifter och var du hittar mer information. 4

5 Introduktion Hur man använder guiden Gå till innehållsförteckningen och leta upp ett scenario som beskriver den uppgift du vill utföra. Läs igenom scenariot och eventuella sidlister. Utför sedan uppgiften själv, och konsultera scenariot för att få förklaringar om hur du ska göra. När du är klar kan du prova de närliggande uppgifterna som extra övning. Obs! Dessa scenarion är utformade till att visa hur en uppgift kan utföras. De avser inte att återge de exakta element som du kan träffa på i Class Server. Till exempel så kommer ditt läroplansbibliotek förmodligen att vara annorlunda konfigurerat än det exempel som ingår i det första scenariot. Konventioner som används i guiden I guiden används vissa textformateringskonventioner som hjälper dig utföra stegen: Fet text betecknar objekt i användargränssnittet (namn på kommandon, knappar och andra kontroller) som du måste använda. Till exempel: Klicka på Nästa. Kursiv stil betecknar nya koncept när de omnämns för första gången. Grundläggande vy är en förenklad vy i Class Server Lärare. Här finns ytterligare information Om du vill ha ytterligare information om Class Server, kan du prova följande källor: Hjälp Tryck på tangenten F1 eller klicka på Hjälp-menyn i Class Server - Lärare. Om du vill söka effektivt, skriver du en kort, beskrivande fras i Skriv in ord du vill söka efter på fliken Sök. Skriv t ex följande: skriva ut en uppgift Webben På Microsoft Class Servers webbplats på har du tillgång till fallstudier, verktyg, utbildningsmöjligheter, lösningsleverantörer, teknisk information och support. 5

6 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy Scenarion för utskrift och Grundläggande vy I det här stycket presenteras scenarion som hjälper dig arbeta i en utskriftsbaserad miljö i Grundläggande vy. Om Grundläggande vy Grundläggande vy är en förenklad vy i Class Server Lärare. Den här vyn rekommenderas om dina elever har begränsad eller ingen tillgång till datorer och om du inte tänker skapa läroresurser. I Grundläggande vy kan du använda läroresurser som har skapats och justerats enligt standarder av skolans läroplansansvariga eller en annan lärare i Komplett vy i Class Server. (I Komplett vy kan du också skapa dina egna läroresurser.) Du kan skapa, skriva ut, bedöma och rapportera uppgifter i Grundläggande vy. Class Server sparar sammanfattningsresultat och dina kommentarer som du kan skriva ut eller ta med i rapporter. Sidlist: Vad är läroresurser? Läroresurser är övningar, projekt eller utvärderingar som du kan lägga in i dina uppgifter i Class Server. Precis som en bok eller ett arbetsblad kan en läroresurs innehålla bilder bakgrundsinformation och frågor.du kan också ta med en rubricering eller länkar till annat referensmaterial. Papper är det vanligaste sättet att distribuera uppgifter som skapats i Grundläggande vy. Elever kommer att lämna in uppgifterna på papper och du kommenterar elevens arbete i Class Server Lärare. Som jämförelse förutsätts i Komplett vy att uppgifterna kommer att delas ut till och lämnas in av elever som arbetar online. (Du kan fortfarande skriva ut och bedöma uppgifter på papper.) Figur 2: Grundläggande vy 6

7 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy Scenario 1: Skapa och skriva ut en uppgift I det här scenariot föreställer du dig att du behöver skapa en vetenskaplig uppgift. De flesta av dina elever har inte tillgång till Internet hemma, så du behöver skriva ut uppgiften. I början av läsåret skickade rektorn ut en lista över läroresurser som är tillgängliga i skolans läroplansbibliotek. Du planerar att söka efter en lämplig läroresurs och använda den till att skapa en uppgift. Du tänker sedan skriva ut uppgiften och dela ut pappersexemplar till eleverna. Du kommer att arbeta i Grundläggande vy. Obs! Läroplansbiblioteket och läroresursen Mineralbestämning som omnämns i det här scenariot är fiktiva exempel. Vad du hittar i läroplansbiblioteket beror på den konfiguration som er Class Serversystemadministratör har använt. Skapa och skriva ut en uppgift med en läroresurs 1. Klicka på Öppna läroplansbiblioteket. Skolans standardläroplansbibliotek öppnas, där du hittar läroresurser som din skola har gjort tillgängliga. 2. Gå till kategorin Vetenskap och klicka på Mineralbestämning. Fönstret Granska uppgift öppnas, där du kan läsa instruktionerna för läroresursen. Figur 3: Granska uppgift 3. Klicka på Visa läroresurs om du vill förhandsgranska den. Du kan då se läroresursen så som den kommer att visas för eleverna. 7

8 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy 4. Klicka på Tilldela läroresurs och skapa en uppgift med hjälp av läroresursen. Fönstret Tilldela en läroresurs öppnas med information om copyright och licensbegränsningar för läroresursen. 5. Klicka på Nästa. Fönstret Redigera förstasidesinformation öppnas. 6. Ändra rubriken och annan tillämplig information, och klicka sedan på Nästa. Fönstret Granska, lägga till eller ta bort standarder öppnas, där du kan ändra de standarder som uppgiften är justerad enligt (om tillämpligt). 7. Granska de standarder som läroresursen är justerad enligt, och klicka sedan på Nästa. Fönstret Välj vem som ska få uppgiften öppnas. Figur 4: Dela ut uppgiften 8. Markera din klass i listan Markera en klass att tilldela till, markera Hela klassen, klicka på Lägg till och sedan på Nästa. Fönstret Markera ett datum för inlämning av uppgiften öppnas. 8

9 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy 9. Välj ett datum i kalendern Datum och tidpunkt och klicka sedan på Nästa. Fönstret Redo att skriva ut uppgiften öppnas. 10. Granska sammanfattningsinformationen om din uppgift. 11. Klicka på Granska uppgiften innan den skrivs ut om du vill granska den. 12. Avsluta guiden genom att klicka på Slutför. Dialogrutan Skriv ut facit öppnas. Obs! Dialogrutan öppnas endast om läroresursen i uppgiften har ett facit. I annat fall går Class Server Lärare direkt till fönstret Skriv ut i nästa steg. 13. Om du vill skriva ut uppgiften, klickar du på Uppgift. Fönstret Skriv ut öppnas. Figur 5: Skriv ut 14. Klicka på Skriv ut för att skriva ut uppgiften på din standardskrivare. Uppgiften skickas till skrivaren. Du kan sedan plocka upp utskriften, fotokopiera den till klassen och dela ut uppgiften. Obs! Vissa läroresurser kanske inte lämpar sig för utdelning som utskrifter. Läroresurser gjorda med Macromedia Flash eller annan animeringsteknik, t ex, kanske inte går att skriva ut läsligt. 9

10 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy Relaterad uppgift 1: Distribuera en uppgift online Om du vill distribuera uppgiften online, upprepar du stegen ovan. Klicka på knappen Tillåt onlineåtkomst i steg 8, och klicka sedan på OK. Därmed får eleverna tillgång till uppgiften via skolans nätverk eller via Internet hemifrån. Relaterad uppgift 2: Skapa och skriva ut en uppgift utan läroresurs Du kanske vill skapa uppgifter utan läroresurser. En uppgift utan läroresurser innehåller bara instruktioner och annan uppgiftsinformation till eleverna om en uppgift som görs på papper. Du kan också justera uppgiften enligt läroplansstandarder. Eleven får en förstasida (kallas även informationssida) med rubrik och instruktioner om hur uppgiften ska utföras. När eleverna har gjort uppgiften på papper, kan du lägga till dina kommentarer, standardutvärderingar och bedömningar, precis som i onlineuppgifter. Du kan också skapa, redigera och spara rapporter som visar elevens framsteg. Om du vill skapa uppgiften klickar du på Skapa en uppgift i den vänstra rutan och följer instruktionerna 5-14 ovan. Scenario 2: Bedöma den utskrivna uppgiften i Bedömning i Class Server I det här scenariot har du fått tillbaka den vetenskapliga uppgiften som du skapade från dina elever och du vill nu bedöma den. När du bedömer anger du ett poängvärde, kallat resultat, för varje fråga eller uppgift. Om uppgiften är justerad enligt läroplansstandarder kan du också utvärdera varje elevs prestation jämfört med standarderna. Du arbetar i Bedömning i Class Server, så resultaten sparas online och kan användas senare om du vill skapa rapporter. Bedöma uppgiften 1. I Bedöma och hantera uppgifter, klickar du på den vetenskapliga uppgiften. 2. Klicka på Bedömning. Figur 6: Uppgiftsalternativ i Grundläggande vy 10

11 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy 3. Klicka på en elevs namn till vänster om du vill visa uppgiftsinformationen om den eleven. 4. Skriv aktuella poäng bredvid elevens namn. 5. Om du vill lägga till kommentarer till eleven, skriver du i rutan Lärarkommentarer på informationssidan. 6. Om du vill utvärdera elevens prestation jämfört med läroplansstandarder, markerar du den aktuella prestationsnivån för varje standard. 7. Om du vill bedöma nästa elevs uppgift, klickar du på Nästa elev upptill till höger. När du har lagt in alla elevernas resultat för uppgiften, klickar du på Avsluta bedömning. 8. Klicka på Slutför och stäng. Din uppgiftslista uppdateras. Uppgiften visas nu i stycket Bedömning slutförd. Scenario 3: Skapa och skriva ut en rapport för ett föräldramöte I det här scenariot förbereder du ett föräldramöte, och du vill skapa och skriva ut rapporter som visar varje elevs framsteg i jämförelse med standarder. Du tänker skapa rapporterna, exportera dem till ett kalkylblad i Microsoft Excel och sedan skriva ut dem för användning på föräldramötet. I det här scenariot skapar du en av dessa rapporter. Skapa, exportera och skriva ut en standardrapport 1. Klicka på Skapa rapporter till vänster. Fönstret Välkommen till Rapportguiden öppnas. 2. Klicka på Nästa. Fönstret Välj en rapporttyp öppnas. 11

12 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy Figur 7: Välj en rapporttyp 3. Markera Standardrapport för en elev och klicka sedan på Nästa. Fönstret Markera en elev och uppgift för standarderna öppnas. 4. Markera en klass eller grupp. 5. Markera en elev. 6. Markera alternativet Markera alla uppgifter. 7. Klicka på Slutför så att rapporten öppnas. Så här skriver du ut rapporten: 1. I rapporten klickar du på Skriv ut i Excel. Fönstret Skriv ut öppnas. Obs! Microsoft Excel 2002 eller senare måste vara installerat på datorn. 2. Klicka på OK. 12

13 Scenarion för utskrift och Grundläggande vy Så här sparar du rapporten i Excel: 1. I rapporten klickar du på Exportera till Excel. Rapporten öppnas i Excel. 2. Gå till Arkiv-menyn och klicka på Spara som. 3. Skriv in rapportens namn och klicka sedan på Spara. Relaterad uppgift 3: Skapa en resultatrapport för hela klassen Du kanske vill se hur det gick för alla elever i klassen i ett antal uppgifter. Stegen är samma som ovan, men du väljer Resultatdiagram som rapporttyp. Relaterad uppgift 4: Skapa en läroplansstandardrapport för en viss uppgift Du kan också skapa en rapport som visar hur det gick för varje elev jämfört med standarder för en viss uppgift. Även här är stegen samma som ovan, men du väljer Standardrapport för en uppgift som rapporttyp. 13

14 Scenarion i Komplett vy Scenarion i Komplett vy I det här stycket presenteras scenarion som hjälper dig arbeta i Komplett vy. Om Komplett vy Komplett vy har alla funktioner som finns i Grundläggande vy. Därutöver kan du i Komplett vy skapa, spara, redigera och dela ut dina egna läroresurser. Du kan dela in klassen i grupper som du kan använda när du delar ut olika uppgifter. Du kan även skapa, bedöma, skriva ut och rapportera uppgifter, som i Grundläggande vy. Komplett vy rekommenderas när dina elever har säker tillgång till datorer och du känner att du kan Class Server lite bättre. I Komplett vy är onlinedistribution den primära metoden för uppgiftstilldelning till elever och för bedömning och kommentering av elevernas arbete. Eleverna arbetar med sina uppgifter och skickar in dem online. Class Server används till att spara en sammanfattning av resultat och kommentarer, skriva ut denna information och skapa rapporter. För våra scenarion om Komplett vy, förutsätter vi att alla dina elever har tillgång till datorer, antingen på skolan eller hemma, som de kan utföra sina uppgifter på. Figur 8: Startsidan i Komplett vy 14

15 Scenarion i Komplett vy Scenario 4: Skapa en läroresurs baserad på ett Word-dokument I det här scenariot har du befintligt läroplansmaterial som du har tagit fram med hjälp av Microsoft Word. Ett dokument har instruktioner om en presentation om franska revolutionen, och innehåller förslag på referensmaterial som hjälper eleverna att förbereda presentationen. Nu vill du använda det här Word-dokumentet i Class Server som en läroresurs som du skapar uppgifter utifrån. Du använder en mall i Class Server till att importera ditt befintliga Word-dokument till en ny läroresurs, och tilldelar sedan läroresursen. Obs! Detta scenario är ett fiktivt exempel avsett att visa hur du kan importera ett Word-dokument till en läroresurs. Word-dokumentet som omnämns i scenariot är endast ett exempel. Skapa läroresursen 1. I Komplett vy klickar du på Mina läroresurser. 2. Klicka på Skapa en resurs upptill till höger. Fönstret Välkommen till guiden Skapa en läroresurs öppnas. 3. Klicka på Nästa. Fönstret Välj en mall öppnas. Sidlist: Vad är mallar och teman? Mallar gör det lättare att skapa läroresurser. Mallar har layouter för flera liknande uppgiftstyper. Teman bestämmer bakgrundsfärger, teckensnitt och teckensnittsfärgen i läroresursen. Teman kan ändras i Redigeraren för läroresurser. Figur 9: Välj en mall 15

16 Scenarion i Komplett vy 4. Markera Importera Word-fil och klicka sedan på Nästa. Fönstret Importera en Word-fil öppnas. Obs! Microsoft Word 2002 eller senare måste vara installerat på datorn. 5. Klicka på knappen Bläddra och leta upp filen på datorn. 6. Markera den önskade filen och klicka sedan på Öppna. 7. Klicka på Nästa. Fönstret Slutför guiden Skapa en läroresurs öppnas. 8. Klicka på Slutför. Redigeraren för läroresurser öppnas. Du kan nu visa och redigera din nya läroresurs. 9. Klicka på Ändra rubrik och egenskaper upptill till vänster. Fönstret Ändra rubrik och egenskaper öppnas. Figur 10: Ändra läroresursens rubrik och andra egenskaper 16

17 Scenarion i Komplett vy 10. Skriv Muntlig presentation om franska revolutionen i rutan Rubrik. 11. Markera Samhällskunskap i listan Ämne. 12. Markera Samhällskunskap i listan Tema. Fyll i eventuell ytterligare information som du vill ha med, t ex en kort beskrivning av läroresursen, och klicka sedan på OK. 13. Klicka på Spara och stäng så att läroresursen sparas. Relaterad uppgift 5: Använda en mall till att skapa ett snabbt flervalsprov Genom att använda mallen Prov med flervalsfrågor kan du snabbt skapa en läroresurs som du kan använda som ett prov för eleverna. Utöver att välja mallen Prov med flervalsfrågor, måste du också välja antal frågor och svarsalternativ och sedan redigera de tomma frågorna så att du skapar ett prov. Scenario 5: Lägga till en uppsatsfråga med en rubricering i en läroresurs Nu när du har importerat ditt Word-dokument, vill du utöka läroresursen genom att lägga till en uppsatsfråga. Du vill också lägga till instruktioner för den muntliga presentationen. Eleverna skriver en kort uppsats om inflytandet från den amerikanska revolutionen på den franska revolutionen direkt i uppgiften. Till hjälp med bedömningen senare, lägger du till en enkel rubricering. Lägga till en uppsatsfråga med en rubricering 1. I Mina läroresurser markerar du Muntlig presentation om franska revolutionen som du skapade tidigare. 2. Klicka på knappen Redigera längst ned till höger. Redigeraren för läroresurser öppnas. 3. Klicka där du vill infoga frågan och klicka sedan på Lägg till en fråga i verktygsfältet. Fönstret Välkommen till Frågeguiden öppnas. 4. Klicka på Nästa. Fönstret Välj en frågetyp öppnas. (Fönstret visas på nästa sida.) 17

18 Scenarion i Komplett vy Figur 11: Välj en frågetyp 5. Markera Uppsats i listan och klicka sedan på Nästa. Fönstret Uppsatsfråga öppnas. 6. Markera alternativet Eleverna skriver eller kopierar och klistrar in uppsatsen i en svarsruta och klicka sedan på Nästa. 7. Ange storlek på svarsrutan för uppsatsfrågan och klicka sedan på Nästa. Fönstret Redigera en uppsatsfråga öppnas. 8. Klicka på Lägg till rubricering. Fönstret Välkommen till Rubriceringsguiden öppnas. 9. Klicka på Nästa. Fönstret Välj en typ av rubricering öppnas. 18

19 Scenarion i Komplett vy Figur 12: Välj en typ av rubricering 10. Markera Enskilt mål och klicka sedan på Nästa. Rubriceringsfönstret Redigera rubricering för ett enskilt eller flera mål öppnas. 11. Skriv in den information du vill ha i rubriceringen. 12. Markera kryssrutan Visa den här rubriceringen för eleverna och klicka sedan på OK. 13. Klicka på OK så att fönstret Redigera en fråga stängs. Relaterad uppgift 6: Lägga till sidor i en läroresurs Du kan lägga till ytterligare sidor i en läroresurs. På så sätt kan du lägga till mer information eller fler frågor. När du redigerar läroresursen klickar du på länken Hantera sidor i verktygsfältet. Du kan sedan lägga till, kopiera, ändra ordning eller rubrik på samt ta bort sidor. 19

20 Scenarion i Komplett vy Scenario 6: Justera en läroresurs enligt läroplansstandarder I det här scenariot vill du justera hela läroplanen enligt relevanta akademiska standarder, om skolan har skapat eller skaffat tillämpliga standarder och gjort dem tillgängliga i Class Server. Justera läroresursen enligt läroplansstandarder 1. I Mina läroresurser markerar du läroresursen Muntlig presentation om franska revolutionen som du skapade, och klickar sedan på Redigera nedtill till höger. Sidlist: Varifrån kommer läroplansstandarderna i Class Server? Kontakta systemadministratören och ta reda på om läroplansstandarder är tillgängliga på din skola. Redigeraren för läroresurser öppnas. 2. Klicka på länken Ändra standarder i verktygsfältet. Fönstret Granska, lägg till eller ta bort standarder öppnas. 3. Klicka på Lägg till standarder. Fönstret Lägg till standarder öppnas. 4. Klicka på ett ämne. De tillgängliga standarderna visas. 5. Markera kryssrutorna för de två standarder som är tillämpliga på läroresursens innehåll och klicka sedan på OK. De valda standarderna visas. 6. Klicka på OK så att fönstret Granska, lägg till eller ta bort standarder stängs. 7. Klicka på Spara och stäng så att läroresursen sparas. 20

21 Scenarion i Komplett vy Scenario 7: Skapa en uppgift som är justerad enligt läroplansstandarder Utöver att justera en läroresurs enligt läroplansstandarder, kan du också justera en uppgift enligt läroplansstandarder. Om du använder en standardjusterad läroresurs i din uppgift, utgör läroresursens standarder grunden för uppgiftens standarder. (Du kan lägga till eller redigera standarder i det här fallet.) I det här scenariot kommer du att använda vilken läroresurs som helst till att skapa en uppgift. I processen kommer du att lägga till några instruktioner till eleverna, som gör det möjligt för dig att utvärdera uppgiften jämfört med ytterligare en standard. Du kommer att lägga till den ytterligare standarden. Skapa uppgiften 1. I Mina läroresurser markerar du din läroresurs och klickar sedan på Tilldela. Fönstret Välkommen till Uppgiftsguiden öppnas. 2. Klicka på Nästa. Fönstret Lägg till rubrik och allmän information öppnas. 3. I Elevinstruktioner skriver du dina instruktioner. 4. Klicka på Nästa. Fönstret Granska, lägg till eller ta bort standarder öppnas. 5. Klicka på Lägg till standarder. Fönstret Lägg till standarder öppnas. 6. Markera en standard. Sidlist: Onlinedistribution av uppgifter och uppgiftsinlämning I Grundläggande vy kan uppgifter endast distribueras online om du klickar på Tillåt onlineåtkomst. Den knappen finns inte i Komplett vy. I Komplett vy distribueras uppgifter automatiskt online när du skapar dem. Elever öppnar och skickar in uppgifterna via Class Server Elev. Du kan skriva ut och dela ut uppgifter i Komplett vy. Om du vill skriva ut, markerar du uppgiften och klickar på Skriv ut i den nedre rutan. Rulla igenom standarderna tills du hittar den du vill använda, och markera sedan dess kryssruta. 7. Klicka på OK, och sedan på Nästa. Fönstret Välj bedömningsalternativ öppnas. 8. Markera Ja, jag vill godkänna resultaten med Bedömning i Class Server. Den här uppgiften kan inte bedömas automatiskt. 9. Klicka på Nästa. Fönstret Dela ut uppgiften till elever öppnas. 10. Markera klassen i listan Markera en klass att tilldela till. 11. Klicka på Lägg till så att rapporten tilldelas hela klassen, och klicka sedan på Nästa. Fönstret Uppgiftsdatum öppnas. 12. Ändra Datum och tidpunkt från standardinställningen i morgon kl. 08:00 till nästa tisdag kl. 08:00. 21

22 Scenarion i Komplett vy 13. Markera Uppgiften kommer att delas ut omgående och klicka sedan på Nästa. Fönstret Uppgiftssammanfattning öppnas. 14. Granska informationen och klicka sedan på Slutför så att uppgiften distribueras till klassen. Relaterad uppgift 7: Skapa en grupp I Uppgiftshanteraren kan du klicka på Mina elever och klasser. Då öppnas en guide som du kan använda till att skapa och redigera grupper. Scenario 8: Lägga till en fråga som kan bedömas automatiskt i en läroresurs Ett av de sätt som Class Server kan hjälpa dig spara tid på är genom att automatiskt bedöma vissa typer av information, som t ex flervalsfrågor eller frågor med svarsluckor. I det här scenariot antar vi att du har skapat ett kort prov om den franska revolutionen. Du kommer att lägga till en flervalsfråga som kan bedömas automatiskt i den här läroresursen. Lägga till en fråga som kan bedömas automatiskt i läroresursen 1. I Mina läroresurser markerar du det prov om franska revolutionen som du skapade tidigare. 2. Klicka på knappen Redigera längst ned till höger. Redigeraren för läroresurser öppnas. 3. Klicka där du vill infoga den nya frågan och klicka sedan på Lägg till en fråga i verktygsfältet. Fönstret Välkommen till Frågeguiden öppnas. 4. Klicka på Nästa. Fönstret Välj en frågetyp öppnas. 5. Markera Flervalsfråga i listan och klicka sedan på Nästa. Fönstret Flervalsfråga öppnas. 6. Välj önskat antal svarsalternativ och klicka sedan på Nästa. Fönstret Redigera flervalsfråga öppnas. 7. Skriv följande i rutan Text: Vilket år inleddes den franska revolutionen? 8. I svarsalternativ a skriver du I svarsalternativ b skriver du I svarsalternativ c skriver du I Möjliga poäng för det här svaret, bredvid svarsalternativ c, skriver du 5. Sidlist: Vad är en automatiskt bedömningsbar fråga? En fråga kan bedömas automatiskt i Class Server om den har ett angivet svar. Frågor med svarsluckor och flervalsfrågor kan vanligtvis bedömas automatiskt. När du skapar frågan och anger ett svar, skapar du ett facit. Class Server jämför elevens svar med detta facit och bedömer automatiskt uppgiften. 22

23 Scenarion i Komplett vy Figur 13: Redigera en flervalsfråga 12. Om du vill lägga till ett fjärde svar, klickar du på Lägg till ett svarsalternativ. Det nya svarsalternativet d visas. 13. I svarsalternativ d skriver du Klicka på OK. Den nya frågan visas i läroresursen. Figur 14: Den nya frågan visas i läroresursen 15. Stäng provet genom att klicka på Spara och stäng. 23

24 Andra aktiviteter Andra aktiviteter Utöver undervisningsaktiviteter finns det i Class Server flera administrationsfunktioner som är viktiga att förstå. Scenario 9: Konfigurera information i Class Server - Lärare I det här scenariot har du tilldelats en dator som du ska dela med andra lärare. Du kommer att använda Class Server från den här datorn. För att kunna göra det, måste du skapa en användarprofil för dig själv i Class Server Lärare. 1. Klicka på Start, peka på Program eller Alla program, och klicka sedan på Class Server Lärare. Fönstret Class Server Inloggning för lärare öppnas. 2. Klicka på Kontoinställningar. Sidlist: Vad är en användarprofil? En användarprofil är lagrad information om ditt Class Server-användarkonto som gör det möjligt att logga in på Class Server från en viss dator. Användarprofilen baseras på ditt användarnamn och lösenord i Class Server som tilldelas av Class Serversystemadministratören för varje skola. 3. Markera Skapa en användarprofil och klicka sedan på Nästa. Figur 15: Skapa en användarprofil 4. Markera din skola i listan Markera en skola och klicka sedan på Nästa. 5. Skriv in ditt användarnamn i rutan Användarnamn och ditt lösenord i rutan Lösenord. Kontakta din Class Server-systemadministratör om du inte känner till dessa uppgifter. 6. Klicka på Nästa. 24

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan.

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan. Snabbstartsguide Microsoft Outlook 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Gör Outlook personligt Anpassa Outlook.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Dreamweaver för nybörjare

Dreamweaver för nybörjare Startpaketet Dreamweaver för nybörjare För att kunna skapa en hemsida så måste du först öppna en plats för den och även skapa en bild mapp om du vill ha bilder på din hemsida. Tänk på en regel inom hemsideskapande,

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B Webbläsare - Inställningar 1(5) 1 Introduktion I takt med att säkerhetsmedvetandet ökat omkring webbsurfande, har leverantörerna av dragit åt tumskruvarna i säkerhetsinställningarna i sina webbläsare.

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer