Aktnr Kundnamn Pers/Orgnr Projektnamn Startdatum Handläggning LAG klar Beslut SJV Slutdatum Delutbetaln. Slutredovisat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktnr Kundnamn Pers/Orgnr Projektnamn Startdatum Handläggning LAG klar Beslut SJV Slutdatum Delutbetaln. Slutredovisat"

Transkript

1 HFF Svenska insjöfiskarenas AB Uppdatering av fisketillsyn i sjön Bolmen Påbörjat handläggning i Flit , komplettering SJV , begärt komplettering Ny komplettering och ny LAG klar Slutredovisat 8 mars x LB Hushållningssällskapet Halland Arena Grön Tillväxt primärproduktion Återremitterad på LAG Påbörjat handläggning och skickat kompletteringsbegäran Komplettering LAG prioriterat Komplettering begärt Komplettering från SJV Begärt förlängning Lagklart LB Sörby Sambruk Året i Sörby ett år i omställning Begärt komplettering , begärt komplettering , svar , begärt komplettering , inkommet Kompletteringsbegäran , ytterligare komplettering inkommen , svar på komplettering skickades X X REG Världsarvet Grimeton Glokal mat Påbörjat handläggning i Flit , begärt komplettering Komplettering inkommen Skickat komplettering Komplettering inkom Skickat svar till SJV Beslut av SJV Ansökan om förläng slutdatum Beslut nytt slutdatum Slutredovisat X X LB Åsa Kustpromenad Idell fören Åsa Kustpromenad Påbörjat handläggning i Flit , begärt komplettering och Inkommen komplettering Begärt komplettering Kommitté för rimlighetsbedömning Begäran om komplettering Göra om ansökan pga fel vald projektyp, Komplettering från SJV Svar på komplettering ,Lagt in om ändring av slutdatum till LB Jonas Eltes Halland by JRNL LAG klart Komplettering Ny komplettering och LAG klart. Ny komplettering och LAG klar. Kompletteringsbegäran Svarat Förlängt slutdatum och förändrat finansieringsandelar. LAG klar. Förlängt slutdatum , LAG klar. Förlängt slutdatum , LAG klar. Förlängt slutdatum ,LAG klar.förlängt slutdatum ,LAG klar. Ansökt om förlängt slutdatum till x x

2 LB Strandteatern AB Strand och Kultur Laholm en möteplats inom scenisk konst och eget skapande Presentation Komplettering inkommit LAG prioriterat Kompletteringar från SJV REG Region Halland Ekonomi och arbetsledning i landsbygdsföretag Presentation , Feedback utskickad , Komplettering begärd LAG prioriterat , Påbörjat handläggningen Kompletteringar från SJV X ( ) REG Wernersson Idé AB Broa över Påbörjat handläggning i FLIT Skickat begäran om komplettering Kompettering inkommen Kompletterings begäran och LAG klar , beslutad av SJV X X REG LLUH Ung i Halland 2 regionalfond Påbörjat handläggning LAG prioriterat X LB LLUH Förstudie internationellt utbyte runt besöksnäring och integration Påbörjat handläggning , kompletterat X X ( ) ( ) REG Jan Melkersson Falkenbergs Matdagar Påbörjat handläggning Byte av stödmottagare, ny ansökan Begärt komplettering Sökt om nytt slutdatum (170601) , komplettering inkom Svar inskickat , fått nytt slutdatum godkänt Nytt slutdatum är Slutredovisat X X LB LLUH Ung i Halland 1 Landsbygdsfond Påbörjat handläggning LAG prioriterat X HFF AB Båtfjordens hamn Bua brygga LAG prioriterat , handläggning påbörjad. Byte av fond, klart , Inkommit med andra ansökan om ändrat slutdatum LB Kvibille Allförening Kulturarvet i Kvibille LB LLUH Vår By Vår framtid Landsbygd ESF LLUH Vår By Vår framtid Socialfond Feedback utskickad Handläggning påbörjad , LAG prioriterat Inkommit med ansökan om att ändra slutdatum. LAG prioriterat Påbörjat handläggning LAG prioriterat 20, Påbörjat handläggning X X X X LB LLUH Drift LLUH LAG prioriterat X LB LLUH Immigrant Integration to Rural Areas LAG prioriterat Påbörjat handläggning , LAG klar , Beslutat av SJV X

3 HFF Havs och Kustfiskarna producentorgansiation Sverige Ek förening Bevara yrkesfisket i Halland Projektplansmall utskickad Steg 2 inskickad LAG prioriterat projektet Handläggning påbörjad Komplettering utskickad Handläggning av SJV påbörjad Komplettering inskickad Kontaktade Tommy Lang och påminde om en. Han lovar att skicka in allt innan den 31/12. Slutredovisat X LB Länsbygderådet Halland CSA i Varberg HFF Jesper Ljungberg Sportfisketurosm utveckling LB Asige Hembygdsförening Teaterprojekt kombinerat med lokal matmarknad LB Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag Kungsjölederna Utveckling Agnbäck Steg 2 ansökan , LAG prioriterat , handläggningen påbörjad Begärt anstånd , lämnat in en ny steg Nytt beslut av LAG , Beslut av SJV Ansökan steg , Steg 2 inskickad LAG prioriterat Handläggning påbörjad LAG klar Ansökan steg , feedback skickad ( ) Steg 2 ansökan kom in Handläggning påbörjad LAG prioriterat Ansökan Steg , Steg , handläggingen påbörjad Kompletterat X HFF AB Båtfjordens hamn Krabbfiskebrygga Ansökan Steg , ansökan steg , handläggning påbörjad LAG prioriterat X LB Varbergs kommun Åkulla Express Ansökan Steg , ansökan steg , handläggning påbörjad , prioriterades på LAG , kompletterades , ESF Hyltebruks Pastorat Trädgårdsodling en skapande och lärande möteplats Ansökan steg Ansökan steg , handläggningen påbörjad , prioriterades på LAG X LB Riksteatern Halland KUD Kultur och utbildning på distans ESF ALIGI Doula & Kulturtolk Halland LB Föreningen Önne Sluss Tillstånd enligt miljöbalken för Önne sluss, delprojekt LB Hylte Sport & Event TeamWEdream inkom SJV skickat om komplettering. Ansökan steg , steg 2 inkom Prioriterad på LAG Förlängt och ansökt om ändring LAG klart inkom , prioriterades på LAG Ansökt om förlängning LAGklart inkom , prioriterades på LAG X

4 HFF LLUH Västerhavsveckan uppstart Halland inkom , prioriterades på LAG , kompletterades X LB Hylte Skateparkförening Skateparken Örnatorget Hylte Ansökan steg , presenterade på LAG Prioriterad på LAG LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Tidningen Ztella HFF Bolmens Fiskevårdsområdesförening Ålen i bolmen Undersökningsprogram Ung i Halland, steg , prioriterades på LAG Slutredovisat Steg , Steg 2 inkom Prioriterad på LAG Projektet ska avskrivas, insänt av misstag LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Tvååkersträff Ung i Halland, Steg Prioriterad på LAG Steg 2 inkom Prioriterad på LAG LB Laholmsortens ryttarförening Hästföretag i Ahla Handläggning påbörjad 2018 xxxx LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Lärande och innovation Steg , steg Prioriterad på LAG Steg Bekräftelsebrev skickat LB Vessige Biogas ekonomisk förening Vessige Biogas , Steg 2 kom , Handläggning påbörjad Prioriterat 77 av LAG ESF Lokalt Ledd Utveckling Halland Crowfounding Halland Steg Prioriterad på LAG LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Hallandsbyggarna Steg Prioriterad på LAG Komplettering inkommit X X LB S Unnaryd Jälluntofta Fornminnes o Hembygdsförening LB Falkenbergs kommun Utveckling av bonadsmuseum Unnaryd Förstudieprojekt: Kulturarv till framtiden Le Mat Falkenberg turism genom arbetsintegrerat social företag (ASF) Steg Bekräftelsebrev skickat , Steg 2 inkom Steg Bekräftelsebrev skickat , steg , komplettering av LAG , Skickat fråga Prioriterat av LAG HFF Lokalt Ledd Utveckling Halland Ett utvecklat fiske i Kattegatt Steg Beslut om prioritering LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Hylte Kickboxningsförening Ung i Halland, Steg , Prio LAG LB Harplinge Inköpsförening EK För Destination Ingeland Bekräftelsebrev skickat , Steg 2 inskickad Prioriterad av LAG X LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Volleybollcup i Kungsbacka Ung i Halland. Prioriterad av LAG X REG Lokalt Ledd Utveckling Halland Lan i Andersberg Ung i Halland. Prioriterad av LAG X LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Ponnyagilyti i Fjärås Ung i Halland. Prioriterad av LAG LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Oskarström Dator rum Ung i Halland. Prioriterad av LAG x HFF Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening Utvecklings och förvaltningsplan för Ätrans nedre fiskevårdsområde Bekräftelsebrev skickat , Steg 2 inskickad Prioriterad av LAG , nya siffror indikatorer

5 REG Hushållningssällskapet Halland Konceptutveckling för kompetensutveckling i livsmedelssektorn Steg 2 kom in Handläggning påbörjad Prioriterat av LAG och Lagklar Steg 1 kom in , Steg 2 inkom LB Hushållningssällskapet Halland Ekosystemtjänster på Plönninge Prioriterat av LAG LB Studieförbundet Vuxenskolan Halland Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism Steg 1 kom in Bekräftelsebrev skicka Fråga om steg Priortiterat på LAG LB Hallands Länsförbund av 4H H:s Matskolan En matresa LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Live by Youth LB Varbergs kommun Outwest Steg 2 kom in Prioriterat av LAG och LAG klart Steg 1 inkom Prioriterat av LAG Steg 2 inkom Prioriterat av LAG Beslutat på Jordbruksverket Steg 1 inkom Steg 2 inkom LB Positiva Tvååker Smaka På Tvååker Prioriterat av LAG Lokalt ledd utveckling Halland Friggebod i Frillesås Steg 1 inkom Prioriterat av LAG Ungdomarna vill inte fortsätta REG Lokalt ledd utveckling Halland Extreme Svc Steg 1 inkom Prioriterat av LAG REG Lokalt ledd utveckling Halland Ungdomsledarutbildning i Reykjavik Steg 1 inkom Prioriterat av LAG LB Lokalt ledd utveckling Halland Sommarkul Steg 1 inkom Tas upp i LAG REG Lokalt ledd utveckling Halland Ung digital kultur i Halland Steg 1 inkom Tas upp i LAG REG Lokalt ledd utveckling Halland Ung Musik i Halland Steg 1 inkom Tas upp i LAG Lokalt ledd utveckling Halland Wheel Spin Steg 1 inkom Tas upp i LAG LB Lokalt ledd utveckling Halland Festival i Tvååker Steg 1 inkom Tas upp i LAG HFF SLU Aqua Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd Kan sälarna förhindra en återhämning av torskbeståndet i Kattegatt Mysteriet i Svartrå Steg 1 inkom prioriterat av LAG Steg 1 inkom Prioriterat av LAG Fegens Fiskevårdförening Fiskevårdande åtgärder i sjön Fegen Steg 1 inkom Togs upp på AU Bekräftelsebrev skickades LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Motortjejer Steg 1 inkom LB Stiftelsen Världsarvet Grimeton Toppläge Steg 1 inkom ESF Handbollsklubben Varberg 0 Människan i Centrum Integration på riktigt Steg 1 inkom LB Derome Trä och Nostalgimuseum Utveckling av Derome Trä & Nostalgimuseum Steg 1 inkom LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Foosballplan ESF ALIGI Doula & Kulturtolk en väg mot jämlikhet, intregration och fred Steg 1 inkom

6 LB MiljöMatematik Malmö Mat, möten, miljö odlingsträdgård för Handelsbolag lärande och landsbygdsutveckling Steg 1 inkom Studieförbundet Vuxenskolan ESF Halland Projekt IKF Halmstad Steg 1 inkom LB Lokalt Ledd Utveckling Halland LB Lokalt Ledd Utveckling Halland Verkstad i Veddige HFF Lokalt Ledd Utveckling Halland Internationellt samarbete för lokala matråvaror

Ett rikare halland genom lokala initiativ. Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Ett rikare halland genom lokala initiativ. Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland Ett rikare halland genom lokala initiativ Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland 2019-01-16 LOKALT LEDD UTVECKLING H A L L A N D Totalt för Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Ett rikare halland genom lokala initiativ

Ett rikare halland genom lokala initiativ Ett rikare halland genom lokala initiativ LING H DD UTV E E L CK LOKAL T Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland 2018-03-14 AL A ND L Totalt för Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Ett rikare halland genom lokala initiativ. Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Ett rikare halland genom lokala initiativ. Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland Ett rikare halland genom lokala initiativ Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland 2017-12-06 Totalt för Lokalt Ledd Utveckling Halland 11 589 428 kr 25% 21 688

Läs mer

Ett rikare halland genom lokala initiativ

Ett rikare halland genom lokala initiativ Ett rikare halland genom lokala initiativ LING H DD UTV E E L CK LOKAL T Sammanställning av projektstatus, projektmedel för Lokalt Ledd Utveckling Halland 2017-03-16 AL A ND L Totalt för Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

72 Välkommen Ordförande Tore Holmefalk hälsade alla välkomna, samt förklarade mötet för öppnat.

72 Välkommen Ordförande Tore Holmefalk hälsade alla välkomna, samt förklarade mötet för öppnat. Protokoll Styrelsemöte, Lokalt Ledd Utveckling Halland Datum: 2018-09-12, kl. 09.30 16.00 Plats: Torups Gästgivaregård, Torup Deltagare: Ola Nilsson Tore Holmefalk Anders Kinch Bo Westman Olle Kristenson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Tore Holmefalk, Glommen Offentlig sektor Vice ordförande: Susanne Thorsson, Köinge Övriga ledamöter:

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Verksamhetsberättelse 2018 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Tore Holmefalk, Glommen Offentlig sektor Vice ordförande: Susanne Thorsson, Köinge Övriga ledamöter:

Läs mer

Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde

Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde n 1 / 20 1301 Butik 1382037 Ullareds handelsområde i Falkenbergs kommun 1383030 Inre centrum i Varbergs tätort 1384011 Kungsbacka centrum n 2 / 20 1301 Kontor 1315054 Landeryd i Hylte kommun 1315055 Unnaryd

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Schaktning för nytt kabelskåp

Schaktning för nytt kabelskåp A R K E O L O G I S K S C H A K T N I N G S Ö V E R V A K N I N G 2 017 Anders Håkansson Schaktning för nytt kabelskåp Halland, Halmstad stad, Bankgatan delen Köpmansgatan Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Folkmängd i Hallands län

Folkmängd i Hallands län Information från Länsstyrelsen i Hallands län Folkmängd i Hallands län 31.12.2004 Meddelande nr 2005:14 ISSN 1101-1084 Staben Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad 1/11 Befolkningsutvecklingen 2004 Folkmängden

Läs mer

ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Anders Håkansson. Tönnersjö kyrka. Halland, Halmstad kommun, Tönnersjö, Tönnersjö 8:1

ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Anders Håkansson. Tönnersjö kyrka. Halland, Halmstad kommun, Tönnersjö, Tönnersjö 8:1 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING 2018 Anders Håkansson Tönnersjö kyrka Halland, Halmstad kommun, Tönnersjö, Tönnersjö 8:1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS HANHALS FÖRLANDA ONSALA ÖLMEVALLA

Läs mer

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad f ö r e n k l a d r a p p o r t Lena Bjuggner Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad Halland, Halmstad, kvarteret Våghals 2, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Arkeologisk utredning inför byggnation av äldreboende i Bukärr

Arkeologisk utredning inför byggnation av äldreboende i Bukärr ARKEOLOGISK UTREDNING 2018 Linn Nordvall Arkeologisk utredning inför byggnation av äldreboende i Bukärr Halland, Kungsbacka kommun, Släp socken, Bukärr 2:122, Nötegången 1:91 och del av 1:126. ÄLVSÅKER

Läs mer

ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Anders Håkansson. Storgatan. Delen Klammerdammsgatan Bastionsgatan

ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Anders Håkansson. Storgatan. Delen Klammerdammsgatan Bastionsgatan ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING 2017 Anders Håkansson Storgatan Delen Klammerdammsgatan Bastionsgatan Hallands län, Halmstad stad och kommun, Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA

Läs mer

Kulturlager i fem av sex borrhål

Kulturlager i fem av sex borrhål F Ö R E N K L A D R A P P O R T Lena Bjuggner Kulturlager i fem av sex borrhål Halland, Halmstad, Kvarteret Sankt Nicolaus 17, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Lägesrapport. Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden Samordningsenheten Pasi Kemi

Lägesrapport. Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden Samordningsenheten Pasi Kemi Lägesrapport Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden 2017-05-16 Samordningsenheten Pasi Kemi Lägesrapport Handläggningstiderna måste ner! Beror på: - Ökat söktryck

Läs mer

Folkmängd Meddelande 2007:12

Folkmängd Meddelande 2007:12 Folkmängd 2006-12-31 Meddelande 2007:12 Framsida: Bild över befolkningsutvecklingen per församling, Magnus Larsson Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2007:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2007/12-SE

Läs mer

Ett elledningsschakt i södra delen av Halmstad innerstad

Ett elledningsschakt i södra delen av Halmstad innerstad a r k e o l o g i s k s c h a k t n i n g s ö v e r v a k n i n g Lena Bjuggner Ett elledningsschakt i södra delen av Halmstad innerstad Halland, Halmstad stad, Halmstad 1:1, RAÄ 28:1 och 44:1 schaktningsövervakning

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Din ansökan är inte fullständigt ifylld. Du behöver komplettera din ansökan. Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning vid förläggning av elkabel invid fornlämning Getinge RAÄ 13:5

Arkeologisk schaktningsövervakning vid förläggning av elkabel invid fornlämning Getinge RAÄ 13:5 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 2018 FÖRENKLAD RAPPORT Mats Nilsson Arkeologisk schaktningsövervakning vid förläggning av elkabel invid fornlämning Getinge RAÄ 13:5 Halland, Halmstad kommun, Getinge socken, Öringe

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad

BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad 06100 Laholm Laholm 06101 Våxtorp Laholm 06102 Hishult Laholm

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län;

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län; Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län; beslutade den 16 december 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 vägmärkesförordningen

Läs mer

Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling

Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling Leader samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Stockholm den 6 oktober 2017 www.leaderlinne.se Leader Linné Småland Förening verksam i åtta kommuner EU-medel för landsbygdsutveckling

Läs mer

Fjärrkyla till Länsstyrelsen

Fjärrkyla till Länsstyrelsen ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 2018 FÖRENKLAD RAPPORT OCH SLUTMEDDELANDE Anders Håkansson Fjärrkyla till Länsstyrelsen Halland, Halmstad kommun och stad, Halmstad 5:1 och kvarteret Sankt Nikolaus 19, RAÄ 44:1

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Lilla Tjärby 2:15, förändrad delsträcka för vattenledning

Lilla Tjärby 2:15, förändrad delsträcka för vattenledning FÖRENKLAD RAPPORT 2018 Mats Nilsson Lilla Tjärby 2:15, förändrad delsträcka för vattenledning Halland, Laholms kommun, Tjärby socken, Lilla Tjärby 2:15 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS HANHALS

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Din ansökan är inte fullständigt ifylld. Du behöver komplettera din ansökan. Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan

Läs mer

Två små schakt i S:t Lars Kyrkogata, Falkenberg

Två små schakt i S:t Lars Kyrkogata, Falkenberg SCHAKTNINGSKONTROLL 2006 Förenklad rapport Lena Bjuggner Två små schakt i S:t Lars Kyrkogata, Falkenberg Hallands län, Falkenberg, St Lars Kyrkogata, RAÄ 16 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS

Läs mer

Överenskommelse om regional medfinansiering

Överenskommelse om regional medfinansiering 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-25 RS140074 Caroline Johansson Kansliavdelningen 035-17 96 52 REGIONSTYRELSEN Överenskommelse om regional medfinansiering Förslag till beslut

Läs mer

Lägesrapport för för lokalt ledd utveckling

Lägesrapport för för lokalt ledd utveckling Lägesrapport för för lokalt ledd utveckling Data t.o.m. 13 mars 2018 Pasi Kemi EU-programenheten Disposition av lägesrapporten 1. Risk för återtag av EU-medel (N+3), uppdatering av läget. 2. Beslut om

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Projektträff 9 mars VÄLKOMNA!

Projektträff 9 mars VÄLKOMNA! Projektträff 9 mars VÄLKOMNA! PROGRAM Projektpresentation Digitalt nätverk/digitaliseringens möjligheter Leader information Gruppdiskussion & fika Summering Avslut Fisk- och skaldjurodling - Havs- och

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Din ansökan är inte fullständigt ifylld. Du behöver komplettera din ansökan. Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2017 Inledning Styrelsen avger här sin verksamhetsberättelse för Hela Sverige/Hallands 19:e verksamhetsår. Arbetet det gångna året har präglats av föreningens syften enligt

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ÖK havs- och fiskeriprogrammet 5 oktober 2015 Leadermetoden Ta fram gemensam färdplan lokal utvecklingsstrategi Trepartnerskap i praktiken Nytänkande Delaktighet,

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Din ansökan är inte fullständigt ifylld. Du behöver komplettera din ansökan. Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober oktober 2022

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober oktober 2022 Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2018-14 oktober 2022 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Stané Persson (S), Halmstad Mikaela Waltersson (M), Kvibille Tommy

Läs mer

SFP Västsverige

SFP Västsverige SFP Västsverige 2017-12-06 Pågående utlysningar stänger 2018-01-08 2017/00543 PO2.2 Ökade övergångar till arbete och studier för unga Slutdatum 2018-01-08 Utlyst belopp 30 000 000 kr (medfinansiering 33%)

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING 2018 FÖRENKLAD RAPPORT. Mats Nilsson. Gödastorp

ARKEOLOGISK UTREDNING 2018 FÖRENKLAD RAPPORT. Mats Nilsson. Gödastorp ARKEOLOGISK UTREDNING 2018 FÖRENKLAD RAPPORT Mats Nilsson Gödastorp Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, Gödastorp 3:13 och 3:14, Skrea RAÄ 223 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS HANHALS

Läs mer

Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA

Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA Gör såhär! Steg 1. LOKAL BILAGA Innan du börjar med Steg 1. Lokal bilaga ska du läsa igenom detta dokument. Här finner du strategins prioriteringar samlat. Du ska matcha ditt projekt med strategin och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Verksamhetsberättelse 2015 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Verksamhetsberättelse 2015 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulrika Rylin, Tvååker Vice ordförande: Anna Winther, Källsjö Tore Holmefalk, Glommen Övriga ledamöter:

Läs mer

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND HSSL/Halland Omställning - till ett fossiloberoende samhälle Hållbar landsbygdsutveckling - Hållbara bygder Levande landsbygd rikt föreningsliv,

Läs mer

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande!

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Grundläggande om Leader Vi kommer bland annat att prata om: metoden budget urvalskriterier Ulrika Holmgren, Anna Lööv, Annelie Ström, Vad kännetecknar

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Halland Verksamhetsberättelse 2016

Halland Verksamhetsberättelse 2016 Sida 1 av 5 Halland Verksamhetsberättelse 2016 Inledning Styrelsen avger här sin verksamhetsberättelse för Hela Sverige ska leva/hallands 18:e verksamhetsår. Arbetet det gångna året har präglats av föreningens

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING Mats Nilsson. Altona 2:1. Halland, Laholms kommun, Laholms stad, Altona 2:1

ARKEOLOGISK UTREDNING Mats Nilsson. Altona 2:1. Halland, Laholms kommun, Laholms stad, Altona 2:1 ARKEOLOGISK UTREDNING 2017 Mats Nilsson Altona 2:1 Halland, Laholms kommun, Laholms stad, Altona 2:1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS HANHALS FÖRLANDA ONSALA ÖLMEVALLA GÄLLINGE IDALA LANDA FRILLESÅS

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer N11414B Handläggare Margareta Björklund Sida 1(5) Ärende Uppdatering av fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för Kinnared

Läs mer

Förteckning över transportörer i Hallands län

Förteckning över transportörer i Hallands län Förteckning över transportörer i Hallands län Uppdaterad: 2006-05-09 AB Paul Svenssons Åkeri Sörby 4 310 58 VESSIGEBRO FALKENBERG Altitruck AB Box 71 310 58 VESSIGEBRO FALKENBERG BÅFAB Kabelvägen 2 311

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling Lokalt ledd utveckling Komplettering av strategin Annelie Ström annelie.strom@jordbruksverket.se 12 och 13 maj 2015 2015-05-20 Indikatorer för de horisontella målen 2015-05-20 - Hur vill ni mäta målen?

Läs mer

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Persson (S), Halmstad Carl Fredrik Graf (M), Halmstad Margit Bik

Läs mer

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande!

Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Välkomna till Grundkurs i uppstart och genomförande! Grundläggande om Leader Vi kommer bland annat att prata om: förberedande stöd metoden budget urvalskriterier Karolina Dahlberg, Ulrika Holmgren, Anna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om företagsstöd

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet.

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet. 3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar handlingarna till protokollet. Ärendet Följande handlingar anmäls för anteckning till

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Arkeologisk utredning av sträckan Långasand Eftra by inför planerad dragning av vattenledning

Arkeologisk utredning av sträckan Långasand Eftra by inför planerad dragning av vattenledning ARKEOLOGISK UTREDNING 2017 Ola Kadefors Arkeologisk utredning av sträckan Långasand Eftra by inför planerad dragning av vattenledning Halland, Falkenbergs kommun, Eftra socken ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken A R K E O L O G I S K U T R E D N I N G Mats Nilsson Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken Halland, Hyltebruks kommun, Torups socken, Skravelsbo 1:4

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Öppna katalogen och låt dig inspireras av nya, spännande och roliga idéer som du också kan genomföra!

Öppna katalogen och låt dig inspireras av nya, spännande och roliga idéer som du också kan genomföra! Öppna katalogen och låt dig inspireras av nya, spännande och roliga idéer som du också kan genomföra! Kära läsare! I din hand håller du resultatet av flera års aktiviteter framgångar och lärdomar i Ung

Läs mer

GÖTEBORG - HALMSTAD - HELSINGBORG - MALMÖ - KÖPENHAMN

GÖTEBORG - HALMSTAD - HELSINGBORG - MALMÖ - KÖPENHAMN GÖTEBORG - HALMSTAD - HELSINGBORG - MALMÖ - KÖPENHAMN 1015 1319 1021 1021 1323 1325 1027 1027 1329 20151 1331 1033 1033 1033 20153 1039 20155 1045 20157 M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Nytt från Jordbruksverket

Nytt från Jordbruksverket Nytt från Jordbruksverket Andreas Mattisson Johan Magnusson, Karolina Dahlberg Carin Alfredsson, 2016-09-28 Lägesrapport ansökningar 191 st LAG-klara ansökningar inkomna till Jordbruksverket varav 40 antal

Läs mer

Havs- och fiskerifonden. Indikatorer och förväntade målvärden. Indikatorer Jordbruksverket. Projektnamn: Projektnummer:

Havs- och fiskerifonden. Indikatorer och förväntade målvärden. Indikatorer Jordbruksverket. Projektnamn: Projektnummer: Havs- och fiskerifonden Indikatorer och förväntade målvärden I er ansökan steg 2 har Ni angett förväntat resultat och uppföljningsuppgifter (indikatorer och ideellt arbete och ideella resurser). I LLUH:s

Läs mer

Nyhetsblad april/maj 2018

Nyhetsblad april/maj 2018 Nyhetsblad april/maj 2018 Årets Utvecklingsgrupp 2018 Krogsered Idrottsklubb och Krogsereds Bygdegårds förening Vid HSSL Halland årsmöte fick Knäreds Samhällsförening (ovan) och Valinge Bygdelag (till

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige

Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Stané

Läs mer

Adresskalender 2015-2016

Adresskalender 2015-2016 Adresskalender 2015-2016 DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Kurt Sevehem Tel 0340-65 09 00 kurt@sevehem.com Stråvalla 0708-70 46 51 V. ordf. Anita Gunnarsson Tel 035-560 24 sallevagen1@telia.com Kvibille 0766-45

Läs mer

Nyhetsblad mars Välkomna till. som anordnas. Årsmöte för föreningen Hela Sverige ska leva Halland

Nyhetsblad mars Välkomna till. som anordnas. Årsmöte för föreningen Hela Sverige ska leva Halland Nyhetsblad mars 2018 Välkomna till Årsmöte för föreningen Hela Sverige ska leva Halland som anordnas onsdagen den 21 mars kl. 19.00 i Krogsereds bygdegård. Priset för Årets Utvecklingsgrupp kommer att

Läs mer

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015 En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik Näringslivets Hus 10 mars 2015 Varför ska man bry sig Christer Gustafsson, Uppsala universitet Kulturvård 3.0 Infrastruktur för innovativ

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING Mats Nilsson. Vabränna 10:5. Halland, Varbergs kommun, Veddige socken, Vabränna 10:5

ARKEOLOGISK UTREDNING Mats Nilsson. Vabränna 10:5. Halland, Varbergs kommun, Veddige socken, Vabränna 10:5 ARKEOLOGISK UTREDNING 2018 Mats Nilsson Vabränna 10:5 Halland, Varbergs kommun, Veddige socken, Vabränna 10:5 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS HANHALS FÖRLANDA ONSALA ÖLMEVALLA GÄLLINGE IDALA

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober oktober 2018

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober oktober 2018 Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Stané Persson (S), Halmstad Carl Fredrik Graf (M), Halmstad Margit

Läs mer

Anna-Elvira Cederholm, Jennie Dalsmark Startdatum Maj 2017 Slutdatum December 2017

Anna-Elvira Cederholm, Jennie Dalsmark Startdatum Maj 2017 Slutdatum December 2017 1(10) Ansökningsformulär - Utvecklingsmedel för social hållbarhet Denna ansökan ska skickas med e-post i wordformat till sophia.croona@regionhalland.se eller skickas i original i pappersformat till: Varbergsnämnden

Läs mer

Ny dragning av sträckan Tiarpsallén Kustvägen

Ny dragning av sträckan Tiarpsallén Kustvägen a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Linn Nordvall Ny dragning av sträckan Tiarpsallén Kustvägen Halland, Halmstad kommun, Söndrum socken, Vapnö socken, Tiarp 12:6, Tiarpsallén UNDERSÖKNINGSÅR 2015

Läs mer

2015-12-18. 15 oktober 2015

2015-12-18. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 Information om Operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020 Uppdraget och bakgrund Samordning med andra

Läs mer

Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 24 mars 2010 i Rydaholm

Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 24 mars 2010 i Rydaholm Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 24 mars 2010 i Rydaholm Närvarande: Lars Henriksson, Sven Sunesson, Roger Andersson, Bo Mazetti- Nissen, Emma Christiansen, Christina Lindberg, Solveig

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Torups socken

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Torups socken A R K E O L O G I S K U T R E D N I N G Mats Nilsson Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Torups socken Halland, Hyltebruks kommun, Torups sn, Givagård 1:27 och Sjögård 1:5 Utredningen utförd

Läs mer

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009

Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen. PTS, 16 oktober 2009 Frågor och svar om ansökan och budgivning i 3,7 GHz-auktionen PTS, 16 oktober 2009 I denna presentation finns frågor och svar om auktionen i 3,7 GHz-bandet. För komplett information: läs allmän inbjudan

Läs mer

Fördjupade uppföljningar

Fördjupade uppföljningar Fördjupade uppföljningar Syfte att visa resultat från programmen och genomförandet Följ vår blogg, Programmen och pengarna, så får du senaste nytt! Alla färdiga uppföljningar läggs ut på jordbruksverket.se/utvardering

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Naturreservat vid Vessingesjön

Naturreservat vid Vessingesjön A R K E O L O G I S K U T R E D N I N G Simon Karlsson Naturreservat vid Vessingesjön Halland, Laholms kommun, Veinge socken, Vessinge 3:2 och 3:96 Utredningsår 2015 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Mats Nilsson Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 Halland, Halmstads kommun, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393 Undersökningsår: 2014 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer