Copyright 2006 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright 2006 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved."

Transkript

1

2 Version Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolor enligt avtal (UB4) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Copyright 2006 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Andra upplagans först tryckning Tryckeri DataRäven Elektroteknik ISBN

3 Innehåll Förord Allmänt om Informationsöverföring och Nätverk Historisk Inledning Optisk Telegraf Elektrisk Telegraf Elektrisk Telefon och Teleprinter Datorn en elektrisk maskin Informationsöverföring mellan datorer i nätverk Inledning Fysiskt nätverk Namn och adresser på datorer och enheter i nätverk Säkerhet i nätverk Informationsöverföring mellan två datorer med direkt förbindelse Informationsöverföring mellan datorer med bredbandsförbindelse Inledning Anslutning till bredbandsnätverk Internet och Intranät samt Extranet Internet Anslutning till Internet Intranät Extranet Kommunikationsmodell Modell av datakommunikation mellan datorer OSI-modell för datakommunikation Två huvudgrupper av protokoll för datakommunikation...39 Övning 1. Informationsöverföring mellan två datorer i LAN del Inledning...40 Datornamn på dina datorer i ditt nätverk...40 Applikationsprogram NetMeeting...43 Övning 2. Informationsöverföring mellan två datorer i LAN del Inledning...50 IP-adresser på dina datorer i ditt nätverk...50 Applikationsprogram NetMeeting...52 Övning 3. Informationsöverföring på Internet mellan två datorer...54 Inledning...54 Datorers Namn och adresser i Internet...54 Applikationsprogram NeoTrace...55 Bild 47. Program NeoTrace...56 Applikationsprogram webbläsare Internet Explorer...57 Övning 4. PC med webbdokument...59 Inledning...59 Skriv ditt webbdokument i HTML...59 Surfa med webbläsare och Hypertext i dina dokument Grundläggande om Nätverk Inledning Typer av Nätverk Nätverkstopologi Klient-Server nätverk och Peer-to-Peer nätverk

4 2.2.3 Hemmanätverk Kontorsnätverk Fastighetsnärverk Industrinätverk Kopplingsenheter i Nätverk Inledning Repeater Hub Brygga Växel Router och routing Anslutning till Bredbandsnätverk Inledning Anslutning med analog telefonförbindelse Anslutning med digital telefonförbindelse Anslutning med analog Kabel TV förbindelse Anslutning med Radio förbindelse Anslutning med Optisk fiberkabel Direkt anslutning Vidsträckt Nätverk MAN och WAN Virtuella nätverk VLAN och VPN...87 Övning 5. Två PC i LAN med webbdokument...90 Inledning...90 Datornamn och IP-adresser på dina datorer i ditt nätverk...90 Applikationsprogram Utforskaren...90 Skriv ditt webbdokument i HTML...92 Hämta webbdokumentet med webbläsare...94 Övning 6. Intranät med webbserver och webbdokument...96 Inledning...96 Datornamn och IP-adresser på dina datorer i ditt nätverk...96 Applikationsprogram SimpelServer...96 Skriv ditt webbdokument i HTML...97 Konfiguration av applikationsprogram SimpelServer...99 Hämta webbdokumentet med webbläsare Grundläggande om Internet Inledning Historik Internets uppbyggnad Inledning ISP Internetleverantör Routers på Internet Domän Namn Service DNS Webbdokument Anslutning till Internet Anslutning via router Hämtning av webbdokument Övning 7. Sökmotor på Internet Inledning Applikationsprogram webbläsare Internet Explorer Webbsida Google

5 4. Grundläggande om tjänster på Internet Inledning Inledning konto adress program Att skriva och skicka samt hämta World Wide Web Söktjänst Portal E-handel Chatta med text och ljud Diskussionsgrupper Blogg IP-telefoni Grundläggande om Intranät och Extranet Inledning Uppbyggnad Inledning Domän Namn Service DNS Routing Tjänster på Intranät och Extranet Övning 8. Intranät med webbserver och webbplats Inledning Planera en webbplats Gör en webbplats Domännamn samt IP-adress på den dator som ska vara server Applikationsprogram SimpelServer Konfiguration av applikationsprogram SimpelServer Hämta webbdokumentet med webbläsare Övning 9. Intranät med ljud och video konferens Inledning IP-adresser på dina datorer i ditt nätverk Applikationsprogram NetMeeting Grundläggande om IT-säkerhet Inledning Konto Användarnamn Lösenord Virus och Antivirusskydd Trojanska hästar Brandvägg Brandvägg i användardator Brandvägg i Router Proxy-Server och DMZ Proxy-Server DMZ Kryptering IP-sec SSL Nyckel

6 6.7.4 Digital signatur Digitalt certifikat Lösenord PGP Pritty Good Privacy Trådlösa Nätverk WLAN Upphovsrätt på Internet Övning 10. Säkerhet på Internet med Brandvägg Inledning Skydd mot oönskade angrepp Test av din brandvägg Appendix Register

7 Förord Läromedel Datakommunikation Nätverk & Internet består av två oberoende delar, Grundläggande IT samt Industri & Fastighet. Datakommunikation Nätverk & Internet Grundläggande IT Läromedel Datakommunikation Nätverk & Internet Grundläggande IT är lämplig för allmän IT-utbildning, för gymnasiekurs DTR1203 och del av kurs DTR1201. Vidare för undervisning i allmän IT-kunskap på högskolor, universitet och företagsutbildningar samt arbetsmarkandsutbildningar. Samt för dig som behöver en start och introduktion i datakommunikation. Läromedlet behandlar grundläggande informationsöverföring och tjänster i olika typer av nätverk som LAN, MAN, WAN, Internet, Intranät och Extranet. Teori varvas med enkla praktiska övningar för kommunikationsprogram som NetMeeting, webbläsare Internet Explorer och webbserver SimpleServer. Datakommunikationen lokalt över LAN sker med nätverksmedium Ethernet. Innehåll: Allmänt om Informationsöverföring och Nätverk Grundläggande Nätverk Grundläggande Internet Grundläggande om tjänster på Internet Grundläggande Intranät och Extranet Grundläggande om IT-säkerhet Övningarna är gjorda för Windows XP. Men möjliga operativsystem är Windows 95/98, 2000/NT, men då kan vissa kommandon vara andra. Standard på nätverk ska vara Ethernet 10/100 Mbit. I vissa övningar är text på vissa bilder engelska, men tillhörande övningstext är på svenska. Medföljande program NetMeeting på CD ingår i IEAK license C , S , C och C för Internet Explorer från Microsoft Corp. Övriga program på CD är freeware och ansvaras ej för, dessa är provade med gott resultat på olika datorer. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kompendium Datakommunikation Nätverk & Internet Grundläggande IT krävs enkel allmän datorkunskap, t.ex. datorkörkort. OBS, i alla övningar utom övning 10, ska eventuellt aktiverad brandvägg vara avstängd. Webbplats 7

8 Datakommunikation Nätverk & Internet Industri och Fastighet Läromedel Datakommunikation Nätverk & Internet Industri & Fastighet är lämplig att användas för teknisk undervisning på gymnasium för gymnasiekurs DTR1201, företagsutbildningar och arbetsmarkandsutbildningar. Vidare allmän teknisk & praktisk utbildning för nätverkstekniker, servicetekniker, elektriker, montörer. Samt för dig som behöver en start och introduktion i mer teknikisk datakommunikation. Läromedlet behandlar informationsöverföring och olika typer av topologier i nätverk som LAN, MAN och WAN samt Intranät, med inriktning mot industri och fastighet samt intelligenta hem. Teori varvas med enkla praktiska övningar för PC, som Punktill-Punk nätverk med LAN RS-232, Bussnätverk med RS-485 och små enkla enkortsdatorer, Bussnätverk med Ethernet och gateway till RS-485 nätverk och små enkla enkortsdatorer. Datakommunikationen lokalt över LAN sker med nätverksmedium RS-232, Ethernet samt RS-485. Gateway är antingen PC eller inbyggd server DK40 (se bild nedan), eller båda. Protokoll för Ethernet är TCP/IP samt protokoll för RS-485 är ett enkelt fältbussprotokoll. Innehåll: Grundläggande om signaler, modulationsprinciper samt informationsöverföring Grundläggande om tekniker för informationsöverföring Nätverk i Industri och Fastighet Nätverk i Intelligenta Hem Prestanda i Nätverk Säkerhet i Nätverk Störningar och Störningsbegränsning Övningarna är gjorda för Windows XP. Men möjliga operativsystem är Windows 95/98, 2000/NT, men då är vissa kommandon andra. Standard på nätverk förutsätts vara Ethernet 10/100 Mbit om inget annat anges. DataRäven Elektroteknik, Munkhagsgatan 82, Linköping, , Webbplats 8

9 1. Allmänt om Informationsöverföring och Nätverk 1.1 Historisk Inledning Information betyder underrättelse, upplysning och informationsöverföring betyder överföring av upplysningar. Ett sammanfattande ord som ofta används i modern tid är informationsteknologi IT, vilket inbegriper olika teknologier och signalsystem för informationsöverföring. I forna tider var teknologier för IT i form av böcker, bilder, sjömärken, kompass, kartor och flaggor o.s.v. I modern tid är IT i form av telefoner, Radio & TV, datorer, Internet, fiberoptik, CD-spelare, satelliter o. s. v. Utvecklingen av nya teknologier för att överföra mer information allt fortare fortskrider hela tiden. Att överföra information har alltid varit en viktig del för människans, gruppens och samhällets överlevnad. För att kunna meddela sig med varandra på avstånd har människor använt olika slags signalsystem. De första systemen byggde troligen på signaler av ljud och ljus som till exempel trummor, näverlurar, eldar och röksignaler. När människan levde på jakt och fiske, var det av största vikt att under jakten få fram information mellan jägarna utan att skrämma bytet. Ett sätt för jägarna att kommunicera med varandra på korta avstånd var genom att göra olika tecken med händerna. Ett sätt för jägarna att kommunicera med varandra på långt avstånd var genom att blåsa i ett horn. Vad de olika tecknen och de enkla melodierna betyder måste alla jägarna i jaktlaget givetvis känna till innan jakten startar. För ett stort imperium som Romarriket (500 f.kr. till 500 e.kr.) var det viktigt att kunna överföra information mellan rikets alla delar och staden Rom. Vägarna byggdes bland annat för att ryttare skulle kunna rida fort med skrivna meddelanden. Man kan spekulera om orsakerna till att ett stort imperium som Romarriket faller sönder. En av orsakerna kan ha varit svårigheter att få fram information i tid om vad som hände i Romarrikets ytterområden. En konsekvens av detta kunde bli att ifall folket i något ytterområde gjorde uppror, eller om något ytterområde blev invaderade av främmande makt, så kunde inte centralmakten i Rom få reda på detta i god tid för att kunna skicka dit trupper till försvar. Militära befälhavare har genom tiderna, vid olika typer av sammandrabbningar, alltid haft stort behov av att snabbt kunna samla in korrekt information om sina förband. Ett vanligt sätt var att med ordinans (= militär person) skicka brådskande skriftliga meddelanden s.k. depescher. Detta var oftast en av de farligaste uppdrag en soldat kunde ha under en sammandrabbning och därmed ett osäkert sätt att överföra information. Ett annat sätt var att skicka akustiska meddelanden med ljud. Det fanns inövade signaler både med trummor och med trumpeter, signalerna användes för att ge order om anfall, reträtt, o. s. v. Nackdelen var att det var svårt i stridsbullret att höra signalerna även på kort håll. Ytterligare ett sätt var att genom repetering skicka muntliga meddelanden. Det fungerade på så sätt att soldaterna i de olika formeringarna skickade meddelande 9

10 från mun till mun. Detta var också ett osäkert sätt för olika militärbefälhavare att överföra information. Man kan tänka sig att det var nästan omöjligt att i strid försöka lyssna efter meddelanden från närmast egna soldatgranne och sedan skicka meddelanden vidare genom att ropa. Andra sätt var att skicka optiska meddelanden med färgglada kläder och flaggor. De olika mindre förbanden på slagfältet kunde identifieras genom att man tittade på deras uniformer och fanor. På så sätt kunde befälhavare få information om hur striden på slagfältet utvecklade sig. Den stora färgprakten i uniformerna och fanorna var också till för att soldaterna skulle kunde hålla ihop på slagfältet, samt att soldaterna skulle kunna särskilja de egna och fienden från varandra under strid. Nackdelen var att sikten på slagfältet snabbt försämrades till avstånd på ett par meter på grund av all krutrök och damm. Exemplen ovan är enkla signalsystem för att överföra information (meddelanden). Gemensamt för alla signalsystem (både militära och civila) som användes genom tiderna fram till slutet på 1800 talet var att de var optiska och akustiska. För att överföra information på längre avstånd används ljuset som optiska signalsystem. Under dagsljus kunde man visa upp olika typer av tecken som kunde ses på långt håll, under natten kunde man tända vårdkasar (stor brinnande eld) som syntes på ännu längre håll. Vårdkasarna (se bild 1) utgjorde ett uråldrigt signalsystem längs kuster för att varna när fiender annalkades på havet och på land. Nackdelen med eld var att informationsmängden som man kunde överföra var begränsad, antingen tänd eld eller släckt eld. Bild 1. Vårdkase på berg I akustiska signalsystem användes luften för att överföra information. Nackdelen var att man bara kunde överföra information över relativt korta anstånd. 10

11 Inom sjöfarten har det i alla tider varit viktigt att ha information om var man befinner sig på havet, dels för att komma fram till rätt destination och dels för att inte riskera att gå på grund. Som hjälpmedel för att få information om sin position har människan utvecklat informationsteknologier såsom fyrar och sjömärken, sjökort, kompass samt sextanten (ett instrument som användes för att mäta himlakroppars höjd över havet). För att överföra information mellan fartyg och land samt mellan olika fartyg utvecklades ett optiskt signalsystem med flaggor. Man hade en flagga för varje bokstav i alfabetet samt flaggor för ett antal olika specialtecken. Flaggor kan kombineras ihop till ord, se bild 2. Ett sätt att kombinera flaggor var genom att placera flera av dem bredvid varandra på ett rep (parallell visning), därmed kunde hela ordet visas på en gång. Ett annat sätt var att hålla en flagga i handen och därmed visa en i taget (seriell visning), på så sätt visades bokstäverna efter varandra i ordet. P E S T Bild 2. Signalflaggor En vidareutveckling av signalflaggorna var att endast ha två flaggor, en i vardera handen. Genom att med utsträckta armar placera flaggorna i olika lägen, där varje läge motsvaras av en bokstav i alfabetet samt olika specialtecken. På detta sätt kunde man öka överföringshastigheten av information. 1.2 Optisk Telegraf Ett sätt att överföra information på land mellan olika städer gjordes med ett signalsystem som kallades den optiska telegrafen. Uppfinnandet av kikaren på 1600talet gjorde det möjligt att på långt håll se optiska meddelanden från telegrafen. Det första optiska telegrafsystemet installerades under slutet av 1700 talet i Frankrike. Dessa telegrafer placerades på höjder, med siktavstånd mellan telegraferna. Varje telegraf bestod av en hög mast, högst upp var en rörlig tvärtom fäst. I varje ända på tvärbommen var en rörlig arm fäst. Tvärbommen och armarna placerades med hjälp av rep i olika lägen, där varje läge motsvarades av att i förväg bestämt tecken. Antalet möjliga tecken var 196 stycken. För att tydligt kunna urskilja ett tecken från ett annat, användes bara 92 stycken av de möjliga

12 Vid klart väder kunde 1-3 tecken per minut skickas mellan den första telegrafen till den sista telegrafen, över en sträcka med cirka 100 st. telegrafer. Ordet PARIS tar alltså som mest 5 minuter att överföra. I spåren av franska revolutionen fick det optiska telegrafnätet stor militär betydelse. Nu ska vi införa det första IT-begreppet nämligen överföringshastighet, med vilket menas antal överförda tecken per minut. För att kunna jämföra olika typer av signalsystem med varandra behövs någon slags referenssignalsystem. Enklast är att använda ett modernt signalsystem för datakommunikation, där överförs ett antal ettor och nollor som motsvarar ett eller flera tecken. Varje etta eller nolla kallas för en bit (eng. bit), en etta betecknas ibland som 1 och en nolla som 0. Överföringshastighet är antal bitar per sekund. Överföringshastighet på 3 tecken per min i optiska telegrafen motsvaras av bit per sekund i modern datakommunikation. I Sverige utvecklades en modifierad telegraf med fler tecken och högre överföringshastighet, samt att telegraferna kunde vara placerade med ett avstånd på upp till en mil från varandra. Denna telegraf bestod av en hög mastkonstruktion, med fyra stycken orörliga tvärbommar placerade under varandra. På varje tvärbom var en till tre stycken fällbara järnluckor placerade på rad. Det var sammanlagt tio stycken järnluckor placerade i mastkonstruktionen, nio stycken var placerade på tvärbommarna och en var placerad i toppen på en mast, se bild 3. Bild 3. Optisk telegraf Varje lucka kunde ställas i två lägen, antingen synlig eller osynlig. Luckornas olika lägen bildade kombinationer av siffror som i signalböcker översattes till bokstäver, ord eller meningar. Genom lucksystemet kunde 1024 olika tecken visas. I Sverige 1 För den matematiskt intresserade är överföringshastigheten C = 3/60* 2log(92) = 0.33 bit/s. 12

13 byggdes några optiska telegrafnät, men dessa var begränsade till Stockholms, Göteborgs och Karlskronas skärgårdar. Liksom det franska optiska signalsystemet, användes det huvudsakligen för militärt ändamål. Överföringshastighet var 16 tecken per min i de svenska optiska telegrafnäten, vilket motsvaras av 2.66 bit per sekund i modern datakommunikation. Överföringshastigheten har ökats 8 gånger i förhållande till den franska optiska telegrafen. Genom att varje lucka antingen kan vara synlig eller osynlig, så kan varje lucka representera två binär siffror2, synlig en 1 och osynlig en 0. Tillsammans kan alla luckorna bilda ett binärt tal. Därmed var detta telegrafsystem det första kommunikationssystem som kunde överföra binära tal, en föregångare till modern datakommunikation. 1.3 Elektrisk Telegraf Under 1700-talet och 1800-talet lyckades vetenskapsmän att påvisa elektricitet. En tidig och framgångsrik användning av elektriciteten fick man i telegrafin. Ordet telegrafi betyder att skriva på avstånd. Under mitten och slutet på 1800 talet i Europa och i Amerika utvecklades telegrafin under samma tidsålder som man började bygga järnvägar. Telegraftrådarna drogs ofta parallellt med järnvägarna. Dessa telegraftrådar monterades på höga stolpar av trä, trådarna fick inte monteras för nära varandra för då kunde det bli s.k. överhörning mellan signalerna. Från sändaren sändes långa och korta strömstötar i kodad form från den ena telegraftråden till mottagaren där strömstötarna avkodades, strömstötarna återvände tillbaka igen till sändaren i den andra telegraftråden. Kodningen bestod i att varje bokstav (tecken) i alfabetet har en speciell kombination av korta och långa strömstötar, det så kallade morsealfabetet, se bild 4. A = kort lång J = kort lång lång långs = kort kort kortb = lång kort kort kortk = lång kort långt = långc = lång kort lång kortl = kort lång kort kortu = kort kort långd = lång kort kortm = lång långv = kort kort kort långe = kortn = lång kortw = kort lång långf = kort kort lång korto = lång lång långx = lång kort kort långg = lång lång kortp = kort lång lång korty = lång kort lång långh = kort kort kort kortq = lång lång kort långz = lång lång kort korti = kort kort R = kort lång kort Bild 4. Morsealfabetet För mer information om binära siffror och tal, se kompendium Datakommunikation Nätverk & Internet del Industri och Fastighet 2 13

14 På detta sätt kunde överföringshastigheten av tecken ökas igen samt att nu kunde man överföra information utan att kunna se varandra. Detta var ett enormt steg i utveckling av informationsteknologin. En duktig telegrafist kunde med en morsenyckel, se bild 5, sända 150 tecken per minut, vilket motsvaras av ca 25 bit per sekund i modern datakommunikation. Överföringshastigheten har ökats 9.4 gånger i förhållande till den svenska optiska telegrafen och 75 gånger i förhållande till den franska optiska telegrafen. Bild 5. Morsenyckel Telegraflinjer med trådar byggdes mellan städer och mellan länder, denna informationsteknologi började utnyttjas av många olika grupper i samhället inte bara av militärerna. I mitten på 1800-talet lades en kabel med telegraftrådar mellan Amerika och Europa på Atlantens botten. Samtidigt som telegraflinjer byggdes började vetenskapsmän att utveckla trådlös telegrafi. I slutet på 1800-talet lyckades man att telegrafera med en sändare genom luften till en mottagare. Första sändarna bestod av två stora trådspolar separerade med ett gnistgap. Den snabbt svängande strömmen i gnistgapet alstrade radiovågor. Dessa radiovågor vandrade ut i luften åt alla håll. Mottagarna bestod av antenn och två stavar med ett gnistgap mellan stavarna. När en radiovåg träffade mottagarens antenn, så hoppade en gnista över gapet. Med sändaren sändes radiovågor stötvis i kodad form till mottagaren. Kodningen kunde göras på samma som tidigare, med det så kallade morsealfabetet. Nu kunde även sjöfarten överge de gamla informationsteknologierna och ta steget in i en ny. År 1902 sändes det första meddelandet ut i luften över atlanten. En nackdel var att mottagarna inte var selektiva (särskilja olika sändare), utan registrerade alla radiovågor som fångades upp av antennen. Det innebar att det bara gick att skicka radiovågor med meddelanden inom ett begränsat geografsikt område. Efter hand utvecklades radioröret, med den kunde man göra selektiva sändare och mottagare. Nu kunde man inom ett begränsat geografsikt område, sända med flera sändare samtidigt på olika frekvenser. Varje mottagare registrerade bara signaler på 14

15 en frekvens och därmed stördes inte överföringen av meddelandet från de andra sändarna. I en kabel kan överföringshastigheten av tecken från en sändare till en mottagare inte bli hur hög som helst, olika fysikaliska fenomen sätter en övre gräns. Med radiosändare och mottagare kunde överföringshastigheten ökas ytterligare. 1.4 Elektrisk Telefon och Teleprinter Telefonen uppfanns och utvecklades under slutet av 1800-talet. Telefonen är analog 3 till skillnad mot telegrafen som är digital. Under början av 1900-talet så överfördes endast ett telefonsamtal per kabel, det förde med sig att krävdes massor av kablar för att överföra flera samtal. Dessa kablar fästes först i telefonstolpar men senare grävdes de ned i jorden. Samtidigt med telefonen så utvecklades en apparat som kallas för fjärrskrivmaskin (eng. teleprinter), se bild 6. Teleprinter är elektrisk skrivmaskin med vilken man kunde skicka tecken som analoga signaler genom vanliga telefontrådar. Det behövs två teleprintrar, en i vardera änden av telefontråden. Den sändande teleprintern omvandlar tecknen till toner i kodad form som skickas till den mottagande teleprintern, den omvandlar i sin tur tonerna till skrivna tecken på ett papper. Med en teleprinter kan ca 400 tecken per minut skickas på allmänna telefonnätet, vilket motsvaras av ca 65 bit per sekund i modern datakommunikation. Bild 6. Fjärrskrivmaskin Omkring år 1930 började man använda koaxialkabel i stället för telefontrådar. Det är en speciell sorts kabel med en innerledare och en skärmstrumpa som ytterledare. Eftersom det går att överföra meddelanden från flera sändare samtidigt i en koaxialkabel, så kunde man med något som kallas för analog bärsignalteknik överföra flera telefonsamtal samtidigt i en koaxialkabel. I slutet 1960-talet hade För mer information om analoga och digitala signaler, se kompendium Datakommunikation Nätverk & Internet del Industri och Fastighet 3 15

16 tekniken förfinats så mycket att analoga telefonsamtal samtidigt kunde överföras i en koaxialkabel. Under 1980-talet så ersattes koaxialkablarna med optiska fiberkablar och telefonsamtalen överfördes med ny teknik med digitala signaler (modern datakommunikation). År 1995 kunde därmed antalet telefonsamtal ökas till i en fiberkabel, var och en med en överföringshastighet på bit per sekund, vilket gav en total överföringshastighet i en fiberkabel på bit per sekund. 1.5 Datorn en elektrisk maskin Den första automatiska siffermaskinen konstruerades i Tyskland Den var uppbyggd av elektriska reläer och användes för militära ändamål. I början på 1950 talet byggdes en svensk siffermaskin vid namn BARK, som också den bestod av reläer. Senare byggdes en liknande siffermaskin med radiorör och den kallades BESK. Var gränsen går mellan siffermaskin och datormaskin är diffus, men BESK kan sägas vara första generationens datormaskin i Sveriges. I början på 1960-talet började transistorer att ersätta radiorör och 1965 byggdes i Sverige en andra generations datormaskin vid namn TRASK. Den bestod enbart av transistorer och var därmed mer driftsäker. Vad är en dator?, jo det är en elektrisk maskin som bearbetar data enligt i förväg bestämda instruktioner. Data är information som är anpassad för bearbetning i en sådan maskin. Data består av binära siffror (1 och 0) som representerar bokstäver, siffror, symboler, adresser, bilder, ljud, o. s. v. Instruktioner är styrinformation i form av binära siffror som är lagrade i datorn. Med instruktioner sker bearbetningen automatiskt från inmatningen av data till utmatningen av data. Alla dessa instruktioner tillsammans kallas för ett datorprogram. Normalt finns två typer av datorprogram i en dator, operativsystem applikationsprogram. och Operativsystemet sköter om datakommunikationen mellan datorns olika interna delar samt externa enheter (t.ex. skrivare, modem) som är anslutna till datorns kommunikationsportar. Det finns ett antal olika typer av operativsystem t.ex. MS DOS, Windows 95/98, Windows 2000/XP, Unix, Linux, Mac OS och QNX. Applikationsprogram utnyttjar användaren för att lösa en uppgift. Det kan vara med program för ordbehandling som Word, webbläsare som Internet Explorer eller Netscape, spel som Age Of Empire. Operativsystemet håller ordning på de olika startade applikationsprogrammen och tilldelar dem exekveringstid och fönsterplats på skärmen. För att vi människor ska kunna kommunicera med ett operativsystem eller med ett applikationsprogram, måste vi kunna skriva och läsa tecken till och från datorn. Detta gjordes först med fjärrskrivmaskin, se bild 6, och senare med datorterminal (som består bara av en bildskärm och ett tangentbord), se bild 7. 16

17 Skillnaden mellan fjärrskrivmaskin och datorterminal är att utskriften görs på skärm istället för på papper. Bild 7. Datorterminal Det som överför information i och mellan elektriska maskiner är elektriska signaler. Det är först när vi människor tolkar resultatet från dessa signaler (som utskrift på papper eller på en skärm) som det blir information. Den elektriska maskinen vet inte vad signalerna betyder och kan därför inte tolka informationen ur dessa signaler. De första datorerna kallades ofta för stordatorer, kanske beroende på att de ofta var placerade i ett speciellt datorrum och var mycket stora. Det krävdes många personer som arbetade med att administrera och programmera, se bild 8. Till dessa datorer var ofta ett antal fjärrskrivmaskiner eller datorterminaler anslutna med var sin kabel. Bild 8. Stordator Datorterminalerna kunde ofta vara placerade i olika kontorsrum och för att spara kablar så anslöts terminalerna till stordatorn på en gemensam kabel. Denna gemensamma kabel och alla terminaler och stordator kallades då för ett nätverk, se 17

18 bild 9. Flera stordatorer kunde i sin tur vara ihopkopplade med varandra till nya större nätverk. Stordator Nätverk Datorterminal Datorterminal Datorterminal Bild 9. Datorterminaler anslutna med nätverk till stordator Utvecklingen har gått mot allt mindre datorer, så nu har varje användare sin egen personliga användardator s.k. PC-dator (eng. Personal Computer). För att kommunicera med en PC-dator behövs ingen datorterminal, utan vi kan skriva och läsa tecken direkt till och från datorn med datorns egna tangentbord, mus och skärm, se bild 10. Användardator Tangentbord Mus Bild 10. Modern användardator med tangentbord och mus 1.6 Informationsöverföring mellan datorer i nätverk Inledning Genom att koppla ihop två eller flera användardatorer samt enheter som t.ex. skrivare, modem till ett nätverk, kan olika användare på ett enkelt sätt överföra information i form av datapaket till varandra. Varje datapaket är ett stort antal ettor 18

19 och nollor tillsammans i ett paket. Vidare kan varje användare dela på gemensamma nätverksresurser som gemensamma programvaror eller information i databaser. Ett sådant avgränsat lokalt nätverk kallas ofta för ett LAN (eng. Local Area Network). Se bild 11. De användardatorer som används av personer kallas även för klienter alt. klientdatorer. Dessa kan dela ut (dela med sig) sina filer eller resurser till andra användardatorer i nätverket. I ett större LAN kan det också finnas en eller flera speciella datorer som kallas för serverdatorer även kort och gott för server. Serverdatorn är till för att användardatorerna kan lagra och hämta information på dennes lagringsdiskar, utnyttja olika tjänster som och Internetuppkoppling. Serverdatorn har speciella applikationsprogram som är gjorda för att den ska kunna kommunicera samtidigt med många användardatorer, samt med andra serverdatorer inom nätverket eller i andra nätverk. Användardator / Klient Användardator / Klient Modem Tape drive Data bas Skrivare Serverdator Bild 11. Datorer och annan elektrisk utrustning ihopkopplade till ett LAN LAN kan vara fysiskt begränsat till en byggnad, del av fabriksområde eller del av campus. Oftast är LAN privata nätverk som bara behöriga användare kan utnyttja. Större nätverk som är begränsade inom större områden som del av stad, stort fabriksområde eller stort campus kallas för MAN (eng. Metropolitan Area Network). Dessa MAN nätverk kan både vara privata eller allmänna i den betydelsen att användare kan betala en avgift för att utnyttja nätverket. Nätverk som är geografiskt spritt över ett mycket stort område där de ingående datorerna är ihopkopplade via någon typ av publikt nätverk eller med hyrda eller egna fiberkablar kallas för WAN (eng. Wide Area Network). Oftast är de ingående datorerna ihopkopplade till ett antal LAN, dessa olika LAN är i sin tur ihopkopplade till ett WAN. Publikt nätverk är t.ex. telefonnätverk, datanätverk, dessa kan också kallas för WAN, vad som kallas för WAN kan skifta mellan olika definitioner. Vidsträckta nätverk WAN används inom stora företag, stora organisationer och myndigheter som har kontor och kommunikationscentraler på olika geografiska platser. De olika kontoren och kommunikationscentralerna kan då enkelt överföra dokument och annan information till varandra, samt använda en eller flera databaser 19

20 i en eller flera servrar i sitt nätverk. Vidsträckta nätverk används även inom fastighetservice och industri, för att till och från ett centralt beläget kontrollrum styra och reglera, övervaka och larma. Stora LAN nätverk är svåra att administrera och underhålla. För att underlätta så kan enskilda användardator och serverdator kopplas ihop till nya s.k. virtuella nätverk VLAN (eng. Virtual LAN). Med VLAN menas att de datorer som ingår kan kommunicera med varandra precis som om de var ihopkopplade i ett eget LAN. De andra datorerna i LAN et som inte ingår i VLAN et kan då inte kommunicera med VLAN ets datorer. Man kan säga att LAN är ett fysikt nätverk och VLAN är ett logiskt nätverk i det fysiska nätverket, det kan finnas flera VLAN i ett större LAN. VLAN där de enskilda datorerna är fysikt placerade i olika LAN på olika geografiska platser, samt är ihopkopplade med någon typ av publikt (allmänt) nätverk t.ex. publik telefonnätet, kallas för VPN (eng. Virtual Private Network). På detta sätt kan användares datorer enkelt kommunicera med varandra även om de är placerade på olika geografiska platser. [Information som överförs mellan datorer i nätverk av typ VPN, måste krypteras för att inte obehöriga utanför respektive VPN kan ta del av innehållet i informationen.] Skillnaden mellan VPN och WAN är inte tydlig. Datorerna i ett VPN kopplas ihop med mer eller mindre tillfälliga förbindelse över ett publikt nätverk som t.ex. bredbandsnätverk. Datorerna i ett WAN kopplas ihop med en fast ansluten direkt förbindelse eller uppringd förbindelse över publika nätverk som t.ex. telefonnätverk. Dessa förbindelser är uppkopplade hela tiden oavsett om den används eller inte Fysiskt nätverk För att överföra information i form av datapaket mellan datorer och enheter i ett nätverk, så krävs någon typ av kommunikationsport i datorn och i enheten samt någon typ av nätverksmedium som t.ex. elektrisk kabel, optisk fiberkabel, trådlös förbindelse. Det finns ett antal standardtyper av kommunikationsportar och näverksmedier. Standardtyper av portar kan vara olika typer av parallellportar såsom LPT, GPIB, andra standardtyper kan vara olika typer av seriellportar såsom COM (RS232), Ethernet, Token Ring, USB samt Firewire. Parallell port skickar och tar emot alla bitar i ett datapaket på flera kablar samtidigt, medan seriell port skickar och tar emot en bit i taget av datapaket på en kabel. Standardtyper av nätverksmedier kan vara olika typer kablar av metall för överföring av elektrisk signaler, optokabel (fiberkabel) för överföring av ljussignaler och luften för överföring av elektromagnetisk signaler. Vidare kan det också vara överföring av ljussignaler i luften med laser eller med IR, som t.ex. för överföring av information mellan fjärrkontroll och TV. Kablar för elektrisk överföring (t.ex. Ethernet) har begränsad överföringskapacitet (låg överföringshastighet) över stora avstånd, vilket begränsar nätverkets geografiska utsträckning. Men i gengälld är de relativt billiga och finns i ett stort antal typer samt är enkla att lägga ut och montera. 20

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Handbok Allmän PC-teknik

Handbok Allmän PC-teknik Handbok Allmän PC-teknik Handboken ger dig en grundläggande pc- och Internetkunskap. Här finns en introduktion till operativsystem och MS Office, och allt du behöver veta om datorsäkerhet. Du kan även

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Övervakning. Hantering

Övervakning. Hantering Specifikationer Inledning CC400020 Sweex trådlös ADSL modem+router Tack för att du har valt en Sweex trådlös ADSL modem+router. För att säkerställa att din Sweex trådlösa ADSL modem+router fungerar korrekt

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Föreläsning 8 Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-02 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik A - Introduktion

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer