Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet årgång 11 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin TEMA SID Öppning för dialog med SFI 4 Svenska Missionskyrkan prisas för årsredovisning 6 Vi på FRII önskar GOD JUL! Rapport från IFC i Amsterdam 16 ETIK: Ska insamling ersätta statsbidrag? 8

2 friizon Kalendarium JANUARI 19.1 FRII-möte om givarservice och kundtjänstfrågor Congress on Fundraising Latin America, Mexico City FEBRUARI 8.2 Etnografisk metod lär känna dina givare på djupet, Katarina Graffman från Kairos Future berättar på Vasagatan 40 kl SFIs årliga informationsseminarium 16.2 Medlemsmöte inom FRII om kvalitetsfrågor MARS FRIIs grundutbildning i Fundraising på Wijk Conference Center APRIL International Conference on Fundraising, Atlanta, USA MAJ International Workshop on Resource Mobilisation, Bangkok FRII håller Insamlings- Forum på Wijk Conference Center 30.5 FRIIs årsmöte JULI National Fundraising Convention, London OKTOBER International Fundraising Congress, Holland Annonsera För information och bokning: kontakta Ulrika Larsson Forsberg, Press Art. Tel , Annonspriser (s/v) Helsida A4: kr Halvsida, liggande: kr 1-spalt, stående: kr 2-spalt, stående: kr Kvartssida: 3000 kr Tillägg för dekorfärg, fyrfärg och placeringskrav. Bilagor offereras separat. Moms utgår ej. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem ledaren avgifter i grundskolan Ny arena för insamling MAJBLOMMAN REAGERADE när det visade sig att 37 procent av alla barn som fick bidrag från Majblomman 2003, fick det för aktiviteter och hjälpmedel i skolan. Ansökningsbreven vittnade om en stark ångest hos föräldrar som tvingades sjukskriva sina barn inför olika aktiviteter i skolan. I skollagen står det att utbildningen ska vara kostnadsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Det är denna skrivning som har orsakat problem för barn i fattiga familjer. Majblomman har genomfört undersökningar, arrangerat seminarier, skrivit debattartiklar och presenterat rapporter för att belysa problemen. Krav har ställs på att skollagen ska följas. I rapporten Klassresan presenterades en Sifoundersökning som visade att föräldrar bidrar med i snitt 300 kronor per termin för vart och ett av sina grundskolebarn. Sammanlagt bidrar svenska föräldrar med drygt en halv miljard till skolan varje år. SKOLMINISTERN REAGERADE med att lägga ett nytt förslag till skollag som bland annat vill ta bort möjligheten att ta ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen. I höst har därmed diskussioner förts på varje föräldramöte i varje grundskola i Sverige. Diskussionerna har olika temperatur på empatins termometer. Alltifrån Två nya medlemmar i FRII FRIIS STYRELSE har valt in Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd och Riksorganisationen Unga Reumatiker som nya medlemmar. Därmed är 79 organisationer med i FRII. Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna och ser fram mot ett gott samarbete framöver, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison. Insamlingsforum 9 10 maj 2006 Den 9 10 maj nästa år kommer FRII att arrangera 2006 års InsamlingsForum. Du är hjärtligt välkommen till två spännande dagar på Wijk Confrence Center på Lidingö, utanför Stockholm. FRII lovar ett späckat och intressant program. Boka datumet redan nu. Mer information kommer framöver iskalla grader som nu är det slut på allt roligt i skolan, nu ska alla få det lika dåligt till varma empatiska grader som vi får ta fram vår kreativitet och se till att alla barn kan vara med. DET ÄR EN AV våra viktigaste uppgifter att ge bränsle åt den varma empatin. Som ideell barnhjälpsorganisation har vi ansvar för att göra oss till tals för barnen och påverka beslutsfattare. Skolverket säger numera i sin promemoria om avgifter i grundskolan: Det är enligt Skolverket inte heller förenligt med värdegrunden och principen om lika tillgång till utbildning (1 kap. 2 skollagen) att vissa elever av kostnadsskäl skulle behöva avstå från aktiviteter i skolan. Skolan kan självfallet anordna resor och andra aktiviteter. Så länge det inte handlar om obetydliga kostnader måste dock finansieringen lösas med kommunala medel. Det kan också finnas situationer då eleverna frivilligt bidrar genom att samla ihop pengar. Begreppet insamling tycks också ha fått en naturlig plats på en ny arena. LENA HOLM, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund, ledamot i FRIIs styrelse Vi planterar träd startade 1983 och arbetar för att stoppa öknarnas spridning i centrala Afrika. Unga Reumatiker är sedan 1994 en självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerföbundet som verkar för barn och ungdomar i åldern 7 35 år med reumatiska sjukdomar. CLAES ANCKARMAN Tack! Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under året. Tack till alla som hjälpt FRII med tankar och idéer och ställt upp i våra arbetsgrupper. Tillsammans kan vi uträtta storverk. Gott nytt år! ERIK OCH CLAES PÅ FRIIS KANSLI insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Redaktör: Helene Thornblad/Press Art. tel: , 2 Redaktion: Claes Anckarman, Peter Rehnfeldt, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Maj Söderman, Helene Thornblad, Erica Mattsson, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Therése Engström. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: , fax E-post: Nätet: Grafisk form: Ulrika Larsson Forsberg/Press Art. Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2005 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får användamaterialet i elektronisk version av tidningen.

3 kommenterat: botten toppen Plädering för avdragsrätt på gåvor En kraftfull plädering för avdragsrätt för gåvor har lämnats in till riksdagen av kristdemokraterna. I motion Sk 482 föreslår Inger Davidson och Sven Brus m fl att Sverige får avdragsrätt i likhet med andra jämförbara länder. Det nya är att motionärerna beräknat vad reformen skulle kosta och reserverat motsvarande belopp i sitt budgetförslag. Skroting av adressregistret är kasst Tummen ner till förslaget från den statliga SPAR-utredningen som vill skrota det centrala person- och adressregistret i dess nuvarande form. Varför ändra när det fungerar bra som det är? En fungerande och kvalitativ adressbas med alla medborgare är mycket väsentlig för oss inom landets insamlingar. FRIIS testprojekt blir av FRII gick i höstas ut med förslaget om gemensam marknadsundersökning i FRIIs regi. Idén var ny och deltagandet Gemensam analys av insamlingar ETT DRYGT 30-TAL av FRIIs medlemmar genomför nu för första gången en gemensam marknadsundersökning. Undersökningen består av två delar. Dels en intern branschanalys där det egna insamlingsresultat kan jämföras med andra organisationers resultat. Dels en extern undersökning kring branschaktuella frågor. Det ska bli spännande att se resultatet av undersökningen. Jag är övertygad om att den ger många intressanta underlag för analys, men även fördjupade kunskaper om den svenska insamlingsmarknaden, säger Claes Anckarman på FRII. Efter årsskiftet kommer resultatet av undersökningen att analyseras och sammanställas för att presenteras under våren. Fortsatt rabatt på Hilton och Scandic 2006 innebär att medlemsorganisationerna förväntar sig nyttig information och ökad kunskap. 37 FRII-medlemmar valde att betala en avgift och ansluta sig. Nu kan vi börja bygga upp en bank av kunskap om insamling, kostnader och givarnas attityder. Det känns väldigt bra. Varning för SSC Stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering/SSC är en av de större insamlarna just nu som opererar utan 90-konto. De bedriver telemarketing och finns förstås på FRIIs varningslista. Alldeles för höga kostnader, dåligt utbildad personal och för litet pengar som går till ändamålet. Televisionen gör skillnad Glädjande att Röda Korset och TV4 fick fart på insamlingen till jordbävningens offer i Pakistan nu i höst. Hittills har 42 milj kronor kommit in. Detta visar åter hur viktig televisionen blivit för våra insamlingar. Inget annat medium har sådant genomslag. Start för arbete om kvalitetsfrågor FRIIs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla FRIIs kvalitetsmodell och arbeta med insamlingsbranschens gemensamma kvalitetsfrågor. Gruppen består av 12 personer: Från FRIIs styrelse: Lennart Daléus, Greenpeace Norden, Inga Wall, Cancerfonden, Tomas Hagwall, PMU InterLife, Lena Holm, Majblomman. Från FRIIs övriga medlemmar: Kjell Andersson, Läkarmissionen, Göran Bergström, Barncancerfonden, Johan af Donner, Röda Korset, Hillevi Engbrant, Hjärnfonden, Anniken E Tydén, Rädda Barnen, Margaretha Hahne, NHR och Anna Hägg Sjöquist, Plan Sverige. Gruppen leds av Erik Zachrison. I september samlades arbetsgruppen för att starta arbetet kring kvalitetsfrågorna. Grunderna i insamling på två dagar Introduktionsutbildning i fundraising mars 2006, på Wijk Conference Center på Lidingö nära Stockholm FRII hälsar dig hjärtligt välkommen till den femte upplagan av vår mycket uppskattade grundkurs i insamling! FRII OCH HILTON och Scandic har förlängt sitt samarbetsavtal för Avtalet innebär att FRIIs medlemsorganisationer även fortsättningsvis får en särskild rabatt på övernattningar samt på konferenslokaler på Scandic. Rabatterade rumspriser finns även på Hilton. Kursen vänder sig till nya insamlare, frivilliga eller förtroendevalda både utom och inom FRIIs medlemsorganisationer och ger under kompetent ledning, baskunskaper i insamlandets ädla konst. Kom med och lär dig grundläggande begrepp och tekniker i modern insamling! Boka in datumet i din kalender redan nu särskild inbjudan kommer senare. FRII tipsar Förslag mot terrorism I förra numret av insamling nu skrev vi om det förslag till kod för ideella organisationer som nu diskuteras inom EU och inom det internationella organet FATF. Förslagen har som avsikt att försvåra för människor att använda insamlingsorganisationer som täckmantel för att finansiera terrorism. FRII har tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt Arbete tagit fram ett förslag till riktlinjer som på ett konstruktivt sätt försöker avväga organisationernas olika intressen vad gäller insyn, öppenhet och berättigad kontroll. Förslaget har överlämnats till Justitiedepartementet och finns på FRIIs webbplats. Rapport om socialt ansvar FRIIs referensgrupp för socialt ansvar har haft sitt första möte. På mötet rapporterade Sandra Atler från ECPAT Sverige och FRIIs projektledare Krister Forsberg från ISO mötet i Bangkok. 355 deltagare från 54 länder deltog och en kravspecifikation för det fortsatta kvalitetsarbetet fastslogs. FRIIs referensgrupp ska öka kunskapen bland FRIIs medlemmar om socialt ansvar genom att: Rapportera utvecklingen av ISO och ISO 9000 Påverka standardens utformning och innehåll Inspirera till ökat engagemang från fler organisationer Informera om arbetet. Är din organisation intresserad av att veta mer eller delta, kontakta Krister Forsberg: Nästa möte i referensgruppen hålls i februari. Tsunamindebatt Ett år har gått sedan flodvågskatastrofen i Asien. 20 december ordnas seminariet One Year of Post-Tsunami work What Have We Learnt? på Sida i Stockholm. Debatterar gör bland andra biståndsminister Carin Jämtin och Johan Schaar från Röda Korset. Anmälan till 3

4 aktuellt Bank slopar avgift för stöd till Pakistan MED ANLEDNING av jordbävningen i Pakistan har FöreningsSparbanken beslutat att avgiftsbefria alla typer av manuella betalningar via kassa till Pakistan. Avgiftsbefrielsen görs manuellt på kontoret i samband med betalningen. Av systemtekniska skäl går det inte att avgiftsbefria betalningar till enskilda länder i internetbanken. Däremot kommer dessa betalningar att genomföras till det lägsta möjliga priset, 80 kronor. Det är naturligt för oss att på det här sättet underlätta betalningar till katastrofområdet, säger Åsa Gibson-Lundmark, ansvarig för utlandsbetalningar i FSB. Avgiftsbefrielsen gäller tills vidare. Banken rekommenderar att alla betalningar till Pakistan genomförs i dollar. Samarbete mot droger POSTEN AB HAR startat ett samarbete med Mentor Sverige för att öka engagemanget mot användande av droger. Det är hedrande att få inleda ett samarbete med Posten. Det är Sveriges största arbetsgivare med över anställda och de finns representerade över hela Sverige, säger Carl von Essen, generalsekreterare på Mentor Sverige. Samarbetet inleddes tidigare i höst. Motivet till att Posten valt att samverka med Mentor Sverige är att vi tillsammans vill förebygga ungas drogmissbruk, och arbeta för bättre relationer mellan ungdomar och vuxna, säger Postens vd Erik Olsson i tidningen Nyhetsposten. Mentor Sverige samarbetar redan med bland andra Astra- Zeneca, EF Education, H&M, JM, SEB och Tetra Laval. Via samarbetet kan vi på sikt engagera tusentals anställda, anställdas familjer och kunder i vårt drogpreventiva arbete, säger Carl von Essen. Mentor Sverige erbjuder två program som anställda i Posten nu kan delta i. Stiftelsen för Insamlingskontroll SFIs nya ledning öppnar för dialog Ny kanslichef och ny ordförande tar över rodret för Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, från årsskiftet. Eva Birath, advokatfiskal och huvudsekreterare i Fideikommissnämnden vid Kammarkollegiet blir kanslichef. Hans Ragnemalm, före detta JO, domare i EG-domstolen och ordförande i Regeringsrätten, blir ny ordförande. DET SKA BLI INTRESSANT. Det är en viktig uppgift att förvalta människors förtroende för att de pengar de skänkt används till rätt sak, säger Eva Birath. En viktig och spännande uppgift. Som vanlig medborgare har jag alltid haft förtroende för 90-kontot. Det är oerhört viktigt med en kontrollfunktion som följer upp så att det inte kommer in organisationer som slår mynt av människors goda vilja att hjälpa, säger Hans Ragnemalm Eva Birath. De båda tillträder i början på januari. Diskussionen mellan SFI och FRII om hur insamling och användningen av insamlade medel ska kvalitetssäkras är känd av båda. En av de första aktiviteterna blir att kontakta FRIIs styrelse och bestämma tid för ett gemensamt möte. Det gynnar både SFI och FRII att vi har Möte om minnesgåvor Ett webbaserat system för minnesgåvor stod högst på önskelistan när FRII tillsammans med tolv medlemsorganisationer besökte Fonus i oktober. BESÖKET ÄGDE rum på Fonus huvudkontor i Stockholm. På programmet stod främst en genomgång av Fonus registersystem. En viktig fråga för organisationerna är dokumentation av minnesgåvor. Helst vill man varje vecka automatiskt få detaljerade rapporter om vilka donationer som gjorts. Men någon sådan funktion finns inte i Fonus registersystem. I stället sammanställs varje rapport manuellt och skickas till de organisationer som hör av sig. Den dagen systemet har en automatisk mailfunktion kan vi tillmötesgå era önskemål, ett samtal, säger Eva Birath. Gemensamt tankearbete är aldrig fel. Sedan har SFI och FRII olika funktioner och ska spela på olika planhalvor. FRII är en intresseorganisation för insamlingsorganisationer och SFI är ett kontrollorgan så vi ska inte Hans Ragnemalm. blanda ihop våra ansvarsområden, anser Hans Ragnemalm. Efter två veckors praktik på SFIs kansli kan Eva Birath konstatera att SFIs arbete påminner om den tillsyn av stiftelser som hon ägnat mycket tid åt på Kammarkollegiet. Det är ett område som utifrån min tidigare erfarenhet inte känns främmande. Under min föregångare Kim Österberg Staafs tid har det lagts en bra grund som vi kan bygga vidare på för att ytterligare förbättra insamlingskontrollen. Ett område att undersöka är hur vi så snabbt som möjligt kan agera om vi ser att insamlade pengar används på ett felaktigt sätt, säger hon. Även Hans Ragnemalm har orienterat sig i SFIs organisation och arbetsmetoder. Jag tycker att det är imponerande systematiskt och rejält, säger han. ERICA MATTSSON förklarade Marjam Salimi, som sköter registret. En webblösning för dokumentationen föreslogs, till exempel en hemsida där organisationerna kan logga in sig för att kunna se vilka gåvor som kommit in. Det främsta önskemålet bland FRIIs medlemmar är ett webbaserat system för förmedling av minnesgåvor; meningen med det är att givarna ska kunna donera minnesgåvor direkt via Fonus hemsida. VID MÖTET bildades en referensgrupp som ska samarbeta med Fonus kring utvecklingen av ett sådant system. Vi är positiva till ett sådant samarbete. Vi vill ju ha ett så effektivt system som möjligt, sade Fonus ekonomichef Leif Samuelsson. CARIN CEDERBERG 4

5 SPAR-utredningen på remiss hos FRII I juli överlämnade SPAR-utredningen sitt betänkande, Personuppgifter för samhällets behov, SOU 2005:61, till det ansvariga statsrådet Sven-Erik Österberg. Utredningen är nu ute på remiss. FRII är en av de 38 remissinstanserna. FRII ANSER ATT SPAR fungerar väl i nuvarande utformning, och uppfyller de behov på uppdatering och urvalskriterier som FRIIs medlemsorganisationer har. I utredningen föreslås bland annat att Skatteverkets databas för folkbokföring ska ersätta nuvarande SPAR, och att taxeringsuppgifter inte ska kunna användas i framtiden samt att de historiska uppgifter som idag finns i SPAR inte kommer att vara tillgängliga. Nu har Bangirocentralen, BGC, tillsammans med bankerna och i samverkan med SFI, tagit fram ett regelverk som i detalj reglerar 90-bankgironummer som används av insamlingsorganisationer. BGC, HAR TILLSAMMANS med SFI eftersträvat effektivare rutiner för hantering av bankgironummer avsedda för insamlingsorganisationer, så kallade 90-bankgironummer, för att öka säkerheten och förtroendet kring dessa. Det är bakgrunden till att det nu finns ett regelverk som i detalj reglerar öppnande, löpande administration samt stängning av 90- bankgironummer. Detta regelverk ingår i Bankgirots övergripande regelverk som alla banker anslutna till bankgirosystemet följer. FRII motsätter sig kraftigt detta. FRII anser att Skatteverket får trovärdighetsproblem om man är ansvarig för beskattning av medborgarna samtidigt som man säljer deras adresser kommersiellt. FRII anser också att taxeringsuppgifter är mycket betydelsefulla för att nå rätt givare i samband med olika insamlingskampanjer, på ett ekonomiskt och effektivt sätt. fakta SPAR Slutligen skriver FRII i sitt remissvar att tillgång till de historiska uppgifterna (namn, adress och dödsfall) har en helt avgörande betydelse för varje insamlingsorganisations möjligheter att upprätthålla ett aktuellt och effektivt medlems- och givarregister. FRII kommer att bevaka dessa frågor noggrant framöver. Hela utredningen finns att läsa på CLAES ANCKARMAN Det statliga person- och adressregistret, SPAR, inrättades 1976 för att begränsa möjligheterna för myndigheter och enskilda att föra omfattande personregister. Under de 30 år som gått har förutsättningarna förändrats. Mot den bakgrunden har SPAR-utredningen haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå hur samhällets behov av personuppgifter skall tillgodoses i framtiden. Ökad säkerhet kring 90-bankgironummer Vi bidrar med vår del till att öka säkerheten och därmed förtroendet för 90-nummer. Det nya regelverket möjliggör snabb och effektiv handläggning av både öppning och stängning av 90-bankgironummer, säger Ola Swahn, marknadschef på BGC. FÖR ATT TYDLIGGÖRA parternas respektive åtaganden vid administrationen av 90-bankgironummer har BGC dessutom slutit ett avtal med SFI. Att det finns etablerade rutiner och informationsutbyte är avgörande för att snabbt kunna vidta åtgärder i de få fall när de föreskrifter som gäller för 90-nummer inte följs, säger Ola Swahn. Folkrörelsepolitik ska granskas REGERINGEN har tillsatt en utredning om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Syftet är att se över dess inriktning, omfattning och utformning. Utredningen ska bland annat föreslå lämpliga åtgärder som rör bidrag och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet. Det är viktigt att folkrörelsernas arbete inte anpassas eller drivs av stödformerna utan efter målen för folkrörelsepolitiken, säger demokratiminister Jens Orback. Utredare är Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Presstödsnämnden och tidigare kanslichef på Centerpartiets riksdagskansli. Utredningen ska vara klar sista juni Hoppets Stjärna utvecklar kvalitet HOPPETS STJÄRNA arbetar fram nya metoder för att förbättra kvalitetssäkringen av sitt bistånd. Lokala samarbetspartners utbildas i hur man utvärderar insatser och rapporterar till samarbetsorganisationen i Sverige. En slags organisationsutveckling, konstaterar Frida Rengstedt, projektledare. Vi ska ta fram nyckeltal som gör det möjligt för våra partners att utvärdera sitt arbete. Under hösten har hon tagit fram ett utbildningsmaterial tillsammans med en konsult från Kenya. Sedan ska 15 partners i 13 olika länder få utbildning. EM Flera förslag om skattelättnader vid gåvor EN VIKTIG FRÅGA FÖR FRII är avdragsrätt för gåvor och donationer till ideella organisationer. I höst har flera motioner lagts fram i detta ärende. Det är framförallt Kristdemokraterna och Centerpartiet som har varit aktiva. De framhåller att Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har någon avdragsrätt för gåvor och donationer, och i en kd-motion ges exempel på hur våra grannländer gör. Kd bemöter också argumenten som gjorde att skatteutskottets majoritet avslog krav på avdragsrätten 2003/2004. De tycker inte att argumentationen håller och återkommer därför med sitt yrkande att regeringen ska utreda frågan. En annan fråga som det motionerats om är beskattningen av ideella föreningar. Motionerna handlar om att förenkla skattelagstiftningen och göra den mer konsekvent för hela det ideella Sverige. Som det ser ut i dag finns det speciella regler för idrottsföreningar och både socialdemokraterna och det borgliga blocket har uppmärksammat detta faktum, och tycker att det behövs en mer konsekvent linje. Dags för ny insamlingsstrategi? 5

6 aktuellt Kursplan för ny utbildning DET INTERNATIONELLA utbildningsprojektet Eurofrat går nu vidare. Ett tiotal erfarna insamlare inom FRIIs medlemsorganisationer har tillsammans bearbetat den svenska kursplanen. Arbetet har skett i fokusgrupper i de tre pilotländerna Spanien, Sverige och Ungern. Huvuduppgiften är att ta fram en nationell och anpassad kursplan i respektive land. I Sverige ska kursplanen bland annat ge svar på frågan: Vilken utbildning krävs för att bli en insamlare/fundraiser i Sverige? Parallellt med fokusgruppernas arbete kommer FRII att välja ut en utbildningsinstitution som ska driva utbildningen i Sverige framöver. Till Eurofrat-utbildningen ska en särskild europeisk ackreditering eller stämpel kopplas, som deltagarna får efter avslutad utbildning. Projektet startade i november och kommer att pågå de kommande två åren. Se även insamling nu nummer CLAES ANCKARMAN Postkodlotteriet ska utvecklas Postkodlotteriet har kommit igång på allvar under hösten. Marknadsföringen är omfattande. Tittarsiffrorna har ökat från de första programmen till cirka 1,1 miljon. Försäljningen av lotter däremot är konfidentiellt, så det har jag ingen uppfattning om, säger Johan Landberg, vice generalsekreterare på WWF. Det är Rädda Barnen, Barncancerfonden och WWF som får del av överskottet. Arbetsmässigt tar inte lotteriet några resurser från organisationerna. Fram till trettondedagen kommer programformen att vara Vem vill bli postkodmiljonär? sedan kommer programformen att göras om. Insamlingen genom Postkodlotteriet fortsätter därmed även om det kan bli i ett annat tv-format i vår. Svenska Missionskyrkan Pris för bästa redovisning Svenska Missionskyrkan har vunnit utmärkelsen för Bästa årsredovisning inom den ideella sektorn Juryn skriver bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. NÄRMARE 100 organisationer deltog i årets tävling. Tio av dem nominerades till förstapriset, varav fem är FRII-medlemmar; SOS-Barnbyar, Röda Korset, Diakonia, Hoppets Stjärna och Cancerfonden. Alla de tävlande organisationernas årsredovisningar inklusive verksamhets- och förvaltningsberättelser har granskats av en expertgrupp, som valt ut de tio finalisterna. Sedan har en jury under ledning av Bengt Westerberg utsett vinnaren. I juryns motivering nämns bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. På ett föredömligt sätt beskrivs i ord och bild hur verksamheten bedrivs i riksorganisation, distrikt och församlingar. Man väjer inte heller för att redovisa svårigheter och problem. Redovisningen är lättillgänglig och organisationens ekonomi presenteras tydligt och korrekt. Att texten är skriven på god fakta om tävlingen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken arrangerar tävlingen om bästa årsredovisning bland Sveriges ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Tävlingen är ett sätt att främja utvecklingen inom ideella föreningar och stiftelser var det fjärde gången tävlingen genomfördes. FORSKARNA LARS SVEDBERG och Lars-Erik Olsson vid Ersta Sköndal högskola överlämnade den 15 november en mycket intressant rapport till regeringen. Mer än varannan svensk arbetar oavlönat på sin fritid utanför den egna familjen. Den tid medborgarna lägger ner på sådana insatser har t o m ökat något och utgör nu i snitt 14 tim per månad. I slutet av 90-talet låg siffran på 12 timmar. Män bidrar något mer än kvinnor. Talet om ett minskat engagemang får alltså inget stöd i denna rapport skriver forskarna. De som arbetar ideellt gör det ofta i mer än en organisation. Andelen medlemmar som gör Glada pristagare. Anders Alzén, redaktör, Tomas Lannfjäll, infosekreterare, Magnus Johansson, biträdande ekonomichef, Brita Christensson, redovisningsansvarig och på knä Samuel Borg, ekonomichef, på Svenska Missionskyrkan. svenska samt försedd med faktarutor bidrar verksamt till tillgängligheten. SAMUEL BORG, ekonomichef på Svenska Missionskyrkan var en av organisationens representanter som tog emot utmärkelsen. Vårt mål har varit att med hjälp av bilder och berättelser, förena ordet och siffrorna på ett så intressant och tydligt sätt som möjligt. Det är med stor glädje vi tar emot priset och den uppskattning vi får som tack för den möda och det omfattande arbete som många lagt ner, säger han. Utdelningen skedde vid Ideellt Forum på Norra Latin i Stockholm den 30 november, inför 250 ideella organisationsföreträdare. PR Stort intresse för att jobba ideellt en insats minskar medan gruppen volontärer raskt ökar. Idrotten fortsätter att vara den verksamhet i vilken de flesta lägger sitt arbete. Cirka 20 procent av alla vuxna i vårt land utför ideellt arbete inom idrotten. Insatserna i facket och politiken fortsätter nedåt men det gör de även i kvinnoorganisationer, freds- och miljöorganisationer. Människor med högre utbildning jobbar mer ideellt liksom de med högre inkomst. Sverige ligger med denna omfattning av ideellt arbetet i topp och i nivå med USA, Norge och Nederländerna.

7 Ingen moms för ideell sektor En delseger! Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, applåderar att det hårt kritiserade förslaget om moms på bland annat ideella lotter och föreningsdrivna second handbutiker lagts på is ännu en gång. I HÖSTENS BUDGETPROPOSITION lyste ett momsförslag för ideell verksamhet med sin frånvaro. Det ser ganska positivt ut. Finansdepartementet har tagit sitt förnuft till fånga och driver inte EU-anpassning av momsen för den ideella sektorn. Det ger oss andrum att komma med egna förslag, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison Enligt Finansdepartementet har frågan skjutits på framtiden, eftersom regeringen beslutat om en helt ny översyn av skattesystemet. I ett sådant förslag ska även momsen ingå. Men när det här kommer att ske är det ingen som för närvarande vet, säger Ylva fakta förslag om moms De ideella föreningarna i Sverige har hittills varit momsbefriade, vilket motiverats med deras viktiga roll i samhället. I utredningen Mervärdesskatt i EG-rättsligt perspektiv från 2002 föreslogs att skillnaden mellan nuvarande lagstiftning och EU:s sjätte mervärdesdirektiv ska bort. Föreningar med omsättning på över kronor per år skulle momsbeläggas. Kritiken från föreningar i Sverige blev hård mot att momsbelägga 6 miljoner arbetstimmar som utförs frivilligt. Börjesson, rättssakkunnig på Finansdepartementet. FRII jobbar nu med att ta fram andra förslag som kan underlätta för den ideella sektorn. Efter inspiration från vår danska motsvarighet, Isobro, tittar vi på hur idella organisationer skulle kunna få momsen återbetald när det gäller varuoch kontorsinköp, säger Erik Zachrison. MARIE VON ZEIPEL Spärr av domäner som börjar med 90 FRÅN DEN 5 december går det inte att registrera domännamn som bara innehåller siffror och som börjar med 90. SFI och företaget NIC-SE har kommit överens om att beslutet ska gälla tills vidare och omfatta sifferserien NIC-SE tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för domännamn under.se på Internet. Läge för teambuilding? Frivilligorganisationernas lotter kan säljas som vanligt utan mervärdesskatt. Att samla in pengar till människor i behov av hjälp är svårt Många uppskattar att skänka pengar till frivilligorganisationer, men få vet vilken organisation de ska välja eller hur de ska gå tillväga. Mervärden för gåvogivaren såsom tillgänglighet via flera kanaler, information om vad som hände med de insamlade medlen m.m. kommer vara avgörande för valet, och viljan att bidra, i framtiden. Vi kan hjälpa dig skapa dessa förutsättningar! Vi erbjuder marknadens mest effektiva CRM system för insamlingsorganisationer med komplexa strukturer inom marknad, insamling, service och uppföljning w w w w w w w w Välkommen att kontakta Abalon AB Krukmakargatan 37 w Stockholm w

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Effektrapport. Maj 2016

Effektrapport. Maj 2016 Effektrapport Maj 2016 Författare: Hélène Benno 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå?... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 4. Vilka strategier har

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Diakonias insamlingsarbete

Diakonias insamlingsarbete Diakonias insamlingsarbete Varifrån kommer pengarna? Gåvor från församlingar och privatpersoner är grunden för Diakonias finansiering. De är förutsättningen för de stora bidrag Diakonia får från Sida och

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Vad är Lions? Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Världen största hjälporganisation 1 300 000 medlemmar Finns i ett stort

Läs mer

Att ansöka om kommunbidrag

Att ansöka om kommunbidrag Att ansöka om kommunbidrag Tips och råd för lokala jourer December 2010 Kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna är viktiga för verksamhetens fortlevnad och utveckling. I denna folder finns

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 Seniorförbundets e-nyhetsbrev tar nu en sommarpaus och är tillbaka vecka 35. Vi önskar alla prenumeranter en fortsatt bra sommar! Åldersdiskriminering

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss!

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss! Reumatikerförbundets nyhetsbrev nr 2 2017 Välkommen till Nyhetsbrev nr 2! Nu börjar det äntligen bli varmare och ljusare ute och vi vill passa på att önska alla en riktigt härlig vår. Vissa notiser i det

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer