Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet årgång 11 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin TEMA SID Öppning för dialog med SFI 4 Svenska Missionskyrkan prisas för årsredovisning 6 Vi på FRII önskar GOD JUL! Rapport från IFC i Amsterdam 16 ETIK: Ska insamling ersätta statsbidrag? 8

2 friizon Kalendarium JANUARI 19.1 FRII-möte om givarservice och kundtjänstfrågor Congress on Fundraising Latin America, Mexico City FEBRUARI 8.2 Etnografisk metod lär känna dina givare på djupet, Katarina Graffman från Kairos Future berättar på Vasagatan 40 kl SFIs årliga informationsseminarium 16.2 Medlemsmöte inom FRII om kvalitetsfrågor MARS FRIIs grundutbildning i Fundraising på Wijk Conference Center APRIL International Conference on Fundraising, Atlanta, USA MAJ International Workshop on Resource Mobilisation, Bangkok FRII håller Insamlings- Forum på Wijk Conference Center 30.5 FRIIs årsmöte JULI National Fundraising Convention, London OKTOBER International Fundraising Congress, Holland Annonsera För information och bokning: kontakta Ulrika Larsson Forsberg, Press Art. Tel , Annonspriser (s/v) Helsida A4: kr Halvsida, liggande: kr 1-spalt, stående: kr 2-spalt, stående: kr Kvartssida: 3000 kr Tillägg för dekorfärg, fyrfärg och placeringskrav. Bilagor offereras separat. Moms utgår ej. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem ledaren avgifter i grundskolan Ny arena för insamling MAJBLOMMAN REAGERADE när det visade sig att 37 procent av alla barn som fick bidrag från Majblomman 2003, fick det för aktiviteter och hjälpmedel i skolan. Ansökningsbreven vittnade om en stark ångest hos föräldrar som tvingades sjukskriva sina barn inför olika aktiviteter i skolan. I skollagen står det att utbildningen ska vara kostnadsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Det är denna skrivning som har orsakat problem för barn i fattiga familjer. Majblomman har genomfört undersökningar, arrangerat seminarier, skrivit debattartiklar och presenterat rapporter för att belysa problemen. Krav har ställs på att skollagen ska följas. I rapporten Klassresan presenterades en Sifoundersökning som visade att föräldrar bidrar med i snitt 300 kronor per termin för vart och ett av sina grundskolebarn. Sammanlagt bidrar svenska föräldrar med drygt en halv miljard till skolan varje år. SKOLMINISTERN REAGERADE med att lägga ett nytt förslag till skollag som bland annat vill ta bort möjligheten att ta ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen. I höst har därmed diskussioner förts på varje föräldramöte i varje grundskola i Sverige. Diskussionerna har olika temperatur på empatins termometer. Alltifrån Två nya medlemmar i FRII FRIIS STYRELSE har valt in Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd och Riksorganisationen Unga Reumatiker som nya medlemmar. Därmed är 79 organisationer med i FRII. Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna och ser fram mot ett gott samarbete framöver, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison. Insamlingsforum 9 10 maj 2006 Den 9 10 maj nästa år kommer FRII att arrangera 2006 års InsamlingsForum. Du är hjärtligt välkommen till två spännande dagar på Wijk Confrence Center på Lidingö, utanför Stockholm. FRII lovar ett späckat och intressant program. Boka datumet redan nu. Mer information kommer framöver iskalla grader som nu är det slut på allt roligt i skolan, nu ska alla få det lika dåligt till varma empatiska grader som vi får ta fram vår kreativitet och se till att alla barn kan vara med. DET ÄR EN AV våra viktigaste uppgifter att ge bränsle åt den varma empatin. Som ideell barnhjälpsorganisation har vi ansvar för att göra oss till tals för barnen och påverka beslutsfattare. Skolverket säger numera i sin promemoria om avgifter i grundskolan: Det är enligt Skolverket inte heller förenligt med värdegrunden och principen om lika tillgång till utbildning (1 kap. 2 skollagen) att vissa elever av kostnadsskäl skulle behöva avstå från aktiviteter i skolan. Skolan kan självfallet anordna resor och andra aktiviteter. Så länge det inte handlar om obetydliga kostnader måste dock finansieringen lösas med kommunala medel. Det kan också finnas situationer då eleverna frivilligt bidrar genom att samla ihop pengar. Begreppet insamling tycks också ha fått en naturlig plats på en ny arena. LENA HOLM, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund, ledamot i FRIIs styrelse Vi planterar träd startade 1983 och arbetar för att stoppa öknarnas spridning i centrala Afrika. Unga Reumatiker är sedan 1994 en självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerföbundet som verkar för barn och ungdomar i åldern 7 35 år med reumatiska sjukdomar. CLAES ANCKARMAN Tack! Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under året. Tack till alla som hjälpt FRII med tankar och idéer och ställt upp i våra arbetsgrupper. Tillsammans kan vi uträtta storverk. Gott nytt år! ERIK OCH CLAES PÅ FRIIS KANSLI insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Redaktör: Helene Thornblad/Press Art. tel: , 2 Redaktion: Claes Anckarman, Peter Rehnfeldt, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Maj Söderman, Helene Thornblad, Erica Mattsson, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Therése Engström. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: , fax E-post: Nätet: Grafisk form: Ulrika Larsson Forsberg/Press Art. Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2005 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får användamaterialet i elektronisk version av tidningen.

3 kommenterat: botten toppen Plädering för avdragsrätt på gåvor En kraftfull plädering för avdragsrätt för gåvor har lämnats in till riksdagen av kristdemokraterna. I motion Sk 482 föreslår Inger Davidson och Sven Brus m fl att Sverige får avdragsrätt i likhet med andra jämförbara länder. Det nya är att motionärerna beräknat vad reformen skulle kosta och reserverat motsvarande belopp i sitt budgetförslag. Skroting av adressregistret är kasst Tummen ner till förslaget från den statliga SPAR-utredningen som vill skrota det centrala person- och adressregistret i dess nuvarande form. Varför ändra när det fungerar bra som det är? En fungerande och kvalitativ adressbas med alla medborgare är mycket väsentlig för oss inom landets insamlingar. FRIIS testprojekt blir av FRII gick i höstas ut med förslaget om gemensam marknadsundersökning i FRIIs regi. Idén var ny och deltagandet Gemensam analys av insamlingar ETT DRYGT 30-TAL av FRIIs medlemmar genomför nu för första gången en gemensam marknadsundersökning. Undersökningen består av två delar. Dels en intern branschanalys där det egna insamlingsresultat kan jämföras med andra organisationers resultat. Dels en extern undersökning kring branschaktuella frågor. Det ska bli spännande att se resultatet av undersökningen. Jag är övertygad om att den ger många intressanta underlag för analys, men även fördjupade kunskaper om den svenska insamlingsmarknaden, säger Claes Anckarman på FRII. Efter årsskiftet kommer resultatet av undersökningen att analyseras och sammanställas för att presenteras under våren. Fortsatt rabatt på Hilton och Scandic 2006 innebär att medlemsorganisationerna förväntar sig nyttig information och ökad kunskap. 37 FRII-medlemmar valde att betala en avgift och ansluta sig. Nu kan vi börja bygga upp en bank av kunskap om insamling, kostnader och givarnas attityder. Det känns väldigt bra. Varning för SSC Stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering/SSC är en av de större insamlarna just nu som opererar utan 90-konto. De bedriver telemarketing och finns förstås på FRIIs varningslista. Alldeles för höga kostnader, dåligt utbildad personal och för litet pengar som går till ändamålet. Televisionen gör skillnad Glädjande att Röda Korset och TV4 fick fart på insamlingen till jordbävningens offer i Pakistan nu i höst. Hittills har 42 milj kronor kommit in. Detta visar åter hur viktig televisionen blivit för våra insamlingar. Inget annat medium har sådant genomslag. Start för arbete om kvalitetsfrågor FRIIs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla FRIIs kvalitetsmodell och arbeta med insamlingsbranschens gemensamma kvalitetsfrågor. Gruppen består av 12 personer: Från FRIIs styrelse: Lennart Daléus, Greenpeace Norden, Inga Wall, Cancerfonden, Tomas Hagwall, PMU InterLife, Lena Holm, Majblomman. Från FRIIs övriga medlemmar: Kjell Andersson, Läkarmissionen, Göran Bergström, Barncancerfonden, Johan af Donner, Röda Korset, Hillevi Engbrant, Hjärnfonden, Anniken E Tydén, Rädda Barnen, Margaretha Hahne, NHR och Anna Hägg Sjöquist, Plan Sverige. Gruppen leds av Erik Zachrison. I september samlades arbetsgruppen för att starta arbetet kring kvalitetsfrågorna. Grunderna i insamling på två dagar Introduktionsutbildning i fundraising mars 2006, på Wijk Conference Center på Lidingö nära Stockholm FRII hälsar dig hjärtligt välkommen till den femte upplagan av vår mycket uppskattade grundkurs i insamling! FRII OCH HILTON och Scandic har förlängt sitt samarbetsavtal för Avtalet innebär att FRIIs medlemsorganisationer även fortsättningsvis får en särskild rabatt på övernattningar samt på konferenslokaler på Scandic. Rabatterade rumspriser finns även på Hilton. Kursen vänder sig till nya insamlare, frivilliga eller förtroendevalda både utom och inom FRIIs medlemsorganisationer och ger under kompetent ledning, baskunskaper i insamlandets ädla konst. Kom med och lär dig grundläggande begrepp och tekniker i modern insamling! Boka in datumet i din kalender redan nu särskild inbjudan kommer senare. FRII tipsar Förslag mot terrorism I förra numret av insamling nu skrev vi om det förslag till kod för ideella organisationer som nu diskuteras inom EU och inom det internationella organet FATF. Förslagen har som avsikt att försvåra för människor att använda insamlingsorganisationer som täckmantel för att finansiera terrorism. FRII har tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt Arbete tagit fram ett förslag till riktlinjer som på ett konstruktivt sätt försöker avväga organisationernas olika intressen vad gäller insyn, öppenhet och berättigad kontroll. Förslaget har överlämnats till Justitiedepartementet och finns på FRIIs webbplats. Rapport om socialt ansvar FRIIs referensgrupp för socialt ansvar har haft sitt första möte. På mötet rapporterade Sandra Atler från ECPAT Sverige och FRIIs projektledare Krister Forsberg från ISO mötet i Bangkok. 355 deltagare från 54 länder deltog och en kravspecifikation för det fortsatta kvalitetsarbetet fastslogs. FRIIs referensgrupp ska öka kunskapen bland FRIIs medlemmar om socialt ansvar genom att: Rapportera utvecklingen av ISO och ISO 9000 Påverka standardens utformning och innehåll Inspirera till ökat engagemang från fler organisationer Informera om arbetet. Är din organisation intresserad av att veta mer eller delta, kontakta Krister Forsberg: Nästa möte i referensgruppen hålls i februari. Tsunamindebatt Ett år har gått sedan flodvågskatastrofen i Asien. 20 december ordnas seminariet One Year of Post-Tsunami work What Have We Learnt? på Sida i Stockholm. Debatterar gör bland andra biståndsminister Carin Jämtin och Johan Schaar från Röda Korset. Anmälan till 3

4 aktuellt Bank slopar avgift för stöd till Pakistan MED ANLEDNING av jordbävningen i Pakistan har FöreningsSparbanken beslutat att avgiftsbefria alla typer av manuella betalningar via kassa till Pakistan. Avgiftsbefrielsen görs manuellt på kontoret i samband med betalningen. Av systemtekniska skäl går det inte att avgiftsbefria betalningar till enskilda länder i internetbanken. Däremot kommer dessa betalningar att genomföras till det lägsta möjliga priset, 80 kronor. Det är naturligt för oss att på det här sättet underlätta betalningar till katastrofområdet, säger Åsa Gibson-Lundmark, ansvarig för utlandsbetalningar i FSB. Avgiftsbefrielsen gäller tills vidare. Banken rekommenderar att alla betalningar till Pakistan genomförs i dollar. Samarbete mot droger POSTEN AB HAR startat ett samarbete med Mentor Sverige för att öka engagemanget mot användande av droger. Det är hedrande att få inleda ett samarbete med Posten. Det är Sveriges största arbetsgivare med över anställda och de finns representerade över hela Sverige, säger Carl von Essen, generalsekreterare på Mentor Sverige. Samarbetet inleddes tidigare i höst. Motivet till att Posten valt att samverka med Mentor Sverige är att vi tillsammans vill förebygga ungas drogmissbruk, och arbeta för bättre relationer mellan ungdomar och vuxna, säger Postens vd Erik Olsson i tidningen Nyhetsposten. Mentor Sverige samarbetar redan med bland andra Astra- Zeneca, EF Education, H&M, JM, SEB och Tetra Laval. Via samarbetet kan vi på sikt engagera tusentals anställda, anställdas familjer och kunder i vårt drogpreventiva arbete, säger Carl von Essen. Mentor Sverige erbjuder två program som anställda i Posten nu kan delta i. Stiftelsen för Insamlingskontroll SFIs nya ledning öppnar för dialog Ny kanslichef och ny ordförande tar över rodret för Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, från årsskiftet. Eva Birath, advokatfiskal och huvudsekreterare i Fideikommissnämnden vid Kammarkollegiet blir kanslichef. Hans Ragnemalm, före detta JO, domare i EG-domstolen och ordförande i Regeringsrätten, blir ny ordförande. DET SKA BLI INTRESSANT. Det är en viktig uppgift att förvalta människors förtroende för att de pengar de skänkt används till rätt sak, säger Eva Birath. En viktig och spännande uppgift. Som vanlig medborgare har jag alltid haft förtroende för 90-kontot. Det är oerhört viktigt med en kontrollfunktion som följer upp så att det inte kommer in organisationer som slår mynt av människors goda vilja att hjälpa, säger Hans Ragnemalm Eva Birath. De båda tillträder i början på januari. Diskussionen mellan SFI och FRII om hur insamling och användningen av insamlade medel ska kvalitetssäkras är känd av båda. En av de första aktiviteterna blir att kontakta FRIIs styrelse och bestämma tid för ett gemensamt möte. Det gynnar både SFI och FRII att vi har Möte om minnesgåvor Ett webbaserat system för minnesgåvor stod högst på önskelistan när FRII tillsammans med tolv medlemsorganisationer besökte Fonus i oktober. BESÖKET ÄGDE rum på Fonus huvudkontor i Stockholm. På programmet stod främst en genomgång av Fonus registersystem. En viktig fråga för organisationerna är dokumentation av minnesgåvor. Helst vill man varje vecka automatiskt få detaljerade rapporter om vilka donationer som gjorts. Men någon sådan funktion finns inte i Fonus registersystem. I stället sammanställs varje rapport manuellt och skickas till de organisationer som hör av sig. Den dagen systemet har en automatisk mailfunktion kan vi tillmötesgå era önskemål, ett samtal, säger Eva Birath. Gemensamt tankearbete är aldrig fel. Sedan har SFI och FRII olika funktioner och ska spela på olika planhalvor. FRII är en intresseorganisation för insamlingsorganisationer och SFI är ett kontrollorgan så vi ska inte Hans Ragnemalm. blanda ihop våra ansvarsområden, anser Hans Ragnemalm. Efter två veckors praktik på SFIs kansli kan Eva Birath konstatera att SFIs arbete påminner om den tillsyn av stiftelser som hon ägnat mycket tid åt på Kammarkollegiet. Det är ett område som utifrån min tidigare erfarenhet inte känns främmande. Under min föregångare Kim Österberg Staafs tid har det lagts en bra grund som vi kan bygga vidare på för att ytterligare förbättra insamlingskontrollen. Ett område att undersöka är hur vi så snabbt som möjligt kan agera om vi ser att insamlade pengar används på ett felaktigt sätt, säger hon. Även Hans Ragnemalm har orienterat sig i SFIs organisation och arbetsmetoder. Jag tycker att det är imponerande systematiskt och rejält, säger han. ERICA MATTSSON förklarade Marjam Salimi, som sköter registret. En webblösning för dokumentationen föreslogs, till exempel en hemsida där organisationerna kan logga in sig för att kunna se vilka gåvor som kommit in. Det främsta önskemålet bland FRIIs medlemmar är ett webbaserat system för förmedling av minnesgåvor; meningen med det är att givarna ska kunna donera minnesgåvor direkt via Fonus hemsida. VID MÖTET bildades en referensgrupp som ska samarbeta med Fonus kring utvecklingen av ett sådant system. Vi är positiva till ett sådant samarbete. Vi vill ju ha ett så effektivt system som möjligt, sade Fonus ekonomichef Leif Samuelsson. CARIN CEDERBERG 4

5 SPAR-utredningen på remiss hos FRII I juli överlämnade SPAR-utredningen sitt betänkande, Personuppgifter för samhällets behov, SOU 2005:61, till det ansvariga statsrådet Sven-Erik Österberg. Utredningen är nu ute på remiss. FRII är en av de 38 remissinstanserna. FRII ANSER ATT SPAR fungerar väl i nuvarande utformning, och uppfyller de behov på uppdatering och urvalskriterier som FRIIs medlemsorganisationer har. I utredningen föreslås bland annat att Skatteverkets databas för folkbokföring ska ersätta nuvarande SPAR, och att taxeringsuppgifter inte ska kunna användas i framtiden samt att de historiska uppgifter som idag finns i SPAR inte kommer att vara tillgängliga. Nu har Bangirocentralen, BGC, tillsammans med bankerna och i samverkan med SFI, tagit fram ett regelverk som i detalj reglerar 90-bankgironummer som används av insamlingsorganisationer. BGC, HAR TILLSAMMANS med SFI eftersträvat effektivare rutiner för hantering av bankgironummer avsedda för insamlingsorganisationer, så kallade 90-bankgironummer, för att öka säkerheten och förtroendet kring dessa. Det är bakgrunden till att det nu finns ett regelverk som i detalj reglerar öppnande, löpande administration samt stängning av 90- bankgironummer. Detta regelverk ingår i Bankgirots övergripande regelverk som alla banker anslutna till bankgirosystemet följer. FRII motsätter sig kraftigt detta. FRII anser att Skatteverket får trovärdighetsproblem om man är ansvarig för beskattning av medborgarna samtidigt som man säljer deras adresser kommersiellt. FRII anser också att taxeringsuppgifter är mycket betydelsefulla för att nå rätt givare i samband med olika insamlingskampanjer, på ett ekonomiskt och effektivt sätt. fakta SPAR Slutligen skriver FRII i sitt remissvar att tillgång till de historiska uppgifterna (namn, adress och dödsfall) har en helt avgörande betydelse för varje insamlingsorganisations möjligheter att upprätthålla ett aktuellt och effektivt medlems- och givarregister. FRII kommer att bevaka dessa frågor noggrant framöver. Hela utredningen finns att läsa på CLAES ANCKARMAN Det statliga person- och adressregistret, SPAR, inrättades 1976 för att begränsa möjligheterna för myndigheter och enskilda att föra omfattande personregister. Under de 30 år som gått har förutsättningarna förändrats. Mot den bakgrunden har SPAR-utredningen haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå hur samhällets behov av personuppgifter skall tillgodoses i framtiden. Ökad säkerhet kring 90-bankgironummer Vi bidrar med vår del till att öka säkerheten och därmed förtroendet för 90-nummer. Det nya regelverket möjliggör snabb och effektiv handläggning av både öppning och stängning av 90-bankgironummer, säger Ola Swahn, marknadschef på BGC. FÖR ATT TYDLIGGÖRA parternas respektive åtaganden vid administrationen av 90-bankgironummer har BGC dessutom slutit ett avtal med SFI. Att det finns etablerade rutiner och informationsutbyte är avgörande för att snabbt kunna vidta åtgärder i de få fall när de föreskrifter som gäller för 90-nummer inte följs, säger Ola Swahn. Folkrörelsepolitik ska granskas REGERINGEN har tillsatt en utredning om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Syftet är att se över dess inriktning, omfattning och utformning. Utredningen ska bland annat föreslå lämpliga åtgärder som rör bidrag och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet. Det är viktigt att folkrörelsernas arbete inte anpassas eller drivs av stödformerna utan efter målen för folkrörelsepolitiken, säger demokratiminister Jens Orback. Utredare är Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Presstödsnämnden och tidigare kanslichef på Centerpartiets riksdagskansli. Utredningen ska vara klar sista juni Hoppets Stjärna utvecklar kvalitet HOPPETS STJÄRNA arbetar fram nya metoder för att förbättra kvalitetssäkringen av sitt bistånd. Lokala samarbetspartners utbildas i hur man utvärderar insatser och rapporterar till samarbetsorganisationen i Sverige. En slags organisationsutveckling, konstaterar Frida Rengstedt, projektledare. Vi ska ta fram nyckeltal som gör det möjligt för våra partners att utvärdera sitt arbete. Under hösten har hon tagit fram ett utbildningsmaterial tillsammans med en konsult från Kenya. Sedan ska 15 partners i 13 olika länder få utbildning. EM Flera förslag om skattelättnader vid gåvor EN VIKTIG FRÅGA FÖR FRII är avdragsrätt för gåvor och donationer till ideella organisationer. I höst har flera motioner lagts fram i detta ärende. Det är framförallt Kristdemokraterna och Centerpartiet som har varit aktiva. De framhåller att Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har någon avdragsrätt för gåvor och donationer, och i en kd-motion ges exempel på hur våra grannländer gör. Kd bemöter också argumenten som gjorde att skatteutskottets majoritet avslog krav på avdragsrätten 2003/2004. De tycker inte att argumentationen håller och återkommer därför med sitt yrkande att regeringen ska utreda frågan. En annan fråga som det motionerats om är beskattningen av ideella föreningar. Motionerna handlar om att förenkla skattelagstiftningen och göra den mer konsekvent för hela det ideella Sverige. Som det ser ut i dag finns det speciella regler för idrottsföreningar och både socialdemokraterna och det borgliga blocket har uppmärksammat detta faktum, och tycker att det behövs en mer konsekvent linje. Dags för ny insamlingsstrategi? 5

6 aktuellt Kursplan för ny utbildning DET INTERNATIONELLA utbildningsprojektet Eurofrat går nu vidare. Ett tiotal erfarna insamlare inom FRIIs medlemsorganisationer har tillsammans bearbetat den svenska kursplanen. Arbetet har skett i fokusgrupper i de tre pilotländerna Spanien, Sverige och Ungern. Huvuduppgiften är att ta fram en nationell och anpassad kursplan i respektive land. I Sverige ska kursplanen bland annat ge svar på frågan: Vilken utbildning krävs för att bli en insamlare/fundraiser i Sverige? Parallellt med fokusgruppernas arbete kommer FRII att välja ut en utbildningsinstitution som ska driva utbildningen i Sverige framöver. Till Eurofrat-utbildningen ska en särskild europeisk ackreditering eller stämpel kopplas, som deltagarna får efter avslutad utbildning. Projektet startade i november och kommer att pågå de kommande två åren. Se även insamling nu nummer CLAES ANCKARMAN Postkodlotteriet ska utvecklas Postkodlotteriet har kommit igång på allvar under hösten. Marknadsföringen är omfattande. Tittarsiffrorna har ökat från de första programmen till cirka 1,1 miljon. Försäljningen av lotter däremot är konfidentiellt, så det har jag ingen uppfattning om, säger Johan Landberg, vice generalsekreterare på WWF. Det är Rädda Barnen, Barncancerfonden och WWF som får del av överskottet. Arbetsmässigt tar inte lotteriet några resurser från organisationerna. Fram till trettondedagen kommer programformen att vara Vem vill bli postkodmiljonär? sedan kommer programformen att göras om. Insamlingen genom Postkodlotteriet fortsätter därmed även om det kan bli i ett annat tv-format i vår. Svenska Missionskyrkan Pris för bästa redovisning Svenska Missionskyrkan har vunnit utmärkelsen för Bästa årsredovisning inom den ideella sektorn Juryn skriver bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. NÄRMARE 100 organisationer deltog i årets tävling. Tio av dem nominerades till förstapriset, varav fem är FRII-medlemmar; SOS-Barnbyar, Röda Korset, Diakonia, Hoppets Stjärna och Cancerfonden. Alla de tävlande organisationernas årsredovisningar inklusive verksamhets- och förvaltningsberättelser har granskats av en expertgrupp, som valt ut de tio finalisterna. Sedan har en jury under ledning av Bengt Westerberg utsett vinnaren. I juryns motivering nämns bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. På ett föredömligt sätt beskrivs i ord och bild hur verksamheten bedrivs i riksorganisation, distrikt och församlingar. Man väjer inte heller för att redovisa svårigheter och problem. Redovisningen är lättillgänglig och organisationens ekonomi presenteras tydligt och korrekt. Att texten är skriven på god fakta om tävlingen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken arrangerar tävlingen om bästa årsredovisning bland Sveriges ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Tävlingen är ett sätt att främja utvecklingen inom ideella föreningar och stiftelser var det fjärde gången tävlingen genomfördes. FORSKARNA LARS SVEDBERG och Lars-Erik Olsson vid Ersta Sköndal högskola överlämnade den 15 november en mycket intressant rapport till regeringen. Mer än varannan svensk arbetar oavlönat på sin fritid utanför den egna familjen. Den tid medborgarna lägger ner på sådana insatser har t o m ökat något och utgör nu i snitt 14 tim per månad. I slutet av 90-talet låg siffran på 12 timmar. Män bidrar något mer än kvinnor. Talet om ett minskat engagemang får alltså inget stöd i denna rapport skriver forskarna. De som arbetar ideellt gör det ofta i mer än en organisation. Andelen medlemmar som gör Glada pristagare. Anders Alzén, redaktör, Tomas Lannfjäll, infosekreterare, Magnus Johansson, biträdande ekonomichef, Brita Christensson, redovisningsansvarig och på knä Samuel Borg, ekonomichef, på Svenska Missionskyrkan. svenska samt försedd med faktarutor bidrar verksamt till tillgängligheten. SAMUEL BORG, ekonomichef på Svenska Missionskyrkan var en av organisationens representanter som tog emot utmärkelsen. Vårt mål har varit att med hjälp av bilder och berättelser, förena ordet och siffrorna på ett så intressant och tydligt sätt som möjligt. Det är med stor glädje vi tar emot priset och den uppskattning vi får som tack för den möda och det omfattande arbete som många lagt ner, säger han. Utdelningen skedde vid Ideellt Forum på Norra Latin i Stockholm den 30 november, inför 250 ideella organisationsföreträdare. PR Stort intresse för att jobba ideellt en insats minskar medan gruppen volontärer raskt ökar. Idrotten fortsätter att vara den verksamhet i vilken de flesta lägger sitt arbete. Cirka 20 procent av alla vuxna i vårt land utför ideellt arbete inom idrotten. Insatserna i facket och politiken fortsätter nedåt men det gör de även i kvinnoorganisationer, freds- och miljöorganisationer. Människor med högre utbildning jobbar mer ideellt liksom de med högre inkomst. Sverige ligger med denna omfattning av ideellt arbetet i topp och i nivå med USA, Norge och Nederländerna.

7 Ingen moms för ideell sektor En delseger! Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, applåderar att det hårt kritiserade förslaget om moms på bland annat ideella lotter och föreningsdrivna second handbutiker lagts på is ännu en gång. I HÖSTENS BUDGETPROPOSITION lyste ett momsförslag för ideell verksamhet med sin frånvaro. Det ser ganska positivt ut. Finansdepartementet har tagit sitt förnuft till fånga och driver inte EU-anpassning av momsen för den ideella sektorn. Det ger oss andrum att komma med egna förslag, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison Enligt Finansdepartementet har frågan skjutits på framtiden, eftersom regeringen beslutat om en helt ny översyn av skattesystemet. I ett sådant förslag ska även momsen ingå. Men när det här kommer att ske är det ingen som för närvarande vet, säger Ylva fakta förslag om moms De ideella föreningarna i Sverige har hittills varit momsbefriade, vilket motiverats med deras viktiga roll i samhället. I utredningen Mervärdesskatt i EG-rättsligt perspektiv från 2002 föreslogs att skillnaden mellan nuvarande lagstiftning och EU:s sjätte mervärdesdirektiv ska bort. Föreningar med omsättning på över kronor per år skulle momsbeläggas. Kritiken från föreningar i Sverige blev hård mot att momsbelägga 6 miljoner arbetstimmar som utförs frivilligt. Börjesson, rättssakkunnig på Finansdepartementet. FRII jobbar nu med att ta fram andra förslag som kan underlätta för den ideella sektorn. Efter inspiration från vår danska motsvarighet, Isobro, tittar vi på hur idella organisationer skulle kunna få momsen återbetald när det gäller varuoch kontorsinköp, säger Erik Zachrison. MARIE VON ZEIPEL Spärr av domäner som börjar med 90 FRÅN DEN 5 december går det inte att registrera domännamn som bara innehåller siffror och som börjar med 90. SFI och företaget NIC-SE har kommit överens om att beslutet ska gälla tills vidare och omfatta sifferserien NIC-SE tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för domännamn under.se på Internet. Läge för teambuilding? Frivilligorganisationernas lotter kan säljas som vanligt utan mervärdesskatt. Att samla in pengar till människor i behov av hjälp är svårt Många uppskattar att skänka pengar till frivilligorganisationer, men få vet vilken organisation de ska välja eller hur de ska gå tillväga. Mervärden för gåvogivaren såsom tillgänglighet via flera kanaler, information om vad som hände med de insamlade medlen m.m. kommer vara avgörande för valet, och viljan att bidra, i framtiden. Vi kan hjälpa dig skapa dessa förutsättningar! Vi erbjuder marknadens mest effektiva CRM system för insamlingsorganisationer med komplexa strukturer inom marknad, insamling, service och uppföljning w w w w w w w w Välkommen att kontakta Abalon AB Krukmakargatan 37 w Stockholm w

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer