Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet årgång 11 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin TEMA SID Öppning för dialog med SFI 4 Svenska Missionskyrkan prisas för årsredovisning 6 Vi på FRII önskar GOD JUL! Rapport från IFC i Amsterdam 16 ETIK: Ska insamling ersätta statsbidrag? 8

2 friizon Kalendarium JANUARI 19.1 FRII-möte om givarservice och kundtjänstfrågor Congress on Fundraising Latin America, Mexico City FEBRUARI 8.2 Etnografisk metod lär känna dina givare på djupet, Katarina Graffman från Kairos Future berättar på Vasagatan 40 kl SFIs årliga informationsseminarium 16.2 Medlemsmöte inom FRII om kvalitetsfrågor MARS FRIIs grundutbildning i Fundraising på Wijk Conference Center APRIL International Conference on Fundraising, Atlanta, USA MAJ International Workshop on Resource Mobilisation, Bangkok FRII håller Insamlings- Forum på Wijk Conference Center 30.5 FRIIs årsmöte JULI National Fundraising Convention, London OKTOBER International Fundraising Congress, Holland Annonsera För information och bokning: kontakta Ulrika Larsson Forsberg, Press Art. Tel , Annonspriser (s/v) Helsida A4: kr Halvsida, liggande: kr 1-spalt, stående: kr 2-spalt, stående: kr Kvartssida: 3000 kr Tillägg för dekorfärg, fyrfärg och placeringskrav. Bilagor offereras separat. Moms utgår ej. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem ledaren avgifter i grundskolan Ny arena för insamling MAJBLOMMAN REAGERADE när det visade sig att 37 procent av alla barn som fick bidrag från Majblomman 2003, fick det för aktiviteter och hjälpmedel i skolan. Ansökningsbreven vittnade om en stark ångest hos föräldrar som tvingades sjukskriva sina barn inför olika aktiviteter i skolan. I skollagen står det att utbildningen ska vara kostnadsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Det är denna skrivning som har orsakat problem för barn i fattiga familjer. Majblomman har genomfört undersökningar, arrangerat seminarier, skrivit debattartiklar och presenterat rapporter för att belysa problemen. Krav har ställs på att skollagen ska följas. I rapporten Klassresan presenterades en Sifoundersökning som visade att föräldrar bidrar med i snitt 300 kronor per termin för vart och ett av sina grundskolebarn. Sammanlagt bidrar svenska föräldrar med drygt en halv miljard till skolan varje år. SKOLMINISTERN REAGERADE med att lägga ett nytt förslag till skollag som bland annat vill ta bort möjligheten att ta ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen. I höst har därmed diskussioner förts på varje föräldramöte i varje grundskola i Sverige. Diskussionerna har olika temperatur på empatins termometer. Alltifrån Två nya medlemmar i FRII FRIIS STYRELSE har valt in Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd och Riksorganisationen Unga Reumatiker som nya medlemmar. Därmed är 79 organisationer med i FRII. Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna och ser fram mot ett gott samarbete framöver, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison. Insamlingsforum 9 10 maj 2006 Den 9 10 maj nästa år kommer FRII att arrangera 2006 års InsamlingsForum. Du är hjärtligt välkommen till två spännande dagar på Wijk Confrence Center på Lidingö, utanför Stockholm. FRII lovar ett späckat och intressant program. Boka datumet redan nu. Mer information kommer framöver iskalla grader som nu är det slut på allt roligt i skolan, nu ska alla få det lika dåligt till varma empatiska grader som vi får ta fram vår kreativitet och se till att alla barn kan vara med. DET ÄR EN AV våra viktigaste uppgifter att ge bränsle åt den varma empatin. Som ideell barnhjälpsorganisation har vi ansvar för att göra oss till tals för barnen och påverka beslutsfattare. Skolverket säger numera i sin promemoria om avgifter i grundskolan: Det är enligt Skolverket inte heller förenligt med värdegrunden och principen om lika tillgång till utbildning (1 kap. 2 skollagen) att vissa elever av kostnadsskäl skulle behöva avstå från aktiviteter i skolan. Skolan kan självfallet anordna resor och andra aktiviteter. Så länge det inte handlar om obetydliga kostnader måste dock finansieringen lösas med kommunala medel. Det kan också finnas situationer då eleverna frivilligt bidrar genom att samla ihop pengar. Begreppet insamling tycks också ha fått en naturlig plats på en ny arena. LENA HOLM, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund, ledamot i FRIIs styrelse Vi planterar träd startade 1983 och arbetar för att stoppa öknarnas spridning i centrala Afrika. Unga Reumatiker är sedan 1994 en självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerföbundet som verkar för barn och ungdomar i åldern 7 35 år med reumatiska sjukdomar. CLAES ANCKARMAN Tack! Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under året. Tack till alla som hjälpt FRII med tankar och idéer och ställt upp i våra arbetsgrupper. Tillsammans kan vi uträtta storverk. Gott nytt år! ERIK OCH CLAES PÅ FRIIS KANSLI insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Redaktör: Helene Thornblad/Press Art. tel: , 2 Redaktion: Claes Anckarman, Peter Rehnfeldt, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Maj Söderman, Helene Thornblad, Erica Mattsson, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Therése Engström. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: , fax E-post: Nätet: Grafisk form: Ulrika Larsson Forsberg/Press Art. Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2005 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får användamaterialet i elektronisk version av tidningen.

3 kommenterat: botten toppen Plädering för avdragsrätt på gåvor En kraftfull plädering för avdragsrätt för gåvor har lämnats in till riksdagen av kristdemokraterna. I motion Sk 482 föreslår Inger Davidson och Sven Brus m fl att Sverige får avdragsrätt i likhet med andra jämförbara länder. Det nya är att motionärerna beräknat vad reformen skulle kosta och reserverat motsvarande belopp i sitt budgetförslag. Skroting av adressregistret är kasst Tummen ner till förslaget från den statliga SPAR-utredningen som vill skrota det centrala person- och adressregistret i dess nuvarande form. Varför ändra när det fungerar bra som det är? En fungerande och kvalitativ adressbas med alla medborgare är mycket väsentlig för oss inom landets insamlingar. FRIIS testprojekt blir av FRII gick i höstas ut med förslaget om gemensam marknadsundersökning i FRIIs regi. Idén var ny och deltagandet Gemensam analys av insamlingar ETT DRYGT 30-TAL av FRIIs medlemmar genomför nu för första gången en gemensam marknadsundersökning. Undersökningen består av två delar. Dels en intern branschanalys där det egna insamlingsresultat kan jämföras med andra organisationers resultat. Dels en extern undersökning kring branschaktuella frågor. Det ska bli spännande att se resultatet av undersökningen. Jag är övertygad om att den ger många intressanta underlag för analys, men även fördjupade kunskaper om den svenska insamlingsmarknaden, säger Claes Anckarman på FRII. Efter årsskiftet kommer resultatet av undersökningen att analyseras och sammanställas för att presenteras under våren. Fortsatt rabatt på Hilton och Scandic 2006 innebär att medlemsorganisationerna förväntar sig nyttig information och ökad kunskap. 37 FRII-medlemmar valde att betala en avgift och ansluta sig. Nu kan vi börja bygga upp en bank av kunskap om insamling, kostnader och givarnas attityder. Det känns väldigt bra. Varning för SSC Stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering/SSC är en av de större insamlarna just nu som opererar utan 90-konto. De bedriver telemarketing och finns förstås på FRIIs varningslista. Alldeles för höga kostnader, dåligt utbildad personal och för litet pengar som går till ändamålet. Televisionen gör skillnad Glädjande att Röda Korset och TV4 fick fart på insamlingen till jordbävningens offer i Pakistan nu i höst. Hittills har 42 milj kronor kommit in. Detta visar åter hur viktig televisionen blivit för våra insamlingar. Inget annat medium har sådant genomslag. Start för arbete om kvalitetsfrågor FRIIs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla FRIIs kvalitetsmodell och arbeta med insamlingsbranschens gemensamma kvalitetsfrågor. Gruppen består av 12 personer: Från FRIIs styrelse: Lennart Daléus, Greenpeace Norden, Inga Wall, Cancerfonden, Tomas Hagwall, PMU InterLife, Lena Holm, Majblomman. Från FRIIs övriga medlemmar: Kjell Andersson, Läkarmissionen, Göran Bergström, Barncancerfonden, Johan af Donner, Röda Korset, Hillevi Engbrant, Hjärnfonden, Anniken E Tydén, Rädda Barnen, Margaretha Hahne, NHR och Anna Hägg Sjöquist, Plan Sverige. Gruppen leds av Erik Zachrison. I september samlades arbetsgruppen för att starta arbetet kring kvalitetsfrågorna. Grunderna i insamling på två dagar Introduktionsutbildning i fundraising mars 2006, på Wijk Conference Center på Lidingö nära Stockholm FRII hälsar dig hjärtligt välkommen till den femte upplagan av vår mycket uppskattade grundkurs i insamling! FRII OCH HILTON och Scandic har förlängt sitt samarbetsavtal för Avtalet innebär att FRIIs medlemsorganisationer även fortsättningsvis får en särskild rabatt på övernattningar samt på konferenslokaler på Scandic. Rabatterade rumspriser finns även på Hilton. Kursen vänder sig till nya insamlare, frivilliga eller förtroendevalda både utom och inom FRIIs medlemsorganisationer och ger under kompetent ledning, baskunskaper i insamlandets ädla konst. Kom med och lär dig grundläggande begrepp och tekniker i modern insamling! Boka in datumet i din kalender redan nu särskild inbjudan kommer senare. FRII tipsar Förslag mot terrorism I förra numret av insamling nu skrev vi om det förslag till kod för ideella organisationer som nu diskuteras inom EU och inom det internationella organet FATF. Förslagen har som avsikt att försvåra för människor att använda insamlingsorganisationer som täckmantel för att finansiera terrorism. FRII har tillsammans med Forum för Frivilligt Socialt Arbete tagit fram ett förslag till riktlinjer som på ett konstruktivt sätt försöker avväga organisationernas olika intressen vad gäller insyn, öppenhet och berättigad kontroll. Förslaget har överlämnats till Justitiedepartementet och finns på FRIIs webbplats. Rapport om socialt ansvar FRIIs referensgrupp för socialt ansvar har haft sitt första möte. På mötet rapporterade Sandra Atler från ECPAT Sverige och FRIIs projektledare Krister Forsberg från ISO mötet i Bangkok. 355 deltagare från 54 länder deltog och en kravspecifikation för det fortsatta kvalitetsarbetet fastslogs. FRIIs referensgrupp ska öka kunskapen bland FRIIs medlemmar om socialt ansvar genom att: Rapportera utvecklingen av ISO och ISO 9000 Påverka standardens utformning och innehåll Inspirera till ökat engagemang från fler organisationer Informera om arbetet. Är din organisation intresserad av att veta mer eller delta, kontakta Krister Forsberg: Nästa möte i referensgruppen hålls i februari. Tsunamindebatt Ett år har gått sedan flodvågskatastrofen i Asien. 20 december ordnas seminariet One Year of Post-Tsunami work What Have We Learnt? på Sida i Stockholm. Debatterar gör bland andra biståndsminister Carin Jämtin och Johan Schaar från Röda Korset. Anmälan till 3

4 aktuellt Bank slopar avgift för stöd till Pakistan MED ANLEDNING av jordbävningen i Pakistan har FöreningsSparbanken beslutat att avgiftsbefria alla typer av manuella betalningar via kassa till Pakistan. Avgiftsbefrielsen görs manuellt på kontoret i samband med betalningen. Av systemtekniska skäl går det inte att avgiftsbefria betalningar till enskilda länder i internetbanken. Däremot kommer dessa betalningar att genomföras till det lägsta möjliga priset, 80 kronor. Det är naturligt för oss att på det här sättet underlätta betalningar till katastrofområdet, säger Åsa Gibson-Lundmark, ansvarig för utlandsbetalningar i FSB. Avgiftsbefrielsen gäller tills vidare. Banken rekommenderar att alla betalningar till Pakistan genomförs i dollar. Samarbete mot droger POSTEN AB HAR startat ett samarbete med Mentor Sverige för att öka engagemanget mot användande av droger. Det är hedrande att få inleda ett samarbete med Posten. Det är Sveriges största arbetsgivare med över anställda och de finns representerade över hela Sverige, säger Carl von Essen, generalsekreterare på Mentor Sverige. Samarbetet inleddes tidigare i höst. Motivet till att Posten valt att samverka med Mentor Sverige är att vi tillsammans vill förebygga ungas drogmissbruk, och arbeta för bättre relationer mellan ungdomar och vuxna, säger Postens vd Erik Olsson i tidningen Nyhetsposten. Mentor Sverige samarbetar redan med bland andra Astra- Zeneca, EF Education, H&M, JM, SEB och Tetra Laval. Via samarbetet kan vi på sikt engagera tusentals anställda, anställdas familjer och kunder i vårt drogpreventiva arbete, säger Carl von Essen. Mentor Sverige erbjuder två program som anställda i Posten nu kan delta i. Stiftelsen för Insamlingskontroll SFIs nya ledning öppnar för dialog Ny kanslichef och ny ordförande tar över rodret för Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, från årsskiftet. Eva Birath, advokatfiskal och huvudsekreterare i Fideikommissnämnden vid Kammarkollegiet blir kanslichef. Hans Ragnemalm, före detta JO, domare i EG-domstolen och ordförande i Regeringsrätten, blir ny ordförande. DET SKA BLI INTRESSANT. Det är en viktig uppgift att förvalta människors förtroende för att de pengar de skänkt används till rätt sak, säger Eva Birath. En viktig och spännande uppgift. Som vanlig medborgare har jag alltid haft förtroende för 90-kontot. Det är oerhört viktigt med en kontrollfunktion som följer upp så att det inte kommer in organisationer som slår mynt av människors goda vilja att hjälpa, säger Hans Ragnemalm Eva Birath. De båda tillträder i början på januari. Diskussionen mellan SFI och FRII om hur insamling och användningen av insamlade medel ska kvalitetssäkras är känd av båda. En av de första aktiviteterna blir att kontakta FRIIs styrelse och bestämma tid för ett gemensamt möte. Det gynnar både SFI och FRII att vi har Möte om minnesgåvor Ett webbaserat system för minnesgåvor stod högst på önskelistan när FRII tillsammans med tolv medlemsorganisationer besökte Fonus i oktober. BESÖKET ÄGDE rum på Fonus huvudkontor i Stockholm. På programmet stod främst en genomgång av Fonus registersystem. En viktig fråga för organisationerna är dokumentation av minnesgåvor. Helst vill man varje vecka automatiskt få detaljerade rapporter om vilka donationer som gjorts. Men någon sådan funktion finns inte i Fonus registersystem. I stället sammanställs varje rapport manuellt och skickas till de organisationer som hör av sig. Den dagen systemet har en automatisk mailfunktion kan vi tillmötesgå era önskemål, ett samtal, säger Eva Birath. Gemensamt tankearbete är aldrig fel. Sedan har SFI och FRII olika funktioner och ska spela på olika planhalvor. FRII är en intresseorganisation för insamlingsorganisationer och SFI är ett kontrollorgan så vi ska inte Hans Ragnemalm. blanda ihop våra ansvarsområden, anser Hans Ragnemalm. Efter två veckors praktik på SFIs kansli kan Eva Birath konstatera att SFIs arbete påminner om den tillsyn av stiftelser som hon ägnat mycket tid åt på Kammarkollegiet. Det är ett område som utifrån min tidigare erfarenhet inte känns främmande. Under min föregångare Kim Österberg Staafs tid har det lagts en bra grund som vi kan bygga vidare på för att ytterligare förbättra insamlingskontrollen. Ett område att undersöka är hur vi så snabbt som möjligt kan agera om vi ser att insamlade pengar används på ett felaktigt sätt, säger hon. Även Hans Ragnemalm har orienterat sig i SFIs organisation och arbetsmetoder. Jag tycker att det är imponerande systematiskt och rejält, säger han. ERICA MATTSSON förklarade Marjam Salimi, som sköter registret. En webblösning för dokumentationen föreslogs, till exempel en hemsida där organisationerna kan logga in sig för att kunna se vilka gåvor som kommit in. Det främsta önskemålet bland FRIIs medlemmar är ett webbaserat system för förmedling av minnesgåvor; meningen med det är att givarna ska kunna donera minnesgåvor direkt via Fonus hemsida. VID MÖTET bildades en referensgrupp som ska samarbeta med Fonus kring utvecklingen av ett sådant system. Vi är positiva till ett sådant samarbete. Vi vill ju ha ett så effektivt system som möjligt, sade Fonus ekonomichef Leif Samuelsson. CARIN CEDERBERG 4

5 SPAR-utredningen på remiss hos FRII I juli överlämnade SPAR-utredningen sitt betänkande, Personuppgifter för samhällets behov, SOU 2005:61, till det ansvariga statsrådet Sven-Erik Österberg. Utredningen är nu ute på remiss. FRII är en av de 38 remissinstanserna. FRII ANSER ATT SPAR fungerar väl i nuvarande utformning, och uppfyller de behov på uppdatering och urvalskriterier som FRIIs medlemsorganisationer har. I utredningen föreslås bland annat att Skatteverkets databas för folkbokföring ska ersätta nuvarande SPAR, och att taxeringsuppgifter inte ska kunna användas i framtiden samt att de historiska uppgifter som idag finns i SPAR inte kommer att vara tillgängliga. Nu har Bangirocentralen, BGC, tillsammans med bankerna och i samverkan med SFI, tagit fram ett regelverk som i detalj reglerar 90-bankgironummer som används av insamlingsorganisationer. BGC, HAR TILLSAMMANS med SFI eftersträvat effektivare rutiner för hantering av bankgironummer avsedda för insamlingsorganisationer, så kallade 90-bankgironummer, för att öka säkerheten och förtroendet kring dessa. Det är bakgrunden till att det nu finns ett regelverk som i detalj reglerar öppnande, löpande administration samt stängning av 90- bankgironummer. Detta regelverk ingår i Bankgirots övergripande regelverk som alla banker anslutna till bankgirosystemet följer. FRII motsätter sig kraftigt detta. FRII anser att Skatteverket får trovärdighetsproblem om man är ansvarig för beskattning av medborgarna samtidigt som man säljer deras adresser kommersiellt. FRII anser också att taxeringsuppgifter är mycket betydelsefulla för att nå rätt givare i samband med olika insamlingskampanjer, på ett ekonomiskt och effektivt sätt. fakta SPAR Slutligen skriver FRII i sitt remissvar att tillgång till de historiska uppgifterna (namn, adress och dödsfall) har en helt avgörande betydelse för varje insamlingsorganisations möjligheter att upprätthålla ett aktuellt och effektivt medlems- och givarregister. FRII kommer att bevaka dessa frågor noggrant framöver. Hela utredningen finns att läsa på CLAES ANCKARMAN Det statliga person- och adressregistret, SPAR, inrättades 1976 för att begränsa möjligheterna för myndigheter och enskilda att föra omfattande personregister. Under de 30 år som gått har förutsättningarna förändrats. Mot den bakgrunden har SPAR-utredningen haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå hur samhällets behov av personuppgifter skall tillgodoses i framtiden. Ökad säkerhet kring 90-bankgironummer Vi bidrar med vår del till att öka säkerheten och därmed förtroendet för 90-nummer. Det nya regelverket möjliggör snabb och effektiv handläggning av både öppning och stängning av 90-bankgironummer, säger Ola Swahn, marknadschef på BGC. FÖR ATT TYDLIGGÖRA parternas respektive åtaganden vid administrationen av 90-bankgironummer har BGC dessutom slutit ett avtal med SFI. Att det finns etablerade rutiner och informationsutbyte är avgörande för att snabbt kunna vidta åtgärder i de få fall när de föreskrifter som gäller för 90-nummer inte följs, säger Ola Swahn. Folkrörelsepolitik ska granskas REGERINGEN har tillsatt en utredning om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Syftet är att se över dess inriktning, omfattning och utformning. Utredningen ska bland annat föreslå lämpliga åtgärder som rör bidrag och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet. Det är viktigt att folkrörelsernas arbete inte anpassas eller drivs av stödformerna utan efter målen för folkrörelsepolitiken, säger demokratiminister Jens Orback. Utredare är Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Presstödsnämnden och tidigare kanslichef på Centerpartiets riksdagskansli. Utredningen ska vara klar sista juni Hoppets Stjärna utvecklar kvalitet HOPPETS STJÄRNA arbetar fram nya metoder för att förbättra kvalitetssäkringen av sitt bistånd. Lokala samarbetspartners utbildas i hur man utvärderar insatser och rapporterar till samarbetsorganisationen i Sverige. En slags organisationsutveckling, konstaterar Frida Rengstedt, projektledare. Vi ska ta fram nyckeltal som gör det möjligt för våra partners att utvärdera sitt arbete. Under hösten har hon tagit fram ett utbildningsmaterial tillsammans med en konsult från Kenya. Sedan ska 15 partners i 13 olika länder få utbildning. EM Flera förslag om skattelättnader vid gåvor EN VIKTIG FRÅGA FÖR FRII är avdragsrätt för gåvor och donationer till ideella organisationer. I höst har flera motioner lagts fram i detta ärende. Det är framförallt Kristdemokraterna och Centerpartiet som har varit aktiva. De framhåller att Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har någon avdragsrätt för gåvor och donationer, och i en kd-motion ges exempel på hur våra grannländer gör. Kd bemöter också argumenten som gjorde att skatteutskottets majoritet avslog krav på avdragsrätten 2003/2004. De tycker inte att argumentationen håller och återkommer därför med sitt yrkande att regeringen ska utreda frågan. En annan fråga som det motionerats om är beskattningen av ideella föreningar. Motionerna handlar om att förenkla skattelagstiftningen och göra den mer konsekvent för hela det ideella Sverige. Som det ser ut i dag finns det speciella regler för idrottsföreningar och både socialdemokraterna och det borgliga blocket har uppmärksammat detta faktum, och tycker att det behövs en mer konsekvent linje. Dags för ny insamlingsstrategi? 5

6 aktuellt Kursplan för ny utbildning DET INTERNATIONELLA utbildningsprojektet Eurofrat går nu vidare. Ett tiotal erfarna insamlare inom FRIIs medlemsorganisationer har tillsammans bearbetat den svenska kursplanen. Arbetet har skett i fokusgrupper i de tre pilotländerna Spanien, Sverige och Ungern. Huvuduppgiften är att ta fram en nationell och anpassad kursplan i respektive land. I Sverige ska kursplanen bland annat ge svar på frågan: Vilken utbildning krävs för att bli en insamlare/fundraiser i Sverige? Parallellt med fokusgruppernas arbete kommer FRII att välja ut en utbildningsinstitution som ska driva utbildningen i Sverige framöver. Till Eurofrat-utbildningen ska en särskild europeisk ackreditering eller stämpel kopplas, som deltagarna får efter avslutad utbildning. Projektet startade i november och kommer att pågå de kommande två åren. Se även insamling nu nummer CLAES ANCKARMAN Postkodlotteriet ska utvecklas Postkodlotteriet har kommit igång på allvar under hösten. Marknadsföringen är omfattande. Tittarsiffrorna har ökat från de första programmen till cirka 1,1 miljon. Försäljningen av lotter däremot är konfidentiellt, så det har jag ingen uppfattning om, säger Johan Landberg, vice generalsekreterare på WWF. Det är Rädda Barnen, Barncancerfonden och WWF som får del av överskottet. Arbetsmässigt tar inte lotteriet några resurser från organisationerna. Fram till trettondedagen kommer programformen att vara Vem vill bli postkodmiljonär? sedan kommer programformen att göras om. Insamlingen genom Postkodlotteriet fortsätter därmed även om det kan bli i ett annat tv-format i vår. Svenska Missionskyrkan Pris för bästa redovisning Svenska Missionskyrkan har vunnit utmärkelsen för Bästa årsredovisning inom den ideella sektorn Juryn skriver bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. NÄRMARE 100 organisationer deltog i årets tävling. Tio av dem nominerades till förstapriset, varav fem är FRII-medlemmar; SOS-Barnbyar, Röda Korset, Diakonia, Hoppets Stjärna och Cancerfonden. Alla de tävlande organisationernas årsredovisningar inklusive verksamhets- och förvaltningsberättelser har granskats av en expertgrupp, som valt ut de tio finalisterna. Sedan har en jury under ledning av Bengt Westerberg utsett vinnaren. I juryns motivering nämns bland annat: Den omfattande verksamheten beskrivs tydligt för de egna medlemmarna på samma gång som en extern läsare får en rik bild av de organisatoriska sammanhangen. På ett föredömligt sätt beskrivs i ord och bild hur verksamheten bedrivs i riksorganisation, distrikt och församlingar. Man väjer inte heller för att redovisa svårigheter och problem. Redovisningen är lättillgänglig och organisationens ekonomi presenteras tydligt och korrekt. Att texten är skriven på god fakta om tävlingen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken arrangerar tävlingen om bästa årsredovisning bland Sveriges ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Tävlingen är ett sätt att främja utvecklingen inom ideella föreningar och stiftelser var det fjärde gången tävlingen genomfördes. FORSKARNA LARS SVEDBERG och Lars-Erik Olsson vid Ersta Sköndal högskola överlämnade den 15 november en mycket intressant rapport till regeringen. Mer än varannan svensk arbetar oavlönat på sin fritid utanför den egna familjen. Den tid medborgarna lägger ner på sådana insatser har t o m ökat något och utgör nu i snitt 14 tim per månad. I slutet av 90-talet låg siffran på 12 timmar. Män bidrar något mer än kvinnor. Talet om ett minskat engagemang får alltså inget stöd i denna rapport skriver forskarna. De som arbetar ideellt gör det ofta i mer än en organisation. Andelen medlemmar som gör Glada pristagare. Anders Alzén, redaktör, Tomas Lannfjäll, infosekreterare, Magnus Johansson, biträdande ekonomichef, Brita Christensson, redovisningsansvarig och på knä Samuel Borg, ekonomichef, på Svenska Missionskyrkan. svenska samt försedd med faktarutor bidrar verksamt till tillgängligheten. SAMUEL BORG, ekonomichef på Svenska Missionskyrkan var en av organisationens representanter som tog emot utmärkelsen. Vårt mål har varit att med hjälp av bilder och berättelser, förena ordet och siffrorna på ett så intressant och tydligt sätt som möjligt. Det är med stor glädje vi tar emot priset och den uppskattning vi får som tack för den möda och det omfattande arbete som många lagt ner, säger han. Utdelningen skedde vid Ideellt Forum på Norra Latin i Stockholm den 30 november, inför 250 ideella organisationsföreträdare. PR Stort intresse för att jobba ideellt en insats minskar medan gruppen volontärer raskt ökar. Idrotten fortsätter att vara den verksamhet i vilken de flesta lägger sitt arbete. Cirka 20 procent av alla vuxna i vårt land utför ideellt arbete inom idrotten. Insatserna i facket och politiken fortsätter nedåt men det gör de även i kvinnoorganisationer, freds- och miljöorganisationer. Människor med högre utbildning jobbar mer ideellt liksom de med högre inkomst. Sverige ligger med denna omfattning av ideellt arbetet i topp och i nivå med USA, Norge och Nederländerna.

7 Ingen moms för ideell sektor En delseger! Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, applåderar att det hårt kritiserade förslaget om moms på bland annat ideella lotter och föreningsdrivna second handbutiker lagts på is ännu en gång. I HÖSTENS BUDGETPROPOSITION lyste ett momsförslag för ideell verksamhet med sin frånvaro. Det ser ganska positivt ut. Finansdepartementet har tagit sitt förnuft till fånga och driver inte EU-anpassning av momsen för den ideella sektorn. Det ger oss andrum att komma med egna förslag, säger FRIIs generalsekreterare Erik Zachrison Enligt Finansdepartementet har frågan skjutits på framtiden, eftersom regeringen beslutat om en helt ny översyn av skattesystemet. I ett sådant förslag ska även momsen ingå. Men när det här kommer att ske är det ingen som för närvarande vet, säger Ylva fakta förslag om moms De ideella föreningarna i Sverige har hittills varit momsbefriade, vilket motiverats med deras viktiga roll i samhället. I utredningen Mervärdesskatt i EG-rättsligt perspektiv från 2002 föreslogs att skillnaden mellan nuvarande lagstiftning och EU:s sjätte mervärdesdirektiv ska bort. Föreningar med omsättning på över kronor per år skulle momsbeläggas. Kritiken från föreningar i Sverige blev hård mot att momsbelägga 6 miljoner arbetstimmar som utförs frivilligt. Börjesson, rättssakkunnig på Finansdepartementet. FRII jobbar nu med att ta fram andra förslag som kan underlätta för den ideella sektorn. Efter inspiration från vår danska motsvarighet, Isobro, tittar vi på hur idella organisationer skulle kunna få momsen återbetald när det gäller varuoch kontorsinköp, säger Erik Zachrison. MARIE VON ZEIPEL Spärr av domäner som börjar med 90 FRÅN DEN 5 december går det inte att registrera domännamn som bara innehåller siffror och som börjar med 90. SFI och företaget NIC-SE har kommit överens om att beslutet ska gälla tills vidare och omfatta sifferserien NIC-SE tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för domännamn under.se på Internet. Läge för teambuilding? Frivilligorganisationernas lotter kan säljas som vanligt utan mervärdesskatt. Att samla in pengar till människor i behov av hjälp är svårt Många uppskattar att skänka pengar till frivilligorganisationer, men få vet vilken organisation de ska välja eller hur de ska gå tillväga. Mervärden för gåvogivaren såsom tillgänglighet via flera kanaler, information om vad som hände med de insamlade medlen m.m. kommer vara avgörande för valet, och viljan att bidra, i framtiden. Vi kan hjälpa dig skapa dessa förutsättningar! Vi erbjuder marknadens mest effektiva CRM system för insamlingsorganisationer med komplexa strukturer inom marknad, insamling, service och uppföljning w w w w w w w w Välkommen att kontakta Abalon AB Krukmakargatan 37 w Stockholm w

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

insamling nu Brinna eller brinna upp Engagerade medarbetare behöver tydliga roller

insamling nu Brinna eller brinna upp Engagerade medarbetare behöver tydliga roller FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår:

Fler ger mer. insamling nu. Nytt givarbeteende i katastrofens spår: FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

insamling nu Rymdimperiet ger tillbaka Rosa Bandet + Facebook = sant Turbulent på Hjärnfonden 4 Charity Rating får nobben 4 Storsamling i Holland

insamling nu Rymdimperiet ger tillbaka Rosa Bandet + Facebook = sant Turbulent på Hjärnfonden 4 Charity Rating får nobben 4 Storsamling i Holland FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har:

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har: Impact report för 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Vision... 4 Vad vi gör och hur vi gör det... 4 Varför vi gör det... 4 Hur organisationen ser ut... 5 Mål inom Reach for change... 6 Resultat inom Reach

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat

insamling nu Goda resultat trots tvekan Face-to-face tar större plats Mer utrymme för frivilliga insatser Insamlare får EFA-certifikat FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 78 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii

insamling nu gemensam satsning gav snabb haiti-hjälp unicef samlar in mest i Sverige en tidning från frii FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 106 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

insamling nu Insamlingen blev en mardröm FRIIs kvalitetskod antagen Hjärt-Lungfonden berör och engagerar men Fiona Duncan lyckades vända opinionen

insamling nu Insamlingen blev en mardröm FRIIs kvalitetskod antagen Hjärt-Lungfonden berör och engagerar men Fiona Duncan lyckades vända opinionen FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 78 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer